Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP Touch Panel. Serial No... LT nr.: Rev. 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel. Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00"

Transkript

1 Betjeningsmanual Labo-Net Scanning System med MP Touch Panel Serial No... LT nr.: Rev. 00

2 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 2 af Indhold 1.0 Indhold Generel Information Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m Certifikater IQ-Net certifikat ISO-certifikat Typeskilt Hoved Menu SVS Oversigt SVS Station SVS Setup Kanal oversigt Eksempler DH Eksempler DH Setup Materiale database Temperatur Log Maskine Eksempler Maskine Setup Suge Adresse Tømmestation Tømmestation Setup DFD DFD Flow DFD Graf DFD Service Service Menu Skærm Setup Alarm Liste Bruger Setup Rediger Materiale Database... 41

3 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 3 af Skærm oversigt... 43

4 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 4 af Generel Information VIGTIGT! Indehaveren og/eller den person, der er ansvarlig for tilslutning og idriftsættelse af apparatet, skal sikre, at installation af apparatet sker i henhold til de i denne manual foreskrevne krav. Det skal samtidig sikres, at installationen er udført i henhold til sikkerhedsforskrifterne, og at den opfylder de lokale myndigheders krav. Apparatet må kun betjenes af en kvalificeret operatør i overensstemmelse med korrekte procedurer. Hvis apparatet betjenes af uautoriseret eller ukvalificeret personale og dette medfører skader, eller indehaveren lader tredjemand betjene apparatet på hans vegne, vil alle krav, der er omfattet af produktgarantien være at betragte som annulleret og ugyldige. Retten til at udføre ændringer i apparatets udformning er forbeholdt Labotek eller en af Labotek udpeget repræsentant, dette dog uden at Labotek påtager sig nogen ændringsforpligtelser, heller ikke for allerede leveret udstyr. Indholdet i denne manual er baseret på vor nuværende viden og har til formål at give en general information om produktet og dets anvendelse. Manualen giver ikke en videregående og specifik beskrivelse af produktets egenskaber eller dets forskellige anvendelsesområder. Apparatet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder. 2.1 Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m. Retningslinier: Der henvises til vedlagte overensstemmelses erklæring.

5 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 5 af Certifikater IQ-Net certifikat

6 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 6 af ISO-certifikat

7 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 7 af Typeskilt Serienummeret består af en kode (A) (B), et typenummer (C) og et løbenummer (D). A) Beskriver årstallet for hvornår maskinen er produceret. Eks. 0SX9 = 2009 B) Det første bogstav beskriver maskinens kendetegn. ST = Standard apparater. Andet bogstav angiver maskinindeks, d.v.s. den aktuelle version. Tel: Fax: Strøbjergvej 29 DK-3600 Frederikssund Denmark Type: LN-62/10" Volt: 3x400+PE Model no: Amp: - Amp Serial no: 0ST Prefuse: - Amp Date: Diagram: kw: Hz: - kw 50 Hz 0ST A B C D R2646_R00 C) Typenummeret består af to cifre, der karakteriserer maskintypen: LN-62/10 : 31 D) Løbenummeret er et femcifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer.

8 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 8 af Hoved Menu Ved opstart af systemet, ses denne skærm. Det er ikke muligt at betjene panelet før brugeren er logget ind. Når en brugeren er logget ind, er det muligt at ændre adgangskode for den enkelte bruger. Dette er beskrevet under Bruger Setup Der er 3 niveauer af brugere. Bruger, Tekniker og Administrator. Bruger (User) har minimale rettigheder. Tekniker (Technician) har udvidet rettigheder og Administrator (Admin) har ubegrænset rettigheder. Er brugeren logget ind som Administrator (Admin) er det muligt at oprette nye brugere og ændre alle brugeres adgangskoder.

9 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 9 af 43 System ON / OFF: Start og stop af systemet. Når systemet er stoppet er det ikke muligt at starte hverken transport eller varme. Stoppes systemet under transport vil transporten kører færdig, hvorefter alle SVS stationer stopper. Logout: Logout af den aktuelle bruger. Tilbage: Tilbage til forrige skærm. Master Reset: Opstår der fejl i transport afviklingen på en SVS station, kan hele systemet resettes. Aktiveres funktionen, vil knappen blive grøn. Når funktionen er afviklet vil knappen igen være grå. Kun Administrator (Admin) kan aktivere denne funktion. Systemet skal være OFF for at aktiverer funktionen. Generelt er skærmen opbygget med en menu linje hvorfra der kan bladres rundt i panelet. På alle oversigts billeder og på hovedskærmen er det endvidere muligt at klikke på de enkelte billeder. System tiden som ses øverst i skærmen er PLC ens tid, og bliver løbende opdateret. Justering af tiden er beskrevet under 8.3 Bruger Setup.

10 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 10 af SVS Oversigt Grafik: Hvert enkelt ikon repræsenterer en SVS station med navn. Tryk på det enkelte ikon, for at gå til den enkelte SVS station. Tilbage: Tilbage til forrige skærm. Hoved Menu: Gå til Hoved Menu.

11 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 11 af SVS Station SVS Setup: Gå til SVS Setup. Navn: Navnet på SVS stationen. Lufthastighed i %: Procentdel af maksimal SVS kapacitet. Kun med Frekvensomformer. Frekvens i Hz: SVS stationens aktuelle hastighed i Hz. Kun med Frekvensomformer. Figur 1 Med Frekvensomformer SVS ON / OFF: Tænd og sluk for SVS stationen. Slukkes SVS stationen under transport vil transporten kører færdig, hvorefter SVS stationen stopper. FIFO Tabel: Viser hvor mange kanaler der er i kø på denne SVS station. Act. Alarm: Act. Alarm viser om der er fejl på SVS station med frekvensomformer. Knappen blinker Rød og Sort hvis der er Alarm, og lyser Grøn hvis stationen er OK. Tryk på knappen for at kvittere alarmen. Er der fejl på SVS stationen stopper denne øjeblikkeligt. Monter et display på den pågældende SVS station for at se alarm nummeret. Når fejlen er udbedret kvitteres alarmen ved at trykke på knappen Act. Alarm. Figur 2 Uden Frekvensomformer

12 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 12 af SVS Setup Navn: Navnet på SVS stationen Ved at trykke på teksten kan navnet ændres. (Max 12 karakterer) Edit Setup: For at redigerer i parametrene til SVS stationen, skal denne været stoppet. Når redigering er mulig, bliver felterne hvide. Figur 3 Med Frekvensomformer, med cyklon filter option. Frekvenomformer: Er frekvenomformer installeret, så vælges JA og stand-by lufthastighed bliver synlig. Hastighed i % i DH/Maskine menu, bliver også synlig og mulig at indstille. Stand-by lufthastighed: Hastighed på SVS station ved drifttilstanden Efterløbstid. Kun synlig hvis frekvensomformer er valgt. Efterløbstid: SVS station med frekvensomformer, kører ned på stand-by hastighed efter endt transport, men inden den stopper. SVS station uden frekvensomformer, kører normal hastighed efter endt transport inden den stopper. Er endnu en transport nødvendig starter SVS stationen igen.

13 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 13 af 43 Rengøringstype: Valg af filtertype. Cyklon, BlowBack og Wamfilter. BlowBack til ved start / stop: Denne indstilling er kun synlig hvis rengøringstypen BlowBack er valgt. Drifttimer total: Først når SVS stationen kører tilskrives der Drifttimeren. Figur 4 Uden Frekvensomformer, med blowback filter option Næste service: Timer til næste service. Intervallet er 350 timer. Når timeren når 0 timer, kommer systemet med alarm. Reset Service Tæller: Når Næste service når 0 timer, aktiveres alarmen Udfør service SVS station. Først når alarmen er aktiv kan Service tælleren resættes.

14 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 14 af Kanal oversigt Kanal Navn: Kanal navnet står over den enkelte kanal. Grafik: Hver enkelt ikon kan være konfigureret som en af følgende: DH, Maskine, Tømmestation, SVS, Rensug eller Ingen. Tryk på det enkelte ikon for at gå den enkelte kanal. Menu linje: Klik på knapperne i menu linjen for at gå til de resterende kanaler. Mulige symboler i Kanaloversigten: DH. Varmen er slukket. DH. Varmen er tændt. -symbolet blinker. Maskine. Tømmestation. SVS Vakuumstation eller Rensugningsventil.

15 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 15 af 43 Tallet henviser til den vakuum station (SVS) den individuelle kanaler er tilsluttet. Farven giver et hurtigt overblik over status på de individuelle kanaler. Teksten giver et mere detaljeret overblik over status på de individuelle kanaler (kan også være en hjælp for farveblinde). Farverne: Sort: Kanalen er slukket. Blå: Kanalen er i kø til transport (FIFO). Grøn: Kanalen transportere. Lysegrøn: Kanalen er tændt og fuld. Rød: Kanalen har en transport alarm. Teksterne: OFF: Kanalen er slukket. F/F: Kanalen er i kø til transport (FIFO). ON: Kanalen transportere. FULD: Kanalen er tændt og fuld. OFF (slukket). ON(OFF): Kanalen transportere, men er slukket. D.v.s at når transporten er færdig vil den skifte til F/F(OFF): Kanalen ligger i kø, men er slukket. Når den ligger først i køen, vil den hoppe ud og ikke transportere. Den vil istedet skifte til OFF (slukket). Hvis kanalen bliver tændt igen, inden den hopper ud af køen, vil den bibeholde pladsen og starte transporten.

16 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 16 af Eksempler

17 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 17 af DH Kanal Navigation: Brug pilene til at bladre frem eller tilbage i kanalerne. Alternativt kan der indtastes et kanal nummer i feltet mellem pilene. Kanal Navn: Kanal navnet står under navigationspilene. Her er det også muligt at ændre navnet. ( Max 12 tegn) Sugetid: Indtast tiden for transport af materiale. Tiden er i sek. Setup: Gå til denne kanals Setup. Kun tekniker og Administrator har rettigheder hertil. Kanal oversigt: Knappen er en genvej til Kanal oversigten. Materiale database: Angiver data på det valgte materiale. SVS Nr.: X: Knappen er en genvej til den tilknyttede SVS station. Tom SVR. Fuld SVR. Transport ON / OFF: Aktiverer transport på kanalen. Er kanalen indlæset i FIFO når kanalen slukkes, vil kanalen ikke blive afviklet. Når FIFO en når til kanalen, vil denne blot blive sprunget over. Hvis der tændes for transporten inden den er sprunget over beholder den sin plads. Slukkes kanalen under transport, vil transporten kører færdig. Transport tændt: Transport slukket: Rensugningstid: Indtast tiden for rensugning efter transport af materiale. Tiden er i sek. Hastighed i %: Indtast den ønskede transport hastighed. Kun synlig hvis frekvensomformer er installeret Antal Forsøg: Feltet angiver antal transportforsøg i forhold til lovlige transporter. Setpunkt, Sænke, Udkobling, Bereg. Sænke, Bereg. Udkobling: Angiver parametre for der valgte Materiale. Skydespjæld og Catch box: Suger en Maskine fra DH beholderen vil skydespjældet under beholderen blive aktiveret. Det er en forudsætning at System er ON. Temperatur Log: Gå til denne DH s Temperatur Log.

18 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 18 af 43 Temperature: Indgangs- og udgangstemperatur på DHbeholderen. Hvis udgangstemperaturen ikke er synlig er føleren ikke monteret. Vakuum Ventil: Transport er i gang og vakuumventilen er åben. Tilsluttede Maskiner: Her vises de kaneler der ved brug af suge adresser bliver forbundet til aktuelle DH. Ved at trykke på navnet hopper man videre til den forbundede kanal. Ingen transport og vakuumventilen er lukket. Varme ON / OFF: Aktiverer varme på DH en. Det er ikke muligt at aktiverer varmen hvis den tilknyttede DFD ikke er klar. Slukkes DFD en stopper varmen på alle de tilknyttede DH er. Ratio ON / OFF: Aktiver / deaktiver Ratio Selector Ratio Selector tændt: Varme tændt: Varme slukket: Ratio Selector slukket: Feltet Transport: Dette felt indikerer 3 tilstande: Ikke kommet i FIFO. SVR er fuld eller kanalen er slukket: Kanalen er tændt og SVR er tom, men der bliver transporteret til en anden kanal: Kanalen er igang med at transportere materiale: Kanalen har overskredet antal transportforsøg uden at have fået tilført materiale:

19 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 19 af Eksempler Figur 5 Tom SVR som er indlæst i FIFO. Har haft 2 transportforsøg. Figur 6 DH i gang med transport, men har transport fejl.

20 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 20 af DH Setup Antal Forsøg: Angiver det aktuelle antal transporter i forhold til antallet af lovlige. Det venstre felt angiver antallet af forsøg uden aktiv bundklap. Højre felt er indtastningsfeltet som angiver antal lovlige transporter inden der kommer transportfejl. Setpunkt, Sænke, Udkobling, Bereg. Sænke, Bereg. Udkobling: For redigering af disse felter skal der vælges Manuel drift. Dette er beskrives under6.1.3 Materiale database. SVS X: Vælg hvilken SVS station denne kanal skal kører på. Kun Administrator (Admin) kan redigere denne funktion. Systemet skal være OFF for at redigerer funktionen. Materiale database: Ved at trykke på teksten Materiale data eller ved at trykke på feltet under indeholdende aktuelle materiale data, går brugeren til menuen for valg af nyt materiale. DFD X: Vælg hvilken DFD der skal være tilknyttet den enkelte DH. Systemet skal være OFF for at redigerer funktionen. Det er ikke muligt at aktiverer varmen hvis den tilknyttede DFD ikke er klar. Slukkes DFD en stopper varmen på alle de tilknyttede DH er. Kun Administrator (Admin) kan redigere denne funktion. Reg. Rampe Varme, Reg. Rampe Sænke, Reg. Hyste Sænke: Parametrene anvendes til regulering af varmestyringen. For redigering af disse felter skal varme være OFF. RS %, RS Antal Mix: Når Ratio Selector er Aktiv, kan doseringsmængden i % og Antallet af Mix indtastes. RS % angiver mængden af Regranulat materiale i nyvarer. RS Antal Mix angiver antallet at mix.

21 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 21 af Materiale database Materiale betegnelse: Viser betegnelsen på materialet. Ved et trykke på pilen til højre i rammen, vises alle de tilgængelige materialetype betegnelser. Mat. Nr.: Viser nummeret på det valgte materialet. Materialetekst: Angiver alle parametre tekster for det enkelte materiale. Materialeværdi: Angiver alle parametre værdier for det enkelte materiale. Manuel drift: Når Manuel drift er valgt er knappen grøn. Ved aktivering af denne funktion er det muligt manuelt, at indtaste parametre for Setpunkt, Ud temp, Sænke temp, Disse parametre redigeres under menuen DH Setup. Hurtig Materiale valg - Indtast Materiale nummer: For hurtigt materiale skift, kan det ønskede materiale nummer indtastes. Herved er materialet klar til indlæsning. Indlæs Materiale: Når et materiale er valgt, enten ved at anvende Materiale betegnelsen eller Hurtig materiale valg, indlæses materialet ved at trykke på Indlæs Materiale. Materialetype: Parameteret angiver navnet på det valgte materiale. Setpunkt temperatur: Parameteret angiver Setpunkts temperaturen på det valgte materiale Er varmen tændt vil temperaturen regulere ind efter denne temperatur. Udkoblingstemperatur, Sænke temperatur: Systemet har indbygget sparefunktion kalder LESS. Funktionen bliver automatisk indkoblet hvis der er indtastet parametre i felterne. For yderligere informationer, se manualen: LESS - Labotek Energy Saving System.

22 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 22 af Temperatur Log Temperatur Log: For hver DH forefindes en individuel temperatur logning. Der er logning af Setpunkts temperatur, Indgangs temperatur og Udgangstemperatur. Hver enkelt temperatur er repræsenteret med sin egen farve. Der logges 1 gang hvert andet minut, i 24 timer cyklisk. Det er altså kun muligt at gå 24 timer tilbage. Standard vinduet viser de sidste 4 timers logning. Ved at trække i den sorte bar (værdi navigation) i midten af logningsvinduet, vises temperaturerne ved den ønskede tid. Temperaturerne og tiden er repræsenteret under betjeningsknapperne på skærmen i værdi vinduet. Håndtering af log: Knappen (start / stop) anvendes til at aktivere og deaktivere visningen af logningen på den enkelte DH. Det er kun den grafiske visning der ikke længere opdateres. Selve logningen fortsætter i baggrunden. Når knappen viser symbolet er logningsvisningen i gang, og kan stoppes ved at trykke på knappen. Når knappen viser symbolet er logningsvisningen stoppet og kan startes ved at trykke på knappen. For at få opdateret logningsvisning, skal skærmen forlades, og åbnes igen. For at navigerer tilbage og frem i logningsvinduet, anvendes knapperne (tilbage) (frem). For at komme tilbage til udgangspunktet (aktuel tid), anvendes knappen (til start). Zoom ind og ud i logningsvinduet via knapperne (zoom ind) (zoom ud). Ved at trykke på knappen forsvinder baren (værdi navigation) og værdi vindues feltet viser nu aktuel tid. Knapperne (værdi navigation tilbage) (værdi navigation frem) anvendes til at navigerer baren (værdi navigation).

23 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 23 af Maskine Kanal Navigation: Brug pilene til at bladre frem eller tilbage i kanalerne. Alternativt kan der indtastes et kanal nummer i feltet mellem pilene. Kanal Navn: Kanal navnet står under navigationspilene. Her er det også muligt at ændre navnet. (Max 12 tegn) Sugetid: Indtast tiden for transport af materiale. Tiden er i sek. SVS Nr.: X: Knappen er en genvej til den tilknyttede SVS station. Kanal oversigt: Knappen er en genvej til Kanal oversigten. Setup: Gå til denne kanals Setup. Kun tekniker og Administrator har rettigheder hertil. Tom SVR. Fuld SVR. Transport ON / OFF: Aktiverer transport på kanalen. Er kanalen indlæset i FIFO når kanalen slukkes, vil kanalen ikke blive afviklet. Når FIFO en når til kanalen, vil denne blot blive sprunget over. Hvis der tændes for transporten inden den er sprunget over beholder den sin plads. Slukkes kanalen under transport, vil transporten kører færdig. Transport tændt: Transport slukket: Ratio ON / OFF: Aktiver / deaktiver Ratio Selector Ratio Selector tændt: Ratio Selector slukket: Rensugningstid: Indtast tiden for rensugning efter transport af materiale. Tiden er i sek. Hastighed i %: Indtast den ønskede transport hastighed. Kun synlig hvis frekvensomformer er installeret Antal Forsøg: Feltet angiver antal transportforsøg i forhold til lovlige transporter. Suge Adresse: Angiver den valgte sugeadresse for Maskinen. Ved at trykke på Suge Adresse/Navn hopper man videre til den kanal der er valg. RS %, RS Antal Mix: Angiver parametre for Ratio Selector. Se under Setup Menuen.

24 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 24 af 43 Feltet Transport: Dette felt indikerer 3 tilstande: Ikke kommet i FIFO. SVR er fuld eller kanalen er slukket: Kanalen er tændt og SVR er tom, men der bliver transporteret til en anden kanal: Kanalen er igang med at transportere materiale: Kanalen har overskredet antal transportforsøg uden at have fået tilført materiale: Ratio Selector på SVR: RS åben for nyvarer: RS åben for regranulat: Vakuum Ventil: Transport er i gang og vakuumventilen er åben: Ingen transport og vakuumventilen er lukket:

25 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 25 af Eksempler Figur 7 Maskine der er slukket, men med tom SVR. Figur 8 Makine der er tændt og er indlæst i FIFO

26 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 26 af 43 Figur 9 Maskine i transport, men med transport fejl.

27 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 27 af Maskine Setup Antal Forsøg: Angiver det aktuelle antal transporter i forhold til antallet af lovlige. Det venstre felt angiver antallet af forsøg uden aktiv bundklap. Højre felt er indtastningsfeltet som angiver antal lovlige transporter inden der kommer transportfejl. Suge Adresse: Indtast adressen / kanal nummeret på den DH som Maskinen skal suge fra. Hvis der suges fra Oktabine, skal der vælges Ingen adresse. (Se under Suge Adresse) RS %, RS Antal Mix: Når Ratio Selector er Aktiv, kan doseringsmængden i % og Antallet af Mix indtastes. RS % angiver mængden af Regranulat materiale i nyvarer. RS Antal Mix angiver antallet at mix. SVS: Vælg hvilken SVS station denne kanal skal kører på. Kun Administrator (Admin) kan redigere denne funktion. Systemet skal være OFF for at redigerer funktionen.

28 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 28 af Suge Adresse Grafik: Ved at trykke på ikonerne på skærmen vælges denne DH som suge adresse. Ønskes der at suge fra Oktabine, vælges knappen Ingen adresse, som er repræsenteret øverst til højre i menu linjen. Da det ikke er muligt at suge fra hverken Maskiner eller Tømmestation, er disse ikke repræsenteret. Menu linje: Tryk på knapperne i menu linjen for at gå til de resterende kanaler.

29 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 29 af Tømmestation Kanal Navigation: Brug pilene til at bladre frem eller tilbage i kanalerne. Alternativt kan der indtastes et kanal nummer i feltet mellem pilene. Kanal Navn: Kanal navnet står under navigationspilene. Her er det også muligt at ændre navnet. ( Max 12 tegn) Sugetid: Indtast tiden for transport af materiale. Tiden er i sek. SVS Nr.: X: Knappen er en genvej til den tilknyttede SVS station. Kanal oversigt: Knappen er en genvej til Kanal oversigten. Setup: Gå til denne kanals Setup. Kun tekniker og Administrator har rettigheder hertil. Transport ON / OFF: Aktiverer transport på kanalen. Er kanalen indlæse i FIFO når kanalen slukkes, vil kanalen ikke blive afviklet. Når FIFO en når til kanalen, vil denne blot blive sprunget over. Hvis der tændes for transporten inden den er sprunget over beholder den sin plads. Slukkes kanalen under transport, vil transporten kører færdig. Transport tændt: Transport slukket: Rensugningstid: Indtast tiden for rensugning efter transport af materiale. Tiden er i sek. Hastighed i %: Indtast den ønskede transport hastighed. Kun synlig hvis frekvensomformer er installeret Antal Forsøg: Feltet angiver antal transportforsøg i forhold til lovlige transporter. Suge Adresse: Angiver den valgte sugeadresse for Maskinen. Ved at trykke på Suge Adresse/Navn hopper man videre til den kanal der er valg. Tom SVR. Fuld SVR. Vakuum Ventil: Transport er i gang og vakuumventilen er åben: Ingen transport og vakuumventilen er lukket:

30 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 30 af 43 Feltet Transport: Dette felt indikerer 3 tilstande: Ikke kommet i FIFO. SVR er fuld eller kanalen er slukket: Kanalen er tændt og SVR er tom, men der bliver transporteret til en anden kanal: Kanalen er igang med at transportere materiale: Kanalen har overskredet antal transportforsøg uden at have fået tilført materiale:

31 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 31 af Tømmestation Setup Antal Forsøg: Angiver det aktuelle antal transporter i forhold til antallet af lovlige. Det venstre felt angiver antallet af forsøg uden aktiv bundklap. Højre felt er indtastningsfeltet som angiver antal lovlige transporter inden der kommer transportfejl. Suge Adresse: Indtast adressen / kanal nummeret på den DH som Maskinen skal suge fra. Hvis der suges fra Oktabine, skal der vælges Ingen adresse. SVS X: Vælg hvilken SVS station denne kanal skal kører på. Kun Administrator (Admin) kan redigere denne funktion. Systemet skal være OFF for at redigerer funktionen.

32 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 32 af DFD DFD ON / DFD OFF: Tryk på DFD ON for at starte DFD en, eller tryk på DFD OFF for at stoppe DFD en. Først når regeneringstemperaturen (Se 7.1 DFD Flow eller 7.2 DFD Graf) er under 50 ºC, vil DFD en stoppe. Tryk på DFD ON for at afbryde nedlukningen og genoptage driften. Alarm: Angiver om der er fejl på DFD en. Er der fejl, vil denne lyse rød. DFD Flow: DFD Graf: DFD Graf: 7.1 DFD Flow Status Reg.MS: Angiver hvilken M.S. der er under regenerering. Drifttimer: Angiver total antal drift timer på DFD en. M.S. Skift: Angiver hvor mange M.S. skift DFD en har udført. Næste Service: Angiver antal timer indtil næste service eftersyn. Quick stop: Ønskes DFD en at stoppe hurtigt, skal der trykkes på Quick stop. DFD en vil her efter begynde sin 3 min. nedkølings fase, hvor efter denne stopper. Tryk på DFD ON for at afbryde Quick stop og genoptage driften. Feltet til højre for knappen viser nedtællingen til nedlukningen. Start Timer: DFD en kan indstilles til automatisk at starte ved et givent timetal inden for 1 uge. Indtast dagen i feltet Dag og indtast her efter timetallet i feltet Timer. Når System tiden er lig med Start Timerens tid, starter DFD en. Næste Skift: Angiver antal minutter til næste M.S. Skift (Monokylar Silo) Belastning: Angiver belastningen på DFD en. Belastningen udregnes ud fra fugtigheden på materialet.

33 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 33 af DFD Flow Returlufts køler (Option): = OFF = ON Tørrelufts blæser: = OFF = ON Returlufts filter: Monokylar silo: Tørrelufts temperatur (Option): Skifteventil: Regenererings varme: = OFF = ON Regenererings blæser: = OFF = ON Regenereringslufts filter: Regenererings luft køler (Option): = OFF = ON Regenererings temperatur: Dugpunkts temperatur (Option):

34 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 34 af DFD Graf DFD Graf logger Regenereringstemperaturen, Tørretemperaturen og Dugpunktstemperaturen for DFD en. Hver enkelt temperatur er repræsenteret med sin egen farve. Der logges 1 gang hvert andet minut, i 24 timer cyklisk. Det er altså kun muligt at gå 24 timer tilbage. Standart vinduet viser de sidste 4 timers logning. Ved at trække i den sorte bar (værdi navigation) i midten af logningsvinduet, vises temperaturerne ved den ønskede tid. Temperaturerne og tiden er repræsenteret under betjeningsknapperne på skærmen i værdi vinduet. Håndtering af log: Knappen (start / stop) anvendes til at aktivere og deaktivere visningen af logningen på den enkelte DH. Det er kun den grafiske visning der ikke længere opdateres. Selve logningen fortsætter i baggrunden. Når knappen viser symbolet er logningsvisningen i gang, og kan stoppes ved at trykke på knappen. Når knappen viser symbolet er logningsvisningen stoppet og kan startes ved at trykke på knappen. For at få opdateret logningsvisning, skal skærmen forlades, og åbnes igen. For at navigerer tilbage og frem i logningsvinduet, anvendes knapperne (tilbage) (frem). For at komme tilbage til udgangspunktet (aktuel tid), anvendes knappen (til start). Zoom ind og ud i logningsvinduet via knapperne (zoom ind) (zoom ud). Ved at trykke på knappen forsvinder baren (værdi navigation) og værdi vindues feltet viser nu aktuel tid. Knapperne (værdi navigation tilbage) (værdi navigation frem) anvendes til at navigerer baren (værdi navigation).

35 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 35 af DFD Service Stop Varme: Alarm udblæsningstemperatur temperatur, stop varme. (Default 80 ºC) Stop Blæser: Alarm udblæsningstemperatur temperatur, stop blæser. (Default 85 ºC) Regenerering: Regenereringstemperatur nået, stop varme. (Default 170 ºC) Regenerering: Regenereringstemperatur nået, stop køling. (Default 50 ºC) Skifte Ventil Overvågning (Option): Monteret: OFF eller ON Vis skifteventils position (Option): = Pos. 1 = Pos. 2 Vis Regenereringsventils position (Option): = Pos. 1 = Pos. 2 Resæt Service Tæller: Når DFD en er stoppet, kan service tælleren resættes til 1000 timer. Test Regeneringsblæser: Når DFD en er stoppet, kan Regeneringsblæseren testes ved at trykke på denne knap. Test Tørreblæser: Når DFD en er stoppet, kan Tørreblæseren testes ved at trykke på denne knap. Test Regeneringsventil: Når DFD en er stoppet, kan Regeneringsventilen testes ved at trykke på denne knap. Test Skifteventil: Når DFD en er stoppet, kan Skifteventilen testes ved at trykke på denne knap. Af sikkerhedsmæssige årsager, kan Skifteventilen ikke testes hvis Tørreblæseren her kørt inden for 5 min. Filter Dæksel (Option): Monteret: OFF eller ON Filtervagt (Option): Monteret: OFF eller ON Retur Luft Køler (Option): Monteret sensor type: OFF, Termostat eller PT 100 Sæt regulator. (Default 25) Sæt alarm. (Default 45) Proces Luft Køler (Option): Monteret sensor type: OFF eller PT 100 Sæt regulator. (Default 50) Sæt alarm. (Default 80)

36 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 36 af Service Menu Service Menu: Skærmen indeholder oplysninger om drifttimer for Systemet, alle SVS stationer og alle DFD enheder. Disse timere kan ikke resættes. For nemheds skyld kan samtlige SVS stationer og DFD enheder navngives her, ved at trykke på navnet. Transfer: Tryk for af gå i Transfer mode. Kun Administrator har rettigheder til denne menu. Rediger Materiale Database: Gå til redigering af Materiale Database. Kun Administrator har rettigheder til denne menu. (Se under 8.4 Rediger Materiale Database) Bruger Setup: Gå til Bruger Setup. (Se under 8.3) Exit Runtime: Tryk for af afslutte runtime, og gå til Windows CE. Kun Administrator har rettigheder til denne menu. Set Ur / Dato: For indstilling af tid, skal den nye tid indtastes i indtastningsfeltet Indstil dato / tid. Når den korrekte tid er indtastet, skal der trykkes på knappen Set Ur / Dato i menu linjen. Da Systemet indeholder en kalender, vil systemet ikke acceptere en ugyldig dag / dato. Skærm setup: Gå til Skærm setup. (Se under 8.1 Skærm Setup) Sprog: Skift sprog. Alarm liste: Gå til Alarm liste. (Se under 8.2 Alarm Liste)

37 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 37 af Skærm Setup Kalibrer: Kalibrer touch skærm ved at trykke på knappen, og følge anvisningerne på skærmen. Rengøring: Rengør skærmen ved at trykke på knappen. Herefter har brugeren 30 sek. til at manuelt at rengøre skærmen, uden at kunne aktiverer funktioner på skærmen.

38 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 38 af Alarm Liste Alarm vindue: Der er 3 typer af alarm vinduer tilknyttet panelet. Symbolet indikerer alarm antallet og status på kvittering. Alarm vinduet som vist på skærmen til venstre indikerer de enkelte aktive alarmer og deres tilstand. Endelig er der alarmlisten som vist her under angiver alarm historik for alle alarmer og deres tilstand. Når symbolet blinker, er der min. en aktiv alarm. Tryk på symbolet for at vise alarm vinduet. Tallet i symbolet indikerer antallet af aktive alarmer. Alarm tilstand: Der er 4 forskellige tilstande på en alarm. Når systemer aktiverer en alarm er tilstanden C (come) hvilket betyder at alarmen er fremkommet. Bliver alarmen kvitteret vil tilstanden nu være CA (come and acknowledge). Når alarmen forsvinder igen vil tilstanden være CAD (come, acknowledge and deactivated). Den sidst nævnte tilstand vil ikke blive vist på alarm vinduet, da vinduet kun angiver aktive alarmer. Alarmen vil i stedet blive tilføjet i alarm listen. Sidste alarm tilstand kan forekomme hvis en alarm når at forsvinde igen uden den er blevet kvitteret. Her vil tilstanden være CD (come and deactivated). I alarm listen vil alle disse tilstand blive vist individuelt ud for hver alarm handling. Alarm typer: Systemet er konfigureret med 3 alarm typer. Styrings alarmer som er hændelses baseret, PLC fejl som er hardware/software baseret og endelig panel alarmer som primært er kommunikations og data baseret. Disse 3 alarmtyper er i nævnt rækkefølge illustreret med følgende symboler: E, S7, og $. Alarm farver: Alarmtyperne E og S7 bliver angiver med rød farve når alarmen fremkommer på panelet (tilstand C). Bliver alarmen kvitteret ændres farven til gul (tilstand CA). Når alarmen forsvinder igen ændres farven til grøn (tilstand CAD). Den grønne farve ses kun i alarm listen, da kun aktive alarmer vises i alarm vinduet.

39 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 39 af 43 Generelle Alarmer: Systemer er konfigureret til at give brugeren alarm ved følgende situationer: DH - Brandsikrings alarm DH xx - E DH - Less deaktiveret DH xx - E DH - Over Temperatur DH xx - E DH - Under Temperatur DH xx - E DH - Fejl - Forkert indtastning DH xx. Temperatur må ikke være under 35ºC i udgangstemperatur. - E KANAL - Transportfejl KANAL xx - E SVS - Udfør service SVS xx - E DFD - DFD xx AFGANGSTEMP. HØJ, STOP VARME - E DFD - DFD xx FILTER BLOKERET - E DFD - DFD xx SKIFTEVENTIL - E DFD - DFD xx REG. TID 1 FOR LANG - E DFD - DFD xx REG. TID 2 FOR LANG - E DFD - DFD xx FASEFØLGEFEJL - E DFD - DFD xx AFGANGSTEMP. FOR HØJ, STOP BLÆSER - E DFD - DFD xx REG. VENTIL POSITION - E DFD - DFD xx FILTERLÅGE ÅBEN - E DFD - DFD xx TRYKLUFT LAV - E DFD - DFD xx BRANDBESKYTTELSE - E DFD - DFD xx RETURLUFTTEMP. HØJ - E DFD - DFD xx FREMLUFT TEMP. HØJ - E DFD - DFD xx REG.TEMP. FOR HØJ, REG 1 - E DFD - DFD xx REG.TEMP. FOR HØJ, REG 2 - E DFD - DFD xx SERVICE NØDVENDIG - E SYSTEM - Alle system alarmer fra PLC og AS-i Master - S7 SYSTEM - Alle kommunikationsfejl - $

40 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 40 af Bruger Setup Standard Brugernavne og Adgangskoder Brugernavn: Adgangskode: User 0000 Tek 1001 Admin 9999 Bruger Setup: Under Bruger Setup kan brugernavne og koder ændres, nye brugere kan tilføjes og gamle kan slettes. Kun Administrator (Admin) har rettigheder til at tilføje, slette og ændre brugere og ændre afmeldelsestidspunkt. Brugere: Oprettelse af en ny bruger sker ved at dobbelt trykke på det første frie felt under den nederste bruger (Anvend evt. scroll) eller trykke på feltet indtil feltet bliver hvidt. Herefter indtastes det nye navn, den nye adgangskode, bruger gruppe og afmeldelsestidspunkt. For at slette en bruger skal bruger, dobbelt trykkes på brugeren. Herefter fremkommer tastaturet på skærmen. På tastaturet vælges knappen Del. Herefter er brugeren slettet. Den enkelte bruger kan selv ændre adgangskode og afmeldelsestidspunkt. Afmeldelsestidspunkt angiver tiden hvorefter paneler automatisk logger brugeren af, hvis panelet ikke har været i brug. Der eksisterende 3 bruger niveauer: Administrator (Admin) Tekniker (Technician) Bruger (User) Her ud over findes Uberettiget bruger som ikke har adgang til panelet.

41 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 41 af Rediger Materiale Database Import Data: Indeholder panelet ingen Materiale Database, kan administrator (Admin) selv importerer en database. Indsæt et USB stik på bagsiden af panelet, indeholdende en fil med database oplysninger. Filen skal være af typen CSV og være semikolonsepareret. Indholdsstrukturen skal være som vist i eksemplet på Fig. 1 Fil navnet skal være record Tryk på knappen Import Data, og Materiale Databasen vil blive indlæst. Manuel indtastning: Administrator (Admin) kan redigere direkte i Materiale Databasen på panelet. Ved at trykke på knappen (ny) oprettes en ny materiale recept. Indtast herefter: Materiale betegnelse, Materiale type, Setpunkt, Ud temp, og Sænke temp, ved at dobbelt trykke på de enkelte felter. Når alle værdier er indtastet, gemmes den nye materiale recept ved at trykke på (gem) eller (gem som). Ønskes det at kopiere et materiale i databasen for derefter at redigerer dette, skal det aktuelle materiale hentes ved at vælge materialet. Herefter trykkes på (gem som) hvorefter den nye materiale betegnelse kan indtastes. Herved bibeholdes det eksisterende materiale. Ønskes et materiale slettet, skal materialet vælges, hvorefter der trykkes på (slet). Feltet under knapperne er status felt, som angiver status for datahåndtering i Materiale Databasen. Import Data: Indeholder panelet allerede en Materiale Database, kan administrator selv eksportere databasen. Indsæt et USB stik på bagsiden af panelet. Tryk derefter på Export Data og filen vil blive eksporteret til USB stikket. Komplet sletning af recept: Ønskes hele recepten slettet, skal dette gøres via Windows CE. Vælg Service Menu / Exit Runtime. Åben My Computer / flash Marker disse 3 filer: PTRCP_Materiale data_1 PTRCP_Materiale data_1 PTRCP_Materiale data_1 Tryk på knappen (slet) for at slette filerne. Materiale Databasen er nu slettet. For at starte Runtime igen, vælges start i vinduet på skrivebordet.

42 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 42 af 43 List separator= Decimal symbol=, Materiale data nummer Recipe_1_1 LANGID_ LANGID_ LANGID_ IM 151-8\Kanaler\DH\Materiale database\mellemlager_mat.panel_mat_type Materiale 1 Materiale 2 IM 151-8\Kanaler\DH\Materiale database\mellemlager_mat.panel_laes_set IM 151-8\Kanaler\DH\Materiale database\mellemlager_mat.panel_laes_udkobl 5 10 IM 151-8\Kanaler\DH\Materiale database\mellemlager_mat.panel_laes_saenke Fig. 1

43 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 43 af Skærm oversigt

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Introduktion Labo-Net sikrer fuld kontrol over et central materialehåndteringsanlæg. En 10 touch-skærm med brugervenlig betjening, giver

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

IHCTablet Manual. For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark

IHCTablet Manual. For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark IHCTablet Manual For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual INDHOLD INTRODUKTION 3 QSR AKTIVERING 4 FAVORITTER 5 OPSKRIFTER 6 AFLÅSNING 7 2 QSR BRUGERMANUAL INTRODUKTION TIL QSR SETTING Kære kunde Denne manual

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere