Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

2 Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og naturkatastrofer kan ikke løses af enkelte aktører alene. Virksomhederne spiller en væsentlig rolle i de samarbejder, der skal til. Rådet for Samfundsansvar mener, at fokus på forretningsdrevet samfundsansvar er vejen frem mod at skabe både bæredygtige virksomheder og et bæredygtigt samfund. Danske virksomheder kan og skal være med til at løse de globale udfordringer, både fordi det er dansk forretningsskik at bistå, når man kan - har du evnen, har du pligten - og fordi der heri ligger en række positive erhvervsmæssige muligheder for vore virksomheder. Danske virksomheder har en konkurrencefordel i kraft af, at de har lang erfaring med at efterleve høje standarder på f.eks. medarbejder- og miljøområdet, at bruge menneskelige ressourcer strategisk og med omtanke, samt at være innovative og tilbyde nye bæredygtige produkter og ydelser. Det er vigtigt, at de anvender denne særlige styrkeposition også til Danmarks fordel. Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Et forretningsmæssigt syn på samfundsansvar kan både bidrage til at øge virksomheders vækst og konkurrenceevne og samtidig skabe sociale og miljømæssige fremskridt for samfundet. I Danmark kalder vi det forretningsdrevet samfundsansvar. Denne pjece giver en række eksempler på danske virksomheder, der arbejder strategisk med samfundsansvar og har integreret indsatsen i kerneforretningen. Eksemplerne viser, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar kan bidrage til at øge udbud og efterspørgsel efter bæredygtige produkter, fremme innovation og partnerskaber, øge beskæftigelse og social inklusion på arbejdsmarkedet samt styrke forbrugernes tillid til virksomhedens produkter og ydelser. Som formand for Rådet for Samfundsansvar er jeg derfor glad for, at Erhvervsstyrelsen med denne pjece sætter fokus på, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar udfoldes i praksis i en række danske virksomheder og det er mit håb, at eksemplerne kan fungere som inspiration for andre virksomheder både nationalt og internationalt. Mads Øvlisen Formand for Rådet for Samfundsansvar

3 Bæredygtighed er fuldt integreret i Novozymes forretningsmodel Novozymes forretning er industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser, og virksomheden er i dag førende i verden inden for bioinnovation. Novozymes løsninger anvendes i produktionen af en lang række produkter som fx biobrændsel, vaskemidler, fødevarer og dyrefoder.»novozymes løsninger sparer energi og råstoffer og reducerer spild. Så når vi placerer bæredygtighed øverst på forretningsdagsordenen, er det ikke alene fordi, det er det rigtige at gøre. Det skaber også håndgribelige forretningsmæssige fordele i form af øget efterspørgsel efter vores bæredygtige løsninger. Samtidig styrker det vores omdømme, så vi kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere«, siger direktør for bæredygtig udvikling Claus Stig Pedersen. #01 Forankring af samfundsansvar i forretningen Virksomheders omdømme og konkurrenceevne styrkes, når samfundsansvaret er forankret i forretningsstrategien og tænkt ind på alle niveauer i organisationen og i alle beslutningsprocesser. Det viser erfaringer fra flere danske virksomheder. Ved at gøre samfundsansvaret til en integreret del af virksomhedens kerneforretning, fastholdes også ledelsens fokus og opbakning til aktiviteterne. I sidste ende skaber det forretningsdrevne samfundsansvar sociale og miljømæssige fremskridt og kommer dermed til at fungere som en løftestang for ansvarlig vækst. Ledere måles på bæredygtighed Hos Novozymes er bæredygtighed fuldt integreret i forretningsmodellen. Virksomhedens erfaring er, at indsatsen bliver både mere ægte og mere effektfuld, når bæredygtighed afspejles i den måde der prioriteres, aflønnes og rapporteres på. For eksempel sætter Novozymes hvert år mål for, hvad der skal opnås på både det økonomiske, sociale og miljømæssige område.»bæredygtighed er først rigtigt integreret, når lederne bliver målt på de sociale og miljømæssige resultater på samme måde som på de økonomiske resultater. Derfor er der procenter på, hvor stor en del af ledernes årsbonus, der afhænger af de forskellige mål. Hvis vi ikke når målene, bliver bonus reduceret. I 2008 kostede det lederne 5 % af årsbonus at Novozymes udledte for meget CO2. Så der er direkte afregning«, fortæller Claus Stig Pedersen. CSR specialister støtter ledelsesgruppe For at sikre den løbende integration af bæredygtighed i alle relevante beslutningsprocesser og forretningspraksisser har Novozymes etableret en tværgående ledelses gruppe. I gruppen sidder ledelsesrepræsentanter fra alle væsentlige funktioner blandt andet Forskning & Udvikling, Salg & Marketing og Økonomi. Gruppen rapporterer direkte til direktionen og er ansvarlig for at udvikle Novozymes bæredygtighedsstrategi og at sætte mål for indsatsen. Desuden har Novozymes en stor stabsfunktion med CSR-specialister, der støtter ledelses-gruppen i at udvikle og implementere bæredygtighedsstrategien.»der er et meget tæt samarbejde mellem CSRspecialisterne i min afdeling og forretningen. Mine medarbejdere kører fx projekter i Salg & Marketing, og jeg har medarbejdere derfra, som kører projekter hos mig. På den måde flyder vores ressourcer sammen, og det er med til at sikre at bæredygtighed er integreret i forretningen, selvom det også er en udfordrende opgave, at være leder i sådan en organisation«, siger Claus Stig Pedersen.

4 Samfundsansvar kan spredes i leverandørkæden Aulunas samfundsansvar styrker relationen til både leverandører og kunder Auluna Leather Company designer og producerer skindtøj til eget brand og private label kunder. Størstedelen af skindtøjet fremstilles af leverandører i Kina, Indien og Pakistan. Auluna har 25 ansatte i Danmark og 14 medarbejdere i Kina. Samfundsansvar er en del af Aulunas værdigrundlag og forretningsstrategi, og virksomheden opfatter det som en salgsparameter på linje med pris, leveringstid og produktudvikling. #02 Har virksomheden styr på de miljømæssige og sociale forhold i hele leverandørkæden, beskytter det både virksomheden mod dårlig omtale og kan bruges aktivt til at brande virksomheden. Et strategisk samarbejde med leverandørerne om at forbedre de sociale og miljømæssige forhold kan reducere virksomhedens omkostninger og sikre produktkvaliteten. Men ofte vil det også være en forudsætning for, at virksomheden kan udvikle mere bæredygtige produkter og få nye markedsmuligheder. Samtidig bidrager strategiske udviklingssamarbejder med leverandørerne til at promovere internationale CSR-standarder i leverandørkæden og dermed til at fremme den globale ansvarlighed. Skandinaviske b2b kunder stiller flest krav Alle Aulunas leverandører skal underskrive og overholde virksomhedens Code of Conduct, som stiller høje krav til leverandørernes sociale og miljømæssige forhold. Kravene er blandt andet baseret på kriterierne for EU s miljømærke Blomsten og på anbefalingerne fra BSCI The Business Social Compliance Initiative. Virksomheden sælger skindtøj til hele Europa, men i følge Aulunas direktør Ole Overgaard, er det især de store skandinaviske detailkæder og andre b2b kunder, som udgør % af omsætningen, der går rigtigt meget op i, at der er styr på de sociale og miljømæssige forhold i hele leverandørkæden.»når vi stiller CSR-krav til vores leverandører handler det om, at vi skal kunne dokumentere, at vi er en seriøs og troværdig virksomhed, der løbende arbejder på at forbedre forholdene for mennesker og miljø. Vi bruger ikke CSR aktivt i markedsføringen af Auluna, men vi kan dokumentere vores indsats og fortæller altid kunderne åbent og ærligt om, hvad vi gør og hvilke udfordringer, vi møder«, siger Ole Overgaard. Leverandører skal inspireres til at gøre en indsats Auluna har et tæt samarbejde med leverandørerne og bestræber sig på at inspirere og uddanne både ejere og ansatte på fabrikkerne i CSR-forhold. Målet er, at de selv tager ejerskab til at gennemføre de forbedringer, der er nødvendige for at opfylde kravene i Code of Conduct. Aulunas medarbejdere i Danmark besøger ofte leverandørerne for at følge med i, om fabrikkerne og deres underleverandører gennemfører de aftalte forbedringer. Flere af fabrikkerne bliver også kontrolleret af en tredjepart. Desuden tilbyder Auluna kunderne at deltage på fabriksbesøg, hvilket styrker relationerne til både kunder og leverandører.»vores samarbejde og dialog med leverandørerne handler i høj grad om at bearbejde holdninger. Det er helt afgørende, at vores leverandører forstår, hvorfor det her er vigtigt, og ikke mindst hvad de selv kan få ud af det. Vi går selvfølgelig ikke på kompromis med grundlæggende menneskerettigheder og sikkerhed, men vi er nødt til at have en pragmatisk tilgang. Som en lille virksomhed har vi hverken påvirkningsmuligheder eller ressourcer til at gennemføre forbedringerne for dem. De skal selv gøre en indsats«, siger Ole Overgaard.

5 Social inklusion giver bedre grundlag for rekruttering Socialt engagement er en integreret del af Grundfos forretningsgrundlag Grundfos er en af verdens førende pumpeproducenter og koncernen er repræsenteret med selskaber i 55 lande. Grundfos leverer cirkulationspumper til vand, varme og air-condition og andre centrifugalpumper til blandt andet industri og vandforsyning. Grundfos har en lang tradition med hensyn til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, og selvom virksomheden i dag definerer det sociale og etiske ansvar bredere, så er beskæftigelsen af medarbejdere med reduceret arbejdsevne fortsat i fokus. #03 Kampen om de gode medarbejdere bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Især yngre medarbejdere foretrækker virksomheder, der arbejder seriøst med samfundsansvar. Samtidig påtager flere og flere virksomheder sig et socialt ansvar, blandt andet ved at beskæftige socialt udsatte i det lokalsamfund, hvor virksomheder ligger. Det er et meget synligt tiltag, der styrker virksomhedens image. Samfundsansvaret er dermed både et led i virksomhedens rekrutteringsstrategi og bidrager til at skabe arbejdspladser til mennesker, for hvem det ellers vil være næsten umuligt at finde arbejde til. Eksport af viden om samfundsansvar Grundfos samarbejder med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om projekter, der kan integrere udsatte grupper på en arbejdsplads. Det er en fortløbende proces, hvor tilbuddet tilpasses den enkelte person, lovgivning og krav på arbejdsmarkedet. Grundfos har et mål om at mindst 3 % af den samlede medarbejderskab skal være særligt udsatte grupper. I dag er man allerede oppe på næsten 4 % og traditionen med at integrere særligt udsatte mennesker er eksporteret til Grundfos produktionsselskaber i andre lande.»det er et princip, som handler om at tage sig af de udsatte mennesker, som bor i lokalsamfundet omkring fabrikken. Produktionsselskaberne kan selv beslutte hvilke grupper, de indsluser. I Indien er det mest fysisk handikappede, og i England er det mest udviklingshæmmede. Danmark fungerer som en slags videncenter, der qua sin historie tjener som inspiration for aktiviteterne i de andre lande. Fleksværkstederne i Danmark er 43 år gamle«, forklarer Kim Nøhr Skibsted, Vice President med ansvar for Grundfos Corporate Communication. Ikke bare noget vi skriver og taler om På Grundfos fleksværksteder er arbejdsopgaverne lettere end i den almindelige produktion, og arbejdstempoet er langsommere. Men derudover tilstræbes samme vilkår som i resten af virksomheden og medarbejderne er fuldstændigt integrerede og behandles på lige fod med alle andre medarbejdere.»der er ikke der tale om en social foranstaltning, men om menneskelige hensyn. De udsatte medarbejdere får hurtigt en ansvarsfølelse og et tilhørsforhold til virksomheden, og arbejdsglæden og engagementet bliver større, fordi de arbejder på lige vilkår. De er også involveret i udviklingen af nye produkter. For eksempel er vores fleksværksted i Bjerringbro gået foran i forhold til, hvordan Grundfos kan spare på energien og genanvende bestanddele«, fortæller Kim Nøhr Skibsted. Hos Grundfos er man overbevist om, at det sociale engagement er en forudsætning for, at alle medarbejdere aktivt deltager i udvikling af virksomheden, og at det i den sidste ende er dét, der skal sikre konkurrenceevnen.»vi oplever, at de kandidater der søger arbejde hos os, sætter pris på vores måde at gøre tingene på. Det er et meget synligt bevis på, at vi efterlever vores værdier, og at det ikke bare er noget vi skriver og taler om. Det giver stor troværdighed og autencitet. Og det giver loyale medarbejdere, som er stolte af at være her«, siger Kim Nøhr Skibsted.

6 #04 Codan indgår partnerskaber med NGO ere Codan koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Codan arbejder med samfundsansvar som en del af selskabets overordnede strategi, fordi man mener, at det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Dialog og partnerskab med stakeholdere Samfundets forventninger til, hvad der opfattes som ansvarlig adfærd, ændrer sig hele tiden og vil ofte være højere end lovkravene. Ved at føre en proaktiv stakeholderdialog får virksomheden et nyt syn på sig selv samt en vigtig indsigt i interessenternes forventninger og krav, som kan tages med i betragtning, når CSRindsatsen prioriteres. Samtidig sikrer virksomheden sig legitimitet overfor investorerne, der lægger stor vægt på, at virksomheder er i løbende dialog med omverdenen. Gennem partnerskaber kan virksomheden involvere interessenterne yderligere med henblik på at udvikle nye og mere bæredygtige produkter og ydelser. Dialog giver nyt syn på samfundsansvar Codan har løbende en åben og tæt dialog med sine interessenter og deltager gerne i den offentlige debat, når det er relevant for forretningen, og når Codan kan bidrage med konkret viden og saglige argumenter.»selvom CSR-arbejdet er forankret i virksomheden, så er der altid plads til forbedringer. Den helt klare gevinst ved at være i tæt dialog med vores interessenter er, at vi får set på os selv med andre øjne. Vi lærer for eksempel meget ved at arbejde sammen med NGO ere, fordi de tænker helt anderledes end os. Vi bliver udfordret på vores værdier og får inspiration til, hvordan vi i endnu højere grad kan koble forretning med ansvarlighed. Og det er jo netop målet med vores CSRarbejde«, siger Jeanette Fangel Løgstrup, der er direktør for Corporate Communications og CSR. Codans CSR-strategi blev defineret i 2007 og opdateret i 2011 med input fra blandt andet medarbejdere, kunder, forskere og eksperter.»der er ingen tvivl om, at de input vi har fået fra vores interessenter har haft stor indflydelse på strategien. Selvfølgelig er det i sidste ende ledelsen, der afgør, hvordan Codan skal arbejde med samfundsansvar, men det er bestemt i aktionærernes og ejernes egen interesse at vores interessenter er blevet hørt«, siger Jeanette Fangel Løgstrup. Klimaforandringer som indsatsområde For Codan er det afgørende, at selskabets CSR-indsats giver mening for både forretningen, medarbejdere og omverdenen. Derfor er klimaforandringerne et vigtigt indsatsområde for Codan. Ikke mindst fordi selskabet de senere år har oplevet flere og mere omfattende vejrrelaterede skader hos kunderne.»klimaforandringerne rammer lige ind i vores kerneforretning, fordi de øgede nedbørsmængder og mere ekstreme vejr påvirker både os og vores kunder i form af flere skader. Derfor har vi både en interesse og et ansvar for at vende den negative udvikling på klimaområdet. På kort sigt spiller vi en vigtig rolle i forhold til at dæmme op for de skader, der rammer danskerne i forbindelse med eksempelvis skybrud. På lang sigt kan vi være med til at støtte en mere bæredygtig udvikling via vores produkter og løsninger«, siger Jeanette Fangel Løgstrup I forhold til at gøre en forskel på den lange bane, har Codan indgået et 3-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på klimaforandringerne.»vi har inviteret WWF helt indenfor, da vi opfatter dem som en slags kritisk ven, der både kigger på vores produkter og processer. Det giver en helt anden tilgang, fordi der kommer ting frem, som vi ikke selv har tænkt på«, siger Jeanette Fangel Løgstrup.

7 Innovation og bæredygtighed sikrer forbrugertillid Der er allerede global konkurrence om bæredygtige produkter og serviceydelser, og de generationer der vokser op, stiller stadig højere krav til bæredygtighed. Når samfundsansvar er en del af kerneforretningen, kan det være en driver for innovation, der sikrer, at virksomheden hele tiden er på forkant med forbrugernes krav og forventninger. Det vil bidrage til at styrke forbrugertilliden til virksomhedens produkter og forretningsdrevet samfundsansvar vil samtidig bidrage til at stimulere forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtige produkter og serviceydelser. Bæredygtighed og innovation hænger sammen Selvom man kunne mene, at den efterhånden 50 år gamle LEGO klods i sig selv ikke har så stor påvirkning på miljøet som andre forbrugsgoder, som man bruger og smider væk umiddelbart efter, så er LEGO Koncernen fuldt ud opmærksom på det ansvar den har for at kunne leve op til deres løfte til omverdenen om positiv påvirkning. LEGO Koncernens tilgang til bæredygtigt produktdesign kaldes Design4Planet og er inspireret af koncepterne for Cradle to Cradle design og Life Cycle Assessment. Designfasen er central i forhold til at imødekomme miljømæssige udfordringer, fordi produktdesign og materialevalg har stor betydning for miljøpåvirkningen i hele værdikæden. Med Design4Planet vil virksomheden sætte nye standarder for, hvordan legetøjsindustrien kan integrere miljø- og klimahensyn i hele innovationsprocessen og skabe gennemsigtighed for værdikædens interessenter.»virksomhedens innovationsprocesser tager afsæt i to ting: Det ene er vores gamle motto det bedste er ikke for godt. Det andet er, hvad vores stakeholdere har af forventninger til, hvordan vi driver forretningen. Forbrugerne har stor tillid til LEGO brandet og meget høje forventninger til vores performance på miljø, etik og social ansvarlighed«, fortæller Helle Sofie Kaspersen, der er Vice President, Corporate Governance & Sustainability hos LEGO Koncernen.»Forbrugertillid tager meget lang tid at bygge op, men kan forsvinde meget hurtigt igen. Derfor er det så vigtigt, at både brandet og bæredygtigheden er afspejlet i innovationsprocessen, så vi hele tiden kan leve op til de meget høje forventninger, vi bliver mødt med«, siger Helle Sofie Kaspersen. Samfundsansvar er den rigtige måde Skærpede lovkrav til miljø og sikkerhed er en anden årsag til at innovation og bæredygtighed for LEGO Koncernen er to sider af samme sag. Virksomheden har hele tiden fokus på, hvordan de kan styrke indsatsen og hæve ambitionsniveauet.»vi har været foran lovgivningen i rigtig mange år, og det vil vi gerne fortsætte med at være. Derfor har vi fx lavet en klimaplan, hvor vi har fokus på, hvor energieffektive vi kan blive, ikke kun hos os selv men i hele vores værdikæde. Det vil vi nu bygge ind i hele den måde, vi driver innovationsprocessen på, så vi fx også tager hensyn til energiforbruget og dermed CO2-udslippet, når vi vælger materialer til vores produkter«, siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen tror man på, at integrationen af samfundsansvar i innovationsprocesserne i bund og grund skaber den bedste forretning, men hovedargumentet for at gøre det, er ikke altid kroner og ører.»nogle gange skal man bare gøre det, fordi det er det eneste rigtige at gøre«siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen er ansvarlighed en central parameter i innovationsprocesser LEGO Koncernen beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring. Virksomheden forsyner i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO klods. For LEGO Koncernen drejer ansvarlighed sig både om produktkvalitet og om etiske værdier, hvilket er dybt forankret i virksomhedens forretningsgrundlag. #05

8 #06 CSR-rapportering sætter Tivolis CSR-indsats i system Tivoli er en internationalt kendt forlystelsespark, der ligger i hjertet af København. Tivoli er et børsnoteret aktieselskab og er derfor blandt de danske virksomheder, der skal rapportere efter loven fra 2009, som siger, at de største virksomheder skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Rapportering er en driver for CSR arbejdet Siden 2009 har det været et lovkrav, at de største virksomheder i Danmark skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Formålet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar og kommunikere det til omverdenen. Rapporteringskravet har sat CSR på dagsordenen i mange danske virksomheder og tilskyndet virksomhederne til at forberede sig på, at samfundsansvar i stigende grad er et afgørende aspekt i internationale koncerners og investorers risikostyring. Dermed bidrager lovkravet til at skabe og fastholde et forretningsmæssigt fokus i CSRarbejdet, samtidig med at virksomhederne kan høste det fulde udbytte af deres indsats for samfundsansvar. Lovkrav giver godt overblik Tivoli har længe haft et miljøledelsessystem og forskellige spredte miljøaktiviteter, men selskabet har ikke tidligere rapporteret eksternt om deres CSRarbejde. Lovkravet har betydet, at Tivolis arbejde med samfundsansvar er blevet organiseret bedre, så man løbende arbejder med forbedringer og tiltagene nu er dokumenteret. På den måde har rapporteringskravet løftet kvaliteten af CSR-arbejdet.»Det har altid været naturligt for os at udvise omsorg for medarbejderne og at være involveret i velgørenhed. Men nu, hvor vi er blevet tvunget til at rapportere, så har vi fået en anledning til at få sat arbejdet mere i system. De mange tiltag vi allerede har gang i har fundet sin plads i en struktur, der hidtil har været utydelig. Det hjælper os til at se, hvor vi er stærke og svage, og hvordan vi med fordel kan prioritere indsatsen fremover. Det hjælper os også med at integrere indsatsen i virksomheden, fordi vi kan se, hvor vi får mest ud af at bruge ressourcerne, og hvem der skal involveres i at skabe resultater«, siger Lars Liebst, der er Tivolis administrerende direktør. Samfundsansvar i årsrapporten gør en stor forskel Rapporteringsprocessen i Tivoli involverer topledelsen, hvilket bidrager til at CSR-arbejdet er forankret i forretningen. Selve arbejdet er organiseret omkring en CSR-gruppe og en styregruppe, hvor Tivolis økonomidirektør er repræsenteret. På den måde bliver direktionen løbende orienteret om nye tiltag. For Lars Liebst, der selv er meget engageret i klimaindsatsen, er der ingen tvivl om at rapportering om CSR-mål og -resultater i årsrapporten forstærker topledelsens opbakning.»årsrapporten er vores officielle og underskrevne dokument. Det er den, der gælder, for det er her vores forpligtelser står. Det giver vores CSR-arbejde en helt anden status, end hvis det alene ligger tilgængeligt på vores hjemmeside«, siger han.»systematiseringen og rapporteringen betyder også, at vi kan bruge vores resultater mere aktivitet i vores PR, markedsføring og rekruttering, fordi vi har fået et sprogbrug og nogle tal, der kan dokumenteres. Og det bidrager jo også til at styrke vores forretning«, siger Lars Liebst.

9 Pjecen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Kailow Graphic A/S

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Socialt ansvar på din virksomhed

Socialt ansvar på din virksomhed Socialt ansvar på din virksomhed Fremmer det sociale engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet Cabi er jobcentre og virksomheders partner i deres indsats for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility t at printe enligt) CSR Slide Print side Corporate Social Responsibility Hvorfor satser BRFkredit på at være frontløber i CSR sammenhænge? v/lene Hjorth, Projektchef CSR 23. Februar 2010 Markedsdriver

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere