SELVEVALUERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVEVALUERING 2007-2008"

Transkript

1 SELVEVALUERING Bestyrelsens gennemgang af resultaterne den 16. juni 2008 Bestyrelsen lagde vægt på, at selvevalueringen om arbejdsglæde, trivsel og velvære i meget stor grad viser, at elever, bestyrelse og medarbejder oplever at have arbejdsglæde og føle trivsel og velvære på skolen. Bestyrelsen henstiller, at skolen fremover er særligt opmærksom på følgende problemstillinger: - et stort flertal giver udtryk for, at de føler størst arbejdsglæde, når de eksperimenter med opgaver, selvstændigt løser dem, udvikler ideer og arbejder alene - et stort flertal trives i arbejdet på skolen, men også at et mindretal synes, at de må foretage sig ting, som forekommer unødvendige - et meget stort flertal er tilfredse med arbejdsmiljøet og at de er meget tilfredse med fremtidsudsigter, måden at bruge evnerne på og jobbet alt taget i betragtning - et stort mindretal synes ikke, at konflikter bliver løst på en retfærdige måde, og samtidig, at skolen ikke er god til at hjælpe med at løse konflikter - et mindretal mener ikke, at de andre snakker med dig om, hvor godt du udfører dine opgaver - i forhold til lovgrundlaget, er det positivt at et stort flertal synes, at de bliver anerkendt for et godt stykke arbejde (=livsnære gøremål i skolens værdigrundlag) - i forhold til lovgrundlaget, er det positivt at et stort flertal synes, at de i al almindelighed stoler på hinanden (= demokratisk dannelse) - i forhold til lovgrundlaget, er det positivt at et stort flertal synes, at de kan give udtryk for meninger og følelser (=demokratisk dannelse) - at store flertal ikke har været udsat fra trusler om vold, fysisk vold eller mobning, men der skal meget opmærksomhed på, at tre personer har været udsat for trusler om vold, at tre personer har været udsat for fysisk vold og at fem personer har været udsat for mobning. Ser vi nærmere på tallene, er det elever, der har udsat elever for mobning og medarbejdere, der har udsat medarbejdere for mobning - at der er forskel på, hvad det store flertal mener om egen og andres indsats for arbejdsglæde, trivsel og velvære på skolen de fleste synes, deres egen indsats er større end de andres - at spørgsmålet om den generelle tilfredshed med skolen bliver besvaret med rimelig tilfreds og særdeles tilfreds af et meget store flertal, dog er der kun godt halvdelen, der mener, at husordenen er ok. Bestyrelsen understreger i sin konklusion, at der især i begyndelsen af året bør være fokus på de understregede punkter. 1

2 SAMMENTÆLLING Foretaget af Karen Maigaard den juni Analyse følger og fremlægges mundtligt på lærermødet den 11. juni, på fællesmødet med eleverne den 16. juni og på bestyrelsesmødet den 16. juni, hvorefter konklusionerne drages. Medarbejderrådet orienteres den 18. juni Indledning til spørgeskemaet: Til elever, medarbejdere og bestyrelse. SELVEVALUERING på Odense Fagskole I loven for vores skole står der, at vi skal lave selvevaluering hver år. Bestyrelsen har bestemt, at vi i år sætter særligt fokus på Arbejdsglæde, trivsel og velvære på Odense Fagskole, og lærerne synes, det kan være interessant at se det i sammenhæng med selvevalueringen i 2002, der handlede om elevernes engagement. I skal se det i sammenhæng med skolens værdigrundlag: Vi vil kende, forstå og udvikle livet gennem håndgribelige og livsnære gøremål. Eleverne har flere gange i årets løb deltaget i evalueringer på linjerne, og medarbejderne har deltaget i medarbejderudviklingssamtaler, som også fortælle noget om skolens hele liv. Nu spørger vi alle på én gang! Jeres svar danner udgangspunkt for den samlede selvevaluering, som bestyrelsen skal tage stilling til på mødet den 17. juni Eleverne får en kort introduktion på morgensamlingen den 26. maj 2008, og I skal besvare spørgeskemaet umiddelbart efter og aflevere det den samme dag, inden I går hjem fra skole. Medarbejderne får det udleveret i postkasserne i AV-rummet, og bestyrelsen får det tilsendt på hjemadressen med en svarkuvert, så vi har det på skolen senest onsdag den 28. maj Besvarelsen er anonym. Mange hilsener Karen Forstander TAK FOR DIN BESVARELSE! 2

3 SPØRGESKEMA SELVEVALUERING OM ARBEJDSGLÆDE, TRIVSEL OG VELVÆRE PÅ ODENSE FAGSKOLE maj 2008 Hvilken funktion har du på Odense Fagskole? (sæt kryds) Elev 39 (75 %) Medarbejder 9 (69 %) Bestyrelsesmedlem 4 (57 %) I alt 52 (72 %)*) *) alle tal er afrundet til hele Hvis du er elev, skal du fortælle hvilken linje, du deltager på i foråret 2008 (sæt 1 eller 2 krydser): Animation 12 Beklædning 15 Design 0 - Uden linjeangivelse: 1 Kunst 11 Heraf: 10. klasse 13 HF-fag 2 3

4 Optællingen er foregået og indtastet i denne rækkefølge: Elever: animation beklædning kunst uden linjeangivelse, bestyrelse, medarbejdere A) På Odense Fagskole har du hele året arbejdet med håndgribelige og livsnære gøremål. Hvor synes du selv, du har størst arbejdsglæde (sæt gerne flere krydser)? % 1) Når du arbejdede med bundne opgaver? = ) Når du eksperimenterede med opgaver? = ) Når du selvstændigt skulle løse en opgave inden for en ramme? = ) Når du selvstændigt løste en opgave stillet af dig selv? = ) Når du udviklede ideer? = ) Når du undersøgte og analyserede opgaven? = ) Når du arbejdede alene? = ) Når du arbejdede sammen med andre? = ) Når den færdige opgave blev præsenteret for andre? =

5 B) På Odense Fagskole har jeg også mærket arbejdsglæde, når jeg skal (sæt gerne flere krydser): % 1) opstille mål for mine egne opgaver = ) værdisætte og begrunde mine egne valgte opgaver = ) reflektere over egne mål, metoder og produkter = ) beskrive, udarbejde eller vise mine resultater = ) Jeg har slet ikke mærket arbejdsglæde = 1 2 Hvorfor ikke? 5

6 C) Hvor ofte føler du? (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) I meget I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad % af i meget høj grad+i høj grad høj grad Føler du dig engageret i dit arbejde på skolen? 0+4 = = = = = 0 Må du sommetider foretage dig ting i 0+0 = =8 0+0 = = = 5 dit arbejde, som forekommer dig unødvendige Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle 0+3 = = = = = 0 dine evner? Synes du, at skolen har stor personlig 1+2 = = = = = 0 betydning for dig? Synes du, at du trives i dit arbejde 0+4 = = = = = 0 på skolen? Synes du, at du har det godt på skolen/ 1+4 = = = = = 0 føler velvære? Synes du, at arbejdet på skolen giver dig glæde/0+2 = = = = = 1 6

7 arbejdsglæde? D) Angående dit arbejde på skolen i almindelighed (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds % af meget tilfreds + tilfreds Dine fremtidsudsigter i arbejdet på skolen? 0+4 = = = = 0 Arbejdsmiljøet? = = = = 0 Måden, du bruger dine evner på? = = = = 0 Dit job som helhed alt taget i betragtning? 0+6 = = = = 0 7

8 F) Skolen som helhed (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) De næste spørgsmål handler ikke om dit eget arbejde på skolen, men om skolen som helhed. I meget I høj grad Delvist I ringe grad I meget % af i meget høj grad+i høj grad høj grad ringe grad Stoler de andre på, at du gør et godt stykke 0+1 = = = = = 0 arbejde? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? = = = = = 1 Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? = = = = = 1 Stoler I i almindelighed på hinanden? = = = = = 0 Kan I give udtryk for jeres meninger og følelser? = = = = = 0 Bliver opgaverne delt på en retfærdig måde? = = = = = 0 8

9 Fortsat Skolen som helhed (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) De næste spørgsmål handler ikke om dit eget arbejde på skolen, men om skolen som helhed. I meget I høj grad Delvist I ringe grad I meget % af i meget høj grad+i høj grad høj grad ringe grad Er de andre villige til at lytte til dine problemer med opgaverne? = = = = = 0 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra de andre? = = = = = 0 Hvor ofte snakker de andre med dig om, hvor godt du udfører dine opgaver? = = = = = 3 Prioriteres trivslen på skolen højt? = = = = = 2 Er skolen god til at hjælpe med at løse konflikter? = = = = = 5 9

10 G) Konflikter og lignende (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Ja, Ja, Ja, Ja, Nej % af nej dagligt ugentlig månedligt af og til Har du på skolen været udsat for trusler om vold? = = = = = 47 Har du været udsat for fysisk vold på skolen? = = = = = 45 Har du været udsat for mobning på skolen? = = = = = 34 Hvis du har været udsat for trusler om vold, vold eller mobning, hvem har det så været fra? (Sæt gerne flere krydser) Elever Lærere Andre Forstanderen Bestyrelsen/ Andre medarbejdere bestyrelsesmedlemmer uden for skolen (børn i omr.) = = = 2 10

11 H) Skriv med dine egne ord, hvordan og hvorfor du føler arbejdsglæde, trivsel og velvære på Odense Fagskole? Elevudsagn: Animation: På grund af venner og Kim som er en super lærer + en super sambo. Det er lækkert og bruge sin dag på noget som man ikke føler er spild af tid. Der er fyldt med flinke mennesker. Der er adgang til mange kreative aktiviteter. En kreativ flok og et godt trinbræt. Jeg laver hvad jeg kan lide at lave men jeg er ikke helt på bølgelængde med andre! Skolen rummer nogle dejlige mennesker. Min lærer er god og gode klassekammerater. Sammenhold fra vennerne. Det er nogle dejlige mennesker. Fordi vi laver hjemmearbejdet i skolen og på grund af animation. Når jeg arbejder med noget der interesser mig i form af: 3D, blive bedre tegner og studere og lære i de almene fag. Beklædning: Primært pga. mine venner og mine projekter. Det skyldes alt i alt primært projekter og min sambo. Vi har nogle fantastiske lærere men. (se J) Det interesserer mig, det jeg laver. Der er et godt sammenhold, og alle kan snakke sammen. Vi har det godt sammen. Der er et godt sammenhold, alle kan snakke sammen. Fordi det er en god skole og det interessere mig, det jeg laver. Vi har et godt sammenhold de fleste. Interesse, selvstændigt kunne arbejde. Fordi at jeg rigtig godt kan lide det jeg laver i mit linjefag og jeg har nogle rigtig gode venner og nogle gode lærere. Man lægger vægt på det kreative og håndværket. For det første fordi det interessere mig rigtigt meget hvad jeg laver her, men også fordi jeg føler jeg selv har rigtig stor indflydelse på hvad jeg gerne vil lave. Kunst: 11

12 Man får lov at udvikle sit kreative talent. Det er det gode selskab. Fordi jeg laver hvad man har lyst til, og her er hyggeligt. Det gør jeg, fordi jeg kan lave noget jeg kan lide. Det er rart at kan være kreativ uden at skulle tænke på de faglige fag. Gode lærere og muligheder og gode kammerater og arbejdsmiljø. Der er et fedt sammenhold, når man lærer hinanden at kende. God atmosfære. Det er dejligt at udforske de ting man godt kan lide som kunst, men 10. klasse har været rigtig kedelig. Udfordring lære nye kreative ting. Prøver kræfter med nyt! Jeg kan godt lide lærerne og de opgaver jeg får og selvom der er mange spader blandt eleverne, kan jeg bare undgå disse og holde mig til dem jeg godt kan lide. Jeg får lov til at lave det jeg rigtig godt kan lide. Det er fedt at være kreativ en hel dag og så er det fedt at de andre er her for det samme. Bestyrelsen: Det giver glæde at være med til at bakke op omkring skolens ledelse, personale og elever. Føler mig velkommen på skolen hvor jeg møder aktive og glade elever der begejstret fortæller om deres produkter. Engagerede ansatte, kreativiteten blomstrer, stor udadvendthed, flot profilering. Medarbejdere: Jeg føler at elever og kolleger hver dag møder en med et smil! Så man derved får lyst til at løse dagens opgaver sammen med dem. Der er et godt arbejdsmiljø god atmosfære og gode kolleger. Jeg har meget indflydelse på mit job. Glæden ved mit arbejde er, at man selv kan bestemme arbejdstempoet, samtidig med, at arbejdet bliver udført ok. Stor indflydelse på egne arbejdsopgaver. Personligt, kreativt overskud i forhold til arbejdsområde, gode kolleger. Der er en god omgangstone og man sætter selv sine mål. I) Skriv med dine egne ord, hvordan og hvorfor du viser dit engagement på Odense Fagskole? Elevudsagn: Animation: Kun engageret når jeg er linie. Fællesfag siger mig intet. Det kan betale sig. Jeg udviser engagement ved at kæle for detaljerne, fordi jeg elsker at være kreativ. Det er en kæmpe chance for at komme videre med mine drømme. 12

13 Gør hvad jeg mener jeg skal. Jeg kan godt lide at være omkring kreative mennesker. Ved at modtage undervisningen med løftet pande. Ved ik hvad jeg skal skrive. Jeg arbejder bare. Gode lærere og elever. Ville blive bedre kreativ og udfordre derved mig selv i en side linje. Beklædning: Jeg er primært engageret når det er et emne/projekt som interessere mig. Jeg laver mine ting til tiden. Man gør alt for at løse opgaverne godt. Gør alt for at udføre opgaverne godt. Egen interesse og udvikling. Jeg hjælper de andre og er med til at løse opgaver. Det viser jeg ved at arbejde grundigt med mine opgaver. Jeg synes selv jeg virker engageret. Jeg føler også at jeg bliver taget noget seriøst her og det påvirker mig helt sikkert til at gøre tingene så godt som muligt. Kunst: Fordi jeg selv har valgt og kan li det jeg laver. Jeg laver hvad jeg skal, når jeg gider. Netop fordi min linje interesserer mig. Det gør jeg ved at fokusere på mine projekter, som nogle gange går ud over pauserne. Fordi jeg syndes det god skole og godt kan lide at være her. Jeg følger med i timerne og laver det jeg bliver sat til. Det er fordi folk gør noget for at gøre skolen fed. Lærerne i de kreative fag er rigtig dygtige til at hjælpe og vejlede og opmuntre med ens arbejde og troen på sig selv. Deltager aktivt i undervisningen. Søger nye udfordringer. Jeg syntes de fleste af opgaverne er spændende, og det tror jeg godt de andre kan fornemme. Følger med i timerne prøver at udføre de opgaver vi får, så godt jeg kan kommer til timerne er positiv Bestyrelsen: Ved i så høj grad det er muligt at deltage i møder og andre arrangementer. Grundet interesse for menneskets kreative sider, interesse for unges uddannelse, udviklingsmuligheder for Odense Fagskole. Medarbejderne: 13

14 Det er skønt at kunne videregive sin viden og sit håndværk og se det blive brugt og bearbejdet, så man til tider stadig lærer nye metoder! Forsøger at være venlig og hjælpsom og imødekommende. Hvordan: Prøve at imødekomme de opgaver, der er på et givent tidspunkt. Komme med ideer. Reflektere over skolen. Hvorfor: Fordi jeg gerne vil have en god arbejdsplads og et godt samarbejde. Jeg kan godt lide arbejdspladsen som helhed. J) Skriv med dine egne ord, hvordan og hvorfor du mister arbejdsglæde, trivsel og velvære på Odense Fagskole? Elevudsagn: Animation: Pga. folks opførelse overfor hinanden og mangel på spændende ting i fællesfag. Det kan være svært at leve op til niveauet. Jeg mister velvære på skolen fordi man ikke kan have sine ting i fred, og nogle elever er ikke særligt venlige. Jeg bliver ikke rigtigt udfordret med opgaver og så syntes jeg jeg står lidt alene med min indgangsvinkel til tingene. Hvis der er noget jeg synes er godt (som jeg har lavet) bliver kritiseret. Sker heldigvis ik tit. Hvis opgaverne er helt henne i vejret. Gør ikke. Ved at arbejde med noget der keder mig, eller ved at have det dårligt med mine venner. Beklædning: Pga folks opførsel over for hinanden, og mangel på spændende ting i fællesfag..men der er desværre alt for mange elever i klasserne til at vi får ordentlig undervisning Hvis opgaven er forvirrende. Hvis man kommer bagud. Hvis det er forvirrende. Hvis jeg har personlige problemer. Når man skal arbejde ud over det fag man ønsker at arbejde med. Når man har bundne kreative opgaver. Hvis jeg har det dårligt kan jeg godt være lidt inde i min egen verden. Hvis lærerne ikke er gode til at undervise. Når der ikke er tid til at lave opgaverne. Det gør jeg hvis andre ikke viser interesse og virker uengagerede i hvad vi laver. Nogle virker nogen gange direkte uinteresserede i stoffet her og det påvirker da én. Pga. evt. ventetid. 14

15 Kunst: Hvis der er noget jeg ikke har interesse for. Det dårlige selskab. Det gør jeg da ikke. Ved at blive sat sammen med nogen i en gruppe, hvor de snakker sammen til daglig, og jeg med andre, så er man lidt udenfor. Hvis det bliver for ensformet. De kreative fag er rigtig gode især kunst. 10. klasse er virkelig røvsygt. Andre virker uengageret, useriøse, uinteresseret i fællesskabet. Dvs. ikke aktive i klassen og modarbejder undervisningen. Bruger megen tid på ingenting! Af og til er opgaverne kedelige eller forbundne. Jeg kan heller ikke lide gruppearbejde, da jeg føler jeg bliver bremset. Og når folk ikke kan lade mine ting være. Hvis man får en opgave, som ligeså godt kunne være en opgave i folkeskolen, i billedkunst Medarbejderne: Det har jeg endnu ikke oplevet. Hvordan: Hvis der er for mange ting oven i hinanden. Hvorfor: Hvis jeg føler mig utryg af en eller anden grund eller dårligt informeret. Det gør jeg kun, hvis selvstændigheden tages fra mig. K) Skriv med dine egne ord, hvordan og hvorfor du ikke viser dit engagement på Odense Fagskole? Elevudsagn: Animation: Sker når der er for mange konflikter elever/lærer imellem. Det er atmosfæren. Der er folk der har en dårlig holdning til opgaver og socialt. I fællesfag sover jeg, jeg synes det er kedeligt. Men i animation er det anderledes. Gør jeg. Ved at blive stillet dumme og kedelige opgaver der ikke interesserer mig. Beklædning: Sker når der er for mange konflikter lærer/elever imellem. Fordi jeg fagligt (engelsk, tysk, matematik, stavning) er gået meget tilbage. Det føles ikke rart. 15

16 Hvis jeg har personlige problemer. Men det synes jeg nu ikke sker så tit. Når jeg skal løse unødvendige opgaver. Som før skrevet bliver man påvirket af andres sløseri og det kan godt påvirke at man selv begynder at virke mindre aktivt og interesseret i at lave noget. Kunst: Hvis jeg har en dårlig dag. Når jeg ikke gider. HVAD? I 10. kl. fordi det er kedeligt. I kraft af manglende energi (se punkt J) fra andre bliver man selv trukket ned i lyst, engagement og aktiv deltagelse, jeg bliver mere passiv og lallende! Tror godt at folk kan fornemme på mig, når jeg ikke er interesseret.? Medarbejderne:? Er ikke aktuel. 16

17 L) Hvor tilfreds er du med din egen indsats for. (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Særdeles Forholdsvis Hverken Rimelig Særdeles % af rimelig tilfreds+ Utilfreds utilfreds eller tilfreds tilfreds særdeles tilfreds Din overordnede tilfredshed med bidraget til arbejdsglæde, trivsel og velvære = = = = = 11 Din egen indsats til arbejdsglæde = = = = = 16 Din egen indsats til trivsel = = = = = 15 Din egen indsats til velvære = = = = = 14 17

18 M) Hvor tilfreds er du med de andres indsats for. (sæt ét kryds for hvert sprøsmål) Særdeles Forholdsvis Hverken Rimelig Særdeles % af rimelig tilfreds+ Utilfreds utilfreds eller tilfreds tilfreds særdeles tilfreds Din overordnede tilfredshed med de andres bidrag til arbejdsglæde, trivsel og velvære = = = = = 8 De andres indsats til arbejdsglæde = = = = = 10 De andres indsats til trivsel = = = = = 11 De andres indsats til velvære = = = = = 8 18

19 N) Hvor tilfreds er du med følgende (sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Særdeles Forholdsvis Hverken Rimelig Særdeles % af rimelig tilfreds+ Utilfreds utilfreds eller tilfreds tilfreds særdeles tilfreds Arbejdet/ Undervisningen? = = = = = 19 Skolen i almindelighed? = = = = = 16 De fysiske rammer på skolen? = = = = = 17 Husordenen?*) = = = = = 8 Mulighed for indflydelse på skolen? = = = = = 11 Mulighed for at arbejde med nye ting/ eksperimentere? = = = = = 17 19

20 (fortsat) Mulighed for at arbejde selvstændigt? = = = = = 22 Dit forhold til de andre? = = = = = 17 Skolens værdigrundlag? = = = = = 16 *) Bemærkning fra bestyrelses-besvarelse: Kunne være bedre, er lidt slap 20

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 UMV 6. - 9. kl. 21 Lavet af AT 21 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 3 Er du glad for den klasse du går i? Ja 9 Nej 2 Ved ikke 6 4

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen. Linieskolen

Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen. Linieskolen Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen Linieskolen Efterår 2012 Der er indleveret svar fra i alt 51 elever, ud af 60 elever, men der skal tages forbehold for at nogle steder har de ikke svaret og

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes.

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes. Pilehaveskolens Undervisningsmiljøundersøgelse, 2015 Velkommen KÆRE ELEV PÅ PILEHAVESKOLEN Jeg og alle de andre voksne på skolen - vil meget gerne have noget at vide om, hvordan du trives med at gå på

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere