Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE"

Transkript

1 Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE ÅBENHED DIALOG Ishøj Kommune 1

2 Vision Ishøjs frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: At frivillige i Ishøj har bedst mulige arbejdsbetingelser til at udføre deres arbejde At samarbejdet mellem frivillige i Ishøj og Ishøj Kommune styrkes og udbygges Vi har i Ishøj mange frivillige, der yder en kæmpe indsats, nogle på egen hånd og andre organiserede i en lang række af foreninger, der udgør et rigt foreningsliv. Det frivillige område i Ishøj er et område, som vi er utrolig stolte af, og som vi med denne frivilligpolitik ønsker at udvikle endnu mere. Ishøj er en ung kommune, og de mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Med denne politik vil Ishøj Byråd sætte fokus på frivilligt arbejde og medborgerskab. Vi ønsker at fremme borgernes deltagelse i lokalsamfundet ved at motivere dem til frivilligt arbejde. Vi vil derfor sørge for, at frivillige i Ishøj har gode arbejdsbetingelser for deres arbejde, når det handler om fx lokaler, økonomi og rådgivning. Vi vil udbygge og styrke samarbejdet med de frivillige og foreningerne i Ishøj, sådan at vi også fremover i fællesskab kan bibeholde og udvikle Ishøj som et godt sted at bo. Ishøj er en kommune, hvor vi løfter i flok, og hvor vi som medborgere alle har et ansvar for hinanden. Det kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe, så vi sammen kan skabe det bedst mulige Ishøj. Vi skaber sammenhængskraft i Ishøj via de mange frivillige tilbud. Unge skoleelever, ældre pensionister og motionslystne borgere alle har mulighed for at finde et frivilligt tilbud i Ishøj. Ishøj er en ung kommune, og vores mange foreninger og frivillige har været en medvirkende faktor til det store sammenhold, vi i dag oplever i Ishøj. Vi må også i fremtiden i fællesskab løse de udfordringer, som vi står over for i kraft af udviklingen i vores velfærdssamfund. En udvikling hvor økonomi og velfærd må tænkes på nye måder. Vi må se og udvikle nye løsninger på kryds og tværs af vante opdelinger og ikke mindst gennem samarbejde styrke Ishøj som kommune. Vi har mange borgere i Ishøj, både på og uden for arbejdsmarkedet, som har ressourcerne til at yde en frivillig indsats til gavn for andre borgere og til gavn for dem selv. Den, der yder en frivillig indsats, får også gevinst af indsatsen. Det opleves oftest som meget givende at få lov til at hjælpe andre borgere. Og det skal endnu flere borgere have mulighed for med opbakning og synliggørelse af det frivillige Ishøj, og ved at vi skaber de bedst mulige rammer. 2

3 Ishøj Byråd har valgt, at den nye frivilligpolitik skal være en sammenhængende frivilligpolitik, der dækker over områder, hvor frivilligt arbejde er i fokus: Henholdsvis kultur- og fritidsområdet, hvor de folkeoplyste aktivitetsforeninger gør et stort stykke arbejde og det sociale område, hvor de frivillige sociale foreninger arbejder med fx socialt udsatte, ældreforeninger til patientforeninger. Sidst, men ikke mindst miljøområdet, der endnu ikke, som de to andre områder, har en etableret frivilligkultur i Ishøj, men hvor der er stort potentiale for udvikling. Vi ønsker således - med frivilligpolitikken som startskud - at arbejde med en videreudvikling af det frivillige Ishøj til gavn for alle i Ishøj. Vi vil gerne sige tak til de mange frivillige, der hver dag udfører et uvurderligt stykke arbejde i Ishøj. I beriger den enkelte borgers hverdag, I bidrager til velfærden og er med til at udvikle medborgerskabstanken i Ishøj. Tak for det. Med venlig hilsen Borgmester Ole Bjørstorp og Ishøj Byråd 3

4 Politikken Frivilligpolitikken er resultat af et samarbejde mellem det frivillige Ishøj og Ishøj Kommune. Frivilligpolitikken angiver visioner for samarbejdet mellem frivillige og foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune. Ydermere behandler frivilligpolitikken specifikke visioner for det frivillige arbejde inden for de tre områder: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. En gennemgående værdi for denne frivilligpolitik er samarbejde. Vi har derfor, forud for udarbejdelsen af den nye politik, inddraget de lokale foreninger i Ishøj. Foreningerne har haft mulighed for at fremlægge deres holdninger til, hvordan samarbejdet mellem foreninger i Ishøj og Ishøj Kommune fungerer i det daglige. På samme tid har foreningerne videregivet deres ønsker for det fremtidige samarbejde, samt påpeget de områder, hvor de gerne vil have indflydelse. Foreningerne i Ishøj har haft mulighed for at komme med input til frivilligpolitikken via spørgeskema eller henvendelse pr. mail, telefon eller personligt møde. Samtidigt er der dannet en følgegruppe bestående af aktive frivillige i Ishøj. Følgegruppen har fulgt udarbejdelsen af frivilligpolitikken og haft mulighed for at komme med kommentarer og input undervejs. Målgruppen for den nye frivilligpolitik er alle borgere i Ishøj, der har en interesse i at yde en frivillig indsats og/eller er interesseret i foreningslivet. Det omfatter både ledere og formænd af de mange foreninger, der er i Ishøj, og de aktive borgere, der udfører en frivillig indsats både inden- og udenfor foreningsregi. Samtidig retter politikken sig mod alle kommunale medarbejdere, der samarbejder eller kommer i kontakt med det frivillige Ishøj. Sådan læser du politikken Først i frivilligpolitikken finder du en kort beskrivelse af, hvordan vi i Ishøj definerer frivilligt arbejde. Under afsnittet: Overordnede værdier finder du herefter de temaer, som frivilligpolitikken tager udgangspunkt i. Disse er: Dialog, ligeværdigt samarbejde, åbenhed og opbakning og synliggørelse. Så følger et afsnit om samarbejde på tværs af områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Efterfølgende præsenteres visioner separat inden for hvert enkelt område. 4

5 Definition af frivilligt arbejde I Ishøj definerer vi frivilligt arbejde som den indsats, en frivillig person udfører, fordi personen har lyst til at hjælpe og gøre en forskel. Frivilligt arbejde kan betegnes som: En frivillig indsats En ulønnet indsats En indsats på eget initiativ En indsats på baggrund af lyst og motivation En indsats, hvor den frivillige er med til at skabe indholdet En indsats til gavn for andre Overordnede værdier Vi vil nu kort beskrive de temaer, som politikken tager udgangspunkt i. Disse temaer vil også være gennemgående i de følgende afsnit. Dialog I Ishøj ønsker vi en udbytterig dialog mellem frivillige og medarbejdere i kommunen. Ved dialog med den enkelte frivillige og med de frivillige foreninger i Ishøj kan vi arbejde med en afstemning af gensidige forventninger. Og vi kan tage en åben dialog om grænsefladerne mellem det frivillige og det kommunale arbejde. Ligeværdigt samarbejde I Ishøj indgår vi i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle har mulighed for at påvirke det fælles samarbejde. De aktive frivillige er en forudsætning for den frivillige sektor, og derfor vil vi i Ishøj værne om dem. Det skal gøres så let som muligt for de frivillige at udføre deres arbejde. Dette opnås ved at inddrage de frivillige i de relevante beslutninger, der omhandler den frivillige sektor. Åbenhed Ishøj Kommune vil bestræbe sig på, at alle frivillige oplever, at de har god mulighed for at komme i kontakt og dialog med relevante medarbejdere og samarbejdspartnere, og at de ved, hvem de kan kontakte. Samtidig er det vigtigt, at der bliver taget godt imod nye frivillige, sådan at de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet. Opbakning og synliggørelse I Ishøj bakker vi op om det frivillige arbejde, der foregår. Allerede i dag er det tydeligt, at de timer, som de frivillige i Ishøj bruger på fodboldbanen, som besøgsven for ældre eller i den lokale patientforening, spiller en stor rolle for borgerne i Ishøj. Og vi skal i fællesskab motivere flere borgere til at udføre frivilligt arbejde. Det skal være tydeligt for den enkelte borger i Ishøj, at der bag det personlige engagement, som er afgørende for frivilligt arbejde, ligger en gevinst i at udføre frivilligt arbejde. En gevinst der bl.a. bunder i tilfredsstillelsen ved at udføre det frivillige arbejde, da denne indsats giver den enkelte en mulighed for at hjælpe andre. 5

6 Samarbejde på tværs Vi sætter i denne politik fokus på frivilligt arbejde inden for områderne: Kultur og fritid, det sociale område og miljøområdet. Men vi ønsker også at tænke det frivillige Ishøj på tværs af disse områder på tværs af fagskel og kulturer. Derfor opstiller vi i dette afsnit en række målsætninger, som går på tværs. Vi ønsker at etablere samarbejdskontakter på tværs af områderne og at udbygge samarbejdet på tværs med udgangspunkt i det store potentiale, der ligger her. Vi har som medborgere i Ishøj alle et ansvar for hinanden. Vi oplever Ishøj som en kommune, vi skaber i fællesskab. Det betyder, at vi som medborgere i Ishøj alle har et ansvar for hinanden, men det kræver også, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan hjælpe, og at vi er villige til at hjælpe på tværs af vante og kendte områder og skel. Dialog Vi ønsker i Ishøj en positiv dialog med frivillige borgere og de lokale foreninger om rammer og ansvar i det daglige møde mellem frivillige og kommunale medarbejdere både inden for de enkelte områder og på tværs af områder. Debatten om rammer og ansvar tager vi løbende for at gøre rammerne og ansvaret i det frivillige arbejde klare for alle. I Ishøj vil vi understøtte det frivillige arbejde med vejledning, rådgivning, økonomisk støtte, lokaleleje og formidling af love, regler og bestemmelser for det frivillige område. Ligeværdigt samarbejde Gennem et tæt samarbejde stræber vi i Ishøj efter at skabe relationer mellem frivillige, lokale foreninger og kommunen på tværs af fagområder. Det er lettere at opsøge hinanden i forbindelse med et samarbejdsprojekt, hvis vi i forvejen kender hinanden. Dermed vil vi i Ishøj arbejde for at skabe møder mellem de enkelte frivillige, foreningerne og medarbejdere, således at vi skaber et netværk, der kan sætte skub i udviklingen mod et tættere samarbejde. Vi vil i Ishøj styrke det lokale medborgerskab, hvor den enkelte borger selv er bidragsyder i forhold til lokalsamfundets sammenhængskraft. Det frivillige arbejde vil på denne måde blive en mere naturlig del af hverdagen. Mangfoldighed er et uundgåeligt begreb, når vi skal beskrive borgersammensætningen i Ishøj, og det frivillige arbejde henvender sig til alle borgere i Ishøj. Vi vil i Ishøj bakke op om frivilligt arbejde, der henvender sig til alle borgergrupper. Åbenhed Modtagelse og introduktion af nye frivillige er et vigtigt fokuspunkt. Vi vil i Ishøj arbejde for, at de frivillige får den bedst mulige velkomst på de kommunale arbejdspladser, de kommer i kontakt med og fokusere på, at vi skaber et fællesskab mellem medarbejdere og de frivillige. 6

7 Opbakning og synliggørelse Vi har i dag i Ishøj en god tradition for at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for Ishøjs foreninger. Vi vil også fremover samarbejde med foreningerne, så de har adgang til de lokaler, der er afgørende for deres eksistens. I Ishøj vil vi styrke motivationen for at udføre frivilligt arbejde i kommunen. Det kan vi bl.a. gøre ved at betingelserne for, at de frivillige foreninger kan udføre deres frivillige arbejde i Ishøj, er i orden. Vi vil i Ishøj bidrage til at synliggøre det vigtige arbejde, som foreningerne og den enkelte frivillige udfører, således at deres arbejde værdsættes. Vi vil arbejde for, at de lokale foreninger bliver synlige i dagligdagen på tværs af områderne, hvilket også kan have en positiv betydning for antallet af medlemmer og frivillige i foreningerne. Vi vil bestræbe os på at indgå i et formidlingssamarbejde med de foreninger, der efterspørger et sådant. Kultur og fritid Miljøområdet Det sociale område 7

8 Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Kultur og fritid Frivilligt arbejde er udbredt inden for det folkeoplyste foreningsliv. Som tidligere nævnt er der i Ishøj et rigt foreningsliv og en stor del af dette skyldes bl.a. det frivillige arbejde, der udføres på kultur- og fritidsområdet. Det er her, at mange ishøjborgere udfører et stykke frivilligt arbejde, fx i kraft af at træne sønnens fodboldhold eller agere kasserer i datterens spejderklub. Frivilligpolitikken på kultur- og fritidsområdet henvender sig til alle foreninger, der er aktive inden for kultur og fritid, den enkelte frivillige, samt borgere der er interesseret i området. Samtidig henvender politikken sig til de kommunale medarbejdere, der i deres arbejde har kontaktflader til det frivillige Ishøj. Dialog Gennem dialog skal de frivillige i Ishøj så vidt muligt inddrages i de relevante politiske beslutninger, der tages på området. Det skal ske igennem de udvalg og arbejdsgrupper, der allerede i dag samler politiske beslutningstagere og foreningsformænd. Vi vil imødekomme de frivillige i Ishøj med et åbent, kvalificeret svar, og vi vil i fællesskab angive retningslinjer for det fremtidige samarbejde og tydeliggøre vores forventninger til hinanden. Samtidig vil vi rådgive og vejlede de frivillige og lokale folkeoplyste foreninger ift. love, regler og bestemmelser. Ligeværdigt samarbejde Gennem Folkeoplysningsudvalget (FOLU) vil de frivillige og Ishøj Kommune fortsat indgå i et tæt, formaliseret samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Vi vil vedblive med at nyde godt af muligheden for at hente inspiration fra det formaliserede samarbejde, bl.a. gennem arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til politisk beslutning. Vi vil i Ishøj fremover støtte de folkeoplyste foreninger med økonomiske midler inden for de rammer, som Ishøj Kommunes Byråd udstikker i forlængelse af Folkeoplysningsloven. Åbenhed Vi vil på kultur- og fritidsområdet bevare det tætte samarbejde mellem de frivillige på området, de folkeoplyste foreninger og kommunen. I Ishøj vil vi bestræbe os på fortsat at imødekomme de frivillige og de folkeoplyste foreninger i kommunen, således at deres behov varetages på fornuftig vis. Opbakning og synliggørelse I Ishøj ønsker vi, at det bliver en naturlig del af samarbejdet, at de frivillige, folkeoplyste foreninger og kommunen kan indgå i konkret samarbejde i det omfang, der er brug for. De folkeoplyste foreninger og kommunen indgår i et samarbejde om at få husomdelt informationsmateriale om Ishøjs foreninger. Vi vil fremover optimere vores kommunikation pr. mail og vores formidling via nettet. 8

9 Det sociale område Frivilligt socialt arbejde er udbredt i Ishøj og kan på mange områder bidrage med kreativitet og nytænkning i det sociale arbejde. De frivillige, der udfører socialt arbejde, har ofte personlige kompetencer og erfaringer, der gør det muligt for dem at yde en helt speciel indsats. Socialt arbejde beskæftiger sig bl.a. med økonomiske forhold, kriminalitet, misbrug, ensomhed, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Frivilligt socialt arbejde er en dobbeltsiddet størrelse, da det frivillige engagement kan have en ligeså stor betydning, som det at tage imod et frivilligt tilbud. Gennem frivilligt socialt arbejde får den enkelte frivillige nye sociale forbindelser og en større kontaktflade. Vi vil fremhæve det frivillige sociale arbejdes mulighed for at afhjælpe sociale problemstillinger i Ishøj. Frivilligpolitikken på det sociale område henvender sig til en bred målgruppe. Den enkelte frivillige der yder en social indsats, de foreninger der allerede er etablerede på det sociale område, samt borgere med en interesse for området og en lyst til at gøre en forskel. På samme tid retter politikken sig også mod kommunale medarbejdere. Dialog Vi vil i Ishøj skabe fælles løsninger af sociale problematikker igennem dialog med frivillige og foreninger. Dermed vil den sociale indsats blive et samfundsanliggende og ikke udelukkende påhvile kommunen eller den enkelte borger. I Ishøj vil vi prioritere, at frivillige og kommunale medarbejdere går i dialog om vores indbyrdes forventninger til hinanden, rammer og ansvar i det frivillige sociale arbejde. Ansvar bl.a. i forhold til den enkelte bruger af frivillige sociale tilbud. 9

10 Ligeværdigt samarbejde I Ishøj ønsker vi at imødekomme socialt udsatte borgeres behov ved at øge samarbejdet mellem kommune, borgernes netværk, de frivillige borgere og de sociale frivillige foreninger. Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. Vi vil i Ishøj tilstræbe at skabe et forum for frivillige borgere, foreninger og kommunale medarbejdere. I dette fælles forum skal det være muligt at meningsudveksle, udvikle nye ideer og påfund og skabe relationer på tværs af foreninger og fra foreninger til kommunen. Vi vil i Ishøj arbejde for, at lokale virksomheder bliver præsenteret for CSR-tanken. Corporate Social Responsibility betegner virksomhedernes sociale ansvar. CSR kan bl.a. udbygge sammenhængskraften i lokalsamfundet, skabe værdi for virksomheden og afhjælpe sociale problemer. Vi vil i Ishøj bidrage med faglig ekspertise, råd og vejledning, når de frivillige og foreningerne har behov for dette. Vi vil i Ishøj fortsat støtte de frivillige sociale foreninger på baggrund af 18-midlerne i Lov om Social Service. Åbenhed I Ishøj vil vi sætte fokus på værtskab for de frivillige, der udfører en frivillig social indsats. Dette vil vi gøre ved at synliggøre over for frivillige og kommunale medarbejdere, hvem de kan henvende sig til med en given sag. Frivillige skal integreres i hverdagen i Ishøjs institutioner, og institutionerne skal opfordres til at være opmærksom på det frivillige arbejde, der udføres i det daglige. Der skal skabes fællesskab mellem frivillige og medarbejdere, så der ydes den bedst mulige service til borgerne i Ishøj. Opbakning og synliggørelse Vi vil opfordre alle borgere i Ishøj til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for udsatte grupper. Der er brug for alle borgere i Ishøj, da hver og en kan bidrage med en unik værdi. I Ishøj er der bl.a. en stor gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet, som kan finde stor glæde og mening i at udføre frivilligt arbejde. Vi vil i Ishøj bidrage til at øge graden af information og formidling af tilbud fra de frivillige sociale foreninger. Det kan ske via kommunale formidlingskanaler, men kan fremover også inkludere andre kanaler. 10

11 Miljøområdet Ishøj er Klimakommune og har dermed forpligtet sig til at nedbringe klimapåvirkningerne. Samtidig ønsker vi i Ishøj at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima. Målgruppen for frivilligpolitikken på miljøområdet er interessenter på miljøområdet og relevante medarbejdere i kommunen. Vi sigter mod, at der fremover skal være flere frivillige aktiviteter på miljøområdet i Ishøj. I Ishøj ønsker vi at øge bevidstheden om miljøproblematikker, således at vi kan skabe et lokalsamfund, der har fokus på et bæredygtigt miljø og klima Dialog Vi ønsker i Ishøj en åben dialog mellem kommunale medarbejdere og organisationer, virksomheder og foreninger med en interesse i miljøområdet. Vi vil desuden bestræbe os på at inkludere de, der har en interesse i miljøområdet i de politiske beslutningsprocesser. Vi vil i Ishøj stå til rådighed med rådgivning og vejledning for de borgere, der ønsker at opstarte frivillige miljøaktiviteter i Ishøj. Ligeværdigt samarbejde Vi vil i Ishøj arbejde for at skærpe opmærksomheden på et bæredygtigt miljø og klima ved at etablere et forum på miljøområdet, der understøtter kommunens mål som Klimakommune. Et forum hvor eksempelvis foreninger, virksomheder, centre/ forvaltninger og organisationer kan mødes. Frivilligt arbejde på miljøområdet vil i dette forum have et godt afsæt. Her kan medlemmerne udveksle ideer og diskutere lokale miljømæssige problematikker. Det vil skabe en platform for nye ideer, løsninger og forslag på miljøområdet. Gennem etablering af forum for klima og miljø vil der blive skabt rammer for faste møder mellem de organisationer, virksomheder, foreninger o.a., der spiller en rolle for og har en interesse i miljøområdet. I Ishøj vil vi samarbejde med nationale foreninger på miljøområdet. Åbenhed Det er Ishøj Kommunes intention, at Klima- og Miljøudvalget skal stå for etableringen af forum for organisationer, virksomheder og foreninger på miljøområdet. Opbakning og synliggørelse Vi vil i Ishøj støtte op om de foreninger, der ønsker at engagere sig i arbejdet på miljøområdet. Vi vil i Ishøj bidrage til at udbrede kendskabet til miljøproblematikker og fremover sætte miljøet på dagsordenen. 11

12 Ishøj Kommunes Frivilligpolitik er vedtaget af Ishøj Byråd 7. februar 2012 Redaktion Nina Fabricius Nana Angell Hald Layout Eva Flinch Gjedde Tryk Ishøj Kommunes kopicentral Ishøj Kommune 12

Vision. Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner:

Vision. Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: Vision Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: At frivillige i Ishøj har bedst mulige arbejdsbetingelser til at udføre deres arbejde At samarbejdet mellem frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere