Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler"

Transkript

1 Dating 20. november 2006 på AMI - profiler

2

3 Kære deltager Velkommen til dating på AMI! Vi sender dette hæfte til dig nu, for at du allerede inden datingen kan læse de profiler, du kan møde, og gøre dig tanker om, hvem du har lyst til at tale nærmere med. I hæftet finder du - et program for arrangementet - forskernes profiler - praktikernes profiler - en deltagerliste over øvrige deltagere. Hvis du er forsker og tilmeldt med en profil under datingsession I, skal du under denne session (kl ) gå til dit cafebord. Her vil du sammen med andre med lignende interesser være vært for de besøgende. Der vil være servering ved cafebordene. Hvis du er praktiker og tilmeldt med en profil under datingsession II, skal du under denne session (kl ) gå til dit cafebord. Her vil du sammen med andre med lignende interesser være vært for de besøgende. Der vil være servering ved cafebordene. Hvis du ikke er tilmeldt med en profil, eller når du ikke er vært ved et cafebord, har du mulighed for at besøge cafebordene og få en snak og en forfriskning. Vi håber du vil få udbytte af dagen og benytte lejligheden til at knytte kontakter, som du kan bruge i dit videre arbejde. Med venlig hilsen Jacob Munk Heidi Lisette Hansen Michael Jørgensen Peter Klingenberg Åse Marie Hansen Johnny Dyreborg Ulla B. Vogel Jan H. Pejtersen Ingrid B. Lauritsen 1

4 PROGRAM Indregistrering og kaffe Velkomst v. direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet Foredrag: - Direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet - Sekretariatsleder Jacob Munk, BAR Bygge og Anlæg, og forsker Johnny Dyreborg, Arbejdsmiljøinstituttet Datingsession I Forskere med profil er værter ved cafebordene Frokost Datingsession II Praktikere med profil er værter ved cafebordene Foredrag: - Professor Tage S. Kristensen, Arbejdsmiljøinstituttet Afslutning v. direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet 2

5 DATINGSESSION I kl Cafebord 1: Psykisk arbejdsmiljø Cafebord 2: Mikroorganismer og indeklima Cafebord 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Cafebord 4: Generende støj og stress Cafebord 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Cafebord 6: Sikkerhedskultur og arbejdsulykker 3

6 4

7 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Anne Helene Garde AMI Sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, høje krav i arbejdet, distancearbejde og arbejdstidstilrettelæggelse. Jeg forsker i hvordan kroppen reagerer på stress især i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, dvs. grænseløst arbejde, natarbejde, indflydelse på egen arbejdstid og konsekvenserne for helbred. Jeg ved at arbejde udenfor almindelig arbejdstid er et vilkår i mange erhverv, og noget tyder på at det bliver mere udbredt. Jeg tror fremtidens udfordring er at sikre at større fleksibilitet og grænseløshed i arbejdstidstilrettelæggelsen går hånd i hånd med godt helbred. Jeg søger kontakt med personer og arbejdspladser som er interesserede i eller har erfaring med at indføre større indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid. 5

8 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Projektleder, Psykolog Annie Høgh AMI Seniorforsker Åse Marie Hansen AMI Nyt projekt om Samarbejde og Arbejdsklima Forebyggelse af Mobning på Arbejdspladsen Vi forsker i forebyggelse af mobning på Arbejdspladsen Vi er ved at udvikle værktøjerne der kan bruges til at synliggøre faktorer, som kan være med til, at mobning opstår i en organisation. klimaundersøgelser i organisationer, der ønsker at forebygge mobning og chikane. Vi tror fremtidens udfordring er at omsætte den viden vi har til forebyggelse på arbejdspladserne og belyse betydningen af nye risikofaktorer. Vi søger erfaring med hvordan virksomheder og brancher kan/vil tage udfordringen op. Vi søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en forskel. 6

9 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Jan Pejtersen AMI Professor Tage S. Kristensen AMI AMI s Tredækker spørgeskema Vi forsker i psykosocialt arbejdsmiljø. Vi har undersøgt det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere i Danmark. Vi tror fremtidens udfordring er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne, og at dette kræver at man laver spørgeskemaer, der specifikt er rettet mod de enkelte brancher. Vi søger erfaring med BAR er som vil være med til at udvikle spørgeskemaer og gennemføre undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for deres branche. Vi søger kontakt med virksomheder, som er interesserede i at være med til at gennemføre undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for deres branche. 7

10 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Karen Albertsen AMI Grænseløst arbejde, fleksible arbejdstider og konsekvenserne heraf på balancen mellem arbejde og privatliv Jeg forsker i ovenstående. Jeg ved at det er et område med mange indbyggede modsætninger. Jeg tror fremtidens udfordring netop bliver at indrette et arbejdsliv som kan hænge sammen med et privatliv uden stress og overbelastning. Jeg søger erfaringer fra virksomheder som enten oplever problemerne tæt på, fx i form af en høj grad af grænseløshed i arbejdet, og fra virksomheder som med held har arbejdet på at gøre noget ved problemerne, fx i form af politikker på området. 8

11 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Forsker Ole Henning Sørensen AMI Psykisk arbejdsmiljø, call centre, arbejdsbetingelser Jeg forsker i organisation, ledelse og arbejdsliv. Jeg er ved at starte projekt om stress og vidensarbejde. Jeg tror fremtidens udfordring er sikre den Danske samarbejdsmodel. Jeg søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en indsats for psykisk arbejdsmiljø/stress. 9

12 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø PhD, MSc, BScPT Ute Bültmann AMI Mentalt helbred, sygefravær, tilbagevenden til arbejde Jeg forsker i ovenstående. Jeg ved at vi ved ikke så meget om hvordan vi får medarbejdere med dårligt mentalt helbred tilbage til arbejde. Jeg tror fremtidens udfordring er at undersøge sammenhæng mellem mentalt helbred, funktionsevne og tilbagevenden til arbejde. Jeg søger erfaring med mentalt helbred og tilbagevenden til arbejde. Jeg søger kontakt med virksomheder, der har erfaring med mentalt helbred og tilbagevenden til arbejde. 10

13 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Senior forsker Anne Mette Madsen AMI Eksponering for mikroorganismer og mikroorganisme bestanddele (fx endotoksin og enzymer) Jeg forsker i arbejdshygiejne; eksponering og reduktion af eksponering for mikroorganismer og effekter af eksponering. Jeg ved at mange er bekymrede for eksponering for mikroorganismer. Jeg tror fremtidens udfordring er at kende effekter af eksponering og metoder til reduktion. 11

14 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Professor Peder Wolkoff AMI Indeklimasymptomer generelt - hvorfor og hvordan kan man mindske symptomerne? Jeg forsker i slimhindeirritation i øjne, luftveje, og inflammation. Vi ser på hvor de kemiske stoffer i indeklimaet kommer fra og hvilken betydning de har for dit indeklima. Vi ser også på effekter på øjne og hvordan f.eks. øjentræthed kan mindskes ved computerarbejde. Vi ser på byggematerialers afgasning og deres betydning for luftkvaliteten, og vi ser på hvordan lugt og psykologiske effekter kan have betydning for dit indeklima. Jeg tror fremtidens udfordring er: Skal vi forbedre indeklimaet, bliver vi nødt til at forstå alle de væsentlige påvirkninger og hvordan de påvirker dit indeklima, dvs vi skal forstå hvordan kemiske, fysiske, biologiske og psykologiske faktorer i samspil har betydning. Det er en udfordring vi gerne vil være med til at forstå, og dermed være medvirkende til at forbedre indeklimaet. Vi vil meget gerne i kontakt med virksomheder, der er interesserede i forbedring af deres indeklima. 12

15 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Seniorforsker Per Axel Clausen AMI Indemiljø/kontorarbejdspladser: Eksponering og helbredseffekter/symptomer Jeg forsker i afgasning fra byggematerialer, organiske stoffer, kemiske reaktive stoffer i luften, arbejdsmiljøkonsekvenser af nanoteknologi, helbredseffekter: især luftvejseffekter, men også sensoriske/psykologiske effekter. Jeg tror fremtidens udfordring er at blive i stand til at forstå sammenhængen mellem multifaktorielle lav-dosis eksponeringer (også psykologisk) og helbredseffekter som luftvejsirritation og sensorisk/psykologiske effekter. Jeg søger kontakt med indemiljø-arbejdspladser til feltstudier: Kontorlignende/institutioner/skoler/hospitaler. 13

16 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Seniorforsker Søren Thor Larsen AMI Kemi, støv og luftvejsproblemer Jeg forsker i luftvejsallergi og luftvejsirritation Jeg ved at rigtig mange mennesker har astma. Nogle af tilfældene skyldes arbejdsmiljøet - og nogle oplever forværring i forbindelse med arbejdet. Jeg tror fremtidens udfordring er at skabe et allergisikkert arbejdsmiljø - dels at forhindre luftvejsallergi i at opstå og dels at sikre mod forværring af sygdom. Jeg søger erfaring med forebyggelse og intervention i forbindelse med luftvejsproblemer. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har særlige problemer eller erfaringer med luftvejssygdomme. 14

17 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Ergonomisk konsulent BST Anne Sofia Lønvig Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Ergonomi Jeg forsker i ergonomi, løft, arbejdsstillinger, arbejdsteknik, arbejdspladsindretning, EGA, lean, "hvordan fanger vi deltagerne og forebygger før det er for sent! Område, byggeri, det offentlige område og industri! Jeg tror fremtidens udfordring er at inddrage arbejdsmiljøet allerede i projekteringsfasen, ikke glemme arbejdsmiljøet i effektivisering (f.eks. lean), unge der ikke er vant til fysisk arbejde. Jeg søger kontakt med virksomheder, der er interesserede i at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, f.eks. områder indenfor det offentlige, arbejdspladser hvor der udføres EGA, arbejdspladser der effektiviserer efter f.eks. lean. 15

18 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Seniorforsker Karen Søgaard AMI Muskel-skeletlidelser, fysisk nedslidning Jeg forsker i funktions- og smertefysiologi. Jeg ved at det fysiske arbejdsmiljø stadig er en vigtig faktor i nedslidning og sygefravær. Jeg tror fremtidens udfordring er at modvirke det inaktive arbejde med intelligent motion. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har lyst til at gøre en indsats mod nedslidning. 16

19 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 4: Generende støj og stress Seniorforsker Jesper Kristiansen AMI Støj og stress Jeg forsker i støj (ikke-industriel) og stress Jeg ved at støjgener forårsages af 1) støj og dårlig akustik, 2) arbejdsmiljøforhold (fx stress) og kombinationen af disse. Gener pga. støj er et udbredt problem i visse ikkeindustrielle arbejdspladser, såsom skoler, daginstitutioner og storrumskontorer. Støjgener kan føre til nedsat trivsel og reduceret arbejdsglæde og motivation. Med hensyn til støj er fremtidens udfordring at nedbringe antallet af klager over generende støj. Jeg søger erfaring med indsatser mod generende støj på arbejdspladserne (årsagen til indsatsen, hvilken slags, resultat). Jeg søger kontakt med virksomheder som har, eller har haft, problemer med generende støj (dvs. ikke-industrielle arbejdspladser). 17

20 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 4: Generende støj og stress Seniorforsker Søren Peter Lund AMI Støj, hørelse og støjgener Jeg forsker i sammenhæng ml. støjgener, støjfølsomhed og akustik. Jeg ved at begrænsning af støjproblemer er prioriteret område. Jeg tror fremtidens udfordring er længere abejdsliv og begyndende tab af høreevne. Jeg søger erfaring med sammenhæng ml. støjgener, støjfølsomhed og akustik. 18

21 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Forsker Karin Sørig Hougaard AMI Kemi i arbejdsmiljøet; reproduktionsskader Jeg forsker i skader på fertilitet og fosterudvikling af kemi og stress. Jeg ved at vi ikke ved særlig meget om arbejdspåvirkninger og reproduktion - hverken hvad angår kemi eller stress. Jeg tror fremtidens udfordring er at finde ud af om arbejdsmiljøpåvirkninger har betydning for reproduktion og fosterudvikling. Jeg søger erfaring med om reproduktionsskader er noget medarbejderne tænker på/er bange for/søger at undgå. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har gjort en særlig indsats på området. 19

22 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Mari-Ann Flyvholm AMI Arbejdsbetingede hudlidelser og intervention Jeg forsker i forebyggelse af og risikofaktorer for arbejdsbetingede hudlidelser. Jeg ved at nogle risikofaktorer kendes, men der er lang vej til effektiv forebyggelse på arbejdspladserne. Jeg tror fremtidens udfordring er at omsætte den viden vi har til forebyggelse på arbejdspladserne og belyse betydningen af nye risikofaktorer. Jeg søger erfaring med hvordan virksomheder og brancher kan/vil tage udfordringen op. Jeg søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en forskel. 20

23 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Seniorforsker Ulla Vogel AMI Helbredseffekter af partikler, kræftfremkaldende stoffer, nanotoxikologi, Jeg forsker i kræft, nanotoksikologi, helbredseffekter af partikler. Jeg ved at der stadig findes masser af kemi på arbejdspladserne. Jeg søger kontakt med virksomheder med udsættelser for partikler, kræftfremkaldende stoffer eller hvor der håndteres nanopartikler. 21

24 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 6: Sikkerhedskultur og arbejdsulykker Forsker Pete Kines AMI Forsker Johnny Dyreborg AMI Sikkerhedskultur og arbejdsulykker Vi forsker i arbejdsulykker, sikkerhed og mindre virksomheder. Vi ved at sikkerhedskultur er vigtig for at komme ulykkerne til livs. Vi tror fremtidens udfordring er at sikkerhed ikke kun ses som de ansattes individuelle ansvar, men som en organisatorisk udfordring. Vi søger erfaring med forsøg på at forbedre sikkerhedskultur og lignende indsatser. Vi søger kontakt med virksomheder, der synes det er interessant at diskutere og udvikle deres sikkerhedskultur. Vi er også interesseret i at omsætte vores viden om sikkerhed i byggebranchen til andre områder, fx sygehussektor, industri og mindre virksomheder. 22

25 Cafebord 1: Psykisk arbejdsmiljø Cafebord 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Cafebord 3: Arbejde i storrum Cafebord 4: Ældre og kulturel mangfoldighed Cafebord 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Cafebord 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Cafebord 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Cafebord 8: Sikkerhedskultur Cafebord 9: Arbejdsmiljø, ledelse og samarbejde 23

26 24

27 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Cand.psych., erhvervspsykolog Ebbe Lavendt Reframe Sammenhæng mellem arbejdsliv og andet liv Jeg søger viden om dansk forskning på området; forskning i effekten af forskellige interventioner; nye initiativer mv. Jeg søger samarbejde om erfaringsudveksling/videndeling; opdyrkelse af markedet; eventuelt konkrete projekter. Jeg tror at fremtidens udfordring er at hjælpe mennesker med at blive mere bevidste om til- og fravalg; udvikle valgkompetence. 25

28 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Sikkerhedsleder Gitte Bøgedal Psykiatrisk Center, Vestsjællands Amt Psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvordan konstante krav til omstillingsparathed påvirker det enkelte menneske. Hvordan kan vi som individer trives i arbejdet, når stabiliteten er det foranderlige? Jeg tror at fremtidens udfordring er psykisk arbejdsmiljø, herunder stress. 26

29 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Konsulent (Cand Scient Soc) Gitte Sofia Kirkeby Dansk Socialrådgiverforening Betydning af politisk og adm. styring for socialrådgiveres trivsel og arbejdsmiljø Jeg søger viden om dokumentation af ovenstående Jeg søger samarbejde om evt. udviklingsprojekter med f.eks. begrebsudvikling, selv-evalueringer mv. for at afdække og skabe viden om ovenstående. Gerne koblet med mulighederne for: - medarb.dreven innovation og professionalisme/professionalisering, - medarb-inddragelse i styring - alternativ, medarb-defineret dokumentation/evidens, bl.a. af kvalitet og effektivitet i arb.opgaver Jeg tror at fremtidens udfordring er at koble forskning og praksis bedre sammen og gå mere på tværs af fagområder/institutioner/arbejspladser! 27

30 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Process director Lars B. Jensen Dialoggruppen Psykisk arbejdsmiljø, fravær, trivsel Jeg søger viden om teori- og begrebsdannelse Jeg søger samarbejde om interventionseffekter for at afdække tilfældigheder hhv. succeser, som kan genskabes/gentages. Jeg tror at fremtidens udfordring er arbejdslivets/-pladsens invasion af det personlige via intimteknologier som coaching. 28

31 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Certificeret Arbejdstidskonsulent Maibrit Lykke Nielsen Bright Future Consulting Certificeret Arbejdstidskonsulent Ulrik Kjær Rasmussen Bright Future Consulting Arbejdstidstilrettelæggelse og Time Care Vi søger viden om problemer i forbindelse implementering af nye arbejdstidsmodeller. Vi søger samarbejde om arbejdstidstilrettelæggelse og vagtplanlægning med særlig fokus på at overvinde modstand mod forandringer for at afdække optimeringsmuligheder for arbejdstidstilrettelæggelse, med fokus på at skabe bedre livskvalitet, bundlinie og arbejdsmiljø ved fleksible arbejdstidsmodeller. Vi tror at fremtidens udfordring er individuelle vagtplaner, som skaber en optimal balance mellem arbejdsliv og privatliv samt interesserne mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Vi arbejder med Time Care der er kåret til fremtidens måde at tilrettelægge skiftende arbejdstid på, og som er kendetegnet ved ikke at have nogle ulemper. 29

32 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Udviklingskonsulent, sygeplejerske. MHH Ulla Ølgaard Seminarer.dk Psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvordan offentlige ansatte hver især og kollektivt kan forebygge udbrændthed i arbejdet med klienter og patienter. Jeg søger samarbejde om egnede metoder og redskaber til som fremmer individets og kollektivets evne til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø for at afdække hvordan vi uddannelsesmæssigt (kurser og uddannelse) og udviklingsmæssigt (ekstern konsulent bistand) kan intervenere. Jeg tror at fremtidens udfordring er evnen til sund livsførelse i det moderne samfund. 30

33 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Wellness konsulent Anette Bonde Rigspolitiet Wellness konsulent Christian Krüth Rigspolitiet Sundhedsfremmende tiltag Vi søger viden om bl.a. evalueringsmuligheder. Vi søger samarbejde om sundhedsfremmende tiltag. Vi tror at fremtidens udfordring er medarbejdertilfredshed og presenteeism. 31

34 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Arbejdsmiljøkonsulent Anne Helbo Jespersen Albertslund Kommune Jeg søger viden om arbejdsmiljøcertificering, psykisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Jeg søger samarbejde om arbejdsmiljøcertificering for at afdække muligheder og barrierer. Jeg tror at fremtidens udfordring er at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 32

35 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Tilsynsførende i AT/sygeplejerske/master i sundhedspædagogik Marianne Lund Arbejdstilsynet Tilsynsførende i AT/sundhedsfremme Jeg søger viden om sundhedsfremme. Jeg søger samarbejde om sundhedsfremme for at afdække om sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen fremmer det gode psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Jeg tror at fremtidens udfordring er at bringe kvalitet frem for kvantitet ind i arbejdsmiljøet. 33

36 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Arbejdsmiljøkonsulent, Afspændingspædagog dap Sanina Kürstein Sensio Variation og egenomsorg i arbejdet Jeg søger viden om restitution, fysiologi, organisering af arbejdet. Jeg søger samarbejde om at forebygge udbrændthed. Jeg tror at fremtidens udfordring er "egen administration", nye arbejdsformer, psykisk overbelastning, fysisk underbelastning. Har praktisk viden om smertetakling. 34

37 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Adm. Direktør Sune Nielsen Healthy Company Sundhedsfremme på arbejdspladser Jeg søger viden om sundhed og trivsel. Jeg søger samarbejde om processer der kan fremme sundhed og trivsel på arbejdspladser for at afdække behovet for nye og mere effektive tilgange. Jeg tror at fremtidens udfordring er fastholdelse af medarbejdere. 35

38 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lisette Hansen BAR Kontor Arbejdsmiljøforhold på kontorarbejdspladser Jeg søger viden om muskel & skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø, stress, indeklima og skærmarbejde. Jeg søger samarbejde om muskel & skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø, stress, indeklima og skærmarbejde Jeg tror at fremtidens udfordring er stress og psykisk arbejdsmiljø. 36

39 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Faglig sekretær Lisbet Lund Danske forsikringsfunktionærers Landsforening Et godt arbejdsliv i hele arbejdslivet Jeg søger viden om arbejde i storrumskontorer og høje krav i arbejdet. Jeg søger samarbejde om konsekvenserne af ovennævnte for at afdække især de psykiske konsekvenser af arbejde i storrumskontorer. De fleste forsikringsselskaber har indrettet sig med storrumskontorer, hvilket er et stort problem for mange af vore medlemmer. (Halvdelen af vore medlemmer er over 50 år). Det er især generende støj og afbrydelser, der nævnes som problemer. Der er ofte aftalt "leveregler", men i den travle, krævende hverdag opstår der alligevel problemer. Branchen er samtidigt præget af stor konkurrence mellem selskaberne, hvilket bl.a. giver sig udslag i stigende krav til den enkelte. Der aftales typisk mål for arbejdet, hvilket bl.a. giver sig udslag i stigende krav til den enkelte. Der aftales typisk mål for arbejdet, f.eks. salgsmål og opfyldes de ikke, har det konsekvenser. Jeg tror at fremtidens udfordring er større og større krav i arbejdet. Der skal arbejdes meget samtidig med, at kvaliteten af det arbejde, der skal præsteres, forventes at være i top. Desuden vil trenden fortsat være storrumskontorer, hvor vilkårene for at koncentrere sig om krævende arbejde er vanskelige. 37

40 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Afdelingsleder Maj-Britt Kent Hansen Udenrigsministeriet 1. Øjenirritation 2. Storrum Jeg søger viden om 1. Øjenirritation 2. Storrum Jeg søger samarbejde om forslag til modernisering/ændring af arbejdsmiljølovens kapitel 2 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde for at afdække hvordan vi fremover kan motivere medarbejderne til at blive sikkerhedsrepræsentanter. Jeg tror at fremtidens udfordring er at strukturen i sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne moderniseres radikalt. 38

41 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Konsulent Morten W. Andersen Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Arbejdsmiljø i storrum, set i sammenhæng med stillerum, distance, cafémiljø etc Jeg søger viden om - se ovenfor. Jeg søger samarbejde om - se ovenfor - for at afdække dokumenteret viden. Jeg tror at fremtidens udfordring er gode arbejdsforhold i en omskiftelig verden med nye fysiske rammer, opgaver og ansættelsesformer. 39

42 CAFEBORD 4: Ældre og kulturel mangfoldighed Konsulent Lise Keller Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Konsulent Marianne Storm Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Ældre og kulturel mangfoldighed i forhold til psykisk mangfoldighed og personhåndtering Vi søger viden om forskere der arbejder med disse områder. Vi søger samarbejde med forskere der arbejder med ovenstående problematikker. 40

43 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Sekretariatschef Charlotte Albæk Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Intervention og virkning Jeg søger viden om hvordan får kampagner effekt og hvordan det sikres, at information har en effekt. Jeg søger samarbejde om ovenstående for at afdække hvordan man bedst tilrettelægger kampagner. Jeg tror at fremtidens udfordring er at være mere klar med budskaberne i kampagner. 41

44 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Uddannelsesleder Henrik Hansen LO-FTF Center for arbejdsmiljøuddannelse Edb-baseret vidensformidling om arbejdsmiljø Jeg søger samarbejde om udvikling af netlæringsmaterialer om psykisk/fysisk arbejdsmiljø. Jeg tror at fremtidens udfordring er at få omsat forskningsresultater til brugbar viden. 42

45 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Produktchef Lisbeth Fischer Degn Schultz Information Lovregulering Jeg søger viden om tendenser indenfor arbejdsmiljøforskning og arbejdsmiljøarbejdet i de enkelte virksomheder. Jeg søger samarbejde om Optimering af Schultz Informations am-lovportalen, et abonnementsbaseret informationssystem, der giver overblik over alle gældende bestemmelser på arbejds-miljøområdet for at afdække - Praktikernes aktuelle og langsigtede behov, - Forskernes visioner og fremtidsscenarier - Konkrete muligheder for at optimere og videreudvikle am-lovportalen Jeg tror at fremtidens udfordring er - Virksomhedens kommunikation og dialog med medarbejderne omkring arbejdsmiljø. Regler, kultur, holdninger hvordan implementeres arbejdsmiljøpolitikken succesfuldt, så alle medarbejdere kender, forstår og værdsætter den? - I forhold til kravene i arbejdsmiljøreformen at dokumentere overfor myndighederne at der arbejdes systematisk med at skabe et godt arbejdsmiljø der overholder samtlige lovkrav. - At koble arbejdsmiljøpolitikken sammen med en CSR politik (Corporate Social Responsibility) og gøre det til en konkurrenceparameter, i forhold til at fastholde og tiltrække medarbejdere, såvel som kunder. 43

46 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Kommunikationsmedarbejder & Webredaktør Peter Klingenberg Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Intervention og virkning Jeg søger viden om hvordan kampagner får effekt og hvordan det sikres, at information har en effekt. Jeg søger samarbejde om ovenstående for at afdække hvordan man bedst tilrettelægger kampagner. Jeg tror at fremtidens udfordring er at være mere klar med budskaberne i kampagner. 44

47 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Fysioterapeut Dorrit Falk Forsvarets Arbejdsmiljøcenter SYD Miljøtekniker Randi Lagoni Forsvarets Arbejdsmiljøcenter SYD Helkropsvibrationer Vi søger viden om måleprogrammer, hvor mange og hvilke målinger skal der til for at kunne foretage en statistisk vurdering? Hvorfor er der forskel på resultatvurderingen i vibrationsbekendtgørelsen og ISO-standarden? På hvilken baggrund er man kommet frem til aktionsværdi og grænseværdi? Hvilke forværrende faktorer kan der være for helbredsrisikoen. Kan pauser nedsætte risikoen? Kan helkropsvibrationer være årsag til helbredsgener i benene, når man står på vibrerende underlag? Forsvaret har meget fokus på vibrerende køretøjer og vibrationer i luftfartøjer. 45

48 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær MSc Fysioterapeut Jonathan Comins Sahva Biomekanik Jeg søger viden om biomekanisk modellering. Jeg søger samarbejde om klinisk biomekanik for at afdække kliniske applikationer. Jeg tror at fremtidens udfordring er kvantitativ måling af behandlingseffekt. Jeg forsker i klinisk biomekanik og søger kontakt med arbejdspladser som udfører biomekanisk analyse. 46

49 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Grafiker/Opfinder Kurt Christensen Musedesign, museskader Jeg søger viden om behov for computermuse-ergonomi. Jeg søger samarbejde om ergonomisk museproduktion for at afdække årsagen til og vilje til at forebygge museskade. Jeg tror at fremtidens udfordring er at lave realistisk ergonomi for musebrugere. Kan præsentere logisk nytænkning indenfor ergonomiske mus. 47

50 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Fysioterapeut Majid Fadavi BST Jylland Ergonomi, biomekanik (evt. gennemgang, drøftelse af div. beregningsmodeller) Jeg søger viden om biomekanik, nye metoder inden for biomekaniske beregningsmodeller. Jeg søger samarbejde om ergonomi generelt, EGA, løft for at afdække vedligeholdelse af viden, opnå nye viden etc. Jeg tror at fremtidens udfordring er holistisk tilgang til ergonomiske/biomekaniske beregningsmodeller. 48

51 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Arbejdsmiljøkonsulent Merete Hansen BAR Handel, arbejdstagersekr. Jeg søger viden om muskel- og skeletbesvær, løft, skub, træk. Jeg tror at fremtidens udfordring er psykisk arbejdsmiljø, stress. 49

52 CAFEBORD 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Udviklingskonsulent Christian Biel Knudsen Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Omsorgssektoren Sygefravær og kvalitetsudvikling i jobindholdet på plejeområdet Jeg søger viden om relevante projekter, gerne intervention, på hele plejeområdet. Jeg søger samarbejde om hvordan plejen kan blive endnu bedre overfor borgerne. Jeg tror at fremtidens udfordring er rekruttering og fastholdelse af gode medarbejdere på plejeområdet for på den måde at yde en optimal opgaveløsning hos hver enkelt borger. 50

53 CAFEBORD 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Leder af friplejehjem, MPH Irene Hesselberg Margrethe hjemmet, Roskilde Rekrutteringsproblemer i sundhedssektoren og psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvad der gør det attraktivt at arbejde indenfor plejehjemsområdet. Hvad skal der til for at rekruttere kvalificerede medarbejdere og hvordan sikres et godt psykisk arbejdsmiljø? Jeg søger samarbejde om rekruttering og psykisk arbejdsmiljø for at afdække problemer i hverdagen. Jeg tror at fremtidens udfordring er at kombinere arbejdsliv og familieliv, så den enkelte opnår anerkendelse og tilfredshed i både job og familiesammenhænge. Min MPH afhandling handler om psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker på henholdsvis skadestuer og plejehjem et kvalitativt studium med inspiration fra SATH og PUMA, så hvis der er nogen der søger den slags viden, kan jeg i den sammenhæng deltage som forsker. 51

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads invitation den 2. juni 2004 bella center, københavn Den Personalepolitiske 2004 messe En god og attraktiv arbejdsplads Viden Visioner Værktøjer Arrangør: DET PERSONALEPOLITISKE FORUM Program: Kl. 9.00

Læs mere

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE Støj er noget møg - ikke kun for hørelsen Et godt arbejdsmiljø kan både mærkes og måles Skal det nu være morsomt at arbejde! - Humor i dagligdagen STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere