Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar"

Transkript

1 MAGASINET NR TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede pegefingre 38 Slut med forfrosne håndværkere 4 Gamle støvsugere belaster indeklimaet 42 Holdbart helbred på bagagebåndet 44

2 Tema: Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig Virksomhedernes sociale ansvarlighed CSR kan have stor indvirkning på arbejdsmiljøet. Det skaber engagerede, stolte og tilfredse medarbejdere og det kan ses på bundlinjen. Tekst: Anders C. Østerby Foto: Søren Svendsen Det kan betale sig at være en socialt ansvarlig virksomhed. Hvis man arbejder strategisk og systematisk med CSR, Corporate Social Responsibility, kan man ikke alene få gladere, sundere, mere loyale og tilfredse medarbejdere. Det kan rent faktisk også ses på bundlinjen; medarbejderne får færre sygedage, de bliver mere effektive og yder gerne en ekstra indsats. En af dem, der tegner det billede, er Maarten van Engeland, direktør i ISS og formand for Virksomhedsforum for 1 Socialt Ansvar og for CSR-Fonden. Han 24 Magasinet Arbejdsmiljø 2/2012

3 Fakta om CSR CSR defineres af EU som virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet, og det dækker over, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. CSRinitiativer er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov. Magasinet Arbejdsmiljø 2/

4 Tema: Corporate Social Responsibility 2 har netop i samarbejde med en sociolog undersøgt, hvad det betyder for arbejdsmiljøet at arbejde med CSR i virksomheden. Vores undersøgelse viser, at der er større arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed i de team, hvor der er en høj grad af mangfoldighed og familiefølelse. Man giver hinanden en hånd og gør en ekstra indsats for, at man lykkes som team, fortæller Maarten van Engeland. I ISS er en af de overordnede holdninger, at sygdom er et fælles ansvar, og at arbejdspladsen skal være aktiv omkring at få en sygemeldt medarbejder tilbage på arbejde. Den tilgang betyder ifølge direktøren, at medarbejderne i de enkelte team føler sig mere ansvarlige over for hinanden. Hvis en teamkollega er syg, dækker man for eksempel ind. Man udviser omsorg og interesserer sig for hinandens hverdag, viser undersøgelsen. Men det giver også bedre resultater. Medarbejderne yder en bedre service, der er færre omkostninger til spild og sygefravær og fejl og mangler. Det viser sig 5 gode CSR-råd til lederen 1. Din CSR-indsats skal starte fra toppen. Den skal være forankret i topledelsen, og der skal være hjerte bag. Ellers vil dine medarbejdere opdage, at det er falsk. 2. Udtryk din CSR-strategi i klar og tydelig kommunikation til medarbejderne. 3. Følg op med initiativer, der understøtter strategien. Har du sagt, at du vil ansætte flere medarbejdere i alderen år, så gør det. Vis med dine handlinger, at du mener det, ellers bliver det hult. 4. Sæt ord på, hvorfor du gør det. 5. Gør noget inden for CSR, fordi du vil det, ikke fordi det er et modefænomen. Det giver troværdighed. Kilde: Maarten van Engeland, ISS. CSR i ISS: Mangfoldighed. Et center for mangfoldighed skal sikre, at alle også de mere end nydanske ansatte fra over 130 lande har mulighed for at gøre karriere. Jobudvikling. Virksomheden har gennemført flere projekter, der sætter fokus på at hjælpe mennesker med funktionsnedsættelse, indvandrerkvinder og traumatiserede ind på arbejdsmarkedet. Trivsel. ISS har fra 2007 til 2009 øget antallet af uddannelsesdage fra til om året. Kilde: ISS. direkte på bundlinjen, pointerer Maarten van Engeland. CSR virker positivt CSR kan defineres som den frivillige indsats, der gøres ud over det, man er forpligtet til gennem love og reguleringer. Mange initiativer, der er relaterede til arbejdsmiljøet for eksempel et sundhedstjek eller tilbud om gratis motion i arbejdstiden kan have en direkte positiv effekt på arbejdsmiljøet. Men også andre typer CSR-aktiviteter kan indirekte påvirke arbejdsmiljøet. Vores medarbejdere fik den idé at donere 10 pct. af vores julegavebudget til Røde Kors, og de kr. gik til en sommerlejr for dem, der ikke havde råd til ferie. Lejren var drevet af frivillige ISS ere, og det var en fantastisk følelse at se så mange mennesker være taknemmelige. Det gør vores medarbejdere stolte, siger Maarten van Engeland. Han bakkes op af Lise Granerud, som er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun har forsket i, hvordan CSR kan bruges som redskab til at forbedre arbejdsmiljøet, og hun mener, at det kan have en afsmittende positiv effekt at arbejde med CSR. Deciderede arbejdsmiljøaktiviteter kan have en både direkte og indirekte effekt. Et sundhedstjek kan for eksempel påvirke sundhedstilstanden, men det kan også give medarbejderne en følelse af, at der bliver taget hånd om dem, siger Lise Granerud. Men CSR er en bred palet af aktiviteter for eksempel inden for miljø, og de spiller ikke altid sammen med arbejdsmiljøet på en positiv måde. Hvis medarbejderne ikke bliver taget med på råd og føler, de får trukket noget ned over hovedet, kan virksomhedens fine CSR-hensigter ende med at blive en ekstra stressfaktor i en i forvejen travl hverdag. Der kan være en række indsatser, som medarbejderne kan føle er irriterende, belastende eller ekstra arbejde. Så det kan også have en stor afledt negativ indflydelse, forklarer Lise Granerud. Mange kan se fordelen CSR har på få år bredt sig fra at være noget, som især de fremmeste erhvervsledere og handelshøjskolefolk beskæftiger sig med, til at være allemandseje. Også arbejdsgiverorganisationer har afdelinger, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af CSR-området. I Dansk Industri (DI) oplever arbejdsmiljøkonsulent Jan Lorentzen, at mange af DI s medlemmer gerne vil yde en indsats for et godt arbejdsmiljø, der ligger ud over lovgivningskravene. En høj grad af social ansvarlighed er både vigtig for medarbejdernes trivsel og virksomhedens kerneopgave. I det hele taget har virksomhederne en selvstændig interesse i at fremstå som ansvarlige både over for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, siger han. Jan Lorentzen mener, det betaler sig for virksomhederne at investere i at være en socialt ansvarlig arbejdsplads og gøre noget ekstra for arbejdsmiljøet. Det kommer dem til gode på mange måder. Blandt andet kan social ansvarlig- 26 Magasinet Arbejdsmiljø 2/2012

5 hed bidrage til fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere, ligesom det kan være netop det, der gør, at virksomheden vinder en udbudsrunde, siger han. CSR er ikke en sidevogn Hvis en virksomhed beslutter at gå ind i et mere strategisk og målrettet arbejde med CSR, kan det placeres i både samarbejdsorganisationen, arbejdsmiljøorganisationen, HR og kommunikation eller e gentli ge CSR-afdelinger, som mange større virksomheder har i dag. Men det væsentlige er, ifølge Mads Øvlisen, formand for Rådet for Samfundsansvar, at arbejdet med CSR forankres i ledelsen. Ledelsen skal opfatte CSR som vigtigt for virksomhedens overlevelse og udvikling. Ledelsen skal satse på det og skubbe på, for at medarbejderne får forpligtelse og mandat til at arbejde med det. Hvor det ligger i organisationen, er underordnet, men det skal ejes af alle i de yderste ringe af organisationen. Jan Lorentzen, DI, supplerer: CSR er mange ting, så man skal sørge for, at der er samarbejde på tværs i virksomheden. CSR er ikke et sideprojekt. Vi skal væk fra sidevognstænkningen og i stedet have en bred dialog mellem de forskellige instanser, der arbejder med det. Det kan sikre en udvikling og en strategisk forankring af beslutningerne, siger Jan Lorentzen. 3 Tekst: Anders C. Østerby Foto: Søren Svendsen De gode initiativer smitter CSR-relaterede aktiviteter i mindre virksomheder kan styrke arbejdsmiljøet. Blandt andet frivilligheden og muligheden for at tilpasse sin indsats gør, at de mindre virksomheder er motiverede for at gøre noget ekstra for arbejdsmiljøet. Mange aspekter af arbejdsmiljøet er reguleret ved love og regulativer. Men en hel del bløde områder kan med fordel styrkes ved hjælp af CSR-begrebet i små og mellemstore virksomheder. Det viser et forskningsprojekt fra Copenhagen Business School (CBS) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). I projektet undersøgte forskerne, hvordan CSR-indsatsen i 24 mindre virksomheder påvirkede arbejdsmiljøet. Konklusionen er, at de fleste aktiviteter påvirker arbejdsmiljøet i en vis udstrækning. Som ansvarlig virksomhed gør man jo meget for sine medarbejdere, og det er oplagt at arbejde mere med CSR. Hvis medarbejderne inddrages, kan CSR-relaterede aktiviteter have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Også hvis det er støtte til grøn energi og vindmøller, siger Lise Granerud, forsker ved NFA og den ene af forskerne bag projektet. En af definitionerne på CSR-aktiviteter inden for arbejdsmiljø er, at det er en indsats, der ligger ud over de lovregulerede røg, støj og møg-områder. Og netop frivillighedselementet skaber motivation hos de små virksomheder, fordi indsatsen i højere grad kan tilpasses de individuelle behov end den traditionelle arbejdsmiljøregulering. Det er flødeskum til arbejdsmiljøet. Det er en anden måde at arbejde med arbejdsmiljø på, fordi det sker af egen motivation og drivkraft, siger Dorte Boesby Dahl. Hun er ph.d.-studerende og en anden af forskerne bag projektet. Pral af din indsats Ifølge Dorte Boesby Dahl er der et potentiale i mindre virksomheder for at forbedre arbejdsmiljøet gennem CSR. Vi skal ikke forvente, at de laver store, forkromede CSR-planer. Det har de ikke ressourcer til, og generelt er ordet strategi grænseoverskridende, fordi de har for travlt i hverdagen til at lægge langsigtede strategier. Derfor foregår det ofte uformelt og ad hoc, siger hun. 1 Magasinet Arbejdsmiljø 2/

6 Tema: Corporate Social Responsibility 2 2 Dorte Boesby Dahl anbefaler, at virksomhederne som minimum bliver bevidste om, hvad de gør i forvejen, og kommunikerer det udadtil. Måske har de en frugt- eller motionsordning eller en diætist tilknyttet. For selv om mange helst ikke praler af deres CSR-aktiviteter, kan det have en positiv virkning at fortælle om det. Det er attraktivt for kunderne. For eksempel er en kommune interesseret i at handle med en virksomhed, der har et godt arbejdsmiljø. Og hos medarbejderne kan der opstå en gejst eller stolthed over at tilhøre en virksomhed, der gør noget ekstra, siger hun og suppleres af Lise Granerud: Det, at kunderne stiller krav til CSR, kan være med til at få de små og mellemstore virksomheder til at interessere sig mere for det og blive mere systematiske. Mange små virksomheder gør allerede meget ekstra for arbejdsmiljøet, men de kan blive mere systematiske og synlige. Mit budskab er: Gør meget, bliv mere systematiske og mere synlige. Så har vi en forventning om, at det også smitter af på arbejdsmiljøet. 3 Nyt værktøj Et større forskningsprojekt om CSR er i gang i øjeblikket, og i den forbindelse bliver der udviklet et online værktøj målrettet små og mellemstore virksomheder. Værktøjet skal efter hensigten blandt andet hjælpe virksomhederne til at blive mere bevidste om, hvad de allerede gør, blive mere systematiske i deres CSR-indsats og bruge det mere aktivt over for deres kunder. Værktøjet, som er ved at blive afprøvet netop nu, skal også kunne klæde virksomhederne på til fremtiden, for det er forskernes forventning, at der vil blive stillet større krav til afrapportering af, hvordan de driver deres virksomhed. Tekst: Anders C. Østerby Foto: Søren Svendsen Grundfos anden bundlinje Pumpeproducenten Grundfos er en pionér på CSR-området og har arbejdet med social ansvarlighed længe inden, det blev moderne på ledelsesgangene. De gjorde det, længe før social ansvarlighed kom på handelshøjskoleskemaet og fik den fine betegnelse Corporate Social Responsibility, CSR. Siden grundlæggelsen i 1945 har pumpegiganten Grundfos i Bjerringbro taget stor del i lokalsamfundet og handlet ud fra en social ansvarlighed. Det kastede i 2011 en pris som Årets Arbejdsplads af sig og to priser uddelt af CSR Fonden. I dag har virksomheden for alvor taget betegnelsen CSR til sig. Mogens Lindhard har for eksempel fået den internationalt klingende titel CSR Manager, og han fortæller, at social ansvarlighed er en del af Grundfos værdigrundlag. Det er en selvfølge. For det første føler vi, at vi skal være ansvarlige. For det andet får vi meget igen ved at opføre os ordentligt, blandt andet tilfredse medarbejdere, der trives. Som stor virksomhed i et lille lokalsamfund har Grundfos en særlig forpligtelse til at hjælpe, mener Mogens Lindhard. Kilde: Lise Granerud, NFA. 28 Magasinet Arbejdsmiljø 2/2012

7 På Grundfos i Bjerringbro betragtes social ansvarlighed som en selvfølge og er en del af virksomhedens værdigrundlag. Vores grundlægger (Poul Due Jensen, red.) sagde: Uanset hvem du er, har du noget, vi i fællesskab kan drage nytte af. Om ikke andet kunne man feje i produktionen. I 1968 blev der oprettet et beskyttet værksted i samarbejde med åndssvageforsorgen, hvor medarbejdere blev ansat på særlige vilkår, så det er noget, vi altid har gjort. Man tænker ikke over det i det daglige, men det giver en god fornemmelse, at der er plads til alle, forklarer Mogens Lindhard. Mere bevidste om effekten Mogens Lindhard ser CSR som den overordnede paraply, hvor blandt andet bæredygtighed og social ansvarlighed hører til, deriblandt også ansvarlighed over for medarbejderne. Vi gør meget for medarbejderne og forsøger hele tiden at blive bedre. Vi kommer snart med en ny sundhedsstrategi, hvor sundhed og trivsel er mere i fokus. At medarbejderne ikke kommer til skade, at de får uddannelse, at de har den rigtige balance mellem de aktiviteter, de har i deres liv, at de ved noget om sund kost og motion. Det giver stolte og loyale medarbejdere. Og det giver et godt image, som viser sig på den anden bundlinje. Det er svært at gøre op i penge, men for eksempel får vi rigtig mange uopfordrede ansøgninger, så vi skal ikke bruge så mange ressourcer på at rekruttere, siger han. Ifølge Mogens Lindhard arbejder Grundfos meget mere strategisk og systematisk med CSR end tidligere. Ledelsen er blevet mere bevidst om effekten og gør mere ud af at fortælle om sin indsats end tidligere. Virksomhedens samfundsansvar skal tænkes ind i forretningens strategi. Det skal give mening i forhold til forretningen, og vi forsøger da at differentiere os fra vores konkurrenter på den måde. Det er naturligt, siger Mogens Lindhard. 3 4 bud på CSR i Grundfos 1. Grundfos sætter penge af til uddannelse af medarbejderne, så den enkelte altid er udrustet med værdifuld viden. 2. Grundfos har partnerskabsaftaler med fem kommuner, som dækker 85 pct. af Grundfos medarbejdere. Samarbejdet omhandler afklaring af borgere på passiv forsørgelse. 3. Grundfos fastholder 87 pct. af alle langtidssyge medarbejdere. 4. Grundfos vil arbejde mere med sund kost og med at informere om, hvor vigtigt det er at holde sig i form, så man bedre kan holde til sit arbejde. Kilde: CSR Manager Mogens Lindhard, Grundfos. Magasinet Arbejdsmiljø 2/

8 Tema: Corporate Social Responsibility 30 Magasinet Arbejdsmiljø 2/2012

9 Spreder glæde i IKEA IKEA Odense har ansat tre udviklingshæmmede i job med løntilskud. En af dem er Trine Nielsen, som ud over selv at udvikle sig fagligt og socialt er med til at skabe glæde og motivation blandt sine kolleger. Tekst: Anders C. Østerby Foto: Søren Svendsen Trine Nielsen er 26 år og udviklingshæmmet. Det sidste år har hun trods sit handicap arbejdet i IKEAs store varehus i Odense. Først seks måneder i praktik og det sidste halve år i job med løntilskud. Hun arbejder i serviceafdelingen og i Småland, som er et legeland, hvor børnene kan hygge sig, mens forældrene kigger på møbler. Trine Nielsen sørger for, at der er papir og blyanter til børnene, hun vasker tøjdyr og sørger for, at der ikke ligger noget og flyder eller er i stykker. Jeg har gode øjne til at se, om noget er i stykker. Så afleverer jeg det til dem, der skal reparere det, og siger det her er ødelagt, siger Trine Nielsen, som også afløser for sine kolleger i selve legelandet. IKEA Odense har ansat Trine Nielsen gennem et samarbejde med Odense Værkstederne, som er et tilbud i Odense Kommune til voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her udvikler de udviklingshæmmede blandt andet deres 1 Odense Værkstederne Er et dagbeskæftigelsestilbud til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som arbejder med at udvikle de handicappedes kompetencer, så de forbedrer deres chancer for at kunne fungere i et skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Har i øjeblikket 60 personer ude i job. Det koster virksomheden kr. i timen at ansætte en medarbejder fra Odense Værkstederne i et skånejob, fordi vedkommendes forsørgelsesgrundlag er en førtidspension. Der ydes tilskud til lønnen på ca. 20 kr. i timen. Kilde: Odense Værkstederne. Magasinet Arbejdsmiljø 2/

10 Vi skal også være mangfoldige. Vi skal afspejle samfundet og vores kunder, og Trine Nielsen er også en af vores kunder, siger Mette Andersen og tilføjer, at arbejdspladsen får meget igen, fordi de ansatte fra Odense Værkstederne spreder arbejdsglæde og begejstring. De går rundt med store smil og er meget engagerede i deres job. Det smitter. Og deres kolleger lærer noget og udvikler sig ved at arbejde sammen med dem. De bliver mere tolerante og lærer noget om samarbejde, siger Mette Andersen. Revideret udgave med flere nyheder Koster meget tid En af Trines teamkolleger, Birthe Lydal Nielsen, føler sig stolt af at arbejde i en rummelig virksomhed. Det betyder meget, at alle får en chance, og at der er plads til forskellighed. Det gør mig glad. Jeg har selv oplevet at komme hertil som praktikant, og den måde, huset er på, gør, at man føler sig velkommen. Det giver motivation, siger hun. Martina Halama har som leder gjort meget for at være nærværende og til stede for at hjælpe Trine Nielsen på plads. Hvis man vælger at gøre det, skal man prioritere tiden til det. Hvis hun er ked af det, skal jeg tage tiden til at tage hånd om hende. Ellers kan det ikke fungere, slår hun fast og bakkes op af Ole Lundager Jensen, som mener, det netop er altafgørende, at virksomheden prioriterer den udviklingshæmmede og tager sig tid til at hjælpe ham eller hende især i starten. Jeg kan snakke med alle om Trine Nielsen, fordi alle kender hende og ved, hvordan hun har det. Det er ikke kun hendes kontaktperson, der kender hende. Når IKEA siger ja, tager de det alvorligt. Det koster ikke meget i løn, men det koster i tid, og det har de virkelig investeret. Jeg tror, det er derfor, det er lykkedes så godt 1 at integrere Trine Nielsen. 3 Opdater dit arbejdsmiljøarbejde Fakta om arbejdsmiljø 2012 er opdateret med Hvem har hvilket ansvar for arbejdsmiljøet Nye muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet Ledelsens (arbejdsgiverens) opgaver Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppens operationelle metoder Samarbejde og påvirkning af holdninger Køb bogen på Du kan læse mere om bogens indhold på Bogen koster kr. 210,- inkl. moms, men uden forsendelse Bredgade 45 B, 1260 København K, telefon Magasinet Arbejdsmiljø 2/

11 Tema: Corporate Social Responsibility Tekst: Anders C. Østerby Foto: Søren Svendsen Eksport af arbejdsmiljø Danske virksomheder har i dag en stor forpligtelse til at sørge for, at deres underleverandører i specielt tredjeverdenslande overholder vedtagne standarder for arbejdsmiljø og menneskerettigheder. Mads Øvlisen forklarer, at de virksomheder, heriblandt en del danske, der benytter sig af leverandører i eksempelvis tredjeverdenslande, gennem årene har fået bedre muligheder for at påvirke arbejdsmiljøet hos underleverandørerne. Tidligere forlod virksomheden bare leverandøren, hvis der var problemer. I dag har man en forpligtelse til at sætte leverandøren i gang med initiativer, der forbedrer arbejdsmiljøet. Det er kun, hvis der er tale om grove krænkelser, at man kan trække sig, siger Mads Øvlisen og forklarer, at de lokale virksomheder dermed får viden om og uddannelse i arbejdsmiljø. De er i mange situationer ikke vant til at tænke i værdiskabelse på den måde. Men de finder ud af, at når de investerer i bedre forhold og uddannelse af deres medarbejdere, så kan det højne deres produkts værdi. Også fordi kunderne tit er villige til at betale mere for produktet. Værdien af et menneske Det kan være en stor udfordring for små og mellemstore virksomheder at tjekke forholdene hos deres underleverandører. Derfor er det i nogle tilfælde brancheorganisationer, der tager sig af at inspicere og validere arbejdsforholdene under fremmede himmelstrøg. Blandt andre har Håndværksrådet sat CSR på dagsordenen i en global kontekst. I Danmark passer vi godt på vores medarbejdere. I udviklingslandene værdsætter virksomhederne sjældent værdien af deres medarbejdere. Vi rådgiver og træner de lokale til at forstå værdien af et menneske og til at tage vare på den enkelte ved at undgå skader ved for eksempel monotont arbejde. Men det er en lang proces, indrømmer Henning Høy Nygaard, der er udviklingschef i Håndværksrådet. Et eksempel på Håndværksrådets arbejde er et projekt, som skal opgradere kenyanske virksomheder inden for CSR i samarbejde med deres danske forretningspartnere. Projektet involverer ni danske og ni kenyanske virksomheder. Jeg oplever, at de danske virksomheder gerne vil tage den dagsorden med ud. Tit ved de bare ikke hvordan, siger Henning Høy Nygaard. 3 Global Compact Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 3. Virksomheden bør opretholde forenings friheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 7. Virksomheden bør støtte en forsigtigheds tilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse virksomheder i 135 lande og heriblandt 244 danske virksomheder og organisationer har tilsluttet sig FN s Global Compact. Kilde: samfundsansvar.dk og unglobalcompact.org 34 Magasinet Arbejdsmiljø 2/2012

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere