Positiv psykologi og. flow 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv psykologi og. flow 2014"

Transkript

1 Positiv psykologi og 29/09/14 1 flow 2014 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Ph.d / lektor Autoriseret psykolog

2 Indhold i oplæg Introduktion: litteratur og links mv. Hvad er flow? Hvordan måler man flow? Hvor står flow- forskningen i dag? Flow og karakterstyrker Andre flow- lignende begreber: mindfulness fx Flow i anvendelse i hverdagen: på arbejde, i undervisning, læring, træningslære, vejledning, i fritiden, osv. En enkelt øvelse Links mv. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 2

3 Personlig baggrund Ph.d- uddannelse på Claremont Graduate University i Californien på prof. Mihaly Csikszentmihalyis Quality of Life Research Center Har oversat to af Csikszentmihalyis bøger fra engelsk til dansk: Flow og engagement i hverdagen (2005) og Selvets udvikling (2008) begge på Dansk Psykologisk Forlag Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 3

4 Ny publikation 2013 Præsenterer flow- teorien på basis af ca. 45 nye interviews med udvalgte flow- personer foretaget i Norge, Danmark, USA og Italien. Flow i hverdagen. Navigation mellem stress, kaos og kedsomhed udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, Forfattere: FØA og Nina Hanssen Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 4

5 Anden baggrundslitteratur forfattet af FØA Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Positiv psykologi i skolen, Dafolo Forlag, 2011 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 5

6 Flow- surveys, - målinger og anden pp metode Den positive psykologis metoder er en ny bog (udkom okt 2012) der viser hvorledes den positive psykologis forskning kan anvendes i praksis til undersøgelser, intervention, udviklingsarbejde, osv. (Dansk Psykologisk Forlag) Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 6

7 Kognition og pædagogik Kognition og pædagogik. (Dansk Psykologisk Forlag, har specialiseret sig i at have mange pp indslag Fx tre særnumre: 1. Flow, nr.52 / Positiv psykologi, nr.60 / Positiv psykologi version 2.0., sommer Positiv psykologi live. Efterår 2010 Også noget om pp i seneste særnummer, okt. 2012, Ny Nordisk Skole. Enkelnumre kan købes på forlaget Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 7

8 Positiv psykologi i anvendelse 100 problematiske drenge henvist af PPR i landets kommuner blev i løbet af 3 uger i sommeren 2013 løftet ganske meget både fagligt og personligt vha positiv psykologi hent evt. rapport på Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 8

9 Positiv psykologi og flow i DK Efteruddannelseskurser og sommeruniversitet i pp på Aarhus Uni (AU) Ny masteruddannelse i pp på AU fra august 2011 Nyt center for forskning i pp på AU fra 2011 FU overalt i landet: pp foredrag, kurser, mv. Internet netværk: positiv psykologi (Ebbe Lavendt) Mange private konsulenter og firmaer tilbyder pp- coaching, vejledning, udviklingsarbejde, lokaleindretning mv. fx Helle Fisker, Louise Tidmand, Tanja Staal Wegner, Jane Grud og Mads Bab. Vedr AU s masteruddannelse i pp se evt på eller direkte på: Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 9

10 Vigtig generel pp- pointe PP handler ikke om at opstille en ny norm om lykke og glæde PP handler ikke om at negative tilstande skal elimineres PP handler mere om at forstå de dynamiske sammenhænge mellem negative og positive tilstande og forhindre fastlåshed Altså: man kan ikke opstille et krav om at folk skal være mere i flow osv. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 10

11 Flowdefinition 29/09/14 11 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen Flow er en særlig mental/ kropslig tilstand, der kan opstå, når vi i en udfordrende og energikrævende situation, får beslaglagt bevidstheden, og dermed glemmer os selv og mister tidsfornemmelsen. En vej at gå mellem kaos, stress og kedsomhed.

12 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 12

13 Hedonistiske positive følelser Hedonistiske: høj grad af nydelse og stimulans med velbehag, tilfredsstillelse og behovsopfyldelse. Er også flygtige og kan hurtigt overskygges af andre både negative og positive følelser, som kan give stærk ophidselse som fx mani, rus og ekstase. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 13

14 Eudaimoniske positive følelser Er forbundet med mere viljestyrede handlinger og kan involvere mod, samarbejde, vedholdenhed, læring, disciplin, osv. Er mere stabile, dybe og forbindes med langvarig interesse og engagement. De kan også dominere over andre følelser, så som smerte, sorg, angst eller sult. Er ikke nødvendigvis positive i betydningen behag i forhold til ubehag. De har en mere sammensat struktur og kan forbindes med flow Csikszentmihalyi:flow er en kompleks størrelse, hvor interesse, engagement, motivation og læring bindes sammen Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 14

15 Sammenhæng mellem flow, engagement og kreativitet Flow er en tilstand, der er kendetegnet ved en høj grad af fordybelse og engagement. Samtidig giver flow- tilstande en kreativ mulighed: you can be in flow without being creative but you can t be creative without being in flow (Csikszentmihalyi) Flow, fordybelse og kreativitet. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 15

16 Flow-tilstanden er svær at opnå 1.Flow er ikke et let operationaliserbart begreb. 2. Flowtilstande kommer som et biprodukt af engagement i forskellige aktiviteter 3. Alligevel kan forskningen sige meget om hvad der i forskellige sammenhænge kan fremme flow. 4. Afgørende støttebegreber handler om 4M : motivation, mål, mening og mestring. 5. Relationer og fysiske rammer spiller også en vigtig rolle

17 Flowforskning: flow- komponenterne 1. Merging of ac.on and awareness 2. Centering of a5en.on 3. Loss of self- consciousness 4. Feeling of control 5. Coherent, non- contradictory demands 6. Distor.on of experience of.me 7. Non- contradictory demands into (1) clear goals and (2) unambiguous feedback 8. Challenge- skill balance. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 17

18 Nogle flowforskningsmetoder 1. Flow interview 2. Flow questionnaire 3. Flowobservationsskemaer 4. Flow scales 5. Day reconstruction method 6. ESM 7. Målinger af spændsniveauet i vagus nervus 8. Hjerterytme- variabilitetsmåling 9. Hjernescanning, pupilanalyser, mv. 10.Performance- analyse Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 18

19 Flow og mindfulness: parallelle begreber Flow forbindes med virkelyst og selvforglemmende rettet mod aktiviteter, andre mennesker og materialer (udadrettet) Mindfulness er en mere meditativ tilstand, der søger nærvær, grounding og ikke- fordømmende bevidsthed om en selv (indadrettet) Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 19

20 Læseevnen kræver flow Vi har ikke noget læsecenter eller nogen medfødt læseevne Læsning, der kører, er en meget koncentrations- krævende proces, hvor en hel række områder i hjernen fintunet skal samarbejde Det centrale i det er flowevnen : absorbering i aktivitetetn Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 20

21 Flow og læring Flow er også en læringstilstand Peak- performance opnås ofte bedst i flow Man lærer og præsterer bedre når man er helt absorberet i en aktivitet og alene fokuserer på den Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 21

22 Summeøvelse: Flowbegrebet (parøvelse med sidemanden i 3 minutter). Har I overhovedet selv oplevet flow? Hvornår? Hvor? Uddyb evt. med detaljer: i hvilke sammenhænge / under hvilke betingelser.kan du opleve flow? Hvad skal der til for at I kan komme i flow? Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 22

23 Lyubomirskys resultater Giv udtryk for taknemmelighed ( express gra8tude ) Dyrk op8mismen ( cul8vate op8mism ) Undgå menneskelig sammenligning ( avoid social comparison ) Udfør gode gerninger ( prac8ce acts of kindness ) Fasthold og udbyg dine sociale netværker ( nurture social rela8onships ) Udvid dine problemløsningsstrategier ( develop your strategies for coping ) Lær at 8lgive ( learn to forgive ) Få flere flow- oplevelser ( increase Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen flow ) 29/09/14 23

24 Barbara Fredrickson: flow kan måles vha HRV og lign. Omfattende forskning bag hendes arbejde Bogen Positivitet for nylig udkommet på dansk (sommer 2010) Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 24

25 HJERTERYTMEVARIABILITET (HRV) " Afstanden mellem hvert hjerteslag " Markør for levetid " Aftager med alderen " Kan trænes som en muskel " Høj og regelmæssig varians = coherence " Vindue til ANS (nervesystemet) " Kan bruges til at vurdere vores sundhed " Siger noget om vores kognitive og emotionelle tilstande " Ny forskning: Flow er måske en coherence lignende tilstand. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 25

26 FØLELSER & HJERTERYTME " Ubalance Irritation, utålmodighed, vrede, fjendtlighed, angst, stress, bekymringer " Coherence % Taknemlighed, kærlighed, glæde, ro, afslapning, tilfredshed, engagemen og Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 26

27 COHERENCE TRÆNING Punkter Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 27

28 Eksempel 2 på aktuel flow-forskning (FØA) FUF fremtidens undervisningsfacilitet, der handler om forsøg på at forbedre naturfagsundervisningen i Danmark og dermed øge elevernes interesse for de såkaldte STEM fag (science, technology, engineering and math). SE: Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 28

29 ESM studies In a project aiming at increasing motivation and engagement In science EDUCATION (FUF) Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 29

30 Generelle flowfremmende faktorer 1. Opstilling af klare, konkrete, meningsfulde og realistiske mål 2. Feedback - dvs. løbende og relevant tilbagemelding om hvordan man klarer sig. 3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden. (Udfordringer og kompetencer, der matcher hinanden. For store udfordringer giver stress, for små kedsomhed ). 4. Fjernelse af distraherende faktorer. 5. Håndterbare, forståelige og præcise regler for arbejdet / aktiviteterne 6. Mestring af mindfulness og/eller meditation. Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen 29/09/14 30

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kenneth Carstensen, karrierekonsulent 1. Flow og trivsel 2. Hvad er flow 3. Hvilke fordele er der ved at være i flow hvilke

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere

Mental robusthed og livsduelighed

Mental robusthed og livsduelighed Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi 24238397 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Foretagsomhedsdidaktik Skubmetoden 1

Foretagsomhedsdidaktik Skubmetoden 1 Foretagsomhedsdidaktik Skubmetoden 1 Af Anne Linstad Kirketerp, Aarhus Entrepreneurship centre Aarhus Universitet Resumé Foretagsomhedsdidaktik er dén læring og undervisningskultur, der fremmer kompetencen

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere