Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn"

Transkript

1 Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn

2 Program Onsdag d. 30. september Indskrivning Velkomst v. formand Majbrit Berlau Opvarmning: Revolvermøder og praktisk information Frokost Oplæg: Hvordan gør vi vores klubber og lokale endnu stærkere? V. konsulent Line Hjarsø Pause og gå til workshops Workshops: Hvordan gør vi vores klubber og lokale endnu stærkere? (inkl. pause) Pause Middag og fest Torsdag d. 01. oktober God morgen i fællessalen Oplæg: Hvordan gør vi vores klubber og lokale endnu stærkere? (2. del) V. Line Hjarsø Pause og gå til workshops Workshops: Hvordan gør vi vores klubber og lokale endnu stærkere? (2. del) (inkl. pause) Fælles afslutning i salen Afgang med madpakke TR- OG AMiR-KONFERENCE

3 VELKOMST Velkommen til TR- og AMiR-konferencen Jeg har glædet mig meget til at være på konference med jer. Målet med dette års konference er at gøre vores klubber endnu stærkere. Vi skal øve os i nye redskaber, dele erfaringer og udvikle nye ideer, der gør os i stand til at skabe endnu mere liv og engagement lokalt og vi skal arbejde med, hvordan vi skaber stadig bedre relationer til vores kollegaer og får gjort flere aktive. Hvorfor? Fordi stærke lokalt er forudsætningen for, at vi kan styrke arbejdsglæden, øge vores indflydelse og sikre den socialfaglige udvikling. Når vi tager hjem herfra, er min ambition og mit håb, at: Vi er fulde af selvtillid og tro på, at vi sammen med vores kollegaer kan skabe forandringer på netop vores arbejdsplads. Vi er bevidste om vores lederskabsroller som TR, suppleanter og AMiR, og vi blevet endnu bedre til at engagere kollegaerne i det faglige arbejde. Vi har redskaber, der gør os i stand til at styrke vores klubber lokalt, således at vi sammen med kollegaerne kan skabe konkrete forandringer. På konferencen skal vi dele vores mange erfaringer og ideer, vi skal lære kunsten i at holde gode samtaler med vores kollegaer, vi skal øve os i at identificere, hvad vores kollegaer er optagede af - og hvordan vi bruger det til at skabe konkrete forandringer. Vi skal øve os i at holde mere inkluderende møder, hvor vores kollegaer kan bidrage og føle ejerskab, og vi skal sætte mål og lægge planer - så vi i højere grad lykkes med det, vi arbejder for. Det er ambitiøst, ja - og vi får travlt, ja. Men med erfaringer og ideer fra over 150 tillidsvalgte, og en konference, hvor vi dykker ned i øvelser og redskaber, så er jeg sikker på, at når vi tager hjem herfra, så bliver vores klubber endnu stærkere. Og jeg kan godt garantere jer, at vi samtidig får det sjovt sammen. Jeg håber, at I alle får en rigtig god konference. Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening 3

4 OPVARMNING Revolvermøder Formuler et spørgsmål, du gerne vil have svar på i forhold til, hvordan vi styrker vores lokale, f.eks. noget, som I synes, er svært i klubben. Brug Revolvermøder derhjemme Fortæl deltagerne, hvorfor I skal holde Revolvermødet, og hvordan det kommer til at foregå. Bed deltagerne formulere et spørgsmål gerne inden for et bestemt emne. Sæt uret på to til fire minutter og send deltagerne rundt mellem hinanden. Her stiller de deres spørgsmål til hinanden og får et revolver-svar, som betyder, at den anden skal være hurtig på aftrækkeren og bare svare det, som falder personen ind. Når uret ringer, finder deltagerne hver især en ny deltager til at stille og svare på spørgsmål med. Hurtig på aftrækkeren Revolvermøder TR kort.indd 3 11/09/ TR- OG AMiR-KONFERENCE

5 OPLÆG DAG 1 Endnu stærkere klubber Vi er ikke særlig stærke, når: 1. Få deltager, der er lav opbakning få ser meningen med fællesskabet. 2. Arbejdet løftes kun af TR, suppleant og AMiR. 3. Der kommer ikke det ud møderne, som vi ønsker. 4. Der mangler energi, er dårlig stemning, misforståelser eller uenighed. 5. Vi lykkes ikke med at skabe forandringer.»»»»» Vi er meget stærke, når: 1. Mange deltager i møder eller arrangementer, og mange bakker op selvom de ikke kan deltage. 2. Mange kollegaer føler medejerskab, tager ansvar og er med til at løfte arbejdet. 3. Vi holder møder, hvor alle bidrager, og vi oplever progression. 4. Der er engagement og god energi, vi har lyst til at være sammen. 5. Vi lykkes, og vi oplever små successer. Vi kan få endnu stærkere klubber ved at: Vi deler ansvar og ejerskab gennem involverende møder. Vi skaber stærke relationer, og vi arbejder med det, vores kollegaer er optagede af. Vi sætter mål, som forandrer status quo, men samtidig er opnåelige og vi planlægger vores arbejde. Styrk din klub TR kort.indd 1 11/09/ Hvad er vi gode til i vores klub? 30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER

6 OPLÆG DAG 1 Vi skaber stærke relationer Vi skal styrke relationerne til vores kollegaer, fordi: 1. Relationer øger vores trivsel: Gode relationer er afgørende for vores trivsel. Med bedre relationer vil det kollegiale samvær blive bedre, og vores arbejdsglæde vil blive større. 2. Relationer giver adgang til viden: De gode relationer er vores adgang til at finde ud af, hvad vores kollegaer er optagede af og dermed de konkrete problemer og forandringer, vi vil arbejde med. 3. Med relationer kan vi skabe gensidige forpligtelser: En god relation forpligter os på at arbejde med de sager, som er vigtige for vores kollegaer. Samtidig vil de gode relationer også forpligte vores kollegaer på at være med, når der er brug for det. Vi styrker relationerne gennem samtaler relationer skaber vi ved at samtale med vores kollegaer. Formålet med samtalerne er: At skabe håb hos kollegaerne om, at vi kan lykkes med de forandringer, vi ønsker. At finde ud af, hvad vores kollegaer er optagede af. At invitere vores kollegaer med i vores fællesskab. Når vi skal holde samtalerne, er vi derfor opmærksomme på, at: Vi giver noget af os selv vi taler fra hjertet: Vi fortæller vores kollegaer, hvad der gør os vrede/frustrerede, og hvad der giver os håb - og vores værdier kommer i spil. Det skaber håb hos vores kollegaer samtidig med, at de åbner sig op, fordi vi åbner os op og her styrkes vores relation også. Styrk dine relationer gennem samtaler Vi stiller åbne spørgsmål og lytter: Vi spørger især ind til, hvad vores kollegaer er optagede af: Hvilke problemer ser de, og hvilke forandringer ønsker de? Vi prøver at spørge ind, lytte og forstå især prøver vi at blive klogere på, hvad vi helt konkret kan gøre for at gøre hverdagen bedre. Vi vil noget sammen: Gennem samtalen inviterer vi vores kollegaer med i vores fællesskab enten direkte ved, at vi tager deres sager op på et møde eller blot ved at lade dem vide, at vi altid vil værdsætte deres deltagelse. TR kort.indd 5 11/09/ TR- OG AMiR-KONFERENCE

7 OPLÆG DAG 1 Vi arbejder med det, vores kolleger er optagede af Efter samtalerne inviterer vi vores kollegaer til et møde, hvor vi, med udgangspunkt i samtalerne, finder frem til, hvad der binder vores kollegaer sammen hvad er dybtfølt og bredt delt? Her beslutter vi, hvilke konkrete problemer og forandringer vi skal arbejde med, og vi kan dele ansvaret for de videre trin i arbejdet, hvor vi skal have sat os et mål og fundet ud af, hvad arbejdet indebærer. Noget skal undersøges nærmere, noget skal forberedes til MED, noget skal drøftes med andre faggrupper eller blandt socialrådgiverne, og så lægger vi en plan for, hvem der gør hvad, hvornår. Når vores kollegaer oplever, at vi arbejder med det, der er relevant og meningsgivende for dem endda det de selv har været med til at definere, så vil de i højere grad føle sig som en del af vores fællesskab, og de vil i højere grad involvere sig og bidrage til det faglige arbejde. Systematiske samtaler vi kortlægger vores relationer For at sikre os, at vi styrker relationerne til vores kollegaer og samtidig ved, hvad de er optagede af, sørger vi for systematisk at holde samtaler med vores kollegaer. I den forbindelse kortlægger vi vores relationer, så vi kan finde ud af, hvem vi skal holde samtaler med. Kortlæg dine relationer TR kort.indd 7 11/09/ En kollega, som jeg tit er uenig med En erfaren kollega MIG En kollega, som jeg sjældent taler med En nyansat kollega En kollega, som i forvejen engagerer sig i klubarbejdet 30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER

8 WORKSHOP DAG 1 Hvad oplever vi, der styrker vores klubber? Erfaringsudveksling Tænk, tal, del derhjemme Fortæl deltagerne, hvorfor I skal lave Tænk, tal, del, og hvordan det kommer til at foregå. Deltagerne får tre minutter til at reflektere individuelt, f.eks. skrive ned på post-its. Deltagerne får 5-10 minutter til at tale med sidemanden om det, de har reflekteret over. I plenum deler deltagerne de vigtigste pointer fra deres samtale. Tænk, tal, del... TR kort.indd 9 11/09/ TR- OG AMiR-KONFERENCE

9 WORKSHOP DAG 1 Vi øver samtalerne Formål: Styrk relationen til din kollega, og find ud af, hvad kollegaen er optaget af: Hvad oplever de af problemer, og hvilke forandringer ønsker de helt konkret? Husk: Vi giver noget af os selv vi taler fra hjertet: Vi fortæller vores kollegaer, hvad der gør os vrede/frustrerede, og hvad der giver os håb - og vores værdier kommer i spil. Det skaber håb hos vores kollegaer samtidig med, at de åbner sig op, fordi vi åbner os op og her styrkes vores relation også. Vi stiller åbne spørgsmål og lytter: Vi spørger især ind til, hvad vores kollegaer er optagede af: Hvilke problemer ser de, og hvilke forandringer ønsker de? Vi prøver at spørge ind, lytte og forstå især prøver vi at blive klogere på, hvad vi helt konkret kan gøre for at gøre hverdagen bedre. Styrk dine relationer gennem samtaler TR kort.indd 5 11/09/ Vi vil noget sammen: Gennem samtalen inviterer vi vores kollegaer med i vores fællesskab enten direkte ved, at vi tager deres sager op på et møde eller blot ved at lade dem vide, at vi altid vil værdsætte deres deltagelse. Noter fra samtalen Refleksion efter samtalen Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommer hjem og skal holde samtaler? 30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER

10 WORKSHOP DAG 1 Vi kortlægger vores relationer Vi vil gerne tale med så mange kollegaer som muligt men vi skal jo starte et sted. Derfor kortlægger og udvælger vi nogle kollegaer, som er dem, vi vil invitere til samtaler. Målet med samtalerne er, at finde ud af, hvad vores kollegaer er optagede af og samtidig styrke vores relationer. Kortlægning af mine relationer Kortlæg dine relationer for den arbejdsplads, du er på. Besvar spørgsmålet i boksen: Hvem er de tre kollegaer, du først vil tale med, når du kommer hjem? Gå sammen med de andre tillidsvalgte fra dit område og tal om, hvordan I hver især har kortlagt jeres relationer. Kortlæg dine relationer TR kort.indd 7 11/09/ En kollega, som jeg tit er uenig med En erfaren kollega MIG En kollega, som jeg sjældent taler med En nyansat kollega En kollega, som i forvejen engagerer sig i klubarbejdet Hvem vil jeg tale med først? 10 TR- OG AMiR-KONFERENCE

11 OPLÆG DAG 2 Vi deler ansvar og ejerskab gennem involverende møder Når vi ønsker lokale og klubber, hvor mange af vores kollegaer deltager, så er det afgørende, at vores er involverende. Helt konkret kan vi blive bedre til at involvere ved, at: 1. Vi tager ansvar, men slipper kontrollen. 2. Vi deler viden og ansvar. Involverende møder 3. Vi gør andre i stand til at løfte opgaverne. 4. Vi bruger et inkluderende sprog. TR kort.indd 11 11/09/ Vi kombinerer det faglige med det sociale. 6. Vi varierer mødeformer og metoder med tid til refleksion. 7. Vi er tydelige omkring rammerne på møderne. 8. Vi har positive forventninger til hinanden, og vi anerkender værdien af forskellige perspektiver. 9. Vi er åbne og nysgerrige, også over for uenigheder. 10. Vi taler sammen om at skabe et mere inkluderende fællesskab. Men gør vi det i praksis? Vi ved godt, at det er vigtigt at holde involverende møder, men vi skal øve os og hjælpe hinanden med at få det gjort. 30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER

12 OPLÆG DAG 2 Vi sætter mål og planlægger Vi sætter mål, som forandrer status quo, men samtidig er opnåelige og vi planlægger vores arbejde Det er helt afgørende for vores kollegaers engagement, at vi oplever at lykkes med at skabe forandringer. For succes avler succes, og det at lykkes giver os mere motivation og flere erfaringer. Når vi skal styrke klubben, skal vi øve os i at være mere målrettede. Når vi har fundet de sager, der binder vores kollegaer sammen dybtfølte og bredt delte, så sætter vi os et eller få mål, der forandrer status quo, men samtidig er opnåelige. Mål og planlægning TR kort.indd 13 11/09/ Men et konkret mål i sig selv, bringer selvfølgelig ikke sejren i hus. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med vores kollegaer lægger en plan for, hvordan vi lykkes. Planlægningen er med til at sætte forventninger, lave aftaler hvor vi sikrer, at mange har ansvar og ejerskab og bidrager. En plan kan være med til at sikre progression og hjælpe os med løbende at gøre status og udvikle: Hvor langt er vi kommet, går det som det skal, skal vi gøre noget anderledes? Og når vi kommer i mål, så fejrer vi det sammen med alle vores kollegaer. Når vi har fejret det, så evaluerer vi og sætter os et nyt mål. Og sådan skaber vi store forandringer skridt for skridt. Hvordan sætter vi os de rigtige mål? Det kan godt være svært at sætte sig et konkret mål. Derfor bruger vi disse spørgsmål til at spore os ind på målet: 1. Hvad oplevede vores kollegaer som problemer og hvilke forandringer, drømmer de om? 2. Hvad binder dem sammen hvad er dybtfølt og bredt delt? 3. Hvad skal vores konkrete mål være, når det skal forandre status quo, men samtidig være opnåeligt? Planlægning Når vi planlægger, skal vi forholde os helt konkret til: Hvem, der gør hvad, hvornår? Hvad skal gøres? Hvornår skal det gøres? Hvem tager ansvar for det? 12 TR- OG AMiR-KONFERENCE

13 WORKSHOP DAG 2 Vi deler ansvar og ejerskab gennem involverende møder Gruppearbejde Hvordan kan vi være mere involverende, når vi kommer hjem? Vælg tre af de 10 punkter på side 11 hvordan vil I være mere involverende når I kommer hjem? Brug Fishbowl derhjemme Fortæl deltagerne om, hvorfor I skal lave Fishbowl, og hvordan det kommer til at foregå. En håndfuld af deltagerne sætter sig i en cirkel, og de andre sætter sig i en cirkel udenom. Den inderste cirkel reflekterer i fællesskab over et spørgsmål eller et emne (5 10 minutter). Herefter får den yderste cirkel mulighed for at fodre fiskene ved at aflevere perspektiver til den inderste cirkel der er ikke dialog mellem de to cirkler (5 10 minutter). Med de nye perspektiver taler den inderste cirkel sig frem til en konklusion (5 10 minutter). Refleksion i fællesskab Fishbowl TR kort.indd 15 11/09/ SEPTEMBER - 1. OKTOBER

14 WORKSHOP DAG 2 Vi sætter mål Refleksion Hvilke problemer og forandringer peger vores kollegaer på, og hvordan kan vi gøre det mere konkret? 14 TR- OG AMiR-KONFERENCE

15 WORKSHOP DAG 2 Vi sætter mål Gruppearbejde Forestil jer, at I har holdt samtaler med jeres kollegaer, og at I nu skal finde frem til et mål. Besvar spørgsmålene herunder: 1. Hvad oplevede vores kollegaer som problemer og hvilke forandringer, drømmer de om? 2. Hvad binder dem sammen hvad er dybtfølt og bredt delt? 3. Hvad skal vores konkrete mål være, når det skal forandre status quo, men samtidig være opnåeligt? 30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER

16 WORKSHOP DAG 2 Vi planlægger Gruppearbejde Hvad skal der ske, når vi kommer hjem? Besvar spørgsmålene herunder: 1. Hvilke tre ting vil vi gøre for at styrke klubben? 2. Hvem skal vi hjem og holde samtaler med? 3. Hvordan involverer vi klubben, når vi kommer hjem? 4. Hvem gør hvad? 5. Hvornår? 16 TR- OG AMiR-KONFERENCE

17 WORKSHOP DAG 2 Vi udfylder handleplakaten Gruppearbejde Forbind handling med tidslinjen Handleplan fra ord til handling Hvordan involverer vi klubben? Hvem skal vi holde samtaler med? TR kort.indd 17 11/09/ Ansvar: Ansvar: Det vil vi gøre: Det vil vi gøre: Det vil vi gøre: Ansvar: Ansvar: Ansvar: Dato den / 20 den / 20 den / 20 den / 20 den / SEPTEMBER - 1. OKTOBER

18 NOTER 18 TR- OG AMiR-KONFERENCE

19 Undervisere på konferencen Region Nord Region Syd Region Øst Sekretariatet Poul Erik Karvonen Tlf.: Anette Kristensen Tlf.: Annemette West Nielsen Tlf.: Gunda Herlufsen Tlf.: Region Nord Region Syd Region Øst Sekretariatet Susanne Futtrup Tlf.: Dorthe Visby Augustesen Tlf.: Lone Lomholt Tlf.: Elisabeth Huus Pedersen Tlf.: Region Nord Region Syd Region Øst Sekretariatet Lars Gadegaard Tlf.: Ulla-Brit Sieverts Tlf.: Rikke Harder Mikkelsen Tlf.: Lone Valentin Kjær Tlf.: Region Nord Region Syd Region Øst Sekretariatet Nils Henrik Hald Tlf.: Stella Barmose Christensen Tlf.: Lene Kastaniegaard Tlf.: Dorte Gotthjælp Nielsen Tlf.: Region Nord Region Øst Sekretariatet Sekretariatet Per Vagnby Tlf.: Anker Elvius Tlf.: Bjarne Trier Andersen Tlf.: Line Hjarsø Tlf.: SEPTEMBER - 1. OKTOBER

20 Stærke lokalt er forudsætningen for, at vi kan styrke arbejdsglæden, øge vores indflydelse og sikre den socialfaglige udvikling. Dansk Socialrådgiverforening 2015, Form: Anna Olesen, Tryk: Datagraf Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

DSK beretning

DSK beretning DSK beretning 2014-2015 Medlemstal For at begynde med det vigtigste. Vi er pt. 590 medlemmer i DSK, hvilket er en stigning på 30 medlemmer siden januar. Til det skal det dog siges, at vi ikke kan være

Læs mere

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente?

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente? Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig? Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Workshop nr. 405 tirsdag den 20. november 2018 kl. 10:15-11:30 Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Oplægsholder: Henrik Dreyer-Andersen, HR-og arbejdsmiljøkonsulent, Region Sjælland, Koncern

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN WORKSHOP PÅ FAGLIGE FORÅRSDAGE 12. MAJ 2015 0 PROGRAM: FØRSTE DEL Dagens program og præsentation 09.10-09.30 Introduktion til læringsscrum

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 -

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 - 11/05/15 Evaluering & indikatorer på god - Odense 2015-1 Program Introduk2on & baggrund 10.15 10.45 Eksempler fra praksis tegn på god i Vordingborg kommune 10.45 11.05 10 minuaers pause Case & refleksion

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet 1 Forsøgsprojekt 1 Program for workshoppen Velkomst og kort oplæg om projektet Afprøvning af en af metoderne i projektet Opsamling fra interviewafprøvningen Workshoppen Casevirksomheden Hvilke indsatsområder

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonference Arbejdsmiljøkonference Onsdag den 4. oktober 2017 Dagens program 9.15-9.45 Erfaringer med MED-uddannelse i Odder Kommune Lone Bay og Torben Nielsen 9.45-10.15 Trivselsmåling 2017 Ulla Salling og Malene

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

HVAD ER SELV? Til forældre

HVAD ER SELV? Til forældre HVAD ER SELV Til forældre Indhold Indledning 3 Indledning 4 SELV 6 SELV-brikkerne 8 Gensidige forventninger 10 Motivation og dynamisk tankesæt 13 Sådan arbejder I med SELV derhjemme På Lille Næstved Skole

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Hvordan kan vi engagere kollegerne på bagkant af OK18? BUPL Nordsjælland uddannelsesdage 29. okt.

Hvordan kan vi engagere kollegerne på bagkant af OK18? BUPL Nordsjælland uddannelsesdage 29. okt. G O D M O R G E N 1 Hvordan kan vi engagere kollegerne på bagkant af OK18? BUPL Nordsjælland uddannelsesdage 29. okt. 2 4 Vi spreder magt gennem deltagelse // Fra resignation til håb // Fra opdelinger

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant September 2017 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen.

Det gode forældresamarbejde. Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen. Det gode forældresamarbejde Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen. Formål At styrke og udvikle forældresamarbejdet At få viden om pejlemærker for et godt forældresamarbejde Få drøftet

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD)

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) Planlægning med borgerne Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) CV Peter Sepstrup, 43 år, projektleder, Vejle Kommune Uddannet i statskundskab

Læs mere

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED 1. Velkomst og præsentation af program 2. Status på arbejdsmiljøarbejdet i TRIO/MED 3. Tre opgavetyper 4. Inddragelse og handling 5. Afslutning Foto: Aalborghus

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

DEN GODE KOLLEGA 2.0

DEN GODE KOLLEGA 2.0 DEN GODE KOLLEGA 2.0 Dialog om dilemmaer Udveksling af holdninger Redskab til provster, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter UDARBEJDET AF ETIKOS OVERBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 5 6 7

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK-Klubben Aalborg Universitet 9. maj 2017 Hvem er jeg? Mads Kristoffer Lund, Projektleder og udviklingskonsulent Arbejdsmiljøsekretariatet,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Mentorredskab 2 Personlig plan

Mentorredskab 2 Personlig plan Mentorredskab 2 Personlig plan Den personlig plan indeholder grundlæggende tre elementer: Visioner og mål - hvad vil jeg gerne i fremtiden? Planlægning af vejen til at nå de formulerede mål og vivioner?

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Netværk 2.0. Summemøde to og to

Netværk 2.0. Summemøde to og to v/ Nanna Munk Summemøde to og to Find én du ikke kender Spørg hinanden (ca. fire minutter til hver): Hvad forventer du at denne workshop handler om? Hvad håber du at blive klogere på? 1 Hvad er netværk?

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad?

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad? Dagsorden 1 Hvad er arbejsglæde for os? 2 Hvordan får vi arbejdsglæden i top? 3 Hvem gør hvad? Arbejdsglæde bingo Glæder du dig til det bliver mandag? Siger du hej til dine kolleger om morgenen? Husker

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant TRIO få samarbejdet på sporet Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 Forord: Få TRIO-samarbejdet på sporet Fem typiske

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Oplæg til Haveselskabet 2010

Oplæg til Haveselskabet 2010 Oplæg til Haveselskabet 2010 Dagsorden: 19:00 19:05 Velkomst (v. Thorvald) 19:05 19:50 Værdien af medlemmer og Haveselskabets ambition 19:50 20:05 Kaffepause 20:05 20:45 Dialog og interaktion 20:45 20:55

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere