Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette og Michael i nr. 81, Annie i nr.42 Derefter tak til BV ansatte og frivillige: Preben og Kristian vore altmulig/vedligeholdelses mænd, Alice der renholder kontorhuset, Gert og Claus, hvis opgave med snerydningen har været overkommelig i år. Per der vogter vores forbrug af vand, har styr på telefonbogen og meget andet. Pia der tager sig af bestilling af havecontainer og derudover sammen med Else, Gunnel og mange flere gør søndagen til fælles kaffe/kage dag i skraldeskurets åbningstid. Else og Beth, der har taget initiativ til åben madklub i fælleshuset hvor man både kan indtage og indimellem tilberede et godt måltid mad. Håber det var alle Så vil vi gerne lægge op til en positiv og fremadrettet debat og selvom der er flere sprængfyldte forslag/emner der skal debatteres er det absolut vor ambition at slutte senest kl Beretningens opbygning Beretningen 2014 bliver som følger Først vil jeg sige noget om bestyrelsens arbejdsform og de enkeltebest.medl. arejdsområde. Derefter beretter vi om sager der har fyldt meget i bestyrelsesåret, herunder redegører vi hver især for vore ansvarsområder Udvalgsarbejde Afsluttende bemærkninger 2. Bestyrelsesåret, (Dorte) Bestyrelsen har det forgangne år bestået af: John nr.78, asfalt, kabelnedgravning, vandafledning,fibernet Flemming nr.27 asfalt, kabelnedgravning,vandafledning, affaldssortering og søndagsåbent i skraldeskuret. Else Marie nr.160, sekretær og arkivar for bestyrelsen,grønt-,jord og sten container,operation nabohjælp, velkomstmøder Michael nr.122, belåning realkredit, kontakt til webudvalget, bydelsråd, velkomstmøder. Nikolaj nr.60, byggesager,sommerfest Hanne, næstformand, regnskab, vand. Dorte, formand, byggesager, medlemssager,kontakt til ansatte, velkomstmøder,uafsluttede byggesager,allonger og det der så i øvrigt popper op i løbet af bestyrelsesåret hvoraf noget vil fremgå af beretningen. UD- OG INDTRÆDELSE AF BESTYRELSEN Remmi i nr. 35 er i foråret udtrådt af bestyrelsen. Nikolaj nr. 60 tiltrådte i den forbindelse som ordinært medlem. Hanne nr.120 overtog næstformandsposten.

2 Der er afholdt tolv bestyrelsesmøder samt en sommerfrokost og en julefrokost hvor Birkevangs ansatte også var inviteret. 3.Noget om hvad vi har fået tiden til at gå med i årets løb: MICHAEL Status mht. belåning, kreditforeningernes holdning samt vores/birkevængeres arbejde med at afklare op og ned. Afholdt møde desangående. Da vi i Birkevang har den specielle konstruktion (sammen med enkelte andre andelsforeninger i København) at vi har eget hus på andelsgrund, kræver de enkelte realkredit-selskaber en allonge (oplysninger om særlige vilkår) for at udstede lån. I vores allonge udspecificeres ansvar og vilkår mellem den enkelte andelshaver, realkredit-selskabet og Andelsforeningen Birkevang. Det er helt op til det enkelte realkredit-selskab, hvorvidt de vil acceptere Birkevangs allonge, udarbejde deres egen eller måske (lige meget hvad) ikke vil tilbyde lån til ejet hus på andelsgrund. Dette er forhold bestyrelsen i Birkevang absolut ingen indflydelse har på. Bestyrelsen oplever at de enkelte selskaber ændrer deres praksis både efter konjekturer i samfundet, men også mere vilkårligt afhængigt af, hvilke personer der ansat på et givent tidspunkt. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at det er i Birkevangs andelshaveres interesse at der er så mange realkreditforeninger som muligt der vil yde lån i Birkevang. Vi arbejder derfor løbende med at undersøge mulighederne for dette i parløb med Birkevangs advokat. Bestyrelsen har været i kontakt med andre foreninger med lign. forhold som os, men har ikke oplevet, at de har bedre forhold end os, bortset fra de, der afgiver indflydelse på vedtægterne. Som bestyrelse underskriver vi vores egen allonge, men kan ikke underskrive allonger, der er i modstrid med vedtægterne. Især indflydelse på vedtægter og lign. er problematisk, da generalforsamlingen i forhold til vedtægterne er øverste myndighed. Ifølge vores advokat, Ole Fischer, kan bestyrelse kun underskrive allongetekst godkendt på generalforsamling. På nuværende tidspunkt (ultimo oktober 2013) har bestyrelsen kendskab til to selskaber der yder lån på baggrund af den nuværende allonge: BRF og Nordea Kredit. Vi ved desuden, at flere andre selskaber, der ikke accepterer vores allonge, gerne omlægger lån indenfor den eksisterende låneramme. Flere i Birkevang har med meget engagement fremskaffet oplysninger om diverse realkreditselskabers konkrete grunde for afslag. Har du brug for et nyt lån, omlægning eller udvidelse af et eksisterende lån er det vigtigt, at du selv er opsøgende og insisterende i forhold til banken. De banker / ejendosmæglere, der repræsenterer realkreditselskaber, der ikke yder lån i Birkevang, kan sagtens formidle realkreditlån til de steder, der gør. De får bare ingen provision, hvilket muligvis har betydning for entusiasmen. Indimellem hører vi, at kreditforeninger, ejendomsmægler elle bank oplyser, at det er Bestyrelsen, der er besværlig. Det er det ikke, men vi kan ikke arbejde i modstrid med vedtægter og GF. Bestyrelsen vil også fremover følge nøje med på området og håber at Birkevangs beboer vil rette henvendelse til bestyrelse, hvis de hører nyt eller på anden måde bliver opmærksomme på ændrede vilkår. DORTE/JOHN DONG Vi skal, som de fleste sikkert ved, have lagt vore luftledninger ind til de parceller der stadigvæk har sådanne, i jorden. Dette kommer efter planen til at foregå i april måned 2014

3 Gravearbejdet kommer ikke til at berøre vejbelysningen så vi bliver ikke henlagt i mørke. Der bliver i samme omgang lagt kabler således at el til vejbelysningen forberedes til også kan komme i jorden. Hvornår dette sker vides ikke. JOHN Asfaltudvalget der skal muligvis reetableres asfalt efter Dongs gravearbejde. Vi vil i hvert fald lave vejgennemgang og overveje reparationer. DORTE LÅGEN:..er forhåbentlig et kapitel helt for sig. Vi har fået repereret og forbedret lågen tre gange for et ikke ubetydeligt beløb og selve reperationerne har alt i alt holdt mindre en to uger pga. hærværk. Forhistorien er, som de fleste husker, at det på generalforsamlingen 2013 blev besluttet med stor mojoritet at lågen skulle forbedres og forblive aflåst. Enkelte må have været uenige i denne beslutning og følt sig berettiget til at sidde en generalforsamlingsbeslutning overhørig, begå selvtægt og hærværk på lågen så den ikke længere fungerer efter hensigten. Der er uhørt, trist og til stor skade for det medlemsdemokrati der er i Birkevang. Derudover er det tidskrævende og dyrt. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af lågen skal ses i det lys. Hærværket er meldt til politiet og viser det sig at være en birkevænger er det eksklusiosngrund. GARTNERISK VEDLIGEHOLDELSE Vi har i bestyrelsen besluttet at vedligeholde/beskære hæk mod vej ved de parceller der står tomme pga. dødsfald og hvor boet endnu ikke er færdigbehandlet i skifteretten. Dette af hensyn til tilgængeligheden på vore veje/stier men også for at undgå den tristhed der springer i syne ved misligholdelsen. Der bliver nytilplantet mellem P-pladsen og legepladsen når det lader sig gøre af hensyn til jordens beskaffenhed og der ellers er klar til nyplantning på arealet. af den nye legeplads. Legepladsudvalget bliver taget med på råd mht. beplantningen. Beplantningen ved P-pladsen langs Violgangen er i forskønnelsesøjemed forlænget nogle meter. P-PLADSEN Apropos forskønnelse kunne P-pladsen godt trænge til et nøjere gennemsyn. Der er blevet bortskaffet en hel del asfalt, jord, fliser, gamle borde m.m. hidrørende folks egne parceller. Hvis man har byggearbejde eller andet anlægsarbejde på egen parcel skal P-pladsen ikke bruges til losseplads for tiloversblevent matriale og hvis det af den ene eller anden årsag er sket, har man naturligvis selv pligt til at rydde op efter sig. Selve P-pladsen skal kun bruges til indregistrede køretøjer. Vi opfordrer stadigvæk til at trailere kommer hjem på egen parcel og at der i øvrigt parkeres hensynsfuldt så der er plads til flere. Alle parceller der har hus bygget efter lokalplanens ikrafttagelse 1992 har pligt til at etablere P-plads på egen parcel. Det er stadigvæk ikke tilladt at parkere eller hensætte biler m.m. på Birkeallé. Dette har været tilfældet igennem længere tid og bilen, der viste sig ikke at være indregistreret, er med hjælp fra politiet blevet fjernet. BESKÆRING OG EVT: FÆLDNING AF TRÆER PÅ BIRKEALLÈ/I BIRKEVANG

4 Vi skal have beskåret/fældet birketræerne på Birkealle og i Birkevang i øvrigt. Vores egentlige formål med at beskære træerne var at de voksede ind i luftledningerne og dermed var til gene for vores strømforsyning. Ved stormen her i vinter sprang gnisterne lystigt mellem ledningerne og resultatet blev at Birkevængere syd for Birkeallé måtte undvære strøm i op til flere dage. Grunden til at det gik så galt var, at enkelte træer på folks egne parceller slog mod el-ledningerne så disse kortsluttede. Nu bliver det snart slut med luftledningerne og vi kan se med nye øjne på projektet, således af beskæring af træerne er med til at forskønne Birkevang og skaffe mere lys og luft på parcellerne især på Birkealle, men også andre steder i Birkevang. Enkelte træer er så trætte at de bør fældes. Måske skal der nyplantes på Birkeallé med træer der er mere allé-egnede end birketræer? Det kunne vi godt tænke os at høre nogle bud på. Træer på egne parceller har man selv ansvar for at beskære så de ikke er til gene for vores fælles strømforsyning og i øvrigt heller ikke for naboer og andre. ELSE MARIE Havecontainer: Vi kan få tømt vores havecontainer på nær i vintermånederne december til 1 marts. Det skal være rent haveaffald uden plastikposer o.l. Vi skal huske at der ikke må stå lange biler som er i vejen for lastbilen som henter vores beholder. Det gælder både vores egne biler, gæster og håndværkere. Pia kontakter firmaet når containeren er ved at være fuld og bilen kommer og henter i løbet af nogle dage. Hvis lastbilen må køre igen på grund manglende adgang kan det tage tid før vi kan få dem til at komme igen. Jord og stencontainer: bestilles ca. et par gange om året. Containeren kan f.eks. bestilles hvis der er flere der kontakter bestyrelsen om at de har brug for at komme af med jord og sten. Bestyrelsen har besluttet at vi bestiller en jord og sten container i påskedagene til birkevængerne. Nabohjælp: Med nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med huset bl.a. i ferien. Det er kedeligt for tyven, for erfaringen viser at man kan undgå hvert 4. indbrud og det er gratis at være med. Du bestemmer selv hvem du vil nabohjælpe med. Du vælger også selv om du vil have besked fra dit nærområde hvis nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd. Man kan melde sig til nabohjælp ved hjælp af nabohjælp.dk eller på telefon Når man har meldt sig ind får man klistermærker til dør og postkasse samt nogle postkort til at invitere naboer i dit netværk. I ferien kan i hjælpe hinanden ved at fylde noget i skraldespanden hos den bortrejste nabo. Parkere bil eller cykel i naboens indkørsel. Engang imellem gå en tur rundt om naboens hus. Bestyrelsen har besluttet at købe skilte med nabohjælp til indgangene til Birkevang. FLEMMING Vedr. vandafledning Efter det berømte skybrud fik vi lavet en rapport om hvad man kunne gøre ved problemet. Denne indeholdt en masse gode forslag, som dog for det meste ville være ret kostbare. I mellemtiden har de berørte andelshavere selv afhjulpet en del af problemet. Vi har siden deltaget i en del foredrag og høringer arrangeret af Københavns kommune. Det viser sig at vores område ikke er højt prioriteret og at sandsynligheden for at opnå kommunale tilskud ikke er stor.

5 I dag er det udvalgets konklusion, at vi anbefaler andelshaverne selv at lave faskiner, hvor det vil være muligt. Endvidere at foreningen etablerer kantsten på østside af Nøddegangen og således leder overskydende vand ud mod naturligt fald, da det var her skaderne skyldtes overfladevand. De resterende steder, hvor problemet var kloakopstigning kan kun løses ved kloaklås og ved at lede regnvand væk. En udvidelse af vores kloaksystem vil være enormt dyrt og ikke tilstrækkeligt løse problemet, da det også er udenfor Birkevang. Storskraldsskur Vi har gennem længere tid haft problemer med at få tømt skuret. Efter utallige klager lykkedes det at få en konsulent fra Københavns kommune til at møde op og gennemgå vores ordning. Det har resulteret i, at tømningerne nu fungerer optimalt samt at vi har fået beholdere til elektronik, jern og hård plast udenfor skuret. Det ser du til at være noget, der virker og aflaster samtidig skraldskuret. Dog er det ikke muligt at få afhentet pvc og trykimprægneret træ her vil vi forsøge at lave en ordning, hvor det kan afleveres i små mængder for dem der har problemer med selv at køre på genbrugsstation. Café-ordningen har endvidere aflastet mængden af godt affald, da de mange besøgende har formået at frasortere disse ting inde de når ind i skuret. Et sidste suk: det er ret problematisk,, at der bliver stillet skrald foran skuret udenfor åbningstiden. Lav hellere en aftale med skurfolkene. MICHAEL Hjemmesiden Er en prioriteret del af kommunikationen i Birkevang (med egen budgetpost), varetages af Webudvalget i samarbejde med en web-designer. Vi kan se der hele tiden er gang i kommunikationen omkring løst og fast, nogen gange levende debat. Opfordrer alle til at bruge den. Vi får også i bestyrelsen henvendelser udefra fra mennesker der ser hjemmesiden og er interesseret i Birkevang Bydelsråd Vi har som forening prøvet at opnå valg til lokaludvalget for Brønshøj/Husum. Dels for at varetage hvad der måtte være af interesser for Birkevang, dels for at øve indflydelse i al almindelighed omkring miljø, vandafledning, forretningsliv i nærområdet, broen til Kagsmosen etc Micharl blev valg som suppleant og deltager i lokalrådsmøderne og i relevante arbejdsgrupper (miljø, vandafledning, broen over jernbaneterrænet) Velkomstmøder Vi holder løbende møde med alle nye beboere i Birkevang. Her underskriver vi andelsbrev og orienterer om løst og fast i Birkevang, herunder mulighed for at deltage i udvalg, byggesager, GF, Hjemmesiden, Storskrald, ja i det hele taget gennemgår vi velkomstfolderen (hentes på hjemmesiden). 1. suppleant, deltager i møderne, miljøudvalget. DORTE SALG AF HUSE DET FORGANGNE ÅR Der er solgt tre huse i 2013: 137, 81, 42

6 Vi har i det forgangne år haft noge særlige udfordringer mht. to dødsboer i Birkevang. Det er sager der har været/er under behandling i skifteretten. Vi har begæret det ene hus på tvangsaktion og har besluttet at tage skridt til også at få det andet afviklet hurtigst muligt. Birkevang mister sandsynligvis ikke penge på den lange sagsbehandling, da vi står først i rækken af kreditorer således at manglende kontingent m.m. bliver betalt ved salg. BIRKEVANGS OFFICIELLE ADRESSE OG BYGNINGSNUMRE Der har været problemer med bygningsnumrene i Birkevang siden den digitale tinglysning blev indført, men nu i meget begrænset omfang. Pt drejer det sig om en enkelt bygning hvis nr. uretmæssigt optræder ved salg/incassosager. Vi er opmærksomme på problemet men i skrivende stund ved vi ikke om det er rettet. Der har så vidt bestyrelsen er orienteret ikke været problemer med vores officielle adresse det forgangne år. Men det har heller ikke været muligt at få 100% sikkerhed for at vi nu hedder H/F Birkevang, det lader til at være en meget indviklet sag også hos Teknik og Miljø i Københavns Kommune. BYGGESAGER: Der har i bestyrelsesåret kun været én sag, om et skur. FREMLEJE I følge vore vedtægter 2 må huse i Birkevang i salgssituationer maximalt udlejes for to år. Birkevang har en lejekontrakt der skal benyttes ved fremudleje. Vi har pt.(så vidt bestyrelsen er orienteret) to huse der er lejet ud. Fremlejekontrakterne udløber sidst på året og start Det er ikke tilladt at udleje uden bestyrelsens godkendelse. MEDLEMSSAGER Birkevængere er generelt et fredeligt og tålmodigt folkefærd og der har da heller ikke været mange nabostridigheder det forgangne år. Der har været en uoverensstemmelse mht. hvor precist skellet mellem to parceller var og vi har efter bedste evne og ved hjælp af den seneste opmåling af Birkevang kommet til et resultat som vi regner med at begge andelshavere vil respektere. Der har været klager over røggener og afbrænding af ikke egnet materiale i brændeovne. Alle birkevængere med brændeovn skal naturligvis kun afbrænde egnet, tørt træ el. lign i brændeovnen. Derudover bør man også skaffe sig viden om optimal optænding af ovne således at vi undgår os og sort røg til gene for naboer og andre. Uafsluttede byggesager En enkelt byggesag er afsluttet med hjælp fra frivillige birkevængere der gav lidt mere end en hånd med. Tak for den indsats. HANNE Fartdæmpende foranstaltninger Der har i mange år været fart-dæmpende kummer på Birke Allé og gennem de senere par år er der så også blevet etableret chikaner på Birke Allé, Jasmingangen, Violgangen og Nøddegangen. Det er mit indtryk, at chikanerne har fungeret fint som fart-dæmpere, til gengæld er flere af dem decideret cykel-uvenlige. Bestyrelsens plan er derfor, at chikanerne fjernes ifm gravearbejdet, som Dong skal udføre og når de skal gen-etableres vil vi forsøge at gøre det mere hensigtsmæssigt. Vand, beregning af forbrug m.m. her skal også skrives noget til hjemmesiden

7 Vi afventer fortsat vandregnskabet det første de sendte til os var forkert, jeg håber meget på det nye kommer så det kan blive omdelt med generalforsamlings-materialet Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne Nu hvor Birkebladet ikke mere udkommer gør vi det, at alle referater fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden birkvang.dk. Så får man besked om, at der er nyt via den ugentlige nyhedsmail. 4. Udvalgsarbejde Noget af det der gør Birkevang til et særligt sted at bo det udvalgsarbejde der foregår. Der er flere birkevængere der af ren og skær lyst påtager sig opgaver der er til glæde for de fleste af os. Det er med til at skabe liv og det giver i flere tilfælde os alle muligheden for at mødes til fællesarrangementer. Vi vil ganske kort nævne de forskellige udvalg og imens kan I hver især gøre jer tanker om der kunne være et udvalg I har lyst til at deltage i. Legepladsud- og fastelavnsudvalg Som flere vil huske fik legepladsudvalget et stort beløb til renovering af legepladsen på generalforsamlingen Nu kan det foreløbige resultatet ses og og ikke mindst bruges af nogle meget glade børn. Festudvalg, Nikolaj Først og fremme vil festudvalget undskylde, at festen varede til at tidligt på morgenen. Det vil ikke gentage sig. Festudvalget bestod sidste år kun af nye medlemmer, der var altså ikke nogen af os der havde siddet i festudvalget og planlægt sommerfest før. De første møder gik derfor med at læse gamle regnskaber for, at finde ud af hvad vi egentlig skulle bruge til festen, hvem der plejede at stå for det og hvad det kostede. Budgettet blev overskredet med ca kr. En overskridelse der igen primært skyltes manglende erfaring og overblik i festudvalget. Festudvalget har efterfølgende valgt at udarbejde en hvidbog, til alle fremtidige festudvalg, med informationer om alt fra telt og bar til hvad bingopladerne peljer at koste. Kort sagt, alt hvad man bør vide før planlæning af sommerfesten. Web udvalg Michael vil godt have nye medlemmer. Loppemarked En af de tilbagevendende begivenheder, som ikke alene trækker birkevængere af huse, men også de omkringboende. Sjovt, selv i regnvejr. Fibernetudvalg.

8 John der var et lille nedbrud ifm stormvejret, men ellers et fint stabilt fibernet. Det ville være fint med en ny person i Parknets bestyrelse.

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

trukket lidt på vores formue men mindre

trukket lidt på vores formue men mindre Referat af H/F. Birkevangs ordinaere generalforsamling 23.marts 2014 Der var 88 stemmeberettigede repræsenteret (incl. fuldmagter) 1. Dirigenter: Jørgen & Steen Referenter: Michael & Carsten Stemmetællere:

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 65. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag

Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag Referater af bestyrelsesmøder Toftevang Vejlag marts 2013 marts 2014 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 13.5.2013 Til stede: Frode, Anne-Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: Ingen Meddelelser Den

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/2 2015 kl. 11.00.

Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/2 2015 kl. 11.00. Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/2 2015 kl. 11.00. 1. Valg af dirigent. Gitte Hess, formand for Roskilde kredsen bliver foreslået af bestyrelsen, godkendes af gf. Valg af referent: Vibeke, sekretær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning 2015 Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 67. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Side 1 af 5 Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Krudttårnsbakken 10. oktober 1. Siden sidst. Et-års-eftersyn af asfaltarbejdet. De små revner skal beses igen ved fem-års gennemgangen. Altanerne

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere