Konvertering op-i-rente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering op-i-rente"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V F R A R E A L R Å D J A N U A R Konverteringstrekanten Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Læs mere side 3 Opsparing i min ejendom For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. Læs mere side 5 Kontingent Når man bliver kunde i Real- Råd, betaler man et fast kontingent pr. måned. Hvorfor og hvad går pengene til! Læs mere side 8 At gøre en forskel Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Artiklen beskriver 2 konkrete tilfælde. Læs mere side 10 Konvertering op-i-rente Renten er stigende. Dette medfører kursfald, som igen medfører kursgevinst for alle, der ligger i fastforrentede lån. Eller med andre ord, en faldende gæld i ejendommen. OBLIGATION Teknisk vanskeligt at konvertere op i rente: I modsætning til konvertering ned i rente, hvor man kun skal koncentrere sig om at få så høj en optagelseskurs som muligt, er man ved konvertering op i rente afhængig af kursen på både indfrielsen og optagelsen. Man handler derfor i denne situation på kursspænd. Herudover har man vanskeligheder omkring teknisk lukning. Teknisk lukning: En obligation lukker teknisk når kursen på obligationen går over 100. Dette sker fordi, man på realkreditobligationer (tinglyst) har retten til maks. kurs 100 indfrielse. Det er således ofte et kunststykke at nå at få rekvireret lånetilbud inden obligationerne lukker igen. Kursspænd: Efter det er lykkedes at få lånetilbud træder næste problem i kraft. KURSSPÆND. Kursspændet er forskellen i kurs på den obligation, man ønsker at indfri, og den man ønsker at optage, eller med andre ord FORTJENESTEN. Det er yderst vanskeligt at handle på fondsbørsen i disse tilfælde, da der skal samtidighed i handlerne. Det skal lykkes at handle indfrielsen nøjagtig samtidig med optagelsen. Ofte aftaler vi med kunden, hvilket spænd vi vil acceptere i stedet for hvilke kurser. Kurserne er irrelevante, da det først og fremmest gælder om at få så stort spænd som muligt. Dette er en sandhed med modifikationer, for kursen tæller tungere på indfrielsen end på optagelsen. Reglen om at optage lån tæt på kurs 100, er altså ikke gældende ved konvertering op-i-rente (tværtimod). (Fortsætter side 2) Fastrente Flex Realråd ApS Martin Jensensvej 1 DK-2670 Greve Tlf.: Fax: Før Nu Gæld Nu Før Gæld Mandag - torsdag: Fredag: 10-14

2 2 Hvem er RealRåd administration? Konvertering op-i-rente (Fortsat fra side 1) Eksempel: Lån på ,- (omkostninger ikke medregnet i eksemplet) Salg af 5% fx kurs 99,8 (nyt lån) KURSSPÆND 6 RealRåd er et privat rådgivningsfirma, som har specialiseret sig i omlægninger af realkreditlån. PROFIL Når man bliver kunde i RealRåd, bliver man oplært i hvad der sker, når man laver en konvertering. Så er man rustet til selv at tage en beslutning, når RealRåd ringer og siger, at nu kan det evt. betale sig at konvertere. Når renten bevæger sig op og ned, sørger RealRåd for at bestille lånetilbud hjem i god tid, og sørger samtidig for alt det bureaukratiske i forbindelse med en omlægning. Vores fornemmeste opgave i Real- Råd er, at kunden får en individuel rådgivning, da der ikke er to sager der er ens. RealRåd beregner historisk på dine omlægninger. Dvs. at vi altid går tilbage for at se, hvordan denne specifikke omlægning ser ud, i forhold til den omlægning du har lavet tidligere. På denne måde sørger vi for, at du tjener penge på dine omlægninger, og at der ikke kun fokuseres entydigt på f.eks. en billigere ydelse ved omlægning ned i rente. RealRåd er et rådgivningsfi rma, der 100% varetager medlemmernes interesse. Vi lever af vores gode ry og rygte, og derved bliver vi hele tiden holdt fast i at gøre det så godt som muligt for vores medlemmer. Søren Ejlertsen IT/Udvikling Rikke Hansen Konsulent (pt. på barsel) Erling Dan Nielsen IT/Udvikling Allan Hansen Franchiseudvikling Heidi Britoft Konsulent (barselsvikar) Poul Stubkjær Ejendomsmægler Charlotte Ejlertsen Adm. Dir./Konsulent Valdemar Olsen Adm. Hund Køb af 4% fx kurs 93,8 (nuværende lån) Indfrielse : * 0,938 = Optagelse : / = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Forskellen mellem de 2 kurser - I dette tilfælde 6 point - udgør fortjenesten, dog skal omkostninger fratrækkes. Laves samme regnestykke med optagekurs på 97 og indfrielseskurs på 91 fås: Indfrielse : * 0,91 = ,- Optagelse : / 0,97 = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Fortjenesten stiger altså ved samme kursspænd, men lavere kurser. Dette skyldes, at indfrielsesbeløbet er højere end optagelsesbeløbet. Hvor store kursspænd skal være beror på et skøn, da der ikke er 2 situationer, der er ens. Normalt udvides kursspændet i takt med kursfald.

3 3 Konverteringstrekanten Udtrykket er opfundet af RealRåd, og altså ikke et udtryk, man møder andre steder. Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Det kunne være konvertering fra 5% til 4%, og herefter tilbage til 5%. Skematisk vil det se således ud: 5% % kurs (over 100)? Stigende rente = faldende kurs Faldende rente = stigende kurs Y=Y : Betyder ens ydelse på nyt og gammelt lån. R=R : Betyder at restløbetid på det nye lån er den samme, som det gamle lån. 4% kurs 94,5 = (Y=Y, R=R) Ovenstående er startsituationen: Ejendommen er fi nansieret med 5% obligation på ,-. Vi ved ikke, hvad det næste der vil ske er, men vi ved at renten enten vil stige eller falde. Et lånetilbud bestilles på dette tidspunkt. Det gøres for at udligne netto ydelser, som det ses i nedenstående tabel. Lånetilbudet er gældende i 6 mdr. Det er kun muligt at bestille i 4% obligationen. Dette fordi 6% obligationen ligger over kurs 100, og man derfor ikke kan bestille tilbud (kreditforeningen udsteder ikke lånetilbud over kurs 100). Lånetilbuddet vil lyde på ca ,- fordi det er udstedt til kurs 94,5 ( * (94,5/100)) = ca ,- 5% % kurs (over 100)? 4% kurs 94,5 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Lad os antage at renten falder: Et rentefalde medfører, at 4% obligationen stiger til fx kurs % % kurs (over 100) 4% kurs 100 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu Metode Paristraks Dagskurs Kursen er steget til 100, hvor lånetilbudet giver en udbetaling på ,-. Der skal stadig kun bruges ,- til indfrielse af 5% obligationen + differencerenter og omkostninger. Det betyder, som det fremgår af skemaet, at der fremkommer et provenu på ,-. Første led i konverteringstrekanten er nu vel overstået. Der er udlignet på ydelserne, så provenuet er lig med fortjenesten. Obligationsrestgælden er steget. Dette betyder intet, da renten til gengæld er faldet. I anden del af konverteringstrekanten ses tilbagevenden til udgangspunktet. (Fortsætter side 4)

4 4 (Fortsat fra side 3) Lad os antage, at renten igen stiger: Der sker nu det, at 4% obligationen falder til ca. 92 og 5% obligationen falder til 100. Dette medfører, at vi nu kan købe vores eksisterende gæld tilbage til kurs 92 (kursforskellen mellem de afdragsfrie obligationer er ca. 8 point). Altså ,- * 0,92 = omkostninger = ca ,- Skemaet ser nu således ud: 4% indfries til kurs 92 Nyt lån 5% kurs Rente 4% 5% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Dagskurs Dagskurs 5% Provenu % % Samlet konsekvens Vi har nu gennemført vores konverteringstrekant, og vi har lavet en tilbagevenden til udgangspunktet. Vi startede med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld, og slutter med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld. Undervejs har vi opsamlet et provenu på Denne konverteringstrekant kan i princippet gentages i det uendelige. Fast forrentede lån vs Flexlån TEORI Som det kan ses på forrige artikels resultat, er der en netto fortjeneste på ca på at gennemføre en konverteringstrekant med et lån på 2 mio. kr. Da denne konverteringstrekant kan gentages mange gange, leder det til nedenstående aktiv/passiv opgørelse. Ved hver konvertering øges aktivsiden, mens passivsiden holdes kon- stant. Gentages dette tilstrækkeligt mange gange, vil aktivsiden kunne blive større end passivsiden, og dermed resultere i, at renteindtægten bliver større end renteudgiften. Denne metode har også den positive sideeffekt, at boligens friværdi beskyttes bedst muligt. Flexlånet har ikke denne mulighed, da et fl exlån ikke har nogen særlig rentebevægelse indbygget. På den abstrakte graf er vist, hvorledes den effektive rente således over tid bliver mindre på et fastforrentet lån, mens den forbliver konstant for fl exlånet. Effektive rente Fast forrentet lån Flexlån Tid Aktiv Passiv osv. Aktiv gældspleje af fastforrentede realkreditlån kan resultere i en fornuftig udvikling af aktiv/passiv balancen for private boligejere.

5 5 Opsparing i min ejendom? Mange forskellige faktorer påvirker huspriserne: 1) Renteniveauet: Boliger sælges på nettoydelsen dvs. ydelsen efter skat, hvoraf renten udgør en betydelig del. Jo lavere rente, jo højere huspris kan den nye køber betale. 2) Skatteforhold: Væsentligst er her værdien af rentefradraget skatten på negativ kapitalindkomst og ejendomsværdiskatten, men også den lokale kommunale og amtskommunale skatteprocent, osv, spiller en rolle. For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. FRIVÆRDI Af Søren Ejlertsen I denne artikel vil RealRåd argumentere for, at denne tryghed er behæftet med betydelige risici, og at pensionsopsparing er et attraktivt alternativ eller supplement. Friværdi eller pensionsopsparing Afdrag på gæld i bolig og dermed opbygning af friværdi er en måde at spare op på. Det gælder, selv om det primære formål med at nedbringe gælden er at sikre sig lave bolig/låne- udgifter som pensionist. Frem for at spare op i huset kan man på passende tidspunkter nybelåne huset, dvs. i forbindelse med konvertering og placere den ekstra likviditet i en pensionsordning (der er også andre alternativer, se senere i denne artikel). Herved har man over hele perioden ca. samme låneudgifter, men til gengæld opbygger man en formue, som giver en højere indkomst som pensionist. Usikker friværdi Friværdi i ejerbolig er forskellen mellem en forventet salgspris og værdien af gælden i ejendommen. Hvor stor friværdien er, afhænger på den ene side af prisudviklingen på ejendommen og på den anden side af værdien af gælden. Alle der kan huske mere end 10 år tilbage vil vide, at priserne på ejerboliger kan svinge ganske voldsomt, og at det i perioder kan være særdeles vanskeligt at realisere de værdier, der er bundet i huset. 3) Konjunktursituationen: Forventninger til udviklingen i lønninger, beskæftigelse, infl ation m.v. er helt afgørende for, i hvilket omfang potentielle købere tør melde sig på ejerboligmarkedet. 4) Lokale forhold: Bliver det lokale område mere eller mindre attraktivt over tid? Hvordan ændrer den gennemsnitlige købers ønske sig med hensyn til boligens størrelse, indretning, vedligeholdelsesstandard m.v.? Ingen kan med nogen grad af sikkerhed forudse, hvordan huspriser, renter, aktiekurser, skatteforhold osv. udvikler sig i fremtiden. Netop derfor kan det være en god ide ikke at samle sin opsparing et sted. Det kan gå godt, men hvis det går skidt, vil man blive ramt på hele sin opsparing.

6 6 Garantiprovision, hvad er det? RealRåds overvågningsprocedure Et af de spørgsmål vi oftest får i RealRåd er; hvad er garantiprovision, og hvor skal vi skrive det på vores selvangivelse? PROVISION Når RealRåd kører en sag igennem en af vores banker, skal man betale garantiprovision. Det er en garanti banken skal stille overfor kreditforeningen, så pantebrevene bliver lyst uden anmærkninger. Denne garanti koster 2 % af hovedstolen i 2 mdr. og er fradragsberettiget. Denne omkostning bliver ikke automatisk indberettet til skattevæsnet, ligesom differencerenter. Det vil sige at DU selv skal påføre det på din selvangivelse under rubrik 41. Det vil være en god idé at vedlægge dokumentation for denne omkostning. Den kan du fi nde enten på kontoudtoget du får fra banken, når din sag er endelig afsluttet, eller du har fået et separat bilag, hvor garantiprovisionen er anført. Hvis du har spørgsmål omkring garantiprovision, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. OVERVÅGNING Af Søren Ejlertsen RealRåd holder øje med obligationskurserne dagligt, og lægger løbende strategier udfra den aktuelle situation. Udfra den lagte strategi bestilles lånetilbud automatisk. I standard strategien bestilles tilbud (jf artiklen konverteringstrekant ). Når vi har modtaget et lånetilbud, sender kreditforeningen et brev til jer, hvor der står, at I skal kontakte RealRåd for udbetaling af lånet. Dette er ikke nødvendigt, da vi nok skal tage fat i jer, hvis konverteringen bliver aktuel. Nærmer kursen sig et niveau, hvor det må antages at en konverteringsbølge kan opstå. Sender vi de originale dokumenter til underskrift til jer. På dette tidspunkt vil det stadig kun være en forberedelse til konvertering. Efter modtagelse af sagen checkes alle dokumenter af RealRåd. Ved efterstillede pantebreve anmodes om rykning osv. Når dette arbejde er gjort sendes sagen i klargjort stand til vores bank, som tillige checker dokumenterne. Der faxes en godkendelse til RealRåd, og sagen er herfra godkendt og kan handles på sekundet. Herefter vil I modtage et meget misvisende brev fra Værdipapircentralen, hvori det nærmest fremgår, at der er taget pant i jeres ejendom. DETTE ER SELVFØLGELIG IKKE TILFÆLDET!! Grunden til at I modtager dette brev er, at banken har oprettet en tinglysningskonto i jeres navn, som skal bruges i forbindelse med en konvertering. Når konverteringen er endelig afsluttet bliver kontoen lukket, og der bliver lavet en ny, ved næste konvertering. Det I skal være opmærksomme på er, at vi i RealRåd bestiller lånetilbud hjem på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke kan svare sig at lave en omlægning (NPR=0), men ved at vente til kurserne bliver bedre (ride på kursen), vil man få et provenu ud af sin omlægning. Har man nogle spørgsmål, vedr. breve man har fået fra bank eller kreditforeningen, er man selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os. Der fi ndes ingen dumme spørgsmål, og vi vil hellere forklare tingene en gang til end fornemme, at I er usikre på vores procedure.

7 7 Kundepanelet former fremtiden RealRåds Kundepanel giver mulighed for, at medlemmerne selv er med til at forme fremtiden. FREMTIDEN Af Søren Ejlertsen RealRåds Kundepanel har gentagne gange været nævnt i vore nyhedsbreve og de fl este medlemmer har formodentlig tænkt: n Hvilket panel n Hvad kan de gøre for os? n Har det betydning for mig som kunde? Kundepaneletbestår i dag af en række medlemmer, som har til opgave at beskytte medlemmerne, hjælpe til med fremtidig vækst til gavn for vore medlemmer, vurdere nye ideer før de iværksættes, udvikle nye koncepter, komme med nye ideer til optimering af service m.v. Altså sørge for, at alle vi medlemmer kan betragtes som en fælles kundegruppe i forbindelse med forhandlinger osv. Punkter som panelet bla. deltager aktivt i: n Forhandlinger, der har betydning for medlemmer i Real- Råd. Samarbejdsaftalen med Ringkjøbing Bank. Betingelser osv. panelet deltog direkte med repræsentant i forhandlingerne med banken. Formaden for panelet afprøver den nye aftale ved at melde sig som kunde for siden at komme med en evaluering. n Alle nye ideer hos RealRåd, som har betydning for mellemmer, bliver vendt i panelet, før de bliver iværksat. Dette sikrer at alle nye tiltag er gennemtænkt og vurderet, før de bliver ført ud i livet. Dette giver tryghed og sikkerhed omkring de fremtidige ændringer. Fradragsberettiget kurssikring, differensieret differencerente, kundepanelet deltog aktivt med beregninger på en Flexlåns afvigelse på 3. decimal, relevans ved NPR-analyse osv. n Udvikling af nye koncepter skal sikre, at vi også fremover kan tilbyde os selv nye måder at optimere vores omlægninger, nedbringe de dertil hørende omkostninger og implementere systemer, som kan tjene og servicere. Franchise koncept blev vedtaget i samarbejde med kundepanelet. Manglende ressourcer i RealRåd fi k kundepanelet til at indsætte Erling Dan Nielsen fra kundepanelet til 2 dage om ugen, at hjælpe med den overordnede struktur. Dette er endt med at Erling i dag arbejder fuld tid i RealRåd. (Kundepanelet har tidligere været omtalt som kundeforeningen. Dette ændres fremover til kundepanel, da der ikke er tale om en forening i gængs forstand. Kundepanelets medlemmer er valgt af RealRåd, og arbejder som en uoffi ciel arbejdsgruppe, uden vedtægter)

8 8 Hvorfor betaler man kontingent? KONTINGENT Når man bliver medlem i RealRåd, betaler man et fast løbende kontingent. For dette kontingent bliver man oprettet i vores beregningssystem - Accurat - så man hjemmefra kan gå ind og lave alle de beregninger man overhovedet vil. Samtidig kan man også se de beregninger RealRåd har lavet, samt de omlægninger der er lavet i tidens løb. Endvidere har vores medlemmer altid mulighed for at ringe til os med alverdens spørgsmål, som vi altid tager os tid til at besvare. Dette kontingent er en af RealRåds vigtigste indkomster - og hvorfor så det??? Som alle vores medlemmer ved, udvikler RealRåd egne beregningssystemer, nye handelsmetoder, undervisningsaftener, kundepanel osv. Det koster mange penge at udvikle, men det er nødvendigt. I de stille perioder uden konvertering omstiller RealRåd sig lynhurtigt fra produktionsvirksomhed til udviklingsvirksomhed. Dette gælder ikke kun IT-udvikling, men i lige så høj grad forhandlinger om endnu bedre betingelser til medlemmerne. Kontingentet er slet ikke højt nok til at bære udviklingsomkostningerne. RealRåd har derfor sammen med kundepanelet udviklet et franchise koncept, således at der kommer nye rådgivningskontorer, der er med til at bære udviklingsomkostningerne. Som private kunder befi nder vi os alle i et kæmpe fi nansielt system, som er helt uigennemskueligt. Det er derfor nødvendigt, at have eksperter siddende til at arbejde for ens sag. Kontingentet medvirker til dette, samt til udadtil at vise solidariteten. Det er simpelthen ikke muligt at forhandle overordnede stærke aftaler med fi nansielle institutter, medmindre medlemmerne i RealRåd opfattes som en samlet enhed. Hvorfor stemmer provenuet ikke? PROVENU Når vi indfrier det gamle lån i forbindelse med en omlægning, opstår der tit en difference i det udbetalte provenu, i forhold til det som Real- Råd har oplyst dig. Det sker fordi banken, som vi har kørt sagen igennem, sørger for, at betale terminen frem til indfrielsesdatoen ud af provenuet! Grunden til at man gør dette er, at kreditforeningen naturligvis vil have terminen betalt frem til indfrielsestidspunktet. Det vil sige at du ikke selv har betalt terminen, men denne står stadig på din budgetkonto, og du kan herefter hæve differencen på denne konto. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til RealRåd og få dette nærmere forklaret.

9 9 Hvem er Poul Stubkjær? Ejendomshandel er et logisk forretningsområde for Real- Råd. Jeg ser frem til at skulle stå for udviklingen heraf og føler mig overbevist om, at den viden RealRåd besidder indenfor realkreditområdet koblet med min mangeårige erfaring fra mægler branchen, vil resultere i ejendomshandel der kommer vores nuværende og fremtidige kunder til gode. PORTRÆT Jeg er 35 år gammel og bor i Roskilde med min hustru og vores to, snart tre, børn. Det lå lidt i kortene at jeg ville blive ejendomsmægler og er i dag 3. generation i min familie der beskæftiger sig indenfor branchen. Min egen karriere startede for over 12 år siden og jeg er i dag statsautoriseret samt medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Jeg har opbygget min erfaring hos både de helt små mæglere samt hos én af landets største og har solgt alt fra 1. vær. lejligheder til ambassadebygninger. Fremtidens ejendomshandel Internettet har, og vil yderligere få, enorm indfl ydelse på ejendomshandel. Desuden er der langt om længe kommet en liberalisering af loven for, hvem der må eje mæglervirksomheder i Danmark. Indtil den 1/6-2006, er det således kun statsautoriserede mæglere, advokater samt banker/kreditforeninger der må eje og drive mæglervirksomhed. Herefter kan enhver eje en mæglervirksomhed, dog skal den daglige drift, varetages af en mægler eller advokat. Det vil i givet fald betyde, at fl ere aktører prøver at trænge ind på markedet, hvilket RealRåd jo netop også er et udtryk for. Konkurrencen vil komme til at udspille sig omkring salæret, konceptet og kvaliteten. Der er vel en udbredt opfattelse af, at mæglernes salærer er høje og i manges øjne også for høje. Spørgsmålet er dog ikke om salæret er for højt, men snarere om der leveres værdi for pengene. Er det sådan, at den mægler der tager kr ,- i salær er dobbelt så god som ham der tager ,-? Og tror man på, at det er muligt at halvere salæret én gang til, uden at det begynder at gå ud over kvaliteten? Det er ikke et mål i sig selv at være billigst. Derimod er det et mål at være værdifuld. Med RealRåds specialviden kan vi blandt andet på hele den fi nansielle side af en ejendomshandel, i mange tilfælde, hjælpe sælgere til et langt bedre overskud end de ville have opnået hos en traditionel mægler. Simpelthen fordi, det er en disciplin der ikke arbejdes med hos almindelige mæglere. Jeg tror, at ejendomshandel i sin nuværende form, står overfor meget store udfordringer. Vi lever i en tid hvor oplevelser og imødekommelse af individuelle behov, spiller en større og større rolle i vores valg af produkter og serviceydelser. Vores valg træffes i højere grad på baggrund af oplevelser og følelser end egentlige produktegenskaber. Spørgsmålet for en boligsælger er derfor ikke kun, om man kan sælge den pågældende bolig men i lige så høj grad hvordan. Altså, hvordan kan du gøre det mere interessant og relevant i forhold til mig, min bolig og den målgruppe af købere der vil købe sådan en bolig, som jeg ejer. Dialog med vores kunder På nuværende tidspunkt, har vi gennemført en række handler med succes. Vi har gjort os en del erfaringer og afprøvet forskellige løsninger, som nu skal videreudvikles og forfi nes. Vi vil i den nærmeste fremtid prøve at få en dialog med vores kunder om jeres holdninger og ønsker til ejendomshandel, og vi vil prøve at give jer et billede af på hvilke områder, vi kan gøre en forskel for jer i en eventuel salgs- eller købssituation.

10 10 At gøre en forskel EJENDOMSHANDEL Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Lad os beskrive 2 konkrete tilfælde. Eksempel 1 Vi skulle sælge en ejendom. Der var 2 skolegående børn, og det var væsentligt at få et nyt hus i nærheden af familie og venner. Den ene opgave bestod i at sælge huset, men mere væsentligt var, at deres bank kun godkendte at købe et nyt hus for 1,1 mio. Det er noget urealistisk at banken foreslår, at man i Københavns området kan købe en ejendom med plads til 2 børn for 1,1 mio. Der kom et provenu fra salget på ca. 1 mio. Vi hjalp med budgetlægning og med at fi nde en anden bank, og en godkendelse til ,-. Vi solgte deres ejendom, og for ,- blev et nyt hjem hurtigt fundet i nærheden af familie og venner. Eksempel 2 Nogle kunder skulle (som de fl este) både sælge deres nuværende ejendom og købe nyt. Poul Stubkjær forestod salget af deres ejendom, mens RealRåd legede lidt med økonomien på købet af den nye ejendom. Banken ville kurssikre ud på 8 mdr., hvilket ville give kurs 97 på en 5%. Nu bestilte RealRåd lånetilbud i 5% afdragsfri, og satte i enighed med kunden stop-loss på 5% med afdrag som var lukket. RealRåd holdt øje med kursen hver dag. Kursen steg og steg, og hele tiden løftede vi stop-loss i samråd med kunden. Ca. 6 mdr. senere optog vi lånet: 4% 30 år til kurs 98,40. RealRåd havde nu holdt øje med kursen hver dag i 6 måneder med det resultat, at kunden tjente en nutidsværdigevinst på ,-. Denne kunde er nu klar til at konvertere op-i-rente fra 4% til 5%, og tjene en gang til, hvilket havde været umuligt, hvis RealRåd ikke havde sørget for optagelsen ved købet. For at bruge Poul Stubkjærs udtryk, så mener vi, at have GJORT EN FORSKEL! Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Bevaringsværdig ejendom. Blev i genopbygget og restaureret i samarbejde med Frilands- og Nationalmuseets arkitekter så ejendommen udvendigt står som oprindeligt opført i Ejendommen blev nøjagtig udmålt, hvorefter den blev taget ned stykke for stykke og genopført med de oprindelige sten, alle døre og vinduer er lavet med kittede sprosser, kampesten fra fundamentet ligger synlige indvendig, nyt fundament osv. Der er brugt ca mandetimer på restaureringen. Vandet ved Tempelkrogen, med totalfredede områder til den ene side, og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold. Ydermere findes et lille bådeleje med mulighed for bådplads. Pris Kontantpris: ,- Udbetaling: ,- Brutto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Netto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Boligareal: 265 kvm Grundareal: kvm For beregning af alternative ydelser, klik her Fremvisning Statsaut. Ejd.mægler, MDE Poul Stubkjær Tlf

11 11 Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Vandet ved Tempelkrogen med totalfredede områder til den ene side og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold, hvor der går 3 heste. Fra køkkenet leder en dobbelt glasdør ud til en terrasse med morgensol. Stuen har muret pejs med indsats og muret trappe til 1. sal. Der er 2 badeværelser, begge opført i italiensk marmor. Et gæstetoilet med toilet & brus, samt et stort badeværelse med toilet, spabad og separat omklædningsrum. Dertil kommer et kontor med sol hele dagen og egen udgang til terrassen, samt bryggers. På 1. sal finder du 1 stort værelse og et stort soveværelse med fransk altan og udsigt over vandet, samt et stort gæsteværelse med tilhørende billardstue. Se Store Billeder Se Billeder fra Restaurering som PDF. Se Plantegning og Panoramabilleder. Området Arnakke er et af vore ældste lokalnavne. Det nævnes første gang i 1171, hvor det hed Arenacks. Siden 1371 er det stavet Arnakke. Navnet betyder Ørnehoved. Ar er gammelnordisk for ørn- og nakke er det ord vi bruger den dag i dag. Man kan forestille sig, at ørnene svævede over fjorden i gammel tid og det kan man stadig se, hvis man er heldig. Det er ikke ualmindeligt at havørnene kommer på besøg og flyver højt i luften over Arnakke. Nede på Tempelvej ligger en stenalderboplads, hvor jeg har fundet meget dejligt flint fra den ældste stenalder. Groft tilhugget flint, det er er gammelt. Men det er tydeligt forarbejdet til økser, knive og pilespidser. Bopladsen kan ikke ses mere. Den er nemlig blevet udlagt til brakmark og er nu tilgroet. Tidligere blev den pløjet hvert efterår og efter hver pløjning kom flinten op til jordoverfladen og indbød til at blive samlet op. I det yderste hus på Tempelvej er Ejner vokset op. Han gik på bopladsen og fandt flint og de fineste stykker solgte han til greven på Ryegård. Som barn pløjede han marken for sin far og opdagede, at der var meget grus. Da han skulle reparerer noget og havde brug for grus, hentede han en skovl og fandt under gruset en død mand. Han tilkaldte politiet som gravede videre og opdagede, at det var en meget gammel fyr fra stenalderen, der var begravet med stenøkser og flint ved siden af sig. Han lå ikke ned, men sad oprejst i hullet. Tempelkrogen er også et navn der er tilknyttet Arnakke. Vi skal tilbage i tiden til reformationen i Inden da var Danmark katolsk. Her på egnen skulle alle med et slag fra at være katolikker - nu til at være protestanter. Nogle gamle katolikker surmulede, og i hemmelighed byggede de en lille trækirke på Asserholmen. Man kaldte det et tempel. Biskoppen i Roskilde hørte om dette. Han havde sin egen lille hær og han sendte soldater til Arnakke. De brændte kirken og vendte tilbage til Roskilde og forkyndte biskoppen, at den sidste katolik i hans domæne var fjernet. Men navnet blev hængende og siden har området heddet Tempelkrogen. Til salg eksempel RealRåd annoncerer ejendomme til salg på den måde, at hver ejendom får sin helt egen hjemmeside. Den tilrettelægges individuelt ud fra boligens udtryk. Boligen lægges ud på Boligsiden, der er Danmarks største søgemaskine til ejendomme. På vores boligannoncer er det boligen og salget af denne der er i focus, og ikke en reklame for en ejendomsmægler.

12 En unik ejendom der hæver sig Torpedohallen er en af de mest karakteristiske og spændende bygninger, opført på Holmen. Et byggeri, hvor arkitekten har fået lov at være visionær og kreativ og en bygherre der har haft modet til at følge op. Derfor hæver denne beboelse sig over mængderne af upersonlig mainstream arkitektur. Denne lejlighed er i to plan. Nyd udsigten, solen og roen på altanen eller tagterrassen. Undgå stress med at fi nde parkeringspladser. Her får I to private indendørs pladser, så bilerne kan holde tørt og beskyttet. Egen plads til båd på op til 40 fod får I også. Her er lyst og luftigt. Materialerne udfordrer hinanden. De varme og lyse trægulve mod de rå stålkonstruktioner i loftet. Fornemmelsen af noget maritimt overfor de helt klare referencer til storbyen. Holmen er et af det nye Københavns mest spændende og vellykkede områder. Her fornemmes viljen til at skabe et helstøbt byområde med blandingen af natur, boliger, kulturelle institutioner, virksomheder og uddannelsessteder. Der findes mange pæne boliger men meget få med attitude. Denne bolig har attitude. Beliggenhed Galionsvej, 1437 København K Pris Kontantpris Udbetaling Brutto/netto / Afdragsfri F1: / Ejendomsoplysninger Bolig 146 m 2 Byggeår 1993 Pulterum: 2 Bådplads: ja Parkeringsplads: 2 stk. i kælder Kontakt information: Statsaut. ejendomsmægler, MDE Poul Stubkjær Tlf.:

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Lys andelslejlighed Sag: 90000373 edc.dk Anker Nørgaard Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Vejgaard Torv 5-9000 Aalborg Tlf. 98167722-900@edc.dk Boligen Opført/Ombygget

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

God og billig 2 vær. i Odense

God og billig 2 vær. i Odense God og billig 2 vær. i Odense Floravænget 34 02., Dalum, 5250 Odense SV Rigtig god og billig 2.vær ejerlejlighed, beliggende i attraktivt område nær bus og indkøb, velfungerende ejerforening med professionel

Læs mere

Charmerende 2 er med fransk altan

Charmerende 2 er med fransk altan Charmerende 2 er med fransk altan Duevej 120A 1. th, 2000 Frederiksberg RobinHus Mægleren! Statsautoriseret Ejendomsmægler. Fast salær kr. 34.995,- inkl. moms uanset din boligs pris. Boligen annonceres

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Finansiering af din spanske bolig

Finansiering af din spanske bolig Nykredit i Spanien Nykredit i Spanien Flere og flere danskere vælger at realisere drømmen om en bolig i Spanien. Nogle vælger at slå sig ned mere eller mindre permanent, for eksempel i forbindelse med

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Rummelig villa med muligheder

Rummelig villa med muligheder Rummelig villa med muligheder Ny Stenderupvej 2, 5672 Broby Ejendom beliggende i det meget naturskønne Ny Stenderup område med kun 9 km. til Faaborg by. Ejendommen: Er i to etager, opført i 1940, men til

Læs mere

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc. Lunavej 5B Rødovre Lunavej 5B Sag: 26100445 edc.dk EDC Arne Madsen A/S Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.dk Boligen Opført 1951 Rum/Værelser 4/4

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Vores kunder tjener penge

Vores kunder tjener penge Vores kunder tjener penge på vores rådgivning RealRåd tænker både bolig, økonomi og jura ind i din bolighandel En aktiv købermægler gør mere end blot at sidde på sit kontor og forholde sig til jura. Vi

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Flot rækkehus på 185 kvm. med både stor og solrig terrasse og altan Sags nr. 122-4100

Flot rækkehus på 185 kvm. med både stor og solrig terrasse og altan Sags nr. 122-4100 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Flot rækkehus på 185 kvm. med både stor og solrig terrasse og altan Sags nr. 122-4100 Birkeskellet 14 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Fjordvejen 35 6340 Kruså

Fjordvejen 35 6340 Kruså Fjordvejen 35 6340 Kruså Dejlig udsigtsvilla til den store familie Sag: 62300830 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk Boligen Opført/Ombygget: 1960/1976

Læs mere

REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014

REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014 København CBRE A/S Rued Langgaards Vej 6 8 2300 København S Tlf: (+45) 7022 9601 Fax: (+45) 3543 9606 REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014 CBRE A/S CVR nr. 14799079 www.cbre.dk denmark@cbre.com

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Se administratorskrivelse

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Se administratorskrivelse Salgsopstilling Adresse Roskildevej 327, 2.. tv.., 2610 Rødovre Sag nr. E313 Dato 17. februar 2014 Beskrivelse Stor og velholdt 4-værelses! Område: Skøn 4 værelses lejlighed beliggende tæt på Damhussøen

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Kort & info Bolig#24280 Villa I pragtfuld, fredeligt

Læs mere

Hyggelig og meget velholdt villa

Hyggelig og meget velholdt villa Hyggelig og meget velholdt villa Axel Sørensens Vej 21, 87 Horsens En skøn bolig i attraktivt, hyggeligt kvarter. FOR FREMVISNING KONTAKT SÆLGER PÅ 61792176 Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris...............

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Kontant: 4.600.000 Brutto/Netto: 26.121/23.343 Udbetaling: 230.000 Kvm: 146 Værelser: 4 Byggeår: 1865

Kontant: 4.600.000 Brutto/Netto: 26.121/23.343 Udbetaling: 230.000 Kvm: 146 Værelser: 4 Byggeår: 1865 Store Kongensgade 92B, 2. tv., 1264 København K Kontant: 4.600.000 Brutto/Netto: 26.121/23.343 Udbetaling: 230.000 Kvm: 146 Værelser: 4 Byggeår: 1865 KVARTERET: Attraktivt kvarter med Marmorkirken og Amalienborg

Læs mere

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK!

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK! ØNBJERGVEJ 52, 8410 RØNDE NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK! - spændende liebhaverejendom med udsigt over Kalø Vig Denne velholdte og sjældent udbudte ejendom med fantastisk beliggenhed ligger kun 20 minutters

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED

SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED Og den store solrige altan med dejlig fri udsigt giver en fin "hus og have" fornemmelse uden at man hænger

Læs mere

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på?

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Tænk nyt når du skal købe bolig Konsekvenserne af at købe bolig rækker mange år ud i fremtiden, ikke blot hvad det økonomiske angår, men også i høj

Læs mere

Møllevej 53B 2791 Dragør

Møllevej 53B 2791 Dragør Møllevej 53B 2791 Dragør Gedigen etplansvilla på Sydstranden Sag: 24400717 edc.dk Glostrup Statsautoriserede ejendomsmæglere, MDE Nørre Allé 6-2600 Glostrup Tlf. 43434288-244@edc.dk Boligen Opført 1993

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Stor villa med plads til 2 familier

Stor villa med plads til 2 familier Stor villa med plads til 2 familier Klintvej 46, 45 Nykøbing Sj. Spændende villa p.t. indrettet med 2 selvstændige boliger - perfekt for den store familie, 2 generationer eller evt. til udlejning. Super

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Kontant: 2.540.000 Brutto/Netto: 16.014/14.275 Udbetaling: 130.000 Kvm: 74 Værelser: 3 Byggeår: 1741

Kontant: 2.540.000 Brutto/Netto: 16.014/14.275 Udbetaling: 130.000 Kvm: 74 Værelser: 3 Byggeår: 1741 Grønnegade 31, 1. th., 1107 København K Kontant: 2.540.000 Brutto/Netto: 16.014/14.275 Udbetaling: 130.000 Kvm: 74 Værelser: 3 Byggeår: 1741 KVARTERET: Dette kvarter har sin helt egen historie. Et kvarter,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Kontant: 2.500.000 Brutto/Netto: 13.935/11.992 Udbetaling: 125.000 Kvm: 62 Værelser: 2 Byggeår: 1839/1946

Kontant: 2.500.000 Brutto/Netto: 13.935/11.992 Udbetaling: 125.000 Kvm: 62 Værelser: 2 Byggeår: 1839/1946 Dronningens Tværgade 6B, 5. sal., 1302 København K Kontant: 2.500.000 Brutto/Netto: 13.935/11.992 Udbetaling: 125.000 Kvm: 62 Værelser: 2 Byggeår: 1839/1946 KVARTERET: Frederiksstaden er vel nok det mest

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Skøn beliggenhed med plads til heste

Skøn beliggenhed med plads til heste Skøn beliggenhed med plads til heste Engdraget 1, 363 Jægerspris Ejendom på landet med mulighed for udnyttelse af 1.sal. Masser af plads - 5 kvm. udhus og carport med hesteafdeling. Ejendomstype..................

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød

Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød Kong Valdemars Vej 10 Søllerød 2840 Holte Sags nr. 122-4187

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Virksundvej 1 8831 Løgstrup

Virksundvej 1 8831 Løgstrup Virksundvej 1 8831 Løgstrup Udsigt - Udsigt - Udsigt Sag: 87501487 edc.dk EDC Svend Døssing Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE Hjultorvet 1-8800 Viborg Tlf. 86625255-875@edc.dk Udsigt - Udsigt - Udsigt

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

Håndværkertilbud eller byggegrund i Nødebo nær Esrum Sø.

Håndværkertilbud eller byggegrund i Nødebo nær Esrum Sø. Håndværkertilbud eller byggegrund i Nødebo nær Esrum Sø. Kastanie Alle 1 Nødebo 3480 Fredensborg Sags nr. 81513041 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere