Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.04"

Transkript

1 Dr.Gemini GRAPH 2007 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.04

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Knappernes funktion Valg af linie, den blå knap Menu-valg med den grønne knap SIDE-tasten Indstilling, ændring af værdier, generelt Lås for ændring af værdier Indstilling af ur og dato Indstilling af ønske-temperatur Automatisk sænkning af ønske-temperatur Fugtstyring Automatisk forøgelse af ønsket fugtighed Fugtstyring uden varmetilsætning Befugtning Udetemperatur Varmetilførsel varmekilder Timetæller for varme Ventilation Ventiler, ventilator, udsugningsspjæld Automatisk stop af ventilator i minimum Programmering af ventilationsudgangene Udetemperatur-loft for ventilation Udetemperatur-kompensering af ventiler Manuel styring og stop af varme og ventilation ALARM Test af alarm Bløde alarmer Beep ved alarm Udetemperatur-afhængig alarm STOP af ventilations anlægget Opstart af nyt hold Gem og hent brugeropsætning Overbrusning, udetemperatur-afhængig timer Køling INSTALLATION... 21

3 8.1 Tilpasning af dipswitch-kontakter Regulerings-parametre Stationsnummer (staldnummer) Navn, betegnelse på stald Kalibrering af følere Scanning af lokalenheder Status for lokalenheder, I, A, U Information fra lokalenheder, Ventilator A (eksempel) Information fra lokalenheder, Udsugning U (eksempel) Liste over information fra lokalenheder Opsætning af udgange Netværk med PC'er og alarmanlæg/tale-computer EL-diagram

4 1.0 Knappernes funktion 1.1 Valg af linie, den blå knap Den blå (venstre) drejeknap benyttes til at styre cursor-bjælken op og ned og dermed vælge punkt. Når linien er valgt, kan man foretage ændringer med Piletasterne, hvis det er en værdi, der skal ændres START STOP, hvis det drejer sig om at aktivere eller deaktivere, starte eller stoppe 1.2 Menu-valg med den grønne knap Der grønne (højre) drejeknap benyttes til at vælge menu: Indstillinger af udsugningens spjæld-stilling ved de respektive knækpunkter Indstillinger af ventilator-hastighed ved de respektive knækpunkter Indstillinger af ventil-stilling ved de respektive knækpunkter Indstillinger af varme og ventilation incl. knækpunkters placering Indstillinger af begrænsninger af ventilationen i koldt vejr Indstilling af køretid og cyklustid for henholdsvis bruse- og køle-anlæg - Opstartsværdier ved indsætning af nyt hold grise. - Kopiering af opsætning fra anden styring - Navngivning, kalibrering, - Scanning af tilsluttede enheder - Regulerings-parametre - Indstilling af ur og kalender - Dipswitch, tastetryk og tastelås Oversigt over alle vigtige informationer temperatur, fugt, varme, ventilation m.m.samt alarm-status Indstilling af alarmgrænser 4

5 1.3 SIDE-tasten 1. Et kort tryk på SIDE-tasten skifter mellem de to rum/stalde. 2. Et lidt længere tryk (½ sek) på SIDE-tasten skifter til næste side, hvis der er en sådan. Et lille tal vises nederst til højre i de menuer, hvor der er flere sider. 1.4 Indstilling, ændring af værdier, generelt Piletasterne benyttes til at ændre værdien i displayet. - forhøjer værdien - formindsker værdien Piletasterne er repeterende, dvs. værdien ændres løbende, hvis man holder tasten nedtrykket. Læg også mærke til, at efter et stykke tid skiftes - med et beeb - til næstmindste betydende ciffer. Således, at større ændringer hurtigere kan foretages. Målte og beregnede værdier kan ikke ændres. Af sikkerhedshensyn er der indlagt både øvre og nedre grænser for de værdier, man kan ændre. 1.5 Lås for ændring af værdier Der er mulighed for at låse piletasterne, d.v.s. værdier kan ikke ændres. Som fakriksindstilling er funktionen slået fra, men sættes til i SYSTEM-menuen, side 2 Låsning foregår automatisk efter 10 minutter, efter sidste gang, der er blevet rørt ved tastaturet eller knap-indstillingen. Lås op: TOP + SYSTEM + Tryk på begge piletaster på én gang Der beepes 4 gange og tastatur låses op 1.6 Indstilling af ur og dato Klokken, dato og år indstilles i SYSTEM-menuen Data bliver logget (gemt) til brug ved gennemsyn af historiske data og ved visning af data som kurver på PC. Til disse formål er det vigtigt at uret er indstillet korrekt. Tidspunktet bliver nemlig gemt sammen med disse data. Uret er indstillet fra fabrik og skal normalt kun ændres ved overgang til/fra sommertid. Uret bliver sat til programfrigivelses-tidspunkt ved "reset" og skal da indstilles igen. Har man flere styringer - og kommunikationsnetværk installeret -, behøver man kun at indstille én styring: de andre bliver automatisk indstillet fra den, man ændrer på. 5

6 2.1 Indstilling af ønske-temperatur 3 + OVERSIGT Set Temp Styringen tilstræber at køre imod denne værdi, og svingninger vil foregå omkring denne værdi. 2.2 Automatisk sænkning af ønsketemperatur 10 + BEGRÆNSNINGER FremTemp Fremtidig ønsket temperatur. Pause Dage 9 + OVERSIGT Antal Dage, hvor styringen sænker Set temp til FremTemp 10 + OVERSIGT Pause (antal dage) før styringen begynder sænkning Pause tælles 1 ned hver dag kl.0.00, og når den bliver = 0, begynder sænkningen. Først da, har Dage betydning. Dage tælles 1 ned hver dag - såfremt Pause = 0 - og bliver således = 0, når perioden er forløbet og Set temp = FremTemp. Når dette er tilfældet, kører styringen videre med denne temperaturværdi. Ændringen foregår trinløst: når der er "sparet sammen" til en hel tiendedel C, ændres Set temp Der kan frit ændres i Set Temp og Dage. Den automatiske sænkning beregnes hele tiden, ud fra Set Temp og Dage. Der kan når som helst indskydes en periode med konstant temperatur ved at stille Pause på et antal dage. Den automatiske ændring af temperaturen kan også foregå i opadgående retning. 6

7 2.3 Fugtstyring Fugtstyring kan de-aktiveres i menuen 4 + OVERSIGT ved at trykke på START/STOP i 2 sek. Aktiveres ved at trykke på START/STOP igen) Måling af den relative fugt, Fugt, foretages efter psykrometer-metoden. Fugten holdes nede ved at regulere minimumluftmængden. og varmestyringen vil sørge for, at temperaturen vil blive holdt. Er der temperaturmæssigt et større behov for ventilation, har fugtstyringen ingen indflydelse. Dette princip sikrer, at der ikke bliver brugt mere varme end absolut nødvendigt. 4 + OVERSIGT Fugt Målt fugt i % RH 5 + OVERSIGT Set Fugt Ønsket fugt % RH 7 + VENT VARME, side VENT VARME, side VENT VARME, side 2 FugtVent MinVentF MaxVentF Aktuel ventilation for fugt Minimum ventilation for fugt Maximum ventilation for fugt 2.4 Automatisk forøgelse af ønsket fugtighed Jo varmere det er, jo tørrere skal luften være for at virke lige behagelig. I lighed med den automatiske temperatursænkning, ændres Set Fugt til FremFugt parallelt med temperatursænkningen - i løbet af det antal dag angivet ved 9 + OVERSIGT. 5 + OVERSIGT Set Fugt % RH (Ønsket fugt ) 11 + BEGRÆNS- NINGER FremFugt %RH (Fremtidig ønsket fugt) Pause Dage 7

8 2.5 Fugtstyring uden varmetilsætning NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra: 6 + OVERSIGT Tryk START/STOP i 2 sekunder Varme Der vises - og varmestyringen er slået fra. Da fugten styres ved at regulere på minimumventilationen, er det muligt at styre fugten, også i stalde uden varme. Temperaturen vil da gå under den ønskede værdi i de perioder, hvor der er høj fugtighed. 3 + VENT VARME, side 2 Ventilation efter fugt Hvor meget temperaturen må falde for at tilgodese fugten. UnderTem betegner den værdi, hvorunder minimumluftmængden begynder at blive begrænset. Den er først helt væk yderligere 2 C herunder (= P-bånd for varme). Begrænsningsfaktoren kan antage en værdi fra 0.00 til Er den 0, bliver FugtVent = 0. Er den 1.00, begrænses FugtVent ikke, og ventilation efter fugt har derfor fuld effekt efter behov. 6 + VENT VARME, side 2 FugtFakt Begrænsningsfaktor for ventilation efter fugt 2.6 Befugtning Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan sættes til at styres af befugtningsfunktionen. Vælg hvilket, der skal benyttes efter hvilke andre behov, der er for anlægget. 6 + OPSÆTNING, side 2 HeatRelæ sættes til Fugt+ - enten OPSÆTNING, side 2 Aux-Relæ sættes til Fugt+ - eller! Befugtningsregulering kan slås til og fra. Denne bør slås fra, hvis man i en periode ikke har aktiveret forstøvningsdyserne.! Hvis befugtningsregulering er slået til, uden aktivt befugtningsanlæg, kan det bevirke forringet fugtstyring OPSÆTNING, side 3 Stilles på AKTIV for befugtningsregulering, ellers på AFBR Skift med START STOP 7 + VENT VARME, side 2 tal med minus foran angiver graden af befugtning (positive tal viser graden af affugtning = minimumventilation) 8

9 2.7 Udetemperatur 11 + OVERSIGT Udetemp Målt udetemperatur Hvis man ikke har udetemperaturføler tilsluttet, eller af andre grunde vil de-aktivere udetemperaturen og dens indvirkning på reguleringen, gøres det ved at trykke på START/STOP i 2 sek. Aktiveres ved at trykke på START/STOP igen) Målingen kan enten stamme fra styringens egen føler, eller den kan være modtaget på kommunikationsnettet (RS485) fra en styring, der sat op til at udsende denne måling, ved at sætte dipwitch 1 i ON, se afsnit 7.5 Udetemperaturen har indflydelse på 3 ting: 1. Ved lave udetemperaturer kan ventilationsbehovet begrænses med et loft. 2. Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperaturforskel inde og ude. Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning formindskes i forhold til ventilatorer (A) og udsugningsspjæld (U). 3. Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje udetemperaturer, således, at der først alarmeres når (inde)temperaturen overstiger udetemperaturen + et tillæg. Der alarmeres dog når temperaturen overstiger den absolutte temperatur-alarmgrænse. 2.8 Varmetilførsel NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra: 6 + OVERSIGT Tryk START/STOP i 2 sekunder Varme Der vises - og varmestyringen er slået fra. Bemærk, at styringen foretager beregninger, der forudser varmebehovet, der skal til for at holde den ønskede temperatur. Derfor kan varmebehovet antage hvilken som helst værdi fra 0-100, selvom temperaturen er som ønsket varmekilder (Installation: dipswitch 6 i ON for venstre rum og dipswitch 7 i ON for højre rum) Er der installeret 2 varmekilder, der kører sekventielt (først analog udgang, så ON/OFF), deles der ved 50%: analog varmekilde kører fra 0-50% og ON/OFF varmekilde kører fra %. Eks.:VARME viser 75%. Analog kører så 100% og ON/OFF kører halvdelen af tiden. 9

10 2.10 Timetæller for varme Der er timetæller for varmetilsætningen, så man kan sammenligne varmeforbruget i de enkelte stalde. Anvendes kun, når der er tilsluttet en enkelt type varmekilde. 9 + VENT VARME VarmeTim Antal timer varmeudgangen har været aktiveret. Husk at stoppe varmen, hvis varmekilden fjernes, ellers tæller timetælleren videre. Tælleren nulstilles med, der holdes nede, indtil den er gået på nul Ventilation 7 + OVERSIGT Vent. Den aktuelle, overordnede ventilationsydelse i % Bemærk, at styringen foretager beregninger, der forudser ventilationsbehovet, der skal til for at holde den ønskede temperatur. Derfor kan man observere en hvilken som helst værdi fra 0-100, selvom temperaturen er som ønsket. Der kan være en vis indreguleringstid ved opstart og efter manuel indgriben. 8 + OVERSIGT VentMax Maximal tilladt ventilation. Hvis værdien er mindre end 100% og Dage er større end 0, vil den automatisk forøges gradvist indtil den når op på 100% i løbet af det antal dage, der er indstillet for Dage. Pause er også aktiv som under automatisk ændring af temperaturen, se afsnit Ventiler, ventilator, udsugningsspjæld Der er 3 styresignaler I, A, U som kontrollerer henholdsvis ventiler, ventilator og udsugning. Styresignalerne kan dog benyttes til andre ting også, bemærk venligst hvorledes anlægget er sammenstykket. 7 + OVERSIGT Vent. Den overordnede ventilationsydelse 1 + VENTIL Ventil I, ventilåbning 1 + VENTILATOR Ventilat A, ventilatorhastighed i % (af området fra min til max) 1 + UDSUGNING Udsugnin U, udsugnings-spjældåbning 10

11 2.13 Automatisk stop af ventilator i minimum 2 + VENTILATOR A Minimum for A, som er ventilatorhastighed. 0 : stop af ventilator i minimum. 1 eller højere: stopper ikke ventilator i minimum. Hvis ventilator er stoppet (ventilationsbehov =0), startes først igen, når ventilationsbehov kommer op på 3 % 2.14 Programmering af ventilationsudgangene Ventilation, udetemperaturens indflydelse og forhold mellem ind- og udsugning kan ændres efter ønske. Der er 3 udgange for ventilation: 1 I% Ventil-åbning 2 A% Ventilator/slaveregulator 3 U% Udsugnings-spjæld Udsugnings-spjæld, U% Ventilator, A% Indsugningsventiler med fuld kompensation (vinter/nat) - Vent.(overordnet) - Indsugningsventiler uden kompensation (sommer/dag) 11

12 Udgangene kan programmeres til ønsket værdi udfra VENT, den overordnede ventilationsydelse. Der er 6 knæk, incl. 0 og 100 % ventilation. Knækkene findes i menuerne: VENT VARME, VENTIL I, VENTILATOR A, UDSUGNING U Bemærk, at knækkene ikke kan ændres før ventilationen er sat i manuel: Tryk på START/STOP med den blå knap på 1 (i alle 4 menuer) Knæk nr. Knap1 Knap2 VENT VARME VENTIL I VENTILATOR A UDSUGNING U *) *) *) Ligger fast, kan ikke ændres Højere knæk-nummer for ventilation og I skal have større værdi end de foregående. Derimod kan A og U værdierne godt gå "baglæns". Bemærk! Ventilåbning = Vent., når der ikke kompenseres, i varmt vejr Ventilåbning = I, når der kompenseres maksimalt, i koldt vejr 6 + BEGRÆNS- NINGER I, koldt Maksimal kompensering af ventiler i % af normal Bemærk, at der også er mulighed for at benytte udetemperatur-loft for ventilations-kapaciteten. Se næste afsnit. 12

13 2.15 Udetemperatur-loft for ventilation Udetemperatur-loft for ventilation træder i kraft som en øvre grænse. Grænsen er trinløs, så jo lavere udetemperatur jo lavere loft. Det trinløse bånd kan ændres: Definér udetemperatur, hvor loftet skal begynde og hvor begrænsningen skal være maksimal. Knap-indstilling Angivelse /funktion Fabriksindstilling 3 + BEGRÆNS- NINGER 4 + BEGRÆNS- NINGER 5 + BEGRÆNS- NINGER VentKold - ventilation under den temperatur, der er indstillet ved KoldTemp VentFuld - den temperatur, hvorover der ventileres 100 % KoldTemp - den temperatur, hvorunder der begrænses som angivet ved VentKold 80% Udetemperatur-kompensering af ventiler Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperaturforskel inde og ude. Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning formindskes i forhold til ventilatorer (A) og udsugningsspjæld (U). 6 + BEGRÆNS- NINGER 7 + BEGRÆNS- NINGER 8 + BEGRÆNS- NINGER I, Koldt *) - begrænsning af ventil-åbning i % af normal under den temperatur, der er indstillet ved KoldTemp FuldTemp - den temperatur, hvorover ventilåbning ikke begrænses. KoldTemp - den temperatur, hvorunder der begrænses som angivet ved I, Koldt 80% *) 10-5 *) I, Koldt er et overordnet tal, der - når man retter dette - går ind og gør kompenseringen liniær, altså samme % ved alle ventilationsbehov. Ønsker man at indstille i knæk gøres det i stedet under 2.14 "Programmering af ventilationsudgangene" 13

14 2.17 Manuel styring og stop af varme og ventilation Aktivering af manuel styring af varme: Varme og Vent. kan stoppes og køres manuelt med piletasterne: 6 + OVERSIGT Varme Varmetilførsel. Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring: Varme går på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på manuel styring. Me d piletasterne kan man indstille en fast værdi. Tryk START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen. Aktivering af manuel styring af ventilation: 7 + OVERSIGT Vent. Ventilationsydelse. Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring: Vent går på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på manuel styring. Me d piletasterne kan man indstille en fast værdi. Tryk START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen. Aktivering af manuel styring af ventilation kan også foregå i menuerne: VENT VARME, VENTIL I, VENTILATOR A, UDSUGNING U Tryk på START/STOP med den blå knap på 1 (i alle 4 menuer) 14

15 3.0 ALARM Alarmovervågning kan aktiveres eller afbrydes i både ALARM og OVERSIGT-s menuerne: Både 1 + ALARM og 1 + OVERSIGT - START/STOP skifter mellem aktuel status og - (Alarmovervågning stoppet) - En sort firkant O blinker, når alarmovervågning er stoppet. - Aktuel status skal være OK når overvågning er aktiv og der ikke er fejltilstande. ALARM- lampen Status viser: Forklaring: lyser konstant OK OK, ingen alam - evt. stoppet i 1 rum blinker Alarm Alarmtilstand. Alarm årsag vises i forkortelse. Nederste linie viser udvidet besked. slukket - - og en sort firkant O blinker Alarmovervågning stoppet i begge rum 3.1 Test af alarm Alarmrelæet går i hvilestilling (strømløs spole) ved alarm. 3 + ALARM Abs.Max stilles ned under aktuel temperatur for at fremprovokere alarm - og tilbage igen, når man er færdig. 15

16 3.3 Bløde alarmer Hvad er en blød alarm? Evt. alarm-relæ udløses ikke. Der alarmeres kun med blink og beep på styringen. Dr.Bell Talecomputer nævner fejlene, når man spørger på status, men alarmerer ikke med horn og telefon-opkald. Hedebølge-alarm: Sommerti, samt alarmer fra lokalenhederne (servomotorer og ventilatorregulering) er altid bløde. Hvordan? IALARM-menuen stiller man bjælken på den alarm-grænse, som skal gøres blød og trykker på START/ STOP. Tryk igen for at gøre alarmen "hård" igen. Det er ikke alle alarmgrænser, der kan gøres bløde: Alarmgrænser, der kan gøres bløde: Abs.Min Relativ- Min.Fugt Max.Fugt Når en alarmgrænse er gjort blød vises et udråbstegn til højre for tallet. Som vist er fugt-grænserne gjort bløde i fabriksindstillingen. Efter den udvidede tekst i bunden skrives "BLØD" 16

17 3.4 Beep ved alarm Ved alarm lyder der et dobbelt beep hvert 10. sekund fra styringen. Det er især nyttigt ved bløde alarmer, hvor man på denne måde nemmere bliver opmærksom på alarmer, når man går forbi. Som fabriksindstilling er denne funktion slået til, men kan slåes fra ved at sætte dipswitch 5 i ON. 3.5 Udetemperatur-afhængig alarm Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje udetemperaturer således, at der først alarmeres når (inde)temperaturen er højere end udetemperaturen + et tillæg: Sommerti Eks.: Ved Sommerti = 3.0 gives der ikke alarm før indetemperaturen er mere end 3.0 C højere end udetemperaturen. Af hensyn til overholdelse af SKAFOR vejledning 315: max. absolut temperatur-alarmgrænse er altid aktiv 17

18 5.1 STOP af ventilations anlægget Vil man stoppe ventilationsanlægget, når dyrene tages ud, gøres det nemmest ved at stille bjælken på Set Temp i OVERSIGT - menuen og trykke på START/STOP i 2 sekunder Der vises nu en sort firkant O der blinker ud for: Status - Set Temp Set Fugt Varme 0% Vent. 0% Disse indstillinger er nu stoppet, d.v.s. for denne stald er alarmovervåningen, varme og ventilation stoppet. Ventilation og varme er i manuel styring og kan indstilles med piletasterne. Tryk på START/STOP igen for at starte igen. 5.2 Opstart af nyt hold - Opstartsværdier for Set Temp og FremTemp Set Fugt og FremFugt kan lagres og genkaldes: VentMax Dage og Pause 2 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente opstartsværdierne. - Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu. 3 + OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være, når man starter et hold op. - Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme opstartsværdierne. 5.3 Gem og hent brugeropsætning Den evt. særlige opsætning, der gælder for pågældende stald (f.eks. justeret med røgprøver m.m.) kan gemmes og hentes igen. 4 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente brugeropsætning. - Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu. 5 + OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være for denne stald. - Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme brugeropsætning. 18

19 7.1 Overbrusning, udetemperatur-afhængig timer Overbrusning styres af AUX-udgangen. AUX-relæet skal sættes op til " Timer": 8 + OPSÆTNING, side 2 AUX-Relæ sættes til Timer Valg af brusetilstand: 1 + KØL BRUS AUT. - automatik STOP - stoppet IBLØD - iblødsætning - se skema "Iblødsætningsparametre" Knap-indstilling Funktion Normalværdi 2 + KØL BRUS BrusMin Temperatur, hvorunder der bruses minimum 20 *) 3 + KØL BRUS BrusMax Temperatur, hvorover der bruses maximum 30 *) 4 + KØL BRUS Cyklus Cyklustid - hvor tit skal der bruses? I minutter 60 m 5 + KØL BRUS BrusMin Minimum brusetid i sekunder 5 s 6 + KØL BRUS BrusMax Maximum brusetid i sekunder 10 s 7 + KØL BRUS BrusMinF Minimum brusetid i sekunder, når dagtælleren er gået på KØL BRUS BrusMaxF Maximum brusetid i sekunder, når dagtælleren er gået på KØL BRUS CyklNat Vælg hvor tit, der skal bruses om natten. Angives i minutter. Skal der ikke bruses, stilles den på 0 5 s 30 s 0 min *) - Aktiverer ikke, hvis en af værdierne = 0 eller 36 - Aktiverer altid, hvis begge temperatur-værdier er ens. - Funktionen vender omvendt, hvis der byttes om på hvilken værdi, der er størst. Iblødsætningsparametre: 6 + KØL BRUS, side 3 Brusetid - køretid i sekunder 240 s 7 + KØL BRUS, side 3 Cyklus - cyklustid i minutter 15 m 8 + KØL BRUS, side 3 Iblød -vælg udgang for denne funktion: Relæ for "Brus" eller "Køl" Brus 19

20 7.2 Køling Køling styres af magnetventil tilkoblet udgangen "COOL" Menu: KØL BRUS, side 2 Knap-indstilling Funktion Normalværdi 2 + KØL BRUS, side 2 SetKøl+ Temperatur-forøgelse - i forhold til SetTemp - hvorover køling starter KØL BRUS, side KØL BRUS, side KØL BRUS, side KØL BRUS, side KØL BRUS, side KØL BRUS, side 2 SetKøl- Temperatur-forøgelse - i forhold til SetTemp - hvorunder køling stopper. KølTid Antal sekunder for aktivering af vandforstøvning/køling. KCyklus Cyklustid - hvor tit skal der køres? I minutter. CyklNat Cyklustid om natten. I minutter. Normalt slået fra. Slås fra ved at stille den på 0. Benyt piletaster. KØL on Kølefunktionen er aktiv under denne fugtighed, % RH KØL off Kølefunktionen er stoppet over denne fugtighed, % RH s 15 m 0 min 75 % 80 % Iblødsætningsparametre: Normalt benyttes overbrusningsfunktionen til iblødsætning, men man kan indstille den til at benytte kølefunktionen til dette formål. 6 + KØL BRUS, side 3 Brusetid - køretid i sekunder 240 s 7 + KØL BRUS, side 3 Cyklus - cyklustid i minutter 15 m 8 + KØL BRUS, side 3 Iblød -vælg udgang for denne funktion: Relæ for "Brus" eller "Køl" (udgang AUX eller COOL) Brus 20

21 8.0 INSTALLATION Se også installationseksempel "Dr.Gemini 2007 setup" VIGTIGT! 8.1 Tilpasning af dipswitch-kontakter En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch - findes nederst til højre på printet, der sidder bag på forpladen. Fabriksindstilling er alle dipswitch i OFF Nr. OFF ON (kontakten vippet ind foroven) 1 Fabriksindstilling Sender udetemperatur til styringer uden udeføler via RS485 nettet. Kun 1 styring må have dipswitch 1 i ON. 2 Fabriksindstilling - 3 Fabriksindstilling - 4 Fabriksindstilling - 5 Fabriksindstilling. Beeb ved alarm Beeb ved alarm er slået fra. 6 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. 7 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun venstre rum Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun højre rum 8 Fabriksindstilling I opstarts-øjeblikket slettes hukommelsen, og der gen-indføres fabriksindstilling. Dette tager nogle sekunder, hvor displayet er slukket. 8.2 Regulerings-parametre Regulerings-parametre findes på side 3 i menuen OPSÆTNING Eventuel ændring af disse parametre skal gøres i samråd med ventilationsfirmaet. 21

22 8.3 Stationsnummer (staldnummer) Stationsnummer skal indstilles for at kommunikere med alarmanlæg/talecomputer og evt. PC. Stationsnummer er normalt det samme som staldnummer. 1 + OPSÆTNING Stationsnummer (staldnummer) 8.4 Navn, betegnelse på stald Først skal stationsnummer angives. Begge styringer (venstre og højre) navngives for at give større overskuelighed ved mange staldafsnit. På linien under kan man angive et nummer, normalt staldnummer. Navn og nummer er med i informationen ved evt. alarmtilstand. Talecomputeren kan f.eks sige "for høj temperatur, farestald 2" 3 + OPSÆTNING Navn, betegnelse på stald 4 + OPSÆTNING Nummer på stald 8.5 Kalibrering af følere Følerne er kalibreret og forsynet med en label med offset-afvigelsen. Benyt denne til at justere målingen. Psykrosensor-følerne (tør og våd) har normalt samme kalibreringsværdi. Udetemperatur kalibreringsværdi skal kun angives for den styring, der har føleren tilsluttet. 7 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi 8 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for våd føler *) 9 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for udeføler *) Vil man foretage en egen kalibrering af fugt-målingen, kan man lade de to følere sidde en ½ time i jævne temperatur-omgivelser i tør tilstand. Derefter trykke på begge piletaster på én gang. 22

23 8.6 Scanning af lokalenheder Lokalenheder er netværks-slaver, frekvensomformere og servomotorer, der styres via kommunikation. Scanning skal altid foretages ved Opstart Ændring af antal netværksslaver eller servomotorer Ændring af den funktion (I, A,eller U) som der skal køres efter. Efter at alle lokalenheder - netværksslaver og servomotorer fra begge rum er tilsluttet og korrekt opsat på deres DIP switche -, foretages scanning: 2 + OPSÆTNING, side 2 Igangsæt scanning ved at trykke på begge piletaster på én gang. 8.7 Status for lokalenheder, I, A, U Efter scanning vises det totale antal lokalenheder på linien ovenover. Kontrollér, at det er korrekt, ellers ret fejlen og scan igen. På side 1 i de 3 menuer - vises "Status" for lokalenhederne 23

24 8.8 Information fra lokalenheder, Ventilator A (eksempel) Arbejdsområde for triac/frekvensomformer, 1,5-10,0 V Er der flere triac-styringer eller frekvensomformere, der kører efter "Ventilator, A" findes oplysningerne for dem på de følgende sider 3, 4, Information fra lokalenheder, Udsugning U (eksempel) Arbejdsområde for servomotor, 1,5-10,0 V - Servomotorens strømforbrug ved sidste kørsel i ampere - dipswitch-indstilling (binært, 4= dipsw. 3 i ON) - Servomotorens type - Servomotorens slaglængde/vandring - Servomotorens software-version Er der flere servomotorer, der kører efter "Udsugning, U" findes oplysningerne for dem på de følgende sider 3, 4, 5 24

25 8.10 Liste over information fra lokalenheder Kort tekst Kommentarlinie Beskrivelse OK Status OK Ingen fejl på enheden Reset Enhed genstartet Enheden har været slukket Afbr. Enheden svarer ikke Ingen svar fra enheden Kontroller RS485 forbindelse til printet. Printet er defekt. Dr.Gemini er defekt. RxChk Kollision Fejl i checksum i modtaget record Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen. Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er anvendt skærmede kabler i installationen. Printet er defekt. RxErr Register fejl Fejl i Register/Funktion i modtaget record Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen. Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er anvendt skærmede kabler i installationen. Printet er defekt. Fejl Fejl i enhed Fejl i enheden: Overspænding Underspænding Kortslutning Overtemperatur Jordfejl Kort. Triac/motor slukket Konstant 230V på triac udgangen. Kan skyldes at der er slukket for motoren. Triac en er kortsluttet. Hvis NSc (Network Slave) anvendes sammen med frekvensomformer, skal DIPSW. 8 være ON. Sikr. Triac / sikring Ingen spænding på triac-udgangen. På 5Amp udgaverne kan det være en defekt sikring. Ellers skift printet. 50Hz Ingen 50Hz Triac kan ikke synkronisere med 50Hz. Udskift printet. Volt Lav spænding Forsyning er under 11V Check strømforsyning Kabler forkert dimensioneret Motor Motor defekt Motor skal køre men det sker ikke Motor udskiftes Print udskiftes Print Print defekt Print defekt. Der måles ingen strøm når motor kører. Udskift printet Strøm Forbrug over 2,5A Motor trækker mere end 2,5A For stor belastning af motoren Motoren er defekt. (Blokeret, potmeter glider eller andet) 25

26 8.11 Opsætning af udgange 5 + OPSÆTNING 0-10V PROG. - udgangens anvendelse H% VARME I% Indsugningsventiler A% Triac-styring, frekvensomformer U% Udsugningsspjæld 6 + OPSÆTNING HEAT-relæ- udgangens anvendelse VARME VARME Vent% Ventilations%, se næste afsnit Fugt+ Befugtningsfunktion Kontakt-funktion afhængig af ventilations % Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan styres af Vent.%, den overordnede ventilationsydelse. Vælg hvilket, der skal benyttes efter hvilke andre behov, der er for anlægget. 6 + OPSÆTNING, side 2 Enten: HeatRelæ sættes til Vent.% 8 + OPSÆTNING, side 2 Eller: Aux-Relæ sættes til Vent.% Indstilling af hvilke værdier relæet skal aktivere ved: 2 + BRUS KØL, side 3 "SetKøl+ " 3 + BRUS KØL, side 3 "SetKøl- " Værdi, hvor relæet afbryder Hvis denne værdi er mindst er rælæet tændt fra 0 og opad Hvis denne værdi er størst er rælæet slukket fra 0 og opad Værdi, hvor relæet aktiverer Funktionen aktiverer ikke relæet, hvis værdierne står på 0 og/eller

27 Indstil stationsnummer PC'eren eller tale-computer spørger på et stationsnummer og et register. Den, der har nummeret, svarer. Der må ikke være 2 med samme nummer. Kontrollér klokken, dato og årstal Ved hjælp af Dr.Bell Talecomputer kan man med en telefon forespørge på alle værdier samt ændre parametre /slå alarm fra og til m.m. Forespørgsel Tast ALARM ÅRSAG staldnummer * # ALARM til/fra staldnummer * 0 # Register-forespørgsler, se eksempler i næste skema staldnummer * registernummer # Register-betegnelse 8.12 Netværk med PC'er og alarmanlæg/talecomputer Registernummer TEMPERATUR 1 RELATIV % FUGT 2 VENTILATION 3 VARME 4 ØNSKE-TEMP NU 5 ØNSKE-TEMP FREMTID 6 ANTAL DAGE 7 REL.MIN TEMP ALARM 10 REL.MAX TEMP ALARM 11 ABS.MIN TEMP ALARM 12 ABS.MAX TEMP ALARM 13 ØNSKE FUGT NU 27 ØNSKE FUGT FREMTID 28 KLOKKEN 29 DATO 30 FORSYNINGSSPÆNDING 45 UDETEMPERATUR 51 VERSION NUMMER 99 27

28 9.0 EL-diagram Følerkabel skal være skærmet/gnaversikret og forbundet til GND. Vi anbefaler kabel type Flex YSY- JZ Følere skal monteres med korrekt polaritet: + er hvid og - er brun. 28

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.05

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.05 Dr.Gemini GRAPH 2007 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.05 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION.... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap... 4 1.2 Menu-valg med den grønne

Læs mere

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12 Dr.Celsius KLIMA - COMPUTER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning.... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................. 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47 Dr.Pascal KLIMA - PROCESSOR BRUGERVEJLEDNING Ver. 3.47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning... 4 1.1 Taster og display... 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier med piletasterne... 6 1.3 Lås for ændring

Læs mere

Dr.Gemini VEJLEDNING 2012 KLIMA - STYRING. med GRAPH VER. 1.10

Dr.Gemini VEJLEDNING 2012 KLIMA - STYRING. med GRAPH VER. 1.10 Dr.Gemini GRAPH 2012 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION.................................... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap.......................................

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Dr.Gemini VEJLEDNING 2015 KLIMA - STYRING. og INSTALLATION GRAPH VER. 1.19

Dr.Gemini VEJLEDNING 2015 KLIMA - STYRING. og INSTALLATION GRAPH VER. 1.19 Dr.Gemini GRAPH 2015 KLIMA - STYRING VEJLEDNING og INSTALLATION VER. 1.19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap... 4 1.2 Menu-valg med den grønne knap... 4 1.3

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac

Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac KLIMA - COMPUTER INSTALLATION Celsius-DCT-118-Installation - Klima Design A/S - 08.2015 1 1.0 El-tilslutning Kabler Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14 Dr.Kelvin /ph TEMPERATURE - ph CONTROLLER VEJLEDNING Version 1.14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Taster og display........................................... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt.........................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING

Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse...3.1 Taster og display...4. Indstilling, ændring af værdier, generelt...6.3 Lås for ændring af værdier...6.4 Visning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10 Dr.Sherlock /oxygen OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING VER. 1.10 Sherlock Oxygen 110-vejledning -installation - Klima Design A/S - 10.05.2016 1 INDHOLDSFORTEGENLSE

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende.

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende. Dr.Bell TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening VEJLEDNING Ved sammenkobling med Dr.Sherlock Graph henvises til vejledningen for denne. 1.0 Aktivering af indkodningstilstand Indkodning foretages

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 981 001 180 Ver. 05 11-09-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE AF DISCOVERY... 5 3. BETJENINGSOVERSIGT...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT VEJLEDNING Mayday front VER. 1.15 Fastnet 4.05 og GSM 2.10 Tale 4.04 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Brugervejledning... 3 2.1 Betjeningspanelet... 3 RESET... 3 TEST... 3 Status for

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

VEJLEDNING, ver. 119. Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet.

VEJLEDNING, ver. 119. Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet. Dr.Bell GSM TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening 1.0 Indkodning, opsætning VEJLEDNING, ver. 119 Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet. 1.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 DK Copyright Hav altid denne manual liggende ved Deres computer Alle rettigheder er reserverede. Reproduktion af dele af denne manual, i hvilken som helst form, uden Fancom's

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere