INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI AF LARS KELLER MARTS Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi OG JANE KRUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI AF LARS KELLER MARTS 2000. Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi OG JANE KRUSE"

Transkript

1 INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenter for Renewable Energy AF LARS KELLER OG JANE KRUSE P.O.Box 208 Kammersgaardsvej16 Sdr. Ydby 7760 Hurup Thy Denmark T: F: MARTS ISBN FC-print INTERNET VERSION:

2 Indholdsfortegnelse GENEREL INTRO OM HALMBYGGERI...2 FORORD... 2 HVAD ER ET HALMHUS?... 2 FORSKELLIGE BYGGEMETODER... 2 Selvbærende halmvægge...2 Ikkebærende halmvægge...2 Hybridformer...2 Murværk i forband...2 Murværk i elementer...3 FORDELE VED HALMBYGGERI... 3 Bedre indeklima...3 Bæredygtighed...3 Varmeisoleringsevne...3 Billigt byggemateriale...3 Lyd-isoleringsevnen...3 Fugtegenskaber...3 Indirekte mulige fordele er:...4 KRITISKE DETALJER VED ET HALMBYGGERI... 4 Forgængelighed - Fugt...4 Brand...6 Skadedyr...6 Ny type tagekonstruktion...7 NYBYGGERENS INTRODUKTION TIL ET HUS-BYGGERIS OPGAVER... 8 Oversigt over forløb fra ide til færdigt hus...8 ØKONOMI... 9 Materialeudgifter...9 Arbejdsløn...9 Renter...9 DANSKE BYGGERIER...10 LIDT OM DE DANSKE BYGGERIER Yderligere byggerier i Danmark...10 BETTINA & PREBENS HUS KOMMENTARER FRA BYGHERRERNE:...14 BIRGIT & PEDERS HUS ERIKS KONTOR FOLKECENTERETS MEDARBEJDER-BOLIG HANNES OPBEVARINGSHUS HELLE & STEFFENS VÆRKSTED LILLERS HUS MUNKESØGÅRDS FÆLLES HALMHUS NATURSKOLENS STALD NINNA & FRANKS SOMMERHUS SPIRILLENS NYE HALMHUS STEENS LILLE HUS STEENS STORE HUS THORS HAMMER TORUPS UNGDOMSBOLIGER DEN ØKOLOGISKE LANDBRUGS-SKOLES ELEVBOLIG MONGOLIET...60 RESSOURCER...63 INTERNETTET: CD-ROM RAPPORTER & TESTS: BYGGEMANUALER YDERLIGERE TRYKTE RESSOURCER BESLÆGTEDE EMNER DANSKE HÅNDVÆRKERE MV BILLEDHENVISNINGER / 74

3 Generel intro om halmbyggeri GENEREL INTRO OM HALMBYGGERI FORORD Formålet med denne Inspirations-Manual fra Folkecenteret er * at inspirere til at bygge med halm, ved gennem billeder og tekst at tegne et billede af den hidtidige anvendelse af halmballer indenfor byggeriet * at gøre det lettere at bygge med halm, ved at give et overblik over tilgængelige ressourcer * at kaste lys over de hidtidige erfaringer, således at man kan starte derfra, og ikke fra bunden Yderligere kan der på hjemmesiden findes oplysninger om Folkecenterets øvrige projekter, bla spildevands-rensning, raps-olie-bil, brint-motor, husstandsmøller, bølgeenergi og facadeintegrerede solceller. På Gensyn HVAD ER ET HALMHUS? Et Halmhus er et byggeri, hvor halmballer er at finde blandt byggematerialerne. Halmballernes funktion kan være isolerende og konstruktiv, eller alene isolerende. Halmballerne kan benyttes i gulv-, væg- og loftkonstruktioner. Alle de øvrige elementer i byggeriet (fundament, tag, indervægge, el, kloakering, vand, m.m.) kan være traditionelle eller alternative efter eget ønske. Betegnelsen halmhus fortæller blot, at der er anvendt halmballer i huset, men røber til gengæld ikke noget om udformningen. Et halmhus kan være både stort og lille, det kan være et beboelseshus, et kontor, et kolonihavehus, et legehus, et lydstudie, eller fx en stald. Det kan være étplans- eller toplans, rektangulært eller ovalt, have skarpe hjørner eller buede hjørner. Selvbærende halmvægge FORSKELLIGE BYGGEMETODER Denne metode er benyttet til alle typer af bygninger. Den egner sig umiddelbart til mindre bygninger. Man vil oftest bygge i forbandt, med halmballerne liggende på en af de store flader. Metodens fordele er enkelhed grundet færre byggeprocesser, minimering af materiale- og tidsforbrug, samt udnyttelse af halmen til både at være isolerende samt bærende element. Dens ulemper er dels sårbarhed ifht regn i byggefasen, dels at lovgivningen endnu ikke er fulgt op på området. Ikkebærende halmvægge Ved denne metode udgøres den bærende konstruktion ikke af halmballer, men af fx stålskelet, betonelementer eller træstolper. Halmvæggen kan placeres uafhængigt af de konstruktive elementer. Halmballerne kan ligge på alle flader. Der kan bygges i forbandt såvel som i elementer. Metodens fordele er uafhængighed af vejret, idet taget er på plads inden væggene rejses. Yderligere indebærer det en enklere sagsbehandling, idet den bærende konstruktion består af kendte materialer. Dens ulemper er mindre enkelhed grundet flere byggeprocesser, samt større materiale- og tidsforbrug. Hybridformer Imellem disse to metoder ligger alle blandingsformerne. De fremkommer bla når man tager det bedste fra forskellige metoder og samler dem i ét byggeri. Et eksempel kan være høj vægtning af passiv solvarme, hvor det kan være fordelagtigt at lade fx træstolper bære tagkonstruktionen i de solvendte vægge med store glaspartier, og lade halmen bære taget i de øvrige vægge. Murværk i forband Halmballerne bygges i forbandt, dvs at de forskydes i forhold til det umiddelbart foregående skift af halmballer. De lægges tørt, uden mørtel-fuger. Der startes ved hjørner og dørrammer, der forinden er afsat på soklen. Vinduesrammer placeres i væggen efterhånden som den bygges op. Der benyttes oftest en art afstivning under opførelsen, og denne kan være midlertidig eller permanent, placeret indeni eller udenpå væggen. Væggen afsluttes med en stiv tagrem. Væggen forkomprimeres, dvs at man vhja en 2 / 74

4 Generel intro om halmbyggeri nedspændings-mekanisme presser tagremmen mod soklen, indtil halmen ikke længere giver sig. Væggen beklædes nu ind- og udvendigt. Det kan gøres med fx træpaneler, gipsplader eller puds, hvor puds i form af ler- eller kalkpuds er det hyppigste. Murværk i elementer I konstruktioner hvor halmvæggen ikke har bærende funktion kan den brydes op i kortere væg-segmenter. Derved kan man senere hen nemmere ændre en enkelt del af væggen. Metoden egner sig også til udvikling af halmballe-byggeelementer. Der er ikke samme behov for afstivning under opførelse, ejheller samme behov for forkomprimering af væggen. Væggen beklædes ud- og indvendigt. Til fordelene ved at bygge med halmballer hører: Bedre indeklima. FORDELE VED HALMBYGGERI Den "åndende" væg-konstruktion tillader et langsomt, konstant luftskifte igennem væggen. Pudslaget regulerer fugtigheden. Pudslaget kan akkumulere varme, mens halmballerne holder varmen inden døre. Bæredygtighed Halmballer og puds hører til materialer, der som helhed betragtet kræver meget få ressourcer. Man bruger begrebet livscyklusanalyse, der omfatter både udvinding, bearbejdning, opførelse, vedligeholdelse, bortskaffelse og transport. På alle disse punkter kræver halmbyggeri få ressourcer sammenlignet med konventionelle byggematerialer. Halmballer er lokalt tilgængelige. Der er tit rigeligt af dem. De betragtes ofte som affaldsprodukter, er kun lidet forarbejdede og kan til slut formuldes. Varmeisoleringsevne Halmballer har grundet den megen stillestående luft i stråene en god isoleringsevne. Der er forskellige måder at angive en sådan, og den svinger også betragteligt i de forskellige tests der er foretaget. U-værdien for en typisk dansk halmballe på ca. 45 cm bredde ved kompakt presning ligger på 0,13 -> 0,30. Benyttes ballen på den smalle led er dens isoleringsværdi omtrent den samme, selvom bredden da er ca. 30 cm. Dette skyldes, at strående da vender på tværs af varmeledningsretningen. Til gengæld er ballernes bæreevne da reduceret til ca. 1/3 og kan ikke bruges til bærende konstruktioner. Billigt byggemateriale Håndværkere i LØB har anslået, at prisen for et hb-hus bygget af håndværkere vil være omtrent den samme som for et konventionelt hus bygget af håndværkere. Men halmbyggeri er en ekstensiv teknologi, dvs at der indgår enkle, billige og naturlige materialer, hvilket nemmer anvendelse af egen arbejdskraft fremfor købt arbejdskraft. Det økonomiske potentiale ligger i materialets tolerance og de enkle processer, hvilket giver rig mulighed for at være selvbygger, eller medbygger. Det sociale aspekt Den potentielle økonomiske besparelse kan opnås ved at bygge med venner og familie... Lyd-isoleringsevnen Erfaring har vist, at halmballer har gode lydisolerings-egenskaber. Specifikke tests er på vej. Se "Halm til skillevægge" Fugtegenskaber Stråets funktion som bindeled mellem rod og aks er dels at bære akset, dels at forsyne det med næring, deriblandt vand. Evnen til at transportere fugt bevirker, at halmvægge har en god evne til at transportere fugt. Hvis denne evne kombineres med korrekt dimensionerede pudslag ude og inde, samt konstruktiv fugtbeskyttelse, så har man gode vilkår for et godt indeklima. 3 / 74

5 Generel intro om halmbyggeri Indirekte mulige fordele er: - større bevidsthed om og deltagelse i byggeriet af eget hus - kendskab til og indsigt i problematikker vedr. bosætning, økologi, økonomi mm - kontakt til netværk og foreninger, hvor der arbejdes på at bidrage med løsninger på de netop nævnte problematikker KRITISKE DETALJER VED ET HALMBYGGERI Når man benytter organiske byggematerialer, og deriblandt halm, er det vigtigt at forholde sig til 1) fugt, 2) brand og 3) skadedyr. Forgængelighed - Fugt Hvis halm får de rette betingelser opfyldt komposterer det. Dertil kræves tilstedeværelse af svamp, mug eller bakterier, hvis enzymudskillelse nedbryder halmen. For at udskille enzymer behøves ilt, fugt, varme og næring. Det kemiske indhold i halm er meget lig det kemiske indhold i træ. Tilsvarende er forholdsreglerne de samme for at opnå lang levetid. Det er svært at sætte enkle værdier op for, hvornår en nedbrydning vil finde sted, hvilket skyldes de mange faktorer, der spiller ind. Generelt kan siges, at ved fugtighed i halm over % gennem "længere tid" ved temperaturer over 5-8 grader gives de rette betingelser for nedbrydning.derfor er det væsentligt at sikre sig mod at halmen bliver fugtig. 4 / 74

6 Generel intro om halmbyggeri Tegning 1 - Halmen hævet over fugtspærren, med et drænlag under sig. Pudset står på soklen, og hænger altså ikke i halmen 1 Det gøres generelt ved at - hæve halmvæggens underkant mindst et par centimeter over færdigt gulvniveau - placere et vandtæt element over og under halmvæggen, dvs mod grundmur og tag - placere et drænlag mellem grundmur og halmvæg for at dræne evt. fugt bort - benytte tagudhæng - løfte halmvæggen fra terræn for at modvirke regnopslag - være opmærksom på overfladebehandlingen af det yderste lag puds eller anden overflade - vedligeholde 5 / 74

7 Generel intro om halmbyggeri Tegning 2 - Halmen løftes atter op og væk fra fugtspærren. Ydermere er soklen her delvist isoleret. Løsningen minder om den anvendte på Thors Hammer 2 Brand Et halmhus kan som alle andre huse brænde. I selve opførelsesfasen er det vigtigt rutinemæssigt at holde byggepladsen ren for løs halm, og indtil halmen er beklædt bør åben ild holdes væk fra byggepladsen. Tests og erfaringer viser til gengæld, at et færdigbygget, pudset halmhus brænder dårligt, og endog kan karakteriseres som relativt brandsikkert. Bygningsreglementets definition på klasse A beklædning er "13mm puds på rør". Pudstykkelsen på en halmvæg er oftest mellem 20 og 40 mm. Skadedyr Erfaringen viser, at der ikke er problemer med mus og rotter i halmhuse. Om det skyldes beklædningen, den lille mængde føde i halmen, eller ballernes kompakthed vides ikke. Til gengæld er der nogle få enkelte eksempler på huse, hvor der den første sommer har været insekter i væggene. Der har formodentligt været tale om insekter, der kom med halmballerne, og som har levet af de tilbageblevne korn, hvorefter de er forsvundet i jagten på fødekilder, samtidig med at evt. sprækker og utætheder blev tætnede. 6 / 74

8 Generel intro om halmbyggeri Tegning 3 - Tagløsning hvor man undgår gennemstukne spær 3 Ny type tagekonstruktion Et andet problem der er væsentligt at forholde sig til er tætningen af utætheder. Det være sig omkring vindues- og dørkarme. Men særligt tætningen omkring gennemstukne spær kan være vanskeligt. Tegning 3 giver et bud på en løsning, der bla. har været anvendt på Spirillen. VI er meget interesserede i at høre om høstede erfaringer i forbindelse med svære detaljer. 7 / 74

9 Generel intro om halmbyggeri NYBYGGERENS INTRODUKTION TIL ET HUS-BYGGERIS OPGAVER Oversigt over forløb fra ide til færdigt hus I det følgende nævnes forskellige punkter, der er væsentlige at forholde sig til, når man bevæger sig gennem arbejdsopgaverne forbundne med at udvikle en idé til et færdigt hus Bygherre Har du en idé til et byggeri, og har du tænkt dig at gøre noget ved sagen, så er du bygherre. Har du penge er du langt på vej, ellers må du låne. Allerførst undersøges mulighederne for at oprette et byggelån. Byggelån Et byggelån oprettes normalt i et pengeinstitut, og afbetalingen starter først, når byggeriet er færdigt. Betalingen af Byggelånet financieres normalt via et realkredit-institut. De forskellige pengeinstitutter og realkredit-institutter har dels forskellige grundsyn på hvilke typer byggerier de belåner, dels mere eller mindre erfaring med alternativt byggeri. Erfaringerne med financiering af halmhuse viser, at det dels er godt at kende hinanden (fx. lokalt kreditinstitut), dels er meget vigtigt at informere grundigt om projektet, om tests, andre erfaringer osv. Rådgivning Dernæst skal ideerne og tankerne udsættes for kritiske miner, og usikkerheder skal afklares. Der skal skabes overblik over materialer, tid, og alle andre nødvendige ressourcer. Det er projekteringsfasen. * Er det lovligt at bygge på grunden? Spørg på det lokale tinglysningskontor. Har man en bestemt grund i tankerne, undersøges om der er særlige servitutter, der skal tages hensyn til. * Kan man bygge på grunden? Den såkaldte byggemodning omfatter bla. adgang til: vej, afledning af spildevand, forsyning med drikkevand, brandslukning. Omkostningerne ved byggemodning af en grund undervurderes ofte. De kommunale myndigheder kan informere om hvorvidt der er byggemodnet. * Hvad skal der bygges, hvordan skal det se ud, hvordan skal det gøres, hvem kan gøre det, hvor lang tid tager det, hvad koster det, og hvordan sørger man for at bevare overblikket? Alle disse spørgsmål bør være grundigt afklarede. Vil man selv, er det nemmere desto mindre byggeriet er. Skal man have hjælp, er der forskellige rådgivere man kan trække på, bla. arkitekter, ingeniører, konstruktører og entreprenører. Da der ved et halmhus-byggeri er flere af materialerne, teknikkerne, samt graden af egen deltagelse, der er usædvanlige ifht. konventionelt byggeri, kan man bla. overveje: * inddragelse af håndværkere / entreprenører i projekteringen. * i hvilke processer har du brug for hjælp? - vil du have et hus, der er klart til indflytning, eller har du blot brug for en til at "kigge dig over skulderen" og regelmæssigt vurdere, at du projekterer realistisk. * Hvad skal der bygges, og hvordan skal det se ud? - via internettet kan man finde adskillige tegninger af både færdige og projekterede huse - en meget gavnlig metode til selv at visualisere sine egne tanker, er at lave en model. Forholdene 1:15 og 1:20 er velegnede. - der findes forskellige veludbyggede teorier angående udformningen og indretningen af et hus. Stikord: Feng Shui; passiv solvarme; permakultur. * Hvordan skal det gøres, og hvem kan gøre det? 8 / 74

10 Generel intro om halmbyggeri - har man selv mod på at stå for de halmballe-relaterede byggeprocesser, så bør man forberede sig dels ved at læse (tekst som billeder), men først og fremmest ved at tilegne sig praktiske erfaringer, feks. ved at deltage i kurser / workshops. - som denne Inspirations-manual anskueliggør, er der megen skreven litteratur, mange videoer, mange internet-hjemmesider, samt mange workshops om halmbyggeri. - internettets muligheder for hyppig opdatering gør det velegnet som opslagsværk. På Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) s hjemmeside [ ] findes en fortegnelse over entreprenører, rådgivere m.m. Den er endnu ikke fyldestgørende. Yderligere arbejder Økologisk Netværk for Formidling og Praksis (Øko-Net) på et mere omsiggribende register [ ]. Gode erfaringer fra andre selv- / med-byggere Konklusioner fra efterårs-seminar i Norsk Jord- & Halm forening, 1999: - Et godt resultat avhenger av god planlegging. - Et godt resultat avhenger av et bevisst forhold til egne ressurser; økonomiske som fysiske som psykiske. - Bruk god tid på planleggingsprosessen! Dersom fagpersoner skal involveres: Kontakt dem tidlig i prosjekteringen. De involvertes roller bør avklares tidlig i prosessen. Gjør klare, skriftlige avtaler! - Det er fristende å tro at halmballshus blir svært mye rimeligere enn andre hus. Noen har kanskje dette som hovedpremiss når de velger halm som byggemateriale. For boliger, bør man imidlertid notere seg at ytterveggene kun er en mindre del av kostnadene forbundet med oppføringen. I en standard bolig trekker ikke minst bad/ våtrom, rørføringer og elektriske føringer prisen opp. Halmhus krever bl.a. større omtanke i detaljering av el-nett og våtrom. ØKONOMI De erfaringer der hidtil er gjort viser, at køber man et færdigt halmhus, ligger kvadratmeter-prisen på samme leje som ved et konventionelt hus. De lavere materiale-udgifter opvejes af den manglende erfaring med materialerne og deraf følgende større arbejdsforbrug. Bygge- og anlægsprisen for et hus afhænger grundlæggende af tre faktorer: 1) materialeudgifter, 2) arbejdsløn og 3) renter. Materialeudgifter Væggenes andel af materialeudgifterne i et hus er på %, hvoraf op til ca 80 % kan spares i en selvbærende halmvæg. Benytter man sig også af halm i gulv og loft udvider man også mulighederne for besparelser på materialeudgifter. Arbejdsløn Arbejdslønnen kan reduceres i det omfang man selv kan udføre opgaver. Halmbyggeriets potentiale i den henseende er, at materialerne er relativt nemme at gå til, samt er mere "tilgivende" end traditionelle materialer. Renter Renterne er der som ved konventionelt byggeri kun et at gøre ved, nemlig at reducere materialeudgifter og arbejdsløn. 9 / 74

11 DANSKE BYGGERIER LIDT OM DE DANSKE BYGGERIER Den følgende oversigt over halmbyggerier i Danmark er med garanti ikke komplet, og hvis den var, ville den hurtigt blive mangelfuld. Beskrivelserne er baserede på et spørgeark udarbejdet af Jettie Nielsen. Spørgearket dækker flere spørgsmål end de her viste. På sigt er det tanken at oprette et Bygningsregister for Halmbyggerier i Danmark. Med mulighed for udvidelse til bæredygtigt byggeri generelt, samt til geografisk også at dække de andre nordiske lande. Spørgearket kan findes på og dette er hermed en slet skjult opfordring til at sende dine svar til Bygningsregister for Halmbyggerier i Danmark. Formålet med registeret er at skabe overblik for bedre at kunne lære af hinanden og give inspiration til dem der måtte være modtagelige. Svarene af hensyn til omfanget gjort korte. Til punktet "tagkonstruktioner" skal nævnes, at svaret skal læses som et snit, der læses nedefra og op, dvs. inde fra bygningen og op / ud i det fri. Yderligere byggerier i Danmark Lykkebjerggård, Faurbo, stald Det Ottekantede, Torup, 2-etagers beboelse, ikke-bærende, under opførelse Arnes værksted, Gl. Rye, en langside i et værksted, bærende, opført sent 1998 Pavillonen, Holeby, selvbærende, midt-90érne Skolen ved Bülowsvejen, Frederiksberg, opbevaringshal, ikke-bærende, fugttestes af SBI, midt-90érne Meretes værksted, Læsø, ikke-bærende, endnu ikke pudset Inge & Jørgens soveværelse, Læsø, tilbygning til beboelseshus, ultrasimpelt, opført april 1999 Maiks forsøgsbyggeri, Læsø, ikke-bærende Meilgård Slot, Djursland, hønsehus, Mors, Strudsestald, selvbærende, opført i midt-90érne Katastrofe-huset, Folkecenteret, Sydthy, selvbærende, særligt koncept 10 / 74

12 BETTINA & PREBENS HUS KORT BESKRIVELSE: 2-etagers, rektangulært, bærende indvendigt rundtømmer, ikke-bærende halm udvendigt, tørvetag BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 70 m 2 BEBOELIGT AREAL: 220 m 2 ADRESSE: Petrinesvej 16, Klithuse, 9460 Brovst FÆRDIGGØRELSE: forventer midt år 2000 BYGGESTART: 1999 BYGGEPROCES: selvbygger BYGHERRE: Preben Lindstrøm, , RÅDGIVNING: Steen Møller / Lars Keller KOMMUNENS BYGGESAGSANSVARLIGE: Bygningsinspektør Erik Tørholm, , Brovst Kommune BYGGETILLADELSE: ja, ganske let, BR-S-98 FORSIKRING: ja, "Thisted Amt" ( ), ca 1900,-kr / år FINANCIERING: Nykredit, afdelingen i Ålborg PRIS: kr (deraf ,- til energivinduer) = 1300 kr / m 2 FUNDAMENT: punktfundament OMFANGSDRÆN: 50cm paksten+50cm blåmuslinger under hele huset LAPILLARBRYDENDE LAG: sokkelpap under gulvblok under halmen GULV: 15 cm lergulv INDERMURE: genbrugssten YDERMURE: ikkebærende halmvægge HALMBALLERNE: småballer, 2 strikker PUDS INDVENDIGT: lerpuds PUDS UDVENDIGT: lerpuds iblandet 20% kalkmørtel, nogle steder armeret med net KONSTRUKTIONSMATERIALE: rundtømmer med halmballer på, pudsede på over- og underside TAGKONSTRUKTION: rundtømmer, pudsede halmballer, forskallingsbrædder, geomembran (0,75mm), halmballer som vækstmedium VARMEKILDE: ENERGIFORHOLD: finsk masseovn muld-toilet (separations-wc toilet uden brug af vand); gråt spildevand bruges i drivhuset Billede 1 - Sydgavlen, med ovenlys-vinduer I vækst-laget. Pudslaget påført væggen 4 11 / 74

13 Tegning 4 - detalje af fundament Tegning 5 - Snit af huset 5 12 / 74

14 Dokument 1 - Byggetilladelsen fra Pandrup kommune 13 / 74

15 KOMMENTARER FRA BYGHERRERNE: Huset er forsikret hos "Thisted Amt" til årlig præmie 1924 kr. Det er dog forsikret som stråtækket. De ville endda forsikre det mod svampe og insekter til 432 kr. pr. år. Det har vi fravalgt indtil videre, men det var måske fint at have, hvis huset skal sælges. Billede 2 - Vest-gavlen, med rundede vinduesåbninger ved hemsen. Taget når jorden mod nord 6 Økonomien: Vi har fået lån hos Nykredit (afd. Aalborg) uden problemer. Vi har nu brugt ,63 kr. til byggeriet og skulle gerne ende ved de kr. Vi havde regnet med kr. men geomembranen var noget dyrere, og vi havde sat for lidt af til søm, f.eks. skulle der alene til taget bruges stk! Vi skulle også bruge mere halm end beregnet. Men kr. er vel også billigt for et hus på næsten 300 kvm. ( 1250 kr. pr. kvm. ) Vi kunne da også have gjort det billigere ved selv: at have fældet tømmeret, købt brugte vinduer/døre og hårde/hvidevare. Det ved vi til næste gang. Prisen er for øvrigt inklusiv forsikring af Preben og hjælpere. Som selvbygger er man IKKE dækket af sin fritidsulykkes-forsikring.vi fandt først ud af det, da Preben var kommet til skade - så jeg vil anbefale man får en, inden det måske er for sent. Ang. tømmer : Vi ved nu, at selv om man bestiller kl.a tømmer, er det nødvendigvis ikke det man får.vi blev 1 md. forsinket p.g.a vi skulle vente på nyt tømmer. Tømmeret var alt for uens, stor krumning, for stor tilspidsning og med store knaster. Hvis/når vi skal bygge igen, vil vi enten selv fælde tømmeret eller få en uvildig ud og fastsætte prisen. Prisen er jo ligegyldig hvis man ikke kan bruge tømmeret. Skov/naturstyrelsen har retningslinier for hvor stor krumningen, størrelse på knaster o.s.v. i de forskellige klasser må være. På trods af at vi kom sent igang og at vi skulle vente på nyt tømmer, så når vi at få pudset og lukket huset inden vinteren. Det har været og er stadig lærerigt på godt og ondt at være "nybyggere" - parforholdet kommer på sin prøve indimellem p.g.a det hele går op i halm.men da vi så endelig skulle til at lege med halm, efter 5 14 / 74

16 måneders arbejde, blev stemmingen helt euforisk.vi har nu de fleste halmvægge oppe og nyder synet hver dag. Bare det ikke bliver for "kedligt" med puds på. Der har været stor interesse vedr. byggeriet, alle synes det er meget spændende og lidt sjovt. Og vi er sikre på, at der kommer mange halmhuse i Danmark, ikke kun p.g.a. det er billigt og sundt men også fordi alle kan være med. Prebens forældre på 62 og 70 år har hjulpet meget og vores datter, Fanni på 2 år har moret sig meget med at stampe lergulv, pudse skillevægge og pille det af igen!. Vi forventer at flytte ind til foråret. Med venlig hilsen Bettina Svare og Preben Lindstrøm Brovst - Nordjylland. 15 / 74

17 BIRGIT & PEDERS HUS KORT BESKRIVELSE: stænkpudset vinkel-stuehus med sadeltag. Huset er for størstedelens vedkommende fremtillet af træ, halm og jord BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 256 m 2 BEBOELIGT AREAL: 160 m 2, resten er værksted ADRESSE: Kordalsvej 16, 9493 Saltum, Pandrup Kommune BYGGESTART: medio april 1999 FÆRDIGGØRELSE: byggeriet ikke færdigmeldt, men råhuset færdigt 1.november 1999 BYGGEPROCES: BYGHERRE: RÅDGIVNING: selvbygger Birgit og Peder Pedersen, , eller alm. tilgængelige oplysninger fra LØB mm. samt ingeniør til beregning af statik KOMMUNENS BYGGESAGSANSVARLIGE: Niels Chr. Hansen, , Teknisk Forvaltning, Pandrup kommune BYGGETILLADELSE: ja, BR-S-98 FORSIKRING: ja, Alm. Brand, Hjørring Afd., helt almindelig brand- & storm- forsikring FINANCIERING: realkreditlån + andet PRIS: ,-kr; 1100,-kr/m 2 FUNDAMENT: fuld sokkel, helfundament, beton OMFANGSDRÆN: hele byggepladsen er drænet KAPILLARBRYDENDE LAG: kapillarbrydende lag af småsten, 30 cm GULV: kapillarbrydende lag, plastmembran, flamingo, 20 cm tykt lerlag med varmeslanger, afsluttet med linoliebehandling INDERMURE: genbrugssten og halm YDERMURE: ikke-bærende halmvæg, stålkonstruktion til bæring af traditionel murrem, som sammenpresser halmen mellem rem og sokkel, og som samtidig er forankring af huset HALMBALLERNE: småballer PUDS INDVENDIGT: lerpuds PUDS UDVENDIGT: kalk/lermørtel PUDSBLANDING: sand/ler i forholdet 3:1 og 6:1 afhængig af opgave ARMERING: armeret med den slags net, der bruges omkring rundballer VINDUER / DØRE: tømmer-ramme placeret under opførelsen af væggene. Traditionel fastgørelse af døre/vinduer. KONSTRUKTIONSMATERIALE: rundtømmer, samt stolpekonstruktion af stål i halmvæggen TAGKONSTRUKTION: rundtømmer, brædder (fjer og not), gipsplader, et tyndt lerlag, halmballer som loftisolering, membran (Platon: norsk tagsystem), halmballer som dækmateriale og vækstmedium SUPPLERENDE OPLYSNING: Indvendige vægge i genbrugssten fungerer tillige som en del af afstivningen af bygningen VARMEKILDE: centralvarme (gulvvarme), brændefyr 16 / 74

18 ERIKS KONTOR Vi har i foråret 1999 bygget kontor i et tidligere roehus. Roehuset er 3 x 7 meter. Byggeklodserne Vi havde i 1998 en halv tøndeland græs, der var plaget af Vår-Brandbæger, som siges at være giftigt for drøvtyggere. Vi bjærgede høet som byggemateriale og fik det presset lidt hårdere end sædvanlig. Det blev sat udendørs med presenning over. Det blev ikke saltet. I sommerens LØB bemærkede vi, at der var en del mider og smådyr i høstakken. Hør er mere næringsrigt end halm - og det her var endda økologisk! Foråret 99 byggede vi halm-væggene i roerummet op. I forvejen havde vi slået forskalling på spærfødderne, så vi senere kunne skrue Troldtekt-plader op som loft. Det sku senere vise sig, at det nok ikke var så klogt... Væggene rejses Oven på det afrettede betongulv havde vi - hvor halmen skulle ligge - udlagt tjærepap, som man bruger mellem mur og sokkel. Det gik fint med at sætte væggene op. Vi brugte 1 x 1 tomme spidsede pinde på 70 cm længde (opskåret forskalling) til at banke gennem knipperne. Hø er sejgere og finere end halm, så det kunne være lidt besværligt. 30 cm fra loftet nåede vi den første besværlighed. Der var ikke plads til en hel række knipper, loftsforskallingen sad jo i vejen, så vi "skræddersyede" småknipper og pressede dem ind foroven. Det var ikke helt let... Væggen formes Til at trimme kanter og flader brugte vi en elektrisk hækkeklipper. Det allersjoveste var at lave runde kanter / buer ved vinduer og døre. En ubeskrivelig herlig fornemmelse at forme kanterne med harmoniske bevægelser med hækkeklipperen! Den samme fryd gentog sig, da jeg pudsede de runde vinduesnicher. Det skal bare opleves! Installationerne Indmuringsdåserne (til EL) blev skruet fast med skrue i enden på 1 x 1 tommer pinde, der var banket vandret ind i ballerne. Indmuringsdåserne sad fint da vi pudsede og er nu solidt forankrede i pudsen. Plastrørene var ført ind til bagvæggen, ført ud ved vinduesnicherne og sine steder bundet fast til strikkerne i ballerne. Det så lidt komisk ud, men det blev jo altsammen nydeligt gemt i og bag pudsen. Loft og gulv Herefter satte vi Troldtekt-pladerne op og lagde almindeligt bræddegulv, som fik linolie ude ved kanten, for ikke at tage mod evt. mørtel-vand. (Gulvet skulle senere have linolie på hele fladen). Før pudsearbejdet afdækkede vi naturligvis gulvet. Valg af puds Vi har faktisk udmærket ler på gården, men jeg syntes, der er for mange småsten i, så jeg benyttede en almindelig muremørtel med cement. (1 del cement, 7 dele mørtel). Pudsningen Til den første væg havde jeg god hjælp af en gammel bekendt, der er gammel murer. Jeg har altid hadet at pudse (det falder jo ned igen...!) men han lærte mig endelig kunsten - næsten da - og gjorde meget for at rette op og få en lige væg, hvilket tog en del mørtel. Dagen i forvejen havde jeg lagt bunden og kastet et groft lag mørtel på halmen. Den anden væg, den med vinduesnicherne, pudsede jeg alene, og den beholdt de del af halmens hyggelige sving og buler. "Loftet" over vinduesnicherne er lavet med groft mink-net. Hulrummene herover er blot stoppet ud med halm. Ved første lag puds kastede jeg blot pudsen op på nettet, hvor det blev stoppet af halmen og lod sig pudse. Svindrevner På den første væg, hvor mørtellaget har vekslende tykkelse, er der 2-3 fine revner fra gulv til loft. Den bugtede væg med mere ensartet lagtykkelse har ingen revner. Udvendige hjørner og vinduesnichernes kanter havde jeg armeret med kyllingevæv, som var slået på indbankede pinde med kramper. Det fungerede fint, og der er ingen revner kommet på de steder. Fugt og insekter 17 / 74

19 Da de pudsede vægge var halvtørre blev de malet med limfarve. Luftfugtigheden var over 60%, hvilket gav en lidt klam fornemmelse i rummet. Måske var det blot resultatet af det meget tykke mørtellag. Det var stadig sommer, og efter nogen tid begyndte en livlig trafik ved kanterne mellem puds og Troldtektloftet: små mider kravlede frem og befolkede kontoret. De fik selskab af en del bænkebidere, sultne edderkopper og møl. Næringsrigt hø giver gode opvækstkår for småkravl! Efter et par måneder trak krybet sig tilbage - uden kamp - og nu er der et normalt, men hyggeligt kontormiljø i rummet. Først hen i oktober måned var luftfugtigheden under 60 %. Det skal dog siges, at rummet stod delvist uventileret sommeren over. Til slut Nu midt i november 1999 er klimaet i kontoret helt fint. Jeg vil opfordre andre til at måle og nedskrive luftfugtighed, temperatur og ventilationsforhold i nye rum, så vi kan få belyst forskellene mellem lerpuds og forskellige typer mørtel på halmvægge. Med venlig Hilsen Erik Grove Nielsen 18 / 74

20 FOLKECENTERETS MEDARBEJDER-BOLIG BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 149,6 m 2 BEBOELIGT AREAL: 149,6 m 2 ADRESSE: Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup, Sydthy BYGGESTART: sommeren 1998 FÆRDIGGØRELSE: er endnu ikke færdigt BYGGEPROCES: BYGHERRE: HJEMMESIDE: RÅDGIVNING: hovedsageligt workshops Nordvestjydsk Folkecenter for Vedvarende Energi Viggo Oehlenschläger KOMMUNENS BYGNINGSINSPEKTØR: Jørgen Bjerre CHEF FOR TEKNISK FORVALTNING: Henning Bundgaard BYGGETILLADELSE: efter BR-S-85, på betingelse af installering af røgmeldere, samt med dispensation til anvendelse af halm som byggemateriale i et år fra ibrugtagning af bygningen. FINANCIERING: selvfinanciering samt støtte fra "Den Økologiske Aktionsplan" PRIS: vides endnu ikke FUNDAMENT: betonsokkel i 80 cm, derpå 25 cm bred lecablok, med flamingo på indersiden 75 mm OMFANGSDRÆN: ikke endnu KAPILLARBRYDENDE LAG: tagpap på lecablokkene GULV: endnu ikke lavet. Muslinger, ler og et flydende trægulv er under projektering INDERMURE: af ubrændte lersten. Under projektering er vægge af Karphosit, dvs. ubrændte lersten iblandet store mængder fiber (halm), hvorved varme- og lyd-isoleringsevnen øges. YDERMURE: ikke-bærende halmvægge HALMBALLERNE: 2-strengede småballer, hentet fra hølofter, fra de tørre somre 96 & 97 PUDS INDVENDIGT: lerpuds. Opfugtning med lervælling, 1. lag tyndt og uden fibre, 2.lag tykt og med fibre (snittet halm), 3. lag tyndt og uden fibre. Leren bestod af lerpulver fra knuste, frasorterede, endnu ikke brændte teglsten fra det lokale teglværk. Stenene knustes først til brokker, dernæst til pulver. PUDS UDVENDIGT: kalkpuds. Opfugtning med kalkmælk, 1. lag hydraulisk kalkmørtel i et dækkende lag, påført med sprøjte-aggregat. 2. lag påføres til foråret 2000 KONSTRUKTIONSMATERIALE: bærende rundtømmer, placeret udvendigt på bygningen TAGKONSTRUKTION: afvalmet tag, ikke rundtømmer, stålplader VARMEKILDE: forventes tilsluttet Folkecenterets lokale varmesystem (solfanger og oliefyr) Billede 3 - Set fra syd-skråningen, inden tagrenderne er monteret kalk-pudsen er på 7 19 / 74

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Fugtmålinger i halmballehus

Fugtmålinger i halmballehus Bygge- og Miljøteknik A/S Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Bygge- og Miljøteknik ApS Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke CLAIR OBSCUR En leg med vinterlys og sommermørke Pavillonen tager afsæt i tidens gang, årets cyklus og materialernes rejse. Sollyset og det levende billede af haven lukkes ind om dagen. Træet måler sæsonskift

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere