Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet."

Transkript

1 Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

2 Indhold: Epidemiologi Anatomi og fysiologi. Hvad sker der ved et Ménière anfald. Hvorfor udvikles blivende symptomer Behandlingsmuligheder. Stil endelig spørgsmål.

3 Prospere Ménière ( ) overlæge ved Døvstummeinstituttet i Paris. Holder 8/ pået møde i Paris foredrag om en øresygdom med symptomerne: Anfaldsvis svimmelhed Tiltagende høretab Varierende tinnitus Triadesymptomerne

4 Morbus Ménière Morbus: latin for sygdom. Sygdommen har siden Prospere Ménières foredrag været opkaldt efter ham. Morbus Ménière = Ménières sygdom Mb. Ménière.

5 Epidemiologi: Incidens=hyppighed af nye tilfælde/år pr indbyggere: 46 nye tilfælde pr. år i Sverige. 4,3 til 15,3 nye tilfælde pr. år i diverse USA undersøgelser. Prævalens = antal med sygdommen pr indbyggere: Fra 17 til 218 i diverse USA undersøgelser.

6 Epidemiologi: Årsag:?, genetisk, traume, virus infektion, autoimmun sygdom. Debut alder: Ses hos børn, men starter typisk i års alderen. Kan dog ogsåstarte i seniet.

7 Epidemiologi: Énsidig eller dobbeltsidig: Begynder stort set altid pådet ène øre. Japansk undersøgelse fra 2009 fandt at 16,2 % af tilfældene bliver dobbeltsidige. Andre undersøgelser har fundet at op til 30 % bliver dobbeltsidige. Dobbeltsidig sygdom vil typisk give større hørehandicap og mere udtalte balanceproblemer.

8 Startsymptomer: Meget individuelt startforløb. Ofte fluktuerende høretab påét øre og varierende tinnitus samt måske trykken i øret. Kan være isolerede øresymptomer over ½år eller mere. Kan starte med udelukkende svimmelhed, let eller udtalte anfald. Kan starte voldsomt med Triaden.

9 Forløb: Meget individuel. Der er vel næppe 2 Meniere patienter, der oplever helt samme sygdomsforløb. Sygdommen vil oftest brænde ud efterladende hørenedsættelse, tinnitus og lettere usikkerhed under gang. Umuligt at sige hvor længe, der er anfald.

10 Anatomi

11 Ydre øre, øregang, mellemøre, indre øre og ligevægtsorgan Mellemøre med knoglekæde Ligevægtsorganet = Vestibulær apparatet. Balancenerven Hørenerven Indre øre =Cochlea Trommehinde Øregang

12 Det indre øre består af 2½ vinding (3,5 cm lang). Ligevægtsorganet har 3 buegange. Begge organer er opdelt i adskildte væskefyldte hulrum med peri- og endo-lymfe.

13 Ligevægtsorganet med de 3 buegange

14 Indre øre, 5 mdr gammelt foster Ovale vindue Åbning til scala vestibuli Runde vindue Åbning til Scala tympani

15 Indre øre, tværsnit. Perilymfe Endolymfe 1: scala media 2: scala vestubuli 3: scala tympani 4:ganglion spirale 5: modiolus

16 Tværsnit af én vinding i cochlea Scala vestibuli og scala tympani med perilymfe Scala media med endolymfe Reisners membran. Tynd og eftergivelig Cortiske organ med hårceller + 80 mv Basilarmembranen

17 Selve sanseorganet med hårceller liggende påbasilarmembranen. Indre hårcelle Endolymfe 3 rækker ydre hårceller Perilymfe Basilarmembran

18 Hårceller påbasilarmembranen: Endolymfe Hørenerve Basilarmembran

19 Lys grøn:perilymfe, mørk grøn:endolymfe Aquaductus vestibularis med endolymfe Endolymfatiske sæk Cerebrospinal væske = væske mellem hjernehinderne Ductus cochlearis med perilymfe

20 Der findes fin trykregulering af begge typer lymfevæske. Perilymfens tryk følger trykket i cerebrospinalvæsken, idet der jo er direkte forbindelse til denne væske. Endolymfenhar egen trykregulering. Kendes ikke i detaljer og der er flere teorier. Normalt er der ingen trykforskel mellem peri-og endo-lymfen. Vigtigt: for at cochlea og ligevægtsorganet skal fungere normalt skaltrykket i både peri-og endolymfen holdes inden for normalområdet.

21 Tværsnitaf én vinding i cochlea normalt tryk. Scala Media. Her med normalt tryk = ingen hydrops. Endolymfen + 80 mv dannes i dette bindevæv fyldt med blodkar. Stria vascularis. Basilarmembranen

22 Aquaductus vestibularis Endolymfatiske sæk = sacculus endolymfaticus

23 Fejl i endolymfe-trykregulering: Overtryk kan teoretisk opstå hvis: der produceres for meget endolymfe i cochlea og i balanceorganet. der absorberes for lidt endolymfe i den endolymfatiske sæk. Hvis én eller begge af disse fejl opstår vil der komme overtryk i endolymfe-rummet. Denne tilstand betegnes som hydrops.

24 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops.

25 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres, der opstår fejlfunktion.

26 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres. Der afsendes herved fejlagtige signaler fra sansecellerne dels til hørenerven og dels til ligevægtsnerven.

27 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres. Der afsendes herved fejlagtige signaler fra sansecellerne dels til hørenerven og dels til ligevægtsnerven. HØRETAB + TINNITUS + SVIMMELHED. Triade-symptomerne.

28 Tværsnit af én vinding i cochlea når der er normalt tryk. Scala Media. Her med normalt tryk = ingen hydrops. Reisners membran er tynd og blød. Tværsnitaf én vinding i cochlea + normalt 80 Hvis mv der tryk. opstår trykforskel mellem scala media og scala vestibuli, vil membranen giver efter. Basilarmembranen

29 Hydrops: overtyk i Scala Media (SM) Reisners membran er herved trykket ind i scala vestibuli (SV).

30 Når trykket normaliseres: Vil sansecellerne ligeledes normaliseres. Hørelsen normaliseres. Tinnitus ophører. Svimmelheden forsvinder. MEN:

31 Desværre vil der efterhånden opstå blivende skader påsansecellerne. 1) Blivende skade i cochlea medfører: Der vil efter det udtalte høretab under selve anfaldet ikke længere ske en normalisering af hørelsen efter anfaldet. Således opstår blivende høretab. Der vil opståvedvarende tinnitus, som dog stadig vil være kraftigere under anfald. Der vil opstå blivende skelnetab. Selv om sygdommen kun er énsidig, vil der opstå markante høreproblemer så snart, der blot er let baggrundsstøj.

32 Desværre vil der efterhånden opstå blivendeskader påsansecellerne. 2)Blivende skade i ligevægtsorganet medfører: Der opstår vedvarende funktionsnedsættelse af ligevægtsorganet. Man kan dog klare sig fint med blot et raskt ligevægtsorgan. Giver specielt ved sygdom på begge sider balanceproblemer også mellem anfald. Problemer med at færdes/gå i mørke. Hurtige hovedbevægelser udløser usikkerhedsfornemmelse. Ofte vedvarende eller hyppig let usikkerhedsfornemmelse (uden at det er optakt til anfald).

33 3 rækker af normale ydre hårceller.

34 Normal hårcelle:

35 2 defekte hårceller, som det typisk findes efter et sørre antal anfald: Der findes aktuelt ingen behandling, der kan regenerere en defekt hårcelle. Der forskes aktuelt med bl. a. stamceller.

36 Ødelagte ydre hårceller:

37 Lemoyez s syndrom Anfald starter med cochleære symptomer: Tinnitus øges Høretabet øges Øre symptomerne svinder. Herefter starter klassisk svimmelhedsanfald.

38 Tumarkin s drop attacks Ses som sjælden komplikation langt inde i forløbet. Pludselig totalt tonus tab i underekstremiteterne. Akut fald. Ikke sammen med klassisk anfald. Ingen aura! Derfor ingen kørsel med bil/cykel. Behandling: Gentamycin i mellemøret.

39 Behandling

40 Behandlingsmål: Retter sig primært mod at opnå kontrol med anfald, såder ikke opstår anfald eller kun kommer lette anfald med flere måneders mellemrum. Det mågenerelt accepteres, at der stadig kommer lette minutter varende usikkerhedsfornemmelser krusninger på overfladen.

41 Behandlingsmål: Ofte vil der, selv når der ikke opleves anfald længere, stadig være fluktuation i høretabet og i tinnitussen. Stiller naturligvis specielle krav til høreapparat-behandlingen. Løbende høreprøve-kontrol og løbende høreapparatjustering.

42 Behandlingsmål: Vigitgt at opnågod kontrol = god behandlingseffekt, ikke blot for at få en god dag, men ogsåfordi hvert anfald vil kunne give ny yderligere blivende skade på sansecellerne.

43 Medicinsk behandling: Profylaktisk behandling: Tabl Betaserc Tabl Vastarel Ét af disse præparater eller kombinations behandling med begge Fast daglig medicinering. Effekt ses først efter 2 til 4 uger. Anfalds Behandling: Antihistamin tablet straks ved startsymtomer. =køresygetablet. OBS: Ingen bilkørsel da man bliver sløv.

44 Medicinsk behandling: Er der kun anfald med måneders mellemrum vil jeg foreslå, at der udelukkende anvendes anfaldsbehandling. Hav altid en pakke køresygetabletter på dig. Tag én straks når du føler, at et anfald er under opstart. Du måikke køre bil, når du har taget antihistamin.

45 Medicinsk behandling: Er der hyppigere lette eller svære anfald, vil jeg anbefale en fast profylaktisk behandling.

46 Tabl Betaserc. Jeg starter typisk behandlingen med 8 mg X 3. Løbende kontrol. Hvis manglende eller for lille effekt øges dosis jævnt til max 16 mg X 3. Start f. eks. med mg. Måikke benyttes hvis man har asthma. HUSK: skal anvendes fast med daglig indtagelse.

47 Tabl Vastarel Dosis er 20 mg X 2. Effekt ses først efter 2 til 4 uger Jeg starter typisk behandling med Betaserc. Hvis max dosis Betaserc på16 mg X 3 ikke rækker lægges Vastarel 20 mg X 2 oveni.

48 Ændring af dosis: Husk at hver gang du ændrer dosis eller tager et ekstra præparat går der mindst 2 uger inden du ser effekt. Du skal såyderligere have en observationsperiode på3 til 4 uger for at kunne afgøre,om der nu er tilstrækkelig effekt. Ændring af medicinering skal altsåske med disse ret lange observationsperioder.

49 Ved voldsomt forløb : Ved udtalt kraftige og hyppige anfald flere gange pr uge vælger jeg ofte at opstarte patienten straks med Betaserc 16 mg x 3. Lave tæt kontrol og såefter 3 til 4 uger lægge Vastarel 20 mg X 2 oveni, hvis der stadig ikke er kontrol. Vigtigt at patienten her er i tæt kontrol, og har mulighed for at kontakte lægen ved behov.

50 Yderligere medicinsk behandling: Der kan yderligere suppleres med vanddrivende medicin (diureticum). Desuden bør man altid være tilbageholdende med mængden af salt i maden. Nogle synes at have effekt af at undgåkaffe og alkohol. (?)

51 Altid supplerende check for: Forhøjet blodtryk. Diabetes. Myxødem = lavt stofskifte.

52 Hvis der stadig ikke er tilstrækkelig kontrol med sygdommen: Behandling med Meniett: En luftpumpe, der afgiver kortvarige trykimpulser i øregangen. Det kræves, at der før behandlingsstart indsættes et dræn i trommehinden(/-erne). Undersøgelser tyder påat der herved kan opnås kontrol med anfald i ca 67% af tilfældene. Ved kontrol forstås: ingen eller kun lette anfald.

53 Evt blot dræn behandling: der synes hos nogle Meniere patienter at være en anfaldsdæmpende effekt ved isætning af dræn i trommehinden.

54 Hvis der stadig ikke er tilstrækkelig kontrol med sygdommen: Behandling med Gentamycin. Man udnytter at dette antibioticum har toksisk effekt mod sansecellerne i ligevægtsorganet. Man kan med denne behandling slåsamtlige sanseceller ihjel. Selv om der såkommer hydrops vil der ikke udløses svimmelhedsanfald. Problemet er at hårcellerne i cochlea ogsåken påvirkes. Ikke hensigtsmæssig behandling hvis sygdommen har ramt begge sider.

55 Kirurgisk behandling: Som sidste behandlingsmulighed er overskæring af ligevægtsnerven ved et kirurgisk indgreb, der foretages pågentofte Sygehus. Ikke hensigtsmæssig hvis sygdommen har ramt begge sider.

56 Kun behandling mod svimmelhedssymptomerne. Bemærk at behandling med såvel Gentamycin som kirurgisk overskæring af ligevægtsnerven kun retter sig mod at fjerne svimmelhedsanfaldene. Fluktuation i hørelse og tinnitus (den øremæssige del af anfaldene) ændres ikke ved disse behandlinger Betaserc og Vastarel synes at dæmpe begge typer af symptomer om end nok mest effektive mod svimmelheden.

57 Langt oftest opnås fin kontrol med Betaserc evt + Vastarel samt saltfattig kost og fast tilknytning til behandlende læge. Ved fin kontrol forstås at kraftige anfald undgås eller højst kommer 1 til 2 X om året, men at der stadig kan forekomme lettere usikkerheds tilstand og fluktuation i hørelse og tinnitus.

58 Efter en sådan rolig periode på1 til 2 år kan man prøve at nedtrappe medicineringen. F. eks. fjerne Vastarel (kun morgen dosis over 1 til 2 måneder og såhelt stop) og såse an med Betaserc (16 mg X 3) over 3 til 4 måneder. Hvis stadig godt forløb, sånedtrappe Betaserc til 8 mg X 3 langsomt over 2 til 3 måneder.

59 Symptomer under et godt reguleret forløb og når sygdommen er brændt ud : Balancemæssigt vil der typisk være perioder med krusninger påoverfladen, men der kommer ikke noget anfald. Der vil typisk være det generende høretab, som stadig kan opleves som let svingende. Desuden tinnitus.

60 Desuden bør følgende selv-behandling iagttages:

61 Træn dit balance system. Gåture, gerne pået let ujævnt underlag natursti. Tag en stok med. Gode travesko med flad sål. Anvend Månsons træningsprogram.

62 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker.

63 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske?

64 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske? Naboen har givet andet at tænke på! men selv om han/hun tænker hvad du tror hvad så?

65 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske? Naboen har givet andet at tænke på! men selv om han/hun tænker hvad du tror hvad så? Det er dine egne tanker om hvad naboen måske kunne tænke, der styrer dig OG DET SKAL DE IKKE!!!!

66 Stresser en markant provokerende faktor til udløsning af anfald og til nedsat livskvalitet.

67 Indskrænket råderum: Du vil som Meniere patient have langt mindre energi til dine daglige gøremål end du havde før sygdommen brød ud. Dit kar med ressourcer har nu kun et lille indhold. Tømmer du karret med ressourcer ved at være for aktiv stiger stress-niveauet, og så kommer der et anfald.

68 Indskrænket råderum: Vigtigt at du arbejder med accept at dette nu markant indskrænkede råderum. Det at handle ind i det lokale supermarked kan sagtens være hvad dine ressourcer rækker til i dag. Såmådu vente med rengøring til i morgen. Du skal absolut være aktiv, men samtidig kun være det inden for dit råderum. Planlæg din dag.

69 Indskrænket råderum: Overholder du ikke disse spilleregler vil du skride ud ad stress-aksen. Udvikle stress-symptomer og få hyppige anfald.

70 Stress-aksen Depression, stressbetinget. Stress Stress faktorer Normal Manglende accept, frygt for anfald, jobproblemer, isolation, tinnitus, hørehandicep.

71 Stress Depression, stressbetinget. Stress symptomer: Dårlig søvn Dårlig koncentration Irritabilitet Stress Stress faktorer Normal Manglende accept, frygt for anfald, jobproblemer, isolation, tinnitus, hørehandicap.

72 Stress hormon øger CNS s følsomhed for signalerne fra sansecellerne: Tinnitus, ustabitetsfornemmelse, risiko for egentlig anfald. Depression, stressbetinget. Stress Stress faktorer Tinnitus, hørehandicap ustabilitet, frygt for anfald,jobproblemer, isolation. Normal OND CIRCEL: Stress øget stress hormon mere tinnitus mere ustabilitet øget risiko for anfald mere stress mere stress hormon osv

73 Stress hormon øger CNS s følsomhed for signalerne fra sansecellerne: Øget tinnitus, øget ustabitetsfornemmelse, risiko for egentlig anfald. Risiko for skred mod depression. Depression, stressbetinget. Tinnitus, utabilitet, Stress Stress faktorer frygt for anfald,jobproblemer, isolation. OND CIRCEL: Stress - øget stress hormon - mere tinnitus - Normal mere ustabilitet - øget risiko for anfald - mere stress - mere stress hormon osv

74 Stress graduering

75 Specifik tinnitus behandling: TRT behandling. Arbejde med at defocusere på din tinnitus. Høreapparat hvis der er høretab. Lydbehandling med white noise lydgiver (masker) eller med Widex høreapparat med Zen lyde. Måske allervigtigst er bearbejdning af stress problematikken samt depressionsbehandling (hvis der er udviklet depression).

76 Høreapparat behandling: Da der som regel er både forhøjet høretærskel og nedsat skelneevne, er det vigtigt at fået høreapparat med bedst mulig støjreduktionskredsløb og med bedst mulig retningsmikrofonkredsløb (adaptiv retningsmikrofon). Kræver derfor at apparatet har helst mindst 10 til 12 kanaler. Da hørelsen fluktuerer skal apparatet have styrkekontrol.

77 God kontakt til behandler Vigitgt at ménière patienten føler sig tryg og ved, at der let kan opnås kontakt til kompetent behandler. Løbende vurdering af tilstanden dels mhp. løbende optimering af behandlingen og dels mhp. vurdering af tilknytning til arbejdsmarkedet. (Langtids-)sygemelding ved opblussen af sygdommen, reduceret belastning, reduceret arbejdstid, flexjob, pension.

78 Spørgsmål? Tak for nu.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere