Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013

2 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER...9 PUBLIKATIONER TIDSSKRIFTARTIKLER M/PEER REVIEW...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...11 KONFERENCEABSTRACTS I TIDSSKRIFT...11 BOGUDGIVELSE / BIDRAG TIL BØGER...12 KONFERENCER OG FOREDRAG VIDENSKABELIGE FOREDRAG...12 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...14 POSTERS...15 UNDERVISNING FORSKERUDDANNELSE...16 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...16 POSTGRADUAT UNDERVISNING...17 ANDET...19 LØBENDE REDAKTIONELT ARBEJDE PEER REVIEWS...19 EDITORIAL BOARDS...19 BEDØMMELSESUDVALG...20 RÅD/NÆVN/UDVALG ANDRE FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAKTIVITETER SOCIALFAGLIG FORMIDLING...21 GÆSTEFORELÆSNINGER...23 GÆSTER...24 GÆSTE- / STUDIEOPHOLD...24 PRISER...24 SUPERVISION / VEJLEDNING...24

3 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser er en afdeling under Hved-Neur- Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen beskæftiger sig primært med frskning g behandling af patienter med funktinelle lidelser. Desuden deltager afdelingen aktivt i frmidling af viden m funktinelle lidelser samt pst- g prægraduat undervisning af frskellige faggrupper. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til funktinelle lidelser, g frskningen har både en smatisk, en psyklgisk, en kulturel g en scial vinkel. Afdelingen har et tæt samarbejde med andre lægefaglige specialer. Der var i igangværende ph.d.-prjekter, 1 ph.d.-afhandling er blevet afsluttet g frsvaret, g der er blevet publiceret 11 videnskabelige artikler i internatinale tidsskrifter med peer review. Klinikken mdtg i henvisninger, hvraf 282 patienter var til frundersøgelse/diagnstisk vurdering. Der har været et stadigt stigende antal henvendelser fra jurnalister, g funktinelle lidelser er blevet gdt mtalt i pressen. Desuden har der været flere frespørgsler fra en bred vifte af frskellige faggrupper, sm beskæftiger sig med patienter med funktinelle lidelser. Afdelingen havde i slutningen af ansatte med bred tværfaglig baggrund. Organisatriske frhld Frskningsklinikken er en del af Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Desuden er Frskningsklinikken tilknyttet Institut fr Klinisk Medicin, Aarhus Universitet via prfessrat g lektrater. Frskningsklinikken fr Ludmani (FKL) srterer rganisatrisk g ledelsesmæssigt under Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser. FKL udsender særskilt årsberetning. Medarbejdere Ledelse Fink, Per. Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Kndrup, Drthe. Lægesekretær, administrativ leder 3

4 Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Carstensen, Tina BW. Cand.psych., ph.d. Christensen, Nils B. Cand.med., verlæge Fjrback, Lne O. Cand.med., verlæge, ph.d. Frsthlm, Lisbeth. Cand.psych., ph.d., lektr Høeg, Mariann D. Cand.med., afdelingslæge Jensen, Jens S. MSc, statistiker Krnstrand, Luise M. Cand.psych.aut., klinisk psyklg Middelfart, Lisbeth M. Cand.med., reservelæge Nymark, Bente. Scialfrmidler Rehfeld, Emma. Cand.med., verlæge Schröder, Andreas. Cand.med., afdelingslæge, ph.d. Ørnbøl, Eva. MSc, statistiker Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Agger, Jhanne L. Cand.med., ph.d.-stud. Eilenberg, T. Cand.psych.aut., ph.d.-stud. Eriksen, Hanne-Lise F. Cand.psych, ph.d., pst.dc, FKL Finsbgadttir H. Cand.psych., FKL Frølund, Heidi, Cand.psych., pst.dc. Gilibert, Line H P. Cand.psych.aut., FKL Jakbsen, Jacb P., Cand.psych., ph.d. Jensen, Ditte H. Cand.psych. Jensen, Stine M., Cand.psych.aut., FKL Kallesøe, Karen, 1. reservelæge Krag, Mrten B, Cand.med., reservelæge Lange, Anne-Drte. Scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Linnet, Jakb. Cand.psych.aut., ph.d., afdelingsleder, lektr, FKL Markussen T. Cand.psych., FKL Mehlsen, Mimi. Cand.psych., ph.d. Nielsen, Heidi B. Cand.psych. Pallesen, Karen Jhanne. Cand.scient., ph.d. Pedersen, M.M. Cand.psych., ph.d.-stud. Preuss, Tua. Cand.psych Rask, Charltte U. Cand.med., ph.d., lektr Tarber, Christel. Cand.mag.ling., ph.d.-stud. Thastum, Mille M. Cand.psych. Thrgaard, Mette V. Cand.med., reservelæge, ph.d.-stud. Tscan, Lene HS. Cand.med., afdelingslæge Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Andersen, Theis. Applicatin develper Back, Maiken. Lægesekretær Bek, Pia B. Lægesekretær, FKL Bjørnskv, Lizell B., lægesekretær 4

5 Pedersen, Julie K. Kursus- g sprgsekretær Skjøth, Malene. Frsknings- g prfessrsekretær Sku, Christina. Lægesekretær Zach, Kirsten. Kursus- g sprgsekretær Frskningsårsstuderende Sletting, Sara L. Stud.med., frskningsårsstud. Wichaidit, B. Stud.med., frskningsårsstud. Eksterne Weinman, Jhn. Adjungeret prfessr Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2013 mdtg klinikken 592 henvisninger, g 282 patienter der pfyldte kriterierne fr enten Bdily distress syndrme eller Helbredsangst gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Sm nget nyt har klinikken i efteråret 2013 prettet et tilbud fr unge (15-19 år) sm har multi-rgan Bdily distress syndrm. De første ca. 20 patienter er set i 2013 i dette regi. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. Der er aftalt knsultatinsrdning med Infektinsmedicinsk Afdeling på AUH. 5

6 Frskning Frskningsklinikken havde i ph.d.-studerende tilknyttet, hvraf 1 frsvarede sin afhandling, samt 2 frskningsårsstuderende. Frskningsprjekter Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbelt-blindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psych. ph.d.-stud. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse. DanFunD prjektet. Multicenterstudie med deltagelse af: Frskningscenter fr Frebyggelse g Sundhed, Glstrup Universitetshspital, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser (FFL), Aarhus Universitetshspital, Mental Health Centre Cpenhagen. Hvedansvarlig på FFL: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Effekten af en edukativ vide efter akut whiplash traume. Et randmiseret kntrlleret frsøg. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psych., ph.d.-stud. Helbredsangst g sygdmsadfærd hs børn af mødre med svær helbredsangst Hvedansvarlig: Thrgaard MV., Cand.med., ph.d.-stud. Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) i flkesklen/gymnasiet en frebyggende interventin. Hvedansvarlig: Nielsen LK, cand. psych Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. 6

7 Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. The CCC2000 chrt. Hvedansvarlig: Rask CU., Cand.med., ph.d. Early treatment f debilitating pst-cncussinal symptms in adlescents and yung adults. Hvedansvarlig: Thastum, M., Cand.psych. Acceptance and Cmmitment grup therapy fr adlescents with a range f functinal smatic syndrmes: randmized trial. Hvedansvarlig: Hansen K.K., Cand.med. Effekten af haveterapi sammenlignet med individuel kgnitiv terapi ved psyklg. Nacadia, Københavns Universitet. Hvedansvarlig: Fjrback L., Cand.med., ph.d. Mindfulness Therapy fr Veterans - a pilt study. Hvedansvarlig: Preuss T., Cand.psyk. A pilt study f mechanisms f change in Acceptance and Cmmitment Grup Therapy fr Health Anxiety. Hvedansvarlig: Hffmann D., cand.psych. Psychgenic nnepileptic seizures (PNES) in children: Survey f the diagnstic and treatment practice amng Danish paediatrician. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Wichaidit BT., stud.med., frskningsårsstuderende. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Skvenbrg EL, stud.med. Are changes in illness perceptins assciated with changes in lngterm utcme f functinal smatic symptms? A lngitudinal study. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Sletten SL., stud.med. The rle f neurticism and maladaptive cping strategies n health utcmes in patients with multi-rgan bdily distress syndrme Hvedansvarlig: Pedersen HF, cand.psych., ph.d. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: a cst-effectiveness analysis Hvedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d. 7

8 Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen TBW, cand.psych., ph.d. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., Cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Patientuddannelse til krniske smertepatienter. Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psych., ph.d. Internet-baseret Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) til patienter med helbredsangst Hvedansvarlig: Jensen DH, Cand.psych. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ., ph.d.-stud. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)). Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., Cand.med., ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde. Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d. (Marselisbrgcentret g NFA). Børne- g ungdmspsykiatrisk indsats til børn g unge med svære funktienlle samtiske symptmer: Sygdmsfrståelse g empwerment efter psykedukatin g familieterapeutisk interventin Hvedansvarlig: Hulgaard D, cand. med. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Odense) Helbredsangst symptmer hs børn g unge henvist til udredning fr OCD. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Villadsen, stud.med. En deskriptiv undersøgelse af børns præperative angst: Prædiktrer,risikfaktrer g knsekvenser Hvedansvarlig. Skvby P., frskningssygeplejerske (Intensiv g anæstesiafdelingen, Skejby, AUH) 8

9 Parent training fr preschl ADHD: a randmised cntrlled effectiveness trial f the New Frest Parenting Prgramme in a clinical sample f Danish children Hvedansvarlig: Lange AM, cand. Psych. (Frskningsafsnittet Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv) Karakteristik af børn med funktinelle smatiske symptmer henvist fra pædiatrisk afdeling til børne- g ungdmspsykiatrisk regi. Hvedansvarlig: Tøt Strate S., stud.med., frskningsårsstuderende. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Odense) Andre prjekter Frmidling af viden m funktinelle lidelser Hvedansvarlig: Tscan L., Cand.med. Diagnstisk interview, SCAN. Sammen med en internatinal frskergruppe er afdelingen inddraget i arbejdet med at revidere interviewet. Hvedansvarlig: Fink P., Cand.med., prf. SDQ g DAWBA sm screenings- g diagnstiske redskaber af psykiske helbredsprblemer hs danske børn g unge - Krdineret indsats fr udvikling g implementering af SDQ g DAWBA til anvendelse i natinale kliniske, epidemilgiske g tværsektrielle prjekter Rask CU, Cand.med., ph.d. (faglig ansvarlig) er sammen med en natinal frskergruppe inddraget i dette arbejde. Bevillinger g fndsmidler Vi er taknemmelige fr den støtte, vi har mdtaget til frskning g frmidling fra: TrygFnden Lundbeckfnden Frsknings- g innvatinsstyrelsen The Beatrice Survell Haskell Fund Aarhus Universitetshpital Rejseansøgning 9

10 Fru C. Hermansens Mindelegat Fnden til styrkelse af psykiatrisk frskning ved Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Sldaterlegatet Publikatiner Tidsskriftartikler m/peer review Eilenberg T, Krnstrand LM, Fink P, Frsthlm L. Acceptance and cmmitment grup therapy fr health anxiety - Results frm a pilt study. J Anxiety Disrd 2013;27(5): Fink P. Når lægen lader sig føre bag lyset. Editrial, Ugeskrift fr Læger, (36):2020. Fjrback LO, Rasmussen BH, Preuss T. Gd effekt af mindfulness ved symptmer på stress, angst g depressin. Ugeskriftfr Læger Krnstrand LM. Acceptance and Cmmitment Therapy m det svære arbejde at leve et meningsfuldt liv med en krp, der larmer ; Månedsskrift fr Almen Praksis, 2013( ). Linnet J, Thmsen KR, Møller A, Callesen MB. Slt Machine Respnse Frequency Predicts Pathlgical Gambling. Internatinal Jurnal f Psychlgical Studies, 2013;5(1): Linnet J. The Iwa Gambling Task and the three fallacies f dpamine in gambling disrder. Frntiers in Psychlgy 2013; 4:1-11. Callesen MB, Hansen KV, Gjedde A, Linnet J, Møller A. Dpaminergic and clinical crrelates f pathlgical gambling in Parkinsn's disease : A case reprt. Frntiers in Behaviral Neurscience 2013;7(95):1-8. Rask CU, Ørnbøl,E, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and cnsultatin patterns in 5- t 7-year-lds. Pediatrics. 2013;132(2):e Rsendal M, Blankenstein AH, Mrriss R, Fink P, Krenke K, Sharpe M, Burtn C. Enhanced care by generals fr functinal smatic symptms and disrders in primary care: Cchrane systematic review (Review). The Cchrane Cllabratin. Wiley & Sns

11 Schröder A, Dalgaard M, Fink P. Subjektiv svimmelhed. Ugeskr Læger 2013;175(45): Skvenbrg EL, Schröder A. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. General Hspital Psychiatry 2013;36(1): Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Bestpractice Psykiatri/Neurlgi, nr. 23. Eilenberg T. Helbredsangst kan behandles med ACT - nye lvende frskningsresultater. Angstavisen, 43:4-7. Fjrback LO. Hjulpet af nyeste frskning, Udfrsk, Aarhus Universitetshspital. Knferenceabstracts i tidsskrift Schröder A. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. J Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety. J. Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety: J Psychsm Res 2013;75(2): Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5 7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin: J Psychsm Res 2013, 74: Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year-ld Danish children: J Psychsm Res 2013, 74:

12 Bgudgivelse / Bidrag til bøger Bg Klinisk Sundhedspsyklgi. Friis-Hasché, E. (red.), Frsthlm, L. (red.) & Schröder, A. (red.) udg. Munksgård Danmark. Klinisk vejledning fr almen praksis. Funktinelle lidelser. Dansk Selskab fr Almen Medicin Bgkapitler Fink P, Birket-Smith M. Funktinelle smerter g sygdm. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editrs. Smertebgen. 2nd ed. FADL s Frlag 2013: Frsthlm L, Carstensen T. Sygdmspfattelse g cping. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Schröder A, Fink P. Belastningsreaktiner g funktinelle. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Rask C. Funktinelle symptmer g lidelser hs børn. I Klinisk vejledning fr funktinelle lidelser fr almen praksis. Dansk Selskab fr Almen Medicin, Thastum M, Rask C. Bipsykscial tilgang hs børn med krniske fysiske sygdmme. I Klinisk Sundhedspsyklgi (Redaktører: Friss-Hasché E, Frsthlm L, Schreder A, 2. udgave. Munksgaard. Kap 18. Knferencer g fredrag Videnskabelige fredrag Carstensen T. Sick leave befre acute whiplash trauma predicts curse f recvery. 22th Wrld Cngress n Psychsmatic Assessment and Integrative Care (ICPM): Lisbn, Prtugal. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien

13 Fink P. Clinical assessment f patients with MUS/BDS (EAPM wrking grups n MUS/BDS). Wrkshp, EAPM, Cambridge.. Fink P. Cping after whiplash injury. Whiplash Reykjavik 2013; Lw impact injuries. Medical, bimechanical and engineering perspectives. Reykjavik, Island. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. ICPM, Lissabn, Prtugal, Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Knference arrangeret af Lægefreningen, Zell am See, Østrig. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. Health psychlgy cnference, Aitutaki, New Zealand. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien, Østrig. Fink P. Multiple medically unexplained symptms and smatfrm disrders vastly increase sick leave and wrk disability in primary care patients. A ten-year fllw-up study. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Fjrback LO et al. Ecnmic evaluatin f Mindfulness Therapy fr Bdily Distress Syndrme. Annual Mindfulness Cnference, University f Massachusetts Medical Schl, Bstn. Fjrback LO. Experiments and experiences: lessns frm cllabrative research n cntemplative practice. Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies, Berlin. Fjrback LO. Mindfulness. Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Frsthlm L & Jensen DH. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety paper presentatin. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Frsthlm L & Jensen DH. ACT fr Functinal Smatic Syndrmes and Health Anxiety. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5-7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin. EAPM, Cambridge. Rask CU. Treatment f Pst-Cncussin Symptms in years lds - early interventin (intern temadag med deltagelse af Kurt Krenke). 13

14 Schröder A Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. (Chair f Sympsium): Psychlgical treatment fr functinal smatic syndrmes EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. Cgnitive-behaviral grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Ppulærvidenskabelige fredrag Carstensen T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering, Aarhus. Carstensen T. Whiplash - Risik, frebyggelse, behandling. PTU - Rehabiliteringscenter, Rødvre. Fink P. Funktinelle lidelser. Faglig fredragsdag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, København. Fjrback LO. Mindfulness, Heldags-wrkshp, Regin Midt. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Odense. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Herning. Krnstrand LM. Helbredsangst. Fredrag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Preuss, T. Nnfarmaklgisk behandling af patienter med krniske smerter med mindfulness. Dansk smertefrums årsmøde 2013, Ebeltft. Preuss, T. Fakta g dilemmaer m mindfulness. Oplæg fr HR chefer i regin midt. Flensbrg. Preuss, T. Mindfulness. Frelæsning på Flkeuniversitet, Aarhus. 14

15 Preuss, T. Mindfulness g stress. Oplæg fr sekretærgruppen Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshspital. Rask CU. Funktinelle lidelser hs unge. Oplæg, Ungdmsmedicinsk Knference, Aarhus. Tscan, L. Funktinelle lidelser. Videncenter fr Helbred g Frsikring, Virum. Tscan, L. Klinisk vejledning. Læger, Regin Sjælland. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Lægedage, København. Psters Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - A Randmized cntrlled TriaL. Bdy and Mind: An all age apprach t psychsmatic medicine and cnsultatin liaisn psychiatry. EAPM Cnference, Cambridge. England Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - Preliminary Results frm a Randmized cntrlled Trial. The Eurpean Assciatin fr Behaviural and Cgnitive Therapies (EABCT) 43rd Annual Cngress in Marrakech, Mrcc. Fjrback LO. The Mechanisms f Mindfulness in Relatin t Bdily Distress. EAPM Cnference, Cambridge. England Jensen, DH. Internet-delivered Acceptance and Cmmitment Therapy (I- ACT) fr Health Anxiety: A pilt study. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Preuss, T. Mindfulness Therapy fr Veterans - A pilt study Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies Octber 2013, Berlin, Germany Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year ld Danish children. EAPM, Cambridge. Rask CU. Factr Structure f the Childhd Illness Attitude Scales (CIAS) in a ppulatin-based sample f year ld Danish children: The Cpenhagen Child Chrt (CCC2000). ESCAP, Dublin. Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety a pilt study. EAPM2013, Cambridge, England 15

16 Undervisning Frskeruddannelse Fink P. Spørgeskemakursus, Odense Universitet / Aarhus Universitet. Jensen JS. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Jensen J.S Linear and lgistic regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Prægraduat undervisning Carstensen T. Funktinelle Lidelser. Gæstefrelæsning på bachelruddannelsen i psyklgi, Syddansk Universitet. Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr Health Anxiety: A randmised trial fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Fredrag m Bdily distress syndrme (BDS) and Health anxiety fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Carstensen T., Frsthlm L, Pedersen MM, Nielsen HB, Agger JL, Jensen DH, Mrtensen M & Eilenberg T. Sundhedspsyklgi, medicinstuderende på 4. sem., Aarhus Universtet. Fink P. Liaisnpsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Fjrback LO. Mindfulness, medicinstuderende, Aarhus Universitet. Nielsen, H. B. & Preuss, T. Funktinelle lidelser, psyke g sma. Kursusgruppen under Freningen af Psyklgistuderende i Aarhus, Aarhus Universitet. Rask CU. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Schröder A. Behandling af funktinelle lidelser. Bachelr-seminar Flkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Thrgaard M. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende 10. g 11. sem., Aarhus Universitet. 16

17 Tscan, L. Smatisering g funktinelle lidelser. Medicinstuderende, Odense Universitet. Pstgraduat undervisning Carstensen T. Acceptance & Cmmitment Therapi (ACT) til funktinelle lidelser. Undervisning af Fysiterapeuter, ergterapeuter, sygeplejersker g læger, Aarhus. Christensen NB. Term kursus, specialeuddannelsen, Odense. Rask CU. Helbredsangst. Klinisk team, OCD klinikken, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv, AUH. Eilenberg T. ACT-behandling af funktinelle lidelser. 1-dags kursus fr psyklger g læger på Smertecenter, Middelfart Sygehus. Eilenberg T. Intrduktin til ACT-behandling fr smertepsyklger, smertenetværksfrum. Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Praktiserende psykiatere, København. Fink P. Nyt behandlingstilbud til diagnsen Helbredsangst samt andet nyt. Hvilke patientgrupper kan henvises? Fyraftensmøde fr læger, Aarhus. Fink P. Undervisning i Klinisk Vejledning fr Almen Praksis Funktinelle Lidelser, DSAM Årsmøde, Klding. Fink P & Rask CU. TERM kursus fr praktiserende læger, DSAM, Nybrg. Fjrback LO. Mindfulness-baseret-stress-reduktin, uddannelse fr læger g psyklger: Mdul 1 g mdul 2. Fjrback LO. Mindfulness, praktiserende læger. Fjrback LO. Mindfulness g cancer, sygeplejersker. Fjrback LO. Mindfulness, psykiatere, fagligt frum. Fjrback LO. Mindfulness, uddannelsesdag fr psykiatere, Risskv. Fjrback LO. Mindfulness, specialeuddannelsen fr almen medicin, Odense. 17

18 Fjrback LO. Mental træning ved frsvarskmmanden. Nielsen, L.K., Nielsen, HB., Rehfeld, E. Intrduktinuddannelse i ACT. Hvad er ACT g hvrdan kan det anvendes til funktinelle lidelser (herunder helbredsangst). 5 dages uddannelse fr læger g psyklger. Nielsen, L.K. Hvad er helbredsangst? Fredrag fr lægeskretærer i Regin Midt, Papirfabrikken, Silkebrg. Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer g tilstande hs børn g unge. Specialespecifikt kursus fr pædiatere, Kbh. Rask CU. Tilpasningsreaktiner g funktinelle lidelser hs børn g unge. Specialpsyklguddannelsen, Aarhus. Rask CU. Smatfrme tilstande i barn- g ungdmmen. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri, Kbh. Rask CU. Oplæg m den nye vejledning i funktinelle lidelser. Opdatering på tværs - 4 DSAM-vejledninger på kursus. Lægedage, Kbh. Schröder A. Kmmunikatin f funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen almen medicin, Aarhus Universitet. Schröder A. Smatfrme tilstande. I-kursus i psykiatri. Aarhus Universitet. Schröder A. Kgnitiv behandling af funktinelle lidelser. Specialistuddannelse i kgnitiv terapi. Aarhus Universitet. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Smertecenter Middelfart. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Klding. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Odense x 4. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Aarhus x 8 Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Onklgisk afdeling, Vejle Sygehus. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Arbejdsmedicinsk afdeling, Odense. 18

19 Andet Fjrback LO et al. Etablering af mindfulness-uddannelse; Dansk Center fr Mindfulness. Krnstrand, LM. Etablering af ACT-uddannelse. Fjrback LO. Oprettelse af hjemmeside; Løbende redaktinelt arbejde Peer reviews Der er fretaget peer reviews fr følgende tidsskrifter: Acta Scandinavica Psychiatrica BMC BMC Medical Educatin British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Clinical Epidemilgy Jurnal f Mental health Jurnal f Pediatrics Jurnal f Psychsmatic Research Nrdic Jurnal f psychiatry Pls ne Psychneurendcrinlgy Trials Editrial bards Fink P. General Hspital Psychiatry Fink P. Psychsmatics Fink P. Jurnal f Psychsmatic Research 19

20 Bedømmelsesudvalg Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Lng-term utcmes and curse f illness in first episde psychsis: Predictrs f recvery, trajectries f symptms and metacgnitin. A 10 year fllw-up study f the OPUS chrt), Aarhus Universitet. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Studies n the relatin between pain perceptin, genes and emtins), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (psychscial wrking cnditins, physilgical stress, and the risk f depressin), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (Autimmunity, infectins, and cancer as clues t the etilgy f schizphrenia and md disrders), Aarhus Universitet. Fjrback L. Bedømmelse af frskningsstøtteansøgninger fr the Ontari Mental Health Fundatin. Rask CU. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Prfessinal daycare awareness f preschl children f depressed parents), Aarhus Universitet. Schröder A. Reviewer fr Chief Scientist Office f the Scttish Gvernment. Råd/nævn/udvalg Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt. Christensen NB. Medlem af MTV gruppe m smerte: MTV m identifikatin af patienter med subakutte nn-maligne smerter, sm er i risik fr at udvikle væsentligt funktinstab herunder tab af arbejdsevne. Fink P. Knsulent fr Retslægerådet. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine (APM). Fink P. Bestyrelsesmedlem af Eurpean Assciatin f Psychsmatic Medicine (EAPM). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. revisin WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af diagnseudvalg, DPS. 20

21 Fjrback L. Deltager i internatinal gruppe, der fastsætter standarder fr prfessinel uddannelse i Mindfulness baseret stress reduktin. Jensen DH. Medlem af EDITH - Evaluating Digital Therapy and Health. Jensen DH. ACBS Special Interest Grup ACTing with technlgy. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af netværk fr symptmfrskning. Schröder A. Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Schröder A. Medlem f EAPM. Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). Tscan L. Netværk fr symptmfrskning. Andre frsknings- g frmidlingsaktiviteter Scialfaglig frmidling Temamøder, temadage & fyraftensmøder Lange AD, Bndesen Helle Temadag fr Jbcenter- g Revamedarbejdere, Aalbrg Kmmune, Beskæftigelsesfrvaltningen. Lange AD, Tscan L 2-dages Ambassadørkursus fr scialfaglige medarbejdere i 6 kmmuner, Ry Lange AD, Tscan L Temamøde Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering Flkesundhed g Kvalitetsudvikling, Regin Midtjylland, Aarhus. Tscan L, Lange AD Temadag på Lægedage, København Lange AD, Jakbsen M Seminar fr praktiserende læger i København g sagsbehandlere i københavnske jbcentre. Plan g Handling, København K Tscan L, Lange AD, Carstensen T, Hffmann D, Thøgersen K 2-dages Fagkursus fr fysi-, ergterapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv Lange AD Wrkshp, Københavns Kmmune, Sundheds- g msrgsfrvaltningen, Frebyggelsescenter Vanløse 21

22 Lange AD, Kirkeby L Temamøde, Jbcenter Vibrg, Jb & Velfærd, Arbejdsmarked Sygedagpenge Lange AD, Tscan L Temadag fr sagsbehandlere g lægefaglige i myndighedsgruppen. Jbcenter København, Center fr Arbejdsfasthldelse. Lange AD, Kirkeby L Temamøde fr sagsbehandlere, medarbejdere i afklarings-/ptræningstilbud, leder-/krdinatrgruppen. Afdeling fr tilbud til sygedagpengemdtagere, Center fr Erhvervsafklaring g Beskæftigelse, Herning Lange AD, Tscan L Oplæg fr læger, psyklger g sekretærer. Scialmedicinsk Afsnit, Odense Kmmune. ange AD, Schröder A Temamøde fr Scialmedicinsk Enhed g Arbejdsmedicinsk Enhed, læger g psyklger. Scialmedicinsk Enhed, Aalbrg Universitetshspital. Lange AD, Kirkeby L Oplæg fr Fagfrum fr psykiatrisk g psyksmatisk fysiterapi, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afdeling, Klding. Lange AD, Tscan L, Krnstrand LM, Hffmann D 2-dages Fagkursus fr terapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv. Tscan L, Lange AD Temamøde fr scialfaglige medarbejdere g lægeknsulenter i nrdkøbenhavnske kmmuner, Stresscenter Kalmia a/s, Hørshlm. Tscan L, Lange AD Temadag fr medarbejdere indenfr fysiterapimrådet, værkstedsmrådet g det scialfaglige mråde. Revalideringscenter Aalbrg, Aalbrg Kmmune. Lange AD, Tscan L Temamøde fr scialfaglige, værkstedsfaglige, adm., fys./erg., læger, psyklger, sygeplejersker, ledere. Central Frvaltning, Jbigen, Jbcenter Klding. Tscan L, Lange AD Temadag, JbRehabiliteringsCentret, RevaHuset/Krdineret tværfaglig indsats, Odense C. Tscan L, Lange AD Oplæg m arbejdsevnebegrebet. FOA Fag g Arbejde, København V 22

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Neurpædaggik Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive Seminarium,

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Kompetencemodel - Kliniske diætister

Kompetencemodel - Kliniske diætister Kmpetencemdel - Kliniske diætister Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret, Odense Styregruppe: Oversygeplejerske

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 1 - Resumé Frebyggelse af trykskader hs patienter med hftebrud Arbejds-gruppe Anne-Birgitte Vgelsang Afd. B Århus Universitetshspital Skejby 8200 Århus N Mbil 28 12 38 43 anne-birg@mail.tele.dk Tine

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere