Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013"

Transkript

1 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10

2 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre med synsdefekt, men med 'normal synsstyrke', har 57% nedsat kontrastsyn. Ældre mennesker med synsproblemer afvises til tider af Synscentralen, fordi de ifølge de aktuelle visitationskriterier ser for godt. Nedsat syn forringer livskvaliteten væsentligt, og derfor kunne det være hensigtsmæssigt at justere det nuværende visitationskriterium ved at inddrage måling af borgerens kontrastsyn. Undersøgelsen er nem at udføre, og dens resultat vil kvalificere hjælpen til borgere med nedsat synsfunktion. Faste regler for bevilling af synshjælpemidler år en borger N med synsproblemer ønsker hjælp fra en af landets synscentraler, er der faste regler for, hvornår bistanden kan ydes. Borgeren skal være svagsynet, dvs. have en synsbrøk på 6/18 eller derunder med bedst mulige brillekorrektion, have bortfald af halvdelen af synsfeltet (hemianopsi) eller have indsnævret synsfelt (kikkertsyn). Som grundlag for henvisning til Synscentralen er synsbrøken den hyppigste undersøgelsesmetode. Kontrastsynet er vigtigt Denne metode synes imidlertid at være utilstrækkelig, idet en synsbrøk alene beskriver, hvor små bogstaver en person er i stand til at se på 6 meters afstand. I dag ved man, at undersøgelse af øjets kontrastsyn bidrager meget væsentligt til beskrivelse af, hvordan en person reelt ser. Er kontrastsynet nedsat, oplever mange ældre, at synet er tåget, og at farver og konturer fremstår udviskede og uklare i forhold til hinanden. Dette bevirker bl.a., at man kan have svært ved at se niveauforskelle, hvilket er vigtigt ved fx gang på trapper, eller hvis man skal passere en kantsten. Forskning viser, at op til 50 % af faldulykker blandt ældre mennesker sker pga. nedsat kontrastsyn. Herudover viser studier, at der ofte er behov for forstørrende optik og stærkere læselys end normalt, hvis kontrastsynet er nedsat. Sammenhæng mellem nedsat kontrastsyn og synsbrøk kan ikke påvises Kontrastsynet forringes naturligt igennem livet. Hos øjenraske ses dette bl.a. ved, at man efter 50-års alderen har behov for stærkere læselys end tidligere. Væsentligt nedsat kontrastsyn ses ofte i forbindelse med alderspletter på øjets nethinde (AMD), ved uklare øjenlinser (grå stær), ved dårlig synsnerve (fx grøn stær) eller ved manglende eller forkert brillestyrke. Studier viser, at der ingen sammenhæng er mellem nedsat kontrastsyn og synsbrøken, hvilket forklarer, hvorfor nogle øjenpatienter klarer sig synsmæssigt godt trods meget dårlig synsbrøk og vice versa. 11

3 Måling af kontrastsynet fortæller mere om det funktionelle syn end synsbrøken Kontrastsynet kan udmåles på flere måder. Fælles for dem alle er, at patienten skal se på en tavle med hvid baggrund og med symboler, der gradvist nedtones i en gråtoneskala. En anerkendt metode er Pelli Robsons kontrasttavle. Tavlen består af bogstaver med samme størrelse. Hver linje har 2 bogstavsæt, der gradvist reducerer kontrasten og måles i logaritme contrast (log cs). Det første bogstavsæt er sort og har måleværdien nul, det næste bogstavssæt er mørkegråt og har måleværdien 0,15 log cs. Jo længere ned der læses på tavlen, jo svagere bliver gråtonen af bogstaverne, og jo højere bliver måleværdien. Den svageste gråtone, der kan skelnes, udgør patientens kontrastsyn. Studier viser, at kontrasynet hos en øjenrask 70-årig person ligger på 1,65 log cs eller bedre, og at personer med et kontrastsyn på 1,2 log cs eller derunder ofte har udtalte synsproblemer også selv om deres synsbrøk er bedre end 6/18. En udenlandsk undersøgelse viser FIGUR 1 Pelli Robsons kontrasttavle regnes for at være en af de bedst egnede metoder til at undersøge øjets kontrastfølsomhed. Den er særligt velegnet til patienter med sygdomsbetinget synsnedsættelse. 12

4 bl.a., at ældre mennesker med nedsat kontrastsyn har betydeligt større risiko for at blive involveret i et trafikuheld end ældre med normalt kontrastsyn. Øjets kontrastyn fortæller derfor mere om det funktionelle syn end en synsbrøk. Måleresultatet af øjets kontrastsyn bruges endnu ikke som henvisningsgrundlag, når en borger med synsproblemer ønsker hjælp fra en af landets synscentraler. Dette forekommer problematisk, da kontrastsynet kan være nedsat, selvom borgeren ikke er svagsynet i gængs forstand. Grundet de nuværende henvisningsregler kan mange borgere med synsproblemer derfor ikke få den fornødne hjælp fra synscentralerne. Det er et problem, fordi nedsat syn forringer livskvaliteten betydeligt. Synscentralen i Vordingborg har undersøgt betydningen af kontrastsyn hos 545 personer med normalsyn På Synscentralen i Vordingborg har der været fokus på denne problemstilling, hvorfor der over en periode har været indkaldt en gruppe borgere med normalt syn, som ønskede hjælp fra Synscentralen. Formålet var at udrede, hvorfor disse mennesker havde synsproblemer til trods for, at deres synsbrøk lå inden for normalområdet. Gruppen bestod af 356 kvinder og 189 mænd og gennemsnitsalderen var 76 år. Alle havde en diagnosticeret øjensygdom og en synsbrøk på 6/15 eller bedre. Diagnoserne var bredt repræsenteret, men ikke overraskende var det AMD (59%), glaukom (13%) og diabetisk retinopati (6%), der var hyppigst repræsenteret. Alle 545 personer blev undersøgt på Synscentralens optometriklinik, hvor der blev udmålt synsfelt, brillestyrke, synsbrøk og kontrastsyn. De gennemgående synsklager fra gruppen var sædvanligvis blænding og tågesyn samt læse- og ADLproblemer, dvs. problemer med at se de små bogstaver i breve og aviser samt med at udføre almindelige daglige gøremål, fx aflæse prisskilte, tilberede mad. 57% havde et kontrastsyn under grænsen for funktionelt syn Resultatet viste, at de fleste havde korrekt udmålte briller, men at brillerne i mange tilfælde måtte suppleres med andre hjælpemidler, for at funktionelt syn kunne opnås. Årsagen til dette skyldes, at flere havde væsentligt nedsat kontrassyn. Ud af de 545 personer havde 204 kvinder og 108 mænd (57%) et kontrastsyn, der var 1,20 log cs eller dårligere, hvilket som tidligere nævnt er den kritiske grænseværdi for funktionelt syn. AMD var årsag til 2/3 af det alvorlige synshandicap De 3 hyppigst forekommende øjendiagnoser i denne gruppe udgjorde: AMD (67%), glaukom (15%) og diabetisk retinopati (5%). Med evidens for at nedsat kontrastsyn forringer synskvaliteten væsentligt, burde denne gruppe derfor berettiget betragtes som svagsynede til trods for, at de ifølge de nuværende visitationskriterier bedømmes som normaltseende. Med de nuværende visitationsregler gælder, at en gruppe øjenpatienter udelukkes fra at modtage fornøden hjælp/rådgivning. En måde at imødegå dette problem på kunne være enten at inddrage kontrastmåling som visitationsgrundlag eller, at alle med en diagnosticeret øjensygdom og subjektive klager fik mulighed for at kunne få hjælp fra en Synscentral, idet de subjektive klager ofte indikerer nedsat kontrastsyn, til trods for at synsbrøken er bedre end 6/18. 14

5 FIGUR 2 Øjets synsevne måles ved at undersøge, hvor små bogstaver en patient kan se på en Snellen synstavle på 6 meters afstand. Hvis der måles en synsbrøk på 6/18, betyder dette, at det, som en normalt seende kan se på 18 meter, skal den svagsynede have ind på 6 meter. 15

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap.

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Indledning Vejledningen er retningsgivende og anbefales som støtte til optikere med henblik på at foretage en forsvarlig svagsynsundersøgelse

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere