Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

2 Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og naturkatastrofer kan ikke løses af enkelte aktører alene. Virksomhederne spiller en væsentlig rolle i de samarbejder, der skal til. Rådet for Samfundsansvar mener, at fokus på forretningsdrevet samfundsansvar er vejen frem mod at skabe både bæredygtige virksomheder og et bæredygtigt samfund. Danske virksomheder kan og skal være med til at løse de globale udfordringer, både fordi det er dansk forretningsskik at bistå, når man kan - har du evnen, har du pligten - og fordi der heri ligger en række positive erhvervsmæssige muligheder for vore virksomheder. Danske virksomheder har en konkurrencefordel i kraft af, at de har lang erfaring med at efterleve høje standarder på f.eks. medarbejder- og miljøområdet, at bruge menneskelige ressourcer strategisk og med omtanke, samt at være innovative og tilbyde nye bæredygtige produkter og ydelser. Det er vigtigt, at de anvender denne særlige styrkeposition også til Danmarks fordel. Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Et forretningsmæssigt syn på samfundsansvar kan både bidrage til at øge virksomheders vækst og konkurrenceevne og samtidig skabe sociale og miljømæssige fremskridt for samfundet. I Danmark kalder vi det forretningsdrevet samfundsansvar. Denne pjece giver en række eksempler på danske virksomheder, der arbejder strategisk med samfundsansvar og har integreret indsatsen i kerneforretningen. Eksemplerne viser, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar kan bidrage til at øge udbud og efterspørgsel efter bæredygtige produkter, fremme innovation og partnerskaber, øge beskæftigelse og social inklusion på arbejdsmarkedet samt styrke forbrugernes tillid til virksomhedens produkter og ydelser. Som formand for Rådet for Samfundsansvar er jeg derfor glad for, at Erhvervsstyrelsen med denne pjece sætter fokus på, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar udfoldes i praksis i en række danske virksomheder og det er mit håb, at eksemplerne kan fungere som inspiration for andre virksomheder både nationalt og internationalt. Mads Øvlisen Formand for Rådet for Samfundsansvar

3 Bæredygtighed er fuldt integreret i Novozymes forretningsmodel Novozymes forretning er industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser, og virksomheden er i dag førende i verden inden for bioinnovation. Novozymes løsninger anvendes i produktionen af en lang række produkter som fx biobrændsel, vaskemidler, fødevarer og dyrefoder.»novozymes løsninger sparer energi og råstoffer og reducerer spild. Så når vi placerer bæredygtighed øverst på forretningsdagsordenen, er det ikke alene fordi, det er det rigtige at gøre. Det skaber også håndgribelige forretningsmæssige fordele i form af øget efterspørgsel efter vores bæredygtige løsninger. Samtidig styrker det vores omdømme, så vi kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere«, siger direktør for bæredygtig udvikling Claus Stig Pedersen. #01 Forankring af samfundsansvar i forretningen Virksomheders omdømme og konkurrenceevne styrkes, når samfundsansvaret er forankret i forretningsstrategien og tænkt ind på alle niveauer i organisationen og i alle beslutningsprocesser. Det viser erfaringer fra flere danske virksomheder. Ved at gøre samfundsansvaret til en integreret del af virksomhedens kerneforretning, fastholdes også ledelsens fokus og opbakning til aktiviteterne. I sidste ende skaber det forretningsdrevne samfundsansvar sociale og miljømæssige fremskridt og kommer dermed til at fungere som en løftestang for ansvarlig vækst. Ledere måles på bæredygtighed Hos Novozymes er bæredygtighed fuldt integreret i forretningsmodellen. Virksomhedens erfaring er, at indsatsen bliver både mere ægte og mere effektfuld, når bæredygtighed afspejles i den måde der prioriteres, aflønnes og rapporteres på. For eksempel sætter Novozymes hvert år mål for, hvad der skal opnås på både det økonomiske, sociale og miljømæssige område.»bæredygtighed er først rigtigt integreret, når lederne bliver målt på de sociale og miljømæssige resultater på samme måde som på de økonomiske resultater. Derfor er der procenter på, hvor stor en del af ledernes årsbonus, der afhænger af de forskellige mål. Hvis vi ikke når målene, bliver bonus reduceret. I 2008 kostede det lederne 5 % af årsbonus at Novozymes udledte for meget CO2. Så der er direkte afregning«, fortæller Claus Stig Pedersen. CSR specialister støtter ledelsesgruppe For at sikre den løbende integration af bæredygtighed i alle relevante beslutningsprocesser og forretningspraksisser har Novozymes etableret en tværgående ledelses gruppe. I gruppen sidder ledelsesrepræsentanter fra alle væsentlige funktioner blandt andet Forskning & Udvikling, Salg & Marketing og Økonomi. Gruppen rapporterer direkte til direktionen og er ansvarlig for at udvikle Novozymes bæredygtighedsstrategi og at sætte mål for indsatsen. Desuden har Novozymes en stor stabsfunktion med CSR-specialister, der støtter ledelses-gruppen i at udvikle og implementere bæredygtighedsstrategien.»der er et meget tæt samarbejde mellem CSRspecialisterne i min afdeling og forretningen. Mine medarbejdere kører fx projekter i Salg & Marketing, og jeg har medarbejdere derfra, som kører projekter hos mig. På den måde flyder vores ressourcer sammen, og det er med til at sikre at bæredygtighed er integreret i forretningen, selvom det også er en udfordrende opgave, at være leder i sådan en organisation«, siger Claus Stig Pedersen.

4 Samfundsansvar kan spredes i leverandørkæden Aulunas samfundsansvar styrker relationen til både leverandører og kunder Auluna Leather Company designer og producerer skindtøj til eget brand og private label kunder. Størstedelen af skindtøjet fremstilles af leverandører i Kina, Indien og Pakistan. Auluna har 25 ansatte i Danmark og 14 medarbejdere i Kina. Samfundsansvar er en del af Aulunas værdigrundlag og forretningsstrategi, og virksomheden opfatter det som en salgsparameter på linje med pris, leveringstid og produktudvikling. #02 Har virksomheden styr på de miljømæssige og sociale forhold i hele leverandørkæden, beskytter det både virksomheden mod dårlig omtale og kan bruges aktivt til at brande virksomheden. Et strategisk samarbejde med leverandørerne om at forbedre de sociale og miljømæssige forhold kan reducere virksomhedens omkostninger og sikre produktkvaliteten. Men ofte vil det også være en forudsætning for, at virksomheden kan udvikle mere bæredygtige produkter og få nye markedsmuligheder. Samtidig bidrager strategiske udviklingssamarbejder med leverandørerne til at promovere internationale CSR-standarder i leverandørkæden og dermed til at fremme den globale ansvarlighed. Skandinaviske b2b kunder stiller flest krav Alle Aulunas leverandører skal underskrive og overholde virksomhedens Code of Conduct, som stiller høje krav til leverandørernes sociale og miljømæssige forhold. Kravene er blandt andet baseret på kriterierne for EU s miljømærke Blomsten og på anbefalingerne fra BSCI The Business Social Compliance Initiative. Virksomheden sælger skindtøj til hele Europa, men i følge Aulunas direktør Ole Overgaard, er det især de store skandinaviske detailkæder og andre b2b kunder, som udgør % af omsætningen, der går rigtigt meget op i, at der er styr på de sociale og miljømæssige forhold i hele leverandørkæden.»når vi stiller CSR-krav til vores leverandører handler det om, at vi skal kunne dokumentere, at vi er en seriøs og troværdig virksomhed, der løbende arbejder på at forbedre forholdene for mennesker og miljø. Vi bruger ikke CSR aktivt i markedsføringen af Auluna, men vi kan dokumentere vores indsats og fortæller altid kunderne åbent og ærligt om, hvad vi gør og hvilke udfordringer, vi møder«, siger Ole Overgaard. Leverandører skal inspireres til at gøre en indsats Auluna har et tæt samarbejde med leverandørerne og bestræber sig på at inspirere og uddanne både ejere og ansatte på fabrikkerne i CSR-forhold. Målet er, at de selv tager ejerskab til at gennemføre de forbedringer, der er nødvendige for at opfylde kravene i Code of Conduct. Aulunas medarbejdere i Danmark besøger ofte leverandørerne for at følge med i, om fabrikkerne og deres underleverandører gennemfører de aftalte forbedringer. Flere af fabrikkerne bliver også kontrolleret af en tredjepart. Desuden tilbyder Auluna kunderne at deltage på fabriksbesøg, hvilket styrker relationerne til både kunder og leverandører.»vores samarbejde og dialog med leverandørerne handler i høj grad om at bearbejde holdninger. Det er helt afgørende, at vores leverandører forstår, hvorfor det her er vigtigt, og ikke mindst hvad de selv kan få ud af det. Vi går selvfølgelig ikke på kompromis med grundlæggende menneskerettigheder og sikkerhed, men vi er nødt til at have en pragmatisk tilgang. Som en lille virksomhed har vi hverken påvirkningsmuligheder eller ressourcer til at gennemføre forbedringerne for dem. De skal selv gøre en indsats«, siger Ole Overgaard.

5 Social inklusion giver bedre grundlag for rekruttering Socialt engagement er en integreret del af Grundfos forretningsgrundlag Grundfos er en af verdens førende pumpeproducenter og koncernen er repræsenteret med selskaber i 55 lande. Grundfos leverer cirkulationspumper til vand, varme og air-condition og andre centrifugalpumper til blandt andet industri og vandforsyning. Grundfos har en lang tradition med hensyn til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, og selvom virksomheden i dag definerer det sociale og etiske ansvar bredere, så er beskæftigelsen af medarbejdere med reduceret arbejdsevne fortsat i fokus. #03 Kampen om de gode medarbejdere bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Især yngre medarbejdere foretrækker virksomheder, der arbejder seriøst med samfundsansvar. Samtidig påtager flere og flere virksomheder sig et socialt ansvar, blandt andet ved at beskæftige socialt udsatte i det lokalsamfund, hvor virksomheder ligger. Det er et meget synligt tiltag, der styrker virksomhedens image. Samfundsansvaret er dermed både et led i virksomhedens rekrutteringsstrategi og bidrager til at skabe arbejdspladser til mennesker, for hvem det ellers vil være næsten umuligt at finde arbejde til. Eksport af viden om samfundsansvar Grundfos samarbejder med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om projekter, der kan integrere udsatte grupper på en arbejdsplads. Det er en fortløbende proces, hvor tilbuddet tilpasses den enkelte person, lovgivning og krav på arbejdsmarkedet. Grundfos har et mål om at mindst 3 % af den samlede medarbejderskab skal være særligt udsatte grupper. I dag er man allerede oppe på næsten 4 % og traditionen med at integrere særligt udsatte mennesker er eksporteret til Grundfos produktionsselskaber i andre lande.»det er et princip, som handler om at tage sig af de udsatte mennesker, som bor i lokalsamfundet omkring fabrikken. Produktionsselskaberne kan selv beslutte hvilke grupper, de indsluser. I Indien er det mest fysisk handikappede, og i England er det mest udviklingshæmmede. Danmark fungerer som en slags videncenter, der qua sin historie tjener som inspiration for aktiviteterne i de andre lande. Fleksværkstederne i Danmark er 43 år gamle«, forklarer Kim Nøhr Skibsted, Vice President med ansvar for Grundfos Corporate Communication. Ikke bare noget vi skriver og taler om På Grundfos fleksværksteder er arbejdsopgaverne lettere end i den almindelige produktion, og arbejdstempoet er langsommere. Men derudover tilstræbes samme vilkår som i resten af virksomheden og medarbejderne er fuldstændigt integrerede og behandles på lige fod med alle andre medarbejdere.»der er ikke der tale om en social foranstaltning, men om menneskelige hensyn. De udsatte medarbejdere får hurtigt en ansvarsfølelse og et tilhørsforhold til virksomheden, og arbejdsglæden og engagementet bliver større, fordi de arbejder på lige vilkår. De er også involveret i udviklingen af nye produkter. For eksempel er vores fleksværksted i Bjerringbro gået foran i forhold til, hvordan Grundfos kan spare på energien og genanvende bestanddele«, fortæller Kim Nøhr Skibsted. Hos Grundfos er man overbevist om, at det sociale engagement er en forudsætning for, at alle medarbejdere aktivt deltager i udvikling af virksomheden, og at det i den sidste ende er dét, der skal sikre konkurrenceevnen.»vi oplever, at de kandidater der søger arbejde hos os, sætter pris på vores måde at gøre tingene på. Det er et meget synligt bevis på, at vi efterlever vores værdier, og at det ikke bare er noget vi skriver og taler om. Det giver stor troværdighed og autencitet. Og det giver loyale medarbejdere, som er stolte af at være her«, siger Kim Nøhr Skibsted.

6 #04 Codan indgår partnerskaber med NGO ere Codan koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Codan arbejder med samfundsansvar som en del af selskabets overordnede strategi, fordi man mener, at det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Dialog og partnerskab med stakeholdere Samfundets forventninger til, hvad der opfattes som ansvarlig adfærd, ændrer sig hele tiden og vil ofte være højere end lovkravene. Ved at føre en proaktiv stakeholderdialog får virksomheden et nyt syn på sig selv samt en vigtig indsigt i interessenternes forventninger og krav, som kan tages med i betragtning, når CSRindsatsen prioriteres. Samtidig sikrer virksomheden sig legitimitet overfor investorerne, der lægger stor vægt på, at virksomheder er i løbende dialog med omverdenen. Gennem partnerskaber kan virksomheden involvere interessenterne yderligere med henblik på at udvikle nye og mere bæredygtige produkter og ydelser. Dialog giver nyt syn på samfundsansvar Codan har løbende en åben og tæt dialog med sine interessenter og deltager gerne i den offentlige debat, når det er relevant for forretningen, og når Codan kan bidrage med konkret viden og saglige argumenter.»selvom CSR-arbejdet er forankret i virksomheden, så er der altid plads til forbedringer. Den helt klare gevinst ved at være i tæt dialog med vores interessenter er, at vi får set på os selv med andre øjne. Vi lærer for eksempel meget ved at arbejde sammen med NGO ere, fordi de tænker helt anderledes end os. Vi bliver udfordret på vores værdier og får inspiration til, hvordan vi i endnu højere grad kan koble forretning med ansvarlighed. Og det er jo netop målet med vores CSRarbejde«, siger Jeanette Fangel Løgstrup, der er direktør for Corporate Communications og CSR. Codans CSR-strategi blev defineret i 2007 og opdateret i 2011 med input fra blandt andet medarbejdere, kunder, forskere og eksperter.»der er ingen tvivl om, at de input vi har fået fra vores interessenter har haft stor indflydelse på strategien. Selvfølgelig er det i sidste ende ledelsen, der afgør, hvordan Codan skal arbejde med samfundsansvar, men det er bestemt i aktionærernes og ejernes egen interesse at vores interessenter er blevet hørt«, siger Jeanette Fangel Løgstrup. Klimaforandringer som indsatsområde For Codan er det afgørende, at selskabets CSR-indsats giver mening for både forretningen, medarbejdere og omverdenen. Derfor er klimaforandringerne et vigtigt indsatsområde for Codan. Ikke mindst fordi selskabet de senere år har oplevet flere og mere omfattende vejrrelaterede skader hos kunderne.»klimaforandringerne rammer lige ind i vores kerneforretning, fordi de øgede nedbørsmængder og mere ekstreme vejr påvirker både os og vores kunder i form af flere skader. Derfor har vi både en interesse og et ansvar for at vende den negative udvikling på klimaområdet. På kort sigt spiller vi en vigtig rolle i forhold til at dæmme op for de skader, der rammer danskerne i forbindelse med eksempelvis skybrud. På lang sigt kan vi være med til at støtte en mere bæredygtig udvikling via vores produkter og løsninger«, siger Jeanette Fangel Løgstrup I forhold til at gøre en forskel på den lange bane, har Codan indgået et 3-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på klimaforandringerne.»vi har inviteret WWF helt indenfor, da vi opfatter dem som en slags kritisk ven, der både kigger på vores produkter og processer. Det giver en helt anden tilgang, fordi der kommer ting frem, som vi ikke selv har tænkt på«, siger Jeanette Fangel Løgstrup.

7 Innovation og bæredygtighed sikrer forbrugertillid Der er allerede global konkurrence om bæredygtige produkter og serviceydelser, og de generationer der vokser op, stiller stadig højere krav til bæredygtighed. Når samfundsansvar er en del af kerneforretningen, kan det være en driver for innovation, der sikrer, at virksomheden hele tiden er på forkant med forbrugernes krav og forventninger. Det vil bidrage til at styrke forbrugertilliden til virksomhedens produkter og forretningsdrevet samfundsansvar vil samtidig bidrage til at stimulere forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtige produkter og serviceydelser. Bæredygtighed og innovation hænger sammen Selvom man kunne mene, at den efterhånden 50 år gamle LEGO klods i sig selv ikke har så stor påvirkning på miljøet som andre forbrugsgoder, som man bruger og smider væk umiddelbart efter, så er LEGO Koncernen fuldt ud opmærksom på det ansvar den har for at kunne leve op til deres løfte til omverdenen om positiv påvirkning. LEGO Koncernens tilgang til bæredygtigt produktdesign kaldes Design4Planet og er inspireret af koncepterne for Cradle to Cradle design og Life Cycle Assessment. Designfasen er central i forhold til at imødekomme miljømæssige udfordringer, fordi produktdesign og materialevalg har stor betydning for miljøpåvirkningen i hele værdikæden. Med Design4Planet vil virksomheden sætte nye standarder for, hvordan legetøjsindustrien kan integrere miljø- og klimahensyn i hele innovationsprocessen og skabe gennemsigtighed for værdikædens interessenter.»virksomhedens innovationsprocesser tager afsæt i to ting: Det ene er vores gamle motto det bedste er ikke for godt. Det andet er, hvad vores stakeholdere har af forventninger til, hvordan vi driver forretningen. Forbrugerne har stor tillid til LEGO brandet og meget høje forventninger til vores performance på miljø, etik og social ansvarlighed«, fortæller Helle Sofie Kaspersen, der er Vice President, Corporate Governance & Sustainability hos LEGO Koncernen.»Forbrugertillid tager meget lang tid at bygge op, men kan forsvinde meget hurtigt igen. Derfor er det så vigtigt, at både brandet og bæredygtigheden er afspejlet i innovationsprocessen, så vi hele tiden kan leve op til de meget høje forventninger, vi bliver mødt med«, siger Helle Sofie Kaspersen. Samfundsansvar er den rigtige måde Skærpede lovkrav til miljø og sikkerhed er en anden årsag til at innovation og bæredygtighed for LEGO Koncernen er to sider af samme sag. Virksomheden har hele tiden fokus på, hvordan de kan styrke indsatsen og hæve ambitionsniveauet.»vi har været foran lovgivningen i rigtig mange år, og det vil vi gerne fortsætte med at være. Derfor har vi fx lavet en klimaplan, hvor vi har fokus på, hvor energieffektive vi kan blive, ikke kun hos os selv men i hele vores værdikæde. Det vil vi nu bygge ind i hele den måde, vi driver innovationsprocessen på, så vi fx også tager hensyn til energiforbruget og dermed CO2-udslippet, når vi vælger materialer til vores produkter«, siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen tror man på, at integrationen af samfundsansvar i innovationsprocesserne i bund og grund skaber den bedste forretning, men hovedargumentet for at gøre det, er ikke altid kroner og ører.»nogle gange skal man bare gøre det, fordi det er det eneste rigtige at gøre«siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen er ansvarlighed en central parameter i innovationsprocesser LEGO Koncernen beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring. Virksomheden forsyner i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO klods. For LEGO Koncernen drejer ansvarlighed sig både om produktkvalitet og om etiske værdier, hvilket er dybt forankret i virksomhedens forretningsgrundlag. #05

8 #06 CSR-rapportering sætter Tivolis CSR-indsats i system Tivoli er en internationalt kendt forlystelsespark, der ligger i hjertet af København. Tivoli er et børsnoteret aktieselskab og er derfor blandt de danske virksomheder, der skal rapportere efter loven fra 2009, som siger, at de største virksomheder skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Rapportering er en driver for CSR arbejdet Siden 2009 har det været et lovkrav, at de største virksomheder i Danmark skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Formålet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar og kommunikere det til omverdenen. Rapporteringskravet har sat CSR på dagsordenen i mange danske virksomheder og tilskyndet virksomhederne til at forberede sig på, at samfundsansvar i stigende grad er et afgørende aspekt i internationale koncerners og investorers risikostyring. Dermed bidrager lovkravet til at skabe og fastholde et forretningsmæssigt fokus i CSRarbejdet, samtidig med at virksomhederne kan høste det fulde udbytte af deres indsats for samfundsansvar. Lovkrav giver godt overblik Tivoli har længe haft et miljøledelsessystem og forskellige spredte miljøaktiviteter, men selskabet har ikke tidligere rapporteret eksternt om deres CSRarbejde. Lovkravet har betydet, at Tivolis arbejde med samfundsansvar er blevet organiseret bedre, så man løbende arbejder med forbedringer og tiltagene nu er dokumenteret. På den måde har rapporteringskravet løftet kvaliteten af CSR-arbejdet.»Det har altid været naturligt for os at udvise omsorg for medarbejderne og at være involveret i velgørenhed. Men nu, hvor vi er blevet tvunget til at rapportere, så har vi fået en anledning til at få sat arbejdet mere i system. De mange tiltag vi allerede har gang i har fundet sin plads i en struktur, der hidtil har været utydelig. Det hjælper os til at se, hvor vi er stærke og svage, og hvordan vi med fordel kan prioritere indsatsen fremover. Det hjælper os også med at integrere indsatsen i virksomheden, fordi vi kan se, hvor vi får mest ud af at bruge ressourcerne, og hvem der skal involveres i at skabe resultater«, siger Lars Liebst, der er Tivolis administrerende direktør. Samfundsansvar i årsrapporten gør en stor forskel Rapporteringsprocessen i Tivoli involverer topledelsen, hvilket bidrager til at CSR-arbejdet er forankret i forretningen. Selve arbejdet er organiseret omkring en CSR-gruppe og en styregruppe, hvor Tivolis økonomidirektør er repræsenteret. På den måde bliver direktionen løbende orienteret om nye tiltag. For Lars Liebst, der selv er meget engageret i klimaindsatsen, er der ingen tvivl om at rapportering om CSR-mål og -resultater i årsrapporten forstærker topledelsens opbakning.»årsrapporten er vores officielle og underskrevne dokument. Det er den, der gælder, for det er her vores forpligtelser står. Det giver vores CSR-arbejde en helt anden status, end hvis det alene ligger tilgængeligt på vores hjemmeside«, siger han.»systematiseringen og rapporteringen betyder også, at vi kan bruge vores resultater mere aktivitet i vores PR, markedsføring og rekruttering, fordi vi har fået et sprogbrug og nogle tal, der kan dokumenteres. Og det bidrager jo også til at styrke vores forretning«, siger Lars Liebst.

9 Pjecen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Kailow Graphic A/S

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Personerne bag: Jørgen Hartvig Jørgensen S)na Løndahl Henriksen AGENDA )l inspira)ons foredrag E)k

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere