Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler"

Transkript

1 Dating 20. november 2006 på AMI - profiler

2

3 Kære deltager Velkommen til dating på AMI! Vi sender dette hæfte til dig nu, for at du allerede inden datingen kan læse de profiler, du kan møde, og gøre dig tanker om, hvem du har lyst til at tale nærmere med. I hæftet finder du - et program for arrangementet - forskernes profiler - praktikernes profiler - en deltagerliste over øvrige deltagere. Hvis du er forsker og tilmeldt med en profil under datingsession I, skal du under denne session (kl ) gå til dit cafebord. Her vil du sammen med andre med lignende interesser være vært for de besøgende. Der vil være servering ved cafebordene. Hvis du er praktiker og tilmeldt med en profil under datingsession II, skal du under denne session (kl ) gå til dit cafebord. Her vil du sammen med andre med lignende interesser være vært for de besøgende. Der vil være servering ved cafebordene. Hvis du ikke er tilmeldt med en profil, eller når du ikke er vært ved et cafebord, har du mulighed for at besøge cafebordene og få en snak og en forfriskning. Vi håber du vil få udbytte af dagen og benytte lejligheden til at knytte kontakter, som du kan bruge i dit videre arbejde. Med venlig hilsen Jacob Munk Heidi Lisette Hansen Michael Jørgensen Peter Klingenberg Åse Marie Hansen Johnny Dyreborg Ulla B. Vogel Jan H. Pejtersen Ingrid B. Lauritsen 1

4 PROGRAM Indregistrering og kaffe Velkomst v. direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet Foredrag: - Direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet - Sekretariatsleder Jacob Munk, BAR Bygge og Anlæg, og forsker Johnny Dyreborg, Arbejdsmiljøinstituttet Datingsession I Forskere med profil er værter ved cafebordene Frokost Datingsession II Praktikere med profil er værter ved cafebordene Foredrag: - Professor Tage S. Kristensen, Arbejdsmiljøinstituttet Afslutning v. direktør Palle Ørbæk, Arbejdsmiljøinstituttet 2

5 DATINGSESSION I kl Cafebord 1: Psykisk arbejdsmiljø Cafebord 2: Mikroorganismer og indeklima Cafebord 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Cafebord 4: Generende støj og stress Cafebord 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Cafebord 6: Sikkerhedskultur og arbejdsulykker 3

6 4

7 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Anne Helene Garde AMI Sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, høje krav i arbejdet, distancearbejde og arbejdstidstilrettelæggelse. Jeg forsker i hvordan kroppen reagerer på stress især i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, dvs. grænseløst arbejde, natarbejde, indflydelse på egen arbejdstid og konsekvenserne for helbred. Jeg ved at arbejde udenfor almindelig arbejdstid er et vilkår i mange erhverv, og noget tyder på at det bliver mere udbredt. Jeg tror fremtidens udfordring er at sikre at større fleksibilitet og grænseløshed i arbejdstidstilrettelæggelsen går hånd i hånd med godt helbred. Jeg søger kontakt med personer og arbejdspladser som er interesserede i eller har erfaring med at indføre større indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid. 5

8 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Projektleder, Psykolog Annie Høgh AMI Seniorforsker Åse Marie Hansen AMI Nyt projekt om Samarbejde og Arbejdsklima Forebyggelse af Mobning på Arbejdspladsen Vi forsker i forebyggelse af mobning på Arbejdspladsen Vi er ved at udvikle værktøjerne der kan bruges til at synliggøre faktorer, som kan være med til, at mobning opstår i en organisation. klimaundersøgelser i organisationer, der ønsker at forebygge mobning og chikane. Vi tror fremtidens udfordring er at omsætte den viden vi har til forebyggelse på arbejdspladserne og belyse betydningen af nye risikofaktorer. Vi søger erfaring med hvordan virksomheder og brancher kan/vil tage udfordringen op. Vi søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en forskel. 6

9 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Jan Pejtersen AMI Professor Tage S. Kristensen AMI AMI s Tredækker spørgeskema Vi forsker i psykosocialt arbejdsmiljø. Vi har undersøgt det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere i Danmark. Vi tror fremtidens udfordring er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne, og at dette kræver at man laver spørgeskemaer, der specifikt er rettet mod de enkelte brancher. Vi søger erfaring med BAR er som vil være med til at udvikle spørgeskemaer og gennemføre undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for deres branche. Vi søger kontakt med virksomheder, som er interesserede i at være med til at gennemføre undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for deres branche. 7

10 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Seniorforsker Karen Albertsen AMI Grænseløst arbejde, fleksible arbejdstider og konsekvenserne heraf på balancen mellem arbejde og privatliv Jeg forsker i ovenstående. Jeg ved at det er et område med mange indbyggede modsætninger. Jeg tror fremtidens udfordring netop bliver at indrette et arbejdsliv som kan hænge sammen med et privatliv uden stress og overbelastning. Jeg søger erfaringer fra virksomheder som enten oplever problemerne tæt på, fx i form af en høj grad af grænseløshed i arbejdet, og fra virksomheder som med held har arbejdet på at gøre noget ved problemerne, fx i form af politikker på området. 8

11 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Forsker Ole Henning Sørensen AMI Psykisk arbejdsmiljø, call centre, arbejdsbetingelser Jeg forsker i organisation, ledelse og arbejdsliv. Jeg er ved at starte projekt om stress og vidensarbejde. Jeg tror fremtidens udfordring er sikre den Danske samarbejdsmodel. Jeg søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en indsats for psykisk arbejdsmiljø/stress. 9

12 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø PhD, MSc, BScPT Ute Bültmann AMI Mentalt helbred, sygefravær, tilbagevenden til arbejde Jeg forsker i ovenstående. Jeg ved at vi ved ikke så meget om hvordan vi får medarbejdere med dårligt mentalt helbred tilbage til arbejde. Jeg tror fremtidens udfordring er at undersøge sammenhæng mellem mentalt helbred, funktionsevne og tilbagevenden til arbejde. Jeg søger erfaring med mentalt helbred og tilbagevenden til arbejde. Jeg søger kontakt med virksomheder, der har erfaring med mentalt helbred og tilbagevenden til arbejde. 10

13 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Senior forsker Anne Mette Madsen AMI Eksponering for mikroorganismer og mikroorganisme bestanddele (fx endotoksin og enzymer) Jeg forsker i arbejdshygiejne; eksponering og reduktion af eksponering for mikroorganismer og effekter af eksponering. Jeg ved at mange er bekymrede for eksponering for mikroorganismer. Jeg tror fremtidens udfordring er at kende effekter af eksponering og metoder til reduktion. 11

14 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Professor Peder Wolkoff AMI Indeklimasymptomer generelt - hvorfor og hvordan kan man mindske symptomerne? Jeg forsker i slimhindeirritation i øjne, luftveje, og inflammation. Vi ser på hvor de kemiske stoffer i indeklimaet kommer fra og hvilken betydning de har for dit indeklima. Vi ser også på effekter på øjne og hvordan f.eks. øjentræthed kan mindskes ved computerarbejde. Vi ser på byggematerialers afgasning og deres betydning for luftkvaliteten, og vi ser på hvordan lugt og psykologiske effekter kan have betydning for dit indeklima. Jeg tror fremtidens udfordring er: Skal vi forbedre indeklimaet, bliver vi nødt til at forstå alle de væsentlige påvirkninger og hvordan de påvirker dit indeklima, dvs vi skal forstå hvordan kemiske, fysiske, biologiske og psykologiske faktorer i samspil har betydning. Det er en udfordring vi gerne vil være med til at forstå, og dermed være medvirkende til at forbedre indeklimaet. Vi vil meget gerne i kontakt med virksomheder, der er interesserede i forbedring af deres indeklima. 12

15 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Seniorforsker Per Axel Clausen AMI Indemiljø/kontorarbejdspladser: Eksponering og helbredseffekter/symptomer Jeg forsker i afgasning fra byggematerialer, organiske stoffer, kemiske reaktive stoffer i luften, arbejdsmiljøkonsekvenser af nanoteknologi, helbredseffekter: især luftvejseffekter, men også sensoriske/psykologiske effekter. Jeg tror fremtidens udfordring er at blive i stand til at forstå sammenhængen mellem multifaktorielle lav-dosis eksponeringer (også psykologisk) og helbredseffekter som luftvejsirritation og sensorisk/psykologiske effekter. Jeg søger kontakt med indemiljø-arbejdspladser til feltstudier: Kontorlignende/institutioner/skoler/hospitaler. 13

16 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 2: Mikroorganismer og indeklima Seniorforsker Søren Thor Larsen AMI Kemi, støv og luftvejsproblemer Jeg forsker i luftvejsallergi og luftvejsirritation Jeg ved at rigtig mange mennesker har astma. Nogle af tilfældene skyldes arbejdsmiljøet - og nogle oplever forværring i forbindelse med arbejdet. Jeg tror fremtidens udfordring er at skabe et allergisikkert arbejdsmiljø - dels at forhindre luftvejsallergi i at opstå og dels at sikre mod forværring af sygdom. Jeg søger erfaring med forebyggelse og intervention i forbindelse med luftvejsproblemer. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har særlige problemer eller erfaringer med luftvejssygdomme. 14

17 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Ergonomisk konsulent BST Anne Sofia Lønvig Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Ergonomi Jeg forsker i ergonomi, løft, arbejdsstillinger, arbejdsteknik, arbejdspladsindretning, EGA, lean, "hvordan fanger vi deltagerne og forebygger før det er for sent! Område, byggeri, det offentlige område og industri! Jeg tror fremtidens udfordring er at inddrage arbejdsmiljøet allerede i projekteringsfasen, ikke glemme arbejdsmiljøet i effektivisering (f.eks. lean), unge der ikke er vant til fysisk arbejde. Jeg søger kontakt med virksomheder, der er interesserede i at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, f.eks. områder indenfor det offentlige, arbejdspladser hvor der udføres EGA, arbejdspladser der effektiviserer efter f.eks. lean. 15

18 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 3: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Seniorforsker Karen Søgaard AMI Muskel-skeletlidelser, fysisk nedslidning Jeg forsker i funktions- og smertefysiologi. Jeg ved at det fysiske arbejdsmiljø stadig er en vigtig faktor i nedslidning og sygefravær. Jeg tror fremtidens udfordring er at modvirke det inaktive arbejde med intelligent motion. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har lyst til at gøre en indsats mod nedslidning. 16

19 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 4: Generende støj og stress Seniorforsker Jesper Kristiansen AMI Støj og stress Jeg forsker i støj (ikke-industriel) og stress Jeg ved at støjgener forårsages af 1) støj og dårlig akustik, 2) arbejdsmiljøforhold (fx stress) og kombinationen af disse. Gener pga. støj er et udbredt problem i visse ikkeindustrielle arbejdspladser, såsom skoler, daginstitutioner og storrumskontorer. Støjgener kan føre til nedsat trivsel og reduceret arbejdsglæde og motivation. Med hensyn til støj er fremtidens udfordring at nedbringe antallet af klager over generende støj. Jeg søger erfaring med indsatser mod generende støj på arbejdspladserne (årsagen til indsatsen, hvilken slags, resultat). Jeg søger kontakt med virksomheder som har, eller har haft, problemer med generende støj (dvs. ikke-industrielle arbejdspladser). 17

20 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 4: Generende støj og stress Seniorforsker Søren Peter Lund AMI Støj, hørelse og støjgener Jeg forsker i sammenhæng ml. støjgener, støjfølsomhed og akustik. Jeg ved at begrænsning af støjproblemer er prioriteret område. Jeg tror fremtidens udfordring er længere abejdsliv og begyndende tab af høreevne. Jeg søger erfaring med sammenhæng ml. støjgener, støjfølsomhed og akustik. 18

21 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Forsker Karin Sørig Hougaard AMI Kemi i arbejdsmiljøet; reproduktionsskader Jeg forsker i skader på fertilitet og fosterudvikling af kemi og stress. Jeg ved at vi ikke ved særlig meget om arbejdspåvirkninger og reproduktion - hverken hvad angår kemi eller stress. Jeg tror fremtidens udfordring er at finde ud af om arbejdsmiljøpåvirkninger har betydning for reproduktion og fosterudvikling. Jeg søger erfaring med om reproduktionsskader er noget medarbejderne tænker på/er bange for/søger at undgå. Jeg søger kontakt med virksomheder, som har gjort en særlig indsats på området. 19

22 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Mari-Ann Flyvholm AMI Arbejdsbetingede hudlidelser og intervention Jeg forsker i forebyggelse af og risikofaktorer for arbejdsbetingede hudlidelser. Jeg ved at nogle risikofaktorer kendes, men der er lang vej til effektiv forebyggelse på arbejdspladserne. Jeg tror fremtidens udfordring er at omsætte den viden vi har til forebyggelse på arbejdspladserne og belyse betydningen af nye risikofaktorer. Jeg søger erfaring med hvordan virksomheder og brancher kan/vil tage udfordringen op. Jeg søger kontakt med virksomheder, som ønsker at gøre en forskel. 20

23 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 5: Kemi, reproduktion, hudlidelser, toksikologi og nanoteknologi Seniorforsker Ulla Vogel AMI Helbredseffekter af partikler, kræftfremkaldende stoffer, nanotoxikologi, Jeg forsker i kræft, nanotoksikologi, helbredseffekter af partikler. Jeg ved at der stadig findes masser af kemi på arbejdspladserne. Jeg søger kontakt med virksomheder med udsættelser for partikler, kræftfremkaldende stoffer eller hvor der håndteres nanopartikler. 21

24 DATINGSESSION I kl CAFEBORD 6: Sikkerhedskultur og arbejdsulykker Forsker Pete Kines AMI Forsker Johnny Dyreborg AMI Sikkerhedskultur og arbejdsulykker Vi forsker i arbejdsulykker, sikkerhed og mindre virksomheder. Vi ved at sikkerhedskultur er vigtig for at komme ulykkerne til livs. Vi tror fremtidens udfordring er at sikkerhed ikke kun ses som de ansattes individuelle ansvar, men som en organisatorisk udfordring. Vi søger erfaring med forsøg på at forbedre sikkerhedskultur og lignende indsatser. Vi søger kontakt med virksomheder, der synes det er interessant at diskutere og udvikle deres sikkerhedskultur. Vi er også interesseret i at omsætte vores viden om sikkerhed i byggebranchen til andre områder, fx sygehussektor, industri og mindre virksomheder. 22

25 Cafebord 1: Psykisk arbejdsmiljø Cafebord 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Cafebord 3: Arbejde i storrum Cafebord 4: Ældre og kulturel mangfoldighed Cafebord 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Cafebord 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Cafebord 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Cafebord 8: Sikkerhedskultur Cafebord 9: Arbejdsmiljø, ledelse og samarbejde 23

26 24

27 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Cand.psych., erhvervspsykolog Ebbe Lavendt Reframe Sammenhæng mellem arbejdsliv og andet liv Jeg søger viden om dansk forskning på området; forskning i effekten af forskellige interventioner; nye initiativer mv. Jeg søger samarbejde om erfaringsudveksling/videndeling; opdyrkelse af markedet; eventuelt konkrete projekter. Jeg tror at fremtidens udfordring er at hjælpe mennesker med at blive mere bevidste om til- og fravalg; udvikle valgkompetence. 25

28 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Sikkerhedsleder Gitte Bøgedal Psykiatrisk Center, Vestsjællands Amt Psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvordan konstante krav til omstillingsparathed påvirker det enkelte menneske. Hvordan kan vi som individer trives i arbejdet, når stabiliteten er det foranderlige? Jeg tror at fremtidens udfordring er psykisk arbejdsmiljø, herunder stress. 26

29 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Konsulent (Cand Scient Soc) Gitte Sofia Kirkeby Dansk Socialrådgiverforening Betydning af politisk og adm. styring for socialrådgiveres trivsel og arbejdsmiljø Jeg søger viden om dokumentation af ovenstående Jeg søger samarbejde om evt. udviklingsprojekter med f.eks. begrebsudvikling, selv-evalueringer mv. for at afdække og skabe viden om ovenstående. Gerne koblet med mulighederne for: - medarb.dreven innovation og professionalisme/professionalisering, - medarb-inddragelse i styring - alternativ, medarb-defineret dokumentation/evidens, bl.a. af kvalitet og effektivitet i arb.opgaver Jeg tror at fremtidens udfordring er at koble forskning og praksis bedre sammen og gå mere på tværs af fagområder/institutioner/arbejspladser! 27

30 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Process director Lars B. Jensen Dialoggruppen Psykisk arbejdsmiljø, fravær, trivsel Jeg søger viden om teori- og begrebsdannelse Jeg søger samarbejde om interventionseffekter for at afdække tilfældigheder hhv. succeser, som kan genskabes/gentages. Jeg tror at fremtidens udfordring er arbejdslivets/-pladsens invasion af det personlige via intimteknologier som coaching. 28

31 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Certificeret Arbejdstidskonsulent Maibrit Lykke Nielsen Bright Future Consulting Certificeret Arbejdstidskonsulent Ulrik Kjær Rasmussen Bright Future Consulting Arbejdstidstilrettelæggelse og Time Care Vi søger viden om problemer i forbindelse implementering af nye arbejdstidsmodeller. Vi søger samarbejde om arbejdstidstilrettelæggelse og vagtplanlægning med særlig fokus på at overvinde modstand mod forandringer for at afdække optimeringsmuligheder for arbejdstidstilrettelæggelse, med fokus på at skabe bedre livskvalitet, bundlinie og arbejdsmiljø ved fleksible arbejdstidsmodeller. Vi tror at fremtidens udfordring er individuelle vagtplaner, som skaber en optimal balance mellem arbejdsliv og privatliv samt interesserne mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Vi arbejder med Time Care der er kåret til fremtidens måde at tilrettelægge skiftende arbejdstid på, og som er kendetegnet ved ikke at have nogle ulemper. 29

32 CAFEBORD 1: Psykisk arbejdsmiljø Udviklingskonsulent, sygeplejerske. MHH Ulla Ølgaard Seminarer.dk Psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvordan offentlige ansatte hver især og kollektivt kan forebygge udbrændthed i arbejdet med klienter og patienter. Jeg søger samarbejde om egnede metoder og redskaber til som fremmer individets og kollektivets evne til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø for at afdække hvordan vi uddannelsesmæssigt (kurser og uddannelse) og udviklingsmæssigt (ekstern konsulent bistand) kan intervenere. Jeg tror at fremtidens udfordring er evnen til sund livsførelse i det moderne samfund. 30

33 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Wellness konsulent Anette Bonde Rigspolitiet Wellness konsulent Christian Krüth Rigspolitiet Sundhedsfremmende tiltag Vi søger viden om bl.a. evalueringsmuligheder. Vi søger samarbejde om sundhedsfremmende tiltag. Vi tror at fremtidens udfordring er medarbejdertilfredshed og presenteeism. 31

34 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Arbejdsmiljøkonsulent Anne Helbo Jespersen Albertslund Kommune Jeg søger viden om arbejdsmiljøcertificering, psykisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Jeg søger samarbejde om arbejdsmiljøcertificering for at afdække muligheder og barrierer. Jeg tror at fremtidens udfordring er at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 32

35 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Tilsynsførende i AT/sygeplejerske/master i sundhedspædagogik Marianne Lund Arbejdstilsynet Tilsynsførende i AT/sundhedsfremme Jeg søger viden om sundhedsfremme. Jeg søger samarbejde om sundhedsfremme for at afdække om sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen fremmer det gode psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Jeg tror at fremtidens udfordring er at bringe kvalitet frem for kvantitet ind i arbejdsmiljøet. 33

36 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Arbejdsmiljøkonsulent, Afspændingspædagog dap Sanina Kürstein Sensio Variation og egenomsorg i arbejdet Jeg søger viden om restitution, fysiologi, organisering af arbejdet. Jeg søger samarbejde om at forebygge udbrændthed. Jeg tror at fremtidens udfordring er "egen administration", nye arbejdsformer, psykisk overbelastning, fysisk underbelastning. Har praktisk viden om smertetakling. 34

37 CAFEBORD 2: Arbejdsmiljø og sundhedsfremme Adm. Direktør Sune Nielsen Healthy Company Sundhedsfremme på arbejdspladser Jeg søger viden om sundhed og trivsel. Jeg søger samarbejde om processer der kan fremme sundhed og trivsel på arbejdspladser for at afdække behovet for nye og mere effektive tilgange. Jeg tror at fremtidens udfordring er fastholdelse af medarbejdere. 35

38 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lisette Hansen BAR Kontor Arbejdsmiljøforhold på kontorarbejdspladser Jeg søger viden om muskel & skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø, stress, indeklima og skærmarbejde. Jeg søger samarbejde om muskel & skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø, stress, indeklima og skærmarbejde Jeg tror at fremtidens udfordring er stress og psykisk arbejdsmiljø. 36

39 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Faglig sekretær Lisbet Lund Danske forsikringsfunktionærers Landsforening Et godt arbejdsliv i hele arbejdslivet Jeg søger viden om arbejde i storrumskontorer og høje krav i arbejdet. Jeg søger samarbejde om konsekvenserne af ovennævnte for at afdække især de psykiske konsekvenser af arbejde i storrumskontorer. De fleste forsikringsselskaber har indrettet sig med storrumskontorer, hvilket er et stort problem for mange af vore medlemmer. (Halvdelen af vore medlemmer er over 50 år). Det er især generende støj og afbrydelser, der nævnes som problemer. Der er ofte aftalt "leveregler", men i den travle, krævende hverdag opstår der alligevel problemer. Branchen er samtidigt præget af stor konkurrence mellem selskaberne, hvilket bl.a. giver sig udslag i stigende krav til den enkelte. Der aftales typisk mål for arbejdet, hvilket bl.a. giver sig udslag i stigende krav til den enkelte. Der aftales typisk mål for arbejdet, f.eks. salgsmål og opfyldes de ikke, har det konsekvenser. Jeg tror at fremtidens udfordring er større og større krav i arbejdet. Der skal arbejdes meget samtidig med, at kvaliteten af det arbejde, der skal præsteres, forventes at være i top. Desuden vil trenden fortsat være storrumskontorer, hvor vilkårene for at koncentrere sig om krævende arbejde er vanskelige. 37

40 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Afdelingsleder Maj-Britt Kent Hansen Udenrigsministeriet 1. Øjenirritation 2. Storrum Jeg søger viden om 1. Øjenirritation 2. Storrum Jeg søger samarbejde om forslag til modernisering/ændring af arbejdsmiljølovens kapitel 2 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde for at afdække hvordan vi fremover kan motivere medarbejderne til at blive sikkerhedsrepræsentanter. Jeg tror at fremtidens udfordring er at strukturen i sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne moderniseres radikalt. 38

41 CAFEBORD 3: Arbejde i storrum Konsulent Morten W. Andersen Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Arbejdsmiljø i storrum, set i sammenhæng med stillerum, distance, cafémiljø etc Jeg søger viden om - se ovenfor. Jeg søger samarbejde om - se ovenfor - for at afdække dokumenteret viden. Jeg tror at fremtidens udfordring er gode arbejdsforhold i en omskiftelig verden med nye fysiske rammer, opgaver og ansættelsesformer. 39

42 CAFEBORD 4: Ældre og kulturel mangfoldighed Konsulent Lise Keller Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Konsulent Marianne Storm Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Ældre og kulturel mangfoldighed i forhold til psykisk mangfoldighed og personhåndtering Vi søger viden om forskere der arbejder med disse områder. Vi søger samarbejde med forskere der arbejder med ovenstående problematikker. 40

43 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Sekretariatschef Charlotte Albæk Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Intervention og virkning Jeg søger viden om hvordan får kampagner effekt og hvordan det sikres, at information har en effekt. Jeg søger samarbejde om ovenstående for at afdække hvordan man bedst tilrettelægger kampagner. Jeg tror at fremtidens udfordring er at være mere klar med budskaberne i kampagner. 41

44 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Uddannelsesleder Henrik Hansen LO-FTF Center for arbejdsmiljøuddannelse Edb-baseret vidensformidling om arbejdsmiljø Jeg søger samarbejde om udvikling af netlæringsmaterialer om psykisk/fysisk arbejdsmiljø. Jeg tror at fremtidens udfordring er at få omsat forskningsresultater til brugbar viden. 42

45 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Produktchef Lisbeth Fischer Degn Schultz Information Lovregulering Jeg søger viden om tendenser indenfor arbejdsmiljøforskning og arbejdsmiljøarbejdet i de enkelte virksomheder. Jeg søger samarbejde om Optimering af Schultz Informations am-lovportalen, et abonnementsbaseret informationssystem, der giver overblik over alle gældende bestemmelser på arbejds-miljøområdet for at afdække - Praktikernes aktuelle og langsigtede behov, - Forskernes visioner og fremtidsscenarier - Konkrete muligheder for at optimere og videreudvikle am-lovportalen Jeg tror at fremtidens udfordring er - Virksomhedens kommunikation og dialog med medarbejderne omkring arbejdsmiljø. Regler, kultur, holdninger hvordan implementeres arbejdsmiljøpolitikken succesfuldt, så alle medarbejdere kender, forstår og værdsætter den? - I forhold til kravene i arbejdsmiljøreformen at dokumentere overfor myndighederne at der arbejdes systematisk med at skabe et godt arbejdsmiljø der overholder samtlige lovkrav. - At koble arbejdsmiljøpolitikken sammen med en CSR politik (Corporate Social Responsibility) og gøre det til en konkurrenceparameter, i forhold til at fastholde og tiltrække medarbejdere, såvel som kunder. 43

46 CAFEBORD 5: Formidling af arbejdsmiljøviden Kommunikationsmedarbejder & Webredaktør Peter Klingenberg Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR) Intervention og virkning Jeg søger viden om hvordan kampagner får effekt og hvordan det sikres, at information har en effekt. Jeg søger samarbejde om ovenstående for at afdække hvordan man bedst tilrettelægger kampagner. Jeg tror at fremtidens udfordring er at være mere klar med budskaberne i kampagner. 44

47 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Fysioterapeut Dorrit Falk Forsvarets Arbejdsmiljøcenter SYD Miljøtekniker Randi Lagoni Forsvarets Arbejdsmiljøcenter SYD Helkropsvibrationer Vi søger viden om måleprogrammer, hvor mange og hvilke målinger skal der til for at kunne foretage en statistisk vurdering? Hvorfor er der forskel på resultatvurderingen i vibrationsbekendtgørelsen og ISO-standarden? På hvilken baggrund er man kommet frem til aktionsværdi og grænseværdi? Hvilke forværrende faktorer kan der være for helbredsrisikoen. Kan pauser nedsætte risikoen? Kan helkropsvibrationer være årsag til helbredsgener i benene, når man står på vibrerende underlag? Forsvaret har meget fokus på vibrerende køretøjer og vibrationer i luftfartøjer. 45

48 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær MSc Fysioterapeut Jonathan Comins Sahva Biomekanik Jeg søger viden om biomekanisk modellering. Jeg søger samarbejde om klinisk biomekanik for at afdække kliniske applikationer. Jeg tror at fremtidens udfordring er kvantitativ måling af behandlingseffekt. Jeg forsker i klinisk biomekanik og søger kontakt med arbejdspladser som udfører biomekanisk analyse. 46

49 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Grafiker/Opfinder Kurt Christensen Musedesign, museskader Jeg søger viden om behov for computermuse-ergonomi. Jeg søger samarbejde om ergonomisk museproduktion for at afdække årsagen til og vilje til at forebygge museskade. Jeg tror at fremtidens udfordring er at lave realistisk ergonomi for musebrugere. Kan præsentere logisk nytænkning indenfor ergonomiske mus. 47

50 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Fysioterapeut Majid Fadavi BST Jylland Ergonomi, biomekanik (evt. gennemgang, drøftelse af div. beregningsmodeller) Jeg søger viden om biomekanik, nye metoder inden for biomekaniske beregningsmodeller. Jeg søger samarbejde om ergonomi generelt, EGA, løft for at afdække vedligeholdelse af viden, opnå nye viden etc. Jeg tror at fremtidens udfordring er holistisk tilgang til ergonomiske/biomekaniske beregningsmodeller. 48

51 CAFEBORD 6: Ergonomi, muskel- og skeletbesvær Arbejdsmiljøkonsulent Merete Hansen BAR Handel, arbejdstagersekr. Jeg søger viden om muskel- og skeletbesvær, løft, skub, træk. Jeg tror at fremtidens udfordring er psykisk arbejdsmiljø, stress. 49

52 CAFEBORD 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Udviklingskonsulent Christian Biel Knudsen Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Omsorgssektoren Sygefravær og kvalitetsudvikling i jobindholdet på plejeområdet Jeg søger viden om relevante projekter, gerne intervention, på hele plejeområdet. Jeg søger samarbejde om hvordan plejen kan blive endnu bedre overfor borgerne. Jeg tror at fremtidens udfordring er rekruttering og fastholdelse af gode medarbejdere på plejeområdet for på den måde at yde en optimal opgaveløsning hos hver enkelt borger. 50

53 CAFEBORD 7: Jobudvikling og arbejdsmiljø i sundheds- og plejesektoren Leder af friplejehjem, MPH Irene Hesselberg Margrethe hjemmet, Roskilde Rekrutteringsproblemer i sundhedssektoren og psykisk arbejdsmiljø Jeg søger viden om hvad der gør det attraktivt at arbejde indenfor plejehjemsområdet. Hvad skal der til for at rekruttere kvalificerede medarbejdere og hvordan sikres et godt psykisk arbejdsmiljø? Jeg søger samarbejde om rekruttering og psykisk arbejdsmiljø for at afdække problemer i hverdagen. Jeg tror at fremtidens udfordring er at kombinere arbejdsliv og familieliv, så den enkelte opnår anerkendelse og tilfredshed i både job og familiesammenhænge. Min MPH afhandling handler om psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker på henholdsvis skadestuer og plejehjem et kvalitativt studium med inspiration fra SATH og PUMA, så hvis der er nogen der søger den slags viden, kan jeg i den sammenhæng deltage som forsker. 51

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Forandring som vilkår

Forandring som vilkår Forandring som vilkår Workshop 4 Paradoxer i arbejdsmiljøet Kurt Rasmussen Ledende overlæge Arbejdsmiljøets andelhvad kan vi gøre ved det Sygefravær Stress Smerter Risikosamfundet Sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Projektgruppen (projektleder; Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D.) Niels Berthelsen (Stud.scient.ant.) til marts 2009 Henriette Bjerg Mahrt (Forskningsass.,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere