Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013

2 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER...9 PUBLIKATIONER TIDSSKRIFTARTIKLER M/PEER REVIEW...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...11 KONFERENCEABSTRACTS I TIDSSKRIFT...11 BOGUDGIVELSE / BIDRAG TIL BØGER...12 KONFERENCER OG FOREDRAG VIDENSKABELIGE FOREDRAG...12 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...14 POSTERS...15 UNDERVISNING FORSKERUDDANNELSE...16 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...16 POSTGRADUAT UNDERVISNING...17 ANDET...19 LØBENDE REDAKTIONELT ARBEJDE PEER REVIEWS...19 EDITORIAL BOARDS...19 BEDØMMELSESUDVALG...20 RÅD/NÆVN/UDVALG ANDRE FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAKTIVITETER SOCIALFAGLIG FORMIDLING...21 GÆSTEFORELÆSNINGER...23 GÆSTER...24 GÆSTE- / STUDIEOPHOLD...24 PRISER...24 SUPERVISION / VEJLEDNING...24

3 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser er en afdeling under Hved-Neur- Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen beskæftiger sig primært med frskning g behandling af patienter med funktinelle lidelser. Desuden deltager afdelingen aktivt i frmidling af viden m funktinelle lidelser samt pst- g prægraduat undervisning af frskellige faggrupper. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til funktinelle lidelser, g frskningen har både en smatisk, en psyklgisk, en kulturel g en scial vinkel. Afdelingen har et tæt samarbejde med andre lægefaglige specialer. Der var i igangværende ph.d.-prjekter, 1 ph.d.-afhandling er blevet afsluttet g frsvaret, g der er blevet publiceret 11 videnskabelige artikler i internatinale tidsskrifter med peer review. Klinikken mdtg i henvisninger, hvraf 282 patienter var til frundersøgelse/diagnstisk vurdering. Der har været et stadigt stigende antal henvendelser fra jurnalister, g funktinelle lidelser er blevet gdt mtalt i pressen. Desuden har der været flere frespørgsler fra en bred vifte af frskellige faggrupper, sm beskæftiger sig med patienter med funktinelle lidelser. Afdelingen havde i slutningen af ansatte med bred tværfaglig baggrund. Organisatriske frhld Frskningsklinikken er en del af Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Desuden er Frskningsklinikken tilknyttet Institut fr Klinisk Medicin, Aarhus Universitet via prfessrat g lektrater. Frskningsklinikken fr Ludmani (FKL) srterer rganisatrisk g ledelsesmæssigt under Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser. FKL udsender særskilt årsberetning. Medarbejdere Ledelse Fink, Per. Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Kndrup, Drthe. Lægesekretær, administrativ leder 3

4 Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Carstensen, Tina BW. Cand.psych., ph.d. Christensen, Nils B. Cand.med., verlæge Fjrback, Lne O. Cand.med., verlæge, ph.d. Frsthlm, Lisbeth. Cand.psych., ph.d., lektr Høeg, Mariann D. Cand.med., afdelingslæge Jensen, Jens S. MSc, statistiker Krnstrand, Luise M. Cand.psych.aut., klinisk psyklg Middelfart, Lisbeth M. Cand.med., reservelæge Nymark, Bente. Scialfrmidler Rehfeld, Emma. Cand.med., verlæge Schröder, Andreas. Cand.med., afdelingslæge, ph.d. Ørnbøl, Eva. MSc, statistiker Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Agger, Jhanne L. Cand.med., ph.d.-stud. Eilenberg, T. Cand.psych.aut., ph.d.-stud. Eriksen, Hanne-Lise F. Cand.psych, ph.d., pst.dc, FKL Finsbgadttir H. Cand.psych., FKL Frølund, Heidi, Cand.psych., pst.dc. Gilibert, Line H P. Cand.psych.aut., FKL Jakbsen, Jacb P., Cand.psych., ph.d. Jensen, Ditte H. Cand.psych. Jensen, Stine M., Cand.psych.aut., FKL Kallesøe, Karen, 1. reservelæge Krag, Mrten B, Cand.med., reservelæge Lange, Anne-Drte. Scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Linnet, Jakb. Cand.psych.aut., ph.d., afdelingsleder, lektr, FKL Markussen T. Cand.psych., FKL Mehlsen, Mimi. Cand.psych., ph.d. Nielsen, Heidi B. Cand.psych. Pallesen, Karen Jhanne. Cand.scient., ph.d. Pedersen, M.M. Cand.psych., ph.d.-stud. Preuss, Tua. Cand.psych Rask, Charltte U. Cand.med., ph.d., lektr Tarber, Christel. Cand.mag.ling., ph.d.-stud. Thastum, Mille M. Cand.psych. Thrgaard, Mette V. Cand.med., reservelæge, ph.d.-stud. Tscan, Lene HS. Cand.med., afdelingslæge Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Andersen, Theis. Applicatin develper Back, Maiken. Lægesekretær Bek, Pia B. Lægesekretær, FKL Bjørnskv, Lizell B., lægesekretær 4

5 Pedersen, Julie K. Kursus- g sprgsekretær Skjøth, Malene. Frsknings- g prfessrsekretær Sku, Christina. Lægesekretær Zach, Kirsten. Kursus- g sprgsekretær Frskningsårsstuderende Sletting, Sara L. Stud.med., frskningsårsstud. Wichaidit, B. Stud.med., frskningsårsstud. Eksterne Weinman, Jhn. Adjungeret prfessr Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2013 mdtg klinikken 592 henvisninger, g 282 patienter der pfyldte kriterierne fr enten Bdily distress syndrme eller Helbredsangst gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Sm nget nyt har klinikken i efteråret 2013 prettet et tilbud fr unge (15-19 år) sm har multi-rgan Bdily distress syndrm. De første ca. 20 patienter er set i 2013 i dette regi. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. Der er aftalt knsultatinsrdning med Infektinsmedicinsk Afdeling på AUH. 5

6 Frskning Frskningsklinikken havde i ph.d.-studerende tilknyttet, hvraf 1 frsvarede sin afhandling, samt 2 frskningsårsstuderende. Frskningsprjekter Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbelt-blindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psych. ph.d.-stud. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse. DanFunD prjektet. Multicenterstudie med deltagelse af: Frskningscenter fr Frebyggelse g Sundhed, Glstrup Universitetshspital, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser (FFL), Aarhus Universitetshspital, Mental Health Centre Cpenhagen. Hvedansvarlig på FFL: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Effekten af en edukativ vide efter akut whiplash traume. Et randmiseret kntrlleret frsøg. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psych., ph.d.-stud. Helbredsangst g sygdmsadfærd hs børn af mødre med svær helbredsangst Hvedansvarlig: Thrgaard MV., Cand.med., ph.d.-stud. Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) i flkesklen/gymnasiet en frebyggende interventin. Hvedansvarlig: Nielsen LK, cand. psych Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. 6

7 Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. The CCC2000 chrt. Hvedansvarlig: Rask CU., Cand.med., ph.d. Early treatment f debilitating pst-cncussinal symptms in adlescents and yung adults. Hvedansvarlig: Thastum, M., Cand.psych. Acceptance and Cmmitment grup therapy fr adlescents with a range f functinal smatic syndrmes: randmized trial. Hvedansvarlig: Hansen K.K., Cand.med. Effekten af haveterapi sammenlignet med individuel kgnitiv terapi ved psyklg. Nacadia, Københavns Universitet. Hvedansvarlig: Fjrback L., Cand.med., ph.d. Mindfulness Therapy fr Veterans - a pilt study. Hvedansvarlig: Preuss T., Cand.psyk. A pilt study f mechanisms f change in Acceptance and Cmmitment Grup Therapy fr Health Anxiety. Hvedansvarlig: Hffmann D., cand.psych. Psychgenic nnepileptic seizures (PNES) in children: Survey f the diagnstic and treatment practice amng Danish paediatrician. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Wichaidit BT., stud.med., frskningsårsstuderende. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Skvenbrg EL, stud.med. Are changes in illness perceptins assciated with changes in lngterm utcme f functinal smatic symptms? A lngitudinal study. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Sletten SL., stud.med. The rle f neurticism and maladaptive cping strategies n health utcmes in patients with multi-rgan bdily distress syndrme Hvedansvarlig: Pedersen HF, cand.psych., ph.d. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: a cst-effectiveness analysis Hvedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d. 7

8 Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen TBW, cand.psych., ph.d. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., Cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Patientuddannelse til krniske smertepatienter. Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psych., ph.d. Internet-baseret Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) til patienter med helbredsangst Hvedansvarlig: Jensen DH, Cand.psych. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ., ph.d.-stud. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)). Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., Cand.med., ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde. Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d. (Marselisbrgcentret g NFA). Børne- g ungdmspsykiatrisk indsats til børn g unge med svære funktienlle samtiske symptmer: Sygdmsfrståelse g empwerment efter psykedukatin g familieterapeutisk interventin Hvedansvarlig: Hulgaard D, cand. med. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Odense) Helbredsangst symptmer hs børn g unge henvist til udredning fr OCD. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Villadsen, stud.med. En deskriptiv undersøgelse af børns præperative angst: Prædiktrer,risikfaktrer g knsekvenser Hvedansvarlig. Skvby P., frskningssygeplejerske (Intensiv g anæstesiafdelingen, Skejby, AUH) 8

9 Parent training fr preschl ADHD: a randmised cntrlled effectiveness trial f the New Frest Parenting Prgramme in a clinical sample f Danish children Hvedansvarlig: Lange AM, cand. Psych. (Frskningsafsnittet Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv) Karakteristik af børn med funktinelle smatiske symptmer henvist fra pædiatrisk afdeling til børne- g ungdmspsykiatrisk regi. Hvedansvarlig: Tøt Strate S., stud.med., frskningsårsstuderende. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Odense) Andre prjekter Frmidling af viden m funktinelle lidelser Hvedansvarlig: Tscan L., Cand.med. Diagnstisk interview, SCAN. Sammen med en internatinal frskergruppe er afdelingen inddraget i arbejdet med at revidere interviewet. Hvedansvarlig: Fink P., Cand.med., prf. SDQ g DAWBA sm screenings- g diagnstiske redskaber af psykiske helbredsprblemer hs danske børn g unge - Krdineret indsats fr udvikling g implementering af SDQ g DAWBA til anvendelse i natinale kliniske, epidemilgiske g tværsektrielle prjekter Rask CU, Cand.med., ph.d. (faglig ansvarlig) er sammen med en natinal frskergruppe inddraget i dette arbejde. Bevillinger g fndsmidler Vi er taknemmelige fr den støtte, vi har mdtaget til frskning g frmidling fra: TrygFnden Lundbeckfnden Frsknings- g innvatinsstyrelsen The Beatrice Survell Haskell Fund Aarhus Universitetshpital Rejseansøgning 9

10 Fru C. Hermansens Mindelegat Fnden til styrkelse af psykiatrisk frskning ved Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Sldaterlegatet Publikatiner Tidsskriftartikler m/peer review Eilenberg T, Krnstrand LM, Fink P, Frsthlm L. Acceptance and cmmitment grup therapy fr health anxiety - Results frm a pilt study. J Anxiety Disrd 2013;27(5): Fink P. Når lægen lader sig føre bag lyset. Editrial, Ugeskrift fr Læger, (36):2020. Fjrback LO, Rasmussen BH, Preuss T. Gd effekt af mindfulness ved symptmer på stress, angst g depressin. Ugeskriftfr Læger Krnstrand LM. Acceptance and Cmmitment Therapy m det svære arbejde at leve et meningsfuldt liv med en krp, der larmer ; Månedsskrift fr Almen Praksis, 2013( ). Linnet J, Thmsen KR, Møller A, Callesen MB. Slt Machine Respnse Frequency Predicts Pathlgical Gambling. Internatinal Jurnal f Psychlgical Studies, 2013;5(1): Linnet J. The Iwa Gambling Task and the three fallacies f dpamine in gambling disrder. Frntiers in Psychlgy 2013; 4:1-11. Callesen MB, Hansen KV, Gjedde A, Linnet J, Møller A. Dpaminergic and clinical crrelates f pathlgical gambling in Parkinsn's disease : A case reprt. Frntiers in Behaviral Neurscience 2013;7(95):1-8. Rask CU, Ørnbøl,E, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and cnsultatin patterns in 5- t 7-year-lds. Pediatrics. 2013;132(2):e Rsendal M, Blankenstein AH, Mrriss R, Fink P, Krenke K, Sharpe M, Burtn C. Enhanced care by generals fr functinal smatic symptms and disrders in primary care: Cchrane systematic review (Review). The Cchrane Cllabratin. Wiley & Sns

11 Schröder A, Dalgaard M, Fink P. Subjektiv svimmelhed. Ugeskr Læger 2013;175(45): Skvenbrg EL, Schröder A. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. General Hspital Psychiatry 2013;36(1): Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Bestpractice Psykiatri/Neurlgi, nr. 23. Eilenberg T. Helbredsangst kan behandles med ACT - nye lvende frskningsresultater. Angstavisen, 43:4-7. Fjrback LO. Hjulpet af nyeste frskning, Udfrsk, Aarhus Universitetshspital. Knferenceabstracts i tidsskrift Schröder A. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. J Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety. J. Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety: J Psychsm Res 2013;75(2): Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5 7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin: J Psychsm Res 2013, 74: Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year-ld Danish children: J Psychsm Res 2013, 74:

12 Bgudgivelse / Bidrag til bøger Bg Klinisk Sundhedspsyklgi. Friis-Hasché, E. (red.), Frsthlm, L. (red.) & Schröder, A. (red.) udg. Munksgård Danmark. Klinisk vejledning fr almen praksis. Funktinelle lidelser. Dansk Selskab fr Almen Medicin Bgkapitler Fink P, Birket-Smith M. Funktinelle smerter g sygdm. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editrs. Smertebgen. 2nd ed. FADL s Frlag 2013: Frsthlm L, Carstensen T. Sygdmspfattelse g cping. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Schröder A, Fink P. Belastningsreaktiner g funktinelle. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Rask C. Funktinelle symptmer g lidelser hs børn. I Klinisk vejledning fr funktinelle lidelser fr almen praksis. Dansk Selskab fr Almen Medicin, Thastum M, Rask C. Bipsykscial tilgang hs børn med krniske fysiske sygdmme. I Klinisk Sundhedspsyklgi (Redaktører: Friss-Hasché E, Frsthlm L, Schreder A, 2. udgave. Munksgaard. Kap 18. Knferencer g fredrag Videnskabelige fredrag Carstensen T. Sick leave befre acute whiplash trauma predicts curse f recvery. 22th Wrld Cngress n Psychsmatic Assessment and Integrative Care (ICPM): Lisbn, Prtugal. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien

13 Fink P. Clinical assessment f patients with MUS/BDS (EAPM wrking grups n MUS/BDS). Wrkshp, EAPM, Cambridge.. Fink P. Cping after whiplash injury. Whiplash Reykjavik 2013; Lw impact injuries. Medical, bimechanical and engineering perspectives. Reykjavik, Island. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. ICPM, Lissabn, Prtugal, Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Knference arrangeret af Lægefreningen, Zell am See, Østrig. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. Health psychlgy cnference, Aitutaki, New Zealand. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien, Østrig. Fink P. Multiple medically unexplained symptms and smatfrm disrders vastly increase sick leave and wrk disability in primary care patients. A ten-year fllw-up study. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Fjrback LO et al. Ecnmic evaluatin f Mindfulness Therapy fr Bdily Distress Syndrme. Annual Mindfulness Cnference, University f Massachusetts Medical Schl, Bstn. Fjrback LO. Experiments and experiences: lessns frm cllabrative research n cntemplative practice. Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies, Berlin. Fjrback LO. Mindfulness. Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Frsthlm L & Jensen DH. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety paper presentatin. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Frsthlm L & Jensen DH. ACT fr Functinal Smatic Syndrmes and Health Anxiety. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5-7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin. EAPM, Cambridge. Rask CU. Treatment f Pst-Cncussin Symptms in years lds - early interventin (intern temadag med deltagelse af Kurt Krenke). 13

14 Schröder A Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. (Chair f Sympsium): Psychlgical treatment fr functinal smatic syndrmes EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. Cgnitive-behaviral grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Ppulærvidenskabelige fredrag Carstensen T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering, Aarhus. Carstensen T. Whiplash - Risik, frebyggelse, behandling. PTU - Rehabiliteringscenter, Rødvre. Fink P. Funktinelle lidelser. Faglig fredragsdag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, København. Fjrback LO. Mindfulness, Heldags-wrkshp, Regin Midt. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Odense. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Herning. Krnstrand LM. Helbredsangst. Fredrag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Preuss, T. Nnfarmaklgisk behandling af patienter med krniske smerter med mindfulness. Dansk smertefrums årsmøde 2013, Ebeltft. Preuss, T. Fakta g dilemmaer m mindfulness. Oplæg fr HR chefer i regin midt. Flensbrg. Preuss, T. Mindfulness. Frelæsning på Flkeuniversitet, Aarhus. 14

15 Preuss, T. Mindfulness g stress. Oplæg fr sekretærgruppen Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshspital. Rask CU. Funktinelle lidelser hs unge. Oplæg, Ungdmsmedicinsk Knference, Aarhus. Tscan, L. Funktinelle lidelser. Videncenter fr Helbred g Frsikring, Virum. Tscan, L. Klinisk vejledning. Læger, Regin Sjælland. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Lægedage, København. Psters Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - A Randmized cntrlled TriaL. Bdy and Mind: An all age apprach t psychsmatic medicine and cnsultatin liaisn psychiatry. EAPM Cnference, Cambridge. England Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - Preliminary Results frm a Randmized cntrlled Trial. The Eurpean Assciatin fr Behaviural and Cgnitive Therapies (EABCT) 43rd Annual Cngress in Marrakech, Mrcc. Fjrback LO. The Mechanisms f Mindfulness in Relatin t Bdily Distress. EAPM Cnference, Cambridge. England Jensen, DH. Internet-delivered Acceptance and Cmmitment Therapy (I- ACT) fr Health Anxiety: A pilt study. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Preuss, T. Mindfulness Therapy fr Veterans - A pilt study Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies Octber 2013, Berlin, Germany Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year ld Danish children. EAPM, Cambridge. Rask CU. Factr Structure f the Childhd Illness Attitude Scales (CIAS) in a ppulatin-based sample f year ld Danish children: The Cpenhagen Child Chrt (CCC2000). ESCAP, Dublin. Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety a pilt study. EAPM2013, Cambridge, England 15

16 Undervisning Frskeruddannelse Fink P. Spørgeskemakursus, Odense Universitet / Aarhus Universitet. Jensen JS. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Jensen J.S Linear and lgistic regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Prægraduat undervisning Carstensen T. Funktinelle Lidelser. Gæstefrelæsning på bachelruddannelsen i psyklgi, Syddansk Universitet. Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr Health Anxiety: A randmised trial fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Fredrag m Bdily distress syndrme (BDS) and Health anxiety fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Carstensen T., Frsthlm L, Pedersen MM, Nielsen HB, Agger JL, Jensen DH, Mrtensen M & Eilenberg T. Sundhedspsyklgi, medicinstuderende på 4. sem., Aarhus Universtet. Fink P. Liaisnpsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Fjrback LO. Mindfulness, medicinstuderende, Aarhus Universitet. Nielsen, H. B. & Preuss, T. Funktinelle lidelser, psyke g sma. Kursusgruppen under Freningen af Psyklgistuderende i Aarhus, Aarhus Universitet. Rask CU. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Schröder A. Behandling af funktinelle lidelser. Bachelr-seminar Flkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Thrgaard M. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende 10. g 11. sem., Aarhus Universitet. 16

17 Tscan, L. Smatisering g funktinelle lidelser. Medicinstuderende, Odense Universitet. Pstgraduat undervisning Carstensen T. Acceptance & Cmmitment Therapi (ACT) til funktinelle lidelser. Undervisning af Fysiterapeuter, ergterapeuter, sygeplejersker g læger, Aarhus. Christensen NB. Term kursus, specialeuddannelsen, Odense. Rask CU. Helbredsangst. Klinisk team, OCD klinikken, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv, AUH. Eilenberg T. ACT-behandling af funktinelle lidelser. 1-dags kursus fr psyklger g læger på Smertecenter, Middelfart Sygehus. Eilenberg T. Intrduktin til ACT-behandling fr smertepsyklger, smertenetværksfrum. Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Praktiserende psykiatere, København. Fink P. Nyt behandlingstilbud til diagnsen Helbredsangst samt andet nyt. Hvilke patientgrupper kan henvises? Fyraftensmøde fr læger, Aarhus. Fink P. Undervisning i Klinisk Vejledning fr Almen Praksis Funktinelle Lidelser, DSAM Årsmøde, Klding. Fink P & Rask CU. TERM kursus fr praktiserende læger, DSAM, Nybrg. Fjrback LO. Mindfulness-baseret-stress-reduktin, uddannelse fr læger g psyklger: Mdul 1 g mdul 2. Fjrback LO. Mindfulness, praktiserende læger. Fjrback LO. Mindfulness g cancer, sygeplejersker. Fjrback LO. Mindfulness, psykiatere, fagligt frum. Fjrback LO. Mindfulness, uddannelsesdag fr psykiatere, Risskv. Fjrback LO. Mindfulness, specialeuddannelsen fr almen medicin, Odense. 17

18 Fjrback LO. Mental træning ved frsvarskmmanden. Nielsen, L.K., Nielsen, HB., Rehfeld, E. Intrduktinuddannelse i ACT. Hvad er ACT g hvrdan kan det anvendes til funktinelle lidelser (herunder helbredsangst). 5 dages uddannelse fr læger g psyklger. Nielsen, L.K. Hvad er helbredsangst? Fredrag fr lægeskretærer i Regin Midt, Papirfabrikken, Silkebrg. Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer g tilstande hs børn g unge. Specialespecifikt kursus fr pædiatere, Kbh. Rask CU. Tilpasningsreaktiner g funktinelle lidelser hs børn g unge. Specialpsyklguddannelsen, Aarhus. Rask CU. Smatfrme tilstande i barn- g ungdmmen. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri, Kbh. Rask CU. Oplæg m den nye vejledning i funktinelle lidelser. Opdatering på tværs - 4 DSAM-vejledninger på kursus. Lægedage, Kbh. Schröder A. Kmmunikatin f funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen almen medicin, Aarhus Universitet. Schröder A. Smatfrme tilstande. I-kursus i psykiatri. Aarhus Universitet. Schröder A. Kgnitiv behandling af funktinelle lidelser. Specialistuddannelse i kgnitiv terapi. Aarhus Universitet. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Smertecenter Middelfart. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Klding. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Odense x 4. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Aarhus x 8 Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Onklgisk afdeling, Vejle Sygehus. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Arbejdsmedicinsk afdeling, Odense. 18

19 Andet Fjrback LO et al. Etablering af mindfulness-uddannelse; Dansk Center fr Mindfulness. Krnstrand, LM. Etablering af ACT-uddannelse. Fjrback LO. Oprettelse af hjemmeside; Løbende redaktinelt arbejde Peer reviews Der er fretaget peer reviews fr følgende tidsskrifter: Acta Scandinavica Psychiatrica BMC BMC Medical Educatin British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Clinical Epidemilgy Jurnal f Mental health Jurnal f Pediatrics Jurnal f Psychsmatic Research Nrdic Jurnal f psychiatry Pls ne Psychneurendcrinlgy Trials Editrial bards Fink P. General Hspital Psychiatry Fink P. Psychsmatics Fink P. Jurnal f Psychsmatic Research 19

20 Bedømmelsesudvalg Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Lng-term utcmes and curse f illness in first episde psychsis: Predictrs f recvery, trajectries f symptms and metacgnitin. A 10 year fllw-up study f the OPUS chrt), Aarhus Universitet. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Studies n the relatin between pain perceptin, genes and emtins), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (psychscial wrking cnditins, physilgical stress, and the risk f depressin), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (Autimmunity, infectins, and cancer as clues t the etilgy f schizphrenia and md disrders), Aarhus Universitet. Fjrback L. Bedømmelse af frskningsstøtteansøgninger fr the Ontari Mental Health Fundatin. Rask CU. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Prfessinal daycare awareness f preschl children f depressed parents), Aarhus Universitet. Schröder A. Reviewer fr Chief Scientist Office f the Scttish Gvernment. Råd/nævn/udvalg Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt. Christensen NB. Medlem af MTV gruppe m smerte: MTV m identifikatin af patienter med subakutte nn-maligne smerter, sm er i risik fr at udvikle væsentligt funktinstab herunder tab af arbejdsevne. Fink P. Knsulent fr Retslægerådet. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine (APM). Fink P. Bestyrelsesmedlem af Eurpean Assciatin f Psychsmatic Medicine (EAPM). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. revisin WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af diagnseudvalg, DPS. 20

21 Fjrback L. Deltager i internatinal gruppe, der fastsætter standarder fr prfessinel uddannelse i Mindfulness baseret stress reduktin. Jensen DH. Medlem af EDITH - Evaluating Digital Therapy and Health. Jensen DH. ACBS Special Interest Grup ACTing with technlgy. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af netværk fr symptmfrskning. Schröder A. Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Schröder A. Medlem f EAPM. Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). Tscan L. Netværk fr symptmfrskning. Andre frsknings- g frmidlingsaktiviteter Scialfaglig frmidling Temamøder, temadage & fyraftensmøder Lange AD, Bndesen Helle Temadag fr Jbcenter- g Revamedarbejdere, Aalbrg Kmmune, Beskæftigelsesfrvaltningen. Lange AD, Tscan L 2-dages Ambassadørkursus fr scialfaglige medarbejdere i 6 kmmuner, Ry Lange AD, Tscan L Temamøde Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering Flkesundhed g Kvalitetsudvikling, Regin Midtjylland, Aarhus. Tscan L, Lange AD Temadag på Lægedage, København Lange AD, Jakbsen M Seminar fr praktiserende læger i København g sagsbehandlere i københavnske jbcentre. Plan g Handling, København K Tscan L, Lange AD, Carstensen T, Hffmann D, Thøgersen K 2-dages Fagkursus fr fysi-, ergterapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv Lange AD Wrkshp, Københavns Kmmune, Sundheds- g msrgsfrvaltningen, Frebyggelsescenter Vanløse 21

22 Lange AD, Kirkeby L Temamøde, Jbcenter Vibrg, Jb & Velfærd, Arbejdsmarked Sygedagpenge Lange AD, Tscan L Temadag fr sagsbehandlere g lægefaglige i myndighedsgruppen. Jbcenter København, Center fr Arbejdsfasthldelse. Lange AD, Kirkeby L Temamøde fr sagsbehandlere, medarbejdere i afklarings-/ptræningstilbud, leder-/krdinatrgruppen. Afdeling fr tilbud til sygedagpengemdtagere, Center fr Erhvervsafklaring g Beskæftigelse, Herning Lange AD, Tscan L Oplæg fr læger, psyklger g sekretærer. Scialmedicinsk Afsnit, Odense Kmmune. ange AD, Schröder A Temamøde fr Scialmedicinsk Enhed g Arbejdsmedicinsk Enhed, læger g psyklger. Scialmedicinsk Enhed, Aalbrg Universitetshspital. Lange AD, Kirkeby L Oplæg fr Fagfrum fr psykiatrisk g psyksmatisk fysiterapi, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afdeling, Klding. Lange AD, Tscan L, Krnstrand LM, Hffmann D 2-dages Fagkursus fr terapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv. Tscan L, Lange AD Temamøde fr scialfaglige medarbejdere g lægeknsulenter i nrdkøbenhavnske kmmuner, Stresscenter Kalmia a/s, Hørshlm. Tscan L, Lange AD Temadag fr medarbejdere indenfr fysiterapimrådet, værkstedsmrådet g det scialfaglige mråde. Revalideringscenter Aalbrg, Aalbrg Kmmune. Lange AD, Tscan L Temamøde fr scialfaglige, værkstedsfaglige, adm., fys./erg., læger, psyklger, sygeplejersker, ledere. Central Frvaltning, Jbigen, Jbcenter Klding. Tscan L, Lange AD Temadag, JbRehabiliteringsCentret, RevaHuset/Krdineret tværfaglig indsats, Odense C. Tscan L, Lange AD Oplæg m arbejdsevnebegrebet. FOA Fag g Arbejde, København V 22

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Titel Indeksering Frfattergruppe Klinisk retningslinje fr lindring af dødsrallen hs vksne uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år. Hvedsøgerd:

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere