debat kurser foredrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "debat kurser foredrag"

Transkript

1 dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning madlavning for mænd mad til hvrdag og fst nmid opbygning af abstrakt malri picasa wbalbum krativt malri i akryl sniordans slægtsforskning stillyoga strss nd, slap af, lad op syning og dsign syskursus for handicappd svømmskol for voksn vandgymnastik windows for bgyndr yoga zumba gold ølbrygning LOF Nord Aalborg Brøndrslv Hjørring Januar 2013

2 LOF Nord Vstrbrogad 5, st.tv Nørrsundby Fastnt: Mobil: Tilmlding Dukan lmlddigviahjmmsid,påtlfon llr vd hnvndls på kontort: Transport og parkring Drgårbusr lvstrbrogad,drholdr lig vd LOF s kontor: 2, 22, 70, 71, 200, 970 og 971. Bussrn 17, 27 og S3 holdr på Torvt i Nørrsundby. Vi har også undrvisningslokalr i Vstrgad 16, hvor du md fordl kan tag bussn lsundbybrygg(2,22,70,71og200). Bmærk:Nyåbnings drfra Mandag - frdag Btaling Giro, bank llr hombank. Skolldr Ol Stn Mortnsn Bosiddnd i Brøndrslv Kommun Dryds lskud lpnsionistr Bosiddnd i Hjørring Kommun Drydsingn lskud. Bosiddnd i Aalborg Kommun Dryds lskud lpnsionistr,førdspnsionistr, rlønsmodtagr,kontanthjælpsmodtagr, arbjdsldig, all ovr 62 år, studrnd ovr 18 år på SU-br gtuddannls md gyldigt studikort. Ndsa prisrvissvdtoprisradskiltmd n skråstrg, f.ks. 510 kr./395. kr. Fri LOF Nord følgr normalt skolrns fri. Forsidbilld: Påsk af Tov Riis Flnsburg, undrvisr vd LOF Nord. S billdt samt andr billdr malt af Tov på LOF Nords kontor. 2

3 Vlkommn til n ny sæson 2013 LOF Nord bydr vlkommn lalnyog dligrkursistriforårt2013. Viharha ttravlt rår,ogvifølgrd opmdtstørudbud, ny samarbjdspartnr, og så vil vi grn gør vors god srvic ndnu bdr. Åbnings dnpåkontortinørsundbyudvids mandag lfrdagfra9.00 l Vivilfortsatgrnstø ogstyrkdlokalfolkoplysndakvittr og d lokal ønskr om kursr, fordrag m.m. Følg også md på vors hjmmsid, hvornyak vittrløbndblivrpræsntrt, oghvordukan lmlddigdøgntrundt. Frivillig som IT-ambassadørr 1. Er du frivillig/bsøgsvn? 2. Har du lyst til at lær at brug n ipad/tablt? 3. Vil du vær md til at introducr ipads/tablts for dn, du r bsøgsvn for? Så r dtt tilbud måsk nogt for dig. LOFNordharfåtstø ltprojkt,hvisformålratbringitud ldældr. Vivilgrnværmd latbrydusikkrhdnomkringitoggivdældrkomptncriforhold ldoffntligslvbtjningsløsningr,som brdrsigidisår. Dra oldsinformaonsmødrijanuar: Torsdag dn 17.1, 24.1 og 31.1 All dag Vstrbrogad 5, st. tv., 9400 Nørrsundby KontaktLOFNordforydrligroplysningrog lmlding linforma onsmød. Dukanogsåfåflrinforma onrpåvorshjmmsid, hvorduogsåkan lmlddiginformaonsmødrn. 3

4 Nørrsundby Yoga Gratis prøvt im Ring Har du brug for at strss af, at bliv spændt ud, at bliv afspændt? Undrvisningn tagr udgangspunkt i dn klassisk yoga md ltt opvarmningsøvlsr. Vi arbjdr md d forskllig musklgruppr og md fokus på ånddrættt, dr r mgt vigtigt for vors vlbfindnd. Hvr lktion vil slutt md n afspænding vt. n fantasirjs og still musik. All r vlkommn, dr krævs ingn kndskab på forhånd. Mdbring løstsiddnd tøj, varm sokkr og vt. t lill håndklæd til at lægg undr hovdt. Dr forfinds måttr og tæppr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Yoga - kun små hold for bvæglsshæmmd Gratis prøvt im Ring Dltagr md forskllig fysisk handicaps - dårlig ryg, slidgigt, diskuslidlsr, astma m.m. kan få glæd af dnn nænsomm gymnastikform og bvæglær, kombinrt md yogaøvlsr, vnpumpøvlsr og afspænding. Løstsiddnd tøj anbfals. Tæppr og måttr forfinds. Undrvisr: Tina Sørnsn yoga Still yoga - én dag Yoga i stilhd, hvor dt handlr om at vær - ikk at gør! Gnopbyggnd Yoga r for dig som trængr til at forkæl krop og sind kstra mgt. Øvlsrn r blid og udførs i langsomt tmpo, hvorvd krop og sind får mulighd for at løs op for spændingr. Forbindlsn mllm krop, ånddræt og sind blivr langsomt vækkt, bringr dig i balanc og givr ovrskud i hvrdagns travlhd. Mdbring løstsiddnd tøj og varm sokkr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Lønstrup Yoga - hnsyntagnd/små hold Yoga r øvlsr som smidiggør kroppn. Vd at strækk kroppn ud på mang forskllig mådr, blivr dn styrkt, balancn blivr forbdrt og ma nf øl rv l v ær og nr g i i k r opp n. L å nd drætsøvlsr og n mgt afstrssnd kort afspænding indgår i forløbt Undrvisr: Tsring Swiatcka 4

5 Nørrsundby Zumba Gold Zumba r for all. Drfor r Zumba Gold n Zumba tim modificrt, så du, som lig r startt md at træn, llr du som r ældr og stadig aktiv. kan nyd d latinamrikansk dans og bvæglsr. Zumba Gold tagr Th Zumba formula og gør bvæglsrn og tmpot lttr. All andr lmntr i n Zumba Fitnss Party tim forblivr d samm (latinmusik, som salsa, mrngu, cumbia, tango, flamnco), d skønn naturlig bvæglsr og n fstlig atmosfær. Zumba Gold r dn prfkt kombination: Dt r dans, dt r sjovt, og vi får rørt kroppn. Undrvisr Iva Nikova Gra sprøv m Mød op! sundhd og vlvær Nørrsundby Sniordans NYT I samarbjd md Aktiv Kvindr kan LOF Nord nu tilbyd Sniordans i Nørrsundby. Undrvisr: Bnt Norup Gratis prøvtim Mød op! Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Yoga Onsdag /1 Nørrsundby /504 Yoga Onsdag /1 Nørrsundby /504 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /672 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /672 Yoga Torsdag /1 Nørrsundby /504 Still yoga Lørdag /1 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /1 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Lørdag /3 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /3 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Lørdag /4 Nørrsundby 4 150/118 Still yoga Søndag /4 Nørrsundby 4 150/118 Yoga - hnsyntagnd hold Mandag /1 Nørrsundby /673 Yoga - hnsyntagnd hold Mandag /1 Nørrsundby /673 Yoga - hnsyntagnd hold Tirsdag /1 Lønstrup Yoga - hnsyntagnd hold Torsdag /1 Lønstrup Zumba Gold Frdag /1 Nørrsundby 6 280/195 Sniordans Torsdag /1 Nørrsundby /100 5

6 Nørrsundby Fusionstræning Afslappt træning i hygglig stmning. Vi arbjdr hl kroppn ignnm md rolig og kontrollrd bvæglsr, bl.a. strækøvlsr, styrkls af bækknbund og d indr musklr, samt balanc. Vi styrkr mav og ryg md d bdst, mst skånsomm og ffktiv øvlsr fra Pilats. Hvr træning sluttr md afspænding, dr givr ro og afstrssr Undrvisr: Susann Juul Kjær Sommrkursus - yoga og akvarl 4 dag hvor du kan fordyb dig i yoga og akvarlmaling - vådt i vådt. Erdustrst,trængrdu latstoppop,sågiv dig slv 4 dag hvor du kan fordyb dig i yoga og akvarlmaling,nprfktkombina onmdbvæglsogkra vitt Dagn startr md yoga og ånddrætsøvlsr, som forbrdr tankr og sind på fordybls i farvrns vrdn.dr rfortsæ rvimdakvarlmaling. Tknikkn r vådt i vådt. Flydnd farvr og vådt papir.dtrikknødvndigtmdkndskab l hvrknyogalrakvarl,blotduharlyst lat gør nogt for dig slv. Undrvisrn mdbringr matrialr. Udginhrlr200kr. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Strss nd, slap af, lad op Tag n dag ud af kalndrn og kom og bliv forkælt Dagn startr md chi gong/afspænding. Dr rlavrvibrunchifælskabmdgod råvarr. Hr rdlsviopi2hold,dtnmdzontrapi og dt andt md t ksmpl på massag. Dagnslu rmdovrasklsr. All r vlkommn - mænd og kvindr. Udgi lbrunch. Undrvisr: Tov Riis Flnsburg Mona Bankmar Vrå & Løkkn Callntics Callntics smidiggør og styrkr musklrn. Vi arbjdr md hl kroppn og afsluttr md afspænding. Mdbring liggundrlag, tæpp og vt. pud. Undrvisr: Karn M. Christnsn 6

7 Hals - Koldkær Vandgymnastik Gratis prøvtim Ring Vandgymnastik og svømning for ovrvægtig. Vandgymnastik r md til at omsætt fdt til musklr, og få strammt dn løs hud. Som ovrvægtig r dt dn bdst måd til at komm i gang md at motionr, da dr ikk skr nogn ovrblastning af lddn. Undrvisr: Annamari Nør Ursula Rosnørn D Lasson sundhd og vlvær Svømmskol for voksn Aldr llr ndsat bvæglssvn, r ingn hindring for at lær at svømm! Svømning r god moonforalaldrsgruppr.påd kursuslærr du at svømm, flyd og vt. hovdspring. Undrvisr: Annamari Nør Gratis prøvtim Ring Ursula Rosnørn D Lasson Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Vandgymnastik Tirsdag /1 Koldkær /777 Svømmskol for voksn Tirsdag /1 Koldkær /777 Svømmskol for voksn Tirsdag /1 Koldkær /777 Fusionstræning Tirsdag /1 Nørrsundby /672 Callntics Mandag /1 Løkkn Callntics Onsdag /1 Vrå Strss nd, slap af, lad op Søndag /2 Nørrsundby 6 250/205 Sommrkursus - yoga og Man-tor /5 Nørrsundby /756 7

8 LOF Nord Edb for absolutt bgyndr Hlt fra bundn lærr du at bliv fortrolig md computrn, musn og tastaturt. Du vil bliv guidt gnnm Windows, du lærr at skriv tkstr, at brug intrnttt og snd -mails. I forløbt krydrs dr md tips og idr. Dr krævs ingn forudsætningr, kun lystn til at lær. Undrvisr: And r sgø r up( Gandr up, og Nørrsundby) Susann Brman (Nørrsundby) Cai-Erik K. Andrsn (Nørrsundby) Ol Stn Mortnsn (Brøndrslv og Dronninglund) LOF Nord afholdr db-kursr i Nørrsundby, Aalborg, Brøndrslv, Gandrup og Dronninglund S kursusstdrn i ovrsigtn. Edb for lt øvd NmID, Ntbank og slvbtjningsløsningr på d kommunal hjmmsidr blivr hvrdagn for dn almindlig borgr i Danmark Hos LOF Nord kan vi hjælp dig i gang - også hvis du r absolut nybgyndr, og følr du har brug for kstra tid. Er du i tvivl om, hvor du skal start, så ring og få n snak om dit bhov. 8 Du har gnnmgåt dl 1 llr har måsk arbjdt gansk lidt md n PC og vil grn vid mr, så hv r da g nm d npcbl i v rl r. Vi k i g g rnær m r påwi ndows7, hv ordul ær ra ts æ s y s t m top rdi nøns k r. Dul ær ra tg mmdi n tkstr og billdr og find dm frm ign f.ks. også fra n CD llr på t USB-sk. Ogs å rd r pl a ds l a tsl l s pør g s må l. Undrvisr: And r sgø r up( Gandr up, Aal bor g og Nørrsundby) Susann Brman (Nørrsundby) Cai-Erik K. Andrsn (Nørrsundby) Ol Stn Mortnsn (Brøndrslv og Dronninglund)

9 Windows for bgyndr Lær dit styrsystm at knd! Du lærr at håndtr vindur, programmr, filr og mappr. Vi arbjdr md installring og afinstallring af programmr, indstilling af farvr, baggrundsbilldr og mgt mr. Du lærr at oprtt mappr, flytt og kopir filr og sltt filr og mgt mr. Undrvisr: Cai-Erik K. Andrsn Dltagr du i db-kursr i Nørrsundby llr Aalborg kan du bnytt vors IT-værkstd. Hr kan du øv dig undr kyndig vjldning på gn llr LOF Nords computr. db for absolutt bgyndr Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Edb for absolutt bgyndr Mandag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Mandag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Frdag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Frdag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Torsdag /1 Nørrsundby /395 Edb for lt øvd Torsdag /1 Nørrsundby /395 Edb for absolutt bgyndr Frdag /1 Aalborg /395 Edb for lt øvd Frdag /1 Aalborg /395 Edb for absolutt bgyndr Tirsdag /1 Gandrup /395 Edb for lt øvd Tirsdag /1 Gandrup /395 Edb for absolutt bgyndr Onsdag /1 Brøndrslv /485 Edb for lt øvd Onsdag /1 Brøndrslv /485 Edb for absolutt bgyndr Mandag /1 Dronninglund /485 Lær din tablt at knd Onsdag /1 Nørrsundby /325 9

10 Ntbank og NmID På dtt kursus blivr du introducrt til NmID, Ntbank og kommunal sidr. Vi sr blandt andt på sikkrhdn omkring brugn af Ntbank. Mdbring vt. din gn computr - så kan du fortsætt hjmm ftr kurst. Undrvisr: Cai-Erik Kjøllr Andrsn Picasa billdalbum Picasartfantas skprogram latholdstyrpå din billdr på computrn. Programmt hnts graspån toginstalrshurgt.påd kursus lærr du at håndtr din billdr på computrn, rdigringr og justringr. Du lærr at saml bildrialbumsoggørbildrklar latsndi n -mail. Dt r n forudsætning at du har kndskab lwindowsogncomputrsvarnd ledb for lt øvd. Undrvisr: Cai-Erik Kjøllr Andrsn Lær din tablt at knd En tablt PC ipad llr Android - rummr t utal af mulighdr. Læs bøgr, blad og ugavisr, sndsms rogmails,søgpåintrn t,hørmusik,svido,gåi(nt)bankn,findopskri rog ikk mindst hnt og brug d mang såkaldt apps. Har du lig købt n tablt, llr går du og ovrvjrdt,såprøvd introdukonskursus,hvorvi visr dig d mang mulighdr, så du får mst muligtudafdinnytablt.kndskab litrikk nødvndigt. Undrvisr: Ptr Schacksn mr db Dit gt db-kursus Et nyt forløb hos LOF Nord for dig, dr har arbjdt lidt md computrn og som grn vil vid lidt mr gnrlt om IT. Du har måsk også nogl intrssr llr bhov for at bliv mr fortrolig md bstmt dl - tkstbhandling, billdr llr mails llr nogt hlt andt. Iforløbtvildrvæ rnræ kkundrvisnings - mr md forskllig tmar, og så vil dr vær workshops, hvor du kan arbjd md gn intrssr undr vjldning. Dt r n forudsætning, at du kan snd og modtag mails, da dr i forløbt vil bliv sndt vjldningr, opgavr m.m. via mails. Kontakt LOF Nord for ydrligr oplysningr. Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Picasa - Billdalbum Torsdag /1 Nørrsundby 6 240/190 NmID og Ntbank - 6 lktionr Torsdag /1 Nørrsundby 6 240/190 Lær din tablt at knd Onsdag /1 Nørrsundby /325 Dit gt db-kursus 10 Ring for ydrligr information

11 Nørrsundby Guitar - bgyndr På holdt for bgyndr lærr man at tag d grundlæggndakkordrogforskligtknikkr l atslåtonrnanmd.vikommridsnrlk - onr latspilbarré-akkordr og latarbjd md fingrspil. Mdbring slv guitar. Undrvisr: Mikal Vraast-Thomsn Guitar - øvd På holdt for lt øvd forvnts dt at man som minimum kan 5-10akkordrogkanskimlm dm i t rimligt tmpo. Vi skal lær udvidd akkordr som: maj-7, mol-7, #9 osv. og lær torin bag akkordrns opbygning.viskalspilnumriforskligs lartrsom f.ks. funk, rock og jazz. Mdbring slv guitar. Undrvisr: Mikal Vraast Thomsn Harmonikaspil Kom ogværmd lhyggogharmonikaspil. Vrnr Nørgård har undrvist i LOF i n årrækk, og vil sørg for, at bgyndr og øvd i spillkunstn blivr placrt på hold, så d får størst udby afundrvisningn. Undrvisr: Vrnr Nørgaard musik Gandrup & Dronninglund Klavrundrvisning Klavrundrvisning i Gandrup og Dronninglund. Undrvisning på flr nivaur. Kontakt undrvisrn md hnsyn til tidspunkt, nivau m.m. Undrvisr: Mtt Bjørn, Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Harmonikaspil Mandag /1 Nørrsundby /560 Guitar - bgyndr Tirsdag /1 Nørrsundby /580 Guitar - øvd Onsdag /1 Nørrsundby /580 Klavrundrvisning Tirsdag /1 Gandrup /540 Klavrundrvisning Mandag /1 Dronninglund

12 Nørrsundby Hvad vd du om sundhd? Mningrn om sundhd r mgt forskllig. Mn dr r n basisvidn som kan giv nogl god værktøjr ldndagligrnæring.såhardulyst lathørmr,kanduværmdhr. 2x3lk onrmdstartmandagdn21.januar samt dn 28. januar. Start kl Dnsidsta nspisrvilidtafdtsund. Pårgnnlilkstraudgi ldtsund. Undrvisr: Mona Bankmar Slægtsforskning - kom godt i gang Et grundkursus, hvor du introducrs til d mang mulighdr i slægtsforskningn. Vi kommr omkring kirkbøgr, folktællingr, tingbøgr, rtsprotokollr m.m. Vi anvndr d nyst intrntbasrd søgmulighdr, dr givr mulighd for at komm langt på kort tid. Vi sr på d forskllig slægtsforskningsprogrammr, dr r på markdt. Dr undrviss ikk i ug 4 og ug 8. Undrvisr: Svnd Hansn Kørkort for sprogligt handicappd Toridln til kørkort. Spcialundrvisning af ordblind, døv llr talhæmmd, godkndt af undrvisningsministrit. Undrvisr: Svn Torp Vstr Hassing Madlavning for mænd Lær at lav nærnd og varirt kost på dtt kursus, hvor vi også læggr vægt på dt social samvær. Udovr kursusgbyrt btals dr for madvarr. Bmærk: Dr undrviss tirsdag i lig ugr. Undrvisr: Dort Hansn Hjørring Madlavning til hvrdag og fst Dt klassisk og modrn køkkn. Vi jonglrr md smør, flød, kryddrir og andr lækr ng.kogr,stgrogbrasrundrafslappd og hygglig formr, og all kan vær md. Udgir lråvarraalsmdundrvisrn. Undrvisr:J ThirupNilsn 12

13 Sofis vrdn - studigrupp Nu får du mulighdn for at lær filosofins histori bdr at knd. LOF Nord startr n studigrupp op, hvor udgangspunktt r Jostin Gaardrs succsfuld bog Sofis Vrdn. Ovr n rækk mødgang vil vi udforsk filosofin, mns vi følgr historin om dnungsofi,som påmys skvismodtagr gådfuld brv fra n ukndt afsndr. Vi vil tag fat i bogns cntral spørgsmål og hntinspira onfrafor dnskndtfilosoffr. Kan drs tankr og torir stadig inspirr os dn dag i dag? Vivil lhvrganglæs2-3 kapitlr af bogn, som vivilarbjdmd.kndskab lbognr n fordl, dog ikk t krav. Studikrdsldr: Ptr Schaksn spcialkursr Ølbrygning Tidligr bryggr på Ørbæk og Fur Bryghus, Jørgn Sonn Kristnsn undrvisr i ølbrygningns finssr. Kursistrn arbjdr sammn 2 og 2 på 20 litrs mikrobryganlæg. Vd hjælp af båd tori og praksis blivr du klogr på ingrdinsrn huml, malt, gær og vand, og hvordan d brugs og kombinrs i ølbrygningn. Dr må pårgns 100 kr. til matrialr. Dr yds ingn offntligt tilskud til kurst. Læs mr om kurst på Undrvisr: Jørgn Sonn Kristnsn Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Madlavning for mænd Tirsdag /1 Vstr Hassing 17,5 540/405 Mad til hvrdag og fst Mandag /1 Hjørring Hvad vd du om sundhd? Mandag /1 Nørrsundby 6 240/195 Slægtsforskning Tirsdag /1 Nørrsundby 13,5 510/395 Sophis vrdn - workshop Ring 5918 Torsdag 3350 for ydrligr oplysningr 24/1 Nørrsundby /395 Kørkort for sprogligt... Ring for ydrligr oplysningr Nørrsundby kr. Ølbrygning Lørdag /2 Nørrsundby

14 Krativt malri i akryl llr vandblandbar oli Vil du grn bgynd at mal, komm i gang ign llr har du brug for rum til at mal? Så r dtt kursus for dig. Individul vjldning. Matrialr kan købs hos undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Krativt malri i akryl Vil du grn bgynd at mal, komm i gang ign llr har du brug for rum til at mal? Så r dtt kursus for dig. Individul vjldning. Matrialr kan købs hos undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn krativ fag Akrylmaling - tmadag Opbygning af abstrakt malri Sykursus for handicappd NYT Tmat r farvr og struktur. Mdbring dig slv iført gammlt tøj + madpakk. Dr srvrs kaff og th. Matrialr 175,00 kr. btals dirkt til undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Akrylmaling - tmadag. NYT LOFNord lbydrogsåspcialundrvisningisyning og dsign for handicappd, hvor undrvisningnforgårpåsmåhold,og lr læggsud fra dltagrns handicap. Sy hvad du vil - fraidé l produkt.sydingngardrob rgtdsign. Frmhævdinprsonligs l.brugdinkra vittog få tøj dr passr din mål. Undrvisr: Hann Hansn Farvrn r i spil dnn dag - har du lyst til at prøv andr farvr nd dm du normalt brugr? Mdbring dig slv iført gammlt tøj + madpakk. Dr srvrs kaff og th. Matrialr 175,00 kr. btals dirkt til undrvisrn. Undrvisr: Mona Larsn Syning og dsign Kom og vær md til at sy dit gt tøj, og sæt t prsonligt præg på tøjt. Spar på udgiftr til dyr mønstr. Vi konstrurr og tilrttr ftr individull mål. Undrvisr: Birgit Mrtz Hold Nr Dag Tid Start Std Lkt. Pris Krativt malri i akryl llr vandbl Tirsdag /1 Nørrsundby /810 Krativt malri i akryl Torsdag /1 Nørrsundby /675 Akrylmaling - Tmadag. Abstrakt Lørdag /2 Nørrsundby 6 250/205 Akrylmaling - Tmadag. Blanding af Lørdag /1 Nørrsundby 6 250/205 Syning og dsign Mandag /1 Nørrsundby /506 Sykursus for handicappd Tirsdag /1 Nørrsundby 27,5 935/715 14

15 Mallorca Mona Bankmar kl Vstrgad 16, 2. sal Nørrsundby Går din næst udlandsrjs til middlhavsøn Mallorca, har du hr mulighd for at hør om dnn fantastisk ø, som hardragtsåmangturistrår r år d sidst 60 år. Mallorca ovrgår alt, når dt gældr turism. Dn bsøgs hvrt år af ca. 11 millionr turistr. Pris: 50 kr. dbat fordrag Tilmld dig på God Gud snd mig hjm Bjarn Wagnr Augustnborg Nørrsundby kl Nørrsundby Rådhus - Stor sal MIG og SØREN Tal ln200årig Jørn Hnrik Olsn kl Nr.U rupkirkcntr Nørrsundby Mang danskr and ikk dngang, llr nu, at dr i Danmark frm til 1949 var stor pigtrådsljr md tysk flygtning, som bod undr kummrlig forhold. I alt død dr tysk flygtning undr drs ophold i Danmark. Pris: 50 kr. Sørn Kirkgård fyldr mgt snart rundt. Jørn Hnrik Olsn, fakulttsldr, ph.d., bildkunstnrogforfa r,givrn introdukon lfødslarnogholdrn alvorlig,humorissk,skarpogskævtal l vors brømt dansk filosof og tolog. Pris: 50 kr. 15

16 LOF Nord udbydr løbnd ny fordrag og dbatskabnd arrangmntr. Følg md på vors hjmmsid hvorduogsåkan lmlddigvors lktronisk nyhdsbrv. Hvordan man kommr gnnm livt på trods af usportslig kropsbygning, manglnd kvindtækk og stærkt bgrænsd intllktull rssourcr Hugo Mortnsn Nørrsundby kl Nørrsundby Kirkcntr, Kaplvj 2 Pris 100 kr. Mdlmmr af Aktiv Kvindr 70 kr. Tilmlding kan sk på tlfon dbat fordrag Sådan så dr ud En bytur i Aalborg i gaml dag John Erik Olsn Aalborg kl Springrn, Vstr Fjordvj Tag md på n bytur i Aalborg i n svundn tid. John Erik Olsn tagr udgangspunkt i bogn af samm navn, dr ntop r udkommt i bind 2. og når turn r slut har vi mr nd 300 billdr på nthindn fra Aalborg i gaml dag. Pris: 60 kr. inkl. kaff Milionr lditprojkt i Vndsyssl? Torbn Stnstrup kl Sindal skol LAG Vndsyssl og LOF invitrr all ildsjæl fra fornings- ogkulturlivt lt oplæg,hvorforfa rogkonsulnt TorbnStnstrupvilgivinspiraon l hvordandinforningkanopnåndona on fra n privat fond llr offntlig pulj. Fri ntré Dprssion Psykolog Birgitt Bntsn Nørrsundby kl Nørrsundby Rådhus - Stor sal Hvordan sr n dprssion ud? Hvorfor blivr vi dprimrt? Hvad kan du slv gør, hvis du oplvr dig dprimrt? Hvad kan du gør som pårørnd? OplægafpsykologBirgiBntsnmd rfølgnddbat. Fri ntré 16

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

GÅ I GANG IKAST - BRANDE

GÅ I GANG IKAST - BRANDE GÅ I GANG IKAST - BRANDE Efterår 2013 - forår 2014 GÅ I GANG i Ikast-Brande efterår 2013 / forår 2014 HVAD ER GÅ I GANG? Gå i gang er et samarbejde mellem aftenskoler, patientforeninger, DGI og Ikast-Brande

Læs mere

SukaSyn Program 2015/2016

SukaSyn Program 2015/2016 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 VELKOMMEN 4 1.2 GENERELT OM SUKA 5 1.3 BESTYRELSEN 6 1.4 GENERALFORSAMLING 7 1.5. TILMELDING TIL UNDERVISNING 7 1.6 KØRSEL 7 1.7 PRISER OG BETALING 8 2.1 FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Program. LOF Jammerbugt. jammerbugt.lof.dk. Kurser Foredrag Oplevelser. Efterår 2013 forår 2014

Program. LOF Jammerbugt. jammerbugt.lof.dk. Kurser Foredrag Oplevelser. Efterår 2013 forår 2014 Kurser Foredrag Oplevelser Program Efterår 2013 forår 2014 Sundhed, krop og sind Hensyntagende bevægelse Sprog Kreative fag Mad Edb Førstehjælp Litteratur Foredrag og oplevelser LOF Jammerbugt Pandrup

Læs mere

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det!

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2013/2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT LOF Holbæk www.lofholbaek.dk Så kan du lære det! Foredrag... side

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2014/2015 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser AOF Nordfyn....Side 4 Mogens Jørgensen, Bredbjergvej 64,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn SOMMER KURSER 2015 SOMMERHØJSKOLE Appetit på livet en uge i madens tegn Kan du lide mad? Kan du lide smukke måltider med musik og samtale? Kan du lide kreativ keramik og køkkener med rytme? Så skal du

Læs mere

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet Aftenskolen for voksne med handicap inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet 2 Velkommen til IOF Indhold 3 Velkommen til en ny sæson hos IOF - Hovedstadens aftenskole for voksne med handicap.

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2013/2014 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser Frit Oplysningsforbund Nordfyn....Side 4 Vera Andersen,

Læs mere

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 Program 2013 tryk:layout 1 14/05/13 15.05 Page 1 DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 INDHOLD Indhold

Læs mere

Danmarks første og største livstilshøjskole

Danmarks første og største livstilshøjskole Danmarks første og største livstilshøjskole Alle kan lære at leve sundt. Men det er vigtigt, at den sunde livsstil holder i længden og bliver en del af hverdagen. Derfor arbejder vi ikke med slankekure,

Læs mere

2015-16 DOF Center for krop og bevægelse

2015-16 DOF Center for krop og bevægelse 2015-16 DOF Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen Velkommen til sæson 2015-16 med disse kursustilbud til alle, der har brug for og

Læs mere