Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig. Stressed out!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig. Stressed out!"

Transkript

1 Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig Stressed out!

2 INDHOLD: Begrundelse for valg af opgave: 1 Problemstilling: 3 Hvad: 4 Hvor: 6 Hvordan: 7 CV: 8 Kilder: 8

3 Begrundelse for valg af opgave: Jeg har gennem mit studieforløb på arkitektskolen i Århus opbygget en interesse for strukturer. Hvordan de kan tilvejebringes, hvilke problemer de kan løse, og hvilken organisering og strukturering de udmøntes i. Jeg har endvidere opbearbejdet en særlig interesse for begreber som dynamikker og intensiteter og ladet analyser/ tolkninger af disse virke som generator for udvikling af strukturer, former og konceptudvikling. En struktur kan fremstå abstrakt, som i en strukturel form for ekspressionisme. Jeg mener, at noget af den nysgerrighed vi havde som barn, hvor man kunne stirre på et bladets struktur gennem timer, kan vækkes til live gennem en langt større skala og rumlig kompleksitet. En rumlig oplevelse skal blive ved med at overraske, og samtidig afspejle den tids kompleksitet, som den er skabt i. Nu har vi i lang tid set bygningsværker der mere eller mindre er direkte oversat fra diagram til bygning, hvilket i mine øjne meget godt afspejler den tid vi har gennemlevet, men siger intet om den tid, der kommer. Jeg kan godt undre mig over, om der er gået noget tabt i tolkningen fra diagram til arkitektur, og om man ikke kan oversætte vores tids komplekse strukturer til en mere fyldestgørende arkitektur. Jeg vil i min afgangsopgave benytte struktur som et undersøgende værktøj i, hvordan en arkitektonisk sammensætning kan være med til at afspejle den tid, vi lever i. Jeg tror ikke, at arkitektur direkte kan løse samfundsmæssige problemer, men den kan være med til at danne rammerne om disse og flytte fokus hen på aktuelle problemstillinger. Man kan også betragte en af strukturens formål som en afgørende faktor i bygningens fremtidige brug. Det kan både være i konstruktiv opbygning, fremtidige udvidelser af overordnet disponering, samt tilpasning efter tidens terapeutiske pædagogikker. Opgavens arkitektoniske fokus vil ligge i spændingsfeltet fra struktur til bygningskunst. 1

4 ...Tiden er i dag en vigtigere faktor end nogensinde, og vi kan ikke længere benytte os af fikserede elementer. Vore værker er forældede allerede i det øjeblik de bliver skabt. De tager ikke hensyn til forandringer og hindrer, at en ny form kan tilføjes, uden at kompositionen ødelægges. De giver ikke plads for det væsentlige: respekten for for det individuelle, og den enkeltes spontanitet. Den lukkede form udtrykker en afgørelse der er taget uden at bekymre sig om jegét. (Oskar Hansen, Foredrag, På sporet af den åbne forms elementer) Bladstruktur 2

5 Problemstilling: Stress - den moderne folkesygdom. I 1930 erne var stress kendt som en overklasse sygdom, men som tiden er gået, er sygdommen blevet en folkesygdom. Stress er ikke udelukket en negativ ting. Stress i kortere perioder kan ligefrem være sundt, og de fleste af os kan ikke undsige os at have prøvet stressede tilstande i kortere perioder, som for eksempel i forbindelse med eksamenssituationer, deadlines, for mange arbejdsopgaver eller stressende familiære situationer, eller bare det at skulle skrive en opgaveformulering til en afgangssituation.. Den farlige type af stress er den, når stress går hen og bliver en kronisk lidelse, som tallene fra en undersøgelse af arbejdsmiljøinstituttet i 2009 viser. I undersøgelsen fremgår det blandt andet at: -Ca danskere - svarende til % har symptomer på alvorlig stress hver dag. -Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress, som svarer til sygemeldte danskere hver dag. -Stress resulterer i hospitalsindlæggelser hvert år. stress, tegner sig primært ved, at de først sætter ind, når skaden er sket, hvilket ikke er godt, når man kigger på alle de følgesygdomme, som stress fører med sig. Her kan jeg blandt andet nævne hjertekarsygdomme, overvægt og mentale sygdomme som angst og depression. En anden problematik med stress er, at det nærmest er blevet et statussymbol, der afspejler en persons ambitionsniveau. Jeg må konstatere, at som arkitektstuderende er det blevet moderne og accepteret, at man hører udtrykket jeg er total stresset. Modsat er det meget tabubelagt, hvis man knækker på det; nogle ser det som et personligt nederlag, og frygter at det vil saboterer deres jobmuligheder i fremtiden. Samfundets opfattelse af stress er ofte helt ureflekteret og fyldt med myter og antagelser. Ofte fremtræder stress som et statussymbol, samtidig med at det er enormt tabubelagt at gå ned med stress. En vigtig del af mit projekt vil derfor være at frembringe en arkitektur, der fortæller om tid, hvordan vi bruger den, hvordan vi ikke bruger den, og ikke mindst hvordan vi glemmer den uden at miste grebet om den. De fleste af de behandlingsmuligheder der i dag er for 3

6 Hvad: På baggrund af tendenserne der tegner sig i samfundet, vil jeg lave et stressforebyggelsescenter. Et center der ikke nødvendigvis skal reflektere den gængse opfattelse af hvad en pre-terapeutisk institution kan indeholde, eller hvordan den kan se ud. Opgaven vil primært have fokus på forebyggelse af stress. Jeg mener, at det er vigtigt at få trukket en sådan funktion ud af de dunkle offentlige bygninger og frem i lyset. Derfor må bygningen gerne have en central placering, både i bymæssig sammenhæng men også i tilknytning til erhvervslivet. For at underbygge mit ønske om at fjerne det tabubelagte i emnet, er det vigtigt for mig, at bygningen ikke bliver en anonym entitet, og må derfor gerne adskille sig i formsprog fra omkringliggende byggerier. En anden del af af-tabuiseringen vil være, at bygningen skal være offentlig tilgængelig på en sådan måde, at det er et sted, hvor man uformelt og uden aftale kan møde op - enten for at få en oplevelse, der giver mulighed for selvrefleksion - eller få den reelle hjælp til stressforebyggelse. udmønte sig i en bygning, der er indrettet til skiftende tiders brug af bygningen men også i den tids pædagogiske tilgang til forebyggelse af stress. Som i førnævnte citat er tid en afgørende faktor for hele fænomenet stress, og selvom tid er et abstrakt begreb, er det vigtigt at indarbejde det som et parameter, der kan være med til at belyse fænomenet stress. Dette kan 4

7 Tid er blevet tidens mest kostbare ressource. Aldrig har vi værnet så meget om vores tid. I højere grad end nogensinde er vi omgivet af muligheder for at spare på tiden. Vi har adgang til fly, biler, computere, mobiltelefoner mv., men alligevel har tid aldrig været så stor en mangelvare som nu. Tid er - for de fleste mennesker - blevet tidens vigtigste resurse, men hvorfor kan vi ikke spare på tiden? Hvorfor bliver man travl og stresset? Hvorfor kan tiden ikke sættes i banken? Hvorfor går tiden ikke altid lige hurtigt? (Carsten graff, Foredrag, Tid og stress) Su Sung s tårnvandur 5

8 Mindet Hvor: Sønder Allé Som tidligere nævnt er det vigtigt at indarbejde projektet i en bynærkontekst. Derfor har jeg valgt at lægge projektet i den kommende udbyggelse mellem Midtkraft og slagtehusområdet. I området er der planlagt bymæssigt erhverv langs Spanien og Strandvejen, og en bufferzone i form af noget der kan være en rekreativ bypark mellem oliemøllen og førnævnte. Centeret kan således komme til at virke som hængsel mellem boligområdet mod vest, erhvervsparken og den tunge industri mod øst. Det vil være vigtigt for projektet at bibeholde noget af den i forvejen fragmenterede industrielle udtryksform, da det er en del af stedets fortælling. Jægergårdsgade Værkmestergade Dynkarken DSB komponentværksted Spanien Nyt godsspor Kulkranspor Filmby Århus Sydhavnsgade Strandvejen Oliefabrikkerne Skanseparken Helhedsplan for de bynære havnearealer side 22. 6

9 Hvordan: Jeg har i løbet af min kandidatuddannelse oparbejdet en metodik, der arbejder i feltet mellem fysisk modellering/ skitsering oversat til digitale medier og tegninger. Det fysiske modelarbejde kan have afsæt i rumlige abstraktioner, der gennem foranalyse og tolkning kan virke som generator for konkrete rumligheder. For at understøtte min metodik har jeg valgt at inddele projektforløbet i følgende overordnede faser: Fase 1: Research og programmering I denne fase vil jeg indsamle relevant materiale i form af kort og litteratur om emnet, samt tage kontakt til fagpersoner inden for feltet stress afgrænse opgaven til mit primære fokus. Fase 4: Konkretisering og detaljering I denne fase, som man også kan kalder den arkitektoniske syntese, vil jeg zoome ind og sammenfatte opgaven til en helhed. Fase 5: Visualisering og præsentation Her vil jeg sammenfatte hele projektet til en præsentation. Fase 2: Site analyse I denne fase vil jeg fordybe mig i sitet, og dets nuværende funktion, og derved se om der kan trækkes nogle kvaliteter ud, der kan bruges i det videre forløb. Endvidere vil jeg søge at finde grundlag i nogle eksisterende parametre, der kan fremme tilvejebringelsen af projektet. Fase 3: Konceptudvikling og skitsering I denne fase vil jeg gennem model, skitsering (både digitalt og analogt), tolkninger og analyser heraf søge at 7

10 CV: 07. semester Arkitektur & Vision, institut for arkitektur og æstetik V/ Anette Brunsvig Sørensen AAA, Mads Tholstrup AAA, Niels Park Nygaard AAA. Grundkursus: Formkataloger: v/claudia Carbone AAA 08. semester Vision, institut for arkitektur og æstetik V/ Anette Brunsvig Sørensen AAA, Mads Tholstrup AAA. Grundkursus: Atmosfære: et eksperimentarium v/jørgen Dehs AAA, Carsten Friberg AAA. 09. semester Praktik SHL architects V/ Trine Bertholt SHL. Primære arbejdsområder: Multimediehuset, visualiseringer, arkitektonisk design. 10. semester Underground movement, institut for arkitektur og æstetik V/ Anette Brunsvig Sørensen AAA, Per Damgaard Sørensen 3XN, Carsten Primdahl CEBRA Grunkursus: Hvad er i grunden, grunden? V/ Kristine Jensen KRISTINE JENSENS TEGNESTUE, i samarbejde med Anette Brunsvig Sørensen AAA Fra objekt til relation V/ Mads Tholstrup AAA, Niels Park Nygaard AAA. 11. semester Afgang fra institut for arkitektur V/ Anette Brunsvig Sørensen. Kilder: Helhedsplan for de bynære havnearealer - Århus Kommune i samarbejde med Århus Havn Arkitektur teorier siden Niels Ole Lund 8

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere