debat kurser foredrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "debat kurser foredrag"

Transkript

1 dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning madlavning for mænd mad til hvrdag og fst nmid opbygning af abstrakt malri picasa wbalbum krativt malri i akryl sniordans slægtsforskning stillyoga strss nd, slap af, lad op syning og dsign syskursus for handicappd svømmskol for voksn vandgymnastik windows for bgyndr yoga zumba gold ølbrygning LOF Nord Aalborg Brøndrslv Hjørring Januar 2013

2 LOF Nord Vstrbrogad 5, st.tv Nørrsundby Fastnt: Mobil: Tilmlding Dukan lmlddigviahjmmsid,påtlfon llr vd hnvndls på kontort: Transport og parkring Drgårbusr lvstrbrogad,drholdr lig vd LOF s kontor: 2, 22, 70, 71, 200, 970 og 971. Bussrn 17, 27 og S3 holdr på Torvt i Nørrsundby. Vi har også undrvisningslokalr i Vstrgad 16, hvor du md fordl kan tag bussn lsundbybrygg(2,22,70,71og200). Bmærk:Nyåbnings drfra Mandag - frdag Btaling Giro, bank llr hombank. Skolldr Ol Stn Mortnsn Bosiddnd i Brøndrslv Kommun Dryds lskud lpnsionistr Bosiddnd i Hjørring Kommun Drydsingn lskud. Bosiddnd i Aalborg Kommun Dryds lskud lpnsionistr,førdspnsionistr, rlønsmodtagr,kontanthjælpsmodtagr, arbjdsldig, all ovr 62 år, studrnd ovr 18 år på SU-br gtuddannls md gyldigt studikort. Ndsa prisrvissvdtoprisradskiltmd n skråstrg, f.ks. 510 kr./395. kr. Fri LOF Nord følgr normalt skolrns fri. Forsidbilld: Påsk af Tov Riis Flnsburg, undrvisr vd LOF Nord. S billdt samt andr billdr malt af Tov på LOF Nords kontor. 2

3 Vlkommn til n ny sæson 2013 LOF Nord bydr vlkommn lalnyog dligrkursistriforårt2013. Viharha ttravlt rår,ogvifølgrd opmdtstørudbud, ny samarbjdspartnr, og så vil vi grn gør vors god srvic ndnu bdr. Åbnings dnpåkontortinørsundbyudvids mandag lfrdagfra9.00 l Vivilfortsatgrnstø ogstyrkdlokalfolkoplysndakvittr og d lokal ønskr om kursr, fordrag m.m. Følg også md på vors hjmmsid, hvornyak vittrløbndblivrpræsntrt, oghvordukan lmlddigdøgntrundt. Frivillig som IT-ambassadørr 1. Er du frivillig/bsøgsvn? 2. Har du lyst til at lær at brug n ipad/tablt? 3. Vil du vær md til at introducr ipads/tablts for dn, du r bsøgsvn for? Så r dtt tilbud måsk nogt for dig. LOFNordharfåtstø ltprojkt,hvisformålratbringitud ldældr. Vivilgrnværmd latbrydusikkrhdnomkringitoggivdældrkomptncriforhold ldoffntligslvbtjningsløsningr,som brdrsigidisår. Dra oldsinformaonsmødrijanuar: Torsdag dn 17.1, 24.1 og 31.1 All dag Vstrbrogad 5, st. tv., 9400 Nørrsundby KontaktLOFNordforydrligroplysningrog lmlding linforma onsmød. Dukanogsåfåflrinforma onrpåvorshjmmsid, hvorduogsåkan lmlddiginformaonsmødrn. 3

4 Nørrsundby Yoga Gratis prøvt im Ring Har du brug for at strss af, at bliv spændt ud, at bliv afspændt? Undrvisningn tagr udgangspunkt i dn klassisk yoga md ltt opvarmningsøvlsr. Vi arbjdr md d forskllig musklgruppr og md fokus på ånddrættt, dr r mgt vigtigt for vors vlbfindnd. Hvr lktion vil slutt md n afspænding vt. n fantasirjs og still musik. All r vlkommn, dr krævs ingn kndskab på forhånd. Mdbring løstsiddnd tøj, varm sokkr og vt. t lill håndklæd til at lægg undr hovdt. Dr forfinds måttr og tæppr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Yoga - kun små hold for bvæglsshæmmd Gratis prøvt im Ring Dltagr md forskllig fysisk handicaps - dårlig ryg, slidgigt, diskuslidlsr, astma m.m. kan få glæd af dnn nænsomm gymnastikform og bvæglær, kombinrt md yogaøvlsr, vnpumpøvlsr og afspænding. Løstsiddnd tøj anbfals. Tæppr og måttr forfinds. Undrvisr: Tina Sørnsn yoga Still yoga - én dag Yoga i stilhd, hvor dt handlr om at vær - ikk at gør! Gnopbyggnd Yoga r for dig som trængr til at forkæl krop og sind kstra mgt. Øvlsrn r blid og udførs i langsomt tmpo, hvorvd krop og sind får mulighd for at løs op for spændingr. Forbindlsn mllm krop, ånddræt og sind blivr langsomt vækkt, bringr dig i balanc og givr ovrskud i hvrdagns travlhd. Mdbring løstsiddnd tøj og varm sokkr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Lønstrup Yoga - hnsyntagnd/små hold Yoga r øvlsr som smidiggør kroppn. Vd at strækk kroppn ud på mang forskllig mådr, blivr dn styrkt, balancn blivr forbdrt og ma nf øl rv l v ær og nr g i i k r opp n. L å nd drætsøvlsr og n mgt afstrssnd kort afspænding indgår i forløbt Undrvisr: Tsring Swiatcka 4

5 Nørrsundby Zumba Gold Zumba r for all. Drfor r Zumba Gold n Zumba tim modificrt, så du, som lig r startt md at træn, llr du som r ældr og stadig aktiv. kan nyd d latinamrikansk dans og bvæglsr. Zumba Gold tagr Th Zumba formula og gør bvæglsrn og tmpot lttr. All andr lmntr i n Zumba Fitnss Party tim forblivr d samm (latinmusik, som salsa, mrngu, cumbia, tango, flamnco), d skønn naturlig bvæglsr og n fstlig atmosfær. Zumba Gold r dn prfkt kombination: Dt r dans, dt r sjovt, og vi får rørt kroppn. Undrvisr Iva Nikova Gra sprøv m Mød op! sundhd og vlvær Nørrsundby Sniordans NYT I samarbjd md Aktiv Kvindr kan LOF Nord nu tilbyd Sniordans i Nørrsundby. Undrvisr: Bnt Norup Gratis prøvtim Mød op! Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Yoga Onsdag /1 Nørrsundby /504 Yoga Onsdag /1 Nørrsundby /504 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /672 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /672 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /504 Still yoga Lørdag /1 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /1 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Lørdag /3 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /3 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Lørdag /4 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /4 Nørrsundby 4 150/118 Yoga - hnsyntagnd hold Mandag /1 Nørrsundby /673 Yoga - hnsyntagnd hold Mandag /1 Nørrsundby /673 Yoga - hnsyntagnd hold Tirsdag /1 Lønstrup Yoga - hnsyntagnd hold Torsdag /1 Lønstrup Zumba Gold Frdag /1 Nørrsundby 6 280/195 Sniordans Torsdag /1 Nørrsundby /100 5

6 Nørrsundby Fusionstræning Afslappt træning i hygglig stmning. Vi arbjdr hl kroppn ignnm md rolig og kontrollrd bvæglsr, bl.a. strækøvlsr, styrkls af bækknbund og d indr musklr, samt balanc. Vi styrkr mav og ryg md d bdst, mst skånsomm og ffktiv øvlsr fra Pilats. Hvr træning sluttr md afspænding, dr givr ro og afstrssr Undrvisr: Susann Juul Kjær Sommrkursus - yoga og akvarl 4 dag hvor du kan fordyb dig i yoga og akvarlmaling - vådt i vådt. Erdustrst,trængrdu latstoppop,sågiv dig slv 4 dag hvor du kan fordyb dig i yoga og akvarlmaling,nprfktkombina onmdbvæglsogkra vitt Dagn startr md yoga og ånddrætsøvlsr, som forbrdr tankr og sind på fordybls i farvrns vrdn.dr rfortsæ rvimdakvarlmaling. Tknikkn r vådt i vådt. Flydnd farvr og vådt papir.dtrikknødvndigtmdkndskab l hvrknyogalrakvarl,blotduharlyst lat gør nogt for dig slv. Undrvisrn mdbringr matrialr. Udginhrlr200kr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Strss nd, slap af, lad op Tag n dag ud af kalndrn og kom og bliv forkælt Dagn startr md chi gong/afspænding. Dr rlavrvibrunchifælskabmdgod råvarr. Hr rdlsviopi2hold,dtnmdzontrapi og dt andt md t ksmpl på massag. Dagnslu rmdovrasklsr. All r vlkommn - mænd og kvindr. Udgi lbrunch. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Mona Bankmar Vrå & Løkkn Callntics Callntics smidiggør og styrkr musklrn. Vi arbjdr md hl kroppn og afsluttr md afspænding. Mdbring liggundrlag, tæpp og vt. pud. Undrvisr: Karn M. Christnsn 6

7 Hals - Koldkær Vandgymnastik Gratis prøvtim Ring Vandgymnastik og svømning for ovrvægtig. Vandgymnastik r md til at omsætt fdt til musklr, og få strammt dn løs hud. Som ovrvægtig r dt dn bdst måd til at komm i gang md at motionr, da dr ikk skr nogn ovrblastning af lddn. Undrvisr: Annamari Nør Ursula Rosnørn D Lasson sundhd og vlvær Svømmskol for voksn Aldr llr ndsat bvæglssvn, r ingn hindring for at lær at svømm! Svømning r god moonforalaldrsgruppr.påd kursuslærr du at svømm, flyd og vt. hovdspring. Undrvisr: Annamari Nør Gratis prøvtim Ring Ursula Rosnørn D Lasson Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Svømmskol for voksn Tirsdag /1 Koldkær /777 Svømmskol for voksn Tirsdag /1 Koldkær /777 Fusionstræning Tirsdag /1 Nørrsundby /672 Callntics Mandag /1 Løkkn Callntics Onsdag /1 Vrå Strss nd, slap af, lad op Søndag /2 Nørrsundby 6 250/205 Sommrkursus - yoga og Man-tor /5 Nørrsundby /756 7

8 LOF Nord Edb for absolutt bgyndr Hlt fra bundn lærr du at bliv fortrolig md computrn, musn og tastaturt. Du vil bliv guidt gnnm Windows, du lærr at skriv tkstr, at brug intrnttt og snd -mails. I forløbt krydrs dr md tips og idr. Dr krævs ingn forudsætningr, kun lystn til at lær. Undrvisr: And r sgø r up( Gandr up, og Nørrsundby) Susann Brman (Nørrsundby) Cai-Erik K. Andrsn (Nørrsundby) Ol Stn Mortnsn (Brøndrslv og Dronninglund) LOF Nord afholdr db-kursr i Nørrsundby, Aalborg, Brøndrslv, Gandrup og Dronninglund S kursusstdrn i ovrsigtn. Edb for lt øvd NmID, Ntbank og slvbtjningsløsningr på d kommunal hjmmsidr blivr hvrdagn for dn almindlig borgr i Danmark Hos LOF Nord kan vi hjælp dig i gang - også hvis du r absolut nybgyndr, og følr du har brug for kstra tid. Er du i tvivl om, hvor du skal start, så ring og få n snak om dit bhov. 8 Du har gnnmgåt dl 1 llr har måsk arbjdt gansk lidt md n PC og vil grn vid mr, så hv r da g nm d npcbl i v rl r. Vi k i g g rnær m r påwi ndows7, hv ordul ær ra ts æ s y s t m top rdi nøns k r. Dul ær ra tg mmdi n tkstr og billdr og find dm frm ign f.ks. også fra n CD llr på t USB-sk. Ogs å rd r pl a ds l a tsl l s pør g s må l. Undrvisr: And r sgø r up( Gandr up, Aal bor g og Nørrsundby) Susann Brman (Nørrsundby) Cai-Erik K. Andrsn (Nørrsundby) Ol Stn Mortnsn (Brøndrslv og Dronninglund)

9 Windows for bgyndr Lær dit styrsystm at knd! Du lærr at håndtr vindur, programmr, filr og mappr. Vi arbjdr md installring og afinstallring af programmr, indstilling af farvr, baggrundsbilldr og mgt mr. Du lærr at oprtt mappr, flytt og kopir filr og sltt filr og mgt mr. Undrvisr: Cai-Erik K. Andrsn Dltagr du i db-kursr i Nørrsundby llr Aalborg kan du bnytt vors IT-værkstd. Hr kan du øv dig undr kyndig vjldning på gn llr LOF Nords computr. db for absolutt bgyndr Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Edb for absolutt bgyndr Mandag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Mandag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Frdag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Frdag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Torsdag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Torsdag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Frdag /1 Aalborg /395 Edb for lt øvd Frdag /1 Aalborg /395 Edb for absolutt bgyndr Tirsdag /1 Gandrup /395 Edb for lt øvd Tirsdag /1 Gandrup /395 Edb for absolutt bgyndr Onsdag /1 Brøndrslv /485 Edb for lt øvd Onsdag /1 Brøndrslv /485 Edb for absolutt bgyndr Mandag /1 Dronninglund /485 Lær din tablt at knd Onsdag /1 Nørrsundby /325 9

10 Ntbank og NmID På dtt kursus blivr du introducrt til NmID, Ntbank og kommunal sidr. Vi sr blandt andt på sikkrhdn omkring brugn af Ntbank. Mdbring vt. din gn computr - så kan du fortsætt hjmm ftr kurst. Undrvisr: Cai-Erik Kjøllr Andrsn Picasa billdalbum Picasartfantas skprogram latholdstyrpå din billdr på computrn. Programmt hnts graspån toginstalrshurgt.påd kursus lærr du at håndtr din billdr på computrn, rdigringr og justringr. Du lærr at saml bildrialbumsoggørbildrklar latsndi n -mail. Dt r n forudsætning at du har kndskab lwindowsogncomputrsvarnd ledb for lt øvd. Undrvisr: Cai-Erik Kjøllr Andrsn Lær din tablt at knd En tablt PC ipad llr Android - rummr t utal af mulighdr. Læs bøgr, blad og ugavisr, sndsms rogmails,søgpåintrn t,hørmusik,svido,gåi(nt)bankn,findopskri rog ikk mindst hnt og brug d mang såkaldt apps. Har du lig købt n tablt, llr går du og ovrvjrdt,såprøvd introdukonskursus,hvorvi visr dig d mang mulighdr, så du får mst muligtudafdinnytablt.kndskab litrikk nødvndigt. Undrvisr: Ptr Schacksn mr db Dit gt db-kursus Et nyt forløb hos LOF Nord for dig, dr har arbjdt lidt md computrn og som grn vil vid lidt mr gnrlt om IT. Du har måsk også nogl intrssr llr bhov for at bliv mr fortrolig md bstmt dl - tkstbhandling, billdr llr mails llr nogt hlt andt. Iforløbtvildrvæ rnræ kkundrvisnings - mr md forskllig tmar, og så vil dr vær workshops, hvor du kan arbjd md gn intrssr undr vjldning. Dt r n forudsætning, at du kan snd og modtag mails, da dr i forløbt vil bliv sndt vjldningr, opgavr m.m. via mails. Kontakt LOF Nord for ydrligr oplysningr. Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Picasa - Billdalbum Torsdag /1 Nørrsundby 6 240/190 NmID og Ntbank - 6 lktionr Torsdag /1 Nørrsundby 6 240/190 Lær din tablt at knd Onsdag /1 Nørrsundby /325 Dit gt db-kursus 10 Ring for ydrligr information

11 Nørrsundby Guitar - bgyndr På holdt for bgyndr lærr man at tag d grundlæggndakkordrogforskligtknikkr l atslåtonrnanmd.vikommridsnrlk - onr latspilbarré-akkordr og latarbjd md fingrspil. Mdbring slv guitar. Undrvisr: Mikal Vraast-Thomsn Guitar - øvd På holdt for lt øvd forvnts dt at man som minimum kan 5-10akkordrogkanskimlm dm i t rimligt tmpo. Vi skal lær udvidd akkordr som: maj-7, mol-7, #9 osv. og lær torin bag akkordrns opbygning.viskalspilnumriforskligs lartrsom f.ks. funk, rock og jazz. Mdbring slv guitar. Undrvisr: Mikal Vraast Thomsn Harmonikaspil Kom ogværmd lhyggogharmonikaspil. Vrnr Nørgård har undrvist i LOF i n årrækk, og vil sørg for, at bgyndr og øvd i spillkunstn blivr placrt på hold, så d får størst udby afundrvisningn. Undrvisr: Vrnr Nørgaard musik Gandrup & Dronninglund Klavrundrvisning Klavrundrvisning i Gandrup og Dronninglund. Undrvisning på flr nivaur. Kontakt undrvisrn md hnsyn til tidspunkt, nivau m.m. Undrvisr: Mtt Bjørn, Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Guitar - bgyndr Tirsdag /1 Nørrsundby /580 Guitar - øvd Onsdag /1 Nørrsundby /580 Klavrundrvisning Tirsdag /1 Gandrup /540 Klavrundrvisning Mandag /1 Dronninglund

12 Nørrsundby Hvad vd du om sundhd? Mningrn om sundhd r mgt forskllig. Mn dr r n basisvidn som kan giv nogl god værktøjr ldndagligrnæring.såhardulyst lathørmr,kanduværmdhr. 2x3lk onrmdstartmandagdn21.januar samt dn 28. januar. Start kl Dnsidsta nspisrvilidtafdtsund. Pårgnnlilkstraudgi ldtsund. Undrvisr: Mona Bankmar Slægtsforskning - kom godt i gang Et grundkursus, hvor du introducrs til d mang mulighdr i slægtsforskningn. Vi kommr omkring kirkbøgr, folktællingr, tingbøgr, rtsprotokollr m.m. Vi anvndr d nyst intrntbasrd søgmulighdr, dr givr mulighd for at komm langt på kort tid. Vi sr på d forskllig slægtsforskningsprogrammr, dr r på markdt. Dr undrviss ikk i ug 4 og ug 8. Undrvisr: Svnd Hansn Kørkort for sprogligt handicappd Toridln til kørkort. Spcialundrvisning af ordblind, døv llr talhæmmd, godkndt af undrvisningsministrit. Undrvisr: Svn Torp Vstr Hassing Madlavning for mænd Lær at lav nærnd og varirt kost på dtt kursus, hvor vi også læggr vægt på dt social samvær. Udovr kursusgbyrt btals dr for madvarr. Bmærk: Dr undrviss tirsdag i lig ugr. Undrvisr: Dort Hansn Hjørring Madlavning til hvrdag og fst Dt klassisk og modrn køkkn. Vi jonglrr md smør, flød, kryddrir og andr lækr ng.kogr,stgrogbrasrundrafslappd og hygglig formr, og all kan vær md. Udgir lråvarraalsmdundrvisrn. Undrvisr:J ThirupNilsn 12

13 Sofis vrdn - studigrupp Nu får du mulighdn for at lær filosofins histori bdr at knd. LOF Nord startr n studigrupp op, hvor udgangspunktt r Jostin Gaardrs succsfuld bog Sofis Vrdn. Ovr n rækk mødgang vil vi udforsk filosofin, mns vi følgr historin om dnungsofi,som påmys skvismodtagr gådfuld brv fra n ukndt afsndr. Vi vil tag fat i bogns cntral spørgsmål og hntinspira onfrafor dnskndtfilosoffr. Kan drs tankr og torir stadig inspirr os dn dag i dag? Vivil lhvrganglæs2-3 kapitlr af bogn, som vivilarbjdmd.kndskab lbognr n fordl, dog ikk t krav. Studikrdsldr: Ptr Schaksn spcialkursr Ølbrygning Tidligr bryggr på Ørbæk og Fur Bryghus, Jørgn Sonn Kristnsn undrvisr i ølbrygningns finssr. Kursistrn arbjdr sammn 2 og 2 på 20 litrs mikrobryganlæg. Vd hjælp af båd tori og praksis blivr du klogr på ingrdinsrn huml, malt, gær og vand, og hvordan d brugs og kombinrs i ølbrygningn. Dr må pårgns 100 kr. til matrialr. Dr yds ingn offntligt tilskud til kurst. Læs mr om kurst på Undrvisr: Jørgn Sonn Kristnsn Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Madlavning for mænd Tirsdag /1 Vstr Hassing 17,5 540/405 Mad til hvrdag og fst Mandag /1 Hjørring Hvad vd du om sundhd? Mandag /1 Nørrsundby 6 240/195 Slægtsforskning Tirsdag /1 Nørrsundby 13,5 510/395 Sophis vrdn - workshop Ring 5918 Torsdag 3350 for ydrligr oplysningr 24/1 Nørrsundby /395 Kørkort for sprogligt... Ring for ydrligr oplysningr Nørrsundby kr. Ølbrygning Lørdag /2 Nørrsundby

14 Krativt malri i akryl llr vandblandbar oli Vil du grn bgynd at mal, komm i gang ign llr har du brug for rum til at mal? Så r dtt kursus for dig. Individul vjldning. Matrialr kan købs hos undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Krativt malri i akryl Vil du grn bgynd at mal, komm i gang ign llr har du brug for rum til at mal? Så r dtt kursus for dig. Individul vjldning. Matrialr kan købs hos undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn krativ fag Akrylmaling - tmadag Opbygning af abstrakt malri Sykursus for handicappd NYT Tmat r farvr og struktur. Mdbring dig slv iført gammlt tøj + madpakk. Dr srvrs kaff og th. Matrialr 175,00 kr. btals dirkt til undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Akrylmaling - tmadag. NYT LOFNord lbydrogsåspcialundrvisningisyning og dsign for handicappd, hvor undrvisningnforgårpåsmåhold,og lr læggsud fra dltagrns handicap. Sy hvad du vil - fraidé l produkt.sydingngardrob rgtdsign. Frmhævdinprsonligs l.brugdinkra vittog få tøj dr passr din mål. Undrvisr: Hann Hansn Farvrn r i spil dnn dag - har du lyst til at prøv andr farvr nd dm du normalt brugr? Mdbring dig slv iført gammlt tøj + madpakk. Dr srvrs kaff og th. Matrialr 175,00 kr. btals dirkt til undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Syning og dsign Kom og vær md til at sy dit gt tøj, og sæt t prsonligt præg på tøjt. Spar på udgiftr til dyr mønstr. Vi konstrurr og tilrttr ftr individull mål. Undrvisr: Birgit Mrtz Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Krativt malri i akryl llr vandbl Tirsdag /1 Nørrsundby /810 Krativt malri i akryl Torsdag /1 Nørrsundby /675 Akrylmaling - Tmadag. Abstrakt Lørdag /2 Nørrsundby 6 250/205 Akrylmaling - Tmadag. Blanding af Lørdag /1 Nørrsundby 6 250/205 Syning og dsign Mandag /1 Nørrsundby /506 Sykursus for handicappd Tirsdag /1 Nørrsundby 27,5 935/715 14

15 Mallorca Mona Bankmar kl Vstrgad 16, 2. sal Nørrsundby Går din næst udlandsrjs til middlhavsøn Mallorca, har du hr mulighd for at hør om dnn fantastisk ø, som hardragtsåmangturistrår r år d sidst 60 år. Mallorca ovrgår alt, når dt gældr turism. Dn bsøgs hvrt år af ca. 11 millionr turistr. Pris: 50 kr. dbat fordrag Tilmld dig på God Gud snd mig hjm Bjarn Wagnr Augustnborg Nørrsundby kl Nørrsundby Rådhus - Stor sal MIG og SØREN Tal ln200årig Jørn Hnrik Olsn kl Nr.U rupkirkcntr Nørrsundby Mang danskr and ikk dngang, llr nu, at dr i Danmark frm til 1949 var stor pigtrådsljr md tysk flygtning, som bod undr kummrlig forhold. I alt død dr tysk flygtning undr drs ophold i Danmark. Pris: 50 kr. Sørn Kirkgård fyldr mgt snart rundt. Jørn Hnrik Olsn, fakulttsldr, ph.d., bildkunstnrogforfa r,givrn introdukon lfødslarnogholdrn alvorlig,humorissk,skarpogskævtal l vors brømt dansk filosof og tolog. Pris: 50 kr. 15

16 LOF Nord udbydr løbnd ny fordrag og dbatskabnd arrangmntr. Følg md på vors hjmmsid hvorduogsåkan lmlddigvors lktronisk nyhdsbrv. Hvordan man kommr gnnm livt på trods af usportslig kropsbygning, manglnd kvindtækk og stærkt bgrænsd intllktull rssourcr Hugo Mortnsn Nørrsundby kl Nørrsundby Kirkcntr, Kaplvj 2 Pris 100 kr. Mdlmmr af Aktiv Kvindr 70 kr. Tilmlding kan sk på tlfon dbat fordrag Sådan så dr ud En bytur i Aalborg i gaml dag John Erik Olsn Aalborg kl Springrn, Vstr Fjordvj Tag md på n bytur i Aalborg i n svundn tid. John Erik Olsn tagr udgangspunkt i bogn af samm navn, dr ntop r udkommt i bind 2. og når turn r slut har vi mr nd 300 billdr på nthindn fra Aalborg i gaml dag. Pris: 60 kr. inkl. kaff Milionr lditprojkt i Vndsyssl? Torbn Stnstrup kl Sindal skol LAG Vndsyssl og LOF invitrr all ildsjæl fra fornings- ogkulturlivt lt oplæg,hvorforfa rogkonsulnt TorbnStnstrupvilgivinspiraon l hvordandinforningkanopnåndona on fra n privat fond llr offntlig pulj. Fri ntré Dprssion Psykolog Birgitt Bntsn Nørrsundby kl Nørrsundby Rådhus - Stor sal Hvordan sr n dprssion ud? Hvorfor blivr vi dprimrt? Hvad kan du slv gør, hvis du oplvr dig dprimrt? Hvad kan du gør som pårørnd? OplægafpsykologBirgiBntsnmd rfølgnddbat. Fri ntré 16

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

best brains. Designmanual

best brains. Designmanual Dsignmanual Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014 Tid til forkælls Bauty og Spa i altr mirhof 2014 Vlkommn til vors spa vrdn Drømm går i opfyldls i vors orintalsk inspirrd spaområd Hof-Thrm. På i alt 1.400 m² bydr vi dig vlkommn til fortryllnd oplvlsr

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet I frmtin finr n digital kommunikation ny vj ud i t digital offntlig rum Karn Balling Rmr, kommunikationschf i Ranrs Kommun 47 timr på højt nivau S t ful program og sammnsæt din gn konfrnc Vær md i battn

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere