Hovedopgave Socialt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave Socialt ansvar"

Transkript

1 Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A

2 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit... 7 Afgrænsning... 7 Definition af CSR... 8 Generelt om CSR... 9 Teoriafsnit... 9 PEST-analyse... 9 Political (Politiske og lovgivningsmæssige forhold) Økonomi og demografi Realindkomst Finanspolitik Pengepolitik Valutakurser Demografiske forhold Befolkningsudvikling Husstandsstørrelse Erhvervsstrukturen Urbanisering Sociale og kulturelle forhold Familiemønstret og kønsroller Velfærdsniveauet Sociale ordninger Kulturelle forhold Lokal kultur Den politiske forbruger Storytelling Teknologi og miljø Teknologiske forhold Logistik Produktion

3 Distribution Markedsføring og salg E-business Ny produktteknologi Digitalisering Miljømæssige forhold Praktisk anvendelse af analysen SWOT-analyse Interne forhold Eksterne Forhold TOWS-matrix Maslow s behovspyramide Fysiske behov Tryghed Sociale behov Egobehov Selvrealisering Case PEST-analyse Politik og lovgivning Politiske forhold Regeringen EU Internationale organisationer Lovgivning Økonomi og demografi Økonomiske forhold Realindkomst Demografiske forhold Befolkningsudvikling Urbanisering Sociale of kulturelle forhold Familiemønsteret og kønsroller

4 Velfærdsniveau Sociale ordninger Kulturelle forhold Den politiske forbruger Storytelling Teknologi og miljø Teknologiske forhold Markedsføring og salg E-business Ny produktteknologi Digitalisering Miljømæssige forhold Praktisk anvendelse af modellen SWOT-analyse TOWS-matrix Maxi-maxi (kombination af Stærke sider(s) og Muligheder (O)) Maxi-Mini (Stærke sider(s) og Trusler (T)) Mini-Maxi (Svage sider (W) og Muligheder (O)) Mini-Mini (Svage sider (W) og Trusler (T)) Indsatsområder/sammenfatning: Maslow s behovspyramide Det sociale behov Spørgeskema omkring folkets syn på CSR: Det økonomiske perspektiv for kommunerne Idé oplæg til håndboldklubbernes sociale ansvar Konklusion Perspektivering

5 Indledning Kongeriget Danmark har stor fokus på velfærd blandt hele befolkningen. Velfærden er en hovedprioritet, når der snakkes politik og samfundsmæssige problemer. Der er et kæmpe fokus på, at vi her i Danmark, gerne vil hjælpe hinanden og støtte hinanden, med de problemer vi skulle have. Det er dog svært, at komme ud som enkelt person, til alle i samfundet, og hvad skal man gøre for, at hjælpe socialt besværede unge, på rette vej. Kommunerne rundt omkring i Danmark gør et stort arbejde i, at hjælpe socialt udsatte og det er en stor økonomisk post for kommunerne og det er også svært for dem, at komme ud til alle og hjælpe dem med de midler de har. Finanskrisen gør det svært at varetage alle de opgaver, som kommunerne har for at bevare danskernes velfærd. Finanskrisen har også stået for, at kommunerne har måttet skære ned på forskellige ting, som specialundervisning, hjælp til handicappede og ældre (avisen.dk, 2012). Nedskæringerne vil spare penge for staten, som har underlagt kommunerne disse besparinger, men besparelserne vil senere hen, komme til at ramme Danmark ved, at udsætte deres sociale ansvar og vil gøre det til en større opgave at efterkomme, da problemerne ikke løser sig selv, men kun bliver svære at løse, hvis de ikke bliver taget hånd om med det samme. Socialt ansvar handler om, at vi som mennesker tager del i det samfund vi lever i, og hjælpe de personer der har brug for at få et skub i den rigtige retning. Det er mange forskellige måder, der kan tages ansvar på og mange forskellige steder, der kan sættes ind. Der kan enkeltpersoner bidrage med det de er bedst til eller har et overskud til, for at kunne hjælpe sine medmennesker. Ideén med at alle skal tage del i ansvaret om, at hjælpe socialt udsatte er, at det offentlige og det private skal arbejde sammen om, at varetage den byrde. Det er klart, at det private hovedsageligt er baseret på, at skabe et overskud og derfor skal der også være en gulerod ved, at hjælpe det offentlige med byrden ved at opretholde samfundet. Dog behøver det ikke, at være det offentlige, der tilbyder en gulerod i form af økonomisk støtte, eller skattelettelser til virksomheden, men det kan også være en gulerod i form af god PR, omtale i lokalsamfundet og støtte til virksomheden fra de lokale, der kan se, at virksomheden gør noget for alle i samfundet. Den økonomiske støtte fra staten kan også give et startskud til de virksomheder der vil forsøge sig med, at tage del i deres sociale ansvar. 4

6 Flere kunstnere har brugt deres stemmer til, at støtte samfundet og komme med statements, som de håber, vil blive hørt og taget til overvejelse. Popstjernen Michael Jackson forsøgte med sin sang Heal The World, at skabe et større fokus på, hvordan vi behandlede Moderjord og hvilken arv vi gav videre til vores børn, og som en af verdens største kunstnere er det muligt, at ramme et meget bredt publikum. For at nævne noget, der er lidt mere nede på jorden og som har knap så lange udsigter, men dog forhåbentlig kan forbedre levestandarden blandt mange unge, og dermed forbedre mulighederne for dem og deres børn, vil jeg fremhæve det store arbejde som bliver lavet, af de fodboldspillere og klubber, der er i den Engelske Premier League, som er den bedste række i Engelsk fodbold. Deres støtte til deres samfund og den sociale forpligtelse de tager på sig, har ændret livet for mange (Creating Chances, 2011). De har taget flere forskellige initiativer op til overvejelse, for hvordan de kan hjælpe socialt udsatte personer, i deres samfund. De lægger stor vægt på, at gøre så godt et indtryk på de mennesker de kommer ud til, som overhovedet muligt. Deres arbejde har for det første skabt en stor opmærksomhed fra deres lokalsamfund, men ud over det er der også opmærksomhed fra andre klubber, men ikke kun klubber i deres eget land, men også andre lande. Derudover har deres gode arbejde også givet dem en masse positiv PR, som sætter deres klubber og spillere i godt lys. Det skal dog nævnes, at Premier League klubberne blev pålagt, at bruge en vis mængde ressourcer på CSR-arbejde (corporate social responsibility) af FA (Football Association), men da Premier League klubberne har fundet ud af, hvor mange fordele det samtidig har for dem, at tage deres sociale ansvar, er dette blevet et projekt, som klubberne ligger meget vægt på. De danske håndboldklubber har også problemer med deres økonomi og flere knækker under for presset, da det ikke er lige så nemt at skaffe sponsorater, som det tidligere har været. Derfor er det vigtigt for de danske håndboldklubber, at sætte sig selv mere i fokus, så deres brand og klub bliver set og hørt mere i den daglige presse. Dermed kan klubberne, med deres øgede eksponering, med fordel kunne tiltrække et større publikum, flere medier og forhåbentlig større og/eller flere sponsorater. DHF og Spillerforeningen bør også kunne hjælpe klubberne med, at finde nye og anderledes initiativer, for at kunne tiltrække større publikum, da det også burde være deres mål, at gøre den danske 5

7 håndbold mere velset og attraktiv for store som små. Håndboldspiller foreningen, som er en uafhængig forening, der varetager elitespilleres interesser (Håndboldspiller foreningen, 2012), bør være interesseret i hvordan de sikre en fremtid, for de danske håndboldspillere, ved at sikre klubbernes økonomi og Dansk Håndbold Forbund (DHF), beskriver deres vision, mission og værdier på deres hjemmeside. Her står der at de vil være bedst på alle områder og håndbolden skal være den sport, det forbund, de udøvere og de klubber, som alle kigger på når de vil være bedst. De skriver også, at de vil hjælpe den danske håndbold både som elitesport, men også som en bredde sport (DHF, 2009). Problemstilling Finanskrisen har gjort det svært for mange, ikke kun virksomheder, banker og staten, men også for flere mennesker der kan have svært ved, at klare sig i det daglige, da der grundet finanskrisen er meget pres på arbejdsmarkedet, og af den grund kamp om, de arbejdspladser der er. Virksomhederne lukker afdelinger og nogen må se sig helt og aldeles overrumplet af, den økonomiske krise. Problemet med, at virksomheder er presset økonomisk gør desværre, at de skære ned og her er det oftest nemmest, at skære i lønudgifterne, som fører til fyringer og outsourcing af afdelinger. Dette fører til, at flere og flere har problemer med, at betale fritidsaktiviteter og andre fornøjelser, der dækker nogle af vores behov som menneske. Kommunerne får svære ved, at håndterer det større antal af personer, der ikke har noget arbejde, som derfor skal have støtte, i form af kontanthjælp og lignende. Det giver et stort pres på kommunernes, i forvejen, stramme økonomi. I England kan man se, at Premier League klubber bidrager til deres samfund gennem forskellige initiativer. Da der i nogle byer findes en del unge, med store sociale problemer træder Premier League klubberne ind, med det de kan bidrage med til deres sociale ansvar. Hvordan kan dette kopieres og udvikles i den danske sportsverden og hvem skal skabe rammerne for det? Problemformulering Hvordan kan DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubber i samarbejde, skabe rammerne for socialt ansvar, med henblik på, at skabe stærkere relationer til lokalsamfundet? 6

8 Metodeafsnit Udarbejdelsen af projektet vil hovedsageligt foregå gennem desk-research, da jeg vil finde oplysninger over nettet og i bøger for således, at komme frem til det, som er nødvendigt for, at kunne besvare problemformuleringen. PEST-analysen som er en omverdens analyse. Analysen skal give et billede af, hvordan omverdenen ser ud for DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubber. PEST-analysen skal bidrage til den interne analyse, der hedder SWOT, som beskriver virksomhedens/organisationens svagheder, styrker, muligheder og trusler. Den interne analyse vil finde, de områder hvorpå organisationen har sine fordele. Med analyse kan DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubber finde hvad de tilsammen har, at tilbyde og vise, hvad de sammen kan stable på benene, så de kan imødekomme danskerne. Efter SWOT-analysen vil jeg bruge de analyserede punkter til, at indarbejde i en TOWS-matrix, som er en model, der finder indsatsområder for organisationen. Indsatområderne er de steder, hvor organisationen har de bedste muligheder for at skabe succes, hvilket er en vigtig del af det, at begynde på nye projekter. Derefter vil jeg bruge Maslow s behovspyramide til at finde ud af, i hvilket niveau danskerne har deres behov for, at socialisere sig og vise, hvor vigtigt det er for mennesket, at have gode sociale relationer. Her efter har jeg lavet et spørgeskema der skal finde ud af, hvad befolkningen har at mene om de forskellige emner og punkter jeg arbejder med, i mit projekt. Det skal give et billede af hvad de mener der kan gøres, hvem der i forvejen tager socialt ansvar og om de synes, der bliver gjort nok i CSR arbejde. Spørgsmålene jeg stiller vil være en blanding af, åbne og lukkede spørgsmål, så respondenterne selv kan komme med input og detaljer, som jeg kunne bruge yderligere, i mit projekt og der vil kunne komme overraskende materiale, som jeg måske ikke havde kendt til før. Afgrænsning I PEST-analysen findes der flere steder analyse elementer, der ikke vil kunne findes fordele i, at analyse, da det ikke vil kunne kobles på denne problemstilling, som der er opsat. I analysen findes der under økonomi og demografi, et punkt med finanspolitik, der omhandler det offentliges salg og køb, men det vil jeg i denne opgave afgrænse mig fra, da det ikke vil få betydning, for mit projekt. Det samme finder sted med PEST-analysen to næste punkter, der omhandler pengepolitik og valutakurser. Videre i analysen kommer punktet til demografi, hvor erhvervsstrukturen heller ikke har 7

9 meget med min opgave at gøre og er derfor også noget, jeg vil afgrænse mig fra. De kulturelle forhold i PEST-analysen forbinder de i bogen, med forbrugernes købsadfærd, men da det ikke er den viden jeg søger vil jeg i stedet se på kulturen i Danmark generelt. Under Teknologi og miljø i PEST-analysen er der nogle punkter, som jeg vil afgrænse mig fra, så som logistik, produktion og distribution. Definition af CSR Bogen Frugbare Partnerskaber beskriver også CSR og derfor vil jeg give et lille udklip af, hvordan forfatterne Helene Tølbøll Djursø og Anders Drejer beskriver begrebet: Corporate social responsibility eller virksomhedernes sociale ansvar, som det ofte oversættes til på dansk er et internationalt fænomen, hvor virksomheder tager sociale og miljømæssig entydig forståelse blandt hverken praktikere eller forskere. Vi vælger derfor at tage udgangspunkt i Rådet for Samfundsansvars definition af begrebet virksomhedens samfundsansvar (www.raadetforsamfundsansvar.dk) (Frugtbare Partnerskaber, 2011, s. 62). I bogen bliver det tydeliggjort, at begrebet Corporate social responsibility er svært helt konkret, at beskrive og forfatterne bliver derfor nødt til, at tage udgangspunkt i, hvordan rådet for samfundsansvar definere det. CSR står for corporate social responsibility. En direkte oversættelse og beskrivelse af dette, vil jeg formidle, således; Et samarbejde om at kunne varetage og opretholde et samfund, hvor de svageste ikke bliver glemt, men hjulpet til at kunne begå sig på lige fod, med andre og ikke blive efterladt til sig selv på trods af, at det vil koste flere ressourcer, at holde dem beskæftiget. Corporate social responsibility vil efter mit hoved, på dansk blive oversat til virksomhedernes sociale ansvar. Dermed menes jo, at virksomhederne også har et ansvar, for det samfund, de befinder sig i og at de som alle andre også bare tage del i, hvad der foregår i samfundet og hjælpe til, hvor der er brug for det. Det menes ikke, at de private virksomheder bør tage hele ansvaret på deres skuldre, men at de i samarbejde med staten og kommunerne bør tage det ansvar, der skal til for at byrden ikke bliver så stor, at det vil skade endnu flere. 8

10 Generelt om CSR CSR er et begreb om, at virksomheder hjælper med at tage hånd om de sociale problemer, der måtte være i samfundet. Flere og flere virksomheder finder ud af, at deres kunder holder øje med og sætter pris på, at deres lokale virksomheder gør noget, for deres samfund og det er virksomhedernes chance for, at tiltrække nye kunder og beholde deres nuværende. Det er ikke blot en måde, at få flere kunder på, men også en måde, at skabe et godt billede af virksomheden i omverdenen og det, at en virksomhed kan sige, at de går forrest, når det kommer til social ansvarlighed, giver god PR. Som eksempel på hvordan virksomheder og klubber, kan skabe gode relationer til samfundet kan, der tages udgangspunkt i, hvordan klubberne i Premier League begår sig i, at hjælpe til med de problemer, de har i deres samfund i England. Premier League klubber havde sidste år investeret 45 millioner pund og hjulpet 4,5 millioner mennesker på deres vej. Dette år var ny rekord, men for at se på det over flere år, har Creating Chances, som er den fælles rapport for klubber, investeret over 157 millioner pund til, at hjælpe deres samfund. (Creating Chances, 2011). Det er dog ikke kun som virksomhed der er mulighed for, at gøre en forskel. Mange stiller op og gør en indsats for deres lokalsamfund, og hjælper til i form af indsamling, frivillig ved events/arrangementer for social besværede ved, at give økonomisk tilskud til organisation eller ved, at hjælpe til i ungdomsklubber og organisationer. Teoriafsnit I teoriafsnittet vil jeg forklare de forskellige modeller og analyse metoder, jeg vil tage brug af. Teorien kommer til at bestå af en PEST-analyse, SWOT-analyse, TOWS-matrix, Maslow s behovspyramide og et spørgeskema. Disse analyser skal til sammen give et billede af, hvad danskerne har behov for og hvad DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubber tilsammen kan stille op og tilbyde, som deres del af det sociale ansvar. PEST-analyse Jeg vil foretage en PEST-analyse for, at få indblik i omverdenen. PEST-analysen hjælper blandt andet til, at få indblik i Demografien, sociale og kulturelle forhold, der er i det danske samfund. Dette kan DHF, Spiller foreningen og de danske håndbold klubber bruge til, at se hvor der kan sættes ind med en ekstra hånd, og om det er noget specielt, de kan byde ind med. 9

11 PEST-analysen byder også ind med analyser af politiske, økonomiske og teknologiske forhold, som også er en vigtig del at analysere, hvis der skal gives et billede af, hvordan samfundet ser ud. Jeg vil nu beskrive de forskellige faser, for senere hen at kunne bruge dem til, at analysere samfundet. Political (Politiske og lovgivningsmæssige forhold) I denne fase analyseres politiske og lovgivningsmæssige forhold, som virksomheden skal overholde. Både i forhold til den danske lovgivning, men også i forhold til EU's lovgivning. Disse retningslinjer skal efterleves af virksomheden for, at den kan begå sig på markedet. Den siddende regering har et grundlag for, hvordan samfundet skal styres og deres politiske holdninger vil derfor være med til, at skabe de rammer, som virksomheden skal forholde sig til. EU s regler skal der også tages forbehold for, da Danmark er et land, der er underlagt nogle af de regler som EU har. Derfor er det vigtig også at sørge for, at selvom man arbejde på det danske marked, skal EU s regler også undersøges. Hvis virksomheden har tænkt sig ud på internationale markeder, er der også her internationale organisation, som man skal gøre sig bekendt med. Økonomi og demografi Anden del af analysen omhandler samfundets økonomi og demografi. Økonomien fremstammer ofte fra de forhold, som er blevet opsat i de politiske og lovgivningsmæssige forhold. Regeringen har fastlagt penge- og finanspolitikken, som påvirker det økonomiske perspektiv i samfundet. Realindkomst. Udviklingen på Danmarks økonomi har en stor indflydelse på danskernes købelyst. Når der tales om forbrugernes økonomi, tænkes der specielt på brugernes realindkomst. Realindkomsten opdeles i tre variabler: Udvikling i den nominelle indkomst, forbrugerpriser og skattetryk. Når den nominelle løn korrigeres for prisstigninger (inflation) og skattetryk, får vi et udtryk for en persons disponible realindkomst. Hvis der er en øget indkomst vil det give et øget forbrug og dermed større salgsmulighed for virksomheden. Derudover har forbrugernes forventninger til økonomien stor betydning for forbrugerlysten. Finanspolitik. Folketinget med regeringen i front, påvirker således økonomien med forskellige initiativer. Størst betydning har finanspolitikken, som bestemmer hvor store de offentlige investeringer og forbrug skal være. Mange virksomheder er afhængige af de offentlige initiativer og projekter, da de er af- 10

12 hængige af det salg, der er af forskellige varer til for eksempel børnehaver, skoler og byggeprojekter. Pengepolitik Nationalbanken har ansvaret for udformning af pengepolitikken i Danmark og kan ved hjælp af forskellige instrumenter påvirke den indenlandske rente. Renten påvirker forbrug og investeringer. Den danske rente er imidlertid forbundet med renten i EU. Valutakurser Derudover har valutakurser betydning for virksomheders konkurrencedygtighed. For eksempel kan dollaren have stor betydning for, hvordan økonomien ser ud herhjemme i Danmark, da eksport og import vil ændres alt efter, hvor høj kursen er på dollaren og dermed kan det have betydning for, hvor stort et pres der er på arbejdsmarkedet. Demografiske forhold Demografiske forhold beskriver forskellige perspektiver af samfundet, som kan have betydning for virksomheden eller organisationen. Under demografi vil der være forskellige punkter, som skal studeres, som antallet af indbyggere, sammensætning af befolkning og erhverv. Befolkningsudvikling Der skal ses på hvordan befolkningen er bygget op, med hensyn til alder og køn. Befolkningsgrupperne opdeles og der skal tages hensyn til, hvordan de er stillet i samfundet og hvordan deres købekraft er i forhold til den økonomiske udvikling. Husstandsstørrelse Tendensen i hustandsstørrelsen har udviklet sig til, at der efterhånden bliver færre og færre pr. husstand. Dette skyldes af vi i dag får færre børn, end vi gjorde tidligere, men derudover bliver flere og flere også skilt. Denne udvikling gør at produkter som ligger i SSWD gruppen (Singles, Separated, Widowed, Divorced) klarer sig godt. Eksempel på produkter der passer godt til denne gruppe er: singlerejser og færdigretter. Erhvervsstrukturen I udarbejdelsen af PEST-analysen er det vigtigt, at man tager højde for udviklingen af erhvervsstrukturen. Hvordan er udviklingen på primære, sekundære og tertiære erhverv? Her er servicesektoren et af de erhverv, som er i stor fremgang i størstedelen af alle samfund. 11

13 Urbanisering Urbanisering er et begreb der handler om tilflytning til byerne. Dette giver naturligvis større efterspørgsel på ting, der har med byudvikling at gøre, såsom lejligheder i større byer. Sociale og kulturelle forhold Den tredje fase i PEST-analysen omhandler Sociale og kulturelle forhold. I Denne fase skal de forskellige kulturer og sociale forhold kortlægges så der ikke opstår komplikationer og misforståelse på markedet. Familiemønstret og kønsroller Dette er noget der altid er under udvikling. På år er der sket store forandringer i forhold til hvilke opgaver mændene og kvinderne laver i hjemmet. I dag kan manden sagtens stå for at lave maden, vaske tøjet og tage sig af barnet mens konen er i byen. Kvinden kan også være den, der bruge tiden på karrieren og manden bruger størstedelen af sin tid derhjemme. Velfærdsniveauet Samfundets velfærd har direkte tilknytning til efterspørgslen på forskellige produkter. Størrelsen på overklasse, middelklasse og fattige giver et indblik i, hvordan samfundets købsadfærd er og hvilke produkter der vil være størst efterspørgsel på. Sociale ordninger Traditionen i de forskellige samfund og lande er også afgørende, da der i nogle samfund er tradition for at moderen bliver hjemme og passe børn, hvorimod der i andre samfund er pasningsordninger, så moderen kan tage på arbejde. Derudover ses der også på andre offentlige ordninger, som hjemmerengøring for ældre, offentlige eller private hospitaler, sygesikring og generelt offentlig forsorg. Kulturelle forhold Kulturen har ligeledes stor indflydelse på en virksomheds salg. Der findes store kulturelle forskelle på lande, fx er Danish Crown et af de mange firmaer der skal have de kulturelle forskelle i tankerne. De ville nok ikke kunne sælge meget svinekød i lande hvor hovedparten er muslimer, som grundet religion og tro finder grisen, som et urent dyr og derfor ikke kommer på middagsbordet. Lokal kultur Lokal kultur er noget der for det meste berører fødevarer. Det er vigtigt, at tage højde for den kultur der er i lige nøjagtig det område, som de vil forsøge at sælge, da virksomheder kan komme til at stå 12

14 i dårligt lys, hvis de gennem deres reklamer eller lignende kommer til, at træde på nogle på grund af, at de ikke kender til deres skikke og religion. Den politiske forbruger Dette er en forbruger der tænker på hvilke varer de putter i vognen og hvem de vil associeres med, både i form af deres fritidsinteresser og det tøj de går i. Hvis et firma opfører sig politisk ukorrekt, kan forbrugerne gennem deres købekraft ramme virksomheden, ved ikke at købe deres varer, men konkurrenternes i stedet. Et eksempel på hvad virksomheder kan gøre galt er fx børnearbejde eller bruge miljøskadelige midler til, at fremstille deres produkter eller lade deres medarbejdere arbejde under dårlige forhold. Storytelling I dag benytter flere og flere virksomheder sig af begrebet storytelling. Begrebet handler om, at virksomhederne fortæller om virksomhedens oprindelse og historie således, at forbrugerne kan blive grebet af det og associeres med deres firma og på den måde gøre forbrugerne til faste kunder. Teknologi og miljø Den fjerde og sidste del af PEST-analysen omhandler Teknologi og miljø. Teknologien har været under stor udvikling og får større og større betydning for alle virksomheder, der arbejder på professionelt plan, og er derfor en vigtig del af analysen. Det miljømæssige forhold omhandler blandt andet forurening og jordens ressourcer. I Denne del analyseres også klimamæssige og geografiske forhold. Teknologiske forhold Virksomhedens teknologiske niveau har direkte påvirkning på deres konkurrencedygtighed. Samtidig er IT og telekommunikation også en vigtig del for virksomheden, da teknologien i dagens Danmark er så vigtig, som den er. Logistik Der bliver hele tiden udviklet nyt teknologisk udstyr. Her findes for eksempel en chip, der kan følge varen fra produktionen og gennem hele systemet ud til butikken og dermed kan ledelsen se, hvis der er steder, hvor det går for langsomt eller lignende. Produktion I produktionen udvikles der maskiner der kan overtage nogle af de mere rutineprægede arbejdsopgaver og dermed slipper virksomheden for nogle lønomkostninger ved ikke, at have personalet til at stå og lave rutinearbejde. 13

15 Distribution Distribution er et samarbejde mellem leverandør og detailhandelen og der er her indført stregkoder, så varerne kan skannes og forhandlerne har bedre styr på forskellige ting, som hvad der er på lageret, hvad der er gået gennem kassen og opfyldning på hylderne i butikken. Stregkoderne har samtidig også funktionen, at butikken får et godt datagrundlag for, hvilke varer der bliver solgt på forskellige tidspunkter af døgnet. Markedsføring og salg Her har teknologien også hjulpet virksomheden til, at kunne hjælpe sine kunder bedre, ved for eksempel CRM-systemer, som helt basalt går ud på, at virksomheden indsamler oplysninger om de kunder der har været hos dem så de senere hen kan give dem et udvalg, der passer bedre til dem. E-business E-business handler om at en virksomhed kan styrke deres position, ved også at bruger internettet til at videreføre deres koncept og salg af deres produkter. Ny produktteknologi Ny teknologi fører ofte til nye produkter eller udvikling af eksisterende produkter. Dette kan ændre konkurrencesituationen og forbrugsmønstret. Hvis teknologien kommer bag på nogle firmaer vil det kunne ødelægge deres position på markedet og det kan bliver svært at indhente igen. Et eksempel kan være Finsk ejede Nokia, der var et af de største mobiltelefon virksomheder indtil Smartphones kom på markedet. Smartphones blev meget stort, meget hurtigt og det kom bag på Nokia der siden har forsøgt, at komme ind på smartphone markedet, men stadig halter efter Samsung og Iphone, som er nogle af de største på det marked (epn.dk, 2012). Digitalisering Digitalisering har haft store fremskridt de sidste år med hensyn til, at hente film, musik og billeder over nettet og det, at kunne uploade sine billeder til sin computer eller fremkalde derhjemme uden, at skulle ned til forhandleren. Miljømæssige forhold Som der er nævnt i et af punkterne ovenfor, er forbrugerne blevet mere beviste om, hvad de køber og hvorfor de køber de produkter de gør. Det kan sættes sammen med dette punkt. Der tales om klimamæssige ændringer, at jordens ressourcer efter hånden er ved at slippe op og at forskere derfor søger nye og vedvarende energiformer. Jordens knappe ressourcer giver derfor problemer for nogle virksomheder, men muligheder for andre. (International Markedsføring 3. udgave, 2007, s. 137) 14

16 Praktisk anvendelse af analysen PEST-analysen skal bruges til planlægningsproces til en SWOT-analyse, der blandt andet skal bruges til, at finde muligheder for DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubber til, at starte op for deres CSR initiativ. SWOT-analyse SWOT-analysen er en analyse, der ser på interne og eksterne forhold i en virksomhed. Den har til formål, at identificere de interne punkter, som er stærke og svage sider samt de eksterne punkter, som er muligheder og trusler. Herunder vil jeg vise modellen for hvad der kan indgå i en SWOTanalyse, som udarbejdes ud fra den foregående PEST-analyse. SWOT-analysens elementer Interne forhold Stærke sider (S) Svage sider (W) Produkter: Teknologi Funktionsevne Features Produktporteføljens placering i PLC Markedsføring: Brandets position Markedsandel E-business og e-handel Kundetilfredshed Konkurrenceevne Distributionskanaler Produktion: Produktionskapacitet Produktivitet Kvalitetskontrol Finansiering: Indtjening Likviditet Organisation: Ledelsens ambitioner og visioner Medarbejdernes kvalifikationer Ledelses- og styringssystemer Kultur Eksterne forhold Muligheder (O) Trusler (T) 15

17 Interne forhold Virksomhedens interne forhold er de forhold der er kontrollerbare. Ledelsen bør kunne kontrollere de interne forhold efter behov og dermed ændre det ved simple ændringer. Eksterne Forhold I de eksterne forhold indgår de relevante forhold, som foregår i firmaets makro- og mikromiljø. Disse forhold er noget virksomheden ikke er herre over og virksomheden kan selv bestemme hvilke ting der kan indgå i denne del af analysen, men bør dog kun tage de mest relevante ting med. (International Markedsføring 3. udgave, 2007, s. 97) Makroforhold: Markedsvækst Forbrugertrends Demografi Kultur Samfundsøkonomi Teknologi Lovgivning Mikroforhold: Kunder Konkurrenter Distributionskanaler Leverandør TOWS-matrix Efterfølgende en SWOT-analyse kommer der oftest en TOWS-matrix. TOWS-matrixen bruges som en metode til at samle de indsatsområder, som der er blevet frem analyseret i SWOT-analysen. En kombination af virksomhedens trusler, muligheder, svage sider og stærke sider. Disse punkter forbindes i matrixen i forskellige kasser, der viser indsatsområderne. TOWS-matrixen har til formål, at oplyse om markedsføringsmæssige tiltag. (International markedsføring 3. udgave, side 103, 2007.) Maslow s behovspyramide I Maslow s behovspyramide er menneskets behov bygget op i forskellige niveauer hvor behovene skal opfyldes en efter en. Hvis ikke første behov er opfyldt, kan næste behov heller ikke blive det. De behov som Maslow arbejdede med, opdelte han i fem grupper, som er opstillet i fem niveauer over hinanden, som i en pyramide. 16

18 Nu vil jeg beskrive de fem grupper i den rækkefølge, som Maslow mener behovene skal opfyldes for, at kunne gå videre i menneskets næste behov. Fysiske behov Dette behov handler om, at mennesket skal have opfyldt det mest basale i deres liv, det vil sige de ting der skal til for at de kan overleve. Her kan nævnes ting, som mad, væske, tøj og søvn. Det er helt basalt for, at få kroppen til at fungere. Tryghed Det næste behov mennesket skal have opfyldt er trygheds behovet. Her tænkes både på tryghed hvad angår de fysiske behov, så personen er sikker på, at de kan få mad, vand, søvn og tøj, men også tryghed i tilværelsen generelt. Her kan nævnes ting, som at have en ulykkesforsikring, pensionsopsparing og indbrudsalarm. Sociale behov Hvis de to første behov er dækket kan personen fortsætte til dette behov, som handler om det sociale aspekt i tilværelsen. Det sociale behov opnås ved, at mennesket har et tilhørsforhold, til andre personer i form af en kæreste eller har en eller flere venner personen kan omgås. Personen kan ved at være en del af en gruppe eller være medlem i en sportsklub, føle sig som en del af et fællesskab, det er dog også vigtigt, at man i sit sociale behov får følelsen af accept, af sine venner og eventuelt kæreste og dermed kan man få dækket det sociale behov. Egobehov Efter hånden som personen bliver accepteret i sit sociale behov, begynder personen også, at ville have dækket yderligere behov. Her kommer egobehovet, hvor personen også har ønsker om at få succes og bliver beundret. Det handler om, at personen gerne vil have ros, status og have selvtilliden i orden. Selvrealisering Det sidste og femte element i Maslow s behovspyramide er selvrealiserings behovet. Dette er ligesom de andre også kun et behov der kan bliver realiseret, hvis de andre behov er opnået i en eller anden form. I dette behov har personen behov for selv, at skabe og udvikle sig selv, hvilket kan gøres i form af uddannelse og sprogkursus blandt andet. Det kan også være det, at have ansvar for noget. 17

19 Case I casen vil jeg bruge den beskrevne teori hvor jeg analyserer og definerer den danske befolkning og finde DHF, spillerforeningen og de danske håndboldklubbers fælles mål og styrke i forbindelse med socialt ansvar, så de på bedst mulige måde, kan få initiativet op og køre så det er til alles fordel. Det handler nemlig ikke blot om, at DHF, spillerforeningen og klubberne skal få god PR og hive større og flere sponsorer kontrakter, men også om, at forbedre danskernes levestandard. PEST-analyse Jeg vil nu foretage den PEST-analyse, som jeg tidligere beskrev teoretisk. PEST-analysen vil blive foretaget ved, at jeg finder de nyeste oplysninger jeg kan for, at give det bedste billede, som over hovedet muligt. Politik og lovgivning Politiske forhold Da jeg i min opgave skriver om DHF, Spillerforeningen og de danske håndboldklubber, som sammen skal arbejde på det danske marked og derfor ikke skal tage stilling til internationale politiske forhold. Derfor skal de tre parter arbejde indenfor de rammer, som den danske regering har sat op. Regeringen Regeringen har indført store sparerunder, som har gjort, at kommunerne har måttet spare på mange offentlige ydelser og dermed gjort det svært for flere ældre, der specielt er blevet skåret i hjemmeplejen (Rudersdal lokalavis, 2008). Her ses et udklip af hvordan der blev skåret i hjemmeplejen og dette er et billede, af de generelle nedskæringer, der er i kommunerne. Regeringen er nødsaget til at spare for, at deres budgetter kan hænge sammen, men det har desværre også deres konsekvenser og rammer desværre ofte de svageste i samfundet, da det oftest er dem, som kommunerne hjælper med diverse ting. EU Det europæiske samarbejde vil ikke have den store betydning for udarbejdelsen af DHF, spillerforeningen og klubberne i Danmark, da de i startfasen kun bør tænke på, hvad de kan hjælpe danskerne med, men de tre parter kan søge ideer til hvad der kan være af initiativer i Europa. Internationale organisationer Internationale organisationer har heller ikke den store betydning for hvad de tre parter skal arbejde med, da de ikke skal ud og arbejde på markederne udenfor Danmark, og i og med at parterne arbej- 18

20 der i, at udføre deres sociale ansvar, bør det ikke være noget der kommer i klemme med forskellige lovgivninger, medmindre de bevæger sig ind og tager arbejdet fra nogle virksomheder, der er blevet betalt for at udføre et stykke arbejde. Lovgivning De tre parter skal arbejde på et plan hvor de ikke skal ud og være i strid med nogen love. Da deres arbejde kommer til, at bestå af at hjælpe folk, med det de har af kompetencer, vil det ikke blive i strid med love, da der ikke decideret er noget salg. Dog vil der være noget markedsføring, der skal fortælle omverdenen om, deres projekt om, at hjælpe samfundet. Her er det også vigtigt, at forholde sig til de gældende markedsføringsregler, så derfor vil markedsføring forblive indenfor PR og simpel eksponering via de forskellige parters hjemmesider. Økonomi og demografi Andet element i PEST-analysen omhandler økonomi og demografi. Denne del af omverdensmodellen vil blive et vigtigere element i analysen end det foregående. Økonomiske forhold Som det kan ses ud fra bilag 1, er der færre og færre der er beskæftigede og dermed er der færre personer i Danmark der er købedygtige. De personer der ikke er i beskæftigelse, vil få problemer med at betale for fritidsaktiviteter og vil være nødsaget til, at købe billigere dagligvarer end hvis de er i arbejde. De økonomiske forhold er derfor ikke så gode, som de var for flere år siden som man kan se i bilag 2, hvor der var færre personer, der var ubeskæftigede. Realindkomst Danmarks statistik viser i bilag 3, at den årlige timefortjeneste i den private sektor er faldende og dermed kan der konkluderes, at de personer der arbejder i den private sektor ikke har nær så store ressourcer til rådighed. Som der også kan læses ud fra bilag 4, kan der ses at den årlige stigning i procent er faldet de sidste par år og dermed viser det, endnu en gang at forbrugernes købekraft bliver dårligere. Dog kan den reelle indkomst for danskerne desværre ikke hentes fra Danmarks statistik. Børsen skriver dog i en artikel fra 2008, at danskernes købekraft bliver svækket grundet krisen og den stigende inflation. Når priserne stiger på både benzin, varme, el, mad og drikke kan det hurtigt mærkes når lønstigningerne ikke følger med. (Børsen, 2008) 19

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Kommunikation IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Privatøkonomi Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere