CSR1. en guide til det sociale ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR1. en guide til det sociale ansvar"

Transkript

1 CSR1 en guide til det sociale ansvar

2 Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?... 6 Hvor?... 7 Hvornår?... 8 Hvor meget?... 8 Afsluttende til virksomhederne:... 9 For organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc Opfattelse Intern forberedelse List dine mål Analysér den samarbejdspartner Hvad får din samarbejdspartner? Få en aftale/kontrakt Afsluttende til organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc.. 14 Afsluttende til begge parter Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp, maj 2010 Grafisk design: Lenny Larsen / Design Now (www.designnow.dk) Foto: Drengeklubprojektet 2 Tryk: En særlig tak til

3 Præmis Denne pamflet kan med rette beskrives som Drengeklubprojektets guide til begrebet CSR Corporate Social Responsibility. Ideen er, at give gode råd til Jer som virksomhed, kommune, forening, organisation eller frivilliggruppe der ønsker at fordybe sig i begrebet. Folderen kan bruges som overordnet rettesnor for Jeres arbejde med eller tilgang til emnet. Vi lægger dog vægt på, at indholdet fungerer som anbefalinger. Det er projektets tanker og erfaringer der beskrives og området kan angribes på et hav af måder. Det er op til den enkelte at sætte tingene sammen som det bedst passer ind i Jeres projekter, strategier eller aktiviteter. Definition CSR kan bedst oversættes til Virksomheders Sociale Ansvar. I Danmark bruges begrebet primært om det sociale ansvar, hvor virksomhederne blot er en del af den samfundsbevidste kage. Essensen af CSR kan bedst beskrives som det at gøre noget godt og tage ansvar for den planet vi bor på. Graver man lidt dybere, er det netop samfundet, der er omdrejningspunktet. På hvilke måde kan vi som mennesker bidrage til, at f.eks. udsatte grupper får den hjælp og støtte, der er behov for? Og er der nye og anderledes måder at gribe disse udfordringer an på? Men det handler ikke blot om, hvorvidt vi er gode og ansvarlige. Det handler også om en fælles mission. Om det at samarbejde på tværs af sektorere, kultur, religion, klasseskel etc. Parolen er derfor ikke what s in it for me, men nærmere what s in it for all of us! Den fælles mission kender ingen grænser bogstaveligt talt! I Drengeklubprojektet har vi primært beskæftiget os med 2 af kolonnerne indenfor CSR: Corporate Volunteering(CV) Socialt Entreprenørskab(SE) 3

4 CV Corporate Volunteering Frivilligt arbejde i arbejdstiden! Mere enkelt kan det nok ikke beskrives. Det betyder i bund og grund, at medarbejderne i en given virksomhed bruger arbejdsgiverbetalte timer på projekter, aktiviteter, organisationer etc. der har sociale formål som sigte. Eksempel: I Drengeklubprojektet brugte medarbejdere fra pensionsselskabet Skandia et væsentligt antal timer på at facilitere en softballdag for 2 drengeklubber i sommeren SE Socialt Entreprenørskab Socialøkonomiske aktiviteter har iværksætteri som omdrejningspunkt. Mere præcist kan det beskrives som socialøkonomiske aktiviteter, der inddrager en defineret målgruppe, hvor målet er, at producere en given ydelse og få den solgt. Ideen er, at virksomheder, der vil støtte op om f.eks. sociale initiativer, inddrages. Overskuddet fra salget går derefter til målgruppen. Ringen kan sluttes ved at igangsætte nye aktiviteter finansieret af det givne overskud. Eksempel: I Drengeklubprojektet satte forlaget Systime sig i førerposition og donerede en sum penge til drengeklubben på Glasvej. Ideen var, at lave en bog, der på én gang kunne beskrive drengenes hverdag og sælges lokalt. Bogen blev til i vinteren 2009/10. Ideen lå tæt på forlagets værdier og gav ligeledes mening for drengene og Drengeklubprojektet. 4

5 For virksomheder Hvorfor? Skal man som virksomhed involveres i noget så sexet som social ansvarlighed, må man nødvendigvis kigge på nytteværdien. Altså hvad nytter det, at vi som virksomhed bruger ressourcer på den slags? Spørgsmålet er meget relevant. Det er vigtigt, at man tager stilling til, hvad ordet nytteværdi betyder for ens virksomhed. Er det intern eller ekstern nytteværdi? Handler det om involvering i samfundet generelt, fokus på en specifik målgruppe eller lokalsamfundet? Handler det om bundlinie, image, medarbejderpleje eller opfyldelse af virksomhedens værdikompas? Vores anbefaling er, at man som udgangspunkt finder ud af om det giver mening. Ikke alle gode ideer kan realiseres! Det vil være spild af værdifulde ressourcer hos både samarbejdspartneren og i virksomheden, at kaste sig ud i et længere forløb uden at have overvejet, om man som virksomhed har lyst eller er klar til en sådan udfordring. Husk at man ikke kan komme udenom er, at det også skal give mening for medarbejdere, frivillige og målgruppen! Uden dem er en CSR-strategi ingenting! Derfor bør man inddrage alle parter i sine overvejelser og tillade indflydelse og involvering så tidligt i forløbet det lader sig gøre. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvorfor? 1. Fordi man gør en forskel og tager et samfundsansvar 2. Fordi det har afgørende positiv indvirkning på alle involverede parter 3. Fordi man tager sin medarbejderpleje alvorligt 4. Fordi man har fokus på øget produktivitet og motivation 5. Fordi man kan se det på bundlinien Hvordan? Hvordan man kaster sig over begrebet er helt op til virksomhedens seriøsitet, ambition, ressourcer og lyst. Enkelte virksomheder ynder at planlægge et scenarie, der strækker sig over et væsentligt antal ringbind. Andre tager telefonen og starter derfra. Det er vigtigt at påpege, at der på ingen måde er den rigtige indgangsvinkel til spørgsmålet. Dog vil vi alligevel kaste en række anbefalinger ind i ringen. Det handler i bund og grund om planlægning. Husk at bruge de nødvendige ressourcer allerede fra starten. Tager virksomheden sit CSR-arbejde alvorligt vil det på sigt gøre stor gavn for både virksomheden selv, samarbejdspartneren og målgruppen. Nu har man som virksomhed sagt Hvorfor og har sagt JA til at gå videre. Nu er det en god idé at finde ud af Hvordan, Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår og Hvor meget! 5

6 Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvordan? 1. Opstil en mission og vision for jeres CSR-arbejde og kig på de mål I vil nå. 2. Facilitér jeres idébank og beskriv jeres ønsker og drømme få alle Hv-ordene i spil 3. Bliv konkrete 4. Lav en faseplan over jeres konklusioner 5. Vær proaktive få det til at ske. Hvem? Det kan være en udfordring at gå videre uden at have overvejet Hvem man gerne vil danne partnerskab med. De enkelte foreninger, organisationer eller frivilliggrupper kan have hver deres fokusområde, værdier eller målgruppe, og det er derfor væsentligt at analysere, hvad man selv brænder for, og hvem der deler virksomhedens overbevisning. For at blive klogere på dette er man nødt til at vende tilbage til virksomhedens ambition. Har man et højt og omfattende ambitionsniveau vil en lokal frivilliggruppe måske ikke kunne honorere ens ønsker og målsætninger. Omvendt kan man forestille sig, at en større organisation næppe sætter det store apparat i gang, hvis opgaven er for minimal. Husk også at geografien kan spille en rolle. Ligger virksomheden på Sjælland og den givne samarbejdspartner i Tønder, kan udfordringen helt praktisk blive for stor. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvem? 1. Fokusér på et fælles værdigrundlag 2. Bliv klar på ønsker og ambitioner 3. Kig på de praktiske forhold 4. Analysér arbejdsgange og normer 5. Kig på aktiviteternes forskellighed og kompleksitet Hvad? Der er en omfattende mængde aktiviteter man sammen kan sætte i gang, når man først har taget beslutningen, kigget indad som virksomhed og har fundet sin samarbejdspartner. Det er nu man bliver konkret og idéudvikler sit produkt. Det kan være, at dette Hvad giver sig selv, hvis man f.eks. arbejder med lektiehjælp på et lokalt bibliotek. Men det kan også være, at man ønsker at finde nye måder at gribe lektiehjælpen an på. Om det er det ene eller det andet man vil bruge sine ressourcer på, bør man overveje at skrive sig en ønskeliste. Her er det vigtigt, at man 6

7 ikke lader listen blive statisk og dermed ikke åbner op for en fælles idéudvikling og kreativitet. Opfat listen som netop ønsker, men lad begge parter komme til orde. Det er vigtigt, at begge parter får ejerskab ift samarbejdet og føler en tilknytning til den proces der igangsættes. Når ønskerne er defineret for den samlede CSR-gruppe, kan idéudviklingen gå i gang. Forsøg at skabe et rum, hvor alle ideer, metoder og ønsker kommer på bordet og lad processen blive uden kritiske røster. Grov og finsorteringen kan altid ske senere som en naturlig del af at skabe de mest optimale rammer for sit CSR-arbejde. Husk, at beslutningen om, Hvad man vil beskæftige sig med bør ligge tæt på de værdier og ønsker man kredser sin CSR-strategi om. Interessen og bindingen har det med at dale, hvis man ikke er fuldt ud engageret. Hjertet skal banke for projektet... Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvad? 1. Definér dybden af egen involvering 2. Få ønskerne i spil både ift aktiviteter og metode 3. Skab de bedste betingelser for idéudviklingen 4. Bliv konkrete 5. Opfat det som et projekt og styr det derefter Hvor? I bund og grund handler det om, at gøre det nemt og tilgængeligt for sig selv, sine medarbejdere, samarbejdspartneren og i særdeleshed for målgruppen. Selv komplekse CSR-forløb kan gøres tilgængelige for alle parter, hvis man tager sin planlægning og inddragelse alvorligt. Måske ligger den gode idé ligefor, og man finder den i sin medarbejderskare. Det er ofte medarbejderne, der via et lokalt kendskab kan finde den rette aktivitet eller målgruppe, der underbygger virksomhedens CSR-strategi. Men selve placeringen kan også være dikteret af, Hvem man vælger at samarbejde med og placeringen kan have stor indflydelse på det værdigrundlag, CSR-strategien er spundet på. Vælger man at indgå i et samarbejde med lokale kræfter og dermed bidrage til lokalsamfundet, vil tilgængeligheden være uden de store udfordringer. Men lægger man alligevel sine planlagte aktiviteter langt fra arbejdspladsen, skal det være nemt at komme dertil. Husk at virksomhedens beslutninger ikke må være til byrde for sig selv og sine medarbejdere. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvem? 1. Lokalt eller nationalt? 2. Spørg dine medarbejdere 3. Udfordringen skal være til at overse 4. Lad beslutningen være en del af værdigrundlaget 5. Keep it simple 7

8 Hvornår? Spørgsmålet har 2 lag. 1. tidspunkt og dag(e) 2. timingen ift virksomhedens kalender. Hvornår man lægger sine CSR-aktiviteter afhænger af samtlige interessenter i projektet. Hvis medarbejderne f.eks. kun har lov til at bruge deres timer i arbejdstiden, er det ikke nødvendigvis muligt for samarbejdspartneren at honorere dette ønske. Derfor er det vigtigt, at alle parter indgår i denne proces. Men en god idé vil også gå til spilde, hvis man i virksomheden ikke har tid til at realisere den. Virksomhedens fokus skal ligeledes ligge på, hvornår det passer bedst i faseplaner og flaskehalse. Det kan blive voldsomt frustrerende, hvis det viser sig, at en eller begge parter har undervurderet sine ressourcer. I værste fald kan man stille en given målgruppe en givende aktivitet i sigte, som man ikke kan realisere. Husk at være inkluderende og kom hele vejen rundt. Alle interessenter har en aktie i forløbet og det er vigtigt, at ejerskabet opstår og dyrkes. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvornår? 1. Se indad og se udad 2. Vær helhedsorienteret 3. Hav fokus på timingen 4. Lad kommunikationen råde 5. Gør det nemt for dem det er sværest for Hvor meget? Antallet af timer og mængden af medarbejdere har afgørende betydning for det mål, man som virksomhed vil nå. Det siger sig selv, at man helt praktisk kan nå mere og flere, jo større ens ressourceforbrug i planlægningen og på aktiviteterne er. Det er dog væsentligt, ligeledes at have de realistiske briller på. Som beskrevet under punktet Hvornår skal det afstemmes med de udfordringer, der ligger i virksomheden. Selvom CSR-aktiviteter på mange måder er indbydende opgaver, så kan presset på medarbejderen alligevel blive hæmmende for udfaldet. Et andet parameter er økonomien. Det kan ofte være dér, at mange virksomheder trækker i bremsen, og der argumenteres på ingen måde for, at det kun kan lade sig gøre, hvis virksomheden skal til lommerne. Dog er det vigtigt at huske på, at der i mange tilfælde er meget lidt økonomi i det frivillige arbejde. Man vil gøre langt større gavn, hvis man som virksomhed prioriterede, at være involveret i projektet på det økonomiske område også. Det er dog vigtigt, at det ikke alene er ressourceforbruget kvantiteteten der afgør projektets succes. Indhold og substans altså kvaliteten af ens produkt er naturligvis altafgørende. Man er dog nødt til at kigge på alle parametre for at få mest muligt ud af sin involvering. 8

9 Husk, at det man giver i mange tilfælde også kommer tilbage. Tager man fra starten teten, tager ansvar og er fuldbyrdet engageret sætter det ofte standarden for det fremtidige samarbejde, og er i sidste ende med til at hæve ambitionsniveauet for alle parter. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvor meget? 1. Hæv baren og vis vejen 2. Hav fokus på både kvalitet og kvantitet 3. Vær realistisk 4. Få alle med 5. Det du giver kommer dobbelt igen Afsluttende til virksomhederne: Vores anbefalinger er klare! Vi mener, at det på mange måder er god idé at kaste sig ud i CSR-arbejde. Det har en stor samfundsmæssig relevans, meningsfuldt for virksomheden og ikke mindst for samarbejdspartneren og den givne målgruppe. Udover at tage et ansvar som virksomhed og være med til at forbedre vilkårene for udsatte grupper i samfundet er der en intern gevinst for virksomheden, som ikke er til at komme udenom. Listen er lang: Imagepleje Øget medarbejdertilfredshed Differentieret medarbejderpleje i tråd med virksomhedens værdier Øget sammenhængskraft mellem virksomhedens værdier og virksomhedens handlinger Øget inddragelse af medarbejderne i virksomhedens strategier ift social bevidsthed Udvidelse af medarbejdernes kompetencer Tilbud om attraktive udfordringer og udviklingsmuligheder ifm nyansættelser Medarbejderen som dedikeret ambassadør for virksomheden Bedre fastholdelse af medarbejderen Team building medarbejdernes fælles oplevelser Øget produktivitet og motivation Forberedende foranstaltninger ifm krav fra samarbejdspartnere, kunder, ansatte etc. Langsigtet rekrutteringsstrategi Mulighed for videns/udviklingscenter lille indskud > stort afkast 9

10 Medarbejdere fra pensionsselskabet Skandia og frivillige fra Dansk Flygtningehjælps drengeklubber skabte sammen et heldags softballarrangement i Stenløse for udvalgte drengeklubber i København. 10

11 11

12 For organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc. Selvom mange af de samme ting gør sig gældende, hvad enten man repræsenterer en virksomhed, en organisation eller en helt 3. interessent, er der alligevel en række fokuspunkter, der er anderledes i den måde man kan vælge at gribe sin CSR-strategi an på. Det handler om, at have fokus på den samarbejdspartner man kan eller ønsker at indgå en koalition med. Mange virksomheder har over tid afvist en lang række gode og nyttige aktiviteter, projekter eller forløb, fordi samarbejdspartneren ikke har været organiseret, ikke har listet sine mål, ikke sat sig ind i virksomhedens strategier etc. Der er mange grunde til, hvorfor et samarbejde ikke kommer i stand. Det er derfor vigtigt, at man tænker helhedsorienteret og planlægger sin kontakt nøje. Vi kommer med en række bud på, hvordan man forbereder sig. Vi understreger, at det er anbefalinger. Det er jeres personlige vurdering, hvad I mener vil være relevant. Opfattelse Inden man går i gang med at tage kontakt til sin eventuelle partner bør man fra starten kigge på sin opfattelse. Sin opfattelse af samarbejdet og sin opfattelse af samarbejdspartneren. Mange ser til stadighed snævert på det arbejde man skal i gang med. Opfattelsen har været, at de enkelte organisationer, foreninger, frivilliggrupper går tiggergang hos virksomhederne og at det er virksomheden der har fat i den lange ende, og derfor kan diktere dagsordenen. Vi ser det anderledes. Der er indlysende gevinster for begge parter, og det er et væsentligt udgangspunkt, når man ønsker et partnerskab. Anskuelse Betragt partneren som netop partner Se partneren som en effektiv sparring Lad dig ikke skræmme! I får lige meget ud af samarbejdet Vis selvtillid, vær fokuseret, planlæg! Intern forberedelse Som udgangspunkt bør du have indgående kendskab til dit projekt! Har du det kan det sælges. Uden det kendskab vil du komme til at fremstå uorganiseret og useriøs, og det er en ærgerlig start for den kontakt du prøver at skabe. Arbejd med din vision og mission. Det er her du kommer i dybden og får et 360 graders syn på din aktivitet. Dette kendskab bør resumeres, så du har de væsentligste fixpunkter beskrevet. Resumeet bør ligge på ryg- 12

13 raden som en beskrivelse, der igen og igen kan findes frem. Det er essensen af det arbejde du laver og det er væsentligt hele tiden at have sit resumé opdateret. Udover essensen er det vigtigt, at du fremhæver dét, som er anderledes! Ethvert projekt, aktivitet eller forløb har en god historie. Beskriv det hele i den såkaldte Elevatortale(ET). ET er et kort og præcist resumé, man skal kunne udfolde i den korte tid man møder en interessent i en elevator, der går til 5. sal. Når turen ender, har du fået de vigtigste ting med og du virker både engageret og forberedt. Altså: Kom ind til kernen Bliv konkrete Fremhæv den gode historie Skal kunne fortælles kort og præcist Lav en Elevatortale Vær åben og ærlig List dine mål Hvad vil du opnå med kontakten? Hvad skal resultatet af partnerskabet være? Hvad enten der er tale om dyb involvering fra partnerens side eller en langt mindre andel af inddragelse, er det betydningsfuldt, at målene er gennemarbejdede og tydelige. Når målet er velbeskrevet, kan det næste skridt være at beskrive sine krav. Disse krav skal være med til at validere partnerskabet og beskrive, hvilken indgangsvinkel I har til samarbejdet. Det er fremtrædende at pointere, at du sagtens kan stille krav. Det viser jeres seriøsitet og jeres engagement for det mål, I ønsker at realisere. Vær bekendt med, at der både er tale om maksimum og minimumskrav. Hav fokus på begge og sælg ikke dig selv for dyrt. Spørg dig selv: Hvad er det mindste, du kan forlange uden at kompromisset bliver for stort, og du giver køb på dine mål og resultater? Vær yderligere opmærksom på, at du formentlig ikke får realiseret dine maksimumskrav. Lav derfor en prioriteringsliste. Lav en plan A, B, C etc. Det giver mulighed for forhandling uden at slække på kvalitet og kvantitet. Analysér den samarbejdspartner Der er mange grunde til, at kigge på, hvem du kontakter. Overordnet set handler det om, at finde den partner, der bedst kan realisere dine mål. Hvis du ikke sætter dig ind i, hvem du vil samarbejde med og bare skyder med spredhagl, vil det bedste udgangspunkt for samarbejdet være svækket. Det skinner uden tvivl igennem, at du ikke er godt nok forberedt, og du vil fremstå uinteresseret og uengageret. Det kan blive både pinligt, spild af tid og det er sandsynligt, at samarbejdet kuldsejler, allerede inden det er i gang. Brug derfor hele dit netværk, brug Internettet, brug fantasien! Hvis du kommer ordentlig ind i opgaven, kan du ende med at finde det ene guldkorn, der åbner døren. 13

14 Altså: Forbered dig grundigt Find den rigtige partner Brug dit netværk Tal med den rigtige person Find guldkornet Hvad får din samarbejdspartner? Inden kontakten skabes skal man vide, hvad den enkelte samarbejdspartner får ud af sit engagement. Hvis der ikke er en gulerod, er den svær at sælge. Kig på hvilke goder der ligger i jeres forening, projekt eller forløb og vurdér, om ikke disse goder kan være til gavn for jeres partner. Måske har I god kontakt til pressen, en interessant målgruppe, samme værdisæt etc. Finder I de vise sten er der stor sandsynlighed for, at samarbejdspartneren vil tage ejerskab på jeres ideer og samarbejdet for alvor kan begynde. Få en aftale/kontrakt Skal der gives hånd på et samarbejde, skal I sørge for at håndtrykket bliver bindende. Med andre ord: Få aftalen på skrift! Det kan være udfordrende, hvis man ikke har prøvet det før. Gør det så enkelt og så ukompliceret som muligt og sørg for, at I kan stå inde for det kontrakten foreskriver. En aftale er et stykke papir på målopfyldelse og beskriver rammer og betingelser etc. Den er forpligtende. Hold derfor altid hvad du lover!! Også selvom samarbejdspartneren ikke gør det Det er i bund og grund jeres integritet i gambler med, hvis I accepterer laveste fællesnævner i jeres arbejde. Afsluttende til organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc. CSR-arbejde er både interessant og udfordrende. Ligeledes er det udviklende og en god idé. Vi håber, at denne pamflet kan kaste lys over emnet og bidrage til, at gøre det mere jordnært og tilgængeligt. For det er væsentligt, at en overvældende tilgang til emnet ikke overskygger lysten til at prøve det af. Der findes mange virksomheder herhjemme, der via deres CSR-engagement er interesseret i at indgå samarbejder på en lang række områder og det kunne ligeså godt være med Jer At det giver mening er udenfor diskussion og nytteværdien er ikke til at komme udenom: Støtte og hjælp til udsatte grupper i samfundet Nye anderledes rollemodeller Menneske-til-menneske relationen Dedikerede og alternative interessenter 14

15 Kobling til erhvervslivet for målgruppen, frivillige, medarbejdere etc. Anderledes aktiviteter - evt. virksomhedsbaserede Kvalitative og kvantitative aktiviteter Positiv opmærksomhed fra erhvervslivet integration person til person bølgebryder, håb og muligheder Nye samarbejdsformer for målgruppen interessenterne organisationen, foreningen, frivilliggruppen etc. Inspirations - og erfaringspalette fra erhvervslivet Det ligeværdige samarbejde øjenåbner, gensidig respekt, inspiration etc. Fremtidige partnere for organisationen, foreningen, frivilligruppen etc. Afsluttende til begge parter Vi vil benytte denne lejlighed til at opfordre begge parter til at tage kontakt. Alle parter kan efter vores bedste overbevisning have store fordele ved at beskæftige sig med emnet og indgå et samarbejde. Afslutningsvis skal følgende råd gives videre: Opfat det som et ligeværdigt partnerskab Afstem forventninger Spild ikke hinandens tid Gør processen så gennemsigtig, åben og visuel som muligt. Inddrag medarbejdere og frivillige Hav et oprigtigt og reelt ønske om, at begge parter får noget ud af relationen Kommunikér og lær hinanden at kende Opfat jeres forskelligheder som styrker Planlæg og organisér Lav en kontrakt 15

16 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3.sal 1300 København K Telefon Fax

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere