institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse"

Transkript

1 institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1

2 2

3 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer 18 Kunst 22 Møbler 30 Kolofon 35 3

4 4

5 Forord Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og formidling. Fagområderne er geografi, geologi, skov, natur, biomasse, landskabsarkitektur og planlægning. Instituttet er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I 2011 blev bygningen præmieret af Frederiksberg Kommune som led i kommunens årlig præmiering af gode og smukke bygninger. Bedømmelseskomiteen fandt, at [det] er et overordentligt vellykket hus, et gedigent og forbilledligt stykke arkitektonisk håndværk både i helhed, detalje og landskabsbearbejdning. Vi bor blandt andet på Rolighedsvej 23 på Frederiksberg dels i en solid, fredet gulstensbygning, bygget som Kjøbenhavns Sygehjem i 1859 dels i en helt ny bygning fra 2010 med træ, glas og mursten som de centrale byggematerialer. Bygningen er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter efter en arkitektkonkurrence i Schønherr A/S har udformet udearealerne i samspil med kunstner Marianne Grønnow. Samspillet mellem de to huse, udearealer, møbler og kunst skaber et forsknings- og undervisningsmiljø ud over det sædvanlige. Det nye hus og det attraktive miljø er alene blevet muligt takket være donationer på ca. 50 mio. kr. fra VILLUM FONDEN, som har betalt omkring en tredjedel af husets pris på ca. 150 mio. kr. En lang række virksomheder, organisationer o.l. har desuden bidraget med donationer til udearealer, møbler og kunst til fællesområderne se næste side. De donationer, vi tidligere har fået til Forskningscentret for Skov & Landskabs bygning i Hørsholm, er fulgt med til den nye adresse. Salget af bygningen har været med til at finansiere det nye hus på Rolighedsvej 23. Desuden er møbler og kunst flyttet med fra Hørsholm. Med dette hæfte vil vi gerne præsentere vores smukke og velfungerende rammer og deres betydning for det daglige arbejde og samtidig sige tak til vores donorer. Frederiksberg, august 2014 Niels Elers Koch Institutleder, professor 5

6 Donationer Indgangsområdet med møbler af Hans J. Wegner og keramikskulpturer af Ivan Weiss Til bygningen Bygningen er blevet mulig takket være en donation på 25 mio. kr. fra VILLUM FONDEN. Dertil kommer, at fonden har finansieret 40 pct. af vores tidligere bygning i Hørsholm, og at salgsindtægterne herfra har været med til at finansiere den nye bygning. I alt har VILLUM FONDEN betalt omkring en tredjedel af bygningens pris på i alt ca. 150 mio. kr. Til udearealer, møbler og kunst Hovedsponsorer Hedeselskabet, Ny Carlsbergfondet, Weimans Fond Diamant-sponsorer Carlsen-Langes Legatstiftelse, Emcon A/S, Jordbrugsakademikerne (JA), Lemming & Eriksson, Løvenholm Fonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Rørbæk og Møller Arkitekter, Vallø Stift, Vemmetofte Kloster Guld-sponsorer 15. Juni Fonden, Bregentved Gods, Danish Forestry Extension A/S, De Danske Skovdyrkerforeninger, Elindco Byggefirma A/S, Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, HedeDanmark A/S, ICS International Conference Service, Inge og Elers Koch, International Woodland Company A/S, Kinnarps A/S, LS-Trapper og Stål A/S, Nils Bernstein, Schønherr A/S, Scion-DTU A/S, Skåneskogens Utvecklings AB, Stiftelsen Sorø Akademi Sølv-sponsorer Akademiet for de Tekniske Videnskaber, BAT-Kartellet 3F, Birthe og Lars Møller Nielsen, Danske Juletræer, Dansk Træforening, Dralle A/S, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Haveselskabet, Jydsk Planteservice A/S, Kirkebjerg A/S, LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Tinghøj v. Anna Margrethe og Niels Kanstrup, Bronze-sponsorer Danida Fellowship Center, Dansk Skovforening, Frede riksberg Kommune, Gårdejer Bendt A. Sloth, Anlægsgartnerfirmaet Have og Landskab, Holstebro Kommune, Inga Caspersen, Mette og Hans Fog, VEU- Center Hovedstaden og Bornholm 6

7 Leverandører Bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rådgivere Arkitekter: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Landskabsarkitekter: Schønherr A/S Ingeniører: Lemming & Eriksson, Rådgivende Ingeniører Bruger-/lejerrådgivning: Emcon A/S Kunstnerisk udsmykning Marianne Grønnow (se også s ) Hovedentreprenør Anlægsgartnere: OK grøn anlæg A/S og HedeDanmark A/S Terræn, kloak, råhus: MT Højgaard A/S Murer: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Tømrer: Elindco Byggefirma A/S Smed: LS-Trapper og Stål A/S Gulv: LL Entreprise Maler: Pedersen og Andersen A/S Teknik: Kirkebjerg A/S CTS: Schneider Electric A/S Elevator: Thyssen Elevator A/S Laboratorieinventar: IC Inventar A/S Køkkeninventar: Svane Køkken Tekøkkeninventar: Elindco Byggefirma A/S Møbelinventar: po inventar as (se også s ) Øvrige: Nordisk Skoletavle Fabrik, Informationsteknik Scandinavia A/S, Jydsk Planteservice A/S Træ, glas, stål og mursten er centrale materialer i den nye bygning 7

8 Bygningen Af Bente Rørbæk Jørgensen, arkitekt, Rørbæk og Møller Arkitekter stål og mursten er aterialer i den nye 8

9 Processen Hos Rørbæk og Møller Arkitekter vakte det stor glæde, da vi i marts 2006 fik at vide, at arkitektkonkurrencen om et nyt hus til Skov & Landskab (nu IGN) var afsluttet med vores projekt som vinder. Som det er normalt, knyttede dommerbetænkningen en række bemærkninger til det vindende projekt, og i løbet af sensommeren blev konkurrenceforslaget bearbejdet og planløsninger korrigeret i dialog med såvel brugerrepræsentanter som bygherre. Omtrent et år senere blev Lemming & Eriksson tilknyttet som rådgivende ingeniører og siden Schønherr som landskabsarkitekter. Herefter indledtes projekteringen i et engageret samspil med husets fremtidige brugere, for at sikre at projektet i størst mulig udstrækning svarede til de krav, som Københavns Universitet stiller til et nybyggeri. Rolighedsvej 23 Det oprindelige hus på Rolighedsvej 23 er bygget som Kjøbenhavns Sygehjem i , lige efter den store koleraepidemi. Sygehjemmet skulle været et godt og passende hjem for personer fra især borger- og embedsstanden, som led af uhelbredelige eller langvarige sygdomme og ikke kunne blive på de almindelige hospitaler. Sygehjemmet blev opført efter tegninger af arkitekt H.C. Stilling i italiensk stil, som var datidens store trend. Facaden er stærkt inspireret af Palazzo di Montecitorio i Rom, bygget i 1650 som palads for en adelsmand. I 1922 flyttede sygehjemmet til Ordrup, og Landbohøjskolen (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) købte bygningen sammen med naboejendommen, den gamle lystgård Villa Rolighed. Bygningen er siden blevet brugt til undervisning og forskning inden for skovbrug, havebrug og landskabsarkitektur. Den blev fredet i I dag huser bygningen dele af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og dele af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Bygningen blev opført i fagentreprise fra primo 2009 til efteråret 2010 og er således produktet af et næsten fem år langt og tæt samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere og udførende. Nyt og gammelt kobles Intentionen bag placeringen er at lægge nyt til gammelt. Ca kvadratmeter nybyggeri er føjet til den eksisterende Frederiksberg Campus. I samspil med den oprindelige fredede gule teglstensbygning 3-21 mod Rolighedsvej danner nybygningen de fysiske rammer Kobling af nyt og gammelt: Udsigt fra det nye hus mod den oprindelige bygning på Rolighedsvej 23 9

10 Nyrenoverede studenterfaciliteter i Forhuset for IGN. Den komplementerer det eksisterende anlæg og er med til at danne en ny helhed med et attraktivt og tidssvarende forsknings- og undervisningsmiljø. Den smukke trefløjede bygning 3-21 er oprindeligt opført i 1859 som Kjøbenhavns Sygehjem og huser en stor del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings aktiviteter. Bygningen kaldes Forhuset og har igennem mange år været hjemsted for uddannelser inden for skov og landskab. For at fastholde et samlet og levende undervisningsmiljø er der sideløbende med nybyggeriet udført ombygninger og istandsættelser i bygning 3-21, så Forhuset indgår kvalitativt og funktionelt på lige fod med nybyggeriet. Forhuset indeholder primært undervisnings- og studenterfaciliteter, mens der i nybyggeriet, kaldet Fælleshuset, er skabt ro om de forskningsmæssige og administrative aktiviteter. Fælleshuset er således disponeret med forskerfaciliteter i form af laboratorier, kontorer, mødelokaler og grupperum, samtidig med at fællesrum og et nyt større audi torium, kaldet Wilhjelm Auditoriet, til brug for hele Frederiksberg Campus, sammenkobler undervisning og forskning, nyt og gammelt. Byggeriets hovedidé Nybygningen for IGN er placeret i periferien af et større samlet haveanlæg med græsplæner og stauder. Omgivet af haven, mellem fire væksthuse og Forhuset, er Fælleshuset opført. Den eksisterende bygning afgrænser byggefeltet mod syd, og med sin imposante facade mod Rolig hedsvej markerer den stedet i forhold til byen. Den nye bygning er spændt ud mod nord i byggefeltet og fuldender og slutter den fjerde side i det gamle trefløjede anlæg. Fælleshuset er karakteriseret ved et højt smalt atrium (se side 8), skærmet på tre sider af forskerkontorernes placering i en rationel U-form, og mod syd af Æsken, hvor de mere centrale funktioner som møderum og auditorium er placeret i to hævede etager. Et stort oven lys, U ets murede flader og Æskens træbeklædning danner rammen om det centrale samlende fællesrum. Forhuset set fra Rolighedsvej 1 0

11 Fælleshuset danner en naturlig fjerde side i forhold til det oprindelige trefløjede bygningsanlæg. Mod nord U et med forskerkontorer og mod syd Æsken. Udearealerne blev ændret lidt inden etableringen se side U et Fælleshuset Æsken Forhuset 1 1

12 Haverummet mellem husene er i tæt kon takt med stueetagen i Fælleshuset Gangbroen binder Fælleshuset og Forhuset sammen i 1. sals højde Mellem Forhuset og Fælleshuset opstår et haverum, der står i tæt visuel kontakt med stueetagen og forløber videre op i det høje fællesrum, hvor slyngplanter trækker det grønne op mod himmellyset. Nybygningens indre grønne rum er en fortsættelse af haverummet og inkluderer det udvendige rum som en del af sammenkoblingen med Forhuset og hele Frederiksberg Campus. Forløbet udvisker forskellen mellem ude og inde, og den store grønne sammenhæng anskueliggøres. Haveanlægget mellem gammelt og nyt afspejler, at stedet danner rammen om undervisning i landskabsarkitektur, og på græsarealerne kan studerende og forskere mødes i fritid og studier og fortsætte den akademiske udveksling af viden. Læs mere om udearealerne på side IGN fremstår som et samlet hele, fra Rolighedsvej til drivhusene, i hvis midte, der er foretaget en udskæring, hvor man inviteres indenfor. Haven fanger på en natur - l ig måde den besøgende, og derfor er hovedindgangen og receptionen placeret her, under Æsken, hvor haven og huset mødes. I Forhuset har de studerende samlingspunkt på 1. sal med studierum og opholdsarealer omkring den store hovedtrappe. Herfra er etableret en overdækket forbindelse, gangbroen, til Fælleshuset. Forhusets gulvniveau videreføres til Æskens auditorieetage og hængsler de to bygninger sammen i 1. sals højde. Æskens volumenkrævende funktioner griber den fredede bygnings store etagehøjder, og via fællesrummet formidles overgangen til U ets fire etager med lavere rumhøjde. I den nye bygning kan man dufte træ, se det grønne gro, bevæge sig fra auditoriet, laboratorier og forskerceller med plads til fordybelse, ud i fællesrummet med spiseområde og mødesteder, der giver udsyn og samhørighed med den omgivende have og årstidernes skiften. 1 2

13 KONTORER U et og Æsken Fra det intime fællesrum er der adgang til alle bygningens etager. Åbne gangbroer og trapper forbinder U et og Æsken på tværs og sammenkæder de forskudte niveauer. Det er intentionen, at denne sammenkobling medvirker til at generere en konstant aktivitet og inter - aktion i rummet. Uformelle mødesteder i form af te - køkkener og balkoner med siddegrupper er på etagerne indpasset mod fællesrummet. Når man bevæger sig mellem funktionerne og tilfældigt møder en kollega, ansporer stemningen til udveksling af synspunkter over en kop kaffe eller frokosten i spiseområdet uden at det virker påtrængende for den, der ønsker at komme uforstyrret til sin celle. Åbne gangbroer og trapper forbinder Fælleshusets funktioner. Forskerkontor til højre og Æsken med auditorium til venstre. Foran balkonerne er der fra gulv til loft udspændt et espalier i form af et kunstværk, udarbejdet af kunstneren Marianne Grønnow, som bærer slyngplanter, der vokser fra fællesrummets plantekummer. Denne lodrette videreførelse af haven skaber en grøn, frodig stemning og giver en fornemmelse af på én gang afskærmning og samhørighed. Undervisning UNDERVISNING og OG eksisterende EKSISTERENDE kontorer KONTORER Auditorium AUDITORIER og OG møde STUDENTEROMRÅDER (Æsken) Kontorer KONTORER Laboratorier LABORATORIER INKL. BIRUM MØDE/GRUPPERUM Funktioner og sammenhænge i og mellem Forhuset og Fælleshuset UNDERVISNING OG EKSISTERENDE KONTORER AUDITORIER OG STUDENTEROMRÅDER 1 3

14 Integreret kunst Med tanke på instituttets funktion og vision har kunstner Marianne Grønnow til udsmykningen valgt former, der relaterer til natur og vækst, til åbenhed og foranderlighed. I espalierets transparente spindelvævsstruktur/ krystalstruktur knopskyder krystallerne eller der bygges videre på netværket. Installationen spænder fra gulv til loft langs de åbne gangarealer. Et mønster af tynde metalprofiler er bundet sammen i et net af metalwirer. Netværket tildækker og giver en vis privathed til dem, der færdes på forskergangene, men samtidigt giver den åbne struktur mulighed for at have en forbindelse til det, der sker og dem, der færdes på den anden side af espalieret. Udsmykningen er udført i kobberanodiseret aluminium og wire. Ved foden vokser klatrefigen (Ficus pumila) op af jorden. Passionsblomstens (Passiflora sp.) fingerdelte blade bevæger sig opad mod lyset og giver installationen et grønt islæt af frodighed. Af og til folder en af de elegante lilla blomster sig ud og kan studeres fra den relevante etage. Spindelvævsstrukturen går igen i gulvbelægningen på gangbroen og i de udendørs belægninger og forbinder ude og inde. U ets langside mod nord består overvejende af forskerkontorer, mens planløsningen er disponeret med større kontorer i hjørnerne, hvor grupper af ansatte, som ph.d.-studerende eller projekthold, kan sidde flere sammen. Indpasset i en lodret streng over hinanden og med visuel tilknytning til fællesrummet, findes tre mødelokaler og gruppearbejdsrum, kaldet Stranden, Engen og Skoven. Kontoretagerne har mulighed for fleksibel placering af skillevægge pr. 2,4 m og er dermed nemme at ombygge i forhold til fremtidige ønsker om ændringer af kontorinddelingen og arbejdsområder i et varieret rumforløb. Terrænets fald mod nord har gjort det mulig at indpasse laboratoriefunktionerne i en nordvendt parterreetage. Den er forsænket i forhold til stueplanets fællesaktiviteter med en højere grad af afskærmning og ingen gennemgangstrafik fra uvedkommende. Laboratoriernes overdækkede modtage- og vaskeplads på terræn har direkte tilkørsel og tæt kontakt til nybygningens tre modtagelaboratorier, hvor grovsortering og forarbejdning af indsamlede forskningsemner planter, vand og jord finder sted. Marianne Grønnows kunstværk trækker det grønne hele vejen op gennem bygningen 1 4

15 Konstruktioner og materialer For at give nybygningen tilstrækkelig masse til at modsvare Forhuset, er U ets sammenhængende, lukkede facadedele udført som rolige, homogene flader i hvidgule teglsten med skrabfuge i tilsvarende farve. Murværket er trukket med ind ved enderne af det centrale fællesrum og ført igennem som fællesrummets afgrænsning til laboratorier og kontorernes forskerceller, der orienterer sig ud mod den omgivende by. Dørene til kontorerne, der udgør forskercellens forbindelse til fællesrummet, er udført i glas. Den ovenliggende teknikføringsvej og specialfremstillede reoler i dobbeltdybde umiddelbart inden for døren skaber en fysisk afstand mellem forskeren og gangarealet udenfor. Uanset om døren er lukket eller står helt åben, skabes der ro til fordybelse i den enkelte celle, samtidigt med at det er muligt at se, om der er nogen hjemme. Forskeren er på denne vis separeret fra og dog forbundet med fællesrummet. Glasdøre og små nicher ind til forskerkontorerne kombinerer ro og synlighed Det centrale fællesrum er kendetegnet ved en udstrakt anvendelse af træ med det lyse, ensartede murværk som baggrund. Æskens vægflader mod fællesrummet er beklædt med lister af asketræ, hvor den indbyrdes afstand er nøje afstemt, så fladen samtidig er akustisk regulerende. Mødelokale Byen med visuel kontakt til fællesrummet. Bruges også som gruppearbejdsrum. Auditoriet og 1. salens store mødelokale er foret med asketræsfinerede paneler. Træet, som er et energivenligt og fornybart råstof, afspejler den faglighed, der arbejdes med i huset. Træsorter til anvendelse både ude og inde er nøje valgt ud fra træets egenskaber i samarbejde med bygningens brugere. Generelt er der indvendigt anvendt træbeklædninger omkring husets 1 5

16 Facade mod nord beklædt med thuja. Laboratorier i nederste etage og kontorer over. fællesfunktioner. Således står stueetagens kerne med reception, dueslag og anretterkøkken i sortfarvet birketræsfinér, mens kontoretagernes seks tekøkkener er udført i matlakeret birk. De høje slanke søjler, rækværker og bæringer til balkoner og ovenlys er af sortfarvet stål. Gulvbelægningen på trappetrin, balkoner, i fællesrum og kontorer står i højkantsparket af oliebehandlet egetræ og danner en samlet flade, der bevæger sig igennem alle husets niveauer. Fællesrummets indvendige murværk er varmeakkumulerende og medvirker sammen med de øvrige naturmaterialer til et godt indeklima. Udover at være bygningens grønne rum i bogstaveligste forstand, udgør fællesrummet samtidigt en væsentlig kilde til bygningens dagslysindtag og luftskifte. Det store ovenlys og facadepartierne i kontorer og fællesrum bringer dagslys, frisk luft og et godt miljø ind til brugerne af bygningen. Vinduer og ovenlys er forsynet med automatisk åbning, der anvendes til såvel naturlig ventilation som brandventilation. Facaden mod nord og æskens sydfacade er udført som træfacadeelementer beklædt med thujatræ. Thuja (Thuja plicata) har den naturlige egenskab, at det indeholder råd- og svampehindrende stoffer, der bevirker, 1 6

17 Facade mod syd solafskærmning og murværk at træet kan anvendes ubehandlet med et minimalt vedligehold. Træets patinering mod syd og nord vil over tid udvikle sig forskelligt pga. solorienteringen et forhold, som værdsættes af netop denne bygnings brugere. Vinduer og lette glasfacadepartier består generelt af højisolerende glas med stor solreflektionsværdi af en type, som ikke farver dagslyset væsentligt. Mod syd, øst og vest er vinduerne solafskærmede med udvendige vandrette lameller i thuja. I menneskehøjde er indbygget manuelt oplukkelige vinduesrammer, så man også har mulighed for at åbne op og mærke den friske luft forbi ansigtet, når man føler behov for det. 1 7

18 Udearealer Af Torben Schønherr, landskabsarkitekt, Schønherr A/S 1 8

19 Et særligt sted Det var med stor respekt og en smule bæven, at vi på tegnestuen hos Schønherr A/S gik i gang med udformningen og fornyelsen af haveanlægget ved den agtværdige tidligere Landbohøjskole. En ny bygning havde fundet sin placering, og hvad nu? Tænk at skulle arbejde på dette sted, hvor så mange af fagets store gamle koryfæer har haft deres gang, og så mange gode landskabsarkitekter er blevet uddannet. Alle vækster, træer som buske, hække og blomster, havde en historie, en kendt person havde plantet netop dette træ eller denne hæk, alt var historie. Men også en noget slidt historie. Arealet ud mod Rolighedsvej bestod af en parkeringsplads og en bunker fra krigens tid som de væsentligste elementer. Den nye bygning, som skulle opføres, tegnet af arkitekterne Rørbæk og Møller, krævede sin plads, og også en byggeplads, så nyanlæg skulle der til. Kunstnerisk sammenhæng Kort forinden vi gik i gang, var kunstneren Marianne Grønnow blevet tilknyttet nybyggeriet, og vi fik hurtigt etableret et samarbejde, således at der kunne skabes en sammenhængende kunstnerisk udsmykning mellem ude og inde. Det skete på den enkle måde, at formerne i Marianne Grønnows espalier, der forbinder etagerne i hovedrummet og ligeledes kan ses på gulvet i forbindelsesgangen, fortsatte ud i belægningerne mellem det gamle Forhus og det nye Fælleshus og videre ud på ankomstarealet mod Rolighedsvej. Hele skitseringsforløbet skete i et tæt og givende samarbejde med instituttets medarbejdere og bygningsarkitekterne således, at vi var nogenlunde sikre på, at alle havde de samme forventninger til det færdige resultat. Forplads eller forhave Et af de store spørgsmål var arealet mod Rolighedsvej. Skulle der skabes en forplads, eller skulle man opleve Fælles mønster skaber kunstnerisk sammenhæng mellem ude og inde: gulv på gangbroen, belægninger, kunstværk i fællesrummet 1 9

20 at gå ind i en have? Der var stor enighed om, at netop på dette sted, hvor uddannelsen af fremtidens landskabsarkitekter finder sted, skulle ankomsten ske gennem en grøn have, men dog også således, at den åbnede sig mere mod den omgivende by. Parkeringsarealerne blev flyttet længere ind på grunden, og cykelparkering ligeledes placeret således, at forarealerne virkelig kunne opleves som en have. Belægningerne er udført i beton støbt på stedet og en lys gullig granit til chaussésten lagt i et tilfældigt mønster. Mod Rolighedsvej er nogle af betonudsnittene løftet op til siddehøjde, andre kan man læne sig op ad, og andre igen kan man lægge sig på. Belægningerne er støbt på stedet og i nogle felter løftet op i højde, f.eks. til at sidde på Mod den gamle bygning strækker to bænke sig i hele længden på begge sider af hovedindgangen, et meget populært pauseopholdssted for både studerende, ansatte og byens borgere. Fælleshus Forhus Udearealerne favner de to huse i en fælles grøn ramme 2 0

21 Stedet er overraskende også taget i brug af andre beboere i området, plintene vidner om flittigt brug af skatere, haven er blevet en del af byen. Stor opmærksomhed Under selve arbejdets udførelse var der optimal opmærksomhed på projektet. Ca. 400 studerende og lærere fulgte intenst arbejdets gang og skabte på denne måde et totaltilsyn til stor glæde og gavn for tegnestuens tilsynsførende Arendse Kjærulff-Schmidt. Forhaven ved Forhuset åbner sig mod den omgivende by 2 1

22 Kunst Af Mikael Wivel, kunsthistoriker, dr.phil. 2 2

23 Naturen indenfor Det er klart, at man må fare med lempe, hvis man vil udsmykke et interiør, der er så lydefrit som Fælleshusets. Man kan ikke komme anstigende med hvad som helst, og arkitekterne har da også taget højde for dette ved at indgå i et samarbejde med kunstneren Marianne Grønnow (f. 1962). Sammen har de konciperet en slags membran, der er spændt op på langs af fællesarealerne. Den er smykket med en række polygonale konstruk tioner i rødt, en slags akademiske blomster, som indgår i kreativ dialog med de grønne slyngplanter, der vokser op ad membranen fra plantekummer i stueplan. Det drejer sig om både malerier og grafiske arbejder, og de er nu fordelt rundt om i huset. Nogle hænger på gangene, mens andre er grupperet på væggene i de forskellige mødelokaler. De mindste af disse mødelokaler har navne som Stranden, Engen, Skoven og Byen, og Inge Lise Westman har forholdt sig til disse begreber, da hun hængte sine værker op. Stranden bliver således markeret med motiver, der skildrer krusninger på havets overflade, og marehalm der vokser i klitterne, mens Skoven bliver markeret med billeder af graner og løvtræer og Engen med for- Denne grønne membran er endnu kun i sin vorden og har derfor stadig en let svævende, transparent karakter. Men med tiden vil den vokse sig tæt som en væg og komme til at dele interiøret i to. Der er tale om et arkitektonisk element af kraftig signalværdi. Naturen, som jo er emnet for forskningen i Fælleshuset, er her hentet indenfor til glæde og inspiration for både ansatte og studerende. Inge Lise Westman Marianne Grønnows membran kan også opfattes som en slags installation, om end denne efterhånden vil komme til at indgå som del af interiøret og dermed ændre sig til noget, man ikke længere opfatter som et kunstværk. Derfor er det en stor glæde, at Ny Carlsbergfondet af egen drift har tilbudt at deponere 24 værker af maleren Inge Lise Westman (f. 1945) som en lidt mere traditionel udsmykning af huset. Fondets tidligere direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen så en omtale af nybyggeriet i Politiken og syntes, at værkerne ville klæde huset. Marianne Grønnows installation har en let svævende, transparent karakter, men vil med tiden blive en tættere grøn væg 2 3

24 Graner i mødelokale Skoven tolkninger af græs og vildtvoksende vækster. Man genfinder tilsvarende motiver ude på gangene: Skovbryn, Pløjemarker, Træstubbe og Skygger på græsset. Der er tale om lutter raderinger her, og når det gælder malerierne, er det for så vidt de samme motiver, der dominerer. Hovedparten af dem skildrer således graner eller birketræer i sne. Men der er dog en enkelt undtagelse, nemlig en let svimlende fortolkning af et naturfænomen, hvor regndråbers nedslag tegner koncentriske cirkler i en blikstille havoverflade. Tårehavet kalder Westman selv denne undtagelse. Hav i mødelokale Stranden Uden titel i mødelokale Engen Havet som sådan er dog ingen undtagelse i hendes værk som helhed. Tværtimod elsker hun at skildre det og gør det som oftest i kolossale formater. Der er på det nærmeste tale om billeder i størrelsesforholdet én til én. Havet er således Westmans rette element som maler, og derfor er det også tydeligt, at Ny Carlsbergfondet har forholdt sig stramt til stedets ånd, da de valgte hvilke værker af hende, der skulle deponeres i Fælleshuset. Bortset fra Tårehavet relaterer de sig nemlig alle til de forskellige forskningsfelter på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Samtidig er det også tydeligt, at man undervejs i processen har taget behørigt hensyn til arkitekturen. Der er således ingen af de deponerede billeder, der på nogen måde trænger sig på eller dominerer de smukke interiører. De er tværtimod meget diskrete i deres meddelelser og understreger via deres motiver interiørernes egenart og skønhed. Skoven som fænomen Når Westman skildrer skoven, er det primært granskoven, det gælder, og her lader hun ufravigeligt træerne 2 4

25 stå tæt som en bræmme eller spærring på tværs af billedfeltet. Det er dog ikke så meget de enkelte træer, der interesserer hende, men snarere skoven som sådan og som et fænomen, der har noget dragende og mystisk over sig. Hos hende er der tale om en form for eksistens eller organisme, man ikke uden videre kan trænge ind i eller komme om ved. Af samme grund er der noget nærmest klaustrofobisk over Westmans skove, og det gælder såmænd også, når det er birketræer, der gror i dem. Tårehavet i mødelokale von Langen. Ingelise Westman skildrer ofte havet i store formater, nærmest i en til en. 2 5

26 Dette kunne skyldes, at hun helst maler birketræerne i sne. Det kan enten være mens det sner eller lige efter, at det har sneet. I Fælleshuset er der tre billeder af samme størrelse, en såkaldt triptykon, der skildrer netop dette. I de to billeder på fløjene sner det så intenst, at birkestammerne nærmest går i ét med vejret, mens det helt er holdt op med at sne i det midterste, uden at det dog af den grund giver betragteren noget udblik mod det landskab, der ligger på den anden side af skoven. Hvide træer i hvidt vejr, hvid, hvidere, hvidest. Birketræer i sne et af tre billeder i samme størrelse, som Inge Lise Westman har malet specielt til denne bygning. Her sner det så intenst, at birkestammerne nærmest går i et med vejret. Karakteristisk dobbelthed Der er noget næsten lyrisk over disse snehvide scenerier, noget drømmende eller dvælende, ligesom der er det i billedet af regndråbernes nedslag i havoverfladen. Dette billede er da også blevet parret på væg med et andet af samme størrelse, hvor motivet nok engang er graner i sne, denne gang dog ikke hvidt i hvidt, men snarere sort i sort. Der er her tale om en såkaldt diptykon, hvor to væsensforskellige visuelle udsagn uddyber hinanden ved at skildre to sider af samme sag. Denne dobbelthed eller tvetydighed er uhyre karakteristisk for Inge Lise Westmans tilgang til det billeddannende. Hvad enten det drejer sig om en vandoverflade eller en granskov, forsøger hun altid at lægge en form for metafysisk dimension ind over den naturalistiske fortolkning. Det er ikke bare en granskov, det gælder, men også en spærring i sindet og det er ikke bare en vandoverflade, det gælder, men også et hav af tårer. 2 6

27 Naturromantikken Melankolien er til stadighed nærværende, og Westman lægger sig på den måde i smuk forlængelse af en stor og særegen tradition i nordisk malerkunst, nemlig den naturromantiske. Hun forsøger på god, naturromantisk vis at skabe et forlig i sine billeder mellem objektiv iagttagelse og subjektiv fortolkning. Dette er da også meget passende i et forskningsmiljø som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Forskningen her er jo positivistisk og baseret på objektivitet og rationelt funderede følgeslutninger. Men på den anden side kan den heller ikke undvære den subjektive fortolkning af de opnåede resultater. Den naturromantiske tradition i malerkunsten har sin rod i begyndelsen af 1800-tallet, og ud over et par sublime kunstnere som englænderen Joseph Mallord William Turner ( ) og tyskeren Caspar David Friedrich ( ) omfatter den også et par mindre, danske mestre som Johan Thomas Lundbye ( ) og Dankvart Dreyer ( ). Traditionen blev dog først for alvor konsolideret, da et par kraftige størrelser som nordmanden Edvard Munch ( ) og tyskeren Emil Nolde ( ) tog den på sig og gav den et løft i retning af det ekspressive og emotionelle. På den måde kom traditionen beriget ind i det 20. århundrede, hvor den foldede sig stadigt friere ud midt i moderniteten. Der er tale om en særlig skandinavisk afart af den internationale ekspressionisme, hvor fortolkningen af naturen antager sindbilledlig karakter, og hvor det ikke så meget drejer sig om en øjeblikkelig eller impressionistisk omsætning af umiddelbare indtryk som om en mere sjæleligt orienteret fremstilling af det sete. Det ydre landskab tolkes på en måde, så det kommer til at afspejle det indre. Når det gælder dansk kunst i det 20. århundrede, har den naturromantiske tradition vist sig at være overordentlig livskraftig. I første omgang blev den håndteret med stor indlevelse af så forskellige begavelser som Jens Søndergaard ( ), Oluf Høst ( ) og Carl-Henning Pedersen ( ), hver ud fra sit særlige temperament, mens den i anden omgang fik interessante fortolkere som Sven Havsteen-Mikkelsen ( ), Per Kirkeby (f. 1938) og John Olsen (f. 1938) og altså også Inge Lise Westman. Værkerne er diskrete i deres meddelelser og understreger interiørernes egenart og skønhed 2 7

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Udvidelse af Landstingssalen 1/5

Udvidelse af Landstingssalen 1/5 Udvidelse af Landstingssalen Der har gennem en årrække ved flere lejligheder været ønske fremme om at forbedre forholdene i Landstinget ved samlingerne og i det daglige arbejde. Både for politikerne, embedsmænd

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Schæffergården. Møder & konferencer

Schæffergården. Møder & konferencer 2010 Schæffergården Møder & konferencer Velkommen til Schæffergården nordisk hus i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det Gamle Jægersborg

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

tina s loft københavn BOLIG

tina s loft københavn BOLIG københavn BOLIG tina s loft Rammen er et gammelt tørreloft med hvide vægge og sortlakerede gulve. Og indholdet er masser af kunst, bøger, vintagedesign, smukt håndværk og en farverig indretning, hvor der

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere