Oversigt over funktioner OBS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over funktioner OBS:"

Transkript

1 Indhold Oversigt over funktioner OBS En gennemgang af afspilleren Knapper og kontroller Grundlæggende betjening Hovedmenuen Afspilning af Musik Afspilning af Video Foto Radio E-bog Spil Optagelse Stifinder Indstillinger Yderligere funktioner: Stopur USB display modus og Opladning Brug af TF kort Fejlfinding Tekniske specifikationer

2 Oversigt over funktioner 2,4 TFT skærm, Opløsning 320 x 240. Understøtter audioformaterne APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV m.fl. Understøtter ID3-tag. Understøtter TF kort. Understøttede kortstørrelser 128MB - 8GB. Understøtter videoformaterne MPEG-4, AVI, RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, WMV, MOV m.fl. Understøtter billedformaterne JPEG, BMP og GIF. Automatisk billedvisning. Indbygget mikrofon. Lang optagetid. Energisparefunktion. Automatisk lysdæmpning og autosluk. En række afspilnings- og gentagefunktioner Understøtter FM radio. Understøtter multi-sprog. 5PIN højhastigheds USB2.0 filoverførsel. Understøtter læsning af E-bog, bogmærkefunktion. Kan anvendes som flytbar harddisk. Understøtter opgradering af firmware. Understøtter fler-funktionalitet. Du kan læse en E-bog mens du lytter til musik. OBS: Denne manual indeholder de vigtige sikkerhedsanvisninger, du har brug for at kende, samt oplysninger om betjening af produktet. Læs venligst denne manual før ibrugtagning. 1. Afspilleren skal oplades via PC'ens USB-port inden ibrugtagning. 2. Undlad at anvende afspilleren påsteder, hvor den udsættes for stærk varme eller kulde, store mængder støv eller høj luftfugtighed. 2. Undlad at tabe eller støde afspilleren og undlad at ryste TFT displayet, da TFT skærmen kan tage skade af en sådan behandling. En afspiller, der har været udsat for fald eller stød er ikke dækket af garantien. 3. Batteriets levetid kan variere afhængigt af de forhold, det anvendes under. 4. Opladning påkrævet: A: Ingen strøm. B: Autonedlukning af system. C: Ingen reaktion ved tastetryk. 5. Undlad at afbryde forbindelsen, mens afspilleren formatterer, eller mens der uploades eller downloades filer til/fra afspilleren, da en sådan afbrydelse kan medføre problemer i systemet. 6. Producenten påtager sig intet ansvar for data, der mistes pågrund af beskadigelse eller reparation af afspilleren eller hvis afspillerens indbyggede hukommelse af anden grund svigter. Afspilleren bør betjenes i overensstemmelse med manualen, og du bør tage back-up af vigtige data. Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål. Undlad selv at forsøge at reparere eller modificere afspilleren, da en sådan handling vil medføre, at garantien bortfalder. 7. Afspillerens system firmware og flashhukommelsens FAT tabel optager en vis mængde plads i hukommelsen. Derfor vil den reelle frie hukommelse vises som værende lidt mindre end den nominelle angivelse, når du viser afspillerens flashdrev i Windows Stifinder påpc'en. 8. Afspillerens firmware og filerne, der er gemt i afspilleren, kan angribes af computervirus. Sørg derfor for altid at holde din virusbeskyttelse opdateret. Hvis afspilleren er blevet inficeret og ikke fungerer, kan du opgradere firmwaren gennem en PC, der ikke er inficeret, og dernæst formattere afspilleren.

3 9. Afspilleren bliver en smule varm i venstre hjørne, dette er normalt. 10. Afspillerens ydeevne og funktionalitet kan variere afhængigt af, hvilken version software og hardware, din model anvender. Ret til ændring i specifikationer forbeholdes, da modellen undergår stadig produktudvikling. En gennemgang af afspilleren: Knapper og kontroller: PLAY: Langt tryk tænder eller slukker afspilleren, kort tryk starter eller pauser afspilning. M: Tryk kortvarigt påknappen for at bekræfte eller åbne en undermenu. Tryk påknappen og hold den inde for at afslutte. PRE : Langt tryk spoler tilbage, kort tryk springer til forrige fil. NEXT : Langt tryk spoler frem, kort tryk springer til næste fil. V+: Skruer op for lyden. V-: Skruer ned for lyden. Grundlæggende betjening: Sådan tænder og slukker du: Tænd: Tryk påknappen play og hold den inde i 2-5 sekunder, hvorefter afspilleren viser OSD displayet og åbner betjeningsmenuen. Sluk: Tryk påknappen play og hold den inde i 2-5 sekunder, hvorefter afspilleren lukker ned. Funktionen gentag A-B: Tryk påknappen play og hold den inde i 2 sekunder for at aktivere gentagefunktionerne under afspilning. Nederst i skærmbilledet vises gentageikonet A som tegn på, at et loop starter her. Tryk påknappen play igen og hold den inde i 2 sekunder hvor loopet skal slutte. B vises

4 som tegn på, at loopet slutter her. Herefter vises ikonet A-B påskærmen og afspilleren afspiller loopet igen og igen. Tryk påknappen play og hold den inde i 2 sekunder, når du vil afbryde gentagelse A-B. Tilslutning til PC og overførsel af filer: Forbind afspilleren til din PC ved hjælp af et USB kabel. Du kan anvende afspilleren som flytbar harddisk eller overføre data. Når afspilleren er tilsluttet via USB, kan du anvende den som flashdrev og kopiere dine yndlings musikfiler eller MP4-filer til afspilleren. Sådan indstiller du lydstyrken: Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af knapperne V+ og V- under afspilning af musik eller video. Sådan spoler du frem eller tilbage: Tryk påknappen eller og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt frem eller tilbage i filen. Sådan springer du til næste eller forrige fil: Tryk kortvarigt påknappen eller, hvis du vil springe til næste eller forrige fil under afspilning af musik eller video. Hovedmenuen: Når hovedmenuen vises pådisplayet, kan du trykke påknapperne /V+ og /V- for at vælge mellem de 10 undermenuer musik/ video/ foto/ radio/ e-bog/ spil/ optagelse/ stifinder/ indstillinger / yderligere funktioner: stopur. Se tegningen herunder. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne en undermenu, som vist påtegningen herunder: Afspilning af Musik:

5 1. Tryk kortvarigt påknappen eller og markér punktet Musik. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen. Undermenuen indeholder punkterne al musik, kunstner, album, genre, mine favoritter, optag, oversigt, mediaopdatering og husk sidste. Du kan vælge med knapperne / og trykke påknappen M for at markere en fil til afspilning. Tryk påknappen M for at begynde afspilningen. 2. Tryk påknappen Play og hold den inde i 2 sekunder for at aktivere gentagefunktionerne under afspilning. Nederst i skærmbilledet vises gentageikonet A som tegn på, at et loop starter her. Tryk påknappen Play igen og hold den inde i 2 sekunder hvor loopet skal slutte. B vises som tegn på, at loopet slutter her. Herefter vises ikonet A-B påskærmen og afspilleren gentager loopet igen og igen. Tryk påknappen Play og hold den inde i 2 sekunder, når du vil afbryde gentagelse A-B. 3.Tryk kortvarigt påknappen V+" / V- for at indstille lydstyrken under afspilning af musik. 4. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen med funktionsindstillinger under afspilning af musik: gentagemodus, afspilningsmodus, MSEQ, EQ Sel, Brugerdef. EQ, Display. Se tegningen herunder: 1. Gentagefunktioner A. Enkelt: afspiller den valgte fil en gang og går videre til næste fil. B. Gentag: gentager den valgte fil. C. Alle: afspiller alle filer én gang. D. Gentag alle: gentager alle filer. E. Intro: afspiller de første 10 sekunder af hver fil i afspilleren (der skiftes til almindelig

6 afspilning, når der er spillet intro af alle filer). 2. Afspilningsmodus Du kan vælge mellem afspilning i filrækkefølge eller vilkårlig rækkefølge. 3. MSEQ Valgmulighederne er 3D, Bas og LEQ. 4. EQ Sel Du kan vælge mellem indstillingerne Normal, MSEQ, Rock, Pop, Klassisk, Bas, Jazz, Brugerdef. EQ. 5. Brugerdef. EQ Tryk kortvarigt påknappen M og vælg punktet. Vælg den skyder, du vil indstille, ved hjælp af knapperne / og indstil skyderen ved hjælp af knapperne V+/V-. Når du er tilfreds med indstillingen, skal du vælge JA' ved hjælp af knapperne / og dernæst trykke på knappen M for at gemme og lukke. 6. Display Du kan indstille: ID3/lyric Som standard er afspilleren indstillet til visning af ID3. Hvis du i stedet vil vise sangtekster, skal du vælge punktet lyric. Hvis der findes en lrc-fil med sangteksten i samme mappe som musikfilen, kan afspilleren vise sangteksten under afspilning. Bemærk: 1. Enkelte MP3/WMA filer indeholder kode, der er såspeciel at afspilleren ikke kan spille dem. I såfald bør de konverteres med et konverteringsværktøj, inden du kopierer dem til afspilleren. 2. APE understøtter kun NORMAL i version 3.95, 3.97, 3.98 og 3.99 samt FAST compress version Afspilning af Video: 1. Vælg punktet Video i hovedmenuen ved hjælp af knapperne /V+ og /V-. Tryk kortvarigt på knappen M for at åbne undermenuen, og tryk igen kortvarigt påknappen M for at bekræfte og afspille filen. 2. Tryk kortvarigt påknappen V+/V- for at indstille lydstyrken under afspilning af video. 3. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen Stifinder og vælg en fil ved at trykke på

7 knappen eller. Tryk kortvarigt påknappen M for at begynde afspilningen. 4. Tryk kortvarigt påknappen eller, hvis du vil springe til forrige eller næste fil. Tryk på knappen eller og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt frem eller tilbage i filen. Tryk kortvarigt påknappen Play for at afspille eller pause afspilning af videofilen. 5. Tryk kortvarigt påknappen M for at kalde følgende valgmuligheder frem påskærmen: vælg tidsafspilning eller vis påfuld LCD. A. Vælg tidsafspilning: Tryk kortvarigt påknappen M for at kalde menubjælken frem nederst i skærmbilledet. Tryk igen kortvarigt påknappen M for at kalde den udvidede menubjælke frem. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne for indtastning og tryk kortvarigt påknappen V+/V- for at justere. Vælg mellem time/minut ved at trykke påknapperne eller og tryk påknappen M for at bekræfte din indtastning. Afspilleren går til det valgte tidspunkt og fortsætter afspilningen derfra. Tryk på knappen M og hold den inde, når du vil afslutte tidsafspilning. B. Vis påfuld LCD: Tryk kortvarigt påknappen M for at kalde menubjælken frem nederst i skærmbilledet. Tryk igen kortvarigt påknappen M for at kalde den udvidede menubjælke frem. Tryk kortvarigt påknappen M og vælg mellem fuldskærms eller normal visning. Tryk kortvarigt påknappen M for at bekræfte, eller tryk påknappen og hold den inde, hvis du vil afslutte. 6. Understøttede videoformater: MPEG-4, AVI, RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, WMV, MOV m.fl. Bemærk: 1. RM/RMVB er kun understøttet i filopløsninger under 800 x 480 og med CODEC Real Video Codec 8/9/10. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet RM/RMVB. 2. AVI/MP4 er kun understøttet i filopløsninger under 800 x 480 og med CODEC Xvid, Divx3/4/5, MS MPEG-4 V3. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet AVI/MP4. 3. WMV er kun understøttet i filopløsninger under 720 x 480 og med CODEC WMV 7/8/9. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet WMV. 4. FLV er kun understøttet i filopløsninger under 640 x 480 og med CODEC Sorenson H.263. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet FLV. 5. 3GP\MOV er kun understøttet i filopløsninger under 800 x 480 og med CODEC H.263. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet 3GP\MOV. 6. MPG er kun understøttet i filopløsninger under 768 x 576 og med CODEC MPEG-I. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette

8 område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet MPG. 7. VOB er kun understøttet i filopløsninger under 768 x 576 og med CODEC MPEG-II. Jo længere/højere opløsning filen er, jo større er filstørrelsen. Hvis filen ligger udenfor dette område, vil afspilleren sige, at den ikke understøtter formatet VOB. 8. Afspilleren understøtter ikke videofiler med dobbelt soundtrack (dobbelt soundtrack er en film med to lydspor. Dette gælder alle videoformater). 9. Hvis du afspiller en film i høj opløsning fra TF-kortet (f.eks. formaterne VOB, MPEG o.s.v.), kan der sommetider forekomme udfald, hvor lyden går fint igennem, men billedet ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at afspilningshastigheden fra det anvendte TF-kort er forholdsvis langsom, så under afspilning af en film i høj opløsning og mange billeder pr. sekund, vil skæ rmens opdateringsfrekvens væ re høj, hvilket kan medføre ovennæ vnte problem. Foto: 1. Vælg punktet Foto i hovedmenuen ved hjælp af knapperne /V+ og /V-.Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen, og tryk igen kortvarigt påknappen M for at bekræfte og vise det valgte foto. Under afspilning af billedfiler kan du trykke påknapperne og for at gåtil næste eller foregående billedfil. 2. I undermenuen Stifinder kan du trykke kortvarigt påknappen M for at åbne en mappe, vælge den ønskede billedfil ved hjælp af knapperne og. Tryk påknappen M og hold den inde for at vende tilbage til foregående menu. 3. Under visning af fotos kan du trykke kortvarigt påknappen M, hvis du vil have adgang til en menu med yderligere funktioner: Rotér mod højre, Rotér mod venstre, Zoom ind, Zoom ud, Slide show, Gennemse og Vælg baggrund. Menuen vises herunder: 4. Tryk påknappen M og hold den inde for at vende tilbage til foregående menu. Tryk påknappen M og hold den inde for at vende tilbage til hovedmenuen. Bemærk:

9 1. Visse JPEG billedfiler, der er beregnet til IPOD, kan ikke vises pådenne afspiller. Sådanne filer kan åbnes i Windows grafikprogrammet Draw eller lignende og konverteres til ordinær JPEG format. Herefter kan de kopieres til afspilleren igen og vises. 2. Hvis en billedfil er stor, vil det tage længere tid at åbne den. Det kan ogsåtage lidt længere at vise fotos, hvis der samtidig afspilles musik, eller hvis nogle af filerne, der vises, er musikkort eller fotokort. 3. JPEG understøttes i en opløsning påhøjst 5000 x 5000 pixel, GIF i en opløsning påhøjst 1000 x Radio 1. Vælg punktet Radio i hovedmenuen og tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen, som vist herunder: 2. I menuen Radio tryk kortvarigt påknappen M for at åbne menuen med yderligere funktioner. Disse er: manuel søgning, autosøgning, faste stationer, gem station, slet station, stereo omskifter, modtageområde og FM optagelse.

10 A. Manuel søgning: Tryk påknappen M i menuen Radio for at åbne funktionsmenuen. Markér punktet Manuel søgning i undermenuen og tryk påknappen M for at åbne menupunktet. Tryk kort eller langt påknappen /V+ eller /V- for at søge manuelt op eller ned ad frekvensbåndet. Når du har fundet den ønskede station, skal du trykke påknappen M og åbne menupunktet gem station for at gemme den station, du fandt manuelt. B: Autosøgning: Tryk påknappen M i menuen Radio for at åbne funktionsmenuen. Markér punktet Autosøgning i undermenuen og tryk påknappen M for at åbne menupunktet. Tryk på knappen /V+ eller /V- for at gennemføre en autosøgning. Når søgningen er gennemført, skal du trykke påknappen M for at bekræfte. Afspilleren gemmer de fundne stationer og vender tilbage til menuen Radio. C: Faste stationer: Tryk påknappen M i menuen Radio for at åbne funktionsmenuen. Markér punktet Faste stationer i undermenuen og tryk påknappen M for at åbne menupunktet. Tryk på knappen /V+ eller /V- og vælg den faste station, du vil lytte til. Du har direkte adgang til de faste stationer, der ligger i afspilleren. De skal ikke indstilles igen, når du vil lytte til dem. D: Gem station, Slet station: Tryk påknappen M for at åbne undermenuen og tryk påknappen /V+ eller /V- for at vælge mellem Gem station og Slet station. Tryk påknappen M for at bekræfte. E: Stereo omskifter: Tryk påknappen M for at åbne undermenuen, tryk påknappen /V+ eller /V- og vælg Stereo omskifter. Tryk dernæst påknappen M for at bekræfte. F: Modtageområde: Tryk påknappen M for at åbne undermenuen og tryk på /V+ eller /V- for at vælge Modtageområde. Som standard er afspilleren indstillet til Europa. Du kan vælge mellem 5 forskellige modtageområder: Kina, Japan, USA, Europa og Campus Radio. G: FM optagelse: Tryk påknappen M i menuen Radio for at åbne funktionsmenuen. Markér punktet FM optagelse i undermenuen og tryk påknappen M for at åbne menupunktet. Tryk kortvarigt påknappen Play mens du står i menuen for at starte en optagelse. Eller tryk påknappen M for at åbne funktionsindstillingerne, hvor du kan foretage indstillinger for Kvalitet og Volumen. Tryk påknappen M og hold den inde for at gemme og vende tilbage til FM radio

11 interfacet. 3. Når du har kontrolleret, at alle nødvendige indstillinger er foretaget, skal du trykke kortvarigt påknappen M for at bekræfte eller på /V+ eller /V- for yderligere indstillinger. Tryk på knappen M og hold den inde, hvis du vil gåtilbage til foregående menu. Bemærk: Forbind hovedtelefoner til afspilleren, hvis du vil lytte til FM radio, da du ellers ikke vil kunne høre stationerne. E-bog 1. Vælg punktet E-bog i hovedmenuen og tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen. Markér en TXT-fil og tryk kortvarigt på knappen M for at bekræfte og åbne filen. Tryk på knappen Play, hvis du vil slette filen. 2. Under læsning af E-bog har du adgang til en række funktioner. Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne funktionsmenuen med punkterne: skift side, gem bogmærke, indlæs bogmærke, slet bogmærke, vælg skrifttype, vælg farve, gennemse, sideskiftsinterval.

12 A: Skift side: Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne. Tryk påknappen /V+ eller /V- for at vælge bogstav og tryk påknappen V+/V- for at vælge side. Tryk dernæst kortvarigt påknappen M for at bekræfte og vende tilbage til funktionsmenuen. B: Gem bogmærke: Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne. Denne afspiller giver mulighed for at gemme op til otte bogmærker. Vælg den ønskede plads og tryk på knappen M for at bekræfte. Tryk påknappen M og hold den inde for at vende tilbage til bogsiden. C: Indlæs bogmærke: Tryk påknapperne /V+ eller /V- for at indlæse et bogmærke. Tryk på knappen M for at åbne. Tryk påknappen /V+ eller /V- for at vælge det ønskede bogmærke. Tryk igen påknappen M for at åbne bogen ved det ønskede bogmærke. D: Slet bogmærke: Tryk på knappen /V+ eller /V- og vælg Slet bogmærke. Tryk på knappen M for at åbne punktet og tryk kortvarigt påknappen M for at slette et bogmærke. E: Vælg skrifttype, Vælg farve, Gennemse: Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne punktet, vælg de ønskede indstillinger og tryk påknappen M for at bekræfte. F: Sideskiftsinterval: Tryk kortvarigt påknappen M for at åbne punktet. Valgmulighederne er: 10S, 15S, 20S, 25S og 30S. Vælg det ønskede tidsinterval og tryk påknappen M for at bekræfte. Bemærk: Denne afspiller understøtter udelukkende TXT-filer i formatet ANSI. Afspilleren understøtter ikke andre formater eller indkodninger. Filer indkodet i andre formater kan åbnes på PC'en i Notepad eller andet program og gemmes som TXT i ANSI format. Herefter kan filen kopieres til afspilleren og læses der. Spil 1. Vælg punktet Spil i hovedmenuen og tryk kortvarigt påknappen M for at åbne undermenuen.

13 Denne afspiller tilbyder følgende spil: Snake, Slide, Koules og Tetris, som vist herunder: 1. Snake V+: Op, V-: Ned, M: Start, Pause, Afslut. : Højre, : Venstre. 2. Slide V+: Op, V-: Ned, M: Start. Tryk kortvarigt påknappen for at skifte niveau. Tryk påknappen og hold den inde for at afslutte. : Højre, : Venstre. 3. Koules V+: Op, V-: Ned, M: Start, Pause. : Højre, : Venstre. Play: Start spillet. 4. Tetris V+: Drej blok, V-: Hurtigere, M: Start, vælg. Tryk påknappen og hold den inde for at afslutte. : Højre, : Venstre. Play: Pause, Start. Optagelse 1. Vælg punktet Optagelse i hovedmenuen og tryk kortvarigt på knappen M for at åbne undermenuen.

14 2. I menuen Optagelse skal du trykke påknappen Play for at starte en optagelse. Tryk påknappen igen for at afbryde. Under optagelsen kan du trykke påknappen M for at gemme den aktuelle optagelse og vende tilbage til menuen Optagelse. 3. I menuen optagelse kan du kalde en dialogboks frem påskærmen ved at trykke påknappen M. Her finder du punkterne: Kvalitet og Volumen. Tryk påknappen M for at indstille. NB: Dine optagelser gemmes i og kan afspilles fra menuen Optagelse i hovedmenuen, når Musikmodus er valgt. Stifinder Stifinder er en nyttig funktion i denne afspiller. I Stifinder får du et klart overblik over afspillerens filer og menuer, hvilket er yderst praktisk, når du leder efter en fil. Vælg punktet Stifinder i hovedmenuen og tryk påknappen M for at åbne stifinder. Tryk dernæst påknappen Play for at åbne mappen. Tryk påknappen M og hold den inde, hvis du vil vende tilbage til foregående menu. Vælg en fil ved hjælp af knapperne V+,V-, og og tryk dernæst påknappen M for at afspille filen. Tryk påknappen Play, hvis du vil slette filen.

15 1. Afspil fil Markér den fil, du vil afspille, i menuen Stifinder ved hjælp af knapperne V+,V-, og og tryk dernæst kort påknappen M for at bekræfte og gåtil afspilningsinterfacet for den valgte filtype. 2. Slet fil Markér den fil, du vil slette, i menuen Stifinder ved hjælp af knapperne V+,V-, og og tryk dernæst kort påknappen Play. Vælg Slet fil for at slette. Hvis du alligevel ikke vil slette filen, skal du vælge Afslut. Tryk påknappen Play for at bekræfte dit valg. Indstillinger Vælg punktet Indstillinger i hovedmenuen (se tegningen herunder) og tryk dernæst påknappen M for at åbne menuen Indstillinger. Vælg den ønskede undermenu og foretag dine indstillinger ved hjælp af knapperne V+,V-, og. Indstillinger for display I menuen Indstillinger skal du vælge systemindstillinger og trykke påknappen M for at åbne menuen. 1. Displayvisning: Valgmulighederne er: 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder og Altid. 2. Lysstyrke: Du kan vælge mellem lysstyrke en, to, tre, fire og fem.

16 3. Lysmodus: Alt mørkt eller Penumbra. 4. Display status: Gem eller Vis. Systemindstillinger: Markér punktet Systemindstillinger i menuen Indstillinger og tryk påknappen M for at åbne. Der er tre undermenuer: Opgradering, Gendannelse og Tastelås. 1. Opgradering: I denne menu vises en dialogboks, der angiver om det er nødvendigt at opgradere. Afslut menuen, hvis ingen opgradering af firmware er nødvendig. 2. Gendannelse: I denne menu vises en dialogboks, der angiver om det er nødvendigt at gendanne afspillerens indstillinger. Afslut menuen, hvis ingen gendannelse er nødvendig. 3. Tastelås: Du kan vælge mellem 10 sekunder, 30 sekunder, 5 minutter, 10 minutter og Ingen Lås. Sådan låser du afspilleren op: Tryk kortvarigt påknappen Play i et hvilket som helst interface. Baggrund: Vælg punktet Baggrund i menuen Indstillinger og tryk påknappen Play for at åbne menuen. Vælg den ønskede baggrund ved hjælp af knapperne V+,V-, og. Du kan vælge mellem 6 forskellige baggrunde: Desk 1, Desk 2, Desk 3, Desk 4, Desk 5 og Desk 6. Stil: Vælg punktet Stil i menuen Indstillinger og tryk påknappen Play for at åbne menuen. Vælg den ønskede stil ved hjælp af knapperne V+,V-, og. Du kan vælge mellem 6 forskellig: style 1, style 2, style 3, style 4, style 5 og style 6. Sprog: Vælg punktet Sprog i menuen Indstillinger og tryk påknappen M for at åbne menuen. Vælg det ønskede sprog ved hjælp af knapperne V+,V-, og og tryk påknappen M for at bekræfte. Systemoplysninger: Vælg punktet Systemoplysninger i menuen Indstillinger og tryk påknappen M for at åbne menuen.her kan du se oplysninger om afspilleren: Intern hukommelse og Ekstern hukommelse (hukommelseskort). Autosluk Vælg punktet Autosluk i menuen Indstillinger og tryk påknappen M for at åbne menuen. Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af knapperne V+,V-, og. Du kan vælge mellem 6 indstillinger: 3 Minutter, 5 Minutter, 10 Minutter, 15 Minutter, 20 Minutter og Ingen autosluk. Tryk påknappen M for at bekræfte.

17 Yderligere funktioner: Stopur Denne afspiller er udstyret med en stopursfunktion. Funktionen Stopur: Tryk på knappen M for at aktivere funktionen Stopur og tryk dernæst kortvarigt påknappen Play for at starte stopuret. Tryk kortvarigt påknappen igen, når du vil stoppe uret. Tryk på knappen for at nulstille stopuret. Tryk på knappen M for at lukke menuen Stopur, og tryk påknappen Play igen for at vende tilbage til hovedmenuen. USB display modus og opladning USB display modus Dette produkt indeholder en højhastigheds USB-terminal, der er standard for flytbare lagerenheder. Afspilleren understøtter Windows 98 (der skal installeres en driver) samt systemerne Windows2000/XP/Vista (der kræves ingen driver). Når du forbinder afspilleren til din PC (vent nogle sekunder), viser afspilleren 'online modus'. Herefter kan du fåadgang til filerne i afspilleren ved at klikke på Denne computer påpc'en. Opladning Du kan oplade afspilleren gennem PC'ens USB-port ved hjælp af et USB-kabel. Under opladningen pulserer batteri-ikonet. Når opladningen er færdig, vises batteri-ikonet konstant. Batteriet skal oplades kontinuerligt i 4 timer for at være fuldt opladet. (De første to gange skal batteriet dog oplades i 8 timer for at aktivere batteriet fuldt ud).

18 Brug af TF kort Når du tilslutter afspilleren til PC'en og henter den frem i Windows Stifinder, vil du se to diske. Den første er afspillerens interne hukommelse, den anden er et evt. tilsluttet TF kort. Den sidste kan ikke åbnes, med mindre der sidder et TF kort i afspilleren. Afspilleren understøtter TF hukommelseskort i følgende størrelser: 128MB til 8GB. Bemærk: Hvis du afspiller en film i høj opløsning fra TF-kortet (f.eks. formaterne VOB, MPEG o.s.v.), kan der sommetider forekomme udfald, hvor lyden går fint igennem, men billedet ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at afspilningshastigheden fra det anvendte TF-kort er forholdsvis langsom, så under afspilning af en film i høj opløsning og mange billeder pr. sekund, vil skæ rmens opdateringsfrekvens væ re høj, hvilket kan medføre ovennæ vnte problem. Dette konverterings væ rktøj kan konvertere MP4, MPG, WMV, RM, RMVB, AVI, VOB video formater til AVI format. 1. Isæ t disken i computeren og åben AVIConverter_320X240_22FPS_EN Setup, og dobbeltklik for at installere. Kør AVI Converter efter installationen er afsluttet. 2.Tryk Add, for at tilføje den fil du vil konvertere 2. Vælg den fil du vil konvertere, og vælg target file path for at vælge hvor den konverterede fil skal placeres. 3. Det er også muligt at væ lge kvalitet samt aspekt rate. Tryk på Save for at gemme indstillingerne og Close for at lukke setting vinduet.

19 4. Tryk på Convert Now for at konvetere.. Dette kan tage adskillige minutter 5. Når konveteringen er fæ rdig kan vinduet lukkets, og den fæ rdige fil kan kopieres over på MP4 afspilleren. Fejlfinding Der kan ikke tændes for afspilleren Kontrollér, om der er nok strøm påbatteriet. Ingen lyd Kontrollér indstillingen for lydstyrke, står den på0? Er hovedtelefonerne tilsluttet korrekt? Støj Kontrollér, om stikket til hovedtelefonerne er rent og fri for snavs. Kontrollér, om musikfilen skulle være ødelagt. Forsøg med en anden musikfil til sammenligning. Beskadigede MP3-filer kan have støj eller kan muligvis slet ikke afspilles. Sære tegn pådisplayet Kontrollér sprogindstillingen, har du valgt korrekt sprog? Kan ikke downloade musik Kontrollér, om afspilleren er korrekt forbundet til PC'en. Kontrollér, om der stadig er fri plads i hukommelsen. Kontrollér, om USB-kablet er i god stand. Kan ikke afspille video, musik eller billedfiler Kontrollér, om filernes format understøttes af afspilleren.

20 Tekniske specifikationer Skærmdisplay 2,4" TFT, opløsning: 320 x 240 Tilslutning til PC Højhastigheds USB 2.0 Hukommelse 128MB 8GB Litiumbatteri Strømforsyning Spilletid Ca. 2-3 timers videoafspilning (gennem hovedtelefon terminalen) Ca. 7-8 timers audioafspilning (blank skærm, strømsparefunktion til og gennem hovedtelefon terminalen) Samplingsrate 8KHz/16KHz MIC optageformat WAV (32 kbps/64 kbps) Diktafonoptagelse Optagelængde Maks. 64 timer (1GB kapacitet) Maks. udgangseffekt (V)10mw + (H)10mw (32 ohm) Audioafspilning Driftstemperatur Sprog Understøttede systemer MP3 bitrate 64 kbps ~ 320 kbps WMA bitrate 64 kbps ~ 320 kbps Frekvensgang 20Hz ~ 20KHz Signal-/støjforhold > 90DB Forvrængning 0,03% -5 til 40 o C Dansk, Simplificeret kinesisk, Engelsk, Svensk, Tysk m.fl. Windows98/2000/XP/Vista Vær miljøbevidst, hjælp med at skåne miljøet Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring apparatet til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet påproduktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes påden for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette apparat - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe påmiljøet. Spørg dit lokale renholdningsselskab hvordan, du bortskaffer elektronisk udstyr påmiljømæssigt forsvarlig vis.

21 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol påproduktet eller emballagen angiver. At produktet ikke måbehandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres påen deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning.

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Hovedfunktion 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Understøtter TF-kort, kapacitet understøtter 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI), RM, RMVB,

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugermanual. MP4 afspiller

Brugermanual. MP4 afspiller Brugermanual MP4 afspiller INDHOLD Brugermanual... 1 FORORD... 3 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAP FUNKTIONER... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj

Læs mere

MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet

MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet MAIN FUNCTION 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV osv. musikafspilning Understøtter TF kort, understøttet hukommelsesstørrelse: 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI),

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS

---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS Indhold Hovedfunktioner ---------------------------------------------------------------------------------------1 OBS --------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Introduktion... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Systemkrav...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde.

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde. Manual 1 INDHOLD Manual... 1 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAPPE FUNKTINOER... 5 BASE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj musik til favoritliste... 8 Musik afspilningsindstillinger...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 MID-7119CM BOXCHIP A13 方 案 丹 麦 标 准 说 明 书,70g 书 纸,135x102mm, 钉 装 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Vær opmærksom på. Oversigt over funktioner

Vær opmærksom på. Oversigt over funktioner Vær opmærksom på Denne information er beregbet til at brugeren kan anvende afspilleren korrekt, læs den venligst grundigt. Undgå venligst temperaturer over 35 eller temperaturer under 5. Slå ikke hårdt

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning Egenskaber Wi-Fi b/g/n 7 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller Hvad er der i kassen 1 Tavle-pc 1 USB-kabel 1 Netadapter Hurtig brugervejledning 1 OTG USB-kabel Beskrivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

MP3-afspiller - Vejledning Opsætningsside

MP3-afspiller - Vejledning Opsætningsside Opsætningsside Opsætning: Placering & funktioner Fra musikskærmen/ - tryk enten på frem eller tilbage-pilen. Se opsætningsskærm. Tryk på E/Enter for at få adgang til opsætningsfilen. Brug frem eller tilbage-pilene

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

Videoproduktion trin for trin

Videoproduktion trin for trin Videoredigering trin for trin Drejebog / manuskript Kamerateknik Storyboard Klippemanus Overfør videofiler til computer Capture Konvertering Redigering Færdigbehandling Vigtige begreber NAVN: KL: Videoproduktion

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAD-10021

BETJENINGSVEJLEDNING TAD-10021 BETJENINGSVEJLEDNING TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

VideoSpin - videoredigeringssoftware

VideoSpin - videoredigeringssoftware - videoredigeringssoftware - generelt Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware baseret på Pinnacle Studio Med videospin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener ned, lægge tekster

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere