Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

2 Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter... 3 Hvordan er finansieringen af egu?... 3 Statslige udgifter til egu... 3 Kommunale udgifter til egu og refusion heraf... 3 Hvad omfatter refusionsordningen? ) Refusion af kommunens udgifter til skoleydelse ) Refusion af kommunens udgifter til ) Refusion af kommunens udgifter til supplerende tilskud... 5 Indsendelse af indberetningsskema... 6 Oversigt over fordelingen af udgifter til egu... 7 Eksempler på opgørelse af aktivitet og udgifter

3 Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 557, af 26. maj. 2010, Bekendtgørelse om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever. Vejledningen er tænkt som en hjælp til kommunerne, når de skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på delvis refusion af udgifter til egu. Vejledningen indeholder en oversigt over, hvilke udgiftstyper refusionsordningen omfatter, samt en anvisning af, hvad der skal medtages i indberetningen for de enkelte punkter i indberetningsskemaet. Hvordan er finansieringen af egu? Finansieringen af egu er delt mellem stat og kommuner. Kommunernes udgifter til egu bortset fra udgifter til vejledning, elevløn m.v. - er dog i det store hele omfattet af budgetgarantien, der fra 1. juli 2009 er suppleret med en delvis refusionsordning. Med den nye refusionsordning vil den enkelte kommune modtage et aktivitetsafhængigt tilskud, der baseres på kommunens faktiske egu-aktivitet og de afholdte udgifter hertil. De kommunale udgifter til skoleydelse, og supplerende tilskud, der ikke refunderes, er fortsat omfattet af budgetgarantien. Formålet med omlægningen er at skabe større sammenhæng mellem det antal egu-elever en kommune har, og de penge kommunen modtager til opgaven. Hensigten er at forøge aktiviteten på egu ved at styrke kommunernes økonomiske incitamenter til at igangsætte egu-forløb, frem for at lade de unge modtage kontanthjælp Statslige udgifter til egu Staten finansierer ordinære uddannelseselementer på institutioner inden for Ministeriet for Børn og Undervisning via taxametersystemet. Når en egu-elev har skole på en statsligt finansieret uddannelsesinstitution, udløser eleven de samme taxametre, som almindelige elever udløser på den pågældende uddannelse, eksempelvis grundforløb på en erhvervsuddannelse. Derudover udløser eguelever også vejlednings-tilskud i de tilfælde, hvor en produktionsskole eller en erhvervsskole tilrettelægger uddannelsen på kommunens vegne. Kommunale udgifter til egu og refusion heraf De kommunale udgifter til egu, bortset fra udgifter til vejledning, administration, elevløn mv., finansieres via: a) delvis statslig refusion og b) den kommunale budgetgaranti. Via refusionsordningen får kommunerne: Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse Refusion på 50 pct. af udgifter til op til et beløb pr. årselev, der i 2011 udgør kr. Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2011 udgør kr. Den andel af de kommunale udgifter til skoleydelse, og supplerende tilskud, der ikke refunderes, er omfattet af budgetgarantien. Alle udgifter til og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, som erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen, men er omfattet af budgetgarantien

4 Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte kommunes indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning af gennemført aktivitet og afholdte udgifter til henholdsvis skoleydelse, og supplerende tilskud. Nedenfor gennemgås, hvilke udgifter refusionsordningen nærmere omfatter. En samlet oversigt ses på side 7. Hvad omfatter refusionsordningen? 1) Refusion af kommunens udgifter til skoleydelse Kommunerne får refusion for 65 pct. af de udgifter, den enkelte kommune har til skoleydelse for elever ved erhvervsgrunduddannelse i henhold til egu-lovens 5, stk. 3. Det vil sige den skoleydelse, som eleverne modtager i skoleperioder. De resterende 35 pct. af udgifterne til skoleydelse indgår i budgetgarantien. Der ydes ikke refusion for skoleydelse i forbindelse med praktik, der finder sted på en værkstedsskole. Udgifter til skoleydelse i forbindelse hermed indgår uændret fuldt ud i budgetgarantien, og derfor skal denne udgift ikke medtages i aktivitetsindberetningen til ministeriet. En egu-årselev svarer til en elev, der deltager på fuld tid i 200 dage. Egu-elever modtager skoleydelse i skoleferier under et skoleforløb og i en ferie, der afholdes i direkte forlængelse af et skoleforløb. Derfor skal eventuelle ferieperioder, hvori der er udbetalt skoleydelse, medtages i optællingen af årselever. Figuren nedenfor viser hvordan aktivitet og udgifter vedr. skoleydelse skal indberettes. Refusion af udgifter til skoleydelse 30. juni 2009 pkt. 1 Refusion af sudgifter 30. juni 2009 pkt. 2 Refusion af udgifter til supplerende tilskud 30. juni 2009 pkt. 3 Antal egu elever under 18 år Antal egu årselever under 18 år Antal egu elever på 18 år og derover Antal egu årselever på 18 år og derover skoleydelse Antal egu elever, der har modtaget refusionsberettiget Antal egu årselever, der har modtaget refusionsberettiget egu Antal egu elever supplerende tilskud Angiv her antal egu-elever under 18 år ekskl. værksteds - som i indberetningsperioden har modtaget skoleydelse Angiv her antal egu-elever under 18 år ekskl. værksteds - omregnet til egu-årselever. Angiv her antal egu-elever der er fyldt 18 år -ekskl. værksteds - som i indberetningsperioden har modtaget skoleydelse. Angiv her antal egu-elever der er fyldt 18 år ekskl. værksteds - omregnet til egu-årselever. 2) Refusion af kommunens udgifter til Kommunerne vil med virkning fra 1. juli 2009 få refunderet 50 pct. af de faktisk afholdte driftsudgifter til op til et beløb pr. årselev, der i 2011 udgør kr. De kommunale udgifter til, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien. Refusionen af kommunens udgifter til omfatter: Angiv her kommunens samlede refusionsberettigede udgifter til skoleydelse i indberetningsperioden - 4 -

5 udgifter til i kommunale uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens 13, stk. 1, 1. pkt. samt udgifter til tilskud til særlige sforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som kommunerne kan yde efter egu-lovens 13, stk. 2. Særlige sforløb kan være skole, som for eksempel kombinerer fra de forskellige uddannelsesområder, hvor der kan rekvireres egu-. Inden for erhvervsuddannelserne kan elementer fra forskellige faglige uddannelser kombineres. Særlige sforløb betales derfor fuldt ud af kommunen, når en ikke kan henføres til en bestemt takst for en eksisterende uddannelse. Bemærk, at ordinære uddannelsesforløb leveret af statsligt finansierede institutioner (f.eks. dele af et ordinært eud-grundforløb på en erhvervsskole) finansieres af staten via taxametersystemet. Derfor har kommunen ingen udgifter til, der skal ikke indberettes og der er ingen refusion. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der afgør, om der i det konkrete tilfælde er tale om ordinære eller særlige sforløb. Når der er tale om ordinære uddannelseselementer (som finansieres af staten) kan kommunen dog yde supplerende tilskud og modtage delvis refusion herfor, jf. nedenfor. En egu-årselev svarer til en elev, der deltager på fuld tid i 200 dage. Figuren herunder viser hvordan aktivitet og udgifter vedr. skal indberettes. Refusion af udgifter til skoleydelse 30. juni 2009 pkt. 1 Refusion af sudgifter 30. juni 2009 pkt. 2 Refusion af udgifter til supplerende tilskud 30. juni 2009 pkt. 3 Antal egu elever under 18 år Antal egu årselever under 18 år Antal egu elever på 18 år og derover Antal egu årselever på 18 år og derover skoleydelse Antal egu elever, der har modtaget refusionsberettiget Antal egu årselever, der har modtaget refusionsberettiget egu Antal egu elever supplerende tilskud Angiv her antal egu-elever ekskl. værksteds - som i indberetningsperioden har modtaget, jf. ovenfor, og hvor kommunen har afholdt udgiften. Angiv antal egu-årselever, der har modtaget og hvor kommunen har afholdt udgiften - dvs. uddannelseselementer på kommunale uddannelsesinstitutioner og til særligt tilrettelagte forløb på statslige institutioner. Angiv her kommunens samlede udgifter til dvs. udgifter til uddannelseselementer på kommunale uddannelsesinstitutioner og til særligt tilrettelagte forløb på statslige institutioner. 3) Refusion af kommunens udgifter til supplerende tilskud Kommunen modtager refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens 13, stk. 1, 2. pkt. Refusionen kan ske op til en takst pr. elev (dvs. pr. uddannelsesaftale) pr. år, der i 2011 udgør kr. Det er derfor vigtigt, at alle egu elever i kommunen medtælles her, også selv om de ikke alle sammen nødvendigvis har udløst udgifter til supplerende tilskud

6 De kommunale udgifter, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr., er omfattet af budgetgarantien. Kommunernes supplerende tilskud til skoleen, jf. 13, stk.1, 2. pkt. i egu-loven, ydes, når det ordinære taxameter til et uddannelseselement, der ydes efter den gældende lovgivning for den pågældende uddannelse, efter den varetagende institutions udsagn, ikke er dækkende, for eksempel ved små holdstørrelser, udvidet timetal eller dobbeltlærerdækning. Desuden skal kommunens afholdte udgifter til eksempelvis SPS og egenbetaling til smaterialer mv. medtages her. Bemærk, at der kun ydes statslig refusion for kommunens udgifter til supplerende tilskud i forbindelse med skole. Udgifter i forbindelse med egu-elevens praktikophold er ikke omfattet af hverken refusionsordningen eller af budgetgarantiordningen. Figuren herunder viser, hvordan aktivitet og udgifter vedr. supplerende tilskud skal indberettes. Bemærk, at der ved indberetning vedr. supplerende tilskud skal opgives det samlede antal egu-elever - dvs. uddannelsesplaner - i kommunen i indberetningsperioden. Refusion af udgifter til skoleydelse 30. juni 2009 pkt. 1 Refusion af sudgifter 30. juni 2009 pkt. 2 Refusion af udgifter til supplerende tilskud 30. juni 2009 pkt. 3 Antal egu elever under 18 år Antal egu årselever under 18 år Antal egu elever på 18 år og derover Antal egu årselever på 18 år og derover skoleydelse Antal egu elever, der har modtaget refusionsberettiget Antal egu årselever, der har modtaget refusionsberettiget egu Antal egu elever supplerende tilskud Angiv her kommunens samlede antal egu elever i hele opgørelsesperioden Angiv her kommunens samlede refusionsberettigede udgifter til supplerende tilskud i indberetningsperioden. Indsendelse af indberetningsskema Fristen for rettidig indsendelse af indberetningsskemaet for egu er d. 5. januar. Ministeriet for Børn og Undervisning vil i slutningen af januar udbetale refusionen til kommunerne. De kommuner, der ikke når at aflevere inden tidsfristen, vil få udbetalt pengene i løbet af året. Indberetningsskemaet skal være påført kommunens navn og nr. Desuden skal både kommunen og revisor underskive indberetningen. Det skema, der indsendes til ministeriet skal have begge underskrifter i original. Skemaet kan ikke fremsendes elektronisk og det må ikke være et scannet eller kopieret skema. Skemaet skal fremsendes på følgende adresse: Ministeriet for Børn og Undervisning TCK, VBK Frederiksholms Kanal København K - 6 -

7 Udgifter til skoleydelse omfatter udgifter til den skoleydelse, som eleverne modtager under skoledelen Udgifter til udgifter til i kommunale uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens 13, stk. 1, 1. pkt. samt udgifter til tilskud til særlige sforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som kommunerne kan yde efter egu-lovens 13, stk. 2. Oversigt over fordelingen af udgifter til egu Udgifter omfattet af refusion fra Ministeriet for Børn og Undervisning Direkte refusion på 65 pct. Direkte refusion på 50 pct. af kommunens driftsudgifter til op til et beløb pr. årselev, der i 2011 udgør kr. Udgifter omfattet af budgetgarantien De resterende 35 pct. er omfattet af budgetgarantien De kommunale udgifter til, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maximumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien. Udgifter til supplerende tilskud Udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens 13, stk. 1, 2. pkt., herunder udgifter til: Udvidet timetal Ekstra lærerdækning Små holdstørrelser Egenbetaling for smaterialer SPS Ekstra mentor/vejledning under skoledel Kommunalt tilskud for unge under 18 år ifm. AVU Deltagerbetaling ifm. AMU, gymnasiale enkeltfag og AVU Deltagerbetaling for ophold på højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Hvis eleven er kostelev kan kun 70% af egenbetalingen Direkte refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2011 udgør kr. De kommunale udgifter, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maximumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien. medtages i opgørelsen. Udgifter ifm. ophold på værkstedsskole Ingen direkte refusion Alle udgifter til og skoleydelse i forbindelse med til-bud på værkstedsskoler, som erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen, men er stadig omfattet af budgetgarantien. Udgifter vedr. egu, som ikke er omfattet af refusionsordningen eller af budgetgarantien: Deltagerbetaling for kost & logi derfor kun refusion på 70% af egenbetalingen ved ophold på fri kostskole Udgifter til befordring Udgifter til mentor/vejledning ifm. praktik Udgifter til løn/løn-tilskud ifm. praktik Udgifter til køb af praktikpladsopsøgende arbejde Udgifter finansieret via det statslige taxametersystem: Undervisningsudgifter i forbindelse med ordinære sforløb - 7 -

8 Egu-vejledning Vejledningstilskud til produktionsskoler og erhvervsskoler, der tilrettelægger uddannelsen på kommunens vegne. Eksempler på opgørelse af aktivitet og udgifter Eksempel 1: Lars (19 år) har deltaget i 2 uges kursus i førstehjælp og 6 ugers kursus i dansk og engelsk på ungdomsskole i opgørelsesperioden. 1) Udgifter til skoleydelse Lars deltager i alt i 8 ugers, svarende til 40 hele sdage. 40 sdage svarer til 40/200 = 0,2 årselev vedr. skoleydelse. Lars modtager skoleydelse i 8 uger 8 x kr. = kr. 2) Udgifter til 2 uges kursus i førstehjælp og 6 ugers kursus i dansk og engelsk på ungdomsskole. Førstehjælpskurset er et AMU kursus. Kursusudbyderen vil oppebære almindeligt taxametertilskud for Lars deltagelse. Der skal derfor ikke indberettes udgifter og aktivitet (årselever) med henblik på refusion for udgifter til dette kursus. Udgifterne til i dansk og engelsk i 6 uger på den kommunale ungdomsskole er omfattet af refusionsordningen. Udgifter og aktivitet indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning. De 6 uger omregnes til årselever: 6 uger = 30 dage = 30/200 = 0,15 årselev vedr. udgifter til. 3) Udgifter til supplerende tilskud Kommunen vælger at betale egenbetalingen for deltagelse i AMU kurset for Lars. Denne udgift kan medtages under supplerende tilskud. Lars er ordblind og derfor vurderer egu vejlederen, at han vil kunne få stort udbytte af en IT rygsæk. Udgiften til anskaffelse af IT rygsæk medtages under supplerende tilskud. Eksempel 2: Karin (20 år) har deltaget i 6 ugers ordinært forløb på den lokale SOSU-skole og været på 1 uges kursus i fødevarer og hygiejne. 1) Udgifter til skoleydelse Karin deltager i alt i 7 ugers, svarende til 35 sdage. Dette svarer til 35/200 = 0,175 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 7 uger 7 x kr. = kr

9 2) Udgifter til 6 ugers ordinært forløb på SOSU-skole og 1 uges kursus i fødevarer og hygiejne. De 6 uger på SOSU-skole udløser taxametertilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning direkte til skolen. Der skal derfor ikke indberettes udgifter og aktivitet for dette ophold. Kurset i fødevarer og hygiejne er et AMU kursus, og uddannelsesinstitutionen modtager taxametertilskud for Karins deltagelse. Der skal derfor heller ikke indberettes til ministeriet for dette kursus. 3) Udgifter til supplerende tilskud Egenbetalingen for deltagelse i AMU kurset betales af kommunen og udgiften kan indberettes som udgift til supplerende tilskud. Egu vejlederen har vurderet, at Karin vil få mere ud af sit skoleophold, hvis der i perioden tilknyttes en mentor. Udgifterne til ekstra mentor i skoleperioden kan indberettes som udgift til supplerende tilskud. Eksempel 3: Stig (21 år) har været på kran- og liftkursus i 8 uger og 4 uger på højskole. 1) Udgifter til skoleydelse Stig deltager i alt i 12 ugers, svarende til 60 sdage. Dette svarer til 60/200 = 0,3 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 12 uger 12 x kr. = kr. 2) Udgifter til Kran- og liftkursus i 8 uger og 4 uger på højskole Stig deltager i kran- og liftkurset på AMU. Stig udløser taxametertilskud til skolen og beløbet skal derfor ikke indberettes til refusion i ministeriet. Deltagelsen på højskolen udløser ligeledes taxametertilskud direkte til højskolen og derfor skal dette heller ikke fremgå af refusionsindberetningen. 3) Udgifter til supplerende tilskud På AMU er der egenbetaling. Betaler kommunen dette, betragtes det som tilskud til supplerende tilskud. Kommunen kan derfor indberette beløbet og der gives delvis refusion. På højskolen er Stig indskrevet som kostelev. Det vil sige, at Stig bor og spiser på højskolen. Kommunen betaler Stigs egenbetaling. 70 % af denne udgift er omfattet af refusionsordningen og skal indberettes som supplerende tilskud. Stig har mulighed for at få rabat på transport, mens han er på kran- og liftkursus, efter reglerne om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne. Der gives ikke refusion på transportudgifterne

10 Eksempel 4: Annette (17 år) har været på et 10 ugers kursus på husholdningsskole, hvor hun er indskrevet som dagelev, det vil sige, at hun ikke bor på skolen i forløbet. Efterfølgende har hun været i praktik i 8 uger på en landbrugsskole. 1) Udgifter il skoleydelse 10 ugers kursus giver 50 sdage. Dette svarer til 50/200 = 0,25 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 10 uger 10 x 616 kr. = kr. 2) Udgifter til Annette er indskrevet som dagelev på husholdningsskolen og skolen modtager taxametertilskud for Annette. Der skal derfor ikke indberettes aktivitet og udgifter for dette ophold til ministeriet. 3) Udgifter til supplerende tilskud Egenbetalingen for deltagelse i kurset på husholdningsskolen betaler kommunen. Da Annette er indskrevet som dagelev, betragtes udgiften til egenbetaling som et supplerende tilskud. Beløbet kan derfor indberettes og der modtages delvis refusion. Du kan læse mere om egu generelt og om finansieringsomlægningen her:

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Disposition for workshoppen -oversigt over de særlige elevgrupper Formål: Overblik over højskolernes tilbud til særlige elevgrupper Samarbejde Erfaringsudveksling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse

Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse rhvervsgrunduddannelse Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer nr. 4-2000 Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser

Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser Notat Sagsnr.: 2013/0000240 Dato: 8. maj 2013 Titel: Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser Sagsbehandler: Karsten Hovmand Leder af Job og Kompetenceudvikling Dette notat giver et overblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 135 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER når du starter på grundforløb Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde VILVORDE Mailadresse/telefon Det er vigtigt at skolen har din mailadresse og telefonnummer,

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Genvej til en ungdomsuddannelse

Genvej til en ungdomsuddannelse Genvej til en ungdomsuddannelse Udgivelse nr. 1 / November 2007 1 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne folder? Side 3: Side 5: Side 7: Vejledning på højskolerne... vejleder og elev lærer hinanden godt at

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Midlertidig standardblanket B (pr. 1. august 2009). TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? HVORFOR EGU? Mod. Interesse. Gåpåmod og glæde ved at høre til. Det er noget af det, som egu-elever kan bidrage med på din arbejdsplads.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse Se vedlagte høringsliste Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til 2009/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 028.94D.021 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere