Til de(n) systemansvarlige for domidont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de(n) systemansvarlige for domidont"

Transkript

1 Til de(n) systemansvarlige for domidont Holbæk, den 14. oktober 2003 Programopdatering af Domidont til version Inden du opdaterer Kontroller, at du har en backup (sikkerhedskopi), med din nuværende version af Domidont ( ), der er OK. Gennemlæs opdateringsbrevet og videregiv det til alle på kontoret, som benytter Domidont, således at alle er orienteret om de ændringer, vi har foretaget i Domidont. Foretag kun opdateringen på tidspunkter, hvor du kan komme i kontakt med Plass Data Software A/S, og udfør ikke opdateringen i weekender/på helligdage og dage, der støder op til disse. For ikke at få ødelagt dine data, er det er vigtigt, at du punktligt følger Opdateringsvejledning og Efterbehandling. Da der i forbindelse med opdateringen bliver oprettet nye ejerskifteprofiler, skal du inden opdateringen hente tilbudskurser fra alle kreditforeninger. Henter du ikke tilbudskurserne inden opdateringen, vil du ikke få oprettet de nye ejerskifteprofiler. Med venlig hilsen Plass Data Software A/S Side 1/10

2 Indholdsfortegnelse Programopdatering af Domidont til version Inden du opdaterer...1 Indholdsfortegnelse...2 Ændringer i registre...3 Bidragsprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet...3 Stiftelsesprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet...3 Ejerskifteprofiler registeret Ejerskifteprofiler er udvidet med to nye registre...3 Valuta nyt register...3 Udskriftopstillinger formidlingsaftaleudskrifter er tilrettet...3 Ændringer i funktioner...4 Hent sag sagsoversigt sorteres nu efter statustype...4 Amortisering nu muligt at beregne lån i fremmed valuta...4 Kalender nu muligt at gemme en aftale med et tilknyttet køberemne...4 Formidlingsaftale skærmbillederne tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen...4 Simulering flere nye muligheder i simuleringsbilledet...4 Systemvedligeholdelse muligt at fremregne/genberegne sager for en enkelt butik...5 Formidlingsaftale udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet...5 Ændringer i sagens oplysninger...5 BBR-oplysninger der kan nu hentes endnu flere BBR-oplysninger...5 Prioriteter kan nu beregne på lån i fremmed valuta...5 Ejendomsnumre 0 foran ejendomsnummeret fjernes automatisk...5 Ejere nyt felt, hvor du bestemmer, om ejers adresse skal opdateres fra BBR-indtasteren...5 Ejendom det er arealet med betegnelsen Boligareal der skal udskrives i købsaftalen...6 Status to ejendomstyper har skiftet navn...6 Tilbud felt flyttet...6 Ejendommens forhold skærmbilledet tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen...6 Ændringer i udskrifter...6 Husavis og Lister mulighed for at udskrive husavis og lister pr. afdeling...6 Skærmkopi igen muligt at udskrive en skærmkopi...6 Sagsforløb nu muligt at udskrive fra sagsforløbet...6 Salgsopstillingsformular 4003 ændring, når forsikringspræmien indgår i fællesudgiften...6 Formidlingsaftaleformular 2001 sletning og oprettelse af flere tekster...6 Formidlingsaftaleformular 2002 sletning og oprettelse af flere tekster...6 Formidlingsaftaleformular 2003 sletning og oprettelse af flere tekster...7 Formidlingsaftaleformular 2004 formularen udgået...7 Formidlingsaftaleformular 2005 sletning og oprettelse af flere tekster...7 Formidlingsaftaleformular 2010 ny formular til fritidshuse...7 Købsaftale EL s købsaftale for Villa og Ejerlejligheder er implementeret i Domidont...7 Skøde og berigtigelsesdokumenter skødet bsvilla ændret til MS Word 2000-format...8 Rådgivningsaftale om køb nyt formularsæt i Domidont...8 Opdateringsvejledning...9 Før opdateringen...9 Selve opdateringen...9 Efterbehandling Efter opdateringen skal du gøre følgende Side 2/10

3 Ændringer i registre Bidragsprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet Fejlen, som betød at bidragsprofilregisteret blev nulstillet, når der blev overført satser fra Realkreditnettet, er rettet. Stiftelsesprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet Fejlen, som betød at stiftelsesprofilregisteret blev nulstillet, når der blev overført satser fra Realkreditnettet, er rettet. Ejerskifteprofiler registeret Ejerskifteprofiler er udvidet med to nye registre Som følge af de nye lån med afdragsfrie perioder er registeret Ejerskifteprofiler blevet udvidet med to nye registre. Denne udvidelse har samtidigt betydet, at vi har foretaget følgende ændring ved åbning af registeret: I menuen Vælg register (den der fremkommer efter valg af Registre, Beregningsregistre) er de to tidligere menupunkter Ejerskifteprofiler, fastrente Ejerskifteprofiler, rentetilpasningslån erstattet med det nye menupunkt Ejerskifteprofiler Når du klikker på dette menupunkt åbnes en ny menu med følgende fire menupunkter: Fastrente Rentetilpasning Afdragsfrie, fastrente Afdragsfrie, rentetilpasning Under disse fire menupunkter opretter du dine ejerskifteprofiler. I forbindelse med de nye lån med afdragsfrie perioder har vi oprettet følgende ejerskifteprofiler til brug for beregning af de afdragsfrie lån. Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Vigtigt! Se også under efterbehandling. Valuta nyt register Der er oprettet et nyt register under: Registre, Beregningsregistre, Valutakurser. I dette register opretter/vedligeholder du de valutaoplysninger, som du ønsker at Domidont skal kunne omregne til DKK fra. Vi har med opdateringen oprettet oplysninger om følgende valutaer: EUR USD GBP SEK NOK CHF AUD Euro Amerikanske dollar Britiske pund Svenske kroner Norske kroner Schweiziske franc Australske dollar Bemærk, at du manuelt skal ajourføre oplysningerne i valutaregisteret. Du kan altid se de aktuelle kurser for ovennævnte m.fl. på internetadressen Udskriftopstillinger formidlingsaftaleudskrifter er tilrettet I forbindelse med de mange justeringer af formidlingsaftalerne (se under Ændringer i udskrifter), har vi ajourført flere formidlingsaftaleformularer, ligesom vi har tilrettet de enkelte formidlingsaftaleudskrifter. Samtidigt forsøger vi at rydde op i de eksisterende udskrifter - dvs. slette udskrifter, som ikke skal benyttes. Der er dog mulighed for, at vi ikke kan slette alle udskrifter, som ikke skal benyttes, hvorfor du selv må fjerne disse manuelt (vi kan ikke fjerne en udskrift, som har en hændelse tilknyttet og ej heller slette en udskrift, som du selv har oprettet). Side 3/10

4 Ændringer i funktioner Hent sag sagsoversigt sorteres nu efter statustype Fejlen, der betød, at sagerne i sagsoversigten ved hentning af en sag ikke blev vist efter statustype, er rettet. Amortisering nu muligt at beregne lån i fremmed valuta Domidont håndterer nu eksisterende lån i fremmed valuta, når lånet er hentet via Realkreditnettet. På Amortiseringsbilledet vil alle oplysninger altid, blive vist i den oprindelige valuta og ud for hvert beløbsfelt vises den aktuelle valuta. Se også under Registre. Kalender nu muligt at gemme en aftale med et tilknyttet køberemne Fejlen, der opstod, når det blev forsøgt at gemme en aftale med et køberemne tilknyttet, er rettet. Når der fra sagsstyringen placeres en opgave i kalenderen, bliver denne nu også registreret med ejendommens adresse. Opgaven indeholder således nu både oplysning om kategori, ejendommens sagsnr., adresse, ejer og bemærkninger. Formidlingsaftale skærmbillederne tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen Som følge af ændringerne i formidlingsaftalen (se Ændringer i udskrifter) er der foretaget diverse tilpasninger i skærmbillederne i funktionen Formidlingsaftale. Bl.a. er følgende ændret: Fanebladet Værdiansættelse har skiftet navn til Værdiansættelse og udbudspris. Oplysningen om Individuel aftale om udbudsprisen er samtidig flyttet til ovennævnte faneblad fra fanen Andre vilkår. På fanen Andre vilkår er der oprettet to nye felter, når ejendomstypen er Fritidshus: Indbo medfølger Som standard udfyldt med hak for Ja (tilret evt. din standardsag til korrekt svar). dog med følgende undtagelser Den tekst, du indtaster i feltet kan du få overført til købsaftalens afsnit 14, Individuelle vilkår, ved at højre-klikke på musen - når markøren er placeret i udbudets eller det aktuelle tilbuds Supplerende oplysninger - og klikke på menupunktet Indsæt undtagelser fra formidlingsaftale. Bemærk, der foretages ikke nogen automatisk opdatering mellem felterne. Simulering flere nye muligheder i simuleringsbilledet Sælgers provenu: Du kan nu fjerne Sælgers provenu fra Simuleringsbilledet. Når du har de Primære oplysninger vist i Simuleringsbilledet (dem får du vist, når du klikker på ikonet med en Sort nøgle med et rødt spørgsmålstegn ovenpå), kan du i feltet Til/Fra Sælgerprovenu sætte et hak (flueben), og dermed få fjernet sælgers provenu fra skærmbilledet. Låneart: Du kan nu bestemme/ændre Låneart på det nye ejerskiftelån direkte i Simuleringsbilledet. Når du har Ejerskiftelånets detaljer vist i Simuleringsbilledets nederste højre hjørne (dem får du vist, når du klikker på det nye ejerskiftelån), er der oprettet et nyt felt, hvor du kan bestemme/ændre Lånearten. Det nye Sælgerpantebrev: På fanen Købsaftale (findes, når du har åbnet det nye sælgerpantebrev) er der i felterne: Første termin og Første ordinære termin oprettet to datoberegningsfunktioner. De to funktioner benævnes: Beregn første termin Beregn første termin/første ord. termin Når du skal bruge de to datoberegningsfunktioner, gør du følgende: 1. Placer markøren i det af felterne, du ønsker datoer beregnet for. 2. Klik på musens Højre knap. 3. Klik på menupunktet Indsæt speciel. 4. Klik på den aktuelle datoberegningsfunktion. - Beregner første termin - Beregner første termin og første ordinære termin Bemærk, at i feltet Første ordinære termin findes kun mulighed for at beregne Første ordinære termin. Lån i fremmed valuta: Når du har et eksisterende lån i en sag vil Domidont i Simuleringsbilledet vise lånets ikon med en grøn baggrundsfarve. Hvis du markerer lånet, vil du under lånets udvalgte oplysninger (nederste højre hjørne) kunne se lånets aktuelle Valutakurs og Kursdato. Ny lånetype: Du kan nu beregne nye lån som Afdragsfrie lån. Domidont håndterer følgende konvertible lån med afdragsfrie perioder: Lån med afdragsfrihed i 10 år (stående lån). 30-årigt lån med afdragsfrihed i op til 10 år (fast forrentet). Side 4/10

5 Begge ovennævnte lånetyper er som udgangspunkt lavet efter Nordea Kredits måde at beregne lån med afdragsfrie perioder på, men kan anvendes i forbindelse med øvrige kreditforeninger, såfremt disse har tilsvarende obligationer/produkter i deres produktsortiment. I forbindelse med programopdateringen oprettes følgende nye ejerskifteprofiler (du finder dem i registeret: Registre, Beregningsregister, Ejerskifteprofiler, Afdragsfrie, fastrente): Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Systemvedligeholdelse muligt at fremregne/genberegne sager for en enkelt butik Benytter du afdelingsstyring, vil Domidont, når du vælger Fremregning af sager eller Genberegn sager med status til salg, bede dig bestemme for hvilken afdeling, sagerne skal fremregnes. Du kan da vælge én afdeling eller alle afdelinger. Formidlingsaftale udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet Udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet, således at den nu er placeret i oversigten med Formidlingsaftalesiderne. Ændringer i sagens oplysninger BBR-oplysninger der kan nu hentes endnu flere BBR-oplysninger Realkreditnettet og Kommunedata har gjort det muligt at overføre endnu flere oplysninger fra BBR-registeret. Du får derfor også flere oplysninger, når du henter BBR-oplysningerne ind i din sag. De nye funktioner er bl.a.: Oplysning, der viser om ejendommen er opført på lejet grund. Notatfelt, som bl.a. kan indeholde kvalitative udsagn om bygningen, herunder kan der forekomme forureningsoplysninger, som ikke er registreret i amtet. Data vedrørende udarbejdede tilstandsrapporter, hvilket bl.a. giver mulighed for at se, om der er udarbejdet flere på hinanden følgende rapporter. Handelspriser De sidste 10 års vurderinger (max. 10 år) Oplysninger (tekst + beløb) omkring fradrag for forbedringer til sagen. BBR-oplysningerne på en PDF-fil. Ovennævnte nye oplysninger bliver som de øvrige oplysninger fra BBR-registeret placeret under funktionen Ejendomsdata fra BBR, hvorfra du kan overføre relevante oplysninger til selve sagen. Bemærk! Vedr. ovenstående oplysninger generelt: For at du hente oplysningerne skal disse være oprettet i BBRregisteret. Prioriteter kan nu beregne på lån i fremmed valuta Domidont håndterer nu eksisterende lån i fremmed valuta, når lånet er hentet via Realkreditnettet. På Prioritetsbilledet vil alle oplysninger altid blive vist i den oprindelige valuta og ud for hvert beløbsfelt vises den aktuelle valuta. Øvrige steder i Domidont bliver alle beløb omregnet til DKK, og vises således altid i DKK. Se også under Registre og Amortisering. Ejendomsnumre 0 foran ejendomsnummeret fjernes automatisk Hvis der er indtastet et eller flere 0 (nul) i feltet Ejendomsnummer, vil Domidont automatisk fjerne det/dem inden BBRoplysningerne bestilles hos Kommunedata. Ejere nyt felt, hvor du bestemmer, om ejers adresse skal opdateres fra BBR-indtasteren Mange brugere har ønsket mulighed for selv, at bestemme om ejendommens beliggenhed automatisk skal overføres til ejers/ejernes adresse, fra BBR-indtasteren. Vi har derfor i BBR-indtasteren oprettet et nyt felt under ejendommens beliggenhed: Beliggenhed overføres til ejers adresse. I dette nye felt kan du sætte et hak (flueben), hvis du ønsker, at Domidont automatisk skal overføre ejendommens beliggenhed til ejers/ejernes adresse, når du lukker BBR-indtasteren. Som standard bliver ejendommens adresse automatisk overført til ejers/ejernes adresse - lig med, at der som standard er sat et hak i det nye felt. Ønsker du som standard, at adressen ikke overføres til ejendommens beliggenhed, kan du i din standardsag fjerne hakket (fluebenet). Bemærk dog, at i forbindelse med opdateringen vil Domidont på eksisterende fritidshuse (fritidshuse, du har oprettet i version eller tidligere versioner) ikke sætte noget hak i det nye felt. Det betyder, at adressen ikke automatisk bliver overført til ejers/ejernes adresse på disse fritidshuse. Side 5/10

6 Ejendom det er arealet med betegnelsen Boligareal der skal udskrives i købsaftalen På købsaftaleformular 1055 (indeholder afsnit 6 for ejerlejligheder) skal der i feltet Heraf udgør boligarealet udskrives det areal, som du på fanen Ejendom, Bygninger, Arealer har indtastet som Bolig. Du skal derfor på dine ejerlejlighedssager sikre, at du har oprettet et areal med betegnelsen Bolig. Status to ejendomstyper har skiftet navn I feltet Ejendomstype er navnet ændret på følgende ejendomstyper: Gl. navn: Anpartsvilla Anpartsejerlejlighed Nyt navn: Ideel anpart, villa Ideel anpart, ejerlejlighed Tilbud felt flyttet Feltet Til købsaftale af dato fra fanen Allonge er flyttet til fanen Ejendommen, Tilbud, Accept og benævnes nu Dato for købsaftale. Datoen, som du indtaster i feltet, skal være den dato, som sælger underskriver købsaftalen, og datoen vil blive udskrevet på vitterlighedspåtegningen (vitterlighedspåtegningen, som udfyldes, hvis købsaftalen skal tinglyses) og på allongen. Ejendommens forhold skærmbilledet tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen Som følge af ændringerne i formidlingsaftalen (se Ændringer i udskrifter) er der foretaget diverse tilpasninger i skærmbilledet Ejendommens forhold. Ændringer i udskrifter Husavis og Lister mulighed for at udskrive husavis og lister pr. afdeling Udskrifter fra følgende funktioner kan nu udskrives for en enkelt afdeling eller for alle afdelinger. Husavis Lister Benytter du afdelingsstyring, vil Domidont, når du vælger udskrivning af en husavis eller liste, bede dig bestemme fra hvilken afdeling, udskriften skal indeholde data. Du kan da vælge én afdeling eller alle afdelinger. Skærmkopi igen muligt at udskrive en skærmkopi Det er nu igen muligt at udskrive en skærmkopi, når du har en opsætning, hvor du anvender 256 farver. Sagsforløb nu muligt at udskrive fra sagsforløbet Der er nu også mulighed for at udskrive en liste fra sagsforløbet. Listen udskrives, som ved udskrivning fra andre registre, ved at klikke på ikonet med printeren - vises ved vores standardinstallation, yderst til venstre. Du kan også udskrive listen ved at trykke Ctrl+P. Salgsopstillingsformular 4003 ændring, når forsikringspræmien indgår i fællesudgiften Hvis du på ejendommen, fanen Brutto-/ejerudgifter, feltet Forsikringspræmien er baseret på har valgt, at forsikringen betales over fællesudgifterne, vil Domidont på salgsopstillingsformular 4003 under Forsikringsforhold alene skrive Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften. Tidligere skrev Domidont: Forsikringsringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på: Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften. Formidlingsaftaleformular 2001 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2001: Fra afsnit 3 er teksterne på basis af gældende renteniveau og Ejendommen udbydes til denne kontantpris slettet. Følgende tekst er tilføjet i afsnit 3: Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommens miljøforhold m.v. Udbudsprisen er i samråd med sælger aftalt til en kontantpris på kr.. Hvis ejendommen ikke er solgt senest den, er det aftalt, at. Afsnit 4 s første linie er ændret til Byggeteknisk gennemgang og/eller tilstandsrapport. Fra afsnit 4 er teksten Byggeteknisk gennemgang under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. erstattet af teksten Tilstandsrapport under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Hele afsnit 6 (Ejendomsmæglerens sikkerhedsstillelse) er flyttet til formular Formidlingsaftaleformular 2002 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2002: Hele afsnit 6 (Ejendomsmæglerens sikkerhedsstillelse) er flyttet til formular 2002 fra formular Side 6/10

7 I tredje afsnit under afsnit er efter ejendommens vederlag tilføjet, dog kun såfremt det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde ejendomsmægleren ude. Formidlingsaftaleformular 2003 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2003: I afsnit 10 mellem pengeinstitutter og private kreditorer og Fuldmagten omfatter tillige, at er tilføjet, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber. Formidlingsaftaleformular 2004 formularen udgået Dansk Ejendomsmæglerforening har med ændringerne i formidlingsaftalen ladet formular 2004 udgå. Vi har tilrettet de forskellige udskrifter, så formular 2004 ikke længere findes som udskriftsmulighed, og ej heller indgår i de samlede udskriftssæt. Formidlingsaftaleformular 2005 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2005: Fra afsnit 3 er teksterne på basis af gældende renteniveau og Ejendommen udbydes til denne kontantpris slettet. Følgende tekst er tilføjet i afsnit 3: Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommens miljøforhold m.v. Udbudsprisen er i samråd med sælger aftalt til en kontantpris på kr.. Hvis ejendommen ikke er solgt senest den, er det aftalt, at. Afsnit 4 s første linie er ændret til Byggeteknisk gennemgang og/eller tilstandsrapport. Fra afsnit 4 er teksten Byggeteknisk gennemgang under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. erstattet af teksten Tilstandsrapport under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Formidlingsaftaleformular 2010 ny formular til fritidshuse Ny formular fra Dansk Ejendomsmæglerforening til fritidshuse, som skal benyttes ved begge handelsprincipper: Resultatafhængig og Efter regning. Udskriften af formidlingsaftale til Fritidshuse er tilrettet, så den indeholder den nye formular. Den nye formular indeholder bl.a. oplysning om medfølgende/ikke medfølgende tilbehør. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at har du sager under oprettelse, hvor du - inden du opdaterer til version ikke har udskrevet en formidlingsaftale, skal du sikre dig at indholdet i punkt 11. Andre vilkår er korrekte (herunder oplysning om medfølgende tilbehør). Købsaftale EL s købsaftale for Villa og Ejerlejligheder er implementeret i Domidont Med denne version fremsender vi Ejendomsmæglernes Landsorganisation s købsaftale for Villa og Ejerlejlighed som MS Word2000-dokumenter. Dokumenterne benævnes: ELVilla.doc ELEjerl.doc Købsaftale til ejendomstypen Villa Købsaftale til ejendomstypen Ejerlejlighed Husk, når du skal udskrive tekstbehandlingskøbsaftalen, at sætte hak i feltet Flet via tekstbehandling (feltet findes i ikonlinien). Ønsker du at anvende disse købsaftaledokumenter, skal du oprette disse i Udskriftsopstillinger: Oprettelse af Villa-købsaftalen: Klik på menupunktet Registre. Klik på Udskriftsopstillinger. Klik på ikonet med det grønne plus-tegn. I feltet Gruppe vælger du Købsaftale. I feltet Undertype vælger du Villa. I feltet Dokumenter indtaster du elvilla. I feltet Bemærkninger skriver du en tekst, der fortæller dig, at det er EL s villa-købsaftale, der udskrives. Oprettelse af Ejerlejligheds-købsaftalen: Klik på menupunktet Registre. Klik på Udskriftsopstillinger. Klik på ikonet med det grønne plus-tegn. I feltet Gruppe vælger du Købsaftale. I feltet Undertype vælger du Ejerlejlighed. I feltet Dokumenter indtaster du elejerl. I feltet Bemærkninger skriver du en tekst, der fortæller dig, at det er EL s ejerlejligheds-købsaftale, der udskrives. Side 7/10

8 Skøde og berigtigelsesdokumenter skødet bsvilla ændret til MS Word 2000-format Skødet bsvilla.doc er ændret til MS Word 2000-format. Rådgivningsaftale om køb nyt formularsæt i Domidont Dansk Ejendomsmæglerforenings formular Rådgivningsaftale om køb kan nu udskrives fra Domidont. Udskrift af formularen sker fra funktionen Formidlingsaftale. Rådgivningsaftalen består af i alt 3 sider, som har følgende formularnr.: Raakoeb11001 Rådgivningsaftale om køb side 1 Raakoeb11002 Rådgivningsaftale om køb side 1 Raakoeb11003 Rådgivningsaftale om køb side 1 Navnene på den eller de personer, som aftalen indgås med, skal oprettes som budgetpersoner, for at de bliver udskrevet i Rådgivningsaftalen. Side 8/10

9 Opdateringsvejledning Sådan udfører du programopdateringen: Før opdateringen Bemærk! Det er vigtigt, at du kontrollerer alle nedenstående punkter inden du opdaterer. Opdateringen skal udføres på én PC, hvorfra du kan starte Domidont. Kontroller først, at din nuværende Domidont har version nr Har du ikke denne version skal du først opdatere til denne version (du må ikke opdatere fra version til version og derfra direkte opdatering til version du skal starte version og danne en sikkerhedskopi af dataene i denne version, inden du opdaterer til version 3.100). Kontroller at du har en backup (sikkerhedskopi), med nuværende version af Domidont (se versionsnr. ovenfor), der er OK. Kontroller at Domidont ikke er startet - hvis du har netværk (inkl. WTS-netværk), skal du kontrollere, at Domidont ikke er startet på nogen PC i netværket (på WTS-serveren). Overfør nu opdateringsfilen til skrivebordet på den PC, hvor du vil foretage opdateringen af Domidont fra. Da der i forbindelse med opdateringen bliver oprettet nye ejerskifteprofiler, skal du inden opdateringen hente tilbudskurser fra alle kreditforeninger. Henter du ikke tilbudskurserne inden opdateringen, vil du ikke få oprettet de nye ejerskifteprofiler. Selve opdateringen 1. Du kan overføre og gemme filen på følgende måde (hvis du anvender Microsoft Internet Explorer, version 6): 1.1 Højre-klik på ordet her (vises med blå skrift) i en for at få adgang til at overføre opdateringsfilen (patch-filen). 1.2 Vælg Gem destination som... i den menu, der fremkommer. 1.3 Søg frem til Skrivebordet. 1.4 Kontroller at feltet Filnavn er udfyldt med navnet d exe eller d Klik på knappen Gem. Bemærk! Hvis du bliver spurgt, om du vil overskrive filen, er det vigtigt, at du svarer NEJ. Kontroller i stedet endnu engang, at feltet Filnavn er udfyldt med navnet d exe eller d Nu er filerne til opdateringen gemt på din PC s skrivebord og selve opdateringen kan starte. 2.1 Luk alle programmer på den PC, hvor du skal foretage opdateringen. 2.2 Kontroller at Domidont ikke er startet - hvis du har netværk, skal du kontrollere, at Domidont ikke er startet på nogen PC i netværket. 2.3 Dobbeltklik på ikonet med filen d exe (ikonet forestiller en blå lægetaske med et rødt kors på hvid baggrund). 2.4 Nu vises et vindue med overskriften Patch file using BinPatch technology, og efter et stykke tid kvitterer opdateringsprogrammet med en melding om at opdateringen er udført med Success. 2.5 Klik på Exit-knappen. 2.5 Luk alle programmer, så du befinder dig på skrivebordet. 2.6 Peg på ikonet med filen d exe, og klik på musens højreknap. 2.7 Klik på menupunktet Slet, og bekræft, at du vil slette filen d exe. 2.8 Domidont er igen klar til brug. 2.9 Åbn Domidont Klik på menupunktet Hjælp Klik på punktet Om Domidont Kontroller at den nu har version nr Luk skærmbilledet Om Domidont, og udfør Efterbehandlingen (se næste side) Først når du har udført Efterbehandlingen, må du give tilladelse til at andre brugere igen må anvende Domidont. Side 9/10

10 Efterbehandling Efter opdateringen skal du gøre følgende Hent omregningstabeller fra Realkreditnettet I forbindelse med at Domidont er udvidet til også at kunne beregne lån i fremmed valuta, skal du straks efter opdateringen hente Omregningstabeller fra Realkreditnettet. Kontroller de nye Ejerskifteprofiler Som oplyst tidligere i opdateringsbrevet opretter vi i forbindelse med denne opdatering en række nye ejerskifteprofiler. Kontroller, at der til hver af de nye ejerskifteprofiler er tilknyttet korrekt Kreditforening Fondskode Bidragsprofil Stiftelsesprofil Evt. optagelseshonorarprofil (sammenlign f.eks. med en af dine gamle profiler) For at gøre ovennævnte kontrol så nem som mulig, kan du udskrive listen over ejerskifteprofilerne klik på ikonet med printeren i øverste venstre hjørne. De nye ejerskifteprofiler: Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Tip! Hvis du sætter en * (stjerne) foran en ejerskifteprofils navn, vil denne blive vist først i ejerskifte-profiloversigterne i prioritetsbilledet og simuleringsbilledet. Er det således oftest de samme profiler, du anvender, kan du måske med fordel indsætte * forrest i disse. Kontroller indholdet i formidlingsaftalens punkt 11. Andre vilkår er korrekt (også medfølgende tilbehør) Som nævnt i opdateringsbrevet skal du være opmærksom på, at har du sager under oprettelse, hvor du - inden du opdaterer til version ikke har udskrevet en formidlingsaftale, skal du sikre dig at indholdet i formidlingsaftalens punkt 11. Andre vilkår er korrekte (herunder oplysning om medfølgende tilbehør), når du udskriver formidlingsaftalen. Side 10/10

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Andelsboliger er omfattet af større ændringer, bl.a. fjernelse af finansiering, ny beregningsmodel for teknisk pris og nye formularer. Andelsboligsager

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F Slotsgade 9A, 48 Nykøbing F. Tlf: 5484299 Fax: 5484299 Egehegnet 28, 48 Nykøbing F. KONTANTPRIS........................ 2.475....... GRUNDAREAL............................. 17... BYGGEÅR..............................

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Banegårdsvej 7 st., 8660 Skanderborg Tlf. 8652 5286 - Fax. 8652 5284 E-mail:

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere