Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette og Michael i nr. 81, Annie i nr.42 Derefter tak til BV ansatte og frivillige: Preben og Kristian vore altmulig/vedligeholdelses mænd, Alice der renholder kontorhuset, Gert og Claus, hvis opgave med snerydningen har været overkommelig i år. Per der vogter vores forbrug af vand, har styr på telefonbogen og meget andet. Pia der tager sig af bestilling af havecontainer og derudover sammen med Else, Gunnel og mange flere gør søndagen til fælles kaffe/kage dag i skraldeskurets åbningstid. Else og Beth, der har taget initiativ til åben madklub i fælleshuset hvor man både kan indtage og indimellem tilberede et godt måltid mad. Håber det var alle Så vil vi gerne lægge op til en positiv og fremadrettet debat og selvom der er flere sprængfyldte forslag/emner der skal debatteres er det absolut vor ambition at slutte senest kl Beretningens opbygning Beretningen 2014 bliver som følger Først vil jeg sige noget om bestyrelsens arbejdsform og de enkeltebest.medl. arejdsområde. Derefter beretter vi om sager der har fyldt meget i bestyrelsesåret, herunder redegører vi hver især for vore ansvarsområder Udvalgsarbejde Afsluttende bemærkninger 2. Bestyrelsesåret, (Dorte) Bestyrelsen har det forgangne år bestået af: John nr.78, asfalt, kabelnedgravning, vandafledning,fibernet Flemming nr.27 asfalt, kabelnedgravning,vandafledning, affaldssortering og søndagsåbent i skraldeskuret. Else Marie nr.160, sekretær og arkivar for bestyrelsen,grønt-,jord og sten container,operation nabohjælp, velkomstmøder Michael nr.122, belåning realkredit, kontakt til webudvalget, bydelsråd, velkomstmøder. Nikolaj nr.60, byggesager,sommerfest Hanne, næstformand, regnskab, vand. Dorte, formand, byggesager, medlemssager,kontakt til ansatte, velkomstmøder,uafsluttede byggesager,allonger og det der så i øvrigt popper op i løbet af bestyrelsesåret hvoraf noget vil fremgå af beretningen. UD- OG INDTRÆDELSE AF BESTYRELSEN Remmi i nr. 35 er i foråret udtrådt af bestyrelsen. Nikolaj nr. 60 tiltrådte i den forbindelse som ordinært medlem. Hanne nr.120 overtog næstformandsposten.

2 Der er afholdt tolv bestyrelsesmøder samt en sommerfrokost og en julefrokost hvor Birkevangs ansatte også var inviteret. 3.Noget om hvad vi har fået tiden til at gå med i årets løb: MICHAEL Status mht. belåning, kreditforeningernes holdning samt vores/birkevængeres arbejde med at afklare op og ned. Afholdt møde desangående. Da vi i Birkevang har den specielle konstruktion (sammen med enkelte andre andelsforeninger i København) at vi har eget hus på andelsgrund, kræver de enkelte realkredit-selskaber en allonge (oplysninger om særlige vilkår) for at udstede lån. I vores allonge udspecificeres ansvar og vilkår mellem den enkelte andelshaver, realkredit-selskabet og Andelsforeningen Birkevang. Det er helt op til det enkelte realkredit-selskab, hvorvidt de vil acceptere Birkevangs allonge, udarbejde deres egen eller måske (lige meget hvad) ikke vil tilbyde lån til ejet hus på andelsgrund. Dette er forhold bestyrelsen i Birkevang absolut ingen indflydelse har på. Bestyrelsen oplever at de enkelte selskaber ændrer deres praksis både efter konjekturer i samfundet, men også mere vilkårligt afhængigt af, hvilke personer der ansat på et givent tidspunkt. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at det er i Birkevangs andelshaveres interesse at der er så mange realkreditforeninger som muligt der vil yde lån i Birkevang. Vi arbejder derfor løbende med at undersøge mulighederne for dette i parløb med Birkevangs advokat. Bestyrelsen har været i kontakt med andre foreninger med lign. forhold som os, men har ikke oplevet, at de har bedre forhold end os, bortset fra de, der afgiver indflydelse på vedtægterne. Som bestyrelse underskriver vi vores egen allonge, men kan ikke underskrive allonger, der er i modstrid med vedtægterne. Især indflydelse på vedtægter og lign. er problematisk, da generalforsamlingen i forhold til vedtægterne er øverste myndighed. Ifølge vores advokat, Ole Fischer, kan bestyrelse kun underskrive allongetekst godkendt på generalforsamling. På nuværende tidspunkt (ultimo oktober 2013) har bestyrelsen kendskab til to selskaber der yder lån på baggrund af den nuværende allonge: BRF og Nordea Kredit. Vi ved desuden, at flere andre selskaber, der ikke accepterer vores allonge, gerne omlægger lån indenfor den eksisterende låneramme. Flere i Birkevang har med meget engagement fremskaffet oplysninger om diverse realkreditselskabers konkrete grunde for afslag. Har du brug for et nyt lån, omlægning eller udvidelse af et eksisterende lån er det vigtigt, at du selv er opsøgende og insisterende i forhold til banken. De banker / ejendosmæglere, der repræsenterer realkreditselskaber, der ikke yder lån i Birkevang, kan sagtens formidle realkreditlån til de steder, der gør. De får bare ingen provision, hvilket muligvis har betydning for entusiasmen. Indimellem hører vi, at kreditforeninger, ejendomsmægler elle bank oplyser, at det er Bestyrelsen, der er besværlig. Det er det ikke, men vi kan ikke arbejde i modstrid med vedtægter og GF. Bestyrelsen vil også fremover følge nøje med på området og håber at Birkevangs beboer vil rette henvendelse til bestyrelse, hvis de hører nyt eller på anden måde bliver opmærksomme på ændrede vilkår. DORTE/JOHN DONG Vi skal, som de fleste sikkert ved, have lagt vore luftledninger ind til de parceller der stadigvæk har sådanne, i jorden. Dette kommer efter planen til at foregå i april måned 2014

3 Gravearbejdet kommer ikke til at berøre vejbelysningen så vi bliver ikke henlagt i mørke. Der bliver i samme omgang lagt kabler således at el til vejbelysningen forberedes til også kan komme i jorden. Hvornår dette sker vides ikke. JOHN Asfaltudvalget der skal muligvis reetableres asfalt efter Dongs gravearbejde. Vi vil i hvert fald lave vejgennemgang og overveje reparationer. DORTE LÅGEN:..er forhåbentlig et kapitel helt for sig. Vi har fået repereret og forbedret lågen tre gange for et ikke ubetydeligt beløb og selve reperationerne har alt i alt holdt mindre en to uger pga. hærværk. Forhistorien er, som de fleste husker, at det på generalforsamlingen 2013 blev besluttet med stor mojoritet at lågen skulle forbedres og forblive aflåst. Enkelte må have været uenige i denne beslutning og følt sig berettiget til at sidde en generalforsamlingsbeslutning overhørig, begå selvtægt og hærværk på lågen så den ikke længere fungerer efter hensigten. Der er uhørt, trist og til stor skade for det medlemsdemokrati der er i Birkevang. Derudover er det tidskrævende og dyrt. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af lågen skal ses i det lys. Hærværket er meldt til politiet og viser det sig at være en birkevænger er det eksklusiosngrund. GARTNERISK VEDLIGEHOLDELSE Vi har i bestyrelsen besluttet at vedligeholde/beskære hæk mod vej ved de parceller der står tomme pga. dødsfald og hvor boet endnu ikke er færdigbehandlet i skifteretten. Dette af hensyn til tilgængeligheden på vore veje/stier men også for at undgå den tristhed der springer i syne ved misligholdelsen. Der bliver nytilplantet mellem P-pladsen og legepladsen når det lader sig gøre af hensyn til jordens beskaffenhed og der ellers er klar til nyplantning på arealet. af den nye legeplads. Legepladsudvalget bliver taget med på råd mht. beplantningen. Beplantningen ved P-pladsen langs Violgangen er i forskønnelsesøjemed forlænget nogle meter. P-PLADSEN Apropos forskønnelse kunne P-pladsen godt trænge til et nøjere gennemsyn. Der er blevet bortskaffet en hel del asfalt, jord, fliser, gamle borde m.m. hidrørende folks egne parceller. Hvis man har byggearbejde eller andet anlægsarbejde på egen parcel skal P-pladsen ikke bruges til losseplads for tiloversblevent matriale og hvis det af den ene eller anden årsag er sket, har man naturligvis selv pligt til at rydde op efter sig. Selve P-pladsen skal kun bruges til indregistrede køretøjer. Vi opfordrer stadigvæk til at trailere kommer hjem på egen parcel og at der i øvrigt parkeres hensynsfuldt så der er plads til flere. Alle parceller der har hus bygget efter lokalplanens ikrafttagelse 1992 har pligt til at etablere P-plads på egen parcel. Det er stadigvæk ikke tilladt at parkere eller hensætte biler m.m. på Birkeallé. Dette har været tilfældet igennem længere tid og bilen, der viste sig ikke at være indregistreret, er med hjælp fra politiet blevet fjernet. BESKÆRING OG EVT: FÆLDNING AF TRÆER PÅ BIRKEALLÈ/I BIRKEVANG

4 Vi skal have beskåret/fældet birketræerne på Birkealle og i Birkevang i øvrigt. Vores egentlige formål med at beskære træerne var at de voksede ind i luftledningerne og dermed var til gene for vores strømforsyning. Ved stormen her i vinter sprang gnisterne lystigt mellem ledningerne og resultatet blev at Birkevængere syd for Birkeallé måtte undvære strøm i op til flere dage. Grunden til at det gik så galt var, at enkelte træer på folks egne parceller slog mod el-ledningerne så disse kortsluttede. Nu bliver det snart slut med luftledningerne og vi kan se med nye øjne på projektet, således af beskæring af træerne er med til at forskønne Birkevang og skaffe mere lys og luft på parcellerne især på Birkealle, men også andre steder i Birkevang. Enkelte træer er så trætte at de bør fældes. Måske skal der nyplantes på Birkeallé med træer der er mere allé-egnede end birketræer? Det kunne vi godt tænke os at høre nogle bud på. Træer på egne parceller har man selv ansvar for at beskære så de ikke er til gene for vores fælles strømforsyning og i øvrigt heller ikke for naboer og andre. ELSE MARIE Havecontainer: Vi kan få tømt vores havecontainer på nær i vintermånederne december til 1 marts. Det skal være rent haveaffald uden plastikposer o.l. Vi skal huske at der ikke må stå lange biler som er i vejen for lastbilen som henter vores beholder. Det gælder både vores egne biler, gæster og håndværkere. Pia kontakter firmaet når containeren er ved at være fuld og bilen kommer og henter i løbet af nogle dage. Hvis lastbilen må køre igen på grund manglende adgang kan det tage tid før vi kan få dem til at komme igen. Jord og stencontainer: bestilles ca. et par gange om året. Containeren kan f.eks. bestilles hvis der er flere der kontakter bestyrelsen om at de har brug for at komme af med jord og sten. Bestyrelsen har besluttet at vi bestiller en jord og sten container i påskedagene til birkevængerne. Nabohjælp: Med nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med huset bl.a. i ferien. Det er kedeligt for tyven, for erfaringen viser at man kan undgå hvert 4. indbrud og det er gratis at være med. Du bestemmer selv hvem du vil nabohjælpe med. Du vælger også selv om du vil have besked fra dit nærområde hvis nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd. Man kan melde sig til nabohjælp ved hjælp af nabohjælp.dk eller på telefon Når man har meldt sig ind får man klistermærker til dør og postkasse samt nogle postkort til at invitere naboer i dit netværk. I ferien kan i hjælpe hinanden ved at fylde noget i skraldespanden hos den bortrejste nabo. Parkere bil eller cykel i naboens indkørsel. Engang imellem gå en tur rundt om naboens hus. Bestyrelsen har besluttet at købe skilte med nabohjælp til indgangene til Birkevang. FLEMMING Vedr. vandafledning Efter det berømte skybrud fik vi lavet en rapport om hvad man kunne gøre ved problemet. Denne indeholdt en masse gode forslag, som dog for det meste ville være ret kostbare. I mellemtiden har de berørte andelshavere selv afhjulpet en del af problemet. Vi har siden deltaget i en del foredrag og høringer arrangeret af Københavns kommune. Det viser sig at vores område ikke er højt prioriteret og at sandsynligheden for at opnå kommunale tilskud ikke er stor.

5 I dag er det udvalgets konklusion, at vi anbefaler andelshaverne selv at lave faskiner, hvor det vil være muligt. Endvidere at foreningen etablerer kantsten på østside af Nøddegangen og således leder overskydende vand ud mod naturligt fald, da det var her skaderne skyldtes overfladevand. De resterende steder, hvor problemet var kloakopstigning kan kun løses ved kloaklås og ved at lede regnvand væk. En udvidelse af vores kloaksystem vil være enormt dyrt og ikke tilstrækkeligt løse problemet, da det også er udenfor Birkevang. Storskraldsskur Vi har gennem længere tid haft problemer med at få tømt skuret. Efter utallige klager lykkedes det at få en konsulent fra Københavns kommune til at møde op og gennemgå vores ordning. Det har resulteret i, at tømningerne nu fungerer optimalt samt at vi har fået beholdere til elektronik, jern og hård plast udenfor skuret. Det ser du til at være noget, der virker og aflaster samtidig skraldskuret. Dog er det ikke muligt at få afhentet pvc og trykimprægneret træ her vil vi forsøge at lave en ordning, hvor det kan afleveres i små mængder for dem der har problemer med selv at køre på genbrugsstation. Café-ordningen har endvidere aflastet mængden af godt affald, da de mange besøgende har formået at frasortere disse ting inde de når ind i skuret. Et sidste suk: det er ret problematisk,, at der bliver stillet skrald foran skuret udenfor åbningstiden. Lav hellere en aftale med skurfolkene. MICHAEL Hjemmesiden Er en prioriteret del af kommunikationen i Birkevang (med egen budgetpost), varetages af Webudvalget i samarbejde med en web-designer. Vi kan se der hele tiden er gang i kommunikationen omkring løst og fast, nogen gange levende debat. Opfordrer alle til at bruge den. Vi får også i bestyrelsen henvendelser udefra fra mennesker der ser hjemmesiden og er interesseret i Birkevang Bydelsråd Vi har som forening prøvet at opnå valg til lokaludvalget for Brønshøj/Husum. Dels for at varetage hvad der måtte være af interesser for Birkevang, dels for at øve indflydelse i al almindelighed omkring miljø, vandafledning, forretningsliv i nærområdet, broen til Kagsmosen etc Micharl blev valg som suppleant og deltager i lokalrådsmøderne og i relevante arbejdsgrupper (miljø, vandafledning, broen over jernbaneterrænet) Velkomstmøder Vi holder løbende møde med alle nye beboere i Birkevang. Her underskriver vi andelsbrev og orienterer om løst og fast i Birkevang, herunder mulighed for at deltage i udvalg, byggesager, GF, Hjemmesiden, Storskrald, ja i det hele taget gennemgår vi velkomstfolderen (hentes på hjemmesiden). 1. suppleant, deltager i møderne, miljøudvalget. DORTE SALG AF HUSE DET FORGANGNE ÅR Der er solgt tre huse i 2013: 137, 81, 42

6 Vi har i det forgangne år haft noge særlige udfordringer mht. to dødsboer i Birkevang. Det er sager der har været/er under behandling i skifteretten. Vi har begæret det ene hus på tvangsaktion og har besluttet at tage skridt til også at få det andet afviklet hurtigst muligt. Birkevang mister sandsynligvis ikke penge på den lange sagsbehandling, da vi står først i rækken af kreditorer således at manglende kontingent m.m. bliver betalt ved salg. BIRKEVANGS OFFICIELLE ADRESSE OG BYGNINGSNUMRE Der har været problemer med bygningsnumrene i Birkevang siden den digitale tinglysning blev indført, men nu i meget begrænset omfang. Pt drejer det sig om en enkelt bygning hvis nr. uretmæssigt optræder ved salg/incassosager. Vi er opmærksomme på problemet men i skrivende stund ved vi ikke om det er rettet. Der har så vidt bestyrelsen er orienteret ikke været problemer med vores officielle adresse det forgangne år. Men det har heller ikke været muligt at få 100% sikkerhed for at vi nu hedder H/F Birkevang, det lader til at være en meget indviklet sag også hos Teknik og Miljø i Københavns Kommune. BYGGESAGER: Der har i bestyrelsesåret kun været én sag, om et skur. FREMLEJE I følge vore vedtægter 2 må huse i Birkevang i salgssituationer maximalt udlejes for to år. Birkevang har en lejekontrakt der skal benyttes ved fremudleje. Vi har pt.(så vidt bestyrelsen er orienteret) to huse der er lejet ud. Fremlejekontrakterne udløber sidst på året og start Det er ikke tilladt at udleje uden bestyrelsens godkendelse. MEDLEMSSAGER Birkevængere er generelt et fredeligt og tålmodigt folkefærd og der har da heller ikke været mange nabostridigheder det forgangne år. Der har været en uoverensstemmelse mht. hvor precist skellet mellem to parceller var og vi har efter bedste evne og ved hjælp af den seneste opmåling af Birkevang kommet til et resultat som vi regner med at begge andelshavere vil respektere. Der har været klager over røggener og afbrænding af ikke egnet materiale i brændeovne. Alle birkevængere med brændeovn skal naturligvis kun afbrænde egnet, tørt træ el. lign i brændeovnen. Derudover bør man også skaffe sig viden om optimal optænding af ovne således at vi undgår os og sort røg til gene for naboer og andre. Uafsluttede byggesager En enkelt byggesag er afsluttet med hjælp fra frivillige birkevængere der gav lidt mere end en hånd med. Tak for den indsats. HANNE Fartdæmpende foranstaltninger Der har i mange år været fart-dæmpende kummer på Birke Allé og gennem de senere par år er der så også blevet etableret chikaner på Birke Allé, Jasmingangen, Violgangen og Nøddegangen. Det er mit indtryk, at chikanerne har fungeret fint som fart-dæmpere, til gengæld er flere af dem decideret cykel-uvenlige. Bestyrelsens plan er derfor, at chikanerne fjernes ifm gravearbejdet, som Dong skal udføre og når de skal gen-etableres vil vi forsøge at gøre det mere hensigtsmæssigt. Vand, beregning af forbrug m.m. her skal også skrives noget til hjemmesiden

7 Vi afventer fortsat vandregnskabet det første de sendte til os var forkert, jeg håber meget på det nye kommer så det kan blive omdelt med generalforsamlings-materialet Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne Nu hvor Birkebladet ikke mere udkommer gør vi det, at alle referater fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden birkvang.dk. Så får man besked om, at der er nyt via den ugentlige nyhedsmail. 4. Udvalgsarbejde Noget af det der gør Birkevang til et særligt sted at bo det udvalgsarbejde der foregår. Der er flere birkevængere der af ren og skær lyst påtager sig opgaver der er til glæde for de fleste af os. Det er med til at skabe liv og det giver i flere tilfælde os alle muligheden for at mødes til fællesarrangementer. Vi vil ganske kort nævne de forskellige udvalg og imens kan I hver især gøre jer tanker om der kunne være et udvalg I har lyst til at deltage i. Legepladsud- og fastelavnsudvalg Som flere vil huske fik legepladsudvalget et stort beløb til renovering af legepladsen på generalforsamlingen Nu kan det foreløbige resultatet ses og og ikke mindst bruges af nogle meget glade børn. Festudvalg, Nikolaj Først og fremme vil festudvalget undskylde, at festen varede til at tidligt på morgenen. Det vil ikke gentage sig. Festudvalget bestod sidste år kun af nye medlemmer, der var altså ikke nogen af os der havde siddet i festudvalget og planlægt sommerfest før. De første møder gik derfor med at læse gamle regnskaber for, at finde ud af hvad vi egentlig skulle bruge til festen, hvem der plejede at stå for det og hvad det kostede. Budgettet blev overskredet med ca kr. En overskridelse der igen primært skyltes manglende erfaring og overblik i festudvalget. Festudvalget har efterfølgende valgt at udarbejde en hvidbog, til alle fremtidige festudvalg, med informationer om alt fra telt og bar til hvad bingopladerne peljer at koste. Kort sagt, alt hvad man bør vide før planlæning af sommerfesten. Web udvalg Michael vil godt have nye medlemmer. Loppemarked En af de tilbagevendende begivenheder, som ikke alene trækker birkevængere af huse, men også de omkringboende. Sjovt, selv i regnvejr. Fibernetudvalg.

8 John der var et lille nedbrud ifm stormvejret, men ellers et fint stabilt fibernet. Det ville være fint med en ny person i Parknets bestyrelse.

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere