Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler"

Transkript

1 Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center for Socialt Ansvar (CFSA) en værdifuld rolle som eksempel på Det sociale enzym. CFSA står bag, driver og samarbejder om aktiviteter med social værdi for børn, unge og familier. Ved at skabe en professionel sammenhæng mellem det offentlige, erhvervslivet og de frivillige finder vi løsninger, som virker. Det er løsninger, der både er mere effektive og ofte billigere end, hvis de blev løst udelukkende i det etablerede system - og altid med et større socialt afkast. CFSA drives på non-profit basis og samarbejder med en række foreninger, stiftelser, organisationer og virksomheder. Ud over vores egne franchise-lignende projekter rådgiver og vejleder vi andre, der vil starte nye initiativer og projekter med samme værdier og mål som vores. Brandkadetterne i Danmark w w w. c f s a. e u

2 AKTIVITETER OG PARTNERE Administration It Rollemodellerne Brandkadetterne I Danmark

3 VÆRDIER OG ORGANISERING VÆRDIER OG PRINCIPPER mere social værdi for færre midler non-profit, low cost, ubureaukratisk, resultatorienteret partnerskab mellem privat-, offentlig- og frivillig sektor fælles mål, klart definerede roller og forventninger franchise-lignende struktur, skalerbar på landsplan let at forstå og deltage i, lokal forankring/ejerskab skabe tryghed, inklusion og livsglæde videndeling socialt velfærds entreprenørskab størst mulig uafhængighed af offentlig styring ASSOCIEREDE PARTNERE HAR egne bestyrelser eller styregrupper egne bevillinger egen økonomi selvstændig afrapportering egen administration og/eller mulighed for at købe administrative ydelser i CFSA (IT, løn, regnskab, revision, arbejdspladser, forsikring, m.m..) efter individuel aftale plads i CFSA s koordinatorudvalg

4 EGNE AKTIVITETER Natteravnene, der har til formål at skabe større lokal tryghed, livsglæde og integration, specielt blandt børn og unge. Det sker gennem synlig tilstedeværelse og omsorg i det offentlige rum i hold på tre m/k dag, aften eller nat efter behov og ressourcer. Natteravnene er i Danmark, på Færøerne og i Grønland og har et tæt samarbejde med tilsvarende organisationer i Europa. Bydelsmødrene er ressourcestærke kvinder ofte med en etnisk minoritetsbaggrund, der efter et grundigt uddannelsesforløb støtter mere isolerede mødre. På frivillig basis opsøger de mødre og formidler deres viden og erfaringer inden for en række væsentlige samfundsområder, så det bliver lettere at forstå det danske velfærdssamfund, at føle sig inkluderet og være en del af et lokalt netværk. Familieiværksætterne er et gratis tilbud til alle førstegangsfødende par. Med sundhedsplejersken som gennemgående figur deltager parrene fra den sidste del af graviditeten i et forløb på moduler med offentlige, private og frivillige rådgivere. Vordende forældre får viden og indsigt inden for en række områder, som kan sikre et stærkt forældreskab og en god og tryg opvækst for deres barn.

5 Erhvervsguiderne er frivillige mentorer, der er ansat i lokale virksomheder, og som hjælper 7. til 10. klasses elever til at få mål og retning for tilværelsen. Målgruppen er elever, som har potentialet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Erhvervsguiderne samarbejder med Foreningen Nydanskere og High:five. BABA Fædre for forandring Baba er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre. Målet er, at fædrene involverer sig endnu mere i deres børns liv og lokalsamfundet. Baba er i pilotfase og vil blive til i samskabelse med alle relevante aktører. Det bygger på erfaringer fra Bydelsmødre indsatsen, kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger og mangfoldighedsledelse. Baba blev søsat maj 2014 med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og vil være landsdækkende. PassionsDatabasen PassionsGuiden er et dialogværktøj til at finde tilbud til de unge.. Værktøjet skal kunne bruges som en dialog med unge ud fra deres passion. Det er målet, at dette skal bidrage til at få flere unge ind i et fritidstilbud. Med til at sikre en succesfuld indslusning i tilbud er udviklingen af et forpligtende samarbejde hvor foreninger/klubber sætter ressourcer af til at indsluse de unge. Systemet og samarbejdet udvikles i samarbejde med større interessenter inden for foreningslivet, offentlig og frivillighedscentre.

6 Mentor Alliancen, er en database for mentorer. Den øger effektiviteten af mentorindsatsen og gør det lettere for fremtidige mentorprojekter at komme i gang samtidig med, at den reducerer ressourceindsatsen i allerede etablerede mentorprojekter.

7 ASSOCIEREDE PARTNERE High:five har siden 2006 assisteret landets virksomheder med at etablere job og uddannelse til tidligere kriminelle unge mellem 15 og 30 år. High:fives konsulenter samarbejder med kommuner, politi, kriminalforsorg og socialt ansvarlige virksomheder over hele landet. GirlTalk.dk er en rådgivning for unge piger i Danmark, der har brug for en at tale med. Gennem frivillighed og støtte fra samarbejdende virksomheder og private fonde arbejder vi på at fremme trivsel og livsmod blandt unge piger i Danmark. Vi ønsker, at unge piger tager ansvar for sig selv og hinanden, samt at de vælger gode forbilleder, sunde værdier og en meningsfyldt livsstil. HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk. Brandkadetterne i Danmark Mere end bare en brand og redningsuddannelse til børn og unge. Vores formål er at børn og unge over hele landet får mulighed for en meningsfuld fritidsaktivitet som brandkadet. At

8 de unge igennem uddannelsen får viden og færdigheder, der støtter dem i at (for)blive aktive og ansvarsbevidste, og som giver dem mulighed for merit i uddannelsessystemet generelt eller i en fremtidig uddannelse indenfor brand- og redningstjenesten. BROEN har som formål at støtte udsatte børn med kontingenter, udstyr og hjælp til transport til og fra idræt- eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan spejle sig i nogle sunde, voksne rollemodeller og få nogle succesoplevelser og troen på sig selv tilbage. Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far. Det spinkle netværk betyder, at mange børn mangler vigtige sociale relationer i familien, hvor de kan lære reglerne for det sociale samspil og finde den nødvendige støtte, når de har det svært. Derfor har den frivillige organisation Børns Voksenvenner siden 1990 skabt rammerne for at frivillige, ressourcestærke voksne kan bruge deres overskud til at blive en ven for et barn med et spinkelt familienetværk. Ideen er, at den voksne på sigt kan fungere som en rollemodel og derved have positiv indflydelse på barnets sociale kompetencer, skolegang, uddannelsesvalg mm.

9 Foreningen Hjælp Voldsofre er en frivillig uafhængig forening. Foreningen hjælper alle, der har været udsat for en forbrydelse i Danmark uanset nationalitet, og alle danske statsborgere, der har været udsat for en forbrydelse i udlandet. Foreningens hovedbeskæftigelsesområde er at hjælpe ofre efter vold, røveri, voldtægt og incest. Bag ethvert offer, som har været udsat for en alvorlig forbrydelse, er der også pårørende. Som følge deraf har vi inden for de seneste år arbejdet med at hjælpe de nærmeste pårørende også. BAG FACADEN er gratis rådgivning - principielt 24 timer i døgnet. Her kan forældre til børn, der misbruger rusmidler, hente råd og vejledning om, hvor og hvordan de kan få den fornødne hjælp, indgå i et motiverende netværk mv., så udfordringen bliver overkommelig og menneskelig. Rollemodellerne Rollemodellerne er enten unge eller forældre, har hovedsageligt etnisk minoritetsbaggrund der har oplevet udfordringer i mødet med uddannelsessystemet. Rollemodellerne benytter sig af dialogbaserede oplæg i deres historiefortællinger og kan være med til at hjælpe andre, som oplever samme udfordringer.

10 ForældreGuiden, der er et web-projekt, som krydser forebyggende pædagogisk arbejde med nye informationsteknologiske kommunikationsformer. Herigennem er det muligt rent elektronisk at guide forældre i forældrerollen og forældreansvaret. Samarbejdet betyder både flere ressourcer og nytænkning til velfærdssystemet. Visionen for samarbejdet er, at skabe et Socialt Innovationsnetværk, hvor Rotary Danmark opretter en ressourcebank, hvor medlemmerne kan notere deres faglighed og personlige ressourcer til at skabe social forandring i lokalområdet. I første omgang er det Kgs. Lyngby Rotary Klub og Amager Rotary Klub, der samarbejder med CFSA om en række konkrete aktiviteter. CFSA og Rotary samarbejder med at nytænke og styrke velfærdssystemet Det bliver banebrydende for social forandring for børn, unge, familier og udsatte grupper i lokalmiljøet.

11

12

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere