Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013

2 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER...9 PUBLIKATIONER TIDSSKRIFTARTIKLER M/PEER REVIEW...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...11 KONFERENCEABSTRACTS I TIDSSKRIFT...11 BOGUDGIVELSE / BIDRAG TIL BØGER...12 KONFERENCER OG FOREDRAG VIDENSKABELIGE FOREDRAG...12 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...14 POSTERS...15 UNDERVISNING FORSKERUDDANNELSE...16 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...16 POSTGRADUAT UNDERVISNING...17 ANDET...19 LØBENDE REDAKTIONELT ARBEJDE PEER REVIEWS...19 EDITORIAL BOARDS...19 BEDØMMELSESUDVALG...20 RÅD/NÆVN/UDVALG ANDRE FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAKTIVITETER SOCIALFAGLIG FORMIDLING...21 GÆSTEFORELÆSNINGER...23 GÆSTER...24 GÆSTE- / STUDIEOPHOLD...24 PRISER...24 SUPERVISION / VEJLEDNING...24

3 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser er en afdeling under Hved-Neur- Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen beskæftiger sig primært med frskning g behandling af patienter med funktinelle lidelser. Desuden deltager afdelingen aktivt i frmidling af viden m funktinelle lidelser samt pst- g prægraduat undervisning af frskellige faggrupper. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til funktinelle lidelser, g frskningen har både en smatisk, en psyklgisk, en kulturel g en scial vinkel. Afdelingen har et tæt samarbejde med andre lægefaglige specialer. Der var i igangværende ph.d.-prjekter, 1 ph.d.-afhandling er blevet afsluttet g frsvaret, g der er blevet publiceret 11 videnskabelige artikler i internatinale tidsskrifter med peer review. Klinikken mdtg i henvisninger, hvraf 282 patienter var til frundersøgelse/diagnstisk vurdering. Der har været et stadigt stigende antal henvendelser fra jurnalister, g funktinelle lidelser er blevet gdt mtalt i pressen. Desuden har der været flere frespørgsler fra en bred vifte af frskellige faggrupper, sm beskæftiger sig med patienter med funktinelle lidelser. Afdelingen havde i slutningen af ansatte med bred tværfaglig baggrund. Organisatriske frhld Frskningsklinikken er en del af Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Desuden er Frskningsklinikken tilknyttet Institut fr Klinisk Medicin, Aarhus Universitet via prfessrat g lektrater. Frskningsklinikken fr Ludmani (FKL) srterer rganisatrisk g ledelsesmæssigt under Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser. FKL udsender særskilt årsberetning. Medarbejdere Ledelse Fink, Per. Prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Kndrup, Drthe. Lægesekretær, administrativ leder 3

4 Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Carstensen, Tina BW. Cand.psych., ph.d. Christensen, Nils B. Cand.med., verlæge Fjrback, Lne O. Cand.med., verlæge, ph.d. Frsthlm, Lisbeth. Cand.psych., ph.d., lektr Høeg, Mariann D. Cand.med., afdelingslæge Jensen, Jens S. MSc, statistiker Krnstrand, Luise M. Cand.psych.aut., klinisk psyklg Middelfart, Lisbeth M. Cand.med., reservelæge Nymark, Bente. Scialfrmidler Rehfeld, Emma. Cand.med., verlæge Schröder, Andreas. Cand.med., afdelingslæge, ph.d. Ørnbøl, Eva. MSc, statistiker Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Agger, Jhanne L. Cand.med., ph.d.-stud. Eilenberg, T. Cand.psych.aut., ph.d.-stud. Eriksen, Hanne-Lise F. Cand.psych, ph.d., pst.dc, FKL Finsbgadttir H. Cand.psych., FKL Frølund, Heidi, Cand.psych., pst.dc. Gilibert, Line H P. Cand.psych.aut., FKL Jakbsen, Jacb P., Cand.psych., ph.d. Jensen, Ditte H. Cand.psych. Jensen, Stine M., Cand.psych.aut., FKL Kallesøe, Karen, 1. reservelæge Krag, Mrten B, Cand.med., reservelæge Lange, Anne-Drte. Scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Linnet, Jakb. Cand.psych.aut., ph.d., afdelingsleder, lektr, FKL Markussen T. Cand.psych., FKL Mehlsen, Mimi. Cand.psych., ph.d. Nielsen, Heidi B. Cand.psych. Pallesen, Karen Jhanne. Cand.scient., ph.d. Pedersen, M.M. Cand.psych., ph.d.-stud. Preuss, Tua. Cand.psych Rask, Charltte U. Cand.med., ph.d., lektr Tarber, Christel. Cand.mag.ling., ph.d.-stud. Thastum, Mille M. Cand.psych. Thrgaard, Mette V. Cand.med., reservelæge, ph.d.-stud. Tscan, Lene HS. Cand.med., afdelingslæge Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Andersen, Theis. Applicatin develper Back, Maiken. Lægesekretær Bek, Pia B. Lægesekretær, FKL Bjørnskv, Lizell B., lægesekretær 4

5 Pedersen, Julie K. Kursus- g sprgsekretær Skjøth, Malene. Frsknings- g prfessrsekretær Sku, Christina. Lægesekretær Zach, Kirsten. Kursus- g sprgsekretær Frskningsårsstuderende Sletting, Sara L. Stud.med., frskningsårsstud. Wichaidit, B. Stud.med., frskningsårsstud. Eksterne Weinman, Jhn. Adjungeret prfessr Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2013 mdtg klinikken 592 henvisninger, g 282 patienter der pfyldte kriterierne fr enten Bdily distress syndrme eller Helbredsangst gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Sm nget nyt har klinikken i efteråret 2013 prettet et tilbud fr unge (15-19 år) sm har multi-rgan Bdily distress syndrm. De første ca. 20 patienter er set i 2013 i dette regi. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. Der er aftalt knsultatinsrdning med Infektinsmedicinsk Afdeling på AUH. 5

6 Frskning Frskningsklinikken havde i ph.d.-studerende tilknyttet, hvraf 1 frsvarede sin afhandling, samt 2 frskningsårsstuderende. Frskningsprjekter Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbelt-blindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4). Hvedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psych. ph.d.-stud. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse. DanFunD prjektet. Multicenterstudie med deltagelse af: Frskningscenter fr Frebyggelse g Sundhed, Glstrup Universitetshspital, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser (FFL), Aarhus Universitetshspital, Mental Health Centre Cpenhagen. Hvedansvarlig på FFL: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Effekten af en edukativ vide efter akut whiplash traume. Et randmiseret kntrlleret frsøg. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psych., ph.d.-stud. Helbredsangst g sygdmsadfærd hs børn af mødre med svær helbredsangst Hvedansvarlig: Thrgaard MV., Cand.med., ph.d.-stud. Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) i flkesklen/gymnasiet en frebyggende interventin. Hvedansvarlig: Nielsen LK, cand. psych Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. 6

7 Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. The CCC2000 chrt. Hvedansvarlig: Rask CU., Cand.med., ph.d. Early treatment f debilitating pst-cncussinal symptms in adlescents and yung adults. Hvedansvarlig: Thastum, M., Cand.psych. Acceptance and Cmmitment grup therapy fr adlescents with a range f functinal smatic syndrmes: randmized trial. Hvedansvarlig: Hansen K.K., Cand.med. Effekten af haveterapi sammenlignet med individuel kgnitiv terapi ved psyklg. Nacadia, Københavns Universitet. Hvedansvarlig: Fjrback L., Cand.med., ph.d. Mindfulness Therapy fr Veterans - a pilt study. Hvedansvarlig: Preuss T., Cand.psyk. A pilt study f mechanisms f change in Acceptance and Cmmitment Grup Therapy fr Health Anxiety. Hvedansvarlig: Hffmann D., cand.psych. Psychgenic nnepileptic seizures (PNES) in children: Survey f the diagnstic and treatment practice amng Danish paediatrician. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Wichaidit BT., stud.med., frskningsårsstuderende. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Skvenbrg EL, stud.med. Are changes in illness perceptins assciated with changes in lngterm utcme f functinal smatic symptms? A lngitudinal study. Hvedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. Sletten SL., stud.med. The rle f neurticism and maladaptive cping strategies n health utcmes in patients with multi-rgan bdily distress syndrme Hvedansvarlig: Pedersen HF, cand.psych., ph.d. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: a cst-effectiveness analysis Hvedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d. 7

8 Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen TBW, cand.psych., ph.d. Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., Cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Patientuddannelse til krniske smertepatienter. Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psych., ph.d. Internet-baseret Acceptance and Cmmitment Therapy (ACT) til patienter med helbredsangst Hvedansvarlig: Jensen DH, Cand.psych. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ., ph.d.-stud. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)). Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., Cand.med., ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde. Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d. (Marselisbrgcentret g NFA). Børne- g ungdmspsykiatrisk indsats til børn g unge med svære funktienlle samtiske symptmer: Sygdmsfrståelse g empwerment efter psykedukatin g familieterapeutisk interventin Hvedansvarlig: Hulgaard D, cand. med. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Odense) Helbredsangst symptmer hs børn g unge henvist til udredning fr OCD. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Villadsen, stud.med. En deskriptiv undersøgelse af børns præperative angst: Prædiktrer,risikfaktrer g knsekvenser Hvedansvarlig. Skvby P., frskningssygeplejerske (Intensiv g anæstesiafdelingen, Skejby, AUH) 8

9 Parent training fr preschl ADHD: a randmised cntrlled effectiveness trial f the New Frest Parenting Prgramme in a clinical sample f Danish children Hvedansvarlig: Lange AM, cand. Psych. (Frskningsafsnittet Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv) Karakteristik af børn med funktinelle smatiske symptmer henvist fra pædiatrisk afdeling til børne- g ungdmspsykiatrisk regi. Hvedansvarlig: Tøt Strate S., stud.med., frskningsårsstuderende. (Frskningsenheden fr Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Odense) Andre prjekter Frmidling af viden m funktinelle lidelser Hvedansvarlig: Tscan L., Cand.med. Diagnstisk interview, SCAN. Sammen med en internatinal frskergruppe er afdelingen inddraget i arbejdet med at revidere interviewet. Hvedansvarlig: Fink P., Cand.med., prf. SDQ g DAWBA sm screenings- g diagnstiske redskaber af psykiske helbredsprblemer hs danske børn g unge - Krdineret indsats fr udvikling g implementering af SDQ g DAWBA til anvendelse i natinale kliniske, epidemilgiske g tværsektrielle prjekter Rask CU, Cand.med., ph.d. (faglig ansvarlig) er sammen med en natinal frskergruppe inddraget i dette arbejde. Bevillinger g fndsmidler Vi er taknemmelige fr den støtte, vi har mdtaget til frskning g frmidling fra: TrygFnden Lundbeckfnden Frsknings- g innvatinsstyrelsen The Beatrice Survell Haskell Fund Aarhus Universitetshpital Rejseansøgning 9

10 Fru C. Hermansens Mindelegat Fnden til styrkelse af psykiatrisk frskning ved Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center Sldaterlegatet Publikatiner Tidsskriftartikler m/peer review Eilenberg T, Krnstrand LM, Fink P, Frsthlm L. Acceptance and cmmitment grup therapy fr health anxiety - Results frm a pilt study. J Anxiety Disrd 2013;27(5): Fink P. Når lægen lader sig føre bag lyset. Editrial, Ugeskrift fr Læger, (36):2020. Fjrback LO, Rasmussen BH, Preuss T. Gd effekt af mindfulness ved symptmer på stress, angst g depressin. Ugeskriftfr Læger Krnstrand LM. Acceptance and Cmmitment Therapy m det svære arbejde at leve et meningsfuldt liv med en krp, der larmer ; Månedsskrift fr Almen Praksis, 2013( ). Linnet J, Thmsen KR, Møller A, Callesen MB. Slt Machine Respnse Frequency Predicts Pathlgical Gambling. Internatinal Jurnal f Psychlgical Studies, 2013;5(1): Linnet J. The Iwa Gambling Task and the three fallacies f dpamine in gambling disrder. Frntiers in Psychlgy 2013; 4:1-11. Callesen MB, Hansen KV, Gjedde A, Linnet J, Møller A. Dpaminergic and clinical crrelates f pathlgical gambling in Parkinsn's disease : A case reprt. Frntiers in Behaviral Neurscience 2013;7(95):1-8. Rask CU, Ørnbøl,E, Fink P, Skvgaard AM. Functinal smatic symptms and cnsultatin patterns in 5- t 7-year-lds. Pediatrics. 2013;132(2):e Rsendal M, Blankenstein AH, Mrriss R, Fink P, Krenke K, Sharpe M, Burtn C. Enhanced care by generals fr functinal smatic symptms and disrders in primary care: Cchrane systematic review (Review). The Cchrane Cllabratin. Wiley & Sns

11 Schröder A, Dalgaard M, Fink P. Subjektiv svimmelhed. Ugeskr Læger 2013;175(45): Skvenbrg EL, Schröder A. Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptms? A lng-term fllw-up f 120 patients diagnsed with bdily distress syndrme. General Hspital Psychiatry 2013;36(1): Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Bestpractice Psykiatri/Neurlgi, nr. 23. Eilenberg T. Helbredsangst kan behandles med ACT - nye lvende frskningsresultater. Angstavisen, 43:4-7. Fjrback LO. Hjulpet af nyeste frskning, Udfrsk, Aarhus Universitetshspital. Knferenceabstracts i tidsskrift Schröder A. Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. J Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety. J. Psychsm Res 2013;75(2): Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety: J Psychsm Res 2013;75(2): Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5 7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin: J Psychsm Res 2013, 74: Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year-ld Danish children: J Psychsm Res 2013, 74:

12 Bgudgivelse / Bidrag til bøger Bg Klinisk Sundhedspsyklgi. Friis-Hasché, E. (red.), Frsthlm, L. (red.) & Schröder, A. (red.) udg. Munksgård Danmark. Klinisk vejledning fr almen praksis. Funktinelle lidelser. Dansk Selskab fr Almen Medicin Bgkapitler Fink P, Birket-Smith M. Funktinelle smerter g sygdm. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editrs. Smertebgen. 2nd ed. FADL s Frlag 2013: Frsthlm L, Carstensen T. Sygdmspfattelse g cping. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Schröder A, Fink P. Belastningsreaktiner g funktinelle. Klinisk Sundhedspsyklgi. Redaktører: Friis-Hasché, E., Frsthlm, F. & Schröder A., 2. udgave, 2013, 1. plag Danmark: Munksgaard. Rask C. Funktinelle symptmer g lidelser hs børn. I Klinisk vejledning fr funktinelle lidelser fr almen praksis. Dansk Selskab fr Almen Medicin, Thastum M, Rask C. Bipsykscial tilgang hs børn med krniske fysiske sygdmme. I Klinisk Sundhedspsyklgi (Redaktører: Friss-Hasché E, Frsthlm L, Schreder A, 2. udgave. Munksgaard. Kap 18. Knferencer g fredrag Videnskabelige fredrag Carstensen T. Sick leave befre acute whiplash trauma predicts curse f recvery. 22th Wrld Cngress n Psychsmatic Assessment and Integrative Care (ICPM): Lisbn, Prtugal. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien

13 Fink P. Clinical assessment f patients with MUS/BDS (EAPM wrking grups n MUS/BDS). Wrkshp, EAPM, Cambridge.. Fink P. Cping after whiplash injury. Whiplash Reykjavik 2013; Lw impact injuries. Medical, bimechanical and engineering perspectives. Reykjavik, Island. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. ICPM, Lissabn, Prtugal, Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Knference arrangeret af Lægefreningen, Zell am See, Østrig. Fink P. The gd, the bad and the ugly press. A successful strategy n hw t get a psitive attitude t functinal disrders. Health psychlgy cnference, Aitutaki, New Zealand. Fink P. Bdily distress disrder and the new classificatin. WPA, Wien, Østrig. Fink P. Multiple medically unexplained symptms and smatfrm disrders vastly increase sick leave and wrk disability in primary care patients. A ten-year fllw-up study. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Fjrback LO et al. Ecnmic evaluatin f Mindfulness Therapy fr Bdily Distress Syndrme. Annual Mindfulness Cnference, University f Massachusetts Medical Schl, Bstn. Fjrback LO. Experiments and experiences: lessns frm cllabrative research n cntemplative practice. Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies, Berlin. Fjrback LO. Mindfulness. Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Frsthlm L & Jensen DH. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety paper presentatin. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Frsthlm L & Jensen DH. ACT fr Functinal Smatic Syndrmes and Health Anxiety. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Rask CU. Functinal smatic symptms at the age f 5-7 years: A general ppulatin study f factrs linked t medical cnsultatin. EAPM, Cambridge. Rask CU. Treatment f Pst-Cncussin Symptms in years lds - early interventin (intern temadag med deltagelse af Kurt Krenke). 13

14 Schröder A Cgnitive-behaviural grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. (Chair f Sympsium): Psychlgical treatment fr functinal smatic syndrmes EAPM 2013, Cambridge, England. Schröder A. Cgnitive-behaviral grup treatment fr a range f functinal smatic syndrmes: Lessns learned frm the STreSS-1 trial. APM 60th Annual Meeting, Tucsn, USA. Ppulærvidenskabelige fredrag Carstensen T. Psyksciale faktrers betydning fr restitutin efter akut whiplash traume. Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering, Aarhus. Carstensen T. Whiplash - Risik, frebyggelse, behandling. PTU - Rehabiliteringscenter, Rødvre. Fink P. Funktinelle lidelser. Faglig fredragsdag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, København. Fjrback LO. Mindfulness, Heldags-wrkshp, Regin Midt. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Odense. Fjrback LO. Mindfulness g arbejdsliv, Flkeuniversitet, Herning. Krnstrand LM. Helbredsangst. Fredrag arrangeret af Eksperimentariet g Lundbeckfnden, Eksperimentariet, København. Preuss, T. Nnfarmaklgisk behandling af patienter med krniske smerter med mindfulness. Dansk smertefrums årsmøde 2013, Ebeltft. Preuss, T. Fakta g dilemmaer m mindfulness. Oplæg fr HR chefer i regin midt. Flensbrg. Preuss, T. Mindfulness. Frelæsning på Flkeuniversitet, Aarhus. 14

15 Preuss, T. Mindfulness g stress. Oplæg fr sekretærgruppen Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshspital. Rask CU. Funktinelle lidelser hs unge. Oplæg, Ungdmsmedicinsk Knference, Aarhus. Tscan, L. Funktinelle lidelser. Videncenter fr Helbred g Frsikring, Virum. Tscan, L. Klinisk vejledning. Læger, Regin Sjælland. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Lægedage, København. Psters Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - A Randmized cntrlled TriaL. Bdy and Mind: An all age apprach t psychsmatic medicine and cnsultatin liaisn psychiatry. EAPM Cnference, Cambridge. England Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr health anxiety - Preliminary Results frm a Randmized cntrlled Trial. The Eurpean Assciatin fr Behaviural and Cgnitive Therapies (EABCT) 43rd Annual Cngress in Marrakech, Mrcc. Fjrback LO. The Mechanisms f Mindfulness in Relatin t Bdily Distress. EAPM Cnference, Cambridge. England Jensen, DH. Internet-delivered Acceptance and Cmmitment Therapy (I- ACT) fr Health Anxiety: A pilt study. ACBS Wrld Cnference XI, Sydney, Australia. Preuss, T. Mindfulness Therapy fr Veterans - A pilt study Mind and Life Eurpe Sympsium fr Cntemplative Studies Octber 2013, Berlin, Germany Rask CU. Health anxiety in childhd: A general ppulatin study f year ld Danish children. EAPM, Cambridge. Rask CU. Factr Structure f the Childhd Illness Attitude Scales (CIAS) in a ppulatin-based sample f year ld Danish children: The Cpenhagen Child Chrt (CCC2000). ESCAP, Dublin. Thrgaard M. Health anxiety and illness behaviur in children f mthers with severe health anxiety a pilt study. EAPM2013, Cambridge, England 15

16 Undervisning Frskeruddannelse Fink P. Spørgeskemakursus, Odense Universitet / Aarhus Universitet. Jensen JS. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Jensen J.S Linear and lgistic regressin fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Prægraduat undervisning Carstensen T. Funktinelle Lidelser. Gæstefrelæsning på bachelruddannelsen i psyklgi, Syddansk Universitet. Eilenberg T. Acceptance and Cmmitment Grup Therapy (ACT) fr Health Anxiety: A randmised trial fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Fredrag m Bdily distress syndrme (BDS) and Health anxiety fr amerikanske medicinstuderende på frespørgsel fra Danish Institute fr Study Abrad (DIS), Stakladen, Aarhus. Fink P. Carstensen T., Frsthlm L, Pedersen MM, Nielsen HB, Agger JL, Jensen DH, Mrtensen M & Eilenberg T. Sundhedspsyklgi, medicinstuderende på 4. sem., Aarhus Universtet. Fink P. Liaisnpsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Fjrback LO. Mindfulness, medicinstuderende, Aarhus Universitet. Nielsen, H. B. & Preuss, T. Funktinelle lidelser, psyke g sma. Kursusgruppen under Freningen af Psyklgistuderende i Aarhus, Aarhus Universitet. Rask CU. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende, 11. sem., Aarhus Universitet. Schröder A. Behandling af funktinelle lidelser. Bachelr-seminar Flkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Thrgaard M. Børne- g Ungdmspsykiatri, medicinstuderende 10. g 11. sem., Aarhus Universitet. 16

17 Tscan, L. Smatisering g funktinelle lidelser. Medicinstuderende, Odense Universitet. Pstgraduat undervisning Carstensen T. Acceptance & Cmmitment Therapi (ACT) til funktinelle lidelser. Undervisning af Fysiterapeuter, ergterapeuter, sygeplejersker g læger, Aarhus. Christensen NB. Term kursus, specialeuddannelsen, Odense. Rask CU. Helbredsangst. Klinisk team, OCD klinikken, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv, AUH. Eilenberg T. ACT-behandling af funktinelle lidelser. 1-dags kursus fr psyklger g læger på Smertecenter, Middelfart Sygehus. Eilenberg T. Intrduktin til ACT-behandling fr smertepsyklger, smertenetværksfrum. Fink P. Bdily distress syndrme BDS? Praktiserende psykiatere, København. Fink P. Nyt behandlingstilbud til diagnsen Helbredsangst samt andet nyt. Hvilke patientgrupper kan henvises? Fyraftensmøde fr læger, Aarhus. Fink P. Undervisning i Klinisk Vejledning fr Almen Praksis Funktinelle Lidelser, DSAM Årsmøde, Klding. Fink P & Rask CU. TERM kursus fr praktiserende læger, DSAM, Nybrg. Fjrback LO. Mindfulness-baseret-stress-reduktin, uddannelse fr læger g psyklger: Mdul 1 g mdul 2. Fjrback LO. Mindfulness, praktiserende læger. Fjrback LO. Mindfulness g cancer, sygeplejersker. Fjrback LO. Mindfulness, psykiatere, fagligt frum. Fjrback LO. Mindfulness, uddannelsesdag fr psykiatere, Risskv. Fjrback LO. Mindfulness, specialeuddannelsen fr almen medicin, Odense. 17

18 Fjrback LO. Mental træning ved frsvarskmmanden. Nielsen, L.K., Nielsen, HB., Rehfeld, E. Intrduktinuddannelse i ACT. Hvad er ACT g hvrdan kan det anvendes til funktinelle lidelser (herunder helbredsangst). 5 dages uddannelse fr læger g psyklger. Nielsen, L.K. Hvad er helbredsangst? Fredrag fr lægeskretærer i Regin Midt, Papirfabrikken, Silkebrg. Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer g tilstande hs børn g unge. Specialespecifikt kursus fr pædiatere, Kbh. Rask CU. Tilpasningsreaktiner g funktinelle lidelser hs børn g unge. Specialpsyklguddannelsen, Aarhus. Rask CU. Smatfrme tilstande i barn- g ungdmmen. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri, Kbh. Rask CU. Oplæg m den nye vejledning i funktinelle lidelser. Opdatering på tværs - 4 DSAM-vejledninger på kursus. Lægedage, Kbh. Schröder A. Kmmunikatin f funktinelle lidelser. Specialeuddannelsen almen medicin, Aarhus Universitet. Schröder A. Smatfrme tilstande. I-kursus i psykiatri. Aarhus Universitet. Schröder A. Kgnitiv behandling af funktinelle lidelser. Specialistuddannelse i kgnitiv terapi. Aarhus Universitet. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Smertecenter Middelfart. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Klding. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Odense x 4. Tscan, L. Kmmunikatin g Funktinelle Lidelser. Specialeuddannelsen fr læger, Aarhus x 8 Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Onklgisk afdeling, Vejle Sygehus. Tscan, L. Funktinelle Lidelser. Arbejdsmedicinsk afdeling, Odense. 18

19 Andet Fjrback LO et al. Etablering af mindfulness-uddannelse; Dansk Center fr Mindfulness. Krnstrand, LM. Etablering af ACT-uddannelse. Fjrback LO. Oprettelse af hjemmeside; Løbende redaktinelt arbejde Peer reviews Der er fretaget peer reviews fr følgende tidsskrifter: Acta Scandinavica Psychiatrica BMC BMC Medical Educatin British Jurnal f Psychiatry Jurnal f Clinical Epidemilgy Jurnal f Mental health Jurnal f Pediatrics Jurnal f Psychsmatic Research Nrdic Jurnal f psychiatry Pls ne Psychneurendcrinlgy Trials Editrial bards Fink P. General Hspital Psychiatry Fink P. Psychsmatics Fink P. Jurnal f Psychsmatic Research 19

20 Bedømmelsesudvalg Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Lng-term utcmes and curse f illness in first episde psychsis: Predictrs f recvery, trajectries f symptms and metacgnitin. A 10 year fllw-up study f the OPUS chrt), Aarhus Universitet. Fink P. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Studies n the relatin between pain perceptin, genes and emtins), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (psychscial wrking cnditins, physilgical stress, and the risk f depressin), Aarhus Universitet. Fink P. Mderatr ved ph.d.-frsvar (Autimmunity, infectins, and cancer as clues t the etilgy f schizphrenia and md disrders), Aarhus Universitet. Fjrback L. Bedømmelse af frskningsstøtteansøgninger fr the Ontari Mental Health Fundatin. Rask CU. Frmand fr bedømmelsesudvalg på ph.d.-afhandling (Prfessinal daycare awareness f preschl children f depressed parents), Aarhus Universitet. Schröder A. Reviewer fr Chief Scientist Office f the Scttish Gvernment. Råd/nævn/udvalg Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt. Christensen NB. Medlem af MTV gruppe m smerte: MTV m identifikatin af patienter med subakutte nn-maligne smerter, sm er i risik fr at udvikle væsentligt funktinstab herunder tab af arbejdsevne. Fink P. Knsulent fr Retslægerådet. Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine (APM). Fink P. Bestyrelsesmedlem af Eurpean Assciatin f Psychsmatic Medicine (EAPM). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. revisin WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fink P. Medlem af diagnseudvalg, DPS. 20

21 Fjrback L. Deltager i internatinal gruppe, der fastsætter standarder fr prfessinel uddannelse i Mindfulness baseret stress reduktin. Jensen DH. Medlem af EDITH - Evaluating Digital Therapy and Health. Jensen DH. ACBS Special Interest Grup ACTing with technlgy. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af netværk fr symptmfrskning. Schröder A. Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Schröder A. Medlem f EAPM. Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). Tscan L. Netværk fr symptmfrskning. Andre frsknings- g frmidlingsaktiviteter Scialfaglig frmidling Temamøder, temadage & fyraftensmøder Lange AD, Bndesen Helle Temadag fr Jbcenter- g Revamedarbejdere, Aalbrg Kmmune, Beskæftigelsesfrvaltningen. Lange AD, Tscan L 2-dages Ambassadørkursus fr scialfaglige medarbejdere i 6 kmmuner, Ry Lange AD, Tscan L Temamøde Klinisk Scialmedicin & Rehabilitering Flkesundhed g Kvalitetsudvikling, Regin Midtjylland, Aarhus. Tscan L, Lange AD Temadag på Lægedage, København Lange AD, Jakbsen M Seminar fr praktiserende læger i København g sagsbehandlere i københavnske jbcentre. Plan g Handling, København K Tscan L, Lange AD, Carstensen T, Hffmann D, Thøgersen K 2-dages Fagkursus fr fysi-, ergterapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv Lange AD Wrkshp, Københavns Kmmune, Sundheds- g msrgsfrvaltningen, Frebyggelsescenter Vanløse 21

22 Lange AD, Kirkeby L Temamøde, Jbcenter Vibrg, Jb & Velfærd, Arbejdsmarked Sygedagpenge Lange AD, Tscan L Temadag fr sagsbehandlere g lægefaglige i myndighedsgruppen. Jbcenter København, Center fr Arbejdsfasthldelse. Lange AD, Kirkeby L Temamøde fr sagsbehandlere, medarbejdere i afklarings-/ptræningstilbud, leder-/krdinatrgruppen. Afdeling fr tilbud til sygedagpengemdtagere, Center fr Erhvervsafklaring g Beskæftigelse, Herning Lange AD, Tscan L Oplæg fr læger, psyklger g sekretærer. Scialmedicinsk Afsnit, Odense Kmmune. ange AD, Schröder A Temamøde fr Scialmedicinsk Enhed g Arbejdsmedicinsk Enhed, læger g psyklger. Scialmedicinsk Enhed, Aalbrg Universitetshspital. Lange AD, Kirkeby L Oplæg fr Fagfrum fr psykiatrisk g psyksmatisk fysiterapi, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Afdeling, Klding. Lange AD, Tscan L, Krnstrand LM, Hffmann D 2-dages Fagkursus fr terapeuter g sygeplejersker. Center fr Kmpetenceudvikling, Regin Midtjylland, Risskv. Tscan L, Lange AD Temamøde fr scialfaglige medarbejdere g lægeknsulenter i nrdkøbenhavnske kmmuner, Stresscenter Kalmia a/s, Hørshlm. Tscan L, Lange AD Temadag fr medarbejdere indenfr fysiterapimrådet, værkstedsmrådet g det scialfaglige mråde. Revalideringscenter Aalbrg, Aalbrg Kmmune. Lange AD, Tscan L Temamøde fr scialfaglige, værkstedsfaglige, adm., fys./erg., læger, psyklger, sygeplejersker, ledere. Central Frvaltning, Jbigen, Jbcenter Klding. Tscan L, Lange AD Temadag, JbRehabiliteringsCentret, RevaHuset/Krdineret tværfaglig indsats, Odense C. Tscan L, Lange AD Oplæg m arbejdsevnebegrebet. FOA Fag g Arbejde, København V 22

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2012 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE...

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser ÅRSBERETNING 2014 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 4 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER... 6 ANDRE PROJEKTER... 9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER... 10 PUBLIKATIONER... 10

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED

Læs mere

FUNKTIONELLE LIDELSER

FUNKTIONELLE LIDELSER FUNKTIONELLE LIDELSER Årsberetning 2015 FORORD 5 ORGANISATORISKE FORHOLD 5 MEDARBEJDERE 6 KLINIK 7 FORSKNING 9 FORSKNINGSPROJEKTER 9 KOMMENDE FORSKNINGSPROJEKTER 12 ANDRE PROJEKTER 12 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark CANULI En undersøgelse af scial ulighed i incidens af g verlevelse efter kræft i Danmark P H. D. S T U D E N R E N D E E L S E I B F E L T C E N T E R F O R K R Æ F T F O R S K N I N G E N H E D F O R

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001.

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001. Baggrund CIRE g Krp & Kræft Mænds sundhed g rehabilitering Sundhedsfremmende effekter ved fdbld Prjektets hypteser Langsigtede perspektiver Center fr Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter. Centeret

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013 Referat Wrkshp fr aktive akutmedicinske frskere i Regin Sjælland g Regin Syddanmark d. 19/9 2013 Effekten af en funktinsevnevurdering i det akutte patientfrløb fra indlæggelse til pfølgning i kmmunalt

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Stressbehandlingskonference

Stressbehandlingskonference Stressbehandlingsknference 2016 8. januar 2016 Scialrådgiver, tidligere prjektleder Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen Frmål med prjekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, krdineret,

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Neurpædaggik Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive Seminarium,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016 EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER Marts 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Evalueringens hvedknklusiner... 3 2.1 Opfølgende evaluering af indsatsen i 2016 g 2017... 5 3. Krt

Læs mere

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk g udenlandsk frskning Edith Mntgmery Knventinen m barnets rettighed Barnets bedste interesse Princip m ikke-diskriminatin Princip m deltagelse Artikel 22: Statens

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015 Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser i Næstved g Rskilde University Cllege Sjælland 1 Mdulets tema Mdulet retter sig md akutte skader i bevægeapparatet pstået ved

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/5 Specialevejledning fr t-rhinlarynglgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Ot-rhin-larynglgi

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. Læse mere i nyhedsbrevet om Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagnen Pust liv i din hverdag.

Nyt fra bestyrelsen. Læse mere i nyhedsbrevet om Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagnen Pust liv i din hverdag. Nyhedsbrev Frår 2016, Nr. 1 Nyt fra bestyrelsen Vi er gdt i gang med 2016 g har allerede nået at indgå i en del arbejde i EFS Lungerehabilitering. Vi er frtsat et lille selskab, men er nu på 28 medlemmer.

Læs mere

Frank Meier PhD Student, chefkonsulent, cand. scient. pol. & BA psych. Resumé

Frank Meier PhD Student, chefkonsulent, cand. scient. pol. & BA psych. Resumé Frank Meier PhD Student, chefknsulent, cand. scient. pl. & BA psych. Institut fr Organisatin CBS Management Prgrammes Ejer af Meier+ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2000 Frederiksberg fm.mp@cbs.dk +452225 4932

Læs mere

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014 Målbeskrivelse Specialistuddannelse fr kliniske labratriegenetikere Maj 2014 Udarbejdet af Udvalget til frmaliseret efteruddannelse af kliniske labratriegenetikere under Dansk Selskab fr Medicinsk Genetik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD Kntrets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Trsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag: kl.

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere