Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag"

Transkript

1 Praktikøvelser fra Sygepleje 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag

2 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. PRAKTIKØVELSE s. 106 Find dit praktiksteds værdigrundlag for plejen (evt. på praktikstedets hjemmeside). Diskuter med din praktikvejleder, hvordan værdierne kommer til udtryk i hverdagen. PRAKTIKØVELSE s. 111 Hvad er dit praktiksteds plejeform? (se praktikstedsbeskrivelse, informationsmateriale til patienter/borgere osv.). Hvad er din opgave som social- og sundhedsassistentelev i forhold til plejeformen? Tal med din praktikvejleder om fordele og ulemper PRAKTIKØVELSE s. 113 Læs dit praktiksteds døgnrytmeplan. Diskuter sammenhængen mellem praktikstedets værdier, plejeform og døgnrytmeplan med din praktikvejleder. (Se flere praktikøvelser til mål 1 i bøgerne: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 391

3 Praktikmål 2 Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. PRAKTIKØVELSE s. 19 Reflekter over en situation, hvor du spontant har hjulpet et andet og fremmed menneske i nød. Hvad fik dig til at hjælpe personen? PRAKTIKØVELSE s. 34 Find din dataindsamling for en af dine patienter. Tal med din praktikvejleder om, hvordan dit menneskesyn kan påvirke de data, du vælger at indsamle. (Omhandler også mål 3). PRAKTIKØVELSE s. 36 Beskriv en praksissituation fra din hverdag og diskuter med din vejleder, hvordan plejen skal tilrettelægges med afsæt i Florence Nightingales opfattelse af sygeplejen, fx med fokus på kost, væske, hygiejne, adspredelse, søvn, hvile og observationer. PRAKTIKØVELSE s. 39 Beskriv en plejesituation fra din praksis og find de 14 behov ud fra Virginia Hendersons syn på plejen. Hvordan hjalp du patienten med at opfylde behovene? PRAKTIKØVELSE s. 44 Udvælg en af de patienter, du plejer. Tal med din praktikvejleder om, hvilke sygeplejehandlinger der er vækstomsorg, og hvilke der er vedligeholdelsesomsorg. Hvilken betydning har det for din pleje? 392

4 PRAKTIKØVELSE s. 54 Beskriv et sengebad, du har udført. Reflekter sammen med din vejleder over følgende spørgsmål: På hvilken måde er et sengebad mere end et håndværk? PRAKTIKØVELSE s. 55 Gennemfør et sengebad med særlig fokus på patientens behov for at trække vejret normalt. Reflekter efterfølgende sammen med din vejleder over, hvilke observationer der er relevante, og hvilke handlinger i forbindelse med sengebadet der særligt understøtter patientens behov for at trække vejret normalt. PRAKTIKØVELSE s. 60 Undersøg hvilke hudplejemidler, sæbe osv., der er til rådighed på dit praktiksted. Reflekter sammen med din praktikvejleder over fordele og ulemper ved de forskellige produkter, fx i forbindelse med et brusebad. PRAKTIKØVELSE s. 62 Observer en patient/borger, der vasker sig ved håndvasken. Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til den fremgangsmåde, som patienten/borgeren anvender? Følger patienten/borgeren den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor? Diskuter med din praktikvejleder, hvordan du kan forholde dig, når en patient/borger ikke følger de anvisninger, som du fx har lært i denne bog. PRAKTIKØVELSE s. 65 Stil de ting frem, som du mener, du skal bruge til et sengebad. Argumenter over for din praktikvejleder, hvorfor du mener, at du skal bruge de forskellige ting. 393

5 PRAKTIKØVELSE s. 68 Tjek de hudplejemidler, der bruges på dit praktiksted. Reflekter sammen med din praktikvejleder over, hvilke hudplejemidler der kan være relevante at anvende i forbindelse med nedre toilette (sæbe, evt. cremer m.m.) og begrund det. PRAKTIKØVELSE s. 69 Vask håret på en sengeliggende patient og reflekter efterfølgende med din vejleder over forløbet. Hvad var særligt udfordrende, og hvilken grad af velvære mon patienten oplevede? PRAKTIKØVELSE s. 70 Stil de ting frem, som du mener, at du skal bruge i forbindelse med et fodbad til en patient, der er i stand til at sidde i en stol. Argumenter for, hvorfor du mener, at du skal bruge de forskellige ting. Udfør fodbadet og tal efterfølgende med patienten om, hvordan han oplevede fodbadet. Hvad gav velvære? Hvad kunne have været bedre, osv.? PRAKTIKØVELSE s. 72 Find en patient eller borger, som du må give pedicure. Udfør proceduren og reflekter efterfølgende med din vejleder over, hvordan det gik. PRAKTIKØVELSE s. 77 Stil de ting frem, som du mener, at du skal bruge i forbindelse med mundplejen hos en patient, der både har tandprotese i over- og undermund. Argumenter for, hvorfor du mener, at du skal bruge de forskellige ting. Udfør handlingen og reflekter efterfølgende med din vejleder over, hvad der var en særlig udfordring ved denne procedure. 394

6 PRAKTIKØVELSE s. 80 Stil de nødvendige remedier frem hos en mandlig patient, der har behov for barbering, og barber ham med en skraber eller barbermaskine. PRAKTIKØVELSE s. 80 Tal med en egnet patient om betydningen af velvære og personlig fremtræden under indlæggelsen. PRAKTIKØVELSE s. 135 Gå sammen med din vejleder ind til en patient, der er bandageret. Prøv at gennemgå de enkelte observationsområder ved at mærke, føle, se på ekstremiteten og spørge patienten, hvad han føler. Gennemgå herefter observationsområderne igen sammen med din vejleder og reflekter over, om alt er, som det skal være, eller om der er områder, der kræver sygeplejehandlinger. PRAKTIKØVELSE s. 149 Du skal som social- og sundhedsassistentelev forberede patienten på at skifte forbinding på et sår. Kom med forslag til, hvordan du vil forberede patienten? Du skal selv foretage skift af forbindingen. Gennemgå proceduren mundtligt med din praktikvejleder, inden du går i gang. Evaluer forbindskiftningen med praktikvejlederen. (Omhandler også mål 4, 7 og 13). PRAKTIKØVELSE s. 158 Deltag i et venderegime, hvor du selv udfylder vendeskemaet. Tal med din praktikvejleder om, hvordan venderegimet fungerer for patienten, fx om natten. 395

7 PRAKTIKØVELSE s. 162 Mål temperaturen på en af dine patienter og noter værdien i skemaet. Tal med din praktikvejleder om de forskellige temperatur-målemetoder. Hvilke metoder bruges i afdelingen og hvorfor? (Omhandler også mål 4). PRAKTIKØVELSE s. 204 Mål blodtrykket på en patient med hjerte-kar-sygdom med faste intervaller og sammenhold målingerne med tidligere målinger og med patientens tilstand. Tal med din praktikvejleder om dine observationer og mulige årsager til at værdierne ser ud, som de gør. PRAKTIKØVELSE s. 204 Mål puls på flere patienter med hjerte-kar-sygdomme og beskriv pulsslagene antal, styrke, hastighed, regelmæssighed. Tal med din praktikvejleder om dine observationer ved hver måling og mulige årsager. PRAKTIKØVELSE s. 205 Mål respirationen på flere patienter med hjerte-kar-sygdom og beskriv respirationen fx graden af dyspnø, regelmæssighed, dybde. Tal med din praktikvejleder om dine observationer og mulige årsager til, at respirationen er, som den er. PRAKTIKØVELSE s. 217 Deltag i plejen af en patient med høj feber. Tilrettelæg plejen sammen med din praktikvejleder og gennemgå efterfølgende sammen de observationer og sygeplejehandlinger, der er relevante hos patienten. 396

8 PRAKTIKØVELSE s. 220 Deltag i plejen af en patient med blødning. Planlæg og udfør plejen sammen med din praktikvejleder. Gennemgå efterfølgende sammen de observationer og handlinger, der er relevante hos patienten. PRAKTIKØVELSE s. 221 Deltag i plejen af en patient med blødning og/eller anæmi. Planlæg plejen sammen med din praktikvejleder. Hvad kan du gøre for at afhjælpe symptomerne? Hvilke observationer skal du gøre i forhold til patienten med anæmi? Se på blodprøvesvarene og find ud af, hvad blodprocenten er. PRAKTIKØVELSE s. 245 Observer en spise- eller plejesituation hos en patient med en skade i nervesystemet, hvor du har fokus på de fysiske skader. Skriv observationerne ned og tal med din praktikvejleder om dem. PRAKTIKØVELSE s. 246 Deltag i plejen hos en patient med skade i nervesystemet. Beskriv de psykiske observationer af patienten. Tal med din praktikvejleder om, hvad dine observationer kan fortælle om patientens tilstand. PRAKTIKØVELSE s. 266 Deltag i plejen af en stomiopereret patient. Overvej, hvordan patienten bedst kan hjælpes til at forholde sig til sit daglige liv med en stomi. 397

9 PRAKTIKØVELSE s. 282 Aftal med din praktikvejleder, at du en dag kan følges med en resurseperson, der står for udredning af inkontinens i din afdeling. PRAKTIKØVELSE s. 308 Du skal selvstændigt måle blodsukker hos en patient eller en borger. PRAKTIKØVELSE s. 335 Udfør selvstændigt intim pleje hos en mandlig patient ud fra de nævnte anbefalinger. Fortæl før plejen din vejleder, hvad du har tænkt dig at gøre. Tænk over, om dit eget køn har betydning for plejen. PRAKTIKØVELSE s. 337 Udfør nedre toilette på en person af anden etnisk herkomst end dansk. Fortæl din vejleder før plejen, hvad du vil være særligt opmærksom på i forbindelse med mødet med patienten med anden kulturel baggrund. Overvej, om det vil have en betydning, om du selv er mand eller kvinde. PRAKTIKØVELSE s. 342 Du skal træne bækkenbunden hos en patient, der er opereret for prostatakræft. Kateteret er fjernet, og du skal nu sammen med din vejleder sætte ham i gang med at træne. PRAKTIKØVELSE s. 343 Planlæg sammen med din praktikvejleder knibeøvelser til en kvindelig patient, der er opereret for livmoderhalskræft. Vejled selvstændigt patienten med bækkenbundstræning. 398

10 PRAKTIKØVELSE s. 345 Du skal observere og planlægge plejen hos en kvindelig patient med svamp i vagina. Skriv ned, hvilke observationer du skal foretage? Hvad kan du hjælpe hende med? PRAKTIKØVELSE s. 360 Deltag i mundplejen af et døende menneske. Tal efterfølgende med din praktikvejleder om situationen. PRAKTIKØVELSE s. 369 Drøft, hvordan du kan varetage den åndelige omsorg for et døende menneske, sammen med din praktikvejleder. Tal om, hvilke rammer du mener, der skal være til stede, for at den døende kan udtrykke sine åndelige behov. PRAKTIKØVELSE s. 371 Læs om procedurerne for istandgørelse af afdøde på dit praktiksted og tag stilling til, hvordan du forholder dig til dem. Tal efterfølgende med din praktikvejleder om, hvad du er kommet frem til. Deltag i arbejdet med at gøre et dødt menneske i stand, hvis det er muligt. (Se flere praktikøvelser til mål 2 i bogen: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 399

11 Praktikmål 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. PRAKTIKØVELSE s. 28 Reflekter med din vejleder over en situation, hvor du har følt dig i en etisk konflikt pga. en opgave, du skulle udføre. Det kan fx være en konflikt mellem den tid, du havde til rådighed, og patientens ønske om at klare opgaverne selv, men i et langsommere tempo. Hvordan kan du samarbejde med dine kolleger om dilemmaet? PRAKTIKØVELSE s. 57 Find et eksempel fra din praksis, hvor du oplevede at have magten på den dårlige måde (negativ magt) og på den gode måde (positiv magt). Reflekter sammen med din vejleder over begreberne positiv og negativ magt og over, hvordan du kan bruge den positive magt. PRAKTIKØVELSE s. 234 Deltag i plejen af en patient, der er hiv-smittet. Tal med din praktikvejleder om, hvordan tavshedspligten bliver overholdt, når en hiv-smittet patient er indlagt i afdelingen? (Omhandler også mål 2). (Se flere praktikøvelser til mål 3 i bogen: Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 400

12 Praktikmål 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. PRAKTIKØVELSE s. 47 Afprøv procesmodellen hos en af de patienter, du plejer. Dokumentér dine sygeplejehandlinger i sygeplejejournalen. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 136 Deltag sammen med din praktikvejleder i mobilisering efter operation pga. benbrud. Tal efterfølgende sammen om dine observationer og om, hvordan du dokumenterer dine sygeplejehandlinger (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 281 Du skal i samarbejde med din praktikvejleder være med til at udfylde et væske- og vandladningsskema til en patient eller borger med urininkontinens. Tal med din praktikvejleder om, hvad der er patientens daglige væskeog vandladningsmønster. (Væske- og vandladningsskema kan findes på Kontinensforeningens hjemmeside. Se også under Litteratur og links). (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 309 Du skal selv føre et diabetesskema hos en patient eller borger, du kommer hos. Brug skemaet fra bogens hjemmeside, hvor du lodret anfører blodsukkermålingen ud for de aftalte klokkeslæt for hver dag. (Se flere praktikøvelser til mål 4 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 401

13 Praktikmål 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. PRAKTIKØVELSE s. 55 Diskuter med din vejleder, på baggrund af en konkret patient, hvad det vil sige, at patienten er en helhed i en helhed. PRAKTIKØVELSE s. 145 Vælg en patient, som du hjælper med hudpleje. Spørg til patientens fysiske, psykiske og sociale forhold, der hænger sammen med hans aktuelle hudproblem. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan bruge dine oplysninger i hudplejen hos patienten. (Se flere praktikøvelser til mål 5 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). Praktikmål 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Se praktikøvelser til mål 6 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 402

14 Praktikmål 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. PRAKTIKØVELSE s. 125 Deltag i en præoperativ samtale. Noter de informationer patienten får undervejs. (Omhandler også mål 2 og 15). PRAKTIKØVELSE s. 189 Du skal forberede en patient, der er meget kortåndet, på et brusebad. Hvordan vil du gøre det? Kom med forslag til, hvad du kan gøre for at skabe mere tryghed i plejen. Diskuter dine overvejelser med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 326 Reflekter sammen med din vejleder over en patient med myksødem. Hvordan ser I hende rent fysisk? Hvordan opfatter hun selv sit udseende? Hvordan opfatter hun ændringen i sit udseende efter at have fået sygdommen? Tag derefter en selvstændig samtale med patienten, hvor du taler med hende om ændringerne og viser med dit kropssprog og din tale, at du accepterer hende. Du kan fx foreslå hende at: Tage en direkte snak med sine pårørende om det, så de ikke undgår hinanden af misforstået hensyntagen. Prøve at gå ud socialt måske i begyndelsen i små sammenhænge og med støtte fra gode venner. Finde ligestillede i fx patientgrupper. 403

15 PRAKTIKØVELSE s. 340 Informer selvstændigt en patient med kræft i kønsorganerne om, at kræft ikke smitter. Fortæl ham eller hende, hvem du vil henvise til. PRAKTIKØVELSE s. 344 Du skal selvstændigt behandle en mand med svamp på penis, hvor du samtidig instruerer ham i efterfølgende selv at kunne klare behandlingen. Forklar ham, hvad du gør, mens du behandler. Aftal dernæst med ham at være til stede ved næste behandling, hvor han selv udfører behandlingen, mens du rådgiver ham. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 346 Informer selvstændigt en mandlig patient om, hvordan hans kønssygdom smitter, og hvad han kan gøre for at undgå at smitte andre. Fortæl patienten, hvem du kan formidle kontakt til, hvis han ønsker mere detaljeret information, end du kan give. (Se flere praktikøvelser til mål 7 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2). Praktikmål 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. PRAKTIKØVELSE s. 132 Planlæg sammen med din praktikvejleder at informere en nyindlagt patient med et knoglebrud om det videre forløb. Hvordan vil du sikre dig, at patienten har forstået den givne information? Reflekter over og evaluer informationsforløbet med din praktikvejleder. (Se flere praktikøvelser til mål 7 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2). 404

16 Praktikmål 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. PRAKTIKØVELSE s. 22 Reflekter over en situation, hvor du har oplevet, at en borger/patient gør noget, som han ikke kan tåle, fx ryger eller drikker, men hvor han ikke vil ændre på problemet. Tal med din praktikvejleder om, hvad du kan gøre i lignende situationer. PRAKTIKØVELSE s. 42 Vælg en situation fra din praksis og beskriv den med fokus på patientens resurser og krav. Giv herefter en vurdering af patientens egenomsorgsevne. PRAKTIKØVELSE s. 158 Kom med forslag til, hvad du kan gøre for at medvirke til, at en sengeliggende patient i din afdeling ikke udvikler tryksår. Gennemgå og afprøv i samarbejde med afdelingens fysioterapeut trykaflastende hjælpemidler til patientens seng og evt. til kørestolen. PRAKTIKØVELSE s. 184 Beskriv og begrund din patients resurser i forhold til sin lungesygdom. Diskuter dine begrundelser med din praktikvejleder. Kom med forslag til, hvordan du vil vedligeholde din patients funktioner under indlæggelsen. Overvej, hvilken betydning patientens sygdom har for ham i hverdagen. 405

17 PRAKTIKØVELSE s. 325 Læg en plan for mobilisering sammen med en patient med myksødem med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad skal du specielt tage hensyn til hos patienten? Hvad vil du informere patienten om i forbindelse med mobiliseringen? Hvordan vil du informere patienten? Hvad siger du i ord? Hvad siger du med dit kropssprog? Hvordan placerer du dig i forhold til patienten? (Omhandler også mål 7). (Se flere praktikøvelser til mål 9 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2 og Sundhedspædagogik og kommunikation 2). Praktikmål 10 Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. PRAKTIKØVELSE s. 137 Deltag sammen med din praktikvejleder i mobilisering efter operation pga. brud på armen. Tal efterfølgende med din praktikvejleder om dine observationer. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du evt. kan videregive oplysninger til primærsektor, når patienten udskrives. (Omhandler også mål 9). (Se flere praktikøvelser til mål 10 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2). 406

18 Praktikmål 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. (Se praktikøvelser til mål 11 i bøgerne: Forebyggelse og rehabilitering 2, Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2, Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. PRAKTIKØVELSE s. 130 Brug VAS-skalaen til at score en nyopereret patient, der har smerter. Tal med patienten om, hvor smerten sidder, og hvordan den kommer til udtryk. Giv så patienten smertestillende medicin efter ordination. Gentag VAS-scoring, når den forventede tid for virkning af medicinen er gået. Evaluer forløbet af smertebehandlingen med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 260 Undersøg, hvordan proceduren for indgift af laksantia er på din afdeling. PRAKTIKØVELSE s. 313 Du skal selvstændigt injicere insulin hos en patient eller borger med diabetes. Husk at måle blodsukkeret først. Du kan anvende injektionsteknikken som beskrevet. (Se flere praktikøvelser til mål 12 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 407

19 Praktikmål 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. PRAKTIKØVELSE s. 153 Deltag i steril forbindskiftning af et operationssår i afdelingen først som hjælper. Efter oplæring i proceduren afprøver du selv steril forbindskiftning af et ukompliceret sår. Spørg gerne patienten, hvordan han oplevede det bagefter. Tal med din praktikvejleder om, hvordan det gik. Dokumenter dine handlinger i sygeplejejournalen. (Omhandler også mål 2 og 4). PRAKTIKØVELSE s. 290 I din praktik på hospitalet eller i kommunen kan du om muligt assistere ved anlæggelse af et KAD. Forud for denne praktiske opgave skal du tale med din praktikvejleder om, hvordan de sterile principper for anlæggelse af KAD er, og hvad din opgave er. Du skal selvstændigt i din praktik pleje en patient eller borger med et KAD. Hvis det er muligt, prøver du at seponere et KAD. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 296 Assister ved anlæggelse af venflon hos en patient i afdelingen. Gennemgå den sterile procedure med din praktikvejleder. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 296 Aftal med din praktikvejleder, at I gennemgår dine observationer af indstiksstedet sammen. Dokumenter observationerne. (Omhandler også mål 2 og 4). 408

20 PRAKTIKØVELSE s. 298 Aftal med din praktikvejleder, at du er med i plejen af en patient i ivvæsketerapi. Vær med til at observere patientens væskeindgift. Deltag i skiftningen af plasteret ved venflonen, og når venflon skal seponeres. Tal med din praktikvejleder om, hvorfor patienten får iv-væske. (Omhandler også mål 2). (Se flere praktikøvelser til mål 13 i bogen: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2). Praktikmål 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. PRAKTIKØVELSE s. 25 Reflekter over en situation, hvor du oplevede en patient eller borger som truende. Diskuter med din praktikvejleder, hvad du kan gøre i sådan en situation en anden gang for at bevare borgerens selvbestemmelsesret og samtidig bruge din empati. (Se flere praktikøvelser til mål 14 i bogen: Forebyggelse og rehabilitering 2) 409

21 Praktikmål 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. PRAKTIKØVELSE s. 223 Observer sammen med din praktikvejleder, hvordan en tunge med svamp ser ud hos en patient. Deltag i behandlingen af mundsvamp hos patienten. (Omhandler også mål 2). (Se flere praktikøvelser til mål 15 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. (Se praktikøvelser til mål 16 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 410

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever

Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever 1. Praktikmål: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere