DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis."

Transkript

1 DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008

2 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel ansvarlighed Sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø Balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv Gensidigt ansvar for at udvikle, motivere og lære

3 DRs Personalepolitik Er en vigtig del af grundlaget for DRs virke. Skal til enhver tid understøtte DRs vision og strategiske mål. Skal medvirke til at styrke sammenhængskraften og binde DR sammen. Gælder for alle ansatte i DR.

4 I DR lægger vi vægt på: at alle ansatte har ansvar for at bidrage til, at DR når sine mål. DR vil fremme en virksomhedskultur med samarbejde i højsædet. at DR er en rummelig virksomhed, der vedkender sig sit sociale ansvar. DR vil fremme trivsel og sundhed på arbejdspladsen. at DR er i konstant udvikling. DR vil sikre løbende strategisk kompetenceudvikling, så DR-ansatte til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne effektivt og professionelt. at mobilitet på tværs af organisationen er en prioritet. DR vil sikre dynamik og ressourcebevidsthed samt tiltrække og fastholde fagligt dygtige og kompetente medarbejdere. at DR sikrer professionalisme i ansættelsesforholdet.

5 Frihed Værdi for DRs personalepolitik Frihed til dynamiske arbejdsformer Mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser og strukturer Åben og respektfuld dialog, og handlefrihed inden for klare rammer Råde- og spillerum, som giver personlig tilfredsstillelse og udvikling

6 Samarbejde Alle ansatte har ansvar for at bidrage til, at DR når sine mål. DR vil fremme en virksomhedskultur med samarbejde i højsædet. DR lægger vægt på åbenhed i beslutningsprocesser. DR vil fremme en kultur, hvor alle ansatte bliver værdsat for deres evne til at samarbejde og dele viden. DR anerkender, at menings- og kulturforskelle etablerer en dynamik, der kan være en værdifuld kilde til udvikling, nytænkning og kreativitet. DR håndterer konflikter åbent og konstruktivt. Derfor vil vi Sikre åbne og gennemsigtige beslutningsprocesser, hvor grundlaget er kendt, og hvor det er tydeligt, hvad der er til forhandling. Fokusere på samarbejdet mellem de forskellige dele af organisationen, bl.a. via samarbejdsudvalg. Fremme initiativer og ideer, der fører til nye veje og innovation. Tilbyde værktøjer til konflikthåndtering. DR tilbyder En åben dialog om din arbejdssituation. En virksomhed med klare holdninger til arbejdsform, samarbejde og omgangstone. Mulighed for at påvirke beslutninger i virksomheden. DR forventer At du anerkender andres kompetencer og opsøger videndeling. At du udviser mod til at afprøve nye ideer og nye samarbejdsformer. At du respekterer trufne beslutninger. Anerkende hinandens kompetencer og faglighed samt tilstræbe størst muligt samarbejde på tværs af DR.

7 Trivsel og sundhed DR er en rummelig virksomhed, der vedkender sig sit sociale ansvar. DR vil fremme trivsel og sundhed på arbejdspladsen. DR viser rummelighed og fleksibilitet over for de ansattes behov i alle livsfaser. I DR er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø et fælles ansvar og sund livsstil en prioritet. Alle i DR har et kollegialt og socialt ansvar for at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø med plads til forskellighed. DR vil forebygge og minimere arbejdsbetinget stress. DR er en røgfri arbejdsplads. Derfor vil vi Vise gensidig fleksibilitet og hensyn i forbindelse med f.eks. sygdom og kriser samt i forskellige livsfaser, herunder for seniorer, ved graviditet, barsel og når børnene er små. Give mulighed for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt i forhold til tid, sted og rum. Integrere arbejdsmiljøhensyn, når vi planlægger og udfører den samlede opgaveløsning. Forebygge og minimere arbejdsbetinget stress i planlægning og organisering af arbejdet. Sikre sund mad i DRs kantiner til en rimelig pris. Understøtte initiativer til motion på arbejdspladsen, så ansatte i DR har mulighed for at indpasse motion i dagligdagen. Sikre, at ingen bliver udsat for passiv rygning, når de er på arbejde på DRs adresser. DR tilbyder Mulighed for fleksibilitet i arbejdet afhængig af, hvilken livsfase du er i. Mulighed for en sund dagligdag. DR forventer At du medvirker til at skabe god trivsel ved at vise respekt og omsorg for den enkelte kollega såvel som for fællesskabet. At du har en positiv indstilling til dine omgivelser mobning tolereres ikke.

8 Kompetenceudvikling DR er i konstant udvikling. DR vil sikre løbende strategisk kompetenceudvikling, så DR-ansatte til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne effektivt og professionelt. Den individuelle og teambaserede udvikling af DRansatte tager udgangspunkt i strategisk kompetence-udvikling, hvor DR sætter brugerne, produkterne og virksomheden i centrum. Karriereplanlægning og udvikling er en vigtig del af ansættelsesforløbet i DR. Alle ansatte i DR har et medansvar for egen udvikling og uddannelse. Kompetenceudvikling kan erhverves gennem en lang række initiativer, f.eks. via jobrokering, kurser, projektdeltagelse, netværksdeltagelse, sidemandsoplæring og mentorordninger. Alle ansatte i DR har mulighed for relevant uddannelse og udvikling. Derfor vil vi Sikre, at der er sammenhæng mellem DRs strategi og den enkeltes og teamets udvikling, herunder sammenhæng mellem kortsigtede og langsigtede udviklingsmål. Sikre årlige jobsamtaler og opfølgning. Sikre strategisk kompetenceudvikling via udviklingsplaner for alle ansatte i DR. Sikre overordnede, åbne og entydige retningslinjer for de niveauer af uddannelse, som DR tilbyder eller understøtter. DR tilbyder Fagligt relevant udvikling og uddannelse. Åbenhed over for karriereønsker på kort og lang sigt. DR forventer At du tager medansvar for egen udvikling. At du er opsøgende i forhold til relevant udvikling og uddannelse.

9 Fællesskab Fokus på sammenhængskraften Alle ansatte er vigtige - uanset jobfunktion Gensidig tillid og respektfuldt samarbejde Dynamisk teambaseret arbejds- form på tværs af DR Værdi for DRs personalepolitik

10 Mobilitet Mobilitet på tværs af organisationen er en prioritet. DR vil sikre dynamik og ressourcebevidsthed samt tiltrække og fastholde fagligt dygtige og kompetente medarbejdere. I DR er mobilitet et fælles ansvar. Mobilitet højner fagligheden og fører til nye og bedre produkter. Mobilitet styrker helhedstænkning og fællesskab. Mobilitet giver nye job- og udviklingsmuligheder. Derfor vil vi Sætte mål for mobilitet i DR på grundlag af en fælles og entydig definition samt følge op på, at målene nås. Indføre mobilitet som et obligatorisk element i jobsamtalen. DR tilbyder Nye job- og udviklingsmuligheder igennem mobilitet i DR. DR forventer At du har mod til at flytte dig rundt i organisationen efter behov. At du aktivt opsøger nye arbejdsfællesskaber til fremme for bl.a. job- og udviklingsmuligheder. Gøre mobilitet uafhængig af snævre interesser som økonomi eller afdelingsmæssige særinteresser. Integrere mobilitet i ansættelsesvilkårene i DR. Skabe gennemsigtighed og overblik over mobilitets mulighederne for alle i DR. Gøre en aktiv og formidlende indsats for at synliggøre jobmulighederne i DR. Sætte mål for mobilitet og følge op.

11 Professionalisme i ansættelsesforholdet DR sikrer professionalisme i ansættelsesforholdet. Rekruttering af den rette medarbejder til det rette job er af afgørende betydning for DR. Nyansatte i DR skal kunne agere optimalt i den nye stilling hurtigst muligt. DR tilstræber mangfoldighed blandt DR-ansatte. DR lægger vægt på at uddanne elever og praktikanter. Personalegoder i DR tilbydes efter kendte og åbne principper. DR arbejder aktivt for at undgå at bringe chefer og medarbejdere i situationer, hvor private relationer skaber konflikter og habilitetsproblemer. Nepotisme tolereres ikke. DR handler professionelt og stringent, når ansatte forlader organisationen. Skabe åbenhed og medarbejderinddragelse i ansættelsesprocedurer. Sikre ensartet introduktion til nye medarbejdere både lokalt og centralt. Sikre en professionel håndtering af elever og praktikanter. Have fælles retningslinjer og principper for tildeling af personalegoder i DR. Sikre, at chefer ikke ansætter nærtstående personer i egen enhed eller afdeling. Kommunikere klart og tydeligt om muligheder for omplacering og fratrædelsesordninger, både for medarbejdere og chefer. Lægge vægt på, at seniorer, der har været i DR i mange år, får mulighed for at afslutte arbejdslivet med respekt og værdighed. Derfor vil vi Sikre en systematisk og strategisk rekrutteringsproces, som understøtter DRs strategi om mangfoldighed, dynamik og nytænkning. Tilstræbe at afspejle det danske samfund, f.eks. mht. etnicitet, køn, religion, alder, handicap og nedsat arbejdsevne. DR tilbyder Et professionelt håndteret ansættelsesforløb. DR forventer At du sætter dig ind i, respekterer og efterlever DRs personalepolitik.

12 Mod Værdi for DRs personalepolitik Mod til at prøve nyt Plads til forskellighed Mod til at lære af fejl og erfaringer Tillid til uddelegering

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere