Til de(n) systemansvarlige for domidont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de(n) systemansvarlige for domidont"

Transkript

1 Til de(n) systemansvarlige for domidont Holbæk, den 14. oktober 2003 Programopdatering af Domidont til version Inden du opdaterer Kontroller, at du har en backup (sikkerhedskopi), med din nuværende version af Domidont ( ), der er OK. Gennemlæs opdateringsbrevet og videregiv det til alle på kontoret, som benytter Domidont, således at alle er orienteret om de ændringer, vi har foretaget i Domidont. Foretag kun opdateringen på tidspunkter, hvor du kan komme i kontakt med Plass Data Software A/S, og udfør ikke opdateringen i weekender/på helligdage og dage, der støder op til disse. For ikke at få ødelagt dine data, er det er vigtigt, at du punktligt følger Opdateringsvejledning og Efterbehandling. Da der i forbindelse med opdateringen bliver oprettet nye ejerskifteprofiler, skal du inden opdateringen hente tilbudskurser fra alle kreditforeninger. Henter du ikke tilbudskurserne inden opdateringen, vil du ikke få oprettet de nye ejerskifteprofiler. Med venlig hilsen Plass Data Software A/S Side 1/10

2 Indholdsfortegnelse Programopdatering af Domidont til version Inden du opdaterer...1 Indholdsfortegnelse...2 Ændringer i registre...3 Bidragsprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet...3 Stiftelsesprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet...3 Ejerskifteprofiler registeret Ejerskifteprofiler er udvidet med to nye registre...3 Valuta nyt register...3 Udskriftopstillinger formidlingsaftaleudskrifter er tilrettet...3 Ændringer i funktioner...4 Hent sag sagsoversigt sorteres nu efter statustype...4 Amortisering nu muligt at beregne lån i fremmed valuta...4 Kalender nu muligt at gemme en aftale med et tilknyttet køberemne...4 Formidlingsaftale skærmbillederne tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen...4 Simulering flere nye muligheder i simuleringsbilledet...4 Systemvedligeholdelse muligt at fremregne/genberegne sager for en enkelt butik...5 Formidlingsaftale udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet...5 Ændringer i sagens oplysninger...5 BBR-oplysninger der kan nu hentes endnu flere BBR-oplysninger...5 Prioriteter kan nu beregne på lån i fremmed valuta...5 Ejendomsnumre 0 foran ejendomsnummeret fjernes automatisk...5 Ejere nyt felt, hvor du bestemmer, om ejers adresse skal opdateres fra BBR-indtasteren...5 Ejendom det er arealet med betegnelsen Boligareal der skal udskrives i købsaftalen...6 Status to ejendomstyper har skiftet navn...6 Tilbud felt flyttet...6 Ejendommens forhold skærmbilledet tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen...6 Ændringer i udskrifter...6 Husavis og Lister mulighed for at udskrive husavis og lister pr. afdeling...6 Skærmkopi igen muligt at udskrive en skærmkopi...6 Sagsforløb nu muligt at udskrive fra sagsforløbet...6 Salgsopstillingsformular 4003 ændring, når forsikringspræmien indgår i fællesudgiften...6 Formidlingsaftaleformular 2001 sletning og oprettelse af flere tekster...6 Formidlingsaftaleformular 2002 sletning og oprettelse af flere tekster...6 Formidlingsaftaleformular 2003 sletning og oprettelse af flere tekster...7 Formidlingsaftaleformular 2004 formularen udgået...7 Formidlingsaftaleformular 2005 sletning og oprettelse af flere tekster...7 Formidlingsaftaleformular 2010 ny formular til fritidshuse...7 Købsaftale EL s købsaftale for Villa og Ejerlejligheder er implementeret i Domidont...7 Skøde og berigtigelsesdokumenter skødet bsvilla ændret til MS Word 2000-format...8 Rådgivningsaftale om køb nyt formularsæt i Domidont...8 Opdateringsvejledning...9 Før opdateringen...9 Selve opdateringen...9 Efterbehandling Efter opdateringen skal du gøre følgende Side 2/10

3 Ændringer i registre Bidragsprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet Fejlen, som betød at bidragsprofilregisteret blev nulstillet, når der blev overført satser fra Realkreditnettet, er rettet. Stiftelsesprofiler kan nu igen opdateres via Realkreditnettet Fejlen, som betød at stiftelsesprofilregisteret blev nulstillet, når der blev overført satser fra Realkreditnettet, er rettet. Ejerskifteprofiler registeret Ejerskifteprofiler er udvidet med to nye registre Som følge af de nye lån med afdragsfrie perioder er registeret Ejerskifteprofiler blevet udvidet med to nye registre. Denne udvidelse har samtidigt betydet, at vi har foretaget følgende ændring ved åbning af registeret: I menuen Vælg register (den der fremkommer efter valg af Registre, Beregningsregistre) er de to tidligere menupunkter Ejerskifteprofiler, fastrente Ejerskifteprofiler, rentetilpasningslån erstattet med det nye menupunkt Ejerskifteprofiler Når du klikker på dette menupunkt åbnes en ny menu med følgende fire menupunkter: Fastrente Rentetilpasning Afdragsfrie, fastrente Afdragsfrie, rentetilpasning Under disse fire menupunkter opretter du dine ejerskifteprofiler. I forbindelse med de nye lån med afdragsfrie perioder har vi oprettet følgende ejerskifteprofiler til brug for beregning af de afdragsfrie lån. Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Vigtigt! Se også under efterbehandling. Valuta nyt register Der er oprettet et nyt register under: Registre, Beregningsregistre, Valutakurser. I dette register opretter/vedligeholder du de valutaoplysninger, som du ønsker at Domidont skal kunne omregne til DKK fra. Vi har med opdateringen oprettet oplysninger om følgende valutaer: EUR USD GBP SEK NOK CHF AUD Euro Amerikanske dollar Britiske pund Svenske kroner Norske kroner Schweiziske franc Australske dollar Bemærk, at du manuelt skal ajourføre oplysningerne i valutaregisteret. Du kan altid se de aktuelle kurser for ovennævnte m.fl. på internetadressen Udskriftopstillinger formidlingsaftaleudskrifter er tilrettet I forbindelse med de mange justeringer af formidlingsaftalerne (se under Ændringer i udskrifter), har vi ajourført flere formidlingsaftaleformularer, ligesom vi har tilrettet de enkelte formidlingsaftaleudskrifter. Samtidigt forsøger vi at rydde op i de eksisterende udskrifter - dvs. slette udskrifter, som ikke skal benyttes. Der er dog mulighed for, at vi ikke kan slette alle udskrifter, som ikke skal benyttes, hvorfor du selv må fjerne disse manuelt (vi kan ikke fjerne en udskrift, som har en hændelse tilknyttet og ej heller slette en udskrift, som du selv har oprettet). Side 3/10

4 Ændringer i funktioner Hent sag sagsoversigt sorteres nu efter statustype Fejlen, der betød, at sagerne i sagsoversigten ved hentning af en sag ikke blev vist efter statustype, er rettet. Amortisering nu muligt at beregne lån i fremmed valuta Domidont håndterer nu eksisterende lån i fremmed valuta, når lånet er hentet via Realkreditnettet. På Amortiseringsbilledet vil alle oplysninger altid, blive vist i den oprindelige valuta og ud for hvert beløbsfelt vises den aktuelle valuta. Se også under Registre. Kalender nu muligt at gemme en aftale med et tilknyttet køberemne Fejlen, der opstod, når det blev forsøgt at gemme en aftale med et køberemne tilknyttet, er rettet. Når der fra sagsstyringen placeres en opgave i kalenderen, bliver denne nu også registreret med ejendommens adresse. Opgaven indeholder således nu både oplysning om kategori, ejendommens sagsnr., adresse, ejer og bemærkninger. Formidlingsaftale skærmbillederne tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen Som følge af ændringerne i formidlingsaftalen (se Ændringer i udskrifter) er der foretaget diverse tilpasninger i skærmbillederne i funktionen Formidlingsaftale. Bl.a. er følgende ændret: Fanebladet Værdiansættelse har skiftet navn til Værdiansættelse og udbudspris. Oplysningen om Individuel aftale om udbudsprisen er samtidig flyttet til ovennævnte faneblad fra fanen Andre vilkår. På fanen Andre vilkår er der oprettet to nye felter, når ejendomstypen er Fritidshus: Indbo medfølger Som standard udfyldt med hak for Ja (tilret evt. din standardsag til korrekt svar). dog med følgende undtagelser Den tekst, du indtaster i feltet kan du få overført til købsaftalens afsnit 14, Individuelle vilkår, ved at højre-klikke på musen - når markøren er placeret i udbudets eller det aktuelle tilbuds Supplerende oplysninger - og klikke på menupunktet Indsæt undtagelser fra formidlingsaftale. Bemærk, der foretages ikke nogen automatisk opdatering mellem felterne. Simulering flere nye muligheder i simuleringsbilledet Sælgers provenu: Du kan nu fjerne Sælgers provenu fra Simuleringsbilledet. Når du har de Primære oplysninger vist i Simuleringsbilledet (dem får du vist, når du klikker på ikonet med en Sort nøgle med et rødt spørgsmålstegn ovenpå), kan du i feltet Til/Fra Sælgerprovenu sætte et hak (flueben), og dermed få fjernet sælgers provenu fra skærmbilledet. Låneart: Du kan nu bestemme/ændre Låneart på det nye ejerskiftelån direkte i Simuleringsbilledet. Når du har Ejerskiftelånets detaljer vist i Simuleringsbilledets nederste højre hjørne (dem får du vist, når du klikker på det nye ejerskiftelån), er der oprettet et nyt felt, hvor du kan bestemme/ændre Lånearten. Det nye Sælgerpantebrev: På fanen Købsaftale (findes, når du har åbnet det nye sælgerpantebrev) er der i felterne: Første termin og Første ordinære termin oprettet to datoberegningsfunktioner. De to funktioner benævnes: Beregn første termin Beregn første termin/første ord. termin Når du skal bruge de to datoberegningsfunktioner, gør du følgende: 1. Placer markøren i det af felterne, du ønsker datoer beregnet for. 2. Klik på musens Højre knap. 3. Klik på menupunktet Indsæt speciel. 4. Klik på den aktuelle datoberegningsfunktion. - Beregner første termin - Beregner første termin og første ordinære termin Bemærk, at i feltet Første ordinære termin findes kun mulighed for at beregne Første ordinære termin. Lån i fremmed valuta: Når du har et eksisterende lån i en sag vil Domidont i Simuleringsbilledet vise lånets ikon med en grøn baggrundsfarve. Hvis du markerer lånet, vil du under lånets udvalgte oplysninger (nederste højre hjørne) kunne se lånets aktuelle Valutakurs og Kursdato. Ny lånetype: Du kan nu beregne nye lån som Afdragsfrie lån. Domidont håndterer følgende konvertible lån med afdragsfrie perioder: Lån med afdragsfrihed i 10 år (stående lån). 30-årigt lån med afdragsfrihed i op til 10 år (fast forrentet). Side 4/10

5 Begge ovennævnte lånetyper er som udgangspunkt lavet efter Nordea Kredits måde at beregne lån med afdragsfrie perioder på, men kan anvendes i forbindelse med øvrige kreditforeninger, såfremt disse har tilsvarende obligationer/produkter i deres produktsortiment. I forbindelse med programopdateringen oprettes følgende nye ejerskifteprofiler (du finder dem i registeret: Registre, Beregningsregister, Ejerskifteprofiler, Afdragsfrie, fastrente): Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Systemvedligeholdelse muligt at fremregne/genberegne sager for en enkelt butik Benytter du afdelingsstyring, vil Domidont, når du vælger Fremregning af sager eller Genberegn sager med status til salg, bede dig bestemme for hvilken afdeling, sagerne skal fremregnes. Du kan da vælge én afdeling eller alle afdelinger. Formidlingsaftale udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet Udskrift af Ejerlejlighedsskemaet er flyttet, således at den nu er placeret i oversigten med Formidlingsaftalesiderne. Ændringer i sagens oplysninger BBR-oplysninger der kan nu hentes endnu flere BBR-oplysninger Realkreditnettet og Kommunedata har gjort det muligt at overføre endnu flere oplysninger fra BBR-registeret. Du får derfor også flere oplysninger, når du henter BBR-oplysningerne ind i din sag. De nye funktioner er bl.a.: Oplysning, der viser om ejendommen er opført på lejet grund. Notatfelt, som bl.a. kan indeholde kvalitative udsagn om bygningen, herunder kan der forekomme forureningsoplysninger, som ikke er registreret i amtet. Data vedrørende udarbejdede tilstandsrapporter, hvilket bl.a. giver mulighed for at se, om der er udarbejdet flere på hinanden følgende rapporter. Handelspriser De sidste 10 års vurderinger (max. 10 år) Oplysninger (tekst + beløb) omkring fradrag for forbedringer til sagen. BBR-oplysningerne på en PDF-fil. Ovennævnte nye oplysninger bliver som de øvrige oplysninger fra BBR-registeret placeret under funktionen Ejendomsdata fra BBR, hvorfra du kan overføre relevante oplysninger til selve sagen. Bemærk! Vedr. ovenstående oplysninger generelt: For at du hente oplysningerne skal disse være oprettet i BBRregisteret. Prioriteter kan nu beregne på lån i fremmed valuta Domidont håndterer nu eksisterende lån i fremmed valuta, når lånet er hentet via Realkreditnettet. På Prioritetsbilledet vil alle oplysninger altid blive vist i den oprindelige valuta og ud for hvert beløbsfelt vises den aktuelle valuta. Øvrige steder i Domidont bliver alle beløb omregnet til DKK, og vises således altid i DKK. Se også under Registre og Amortisering. Ejendomsnumre 0 foran ejendomsnummeret fjernes automatisk Hvis der er indtastet et eller flere 0 (nul) i feltet Ejendomsnummer, vil Domidont automatisk fjerne det/dem inden BBRoplysningerne bestilles hos Kommunedata. Ejere nyt felt, hvor du bestemmer, om ejers adresse skal opdateres fra BBR-indtasteren Mange brugere har ønsket mulighed for selv, at bestemme om ejendommens beliggenhed automatisk skal overføres til ejers/ejernes adresse, fra BBR-indtasteren. Vi har derfor i BBR-indtasteren oprettet et nyt felt under ejendommens beliggenhed: Beliggenhed overføres til ejers adresse. I dette nye felt kan du sætte et hak (flueben), hvis du ønsker, at Domidont automatisk skal overføre ejendommens beliggenhed til ejers/ejernes adresse, når du lukker BBR-indtasteren. Som standard bliver ejendommens adresse automatisk overført til ejers/ejernes adresse - lig med, at der som standard er sat et hak i det nye felt. Ønsker du som standard, at adressen ikke overføres til ejendommens beliggenhed, kan du i din standardsag fjerne hakket (fluebenet). Bemærk dog, at i forbindelse med opdateringen vil Domidont på eksisterende fritidshuse (fritidshuse, du har oprettet i version eller tidligere versioner) ikke sætte noget hak i det nye felt. Det betyder, at adressen ikke automatisk bliver overført til ejers/ejernes adresse på disse fritidshuse. Side 5/10

6 Ejendom det er arealet med betegnelsen Boligareal der skal udskrives i købsaftalen På købsaftaleformular 1055 (indeholder afsnit 6 for ejerlejligheder) skal der i feltet Heraf udgør boligarealet udskrives det areal, som du på fanen Ejendom, Bygninger, Arealer har indtastet som Bolig. Du skal derfor på dine ejerlejlighedssager sikre, at du har oprettet et areal med betegnelsen Bolig. Status to ejendomstyper har skiftet navn I feltet Ejendomstype er navnet ændret på følgende ejendomstyper: Gl. navn: Anpartsvilla Anpartsejerlejlighed Nyt navn: Ideel anpart, villa Ideel anpart, ejerlejlighed Tilbud felt flyttet Feltet Til købsaftale af dato fra fanen Allonge er flyttet til fanen Ejendommen, Tilbud, Accept og benævnes nu Dato for købsaftale. Datoen, som du indtaster i feltet, skal være den dato, som sælger underskriver købsaftalen, og datoen vil blive udskrevet på vitterlighedspåtegningen (vitterlighedspåtegningen, som udfyldes, hvis købsaftalen skal tinglyses) og på allongen. Ejendommens forhold skærmbilledet tilpasset ændringerne i formidlingsaftalen Som følge af ændringerne i formidlingsaftalen (se Ændringer i udskrifter) er der foretaget diverse tilpasninger i skærmbilledet Ejendommens forhold. Ændringer i udskrifter Husavis og Lister mulighed for at udskrive husavis og lister pr. afdeling Udskrifter fra følgende funktioner kan nu udskrives for en enkelt afdeling eller for alle afdelinger. Husavis Lister Benytter du afdelingsstyring, vil Domidont, når du vælger udskrivning af en husavis eller liste, bede dig bestemme fra hvilken afdeling, udskriften skal indeholde data. Du kan da vælge én afdeling eller alle afdelinger. Skærmkopi igen muligt at udskrive en skærmkopi Det er nu igen muligt at udskrive en skærmkopi, når du har en opsætning, hvor du anvender 256 farver. Sagsforløb nu muligt at udskrive fra sagsforløbet Der er nu også mulighed for at udskrive en liste fra sagsforløbet. Listen udskrives, som ved udskrivning fra andre registre, ved at klikke på ikonet med printeren - vises ved vores standardinstallation, yderst til venstre. Du kan også udskrive listen ved at trykke Ctrl+P. Salgsopstillingsformular 4003 ændring, når forsikringspræmien indgår i fællesudgiften Hvis du på ejendommen, fanen Brutto-/ejerudgifter, feltet Forsikringspræmien er baseret på har valgt, at forsikringen betales over fællesudgifterne, vil Domidont på salgsopstillingsformular 4003 under Forsikringsforhold alene skrive Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften. Tidligere skrev Domidont: Forsikringsringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på: Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften. Formidlingsaftaleformular 2001 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2001: Fra afsnit 3 er teksterne på basis af gældende renteniveau og Ejendommen udbydes til denne kontantpris slettet. Følgende tekst er tilføjet i afsnit 3: Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommens miljøforhold m.v. Udbudsprisen er i samråd med sælger aftalt til en kontantpris på kr.. Hvis ejendommen ikke er solgt senest den, er det aftalt, at. Afsnit 4 s første linie er ændret til Byggeteknisk gennemgang og/eller tilstandsrapport. Fra afsnit 4 er teksten Byggeteknisk gennemgang under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. erstattet af teksten Tilstandsrapport under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Hele afsnit 6 (Ejendomsmæglerens sikkerhedsstillelse) er flyttet til formular Formidlingsaftaleformular 2002 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2002: Hele afsnit 6 (Ejendomsmæglerens sikkerhedsstillelse) er flyttet til formular 2002 fra formular Side 6/10

7 I tredje afsnit under afsnit er efter ejendommens vederlag tilføjet, dog kun såfremt det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde ejendomsmægleren ude. Formidlingsaftaleformular 2003 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2003: I afsnit 10 mellem pengeinstitutter og private kreditorer og Fuldmagten omfatter tillige, at er tilføjet, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber. Formidlingsaftaleformular 2004 formularen udgået Dansk Ejendomsmæglerforening har med ændringerne i formidlingsaftalen ladet formular 2004 udgå. Vi har tilrettet de forskellige udskrifter, så formular 2004 ikke længere findes som udskriftsmulighed, og ej heller indgår i de samlede udskriftssæt. Formidlingsaftaleformular 2005 sletning og oprettelse af flere tekster Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget følgende ændringer i formular 2005: Fra afsnit 3 er teksterne på basis af gældende renteniveau og Ejendommen udbydes til denne kontantpris slettet. Følgende tekst er tilføjet i afsnit 3: Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommens miljøforhold m.v. Udbudsprisen er i samråd med sælger aftalt til en kontantpris på kr.. Hvis ejendommen ikke er solgt senest den, er det aftalt, at. Afsnit 4 s første linie er ændret til Byggeteknisk gennemgang og/eller tilstandsrapport. Fra afsnit 4 er teksten Byggeteknisk gennemgang under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. erstattet af teksten Tilstandsrapport under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Formidlingsaftaleformular 2010 ny formular til fritidshuse Ny formular fra Dansk Ejendomsmæglerforening til fritidshuse, som skal benyttes ved begge handelsprincipper: Resultatafhængig og Efter regning. Udskriften af formidlingsaftale til Fritidshuse er tilrettet, så den indeholder den nye formular. Den nye formular indeholder bl.a. oplysning om medfølgende/ikke medfølgende tilbehør. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at har du sager under oprettelse, hvor du - inden du opdaterer til version ikke har udskrevet en formidlingsaftale, skal du sikre dig at indholdet i punkt 11. Andre vilkår er korrekte (herunder oplysning om medfølgende tilbehør). Købsaftale EL s købsaftale for Villa og Ejerlejligheder er implementeret i Domidont Med denne version fremsender vi Ejendomsmæglernes Landsorganisation s købsaftale for Villa og Ejerlejlighed som MS Word2000-dokumenter. Dokumenterne benævnes: ELVilla.doc ELEjerl.doc Købsaftale til ejendomstypen Villa Købsaftale til ejendomstypen Ejerlejlighed Husk, når du skal udskrive tekstbehandlingskøbsaftalen, at sætte hak i feltet Flet via tekstbehandling (feltet findes i ikonlinien). Ønsker du at anvende disse købsaftaledokumenter, skal du oprette disse i Udskriftsopstillinger: Oprettelse af Villa-købsaftalen: Klik på menupunktet Registre. Klik på Udskriftsopstillinger. Klik på ikonet med det grønne plus-tegn. I feltet Gruppe vælger du Købsaftale. I feltet Undertype vælger du Villa. I feltet Dokumenter indtaster du elvilla. I feltet Bemærkninger skriver du en tekst, der fortæller dig, at det er EL s villa-købsaftale, der udskrives. Oprettelse af Ejerlejligheds-købsaftalen: Klik på menupunktet Registre. Klik på Udskriftsopstillinger. Klik på ikonet med det grønne plus-tegn. I feltet Gruppe vælger du Købsaftale. I feltet Undertype vælger du Ejerlejlighed. I feltet Dokumenter indtaster du elejerl. I feltet Bemærkninger skriver du en tekst, der fortæller dig, at det er EL s ejerlejligheds-købsaftale, der udskrives. Side 7/10

8 Skøde og berigtigelsesdokumenter skødet bsvilla ændret til MS Word 2000-format Skødet bsvilla.doc er ændret til MS Word 2000-format. Rådgivningsaftale om køb nyt formularsæt i Domidont Dansk Ejendomsmæglerforenings formular Rådgivningsaftale om køb kan nu udskrives fra Domidont. Udskrift af formularen sker fra funktionen Formidlingsaftale. Rådgivningsaftalen består af i alt 3 sider, som har følgende formularnr.: Raakoeb11001 Rådgivningsaftale om køb side 1 Raakoeb11002 Rådgivningsaftale om køb side 1 Raakoeb11003 Rådgivningsaftale om køb side 1 Navnene på den eller de personer, som aftalen indgås med, skal oprettes som budgetpersoner, for at de bliver udskrevet i Rådgivningsaftalen. Side 8/10

9 Opdateringsvejledning Sådan udfører du programopdateringen: Før opdateringen Bemærk! Det er vigtigt, at du kontrollerer alle nedenstående punkter inden du opdaterer. Opdateringen skal udføres på én PC, hvorfra du kan starte Domidont. Kontroller først, at din nuværende Domidont har version nr Har du ikke denne version skal du først opdatere til denne version (du må ikke opdatere fra version til version og derfra direkte opdatering til version du skal starte version og danne en sikkerhedskopi af dataene i denne version, inden du opdaterer til version 3.100). Kontroller at du har en backup (sikkerhedskopi), med nuværende version af Domidont (se versionsnr. ovenfor), der er OK. Kontroller at Domidont ikke er startet - hvis du har netværk (inkl. WTS-netværk), skal du kontrollere, at Domidont ikke er startet på nogen PC i netværket (på WTS-serveren). Overfør nu opdateringsfilen til skrivebordet på den PC, hvor du vil foretage opdateringen af Domidont fra. Da der i forbindelse med opdateringen bliver oprettet nye ejerskifteprofiler, skal du inden opdateringen hente tilbudskurser fra alle kreditforeninger. Henter du ikke tilbudskurserne inden opdateringen, vil du ikke få oprettet de nye ejerskifteprofiler. Selve opdateringen 1. Du kan overføre og gemme filen på følgende måde (hvis du anvender Microsoft Internet Explorer, version 6): 1.1 Højre-klik på ordet her (vises med blå skrift) i en for at få adgang til at overføre opdateringsfilen (patch-filen). 1.2 Vælg Gem destination som... i den menu, der fremkommer. 1.3 Søg frem til Skrivebordet. 1.4 Kontroller at feltet Filnavn er udfyldt med navnet d exe eller d Klik på knappen Gem. Bemærk! Hvis du bliver spurgt, om du vil overskrive filen, er det vigtigt, at du svarer NEJ. Kontroller i stedet endnu engang, at feltet Filnavn er udfyldt med navnet d exe eller d Nu er filerne til opdateringen gemt på din PC s skrivebord og selve opdateringen kan starte. 2.1 Luk alle programmer på den PC, hvor du skal foretage opdateringen. 2.2 Kontroller at Domidont ikke er startet - hvis du har netværk, skal du kontrollere, at Domidont ikke er startet på nogen PC i netværket. 2.3 Dobbeltklik på ikonet med filen d exe (ikonet forestiller en blå lægetaske med et rødt kors på hvid baggrund). 2.4 Nu vises et vindue med overskriften Patch file using BinPatch technology, og efter et stykke tid kvitterer opdateringsprogrammet med en melding om at opdateringen er udført med Success. 2.5 Klik på Exit-knappen. 2.5 Luk alle programmer, så du befinder dig på skrivebordet. 2.6 Peg på ikonet med filen d exe, og klik på musens højreknap. 2.7 Klik på menupunktet Slet, og bekræft, at du vil slette filen d exe. 2.8 Domidont er igen klar til brug. 2.9 Åbn Domidont Klik på menupunktet Hjælp Klik på punktet Om Domidont Kontroller at den nu har version nr Luk skærmbilledet Om Domidont, og udfør Efterbehandlingen (se næste side) Først når du har udført Efterbehandlingen, må du give tilladelse til at andre brugere igen må anvende Domidont. Side 9/10

10 Efterbehandling Efter opdateringen skal du gøre følgende Hent omregningstabeller fra Realkreditnettet I forbindelse med at Domidont er udvidet til også at kunne beregne lån i fremmed valuta, skal du straks efter opdateringen hente Omregningstabeller fra Realkreditnettet. Kontroller de nye Ejerskifteprofiler Som oplyst tidligere i opdateringsbrevet opretter vi i forbindelse med denne opdatering en række nye ejerskifteprofiler. Kontroller, at der til hver af de nye ejerskifteprofiler er tilknyttet korrekt Kreditforening Fondskode Bidragsprofil Stiftelsesprofil Evt. optagelseshonorarprofil (sammenlign f.eks. med en af dine gamle profiler) For at gøre ovennævnte kontrol så nem som mulig, kan du udskrive listen over ejerskifteprofilerne klik på ikonet med printeren i øverste venstre hjørne. De nye ejerskifteprofiler: Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 RD Afdr.fri, 5% 10/30 år/2035 NOR Afdr.fri, 4% 10 år/2015 NOR stående Afdr.fri, 3% 10 år/2015 RD stående Afdr.fri stående forkortelse for Afdragsfri forkortelse for stående lån Tip! Hvis du sætter en * (stjerne) foran en ejerskifteprofils navn, vil denne blive vist først i ejerskifte-profiloversigterne i prioritetsbilledet og simuleringsbilledet. Er det således oftest de samme profiler, du anvender, kan du måske med fordel indsætte * forrest i disse. Kontroller indholdet i formidlingsaftalens punkt 11. Andre vilkår er korrekt (også medfølgende tilbehør) Som nævnt i opdateringsbrevet skal du være opmærksom på, at har du sager under oprettelse, hvor du - inden du opdaterer til version ikke har udskrevet en formidlingsaftale, skal du sikre dig at indholdet i formidlingsaftalens punkt 11. Andre vilkår er korrekte (herunder oplysning om medfølgende tilbehør), når du udskriver formidlingsaftalen. Side 10/10

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere