Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet."

Transkript

1 Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

2 Indhold: Epidemiologi Anatomi og fysiologi. Hvad sker der ved et Ménière anfald. Hvorfor udvikles blivende symptomer Behandlingsmuligheder. Stil endelig spørgsmål.

3 Prospere Ménière ( ) overlæge ved Døvstummeinstituttet i Paris. Holder 8/ pået møde i Paris foredrag om en øresygdom med symptomerne: Anfaldsvis svimmelhed Tiltagende høretab Varierende tinnitus Triadesymptomerne

4 Morbus Ménière Morbus: latin for sygdom. Sygdommen har siden Prospere Ménières foredrag været opkaldt efter ham. Morbus Ménière = Ménières sygdom Mb. Ménière.

5 Epidemiologi: Incidens=hyppighed af nye tilfælde/år pr indbyggere: 46 nye tilfælde pr. år i Sverige. 4,3 til 15,3 nye tilfælde pr. år i diverse USA undersøgelser. Prævalens = antal med sygdommen pr indbyggere: Fra 17 til 218 i diverse USA undersøgelser.

6 Epidemiologi: Årsag:?, genetisk, traume, virus infektion, autoimmun sygdom. Debut alder: Ses hos børn, men starter typisk i års alderen. Kan dog ogsåstarte i seniet.

7 Epidemiologi: Énsidig eller dobbeltsidig: Begynder stort set altid pådet ène øre. Japansk undersøgelse fra 2009 fandt at 16,2 % af tilfældene bliver dobbeltsidige. Andre undersøgelser har fundet at op til 30 % bliver dobbeltsidige. Dobbeltsidig sygdom vil typisk give større hørehandicap og mere udtalte balanceproblemer.

8 Startsymptomer: Meget individuelt startforløb. Ofte fluktuerende høretab påét øre og varierende tinnitus samt måske trykken i øret. Kan være isolerede øresymptomer over ½år eller mere. Kan starte med udelukkende svimmelhed, let eller udtalte anfald. Kan starte voldsomt med Triaden.

9 Forløb: Meget individuel. Der er vel næppe 2 Meniere patienter, der oplever helt samme sygdomsforløb. Sygdommen vil oftest brænde ud efterladende hørenedsættelse, tinnitus og lettere usikkerhed under gang. Umuligt at sige hvor længe, der er anfald.

10 Anatomi

11 Ydre øre, øregang, mellemøre, indre øre og ligevægtsorgan Mellemøre med knoglekæde Ligevægtsorganet = Vestibulær apparatet. Balancenerven Hørenerven Indre øre =Cochlea Trommehinde Øregang

12 Det indre øre består af 2½ vinding (3,5 cm lang). Ligevægtsorganet har 3 buegange. Begge organer er opdelt i adskildte væskefyldte hulrum med peri- og endo-lymfe.

13 Ligevægtsorganet med de 3 buegange

14 Indre øre, 5 mdr gammelt foster Ovale vindue Åbning til scala vestibuli Runde vindue Åbning til Scala tympani

15 Indre øre, tværsnit. Perilymfe Endolymfe 1: scala media 2: scala vestubuli 3: scala tympani 4:ganglion spirale 5: modiolus

16 Tværsnit af én vinding i cochlea Scala vestibuli og scala tympani med perilymfe Scala media med endolymfe Reisners membran. Tynd og eftergivelig Cortiske organ med hårceller + 80 mv Basilarmembranen

17 Selve sanseorganet med hårceller liggende påbasilarmembranen. Indre hårcelle Endolymfe 3 rækker ydre hårceller Perilymfe Basilarmembran

18 Hårceller påbasilarmembranen: Endolymfe Hørenerve Basilarmembran

19 Lys grøn:perilymfe, mørk grøn:endolymfe Aquaductus vestibularis med endolymfe Endolymfatiske sæk Cerebrospinal væske = væske mellem hjernehinderne Ductus cochlearis med perilymfe

20 Der findes fin trykregulering af begge typer lymfevæske. Perilymfens tryk følger trykket i cerebrospinalvæsken, idet der jo er direkte forbindelse til denne væske. Endolymfenhar egen trykregulering. Kendes ikke i detaljer og der er flere teorier. Normalt er der ingen trykforskel mellem peri-og endo-lymfen. Vigtigt: for at cochlea og ligevægtsorganet skal fungere normalt skaltrykket i både peri-og endolymfen holdes inden for normalområdet.

21 Tværsnitaf én vinding i cochlea normalt tryk. Scala Media. Her med normalt tryk = ingen hydrops. Endolymfen + 80 mv dannes i dette bindevæv fyldt med blodkar. Stria vascularis. Basilarmembranen

22 Aquaductus vestibularis Endolymfatiske sæk = sacculus endolymfaticus

23 Fejl i endolymfe-trykregulering: Overtryk kan teoretisk opstå hvis: der produceres for meget endolymfe i cochlea og i balanceorganet. der absorberes for lidt endolymfe i den endolymfatiske sæk. Hvis én eller begge af disse fejl opstår vil der komme overtryk i endolymfe-rummet. Denne tilstand betegnes som hydrops.

24 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops.

25 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres, der opstår fejlfunktion.

26 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres. Der afsendes herved fejlagtige signaler fra sansecellerne dels til hørenerven og dels til ligevægtsnerven.

27 Forskningsmæssig enighed om at: Basis for et Ménière anfald er, at der opstår overtryk i endolymfen = hydrops. Mens denne overtrykstilstand foreligger vil sansecellerne i både cochlea og ligevægtsorganet irriteres. Der afsendes herved fejlagtige signaler fra sansecellerne dels til hørenerven og dels til ligevægtsnerven. HØRETAB + TINNITUS + SVIMMELHED. Triade-symptomerne.

28 Tværsnit af én vinding i cochlea når der er normalt tryk. Scala Media. Her med normalt tryk = ingen hydrops. Reisners membran er tynd og blød. Tværsnitaf én vinding i cochlea + normalt 80 Hvis mv der tryk. opstår trykforskel mellem scala media og scala vestibuli, vil membranen giver efter. Basilarmembranen

29 Hydrops: overtyk i Scala Media (SM) Reisners membran er herved trykket ind i scala vestibuli (SV).

30 Når trykket normaliseres: Vil sansecellerne ligeledes normaliseres. Hørelsen normaliseres. Tinnitus ophører. Svimmelheden forsvinder. MEN:

31 Desværre vil der efterhånden opstå blivende skader påsansecellerne. 1) Blivende skade i cochlea medfører: Der vil efter det udtalte høretab under selve anfaldet ikke længere ske en normalisering af hørelsen efter anfaldet. Således opstår blivende høretab. Der vil opståvedvarende tinnitus, som dog stadig vil være kraftigere under anfald. Der vil opstå blivende skelnetab. Selv om sygdommen kun er énsidig, vil der opstå markante høreproblemer så snart, der blot er let baggrundsstøj.

32 Desværre vil der efterhånden opstå blivendeskader påsansecellerne. 2)Blivende skade i ligevægtsorganet medfører: Der opstår vedvarende funktionsnedsættelse af ligevægtsorganet. Man kan dog klare sig fint med blot et raskt ligevægtsorgan. Giver specielt ved sygdom på begge sider balanceproblemer også mellem anfald. Problemer med at færdes/gå i mørke. Hurtige hovedbevægelser udløser usikkerhedsfornemmelse. Ofte vedvarende eller hyppig let usikkerhedsfornemmelse (uden at det er optakt til anfald).

33 3 rækker af normale ydre hårceller.

34 Normal hårcelle:

35 2 defekte hårceller, som det typisk findes efter et sørre antal anfald: Der findes aktuelt ingen behandling, der kan regenerere en defekt hårcelle. Der forskes aktuelt med bl. a. stamceller.

36 Ødelagte ydre hårceller:

37 Lemoyez s syndrom Anfald starter med cochleære symptomer: Tinnitus øges Høretabet øges Øre symptomerne svinder. Herefter starter klassisk svimmelhedsanfald.

38 Tumarkin s drop attacks Ses som sjælden komplikation langt inde i forløbet. Pludselig totalt tonus tab i underekstremiteterne. Akut fald. Ikke sammen med klassisk anfald. Ingen aura! Derfor ingen kørsel med bil/cykel. Behandling: Gentamycin i mellemøret.

39 Behandling

40 Behandlingsmål: Retter sig primært mod at opnå kontrol med anfald, såder ikke opstår anfald eller kun kommer lette anfald med flere måneders mellemrum. Det mågenerelt accepteres, at der stadig kommer lette minutter varende usikkerhedsfornemmelser krusninger på overfladen.

41 Behandlingsmål: Ofte vil der, selv når der ikke opleves anfald længere, stadig være fluktuation i høretabet og i tinnitussen. Stiller naturligvis specielle krav til høreapparat-behandlingen. Løbende høreprøve-kontrol og løbende høreapparatjustering.

42 Behandlingsmål: Vigitgt at opnågod kontrol = god behandlingseffekt, ikke blot for at få en god dag, men ogsåfordi hvert anfald vil kunne give ny yderligere blivende skade på sansecellerne.

43 Medicinsk behandling: Profylaktisk behandling: Tabl Betaserc Tabl Vastarel Ét af disse præparater eller kombinations behandling med begge Fast daglig medicinering. Effekt ses først efter 2 til 4 uger. Anfalds Behandling: Antihistamin tablet straks ved startsymtomer. =køresygetablet. OBS: Ingen bilkørsel da man bliver sløv.

44 Medicinsk behandling: Er der kun anfald med måneders mellemrum vil jeg foreslå, at der udelukkende anvendes anfaldsbehandling. Hav altid en pakke køresygetabletter på dig. Tag én straks når du føler, at et anfald er under opstart. Du måikke køre bil, når du har taget antihistamin.

45 Medicinsk behandling: Er der hyppigere lette eller svære anfald, vil jeg anbefale en fast profylaktisk behandling.

46 Tabl Betaserc. Jeg starter typisk behandlingen med 8 mg X 3. Løbende kontrol. Hvis manglende eller for lille effekt øges dosis jævnt til max 16 mg X 3. Start f. eks. med mg. Måikke benyttes hvis man har asthma. HUSK: skal anvendes fast med daglig indtagelse.

47 Tabl Vastarel Dosis er 20 mg X 2. Effekt ses først efter 2 til 4 uger Jeg starter typisk behandling med Betaserc. Hvis max dosis Betaserc på16 mg X 3 ikke rækker lægges Vastarel 20 mg X 2 oveni.

48 Ændring af dosis: Husk at hver gang du ændrer dosis eller tager et ekstra præparat går der mindst 2 uger inden du ser effekt. Du skal såyderligere have en observationsperiode på3 til 4 uger for at kunne afgøre,om der nu er tilstrækkelig effekt. Ændring af medicinering skal altsåske med disse ret lange observationsperioder.

49 Ved voldsomt forløb : Ved udtalt kraftige og hyppige anfald flere gange pr uge vælger jeg ofte at opstarte patienten straks med Betaserc 16 mg x 3. Lave tæt kontrol og såefter 3 til 4 uger lægge Vastarel 20 mg X 2 oveni, hvis der stadig ikke er kontrol. Vigtigt at patienten her er i tæt kontrol, og har mulighed for at kontakte lægen ved behov.

50 Yderligere medicinsk behandling: Der kan yderligere suppleres med vanddrivende medicin (diureticum). Desuden bør man altid være tilbageholdende med mængden af salt i maden. Nogle synes at have effekt af at undgåkaffe og alkohol. (?)

51 Altid supplerende check for: Forhøjet blodtryk. Diabetes. Myxødem = lavt stofskifte.

52 Hvis der stadig ikke er tilstrækkelig kontrol med sygdommen: Behandling med Meniett: En luftpumpe, der afgiver kortvarige trykimpulser i øregangen. Det kræves, at der før behandlingsstart indsættes et dræn i trommehinden(/-erne). Undersøgelser tyder påat der herved kan opnås kontrol med anfald i ca 67% af tilfældene. Ved kontrol forstås: ingen eller kun lette anfald.

53 Evt blot dræn behandling: der synes hos nogle Meniere patienter at være en anfaldsdæmpende effekt ved isætning af dræn i trommehinden.

54 Hvis der stadig ikke er tilstrækkelig kontrol med sygdommen: Behandling med Gentamycin. Man udnytter at dette antibioticum har toksisk effekt mod sansecellerne i ligevægtsorganet. Man kan med denne behandling slåsamtlige sanseceller ihjel. Selv om der såkommer hydrops vil der ikke udløses svimmelhedsanfald. Problemet er at hårcellerne i cochlea ogsåken påvirkes. Ikke hensigtsmæssig behandling hvis sygdommen har ramt begge sider.

55 Kirurgisk behandling: Som sidste behandlingsmulighed er overskæring af ligevægtsnerven ved et kirurgisk indgreb, der foretages pågentofte Sygehus. Ikke hensigtsmæssig hvis sygdommen har ramt begge sider.

56 Kun behandling mod svimmelhedssymptomerne. Bemærk at behandling med såvel Gentamycin som kirurgisk overskæring af ligevægtsnerven kun retter sig mod at fjerne svimmelhedsanfaldene. Fluktuation i hørelse og tinnitus (den øremæssige del af anfaldene) ændres ikke ved disse behandlinger Betaserc og Vastarel synes at dæmpe begge typer af symptomer om end nok mest effektive mod svimmelheden.

57 Langt oftest opnås fin kontrol med Betaserc evt + Vastarel samt saltfattig kost og fast tilknytning til behandlende læge. Ved fin kontrol forstås at kraftige anfald undgås eller højst kommer 1 til 2 X om året, men at der stadig kan forekomme lettere usikkerheds tilstand og fluktuation i hørelse og tinnitus.

58 Efter en sådan rolig periode på1 til 2 år kan man prøve at nedtrappe medicineringen. F. eks. fjerne Vastarel (kun morgen dosis over 1 til 2 måneder og såhelt stop) og såse an med Betaserc (16 mg X 3) over 3 til 4 måneder. Hvis stadig godt forløb, sånedtrappe Betaserc til 8 mg X 3 langsomt over 2 til 3 måneder.

59 Symptomer under et godt reguleret forløb og når sygdommen er brændt ud : Balancemæssigt vil der typisk være perioder med krusninger påoverfladen, men der kommer ikke noget anfald. Der vil typisk være det generende høretab, som stadig kan opleves som let svingende. Desuden tinnitus.

60 Desuden bør følgende selv-behandling iagttages:

61 Træn dit balance system. Gåture, gerne pået let ujævnt underlag natursti. Tag en stok med. Gode travesko med flad sål. Anvend Månsons træningsprogram.

62 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker.

63 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske?

64 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske? Naboen har givet andet at tænke på! men selv om han/hun tænker hvad du tror hvad så?

65 Tør at gåud selv om du er lidt ustabil. Det er ikke dit problem hvad naboen tænker. Hvad er det værste der kan ske? Naboen har givet andet at tænke på! men selv om han/hun tænker hvad du tror hvad så? Det er dine egne tanker om hvad naboen måske kunne tænke, der styrer dig OG DET SKAL DE IKKE!!!!

66 Stresser en markant provokerende faktor til udløsning af anfald og til nedsat livskvalitet.

67 Indskrænket råderum: Du vil som Meniere patient have langt mindre energi til dine daglige gøremål end du havde før sygdommen brød ud. Dit kar med ressourcer har nu kun et lille indhold. Tømmer du karret med ressourcer ved at være for aktiv stiger stress-niveauet, og så kommer der et anfald.

68 Indskrænket råderum: Vigtigt at du arbejder med accept at dette nu markant indskrænkede råderum. Det at handle ind i det lokale supermarked kan sagtens være hvad dine ressourcer rækker til i dag. Såmådu vente med rengøring til i morgen. Du skal absolut være aktiv, men samtidig kun være det inden for dit råderum. Planlæg din dag.

69 Indskrænket råderum: Overholder du ikke disse spilleregler vil du skride ud ad stress-aksen. Udvikle stress-symptomer og få hyppige anfald.

70 Stress-aksen Depression, stressbetinget. Stress Stress faktorer Normal Manglende accept, frygt for anfald, jobproblemer, isolation, tinnitus, hørehandicep.

71 Stress Depression, stressbetinget. Stress symptomer: Dårlig søvn Dårlig koncentration Irritabilitet Stress Stress faktorer Normal Manglende accept, frygt for anfald, jobproblemer, isolation, tinnitus, hørehandicap.

72 Stress hormon øger CNS s følsomhed for signalerne fra sansecellerne: Tinnitus, ustabitetsfornemmelse, risiko for egentlig anfald. Depression, stressbetinget. Stress Stress faktorer Tinnitus, hørehandicap ustabilitet, frygt for anfald,jobproblemer, isolation. Normal OND CIRCEL: Stress øget stress hormon mere tinnitus mere ustabilitet øget risiko for anfald mere stress mere stress hormon osv

73 Stress hormon øger CNS s følsomhed for signalerne fra sansecellerne: Øget tinnitus, øget ustabitetsfornemmelse, risiko for egentlig anfald. Risiko for skred mod depression. Depression, stressbetinget. Tinnitus, utabilitet, Stress Stress faktorer frygt for anfald,jobproblemer, isolation. OND CIRCEL: Stress - øget stress hormon - mere tinnitus - Normal mere ustabilitet - øget risiko for anfald - mere stress - mere stress hormon osv

74 Stress graduering

75 Specifik tinnitus behandling: TRT behandling. Arbejde med at defocusere på din tinnitus. Høreapparat hvis der er høretab. Lydbehandling med white noise lydgiver (masker) eller med Widex høreapparat med Zen lyde. Måske allervigtigst er bearbejdning af stress problematikken samt depressionsbehandling (hvis der er udviklet depression).

76 Høreapparat behandling: Da der som regel er både forhøjet høretærskel og nedsat skelneevne, er det vigtigt at fået høreapparat med bedst mulig støjreduktionskredsløb og med bedst mulig retningsmikrofonkredsløb (adaptiv retningsmikrofon). Kræver derfor at apparatet har helst mindst 10 til 12 kanaler. Da hørelsen fluktuerer skal apparatet have styrkekontrol.

77 God kontakt til behandler Vigitgt at ménière patienten føler sig tryg og ved, at der let kan opnås kontakt til kompetent behandler. Løbende vurdering af tilstanden dels mhp. løbende optimering af behandlingen og dels mhp. vurdering af tilknytning til arbejdsmarkedet. (Langtids-)sygemelding ved opblussen af sygdommen, reduceret belastning, reduceret arbejdstid, flexjob, pension.

78 Spørgsmål? Tak for nu.

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000)

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000) Hvad er tinnitus? Ordet tinnitus kommer af latin og er fagudtrykket for øresusen eller ringen for ørerne. Tinnitus er ofte et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Bachelorprojekt Audiologi Syddansk Universitet Vejleder: Carsten Daugaard - Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Af Pernille Hyldeqvist Side------ 1/49 Resumé Denne opgave

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 4 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 4 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 5 4 Hvor almindelig er tinnitus,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1 Øret: Lidt anvendt anatomi 7 2 Undersøgelse af øret 12 3 Undersøgelse af hørelsen 15 4 Høretab 24 5 Sygdomme i ydre øre 30 6 Sygdomme i øregangen 36 7 Trommehinden 45 8 Otitis

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Det indre øre akustiske sygdomme

Det indre øre akustiske sygdomme Det indre øre akustiske sygdomme Jacob H. Tauris Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H AU 1 UNIVERSITET Anatomi & fysiologi Cochlea (hørelse) Os temporale pars petrosa Vestibulær apparatet

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG N O G E T P Å H J E R T E FORBRUG MAD SUNDHED JOAN ØRTING KRISER ER GULD OG LYKKEN LÅ PÅ LANGELAND SÅDAN HAR DU ALDRIG FÅET RODFRUGT UNDSKYLD, MEN ER DU HØFLIG NOK? MUSIK I ØRERNE GIVER UNGE HØRETAB FEBRUAR

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende Vand i hovedet () En vejledning til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Forord Formålet med denne vejledning

Læs mere