Konvertering op-i-rente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering op-i-rente"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V F R A R E A L R Å D J A N U A R Konverteringstrekanten Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Læs mere side 3 Opsparing i min ejendom For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. Læs mere side 5 Kontingent Når man bliver kunde i Real- Råd, betaler man et fast kontingent pr. måned. Hvorfor og hvad går pengene til! Læs mere side 8 At gøre en forskel Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Artiklen beskriver 2 konkrete tilfælde. Læs mere side 10 Konvertering op-i-rente Renten er stigende. Dette medfører kursfald, som igen medfører kursgevinst for alle, der ligger i fastforrentede lån. Eller med andre ord, en faldende gæld i ejendommen. OBLIGATION Teknisk vanskeligt at konvertere op i rente: I modsætning til konvertering ned i rente, hvor man kun skal koncentrere sig om at få så høj en optagelseskurs som muligt, er man ved konvertering op i rente afhængig af kursen på både indfrielsen og optagelsen. Man handler derfor i denne situation på kursspænd. Herudover har man vanskeligheder omkring teknisk lukning. Teknisk lukning: En obligation lukker teknisk når kursen på obligationen går over 100. Dette sker fordi, man på realkreditobligationer (tinglyst) har retten til maks. kurs 100 indfrielse. Det er således ofte et kunststykke at nå at få rekvireret lånetilbud inden obligationerne lukker igen. Kursspænd: Efter det er lykkedes at få lånetilbud træder næste problem i kraft. KURSSPÆND. Kursspændet er forskellen i kurs på den obligation, man ønsker at indfri, og den man ønsker at optage, eller med andre ord FORTJENESTEN. Det er yderst vanskeligt at handle på fondsbørsen i disse tilfælde, da der skal samtidighed i handlerne. Det skal lykkes at handle indfrielsen nøjagtig samtidig med optagelsen. Ofte aftaler vi med kunden, hvilket spænd vi vil acceptere i stedet for hvilke kurser. Kurserne er irrelevante, da det først og fremmest gælder om at få så stort spænd som muligt. Dette er en sandhed med modifikationer, for kursen tæller tungere på indfrielsen end på optagelsen. Reglen om at optage lån tæt på kurs 100, er altså ikke gældende ved konvertering op-i-rente (tværtimod). (Fortsætter side 2) Fastrente Flex Realråd ApS Martin Jensensvej 1 DK-2670 Greve Tlf.: Fax: Før Nu Gæld Nu Før Gæld Mandag - torsdag: Fredag: 10-14

2 2 Hvem er RealRåd administration? Konvertering op-i-rente (Fortsat fra side 1) Eksempel: Lån på ,- (omkostninger ikke medregnet i eksemplet) Salg af 5% fx kurs 99,8 (nyt lån) KURSSPÆND 6 RealRåd er et privat rådgivningsfirma, som har specialiseret sig i omlægninger af realkreditlån. PROFIL Når man bliver kunde i RealRåd, bliver man oplært i hvad der sker, når man laver en konvertering. Så er man rustet til selv at tage en beslutning, når RealRåd ringer og siger, at nu kan det evt. betale sig at konvertere. Når renten bevæger sig op og ned, sørger RealRåd for at bestille lånetilbud hjem i god tid, og sørger samtidig for alt det bureaukratiske i forbindelse med en omlægning. Vores fornemmeste opgave i Real- Råd er, at kunden får en individuel rådgivning, da der ikke er to sager der er ens. RealRåd beregner historisk på dine omlægninger. Dvs. at vi altid går tilbage for at se, hvordan denne specifikke omlægning ser ud, i forhold til den omlægning du har lavet tidligere. På denne måde sørger vi for, at du tjener penge på dine omlægninger, og at der ikke kun fokuseres entydigt på f.eks. en billigere ydelse ved omlægning ned i rente. RealRåd er et rådgivningsfi rma, der 100% varetager medlemmernes interesse. Vi lever af vores gode ry og rygte, og derved bliver vi hele tiden holdt fast i at gøre det så godt som muligt for vores medlemmer. Søren Ejlertsen IT/Udvikling Rikke Hansen Konsulent (pt. på barsel) Erling Dan Nielsen IT/Udvikling Allan Hansen Franchiseudvikling Heidi Britoft Konsulent (barselsvikar) Poul Stubkjær Ejendomsmægler Charlotte Ejlertsen Adm. Dir./Konsulent Valdemar Olsen Adm. Hund Køb af 4% fx kurs 93,8 (nuværende lån) Indfrielse : * 0,938 = Optagelse : / = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Forskellen mellem de 2 kurser - I dette tilfælde 6 point - udgør fortjenesten, dog skal omkostninger fratrækkes. Laves samme regnestykke med optagekurs på 97 og indfrielseskurs på 91 fås: Indfrielse : * 0,91 = ,- Optagelse : / 0,97 = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Fortjenesten stiger altså ved samme kursspænd, men lavere kurser. Dette skyldes, at indfrielsesbeløbet er højere end optagelsesbeløbet. Hvor store kursspænd skal være beror på et skøn, da der ikke er 2 situationer, der er ens. Normalt udvides kursspændet i takt med kursfald.

3 3 Konverteringstrekanten Udtrykket er opfundet af RealRåd, og altså ikke et udtryk, man møder andre steder. Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Det kunne være konvertering fra 5% til 4%, og herefter tilbage til 5%. Skematisk vil det se således ud: 5% % kurs (over 100)? Stigende rente = faldende kurs Faldende rente = stigende kurs Y=Y : Betyder ens ydelse på nyt og gammelt lån. R=R : Betyder at restløbetid på det nye lån er den samme, som det gamle lån. 4% kurs 94,5 = (Y=Y, R=R) Ovenstående er startsituationen: Ejendommen er fi nansieret med 5% obligation på ,-. Vi ved ikke, hvad det næste der vil ske er, men vi ved at renten enten vil stige eller falde. Et lånetilbud bestilles på dette tidspunkt. Det gøres for at udligne netto ydelser, som det ses i nedenstående tabel. Lånetilbudet er gældende i 6 mdr. Det er kun muligt at bestille i 4% obligationen. Dette fordi 6% obligationen ligger over kurs 100, og man derfor ikke kan bestille tilbud (kreditforeningen udsteder ikke lånetilbud over kurs 100). Lånetilbuddet vil lyde på ca ,- fordi det er udstedt til kurs 94,5 ( * (94,5/100)) = ca ,- 5% % kurs (over 100)? 4% kurs 94,5 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Lad os antage at renten falder: Et rentefalde medfører, at 4% obligationen stiger til fx kurs % % kurs (over 100) 4% kurs 100 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu Metode Paristraks Dagskurs Kursen er steget til 100, hvor lånetilbudet giver en udbetaling på ,-. Der skal stadig kun bruges ,- til indfrielse af 5% obligationen + differencerenter og omkostninger. Det betyder, som det fremgår af skemaet, at der fremkommer et provenu på ,-. Første led i konverteringstrekanten er nu vel overstået. Der er udlignet på ydelserne, så provenuet er lig med fortjenesten. Obligationsrestgælden er steget. Dette betyder intet, da renten til gengæld er faldet. I anden del af konverteringstrekanten ses tilbagevenden til udgangspunktet. (Fortsætter side 4)

4 4 (Fortsat fra side 3) Lad os antage, at renten igen stiger: Der sker nu det, at 4% obligationen falder til ca. 92 og 5% obligationen falder til 100. Dette medfører, at vi nu kan købe vores eksisterende gæld tilbage til kurs 92 (kursforskellen mellem de afdragsfrie obligationer er ca. 8 point). Altså ,- * 0,92 = omkostninger = ca ,- Skemaet ser nu således ud: 4% indfries til kurs 92 Nyt lån 5% kurs Rente 4% 5% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Dagskurs Dagskurs 5% Provenu % % Samlet konsekvens Vi har nu gennemført vores konverteringstrekant, og vi har lavet en tilbagevenden til udgangspunktet. Vi startede med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld, og slutter med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld. Undervejs har vi opsamlet et provenu på Denne konverteringstrekant kan i princippet gentages i det uendelige. Fast forrentede lån vs Flexlån TEORI Som det kan ses på forrige artikels resultat, er der en netto fortjeneste på ca på at gennemføre en konverteringstrekant med et lån på 2 mio. kr. Da denne konverteringstrekant kan gentages mange gange, leder det til nedenstående aktiv/passiv opgørelse. Ved hver konvertering øges aktivsiden, mens passivsiden holdes kon- stant. Gentages dette tilstrækkeligt mange gange, vil aktivsiden kunne blive større end passivsiden, og dermed resultere i, at renteindtægten bliver større end renteudgiften. Denne metode har også den positive sideeffekt, at boligens friværdi beskyttes bedst muligt. Flexlånet har ikke denne mulighed, da et fl exlån ikke har nogen særlig rentebevægelse indbygget. På den abstrakte graf er vist, hvorledes den effektive rente således over tid bliver mindre på et fastforrentet lån, mens den forbliver konstant for fl exlånet. Effektive rente Fast forrentet lån Flexlån Tid Aktiv Passiv osv. Aktiv gældspleje af fastforrentede realkreditlån kan resultere i en fornuftig udvikling af aktiv/passiv balancen for private boligejere.

5 5 Opsparing i min ejendom? Mange forskellige faktorer påvirker huspriserne: 1) Renteniveauet: Boliger sælges på nettoydelsen dvs. ydelsen efter skat, hvoraf renten udgør en betydelig del. Jo lavere rente, jo højere huspris kan den nye køber betale. 2) Skatteforhold: Væsentligst er her værdien af rentefradraget skatten på negativ kapitalindkomst og ejendomsværdiskatten, men også den lokale kommunale og amtskommunale skatteprocent, osv, spiller en rolle. For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. FRIVÆRDI Af Søren Ejlertsen I denne artikel vil RealRåd argumentere for, at denne tryghed er behæftet med betydelige risici, og at pensionsopsparing er et attraktivt alternativ eller supplement. Friværdi eller pensionsopsparing Afdrag på gæld i bolig og dermed opbygning af friværdi er en måde at spare op på. Det gælder, selv om det primære formål med at nedbringe gælden er at sikre sig lave bolig/låne- udgifter som pensionist. Frem for at spare op i huset kan man på passende tidspunkter nybelåne huset, dvs. i forbindelse med konvertering og placere den ekstra likviditet i en pensionsordning (der er også andre alternativer, se senere i denne artikel). Herved har man over hele perioden ca. samme låneudgifter, men til gengæld opbygger man en formue, som giver en højere indkomst som pensionist. Usikker friværdi Friværdi i ejerbolig er forskellen mellem en forventet salgspris og værdien af gælden i ejendommen. Hvor stor friværdien er, afhænger på den ene side af prisudviklingen på ejendommen og på den anden side af værdien af gælden. Alle der kan huske mere end 10 år tilbage vil vide, at priserne på ejerboliger kan svinge ganske voldsomt, og at det i perioder kan være særdeles vanskeligt at realisere de værdier, der er bundet i huset. 3) Konjunktursituationen: Forventninger til udviklingen i lønninger, beskæftigelse, infl ation m.v. er helt afgørende for, i hvilket omfang potentielle købere tør melde sig på ejerboligmarkedet. 4) Lokale forhold: Bliver det lokale område mere eller mindre attraktivt over tid? Hvordan ændrer den gennemsnitlige købers ønske sig med hensyn til boligens størrelse, indretning, vedligeholdelsesstandard m.v.? Ingen kan med nogen grad af sikkerhed forudse, hvordan huspriser, renter, aktiekurser, skatteforhold osv. udvikler sig i fremtiden. Netop derfor kan det være en god ide ikke at samle sin opsparing et sted. Det kan gå godt, men hvis det går skidt, vil man blive ramt på hele sin opsparing.

6 6 Garantiprovision, hvad er det? RealRåds overvågningsprocedure Et af de spørgsmål vi oftest får i RealRåd er; hvad er garantiprovision, og hvor skal vi skrive det på vores selvangivelse? PROVISION Når RealRåd kører en sag igennem en af vores banker, skal man betale garantiprovision. Det er en garanti banken skal stille overfor kreditforeningen, så pantebrevene bliver lyst uden anmærkninger. Denne garanti koster 2 % af hovedstolen i 2 mdr. og er fradragsberettiget. Denne omkostning bliver ikke automatisk indberettet til skattevæsnet, ligesom differencerenter. Det vil sige at DU selv skal påføre det på din selvangivelse under rubrik 41. Det vil være en god idé at vedlægge dokumentation for denne omkostning. Den kan du fi nde enten på kontoudtoget du får fra banken, når din sag er endelig afsluttet, eller du har fået et separat bilag, hvor garantiprovisionen er anført. Hvis du har spørgsmål omkring garantiprovision, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. OVERVÅGNING Af Søren Ejlertsen RealRåd holder øje med obligationskurserne dagligt, og lægger løbende strategier udfra den aktuelle situation. Udfra den lagte strategi bestilles lånetilbud automatisk. I standard strategien bestilles tilbud (jf artiklen konverteringstrekant ). Når vi har modtaget et lånetilbud, sender kreditforeningen et brev til jer, hvor der står, at I skal kontakte RealRåd for udbetaling af lånet. Dette er ikke nødvendigt, da vi nok skal tage fat i jer, hvis konverteringen bliver aktuel. Nærmer kursen sig et niveau, hvor det må antages at en konverteringsbølge kan opstå. Sender vi de originale dokumenter til underskrift til jer. På dette tidspunkt vil det stadig kun være en forberedelse til konvertering. Efter modtagelse af sagen checkes alle dokumenter af RealRåd. Ved efterstillede pantebreve anmodes om rykning osv. Når dette arbejde er gjort sendes sagen i klargjort stand til vores bank, som tillige checker dokumenterne. Der faxes en godkendelse til RealRåd, og sagen er herfra godkendt og kan handles på sekundet. Herefter vil I modtage et meget misvisende brev fra Værdipapircentralen, hvori det nærmest fremgår, at der er taget pant i jeres ejendom. DETTE ER SELVFØLGELIG IKKE TILFÆLDET!! Grunden til at I modtager dette brev er, at banken har oprettet en tinglysningskonto i jeres navn, som skal bruges i forbindelse med en konvertering. Når konverteringen er endelig afsluttet bliver kontoen lukket, og der bliver lavet en ny, ved næste konvertering. Det I skal være opmærksomme på er, at vi i RealRåd bestiller lånetilbud hjem på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke kan svare sig at lave en omlægning (NPR=0), men ved at vente til kurserne bliver bedre (ride på kursen), vil man få et provenu ud af sin omlægning. Har man nogle spørgsmål, vedr. breve man har fået fra bank eller kreditforeningen, er man selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os. Der fi ndes ingen dumme spørgsmål, og vi vil hellere forklare tingene en gang til end fornemme, at I er usikre på vores procedure.

7 7 Kundepanelet former fremtiden RealRåds Kundepanel giver mulighed for, at medlemmerne selv er med til at forme fremtiden. FREMTIDEN Af Søren Ejlertsen RealRåds Kundepanel har gentagne gange været nævnt i vore nyhedsbreve og de fl este medlemmer har formodentlig tænkt: n Hvilket panel n Hvad kan de gøre for os? n Har det betydning for mig som kunde? Kundepaneletbestår i dag af en række medlemmer, som har til opgave at beskytte medlemmerne, hjælpe til med fremtidig vækst til gavn for vore medlemmer, vurdere nye ideer før de iværksættes, udvikle nye koncepter, komme med nye ideer til optimering af service m.v. Altså sørge for, at alle vi medlemmer kan betragtes som en fælles kundegruppe i forbindelse med forhandlinger osv. Punkter som panelet bla. deltager aktivt i: n Forhandlinger, der har betydning for medlemmer i Real- Råd. Samarbejdsaftalen med Ringkjøbing Bank. Betingelser osv. panelet deltog direkte med repræsentant i forhandlingerne med banken. Formaden for panelet afprøver den nye aftale ved at melde sig som kunde for siden at komme med en evaluering. n Alle nye ideer hos RealRåd, som har betydning for mellemmer, bliver vendt i panelet, før de bliver iværksat. Dette sikrer at alle nye tiltag er gennemtænkt og vurderet, før de bliver ført ud i livet. Dette giver tryghed og sikkerhed omkring de fremtidige ændringer. Fradragsberettiget kurssikring, differensieret differencerente, kundepanelet deltog aktivt med beregninger på en Flexlåns afvigelse på 3. decimal, relevans ved NPR-analyse osv. n Udvikling af nye koncepter skal sikre, at vi også fremover kan tilbyde os selv nye måder at optimere vores omlægninger, nedbringe de dertil hørende omkostninger og implementere systemer, som kan tjene og servicere. Franchise koncept blev vedtaget i samarbejde med kundepanelet. Manglende ressourcer i RealRåd fi k kundepanelet til at indsætte Erling Dan Nielsen fra kundepanelet til 2 dage om ugen, at hjælpe med den overordnede struktur. Dette er endt med at Erling i dag arbejder fuld tid i RealRåd. (Kundepanelet har tidligere været omtalt som kundeforeningen. Dette ændres fremover til kundepanel, da der ikke er tale om en forening i gængs forstand. Kundepanelets medlemmer er valgt af RealRåd, og arbejder som en uoffi ciel arbejdsgruppe, uden vedtægter)

8 8 Hvorfor betaler man kontingent? KONTINGENT Når man bliver medlem i RealRåd, betaler man et fast løbende kontingent. For dette kontingent bliver man oprettet i vores beregningssystem - Accurat - så man hjemmefra kan gå ind og lave alle de beregninger man overhovedet vil. Samtidig kan man også se de beregninger RealRåd har lavet, samt de omlægninger der er lavet i tidens løb. Endvidere har vores medlemmer altid mulighed for at ringe til os med alverdens spørgsmål, som vi altid tager os tid til at besvare. Dette kontingent er en af RealRåds vigtigste indkomster - og hvorfor så det??? Som alle vores medlemmer ved, udvikler RealRåd egne beregningssystemer, nye handelsmetoder, undervisningsaftener, kundepanel osv. Det koster mange penge at udvikle, men det er nødvendigt. I de stille perioder uden konvertering omstiller RealRåd sig lynhurtigt fra produktionsvirksomhed til udviklingsvirksomhed. Dette gælder ikke kun IT-udvikling, men i lige så høj grad forhandlinger om endnu bedre betingelser til medlemmerne. Kontingentet er slet ikke højt nok til at bære udviklingsomkostningerne. RealRåd har derfor sammen med kundepanelet udviklet et franchise koncept, således at der kommer nye rådgivningskontorer, der er med til at bære udviklingsomkostningerne. Som private kunder befi nder vi os alle i et kæmpe fi nansielt system, som er helt uigennemskueligt. Det er derfor nødvendigt, at have eksperter siddende til at arbejde for ens sag. Kontingentet medvirker til dette, samt til udadtil at vise solidariteten. Det er simpelthen ikke muligt at forhandle overordnede stærke aftaler med fi nansielle institutter, medmindre medlemmerne i RealRåd opfattes som en samlet enhed. Hvorfor stemmer provenuet ikke? PROVENU Når vi indfrier det gamle lån i forbindelse med en omlægning, opstår der tit en difference i det udbetalte provenu, i forhold til det som Real- Råd har oplyst dig. Det sker fordi banken, som vi har kørt sagen igennem, sørger for, at betale terminen frem til indfrielsesdatoen ud af provenuet! Grunden til at man gør dette er, at kreditforeningen naturligvis vil have terminen betalt frem til indfrielsestidspunktet. Det vil sige at du ikke selv har betalt terminen, men denne står stadig på din budgetkonto, og du kan herefter hæve differencen på denne konto. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til RealRåd og få dette nærmere forklaret.

9 9 Hvem er Poul Stubkjær? Ejendomshandel er et logisk forretningsområde for Real- Råd. Jeg ser frem til at skulle stå for udviklingen heraf og føler mig overbevist om, at den viden RealRåd besidder indenfor realkreditområdet koblet med min mangeårige erfaring fra mægler branchen, vil resultere i ejendomshandel der kommer vores nuværende og fremtidige kunder til gode. PORTRÆT Jeg er 35 år gammel og bor i Roskilde med min hustru og vores to, snart tre, børn. Det lå lidt i kortene at jeg ville blive ejendomsmægler og er i dag 3. generation i min familie der beskæftiger sig indenfor branchen. Min egen karriere startede for over 12 år siden og jeg er i dag statsautoriseret samt medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Jeg har opbygget min erfaring hos både de helt små mæglere samt hos én af landets største og har solgt alt fra 1. vær. lejligheder til ambassadebygninger. Fremtidens ejendomshandel Internettet har, og vil yderligere få, enorm indfl ydelse på ejendomshandel. Desuden er der langt om længe kommet en liberalisering af loven for, hvem der må eje mæglervirksomheder i Danmark. Indtil den 1/6-2006, er det således kun statsautoriserede mæglere, advokater samt banker/kreditforeninger der må eje og drive mæglervirksomhed. Herefter kan enhver eje en mæglervirksomhed, dog skal den daglige drift, varetages af en mægler eller advokat. Det vil i givet fald betyde, at fl ere aktører prøver at trænge ind på markedet, hvilket RealRåd jo netop også er et udtryk for. Konkurrencen vil komme til at udspille sig omkring salæret, konceptet og kvaliteten. Der er vel en udbredt opfattelse af, at mæglernes salærer er høje og i manges øjne også for høje. Spørgsmålet er dog ikke om salæret er for højt, men snarere om der leveres værdi for pengene. Er det sådan, at den mægler der tager kr ,- i salær er dobbelt så god som ham der tager ,-? Og tror man på, at det er muligt at halvere salæret én gang til, uden at det begynder at gå ud over kvaliteten? Det er ikke et mål i sig selv at være billigst. Derimod er det et mål at være værdifuld. Med RealRåds specialviden kan vi blandt andet på hele den fi nansielle side af en ejendomshandel, i mange tilfælde, hjælpe sælgere til et langt bedre overskud end de ville have opnået hos en traditionel mægler. Simpelthen fordi, det er en disciplin der ikke arbejdes med hos almindelige mæglere. Jeg tror, at ejendomshandel i sin nuværende form, står overfor meget store udfordringer. Vi lever i en tid hvor oplevelser og imødekommelse af individuelle behov, spiller en større og større rolle i vores valg af produkter og serviceydelser. Vores valg træffes i højere grad på baggrund af oplevelser og følelser end egentlige produktegenskaber. Spørgsmålet for en boligsælger er derfor ikke kun, om man kan sælge den pågældende bolig men i lige så høj grad hvordan. Altså, hvordan kan du gøre det mere interessant og relevant i forhold til mig, min bolig og den målgruppe af købere der vil købe sådan en bolig, som jeg ejer. Dialog med vores kunder På nuværende tidspunkt, har vi gennemført en række handler med succes. Vi har gjort os en del erfaringer og afprøvet forskellige løsninger, som nu skal videreudvikles og forfi nes. Vi vil i den nærmeste fremtid prøve at få en dialog med vores kunder om jeres holdninger og ønsker til ejendomshandel, og vi vil prøve at give jer et billede af på hvilke områder, vi kan gøre en forskel for jer i en eventuel salgs- eller købssituation.

10 10 At gøre en forskel EJENDOMSHANDEL Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Lad os beskrive 2 konkrete tilfælde. Eksempel 1 Vi skulle sælge en ejendom. Der var 2 skolegående børn, og det var væsentligt at få et nyt hus i nærheden af familie og venner. Den ene opgave bestod i at sælge huset, men mere væsentligt var, at deres bank kun godkendte at købe et nyt hus for 1,1 mio. Det er noget urealistisk at banken foreslår, at man i Københavns området kan købe en ejendom med plads til 2 børn for 1,1 mio. Der kom et provenu fra salget på ca. 1 mio. Vi hjalp med budgetlægning og med at fi nde en anden bank, og en godkendelse til ,-. Vi solgte deres ejendom, og for ,- blev et nyt hjem hurtigt fundet i nærheden af familie og venner. Eksempel 2 Nogle kunder skulle (som de fl este) både sælge deres nuværende ejendom og købe nyt. Poul Stubkjær forestod salget af deres ejendom, mens RealRåd legede lidt med økonomien på købet af den nye ejendom. Banken ville kurssikre ud på 8 mdr., hvilket ville give kurs 97 på en 5%. Nu bestilte RealRåd lånetilbud i 5% afdragsfri, og satte i enighed med kunden stop-loss på 5% med afdrag som var lukket. RealRåd holdt øje med kursen hver dag. Kursen steg og steg, og hele tiden løftede vi stop-loss i samråd med kunden. Ca. 6 mdr. senere optog vi lånet: 4% 30 år til kurs 98,40. RealRåd havde nu holdt øje med kursen hver dag i 6 måneder med det resultat, at kunden tjente en nutidsværdigevinst på ,-. Denne kunde er nu klar til at konvertere op-i-rente fra 4% til 5%, og tjene en gang til, hvilket havde været umuligt, hvis RealRåd ikke havde sørget for optagelsen ved købet. For at bruge Poul Stubkjærs udtryk, så mener vi, at have GJORT EN FORSKEL! Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Bevaringsværdig ejendom. Blev i genopbygget og restaureret i samarbejde med Frilands- og Nationalmuseets arkitekter så ejendommen udvendigt står som oprindeligt opført i Ejendommen blev nøjagtig udmålt, hvorefter den blev taget ned stykke for stykke og genopført med de oprindelige sten, alle døre og vinduer er lavet med kittede sprosser, kampesten fra fundamentet ligger synlige indvendig, nyt fundament osv. Der er brugt ca mandetimer på restaureringen. Vandet ved Tempelkrogen, med totalfredede områder til den ene side, og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold. Ydermere findes et lille bådeleje med mulighed for bådplads. Pris Kontantpris: ,- Udbetaling: ,- Brutto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Netto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Boligareal: 265 kvm Grundareal: kvm For beregning af alternative ydelser, klik her Fremvisning Statsaut. Ejd.mægler, MDE Poul Stubkjær Tlf

11 11 Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Vandet ved Tempelkrogen med totalfredede områder til den ene side og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold, hvor der går 3 heste. Fra køkkenet leder en dobbelt glasdør ud til en terrasse med morgensol. Stuen har muret pejs med indsats og muret trappe til 1. sal. Der er 2 badeværelser, begge opført i italiensk marmor. Et gæstetoilet med toilet & brus, samt et stort badeværelse med toilet, spabad og separat omklædningsrum. Dertil kommer et kontor med sol hele dagen og egen udgang til terrassen, samt bryggers. På 1. sal finder du 1 stort værelse og et stort soveværelse med fransk altan og udsigt over vandet, samt et stort gæsteværelse med tilhørende billardstue. Se Store Billeder Se Billeder fra Restaurering som PDF. Se Plantegning og Panoramabilleder. Området Arnakke er et af vore ældste lokalnavne. Det nævnes første gang i 1171, hvor det hed Arenacks. Siden 1371 er det stavet Arnakke. Navnet betyder Ørnehoved. Ar er gammelnordisk for ørn- og nakke er det ord vi bruger den dag i dag. Man kan forestille sig, at ørnene svævede over fjorden i gammel tid og det kan man stadig se, hvis man er heldig. Det er ikke ualmindeligt at havørnene kommer på besøg og flyver højt i luften over Arnakke. Nede på Tempelvej ligger en stenalderboplads, hvor jeg har fundet meget dejligt flint fra den ældste stenalder. Groft tilhugget flint, det er er gammelt. Men det er tydeligt forarbejdet til økser, knive og pilespidser. Bopladsen kan ikke ses mere. Den er nemlig blevet udlagt til brakmark og er nu tilgroet. Tidligere blev den pløjet hvert efterår og efter hver pløjning kom flinten op til jordoverfladen og indbød til at blive samlet op. I det yderste hus på Tempelvej er Ejner vokset op. Han gik på bopladsen og fandt flint og de fineste stykker solgte han til greven på Ryegård. Som barn pløjede han marken for sin far og opdagede, at der var meget grus. Da han skulle reparerer noget og havde brug for grus, hentede han en skovl og fandt under gruset en død mand. Han tilkaldte politiet som gravede videre og opdagede, at det var en meget gammel fyr fra stenalderen, der var begravet med stenøkser og flint ved siden af sig. Han lå ikke ned, men sad oprejst i hullet. Tempelkrogen er også et navn der er tilknyttet Arnakke. Vi skal tilbage i tiden til reformationen i Inden da var Danmark katolsk. Her på egnen skulle alle med et slag fra at være katolikker - nu til at være protestanter. Nogle gamle katolikker surmulede, og i hemmelighed byggede de en lille trækirke på Asserholmen. Man kaldte det et tempel. Biskoppen i Roskilde hørte om dette. Han havde sin egen lille hær og han sendte soldater til Arnakke. De brændte kirken og vendte tilbage til Roskilde og forkyndte biskoppen, at den sidste katolik i hans domæne var fjernet. Men navnet blev hængende og siden har området heddet Tempelkrogen. Til salg eksempel RealRåd annoncerer ejendomme til salg på den måde, at hver ejendom får sin helt egen hjemmeside. Den tilrettelægges individuelt ud fra boligens udtryk. Boligen lægges ud på Boligsiden, der er Danmarks største søgemaskine til ejendomme. På vores boligannoncer er det boligen og salget af denne der er i focus, og ikke en reklame for en ejendomsmægler.

12 En unik ejendom der hæver sig Torpedohallen er en af de mest karakteristiske og spændende bygninger, opført på Holmen. Et byggeri, hvor arkitekten har fået lov at være visionær og kreativ og en bygherre der har haft modet til at følge op. Derfor hæver denne beboelse sig over mængderne af upersonlig mainstream arkitektur. Denne lejlighed er i to plan. Nyd udsigten, solen og roen på altanen eller tagterrassen. Undgå stress med at fi nde parkeringspladser. Her får I to private indendørs pladser, så bilerne kan holde tørt og beskyttet. Egen plads til båd på op til 40 fod får I også. Her er lyst og luftigt. Materialerne udfordrer hinanden. De varme og lyse trægulve mod de rå stålkonstruktioner i loftet. Fornemmelsen af noget maritimt overfor de helt klare referencer til storbyen. Holmen er et af det nye Københavns mest spændende og vellykkede områder. Her fornemmes viljen til at skabe et helstøbt byområde med blandingen af natur, boliger, kulturelle institutioner, virksomheder og uddannelsessteder. Der findes mange pæne boliger men meget få med attitude. Denne bolig har attitude. Beliggenhed Galionsvej, 1437 København K Pris Kontantpris Udbetaling Brutto/netto / Afdragsfri F1: / Ejendomsoplysninger Bolig 146 m 2 Byggeår 1993 Pulterum: 2 Bådplads: ja Parkeringsplads: 2 stk. i kælder Kontakt information: Statsaut. ejendomsmægler, MDE Poul Stubkjær Tlf.:

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Charmerende 2 er med fransk altan

Charmerende 2 er med fransk altan Charmerende 2 er med fransk altan Duevej 120A 1. th, 2000 Frederiksberg RobinHus Mægleren! Statsautoriseret Ejendomsmægler. Fast salær kr. 34.995,- inkl. moms uanset din boligs pris. Boligen annonceres

Læs mere

God og billig 2 vær. i Odense

God og billig 2 vær. i Odense God og billig 2 vær. i Odense Floravænget 34 02., Dalum, 5250 Odense SV Rigtig god og billig 2.vær ejerlejlighed, beliggende i attraktivt område nær bus og indkøb, velfungerende ejerforening med professionel

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød

Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Enestående beliggenhed i hjertet af Søllerød Kong Valdemars Vej 10 Søllerød 2840 Holte Sags nr. 122-4187

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Skøn beliggenhed med plads til heste

Skøn beliggenhed med plads til heste Skøn beliggenhed med plads til heste Engdraget 1, 363 Jægerspris Ejendom på landet med mulighed for udnyttelse af 1.sal. Masser af plads - 5 kvm. udhus og carport med hesteafdeling. Ejendomstype..................

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden.

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Stranddyssen 6 Landerslev Strand 3630 Jægerspris

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand.

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. DEJLIG VINKELVILLA Engrøjel 41, 2670 Greve Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. Dejlig gulstens vinkelvilla på 152 kvm., 30 kvm. muret garage

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

Vores kunder tjener penge

Vores kunder tjener penge Vores kunder tjener penge på vores rådgivning RealRåd tænker både bolig, økonomi og jura ind i din bolighandel En aktiv købermægler gør mere end blot at sidde på sit kontor og forholde sig til jura. Vi

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have

Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have Tesdorpfsvej 45,1. 2000 Frederiksberg Sags nr. 122-4051 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen

Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen Aggersvoldvej 13 1. TV, 2700 Brønshøj Robinhus Mægleren: Hjælp til selvhjælp: De fleste boligsælgere ved i dag, at de kan spare en formue ved at sælge selv, men

Læs mere

Brug for plads? Så se her!

Brug for plads? Så se her! Brug for plads? Så se her! Skovbyvej 24, 4840 Nørre Alslev Med hele 205kvm., bolig, og med en dejligt charmerende beliggenhed, er denne ejendom helt perfekt til børnefamilien der har behov for mange værelser,

Læs mere

Villa med bl.a. nye døre og vinduer

Villa med bl.a. nye døre og vinduer Villa med bl.a. nye døre og vinduer Glambækvej 7, 5550 Langeskov Dejlig energivenlig villa er på 153 m² er opført i 1971 i gule teglsten med sort eternittag, velholdt med nyerer vinduer og døre, i plastalu,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Leen D 3, 2. 1., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 222 Dato 24. september 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Fjordvejen 35 6340 Kruså

Fjordvejen 35 6340 Kruså Fjordvejen 35 6340 Kruså Dejlig udsigtsvilla til den store familie Sag: 62300830 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk Boligen Opført/Ombygget: 1960/1976

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Smukt beliggende ved Gudenåen

Smukt beliggende ved Gudenåen Smukt beliggende ved Gudenåen Teglgårdsparken 168, 8882 Fårvang I dette sommerhus område smukt beliggende ved Gudenåen, ved Fårvang lige nord for Silkeborg, ligger dette hyggelige sommerhus, idyllisk omgivet

Læs mere

Velholdt 2 vær. i Drejøgården

Velholdt 2 vær. i Drejøgården Velholdt 2 vær. i Drejøgården Drejøgade 26D 02. Dørlejl. 205, 2100 København Ø RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke

Læs mere

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Lys andelslejlighed Sag: 90000373 edc.dk Anker Nørgaard Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Vejgaard Torv 5-9000 Aalborg Tlf. 98167722-900@edc.dk Boligen Opført/Ombygget

Læs mere

Skøn villa på strandsiden

Skøn villa på strandsiden Skøn villa på strandsiden Østre Grænsevej 35, 2680 Solrød Strand Skøn og charmerende villa meget tæt på stranden Et hus med masser af hygge og atmosfære og en utrolig dejlig beliggenhed mindre end 1 minuts

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Attraktivt og centralt beliggende nyrenoveret murermestervilla Langgade 50, 8920 Randers NV. Villa

Attraktivt og centralt beliggende nyrenoveret murermestervilla Langgade 50, 8920 Randers NV. Villa Attraktivt og centralt beliggende nyrenoveret murermestervilla Langgade 50, 8920 Randers NV Villa Attraktivt og centralt beliggende nyrenoveret murermestervilla Langgade 50, 8920 Randers NV Kort & info

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE GOD OG GEDIGEN VILLA Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE Fremtræder meget velholdt overalt - men køkken og bad trænger til modernisering! Ejendomstype..................

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær.

Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær. Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær. Orionvej 17, 3100 Hornbæk Ejendomstype... Fritidshus... Kontantpris... 1.895.000... Udbetaling.... 95.000... Brutto... 10.864... Netto...... 9.735... Boligareal... 101..

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup!

Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup! Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup! Hajstrupgade 53 Øsby 6100 Haderslev Sags nr. 13126 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Indflytningsklart halvt dobbelthus

Indflytningsklart halvt dobbelthus Indflytningsklart halvt dobbelthus Kærvænget 18B, 8722 Hedensted Boligen fremtræder nymalet overalt og med nye gulve over det meste Lyst og moderne - lige til at flytte ind i. FOR FREMVISNING KONTAKT EJER

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990

Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990 Salgsopstilling Adresse: Sarsuatsiivinnguup Qulaa 8, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.295.000 Udbetaling: 229.500 Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990 Sags nr.: B 1936 Nettoydelse: 6.400 NYHED Flot rækkehus

Læs mere

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Salgsopstilling Adresse: Sisit 2, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.150.000 Udbetaling: 215.000 Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Sags nr.: B 1412, Sisimiut Nettoydelse: 7.575 Kvalitetsejendom på 138

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Blåfuglevej 15 3300 Frederiksværk Sags

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Salgsopstilling Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: Udbetaling: Areal: 130 m2 Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Sags nr.: B nr. 1221, Sisimiut Nettoydelse: 7.272 Gennemrenoveret

Læs mere

Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152

Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152 Finsensvej 47B, 5.511. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding Tlf.: 79 38 13 44 www.andelsboligmaeglerne.dk, E-mail - andel@kuben.dk Salgsopstilling Købspris 750.000 Udbetaling 750.000 Mdl. husleje brutto kr. 4.671 Mdl. husleje

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F Slotsgade 9A, 48 Nykøbing F. Tlf: 5484299 Fax: 5484299 Egehegnet 28, 48 Nykøbing F. KONTANTPRIS........................ 2.475....... GRUNDAREAL............................. 17... BYGGEÅR..............................

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Slogbækvej 2 6200 Aabenraa

Slogbækvej 2 6200 Aabenraa Slogbækvej 2 6200 Aabenraa Særdeles flot familievilla godt beliggende i Søgård Sag: 61101864 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk Boligen Opført:

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nymarken3,

Læs mere

Villa med store værelser

Villa med store værelser Villa med store værelser Birkens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre 130 kvm bolig med store værelser - mulighed for 4 soveværelser. Beliggende i roligt lukket villa-område.l Ejendomstype.................. Villa...

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere