Konvertering op-i-rente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering op-i-rente"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V F R A R E A L R Å D J A N U A R Konverteringstrekanten Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Læs mere side 3 Opsparing i min ejendom For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. Læs mere side 5 Kontingent Når man bliver kunde i Real- Råd, betaler man et fast kontingent pr. måned. Hvorfor og hvad går pengene til! Læs mere side 8 At gøre en forskel Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Artiklen beskriver 2 konkrete tilfælde. Læs mere side 10 Konvertering op-i-rente Renten er stigende. Dette medfører kursfald, som igen medfører kursgevinst for alle, der ligger i fastforrentede lån. Eller med andre ord, en faldende gæld i ejendommen. OBLIGATION Teknisk vanskeligt at konvertere op i rente: I modsætning til konvertering ned i rente, hvor man kun skal koncentrere sig om at få så høj en optagelseskurs som muligt, er man ved konvertering op i rente afhængig af kursen på både indfrielsen og optagelsen. Man handler derfor i denne situation på kursspænd. Herudover har man vanskeligheder omkring teknisk lukning. Teknisk lukning: En obligation lukker teknisk når kursen på obligationen går over 100. Dette sker fordi, man på realkreditobligationer (tinglyst) har retten til maks. kurs 100 indfrielse. Det er således ofte et kunststykke at nå at få rekvireret lånetilbud inden obligationerne lukker igen. Kursspænd: Efter det er lykkedes at få lånetilbud træder næste problem i kraft. KURSSPÆND. Kursspændet er forskellen i kurs på den obligation, man ønsker at indfri, og den man ønsker at optage, eller med andre ord FORTJENESTEN. Det er yderst vanskeligt at handle på fondsbørsen i disse tilfælde, da der skal samtidighed i handlerne. Det skal lykkes at handle indfrielsen nøjagtig samtidig med optagelsen. Ofte aftaler vi med kunden, hvilket spænd vi vil acceptere i stedet for hvilke kurser. Kurserne er irrelevante, da det først og fremmest gælder om at få så stort spænd som muligt. Dette er en sandhed med modifikationer, for kursen tæller tungere på indfrielsen end på optagelsen. Reglen om at optage lån tæt på kurs 100, er altså ikke gældende ved konvertering op-i-rente (tværtimod). (Fortsætter side 2) Fastrente Flex Realråd ApS Martin Jensensvej 1 DK-2670 Greve Tlf.: Fax: Før Nu Gæld Nu Før Gæld Mandag - torsdag: Fredag: 10-14

2 2 Hvem er RealRåd administration? Konvertering op-i-rente (Fortsat fra side 1) Eksempel: Lån på ,- (omkostninger ikke medregnet i eksemplet) Salg af 5% fx kurs 99,8 (nyt lån) KURSSPÆND 6 RealRåd er et privat rådgivningsfirma, som har specialiseret sig i omlægninger af realkreditlån. PROFIL Når man bliver kunde i RealRåd, bliver man oplært i hvad der sker, når man laver en konvertering. Så er man rustet til selv at tage en beslutning, når RealRåd ringer og siger, at nu kan det evt. betale sig at konvertere. Når renten bevæger sig op og ned, sørger RealRåd for at bestille lånetilbud hjem i god tid, og sørger samtidig for alt det bureaukratiske i forbindelse med en omlægning. Vores fornemmeste opgave i Real- Råd er, at kunden får en individuel rådgivning, da der ikke er to sager der er ens. RealRåd beregner historisk på dine omlægninger. Dvs. at vi altid går tilbage for at se, hvordan denne specifikke omlægning ser ud, i forhold til den omlægning du har lavet tidligere. På denne måde sørger vi for, at du tjener penge på dine omlægninger, og at der ikke kun fokuseres entydigt på f.eks. en billigere ydelse ved omlægning ned i rente. RealRåd er et rådgivningsfi rma, der 100% varetager medlemmernes interesse. Vi lever af vores gode ry og rygte, og derved bliver vi hele tiden holdt fast i at gøre det så godt som muligt for vores medlemmer. Søren Ejlertsen IT/Udvikling Rikke Hansen Konsulent (pt. på barsel) Erling Dan Nielsen IT/Udvikling Allan Hansen Franchiseudvikling Heidi Britoft Konsulent (barselsvikar) Poul Stubkjær Ejendomsmægler Charlotte Ejlertsen Adm. Dir./Konsulent Valdemar Olsen Adm. Hund Køb af 4% fx kurs 93,8 (nuværende lån) Indfrielse : * 0,938 = Optagelse : / = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Forskellen mellem de 2 kurser - I dette tilfælde 6 point - udgør fortjenesten, dog skal omkostninger fratrækkes. Laves samme regnestykke med optagekurs på 97 og indfrielseskurs på 91 fås: Indfrielse : * 0,91 = ,- Optagelse : / 0,97 = ,- Gældsreduktion: Indfrielse ,- Optagelse , ,- Fortjenesten stiger altså ved samme kursspænd, men lavere kurser. Dette skyldes, at indfrielsesbeløbet er højere end optagelsesbeløbet. Hvor store kursspænd skal være beror på et skøn, da der ikke er 2 situationer, der er ens. Normalt udvides kursspændet i takt med kursfald.

3 3 Konverteringstrekanten Udtrykket er opfundet af RealRåd, og altså ikke et udtryk, man møder andre steder. Med konverteringstrekanten menes en måde at få opgjort og afsluttet en gevinst, også det vi kalder en tilbagevenden til udgangspunktet. Det kunne være konvertering fra 5% til 4%, og herefter tilbage til 5%. Skematisk vil det se således ud: 5% % kurs (over 100)? Stigende rente = faldende kurs Faldende rente = stigende kurs Y=Y : Betyder ens ydelse på nyt og gammelt lån. R=R : Betyder at restløbetid på det nye lån er den samme, som det gamle lån. 4% kurs 94,5 = (Y=Y, R=R) Ovenstående er startsituationen: Ejendommen er fi nansieret med 5% obligation på ,-. Vi ved ikke, hvad det næste der vil ske er, men vi ved at renten enten vil stige eller falde. Et lånetilbud bestilles på dette tidspunkt. Det gøres for at udligne netto ydelser, som det ses i nedenstående tabel. Lånetilbudet er gældende i 6 mdr. Det er kun muligt at bestille i 4% obligationen. Dette fordi 6% obligationen ligger over kurs 100, og man derfor ikke kan bestille tilbud (kreditforeningen udsteder ikke lånetilbud over kurs 100). Lånetilbuddet vil lyde på ca ,- fordi det er udstedt til kurs 94,5 ( * (94,5/100)) = ca ,- 5% % kurs (over 100)? 4% kurs 94,5 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Lad os antage at renten falder: Et rentefalde medfører, at 4% obligationen stiger til fx kurs % % kurs (over 100) 4% kurs 100 Lånetilbud Udbetaling Rente 5% 4% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu Metode Paristraks Dagskurs Kursen er steget til 100, hvor lånetilbudet giver en udbetaling på ,-. Der skal stadig kun bruges ,- til indfrielse af 5% obligationen + differencerenter og omkostninger. Det betyder, som det fremgår af skemaet, at der fremkommer et provenu på ,-. Første led i konverteringstrekanten er nu vel overstået. Der er udlignet på ydelserne, så provenuet er lig med fortjenesten. Obligationsrestgælden er steget. Dette betyder intet, da renten til gengæld er faldet. I anden del af konverteringstrekanten ses tilbagevenden til udgangspunktet. (Fortsætter side 4)

4 4 (Fortsat fra side 3) Lad os antage, at renten igen stiger: Der sker nu det, at 4% obligationen falder til ca. 92 og 5% obligationen falder til 100. Dette medfører, at vi nu kan købe vores eksisterende gæld tilbage til kurs 92 (kursforskellen mellem de afdragsfrie obligationer er ca. 8 point). Altså ,- * 0,92 = omkostninger = ca ,- Skemaet ser nu således ud: 4% indfries til kurs 92 Nyt lån 5% kurs Rente 4% 5% Obl.restg Løbetid Nt.ydelse Provenu 0 Metode Dagskurs Dagskurs 5% Provenu % % Samlet konsekvens Vi har nu gennemført vores konverteringstrekant, og vi har lavet en tilbagevenden til udgangspunktet. Vi startede med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld, og slutter med at ligge i en 5% med 2,0 mio. i gæld. Undervejs har vi opsamlet et provenu på Denne konverteringstrekant kan i princippet gentages i det uendelige. Fast forrentede lån vs Flexlån TEORI Som det kan ses på forrige artikels resultat, er der en netto fortjeneste på ca på at gennemføre en konverteringstrekant med et lån på 2 mio. kr. Da denne konverteringstrekant kan gentages mange gange, leder det til nedenstående aktiv/passiv opgørelse. Ved hver konvertering øges aktivsiden, mens passivsiden holdes kon- stant. Gentages dette tilstrækkeligt mange gange, vil aktivsiden kunne blive større end passivsiden, og dermed resultere i, at renteindtægten bliver større end renteudgiften. Denne metode har også den positive sideeffekt, at boligens friværdi beskyttes bedst muligt. Flexlånet har ikke denne mulighed, da et fl exlån ikke har nogen særlig rentebevægelse indbygget. På den abstrakte graf er vist, hvorledes den effektive rente således over tid bliver mindre på et fastforrentet lån, mens den forbliver konstant for fl exlånet. Effektive rente Fast forrentet lån Flexlån Tid Aktiv Passiv osv. Aktiv gældspleje af fastforrentede realkreditlån kan resultere i en fornuftig udvikling af aktiv/passiv balancen for private boligejere.

5 5 Opsparing i min ejendom? Mange forskellige faktorer påvirker huspriserne: 1) Renteniveauet: Boliger sælges på nettoydelsen dvs. ydelsen efter skat, hvoraf renten udgør en betydelig del. Jo lavere rente, jo højere huspris kan den nye køber betale. 2) Skatteforhold: Væsentligst er her værdien af rentefradraget skatten på negativ kapitalindkomst og ejendomsværdiskatten, men også den lokale kommunale og amtskommunale skatteprocent, osv, spiller en rolle. For mange boligejere er det et centralt punkt i deres tryghedsopfattelse, at de nedbringer gælden i huset inden de går på pension. FRIVÆRDI Af Søren Ejlertsen I denne artikel vil RealRåd argumentere for, at denne tryghed er behæftet med betydelige risici, og at pensionsopsparing er et attraktivt alternativ eller supplement. Friværdi eller pensionsopsparing Afdrag på gæld i bolig og dermed opbygning af friværdi er en måde at spare op på. Det gælder, selv om det primære formål med at nedbringe gælden er at sikre sig lave bolig/låne- udgifter som pensionist. Frem for at spare op i huset kan man på passende tidspunkter nybelåne huset, dvs. i forbindelse med konvertering og placere den ekstra likviditet i en pensionsordning (der er også andre alternativer, se senere i denne artikel). Herved har man over hele perioden ca. samme låneudgifter, men til gengæld opbygger man en formue, som giver en højere indkomst som pensionist. Usikker friværdi Friværdi i ejerbolig er forskellen mellem en forventet salgspris og værdien af gælden i ejendommen. Hvor stor friværdien er, afhænger på den ene side af prisudviklingen på ejendommen og på den anden side af værdien af gælden. Alle der kan huske mere end 10 år tilbage vil vide, at priserne på ejerboliger kan svinge ganske voldsomt, og at det i perioder kan være særdeles vanskeligt at realisere de værdier, der er bundet i huset. 3) Konjunktursituationen: Forventninger til udviklingen i lønninger, beskæftigelse, infl ation m.v. er helt afgørende for, i hvilket omfang potentielle købere tør melde sig på ejerboligmarkedet. 4) Lokale forhold: Bliver det lokale område mere eller mindre attraktivt over tid? Hvordan ændrer den gennemsnitlige købers ønske sig med hensyn til boligens størrelse, indretning, vedligeholdelsesstandard m.v.? Ingen kan med nogen grad af sikkerhed forudse, hvordan huspriser, renter, aktiekurser, skatteforhold osv. udvikler sig i fremtiden. Netop derfor kan det være en god ide ikke at samle sin opsparing et sted. Det kan gå godt, men hvis det går skidt, vil man blive ramt på hele sin opsparing.

6 6 Garantiprovision, hvad er det? RealRåds overvågningsprocedure Et af de spørgsmål vi oftest får i RealRåd er; hvad er garantiprovision, og hvor skal vi skrive det på vores selvangivelse? PROVISION Når RealRåd kører en sag igennem en af vores banker, skal man betale garantiprovision. Det er en garanti banken skal stille overfor kreditforeningen, så pantebrevene bliver lyst uden anmærkninger. Denne garanti koster 2 % af hovedstolen i 2 mdr. og er fradragsberettiget. Denne omkostning bliver ikke automatisk indberettet til skattevæsnet, ligesom differencerenter. Det vil sige at DU selv skal påføre det på din selvangivelse under rubrik 41. Det vil være en god idé at vedlægge dokumentation for denne omkostning. Den kan du fi nde enten på kontoudtoget du får fra banken, når din sag er endelig afsluttet, eller du har fået et separat bilag, hvor garantiprovisionen er anført. Hvis du har spørgsmål omkring garantiprovision, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. OVERVÅGNING Af Søren Ejlertsen RealRåd holder øje med obligationskurserne dagligt, og lægger løbende strategier udfra den aktuelle situation. Udfra den lagte strategi bestilles lånetilbud automatisk. I standard strategien bestilles tilbud (jf artiklen konverteringstrekant ). Når vi har modtaget et lånetilbud, sender kreditforeningen et brev til jer, hvor der står, at I skal kontakte RealRåd for udbetaling af lånet. Dette er ikke nødvendigt, da vi nok skal tage fat i jer, hvis konverteringen bliver aktuel. Nærmer kursen sig et niveau, hvor det må antages at en konverteringsbølge kan opstå. Sender vi de originale dokumenter til underskrift til jer. På dette tidspunkt vil det stadig kun være en forberedelse til konvertering. Efter modtagelse af sagen checkes alle dokumenter af RealRåd. Ved efterstillede pantebreve anmodes om rykning osv. Når dette arbejde er gjort sendes sagen i klargjort stand til vores bank, som tillige checker dokumenterne. Der faxes en godkendelse til RealRåd, og sagen er herfra godkendt og kan handles på sekundet. Herefter vil I modtage et meget misvisende brev fra Værdipapircentralen, hvori det nærmest fremgår, at der er taget pant i jeres ejendom. DETTE ER SELVFØLGELIG IKKE TILFÆLDET!! Grunden til at I modtager dette brev er, at banken har oprettet en tinglysningskonto i jeres navn, som skal bruges i forbindelse med en konvertering. Når konverteringen er endelig afsluttet bliver kontoen lukket, og der bliver lavet en ny, ved næste konvertering. Det I skal være opmærksomme på er, at vi i RealRåd bestiller lånetilbud hjem på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke kan svare sig at lave en omlægning (NPR=0), men ved at vente til kurserne bliver bedre (ride på kursen), vil man få et provenu ud af sin omlægning. Har man nogle spørgsmål, vedr. breve man har fået fra bank eller kreditforeningen, er man selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os. Der fi ndes ingen dumme spørgsmål, og vi vil hellere forklare tingene en gang til end fornemme, at I er usikre på vores procedure.

7 7 Kundepanelet former fremtiden RealRåds Kundepanel giver mulighed for, at medlemmerne selv er med til at forme fremtiden. FREMTIDEN Af Søren Ejlertsen RealRåds Kundepanel har gentagne gange været nævnt i vore nyhedsbreve og de fl este medlemmer har formodentlig tænkt: n Hvilket panel n Hvad kan de gøre for os? n Har det betydning for mig som kunde? Kundepaneletbestår i dag af en række medlemmer, som har til opgave at beskytte medlemmerne, hjælpe til med fremtidig vækst til gavn for vore medlemmer, vurdere nye ideer før de iværksættes, udvikle nye koncepter, komme med nye ideer til optimering af service m.v. Altså sørge for, at alle vi medlemmer kan betragtes som en fælles kundegruppe i forbindelse med forhandlinger osv. Punkter som panelet bla. deltager aktivt i: n Forhandlinger, der har betydning for medlemmer i Real- Råd. Samarbejdsaftalen med Ringkjøbing Bank. Betingelser osv. panelet deltog direkte med repræsentant i forhandlingerne med banken. Formaden for panelet afprøver den nye aftale ved at melde sig som kunde for siden at komme med en evaluering. n Alle nye ideer hos RealRåd, som har betydning for mellemmer, bliver vendt i panelet, før de bliver iværksat. Dette sikrer at alle nye tiltag er gennemtænkt og vurderet, før de bliver ført ud i livet. Dette giver tryghed og sikkerhed omkring de fremtidige ændringer. Fradragsberettiget kurssikring, differensieret differencerente, kundepanelet deltog aktivt med beregninger på en Flexlåns afvigelse på 3. decimal, relevans ved NPR-analyse osv. n Udvikling af nye koncepter skal sikre, at vi også fremover kan tilbyde os selv nye måder at optimere vores omlægninger, nedbringe de dertil hørende omkostninger og implementere systemer, som kan tjene og servicere. Franchise koncept blev vedtaget i samarbejde med kundepanelet. Manglende ressourcer i RealRåd fi k kundepanelet til at indsætte Erling Dan Nielsen fra kundepanelet til 2 dage om ugen, at hjælpe med den overordnede struktur. Dette er endt med at Erling i dag arbejder fuld tid i RealRåd. (Kundepanelet har tidligere været omtalt som kundeforeningen. Dette ændres fremover til kundepanel, da der ikke er tale om en forening i gængs forstand. Kundepanelets medlemmer er valgt af RealRåd, og arbejder som en uoffi ciel arbejdsgruppe, uden vedtægter)

8 8 Hvorfor betaler man kontingent? KONTINGENT Når man bliver medlem i RealRåd, betaler man et fast løbende kontingent. For dette kontingent bliver man oprettet i vores beregningssystem - Accurat - så man hjemmefra kan gå ind og lave alle de beregninger man overhovedet vil. Samtidig kan man også se de beregninger RealRåd har lavet, samt de omlægninger der er lavet i tidens løb. Endvidere har vores medlemmer altid mulighed for at ringe til os med alverdens spørgsmål, som vi altid tager os tid til at besvare. Dette kontingent er en af RealRåds vigtigste indkomster - og hvorfor så det??? Som alle vores medlemmer ved, udvikler RealRåd egne beregningssystemer, nye handelsmetoder, undervisningsaftener, kundepanel osv. Det koster mange penge at udvikle, men det er nødvendigt. I de stille perioder uden konvertering omstiller RealRåd sig lynhurtigt fra produktionsvirksomhed til udviklingsvirksomhed. Dette gælder ikke kun IT-udvikling, men i lige så høj grad forhandlinger om endnu bedre betingelser til medlemmerne. Kontingentet er slet ikke højt nok til at bære udviklingsomkostningerne. RealRåd har derfor sammen med kundepanelet udviklet et franchise koncept, således at der kommer nye rådgivningskontorer, der er med til at bære udviklingsomkostningerne. Som private kunder befi nder vi os alle i et kæmpe fi nansielt system, som er helt uigennemskueligt. Det er derfor nødvendigt, at have eksperter siddende til at arbejde for ens sag. Kontingentet medvirker til dette, samt til udadtil at vise solidariteten. Det er simpelthen ikke muligt at forhandle overordnede stærke aftaler med fi nansielle institutter, medmindre medlemmerne i RealRåd opfattes som en samlet enhed. Hvorfor stemmer provenuet ikke? PROVENU Når vi indfrier det gamle lån i forbindelse med en omlægning, opstår der tit en difference i det udbetalte provenu, i forhold til det som Real- Råd har oplyst dig. Det sker fordi banken, som vi har kørt sagen igennem, sørger for, at betale terminen frem til indfrielsesdatoen ud af provenuet! Grunden til at man gør dette er, at kreditforeningen naturligvis vil have terminen betalt frem til indfrielsestidspunktet. Det vil sige at du ikke selv har betalt terminen, men denne står stadig på din budgetkonto, og du kan herefter hæve differencen på denne konto. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til RealRåd og få dette nærmere forklaret.

9 9 Hvem er Poul Stubkjær? Ejendomshandel er et logisk forretningsområde for Real- Råd. Jeg ser frem til at skulle stå for udviklingen heraf og føler mig overbevist om, at den viden RealRåd besidder indenfor realkreditområdet koblet med min mangeårige erfaring fra mægler branchen, vil resultere i ejendomshandel der kommer vores nuværende og fremtidige kunder til gode. PORTRÆT Jeg er 35 år gammel og bor i Roskilde med min hustru og vores to, snart tre, børn. Det lå lidt i kortene at jeg ville blive ejendomsmægler og er i dag 3. generation i min familie der beskæftiger sig indenfor branchen. Min egen karriere startede for over 12 år siden og jeg er i dag statsautoriseret samt medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Jeg har opbygget min erfaring hos både de helt små mæglere samt hos én af landets største og har solgt alt fra 1. vær. lejligheder til ambassadebygninger. Fremtidens ejendomshandel Internettet har, og vil yderligere få, enorm indfl ydelse på ejendomshandel. Desuden er der langt om længe kommet en liberalisering af loven for, hvem der må eje mæglervirksomheder i Danmark. Indtil den 1/6-2006, er det således kun statsautoriserede mæglere, advokater samt banker/kreditforeninger der må eje og drive mæglervirksomhed. Herefter kan enhver eje en mæglervirksomhed, dog skal den daglige drift, varetages af en mægler eller advokat. Det vil i givet fald betyde, at fl ere aktører prøver at trænge ind på markedet, hvilket RealRåd jo netop også er et udtryk for. Konkurrencen vil komme til at udspille sig omkring salæret, konceptet og kvaliteten. Der er vel en udbredt opfattelse af, at mæglernes salærer er høje og i manges øjne også for høje. Spørgsmålet er dog ikke om salæret er for højt, men snarere om der leveres værdi for pengene. Er det sådan, at den mægler der tager kr ,- i salær er dobbelt så god som ham der tager ,-? Og tror man på, at det er muligt at halvere salæret én gang til, uden at det begynder at gå ud over kvaliteten? Det er ikke et mål i sig selv at være billigst. Derimod er det et mål at være værdifuld. Med RealRåds specialviden kan vi blandt andet på hele den fi nansielle side af en ejendomshandel, i mange tilfælde, hjælpe sælgere til et langt bedre overskud end de ville have opnået hos en traditionel mægler. Simpelthen fordi, det er en disciplin der ikke arbejdes med hos almindelige mæglere. Jeg tror, at ejendomshandel i sin nuværende form, står overfor meget store udfordringer. Vi lever i en tid hvor oplevelser og imødekommelse af individuelle behov, spiller en større og større rolle i vores valg af produkter og serviceydelser. Vores valg træffes i højere grad på baggrund af oplevelser og følelser end egentlige produktegenskaber. Spørgsmålet for en boligsælger er derfor ikke kun, om man kan sælge den pågældende bolig men i lige så høj grad hvordan. Altså, hvordan kan du gøre det mere interessant og relevant i forhold til mig, min bolig og den målgruppe af købere der vil købe sådan en bolig, som jeg ejer. Dialog med vores kunder På nuværende tidspunkt, har vi gennemført en række handler med succes. Vi har gjort os en del erfaringer og afprøvet forskellige løsninger, som nu skal videreudvikles og forfi nes. Vi vil i den nærmeste fremtid prøve at få en dialog med vores kunder om jeres holdninger og ønsker til ejendomshandel, og vi vil prøve at give jer et billede af på hvilke områder, vi kan gøre en forskel for jer i en eventuel salgs- eller købssituation.

10 10 At gøre en forskel EJENDOMSHANDEL Ejendomme kan handles på fl ere forskellige måder. Lad os beskrive 2 konkrete tilfælde. Eksempel 1 Vi skulle sælge en ejendom. Der var 2 skolegående børn, og det var væsentligt at få et nyt hus i nærheden af familie og venner. Den ene opgave bestod i at sælge huset, men mere væsentligt var, at deres bank kun godkendte at købe et nyt hus for 1,1 mio. Det er noget urealistisk at banken foreslår, at man i Københavns området kan købe en ejendom med plads til 2 børn for 1,1 mio. Der kom et provenu fra salget på ca. 1 mio. Vi hjalp med budgetlægning og med at fi nde en anden bank, og en godkendelse til ,-. Vi solgte deres ejendom, og for ,- blev et nyt hjem hurtigt fundet i nærheden af familie og venner. Eksempel 2 Nogle kunder skulle (som de fl este) både sælge deres nuværende ejendom og købe nyt. Poul Stubkjær forestod salget af deres ejendom, mens RealRåd legede lidt med økonomien på købet af den nye ejendom. Banken ville kurssikre ud på 8 mdr., hvilket ville give kurs 97 på en 5%. Nu bestilte RealRåd lånetilbud i 5% afdragsfri, og satte i enighed med kunden stop-loss på 5% med afdrag som var lukket. RealRåd holdt øje med kursen hver dag. Kursen steg og steg, og hele tiden løftede vi stop-loss i samråd med kunden. Ca. 6 mdr. senere optog vi lånet: 4% 30 år til kurs 98,40. RealRåd havde nu holdt øje med kursen hver dag i 6 måneder med det resultat, at kunden tjente en nutidsværdigevinst på ,-. Denne kunde er nu klar til at konvertere op-i-rente fra 4% til 5%, og tjene en gang til, hvilket havde været umuligt, hvis RealRåd ikke havde sørget for optagelsen ved købet. For at bruge Poul Stubkjærs udtryk, så mener vi, at have GJORT EN FORSKEL! Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Bevaringsværdig ejendom. Blev i genopbygget og restaureret i samarbejde med Frilands- og Nationalmuseets arkitekter så ejendommen udvendigt står som oprindeligt opført i Ejendommen blev nøjagtig udmålt, hvorefter den blev taget ned stykke for stykke og genopført med de oprindelige sten, alle døre og vinduer er lavet med kittede sprosser, kampesten fra fundamentet ligger synlige indvendig, nyt fundament osv. Der er brugt ca mandetimer på restaureringen. Vandet ved Tempelkrogen, med totalfredede områder til den ene side, og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold. Ydermere findes et lille bådeleje med mulighed for bådplads. Pris Kontantpris: ,- Udbetaling: ,- Brutto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Netto (ved Flex F1 afd.fri): ,- Boligareal: 265 kvm Grundareal: kvm For beregning af alternative ydelser, klik her Fremvisning Statsaut. Ejd.mægler, MDE Poul Stubkjær Tlf

11 11 Idyllisk bindingsværkshus i totalfredede omgivelser Vandet ved Tempelkrogen med totalfredede områder til den ene side og skov fuld af vildt til den anden side. På den tredje side grænser ejendommen op til en hestefold, hvor der går 3 heste. Fra køkkenet leder en dobbelt glasdør ud til en terrasse med morgensol. Stuen har muret pejs med indsats og muret trappe til 1. sal. Der er 2 badeværelser, begge opført i italiensk marmor. Et gæstetoilet med toilet & brus, samt et stort badeværelse med toilet, spabad og separat omklædningsrum. Dertil kommer et kontor med sol hele dagen og egen udgang til terrassen, samt bryggers. På 1. sal finder du 1 stort værelse og et stort soveværelse med fransk altan og udsigt over vandet, samt et stort gæsteværelse med tilhørende billardstue. Se Store Billeder Se Billeder fra Restaurering som PDF. Se Plantegning og Panoramabilleder. Området Arnakke er et af vore ældste lokalnavne. Det nævnes første gang i 1171, hvor det hed Arenacks. Siden 1371 er det stavet Arnakke. Navnet betyder Ørnehoved. Ar er gammelnordisk for ørn- og nakke er det ord vi bruger den dag i dag. Man kan forestille sig, at ørnene svævede over fjorden i gammel tid og det kan man stadig se, hvis man er heldig. Det er ikke ualmindeligt at havørnene kommer på besøg og flyver højt i luften over Arnakke. Nede på Tempelvej ligger en stenalderboplads, hvor jeg har fundet meget dejligt flint fra den ældste stenalder. Groft tilhugget flint, det er er gammelt. Men det er tydeligt forarbejdet til økser, knive og pilespidser. Bopladsen kan ikke ses mere. Den er nemlig blevet udlagt til brakmark og er nu tilgroet. Tidligere blev den pløjet hvert efterår og efter hver pløjning kom flinten op til jordoverfladen og indbød til at blive samlet op. I det yderste hus på Tempelvej er Ejner vokset op. Han gik på bopladsen og fandt flint og de fineste stykker solgte han til greven på Ryegård. Som barn pløjede han marken for sin far og opdagede, at der var meget grus. Da han skulle reparerer noget og havde brug for grus, hentede han en skovl og fandt under gruset en død mand. Han tilkaldte politiet som gravede videre og opdagede, at det var en meget gammel fyr fra stenalderen, der var begravet med stenøkser og flint ved siden af sig. Han lå ikke ned, men sad oprejst i hullet. Tempelkrogen er også et navn der er tilknyttet Arnakke. Vi skal tilbage i tiden til reformationen i Inden da var Danmark katolsk. Her på egnen skulle alle med et slag fra at være katolikker - nu til at være protestanter. Nogle gamle katolikker surmulede, og i hemmelighed byggede de en lille trækirke på Asserholmen. Man kaldte det et tempel. Biskoppen i Roskilde hørte om dette. Han havde sin egen lille hær og han sendte soldater til Arnakke. De brændte kirken og vendte tilbage til Roskilde og forkyndte biskoppen, at den sidste katolik i hans domæne var fjernet. Men navnet blev hængende og siden har området heddet Tempelkrogen. Til salg eksempel RealRåd annoncerer ejendomme til salg på den måde, at hver ejendom får sin helt egen hjemmeside. Den tilrettelægges individuelt ud fra boligens udtryk. Boligen lægges ud på Boligsiden, der er Danmarks største søgemaskine til ejendomme. På vores boligannoncer er det boligen og salget af denne der er i focus, og ikke en reklame for en ejendomsmægler.

12 En unik ejendom der hæver sig Torpedohallen er en af de mest karakteristiske og spændende bygninger, opført på Holmen. Et byggeri, hvor arkitekten har fået lov at være visionær og kreativ og en bygherre der har haft modet til at følge op. Derfor hæver denne beboelse sig over mængderne af upersonlig mainstream arkitektur. Denne lejlighed er i to plan. Nyd udsigten, solen og roen på altanen eller tagterrassen. Undgå stress med at fi nde parkeringspladser. Her får I to private indendørs pladser, så bilerne kan holde tørt og beskyttet. Egen plads til båd på op til 40 fod får I også. Her er lyst og luftigt. Materialerne udfordrer hinanden. De varme og lyse trægulve mod de rå stålkonstruktioner i loftet. Fornemmelsen af noget maritimt overfor de helt klare referencer til storbyen. Holmen er et af det nye Københavns mest spændende og vellykkede områder. Her fornemmes viljen til at skabe et helstøbt byområde med blandingen af natur, boliger, kulturelle institutioner, virksomheder og uddannelsessteder. Der findes mange pæne boliger men meget få med attitude. Denne bolig har attitude. Beliggenhed Galionsvej, 1437 København K Pris Kontantpris Udbetaling Brutto/netto / Afdragsfri F1: / Ejendomsoplysninger Bolig 146 m 2 Byggeår 1993 Pulterum: 2 Bådplads: ja Parkeringsplads: 2 stk. i kælder Kontakt information: Statsaut. ejendomsmægler, MDE Poul Stubkjær Tlf.:

Bevarelse af friværdi

Bevarelse af friværdi N Y H E D S B R E V F R A R E A R Å D J U N I 2 0 0 6 Social ansvarlighed, A og B samfund æs en samfundskritisk leder omhandlende friværdier og ansvar. æs mere side 2 Bevarelse af friværdi Markedets irrationalitet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING HUS mit 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING Modtagernavn Selv om der måtte være mere end én ejer af en ejendom, så kan PL på grund af postvæsnets regler for magasinpost kun anføre

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere