Redegørelse om samfundsansvar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om samfundsansvar 2013"

Transkript

1 Redegørelse om samfundsansvar 2013

2 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen og forretningsmæssige forhold opfylder koncernen sin rolle heri. Jyske Bank tilstræber i alle forhold at drive en ordentlig, redelig og ansvarlig forretning i forhold til koncernens værdier og holdninger samt i en balance mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Jyske Bank har ikke implementeret særlige politikker for sociale, etiske og miljømæssige forhold. Ligeledes har koncernen ikke politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen af virksomhedens aktiviteter. Ansvarligheden udmøntes i praksis som en naturlig del af koncernens politikker på alle relevante områder og vil altid tage udgangspunkt i den gældende lovgivning på området og de konkrete forretningsmæssige forhold. Det er Jyske Banks vurdering, at der i 2013 er opnået tilfredsstillende resultater af arbejdet med samfundsansvar. Arbejdet forventes at fortsætte i Investeringer Jyske Bank søger at optimere kundernes investeringer med afsæt i deres risikoprofiler. Jyske Bank tager samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne. Jyske Bank har tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI), som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterleve seks centrale principper for ansvarlige investeringer. Jyske Bank samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG udfordringer. Jyske Bank har en aftale med en ekstern rådgiver, hvorfra Jyske Bank to gange årligt modtager en screeningrapport over selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. For at kunne vurdere rapporterne fra den eksterne rådgiver, beslutte bidraget til samarbejdet med andre investorer om aktivt ejerskab samt agere i situationer med ESG udfordringer har Jyske Bank etableret en intern komité, som hurtigt kan træde sammen og afgøre, hvordan Jyske Bank forholder sig til den enkelte investering eller det enkelte selskab.

3 Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, hvad der er ansvarlig investering. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser heraf. Jyske Bank vil ikke lade sig binde af bestemte konventioner eller internationale chartre. Jyske Bank ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher som er samfundsmæssigt ansvarlige at investere i. Jyske Bank har i 2013 sammen med andre investorer deltaget i en række engagementssager vedrørende overtrædelse af internationale konventioner og normer. I mange af disse sager er der konstateret meget positive resultater af engagementet. Rådet for Samfundsansvar har i december 2013 udsendt Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen opfordrer til efterlevelse af to principper: Internationale sanktioner og forbud fra FN og EU skal altid overholdes. Dette princip efterlever Jyske Bank allerede. Investorerne skal, så vidt muligt, selv undersøge forholdene i lande, hvor der kan være væsentlig risiko for krænkelse af menneskerettigheder. Jyske Bank overvejer aktuelt, hvordan vi vil efterleve dette princip. Gennem medlemskab af DANSIF, Danish Social Investment Forum, har Jyske Bank deltaget i den seneste årlige undersøgelse af udbredelsen af ansvarlige investeringer i Danmark og forventer at deltage i den kommende undersøgelse i foråret Undersøgelsen konstaterer, at 86% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har en politik for ansvarlige investeringer. Jyske Bank forventer i 1. kvartal 2014, som medunderskriver af PRI, at gennemføre den første helårlige Reporting and assesment process i henhold til retningslinjerne i PRI. Dele af denne rapport vil efterfølgende blive offentliggjort på PRI s hjemmeside. Miljø og energi Jyske bank forholder sig til miljø og energi i sammenhæng med ønsket om at skabe rammer, der tilgodeser et godt arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i sund fornuft forholder koncernen sig løbende til energiforbrug og materialevalg, og vi prioriterer installationer og løsninger, hvor miljøbelastningen minimeres. Jyske Bank forholder sig til ansvarlighed ved at vurdere installationer og belysning på levetid og energiforbrug se på arkitektur som et middel til at minimere energiforbruget have fokus på at integrere miljørigtige energikilder i forbindelse med byggeprojekter lade bæredygtighed indgå i arkitektur og valg af nye indretningselementer.

4 Koncernen arbejder løbende på at reducere mængden af trykte materialer, og stort set alle trykte reklamematerialer er nu Svanemærket (produkter med mindst mulig miljøpåvirkning), uanset om det produceres på eget trykkeri eller på eksternt trykkeri. Det samme gælder det papir, der anvendes til print. Medarbejdere Et væsentligt element i Jyske Banks medarbejderpolitik er, at koncernen skal være en arbejdsplads, hvor der skabes varige relationer i et produktivt, tillidsfuldt, uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø præget af overskud og positiv energi. Det er desuden et vigtigt princip, at Jyske Bank er en socialt ansvarlig arbejdsgiver indenfor de markedsøkonomiske rammer, koncernen drives under. For at styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø professionaliserede Jyske Bank i 2012 sin arbejdsmiljøorganisation med ansættelse af medarbejdere med specialkompetencer til at varetage de opgaver, der tidligere var bibeskæftigelse for medarbejdere med en anden primær rolle i koncernen. Efter omlægningen af organisationen har Jyske Bank fastholdt sit gode arbejdsmiljø, idet der ved alle 14 kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet i 2013 er opnået grønne smileys. En nyskabelse fra arbejdsmiljøorganisationen i 2013 er Dialog APV, som er et alternativ til de traditionelle skemabaserede arbejdspladsvurderinger. I dialogen bistår arbejdsmiljøkonsulenterne afdelingerne med at bearbejde det lokale arbejdsmiljø gennem en guidet proces, hvor alle medarbejderne kan komme til orde om både succeser og problemstillinger samt bidrage til at udvikle realiserbare løsninger. Erfaringerne med den nye metode er, at den på én gang sikrer en åben og hæderlig dialog samt underbygger medarbejdernes indflydelse og involvering i deres eget arbejdsmiljø. En anden stor indsats har været at koordinere opsætning af 45 hjertestartere i Jyske Banks afdelinger, og der er planlagt yderligere 35. Hjertestarterne er offentligt tilgængelige 24-7 og er registreret på som viser det landsdækkende beredskab af hjertestartere. Efter fuld udbygning er der indenfor en radius af 500 meter i alle Jyske Bank afdelinger adgang 24-7 til hjertestarter. I forbindelse med opsætningen tilbydes medarbejderne kursus i både førstehjælp og brugen af hjertestarter, og efter behov har de enkelte afdelinger desuden tilbudt kunder og andre interesserede et lyn-kursus i hjertestarteren som en del af arrangementer i lokalområdet. Det sociale ansvar for en arbejdsgiver består i høj grad i at bidrage til unge menneskers adgang til job og uddannelse og i at give medarbejderne mulighed for uddannelse og udvikling, der gør dem til efterspurgt arbejdskraft, som har værdi på arbejdsmarkedet.

5 Omvendt skal der også være positiv udsigt til fremtidig varig beskæftigelse, og som konsekvens af ændret struktur og lavere beskæftigelse i den danske finanssektor rekrutterer Jyske Bank koncernen færre nyuddannede end tidligere. Ansættelse af nyuddannede udgør dog stadig en betydningsfuld del af koncernens rekruttering. For at stimulere interessen for kompetenceudvikling og sikre sammenhæng mellem offentlig og privat uddannelse har koncernen siden 2010 tildelt ECTS-point på interne uddannelsesforløb, og arbejdet med dette er fortsat i Jyske Bank støtter Socialministeriets og en række organisationers arbejde med frivillig gældsrådgivning ved at give rådgivere betalt frihed for halvdelen af den tid, medarbejderne bruger på dette fritidsjob. Rådgivere fra Jyske Bank deltager i ordningen, så det samlede bidrag svarer til bankens markedsandel. Kunder Jyske Bank har i sin kreditpolitik understreget vigtigheden af at handle ansvarligt overfor såvel kunder som kautionister. Jyske Banks rådgivningskoncept på erhvervssiden tager udgangspunkt i en strategisk dialog, der sikrer kunden et overblik over sine muligheder og risici. Det indebærer bl.a. en dialog om forhold i tilknytning til kundernes samfundsansvar. Analyser viser, at erhvervskunderne bedømmer Jyske Banks rådgivning som tilfredsstillende, men der findes ikke specifikke målinger på resultatet af dialogen om forhold i tilknytning til kundernes samfundsansvar. Jyske Banks Almennyttige Fond og Medarbejderfond Jyske Bank har stiftet Jyske Banks Almennyttige Fond, der som formål bl.a. har at virke almennyttigt og fremme erhvervsudvikling. Gennem prisuddelinger o.l. er der således gennem flere år ydet støtte til en række forskellige aktiviteter over hele landet. Jyske Bank har endvidere stiftet Jyske Banks Medarbejderfond, der som formål bl.a. har at støtte nuværende og tidligere medarbejdere i koncernen. Fondenes muligheder for at yde støtte er betinget af det afkast, fondenes grundkapital kaster af sig. Hovedparten af grundkapitalen er vedtægtsmæssigt placeret i Jyske Bankaktier, og da Jyske Bank-aktien i lighed med andre bankaktier endnu er mærket af finanskrisen, er fondenes reserver og dermed mulighederne for uddeling i øjeblikket begrænsede. Denne lovpligtige redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Jyske Banks årsrapport 2013.

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere