CSR1. en guide til det sociale ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR1. en guide til det sociale ansvar"

Transkript

1 CSR1 en guide til det sociale ansvar

2 Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?... 6 Hvor?... 7 Hvornår?... 8 Hvor meget?... 8 Afsluttende til virksomhederne:... 9 For organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc Opfattelse Intern forberedelse List dine mål Analysér den samarbejdspartner Hvad får din samarbejdspartner? Få en aftale/kontrakt Afsluttende til organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc.. 14 Afsluttende til begge parter Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp, maj 2010 Grafisk design: Lenny Larsen / Design Now ( Foto: Drengeklubprojektet 2 Tryk: En særlig tak til

3 Præmis Denne pamflet kan med rette beskrives som Drengeklubprojektets guide til begrebet CSR Corporate Social Responsibility. Ideen er, at give gode råd til Jer som virksomhed, kommune, forening, organisation eller frivilliggruppe der ønsker at fordybe sig i begrebet. Folderen kan bruges som overordnet rettesnor for Jeres arbejde med eller tilgang til emnet. Vi lægger dog vægt på, at indholdet fungerer som anbefalinger. Det er projektets tanker og erfaringer der beskrives og området kan angribes på et hav af måder. Det er op til den enkelte at sætte tingene sammen som det bedst passer ind i Jeres projekter, strategier eller aktiviteter. Definition CSR kan bedst oversættes til Virksomheders Sociale Ansvar. I Danmark bruges begrebet primært om det sociale ansvar, hvor virksomhederne blot er en del af den samfundsbevidste kage. Essensen af CSR kan bedst beskrives som det at gøre noget godt og tage ansvar for den planet vi bor på. Graver man lidt dybere, er det netop samfundet, der er omdrejningspunktet. På hvilke måde kan vi som mennesker bidrage til, at f.eks. udsatte grupper får den hjælp og støtte, der er behov for? Og er der nye og anderledes måder at gribe disse udfordringer an på? Men det handler ikke blot om, hvorvidt vi er gode og ansvarlige. Det handler også om en fælles mission. Om det at samarbejde på tværs af sektorere, kultur, religion, klasseskel etc. Parolen er derfor ikke what s in it for me, men nærmere what s in it for all of us! Den fælles mission kender ingen grænser bogstaveligt talt! I Drengeklubprojektet har vi primært beskæftiget os med 2 af kolonnerne indenfor CSR: Corporate Volunteering(CV) Socialt Entreprenørskab(SE) 3

4 CV Corporate Volunteering Frivilligt arbejde i arbejdstiden! Mere enkelt kan det nok ikke beskrives. Det betyder i bund og grund, at medarbejderne i en given virksomhed bruger arbejdsgiverbetalte timer på projekter, aktiviteter, organisationer etc. der har sociale formål som sigte. Eksempel: I Drengeklubprojektet brugte medarbejdere fra pensionsselskabet Skandia et væsentligt antal timer på at facilitere en softballdag for 2 drengeklubber i sommeren SE Socialt Entreprenørskab Socialøkonomiske aktiviteter har iværksætteri som omdrejningspunkt. Mere præcist kan det beskrives som socialøkonomiske aktiviteter, der inddrager en defineret målgruppe, hvor målet er, at producere en given ydelse og få den solgt. Ideen er, at virksomheder, der vil støtte op om f.eks. sociale initiativer, inddrages. Overskuddet fra salget går derefter til målgruppen. Ringen kan sluttes ved at igangsætte nye aktiviteter finansieret af det givne overskud. Eksempel: I Drengeklubprojektet satte forlaget Systime sig i førerposition og donerede en sum penge til drengeklubben på Glasvej. Ideen var, at lave en bog, der på én gang kunne beskrive drengenes hverdag og sælges lokalt. Bogen blev til i vinteren 2009/10. Ideen lå tæt på forlagets værdier og gav ligeledes mening for drengene og Drengeklubprojektet. 4

5 For virksomheder Hvorfor? Skal man som virksomhed involveres i noget så sexet som social ansvarlighed, må man nødvendigvis kigge på nytteværdien. Altså hvad nytter det, at vi som virksomhed bruger ressourcer på den slags? Spørgsmålet er meget relevant. Det er vigtigt, at man tager stilling til, hvad ordet nytteværdi betyder for ens virksomhed. Er det intern eller ekstern nytteværdi? Handler det om involvering i samfundet generelt, fokus på en specifik målgruppe eller lokalsamfundet? Handler det om bundlinie, image, medarbejderpleje eller opfyldelse af virksomhedens værdikompas? Vores anbefaling er, at man som udgangspunkt finder ud af om det giver mening. Ikke alle gode ideer kan realiseres! Det vil være spild af værdifulde ressourcer hos både samarbejdspartneren og i virksomheden, at kaste sig ud i et længere forløb uden at have overvejet, om man som virksomhed har lyst eller er klar til en sådan udfordring. Husk at man ikke kan komme udenom er, at det også skal give mening for medarbejdere, frivillige og målgruppen! Uden dem er en CSR-strategi ingenting! Derfor bør man inddrage alle parter i sine overvejelser og tillade indflydelse og involvering så tidligt i forløbet det lader sig gøre. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvorfor? 1. Fordi man gør en forskel og tager et samfundsansvar 2. Fordi det har afgørende positiv indvirkning på alle involverede parter 3. Fordi man tager sin medarbejderpleje alvorligt 4. Fordi man har fokus på øget produktivitet og motivation 5. Fordi man kan se det på bundlinien Hvordan? Hvordan man kaster sig over begrebet er helt op til virksomhedens seriøsitet, ambition, ressourcer og lyst. Enkelte virksomheder ynder at planlægge et scenarie, der strækker sig over et væsentligt antal ringbind. Andre tager telefonen og starter derfra. Det er vigtigt at påpege, at der på ingen måde er den rigtige indgangsvinkel til spørgsmålet. Dog vil vi alligevel kaste en række anbefalinger ind i ringen. Det handler i bund og grund om planlægning. Husk at bruge de nødvendige ressourcer allerede fra starten. Tager virksomheden sit CSR-arbejde alvorligt vil det på sigt gøre stor gavn for både virksomheden selv, samarbejdspartneren og målgruppen. Nu har man som virksomhed sagt Hvorfor og har sagt JA til at gå videre. Nu er det en god idé at finde ud af Hvordan, Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår og Hvor meget! 5

6 Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvordan? 1. Opstil en mission og vision for jeres CSR-arbejde og kig på de mål I vil nå. 2. Facilitér jeres idébank og beskriv jeres ønsker og drømme få alle Hv-ordene i spil 3. Bliv konkrete 4. Lav en faseplan over jeres konklusioner 5. Vær proaktive få det til at ske. Hvem? Det kan være en udfordring at gå videre uden at have overvejet Hvem man gerne vil danne partnerskab med. De enkelte foreninger, organisationer eller frivilliggrupper kan have hver deres fokusområde, værdier eller målgruppe, og det er derfor væsentligt at analysere, hvad man selv brænder for, og hvem der deler virksomhedens overbevisning. For at blive klogere på dette er man nødt til at vende tilbage til virksomhedens ambition. Har man et højt og omfattende ambitionsniveau vil en lokal frivilliggruppe måske ikke kunne honorere ens ønsker og målsætninger. Omvendt kan man forestille sig, at en større organisation næppe sætter det store apparat i gang, hvis opgaven er for minimal. Husk også at geografien kan spille en rolle. Ligger virksomheden på Sjælland og den givne samarbejdspartner i Tønder, kan udfordringen helt praktisk blive for stor. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvem? 1. Fokusér på et fælles værdigrundlag 2. Bliv klar på ønsker og ambitioner 3. Kig på de praktiske forhold 4. Analysér arbejdsgange og normer 5. Kig på aktiviteternes forskellighed og kompleksitet Hvad? Der er en omfattende mængde aktiviteter man sammen kan sætte i gang, når man først har taget beslutningen, kigget indad som virksomhed og har fundet sin samarbejdspartner. Det er nu man bliver konkret og idéudvikler sit produkt. Det kan være, at dette Hvad giver sig selv, hvis man f.eks. arbejder med lektiehjælp på et lokalt bibliotek. Men det kan også være, at man ønsker at finde nye måder at gribe lektiehjælpen an på. Om det er det ene eller det andet man vil bruge sine ressourcer på, bør man overveje at skrive sig en ønskeliste. Her er det vigtigt, at man 6

7 ikke lader listen blive statisk og dermed ikke åbner op for en fælles idéudvikling og kreativitet. Opfat listen som netop ønsker, men lad begge parter komme til orde. Det er vigtigt, at begge parter får ejerskab ift samarbejdet og føler en tilknytning til den proces der igangsættes. Når ønskerne er defineret for den samlede CSR-gruppe, kan idéudviklingen gå i gang. Forsøg at skabe et rum, hvor alle ideer, metoder og ønsker kommer på bordet og lad processen blive uden kritiske røster. Grov og finsorteringen kan altid ske senere som en naturlig del af at skabe de mest optimale rammer for sit CSR-arbejde. Husk, at beslutningen om, Hvad man vil beskæftige sig med bør ligge tæt på de værdier og ønsker man kredser sin CSR-strategi om. Interessen og bindingen har det med at dale, hvis man ikke er fuldt ud engageret. Hjertet skal banke for projektet... Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvad? 1. Definér dybden af egen involvering 2. Få ønskerne i spil både ift aktiviteter og metode 3. Skab de bedste betingelser for idéudviklingen 4. Bliv konkrete 5. Opfat det som et projekt og styr det derefter Hvor? I bund og grund handler det om, at gøre det nemt og tilgængeligt for sig selv, sine medarbejdere, samarbejdspartneren og i særdeleshed for målgruppen. Selv komplekse CSR-forløb kan gøres tilgængelige for alle parter, hvis man tager sin planlægning og inddragelse alvorligt. Måske ligger den gode idé ligefor, og man finder den i sin medarbejderskare. Det er ofte medarbejderne, der via et lokalt kendskab kan finde den rette aktivitet eller målgruppe, der underbygger virksomhedens CSR-strategi. Men selve placeringen kan også være dikteret af, Hvem man vælger at samarbejde med og placeringen kan have stor indflydelse på det værdigrundlag, CSR-strategien er spundet på. Vælger man at indgå i et samarbejde med lokale kræfter og dermed bidrage til lokalsamfundet, vil tilgængeligheden være uden de store udfordringer. Men lægger man alligevel sine planlagte aktiviteter langt fra arbejdspladsen, skal det være nemt at komme dertil. Husk at virksomhedens beslutninger ikke må være til byrde for sig selv og sine medarbejdere. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvem? 1. Lokalt eller nationalt? 2. Spørg dine medarbejdere 3. Udfordringen skal være til at overse 4. Lad beslutningen være en del af værdigrundlaget 5. Keep it simple 7

8 Hvornår? Spørgsmålet har 2 lag. 1. tidspunkt og dag(e) 2. timingen ift virksomhedens kalender. Hvornår man lægger sine CSR-aktiviteter afhænger af samtlige interessenter i projektet. Hvis medarbejderne f.eks. kun har lov til at bruge deres timer i arbejdstiden, er det ikke nødvendigvis muligt for samarbejdspartneren at honorere dette ønske. Derfor er det vigtigt, at alle parter indgår i denne proces. Men en god idé vil også gå til spilde, hvis man i virksomheden ikke har tid til at realisere den. Virksomhedens fokus skal ligeledes ligge på, hvornår det passer bedst i faseplaner og flaskehalse. Det kan blive voldsomt frustrerende, hvis det viser sig, at en eller begge parter har undervurderet sine ressourcer. I værste fald kan man stille en given målgruppe en givende aktivitet i sigte, som man ikke kan realisere. Husk at være inkluderende og kom hele vejen rundt. Alle interessenter har en aktie i forløbet og det er vigtigt, at ejerskabet opstår og dyrkes. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvornår? 1. Se indad og se udad 2. Vær helhedsorienteret 3. Hav fokus på timingen 4. Lad kommunikationen råde 5. Gør det nemt for dem det er sværest for Hvor meget? Antallet af timer og mængden af medarbejdere har afgørende betydning for det mål, man som virksomhed vil nå. Det siger sig selv, at man helt praktisk kan nå mere og flere, jo større ens ressourceforbrug i planlægningen og på aktiviteterne er. Det er dog væsentligt, ligeledes at have de realistiske briller på. Som beskrevet under punktet Hvornår skal det afstemmes med de udfordringer, der ligger i virksomheden. Selvom CSR-aktiviteter på mange måder er indbydende opgaver, så kan presset på medarbejderen alligevel blive hæmmende for udfaldet. Et andet parameter er økonomien. Det kan ofte være dér, at mange virksomheder trækker i bremsen, og der argumenteres på ingen måde for, at det kun kan lade sig gøre, hvis virksomheden skal til lommerne. Dog er det vigtigt at huske på, at der i mange tilfælde er meget lidt økonomi i det frivillige arbejde. Man vil gøre langt større gavn, hvis man som virksomhed prioriterede, at være involveret i projektet på det økonomiske område også. Det er dog vigtigt, at det ikke alene er ressourceforbruget kvantiteteten der afgør projektets succes. Indhold og substans altså kvaliteten af ens produkt er naturligvis altafgørende. Man er dog nødt til at kigge på alle parametre for at få mest muligt ud af sin involvering. 8

9 Husk, at det man giver i mange tilfælde også kommer tilbage. Tager man fra starten teten, tager ansvar og er fuldbyrdet engageret sætter det ofte standarden for det fremtidige samarbejde, og er i sidste ende med til at hæve ambitionsniveauet for alle parter. Drengeklubprojektets 5 bullets til Hvor meget? 1. Hæv baren og vis vejen 2. Hav fokus på både kvalitet og kvantitet 3. Vær realistisk 4. Få alle med 5. Det du giver kommer dobbelt igen Afsluttende til virksomhederne: Vores anbefalinger er klare! Vi mener, at det på mange måder er god idé at kaste sig ud i CSR-arbejde. Det har en stor samfundsmæssig relevans, meningsfuldt for virksomheden og ikke mindst for samarbejdspartneren og den givne målgruppe. Udover at tage et ansvar som virksomhed og være med til at forbedre vilkårene for udsatte grupper i samfundet er der en intern gevinst for virksomheden, som ikke er til at komme udenom. Listen er lang: Imagepleje Øget medarbejdertilfredshed Differentieret medarbejderpleje i tråd med virksomhedens værdier Øget sammenhængskraft mellem virksomhedens værdier og virksomhedens handlinger Øget inddragelse af medarbejderne i virksomhedens strategier ift social bevidsthed Udvidelse af medarbejdernes kompetencer Tilbud om attraktive udfordringer og udviklingsmuligheder ifm nyansættelser Medarbejderen som dedikeret ambassadør for virksomheden Bedre fastholdelse af medarbejderen Team building medarbejdernes fælles oplevelser Øget produktivitet og motivation Forberedende foranstaltninger ifm krav fra samarbejdspartnere, kunder, ansatte etc. Langsigtet rekrutteringsstrategi Mulighed for videns/udviklingscenter lille indskud > stort afkast 9

10 Medarbejdere fra pensionsselskabet Skandia og frivillige fra Dansk Flygtningehjælps drengeklubber skabte sammen et heldags softballarrangement i Stenløse for udvalgte drengeklubber i København. 10

11 11

12 For organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc. Selvom mange af de samme ting gør sig gældende, hvad enten man repræsenterer en virksomhed, en organisation eller en helt 3. interessent, er der alligevel en række fokuspunkter, der er anderledes i den måde man kan vælge at gribe sin CSR-strategi an på. Det handler om, at have fokus på den samarbejdspartner man kan eller ønsker at indgå en koalition med. Mange virksomheder har over tid afvist en lang række gode og nyttige aktiviteter, projekter eller forløb, fordi samarbejdspartneren ikke har været organiseret, ikke har listet sine mål, ikke sat sig ind i virksomhedens strategier etc. Der er mange grunde til, hvorfor et samarbejde ikke kommer i stand. Det er derfor vigtigt, at man tænker helhedsorienteret og planlægger sin kontakt nøje. Vi kommer med en række bud på, hvordan man forbereder sig. Vi understreger, at det er anbefalinger. Det er jeres personlige vurdering, hvad I mener vil være relevant. Opfattelse Inden man går i gang med at tage kontakt til sin eventuelle partner bør man fra starten kigge på sin opfattelse. Sin opfattelse af samarbejdet og sin opfattelse af samarbejdspartneren. Mange ser til stadighed snævert på det arbejde man skal i gang med. Opfattelsen har været, at de enkelte organisationer, foreninger, frivilliggrupper går tiggergang hos virksomhederne og at det er virksomheden der har fat i den lange ende, og derfor kan diktere dagsordenen. Vi ser det anderledes. Der er indlysende gevinster for begge parter, og det er et væsentligt udgangspunkt, når man ønsker et partnerskab. Anskuelse Betragt partneren som netop partner Se partneren som en effektiv sparring Lad dig ikke skræmme! I får lige meget ud af samarbejdet Vis selvtillid, vær fokuseret, planlæg! Intern forberedelse Som udgangspunkt bør du have indgående kendskab til dit projekt! Har du det kan det sælges. Uden det kendskab vil du komme til at fremstå uorganiseret og useriøs, og det er en ærgerlig start for den kontakt du prøver at skabe. Arbejd med din vision og mission. Det er her du kommer i dybden og får et 360 graders syn på din aktivitet. Dette kendskab bør resumeres, så du har de væsentligste fixpunkter beskrevet. Resumeet bør ligge på ryg- 12

13 raden som en beskrivelse, der igen og igen kan findes frem. Det er essensen af det arbejde du laver og det er væsentligt hele tiden at have sit resumé opdateret. Udover essensen er det vigtigt, at du fremhæver dét, som er anderledes! Ethvert projekt, aktivitet eller forløb har en god historie. Beskriv det hele i den såkaldte Elevatortale(ET). ET er et kort og præcist resumé, man skal kunne udfolde i den korte tid man møder en interessent i en elevator, der går til 5. sal. Når turen ender, har du fået de vigtigste ting med og du virker både engageret og forberedt. Altså: Kom ind til kernen Bliv konkrete Fremhæv den gode historie Skal kunne fortælles kort og præcist Lav en Elevatortale Vær åben og ærlig List dine mål Hvad vil du opnå med kontakten? Hvad skal resultatet af partnerskabet være? Hvad enten der er tale om dyb involvering fra partnerens side eller en langt mindre andel af inddragelse, er det betydningsfuldt, at målene er gennemarbejdede og tydelige. Når målet er velbeskrevet, kan det næste skridt være at beskrive sine krav. Disse krav skal være med til at validere partnerskabet og beskrive, hvilken indgangsvinkel I har til samarbejdet. Det er fremtrædende at pointere, at du sagtens kan stille krav. Det viser jeres seriøsitet og jeres engagement for det mål, I ønsker at realisere. Vær bekendt med, at der både er tale om maksimum og minimumskrav. Hav fokus på begge og sælg ikke dig selv for dyrt. Spørg dig selv: Hvad er det mindste, du kan forlange uden at kompromisset bliver for stort, og du giver køb på dine mål og resultater? Vær yderligere opmærksom på, at du formentlig ikke får realiseret dine maksimumskrav. Lav derfor en prioriteringsliste. Lav en plan A, B, C etc. Det giver mulighed for forhandling uden at slække på kvalitet og kvantitet. Analysér den samarbejdspartner Der er mange grunde til, at kigge på, hvem du kontakter. Overordnet set handler det om, at finde den partner, der bedst kan realisere dine mål. Hvis du ikke sætter dig ind i, hvem du vil samarbejde med og bare skyder med spredhagl, vil det bedste udgangspunkt for samarbejdet være svækket. Det skinner uden tvivl igennem, at du ikke er godt nok forberedt, og du vil fremstå uinteresseret og uengageret. Det kan blive både pinligt, spild af tid og det er sandsynligt, at samarbejdet kuldsejler, allerede inden det er i gang. Brug derfor hele dit netværk, brug Internettet, brug fantasien! Hvis du kommer ordentlig ind i opgaven, kan du ende med at finde det ene guldkorn, der åbner døren. 13

14 Altså: Forbered dig grundigt Find den rigtige partner Brug dit netværk Tal med den rigtige person Find guldkornet Hvad får din samarbejdspartner? Inden kontakten skabes skal man vide, hvad den enkelte samarbejdspartner får ud af sit engagement. Hvis der ikke er en gulerod, er den svær at sælge. Kig på hvilke goder der ligger i jeres forening, projekt eller forløb og vurdér, om ikke disse goder kan være til gavn for jeres partner. Måske har I god kontakt til pressen, en interessant målgruppe, samme værdisæt etc. Finder I de vise sten er der stor sandsynlighed for, at samarbejdspartneren vil tage ejerskab på jeres ideer og samarbejdet for alvor kan begynde. Få en aftale/kontrakt Skal der gives hånd på et samarbejde, skal I sørge for at håndtrykket bliver bindende. Med andre ord: Få aftalen på skrift! Det kan være udfordrende, hvis man ikke har prøvet det før. Gør det så enkelt og så ukompliceret som muligt og sørg for, at I kan stå inde for det kontrakten foreskriver. En aftale er et stykke papir på målopfyldelse og beskriver rammer og betingelser etc. Den er forpligtende. Hold derfor altid hvad du lover!! Også selvom samarbejdspartneren ikke gør det Det er i bund og grund jeres integritet i gambler med, hvis I accepterer laveste fællesnævner i jeres arbejde. Afsluttende til organisationer, foreninger, frivilliggrupper etc. CSR-arbejde er både interessant og udfordrende. Ligeledes er det udviklende og en god idé. Vi håber, at denne pamflet kan kaste lys over emnet og bidrage til, at gøre det mere jordnært og tilgængeligt. For det er væsentligt, at en overvældende tilgang til emnet ikke overskygger lysten til at prøve det af. Der findes mange virksomheder herhjemme, der via deres CSR-engagement er interesseret i at indgå samarbejder på en lang række områder og det kunne ligeså godt være med Jer At det giver mening er udenfor diskussion og nytteværdien er ikke til at komme udenom: Støtte og hjælp til udsatte grupper i samfundet Nye anderledes rollemodeller Menneske-til-menneske relationen Dedikerede og alternative interessenter 14

15 Kobling til erhvervslivet for målgruppen, frivillige, medarbejdere etc. Anderledes aktiviteter - evt. virksomhedsbaserede Kvalitative og kvantitative aktiviteter Positiv opmærksomhed fra erhvervslivet integration person til person bølgebryder, håb og muligheder Nye samarbejdsformer for målgruppen interessenterne organisationen, foreningen, frivilliggruppen etc. Inspirations - og erfaringspalette fra erhvervslivet Det ligeværdige samarbejde øjenåbner, gensidig respekt, inspiration etc. Fremtidige partnere for organisationen, foreningen, frivilligruppen etc. Afsluttende til begge parter Vi vil benytte denne lejlighed til at opfordre begge parter til at tage kontakt. Alle parter kan efter vores bedste overbevisning have store fordele ved at beskæftige sig med emnet og indgå et samarbejde. Afslutningsvis skal følgende råd gives videre: Opfat det som et ligeværdigt partnerskab Afstem forventninger Spild ikke hinandens tid Gør processen så gennemsigtig, åben og visuel som muligt. Inddrag medarbejdere og frivillige Hav et oprigtigt og reelt ønske om, at begge parter får noget ud af relationen Kommunikér og lær hinanden at kende Opfat jeres forskelligheder som styrker Planlæg og organisér Lav en kontrakt 15

16 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3.sal 1300 København K Telefon Fax

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde FrivilligBørs en metode til at skabe lokalt samarbejde ? Hvad er en FrivilligBørs En FrivilligBørs er en metode, hvor man skaber en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder Kursus v. EnviNa v. Marie Baad Holdt, NGO Academy Program Hvad er samskabelse? Forskellige former for samarbejder Hvorfor samarbejde og

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! ALLE HAR TALENTER VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup Telefon 25 77 86

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

DRØM. vi har en. Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00. invitation

DRØM. vi har en. Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00. invitation invitation vi har en DRØM Afsluttende konference Drengeklubprojektet Dansk Flygtningehjælp Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, DK 1553 København V Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00 Formål:

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere