Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder"

Transkript

1 Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk

2

3 Indholdsfortegnelse Præsentation af budget i tekst og billeder side 1 Budgetforlig med nye initiativer side 4 Generelle budgetforudsætninger side 10 Budget i tal og tekst side 14 Hovedoversigt side 16 Bevillingsoversigt side 18 Anlægsoversigt side 20 Takstoversigt side 21 Tværgående artsoversigt side 23 Specifikation af bevilling på artsniveau side 24 Specifikation af bevilling på funktion 3. niveau side 87

4

5 Budget En mere attraktiv kommune Vi har en god økonomi, vi betaler af på gælden, og vi investerer, hvor det giver mening og værdi for kommunens borgere. Nyt idrætscenter i Humlebæk Det er godt at bo i Fredensborg Kommune. mange skønne landsbyer. Kommunen har et højt serviceniveau, en sund økonomi og et aktivt foreningsliv. Der er meget at være glad for. Fredensborg Kommune skal være et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde i for nuværende og kommende borgere. Derfor er det glædeligt, at et samlet Byråd har vedtaget et budget for at udvikle vores kommune, så rammerne for et sundt og aktivt liv forbedres. Vi vil i de kommende år investere mere end 90 millioner kroner i nye faciliteter og i bedre service. I Fredensborg Kommune sætter vi tæring efter næring. Som borger kan du være helt tryg ved, at vi ikke investerer over evne og ikke bruger borgernes penge ufornuftigt. Rum for nye initiativer skabes gennem effektiviseringer og politiske prioriteringer. Her i avisen har vi valgt at fortælle om nogle af de nye og spændende initiativer, der er et resultat af budgetforliget. Det er initiativer, der vil forbedre kvaliteten i kommunens service, og som vil give vores fritidsfaciliteter et tiltrængt løft. Vi fjerner byggesagsgebyret for enfamilie- i daginstitutionerne. Samtidig sænker vi skatten en smule for både borgere og virksomheder, og skaber én indgang for virksomhederne til kommunen. Gode fysiske rammer og muligheder for et aktivt liv for alle borgere er en vigtig forudsætning for, at kommunen er et trygt sted at leve. Men det gør det ikke alene. Derfor øger vi budgettet til initiativer, der skaber mere tryghed i nærmiljøet. Men pengene hænger jo som sagt ikke på træerne. Skal vi løbende udvikle os og have råd til at sikre kvaliteten i vores service, kræver det en fast hånd om budgettet, styr på pengene og vilje til at sikre et økonomisk råderum til alt det nye. Det ansvar har et samlet Byråd taget på sig. God læsning! På Byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen Borgmester Det længe omtalte idrætscenter i Humlebæk er allerede en realitet i Med åbning af idrætscentret vil der være gode muligheder for foreninger, skoler, dagtilbud, aftenskoler og aktive sportsudøvere at dyrke idræt på praktisk talt alle både anlægget og driften er på plads. Du kan komme i kontakt med Byrådet på Læring, udvikling og trivsel i fokus En sund udvikling og lyst til læring grundlægges i børnenes tidlige år. Derfor er det vigtigt, at der i vores dagtilbud er kompetente og nærværende pædagoger, som kan understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel i trygge, nære og professionelle rammer. På den baggrund har byrådet besluttet forsat at prioritere dagtilbudsområdet med fokus på læring, udvikling og trivsel blandt børnene. I forlængelse af sidste års budget er der også i år sat penge af til et løft af normeringerne i 2014 og årene frem. Ny buslinje i Kokkedal Øst bus 383 kører nu i Kokkedal Bus 383 kører nu igen i Kokkedal. Ændringen skyldes et ønske fra brugerne af bussen, så nu er linje 388 igen blevet en strandvejsbus. Der er etableret et nyt stoppested på Flere plejeboliger Det er i alles interesse at vores ældre længst muligt kan klare sig selv. Det giver den største livskvalitet. Der er derfor fokus på hverdagsrehabilitering, hvor ældre trænes til at fastholde og genvinde færdighederne. De ældre, som får behov for en plejebolig, skal kunne tilbydes et attraktivt og lokalt tilbud. Prognoserne viser, at der om 3 år vil være behov for et nyt plejecenter i kommunen. I første omgang med ca plejeboliger. I forlængelse af de senere års udbygning af kapaciteten er derfor afsat 63 mio. kr. til nye plejeboliger i Byrådet vil i foråret 2014 drøfte rammer for og placering af det nye plejecenter. Seniorrådet og andre interessenter vil til de nye plejeboliger. Strandvejen ved Lågegyde, hvor man nemt kan skifte mellem de to buslinjer. Den nye buslinje begynder at køre fra december 2013 og evauleres i løbet af Læs mere på

6 Budget Byudvikling En levende kommune skal aktivt vedligeholdes. Ud over udbygningerne på idrætsog fritidsområdet er Danmarks største klimaprojekt godt undervejs i Kokkedal - lingsprojekt i gang. Byrådet ønsker også fremadrettet at skabe råderum til en udvikling af kommunen og derfor etableres en byudviklingspulje på 5 mio. kr. i 2016 og herefter 17 mio. kr. årligt. Projekter under denne pulje vil skabe mulighed for f.eks. modernisering af biblioteket i Nivå og indretning af medborgerhus, udvikling af Fredensborg bymidte som opfølgning på ideudviklingsprojektet, en skaterbane og en forskønnelse af Nivå Strandpark. Partierne vil lægge vægt på, at midlerne prioriteres i dialog med borgerne. Derudover afsættes fra 2016 penge til støtte til bevaringsværdige bygninger. Som led i en løbende forbedring af borgernes fremkommelighed afsættes yderligere 1,2 mio. kr. til forskønnelse af Egedalsvej og herunder etablering af sti fra Kongevejen til rundkørslen. Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er guld værd for alle parter. Ikke mindst er det frivillige arbejde et væsentligt bidrag til udvikling af fremtidens velfærd. Både foreninger og institutioner nyder godt af frivilligt arbejde. For at styrke frivilligheden er der i budget budgetperioden til 18 frivillighedsmidler og med særlig fokus på ældreområdet. Fortsat fokus på de svage borgere Byrådet har et særligt fokus på hjælp og støtte til borgere med handicap og borgere med psykisk sygdom. Der er derfor afsat knap 11 mio. kr. over budgetperioden til at fastholde det nuværende serviceniveau. Forebyggelsesråd Byrådet har stor fokus på forebyggelse, og derfor etablerer vi et Forebyggelsesråd, som skal bidrage med forslag til nye initiativer og evaluering af den nuværende indsats. Foreningshus i Kokkedal Daginstitutionen Regnbuen på Broengen 2 i Kokkedal skal laves om til et foreningshus.det nye foreningshus er tænkt som erstatning for lokalerne i det tidligere Kvarterhuset. Så vil der igen være gode muligheder for foreningerne til at mødes om deres aktiviteter. Byens Hus i Kokkedal Byens Hus i Kokkedal har længe været på mange politikeres, borgeres og foreningers ønskelister. Et centralt mødested i Kokkedal, der kan skabe ny synergi i byrummet og plads til fællesskabet. På budget er der afsat 15,5 mio. kr. til opførelse af et Byens Hus centralt i Kokkedal. I den indgåede budgetaftale for er der nu også afsat midler til drift af Byens Hus fra Arbejdet med Byens Hus er allerede i gang og i løbet af det kommende år vil politikere og borgere i Fredensborg Kommune afklare, hvilke aktiviteter, der skal være i Byens Hus, hvor det skal ligge og hvordan det skal se ud. Nye læringsmuligheder På skoleområdet er der i de kommende år fokus på at understøtte den nye skolereform gennem gode, spændende og motiverende faciliteter. Vi skal fortsat have gode læringsmiljøer og læringsmuligheder for vores elever. Det betyder blandt andet, at eleverne i indskolingen får mulighed for at arbejde med de digitale medier som f.eks. Ipads. Der er samtidig sat penge af til at forbedre skolernes faglokaler og til at omdanne Læs om den nye skolereform på udearealerne ved Humlebæk Skole (Baunebjergskolen) og Nivå Skole Nord (Niverødgårdskolen) til spændende læringsmiljøer der indbyder til leg, udvikling og fordybelse på én og samme tid. Desuden er der afsat i alt 12 mio. kr. i til modernisering af skoler og daginstitutioner. Fra 2014 og frem er der afsat midler til to-lærerordning i 3. klasse. Gymnastikkens Hus i Kokkedal Holmegaardshallen i Kokkedal skal laves om til et gymnastik-univers med fast opstillede redskaber, og en tilbygning med springgulv, springgrave og stortrampoliner til glæde for de mange børn, unge og voksne der gerne vil styrke og udvikle deres gymnastiske og motoriske evner. Gymnastikkens Hus kommer til at indeholde attraktive moderne gymnastikfaciliteter. Det giver mulighed for spændende udfordringer og en bred vifte af aktiviteter, der vil skabe liv, glæde og fællesskab. Gymnastikkens Hus vil stå klart i løbet af Nybyggeri fritages for byggesagsgebyr Nye enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lignende boligtyper fritages for byggesagsgebyr i Formålet er at gøre det endnu mere attraktivt for familier at etablere sig i nyt hus i Fredensborg Kommune. Se mere om byggesagsgebyr på fredensborg.dk/byggesagsgebyr Bedre atletikanlæg i Fredensborg I samarbejde med Fredensborg Atletikklub etablerer vi i 2017 et nyt tiltrængt atletikanlæg på Fredensborg Stadion, hvor hundredvis af brugere færdes hele året rundt. Læs mere på

7 Budget Bæredygtigt budget Nye initiativer og prioriteringer Kultur i Fredensborg Bio Gennem budgetforliget har det været vigtigt for partierne at skabe et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Initiativer og prioriteringer, der skal understøtte at Fredensborg Kommune bliver endnu mere attraktiv at bo, arbejde og drive erhverv i. Med snævre rammer for kommunernes økonomi under ét må et sådant råderum skaffes gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Budgetforliget forudsætter derfor, at administrationen og kommunens institutioner i fortsættelse af budgettet for 2013 kan effektivisere med yderligere ½ pct. i 2014 og 1 pct. fra 2015 og frem. Det stiller krav til både kommunens an- nye veje for løsning af de kommunale kerneopgaver. Øget samproduktion og anvendelse af udbud og konkurrenceudsættelse vil være måder at effektivisere på. Med budget 2014 fortsætter et enigt Byråd den politiske linje med fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Fredensborg Kommune skal ikke leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig. Budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af stigende kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en relativt høj gæld. Det har været afgørende at fastholde en sund og robust økonomi, hvor gælden nedbringes og kassebeholdningen styrkes. kommunens ordinære gæld være væk i Kommunes samlede gæld nedbringes i budgetperioden med mindst 150 mio. kr. samtidig med at kassebeholdningen styrkes. Udgifter 2014 Indtægter 2014 Kunsten i Fredensborg Bio skal have en nødvendig vitaminindsprøjtning. Derfor er der afsat et beløb på kr. til at skabe bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio. Samtidig skal de fysiske rammer forbedres i Børn og Unge (inkl. specialområdet.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsomr. Kultur og Turisme Administration og Beredskab Anlæg Renter, afdrag, skatter mv. Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Statsrefusioner Optagelse af lån Anlæg Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. Selskabsskat Renteindtægter Forældrebetalinger Tilskud og Udligning Balanceforskydninger Nye fodboldbaner Kommunen har mange rigtig fodboldglade børn og voksne. Også her har Byrådet derfor prioriteret bedre faciliteter. I 2014 og 2015 etableres 1 ½ kunstgræsbane på både Karsemosegård i Nivå og på Fredensborg Stadion. Svømmehal i støbeskeen I næste års budget er der afsat 1 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af svømmehal i et kommercielt offentligt privat partnerskab. Der er afsat 7 mio. kr. årligt til driften fra Fordelen ved kunstgræsbaner frem for græs- og grusbaner er, at de kvalitetsmæssigt er bedre og kan bruges i både vinter- og sommerhalvåret. Så på fodboldfronten vil der blive langt bedre vilkår for at drible med bolden. Smukke toner Klaveret er et godt instrument, når man skal lære det musikalske håndværk fra grunden. På Fredensborg Musikskole undervises der i klassisk, populær og rytmisk musik, og nu er er der i budgettet sat 1 mio. kr. af til indkøb af nye klaverer. Takstoversigt 2014 ÆLDREOMRÅDET Madservice, hovedret og biret, 66 Madservice, hovedret 48 BØRNEOMRÅDET Dagpleje 2732 Vuggestue 3172 Børnehave 1580 Skovbørnehaven Skovlyset 1540 Fritidshjem 903 Fritidsklub klasse 389 Mad 0-5 årige pr. måned 566 UNGE Gebyr for udstedelse af knallertkørekort 420 BYGGESAGSGEBYRER henvises til fredensborg.dk/byggesagsgebyrerne FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat 25,3 % Grundskyld 24,65 Dækningsafgift på forretningsejendomme 9 Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Rådhuset har åbent: Mandag: kl Tirsdag - torsdag: kl Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf er åben fra kl

8 Budgetforlig Det borgernære og det sunde liv Med budget 2014 fortsætter et enigt Byrådet den politiske linje med fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Fredensborg Kommune skal ikke leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig, der er indgået mellem alle byrådets politiske partier. Budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af god kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en relativt høj gæld. For partierne har to pejlemærker været retningsgivende for budgetperioden For det første har det været helt afgørende at fastholde en sund og robust økonomi, hvor gælden nedbringes og kassebeholdningen styrkes. Med den nuværende afdragsprofil vil kommunens ordinære gæld være væk i Kommunes samlede gæld nedbringes i budgetperioden med mindst 150 mio. kr. samtidig med at kassebeholdningen styrkes. For det andet har det været vigtigt for partierne at skabe et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Initiativer og prioriteringer, der skal understøtte at Fredensborg Kommune bliver endnu mere attraktiv at bo, arbejde og drive erhverv i. Med snævre rammer for kommunernes økonomi under ét må et sådant råderum skaffes gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Partierne forudsætter dermed også, at administrationen og kommunens institutioner i fortsættelse af budgettet for 2013 kan effektivisere med yderligere ½ pct. i 2014 og 1 pct. fra 2015 og frem. Det stiller krav til både kommunens ansatte og til borgerne om sammen at finde nye veje for løsning af de kommunale kerneopgaver. Øget samproduktion og anvendelse af udbud og konkurrenceudsættelse vil være måder at effektivisere på. Budgetforligets hovedelementer Lavere skat og bedre vilkår for borgere og erhvervsliv. Det skal være attraktivt for både borgere og erhverv at bosætte sig i Fredensborg Kommune. Derfor sænkes personskatten med 0,1 procentpoint til 25,3 pct., mens nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme til 9 promille fremrykkes til For yderligere at tilskynde borgere til at flytte til kommunen fjernes byggesagsgebyret helt for nye enfamiliehuse i 2014 og der sættes penge af til en generel nedsættelse af byggesagsgebyrerne fra 2015 og frem. Ved omprioriteringer inden for administrationen ønsker partierne endvidere, at forstærke indsatsen generelt for at tiltrække borgere til kommunen. Samtidig skal erhvervslivets samspil med kommunen styrkes og gøres enklere blandt andet gennem etablering af én indgang til kommunen for virksomhederne. Kommunen skal også være et godt sted at besøge og der igangsættes en undersøgelse af, hvilke muligheder Fredensborg kommune har for at støtte Fredensborg Vandrerhjem Fond med henblik på at sikre en modernisering af fondens ejendom og øvrige aktiver i Danhostel Fredensborg. Det kunne være i form af medfinansiering, garantistillelse og/eller partnerskab. Partierne ser Vandrerhjemmet som et godt supplement til den øvrige hotel- og restaurationsvirksomhed i kommunen. Gode rammer for aktive borgere En attraktiv kommune skal give mulighed for et sundt og aktivt fritidsliv. Det rige foreningsliv afspejler at vi har en aktiv befolkning. Det skal kommunen bakke op om med gode og moderne faciliteter. Der etableres 11 mands og 7 mands kunstgræsbaner samtidigt på både Karsemosegård og Fredensborg Stadion i 2014 og Endvidere skabes et Gymnastikkens hus ved Holmegaardshallen i Kokkedal, der vil stå klart i løbet af Den endelige finansiering af de resterende 15,5 mio. kr. til det ny Idrætscenter Humlebæk og til den efterfølgende drift er faldet på plads og i 2017 er der sat penge af til, sammen med atletikklubben, at etablere et atletikanlæg på Fredensborg Stadion. I 2014 anlægges en fodboldbane ved den nye skole på Vilhelmsro. 4

9 Drift og anlæg af de nye idrætsfaciliteter finansieres blandt andet af allerede afsatte anlægsmidler i sidste års budget. Allerede afsatte midler til vedligeholdelse af kommunens bygninger skal også indenfor samme ramme bidrage til, at eksisterende idrætsfaciliteter fremstår funktionelt og i god stand. Eventuelt nye svømmefaciliteter - sundhedsfremme, læring og motion Nye svømmefaciliteter vil åbne nye muligheder for de aktive borgere og fremme sundheden hos både børn, ældre og folk med behov for genoptræning. Partierne er således enige om, at arbejde videre med mulighederne for at etablere attraktive svømmefaciliteter i kommunen. De i budget 2014 afsatte midler (1. mio. kr.) til Analyse af mulighederne for etablering af svømmehal anvendes til juridisk og finansiel bistand til vurdering af et udbud - et kommercielt OPP (offentligt privat partnerskab) om etablering af svømmefaciliteter. Faciliteterne skal som minimum kunne imødekomme skoleundervisning, foreningsformål, genoptræning og terapi. Forarbejdet og udbudsprocessen skal sikre en fuldstændig afklaring af de juridiske og økonomiske fordele, ulemper og risici ved et eventuelt kommercielt OPP. Ligesom processen skal tilvejebringe en behovsanalyse/vurdering af antallet af potentielle brugere til svømmefaciliteterne, herunder de sundhedsmæssige perspektiver. Formålet er at kunne forelægge det nye byråd et fuldstændigt beslutningsgrundlag, efter gennemført udbud, således at der kan træffes endelig beslutning i det nye byråd efter årsskiftet. Budgetpartierne tager således først stilling til spørgsmålet om etablering af en svømmehal når Analysen af muligheder for etablering af svømmehal foreligger. For at understøtte en mulig realisering af svømmefaciliteterne er der afsat 7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til kommunens andel af eventuelle driftsomkostninger (køb af svømmetid m.m.). Disse midler vil såfremt byrådet vælger ikke at etablere en svømmehal være øremærket til sundheds- og idrætsområdet. Udvikling og læring hos børnene En sund udvikling og lyst til læring grundlægges i børnenes tidlige år og er afhængig af, at der er tid til omsorg. Byrådet har derfor i forlængelse af sidste års budget også i år sat penge af til daginstitutionerne til et løft af normeringerne i Over budgetperioden sættes i alt 20 mio. kr. af til området. Fra 2016 afsættes på skoleområdet 0,6 mio. kr. årligt til ipads/tablets til de yngste klassetrin og der afsættes fra ,2 mio. kr. årligt til istandsættelse af faglokaler. Endvidere er afsat 2,4 mio. kr. til udearealerne ved Humlebæk Skole, Baunebjerg, ligesom der jf. ovenfor etableres en fodboldbane ved skolen ved Vilhelmsro. Inden for de eksisterende vedligeholdelsesmidler skal prioriteres midler til at imødekomme ønsker til forbedringer på Nivå Skole Nord. Ny folkeskolereform Den nye folkeskolereform stiller store krav til udviklingen på skoleområdet. Med dygtige og engagerede lærere og skoleledere, stærk forældreopbakning og den nye skolestruktur, står Fredensborg Kommune godt rustet til at møde de nye udfordringer. I budgettet er det forudsat, at de statslige midler til kvalitetsløft, omstilling og kompetenceudvikling kanaliseres ud til skolerne og at der sker en omfordeling af ressourcer fra fritidsordninger til skolerne. Den samlede finansiering af reformen holdes dermed indenfor rammen af den nuværende økonomi kombineret med de statslige midler jf. ovenfor. Den konkrete udmøntning og implementering af reformen planlægges i efteråret Løft af kultur og foreningsliv Fredensborg Kommune har et rigt og varieret kultur- og foreningsliv og byrådet har med budgettet ønsket at styrke rammerne for det frivillige engagement. Med en årlig bevilling på 0,1 mio. kr. skal der skabes bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio, ligesom der sidst i budgetperioden er sat 0,5 mio. kr. af til at forbedre de fysiske rammer. Bådfarten på Esrum Sø og Ringovnen i Nivå får et årligt tilskud. Hertil kommer, at kulturområdet friholdes fra det prioriteringsbidrag, der indføres med 2014 budgettet. Regnbuen etableres som foreningshus som erstatning for de lokaler, der tidligere har været i Kvarterhuset. Der sættes såvel anlægs- som driftsmidler af til anvendelse af Regnbuen. Der afsættes samtidig midler til drift af et byens hus i Kokkedal som er finansieret i sidste års budgetforlig. Partnerskabsaftalen i 2013 med Ragnarock har været en succes og gøres permanent og for at styrke musikundervisningen og sikre en 5

10 høj undervisningskvalitet afsættes 1 mio. kr. i 2016 til indkøb af nye klaverer til Musikskolen. Byudvikling og infrastruktur En levende kommune skal aktivt vedligeholdes. Ud over udbygningerne på idræts- og fritidsområdet er Danmarks største klimaprojekt godt undervejs i Kokkedal og i Fredensborg By er der også sammen med Realdania igangsat et ideudviklingsprojekt. Byrådet ønsker også fremadrettet at skabe råderum til en udvikling af kommunen og derfor etableres en byudviklingspulje på 5 mio. kr. i 2016 og herefter 17 mio. kr. årligt. Projekter under denne pulje vil skabe mulighed for modernisering af biblioteket i Nivå som medborgerhus, udvikling af Fredensborg bymidte som opfølgning på ideudviklingsprojektet, en skaterbane og en forskønnelse af Nivå Strandpark. Partierne vil lægge vægt på, at midlerne prioriteres i dialog med borgerne. Derudover afsættes fra 2016 penge til støtte til bevaringsværdige bygninger og der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til vedligehold af dobbeltprofilen i Usserød Å Som led i en løbende forbedring af borgernes fremkommelighed afsættes yderligere 1,2 mio. kr. til forskønnelse af Egedalsvej og herunder etablering af sti fra Kongevejen til rundkørslen. Der sikres fuld finansiering af fremtidig drift af buslinie 383 i Kokkedal Øst, som evalueres i løbet af I budget 2013 blev afsat midler til etablering af et kommunalt energicenter. Med en forventning om regional medfinansiering reduceres det kommunale budget tilsvarende i 2015 og Omsorg for ældre og for udsatte borgere Kommunen ønsker, at hjælpe de ældre til længst muligt at kunne klare sig selv. Det giver den største livskvalitet. Men når den ældre borger har behov for en plejehjemsplads skal vi kunne give et attraktivt og lokalt tilbud. I forlængelse af de senere års udbygning af kapaciteten afsættes yderligere 28 mio. kr. til nye plejehjemspladser i Der etableres et forebyggelsesråd og der afsættes knap 1 mio. kr. over budgetperioden til 18 frivillighedsmidler med særlig fokus på ældreområdet. For at imødegå, at besparelser rammer de svageste borgere urimeligt afsættes knap 11 mio. kr. over budgetperioden til handicapområdet og socialpsykiatri. Partierne er enige om, at styringsprincipperne på områderne for udsatte børn og unge og voksenhandicap og socialpsykiatri skal genvurderes med henblik på at sikre en optimal politisk styring af og indsigt med området. Øget tryghed Gode fysiske rammer og gode muligheder for et aktivt liv for alle kommunens borgere er en vigtig forudsætning for at kommunen er et trygt sted at leve. Men det gør det ikke alene. I forlængelse af sidste års budget afsættes yderligere ½ mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1 mio. kr. årligt fra 2016 til tryghedsskabende tiltag. Partierne er enige om, at den samlede indsats på området skal gennemgås og vurderes i forhold til midlernes anvendelse og effekt på tryghed i bred forstand. Det finansielle grundlag Med budgettet fastholdes en stærk og robust økonomi: Kommunens samlede økonomi drift, anlæg og finansiering udviser et pænt overskud hvert af budgetårene og en samlet kasseopbygning over budgetperioden på 54 mio. kr. Kommunens kassebeholdning falder i 2014, men opbygges derefter til knap 80 mio. kr. ultimo 2017 svarende til kr. pr. indbygger. Der skabes et stort driftsoverskud, som kan finansiere investeringerne i udviklingen af kommunen og en markant reduktion af kommunens gæld Kommunens ordinære gæld nedbringes med godt 220 mio. kr. over budgetperioden. Selv hvis kommunen optager nye lån, jf. budget 2013, til rentable klimainvesteringer nedbringes den samlede gæld med 150 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo Med den nuværende afdragsprofil er den ordinære gæld væk i Der er til uforudsete udgifter etableret en anlægsreserve på 40 mio. kr. og en driftsbevillingsreserve på 54 mio. kr. samlet over budgetperioden. Kommunens budget er fra og med 2015 uafhængigt af salgsindtægter fra jord og ejendomme. 6

11 Der skabes over budgetperioden et råderum på 200 mio. kr. gennem et omprioriteringsbidrag på 12,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 25 mio. kr. hvert år fra 2015 og frem. Inklusive initiativerne i budget 2013 svarer det til et omprioriteringsbidrag på knap 1 pct. i 2014 og 2 pct. årligt fra Fra 2015 genindføres til gengæld fuld prisfremskrivning af kommunens budgetter en budgetteknisk øvelse der frem til og med 2014 har reduceret budgetterne med 20 mio. kr. årligt. Budgetforlig Den 1, september 2013 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF L: Fokus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre 7

12 Budgetforlig Det borgernære og det sunde liv Et enigt byråd i Fredensborg ønsker fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Det er vigtigt at der skabes et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Et sådant råderum er skaffet gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Af tabellen nedenfor fremgår de nye initiativer som byrådet har sat i gang med budget Drift/ Anlæg Nr. Nye initiativer og finansiering Tekst Beløb (mio. kr.) ("-" = finansiering / "+" = ny bevilling) Lavere skat og bedre vilkår for borgere og erhvervsliv F 1 Personskat nedsættelse 0,1 pct. point 1,400 3,000 3,000 4,600 12,000 D 2 Yderligere nedsættelse af byggesagsgebyrer, herunder ingen gebyrer på 0,417 0,417 0,417 0,417 1,668 enfamilieshuse i 2014 F 3 Dækningsafgift nedsættes til 9,0 i ,200-0,400-0,400-0,200-0,800 Gode rammer for aktive borgere - Eventuelle nye svømmefaciliteter - sundhedsfremme, læring og motion D 4 Eventuelle nye svømmefaciliteter 0,000 0,000 7,000 7,000 14,000 A 5 Gymnastikkens Hus v. Holmegaardshallen 0,000 0,500 11,500 0,000 12,000 A 6 1½ kunstgræsbaner på både Karsemosegård og i Fredensborg 5,500 4,500 0,000 0,000 10,000 A 7 Idrætscenter Humlebæk (restfinansiering) 0,000 15,500 0,000 0,000 15,500 A 8 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion 0,000 0,000 0,000 2,600 2,600 D 9 Drift idrætscenter i Humlebæk 0,000 0,500 1,500 1,500 3,500 D 10 Drift Byens Hus i Kokkedal 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 Udvikling og læring hos børnene D 11 Ipads/tablets indskoling 0,000 0,000 0,600 0,600 1,200 D 12 Normeringer på daginstitutionsområdet 4,000 4,000 4,500 7,500 20,000 A 13 Faglokaler i skolerne 0,000 1,200 1,200 1,200 3,600 A 14 Udearealer ved Baunebjerg, Humlebæk Skole 0,000 0,500 1,900 0,000 2,400 A 15 Fodboldbane ved Vilhelmsro, Fredensborg Skole 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 Løft af kultur og foreningsliv D 16 Intet nyt prioriteringsbidrag på kultur 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 D 17 Regnbuen til foreningsformål - erstatning for Kvarterhuset 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 D 18 Partnerskabsaftale med Ragnarok 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600 D 19 Klaverer, musikskolen 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 D 20 Bådfarten 0,050 0,050 0,050 0,050 0,200 D 21 Ringovnen 0,100 0,150 0,150 0,150 0,550 D 22 Biografen i Fredensborg til kulturformål 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 A 23 Regnbuen anlæg 0,185 0,000 0,000 0,000 0,185 A 24 Biografen til kulturformål, anlæg 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 8

13 Drift/ Anlæg Nr. Tekst Beløb (mio. kr.) ("-" = finansiering / "+" = ny bevilling) Byudvikling og infrastruktur D 25 Buslinie 383 i Kokkedal Øst 1,400 0,900 0,900 0,900 4,100 D 26 Vedligehold af dobbeltprofil i Usserød Å 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 A 27 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 D 28 Bevaringsværdighedspulje 0,000 0,000 0,100 0,200 0,300 D 29 Flere ressourcer til tryghedstiltag 0,500 0,500 1,000 1,000 3,000 A 30 Byudvikingspulje 0,000 0,000 5,000 17,000 22,000 A 31 Omprioritering fra cykelsuperstier til stier 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Omsorg for ældre og svage borgere D 32 Handicap og Socialpsykiatri - BPA og støtte i eget hjem 2,550 2,800 2,800 2,800 10,950 D 33 Forebyggelsesråd 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 D 34 Frivilligpulje ældre 18 0,350 0,200 0,200 0,200 0,950 Finansiering til nye initiativer D 35 Energicenter - evt. regionalt center 0,000-2,000-2,000 0,000-4,000 D 36 Drift af nye fritidsfaciliteter 0,000-3,000-5,000-5,000-13,000 A 37 Omprioritering fra cykelsuperstier til stier -4,000 0,000 0,000 0,000-4,000 A 38 Anlæg nye fritidsfaciliteter 0,000-5,000-5,000 0,000-10,000 A 39 Modernisering af daginstitutioner og skoler 0,000-4,000 0,000 0,000-4,000 A 40 Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter -4,000-7,500-3,000 0,000-14,500 A 41 Ikke disponerede anlægsmidler 0,000 0,000 0,000-8,600-8,600 Nye initiativer drift 10,517 5,667 14,367 19,467 50,018 Nye initiativer anlæg -0,615 5,700 11,600 16,700 33,385 Nye initiativer skat 1,600 2,600 2,600 4,400 11,200 Nye initiativer i alt 11,502 13,967 28,567 40,567 94,603 Driftsbevillingsreserve 12,500 12,500 14,500 14,500 54,000 Anlægsreserve 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 9

14 Indkeks(2013=100) Generelle budgetforudsætninger Forudsætninger for budgettet Fredensborg Kommunes budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme, og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af god kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en høj gæld. Budgetforlig er indgået mellem alle partier i Byrådet, og med budget 2014 fortsætter et enigt Byråd den politiske linje fra de tidligere år med fokus på bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Det er enighed i Byrådet om, at kommunen ikke skal leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig. Den demografiske udvikling i Fredensborg En vigtig forudsætning for budgetteringen i Fredensborg Kommune er den demografiske udvikling. De senere år er udviklingen gået mod flere ældre over 67 år og færre erhvervsaktive mellem 17 og 66 år samt et dalende børnetal. Den tendens er også gældende på landsplan. Det betyder, at kommunerne har flere udgifter til ældrepleje og færre til at betale for denne. Når der kigges i prognoserne ses der fra et fald hos de 0-5 årige på 5,9 pct. og et fald på 4,5 pct. i gruppen af 6-16 årige. Herudover ses en stigning på 23,1 pct. i gruppen af årige, og en stigning på 15,3 pct. hos de over 80 årige. Det overordnede billede i befolkningsprognosen er altså, at andelen af ældre vokser kraftigt, mens andelen af børn og unge aftager. Samtidig er der et lille fald i den erhvervsaktive gruppe af årige på 2,7 pct. fra 2013 til I perioden er der samlet set en mindre stigning i befolkningen i Fredensborg Kommune på 252 borgere år 6-16 år år år år 80 + år Total Den demografiske udvikling, indekseret Budgettering af skatterne De kommunale skatter er kommunens hovedindtægtskilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne (selvbudgettering) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Valg af statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for 2014 på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange nye boliger i kommunen. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen ved at beskatningsgrundlaget kan udvikle sig anderledes end forventet. Fredensborg Kommune har for Budget 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom i 2008 til En afvejning af fordele og ulemper herunder økonomiske risici har ført til, at Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 10

15 Hvis der er et fald i erhvervsaktive og flere ældre taler det for, at kommunen vælger selvbudgettering. Fredensborg Kommune budgetterede sidste gang med eget udskrivningsgrundlag i Skatten ned i 2014 Byrådet har besluttet at sænke personskatten i Den sænkes fra 25,4 pct. til 25,3 pct. Tilsvarende sænkes dækningsafgiften til 9 promille fra det tidligere niveau på 9,5 promille. I forbindelse med nedsættelsen modtager kommunen kompensation fra staten jf. årets økonomiaftale mellem stat og kommuner. Der gives op til 75 pct. i det første år, 50 pct. de efterfølgende to år og 25 pct. i år 4 i kompensation til kommunen. Leasingforpligtelser Fredensborg Kommune havde pr. 31. december 2012 leasingforpligtigelser for ca. 12 mio. kr. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2011 Biler/Materiel 4,4 IT- udstyr/møbler 7,6 I alt 12 Leasede køretøjer omfatter en bred vifte herunder traktorer, fejemaskiner, varevogne osv. IT ustyr omfatter PC'er, smartboards, kopimaskiner mv. Budgetlægning og proces Formel behandling af budgettet Kommunens budget skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for budgetåret. Det er Økonomiudvalget, der fremsætter budgetforslaget og Byrådet skal behandle det to gange. Budgettet fastsættes for budgetåret og tre overslagsår. Dette budget er således for perioden De gældende takster for budgetåret fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne budget. Disse regler er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og gælder for alle landets kommuner. Budgetproces Forud for budgetvedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. Budgetarbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige budgetvedtagelse i september/oktober måned. Der er årligt 2 budgetseminarer, et i april/maj og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års budget. Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en budgetaftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en budgetaftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i budgettet for de kommende år. For budget 2014 var der enighed i Byrådet om det samlede budgetforlig. Styring og ledelse Styringsfilosofien Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål- og rammestyring og fastlægger en klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens centre og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte centerchefer og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de budgetansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. Økonomisk styring Budgettet fastlægges ved, at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår hvorunder bevillingen er givet. 11

16 Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 17 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt forudsætningerne for budgettet ikke holder kan Byrådet vælge at give en tillægsbevilling. En tillægsbevilling kan være positiv eller negativ og er en korrektion af det vedtagne budget. Det er kun Byrådet som har bemyndigelse til at afgive tillægsbevillinger. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer også, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Fagudvalgene kan søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 budgetrevisioner. Aktiv budgetopfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet, idet der foretages 3 former for budgetopfølgning: Budgetopfølgning som er den månedlige kontrol, som de budgetansvarlige foretager af deres økonomi. Budgetrevision, hvor budgettet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 30. juni og 30. november). Månedlige økonomiske orienteringer til Økonomiudvalget. Budgetteringsmetoder Mål- og rammestyring I Fredensborg Kommune anvendes mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring betyder, at der indenfor hvert politikområde udmeldes en økonomisk ramme, som er til rådighed for at opfylde de udmeldte servicemål. Herudover er der en række mere specifikke mål for ydelsen, som skal sikre indholdet i ydelsen dvs. sammenhængen mellem pris og kvalitet. Undtaget for rammestyringen er udgifterne på de indsatsstyrede områder dvs. de specialiserede socialområder, beskæftigelse, vidtgående specialundervisning, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet samt voksenhandicap, da det på disse områder ikke er muligt at rammestyre udgifterne på samme vis som på de rammestyrede områder. Byrådets forudsætning for, at de indsatsstyrede områder friholdes fra rammestyringen er, at der udarbejdes en økonomisk masterplan. Masterplaner På de indsatsstyrede områder skal der hvert år udarbejdes økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området holdes indefor det budgetterede. Det sker ved, at der i masterplanerne indgår budgetmodeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter budgettets vedtagelse. Fredensborg Kommunes indtægter og udgifter 2014 Indtægter På indtægtssiden har Fredensborg Kommune sin største indtægt fra de kommunale skatter. Indkomstskatten er langt den største bidragsyder med indtægter på 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 63,6 pct. af kommunens samlede indtægter. Samlet set er der indtægter for 2,3 mia. kr. på de tre skatteposter: indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Forældrebetalinger til dagpasningen udgør 2,3 pct. af det samlede indtægtsbudget, svarende til 70 mio. kr. Forældrebetalinger udgør i snit 25 pct. af udgifterne til de enkelte pasningstilbud eksklusiv madordninger. Andre vigtige poster på kommunens finansieringsside er indtægterne fra statstilskud og udligning, her modtager Fredensborg Kommune i 2013 netto 185,9 mio. kr. 12

17 Indtægter, budget 2014 Kommunal indkomstskat Ejendomskat Statrefusioner Optagelse af lån Salgsindtægter, anlæg Driftsindtægter, KKR, plejehjem mv Selskabsskat Renteindtægter Forældrebetalinger Tilskud og udligning Balanceforskydninger Udgifter På diagrammet over kommunens udgifter er der særligt tre områder der fylder meget det største område er Børn og Unge (inkl. specialområdet) med 22,5 pct., Renter, Afdrag mv. på 18,4 pct. og derefter Ældre og Social- og Sundhedsområdet med 18 pct. Pleje og omsorg af ældre udgør 18 pct. af udgifterne. Det afspejler den ændrede demografi i kommunen. Beskæftigelsesområdet med 14,1 pct. omfatter A - dagpenge, sygedagpenge, aktivering og kontanthjælp m.v. Opgørelsen viser, at området har høje udgifter, men en del af disse udgifter refunderes. Over en fjerdel af udgifterne vil komme tilbage til kommunen i form af statsrefusion (se evt. diagram). Udgifter, budget 2014 Børn og Unge (inkl. specialområdet) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre og Socialog Sundhedsområdet Kultur og Turisme Administration og beredskab Anlæg Renter, afdrag, skatter mv. 13

18 Budget I tal og tekst Det økonomiske resultat i budget Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for budget år 2014 er en kasseopbygning på 26,1 mio. kr. og for den samlede budgetperiode fra er der tale om en kasseopbygning på 71 mio. kr. Ved indgangen af 2014 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 33,7 mio. kr. og ved udgangen af 2017 på 103,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i budgetperioden på mindst 25 mio. kr. Budgettet er baseret på en nedsættelse med 0,1 pct. point af personskatteprocenten til 25,3 pct., en uændret grundskyldspromille på 24,65 og en nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme til 9 promille i Kirkeskatten er uændret på 0,66 pct. Budgetteret overskud på den ordinære drift Den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 155 mio. kr. i 2014, 148,1 mio. kr. i 2015, 187 mio. kr. i 2016 og i 228 mio. kr. i Over de 4 år er overskuddet på den ordinære drift på 718,2 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg viser udgifter for 367,4 mio. kr. i budgetperioden. En del af driftsoverskuddet vil således blive anvendt til finansiering af anlægsudgifterne. En del af driftsoverskuddet vil finansiere udgifter til afdrag af kommunens gæld som primo 2014 udgør 634,2 mio. kr. Brutto afdrages 262,5 mio. kr. i den samlede budgetperiode. 14

19 Resultatopgørelse 2014 Budget Budget Budget Budget Netto i kr DRIFTSVIRKSOMHED Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Pris- og lønfremskrivning Resultat af driftsvirksomhed ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Resultat af anlægsvirksomhed LÅN, RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER Renter Optagne lån Afdrag på lån Tilgodehavender Resultat af lån, renter og balanceforskydninger RESULTAT I ALT

20 Hovedoversigt kr. Budget 2014 Budget 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse B. Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) F. Finansiering i alt BALANCE

21 Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og indenrigsministeriets formkrav således, at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Positive tal er udgifter mens negative tal er indtægter kr. Budget 2016 Budget 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse B. Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt BALANCE

22 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Budget Budget Budget Budget kr. (- for indtægter) DRIFT Beredskab Borgerservice, administrativ politisk støtte Kommunale Ejendomme Natur og Miljø Veje og Trafik Skole Unge og Integration Børn Fritid og Erhverv Kultur og Turisme Udsatte Børn og Unge Sundhed og Forebyggelse Pleje og Omsorg Handicap og Socialpsykiatri Beskæftigelse ANLÆG ABA automatisk brandsikringsanlæg Anlægsreserven Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål Byens Hus, projektering Bygningsvedligeholdelse Skoler SFO Bygningsvedligeholdelse uforudsete Bygningsvedligeholdelse Bymidten i Fredensborg Byudviklingspulje Cykelsupersti Diverse arealer til salg ej specificeret Egedalsvej forskønnelse og stianlæg Energicenter Faglokaler i skolerne Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Fodboldbane v Vilhelmsro, Fredensborg skole Genopretning af flisebelagte stier Gymnastikkens Hus Idrætsfaciliteter i Humlebæk (Hovedprojekt) Ikke disponerede anlægsmidler Istandsættelse eksisterende fritidsfaciliteter Klima og Energipulje Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Kunsgræs Karsemosegård og Fredensborg Legepladser skoler Medborgerhus i Nivå Modernisering af skoler Nye fritidsfaciliteter Regnbuen, Anlæg Salg af Hegels Minde Salg og nedrivning gl Asminderød skole

23 Bevillingsoversigt Budget Budget Budget Budget kr. (- for indtægter) Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole Udvidelse af plejeboligkapacitet Vedligeholdelse af Humlebækhallen Vedligeholdelse af vejkapitalen RENTER BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGSFORPLIGTIGELSER Afdrag på langfristet gæld FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Ny langfristet låntagning PL-puljen (pris- og lønstigninger)

24 Anlægsoversigt Anlægsoversigt I kr. i 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsvedligeholdelse Diverse arealer til salg ej specificeret Vedligeholdelse af Humlebækhallen 289 Klima og Energipulje Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Anlægsreserven Idrætsfaciliteter i Humlebæk (hovedprojekt) ABA automatisk brandsikringsanlæg Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Medborgerhus i Nivå 300 Byens Hus, projektering Legepladser skoler 699 Salg af Hegels Minde Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Udvidelse af plejeboligkapacitet Ikke disponerede anlægsmidler Energicenter 800 Genopretning af flisebelagte stier Cykelsupersti -500 Bymidten i Fredensborg Nye fritidsfaciliteter Modernisering af skoler Istandsættelse eksisterende fritidsfaciliteter Salg og nedrivning gl Asminderød skole Bygningsvedligeholdelse Skoler SFO Bygningsvedligeholdelse Uforudsete Gymnastikkens Hus Kunsgræs Karsemosegård og Fredensborg Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Faglokaler i skolerne Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole Fodboldbane v. Vilhelmsro, Fredensborg skole 500 Regnbuen, Anlæg 185 Biografen til kulturformål 500 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg Byudviklingspulje Stier Politikområdet i alt Regnskab 2012 på anlægsområdet udgjorde Korrigeret budget 2013 på anlægsområdet udgjorde

25 Takstoversigt Takstoversigt - borgerrettede takster ÆLDREOMRÅDET Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag Rehabiliteringsophold Pilebo pr. dag * 141 Selvinskrivningsplads Pilebo pr. dag * 141 Madservice, hovedret og biret Madservice, hovedret Valgfrie ydelser på plejecentre Morgenmad, pr. dag Middag, hovedret og biret, pr. dag Middag, hovedret, pr. dag Aftensmad, pr. dag Toiletartikler pr. mdr Rengøringsartikler pr. mdr Vask af alt tøj, pr. mdr SUNDHEDSOMRÅDET Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned BØRN Alder 0-2 årige pr. måned - Dagplejen Alder 0-2 årige pr. måned Alder 3-5 årige pr. måned Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned Fritidshjem Fritidsklub klasse Mad 0-5 årige, pr. måned UNGE** Knallertkørekort BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner pr. m2 67 *** Simple konstruktioner er om- og tilbygning af enfamiliehuse, anmeldelse af garager og udhuse under 50m², tilladelse til garager og udhuse mere end 50m² Enfamiliehuse pr. m² (statusændringer) 95 *** Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² 145 *** Andre faste konstruktioner grundgebyr *** Andre faste konstruktioner er antennemaster, vindmøller, skilte og nedrivning Småsager faste konstruktioner, grundgebyr 145 *** EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsoplysninger BBR-oplysninger Vurderings- eller ejendomsskatteattest ØVRIGE OMRÅDER Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr kr.s ejendomsværdi 1,00 1,10 21

26 Takstoversigt - borgerrettede takster DIVERSE Folkeregisterattest Bopælsattest Legitimationskort med foto til unge over 16 år Sundhedskort 180 ****185 Betaling for nyttehaver Huslejenævnet - klagegebyr Beboerklagenævn - klagegebyr * Pilebo er et tilbud, der først er kommet i gang i løbet af 2013 og var derfor ikke med på oversigten i ** Børne- og Skoleudvalget har i efteråret besluttet at fjerne kontingentet for ungdomsklub. *** Det blev ved budget besluttet, at fjerne byggesagsgebyret helt for nye enfamliehuse i Øvrige byggesagsgebyrerne afventer Plan- og Klimaudvalgets behandling den 27. november, hvor forslag til byggesagsgebyrer for 2014 fremlægges på baggrund af Byrådets beslutninger ved budgetvedtagelsen. ****Dette er et skøn ud fra tidligere års stigningstakt. 22

27 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. Tværgående artsoversigt I kr. Budget 2014 Udgifter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Indtægter 71 Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Betalinger fra regio Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter I alt

28 på artsniveau Specifikation af bevilling Miljø- og Teknikudvalg Natur og Miljø Rammestyret Vedligeholdelse af vandløb Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Bærbare batterier Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Skadedyrsbekæmpelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Veje og Trafik Rammestyret Offentlige formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Ubestemte formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Erhvervsejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Byfornyelse 298 Personaleudgifter 298 Fagpersonale Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Sandflugt Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer

29 Fælles formål Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Tjenestemandspensioner Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Systemkonti Brændsel/drivmidler Fragt inkl. moms Driftsbygninger og -pladser Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Vejvedligeholdelse m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Systemkonti Brændsel/drivmidler Belægninger m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Vintertjeneste Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter

30 Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Busdrift Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Plan- og Klimaudvalg Kommunale Ejendomme Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Øvrige indtægter Erhvervsformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Offentlige formål Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Ubestemte formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Fælles formål Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Beboelse Administrationsudgifter Radio og tv-licenser Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter

31 Indtægter Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Øvrige indtægter Erhvervsejendomme Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Øvrige indtægter Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Øvrige indtægter Stadion og idrætsanlæg Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Andre fritidsfaciliteter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Budgetregulering Budgetjusteringer Fælles formål Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Skorstensfejerarbejde Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Redningsberedskab Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Driftsbygninger og -pladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring

32 Folkeskoler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Folkebiblioteker Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Museer Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Biografer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Teatre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Ungdomsskolevirksomhed Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Dagpleje Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Integrerede daginstitutioner Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Fritidshjem Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Særlige dagtilbud og særlige klubber Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring

33 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Døgninstitutioner for børn og unge Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Ældreboliger Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Rengøring Administrationsbygninger Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring

34 Fritids- og Erhvervsudvalg Fritid og Erhverv Rammestyret Fælles formål Grunde og bygninger Rengøring Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Stadion og idrætsanlæg Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Systemkonti Brændsel/drivmidler Andre fritidsfaciliteter Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Lystbådehavne m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

35 It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Interne regninger Øvrige indtægter Museer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Teatre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Folkeoplysende voksenundervisning Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lokaletilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

36 It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Interne regninger Erhvervsservice og iværksætteri Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Børne- og Skoleudvalg Skole Rammestyret Stadion og idrætsanlæg Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Hjemmearbejdsplads Tidskrifter og abonnementer Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndigh Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer

37 Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Syge- og hjemmeundervisning Personaleudgifter Fagpersonale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Befordring af elever i grundskolen Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Tilskud og overførsler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

38 Grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gym.skoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunale tilskud til frie grundskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterskoler og ungdomskostskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Sprogvurdering af børn i førskolealdren Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Interne regninger Ledelse og administration Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Indsatsstyret Objektiv finansiering af regionale tilbud Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder

39 Køb af pladser Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning i kommunens egne specialskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning i interne skoler på opholdssteder Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenf. distriktsskolen Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Personaleudgifter Fagpersonale Unge og Integration Rammestyret Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Hjemmearbejdsplads Annoncer og information

40 Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ungdomsskolevirksomhed Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv Køkken - kantine Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Hjemmearbejdsplads Radio og tv-licenser It-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Forsikringer Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige sociale formål Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer

41 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Kommissioner, råd og nævn Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Børn Rammestyret Fælles formål Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Sprogvurdering af børn i førskolealdren Personaleudgifter Fagpersonale Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Annoncer og information Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter

42 Løn til dagplejere Personaleudgifter Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Børnehaver Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler Annoncer og information Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Forsikringer Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Integrerede daginstitutioner Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter

43 Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Fritidshjem Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale

44 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Kultur- og Turismeudvalget Kultur og Turisme Rammestyret Folkebiblioteker Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt

45 Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Systemkonti Brændsel/drivmidler Bøger m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Andre udlånsmaterialer Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Museer Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Biografer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Huslejeindtægter Teatre Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Rengøring

46 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Musikarrangementer - Drift Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Turisme Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Social- og Sundhedsudvalg Udsatte Børn og Unge Rammestyret Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge

47 Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Sprogvurdering af børn i førskolealdren Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Interne regninger Budgetregulering Overførsler fra tidligere år Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Indsatsstyret Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

48 Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter

49 Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Netværksplejefamilier og slægts- anbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 5 og 6) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling ( 159 og 160) Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Refusion vedrørende advokatbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale

50 Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Budgetjusteringer Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk 3, nr. 2) Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Familiebeh. eller beh. af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Døgnoph. for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk , nr. 4) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Budgetregulering Budgetjusteringer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og stk. 3. nr. 2) Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk , nr. 8) Personaleudgifter Fagpersonale

51 Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Anden hjælp, der har til formål at yde rådg., beh. og praktisk og pæd. støtte Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Øk. støtte til forældremyndigsheds indeh., når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1). Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Støttep. til forældremyndighedens indehaver ifm et barn eller ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Døgninstitutioner for børn og unge Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Øvrige indtægter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram

52 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Betaling (pgf. 159 og 160) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Betaling (pgf. 159 og 160) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personaleudgifter Andre personale udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

53 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Myndighedsudøvelse Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Sundhed og Forebyggelse Rammestyret Kommunal tandpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Anlæg Anlæg Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Indtægter Øvrige indtægter

54 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Øvrige indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Kommunal sundhedstjeneste Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Andre sundhedsudgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Tilskud og overførsler Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Pleje og Omsorg Rammestyret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personaleudgifter Ledelsen

55 Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Personbefordring Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter 168 Materialer 13 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 155 Indtægter -276 Tilskud stat, private og andre -276 Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Andre sundhedsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ældreboliger It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lejetab Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale

56 Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud stat, private og andre Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven b og 95) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Hjemmesygepleje Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer

57 Indtægter Interne regninger Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Telefon Kontorartikler Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Personaleudgifter Øvrig Personale Bet. for pers. og prakti. hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale

58 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indsatsstyret Stationær somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Praksissektoren (Sygesikring) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Genoptræning under indlæggelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Vederlagsfri behandling hos fysioteraeut Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ridefysioterapi Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Plejetakst for færdigbehandlede patienter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Statsrefusion Indtægter Øvrige indtægter

59 Forebyggende hjemmebesøg Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Plejehjem og beskyttede boliger Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf jf. servicelo-vens Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Handicap og Socialpsykiatri Rammestyret Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Kontorartikler It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder

60 Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Andre personale udgifter Indsatsstyret Specialpædagogisk bistand til voksne Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Køb af pladser Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Stationær psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

61 Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelo-vens 84) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102) Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Øvrige indtægter Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler

62 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov pgf. 114) Indtægter Tilskud stat, private og andre Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Indtægter Øvrige indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens ) Personaleudgifter Fagpersonale

63 Dagbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Døgnbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant behandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Øvrige indtægter Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger

64 Øvrige indtægter Budgetregulering Budgetjusteringer Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Beboeres betaling for service Indtægter Øvrige indtægter Beboeres betaling for husleje Indtægter Øvrige indtægter Beboeres betaling for el og varme Indtægter Øvrige indtægter Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funkti-onsevne (handicap). Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Budgetregulering Budgetjusteringer Midlertidigt botilbud for sindslidende Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder

65 Personlig og praktisk hjælp (Pgf og 102) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Beboeres betaling (pgf. 163) Indtægter Øvrige indtægter Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale problemer Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer

66 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Reguleringer vedr. tidligere år Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Indsatsstyret Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Andre fritidsfaciliteter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Produktionsskoler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Produktionsskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Grundtilskud til produktionsskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Indtægter Øvrige indtægter Skoleydelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter

67 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Indtægter Øvrige indtægter Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens 24a Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21 Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens 21 Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens d Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl. Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet ifølge 45, stk , i integrationsloven Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationspr. efter integrationsloven Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

68 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk 4) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk og 3) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af varmetillæg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge uden ref. pga. manglende opf. jf. 30, stk. 3 i lov om sygedagp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Afløb af driftsudgifter ifm. aktive Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter

70 Refusion af sygedagpenge med pct.refusion (grp. 003, 005, 008, 009 og minus 090) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge og løntilskud Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.82) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kontanthjælp Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kontanthjælp til personer uden ret- tidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socilpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. ref Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

71 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion Indtægter Øvrige indtægter Refusion af kontanthjælp m.v. på grp. 013, 016, 017, minus grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelseindsats) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp under forravlidering med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, og 016 minus gruppering 093 Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder

72 Tilskud til lejere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lån til lejere af én og tofamilie- huse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud og lån til andelshavere m. fl Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterreguleringer Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Øvrige indtægter Tilbagebetaling af lån og renter Indtægter Øvrige indtægter Refusion af boligydelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Boligsikring - kommunal medfinansiering Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Boligsikring som tilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig boligsikring Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterregulering Indtægter Øvrige indtægter Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

73 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om akt. socialpol. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013, minus 091 og 093 Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelser med 65 pct Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 104 stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe , nr. 6 Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram

74 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( , stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion pct. refusion ressourceforløbs- ydelse, passiv/aktiv Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter

75 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Aktivitets og materialeudgifter Materialer Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med pct refusion Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter

76 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion private arbejdsgivere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af driftsudgifter ved aktive Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Løn til forsikrede ledige med løntilskud Personaleudgifter Fagpersonale Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Berigtigelser Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

77 Løn til personer i seniorjob Personaleudgifter Fagpersonale Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Tilskud til kommunale seniorjobs Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Porto og fragt Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsindsats Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85 samt 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og og til årige med 50 % refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til husly (pgf. 80) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Myndighedsudøvelse Personaleudgifter Fagpersonale Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder

78 Økonomiudvalg Beredskab Rammestyret Redningsberedskab Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Huslejeindtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Borgerser. administrativ politisk støtte Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forsikringer Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Beboelse Grunde og bygninger Forsikringer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forsikringer Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forsikringer Stadion og idrætsanlæg It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Andre fritidsfaciliteter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Kirkegårde Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer

79 Fælles formål Grunde og bygninger Forsikringer Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Folkeskoler Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Andre personale udgifter Skolefritidsordninger Personaleudgifter Andre personale udgifter Specialundervisning i regionale tilbud Personaleudgifter Andre personale udgifter Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Personaleudgifter Andre personale udgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Personaleudgifter Andre personale udgifter Folkebiblioteker Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Museer Grunde og bygninger Forsikringer Biografer Personaleudgifter Andre personale udgifter Grunde og bygninger Forsikringer Teatre It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Musikarrangementer - Drift Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer

80 Andre kulturelle opgaver It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Ungdomsskolevirksomhed Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personaleudgifter Andre personale udgifter Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personaleudgifter Andre personale udgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Andre personale udgifter Kommunal sundhedstjeneste Personaleudgifter Andre personale udgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fælles formål Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Dagpleje Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer

81 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Ældreboliger Grunde og bygninger Forsikringer Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Længerevarende botilbud for sindslidende Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer

82 Grunde og bygninger Forsikringer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Personaleudgifter Andre personale udgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud Personaleudgifter Andre personale udgifter Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selv Personaleudgifter Andre personale udgifter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Systemkonti Afgifter uden moms Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter Indtægter Øvrige indtægter Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Folketingsvalg Personaleudgifter Fagpersonale

83 Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunalvalg Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsbygninger Grunde og bygninger Forsikringer Myndighedsudøvelse Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Budgetregulering Budgetjusteringer Øvrig administration Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon It-licenser Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forsikringer

84 Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Øvrige indtægter Budgetregulering Budgetjusteringer Overførsler fra tidligere år Lov og cirkulæreprogram Fælles IT og telefoni Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Administrationsudgifter Telefon It-licenser Tidskrifter og abonnementer Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Indtægter Øvrige indtægter Budgetregulering Budgetjusteringer Jobcentre Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter It-licenser Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Naturbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Miljøbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Byggesagsbehandling Personaleudgifter Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m

85 Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Administrationsudgifter overført til hovedkonto Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Det specialiserede børneområde Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Administrationsudgifter overført til hovedkonto Indtægter Interne regninger Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Indtægter Øvrige indtægter Væksthuse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løn- og barselspuljer Personaleudgifter Refusioner løn/dagpenge Tjenestemandspension Personaleudgifter Tjenestemandspensioner Indtægter Øvrige indtægter Arbejdsskader Personaleudgifter Andre personale udgifter Generelle reserver Budgetregulering Budgetjusteringer

86 Finansiering Undervisning og kultur Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Indskud i pengeinstitut mv Kommunekreditfore.obligation Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr.hkt Pantebreve Aktier og andelsbevis mv Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån/tilgodeh Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- udgi Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- indt Vandforsyning - udgifter Vandforsyning - indtægter Ordninger for dagrenovation-res Øvrige ordninger. U Nivå Havn. U Anden gæld til staten Anden kortfristet gæld indenl. beta Selvejende inst. med overenskomst Stat og hypotekbank. U Andre forsikringsselskaber Realkreditlån Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter, U Langfristet gæld indenlandsk kredit Kommunal udligning Udligning af selskabsskat Statstilskud til kommuner betinget statstilskud ANLÆG til Udligning vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Ældretilskud generelt løft Ældretilskud,styrket kval.ældre Kommuner høj andel af borgere m. sociale Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

87 Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabsskat m.v And. bruttosk. eft. 48E kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Dækningsafgift af off. ejend.grundværdi Dækningsafgift af off. Ejend. forskelsbeløb Dækningsafgift af forretnin.ejd. forskelsbeløb Balanceforskydninger Tillægsbev. kassefinansieret HK Aktier og andelsbeviser, HMN Na Bidrag i h.t.vedt.f. kloakforsy Med2/3 statsref. Div.debitorer U.Statsref. Boligindsk. pension U.Statsref.Boligindsk. Andre le Med fuld statsref. Div. Debitor Grundkap.indsk.Landsbyg.Statb.A Grundkap.indsk.Landsbyg.VIBO Lån til betaling af ejdomssskat Dep.beløb for lån m.v.sk. Gudme Regionens andel af lån t.bet.ej Staten,lån i henhold til lov om Folkepension,grundbel.skat.plig Tilb.bet.uretm.folkepension Inv.pl-&bistandstillæg skattefr Indbet.ikke-forskudsvis %till.n Suppl. Pensionsydelse (pensionslovens 72d) Indbet. Ikke-forskudsvis børneb Ventetillæg (opsat pension, 15f) Indbet. Ikke-forskudsvis Refusion af off. Pensioner Grundbel. Skat.pligt.beløb Pleje&bistandstillæg-skattefri Suppl. Pensionsydelse Ventetillæg Invaliditetsbeløb Invaliditetsydelser Højeste og mellemste førtidspensioner Alm. og forhøjet alm.førtidsp Alm. Og forhøjet alm.førtidspension Alm. og forhøjet alm.førtidsp Delpension Suppl. opsparingsordn. for førtidspensionister Statens/kommunens bidrag Refusion af børnetilskud Børnetilskud Ordinært Refusion suppl.opsparingsordn

88 Børnetilskud - Ekstra Refusion af andre familieydelse Børnetilskud - Særligt 4 stk Refusion af dagpengeydelser Børnetilskud - Flerbørns Børnetilskud - adoptionstilskud Refusion af ATP-bidrag Børnetilskud - uddannelsessøgen Bidrag vedr. fleksydelse-tilbag Ikke-forskudsvise udlagte under Udbet.af ikke-forskudsvis børne Udbet.af ikke-forskudsvis ægtef Børneværnsbidrag Forskudsvise udl.underholdsbidr Udbet.barselsfærdsbidrag - 3 md Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.g Sygedagpenge i øvrigt Forskudsv.udl.sygedagpenge( SDP flexjob hos privat arb.giver SDP flexjob hos off.arbejdsgiver Dagpenge ved graviditet,barsel ATP-bidrag,aktiv.ydl.og oplær.y ATP-bidrag førtidspens. ( 33a) Delpension -grundbeløb ATP-bidrag, kontanthjælp og rev ATP-bidrag sygedagpenge Kirkekassen Forskudsbeløb af kirkeskat Provstiudvalgskassen Landskirkeskat Selvej.inst.m overenskom.- Johannes Stat og hypotekbank Låneoptagelse andre forsikringssels Realkredit- Danmark lån nr Kommunekreditforeningen Budgettal Energibesparende foranstaltning Lån nr Kommnekredit Lån nr Asmin.sk Kommune Styrkelse af Kassebeholdningen år Pengeinstitutter - Budgettal Anden Langfr gæld indenl.kreditor

89 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Diverse arealer til salg ej specificeret Byens Hus, projektering Salg og nedrivning gl Asminderød skole Faste ejendomme Salg af Hegels Minde Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Energicenter 800 Bygningsvedl Skoler SFO Bygningsvedl Uforudsete Fritidsfaciliteter Vedligeholdelse af Humlebækhallen Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) Medborgerhus i Nivå 300 Idrætsfac. i Humlebæk (forprojekt) 300 Nye fritidsfaciliteter Istandsættelse eksisterende fritidsfacil Gymnastikkens Hus Kunsrgræs Karsemosegård og Fredensborg Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Regnbuen, Anlæg 185 Biografen til kulturformål Vandløbsvæsen Klima og Energipulje Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 Pumper ved Usserød Å/Jellerød Miljøbeskyttelse m.v Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Transport og infrastruktur Kommunale veje Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Rundkørsel ved Isterødvejen Trafiksanering af Lågegyde -400 Genopretning af flisebelagte stier Cykelsupersti Bymidten i Fredensborg Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg Byudviklingspulje Stier Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Anlægsreserven Skolen ved Vilhelmsro 3 Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) PCB Legepladser skoler 699 Ikke disponerede anlægsmidler Modernisering af skoler Faglokaler i skolerne

90 Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole Fodboldbane v Vilhelmsro, Frb skole Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Tilbud til ældre og handicappede Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm Udvidelse af plejeboligkapacitet Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation 500 Teleslynge i byrådssalen

91 Specifikation, funktion 3. niveau Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Drift Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Boligformål U Boligformål I Erhvervsformål U Offentlige formål U Offentlige formål I Ubestemte formål U Ubestemte formål I Fælles formål U Beboelse U Beboelse I Erhvervsejendomme U Erhvervsejendomme I Andre faste ejendomme U Andre faste ejendomme I Byfornyelse U Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U Grønne områder og naturpladser I Stadion og idrætsanlæg U Stadion og idrætsanlæg I Andre fritidsfaciliteter U Kirkegårde U Sandflugt U Vedligeholdelse af vandløb U Fælles formål U Bærbare batterier U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Fælles formål U Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Skorstensfejerarbejde U Redningsberedskab U Redningsberedskab I Fælles formål U Fælles formål I Driftsbygninger og -pladser U Vejvedligeholdelse m.v. U Vejvedligeholdelse m.v. I Belægninger m.v. U

92 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Vintertjeneste U Busdrift U Lystbådehavne m.v. U Lystbådehavne m.v. I Folkeskoler U Folkeskoler I Syge- og hjemmeundervisning U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger U Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 I Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Museer U Biografer U Biografer I Teatre U Musikarrangementer U Musikarrangementer I Andre kulturelle opgaver U Andre kulturelle opgaver I Fælles formål U Fælles formål I Folkeoplysende voksenundervisning U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U

93 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I Ungdomsskolevirksomhed U Ungdomsskolevirksomhed I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U Kommunal tandpleje U Kommunal tandpleje I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme og forebyggelse I Kommunal sundhedstjeneste U Andre sundhedsudgifter U Fælles formål U Fælles formål I Dagpleje U Dagpleje I Børnehaver U Børnehaver I Integrerede daginstitutioner U Integrerede daginstitutioner I Fritidshjem U Fritidshjem I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I Særlige dagtilbud og særlige klubber U Særlige dagtilbud og særlige klubber I Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I Døgninstitutioner for børn og unge U Døgninstitutioner for børn og unge I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U

94 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Ældreboliger U Ældreboliger I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Plejehjem og beskyttede boliger U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I Botilbud for personer med særlige sociale problemer U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede U Behandling af stofmisbruger U Behandling af stofmisbruger I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme U Personlige tillæg m.v. U Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I

95 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Sygedagpenge U Sociale formål U Kontanthjælp U Kontanthjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I Boligsikring - kommunal medfinansiering U Boligsikring - kommunal medfinansiering I Dagpenge til forsikrede ledige U Revalidering U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U Ressourceforløb U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner U Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I Seniorjob til personer over 55 år U Beskæftigelsesordninger U Øvrige sociale formål U Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg m.v. U Valg m.v. I Administrationsbygninger U Sekretariat og forvaltninger U Sekretariat og forvaltninger I Fælles IT og telefoni U Fælles IT og telefoni I Jobcentre U Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U

96 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Byggesagsbehandling U Byggesagsbehandling I Voksen-, ældre- og handicapområdet U Det specialiserede børneområde U Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love I Turisme U Erhvervsservice og iværksætteri U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U Tjenestemandspension I Interne forsikringspuljer U Generelle reserver U Drift Statsrefusion Teatre I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge I Botilbud for personer med særlige sociale problemer I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet I Personlige tillæg m.v. I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I Sygedagpenge I Sociale formål I Kontanthjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I Boligsikring - kommunal medfinansiering I Revalidering I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil I

97 Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Ressourceforløb I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I Seniorjob til personer over 55 år I Beskæftigelsesordninger I Statsrefusion Samlet resultat, drift og refusion

98

99

100

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforlig 2016-2019

Budgetforlig 2016-2019 Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter

Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter Fredensborg Kommune Budget 2016 2019 Det sker i 2016 og årene frem Fremtidens Fredensborg Kommune Giv din mening til kende nu Nyt pleje- og rehabiliteringscenter Gymnastikkens hus og svømmehal i Nivå Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere