Formanden takkede Annette Davidsen, der har siddet i bestyrelsen siden 1998, for hendes store arbejde, blandt andet med stiprojektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden takkede Annette Davidsen, der har siddet i bestyrelsen siden 1998, for hendes store arbejde, blandt andet med stiprojektet."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Jensens og Sørensens Plantage 9. juni Valg af dirigent og protokolfører. Bo Bræmer og Peter L. Sørensen. 2. Formandens beretning. Klaus Bræmer aflagde beretning. 3. Aflæggelse af regnskab Kasserer Christian Holm aflagde beretning: Årets resultat før skat var i regnskabsåret 2012/13 på kroner mod i året før. Der har ikke været solgt så meget træ og flis i år, til gengæld har der så heller ikke været udgifter til flisning. Der har været en vandskade i Æ Tørhus som betød udløb af en del vand, inden det blev opdaget og repareret. Det betyder en ekstra vandregning i år og igen til næste år. Der blev brugt kroner til visionsseminaret. Selskabet udlejer nu kun jord til Jørgen Holm, resten har selskabet tilplantet, blandt andet med energipoppel, men man får stadig jordtilskud. Jagtlejen er hævet. Budgettet for 2013/14 skulle give et overskud på kroner. Regnskab og budget blev godkendt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Trine Holm og Annette Davidsen. Annette Davidsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Niels Brøndum, gift med anpartshaver Margit Brøndum, valgt. Formanden takkede Annette Davidsen, der har siddet i bestyrelsen siden 1998, for hendes store arbejde, blandt andet med stiprojektet. 5. Valg af to suppleanter. Valgt blev Morten Bræmer og Jakob Sørensen. 6. Valg af revisor Genvalg til Revisionskontoret Vest. 7. Indkomne forslag til vedtagelse/drøftelse. 7.1 Bestyrelsen fremlægger forslag til nyt Æ Tørhus. For mere end 30 år siden blev den gamle stald sat i stand til Æ Tørhus, men huset er ikke godt længere, taget er dårligt, væggene er ikkegode nok længere, så derfor er der lavet tegninger til et nyt hus. På sidste generalforsamling foreslog Jørgen Holm en medbyggerordning, der kunne spare penge og bestyrelsens flertal vil derfor foreslå, at Jørgen Holm og kompagni skal stå for byggeriet. Der er ikke flertal i bestyrelsen for at optage lån til byggeriet.

2 Jørgen Holm: Der re sendt en ansøgning til Skive Kommune, der har sendt den videre til Naturstyrelsen. Huset vil blive rykket et par meter i forhold til Æ Tørhus. Det skal også løftes et par meter op. Håber at få startet i år. Huset bliver på 8 gange 16 meter, festsalen bliver i samme størrelse som nu nuværende, men uden stottestolper og helt op i kip. Forstuen bliver større, toiletterne kommer til at ligge til venstre for indgangsdøren. Køkkenet bliver som et forsamlingshuskøkken. Der kommer fire store vinduer mod søen og en stor dobbeltdør med terrasse. Det bliver et træhus med sokkel. Festsal og køkken får gulvvarme, der kan blive varmt i løbet af en times tid, der skal stadig være brændeovn i festsalen, både til hygge og til varme. I Entre og på toiletter skal der være elradiatorer. Udvendig bliver det som Mosehuset med tag af sort eternit og plasticvinduer. Den indvendige beklædning bliver som Mosehuset. Der bliver ikke trapper ind til huset, men nok trapper ned fra terrassen mod søen. Under alle omstændigheder skal der laves ny kloakering fra Svends hus og fra Æ Tørhus. Det tilbud på en million som er givet fra Steen Ginderup er på et råhus, hvor vi stadig selv skulle lave noget. Jørgen Holm fremlagde en liste med diverse udgifter, der samlet løb op i kroner, blandt de største udgifter kan nævnes en Luft til vand varmepumpe på kroner, vinduer og yderdøre på kroner, maskinleje på kroner, en septiktank til kroner, en sandpude til kroner, udvendig klinkbeklædning til kroner, nedbrydning af Æ Tørhus til kroner og fremmed hjælp for kroner. Jørgen Holm og hans søn Carsten Holm skal være byggeentreprenører. Alle der gerne vil være med til at bygge kan melde tilbage, hvor mange timer de kan tilbyde. Der blev gjort opmærksom på, at folk har travlt og derfor ikke kan tilbyde så meget. Christian Holm: Til Mosehuset blev der sat weekender af til de forskellige arbejder og folk kunne små melde sig til, der skal jo ikke bruges så mange folk til de enkelte weekender, en seks-otte mand, vi brugte fire weekender på støbearbejde, en uge på at lave skelettet til huset og så en fire-fem arbejdsdage derudover. Dorte Gade: Jeg arbejder hver anden weekend og har ikke meget tid at byde ind med. Jens Peder Sørensen satte spørgsmålstegn ved det udleverede budget, blandt kroner til fremmed hjælp og til en sandpude. Hvorfor er der ingen post til en byggesagkyndig? Niels Brøndum spurgte, hvorfor man ikke havde fået flere tilbud ind. Klaus Bræmer: Tilbuddet fra Steen Ginderup var det mest realistiske af tre indhentede tilbud Christian Holm gjorde opmærksom på, at selskabet har fået tilladelse til at bruge Æ Tørhus som udlejningsejendom, så kan man få momsen retur. Selskabet bil lægge kroner til uforudsete udgifter oveni samt kroner ekstra, så byggebudgettet kommer til at lyde på kroner. Der er kroner i kassen og der er givet et tilbud på en kassekredit fra Salling Bank på 4,5 procent. Niels Brøndum mente, at en byggeperiode på to år var lang tid, så hellere betale en bygmester.

3 Klaus Bræmer: Det er halsløs gerning at gældsætte selskabet via et realkreditlån, og det bliver ikke med mig som formand, at vi gældsætter selskabet i dette omfang. Jens Peder Sørensen påpegede, at man kan få et F1-lån til 0,55 procent. Peter L. Sørensen: Det er ikke klædeligt, at formanden truer med at gå af. Det blev påpeget, at begge familier burde være repræsenteret i byggeudvalget. Søren Hansen tilbød at træde ind sammen med Jørgen Holm. Christian Holm: Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at få bygget af en mester og har vurderet, at det er urealistisk. Peter L. Sørensen lagde ikke skjul på, at han gerne havde set, at bestyrelsen fremlagde to gennemarbejdede forslag, et med selvbyg som Jørgen Holm og søn stod for, og et med en udefrakommende bygmester, så generalforsamlingen havde noget at tage stilling til i stedet for kun at få fremlagt et forslag, som alle i bestyrelsen åbenlyst ikke var enige i. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Han opfordrede generalforsamlingen til at stemme nej til bestyrelsens forslag, så bestyrelsen fik tid til at komme med to sammenlignelige forslag, også omkring finansiering. Bestyrelsens forslag om at lade Jørgen Holm arbejde videre med planerne blev vedtaget med 19 ja, 14 nej og en blank. 7.2 Bestyrelsen orienterer om drøftelse med Skive Kommune omkring museum/maskinhus Christian Holm: På visionsseminaret var der forslag om at lave en udstilling/museum om området og tørvegravning. Skive Kommune er i gang med at lave en lokalpark fra Flyndersø til Sdr. Lem vig, der har der været snak om at lave et udstillingshus hvor Svends hus ligger nu, så det gamle hus skulle rives ned og en trediedel at det nye hus skulle bruges til museum/udstilling, mens resten skal være selskabets maskinhus. Arbejdet skulle laves for offentlige midler, hvor selskabet så ville få maskinhuset mod at stille resten til rådighed for udstillingen. Svend Sørensen: Huset er noget gammel lort. Niels Brøndum: Er vi interesseret i flere besøgende i området, det kan jage dyrene væk og hvad siger naboerne? Christian Holm: Vi er med i stiprojektet, så skridtet er sådan set taget, det vil jo være omkostningsfrit for os. Jens Peter Sørensen: Det vil ikke give ret mange flere mennesker her. Bente Dueholm: Det er OK at åbne skoven op. Anette Davidsen: Vi skal være sikre på, om familien Sørensen eventuelt vil overtage hus, tage en snak i familien frem til Mosefesten.

4 7.3 Forslag fra Margit Brøndum: Offentliggørelse på hjemmesiden Jensen og Sørensen Plantage af referater fra bestyrelsesmøder Svend Sørensen: Det vil være godt til at holde bestyrelsen i ørerne. Richardt Sørensen: Referatet kunne også sendes til anpartshaverne. Klaus Bræmer: Bestyrelsen er ikke enig i spørgsmålet, min holdning er, at vi har en hjemmeside, hvor tingene offentliggøres. Det vil være svært med offentlige referater på en offentlig hjemmeside, så skal vi måske til at have ro referater. Fra forsamlingen blev sagt, at man burde have så meget offentlighed som muligt. Annette Davisen: Man kan også lave et lukket system. Bo Bræmer: Nogle ting kan være problematiske at få ud. Christian Holm: Vigtigt at man fremstår enig udadtil. Fra forsamlingen blev det påpeget, at man ikke behøver at fremstå enige i bestyrelsen, for så får man ikke alle ting belyst. Margit Brøndum: Det ville være dejligt om man kunne læse referater af beslutningerne. Jens Peter Sørensen foreslog, at man kunne orientere anpartshaverne. Christian Holm oplyste, at alle beslutninger kommer ud på selskabets Facebook-side og på hjemmesiden. Richardt Sørensen: Lav et beslutningsreferat og send det ud til anpartshaverne. 8. Eventuelt herunder 8.1 Bestyrelsen orienterer om status på stiprojekter Annette Davidsen: Laver stier med Skive Kommune, der er kroner i det, så vi kan få bålhus/madpakkehus og et udsigtstårn og det sker på vores præmisser, med stier kan man styre gæsterne, vi er ved at få dispensation fra skovloven og sønærhedszone. Der er ved at blive lave en vandretursfolder om skoven,(eksemplar blev sendt rundt) og der skal laves informationsskilte. Mette Brøndum foreslog at man kunne lave QR-koder på skiltene, så folk kunne se videoer om plantagens historie. 8.2 Bestyrelsen orienterer omkring samarbejde med Skive Kommune omkring forskellige vedligeholdelsesarbejder i plantagen. Christian Holm: Skive Kommunens miljøafdeling vil gerne holde heden fra Verners Dam og op til Mosehuset, heden nord for Halsen og stien omkring Halsen fra landevejen og op til Bakkely. 8.3 Orientering fra søudvalget

5 Christian Holm: I Store Sø er der geder, der afgræsse øerne, mens fire køer afgræsser bredden. Omkring Halsen skal sydsiden gro til, man vil se på øerne. Udvalget venter med Lille Skaun. 8.4 Orientering fra jægerne Formanden for Jagtselskabet Hals og Skaun, Roald Davidsen, orienterede. I al den snak om hvad selskabet har råd til, så er det måske værd at minde om, at jagtselskabet blev stiftet i Jensens og Sørensens Plantage havde ikke penge til ejendomsskatterne og overvejede at sælge den del af plantagen, der ligger øst for Hvidemosevej. I stedet blev der stiftet et jagtselskab, der betalte så meget i jagtleje, at selskabet kunne betale ejemdomsskatterne. For at blive optaget i jagtselskabet, skal du være aktieberettiget eller bo sammen med en aktieberettiget. Der vil altid være et særligt forhold mellem lejer og udlejer, fordi vi så at sige lejer jagten af os selv, det giver også en anden ansvarlighed. Jagtselskabet har oplevet to dårlige år, måske på grund af den meget skovning. Oktoberjagten er aflyst, fordi råerne sætter lam senere. I seneste sæson er skudt otte stykker råvildt, heraf tre på bukkejagten. Der er skudt et styk dåvildt. På Estvadgård Plantage går cirka 60 stykkere dåvildt, der er mellem 15-20, der færdes i plantagen. Jagtselskabet har lavet flere fodermarker i området, og i samarbejde med bestyrelsen vil der nu blive lavet fodermarker i nyplantninger. Der er ingen der går på andejagt mere, fordi der næsten ikke er ænder. Der er plads til nye medlemmer, så spred budskabet i jeres familier. 8.5: Bestyrelsen har fået et brev fra Jakob Sørensen, der ikke selv kunne være til stede på generalforsamlingen, Han mente ikke, at selskabets skulle lave offentlige veje og stier i skoven, det næste blev vel et ishus. Han havde fået nej af bestyrelsen til at sætte en svævebane op og meldte sig derfor ud af søudvalget. Christian Holm: Bestyrelsen sagde nej til, at der kunne etableres en permanent svævebane, fordi vi er ansvarlige for sikkerheden i skoven, Jakob måtte gerne selv sætte banen op til en familiefest. 8.6 Aktivitetsudvalg Richardt Sørensen: Snakket om at lave svampeture og snapseture i området. Hvis juletræsarrangementet skal fortsætte, så må bestyrelsen sørge for nogle ordentlige juletræer. Til foråret bliver der en tur rundt langs plantagens grænser i traktor. Som børneaktivitet kunne man lave Byg dit eget fuglehus. 8.7 Eventuelt: Margit Brøndum: Når jægerne holder arbejdsdag, så burde andre også få buddet, Eventuelt Æ Tørhus gøres rent, så den ikke fremstod møgbeskidt ved det første arrangement. Mosefesten: Der bliver mulighed for at købe mad, helstegt pattegris, om eftermiddagen bliver der aktiviteter for børn, blandt andet en hoppeborg, fortalte Jørgen Holm.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere