TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V"

Transkript

1 TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V - Fodbold, foredrag, undervisning og fællesspisning for hele familien Et samarbejdsprojekt mellem Fuglebakken KFUM Århus, Center 10, Århus High School, Beboerhuset Fuglebakken og FOF Århus

2 TAG AF STED SAMMEN I 8210 Aarhus V - Fodbold, foredrag, undervisning og fællesspisning for hele familien Et nyt tiltag hvor vi ønsker: - At etablere aktiviteter, der tilgodeser familier i Aarhus V, såvel de ressourcestærke familier som de udsatte familier, at styrke både sportsudøvelsen, at formidle viden om den sunde kost, fællesskabet og glæden ved foreningslivet. - At forankre pilotprojektet Scor aftensmaden og kom i mål uden hverdagsstress, hvor mellem personer har spist sammen hver onsdag kl i Fuglebakkens klubhus, menuen stod bl.a. på dansk, tyrkisk og somalisk mad, lavet af forældre fra disse lande. - At igangsætte FVU undervisning, kreativt værksted og lektiehjælp De menneskelige ressourcer og tiden yder de frivillige i Fuglebakken gerne, men vi mangler økonomi til at kunne afholde, udvikle aktiviteter og informationsmateriale om kommende arrangementer til især de etniske og nydanske forældre. Derfor søges om økonomisk støtte til at afholde foredrag nye familieaktiviteter, og informationsmateriale, samt oversættelser til somalisk, arabisk og tyrkisk. Fuglebakken KFUM Århus: Fodboldklubben Fuglebakken KFUM Århus ligger i Århus V. Blandt de ca borgere er mange familier på overførselsindkomster især blandt de mange nydanske familier. Fuglebakken KFUM Århus (herefter kaldet Fuglebakken) har gennem årene spillet en central rolle i forhold til at skabe gode sociale vilkår for børn og unge i Århus V. Fuglebakken er et lokalt åndehul, der styrker sameksistensen mellem de mange forskellige befolkningsgrupper, der bor i Århus V. Fuglebakkens succes med de sociale initiativer skyldes, at fodbold har stor prestige blandt områdets børn og unge, og at fodbold appellerer til de unges drømme. I Fuglebakken bruger de unge deres fritid til noget sundt og konstruktivt, de får indsigt i det danske foreningsliv og fodboldspillet er med til at udvikle de unges sociale kompetencer. Fuglebakken er en fodboldklub med 520 medlemmer. Klubben har 21 ungdomshold med børn og unge i alderen fra 5-18 år, 10 seniorhold og 6 oldboyshold, hvor sammenhold og kammeratskab er vigtige faktorer. Alle ledere og trænere er frivillige fra området og forældre. Fuglebakken KFUM er en fusionsklub mellem KFUM s boldklub i Århus V og IHF, stiftet 1. juli 2008 med baner ved Frydenlundskolen og Ellekærskolen i det vestlige Århus. Klubben råder over eget klubhus, der blev bygget i 2008 ved hjælp af støtte fra fonde, sponsorer, private og kommune og baner på Højlyngen 2A, 8210 Århus V. Medlemmerne er fra bl.a. Møllevang, Frydenlund og Hasle. Såvel området som klubben Fuglebakken KFUM Århus afspejler stor mangfoldighed i etnisk og social baggrund. Gennem årene har Fuglebakken taget en række initiativer for at forbedre det sociale liv for områdets børn og unge. Initiativerne omfatter: - Uddannelse til alle, et tiltag i samarbejde med Brabrand Boligforening - Gratis fodboldskole i sommerferien i samarbejde med Århus Kommune, Sport og fritid - Udenlandsrejser til Italien med deltagelse i Limone-cup - Trænerakademi for unge, i samarbejde med Idrætssamvirket

3 Århus - Lektiehjælp og flere beskæftigelsesprojekter, i samarbejde med Frydenlundskolen s 10. klasse center, Aarhus High School, Århus V - Fuglebakken KFUM Cup et fodboldstævne med deltagelse af hold fra hele landet - JuleCup for alle børn i klubben - Samarbejde med integrationskonsulent Bjarke Nørgaard i Århus Kommune - Samarbejde med Kulturhus Herredsvang Klubbens hjemmeside: Center 10, Århus High School: Den tidligere lokale folkeskole, Frydenlund skolen, er nu omdannet til en skole for 10. klasser i Århus. Det er skolens ønske, efter en renovering at åbne sig mere op for områdets befolkning, klubber og foreninger. Indtil da benytter Fuglebakken sig af hallen i vintersæsonen. I forbindelsen med denne ansøgning vil der være mulighed for at afholde mindre foredrag og undervisning i det tilstødende lokale. Frydenlund Beboerhus: Er bl.a. ansvarlige for Natteravnene i Århus V. Er der brug for ekstra lokaler til undervisning, er der ledige tider i løbet af ugen. FOF Århus Projektafdelingen under FOF har i de sidste 11 år blandt andet etableret særlige projekter og undervisningsforløb i Århus V, hvor aktivt medborgerskab, kulturforståelse, sundhed og pædagogik har været i fokus. De fleste projekter har været finansieret gennem fonde, Den Europæiske Social Fond, Integrationsministeriet, Velfærdsministeriet, Social Ministeriet og Århus Kommune, se vedheftede CV. I Tag af sted sammen i 8210 Aarhus V bidrager FOF med FVU undervisning, tilrettelægger foredrag og undervisning efter medlemmernes behov, Hanne Søholt Foged deltager i styregruppen. Projektbeskrivelse: Med udgangspunkt i de 250 børn, der allerede går til fodbold hos Fuglebakken KFUM, ønsker vi nu at udvide tilbuddet, så der vil være forskellige aktiviteter for hele familien. I samarbejde med interesserede forældre kunne der fremover tilbydes: af FVU dansk og matematik Foredrag for forældre og indimellem også andre målgrupper f.eks. teenagere. Relevante temaer kunne være indenfor: Kost, motion, opdragelse, forebyggelse kriminalitet m.m. Fælles motion. Det kunne være Zumba, rytmik for forældre med mindre søskende Fællesspisning for hele familien efter træning Location: Fuglebakken KFUM Århus klubhus på Højlyngen 2A samt sportshal og undervisningslokale på Frydenlundskolen og evt. Frydenlund Beboerhus, hvis der er behov for ekstra lokaler. Ressourcer til projektet: De menneskelige ressourcer og tiden yder de frivillige i Fuglebakken gerne, men vi mangler økonomi til materiel til de nye medlemmer i klubben, som vi har fået på grundlag af projektet, til den sunde mad (gerne økologisk) og til køkkengrej, da køkkenbrug af mange frivillige slider på udstyret og stiller større krav til udstyret, da vi ønsker at bruge andre redskaber end de konventionelle frituregryder og pølsevarmere.

4 Scor aftensmaden og kom i mål uden hverdagsstress, var et pilotprojekt i efteråret 2010, i forbindelse med fodboldtræningen i Fuglebakkens børne- og ungdomsafdeling. Formålet var at understøtte den sunde motion med sund mad og fællesskab og der blev igangsat en ugentlig fællesspisning i forbindelse med fodboldtræningen. En gruppe forældre på 3-4 personer mødtes på skift kl om onsdagen og lavede mad til de tilmeldte, personer deltog. Tanken er fortsat, at forældre og søskende som er med til træningen, men ikke selv spiller fodbold, hjælper med at lave mad, og at alle i fællesskab kan spise med efter træningen. Og dermed får alle sund mad, fællesskab og undgår hverdagsstress, ved at skulle skynde sig hjem og lave mad. Vi oplever, at mange børn og unge spiser chips og slik og at de ved meget lidt om sund mad. Børnene og deres familier skal opdage glæden ved sund og varieret kost. Slik og chips skal erstattes med sunde og velsmagende alternativer, nødder, fuldkornsboller og smoothies. Børnene skal blive kloge på sund kost og motion og få en god kropsbevidsthed. Få øje på alle de gode smagsoplevelser, der er i sund mad og drikke, så de forhåbentligt på længere sigt bliver i stand til selv at tage de sunde valg. Ved at grundlægge gode vaner omkring motion og mad håber vi at give børnene og familierne en god ballast. Fællesskabet omkring klubben og aktiviteten fællesspisning giver også en tryghed, som vi tror virker præventivt i forhold til forskelligartede problemer som f.eks. overvægt og kriminalitet. Det kan være en stresset fornøjelse at være familie med små børn i dag med alle de krav, der stilles om bl.a. fritidsaktiviteter, motion, sund mad og samvær i familien. Det kan være svært at kombinere disse krav. Hvis familien ydermere er ekstra presset ved f.eks. at være indvandrerfamilie, med de udfordringer det giver med nyt sprog og kultur eller hvis familien er presset socialt set, f.eks. ved at være på overførselsindkomster, eneforsørger, førtidspensionist og lign. kan kravene være virke utopiske at overkomme. Tidspunkt: Projektet starter d. 29. januar 2011, hvor der afholdes informationsmøde om projektet. På mødet nedsættes en arbejdsgruppe/styregruppe. Fra lørdag i uge 8, hvor børnene træner indendørs på Frydenlundskolen fra til ønsker vi fremover at tilbyde 4 lektioner FVU dansk og matematik Sidste lørdag i vintermånederne afholdes fællesspisning og foredrag/aktivitet for hele familien. Arbejdsgruppen er med til at planlægge disse aktiviteter. Vi har rigtig mange ideer til aktiviteter, der kan igangsættes, kun økonomien sætter grænser, da vi jo befinder os i et område med lav indkomst. Budget: FVU undervisning kan tilbydes gratis, og kan iværksættes umiddelbart efter projektstart. FOF varetager informationsmøde, test og undervisningen. Lørdag d. 29. januar 2011, afholdes informationsmøde kl Fællesspisning: Der er i klubhuset behov for større gryder, pander og service til 60 personer. Forventet udgift: kr. Basisindkøb til fællesspisning: 500 kr. Udgifter til indkøb af madvarer, dækkes af deltagerne Foredrag: Vi ønsker at afholde 5 foredrag i hver sæson, med relevante temaer 10X1753 kr.: kr. Undervisningstilbud: Zumba, motorik for mindre børn,.. hvad der måtte være behov for kr. Informationsmateriale, plakater m.m kr. Oversættelse af materiale til tyrkisk, arabisk, somalisk

5 Antallet af aktiviteter der igangsættes er afhængig af økonomien. Hvis vi er så heldige, at I finder dette område værdigt til et stor pris, vil vi igangsætte de aktiviteter, der længe har været på vores ønskeliste. Enkelte af aktiviteterne er omkostningstunge, da de vil kunne gavne hele lokalområdet, får vi først støtte fra denne konkurrence, har vi mulighed for at søge yderligere midler fra sponsorer Audio Move Teater (udendørs teater, hvor man bevæger sig rundt i området og med sin mobiltelefon downloader historiebidder ved hjælpe af tags) med udgangspunkt i historiefortælling omkring Århus V og Fuglebakken for at styrke kendskabet til og glæden ved lokalområdet og fodboldklubben samtidig med, at man får motion, geocaching i området omkring klubben, lektiehjælp i klubhuset og endelig et kreativt værksted, hvor der skabes værker, der kan sælges på en basar til at finansiere kommende aktiviteter i klubben. Evaluering: Projektgruppen mødes hvert kvartal og igangsætter nye aktiviteter, kontakter sponsorer og fonde til at udbygge og nye aktiviteter. Ved hver aktivitet, vil der være optælling af antal deltagere Der er forhåndstilmelding til fællesspisninger, da de foregår i klubhuset. Menuer og gode råd og vejledning samles til inspiration for andre klubber og lokalområder. Den 9. september 2011 er det desuden lykkedes at arrangere en opvisningskamp med det officielle danske Oldboyslandhold på Fuglebakkens baner. En begivenhed, som både kan profilere og samle området omkring klubhuset. Her vil det være oplagt at lave basar med salg af evt. kreative værker, og formidle om alle de aktiviteter, der er iværksat. Efter første år skrives rapport om forløbet Kontaktpersoner: Hanne Søholt Foged, FOF Århus, Bispegården, Fredensgade 36, 8000 Århus C, Telefon: / , Trine Dueholm, Fuglebakken KFUM Århus. Telefon: ,

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere