Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest"

Transkript

1 Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

2 Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter, også med det formål at påvise over for fremtidige projekter samt det offentlige, hvordan forandringer kan opnås og hvilken værdi, de skaber. Følgende notat beskriver kort Lind Invests holdning til socialt ansvar. Notatet giver et overblik over, hvordan Lind Invest mener, at vi bedst er med til at løfte vores sociale ansvar. Notatet opstiller de kriterier, vi finder vigtige, når vi vurderer sociale projekter og organisationer. Notatet vil fremadrettet kun omtale projekter. Dette skal imidlertid ikke ses som begrænsende for støtte til organisationer o.l. - Lind Invest yder gerne støtte til forskellige former for sociale aktiviteter samt organisationer gennem f.eks. driftsmidler, engangsbeløb eller længerevarende commitments, såfremt disse opfylder vores kriterier. Kriterierne er opsat, da vi mener, at det er opfyldelsen af disse, der sikrer, at mest mulig effektiv støtte når den specifikke målgruppe. Udarbejdelsen af notatet sker løbende og i takt med de overvejelser, vi gør os i Lind Invest. 1. Formål og baggrund Hos Lind Invest mener vi, at vi alle har et ansvar et ansvar over for hinanden og det samfund, som vi har valgt at være en del af. Hvis man ønsker at være en del af fællesskabet, er man også forpligtet til at bidrage, for med goder følger pligter, ellers kan tingene ikke hænge sammen på sigt. Hos Lind Invest er vi os dette ansvar meget bevidst, og vi ønsker derfor at støtte op om samt deltage i projekter, som skaber social og samfundsmæssig værdi. Vi arbejder med en katalytisk og proaktiv tilgang til det at støtte sociale projekter. Det vil sige, at vi følger en strategi baseret på stort engagement i projektet, hvor vi fokuserer på den langsigtede forandringsproces og klare effektmål. Det er essentielt for os, at de ressourcer, der bliver investeret i sociale projekter, skaber så stor en effekt for den specifikke målgruppe som muligt, og at vi objektivt kan måle effekterne af indsatsen samfundsmæssigt og socialt. Disse to forhold vores høje engagement samt fokus på dokumenteret effekt gør, at vi vurderer projekter i dybden og stiller os kritiske overfor at få den bedst mulige forståelse af både problemet og den måde, projektet ønsker at løse dette på. Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter, også med det formål at påvise over for fremtidige projekter samt det offentlige, hvordan forandringer kan opnås og hvilken værdi, de skaber. Vi ønsker derfor, at der sker en tilbagemelding og rapportering af projekterne løbende, da dette, sammenholdt med en generel gennemsigtighed, gør, at vi alle kan blive bedre og derved optimere hjælpeindsatsen og eventuelt justere projektforløbet, hvis der er evidens herfor.

3 2. Vores fokusområder Ud over de bagvedliggende tanker om langsigtet engagement og dokumenteret effektmåling baserer vi i Lind Invest vores sociale investeringer på en række fokusområder. Følgende er kriterier, som Lind Invest sætter fokus på i overvejelserne omkring støtte til nye sociale engagementer. Kriterierne fungerer ikke som endelige krav men som indikation på de fokusområder, vi finder vigtige. Aktiv indstilling til det at hjælpe langsigtet Det er vigtigt for Lind Invest, at de sociale projekter der støttes arbejder aktivt med at skabe en forandringsproces, som skal afhjælpe og forbedre målgruppens forhold. Herunder hører det, at indsatsen sigter mod at skabe en langtidsvirkning samt at fastholde effekten ved løbende opfølgning. Udgangspunkt i det lokale, men åben for større perspektiv Lind Invest har som udgangspunkt fokus på det lokale men kan projekterne følges tilstrækkeligt tæt, og er der mulighed for rapportering og tilfredsstillende gennemsigtighed, er den geografiske placering af mindre betydning. Rapportering og gennemsigtighed Det er essentielt, at de projekter, der støttes, har en høj grad af gennemsigtighed med metoder og mål og derudover har en klar plan for, hvordan der kan rapporteres på de resultater, der opnås. Klare målsætninger Lind Invest lægger vægt på, at sociale projekter har en klar målsætning med en veldefineret strategi for, hvordan målgruppen bedst hjælpes. Dette inkluderer at have klart definerede succeskriterier, og at disse er målbare således, at det kan evalueres, om de opstillede mål er blevet opfyldt. Det vægter højt, at projektet både har en overordnet målsætning (missionserklæring) samt en række mere specifikke succeskriterier. Måling af effekten En helt central del af Lind Invests tilgang til socialt ansvar er, at der måles og vurderes, om der er et fornuftigt forhold mellem de inputs, der bruges i projektet, og den effekt, der skabes for målgruppen og samfundet generelt. 1 krone brugt et sted kan ikke bruges et andet, så derfor er vi meget bevidste om, at de midler, der doneres til sociale projekter, går til de projekter, som skaber størst muligt værdi og effekt. Forventningerne til effektmåling afhænger af projektet størrelse og tilgang. Dette er beskrevet i afsnittet nedenfor.

4 Omkostningsbevidst og behov for finansiering Et vigtigt parameter når projekter og organisationer vurderes, er deres evne til at arbejde omkostningseffektivt og derved sikre, at flest mulige midler går til de centrale opgaver med at hjælpe målgruppen. Det spiller også ind i overvejelserne, om projektets centrale behov ligger inden for de ressourcer Lind Invest kan bidrage med, herunder finansiel støtte samt sparring og rådgivning omkring processer og planlægning. Andre vigtige interessepunkter Når projekter vurderes, er der en række spørgsmål, som ofte vil gå igen fra Lind Invests side. Disse er gengivet her for at give en indikation om, hvad der udover de tidligere nævnte kriterier vurderes ud fra. Foreligger der en struktureret plan for, hvordan målsætningerne opnås? Hvordan vurderes det, om projektet har været en succes? Hvordan styres projektet? Hvordan er strukturen i organisationen/mellem samarbejdsparterne? Er der en klar ansvarsfordeling i og ledelse med projektet? Står der initiativrige, drivkraftige og ressourcefulde personer bag projektet, og er der en god forståelse mellem disse projektledere og Lind Invest. 3. Effektmålingen Kriterierne, som beskrevet ovenfor, er de samme uanset projektet eller organisationens størrelse. Både små og store projekter forventes at have skarpt fokus på disse punkter. Med effektmåling står det dog klart, at det ikke er muligt at forvente samme niveau af mindre og enkeltstående projekter som ved større og længerevarende aktiviteter. Mindre og korte projekter Som et absolut minimum er det nødvendigt, at man ved et projekt af mindre omfang kan måle, om de omstillede målsætninger er nået. Dette vil kunne bruges til at lave en mere dybdegående vurdering af, om der er et fornuftigt input-output forhold i projektet. Output kan i mindre projekter f.eks. måles i antal personer hjulpet, antal donerede måltider eller lignende. For at kunne vurdere værdien af disse output kan der inddrages eksisterende research, erfaringer fra tidligere og lignende projekter samt anden relevant data som baggrund. Det er derfor som minimum et krav, at de 3 kriterier 1) Klare målsætninger 2) fornuftigt input-output forhold og 3) relevant baggrundsinformation, skal være tilstrækkeligt beskrevet således, vi har en tro på, at projektet også skaber en vis langtidsvarende værdi for individet og samfundet.

5 Længerevarende og større projekter I forhold til de mindre projekter er der ved længerevarende engagementer flere forskellige måder, hvorpå effektmåling kan udvides til at inddrage et samfundsmæssigt perspektiv. En mulighed som Lind Invest tidligere har benyttet, er at udarbejde en Social Return on Investment analyse, hvor den sociale indsats forsøges omsat til en monetær værdi. Dette giver en indikation om, hvor meget værdi (målt i kroner), der bliver skabt for hver krone investeret i projektet. En anden tilgang kunne være at følge op på, om de effekter, man forventer målgruppen vil opleve på længere sigt, også manifisteres. Dette indebærer, at følge deltagerne i projektet tæt og vurdere, om effekten vedligeholdes og afspejles i konkret værdi for samfundet dette gøres f.eks. ved hjælp af forskellige former for kvantitative observationer eller spørgeskemabesvarelser. Kan dit projekt/din organisation sætte ved størstedelen af følgende punkter: Projektet har klart definerede målsætninger og succeskriterier Projektet har fokus på langsigtet forandring og værdiskabelse Rapportering samt generel gennemsigtighed er gennemgående i projektet Effektmåling i forhold til projektets størrelse Lokalt fokus / mulighed for at følge projekterne tilstrækkeligt tæt Fokus på at projektet er omkostningsbevidst Der er en plan for, hvordan det vurderes om målsætningerne er nået Der er en tydelig struktur i projektet og mellem samarbejdsparterne Der er en klar ansvarsfordeling i projektet så er du velkommen til at sende en beskrivelse af projektet med udgangspunkt i overnævnte punkter. Henvendelser og eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Andersen på

6 Notat om kriterier for socialt ansvar Lind Invest, 2014

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere