gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1

2 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset Papir: 200 g/170 g Cyklus Offset Borgmester Karin Søjberg Holst: Der er ingen tid at spilde... 3 Energirenovering sparer varme i kommunen... 4 Udnyt dit loftsrum... 5 Kend din byggesagsafdeling... 6 Renovering af rækkehus... 7 Fjernvarmen nærmer sig... 8 Fremtidens energi... 9 Grønne idéer til dit liv og din bolig muligheder for at begrænse dit CO 2 -udslip Tjek dit hus for varmetab lån et infrarødt termometer Isolering er investering Fang solen det er ren økonomi Fra sol til jord til varme Ventilation og indeklima ikke bare varm luft Er din pumpe en strømsluger? Få tilskud til din energirenovering Det begyndte med Google og endte med jordvarme Kend dit CO 2 -aftryk: Se hvor meget C0 2 du skaber

3 Der er ingen tid at spilde når det gælder energirenovering I Gladsaxe har vi et ambitiøst mål om, at spare 25 procent på CO 2 - udledningen inden 2020 Karin Søjberg Holst Borgmester I Gladsaxe Kommune har vi mange huse, som er bygget fra 40'erne og frem til 70'erne. De er fra en tid, hvor der ikke var det samme fokus på isolering, og en stor del af dem trænger til at blive renoveret med dette for øje. Det kan dog som bolig ejer være svært at overskue, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind, og hvor det største energipotentiale er. Det vil Byrådets gerne være med til at skabe overblik over. Vi håber, at du kan bruge denne brochure til at blive inspireret til at gå i gang med energirenoveringer, der vil reducere CO 2 -udledning i Gladsaxe. Vi har nemlig nogle ambitiøse mål i kommunen. Inden 2020 er planen, at Gladsaxe har reduceret sin CO 2 - udledning med hele 25 procent ift Det gælder for både kommunens institutioner, borgere og virksomheder. Den billigste og mest miljørigtige måde at nedbringe CO 2 -udledning på er ved at bruge mindre energi. Derfor skal vi alle have fokus på isolering af vores huse, så varmeforbruget falder, samtidig med, at vi får bedre komfort og trivsel uden træk og kulde. Elforbruget har også stor betydning, og her gælder det også om at spare. Solceller kan være med til yderligere at nedbringe CO 2 -udledningen fra vores elforbrug. Et andet vigtigt middel til at nå målet er den store satsning på fjernvarme i Gladsaxe. Den er i dag væsentlig mere miljøvenlig end både gas og ikke mindst olieopvarmning. På sigt er målet, at hele kommunen skal være dækket af CO 2 -neutral fjernvarme. I Gladsaxe bygger vi den første lavenergiskole i landet, der også bliver koblet på fjernvarmen. Der bliver heldigvis gennemført masser af energibesparende projekter, både fra kommunalt hold og hos de enkelte boligejere, som vi kan lære af. Eksempelvis eksploderer interessen for solceller, netop fordi initiativerne hurtigt tjener sig hjem i forhold til den forventede leve tid. Forhåbentlig gør brochurens historier dig lidt klogere. Kontakt kommunens byggesagsafdeling, hvis du er tvivl om krav eller regler og brug Grønt IDÉcenter, hvis du har brug for at blive inspireret og vejledt i, hvordan du kommer videre. 3

4 Energirenovering sparer varme og CO2 Der er løbende vedligeholdelse, ombygning, tilbygning og nybyggeri på Gladsaxe Kommunes ejendomme. Energirenovering og energiforbedring af ejendommene er med til at nedbringe kommunens samlede udslip af CO 2 og er derfor en væsentlig del af kommunens strategi på området. Forbruget af energi er faldet markant i kommunens bygninger Forbruget af varme og strøm er faldet med 6,3 procent fra 2007 til 2011 i kommunens bygninger. Det er resultatet af en målrettet indsats, hvor kommunen har haft fokus på styring af energiforbruget, energiforbedringer af bygningerne og medarbejdernes adfærd. "Vi holder øje med varme- og elforbruget på rådhuset, skoler, i børnehaver, idrætsanlæg m.m. via vores energistyringssystem Omega. Samtidig har vi gennemført systematiske energiforbedringer dér, hvor investeringen gav de største energibesparelser. Men det betyder også noget, at medarbejderne bruger energien med omtanke. Derfor har vi kørt årlige el-sparekampagner fra 2003 til 2011", siger Poul Mathiesen, Kommunens Ejendomscenter. Siden 1998 er forbruget pr. m 2 bygningsareal faldet: Varmeforbrug faldet med 18,5 procent Elforbrug faldet med 19,4 procent 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Vandforbrug faldet med 22,6 procent Fra 2007 overtog Gladsaxe Kommune de tidligere amtsbygninger, der har et højere energiforbrug pr. m 2. Det har ført til stigningen i forbruget i 2007, som det ses af grafen. el el pr pr. m2 m 2 varme pr m2 pr. m 2 vand pr. m 2 vand pr m Varme (MWh) Opvarmet areal (x10 m2) Vand (x10 m3) El (MWh)

5 Udnyt dit loft med udvendig isolering af tag Gladsaxe Kommune gennemførte i energirenoveringer på seks huse, der kan sammenlignes med enfamiliehuse. Eksemplerne kan ses som inspiration for husejere med lignende boliger. Kommunen valgte en udvendig isolering ved at gøre taget højere og på den måde få plads til mere isolering. Taget bliver isoleret uden at loftsrummet bliver mindre, og det bliver derfor muligt at anvende arealet til beboelse. Som boligejer skal du kun gå i gang, hvis du ønsker at udvide, for eksempel ved at bruge loftet til bolig, eller få åbnet op til kip. Ejendomme fra Ejendommene er opført imellem med tagbelægninger af tegl, skifer eller bølgeeternit og med tag isoleringstykkelser på mm. Før man begynder at isolere er det vigtigt at lade professionelle teknikere undersøge en række forskellige ting. Det gælder regler i lokalplaner om blandt andet bygge højder, samt generelle arkitektoniske og byggetekniske forhold. Løsninger af detaljer ved tagfod, gesimser, gavle, tagvinduer, kviste m.m. skal især udføres med respekt for den oprindelige byggestil. Regn også på, hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Isolering = reduceret varmeudgift I forbindelse med renove ringen fik bygningerne nye tegl eller fik erstattet eternitten med nyt tagpap. Efterfølgende havde alle fået en ny samlet tagisoleringstykkelse på mm. Ekstraudgifterne til forøgelse af tagspærene, isolering, samt ændringer af kviste, forhøjelse af murkroner, gesimser, gavle med mere beløb sig i snit til kr. Ejendommenes årlige varmeudgift er efterfølgende blevet reduceret med kr. Det betyder, at tilbagebetalingstiden er relativ lang, mellem 25 og 45 år. Alle huse stod overfor at få udskiftet tagbelægningen, og havde samtidig behov for at blive efterisoleret Se hvordan taget er blevet hævet på Buddingevej 222 (Club 222) 5

6 Kend din byggesagsafdeling Send gerne en med dit spørgsmål. Eventuelt vedlagt en tegning af det du ønsker at lave Byggesagsafdelingen kan hjælpe dig med, hvem du skal spørge, hvor du skal henvende dig med hvad, om tidsfrister og lignende. Vi kan vejlede dig i, hvad du skal gøre og hvordan reglerne kan forstås, men vi kan ikke henvise til, hvem du kan bruge. Byggesagsafdelingen behandler alle former for tilladelse til byggeri. Så hvis du skal bygge om/nyt, isolere facaden eller ændre i tagkonstruktion, skal du søge om tilladelse hos os. Dette gælder også, hvis du ønsker virksomhed i egen bolig. Hvad skal du gøre Inden du søger, bør du tjekke, om der står noget i din lokalplan, der betyder, at dit projekt ikke kan lade sige gøre. Ønsker du eksempelvis sorte tegl, kan du blive stoppet af, at der i lokalplanen for dit område står, at husene kun må have røde tegl. I lokalplanen kan du også se, om dit hus er bevaringsværdigt eller fredet, for så er der særlige regler for din bolig. Solceller og -fangere Du skal søge om tilladelse til at sætte solfangere op på dit hus, men du skal IKKE søge om tilladelse til at sætte solceller op, hvis du lægger dem parallelt med taget og dit hus ikke er bevaringsværdigt. Hvis du bor i rækkehus, skal du altid søge om tilladelse og få udarbejdet et fælles princip for hele bebyggelsen. Hvordan søger jeg Du skal søge via Den digitale Byggesag: gladsaxe.dk/byggesag. Her bliver du hjulpet igennem alle ansøgningens faser. Alternativt kan du sende din ansøgning til os via 6

7 Renovering af rækkehus Rækkehuse er typiske for Gladsaxe Kommune, og en stor del af dem blev bygget i 1960'erne. Mange huse er endnu ikke blevet renoverede trods mulighederne for at spare. Der kan være meget at hente som husejer i sparet varme, el og CO 2 - udslip ved at investere i en strategisk tilrettelagt renovering. En del kan du gøre selv. Før du går i gang, bør du dog rådføre dig med en bygningssagkyndig. Forkerte løsninger kan medføre skader på huset. Dette eksempel er et 1-plans rækkehus med kælder fra Gennem årene har huset været igennem en række tiltag for at spare på varme, el og CO 2 -udslip. Ejeren Poul Mathiesen er energirådgiver i Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter, med speciale i energiforbedringer af kommunale ejendomme: Vores samlede varmebesparelse ligger på cirka kr./ år, el-besparelsen ligger på knap kr./år, og investeringen i energiforbedringerne beløber sig til cirka kr. Vi har fået en bedre indendørs komfort, ingen kuldestrålinger, ingen trækgener og bedre lydisolering. Og en del tyder på, at den energimæssige stand, får stadig større betydning i forbindelse med salg, siger Poul Mathiesen. Investeringer i rækkehuset Tidligere havde loftet en dårlig sammenpresset isolering på mm. I dag er der 300 mm loftsisolering. Der udover blev vægge og gulv isoleret således: Hulmursisolering via indblæsning med mineraluldsgranulat Isolering af kældergulve med cirka 200 mm polystyren Udvendig isolering af kældervægge med mm polystyren Indvendig isolering af udvalgte (egnede) ydervægge Skift ud, tænk og spar! Ud over isoleringen af huset har Poul Matthiesen gennemgået huset og familiens vaner for at spare yderligere på el og varme. Gammel kedel udskiftet med ny energieffektiv kondenserende gaskedel Udskiftning af gamle utætte vinduer med koblede rammer til nye energivinduer Udskiftning af samtlige hårde hvidevarer til nye energieffektive produkter Udendørs tøjtørring, kun begrænset brug af tørretumbler plus andre småting 7

8 Fjernvarmen nærmer sig De, der får fjernvarme, kan i snit spare omkring 20 procent på varmeregningen pr. år. Projektet omstiller cirka 20 procent af varme forbruget til fjernvarme og nedbringer den samlede CO2-udledning med cirka ton Idéen med at udbygge fjernvarmen i Gladsaxe er, at alle skal få mulighed for en billig og miljøvenlig opvarmning samtidig med, at det ofte giver et bedre indeklima og en meget stabil form for varmeforsyning. Udbygningen blev sat i gang i 2011 og fortsætter foreløbig frem til Målet er, at alle i Gladsaxe skal have tilbud om fjernvarme. De største energiforbrugere kommer først: større kommunale institutioner, etageejendomme og virksomheder. På den måde får vi størst mulig CO 2 - reduktion så hurtigt som muligt. Senere får også mindre virksomheder og parcelhusejere tilbud om billig miljø- og brugervenlig fjernvarme. Gladsaxe Fjernvarme udbygger en fase ad gangen, men fjernvarmenettet bliver først etableret, når cirka 75 procent af kunderne i et område har indgået aftale om tilslutning. Uanset om du netop har fået installeret en anden opvarmning, kan omstillingen betale sig på grund af den lavere varmepris. Meld dig til via hjemmesiden og fremskynd udbygningen i dit område: gladsaxe.dk/fjernvarme 8

9 Fremtidens energi Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune kommer i øjeblikket primært fra affaldsforbrænding og overskudsvarme fra kraftvarmeværkerne rundt om København. Allerede i 2025 er tanken dog, at fjernvarmen skal komme fra vedvarende energikilder, i første omgang fra biomasse og senere geotermisk varme fra undergrunden Udbygningen i den nordlige del af kommunen står I/S Vestforbrænding for, som er et fælleskommunalt affaldsforbrændingsanlæg i Glostrup. Gladsaxe Fjernvarme står for udbygningen i den sydlige del af kommunen. Via fjernvarmenettet sendes det varme vand ud til den enkelte forbruger. Hos forbrugeren løber det varme vand ud i radiatorerne, enten direkte eller via en varmeveksler, varmer boligen op og sørger for det varme vand i hanerne via en varmtvandsbeholder. Fra boligen løber det afkølede vand retur til fjernvarmeværket, hvor det varmes op igen, inden det sendes retur til forbrugeren. For at få fjernvarme i boligen, skal der lægges fjernvarmerør ind, og selve anlægget skal installeres af en vvs-installatør. Efter det er installeret, er der stort set ingen vedligeholdelse. Udbygningen af fjernvarmenettet i Gladsaxe Kommune kommer til at berøre både kommende brugere, men også alle, der færdes i kommunen på grund af nedgravning af rørledninger m.m. Du kan se det kommende fjernvarmenets udstrækning på et digitalt kort og følge udbygningen trin for trin på kommunens hjemmeside: gladsaxe.dk/fjernvarme. Gladsaxe Fjernvarme kan give tilskud til din energirenovering (Se side 18). Allerede i 2025 er tanken, at fjernvarmen skal komme fra vedvarende energikilder, i første omgang fra biomasse og senere geo termisk varme fra undergrunden 9

10 Grønne idéer til dit liv og din bolig Grønt IDÉcenter er Gladsaxe Kommunes miljøcenter for borgerne. Her kan du få inspiration og vejledning til en miljørigtig hverdag hos centrets medarbejdere. Uden for åbningstiden kan du også aftale et møde med den grønne guide og få flere idéer. Bliv klog på dit forbrug I centret kan du låne flere ting, der kan gøre dig klogere på dit energiforbrug: En elmåler, så du kan undersøge dine apparaters el- og tidsforbrug En klimapistol (et infrarødt termo meter), som bl.a. kan vise dig, hvor der mangler isolering, og hvor der er kuldebroer i dit hjem. En elcykel i en tre måneders periode En fugtmåler En støjmåler En naturkuffert med alt til at undersøge naturen Et mosteri, så du kan presse dine egne æbler Et mobilt hønsehus, så du kan prøve at holde høns i en periode Få flere idéer på grønt IDÉcenters hjemmeside Grønt IDÉcenter Åbent: mandag og torsdag fra kl Søborg Hovedgade Søborg Gladsaxe.dk/gic Telefon:

11 muligheder 12for at nedsætte dit CO2-udslip 12 eksempler fra Klimapiloterne viser, hvad du kan gøre for at spare i CO 2 - udslip og penge. (Eventuelle engangsudgifter er ikke medregnet) Kilde: Miljøministeriet Skru ned Skru 1 grad ned for radiatorerne i dit hus Sparet CO 2 : 110 kg/år Besparelse: 6 procent af udgiften Drop en flyrejse Drop en flyrejse til Italien. Sparet CO 2 : 500 kg/år Besparelse: varierer Udskift til A++ Udskift et B-mærket køleskab med et A++mærket. Sparet CO 2 : 175 kg/år Besparelse: 490 kr./år Cykel >< Bil Tag cyklen 2½ km til skole eller arbejde i stedet for bilen. Sparet CO 2 : 150 kg/år Besparelse: kr./år Efterisoler Efterisoler loftet i dit hus på 120 m 2. Sparet CO 2 : kg/år Besparelse: kr./år Sluk for strømmen Sluk helt for tv, stereo anlæg og dvd, når de ikke bruges. Sparet CO 2 : 75 kg/år Besparelse: 250 kr./år Tørresnor >< tørretumler Brug tørresnor i stedet for tørretumbler 3 gange om ugen. Sparet CO 2 : 200 kg/år Besparelse: 750 kr./år Kør kollektivt Kør kollektivt 20 km til arbejde i stedet for i bil. Sparet CO 2 : 990 kg/år Besparelse: kr./år Vask i koldt vand Tre vaske om ugen med koldt vand og koldtvandsvaskemiddel. Sparet CO 2 : 60 kg/år Besparelse: 165 kr./år Miljøkørsel Kør miljøkørsel i din bil ( km om året). Sparet CO 2 : 850 kg/år Besparelse: kr./år Kortere bad Tag 5 minutter kortere brusebad eller køb en sparebruser. Sparet CO 2 : 65 kg/år Besparelse: 975 kr./år En kødfri dag Tag 1 ekstra dag om ugen uden kød til middag. Sparet CO 2 : 44 kg/år Besparelse: varierer 11

12 Tjek dit hus for varmetab lån et infrarødt termometer Fakta Hvis dine vinduer har traditionelt glas i, kan du spare 15 procent varme ved at udskifte glasset med energi glas. Hvis dine rammer og karme er i fornuftig stand kan du sætte energiglas eller energiruder i de eksisterende rammer. Vælg A-mærkede energivinduer, som er de bedste og mest fremtidssikrede. Klimaskærmen er en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, tag, vinduer og døre. Når du isolerer her, sparer du på energiforbruget til opvarmning. Hvis du overvejer at renovere, og i den forbindelse også at isolere, er det en god investering at få foretaget en termografisk undersøgelse, som er den mest effektive og grundige måde at opdage kuldebroer på. Når huset fotograferes med et termografisk kamera, får du fotos med aftegninger af overfladernes temperaturer. Du kan derfor se, hvor varmetabet fra huset er størst, og hvor kuldebroerne er. På et termografisk foto får varme overflader røde og gule farver, mens kulde viser sig i grønne og blå nuancer. En termografisk undersøgelse er en hjælp ikke bare til at afsløre, hvor varmetabet er, men også til at vise, hvor der kan opstå problemer med fugt, skimmel, svamp og råd, hvis der ikke isoleres. Isolering kan således også sikre et sundere indeklima fremover. viser dig temperaturforskellene, og dermed, hvor der er kuldebroer og andet (Se side 10). Det kan bedst svare sig at isolere, når du alligevel er i gang med at renovere tag, ydermure, vægge og fundament. Det er desuden lovpligtigt at isolere, ifølge Bygningsreglementet BR10, hvis du gennemfører et større projekt, som vedrører taget, ydervæggen, gulvet eller den konstruktion, som bærer gulvet i dit hus. Derimod kan du godt udskifte døre og vinduer/vinduesglas uden i øvrigt at renovere boligen. Og her er meget at hente. En stor del af den energi, der bruges til at opvarme ældre huse forsvinder direkte ud gennem lukkede vinduer. Forbedring af vinduer er derfor en af de mest effektive metoder til at reducere din varmeregning og sikre et bedre indeklima. Lån et infrarødt termometer I kommunens miljøcenter, grønt IDÉcenter og kommunens bibliotekter, kan du gratis låne et termometer, der med ultrarød stråle 12

13 Isolering er investering Ydervægge kan isoleres udefra, men det medfører en større ændring af din boligs arkitektur. Ydervægge kan også isoleres indefra. Det kræver dog, at man som boligejer sætter sig grundigt ind i metoden, hvis man vil gøre det selv. Isolering indefra er ofte besværlig, og der er risiko for at gøre det forkert, så der bliver problemer med fugt. løbende vedligeholdt og derfor have et minimalt behov for energirenovering, når du erhverver det. Ligeledes kan et nyere hus fra 2000 måske allerede have behov for at få udskiftet vinduer og få øget isoleringen på loftet. Et isoleringsprojekt skal også ses i sammenhæng med husets varmekilder og evt. udskiftning af disse fra for eksempel elvarme til fjernvarme. Fakta Statens Byggeforskningsinstitut: Varmeforbruget i danske boliger kan nedbringes med ca. 30 procent ved efterisolering af de dårligste ydervægge og udskiftning af vinduer. Hvis du har hulmure, er det effektivt at få blæst isolering direkte ind i de hule mure. U-isolerede hulmure findes typisk i bygninger fra ca og frem til begyndelsen af 1960'erne, hvor det blev lovpligtigt at isolere hulmuren i nye bygninger. Få gode råd på og Hold på varmen på loftet Isolering af loftet er oplagt, hvis taget skal skiftes, men hvis det ikke er nødvendigt, så er det en god idé blot at isolere. Du kan opnå markante besparelser på varmeregningen ved at isolere dit loft, både loftrummets gulv, skunke og loft. Børnehaven Tusindfryd Hvad mangler DIT hus? Der er mange forhold, der gør sig gældende, hvis du skal energirenovere og isolere din bolig. Først og fremmest boligens alder og stand. Et ældre hus fra 1950'ere kan være 13

14 Fang solen det er ren økonomi Fakta Netop nu (sommer 2012) er der meget gunstige vilkår for at etablere solcelleog solfangeranlæg via gode fradrags-, finansierings- og tilskudsmuligheder. Blandt andet giver en 25 procent afskrivning på solcelleanlæg boligejere mulighed for årligt at spare op til kroner i skat de første to år af anlæggets levetid. Solens energi kan udnyttes gennem solceller til elektricitet og gennem solfangere til varme. De fleste solceller og solfangere bliver placeret på tag, men kan også placeres andre steder på huset eller i haven. Det er optimalt når solceller- og fangere sidder sydvendt, men sydvest og -øst kan også fungere, ydelsen falder blot en smule. Hældningen skal være på grader. Lagring af egen solcelle-el Solceller omdanner solens stråler til elektrisk energi. De fleste solceller sidder på taget, men de kan også integreres i taget, facade eller vinduesglas. Et solcelleanlæg på 6 kw fylder ca. 50 m 2 og producerer kwh el pr. år. Med sådan et anlæg kan du lagre din produktion af el på el-nettet, hvis dit anlæg producerer el på et tidspunkt, hvor du ikke selv skal bruge den. Senere på året kan du så hente en til svarende mængde el uden at skulle betale for det. Derved sparer du elprisen inklusive afgifter, tariffer og moms for den mængde el, solcellerne producerer. Læs mere om regler for lagring af solenergi på energistyrelsens hjemme side og på Solvarmeanlæg Solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere, der er forbundet med en varmtvandsbeholder. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen, hvor væsken afgiver sin varme. Et solvarmeanlæg kan opvarme alt dit varme vand om sommeren og noget af det om vinteren. Samlet set kan solvarmeanlægget stå for op til 70 procent af dit varme vand. Beregn solvarmeanlæggets størrelse ud fra, hvor mange I er i boligen. Som tommelfingerregel skal du bruge 1-1,5 m 2 solfangere pr. beboer i husstanden. Varmvandsbeholderen skal normalt være liter pr. m 2 solfanger. Ved anlæg, der kan yde mere end 6 kw, må forbrug og produktion ikke opgøres på års-basis. Din husstand vil i stedet være omfattet af reg - lerne for erhvervsbygninger. 14

15 Fra sol til jord til varme Jordvarme er vedvarende energi, der stammer fra solen. Det øverste jordlag bliver varmet op om sommeren. Varmen bliver i jorden vinteren over og kan bruges til at varme dit hus op med. nok op, eller at det bliver dyrere at varme op, da det så bliver pumpen, der skal sørge for opvarmningen og ikke jordvarmen. Også et overdimensioneret system kan være uøkonomisk. Varmen kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen. Varmepumpen bliver tilsluttet et varmeoptagersystem, der består af nedgravede plastrør i cirka en meters dybde. Afhængigt af husets størrelse og isolering nedgraves fra 200 til 600 m slange. Men er din bolig egnet? Er der tilstrækkelig isolering, og har grunden plads til de nødvendige jordvarmeslanger? Du skal også overveje, om du skal have solceller på taget til produktion af el til jordvarmepumpen. Er boligen egnet, så vælg en gennemprøvet pumpe og en erfaren montør. På den måde får du et anlæg, der passer præcis til dit hus. Med jordvarme er du uafhængig af gas-, olieog fjernvarmeudbydere Afhængig af anlæggets størrelse kan slangerne være opdelt i flere kredsløb, hvor hver slange tilsluttes et rør, som forbindes til varmepumpen. Når varmepumpen er i drift, cirkulerer en afkølet frostvæske gennem slangerne. Væsken opvarmes af varmen i jorden, og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets varmeanlæg. For at jordvarmen skal fungere optimalt, skal systemet være dimensioneret rigtigt. Hvis det er underdimensioneret risikerer du, at du enten ikke kan varme dit hus Jordvarmens mange fordele Effektiv året rundt til både varmt vand og rumopvarmning Op mod 50 procent besparelse på varmeudgiften Varmepumpen holder typisk i over 20 år Jordvarmeslangerne holder typisk i over 50 år Kort tilbagebetalingstid Til både nye og ældre boliger Kræver kun strøm Minimal vedligeholdelse 15

16 Ventilation og indeklima ikke bare varm luft Mange aktiviteter i boligen er med til at forringe luftkvaliteten, bare tænk på det daglige bad, madlavningen, og de tændte pc er og tv. Ordentlig ventilation af boligen er med til at sikre et godt indeklima, hvor vi trives. Mangelfuld ventilation kan forhøje fugtniveauet i bolig en og give grobund for fugtskader og skadelige skimmelsvampe. Sikring af frisk luft og luftcirkulation kan ske på flere måder. Naturlig ventilation via udluftning gennem åbne vinduer, døre, ventiler og aftrækskanaler er en måde, mekanisk ventilation en anden. Med et anlæg, der genvinder varmen, er der en tredje mulighed, hvor du udnytter varmen i luften til at skabe energi til anlægget, samtidig med at luften bliver cirkuleret og renset. Har din bolig god ventilation? Hvis boligen er blevet renoveret, er den typisk også blevet gjort tættere. Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation kan det desværre give problemer. Tegn på dårlig ventilation er for eksempel dug på indersiden af lukkede vinduer med termoruder eller andre tolags vinduer, muggen, indelukket lugt plus mug og sorte skjolder på indersiden af ydervægge. Husk også at rengøre ventilatorer og filtre! HVIS DU VIL KLARE REGNVANDET SELV Få udbetalt op til kr. Du kan vælge selv at håndtere det regnvand, der falder på din grund. Det betyder, at du kan træde ud af den del af kloakfællesskabet, som har med regnvand at gøre. Så kan du få penge tilbage. Men der er en række betingelser, som skal være opfyldt. Her er et par eksempler på, hvordan det kan gøres: Du kan etablere et regnvandsbed. Det er et område i haven, som du planter til med buske, pil og forskellige siv- og rørarter, som egner sig til fugtig jord. Du kan lægge en faskine i jorden. En faskine er et reservoir i jorden med sten eller plastkassetter, der opsamler regnvandet. Hvis du vil håndtere regnvandet på din grund selv og dermed træde ud af den del af kloakfællesskabet, som har med regnvand at gøre, kan du få penge tilbage. Du skal tage dig af mellem 50 og 100% af tag- og overfladevandet, så kan du få op til 40% af dit tilslutningsbidrag tilbage. Det er et engangsbeløb. I 2012 kan du højst få udbetalt kr Hvis du allerede har lavet en regnvandsløsning, skal du være opmærksom på, at der er en tidsfrist for tilbagebetaling. For at få udbetalt en del af tilslutningsbidraget, skal du overholde disse krav: 1. En autoriseret kloakmester skal lukke (afproppe) afløbet til det offentlige kloaksystem og Nordvand skal syne afpropningen. 2. Der må ikke være overløb fra faskine til kloak. 3. Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du vælger at aflede regnvandet til faskine eller regnvandsbed. 4. Du skal vedlægge plan over afpropningen af kloakken. Tilbagebetaling forudsætter, at grundejeren indgår aftale med Nordvand A/S om delvis udtræden af kloakfællesskabet. Nordvand indberetter grundejerens udtræden til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Har du spørgsmål Kontakt Nordvand, Lise Brisson Hansen, telefon eller Annette Kolte- Olsen, telefon Læs mere på 16

17 Er din pumpe en strømsluger? Du tænker sikkert over energiforbruget, når du køber hvidevarer og pærer. Men har du tjekket den pumpe, der sørger for varme og varmt vand i dit hus? Syv ud af ti husejere har en forældet pumpe, der både er dyr i drift og bidrager til udledning af CO 2. Pumpen sender varmt vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme. En energieffektiv A-cirkulationspumpe arbejder kun, når der er brug for det og med den kraft, der er nødvendig. En forældet pumpe kører med fast hastighed døgnet rundt uanset behov. Bygningsreglementet kræver, at alle nye pumper er A-mærkede eller opfylder de samme energimæssige krav. Det kan ofte betale sig at udskifte dine nuværende pumper med A-pumper. Hvis alle danske husstande fik A-pumper, kunne vi spare ca tons CO 2 om året iflg. Go Energi En A-pumpe på et varmeanlæg koster ca. 100 kr. om året i drift, mens en ældre pumpe kan koste helt op til 900 kr. om året. Er du i tvivl om elforbrug og alder på pumpen, så spørg din lokale vvs'er. Oplysninger om energiforbruget finder du på pumpen opgivet i watt (W). En gammel cirkulationspumpe bruger ofte 10 procent af husstandens samlede strømforbrug 17

18 Få tilskud til din energirenovering Både du og lokale håndværkere kan opnå tilskud til at energirenovere DIN bolig. Hvert år får energiselskaberne op til 850 mio. kr. til energibesparelser, og det bliver mere fremover. Tilskuddet eksisterer, fordi energiselskaberne er forpligtet ved lov til at skabe energibesparelser. Derfor hjælper energiselskaberne private husstande og virksomheder med at spare på energien. Selskabernes ydelser kan for eksempel være hjælp inden for isolering, varme, vinduer, varmepumper, vedvarende energi, finansiering eller energirådgivning. Alle forbrugere har frit valg af energiselskab. Du kan derfor kontakte et hvilken som helst energiselskab, du ønsker, også selvom det ligger langt fra, hvor du bor. På kan du få et overblik over, hvilke ydelser og tilbud energiselskaberne kan give dig, der skal i gang med energibesparelser i boligen. Ligeledes kan du finde en liste over de energiselskaber, der har ydelser rettet mod private. 18

19 Det begyndte med Google og endte med jordvarme Jacob Frydenlund Michelsen og hans familie købte i 2010 et hus på i alt 140 m 2 i ét plan fra 1955, i næsten oprindelig stand. En mindre istandsættelse endte med en større renovering, herunder udskiftning af husets gamle uøkonomiske oliefyr til et moderne jordvarmeanlæg. "Jordvarmen var tiltalende på grund af det energirigtige koncept, prisen og tilbagebetalingstiden plus uafhængigheden af de stigende priser på fossile brændstoffer. Vores jordvarmeprojekt begyndte med en masse research på Google. Her fandt vi nogle udbydere af jordvarmeanlæg, der kom ud og fortalte om deres produkter og gav tilbud på opgaven. Der blev nedgravet 300 meter slanger med mellemrum og i frostfri dybde. Derudover blev slangerne tilsluttes jordvarmepumpen. Jeg skønner, at arbejdet tog godt en uge, alt taget i betragtning," siger Jacob Frydenlund Michelsen. Et sæt jordvarme Installationen er en 7 kw pumpe og med 300 meter slange Pris alt inklusive kr. Hertil kom kr. i tilskud= investering på kr Jordvarmepumpen har et touch-display, der viser temperatuen på frem- og tilbageløb, temperatur en på brugsvandet og om kompressoren kører 19

20 Forbrug i jeres husholdning 1. Jeres varmeregning pr. måned er: a. Højere end 4200 kr. 12 b. Mellem 1750 og 4200 kr. 10 c. Mellem 1000 og 1750 kr. 6 d. Mellem 350 og 1000 kr. 4 e. Under 350 kr Jeres elregning pr. måned er (solcelle- og vindmøllestrøm halverer tallet): a. Højere end 1400 kr. 12 b. Mellem 700 og 1400 kr. 8 c. Mellem 500 og 700 kr 6 d. Mellem 300 og 500 kr. 4 e. Under 300 kr Samlet grundareal af hus og have (husk sommerhus!): a. Større end 2000 m 2 4 b. Mellem 1000 og 2000 m 2 3 c. Mellem 300 og 1000 m 2 2 d. Mindre end 300 m 2 1 e. Ikke til at svare på 0 4. Hvor mange møbler og andre forbrugsgoder (el-apparater, cykler o.l.) køber I på 1 år i jeres husholdning? a. Mere end 7 10 b. Mellem 5 og 7 8 c. Mellem 3 og 5 6 d. Mindre end 3 4 e. Ingen eller genbrug 2 5. Hvor mange bøger, aviser, husstandsomdelte blade, tidsskrifter og andet papir kommer til jeres husstand på en uge? a. Mere end b. Mellem 15 og 20 8 c. Mellem 10 og 15 6 d. Mellem 5 og 10 4 e. Mindre end 5 2 Tæl point sammen og dividér med antal personer over 16 i jeres husstand: samlet point /antal personer: = point Dit personlige forbrug 6. Hvor mange liter mælkeprodukter (mælk, kærnemælk, youghurt o.l.) bruger du pr. uge? a. Mere end 5 liter 10 b. Mellem 4 og 5 liter 8 c. Mellem 3 og 4 liter 4 d. Mellem 2 og 3 liter 2 e. Ikke til at svare på 2 f. Ingen mælk o.l Hvor mange g ost eller osteprodukter spiser du på en uge? a. Mere end 450 g 10 b. Mellem 350 og 450 g 8 c. Mellem 250 og 350 g 6 d. Mellem 150 og 250 g 4 e. Mindre end 150 g 2 f. Ingen ost eller osteprodukter 0 8. Hvor mange g kød spiser du pr. uge, inkl. kødsnacks/-pålæg? a. Mere end 1500 g 30 b. Mellem 1000 og 1500 g 24 c. Mellem 500 og 1000 g 18 d. Mellem 100 og 500 g 12 e. Mindre end 100 g 4 f. Ingen kød o.l Hvor ofte spiser du fastfood/frosne færdigretter om md.? a. Mere end 11 gange 10 b. Mellem 8 og 11 gange 8 c. Mellem 5 og 8 gange 6 d. Mellem 2 og 5 gange 4 e. Mindre end 2 gange 2 f. Aldrig Hvor mange stykker tøj køber du pr. år? a. Mere end b. Mellem 16 og 24 8 c. Mellem 8 og 16 6 d. Mindre end 8 4 e. Ingen eller genbrug 2?Kender du dit globale fodaftryk Svar på spørgsmålene og regn ud hvad din livsstil betyder for klodens klima. 11. Tager du på ferie med bil, bus bil bus/ eller tog? tog a. Flere gange pr. år langt væk? 10 5 b. Flere gange tæt på og/eller gang langt væk pr. år c. 1 gang pr. år tæt på 6 3 d. 1 gang hvert 3. år tæt på 4 2 e. 1 gang hvert 5. år tæt på 2 1 f. Altid på cykel eller gående Tager du på flyrejser? a. Flere gange pr. år udenfor Europa 20 b. Flere gange indenfor og/eller 1 gang pr. 16 år uden for Europa c. 1 gang pr. år indenfor Europa 12 d. 1 gang hvert 3. år indenfor Europa 8 e. 1 gang hvert 5. år indenfor Europa 4 f. Aldrig Samlet antal km til transport mellem hjem og arbejde med bil eller offentlig transport bus/ tog a. Mere end km b. Mellem 15. og km 8 16 c. Mellem 10. og km 6 12 d. Mellem 5. og km 4 8 e. Mellem 1. og km 1 2 f. Hverken bil eller offentlig transport 0 0 Tæl point sammen point Samlet antal point: husstandens forbrug: point + personligt forbrug: point samlet antal point: point bil Gennemsnittet er 4,7 ha = 71 point. Det globale råderum er 1,7 ha = 23 point. Spørgeskemaet er venligst udlånt af Skanderborg Kommune. Det er en fortolkning af et hollandsk spørgeskema. Varme- og elpriser er tilrettet danske priser Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé Søborg gladsaxe.dk Telefon: Samlet antal point Dit totale fodaftryk i hektar pr. år ,5 ha ha ,5 ha ha ,5 ha ha ,5 ha ha ,5 ha ha Samlet antal point Dit totale fodaftryk i hektar pr. år ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Mig & mit hus. Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Læs side 12-13

Mig & mit hus. Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Læs side 12-13 Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur Mig & mit hus GRATIS MAGASIN FOR HUSEJERE Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse Læs side 12-13 Online energikonsulent: Få en gratis handlingsplan til energibesparelser.

Læs mere