Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette og Michael i nr. 81, Annie i nr.42 Derefter tak til BV ansatte og frivillige: Preben og Kristian vore altmulig/vedligeholdelses mænd, Alice der renholder kontorhuset, Gert og Claus, hvis opgave med snerydningen har været overkommelig i år. Per der vogter vores forbrug af vand, har styr på telefonbogen og meget andet. Pia der tager sig af bestilling af havecontainer og derudover sammen med Else, Gunnel og mange flere gør søndagen til fælles kaffe/kage dag i skraldeskurets åbningstid. Else og Beth, der har taget initiativ til åben madklub i fælleshuset hvor man både kan indtage og indimellem tilberede et godt måltid mad. Håber det var alle Så vil vi gerne lægge op til en positiv og fremadrettet debat og selvom der er flere sprængfyldte forslag/emner der skal debatteres er det absolut vor ambition at slutte senest kl Beretningens opbygning Beretningen 2014 bliver som følger Først vil jeg sige noget om bestyrelsens arbejdsform og de enkeltebest.medl. arejdsområde. Derefter beretter vi om sager der har fyldt meget i bestyrelsesåret, herunder redegører vi hver især for vore ansvarsområder Udvalgsarbejde Afsluttende bemærkninger 2. Bestyrelsesåret, (Dorte) Bestyrelsen har det forgangne år bestået af: John nr.78, asfalt, kabelnedgravning, vandafledning,fibernet Flemming nr.27 asfalt, kabelnedgravning,vandafledning, affaldssortering og søndagsåbent i skraldeskuret. Else Marie nr.160, sekretær og arkivar for bestyrelsen,grønt-,jord og sten container,operation nabohjælp, velkomstmøder Michael nr.122, belåning realkredit, kontakt til webudvalget, bydelsråd, velkomstmøder. Nikolaj nr.60, byggesager,sommerfest Hanne, næstformand, regnskab, vand. Dorte, formand, byggesager, medlemssager,kontakt til ansatte, velkomstmøder,uafsluttede byggesager,allonger og det der så i øvrigt popper op i løbet af bestyrelsesåret hvoraf noget vil fremgå af beretningen. UD- OG INDTRÆDELSE AF BESTYRELSEN Remmi i nr. 35 er i foråret udtrådt af bestyrelsen. Nikolaj nr. 60 tiltrådte i den forbindelse som ordinært medlem. Hanne nr.120 overtog næstformandsposten.

2 Der er afholdt tolv bestyrelsesmøder samt en sommerfrokost og en julefrokost hvor Birkevangs ansatte også var inviteret. 3.Noget om hvad vi har fået tiden til at gå med i årets løb: MICHAEL Status mht. belåning, kreditforeningernes holdning samt vores/birkevængeres arbejde med at afklare op og ned. Afholdt møde desangående. Da vi i Birkevang har den specielle konstruktion (sammen med enkelte andre andelsforeninger i København) at vi har eget hus på andelsgrund, kræver de enkelte realkredit-selskaber en allonge (oplysninger om særlige vilkår) for at udstede lån. I vores allonge udspecificeres ansvar og vilkår mellem den enkelte andelshaver, realkredit-selskabet og Andelsforeningen Birkevang. Det er helt op til det enkelte realkredit-selskab, hvorvidt de vil acceptere Birkevangs allonge, udarbejde deres egen eller måske (lige meget hvad) ikke vil tilbyde lån til ejet hus på andelsgrund. Dette er forhold bestyrelsen i Birkevang absolut ingen indflydelse har på. Bestyrelsen oplever at de enkelte selskaber ændrer deres praksis både efter konjekturer i samfundet, men også mere vilkårligt afhængigt af, hvilke personer der ansat på et givent tidspunkt. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at det er i Birkevangs andelshaveres interesse at der er så mange realkreditforeninger som muligt der vil yde lån i Birkevang. Vi arbejder derfor løbende med at undersøge mulighederne for dette i parløb med Birkevangs advokat. Bestyrelsen har været i kontakt med andre foreninger med lign. forhold som os, men har ikke oplevet, at de har bedre forhold end os, bortset fra de, der afgiver indflydelse på vedtægterne. Som bestyrelse underskriver vi vores egen allonge, men kan ikke underskrive allonger, der er i modstrid med vedtægterne. Især indflydelse på vedtægter og lign. er problematisk, da generalforsamlingen i forhold til vedtægterne er øverste myndighed. Ifølge vores advokat, Ole Fischer, kan bestyrelse kun underskrive allongetekst godkendt på generalforsamling. På nuværende tidspunkt (ultimo oktober 2013) har bestyrelsen kendskab til to selskaber der yder lån på baggrund af den nuværende allonge: BRF og Nordea Kredit. Vi ved desuden, at flere andre selskaber, der ikke accepterer vores allonge, gerne omlægger lån indenfor den eksisterende låneramme. Flere i Birkevang har med meget engagement fremskaffet oplysninger om diverse realkreditselskabers konkrete grunde for afslag. Har du brug for et nyt lån, omlægning eller udvidelse af et eksisterende lån er det vigtigt, at du selv er opsøgende og insisterende i forhold til banken. De banker / ejendosmæglere, der repræsenterer realkreditselskaber, der ikke yder lån i Birkevang, kan sagtens formidle realkreditlån til de steder, der gør. De får bare ingen provision, hvilket muligvis har betydning for entusiasmen. Indimellem hører vi, at kreditforeninger, ejendomsmægler elle bank oplyser, at det er Bestyrelsen, der er besværlig. Det er det ikke, men vi kan ikke arbejde i modstrid med vedtægter og GF. Bestyrelsen vil også fremover følge nøje med på området og håber at Birkevangs beboer vil rette henvendelse til bestyrelse, hvis de hører nyt eller på anden måde bliver opmærksomme på ændrede vilkår. DORTE/JOHN DONG Vi skal, som de fleste sikkert ved, have lagt vore luftledninger ind til de parceller der stadigvæk har sådanne, i jorden. Dette kommer efter planen til at foregå i april måned 2014

3 Gravearbejdet kommer ikke til at berøre vejbelysningen så vi bliver ikke henlagt i mørke. Der bliver i samme omgang lagt kabler således at el til vejbelysningen forberedes til også kan komme i jorden. Hvornår dette sker vides ikke. JOHN Asfaltudvalget der skal muligvis reetableres asfalt efter Dongs gravearbejde. Vi vil i hvert fald lave vejgennemgang og overveje reparationer. DORTE LÅGEN:..er forhåbentlig et kapitel helt for sig. Vi har fået repereret og forbedret lågen tre gange for et ikke ubetydeligt beløb og selve reperationerne har alt i alt holdt mindre en to uger pga. hærværk. Forhistorien er, som de fleste husker, at det på generalforsamlingen 2013 blev besluttet med stor mojoritet at lågen skulle forbedres og forblive aflåst. Enkelte må have været uenige i denne beslutning og følt sig berettiget til at sidde en generalforsamlingsbeslutning overhørig, begå selvtægt og hærværk på lågen så den ikke længere fungerer efter hensigten. Der er uhørt, trist og til stor skade for det medlemsdemokrati der er i Birkevang. Derudover er det tidskrævende og dyrt. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af lågen skal ses i det lys. Hærværket er meldt til politiet og viser det sig at være en birkevænger er det eksklusiosngrund. GARTNERISK VEDLIGEHOLDELSE Vi har i bestyrelsen besluttet at vedligeholde/beskære hæk mod vej ved de parceller der står tomme pga. dødsfald og hvor boet endnu ikke er færdigbehandlet i skifteretten. Dette af hensyn til tilgængeligheden på vore veje/stier men også for at undgå den tristhed der springer i syne ved misligholdelsen. Der bliver nytilplantet mellem P-pladsen og legepladsen når det lader sig gøre af hensyn til jordens beskaffenhed og der ellers er klar til nyplantning på arealet. af den nye legeplads. Legepladsudvalget bliver taget med på råd mht. beplantningen. Beplantningen ved P-pladsen langs Violgangen er i forskønnelsesøjemed forlænget nogle meter. P-PLADSEN Apropos forskønnelse kunne P-pladsen godt trænge til et nøjere gennemsyn. Der er blevet bortskaffet en hel del asfalt, jord, fliser, gamle borde m.m. hidrørende folks egne parceller. Hvis man har byggearbejde eller andet anlægsarbejde på egen parcel skal P-pladsen ikke bruges til losseplads for tiloversblevent matriale og hvis det af den ene eller anden årsag er sket, har man naturligvis selv pligt til at rydde op efter sig. Selve P-pladsen skal kun bruges til indregistrede køretøjer. Vi opfordrer stadigvæk til at trailere kommer hjem på egen parcel og at der i øvrigt parkeres hensynsfuldt så der er plads til flere. Alle parceller der har hus bygget efter lokalplanens ikrafttagelse 1992 har pligt til at etablere P-plads på egen parcel. Det er stadigvæk ikke tilladt at parkere eller hensætte biler m.m. på Birkeallé. Dette har været tilfældet igennem længere tid og bilen, der viste sig ikke at være indregistreret, er med hjælp fra politiet blevet fjernet. BESKÆRING OG EVT: FÆLDNING AF TRÆER PÅ BIRKEALLÈ/I BIRKEVANG

4 Vi skal have beskåret/fældet birketræerne på Birkealle og i Birkevang i øvrigt. Vores egentlige formål med at beskære træerne var at de voksede ind i luftledningerne og dermed var til gene for vores strømforsyning. Ved stormen her i vinter sprang gnisterne lystigt mellem ledningerne og resultatet blev at Birkevængere syd for Birkeallé måtte undvære strøm i op til flere dage. Grunden til at det gik så galt var, at enkelte træer på folks egne parceller slog mod el-ledningerne så disse kortsluttede. Nu bliver det snart slut med luftledningerne og vi kan se med nye øjne på projektet, således af beskæring af træerne er med til at forskønne Birkevang og skaffe mere lys og luft på parcellerne især på Birkealle, men også andre steder i Birkevang. Enkelte træer er så trætte at de bør fældes. Måske skal der nyplantes på Birkeallé med træer der er mere allé-egnede end birketræer? Det kunne vi godt tænke os at høre nogle bud på. Træer på egne parceller har man selv ansvar for at beskære så de ikke er til gene for vores fælles strømforsyning og i øvrigt heller ikke for naboer og andre. ELSE MARIE Havecontainer: Vi kan få tømt vores havecontainer på nær i vintermånederne december til 1 marts. Det skal være rent haveaffald uden plastikposer o.l. Vi skal huske at der ikke må stå lange biler som er i vejen for lastbilen som henter vores beholder. Det gælder både vores egne biler, gæster og håndværkere. Pia kontakter firmaet når containeren er ved at være fuld og bilen kommer og henter i løbet af nogle dage. Hvis lastbilen må køre igen på grund manglende adgang kan det tage tid før vi kan få dem til at komme igen. Jord og stencontainer: bestilles ca. et par gange om året. Containeren kan f.eks. bestilles hvis der er flere der kontakter bestyrelsen om at de har brug for at komme af med jord og sten. Bestyrelsen har besluttet at vi bestiller en jord og sten container i påskedagene til birkevængerne. Nabohjælp: Med nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med huset bl.a. i ferien. Det er kedeligt for tyven, for erfaringen viser at man kan undgå hvert 4. indbrud og det er gratis at være med. Du bestemmer selv hvem du vil nabohjælpe med. Du vælger også selv om du vil have besked fra dit nærområde hvis nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd. Man kan melde sig til nabohjælp ved hjælp af nabohjælp.dk eller på telefon Når man har meldt sig ind får man klistermærker til dør og postkasse samt nogle postkort til at invitere naboer i dit netværk. I ferien kan i hjælpe hinanden ved at fylde noget i skraldespanden hos den bortrejste nabo. Parkere bil eller cykel i naboens indkørsel. Engang imellem gå en tur rundt om naboens hus. Bestyrelsen har besluttet at købe skilte med nabohjælp til indgangene til Birkevang. FLEMMING Vedr. vandafledning Efter det berømte skybrud fik vi lavet en rapport om hvad man kunne gøre ved problemet. Denne indeholdt en masse gode forslag, som dog for det meste ville være ret kostbare. I mellemtiden har de berørte andelshavere selv afhjulpet en del af problemet. Vi har siden deltaget i en del foredrag og høringer arrangeret af Københavns kommune. Det viser sig at vores område ikke er højt prioriteret og at sandsynligheden for at opnå kommunale tilskud ikke er stor.

5 I dag er det udvalgets konklusion, at vi anbefaler andelshaverne selv at lave faskiner, hvor det vil være muligt. Endvidere at foreningen etablerer kantsten på østside af Nøddegangen og således leder overskydende vand ud mod naturligt fald, da det var her skaderne skyldtes overfladevand. De resterende steder, hvor problemet var kloakopstigning kan kun løses ved kloaklås og ved at lede regnvand væk. En udvidelse af vores kloaksystem vil være enormt dyrt og ikke tilstrækkeligt løse problemet, da det også er udenfor Birkevang. Storskraldsskur Vi har gennem længere tid haft problemer med at få tømt skuret. Efter utallige klager lykkedes det at få en konsulent fra Københavns kommune til at møde op og gennemgå vores ordning. Det har resulteret i, at tømningerne nu fungerer optimalt samt at vi har fået beholdere til elektronik, jern og hård plast udenfor skuret. Det ser du til at være noget, der virker og aflaster samtidig skraldskuret. Dog er det ikke muligt at få afhentet pvc og trykimprægneret træ her vil vi forsøge at lave en ordning, hvor det kan afleveres i små mængder for dem der har problemer med selv at køre på genbrugsstation. Café-ordningen har endvidere aflastet mængden af godt affald, da de mange besøgende har formået at frasortere disse ting inde de når ind i skuret. Et sidste suk: det er ret problematisk,, at der bliver stillet skrald foran skuret udenfor åbningstiden. Lav hellere en aftale med skurfolkene. MICHAEL Hjemmesiden Er en prioriteret del af kommunikationen i Birkevang (med egen budgetpost), varetages af Webudvalget i samarbejde med en web-designer. Vi kan se der hele tiden er gang i kommunikationen omkring løst og fast, nogen gange levende debat. Opfordrer alle til at bruge den. Vi får også i bestyrelsen henvendelser udefra fra mennesker der ser hjemmesiden og er interesseret i Birkevang Bydelsråd Vi har som forening prøvet at opnå valg til lokaludvalget for Brønshøj/Husum. Dels for at varetage hvad der måtte være af interesser for Birkevang, dels for at øve indflydelse i al almindelighed omkring miljø, vandafledning, forretningsliv i nærområdet, broen til Kagsmosen etc Micharl blev valg som suppleant og deltager i lokalrådsmøderne og i relevante arbejdsgrupper (miljø, vandafledning, broen over jernbaneterrænet) Velkomstmøder Vi holder løbende møde med alle nye beboere i Birkevang. Her underskriver vi andelsbrev og orienterer om løst og fast i Birkevang, herunder mulighed for at deltage i udvalg, byggesager, GF, Hjemmesiden, Storskrald, ja i det hele taget gennemgår vi velkomstfolderen (hentes på hjemmesiden). 1. suppleant, deltager i møderne, miljøudvalget. DORTE SALG AF HUSE DET FORGANGNE ÅR Der er solgt tre huse i 2013: 137, 81, 42

6 Vi har i det forgangne år haft noge særlige udfordringer mht. to dødsboer i Birkevang. Det er sager der har været/er under behandling i skifteretten. Vi har begæret det ene hus på tvangsaktion og har besluttet at tage skridt til også at få det andet afviklet hurtigst muligt. Birkevang mister sandsynligvis ikke penge på den lange sagsbehandling, da vi står først i rækken af kreditorer således at manglende kontingent m.m. bliver betalt ved salg. BIRKEVANGS OFFICIELLE ADRESSE OG BYGNINGSNUMRE Der har været problemer med bygningsnumrene i Birkevang siden den digitale tinglysning blev indført, men nu i meget begrænset omfang. Pt drejer det sig om en enkelt bygning hvis nr. uretmæssigt optræder ved salg/incassosager. Vi er opmærksomme på problemet men i skrivende stund ved vi ikke om det er rettet. Der har så vidt bestyrelsen er orienteret ikke været problemer med vores officielle adresse det forgangne år. Men det har heller ikke været muligt at få 100% sikkerhed for at vi nu hedder H/F Birkevang, det lader til at være en meget indviklet sag også hos Teknik og Miljø i Københavns Kommune. BYGGESAGER: Der har i bestyrelsesåret kun været én sag, om et skur. FREMLEJE I følge vore vedtægter 2 må huse i Birkevang i salgssituationer maximalt udlejes for to år. Birkevang har en lejekontrakt der skal benyttes ved fremudleje. Vi har pt.(så vidt bestyrelsen er orienteret) to huse der er lejet ud. Fremlejekontrakterne udløber sidst på året og start Det er ikke tilladt at udleje uden bestyrelsens godkendelse. MEDLEMSSAGER Birkevængere er generelt et fredeligt og tålmodigt folkefærd og der har da heller ikke været mange nabostridigheder det forgangne år. Der har været en uoverensstemmelse mht. hvor precist skellet mellem to parceller var og vi har efter bedste evne og ved hjælp af den seneste opmåling af Birkevang kommet til et resultat som vi regner med at begge andelshavere vil respektere. Der har været klager over røggener og afbrænding af ikke egnet materiale i brændeovne. Alle birkevængere med brændeovn skal naturligvis kun afbrænde egnet, tørt træ el. lign i brændeovnen. Derudover bør man også skaffe sig viden om optimal optænding af ovne således at vi undgår os og sort røg til gene for naboer og andre. Uafsluttede byggesager En enkelt byggesag er afsluttet med hjælp fra frivillige birkevængere der gav lidt mere end en hånd med. Tak for den indsats. HANNE Fartdæmpende foranstaltninger Der har i mange år været fart-dæmpende kummer på Birke Allé og gennem de senere par år er der så også blevet etableret chikaner på Birke Allé, Jasmingangen, Violgangen og Nøddegangen. Det er mit indtryk, at chikanerne har fungeret fint som fart-dæmpere, til gengæld er flere af dem decideret cykel-uvenlige. Bestyrelsens plan er derfor, at chikanerne fjernes ifm gravearbejdet, som Dong skal udføre og når de skal gen-etableres vil vi forsøge at gøre det mere hensigtsmæssigt. Vand, beregning af forbrug m.m. her skal også skrives noget til hjemmesiden

7 Vi afventer fortsat vandregnskabet det første de sendte til os var forkert, jeg håber meget på det nye kommer så det kan blive omdelt med generalforsamlings-materialet Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne Nu hvor Birkebladet ikke mere udkommer gør vi det, at alle referater fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden birkvang.dk. Så får man besked om, at der er nyt via den ugentlige nyhedsmail. 4. Udvalgsarbejde Noget af det der gør Birkevang til et særligt sted at bo det udvalgsarbejde der foregår. Der er flere birkevængere der af ren og skær lyst påtager sig opgaver der er til glæde for de fleste af os. Det er med til at skabe liv og det giver i flere tilfælde os alle muligheden for at mødes til fællesarrangementer. Vi vil ganske kort nævne de forskellige udvalg og imens kan I hver især gøre jer tanker om der kunne være et udvalg I har lyst til at deltage i. Legepladsud- og fastelavnsudvalg Som flere vil huske fik legepladsudvalget et stort beløb til renovering af legepladsen på generalforsamlingen Nu kan det foreløbige resultatet ses og og ikke mindst bruges af nogle meget glade børn. Festudvalg, Nikolaj Først og fremme vil festudvalget undskylde, at festen varede til at tidligt på morgenen. Det vil ikke gentage sig. Festudvalget bestod sidste år kun af nye medlemmer, der var altså ikke nogen af os der havde siddet i festudvalget og planlægt sommerfest før. De første møder gik derfor med at læse gamle regnskaber for, at finde ud af hvad vi egentlig skulle bruge til festen, hvem der plejede at stå for det og hvad det kostede. Budgettet blev overskredet med ca kr. En overskridelse der igen primært skyltes manglende erfaring og overblik i festudvalget. Festudvalget har efterfølgende valgt at udarbejde en hvidbog, til alle fremtidige festudvalg, med informationer om alt fra telt og bar til hvad bingopladerne peljer at koste. Kort sagt, alt hvad man bør vide før planlæning af sommerfesten. Web udvalg Michael vil godt have nye medlemmer. Loppemarked En af de tilbagevendende begivenheder, som ikke alene trækker birkevængere af huse, men også de omkringboende. Sjovt, selv i regnvejr. Fibernetudvalg.

8 John der var et lille nedbrud ifm stormvejret, men ellers et fint stabilt fibernet. Det ville være fint med en ny person i Parknets bestyrelse.

Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016

Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016 Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016 1. Valg af 2 dirigenter: Jørgen (113) + Kaare (28) Valg af 2 referenter: Michael (81) + Carsten (158) Valg af stemmetællere: Pia ()+ Else()

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Endelig indkaldelse til Andelsselskabet Birkevangs Ordinær Generalforsamling. Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78. Tid: Søndag d. 13.marts 2016 kl. 13.

Endelig indkaldelse til Andelsselskabet Birkevangs Ordinær Generalforsamling. Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78. Tid: Søndag d. 13.marts 2016 kl. 13. Birkevang d. 22.februar 2016 Endelig indkaldelse til Andelsselskabet Birkevangs Ordinær Generalforsamling Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78 Tid: Søndag d. 13.marts 2016 kl. 13.00 Jævnfør Birkevangs vedtægter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Dags orden. 1)Valg af dirigent Vi valgte ingen dirigent, vi besluttede

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Formandens beretning Y2004

Formandens beretning Y2004 Y2004 Pga. hospitalsindlæggelse kunne jeg desværre ikke deltage i den ordinære generalforsamling den 31/3 2004. Denne beretning dækker perioden oktober 2003 august 2004. Grundejerforeningens hjemmeside

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 20. juni 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 12. juni 2007 Deltagere: Jon, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Hvidager, og det har haft bestyrelsens særlige opmærksomhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel.

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel. Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 18:30 på Rådhus Cafeen, Stenløse Centret. Tilstedeværende: A3 (fuldmagt), A4, A5, A6, A11, A13, A15, E4, E6 (fuldmagt), E7, E11, E12, E14, F4,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 65. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården. Generalforsamling 26. Februar 2014 Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården. Generalforsamling 26. Februar 2014 Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 26. Februar 2014 Bestyrelsens beretning Havedag og dræn Fællesarealer Veje og Parkeringspladser Nyt legehus Søndersø, Kommunalplan og Søgården Vort Kvarter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Nøddeparken den 24. februar 2003.

Referat af ordinær generalforsamling i Nøddeparken den 24. februar 2003. Referat af ordinær generalforsamling i Nøddeparken den 24. februar 2003. Formand; Lene Kronow (316) LK Næstformand; Bo Schytter (284) BS Bestyrelsesmedlem; Flemming Jørgensen (140) FJ Referent og bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Formand Jan Mørup bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere