Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 6 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse og underskrift af forhandlingsprotokol. Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol. Pkt. 3: Meddelelser fra formanden. Pkt. 4: Beretning fra forretningsfører. Pkt. 5: Meddelelser fra medlemmer i udvalg/bestyrelser. Pkt. 6: Forelæggelse af lokalaftale med ejendomsfunktionærer. Pkt. 7: Forslag til diverse låneomlægninger. Pkt. 8: Orientring om etablering af Bolig-Horsens. Pkt. 9: Orientering om igangværende byggesager. Pkt. 10: Eventuelt. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE REFERENT Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Bestyrelsesmøde Forretningsfører Gunnar Sørensen DELTAGERE Bestyrelse: Formand Niels Karl Grønlund Næstformand Lene Jensen Bestyrelsesmedlem Lene Holm Bestyrelsesmedlem Ulla Herløv Bestyrelsesmedlem Erik Rasmussen Bestyrelsesmedlem Torben Mortensen Bestyrelsesmedlem Joan Midtgaard Jensen Endvidere deltog: Forretningsfører Gunnar Sørensen Driftsleder Carsten Themsen DAGSORDENSPUNKT 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøder den Referat er tidligere udsendt. Godkendt og underskrevet. DAGSORDENSPUNKT 2. Forelæggelse af revisionsprotokol. Der har ikke siden sidste møde været indførelser i revisionsprotokollen. Taget til efterretning 1

2 DAGSORDENSPUNKT 3. Meddelelser fra formanden. Niels Karl Grønlund orienterede om følgende: BL weekendkonference den 9. og 10 november Program er udsendt sammen med denne dagsorden. Der ønskes tilmelding til konferencen. Følgende tilmeldes: Niels Karl Grønlund Lene Jensen Torben Mortensen Erik Rasmussen Gunnar Sørensen Bl s kredsrepræsentantskab møde aflyst på grund af manglende deltagelse (alle var optaget af afdelingsmøder). Det Kooperative Fællesråd afholder arrangement torsdag den 27. september 2012 i Sundhedshuset. Følgende tilmeldes: Niels Karl Grønlund Lene Holm Torben Mortensen Carsten Themsen Gunnar Sørensen DAGSORDENSPUNKT 4. Beretning fra forretningsfører. Gunnar Sørensen og Carsten Themsen informerede om følgende: Carsten Themsen orienterede fra mødet i arbejdsmiljøudvalget. Vi har haft en arbejdsskade, idet Alex Jensen fik et vrid i ryggen ved transport af et køleskab. Uheldet medførte 1 sygedag. Skaden er anmeldt. Carsten Themsen orienterede fra møde i samarbejdsudvalget, hvor der bl.a. blev orienteret om den under dagsordenens pkt. 6 indgåede lokalaftale. Carsten Themsen orienterede om, at vi p.t. har en ekstra hånd i Beringsvænget, idet vi har en praktikant som ejendomsfunktionær i en periode foreløbig indtil udgangen af Der afholdes afskedsreception på fredag ( ) for Leo Sørensen. Ny medarbejder s tarter den 1. oktober Gunnar Sørensen orienterede om, at boligforeningen er inviteret il Arkitekturens dag på fredag den (vedr. Vesterg ade arkitekt deltager). Torsdag den afholdes der workshop i Østbyen med henblik på etablering af projekt Rytterkildedalen. Endelig blev der givet en orientering om opfølgningspunkter fra de afholdte afdelingsmøder. I den anledning blev der (på foranledning af Torben Mortensen) en debat om afvikling af møderne. Det bør fremadrettet drøftes om hvordan vi kan gøre afdelingsmøderne mere attraktive for beboerne med bl.a. følgende punkter: - Hvad er et afdelingsmøde - Hvilke muligheder har beboerne for at få indflydelse - Afvikling af møderne i en mere afslappet atmosfære (tid til social snak ) - Eventuel traktement til møderne DAGSORDENSPUNKT 5. Meddelelser fra medlemmer i udvalg/bestyrelser. Lene Jensen orienterede fra aktivitetsudvalget, hvor der skal gøres noget mere for at få deltagere til aktiviteter (beboerbladet). Aktivitet om tirsdagen bør flyttes til senere på eftermiddagen. Lene Jensen orienterede fra Sønderbro Aktivitet, hvor det er aftalt, at boligforeningerne betaler et medlemskab svarende til kr. 20 pr. bolig (fra områder, som deltager i Sønderbro Aktivitet). 2

3 Ulla Herløv orienterede om problemer med salg af stoffer bl.a ved Sønderbro Kulturhus. Der er indkaldt til møde om probleme t, og Sønderbrogruppen involveres. Lene Holm orienterede fra antenneforeningen. Niels Karl Grønlund orienterede om, at der er generalforsamling i Horsens Varmeværk onsdag den 26. september Den 13. november 2012 er der stormeøde med DONG om fremtidige aftaler. DAGSORDENSPUNKT 6. Forslag til lokalaftale med ejendomsfunktionærer. På baggrund af lokalaftale fra 1996, og på baggrund aftale om fordeling af lokalløn har der været en forhandling om en tidssvarende lokalaftale. Den foreslåede lokalaftale er afstemt med de øvrige lokalaftaler i Horsens. Lokalaftalen udgør herefter følgende: Andelsboligforeningen Beringsgaard indgår med virkning fra den 1. september 2012 følgende lokalaftale med de fastansatte ejendomsfunktionærer i boligforeningen organiseret i Ejendoms og servicefunktionærer nes Landssammenslutning under Serviceforbundet. Normalarbejdstid efter arbejdstidsplan: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl kl Fredag kl kl I særlige tilfælde kan normalarbejdstiden aftales anderledes. Formiddagspause: Inden for normalarbejdstiden kan afholdes et kvarters formiddagspause, som betales af boligforeningen. I formiddagspausen stilles kaffe vederlagsfrit til rådighed om fredagen tillige et rundstykke til hver medarbejder. Tillæg for udkald: Tillæg for udkald udgør kr. 175,- pr. gang (ud over overenskomstmæssig betaling for udkald). Ved udkald på søndage ydes et ekstra ulempetillæg på kr. 125,- pr. gang. Ved eventuelle udkald skal boligforeningens kontor underrettes den efterfølgende normale arbejdsdag. Vinterberedskab: Hver ejendomsfunktionær er ansvarlig for vejrligsovervågningen i den afdeling som man er tilknyttet. Vejrligsovervågningen dækker perioden 1. november 28. februar. Aftalen honoreres med kr. 500,- pr. måned i de berørte 4 måneder til samtlige berørte ejendomsfunktionærer. Beklædningsaftale: Hver ejendomsfunktionær tildeles et par sikkerhedssko, regntøj og handsker efter behov. Termokedeldragt kan indkøbes hvert 3. år. Herudover er nedenstående beklædningsgenstande omfattet: Bukser, overalls, kedeldragt, jakke, skjorter, t-shirts og kasket. Alle beklædningsgenstande indkøbes i farven mørkeblå. Alle beklædningsgenstande skal være påført logo og navn. Udgifter til trykning af logo og navn betales af boligforeningen. Alle indkøb sker gennem Biledgaard Profil (indtil andet bestemmes) med fakturering direkte til boligforeningen. Indkøb skal s ke i februar måned hvert år. Beklædningen er personlig ejendom, men boligforeningen kan kræve beklædning med logo og navn tilbageleveret ved fratrædelse. Pr. år kan indkøbes for et nærmere aftalt beløb. I 2013 udgør beløbet kr beløbet reguleres i samme takt som stigningen i forbrugerprisindekset. Uudnyttet beløb overføres til kommende år der kan ikke handles til privat forbrug. Tjenestefrihed: For ansatte i boligforeningen er det aftalt, at der ydes den ansatte frihed uden lønafkortning til: Egne runde fødselsdage (begyndende fra 50 år) Ægtefælles eller forældres (svigerforældres rund fødselsdage (begyndende fra 50 år) Eget eller forældres/svigerforældres sølvbryllup eller guldbryllup 3

4 Forældres/svigerforældres 75-års fødselsdag Eget eller barn bryllup Barns dåb/konfirmation Ved ægtefælles eller barns dødsfald Ved forældres/svigerforældres dødsfald 2 dage I forbindelse med frihed til et af ovennævnte formål eller i andre konkrete situationer, kan der under særlige omstændigheder og efter ledelsens skøn ydes yderligere frihed uden lønafkortning. Lokalt aftalte funktion- og kvalifikationstillæg: Til fordeling af andre funktions- og kvalifikationstillæg er der truffet aftale om at beløbet fordeles ligeligt blandt de ansatte ejendomsfunktionærer. Fordelingen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Andre aftaler: Alle ansatte varmemestre, ejendomsfunktionærer og rengøringsassistenter har ret til at afholde 2 fællesmøder om året i arbejdstiden. Mødet tilrettelægges efter aftale med ledelsen. Såfremt der måtte være behov for yderligere mødeaktivitet, kan dette aftales. Samtlige interesserede ansatte er tilsluttet en af boligforeningen tegnet sundhedsordning. Såfremt en ansat ikke af helbredsmæssige årsager kan optages i sundhedsordningen, ydes der ikke kompensation herfor. Under henvisning til lokalaftale indgået i november 1996 tillægges der ejendomsfunktionærernes grundløn et tillæg på kr. 2, -. Beløbet er pristalsreguleret og udgør p.t. kr. 2,43. For så vidt angår bestemmelser om formiddagspause, beklædningsaftale, tjenestefrihed, fællesmøder og sundhedsordning omfatter disse aftalepunkter tillige de af boligforeningen ansatte rengøringsassistenter. Horsens, den xx. juli 2012 Andelsboligforeningen Beringsgaard Tillidsmand Gunnar Sørensen. Kjeld Hartvigsen Forslaget indstilles til bestyrelsens godkendelse. Godkendt. DAGSORDENSPUNKT 7. Forslag til diverse låneomlægninger. Efter afholdt møde med Realkredit Danmark er der regnet på omlægning af lån i boligforeningens afdelinger. Anledningen er den meget lave rente, som kan komme beboerne til gode uden at forøge løbetiden på lånene: For følgende afdelinger kan de anførte lån omlægges: Afdeling 1 lån nr. 5 Kontantlån: Restgæld, kr , restløbetid 26 år - nuværende ydelse kr Kontantlån: Nyt lån, kr , restløbetid 26 år - ny ydelse kr Afdeling 2 lån nr. 5 Kontantlån: Restgæld, kr , restløbetid 26 år - nuværende ydelse kr Kontantlån: Nyt lån, kr , restløbetid 26 år - ny ydelse kr Afdeling 4 lån nr. 1 Obl. Lån: Restgæld, kr , restløbetid 7 år - nuværende ydelse kr (obl. gæld kr ) Flex FK7: Nyt lån, kr , restløbetid 7 år - ny ydelse kr Afdeling 4 lån nr. 2 Obl. lån: Restgæld, kr , restløbetid 9 år - nuværende ydelse kr (obl. gæld kr ) Flex F9K: Nyt lån, kr , restløbetid 9 år - ny ydelse kr Afdeling 4 lån nr. 4 Kontantlån: Restgæld, kr , restløbetid 24 år - nuværende ydelse kr. 550,643 Kontantlån: Nyt lån, kr , restløbetid 24 år - ny ydelse kr Afdeling 4Alån nr. 6 Kontantlån: Restgæld, kr , restløbetid 5 år - nuværende ydelse kr Flex F5K: Nyt lån, kr restløbetid 5 år ny ydelse kr Afdeling 4Alån nr. 8 Kontantlån: Restgæld, kr , restløbetid 20 år nuværende ydelse kr Kontantlån: Nyt lån, kr , restløbetid 20 år ny ydelse kr

5 De nævnte ydelser er årlige ydelser på lånene. Den årlige besparelse for afdeling 1 (afd. 1og 2) udgør kr Den årlige besparelse for afdeling 4 udgør kr Den årlige besparelse for afdeling 4A udgør kr Tallene vil blive yderligere uddybet på mødet. Det indstilles til bestyrelsen, at de foreslåede låneomlægninger foretages (efter kommunens godkendelse). Godkendt til iværksættelse. DAGSORDENSPUNKT 8. Orientering om etablering af Bolig-Horsens Gunnar Sørensen orienterede om, at der torsdag den var afholdt møde med deltagelse af formænd og forretningsførere. Der er opnået enighed om den øjeblikkelige status (vedtægter, stiftelsesdokumenter, bindende tilsagn m.v.). De nævnte dokumenter behandles videre af henholdsvis advokat og revisor. Der afholdes samlet personalemøde torsdag den 4. oktober 2012 med henblik på at orientere personalet. Herefter påbegy ndes processen med det administrative personale (arbejdsfunktioner m.v.). Indenfor ca. 1 måned arbejdes der på at skabe grundlag for afholdes af bestyrelsesseminar for begge boligforeninger, således at administrationsselskabet starter op den 1. januar DAGSORDENSPUNKT 9. Orientering om igangværende byggesager. Der blev orienteret om følgende byggesager: Rørfabrikken alt forløber efter planen. Vestergade byggeriet er færdig, vi har fået det overdraget, og der er p.t. udlejet 4 boliger. Der reklameres for byggeriet i Upfront magasinet og i AC-Horsens avisen, som udkommer i disse dage. Horsens Folkeblad vil skrive om byggeriet først i oktober 2012, og der satses på at gøre en landsdækkende presse opmærksom på byggeriet. Der planlægges afholdt en officiel indvielse med efterfølgende åbent hus arrangement i løbet af oktober Andreas Steenbergs Plads der pågår p.t. udskiftning af vinduer mod banegården. Der er lidt problemer omkring færdiggørelse i de enkelte lejligheder, og der er lidt problemer med entreprenørens overholdelse af aftaler Der følges op på s agen løbende. Der er et ønske om at kunne færdiggøre lokalplanen omkring Rørfabrikken ved opførelse af høj hus nr. 2, hvor boligforeningen kan erhverve en andel til almene familieboliger. Bestyrelsen er positiv over for en fortsat drøftelse af dette. 5

6 DAGSORDENSPUNKT 10. Eventuelt. Joan Midtgaard Jensen ønsker stadig, at vi kan finde et lokale til et mindre motionscenter. Underskrift af bestyrelsen: NIELS KARL GRØNLUND LENE JENSEN LENEHOLM ULLA HERLØV ERIK RASMUSSEN TORBEN MORTENSEN JOAN MIDTGAARD JENSEN Underskrift af forretningsfører: GUNNAR SØRENSEN 6

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere