Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads"

Transkript

1 Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1

2 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre miljø Kompetenceudvikling Medarbejderdeltagelse Det er hensigten, at de 5 bæredygtighedselementer, som er illustreret i de opretstående søjler, skal integreres i arbejdspladsprojekterne, og at de 3 tværgående bæredygtighedsfaktorer er forudsætninger for at kunne arbejde med elementerne.

3 Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig retning. Den vision kan kun nås, hvis der tages udgangspunkt i at udvikle bæredygtighed fra neden på de enkelte arbejdspladser. Og den vision kan kun blive til virkelighed, hvis hver eneste leder og medarbejder tager et ansvar og deltager i udviklingsprocesserne. Da LO i 2001 besluttede sig for at igangsætte et projekt om bæredygtige arbejdspladser var målet derfor at skabe udviklingsprocesser på de deltagende arbejdspladser. Udviklingsprocesser, der pegede hen mod bæredygtige, samfundsansvarlige arbejdspladser og arbejdspladsdemokrati. I godt og vel 2 år har et netværk mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt en række forskere og organisationsfolk eksperimenteret med, udviklet og diskuteret, hvordan man i praksis kan arbejde med et begreb som bæredygtighed på arbejdspladsniveau. Vi kaldte fra start af DBA-projektet for "På vej mod den bæredygtige arbejdsplads", fordi en arbejdsplads ikke bare sådan lige bliver bæredygtig fra den ene dag til den anden eller fra det ene år til det andet. DBA-projektet har lært os, at bæredygtighed mest af alt er en vision eller et orienteringspunkt, som arbejdspladserne kan fokusere på og bevæge sig i retning ad trin for trin. Og at der ikke findes en klart defineret mållinie, der markerer hvornår bæredygtighed er nået. Du kan læse meget mere om DBAprojektets mange erfaringer, resultater og refleksioner i de rapporter, temahæfter, dialogværktøjer mm., som er udarbejdet i tilknytning til projektet. Afslutningsvis skal der lyde en tak til alle de mange personer, der har været en del af og har bidraget til DBA-projektet. En særlig tak skal der lyde til de 15 arbejdspladser ledelse som medarbejdere og de 6 uddannelsesinstitutioner, som havde modet til at give sig i kast med et eksperimenterende projekt som dette. Med venlig hilsen Marie-Louise Knuppert LO-sekretær 3

4 Indhold Introduktion 5 Faser 6 Vejledning til ordstyrer 8 9 Ordstyrerens opgaver 10 Fremgangsmåde 14 Gode råd til det videre arbejde 16 Om arbejdspladsens sociale ansvar 20 Mere om emnet. Links til materialer og litteratur om socialt ansvar og rummeligt arbejdsmarked Materialer til gruppen Vejledning til gruppen 23 Erfaringsskemaer 29 Handlingsskema

5 Introduktion Mange arbejdspladser er begyndt at dende arbejdsliv. Det drejer sig med Til brug for denne fælles drøftelse har ordstyreren har mulighed for at lære arbejde med dens sociale ansvar, og andre ord om at gøre arbejdspladserne LO udviklet Gruppens sociale ansvar værktøjet at kende, samt at læse bag- endnu flere arbejdspladser vil gøre det sunde, rummelige og mangfoldige. et værktøj som kan hjælpe jer med at grundsmaterialet i dette vejlednings- i årene fremover. udarbejde en handlingsplan for udvik- hæfte. Ordstyreren kan være en af jer, Men arbejdspladsens sociale ansvar ling af gruppens sociale ansvar. nærmeste leder, en tillidsrepræsentant, Arbejdspladserne arbejder med det kan kun lykkes, hvis ledelse og medar- Handlingsplanen er resultatet af jeres en underviser eller en ekstern konsu- sociale ansvar, fordi det kan betale sig, bejdere er fælles om opgaven. fælles ønsker til, hvordan gruppens lent. og fordi det er samfundsmæssigt nød- Ledelsen skal stille de fornødne ram- sociale ansvar skal fungere i praksis, vendigt at arbejdspladserne påtager sig mer til rådighed, mens I som medar- og I kan efterfølgende vælge at lægge Uanset hvem I beder om at være ordsty- et ansvar for at skabe sikre, sunde og bejdere er medansvarlige for at det den på bordet for ledelsen og jeres kol- rer, bør vedkommende være en erfaren udviklende arbejdspladser. sociale ansvar vil lykkes i praksis. Det leger som udgangspunkt for videre dia- mødeleder, og en der har tid og lyst til er jer, der er kolleger til de personer log. at sætte sig grundigt ind i materialet i Arbejdspladsen kan påtage sig et soci- der skal fastholdes eller integreres, og forvejen. alt ansvar ved at fastholde personer derfor jer der skal få hverdagen til at Værktøjet er opbygget så I kan arbejde med nedsat arbejdsevne, ved at inte- fungere godt for jer selv og de evt. nye med de 3 temaer forebyggelse, fasthol- Fordelen ved at vælge en ekstern person grere nydanskere, og ved at sætte fore- personer i gruppen. delse og integration hver for sig. Det som ordstyrer er, at vedkommende ikke byggelse og udvikling af arbejdsmiljøet tager lidt mere end 3 timer at arbejde er en del af det, der skal diskuteres, og i centrum. Dette kan fx gøres ved at Det er derfor vigtigt at være godt forbe- sig igennem hvert af temaerne. Det vil derfor har lettere ved at holde fokus ændre på arbejdets indhold og organi- redt, hvilket I bl.a. kan blive ved at få derfor nok være mest hensigtsmæssigt ikke mindst i forhold til de emner der er sering, så arbejdet tilpasses medarbej- en grundlæggende drøftelse af de at arbejde med et tema ad gangen. lidt sværere at diskutere. dernes ressourcer, og det kan gøres ved spørgsmål, ønsker og behov, som I har at udvikle medarbejdernes evner og i forhold til at skulle fastholde eller I bør vælge en ordstyrer helst et par muligheder for at få et godt og spæn- integrere kolleger. dage før I går i gang med opgaven, så 5

6 Faser Trin 1: Trin 2: Trin 3: Erfaringer og afklaring Dialog og prioritering Handlingsplan 6 Hvilke konkrete erfaringer har I med socialt ansvar i jeres gruppe og på jeres arbejdsplads? Hvad gjorde I godt, og hvad burde I have gjort anderledes? Hvorfor vil I arbejde med socialt ansvar nu, og hvad er det vigtigst for jer at tage fat på først: forebyggelse, fastholdelse eller integration? I løbet af tre kvarter skal I varme op ved kort at drøfte jeres erfaringer med socialt ansvar. I skal afslutningsvis i trin 1 vælge hvilken del af det sociale ansvar I vil tage fat på først? DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar Hvor godt står I rustet i forhold til at udvikle gruppens sociale ansvar? Hvad skal der til for at I bliver bedre til at forebygge, fastholde eller integrere, og hvad står umiddelbart i vejen? Hvilke dilemmaer skal I kunne håndtere, når der skal tages særlige hensyn til nogle, men ikke til alle? Og har det at arbejde med fastholdelse og integration nogen indflydelse på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen? Til hvert af temaerne forebyggelse, fastholdelse og integration får I hjælp af 14 dialogkort. Dialogkortene sætter forskellige emner til diskussion, og i løbet af en halvanden time skal I prioritere, hvilke af disse emner det er vigtigst at tage fat på først for at udvikle gruppens sociale ansvar. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at indfri jeres ønsker om at udvikle gruppens sociale ansvar. I dette tredje trin skal I på ca. 1 time udarbejde en handlingsplan for de aktiviteter, som det er vigtigst at få sat i gang i den kommende periode. Udgangspunktet er de dialogkort/- emner, som I har prioriteret at arbejde videre med. Til hvert emne skal I tage stilling, hvad ledelsen skal tage af initiativer, hvad jeres SU, SiO, projektgruppe eller lign. skal tage sig af, og endelig også hvad I selv skal tage af initiativer.

7 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Tema: Emner Initativer Emner Stikord: Ønsker/behov Ledelse Udvalg* Gruppe *Med udvalg tænkes der på SU, MED, SiO eller ligende samarbejdsorgan på arbejdspladsen. Det kan også være en projektgruppe, arbejdsgruppe eller lign. Hvem fremlægger planen: Hvornår skal planen fremlægges: Hvornår følger vi op: Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads I kender måske til situationer, hvor jeres arbejdsplads har sagt ja til at ansætte en kollega, der har stikordsform besvare nedenstående spørgsmål: Brug 5-10 minutter på at overveje og i et andet udgangspunkt end jer og derfor er ansat på særlige vilkår. Det kan være personer med nedsat arbejdsevne, førtidspensionister, flygtninge eller gruppe/afdeling? På arbejdspladsen? Hvilke erfaringer har I med integration? I jeres indvandrere. I har måske erfaring for, at det ikke lykkes at integrere I kender disse sikkert personer til situationer, særligt godt hvor i en kollega Hvad er var anledningen Brug 5-10 (fx minutter flygtning/indvandrer, på at overveje og i gruppen eller på blevet arbejdspladsen. afskediget eller De selv bliver har ligesom forladt arbejdspladsen, del fordi af arbejdspladsen. vedkommende De ikke får længere magtede pensionister der gerne vil tilbage på arbejdsmar- nedsat arbejdsevne, stikordsform tung besvare ledighed nedenstående eller førtids- spørgsmål: ikke en naturlig måske særlige arbejdsopgaverne, og var kommer blevet ofte syg, til nedslidt at eller kedet igen), og Hvilke hvilke erfaringer initiativer har blev I med taget? arbejdsfastholdelse? I kender sikkert til forhold i jeres arbejde eller på Brug 5-10 minutter på at overveje og i arbejde for sig havde selv. Måske fået en har legemsbeskadigelse der været sproglige på arbejdet eller I jeres gruppe/afdeling? Andre steder på arbejdspladsen? Hvad undlod I at gøre, jeres arbejdsplads, som har påvirket eller fortsat stikordsform besvare nedenstående spørgsmål: og kulturelle barrierer, i sin fritid. måske I kender har der måske været også forvirring om, hvor meget en kollega de pågældende havde et misbrugsproblem personer som der som blevburde være gjort? til situationer, Hvad hvorgjorde I godt? påvirker jeres arbejdsmiljø. Måske har I fysiske gener af jeres arbejde, fx i form af tunge løft, eller Hvilke erfaringer har I med forebyggelse og egentlig kan og gjort ikke noget kan. ved Og måske eller måske har I været ikke blev gjort noget Hvad var anledningen (fx ulykke, skade, sygdom, fordi I gentager den samme bevægelse mange udvikling af arbejdsmiljøet? I jeres gruppe/- skeptiske, fordi ved. det Og har I været kender uafklaret sikkert til om situationer, vedkommende vil kollegaer overtage noget har valgt af jeres at gå arbejde, på efterløn menfordi tempo og problemer), og hvilke initiativer blev taget? hvor ældre nedslidning, stress, misbrug eller psykiske gange i løbet af en dag. Det kan også være at I har afdeling? Andre steder på arbejdspladsen? fysiske gener af at have et stillesiddende arbejde Hvilken indflydelse har I haft på udvikling af til en lavere løn. krav til nye omstillinger var blevet for stort. eller af at arbejde mange timer hver dag med en arbejdsmiljøet? Men I har måske Men også I kender erfaringer måske med også situationer, til situationer, hvor Hvad gjorde I godt? Hvad undlod I at gøre, computer. I kender måske også til situationer, hvor hvor integration arbejdspladsen af nydanskere eller og ansatte I som kolleger på særlige vilkår lykkedes, en afskedigelse, fordi I var godt fordi forberedte I greb ind på i tide at og fik juste- har forhindret som burde være gjort? en kollega er bukket psykisk under, fordi krav og Hvad var anledningen (fx problemer med røg, arbejdspres har været for stort eller fordi vedkommende måske er blevet mobbet af en leder eller af arbejde eller psykisk belastende arbejde med støj, møg, ensidigt gentaget arbejde, hårdt fysisk tage imod den ret nye arbejdet kollega, med eller færre fordi eller I indbyrdes nye arbejdsopgaver, og med jeres ledelse mindre havde arbejdsbelastning, fået drøftet jeres ændrede arbejdstider kolleger. deraf følgende sygdom, nedslidning, stress, spørgsmål og eventuelle eller andet? skepsis. Men I kender måske også til situationer, hvor misbrug eller psykiske problemer), og hvilke arbejdspladsen eller I selv har taget initiativer der initiativer blev taget? Stikord: Stikord: har løst et arbejdsmiljøproblem. Måske fik I indført jobrotation, indkøbt løftegrej, hejse-/sænkeskriveborde eller ergonomiske mus. Eller måske fik I talt som burde være gjort? Hvad gjorde I godt? Hvad undlod I at gøre, situationen igennem og fik tilpasset mængden af krav og arbejdsopgaver for kolleger som havde problemer hermed, eller andet? Stikord: Deltagere Gruppens sociale ansvar er udviklet til en gruppe af medarbejdere med et dagligt arbejdsfællesskab. Det kan være et team, en selvstyrende gruppe, en mindre afdeling, eller måske hele arbejdspladsen, hvis der er tale om en lille arbejdsplads med få ansatte. Gruppens sociale ansvar kan gennemføres af 3-8 personer. Jo større gruppe, jo større risiko er der for at ikke alle deltagere kommer til orde. Derfor kan det være en god idé at dele en stor gruppe i to og gennemføre to parallelle forløb. Materialerne Gruppens sociale ansvar består af to overordnede dele: Materiale til ordstyrer og gruppe (dette hæfte) Dialogkort Materiale til ordstyrer og gruppe indeholder: Vejledning til ordstyreren - ordstyrerens opgaver - fremgangsmåde - gode råd til det videre arbejde - om arbejdspladsens sociale ansvar - mere om emnet Materialer til gruppen - vejledning til gruppen - 3 erfaringsskemaer (Trin 1) - handlingsskema (Trin 3) Dialogkort består af: 14 dialogkort inden for hvert af de tre temaer: forebyggelse (grønne), fastholdelse (gule) og integration (røde). Samt tre kort til hjælp til at prioritere. (Trin 2) Trin 3: Handlingsskema Politikker Politikker Politikker Fremmer Politikker vores personalepolitik i tilstrækkelig Fremmer Politikker vores personalepolitik i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv Politikker vores udvikling personalepolitik af arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv vores udvikling personalepolitik af i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv vores udvikling personalepolitik af i tilstrækkelig grad Fremmer en positiv vores udvikling Trin personalepolitik af 2arbejdsmiljøet? i tilstrækkelig FOREBYGGELSE grad en positiv udvikling af arbejdsmiljøet? grad en positiv udvikling af arbejdsmiljøet? Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin FOREBYGGELSE Trin 2 FOREBYGGELSE Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Politikker Politikker Politikker Understøtter Politikker arbejdspladsens personalepolitik Understøtter Politikker arbejdspladsens personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter Politikker grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter grad arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? personalepolitik i tilstrækkelig Understøtter grad Trin arbejdspladsens arbejdsfastholdelse? 2 personalepolitik FASTHOLDELSE i tilstrækkelig grad arbejdsfastholdelse? i tilstrækkelig grad arbejdsfastholdelse? Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin FASTHOLDELSE Trin 2 FASTHOLDELSE MEGET VIGTIGT MINDRE VIGTIGT VIGTIGT DIALOGKORT Trin 1: Erfaringer med integration Trin 1: Erfaringer med fastholdelse Trin 1: Erfaringer med forebyggelse Politikker Politikker Politikker Fremmer Politikker vores personalepolitik i tilstrækkelig Fremmer Politikker vores personalepolitik i tilstrækkelig grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejds- grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration Politikker vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration vores Trin af personalepolitik udsatte i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad Fremmer integration vores af personalepolitik udsatte grupper i på tilstrækkelig arbejdsmarkedet? grad integration Trin af udsatte på arbejds- INTEGRATION INTEGRATION markedet? grad integration Trin af udsatte 2grupper på arbejdsmarkedet? INTEGRATION markedet? Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin INTEGRATION Trin 2 INTEGRATION 7

8 Vejledning til Ordstyreren 8 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

9 Som ordstyrer er det din opgave: Du er blevet valgt til ordstyrer. Derfor bør du læse denne vejledning samt afsnittet Om arbejdspladsens sociale ansvar, hvor du kan læse nærmere om, hvad der ligger i de 3 temaer: Forebyggelse Fastholdelse Integration Gruppens øvrige medlemmer kan have fordel af at læse vejledningen, men de behøver det ikke. At introducere værktøjets idé og formål At fortælle hvordan gruppen skal anvende værktøjet. At kopiere Vejledning til gruppen (side ), de 3 Erfaringsskemaer samt Handlingsplan til deltagerne. Materialet kan også downloades på At fortælle om socialt ansvar, herunder de 3 temaer: forebyggelse, fastholdelse og integration. At skrive stikord fra dialogen ned løbende, samt udfylde handlingsskema. Der kan fx udpeges en referent til denne opgave. Det er vigtigt at referenten ikke bliver låst af sin opgave og derfor ikke bliver aktiv deltager i gruppens arbejde. At sørge for, at alle gruppens medlemmer deltager og kan komme til orde. At opfordre til at gruppens medlemmer er ærlige også selvom det ikke altid er politisk korrekt. At hjælpe dialogen i gruppen på vej ved brug af eksempler eller lign., samt at holde fokus i diskussionen af de enkelte dialogkort. At sikre at gruppen overholder den tidsplan, I er blevet enige om. I kan vælge at afsætte mere end de godt 3 timer, opgaven kan gennemføres på. Lav evt. din egen drejebog/tidsplan for forløbet. 9

10 Fremgangsmåde 10 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

11 Trin 1 Erfaringer og afklaring Tid: ca. 45 minutter. Hvilke erfaringer har gruppen med socialt ansvar, og hvad er det vigtigste at tage fat på først: forebyggelse, fastholdelse eller integration? 1. Del Vejledning til gruppen ud til alle, og bed gruppemedlemmerne om at den læse den igennem. Du kan eventuelt vælge at dele Vejledning til gruppen og de 3 Erfaringsskemaer ud til gruppemedlemmerne et par dage i forvejen. På den måde kan I spare tid og det enkelte gruppemedlem kan i fred og ro gøre sig sine egne overvejelser om, hvad de tænker om den opgave I skal løse, herunder hvilke erfaringer de har med hhv. forebyggelse, fastholdelse og integration. Hvis du vælger denne fremgangsmåde, vil det være en god ide forinden at holde et kort møde, hvor du kan forklare hvad opgaven går ud på, så der ikke er tvivl herom. Det vil sige at du gennemgår punkterne 2-5 nedenfor, og at I fortsætter med punkt 6, når I mødes igen. 2. Beskriv hvad trin 1 drejer sig om ved at gennemgå værktøjets idé og formål, hvordan I skal anvende det, og hvad I skal nå frem til. 3. Forklar hvad Erfaringsskemaerne er, og del dem ud til alle. 4. Bed alle om at læse erfaringsskemaerne igennem hver for sig, og om i stikordsform at skrive sine erfaringer ned i forhold til forebyggelse, fastholdelse og integration. 5. Gør det klart, at der er afsat max. 20 minutter til denne del af opgaven, og at deltagerne gerne skulle nå omkring alle 3 temaer. 6. Tag en kort runde, hvor alle får mulighed for at fortælle om deres erfaringer med socialt ansvar. 7. Hvis I ikke allerede har lagt jer fast på, hvilket af de 3 temaer (forebyggelse, fastholdelse eller integration) I først vil tage fat på, så er det nu I skal vælge. Er der en konkret anledning, som kan begrunde jeres valg. Eller har jeres erfaringsdrøftelser gjort det klarere, hvor I skal tage fat. Eller er der et af de tre temaer, som I er mest motiverede for at tage fat på? 11

12 Trin 2 Dialog og prioritering Tid: ca. 90 minutter. Hvilke emner er det vigtigst at arbejde videre med i forhold til at udvikle gruppens sociale ansvar? 1. Beskriv hvad trin 2 drejer sig om. 2. Vælg den farve dialogkort som svarer til jeres valg af tema. Enten de grønne (forebyggelse), de gule (fastholdelse) eller de røde (integration). 3. Præsentér dialogkort, og hvad de skal bruges til. 4. Læg de 3 kort Meget vigtig, Vigtig og Mindre vigtig ved siden af hinanden på bordet. 5. Diskutér dialogkortene ét for ét, og tag stilling til, om hvert kort er Meget vigtig, Vigtig eller Mindre vigtig i forhold til at udvikle gruppens sociale ansvar. Gruppen skal tage stilling til det enkelte dialogkort ud fra, hvor vigtigt det er for gruppen her-og-nu at arbejde videre med det pågældende emne for at udvikle dens sociale ansvar. Hvis dialogkortet derfor rejser/introducerer et emne, som generelt er vigtigt for udvikling af socialt ansvar, men som gruppen mener den er god til eller helt har styr på, så er dette emne altså i den her sammenhæng mindre vigtig for gruppen at arbejde videre med herog-nu. 6. Læg hvert dialogkort på brættet under Meget vigtig, Vigtig eller Mindre vigtig. 7. Vær opmærksom på, hvordan de enkelte gruppemedlemmer har det med at diskutere de forskellige emner. Sørg for at alle kan komme til orde, men pres ikke nogen til at udtale sig, hvis de ikke har lyst. 8. Skriv løbende stikord fra jeres diskussioner af de enkelte dialogkort ned. Stikordene skal bruges senere, når I skal lave handlingsplan. 9. Find ud af, om der er andre emner, som I ønsker at drøfte. Hvis dette er tilfældet, så skriv ønskerne på de blanke dialogkort, og anbring også disse på brættet under Meget vigtig, Vigtig eller Mindre vigtig. 12 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

13 Trin 3 Handlingsplan Tid: ca. 1 time. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at udvikle gruppens sociale ansvar? 1. Beskriv hvad trin 3 drejer sig om. 2. Forklar handlingsskemaets opbygning. 3. Gruppen skal prioritere de 6 vigtigste emner. Tæl dialogkortene under Meget vigtig. Hvis der er flere end 6, skal gruppen vælge de 6 vigtigste. Er der færre end 6, kan gruppen vælge de vigtigste fra bunken Vigtig. Gruppen kan også vælge kun at arbejde videre med et færre antal emner. Bed gruppen gå bunken Vigtig igennem en ekstra gang for at se om der her gemmer sig nogle kort/emner, som et mindretal i gruppen finder meget vigtige. Bed gruppen overveje placeringen af disse kort igen. 4. Tag de dialogkort I har valgt at arbejde videre med. Skriv overskrifterne fra de valgte dialogkort på Handlingsskemaets venstre kolonne Emner. 5. Gruppen skal nu besvare de uddybende spørgsmål på dialogkortenes bagside. Notér stikord i stikordskolonnen, der beskriver, hvad I forstår ved det enkelte emne, set i forhold til jeres fremtidsønsker og jeres nuværende arbejdssituation. Gør evt. brug af de stikord I skrev ned i trin Gruppen skal tage stilling til, hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang for at udvikle gruppens sociale ansvar. Skriv til hvert emne aktivitetsforslag i de tre kolonner; hvad skal Ledelsen gøre, hvad skal jeres Udvalg gøre, og hvad skal Gruppen selv gøre. Med Udvalg tænkes der på SU, SiO, en projektgruppe eller lign. Skriv i stikordsform og gør stikordene så konkrete som muligt det gør det lettere når I senere skal fremlægge jeres aktivitetsforslag for ledelsen. 7. Sørg for, at gruppen diskuterer den proces, I har været igennem og resultatet: den færdige plan. Er I tilfredse med planen, eller mangler der noget? 8. Gruppen skal drøfte, hvordan den vil fremlægge handlingsplanen for ledelsen og for evt. grupper af kolleger. Hvem gør det og hvornår? Noter beslutningerne på handlingsplanen. 13

14 Gode råd til det videre arbejde 14 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

15 Måske får I brug for vejledning og flere oplysninger, når I sammen med ledelsen skal føre jeres plan for arbejdspladsens og gruppens sociale ansvar ud i livet. I kan søge støtte og vejledning følgende steder: LO-amterne har sat socialt ansvar og arbejdsmarked og socialt ansvar, lige materialer og rapporter ved henven- Flere revalideringsinstitutioner yder rummeligt arbejdsmarked højt på som en del udvalg har ansat en virk- delse til det BAR, som jeres arbejds- konsulenthjælp om fastholdelse, og den politiske dagsorden, og har viden somhedskonsulent, der tager ud på plads hører under, eller ved at slå op kan bl.a. kontaktes i forbindelse med og erfaringer med lokale initiativer, arbejdspladserne med støtte og vej- på det pågældende BAR s hjemme- virksomhedsrevalidering. De laver som I kan blive inspireret af. ledning. side. også beskrivelse af en persons Desuden er der i mange amter arbejdsevne, så man kan vurdere etableret udvalg som arbejder med Bedriftssundhedstjenesten (BST) kan Alle amter har arbejdsmedicinske mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmiljø. hjælpe med at forebygge arbejdsmil- klinikker, som kan undersøge om en arbejdsmarkedet. jøskader, arbejdsulykker, erhvervssyg- sygdom skyldes dårligt arbejdsmiljø, Jeres forbund og lokale fagforening domme og nedslidning. BST rådgiver og som ville kunne foreslå løsninger Arbejdsformidlingen aktiverer ledige har ligeledes socialt ansvar på den arbejdspladserne om tilpasning af på problemet. Den Arbejdsmedicin- dagpengemodtagere og anviser gerne politiske dagsorden, og her kan I arbejdspladsen og arbejdsvilkårene, ske klinik kan også kortlægge virk- en kandidat. finde både personer og materialer valg af hjælpemidler, arbejdspsykolo- somhedens arbejdsmiljø evt. i sam- som kan svare på spørgsmål og gisk rådgivning mm. arbejde med Arbejdstilsynet og BST. Kommunen aktiverer kontanthjælps- hjælpe jer på vej. Derfor kan de være relevante at ind- modtagere og står for at formidle job De fleste kommuner har et lokalt koordinationsudvalg som skal samar- Inden for de fleste brancheområder er der etableret et Branche Arbejdsmiljø Råd (BAR). Et BAR udarbejder drage i den forebyggende indsats. Arbejdstilsynet fører tilsyn med til mennesker med varigt nedsat arbejdsevne i form af revalidering samt fleks- og skånejob med løntil- bejde om udviklingen af et rumme- vejledningsmaterialer og erfarings- arbejdspladserne. Er der problemer skud. ligt arbejdsmarked. Nogle udvalg rapporter fra gennemførte projekter med jeres arbejdsmiljø, som I internt holder fælles kurser, temadage og om forebyggelse og arbejdsmiljø. I ikke kan finde ud af at løse, kan fyraftensmøder om det rummelige kan hente oplysninger om disse Arbejdstilsynet tilkaldes. 15

16 Om arbejdspladsens sociale ansvar Den 3-benede strategi: Forebyggelse Fastholdelse Integration Virkeliggørelsen af arbejdspladsens sociale ansvar baserer sig efter LO s mening på en 3-benet strategi. En forebyggelsesstrategi, som skal sikre at nedslidning og udstødning ikke finder sted. Det overordnede formål er at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser. Det betyder både at arbejdsskader skal forebygges, men også at lønmodtagernes evner og viden skal styrkes og udvikles. Forebyggelse retter sig altså både mod nedslidning af lønmodtagernes helbred og kvalifikationer. Det skyldes at sundhed og gode kvalifikationer er det bedste middel mod udstødning. Hvis forebyggelsesstrategien ikke lykkes på alle felter, så er en fastholdelsesstrategi vigtig. En fastholdelsesstrategi skal sikre, at medarbejdere der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, bliver fastholdt. Det handler om fastholdelse af personer med et højt sygefravær, fastholdelse af langtidssygemeldte ved en tidlig og målrettet indsats, for eksempel ved en fleksibel tilbagevenden til arbejdspladsen og fastholdelse af ældre kolleger gennem en seniorpolitik. Forebyggelse og fastholdelse hænger altså sammen. En indsats rettet mod at fastholde kolleger, der er i fare for at miste sit job, kan ikke stå alene. Den skal følges op af aktiv handling for at undgå, at problemet opstår fremover. Hertil kommer en integrationsstrategi, som skal skabe rum på arbejdspladserne for de personer, der har mistet fodfæstet eller aldrig er kommet i gang. Integrationsstrategien er nok den, som byder på de fleste nye udfordringer på arbejdspladserne. Men arbejdspladserne har et ansvar for at medvirke til at sikre en sådan integration. Det kan ske gennem job på særlige vilkår, etablering af jobtræningspladser, mentorordninger, praktikforløb, plads til voksenlærlinge mv. Både ledelsen og medarbejderne har et ansvar for at der bliver sat skub i integrationen. 16 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

17 Forebyggelse De største arbejdsmiljøproblemer vurderes i de kommende år at være: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø, fx. stress, konstante omstillinger, højt arbejdstempo og ringe indflydelse Ergonomisk nedslidning, fx. ensidigt gentaget arbejde og tungt arbejde Indeklima og temperaturpåvirkninger Støj fra maskiner i produktionen og fra mennesker på skoler og daginstitutioner Kemiske påvirkninger, som fx. giver hudsygdomme og allergi. Man skal kunne arbejde hele livet uden at få varige skader og uden at blive stresset eller slidt ned. Arbejdspladsen skal derfor være sund og udviklende for alle og det må være et mål, at ingen kollega skal forlade arbejdspladsen mod sin vilje på grund af skader eller sygdom. En effektiv forebyggelse inddrager arbejdsmiljøet i alle sammenhænge og så tidligt som muligt. For eksempel når man planlægger indkøb af maskiner eller indfører ny teknologi. De fleste arbejdspladser gør en del for at undgå sygdom eller nedslidning. Alligevel kan indsatsen tit forbedres, når man bruger den kritiske lup. hinanden om tempo og normer. Som kolleger er vi med til at skabe en kultur for, hvad det er tilladt at snakke om, fx om det er tilladt at have gode og dårlige perioder. Hvis der er åbenhed på arbejdspladsen, kan man tage mange problemer i opløbet. Der sker store forandringer på virksomhederne i disse år også i forhold til hvordan arbejdet organiseres. Medarbejderne skal være mere fleksible, og produktiviteten skal øges. Det har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Arbejdsbelastningerne skifter karakter, og der opstår nye arbejdsmiljøproblemer, som er med til at nedslide medarbejderne. På den enkelte arbejdsplads har alle et fælles ansvar for hinanden. Derfor er det ikke kun ledelsens ansvar, at der arbejdes med forebyggelse på arbejdspladsen. Som medarbejder har man et medansvar for at foreslå og afprøve mulighederne for løbende at forbedre arbejdspladsen. Vores fælles ansvar viser sig i kulturen på arbejdspladsen. Som kolleger er vi med til at stille krav til De gamle belastninger røg, støj og møg er stadig aktuelle, men de arbejdsmiljøproblemer, der er forårsaget af ergonomisk og psykosocial nedslidning, bliver stadig alvorligere. Disse belastninger giver nedsat livskvalitet og sygdomme for lønmodtageren. Langvarige virkninger af et dårligt psykisk arbejdsmiljø betyder også øget fravær, større personaleomsætning og vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft. 17

18 Fastholdelse Hvem skal fastholdes: Alle har ret til en chance på Det kan lade sig gøre på to måder: Løsningen er altså enkel: Enten Langtidssyge Personer med korte men hyppige sygemeldinger Personer, der rammes af alvorlige arbejdsulykker Personer med lette arbejds- eller slidskader Personer, der har nedsat arbejdsevne på grund af sygdom eller ulykke Personer med nedsat arbejdsevne eller arbejdslyst som følge af alder. arbejdspladsen og ret til at yde sit bidrag. En god fastholdelsespolitik gør det muligt at beholde en truet kollega på arbejdspladsen. Tag udgangspunkt i det positive personens arbejdsevne og læg kræfter i at matche det med arbejdspladsens krav og muligheder. Arbejdspladsen ændrer eller tilpasser sine jobkrav. Kollegaen tilbydes behandling, efteruddannelse eller andet, der gør ham eller hende i stand til at opfylde arbejdspladsens krav. skal der justeres på jobkravene, eller også skal den sygemeldte kollega opkvalificeres til at udføre sit eget eller alternativt et andet arbejde på arbejdspladsen. Jobkrav og personressourcer skal altså passe sammen, og gør de ikke det, kan man ændre på enten jobbet eller personens kvalifikationer. I nogle tilfælde er det ikke Den bedste løsning finder man, muligt at finde plads til den når den truede kollega fasthol- truede kollega ved at ændre på des på arbejdspladsen, og hvor arbejdsforholdene eller ved at det lykkes at kombinere den benytte efteruddannelse eller sygemeldtes ønsker og andet. Når det sker, har arbejds- arbejdsevne med arbejdsplad- pladsen et medansvar for at sens krav og job. Det kræver at afprøve mulighederne for at alle er villige til at se på tingene finde et job på en anden med friske øjne. arbejdsplads. Det er vigtigt at afskeden bliver værdig for alle parter, hvis en kollega ufrivilligt er tvunget til at forlade arbejdspladsen. 18 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

19 Integration Hvem skal integreres: Alt for mange mennesker forlader integreres, deltager på lige fod med Der er brug for to typer Ledige flygtninge og indvandrere Ledige med nedsat arbejdsevne Ufaglærte ledige og ledige med korte uddannelser Langtidsledige og tunge dagpengeog kontanthjælpsmodtagere Unge uden uddannelse eller joberfaring Ældre ledige Førtidspensionister samt personer på efterløn, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet igen. arbejdsmarkedet på grund af sygdom, nedslidning, alder eller manglende evne til at følge med udviklingen, manglende lyst til at fortsætte arbejdslivet eller på grund af personlige og sociale problemer. En anden gruppe af mennesker er desuden aldrig rigtigt kommet i gang på arbejdsmarkedet. Manglende uddannelsesmæssige og/eller sproglige forudsætninger samt igen personlige og sociale problemer har her ofte andre i det sociale og faglige miljø på arbejdspladsen. Sørg for at de arbejder sammen med andre kolleger og bliver en del af det faglige fællesskab. Ellers er der stor risiko for en opdeling i et A- og B-hold på arbejdspladsen. Mange gange kan integration hjælpes på vej ved at udfordre holdninger, tolerance og åbenhed over for personer, der måske er lidt anderledes end én selv. Mange gange skyldes den manglende integration spørgsmål, af beskæftigelse. Den ene type er tidsbegrænsende optræningpladser for ledige. Det kan være for langtidsledige, der ikke selv har været i stand til at finde et job. Det kan være for unge, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men som ikke kan finde fodfæste. Det kan være for ledige flygtninge eller indvandrere, der har en anden uddannelses- eller jobmæssig baggrund, end vi er vant til. Arbejdspladserne vil været udslagsgivende. skepsis og myter, der aldrig bliver her kunne tilbyde de bedste mulighe- drøftet og som derfor forbliver ube- der for, at den enkelte opkvalificeres Det er uacceptabelt at en række men- svaret. Dette dialogværktøj Gruppens til arbejde på almindelige vilkår. nesker holdes ude fra arbejdspladser- sociale ansvar er netop tænkt som ne og dermed fra arbejdsfællesskaber en støtte til at få den nødvendige Den anden type beskæftigelse er stil- og økonomisk tryghed. Derfor har dialog i gang på arbejdspladsen og i linger på særlige vilkår for personer, både ledelse og medarbejdere på den enkelte gruppe eller afdeling. der har en nedsat arbejdsevne. Her er arbejdspladserne et medansvar for, at Ofte rækker dialogen og de gode der ikke tale om, at vedkommende disse personer får en (ny) chance på hensigter dog ikke alene. Her kan efter en periode skal overgå til arbej- arbejdsmarkedet. integrationen blive hjulpet på vej at de på almindelige vilkår, men at job- to typer beskæftigelse, som det bet i princippet er tidsbegrænset. Det er vigtigt, at kolleger der skal offentlige støtter op omkring: 19

20 Mere om emnet Links til materialer og litteratur om socialt ansvar og rummeligt arbejdsmarked Ta teten i socialpolitikken En håndbog. Vejledning, inspirationskatalog mm. med henblik på at fremme indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked og rummelige arbejdspladser. Udarbejdet af LO. Kilde: Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspirations- og vejledningshæfte til tillidsvalgte med henblik på at fremme rummeligheden på arbejdspladsen. Udarbejdet af LO. Kilde: Ta teten i integrationsindsatsen Konkrete værktøjer. Eksempelsamling, vejledning, tjeklister mm. til tillidsvalgte og samarbejdsudvalg med henblik på at fremme integrationsindsatsen på arbejdspladserne. Udarbejdet af LO. Kilde: Revalidering en vej til fastholdelse på arbejdsmarkedet. Pjece til bl.a. tillidvalgte, der har til formål at give et overblik over mulighederne for revalidering og fastholdelse. Udarbejdet af LO. Kilde: Et arbejdsliv i vækst hvordan får du et godt psykisk arbejdsmiljø? Håndbog og pjece udarbejdet af FOA målrettet lokale fagforeninger og tillidsvalgte for at styrke indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø. Kilde: Det sociale indeks. Indekset indeholder bl.a. en såkaldt pretest der kan bruges til at tage temperaturen på arbejdspladsens sociale ansvar. Kilde: Udvikling af personalepolitik. Værktøjskasse til samarbejdsudvalg, der har til formål at hjælpe samarbejdsudvalget med at formulere en personalepolitik for arbejdspladsen, herunder en politik for arbejdspladsens sociale ansvar. Udarbejdet af LO. Kilde: Værditjekket. Et ledelsesværktøj der også kan bruges af en medarbejdergruppe. Værktøjet sætter fokus på arbejdspladsens værdier. Kilde: Kort spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttets (AMI) spørgeskema til hurtig kortlægning af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Kilde: ser/kortspoergeskema2.pdf. Til skemaet hører en vejledning som kan hentes fra samme hjemmeside. Guide til en rummelig arbejdsplads rummelige rammer. Om partnerskabsaftaler, sociale klausuler, formidlingsenheder og private aktører. Udarbejdet af LO. Kilde: 4 redskabshæfter om arbejdsfastholdelse. Til såvel ledere som praktikere i kommuner, a-kasser, faglige organisationer, AF, koordinationsudvalg m.fl. De 4 redskabshæfter har titlerne Rammer for en fælles indsats, Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis, Risikoprofiler, risikovurderinger, risikosituationer og Rundbordssamtaler med borgeren i centrum. Udarbejdet af KL og LO. Kilde: 20 DIALOGVÆRKTØJ. Gruppens sociale ansvar

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere