Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Klubliv Mobil"

Transkript

1 Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 18. november 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår gælder for aftalen mellem kunden og Klubliv Mobil A/S, CVR-nr , Norgesmindevej 21, 2900 Hellerup Disse abonnementsvilkår gælder for mobiltjenester fra Klubliv Mobil Klubliv Mobil udbyder mobiltjenester som online mobiltjenester, hvor leverandøren af den tekniske løsning/support er Telenor A/S. Teleoperatøren, der driver det mobile netværk, er Telenor A/S Mobiltjenester, som Klubliv Mobil leverer, inkluderer (visse produkter kræver tegning af særskilt abonnement): Opkald i Danmark Modtage opkald fra hele verden i Danmark Sende SMS og MMS til hele verden fra Danmark Mobilt Internet (Via GPRS, GSM eller UMTS) Voice Mail A-nummervisning Banke På Forskellige viderestillingstjenester Klubliv Mobil til Klubliv Mobil 1.4. Tilslutning til mobiltjenesten forudsætter, at kunden er i besiddelse af nødvendigt lovligt terminaludstyr De til enhver tid gældende priser kan findes på Det er en forudsætning, at kunden har en gyldig adresse, at kunden er bosiddende/har hjemsted på en dansk adresse i CPR/CVR-registeret, samt et gyldigt dankort eller kreditkort, der

2 kan anvendes til betaling på Klubliv Mobils hjemmeside. Følgende kort kan anvendes: Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, og Maestro. En forudsætning for at kunne støtte sin lokale idræts- eller spejderklub er at kunden er tilmeldt KlubLiv Danmark (via og at kunden har tilmeldt et Dankort eller Visa/Dankort som betalingsmiddel. 2. Aftalen 2.1. Et abonnement omfatter disse abonnementsvilkår og de specifikke ydelser, kunden har bestilt Kunden har accepteret disse vilkår i forbindelse med tilmelding til Klubliv Mobil s mobiltjeneste 2.3. Kunden er ansvarlig for at overholde de gældende abonnementsvilkår Ved tilmelding skal kunden give Klubliv Mobil oplysning om CPR-nummer. Det bruges kun til entydig identifikation af kunden, navn og adresse. Kunden har pligt til straks at underrette Klubliv Mobil om en adresseændring. Klubliv Mobil kan kræve, at kunden dokumenterer oplysningernes rigtighed ved at kræve bopælsattest og billedlegitimation i tilfælde af tvivl. Kunden accepterer, at kundens personlige oplysninger videregives til teleoperatøren samt leverandøren af den tekniske løsning/support med henblik på levering af tjenesten Efter tilmelding vil kunden inden for få dage modtage et velkomstbrev med et SIM-kort til brug for mobiltelefoni via Klubliv Mobil (for nummerporterende kunders vedkommende først efter fuldmagt er modtaget hos Klubliv Mobil). Velkomstbrevet indeholder alle nødvendige informationer for at aktivere tjenesten Meddelelser fra Klubliv Mobil til kunden sendes via til den adresse, kunden har oplyst. Meddelelser fra Klubliv Mobil inkluderer meddelelser vedr. abonnementsaftalen, f.eks. varslinger om ændring af priser eller vilkår. Klubliv Mobil kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. Klubliv Mobil vil efter endt abonnementsforhold stikprøvevist fremsende et spørgeskema pr. med henblik på at forbedre kundeoplevelsen for fremtidige kunder Meddelelser fra kunden sker hurtigst via Klubliv Mobil s hjemmeside, men almindelig brevpost til Klubliv Mobil s adresse kan også anvendes Som kunde hos Klubliv Mobil kan bestillingen fortrydes inden for 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, aftalen er indgået, dvs. fra den dag, hvor kunden accepterer nærværende vilkår via internettet (og samtidig pr. mail modtager ordrebekræftelsen) dog senest indtil tjenesten tages i brug. Hvis kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende, skal det ske inden udløbet af førnævnte frist ved, at kunden enten pr. e- mail eller på anden måde (med den standardfortrydelsesblanket, der blev tilsendt ved bestilling) meddeler, at denne ønsker at fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesblanketten, en, osv. skal modtages inden fortrydelsesfristen. Ved fortrydelse tilbagebetales det forudbetalte beløb til den konto, som betalingen er trukket fra. Hvis abonnementet er taget i brug, hæfter kunden for betaling af forbrug samt for eventuel uretmæssig brug eller bortkomst af SIM-kort, jf. pkt. 4.

3 Det forudbetalte beløb tilbagebetales minus det forbrug, kunden har haft og minus det aktuelle administrationsgebyr for udbetaling ved opsigelse. Hvis kunden gør brug af sin lovmæssige fortrydelsesret, opkræves ikke administrationsgebyr. Den aktuelle pris er oplyst på I tilfælde, hvor kunden ved bestilling har accepteret, at Klubliv Mobil påbegynder levering af tjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesfrist, når Klubliv Mobil påbegynder leveringen af tjenesten. 3. Behandling af kundeoplysninger 3.1. Når en kunde bliver oprettet hos Klubliv Mobil, bliver kundeoplysninger gemt i vores database. Det drejer sig om kundens navn, adresse, CPR/CVR-nummer (som krypteres), og telefonnummer Klubliv Mobil har ifølge bogføringsloven pligt til at gemme information om alle køb af varer og tjenesteydelser i 5 år Alle oplysninger, kunden opgiver til Klubliv Mobil, er fortrolige, og vil ikke blive misbrugt eller viderebragt til andre end teleoperatøren og leverandøren af den tekniske løsning jf. punkt 2.4. Dette gælder dog ikke, hvis Klubliv Mobil af myndighederne, f.eks. politiet eller 112, bliver pålagt at videregive kundens oplysninger. Klubliv Mobil følger anbefalinger og regler jf. Persondataloven Klubliv Mobil gemmer ikke betalingsoplysninger. Benyttes automatisk optankning, gemmes kundens kortoplysninger af Nets, som er godkendt leverandør af betalingssystemer Klubliv Mobil logger al trafik på Kundens telefonnummer og adresse bliver offentligt tilgængelige i Klubliv Mobil s nummeroplysningsdatabase. Kunden kan til enhver tid gratis og ved kontakt til Klubliv Mobil få slettet telefonnummer og adresse fra Klubliv Mobil s nummeroplysningsdatabase tillige med, at kunden til enhver tid har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registrerede af Klubliv Mobil. 4. Uretmæssig brug eller bortkomst af SIM-kort 4.1. Kunden modtager ved tilmelding et SIM-kort og en PIN- samt PUK-kode. Disse koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. PIN- og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet Indtastes PIN-koden forkert 3 gange i træk, blokeres SIM-kortet, som så skal åbnes ved indtastning af PUK-kode Indtastes PUK-koden forkert 10 gange, vil SIM-kortet ikke længere kunne benyttes Hvis SIM-kortet er bortkommet, skal kunden straks meddele dette til Klubliv Mobil via telefonnummer eller logge ind på Mit Klubliv Mobil, hvor kunden kan tyverispærre sit mobilnummer. Snarest muligt efter modtagelse af kundens ønske om spærring vil Klubliv Mobil pr.

4 bekræfte spærringen med angivelse af tidspunktet for aktivering af denne. Kunden hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet i henhold til Lov om betalingstjenester 62. Klubliv Mobil er ansvarlig for tab hos kunden i henhold til lovens 61 og Kunden kan mod betaling af et gebyr (jf. prislisten) få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet sit nummer. 5. Betaling 5.1. Ved tilmelding skal kunden afgive kreditkortoplysninger til umiddelbar betaling af oprettelsesgebyr og senere betaling af taletidspakke eller andre Klubliv Mobil -relaterede produkter. Betaling af taletidspakken sker når Klubliv Mobil sender SIM-kort til kunden (nyt nummer) eller ved igangsættelse af nummerportering (flytning af eksisterende nummer). 5.2 Klubliv Mobil trækker automatisk pengene fra kundens kreditkort, så Klubliv Mobil pakken bliver betalt den første hverdag hver måned. Denne service kaldes Automatisk Pakkebetaling. Foretrækker kunden selv at sørge for at indbetale penge til dækning af sin månedlige taletidspakke, kan kunden altid kontakte Klubliv Mobil på eller og framelde sig Automatisk Pakkebetaling Kundens forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra kundens personlige konto Kunden kan til enhver tid logge ind på sin konto på og se en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger Kunden skal altid sikre, at der er dækning for sit forbrug på den personlige konto Klubliv Mobil udsender generelt ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via kundens personlige konto hos Klubliv Mobil på Kunden kan imod betaling af gebyr få tilsendt en faktura med almindelig brevpost Betalingen sker i danske kroner Klubliv Mobil blokerer muligheden for at foretage opkald, datatransaktioner og sende SMS, så snart der er registreret en negativ saldo. Kunden kan stadig modtage opkald og SMS. Befinder kunden sig i udlandet, bliver der dog blokeret for at modtage opkald og SMS, hvis saldoen er negativ Klubliv Mobil giver kunden meddelelse om den negative saldo og blokeringen af tjenesten via SMS og . Sker blokeringen i tidsrummet fra kl. 21:00 til kl. 09:00, sendes SMS-meddelelsen efter kl. 09:00. Hvis saldoen er i debet (i minus), mere end 24 timer efter Klubliv Mobil har afsendt SMS-meddelelsen om den negative saldo, spærres mobiltjenesten. Det medfører, at kunden ud over blokering af udgående trafik (jf. pkt. 5.8) efter en kort periode heller ikke vil kunne modtage opkald

5 samt SMS. Klubliv Mobil forbeholder sig derudover ret til at pålægge et rykkergebyr, hvis kontoen er negativ, jf Bliver kundens kreditkort udskiftet, er det kundens ansvar at kontakte kundeservice for at få opdateret kreditkortoplysninger, så betalingen sker til tiden Kunden kan købe varer og tjenester, som leveres uden for mobiltelefonen og betales via mobilregningen. Det maximale beløb for denne type køb vil være 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Ved misbrug eller tyveri af SIM-kortet hæfter kunden ikke for denne type køb, medmindre misbruget skyldes egen forsætlig eller svigagtig adfærd. Kunden kan fravælge denne mulighed ved at spærre for indholdstakserede services kontakt kundeservice for at få dette gjort Klubliv Mobil forudsætter et forbrug på et telefonnummer på minimum 10 kr. pr. kalendermåned (inklusiv pakkeprisen). Er forbruget under 10 kr., suppleres forbruget med et inaktivitetsgebyr svarende til forskellen fra det forbrugte beløb op til 10 kr. Er forbruget fx på 2 kr. i en kalendermåned, trækkes der 8 kr. i inaktivitetsgebyr. Det pågældende inaktivitetsgebyr bliver trukket den 10. i den efterfølgende kalendermåned For at sikre kunden imod en uventet stor regning på dataforbrug i udlandet, er der fastsat et dataloft på 450 kr. pr. kalendermåned, når kunden er i udlandet. Data-forbrugskontrol er lovpligtigt og trådte i kraft den 1. juli Der kan være forsinkelse på modtagelsen og dermed registreringen af dataforbruget, hvorfor grænsen kan blive overskredet. Data-forbrugskontrollen gælder kun i udlandet og virker på den måde, at der midlertidigt spærres for dataforbindelsen, når kunden har brugt data på mobilen svarende til 450 kr. i den indeværende kalendermåned. Forbindelsen genåbnes ved månedsskifte. For at dataforbindelsen ikke lukker uventet, får kunden en SMS, når der er forbrugt 80 % af de 450 kr., hvor kunden gøres opmærksom på, at kunden er ved at ramme grænsen. Der sendes endnu en SMS, når dataforbindelsen bliver spærret. Kunden vil selvfølgelig stadig kunne bruge sin telefon til at ringe og sende SMS fra. Dataforbruget bliver opgjort fra den første i en måned og slutter den sidste dag i måneden. Kunden skal derfor være opmærksom på, at rejser kunden over et månedsskift, kan forbruget overskride de 450 kr. pga. månedsskiftet. Det er muligt at hæve forbrugsloftet midlertidigt. Det gør kunden ved at sende en SMS med teksten DATAKONTROL HÆV til 1221, så øges grænsen med nye 450 kr. Kunden kan også få oplyst sin data-roaming-saldo via SMS ved at sende en SMS med teksten DATASALDO til Hvis kunden ikke ønsker data-forbrugskontrol, kan dette frameldes ved henvendelse til kundeservice på eller pr. til 6. Kampagner og bonus 6.1. Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller hvis Klubliv Mobil indsætter bonus på kundens konto, kan taletiden eller bonussen ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos Klubliv Mobil. Disse kan ej udbetales i forbindelse med

6 opsigelse. Hvis ikke andet udtrykkeligt er nævnt i forbindelse med en bonusform, udløber Bonus Taletid og Bonus Data altid automatisk efter 180 dage. 7. Kreditvurdering 7.1. Klubliv Mobil kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering. Klubliv Mobil kan i den forbindelse indhente data fra advarselsregistre eller kreditoplysningsbureauer. Såfremt en kreditvurdering ikke er uden forbehold, forbeholder Klubliv Mobil sig ret til at kræve sikkerhed for betalinger eller at ophæve aftalen. 8. Kundens misligholdelse 8.1. I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan Klubliv Mobil afbryde eller begrænse kundens brug af Klubliv Mobil s mobiltjeneste. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse: Saldoen på kundens personlige konto er i debet (i minus), og det skyldige beløb er ikke betalt efter Klubliv Mobil har gjort kunden opmærksom på det Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs Kunden udøver chikane mod Klubliv Mobil, Klubliv Mobil s medarbejdere eller kunder Hvis kunden ikke retter det forhold, der har givet anledning til spærringen, kan Klubliv Mobil uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister kunden rettighederne til mobilnummeret Ved en kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at have en konto i debet (i minus) i mere end 35 dage, og hvor kunden er den juridiske ejer af mere end et abonnement, vil Klubliv Mobil trække det skyldige beløb fra den eller de andre Klubliv Mobil -konti kunden måtte have. Klubliv Mobil er berettiget til at lukke samtlige yderligere abonnementer, som kunden måtte have og udbetale eventuelle forudbetalte beløb i overensstemmelse med punkt med tillæg af administrationsgebyr jf. priserne på hjemmesiden En kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå en aftale med Klubliv Mobil, før gælden er betalt. 9. Reklamationer og fejlafhjælpning 9.1. Klubliv Mobil skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på eller via Klubliv Mobil s hjemmeside så vil afhjælpningen ske hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Klubliv Mobil tager forbehold for trykfejl og henviser til kundeservice i tvivlstilfælde. 10. Opsigelse Kunden kan opsige sit abonnement uden varsel.

7 10.2. En opsigelse skal ske skriftligt Kunden vil ved opsigelse få returneret en eventuel forudbetalt restsaldo. Udbetalingen vil ske ca. 30 dage efter Klubliv Mobil s modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til den konto, kunden har oplyst. Klubliv Mobil er berettiget til at opkræve gebyr for udbetaling, jf Klubliv Mobil kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 2 måneders varsel, herunder hvis Klubliv Mobil ophører med at udbyde mobiltjenesten. 11. Supplerende faciliteter og services Viderestilling til nyt nummer giver kunden mulighed for at få viderestillet. Denne service ydes mod betaling, jf. prislisten Forhindring af nummervisning giver kunden mulighed for at forhindre visning af sit nummer ved opkald. Valget kan foretages permanent eller pr. opkald. Kunden kan ligeledes fravælge at få præsenteret kaldende nummer. Har kunden valgt at have hemmeligt nummer, vil visning af nummer i forbindelse med opkald permanent være blokeret (dog undtaget opkald til 112) Udlandstelefoni giver kunden mulighed for at foretage opkald fra og til udlandet. Et Klubliv Mobil -nummer er som udgangspunkt ikke åbent for opkald til eller i udlandet. Klubliv Mobil er berettiget til at tage et gebyr for tilmelding jf. prislisten. I forbindelse med tilmeldingen til udlandstelefoni foretager Klubliv Mobil en kreditvurdering af kunden. Klubliv Mobil forbeholder sig retten til at afvise adgang til Udlandstelefoni på baggrund af en kreditvurdering af kunden. Kunden kan tilmelde sig ved tilmeldingen til Klubliv Mobil eller tilmelde sig efterfølgende ved at henvende sig til kundeservice på eller Ved tilmelding til udlandstelefoni kan der opkræves et engangsgebyr jf. prislisten. Forbrug foretaget i Danmark til udlandet takseres efter de til enhver tid gældende roaming takster ved den udenlandske teleoperatør inkl. opkalds-/modtagelsesafgift osv. Forbrug foretaget i udlandet takseres efter den til enhver tid gældende udlandstakst i det pågældende land. Bemærk, at opkald, SMS, MMS osv. mellem danske mobilnumre i udlandet også takseres til udlandstakst (både opkaldet og det modtagne opkald). Det forbrug, som kunden foretager eller modtager i udlandet, vil blive opkrævet hurtigst muligt. Forbrug i udlandet kan dog være flere uger forsinkede. Priserne i udlandet afhænger af det mobilnet, der benyttes. Kunden skal være opmærksom på, at denne også betaler for at modtage opkald og data i udlandet, eller hvis nogen lægger en besked på kundens telefonsvarer, eller telefonen er viderestillet. Opkald, SMS, data osv. modtaget på en mobiltelefon, der befinder sig i udlandet, takseres efter den til enhver tid gældende udlandstakst i det pågældende land samt evt. opkalds-/modtagelsesafgift. Se alle taksterne her:

8 Kunden er selv ansvarlig for, at den terminal, der benyttes i udlandet, er kompatibel til det mobilnet, Klubliv Mobil har aftale med. Klubliv Mobil forbeholder sig ret til at spærre for servicen, begrænse forbruget i udlandet eller opkræve et depositum. Mobiltelefoner vælger oftest automatisk det netværk, hvor signalet er stærkest. Befinder kunden sig tæt på en grænse, vil telefonen automatisk vælge det netværk, som er stærkest. Det betyder, at kunden i grænseområder kan risikere, at telefonen fanger et udenlandsk netværk, selv om kunden befinder sig i Danmark. Det fremgår af displayet på telefonen, hvilket netværk den er på, og kunden får ofte en SMS, når der er skiftet netværk. Klubliv Mobil påtager sig ikke ansvaret for dækning, sikkerhed, kvalitet mv. i udenlandske mobilnet Ekstra Data er en service, der ydes mod betaling. Ekstra Data består af en ekstra mængde data som knyttes til pakken. Ved hver måneds begyndelse lægges den ekstra data oven i den datamængde, der allerede er i pakken. Bruger kunden mere end den inkluderede data og den ekstra data der er tilkøbt, nedsættes hastigheden på download- og upload hastigheden til 256 kbit, indtil en ny måned starter. Skifter kunden til en anden talepakke, afmeldes Ekstra Data. Kunden kan til enhver tid opsige Ekstra Data. Opsigelsen har øjeblikkelig virkning. Kunden har adgang til det mobile netværk med den til hver tid bedst mulige hastighed, som netværket kan yde (op til 32 Mbit/s download og 7 Mbit/s upload). Hastigheden kan variere fra område til område og afhænger tillige af antal transmissioner (alm. mobilbrug) og antallet af samtidige brugere. Dataforbruget er begrænset til brug i Danmark. Dataforbrug i udlandet takseres efter de gældende takster for det pågældende land, jf. prislisten. For Ekstra Data-abonnementsaftalen gælder følgende betingelser i tillæg til abonnementsbetingelserne for Klubliv Mobil. Abonnementsbetingelserne for Klubliv Mobil kan findes i nærværende dokument. Ved uoverensstemmelser mellem betingelser for Ekstra Data-abonnementet og de generelle betingelser, gælder førstnævnte. Ønskes Ekstra Data til Klubliv Mobil, kan dette vælges i bestillings flowet, der tilbydes automatisk. Ekstra Data kan også tilvælges, når kunden er blevet oprettet. Dette fås ved at kontakte kundeservice. 11.5Fri Facebook er en service, der er tilknyttet taletidspakkerne. Er kunden på Facebook via Facebook app en på telefonen, vil forbruget stadig blive registreret, men det vil ikke have nogen effekt på den samlede mængde månedsdata, der er inkluderet i pakken, og prisen vil altid figurere som værende 0,00 kr. Kunden skal dog være opmærksom på, at hvis der følges et link, som efterfølgende bliver vist i en browser, er det ikke omfattet af Fri Facebook-servicen. Benyttes tredjeparts-applikationer vil det samme gøre sig gældende. Kort sagt er det kun facebook.comforbruget, der ikke tæller med i pakkens inkluderede mængde data.

9 Vær opmærksom på, at der kan være reklamer/bannere på Facebook, som ikke er en del af Facebooks server og dermed tæller som alm. dataforbrug, på trods af at kunden ikke klikker på dette. Fri Facebook på mobilen gælder kun i Danmark. Benyttes Facebook i udlandet, vil kunden blive takseret jf. prislisten. Vi forbeholder os dog retten til at implementere foranstaltninger, der vil taksere kunden separat for streaming via Facebook. Dette gælder musik, video, tv og andre typer af funktioner G-netværk (LTE) er en service, der enten er inkluderet i pakken eller kan tilkøbes. For at kunne gøre brug af dette netværk skal telefonen og SIM-kortet være 4G-klar. Telefonen skal være forberedt til dette. Er kunden i tvivl, kontakt kundeservice. Med 4G-netværket har kunden adgang med den til hver tid bedst mulige hastighed, som netværket kan yde, hvilket er 17 til 71 Mbit/s download og 5 til 43 Mbit/s upload. Hastigheden kan variere fra område til område og afhænger af antal transmissioner samt antal af samtidige brugere på masten Med Klubliv Mobil til Klubliv Mobil ringer kunden til andre med Klubliv Mobil til 0 kr. pr. minut den første time af et opkald, hvorefter kaldet takseres til normal takst. Dog max 48 timer pr. måned. Opkaldsafgiften er ligeledes 0 øre. Klubliv Mobil til Klubliv Mobil må alene anvendes til kundens eget forbrug. Klubliv Mobil til Klubliv Mobil må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen. Hvis kundens konto hos Klubliv Mobil har en saldo på 0 kr. eller mindre, spærres telefonen, jf. Klubliv Mobil s generelle vilkår pkt. 5. Spærringen af telefonen omfatter også Klubliv Mobil til Klubliv Mobil. Spærringen ophæves automatisk, når saldoen hos Klubliv Mobil er 0 kr. eller mere. Ved misligholdelse af vilkårene for Klubliv Mobil til Klubliv Mobil er Klubliv Mobil berettiget til at lukke for Klubliv Mobil til Klubliv Mobil uden varsel. Ved lukningen gives besked til kunden via og SMS. 12. Priser og vilkår De til enhver tid gældende priser fremgår af prislisten på Klubliv Mobil kan ændre disse abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned Vilkårs- og prisændringer varsles direkte til kunden pr. SMS eller og evt. også på eller i dagspressen Sker der ændringer, som kun er til kundens fordel, vil de træde i kraft uden varsel. 13. Tvister og klager

10 13.1. I tilfælde af tvist mellem kunden og Klubliv Mobil om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til Klubliv Mobil pr. brev til den i afsnit 1-anførte adresse eller på til Der træffes som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet Klubliv Mobil s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet. Se evt. mere på Ansvar Klubliv Mobil hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. Klubliv Mobil er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget af Klubliv Mobil s undladelser Klubliv Mobil hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab Klubliv Mobil er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. 15. Overdragelse Kunden kan med Klubliv Mobil s samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. Klubliv Mobil kræver skriftligt samtykke fra såvel kunden som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse. Klubliv Mobil forbeholder sig at foretage kreditvurdering af den abonnementet overdrages til. Klubliv Mobil giver kunden mulighed for at overdrage nummer (herunder særligt gode numre) via auktioner eller på tilsvarende vis, såfremt det ved videresalg tydeligt oplyses, at nummeret er oprettet hos Klubliv Mobil Klubliv Mobil kan opkræve et gebyr for overdragelsen til den nye kunde jf. prislisten Klubliv Mobil kan frit overdrage kunden til tredjemand eller anden ejer struktur. 16. Vilkår for nummerflytning Ved at acceptere vilkårene bekræfter kunden som nuværende ejer af mobilnummeret, at kunden ønsker at overføre sit mobilnummer fra sit nuværende selskab til Klubliv Mobil. Samtidig giver kunden Klubliv Mobil fuldmagt til - med henblik på nummerflytningen - at opsige abonnementet hos kundens nuværende selskab Når kunden vælger at flytte sit nummer ved udløb af bindings- og/eller opsigelsesperiode, bliver nummeret flyttet til Klubliv Mobil den førstkommende arbejdsdag, efter kundens bindingseller opsigelsesperiode er udløbet hos kundens nuværende teleselskab Kunden kan selv vælge en dato for flytning af sit nummer. En eventuel binding på et abonnement hos kundens nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil bindingsperioden udløber, også

11 selv om kundens nummer er overgået til Klubliv Mobil. Kunden vil muligvis i den pågældende periode betale både til Klubliv Mobil og til kundens tidligere selskab, indtil bindingen er ophørt, hvilket kunden selv skal afklare med sit nuværende teleselskab Ved forsinkelse/afbrydelse af kundens nummerflytning kan kunden forvente en kompensation ud fra følgende rater: Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag. Eksempel: Kundens nummerflytning bliver forsinket med 5 dage. Så kan kunden forvente en kompensation på 50 kr. 4x5 kr. for de følgende dage. Altså en samlet kompensation på 70 kr Afbrydelse af telefoni: Hvis kunden skulle komme i den uheldige situation at stå uden telefoni i mere end 24 timer, er raterne følgende: 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag. Eksempel: Nummerflytningen går igennem, men kunden står uden telefoni pga. en fejl hos os. Hvis kunden efter 24 timer stadig står uden telefoni, får kunden 50 kr. pr. dag. Så 4 dage uden telefoni giver 200 kr. i kompensation Uretmæssig nummerflytning: Nummerflytningen skal annulleres senest dagen inden nummeret overgår til Klubliv Mobil. Dette gøres ved at logge ind på Mit Klubliv Mobil, og annullere nummerflytningen. Dette skal ske senest dagen inden overflytningen klokken Hvis kundens nummer mod forventning stadig overgår til Klubliv Mobil, selv om kunden har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr. 17. Specifikke vilkår for Klubliv Mobil Produkter 1 time - 1 GB 49 kr. 10 timer - 10 GB 99 kr. 12 timer - 20 GB 109 kr. Fri Tale - 8 GB 129 kr. Fri tale - 12 GB 149 kr. Pris pr. måned kr. 49 kr. 99 kr. 109 kr. 129 kr. 149 Data inkluderet 1 GB 10 GB 20 GB 8 GB 12 GB Taletid inkluderet i pakken 1 time 10 timer 12 timer Fri tale Fri tale Pris pr. SMS/MMS kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Pris for Klubliv Mobil til Klubliv Mobil kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Pris for Fri Facebook kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Pris for 5 GB ekstra data kr. 49 kr. 49 kr. 49 kr. 49 kr. 49 Pris for Data Speed 4G kr. 20 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Pris for tale ud over pakkeindhold kr. 0,49/min kr. 0,49/min kr. 0,49/min kr. 0,49/min kr. 0,49/min Pris for data ud over pakkeindhold kr. 0/256 kbit kr. 0/256 kbit kr. 0/256 kbit kr. 0/256 kbit kr. 0/256 kbit Pris for oprettelse (normalpris) kr. 49 kr. 49 kr. 49 kr. 49 kr. 49 Opsigelsesfrist ingen binding ingen binding ingen binding ingen binding ingen binding Afregningsform sekundtakseret sekundtakseret sekundtakseret sekundtakseret sekundtakseret

12 Alt inkluderet taletid, data, SMS, MMS og andre inkluderede ydelser kan alene benyttes i Danmark. Brug uden for Danmark (leverandørens net i grænseområder) betales ud over det valgte abonnement og inkluderede ydelser i henhold til disse vilkår og priserne på Taletid og data inkluderet i en pakke er pr. kalendermåned og ubrugt tale/data kan ikke overføres til senere brug eller til andre Klubliv Mobil abonnementer. Opkaldsafgiften i Danmark og til danske mobil- eller fastnetnumre er 0 øre. Dataforbrug udover hvad der er inkluderet i en pakke, koster ikke ekstra, men hastigheden sænkes til 256 kbit. Længden af den enkelte samtale til Klubliv Mobil numre må maks. vare én time, men kunden kan lægge på inden en time og ringe op igen. Dette er for at sikre kunden mod overforbrug. Klubliv Mobil må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring. Klubliv Mobil forbeholder sig ret til at lukke for fri SMS og MMS ved brug af mere end SMS er og MMS er om måneden. Sker dette gentagne gange, over flere måneder, forbeholder Klubliv Mobil sig ret til bringe abonnementet til ophør og lukke for kundens nummer. Kunden vil altid blive informeret, inden konto og nummer lukkes. Klubliv Mobil forbeholder sig retten til uden varsel at lukke abonnementer for den enkelte kunde, såfremt Klubliv Mobil registrerer systematisk misbrug eller adfærd, der falder under ovenstående kategorier. Inkluderet taletid gælder kun for opkald til danske mobil- og fastnetnumre og inkluderer ikke sær-takserede numre som 90 numre eller lignende overtakserede tjenester eksempelvis 118, 1810 eller lignende. Opkald til og fra udlandet er ikke inkluderet og takseres særskilt efter nærværende vilkår. SMS er til udland og overtakserede SMS er takseres efter gældende prisliste. MMS er til udenlandske numre, MMS er sendt fra udlandet og overtakserede MMS er er ikke inkluderede i produkterne og takseres efter gældende prisliste. Alle opkald er sekundtakseret for alle typer af nationale opkald. Nærværende specifikke vilkår går forud for generelle vilkår, såfremt der måtte være uoverensstemmelse med disse Mobilt Bredbånd Vi trækker penge til dækning for den valgte Mobilt Bredbåndsløsning den 1. i hver måned. Beløbet bliver trukket fra det kreditkort, som kunden har afgivet oplysninger på i forbindelse med tilmeldingen, jf. punkt 5.2. Har kunden et forbrug ud over det, der er inkluderet i pakken, så skrues hastigheden ned til 256 kbit frem til næste abonnementsperiode. Det koster ikke noget at bruge data ved denne nedsatte hastighed. Kunden kan altid tilkøbe Ekstra Data og få hastigheden op igen ved at kontakte kundeservice på Hvis der ikke er dækning for et forbrug, der ikke er inkluderet i pakken, vil kunden blive varslet om at sætte penge ind til dækning for dette. Hvis dette ikke sker, kan Klubliv Mobil lukke for Mobilt Bredbånd uden varsel.

13 For at undgå at dette sker, anbefaler vi altid at kunden tilmelder sig Automatisk Pakkebetaling, ved at kontakte Klubliv Mobil på eller Tilmelder kunden sig Mobilt Bredbånd i løbet af en måned, betales kun for de dage, der er tilbage i måneden. Det er muligt at benytte sms. Sendes sms, takseres kunden på baggrund af de aktuelle priser på klublivmobil.prod.local. Mobilt bredbånd virker kun på Telenors netværk. København, den 18. november 2015 Klubliv Mobil Fortrydelsesret Til: Klubliv Mobil V/Telenor Skelagervej Aalborg Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*): Bestilt (*) / modtaget den (*): Forbrugerens navn: Forbrugerens adresse: Forbrugerens underskrift (kun hvis denne blanket sendes på papir): Dato: (*) Det ikke relevante udstreges.

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 29. september 2015 Side 1 af 17 Indhold Generelle vilkår for GreenSpeak... 3 1. Generelt... 3 2. Aftalen... 4 3. Behandling af kundeoplysninger... 5 4. Uretmæssig

Læs mere

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 1. GENERELT Disse vilkår gælder for aftalen mellem kunden og OK a.m.b.a. CVR-nr. 39170418, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J., herefter OK. 1.1. Disse abonnementsvilkår gælder for mobiltjenester fra OK. 1.2.

Læs mere

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Viby J Telefon: Cvr-nr EAN-nr

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Viby J Telefon: Cvr-nr EAN-nr 1. GENERELT Disse vilkår gælder for aftalen mellem kunden og OK a.m.b.a. CVR-nr. 39170418, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J., herefter OK. 1.1. Disse abonnementsvilkår gælder for mobiltjenester fra OK. 1.2.

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero M010, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut M023, 07, 15. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013 Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large Ver. 3 3/1-2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 6 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut. 16. december 2013

Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut. 16. december 2013 Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut 16. december 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 5 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser 7.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.9 (1. april 2014) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016 Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 4 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost 5 3. Mobildata hastighed 5 4. Inkluderet Data 5

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Media Broadcast ApS Emobile ApS Telenabler ApS

Media Broadcast ApS Emobile ApS Telenabler ApS Betingelser for mobiltjenester hos Emobile. Version 1.0 - August 2017 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgår mellem kunden og Emobile ApS. Telenabler ApS CVR: 35414495,

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere