4. årgang Nr. 16 december inside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 16 december 2014. inside"

Transkript

1 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside

2 Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få et indtryk af, hvilken type organisation ALBOA er. Det betyder, at du blandt andet kan læse om social dumping, nyuddannede ejendomsfunktionærer og torvedag på Rundhøj Torv. Der er også historien om det sidste farvel til den tidligere administrationsbygning på Saralyst Allé, der er billeder fra pensionistfesten og fra det årlige internetslag i beboerhuset P4. Og så er der masser af små nyheder og indtryk fra ALBOA s over 70 afdelinger. Hvem ved - måske kan du finde dig selv i bladet God fornøjelse! Indhold Leder...3 Menneskemylder på Rundhøj Torv...4 Meyer kan andet end at feje fortov!...6 Fra gårdmand til ejendomsservicetekniker..8 Repræsentantskabsmødet nedlagde udvalg og fonde...10 Sidste farvel til Saralyst Allé år i et alsidigt job...13 Dumping på dagsordenen...14 Livligt årsmøde med kommunen timers internetkrig...16 Pensionistfest nye vinduer...20 Våd campering på Hjulbjergvej...22 Kvarterhus nedstemt i Søndervangen...24 Kirstens Corner ÅRGANG december 2014 blad nr. 16 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer Layout: typografen.dk / Tryk: CS Grafisk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer 10. marts 2015 Deadline næste nummer 9. februar Redaktion: Poul Ankersen (ansvarshavende) tlf Martin Krabbe (redaktionssekretær) tlf Poul Fisker tlf Øyvind Kragh-Larsen tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes. 2 December 2014

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Billige boliger i de store byer Med den nye finanslovsaftale får kommunerne nu mulighed for at sikre almene boliger i byudviklingsområder, så der fortsat vil være boliger til almindelige lønmodtagere i de store byer. Nyheden har ikke fyldt meget i medierne, men det kan faktisk få stor betydning for byernes udvikling og bidrage til at sikre, at de store byer ikke bliver endnu mere opdelt i rige og fattige områder. I min mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet den 24. november skosede jeg ellers regeringen, fordi den tilsyneladende ikke vil give Landsbyggefonden mulighed for at fastholde den nuværende ramme til renoveringsstøtte på fem mia. kr. årligt fra 2015 og frem. Med en kø i Landsbyggefonden på 12 mia. kr. og et stort renoveringsbehov i vores boliger, har vi brug for en fortsat høj ramme for at sikre, at vores beboere får tidssvarende boliger til en rimelig pris. Beboere, som for en stor dels vedkommende er ganske almindelige lønmodtagere. Men ret skal være ret, så nu vil jeg tage skeen i den anden hånd og rose regeringen for den nye aftale, som betyder en ændring af planloven. På den måde kan kommunerne kræve, at der bliver op til 25 procent almene boliger i nye byudviklingsområder. Det har især i København og Aarhus vist sig vanskeligt, fordi vi i boligorganisationerne har fået problemer med rammebeløbet det beløb som en almen bolig maksimalt må koste at opføre. Især i de mere attraktive beliggende områder har det været et problem. Således er den nye Nordhavn i København blevet et boligområde udelukkende for de velstillede, idet der kun er private udlejningsboliger og ejerlejligheder. I Aarhus havde byrådet modet til at kræve almene boliger på havnen, og på grund af krisen kunne det også lade sig gøre inden for rammebeløbet. Det viste sig også at være godt for havnen, for da flere af de private bygherrer måtte trække sig på grund af konkurs, stod de to almene boligorganisationer på havnen fast, hvorved havneprojektet kunne fortsættes. En blandet boligsammensætning er et gode for de store byer, da det kan sikre mangfoldigheden også i skoler og daginstitutioner. Jeg blev derfor glad, da jeg så, at vores teknikrådmand, Kristian Würtz, gik i medierne og meddelte, at det bestemt er et redskab, vi skal gøre brug af her i byen. På den måde kan bynære byudviklingsområder som for eksempel Ceresgrunden, Amtssygehuset og Psykiatrisk Hospital pludselig komme i spil til også at få almene boliger og derved bidrage til at sikre en fornuftig byudvikling i Aarhus fremover. Det er imidlertid vigtigt, at hele byrådet kan og vil se fornuften i den nye planlov, og derfor håber jeg, at 5. kreds (boligorganisationerne i Aarhus) vil gå i dialog med alle partierne så vi kan sikre flere almene boliger i de kommende år til gavn for Aarhus! GÆLDSRÅDGIVNING Kniber det med pengene sidst på måneden, har du brug for hjælp til at få lagt et budget eller måske bare brug for et godt økonomisk råd? - I samarbejde med BRFkredit tilbyder AL- BOA gratis økonomisk rådgivning til vore beboere. Første mandag hver måned kl er BRFkredit at finde i Viby Sognegård: Grundtvigsvej 4, 8260 Viby J. Medbring gerne dine økonomiske papirer og din Nem-ID, hvis du har en. Alle oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt. Det er en god idé at reservere tid: Reservering kan ske via ALBOA s huslejeafdeling. Du kan kontakte os sådan: ring eller kig forbi huslejeafdelingen. December

4 Tryghed og menneskemylder på Rundhøj Torv Stor event trækker folkelivet tilbage til det uroplagede torv i Højbjerg. Der var mange tilhørere, da freestylerapperne optrådte. af, at Nettos maskot Scottie delte godter ud. Men det vigtigste af alt - der var rigtig mange mennesker på torvet, der var godt vejr og en rigtig hyggelig stemning. Af Jan Rasmussen, foto Lasse Bertelsen Lørdag den 4. oktober 2014 var Rundhøj Torv forvandlet til et eldorado af streetdansere, basketball, parkour, pannabane (mini-fodbold) og meget anden fysisk aktivitet. Det hele var krydret med fede stempelstampende rytmer fra rapperne fra Ung i Aarhus og Rapakademiet, desuden gav den lokale stjerne, Karoline fra X-faktor, et nummer på pladsen. Graffitikunstnere udsmykkede den ellers så kedelige (læs: umanerlig grimme) tankstation. Butikkerne havde rykket boder ud på torvet, Netto havde opstillet en hoppeborg - og det skaber jo altid jubel hos ungerne - og det blev da ikke ringere Men det var også tiltrængt Rundhøj Torv og Rundhøj Centret har længe trukket negative overskrifter i pressen. En lille hård kerne af unge mennesker har solgt hash i området, med slagsmål, knivstikkeri og hærværk til følge, og det har selvsagt skabt en del uro og utryghed i kvarteret. Flere butikker har allerede lukket og slukket, som følge af smadrede ruder og trusler, og andre mærker en kraftig nedgang i antallet af kunder - og dermed også i omsætningen. Det har fået en række lokale aktører til at arbejde sammen i en handleplansgruppe. Gruppen består af repræsentanter fra skole, Ung i Aarhus Der blev gået til den under Basketball kampene. 4 December 2014 Området bag det tidligere autoværksted var forvandlet til koncertog aktivitetsplads.

5 Karoline fra X Factor gav også en farverig optræden. Rapperne havde en inspirerende baggrund i form af spirende graffiti. (fritids- og ungdomsskoler), de erhvervsdrivende på torvet, afdelingsbestyrelserne i de tre boligforeninger på Rundhøj, Østjyllands Politi, samt de to byrådspolitikere Esben Kullberg (S) og Christian Budde (V) - fra ALBOA deltager desuden boligsocial koordinator Mette Jørgensen. Mette Jørgensen fortæller: Gruppen blev nedsat i foråret 2014 netop som en reaktion på urolighederne på torvet og med den fælles dagsorden at genskabe roen på torvet og på Rundhøj generelt. Eventen den 4. oktober er ét ud tre planlagte arrangementer på torvet. Den 1. november blev der afholdt bagagerumsmarked og den 29. november et julemarked på torvet. Arrangementerne på torvet er iværksat som et forsøg på at tage torvet tilbage - og igen skabe en positive stemning. Man må sige, at det lykkedes fint ved det første arrangement; stemningen var rigtig god, og som én af butiksejerne sagde: Det er godt nok længe siden, der har været så mange glade mennesker på torvet en lørdag formiddag - det er dejligt, og så er der da lidt flere penge i kassen, end der har været længe. Der var fuld gang i både parkour, basketball og minifodbold. Det var ivrige basketballspillere i flere aldersgrupper. December

6 Nye mænd i blå. Billy og Thomas er blevet ejendomsserviceteknikere. Meyer kan andet end at feje fortov! ALBOA inside har mødt de to nyuddannede ejendomsfunktionærer Billy Sølver, 25 år og Thomas Bjørn Andersen, 24 år til en snak om deres uddannelse. Tekst af Tekla Pryds, foto af Martin Krabbe Billy Sølver og Thomas Bjørn Andersen har tilbragt deres elevtid i henholdvis Saralystparken og i Håndværkerparken. Nu er de begge ansat i ALBOA som ejendomsfunktionærer en betegnelse som er en erstatning for det, vi tidligere kaldte vicevært eller varmemester. Billy Sølver arbejder i Vårkjærparken. Det er lidt usædvanligt, at unge mennesker vælger en uddannelse som ejendomsfunktionær, så hvorfor valgte I netop denne uddannelse? Thomas: Jeg var i gang med grundforløbet som tømrer på Aarhus Tech, men det var svært at finde en læreplads, og jeg kendte uddannelsen, da jeg jo gik på skolen. Så jeg valgte at skifte linie. Billy: Jeg var i skolepraktik i Beder som gartner, jeg var træt af det, og der var Thomas Bjørn Andersen arbejder i Håndværkerparken. 6 December 2014

7 ikke så mange penge, og så foreslog familien, at jeg skulle prøve uddannelsen til ejendomsfunktionær. Jeg blev meget hurtig hooked, for jeg ville jo gerne lave alt muligt, og det giver uddannelsen netop mulighed for. Hvordan er uddannelsen? Thomas og Billy: Den er en blanding af teori og praksis. Vi har dansk, engelsk, naturfag, psykologi der fylder meget. Vi lærer om varmeanlæg, (på f-niveau), ventilation, grønne områder, administrative rutiner, syn af boliger, om lovgivningerne og så har vi også værkstedsfag. Vi lærer for eksempel, hvordan et oliefyr fungerer. Uddannelsen varer tre år og tr måneder, hvor vi er på skole seks-syv uger af gangen, og så er der praktik indimellem. Hvis man har erfaring fra andre steder, er der mulighed for at få merit, og så kan man tage uddannelsen på meget kortere tid. Elevtiden Thomas: Vi var tre elever, der tog to ugers praktik hos ALBOA, men der var kun en ledig stilling som ejendomsfunktionær, men det blev alligevel til, at de tog to elever. I ALBOA er der en mentor til at hjælpe eleverne igennem. De skal ikke bæres gennem uddannelsen, men mentoren skal vejlede eleverne. Det er ejendomsfunktionær Jens Grønnegård, der har været mentor for Billy Sølver, mens René Buhl Christensen har guidet Thomas Bjørn Andersen gennem elev- 0tiden. Eleverne flytter imellem afdelingerne, da der i uddannelsen er et krav om, at eleven skal have prøvet at arbejde i et etagebyggeri med kælder, samt i tætlav bebyggelse. Derudover skal de også prøve grøntarbejde. Thomas og Billy er de seneste to ejendomsfunktionærer, der er blevet uddannet i de otte år ALBOA har eksisteret. Ni ud af ti får et arbejde bagefter - på skoler, instutitioner eller I boligforeninger. ALBOA vil gerne fortsætte med at have elever og har lige nu tre elever, der er i lære som ejendomsfunktionær. Hvad er det så konkret, I laver? Billy, Thomas, René og Jens: Vi tager os af alt det, der er i et boligbyggeri, vi er problemknusere. Alt fra beboerservice og reparationer af de dele, der hører til bebyggelsen. Jobfunktionen indeholder også tilkaldelse og kontrol med alle udefrakommende håndværkere og fakturakontrol på udført arbejde. Vi står ikke og ånder håndværkerene i nakken, men det er en fordel, at vi ved arbejdet er i orden. Vi tager os af forbrug, affald, varme, har kontakt til offentlige myndigheder, opsøgende teams, boligsociale medarbejdere, hjemmeplejen og eksempelvis kontakt til skadedyrsfirma, og hvad der ellers kan være brug for. Hvor går grænsen for, hvad I skal hjælpe med? Vi bærer ikke møbler for beboerne på grund af arbejdsmiljøhensyn, vi er ikke flyttemænd, men skal nok sørge for, at det der skal ud, bliver sendt videre til renovation. Vi låner ikke maskiner ud, men borer gerne et hul i væggen for beboerne. Personlig kontakt er en stor del af jobbet. Når vi klipper græs bliver vi tit forstyrret af beboerne, det er også okay, men vi vil gerne opfordre beboerne til at lave en konkret aftale og at bruge træffetiden på den måde bliver vi så effektive som muligt. Hvad er godt ved arbejdet og vil I anbefale uddannelsen til andre? Hvorfor? Billy og Thomas: Vi vil gerne anbefale uddannelsen til unge mennesker. Det er måske lidt lettere at finde en læreplads, end for eksempel tømrer. Der var kun én i klassen, der ikke fik læreplads, og vi var 16 i klassen. Thomas: Vi lærer meget nyt, mest teknisk, men vi lærer noget nyt hver måned. Billy: Det er et bredt arbejde, vi kan bruge vores uddannelse mange forskellige steder. Vi er meget mere udendørs, og vi har en god kontakt til beboerne. Hvad siger andre, når de hører, at I er ejendomsfunktionærer? Billy: De fleste tænker på Meyer fra Huset på Christianshavn når de hører, at jeg er ejendomsfunktionær. Går du bare rundt og fejer fortov? Men arbejdet indeholder meget mere end det! Lige så snart jeg siger, at jeg er vicevært, så bliver der set ned på mit erhverv. Men hvis jeg siger ejendomsservicetekniker, så vil folk gerne høre, hvad jeg laver, for ih, hvor lyder det spændende. I Aarhus er det muligt at tage uddannelsen som ejendomsfunktionærtekniker på AAHUS TECH. Uddannelsen er ti år gammel, og blev til efter ønske fra boligorganisationer, fagforeninger og så videre. Vil du vide mere om uddannelsen som ejendomsfunktionærtekniker, kan du læse mere på: www. aarhustech.dk De to nye ejendomsfunktionærer har taget uddannelsen sammen. De er også gode venner privat. December

8 Fra gårdmand til ejendomsservicetekniker Tekst og foto: Kim B. Olsen, inspektør. Ansatte i ALBOA kan efter to års ansættelse, og som et led i pågældendes udvikling, opnå mulighed og tilbud om videreuddannelse og opkvalificering. Gennem årene har ALBOA medvirket til uddannelse af flere medarbejdere. Seneste medarbejdere, der har gennemført uddannelsen til ejendomsservicetekniker, er Peter Rasmussen, Rundhøj II, Jørgen V. Jensen, Vejlby Vest, samt Torben Møller, Salamanderparken. Ejendomsservicetekniker på 14 måneder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen henvender sig til medarbejdere indenfor kommuner, boligorganisationer, skoler og uddannelsesinstitutioner. Gruppen af ansatte, der følger dette uddannelsesforløb ved Århus Tech, er enten ufaglærte eller faglærte inden for et anden fag. Forud for optagelsen foretager skolen en individuel vurdering af pågældendes kvalifikationer og tilrettelægger uddannelsesforløbet i forhold til tidligere gennemgåede uddannelse, kurser og erhvervserfaring. Det er muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis man har relevant teoretisk eller praktisk erfaring. Ordningen kaldes merit og aftales individuelt mellem kursisten, arbejdsgiveren og skolen. Uddannelsesforløbet strækker sig almindeligvis over måneder, hvor medarbejderen skiftevis er på skole og hjemme i afdelingen. Gennem hele forløbet er medarbejderen på skole i uger altså cirka halvdelen af tiden. Mange funktioner Ejendomsserviceteknikeren eller i daglig tale ejendomsfunktionæren har Tre nyuddannede ejendomsserviceteknikere fra venstre: Peter Rasmussen, Rundhøj II, Jørgen V. Jensen, Vejlby Vest, og Torben Møller, Salamanderparken. mange funktioner, der spænder fra det boligsociale til det mere teknisk prægede. Herudover får man en bred indføring i, hvad det vil sige at fungere som ejendomsfunktionær i en boligafdeling. Man gennemgår et kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse. Derudover får man mulighed for genopfriskning af sine dansk-, it - og matematikkundskaber. Har man ikke haft engelsk i folkeskolen, får man ligeledes et engelskkursus. Under uddannelsen opnår eleven blandt andet indsigt i: - de forskellige typer varmeanlæg, 1 og 2 strengs anlæg, anlæggets opbygning, de enkelte komponenters funktioner, drift af anlæggene, samt også et kendskab til diverse årsager til svigt i systemerne. Det samme gør 8 December 2014

9 sig gældende vedrørende vandforsyningsanlæg, - boliglovgivning, beboerdemokrati, rårandøren. Ejendomsserviceteknikeren ventilationsanlæg og deret, økonomistyring og budgetter kan også varetage syn og bistå ved af- antenneanlæg. Bladets For adresse: alle systemer får mm. leveringsforretninger. man desuden en indføring i den bagvedliggende Vi har nu fået lovgivning. oprettet en adresse - Desuden til generel bladet: indføring i almen Øgede kompetencer psykologi, kommunikation, samarbejde Det er en naturlig udvikling, at ejen- og herunder konflikthåndtering domsserviceteknikeren i takt med de - affaldshåndtering og baggrunden for, hvorfor man har valgt at opdele affaldet i fraktioner, således som det gøres strative opgaver, idet beboerdemokra- / løsning. øgede kompetencer får flere admini- i dag. Også her får man en indføring Uddannelsesforløbet afsluttes med en tiet efterspørger mere dokumentation. i Det lovgivningen skal selvfølgelig omkring affaldshåndteringen, både hvad angår miljø og geteknisk karakter. og den enkelte beboer accepterer ikke lige rettes i kolofonen. svendeprøve af både teoretisk og byg- Henvendelser skal besvares skriftligt, arbejdsmiljø. længere bare at få besked om, at sådan er det, hvilket de naturligvis heller Det kunne være en god idé at Torben Udgift lavede giver besparelse et banner i bladet, f.eks.: - indretning af legepladser herunder sikkerhedsforskrifter og de forskellige måder, hvorved der i henhold til DS/EN 1176 føres tilsyn med redskabernes fysiske tilstand. Det samme gælder for diverse udvendigt inventar opstillet i afdelingerne. - pleje og vedligeholdelse af grønne områder, herunder opbygning af plejeplaner. - bygningsdele og byggeteknik, vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele og tilstandsvurdering af bygningsskader samt byggesagsbehandling. Som så meget andet er uddannelse forbundet med udgifter. Dog ikke til selve kurset der er under EUD, men udgifter til nødvendig afløsning for den medarbejder, der er på skole. Gennem uddannelsen opnår medarbejderen færdigheder til at kunne løse mindre komplekse arbejdsopgaver, der måske tidligere blev købt ved ekstern håndværker. Ligeledes opnår medarbejderen nødvendig viden og forståelse af byggetekniske karakter, som eksempelvis optimering og styring af varmeanlæg. I den forbindelse kan nævnes, at afdelingen kan pålægges afgift ved for høj returtemperatur til fjernvarmeleve- ikke skal. Derfor stilles der krav il både sproglige og skriftlige kvalifikationer hos nye ejendomsserviceteknikere. Med det multikulturelle samfund følger behovet for uddannede medarbejdere med en boligsocial indlevelse og forståelse, ligesom kommunikation og kendskab til fremmedsprog går hånd i hånd med det praktiske. Mange af ALBOA s ansatte gårdmænd og varmemestre har gennemgået ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Dette er til gavn og glæde for afdelingerne, der betjenes af dygtige, kompetente og engagerede ejendomsserviceteknikere. Har du noget på send os en Administrationen er lukket fra og med mandag den 22. december Vi åbner igen mandag den 5. januar Varmemesterkontorerne har normal træffetid på alle hverdage mellem Jul og Nytår. Vi ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. December

10 Repræsentantskabsmødet Det bliver nemmere at søge ALBOA om tilskud til aktiviteter i afdelingerne. Samtidig bliver fremtidens udvalgsstruktur mere smidig. ALBOA s næstformand, Michael Korsholm. Af Tekla Pryds, foto Jan Rasmussen ALBOA inside var igen med, da efterårets repræsentantsskabsmøde blev afholdt i Aarhussalen d. 24. september. Til mødet var der dækket op med en buffet med frisk skåret frugt til deltagerne, samt te og kaffe på bordene. Inden mødet begyndte, var der fællessang, hvor inspektør Ole Pedersen sang for på Højt fra træets grønne top. Efter deltagerne havde fået klaret hovederne med lidt frugt og fået varmet stemmerne efter sangen, bød ALBOA s formand Poul Ankersen velkommen til mødet. Dagsordenen blev fulgt som planlagt, dog var der enkelte kommentarer/bemærkninger undervejs. Her var det især den nye udvalgsstruktur, samt bestyrelsens forslag om nedlæggelse af fonde, der skabte mest røre i repræsentantskabet. Ny udvalgsstruktur Organisationsbestyrelsen præsenterede de ændringer, der vil finde sted i de nuværende udvalg. Den nuværende struktur har vist sig at være uhensigtsmæssig, da der i flere udvalg ikke er den store aktivitet. Derfor vil der blandt andet blive skåret i følgende udvalg: Selskabslokaleudvalget nedlægges. Det overvejes om lokaler, hvor ALBOA betaler fornyelser og driftsudgifter, fuldt ud skal overdrages til afdelingerne. Inden en eventuel overdragelse overvejes også en nyistandsættelse af lokalerne, og herefter overtager afdelingerne drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Afdelingbestyrelserne vil blive taget med på råd, når det er fastslået, hvorvidt selskabslokalerne skal renoveres. Kunstudvalget nedlægges. I ALBOA s budget afsættes der fremover ikke midler til kunstindkøb. ALBOA har allerede masser af kunst, og har nu fået registreret og katalogiseret den kunst, der er rundt omkring i afdelingerne. Selv om der ikke fremadrettet vil blive afsat ressourcer til disse udvalg, vil det fortsat være muligt at søge tilskud til aktiviteter i afdelingerne. Nedlæggelse af fonde ALBOA s bestyrelse havde indsendt et forslag om nedlæggelse af kunstfonden, fritidsfonden og kursusfonden. I princippet må almene boligorganisationer ikke have fonde. Men i praksis er det kun ordet fond, der ændres. I fremtiden vil barnet blot blive kaldt ved det rette navn: Tilskud til afdelingerne. Alle kan søge om tilskud til alt, man kan allerhøjst få et nej. Det er ALBOA s bestyrelse, der svarer på ansøgninger om tilskud til aktiviteter i afdelingerne. Er du interesseret i at søge, kan du skrive til ALBOA s ledelsessekretariat, som så vil formidle din henvendelse til organisationsbestyrelsen. Diskussion Enkelte medlemmer af repræsentantskabet påpegede en mangel på udsendelse af materiale, så deltagerne bedre kunne sætte sig ind i, hvad det er, de skal stemme om. Dette blev noteret og vil blive taget til eftertragtning næste gang af bestyrelsen. Derudover var der flere, der beklagede, at de nuværende udvalg og fonde bliver nedlagt. Der blev ytret bekymring for, at nedlæggelsen vil skabe en længere vej fra den enkelte beboer til bestyrelsen. Nogle mente således, at det ville være en fejl at at nedlægge udvalg, hvor der sidder beboerdemokrater; der er en fare for, at tingene vil virke topstyrede. Afslutningsvis var der dog en enkelt kommentar fra et repræsentantskabsmedlem, som mente, at det var uforståeligt, at beboerdemokrater vælger at gå imod boligforeningen, når der bliver spillet med åben kort fra foreningens side. Bestyrelsen svarede på kritikken med argumentet om, at der er stadig er et 10 December 2014

11 nedlagde udvalg og fonde rådighedsbeløb til aktiviterer og lignende, men pengene er ganske enkelt ikke blevet brugt i de foregående år. Bestyrelsen vil i sagens natur gerne gøre udvalgene effektive og handlingsdygtige, men hvordan skaber man et sådant udvalg? Bestyrelsen erkendte, at det var de ikke ganske sikre på endnu, men der bliver arbejdet på at finde en brugbar model. Høringsfase om selskabslokaler I forlængelse af repræsentantskabsmødet besluttede ALBOA s bestyrelse d. 27/11, at der skal gennemføres en høringsfase, hvor alle berørte afdelingsbestyrelser får en oversigt over de økonomiske konsekvenser, såfremt afdelingen overtager driften af selskabslokalerne. Udgangspunktet er, at lokalerne overdrages nyistandsat. Når bestyrelsen gerne vil overdrage lokalerne, er det ud fra et ønske om, at der bliver ens vilkår for alle afdelinger. Samtidig er det ikke er en naturlig opgave for hovedforeningen/dispositionsfonden at drive selskabslokaler. Den opgaver bør ligge i de enkelte afdelinger. Uddrag fra beretingen Boliggarantibeviset er blevet ændret, således man nu også kan få en bolig hos en anden boligorganisation i det område, man er fraflyttet. Grafisk afdeling er i gang med en lille modernisering af hjemmesiden, blandt andet bliver forsiden mere brugervenlig. ALBOA har i 2014 som en af de første boligorganisationer i Aarhus udformet en boligsocial strategi og handlingsplan. I samarbejde med BRFkredit tilbyder ALBOA beboerne økonomisk rådgivning. Den første mandag i hver måned er der således mulighed for at få gennemgået sin økonomi over en kop kaffe i Viby Sognegård. Ring til ALBOA, hvis du er interesseret. Vil du læse mere om efterårets repræsentantskabsmøde, kan du finde referatet på ALBOA s hjemmeside. Voxpop: Zofia Bonczyk, afdeling 19 - Ny Vestergårdspark II., Viby 8260 Viby J. Hvad synes du om dagen, hvad var særligt interessant? Mødet var godt og interessant, og materialet var overskueligt at læse, men diskussionen var måske lidt unødvendig. Det er kun anden gang, jeg er med til et repræsentantskabsmøde, så det er lidt nyt for mig. Hyggeligt at se, hvad der sker og at få sat ansigter på folk, og dejligt med frugt og en bid mad bagefter. Benjamin Nygaard, afdeling 30 - Rundhøjkollegiet, 8270 Højbjerg Hvad synes du om dagen, og hvad var særlig interessant? Jeg er selv ny i afdelingsbestyrelsen, så det har været meget lærerigt at være med til mødet. Det er fint at være med og få en fornemmelse af, hvad der sker rundt omkring i afdelingerne. Jeg synes, det er fint, at der bliver lavet ad hoc-udvalg - der er ingen grund til at have permanente udvalg, hvis ikke der sker noget i dem. December

12 DDR og Tjekkoslovakiet har overvintret i kælderen. Udlejningschef Marianne Rasmussen har i over 20 år arbejdet på Saralyst Allé. Tekst og foto: Martin Krabbe Et gammelt europakort fortæller, at kælderen under Højbjerg Andelsboligforenings tidligere administrationsbygning beliggende på Saralyst Allé 55, er lidt af en tidslomme. På kortet optræder nemlig både DDR og Tjekkoslovakiet. Som det nok er de fleste bekendt, er det størrelser, som ikke har eksisteret i næsten 25 år. Sidste farvel til Saralyst Allé Højbjerg Andelsboligforenings administrationsbygning er blevet solgt. 6. november var sidste flyttedag. Højberg Andelsboligforening har heller ikke eksisteret siden 1. januar 2011, hvor foreningen blev en del af ALBOA. Det blev i den anledning besluttet, at ALBOA skulle have administration på Vestergårdsvej i Viby, og det betød i sagens natur, at der ikke længere var brug for bygningen på Saralyst Allé, som blev søgt solgt. Køber blev Boligselskabernes Landsforening, som har overtaget bygningen fra og med 1. januar Den tidligere ejer har fået udsættelse med hensyn til at tømme kælderen, men nu er det altså slut. Europakortet, diverse møbler, tusindvis af mapper og et hav af papir er nu enten blevet flyttet til Vestergårdsvej eller har endt deres liv i makulatorens gab. Administrationsbygningen set fra luften. Direktørens kontor nedpakket. 12 December 2014

13 Marianne Rasmussen har været udlejningschef siden Først i Højbjerg Andelsboligforening, siden i ALBOA. 25 år i et alsidigt job Marianne Rasmussen har været udlejningschef i et kvart århundrede. Tekst og foto: Martin Krabbe Siden 1989 har det været en fast bestanddel af udlejningschef Marianne Rasmussens liv at pendle fra Randers til Aarhus og tilbage igen. Med tiden er det blevet til kilometer eller 16,5 gange rundt om jorden. Da jeg begyndte, kørte jeg i gammel spand - en tung, tung Volvo, der ikke var særlig økonomisk. Sidenhen fik vi mulighed for at købe en ny bil, men over årene har jeg slidt fem biler op. Marianne Rasmussen begyndte i 1989 som udlejningschef i det tidligere Højbjerg Andelsboligforening. Før da var hun i 15 år beskæftiget i Randers Boligforening af 1940, så jubilæet er også et 40 års jubilæum inden for den almene boligsektor. Jeg har været utrolig glad for boligforeningsverdenen. Det er afvekslende arbejde med gode kollegaer. Det har været hårdt nogle gange, specielt da vi skulle lægges sammen og blive til ALBOA, men jeg har aldrig været utilfreds med mit arbejde. Travl hverdag Som udlejningschef har den tætte kundekontakt har været et aspekt af Marianne Rasmussen arbejdsliv, som hun har været særlig glad for. Jeg synes, det er spændende at arbejde i udlejningsafdelingen. Nogle mennesker vil helst sidde i fred og ro med deres arbejde sådan har jeg det ikke. Jeg vil hellere være der, hvor der sker noget. Og det gør der i udlejningsafdelingen så er der noget, der ringer, eller noget der pludselig skal tages stilling til. Jeg kan godt lave en agenda for min dag, men når den er gået, så har jeg ofte kun nået en ting, fordi der vælter så mange emner ind. Selvom det store flertal af kunder er tilfredse, så er tonen ved skranken og i telefonen generelt blevet hårdere i de seneste år. Det betyder, at det kræver nogle helt basale menneskekundskaber at arbejde i en udlejningsafdeling. Mange af de mennesker, der kommer og er vrede, er jo slet ikke vrede på os, når det kommer til stykket. De er måske blevet skilt, eller har store økonomiske problemer, og det fornemmer man hurtigt, hvis man spørger lidt ind til det og viser lidt forståelse. Tid til familien Det var ALBOA s nuværende direktør John Jensen, som hyrede Marianne Rasmussen i De to stopper også samtidigt d. 1. januar Og selvom Marianne Rasmussen kommer til at savne arbejdet og særligt kollegaerne, så har hun en fremtidsplan klar. Jeg vil gerne lave frivilligt arbejde inden for Kræftens Bekæmpelse eller SOS Børnebyerne. Og så vil jeg gerne tage mig lidt mere af min familie. Vi rejser gerne i både ind- og udland. Hus og have skal også have en omgang så jeg tror ikke, jeg kommer til at kede mig. December

14 40-50 fremmødte diskuterede social dumping. Dumping på dagsordenen ALBOA blev fremhævet som det gode eksempel, da der mandag d. 6. oktober blev diskuteret social dumping i Aarhussalen. Tekst og foto: Martin Krabbe ALBOA har meldt sig ind i kampen mod social dumping. Det kunne fremmødte forvisse sig om, da der mandag d. 6. oktober var debatmøde i Aarhussalen om social dumping i forbindelse med nybyggeri og renoveringer. Debatten var foranstaltet af 3F og foregik fortrinsvis mellem byrådspolitiker og venstremand, Gert Bjerregaard og socialdemokratisk folketingsmedlem, Jens Joel. Til at vise hvordan det kan gøres, var ALBOA inviteret for at fortælle om sin indsats mod social dumping. Og det er en indsats, som ligger ALBOA meget på sinde, forklarede direktør John Jensen. Som almen boligorganisation har vi et socialt tilsnit, og det betyder også, at vi skal sørge for, at vores udbudsmateriale indeholder sanktionsmuligheder, så vi Fra venstre: John Jensen, Jens Joel, Gert Bjerregaard og Ole Christensen, 3F. kan skride ind, hvis entreprenøren ikke overholder aftalerne. Krav til entreprenøren Blandt kravene til ALBOA s entreprenører er, at der skal føres navnelister over alle, der arbejder på en given byggeplads, og hvis der anvendes udenlandsk arbejdskraft, skal entreprenøren fremsende kopi af arbejds- og opholdstilladelser, kopi af lønsedler og lønoverførsler samt kopi af arbejdstidsaftaler. En yderligere krav er, at der som minimum skal betales løn i henhold til Hvad er social dumping? Der findes ikke en entydig definition af begrebet social dumping. Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Det sædvanlige danske niveau betyder, at vilkårene skal kunne måle sig med de vilkår, som gælder efter overenskomsten for det pågældende faglige område. gældende dansk overenskomst for det pågældende område. Miljø- og sikkerhedsforhold skal overholdes, og enhver entreprise skal stille med minimum en dansktalende medarbejder. 14 December 2014

15 Livligt årsmøde med kommunen Af Jens Løkke Møller, administrationsog souschef Selvom bølgerne til tider gik højt, var der trods alt en god stemning, da ALBOA i oktober var til det årlige dialogmøde med Aarhus Kommune. Først noget baggrund og derefter mere om de høje bølger senere. Alle kommuner skal føre tilsyn med de almene boligorganisationer med hensyn til økonomien, driften osv. Fra 2010 blev det sat i system med et årligt møde kaldet styringsdialog. Baggrunden for styringsdialogen er en såkaldt dokumentationspakke, hvor boligorganisationen skal redegøre for en række nøgletal. Sund økonomi Med hensyn til økonomien, kunne vi berolige kommunen med, at ALBOA: Har en sund økonomi Har et rimeligt administrationsbidrag, som ligger i den billigste halvdel i 5. kreds (boligorganisationerne i Aarhus) Har professionel formueforvaltning af den opsparede formue (renteafkast) Ikke har modtaget nogen bemærkninger fra revisionen Har iværksat en række tiltag for at sikre en effektiv administration Beboerdemokratiet Derudover er kommunen også interesseret i ledelsen og beboerdemokratiet. Her kunne vi berette om det årlige bestyrelsesseminar, som vi startede op sidste år, og som medvirker til, at bestyrelsen løbende forholder sig til ALBOA s langsigtede udvikling og til en række konkrete politikker/handlingsplaner. En udløber af sidste års seminar var blandt andet den serviceundersøgelse, som blev foretaget i alle afdelinger og som viser, at der er høj tilfredshed med den service, ALBOA leverer. Undersøgelsen blev udleveret til kommunen. Hvad angår beboerdemokratiet kunne vi desværre ikke meddele kommunen, at vi har afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. I syv ud af vores 80 afdelinger er der ingen bestyrelse, heraf er nogle af afdelingerne ungdomsboliger og ældreboliger. Bestyrelsen skal på et temamøde drøfte, hvordan vi igen kan puste liv i beboerdemokratiet i disse afdelinger, samt hvordan vi kan styrke deltagelsen i afdelingerne over en bred kam. Desuden har vi som den første boligorganisation i Aarhus udarbejdet en boligsocial handlingsplan, der sætter rammerne for indsatsen i de kommende år. Som noget nyt vil vi arbejde med sociale vedligeholdelsesplaner svarende til de fysiske vedligeholdelsesplaner for bygningerne. Handlingsplanen blev udleveret til kommunen, og i den forbindelse blev den aktuelle boligsociale situation drøftet. De høje bølger Så kommer vi til de høje bølger. ALBOA har for samtlige 80 afdelinger gennemgået planerne for planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV). I 36 af afdelingerne er der indenfor en 20 års periode brug for ekstern lånefinansiering, idet henlæggelser og evt. huslejeforhøjelser ikke alene kan løfte omkostningen. I hvert fald ikke hvis beboerne skal sikres en jævnt stigende huslejeudvikling og ikke en huslejeudvikling, hvor der er pludselige store stigninger, som vil give problemer for mange af vore beboere med en stram økonomi. Et af redskaberne til at sikre en jævn huslejeudvikling er at tage et ti-års rente- og afdragsfrit lån, som så udløber samtidigt med at et andet større lån i afdelingen er betalt ud, således at afdragene på den gamle lån kan flyttes over på det nye renoveringslån. Det vil kommunen ikke godkende, fordi den mener, at beboerne så skubber en omkostning foran sig til gene for de kommende beboere. Vores argument er, at de beboere, der ifølge kommunen skubber omkostningen foran sig, jo netop betaler af på de eksisterende/oprindelige lån og har betalt løbende til henlæggelser. Der er dermed tale om en fair løsning, som sikrer en jævn huslejeudvikling hvilket i øvrigt harmonerer godt med kommunens generelle ønske om billige boliger i byen. Da bølgerne var på sit højeste tilbød et af ALBOA s organisationsbestyrelsesmedlemmer de kommunale embedsmænd en udvidet matematiktime, hvilket de imidlertid takkede pænt nej tak til! Rådmanden i tale Da vi kunne konstatere, at vi ikke kunne nå til enighed, afsluttede vi mødet i god ro og orden, og bestyrelsen har vedtaget en procesplan, hvor næste skridt nu er et møde på administrativt niveau med forvaltningens direktør, hvorefter organisationsbestyrelsen vil bede om et møde med rådmand, Kristian Wurtz. Han har i flere henseender været fortaler for flere almene og billige boliger i byen til gavn for almindelige mennesker. Det vil ALBOA så gerne kvittere for. December

16 25timers Computeren forbindes med internettet og testes. 16 December 2014

17 Koncentration og multitasking - så langt væk i en anden verden og alligevel i et fællesskab, hvor man konkurrerer med hinanden. internetkrig Af Gorm Svane Fredag den 14. november 2014 åbnede Beboerhuset P4 i Håndværkerparken kl for det årlige LAN-party. Ledninger var trukket og forbundet. Internetkrigerne skulle medbringe egen computer, så det var bare at tilmelde sig og møde op til en weekend med computerspil. I løbet af fredagen var alle kommet, det skulle køre non stop til søndag kl Kuldsejlede krigere: I kælderen bliver der hvilet ud, men det bliver der ikke brugt lang tid på. December

18 Pensionistfest nummer 40 Kaffebord med boller og lagkage. Hjælpeholdet med købmandskurv for 33 år tro tjeneste med pensionistfesten. Fra venstre ses Tonny som startede det hele for 40 år siden, Carl, Grethe og Kirsten. Af Øyvind Kragh-Larsen Klaus fra Klaus & Servants. 360 forventningsfulde pensionister havde tilmeldt sig årets overdådige arrangement som blev holdt på NrGi Arena d. 9 november. Alle blev budt velkommen med et glas hvidvin i anledning af jubilæet. Herefter startede den første underholdning med Visens Skib. Tre humørbomber underholdt i cirka en time. De fik virkelig grin og smil frem i salen. Deres motto er, at der skal synges dansk for danskerne og ikke på engelsk af danskere. Man kan følge Visens Skib på Visens Skib anløber danske havne i løbet af sommeren. Det er gratis at høre på. Det eneste man skal medbringe er en evt. klapstol og tæppe. Afskedstale Efter 33 år som bestyrer af pensionistfesten har Grethe Staunskjær og hjælpeholdet valgt at sige stop. Grethe fortalte, at nu var det kommet til den tid, hvor hun og resten af holdet vil Grethe Staunskjær.. 18 December 2014

19 sidde på rækkerne og brokke sig over diverse: træk, for lidt kaffe, lagkagen ikke smagte og så videre. Men Grethe var dog glad for, at det er lykkedes at arrangere gode pensionistfester gennem alle disse år. Et nyt hold er allerede fundet til at overtage. Det er Carsten og Thomas. Thomas er i øvrigt søn af Tonny Mikkelsen, som tog initiativ til pensionistfesten for 40 år siden. Den sædvanlige gaveregn fik programmet til at skride en del i tiden. Der var indkøbt en del gaver, hvor der blev udtrukket på de indsendte tilmeldingskuponer. Eftermiddagens store hovednummer var Klaus fra Klaus & Servants. Klaus formåede virkelig at løfte stemningen op til loftet med egne og andres musiknumre. Klaus var også fremragende til at ikke bare stå stille foran bordene, men virkelig komme ud blandt publikum ved at gå mellem bordene hele tiden. Festen sluttede med fællessang, Skuld gammel venskab rejn forgo En glad vinder fra gaveregnen. Visens Skib, fra venstre Brian Møller, Leni Petersen og Niels Skouby. Det nye hold, fra venstre Carsten og Thomas. December

20 Afdelingsformand, Jan Storkehave, holdt tale for de fremmødte nye vinduer i Vestergårdsparken Vestergårdsparken i Viby er på vej til at få nye vinduer og entredøre. Det giver bedre indeklima og mindre trafikstøj til glæde for beboerne. Tekst og foto af Martin Krabbe Fredag d. 31. oktober blev udskiftningen af døre og vinduer i Vestergårdsparken fejret ved et midtvejsgilde. Ved gildet var der tale ved afdelingsformand, Jan Storkehave, og afdelingen bød desuden på en hotdog og noget at skylle efter med. Arbejdet i Vestergårdsparken har stået på siden juni 2014, og skulle efter planen være færdigt inden årets udgang. Afdelingsformand Jan Storkehave er en af de, der allerede har fået glæde af de nye vinduer. Jeg bor i den ende, der vender mod Skanderborgvej, så Jeg mærker en stor forskel i form af den forbedrede lydisolering. Trafikstøjen er flyttet ud af min stue og ud på vejen, hvor den hører til. Det er virkelig dejligt. De gamle utætte vinduer udskiftes til nye energirigtige vinduer med tre-lags glas i en træ/alu-konstruktion med aludelen udvendig. På den måde slipper afdelingen i fremtiden for driftsudgifter til maling af vinduer. Samtidig udskiftes samtlige 156 entredøre. De gamle trædøre udskiftes til nye ståldøre med bedre lydisolering og tyverisikring. Det betyder blandt andet, at beboerne ikke længere kan høre støj fra trappeopgangen. Samlet koster projektet kroner. Omkring 100 beboere og håndværkere deltog i midtvejsgildet. Afdelingen havde hyret Trosborgs Pølser til at servere for gildegæsterne. 20 December 2014

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FLINTEMARKENS RENOVERING 1997 2002 en proces set med afdelingsformandens øjne INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................3 KONKLUSION.........................4 Udvalgsarbejde

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere