Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder"

Transkript

1 Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

2 Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og naturkatastrofer kan ikke løses af enkelte aktører alene. Virksomhederne spiller en væsentlig rolle i de samarbejder, der skal til. Rådet for Samfundsansvar mener, at fokus på forretningsdrevet samfundsansvar er vejen frem mod at skabe både bæredygtige virksomheder og et bæredygtigt samfund. Danske virksomheder kan og skal være med til at løse de globale udfordringer, både fordi det er dansk forretningsskik at bistå, når man kan - har du evnen, har du pligten - og fordi der heri ligger en række positive erhvervsmæssige muligheder for vore virksomheder. Danske virksomheder har en konkurrencefordel i kraft af, at de har lang erfaring med at efterleve høje standarder på f.eks. medarbejder- og miljøområdet, at bruge menneskelige ressourcer strategisk og med omtanke, samt at være innovative og tilbyde nye bæredygtige produkter og ydelser. Det er vigtigt, at de anvender denne særlige styrkeposition også til Danmarks fordel. Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Et forretningsmæssigt syn på samfundsansvar kan både bidrage til at øge virksomheders vækst og konkurrenceevne og samtidig skabe sociale og miljømæssige fremskridt for samfundet. I Danmark kalder vi det forretningsdrevet samfundsansvar. Denne pjece giver en række eksempler på danske virksomheder, der arbejder strategisk med samfundsansvar og har integreret indsatsen i kerneforretningen. Eksemplerne viser, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar kan bidrage til at øge udbud og efterspørgsel efter bæredygtige produkter, fremme innovation og partnerskaber, øge beskæftigelse og social inklusion på arbejdsmarkedet samt styrke forbrugernes tillid til virksomhedens produkter og ydelser. Som formand for Rådet for Samfundsansvar er jeg derfor glad for, at Erhvervsstyrelsen med denne pjece sætter fokus på, hvordan forretningsdrevet samfundsansvar udfoldes i praksis i en række danske virksomheder og det er mit håb, at eksemplerne kan fungere som inspiration for andre virksomheder både nationalt og internationalt. Mads Øvlisen Formand for Rådet for Samfundsansvar

3 Bæredygtighed er fuldt integreret i Novozymes forretningsmodel Novozymes forretning er industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser, og virksomheden er i dag førende i verden inden for bioinnovation. Novozymes løsninger anvendes i produktionen af en lang række produkter som fx biobrændsel, vaskemidler, fødevarer og dyrefoder.»novozymes løsninger sparer energi og råstoffer og reducerer spild. Så når vi placerer bæredygtighed øverst på forretningsdagsordenen, er det ikke alene fordi, det er det rigtige at gøre. Det skaber også håndgribelige forretningsmæssige fordele i form af øget efterspørgsel efter vores bæredygtige løsninger. Samtidig styrker det vores omdømme, så vi kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere«, siger direktør for bæredygtig udvikling Claus Stig Pedersen. #01 Forankring af samfundsansvar i forretningen Virksomheders omdømme og konkurrenceevne styrkes, når samfundsansvaret er forankret i forretningsstrategien og tænkt ind på alle niveauer i organisationen og i alle beslutningsprocesser. Det viser erfaringer fra flere danske virksomheder. Ved at gøre samfundsansvaret til en integreret del af virksomhedens kerneforretning, fastholdes også ledelsens fokus og opbakning til aktiviteterne. I sidste ende skaber det forretningsdrevne samfundsansvar sociale og miljømæssige fremskridt og kommer dermed til at fungere som en løftestang for ansvarlig vækst. Ledere måles på bæredygtighed Hos Novozymes er bæredygtighed fuldt integreret i forretningsmodellen. Virksomhedens erfaring er, at indsatsen bliver både mere ægte og mere effektfuld, når bæredygtighed afspejles i den måde der prioriteres, aflønnes og rapporteres på. For eksempel sætter Novozymes hvert år mål for, hvad der skal opnås på både det økonomiske, sociale og miljømæssige område.»bæredygtighed er først rigtigt integreret, når lederne bliver målt på de sociale og miljømæssige resultater på samme måde som på de økonomiske resultater. Derfor er der procenter på, hvor stor en del af ledernes årsbonus, der afhænger af de forskellige mål. Hvis vi ikke når målene, bliver bonus reduceret. I 2008 kostede det lederne 5 % af årsbonus at Novozymes udledte for meget CO2. Så der er direkte afregning«, fortæller Claus Stig Pedersen. CSR specialister støtter ledelsesgruppe For at sikre den løbende integration af bæredygtighed i alle relevante beslutningsprocesser og forretningspraksisser har Novozymes etableret en tværgående ledelses gruppe. I gruppen sidder ledelsesrepræsentanter fra alle væsentlige funktioner blandt andet Forskning & Udvikling, Salg & Marketing og Økonomi. Gruppen rapporterer direkte til direktionen og er ansvarlig for at udvikle Novozymes bæredygtighedsstrategi og at sætte mål for indsatsen. Desuden har Novozymes en stor stabsfunktion med CSR-specialister, der støtter ledelses-gruppen i at udvikle og implementere bæredygtighedsstrategien.»der er et meget tæt samarbejde mellem CSRspecialisterne i min afdeling og forretningen. Mine medarbejdere kører fx projekter i Salg & Marketing, og jeg har medarbejdere derfra, som kører projekter hos mig. På den måde flyder vores ressourcer sammen, og det er med til at sikre at bæredygtighed er integreret i forretningen, selvom det også er en udfordrende opgave, at være leder i sådan en organisation«, siger Claus Stig Pedersen.

4 Samfundsansvar kan spredes i leverandørkæden Aulunas samfundsansvar styrker relationen til både leverandører og kunder Auluna Leather Company designer og producerer skindtøj til eget brand og private label kunder. Størstedelen af skindtøjet fremstilles af leverandører i Kina, Indien og Pakistan. Auluna har 25 ansatte i Danmark og 14 medarbejdere i Kina. Samfundsansvar er en del af Aulunas værdigrundlag og forretningsstrategi, og virksomheden opfatter det som en salgsparameter på linje med pris, leveringstid og produktudvikling. #02 Har virksomheden styr på de miljømæssige og sociale forhold i hele leverandørkæden, beskytter det både virksomheden mod dårlig omtale og kan bruges aktivt til at brande virksomheden. Et strategisk samarbejde med leverandørerne om at forbedre de sociale og miljømæssige forhold kan reducere virksomhedens omkostninger og sikre produktkvaliteten. Men ofte vil det også være en forudsætning for, at virksomheden kan udvikle mere bæredygtige produkter og få nye markedsmuligheder. Samtidig bidrager strategiske udviklingssamarbejder med leverandørerne til at promovere internationale CSR-standarder i leverandørkæden og dermed til at fremme den globale ansvarlighed. Skandinaviske b2b kunder stiller flest krav Alle Aulunas leverandører skal underskrive og overholde virksomhedens Code of Conduct, som stiller høje krav til leverandørernes sociale og miljømæssige forhold. Kravene er blandt andet baseret på kriterierne for EU s miljømærke Blomsten og på anbefalingerne fra BSCI The Business Social Compliance Initiative. Virksomheden sælger skindtøj til hele Europa, men i følge Aulunas direktør Ole Overgaard, er det især de store skandinaviske detailkæder og andre b2b kunder, som udgør % af omsætningen, der går rigtigt meget op i, at der er styr på de sociale og miljømæssige forhold i hele leverandørkæden.»når vi stiller CSR-krav til vores leverandører handler det om, at vi skal kunne dokumentere, at vi er en seriøs og troværdig virksomhed, der løbende arbejder på at forbedre forholdene for mennesker og miljø. Vi bruger ikke CSR aktivt i markedsføringen af Auluna, men vi kan dokumentere vores indsats og fortæller altid kunderne åbent og ærligt om, hvad vi gør og hvilke udfordringer, vi møder«, siger Ole Overgaard. Leverandører skal inspireres til at gøre en indsats Auluna har et tæt samarbejde med leverandørerne og bestræber sig på at inspirere og uddanne både ejere og ansatte på fabrikkerne i CSR-forhold. Målet er, at de selv tager ejerskab til at gennemføre de forbedringer, der er nødvendige for at opfylde kravene i Code of Conduct. Aulunas medarbejdere i Danmark besøger ofte leverandørerne for at følge med i, om fabrikkerne og deres underleverandører gennemfører de aftalte forbedringer. Flere af fabrikkerne bliver også kontrolleret af en tredjepart. Desuden tilbyder Auluna kunderne at deltage på fabriksbesøg, hvilket styrker relationerne til både kunder og leverandører.»vores samarbejde og dialog med leverandørerne handler i høj grad om at bearbejde holdninger. Det er helt afgørende, at vores leverandører forstår, hvorfor det her er vigtigt, og ikke mindst hvad de selv kan få ud af det. Vi går selvfølgelig ikke på kompromis med grundlæggende menneskerettigheder og sikkerhed, men vi er nødt til at have en pragmatisk tilgang. Som en lille virksomhed har vi hverken påvirkningsmuligheder eller ressourcer til at gennemføre forbedringerne for dem. De skal selv gøre en indsats«, siger Ole Overgaard.

5 Social inklusion giver bedre grundlag for rekruttering Socialt engagement er en integreret del af Grundfos forretningsgrundlag Grundfos er en af verdens førende pumpeproducenter og koncernen er repræsenteret med selskaber i 55 lande. Grundfos leverer cirkulationspumper til vand, varme og air-condition og andre centrifugalpumper til blandt andet industri og vandforsyning. Grundfos har en lang tradition med hensyn til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, og selvom virksomheden i dag definerer det sociale og etiske ansvar bredere, så er beskæftigelsen af medarbejdere med reduceret arbejdsevne fortsat i fokus. #03 Kampen om de gode medarbejdere bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Især yngre medarbejdere foretrækker virksomheder, der arbejder seriøst med samfundsansvar. Samtidig påtager flere og flere virksomheder sig et socialt ansvar, blandt andet ved at beskæftige socialt udsatte i det lokalsamfund, hvor virksomheder ligger. Det er et meget synligt tiltag, der styrker virksomhedens image. Samfundsansvaret er dermed både et led i virksomhedens rekrutteringsstrategi og bidrager til at skabe arbejdspladser til mennesker, for hvem det ellers vil være næsten umuligt at finde arbejde til. Eksport af viden om samfundsansvar Grundfos samarbejder med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om projekter, der kan integrere udsatte grupper på en arbejdsplads. Det er en fortløbende proces, hvor tilbuddet tilpasses den enkelte person, lovgivning og krav på arbejdsmarkedet. Grundfos har et mål om at mindst 3 % af den samlede medarbejderskab skal være særligt udsatte grupper. I dag er man allerede oppe på næsten 4 % og traditionen med at integrere særligt udsatte mennesker er eksporteret til Grundfos produktionsselskaber i andre lande.»det er et princip, som handler om at tage sig af de udsatte mennesker, som bor i lokalsamfundet omkring fabrikken. Produktionsselskaberne kan selv beslutte hvilke grupper, de indsluser. I Indien er det mest fysisk handikappede, og i England er det mest udviklingshæmmede. Danmark fungerer som en slags videncenter, der qua sin historie tjener som inspiration for aktiviteterne i de andre lande. Fleksværkstederne i Danmark er 43 år gamle«, forklarer Kim Nøhr Skibsted, Vice President med ansvar for Grundfos Corporate Communication. Ikke bare noget vi skriver og taler om På Grundfos fleksværksteder er arbejdsopgaverne lettere end i den almindelige produktion, og arbejdstempoet er langsommere. Men derudover tilstræbes samme vilkår som i resten af virksomheden og medarbejderne er fuldstændigt integrerede og behandles på lige fod med alle andre medarbejdere.»der er ikke der tale om en social foranstaltning, men om menneskelige hensyn. De udsatte medarbejdere får hurtigt en ansvarsfølelse og et tilhørsforhold til virksomheden, og arbejdsglæden og engagementet bliver større, fordi de arbejder på lige vilkår. De er også involveret i udviklingen af nye produkter. For eksempel er vores fleksværksted i Bjerringbro gået foran i forhold til, hvordan Grundfos kan spare på energien og genanvende bestanddele«, fortæller Kim Nøhr Skibsted. Hos Grundfos er man overbevist om, at det sociale engagement er en forudsætning for, at alle medarbejdere aktivt deltager i udvikling af virksomheden, og at det i den sidste ende er dét, der skal sikre konkurrenceevnen.»vi oplever, at de kandidater der søger arbejde hos os, sætter pris på vores måde at gøre tingene på. Det er et meget synligt bevis på, at vi efterlever vores værdier, og at det ikke bare er noget vi skriver og taler om. Det giver stor troværdighed og autencitet. Og det giver loyale medarbejdere, som er stolte af at være her«, siger Kim Nøhr Skibsted.

6 #04 Codan indgår partnerskaber med NGO ere Codan koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Codan arbejder med samfundsansvar som en del af selskabets overordnede strategi, fordi man mener, at det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Dialog og partnerskab med stakeholdere Samfundets forventninger til, hvad der opfattes som ansvarlig adfærd, ændrer sig hele tiden og vil ofte være højere end lovkravene. Ved at føre en proaktiv stakeholderdialog får virksomheden et nyt syn på sig selv samt en vigtig indsigt i interessenternes forventninger og krav, som kan tages med i betragtning, når CSRindsatsen prioriteres. Samtidig sikrer virksomheden sig legitimitet overfor investorerne, der lægger stor vægt på, at virksomheder er i løbende dialog med omverdenen. Gennem partnerskaber kan virksomheden involvere interessenterne yderligere med henblik på at udvikle nye og mere bæredygtige produkter og ydelser. Dialog giver nyt syn på samfundsansvar Codan har løbende en åben og tæt dialog med sine interessenter og deltager gerne i den offentlige debat, når det er relevant for forretningen, og når Codan kan bidrage med konkret viden og saglige argumenter.»selvom CSR-arbejdet er forankret i virksomheden, så er der altid plads til forbedringer. Den helt klare gevinst ved at være i tæt dialog med vores interessenter er, at vi får set på os selv med andre øjne. Vi lærer for eksempel meget ved at arbejde sammen med NGO ere, fordi de tænker helt anderledes end os. Vi bliver udfordret på vores værdier og får inspiration til, hvordan vi i endnu højere grad kan koble forretning med ansvarlighed. Og det er jo netop målet med vores CSRarbejde«, siger Jeanette Fangel Løgstrup, der er direktør for Corporate Communications og CSR. Codans CSR-strategi blev defineret i 2007 og opdateret i 2011 med input fra blandt andet medarbejdere, kunder, forskere og eksperter.»der er ingen tvivl om, at de input vi har fået fra vores interessenter har haft stor indflydelse på strategien. Selvfølgelig er det i sidste ende ledelsen, der afgør, hvordan Codan skal arbejde med samfundsansvar, men det er bestemt i aktionærernes og ejernes egen interesse at vores interessenter er blevet hørt«, siger Jeanette Fangel Løgstrup. Klimaforandringer som indsatsområde For Codan er det afgørende, at selskabets CSR-indsats giver mening for både forretningen, medarbejdere og omverdenen. Derfor er klimaforandringerne et vigtigt indsatsområde for Codan. Ikke mindst fordi selskabet de senere år har oplevet flere og mere omfattende vejrrelaterede skader hos kunderne.»klimaforandringerne rammer lige ind i vores kerneforretning, fordi de øgede nedbørsmængder og mere ekstreme vejr påvirker både os og vores kunder i form af flere skader. Derfor har vi både en interesse og et ansvar for at vende den negative udvikling på klimaområdet. På kort sigt spiller vi en vigtig rolle i forhold til at dæmme op for de skader, der rammer danskerne i forbindelse med eksempelvis skybrud. På lang sigt kan vi være med til at støtte en mere bæredygtig udvikling via vores produkter og løsninger«, siger Jeanette Fangel Løgstrup I forhold til at gøre en forskel på den lange bane, har Codan indgået et 3-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på klimaforandringerne.»vi har inviteret WWF helt indenfor, da vi opfatter dem som en slags kritisk ven, der både kigger på vores produkter og processer. Det giver en helt anden tilgang, fordi der kommer ting frem, som vi ikke selv har tænkt på«, siger Jeanette Fangel Løgstrup.

7 Innovation og bæredygtighed sikrer forbrugertillid Der er allerede global konkurrence om bæredygtige produkter og serviceydelser, og de generationer der vokser op, stiller stadig højere krav til bæredygtighed. Når samfundsansvar er en del af kerneforretningen, kan det være en driver for innovation, der sikrer, at virksomheden hele tiden er på forkant med forbrugernes krav og forventninger. Det vil bidrage til at styrke forbrugertilliden til virksomhedens produkter og forretningsdrevet samfundsansvar vil samtidig bidrage til at stimulere forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtige produkter og serviceydelser. Bæredygtighed og innovation hænger sammen Selvom man kunne mene, at den efterhånden 50 år gamle LEGO klods i sig selv ikke har så stor påvirkning på miljøet som andre forbrugsgoder, som man bruger og smider væk umiddelbart efter, så er LEGO Koncernen fuldt ud opmærksom på det ansvar den har for at kunne leve op til deres løfte til omverdenen om positiv påvirkning. LEGO Koncernens tilgang til bæredygtigt produktdesign kaldes Design4Planet og er inspireret af koncepterne for Cradle to Cradle design og Life Cycle Assessment. Designfasen er central i forhold til at imødekomme miljømæssige udfordringer, fordi produktdesign og materialevalg har stor betydning for miljøpåvirkningen i hele værdikæden. Med Design4Planet vil virksomheden sætte nye standarder for, hvordan legetøjsindustrien kan integrere miljø- og klimahensyn i hele innovationsprocessen og skabe gennemsigtighed for værdikædens interessenter.»virksomhedens innovationsprocesser tager afsæt i to ting: Det ene er vores gamle motto det bedste er ikke for godt. Det andet er, hvad vores stakeholdere har af forventninger til, hvordan vi driver forretningen. Forbrugerne har stor tillid til LEGO brandet og meget høje forventninger til vores performance på miljø, etik og social ansvarlighed«, fortæller Helle Sofie Kaspersen, der er Vice President, Corporate Governance & Sustainability hos LEGO Koncernen.»Forbrugertillid tager meget lang tid at bygge op, men kan forsvinde meget hurtigt igen. Derfor er det så vigtigt, at både brandet og bæredygtigheden er afspejlet i innovationsprocessen, så vi hele tiden kan leve op til de meget høje forventninger, vi bliver mødt med«, siger Helle Sofie Kaspersen. Samfundsansvar er den rigtige måde Skærpede lovkrav til miljø og sikkerhed er en anden årsag til at innovation og bæredygtighed for LEGO Koncernen er to sider af samme sag. Virksomheden har hele tiden fokus på, hvordan de kan styrke indsatsen og hæve ambitionsniveauet.»vi har været foran lovgivningen i rigtig mange år, og det vil vi gerne fortsætte med at være. Derfor har vi fx lavet en klimaplan, hvor vi har fokus på, hvor energieffektive vi kan blive, ikke kun hos os selv men i hele vores værdikæde. Det vil vi nu bygge ind i hele den måde, vi driver innovationsprocessen på, så vi fx også tager hensyn til energiforbruget og dermed CO2-udslippet, når vi vælger materialer til vores produkter«, siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen tror man på, at integrationen af samfundsansvar i innovationsprocesserne i bund og grund skaber den bedste forretning, men hovedargumentet for at gøre det, er ikke altid kroner og ører.»nogle gange skal man bare gøre det, fordi det er det eneste rigtige at gøre«siger Helle Sofie Kaspersen. Hos LEGO Koncernen er ansvarlighed en central parameter i innovationsprocesser LEGO Koncernen beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring. Virksomheden forsyner i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO klods. For LEGO Koncernen drejer ansvarlighed sig både om produktkvalitet og om etiske værdier, hvilket er dybt forankret i virksomhedens forretningsgrundlag. #05

8 #06 CSR-rapportering sætter Tivolis CSR-indsats i system Tivoli er en internationalt kendt forlystelsespark, der ligger i hjertet af København. Tivoli er et børsnoteret aktieselskab og er derfor blandt de danske virksomheder, der skal rapportere efter loven fra 2009, som siger, at de største virksomheder skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Rapportering er en driver for CSR arbejdet Siden 2009 har det været et lovkrav, at de største virksomheder i Danmark skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten. Formålet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar og kommunikere det til omverdenen. Rapporteringskravet har sat CSR på dagsordenen i mange danske virksomheder og tilskyndet virksomhederne til at forberede sig på, at samfundsansvar i stigende grad er et afgørende aspekt i internationale koncerners og investorers risikostyring. Dermed bidrager lovkravet til at skabe og fastholde et forretningsmæssigt fokus i CSRarbejdet, samtidig med at virksomhederne kan høste det fulde udbytte af deres indsats for samfundsansvar. Lovkrav giver godt overblik Tivoli har længe haft et miljøledelsessystem og forskellige spredte miljøaktiviteter, men selskabet har ikke tidligere rapporteret eksternt om deres CSRarbejde. Lovkravet har betydet, at Tivolis arbejde med samfundsansvar er blevet organiseret bedre, så man løbende arbejder med forbedringer og tiltagene nu er dokumenteret. På den måde har rapporteringskravet løftet kvaliteten af CSR-arbejdet.»Det har altid været naturligt for os at udvise omsorg for medarbejderne og at være involveret i velgørenhed. Men nu, hvor vi er blevet tvunget til at rapportere, så har vi fået en anledning til at få sat arbejdet mere i system. De mange tiltag vi allerede har gang i har fundet sin plads i en struktur, der hidtil har været utydelig. Det hjælper os til at se, hvor vi er stærke og svage, og hvordan vi med fordel kan prioritere indsatsen fremover. Det hjælper os også med at integrere indsatsen i virksomheden, fordi vi kan se, hvor vi får mest ud af at bruge ressourcerne, og hvem der skal involveres i at skabe resultater«, siger Lars Liebst, der er Tivolis administrerende direktør. Samfundsansvar i årsrapporten gør en stor forskel Rapporteringsprocessen i Tivoli involverer topledelsen, hvilket bidrager til at CSR-arbejdet er forankret i forretningen. Selve arbejdet er organiseret omkring en CSR-gruppe og en styregruppe, hvor Tivolis økonomidirektør er repræsenteret. På den måde bliver direktionen løbende orienteret om nye tiltag. For Lars Liebst, der selv er meget engageret i klimaindsatsen, er der ingen tvivl om at rapportering om CSR-mål og -resultater i årsrapporten forstærker topledelsens opbakning.»årsrapporten er vores officielle og underskrevne dokument. Det er den, der gælder, for det er her vores forpligtelser står. Det giver vores CSR-arbejde en helt anden status, end hvis det alene ligger tilgængeligt på vores hjemmeside«, siger han.»systematiseringen og rapporteringen betyder også, at vi kan bruge vores resultater mere aktivitet i vores PR, markedsføring og rekruttering, fordi vi har fået et sprogbrug og nogle tal, der kan dokumenteres. Og det bidrager jo også til at styrke vores forretning«, siger Lars Liebst.

9 Pjecen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Kailow Graphic A/S

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere