ROSKILDE FESTIVAL: SOCIALT ANSVAR GLÆDER BÅDE GÆSTER OG MEDARBEJDERE GUIDE: SÅDAN UNDGÅR DU ULOVLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE FESTIVAL: SOCIALT ANSVAR GLÆDER BÅDE GÆSTER OG MEDARBEJDERE GUIDE: SÅDAN UNDGÅR DU ULOVLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT"

Transkript

1 Branchens mest læste magasin / 75. årgang ROSKILDE FESTIVAL: SOCIALT ANSVAR GLÆDER BÅDE GÆSTER OG MEDARBEJDERE 05 AUGUST 2015 GUIDE: SÅDAN UNDGÅR DU ULOVLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Læs side 27 LÆS SIDE 16 MARKEDSFØRING FOKUS MAD À LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME BRANCHEJURA

2 easyengros.dk Fuld adgang til lækkert kød Bestil på easyengros.dk. Afhent og betal næste hverdag hos Dagrofa S-Engros - så enkelt er det! Bestil på easyengros.dk og afhent alverdens lækkert fersk kød her i Dagrofa S-Engros. Vores lækre kød kommer direkte fra vores kød-eksperter hos KødGrossisten. Se mere på

3 Læs side 27 Branchens mest læste magasin / 75. årgang Den grønne bølge I disse år bevæger restaurationsbranchen sig ligesom resten af samfundet mod mere økologi og større krav til kvalitet og ansvarlighed i fødevareproduktionen. Vejen mod det rigtige valg er dog forbundet med kompromiser med afsæt i både varepriser og udbud. I DRC er der fokus på ansvarlighed, og derfor var madspild også et tema, som DRC havde valgt at sætte på dagsordenen, da en koordineret indsats mod madspild blev debatteret på folkemødet på Bornholm med deltagelse af den daværende miljøminister Kirsten Brosbøl. I Frankrig er der indført regler, der kan føre til fængselsstraf for de virksomhedsledere, der ikke har lagt en plan for, hvordan madspild skal håndteres. Regler, som også visse danske politikere har udvist interesse for. I DRC mener vi, at dialog og et samarbejde omkring en begrænsning af madspild er vejen frem. Et begrænset madspild er utvivlsomt en af nøglerne, når der skal findes økonomi ved en omstilling til de mere pristunge økologiske varer i en branche med lave indtjeningsmarginer. Det samlede salg af madvarer til Foodservice (dvs. virksomheder og institutioner der serverer mad) udgør 18,4 mia. kroner årligt, hvoraf 5% er økologiske varer, hvilket svarer til køb af økologiske varer for 981 mio. kroner. Prisen er selvsagt et væsentligt parameter, ligesom udbuddet af visse varegrupper kan også være en forklaring på, hvorfor der ikke er mere økologi men hvad kommer så først, hønen eller ægget? En kylling Er ikke bare en kylling?! Det er måske en del af forklaringen på, hvorfor salget af kød kun tæller 2% i modsætning til mejeriprodukter, der tæller 41% af det samlede salg af økologiske varer på 981 mio. kr. til Foodservice. Modsat mejerivarerne, der findes i et stort konkurrencedygtigt udbud af økologiske varianter, er udbuddet af specialiserede leveringer af bl.a. økologisk fjerkræ i varierende mængder, indpakning og udskæring ikke særlig udtalt. Salget af økologiske varer til Foodservice er første gang målt Danmarks Statistik i 2013 vi ved derfor endnu ikke, om salget af økologiske varer er stigende. Baseret på det fokus, der er på gode råvarer og ikke mindst det politiske fokus i Danmark med den økologiske handlingsplan 2020 er det dog forventeligt, at vi vil se en stigning i salget af økologiske varer til Foodservice. Målt ud på kundegrupper aftager kantiner på private arbejdspladser 33%, offentlige institutioner 33%, hoteller, restauranter og cafeer 20%, kantiner på offentlige arbejdspladser 8% og andre såsom take-away og diner transportable 6%. Kan vi lære af de store? Som man kan læse inde i bladet, har man på Roskilde Festivalen taget en beslutning om, at CSR eller RSR er en del af festivalens DNA. Selvom Roskilde Festivalen, som er en non-profit organisation, ikke kan sammenlignes med den gennemsnitlige virksomhed i restaurationsbranchen, er de beslutninger, der træffes, med til at sætte nye standarder, som man godt kan lade sig inspirere af. Den langsigtede investering ligger i den opnåede brandværdi på området for ansvarlighed, som alle større virksomheder også før eller siden bør forholde sig til. I lighed med andre brancher må man i restaurationsbranchen også forvente, at en stadig voksende gruppe af bevidste forbrugere vil til- eller fravælge på baggrund af virksomhedens holdninger og handlinger på CSR-området. Og det handler ikke kun om økologi i produktionen; en anden form for social ansvarlighed er f.eks. at bruge lokale råvarer, fordi lokale leverandører giver lokale arbejdspladser og lokale gæster. Branchen med de brede skuldre Foruden de råvarer, der går gennem køkkenerne, påtager mange i branchen sig et stort ansvar og hjælper med at løse forskellige samfundsopgaver. På denne måde er branchen en fantastisk bidragsyder, når det kommer til at hjælpe unge mennesker ud af kriminalitet, de svageste borgere ind på arbejdsmarkedet og hjælpe udenlandske studerende med at få et tilknytningsforhold under deres ophold dette er udtryk for en stor ansvarlighed, som vi skal være stolte af i restaurationsbranchen. Torben Rosenstock Direktør, DRC 05 AUGUST 2015 UDGIVER: DRC, Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S, tlf , OPLAG: eksemplarer, Abonnement 250 kr. årligt REDAKTION: Carsten G. Johansen, tlf , ANNONCER: Mediegruppen, mediekonsulent Lars Burchardt, tlf , fax , LAYOUT & PRODUKTION: Mediegruppen FORSIDEFOTO: Christina Bilde, Thorbjørn Kragh DISTRIBUTION: Restaurant og Cafe distribueres til godt adresser i overnatnings- og serveringsbranchen 05 AUGUST 2015 GUIDE: SÅDAN UNDGÅR DU ULOVLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT ROSKILDE FESTIVAL: SOCIALT ANSVAR GLÆDER BÅDE GÆSTER OG MEDARBEJDERE MARKEDSFØRING FOKUS MAD À LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME BRANCHEJURA LÆS SIDE Mediegruppen RESTAURANT OG CAFE / / 03

4 INDHOLD 05 INDHOLD RESTAURANT OG CAFE / NR. 05 AUGUST 2015 GUIDE: SÅDAN UNDGÅR DU ULOVLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Læs side Halvkvædet afgørelse fra Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i juni måned truffet afgørelse i en sag om kommunal konkurrenceforvridning. 07 Branchenyt 08 Jørgens hjørne... DRC s erhvervsjurist Jørgen Kønigshøfer svarer på aktuelle spørgsmål fra medlemmerne. TEMA: CSR 10 Cafébesøg hjælper mennesker med psykisk sygdom videre i livet 18 Branchenyt 19 Madspild reduceret med 4,4 mia. kroner 20 Rådgivning Det kan nytte at kæmpe! 22 Turister elsker at opdage Danmark København er en magnet for interesse fra hele verden lige nu, og turisterne bliver mere begejstrede, jo mere de går på opdagelse i Danmark. 24 Turisme i Danmark 27 Guide: Sådan undgår du ulovlig arbejdskraft 29 Verden a la carte 30 Lyden af den gode restaurantoplevelse På besøg hos Restaurant Gorilla i hjertet af Kødbyen i København år med frisk fisk og havluft 32 Brevkasse Spørg revisoren. 33 Nye medlemmer 14 Lido Caféen er blevet vores fristed Lido Caféen i Vejle er blevet det vigtigste mødested for mennesker med psykisk sygdom, som er på vej tilbage til et almindeligt liv. 16 Socialt ansvar er sød musik for festivalgæster DAGENS RET: OVERARBEJDE VAR HELT SORT / RESTAURANT OG CAFE /

5 Arla Harmonie piskefløde 38% er nænsomt fremstillet af frisk mælk fra danske økologiske køer, der tilbringer sommerhalvåret på græs. Derfor er fløden mere gul om sommeren, men den har hele året den bedste funktionalitet i alle sammenhænge. SÆSON FOR FLØDE Arla Harmonie piskefløde 38% Uhomogeniseret 15 x 1 l Varenr Få ny inspiration i din mailboks hver uge Med et gratis abonnement på Arla Foodservice Køkkenkalender får du hver uge 2 inspirerende opskrifter til det professionelle køkken med råvarer i sæson, idéer, nyheder og gode råd til at undgå madspild. Tilmeld dig nu på arlafoodservice.dk

6 DRC NYT KONKURRENCE- FORVRIDNING Halvkvædet afgørelse fra Konkurrencestyrelsen AF: Jørgen Kønigshøfer FOTO: Colourbox Konkurrencestyrelsen har i juni måned truffet afgørelse i en sag om kommunal konkurrenceforvridning hvis man da ellers kan kalde styrelsens mærkværdige konklusion for en afgørelse. Konkurrencestyrelsen har her i 2015 fået forelagt en sag om kommunal konkurrenceforvridning på baggrund af en klage fra restauratører i Viborg-området. I henhold til klagen har kommunen i en årrække ydet tilskud til en idrætshal i området dels i form af faste tilskudsbeløb, dels ved at undlade bortforpagtning af caféen, der indgår i hallens regnskab og ikke betaler husleje. Caféen anvendes af hallens gæster, men lejes også ud til private arrangementer. Set med DRC s øjne et klassisk eksempel på konkurrenceforvridning, der generer de private restauratører i lokalområdet. Det fremgår da også af konkurrenceloven, at offentlige midler, der anvendes til støtte af visse former for erhvervsvirksomhed, skal stoppes eller tilbagebetales. Sådan støtte er altså ulovlig, hvis den direkte eller indirekte har til formål at forvride konkurrencen, eller hvis det bliver følgen af den offentlige støtte. Det fremgår af afgørelsen, at støtte kan være enhver form for hel eller delvis omkostningsdækning med offentlige midler. det offentlige yder kontante tilskud eller vederlagsfrit stiller lokaler til rådighed og/ eller dækker udgifter til forbrug og vedligeholdelse, og ydelsen ikke samtidig er tilgængelig for konkurrerende virksomheder. I det konkrete tilfælde peger styrelsen så på, at der kan være tale om konkurrenceforvridende støtte, eftersom caféen ikke betaler husleje og samtidig servicerer andre end hallens egne gæster herved får caféen karakter af erhvervsvirksomhed. På denne baggrund indskærper styrelsen over for Viborg Kommune: At det vil kunne udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis man yder ulovlig støtte og At det skal sikres, at støtte til hallen ikke virker konkurrenceforvridende. Så langt så godt. Men styrelsen undlader at tage stilling til, om der er tale om ulovlig støtte i den konkrete sag, da det ville kræve en nærmere undersøgelse. Og her er det så, den besynderlige afgørelse kommer ind. Styrelsen konkluderer nemlig, at man ikke finder anledning til at anvende de ressourcer, der vil skulle til for at foretage en nærmere undersøgelse af om der foreligger en lovovertrædelse. Man mener ikke, at de ressourcer, der skal til, står mål med udbyttet af sagen! Det er i sig selv forbløffende, at en offentlig tilsynsmyndighed som Konkurrencestyrelsen overhovedet kan tillade sig at konstatere en mulig lovovertrædelse uden at undersøge sagen nærmere. Men afgørelsen er også en hån over for de lokale restauratører, der har mærket konkurrencen på deres egen virksomhed, og hvor én af disse nu har valgt at lukke forretningen. Afgørelsen kan ikke ankes, men styrelsen kan genoptage sagen, hvis den finder grundlag herfor. DRC er nu i gang med at fremskaffe det grundlag, der skal til for at få en egentlig afgørelse i sagen også fordi en sådan afgørelse vil have stor betydning i de mange andre tilsvarende sager, vi er involveret i. Det kan også være konkurrenceforvridende, hvis man udlejer lokaler til en lavere leje end markedslejen. Styrelsen præciserer desuden, at det kan være konkurrenceforvridende hvis 06 / RESTAURANT OG CAFE /

7 BRANCHENYT AF: Redaktionen TVANGS- AUKTION AFLYST Hotel Prindsen konkurs Roskildes smukke og højt skattede byhotel Hotel Prindsen måtte i juli måned lade sig erklære konkurs. Hotellet, der tidligere havde notabiliteter som H.C. Andersen og Holger Drachmann i gæstebogen, drejede nøglen pludseligt om og måtte aflyse en række allerede planlagte arrangementer. Kuratoren for hotellet oplyser dog, at der har været henvendelse fra mange interesserede, så måske når Hotel Prindsen ikke at ligge inaktiv hen i en længere periode. Blommenslyst Kro slipper for at måtte igennem en tvangsauktion. Den mere end 200 år gamle kro har fundet en køber, efter den i slutningen af sidste år gik konkurs. Med 58 værelser, krostue, restaurant og stort parkområde er der fortsat masser af potentiale i Blommenslyst Kro, og det fik altså i sidste øjeblik en ukendt køber til at melde sig på banen. Hvad der skal ske med kroen, som har været lukket siden konkursen i december 2014, er endnu ukendt. Langelinie Pavillonen skal være bæredygtig En række erfarne aktører fra restaurations- og eventbranchen er gået sammen om at erhverve den historiske Langelinie Pavillonen, der skal være en mellemting mellem et medborgerhus, et konferencecenter og en Michelin-restaurant. Det er lederen af ejerkredsen, Rasmus Pors, der formulerer ovenstående, paradoksale beskrivelse. Beskrivelsen dækker over, at Langelinie Pavillonen skal være et af Københavns mest innovative og bæredygtige møde og eventsteder. Bæredygtighed i økonomisk forstand har ofte været i fokus, siden den nuværende Langelinie Pavillonen åbnede i Restaurationen har altid været et kendt og elsket symbol for københavnerne, men den har ikke altid været drevet lige kvalitetsbevidst og har historisk været igennem en række ejerskift. VOKSEVÆRK I HEJSE KRO Per Elkjær, ejer af Hejse Kro i Fredericia, ønsker at foretage såvel tilbygning som en renovering af kroen, hvis hovedbygning er fra Planen består af en hytteby med plads til 50 sovende gæster, nye bygninger med 180 værelser, et wellness-center, et konferencecenter samt et take away-køkken og en lastbilsparkering. Udgifterne til projektet kommer til at ligge på 200 mio. kr. Sidste del af byggeprojektet vil bestå af Hejse Tema Park. Projektet skal godkendes af lokalpolitikerne i Fredericia, og finansieres af både inden- og udenlandske investorer. RESTAURANT OG CAFE / / 07

8 JURA Jørgen hjørne... DRC s sekretariatschef Jørgen Kønigshøfer svarer på aktuelle spørgsmål fra medlemmerne. Jørgen Kønigshøfer, cand.jur., sekretariatschef hos DRC. Hver dag modtager DRC en række erhvervsjuridiske spørgsmål fra vores medlemmer. I hvert nummer af Restaurant og Cafe vil DRC s sekretariatschef Jørgen Kønigshøfer svare på et af de spørgsmål, der lige nu optager vores medlemmer. Har du ideer til spørgsmål, som du mener er relevante at belyse, er du velkommen til at sende dit spørgsmål til: Spørgsmål der aldrig går af mode AF: Jørgen Kønigshøfer FOTO: DRC Gennem mine 50 år i hotel- og restaurantbranchen, heraf 35 år i organisationsverdenen, er der især to spørgsmål, der har været så sejlivede og konstant tilbagevendende, at man næsten har kunnet sætte sit ur efter dem. Spørgsmålet om drikkepenge og om man må tage penge for vand! Drikkepenge Drikkepenge er formentlig ét af de mest sejlivede spøgelser i det danske restaurationsliv. For længst afgået ved døden, ingen henvisninger i lov eller overenskomst, prismærknings-bekendtgørelsen er ophævet og ikke desto mindre ved vi jo alle, hvad vi taler om. Det eneste lovgrundlag, der egentlig er tilbage, findes i Markedsføringsloven, hvor erhvervsdrivende er forpligtede til at skilte med deres priser incl. moms og afgifter, eksempelvis service. Service er indregnet med 15% af prisen og er forsåvidt den moderne udgave af tidligere tiders drikkepenge. Service som begreb er en ydelse, der stilles til gæstens rådighed, og er hverken naturligt eller nødvendigvis knyttet til den service, som den enkelte tjener yder gæsten. Er gæsten tilfreds med en spisning, kan det jo mange gange skyldes madens tilberedning eller kvalitet i højere grad end den måde, tjeneren har serveret på. Giver denne tilfredshed sig udslag i, at gæsten gerne vil betale noget mere end regningens pålydende, er det undertiden urimeligt, at tjeneren i så fald skulle oppebære denne merbetaling, der langt mere naturligt burde tilgå kokken ude bagved, ham som gæsten ofte ikke ser. Dette er så igen baggrunden for, at mange restauranter oppebærer drikkepenge som en fælles pulje, eventuelt blandt det personale der er på vagt samtidig, og som så fordeles efter en nærmere aftalt nøgle. Det er således ikke helt indlysende at tage stilling til, hvem drikkepengene egentlig tilhører. Og det bliver ikke mindre klart, når gæsten vælger at betale drikkepenge over kreditkortet, hvor så restauratøren risikerer at betale kommission af penge, han slet ikke oppebærer. Det bør fortsat være muligt for restauratøren at holde disse extras uden for kommissionsafregningen. Mange steder i udlandet har kreditkortselskaberne sørget for at afhjælpe problemet, da der ikke kan anføres ekstra-ydelser på notaen. Her er gæsten nødt til at lægge drikkepengene kontant, og de går så typisk til den enkelte tjener, mens restauratøren slipper for at betale kommission. Det hører med i billedet, at oppebærer tjeneren drikkepenge kontant og direkte fra gæsten, er det hans forpligtelse selv at opgive indtægten til skattemyndighederne. Det må således konstateres, at det endnu ikke er lykkedes at afskaffe drikkepengene i praksis blot ved et pennestrøg, og det er derfor vigtigt, at den enkelte restaurant også fortsat tager stilling til og aftaler med sit personale, hvorledes de forældede, men stadig gangbare drikkepenge skal håndteres. Prisen for vand Folk ikke mindst i pressen stiller sig ofte helt uforstående over for, at en restaurant tillader sig at tage penge for at servere vand. Det gælder postevand, uanset måden det serveres på, medens man nok kan acceptere, at der skal betales for mineralvand eller tilsvarende på flaske. Egentlig mærkværdigt, at folk har så lidt forståelse for de bagvedliggende omkostninger i en restaurant, som naturligvis også skal afholdes, når man serverer postevand. Først og fremmest serveringsløn, opvask, indkøb af glas, vandafgift og ikke mindst vandafledningsafgift samt ismaskine. Der er mange restauratører, der slet ikke tilbyder postevand, fordi det ikke stemmer overens med restaurantens koncept eller kvalitetsniveau. Det er naturligvis helt lovligt og det er også både lovligt og helt rimeligt at tage penge for at servere postevand. Om det så også er fornuftigt eller en god forretning at servere vand mod betaling eller gratis, må nok overlades til den enkelte restauratør og den konkrete situation. 08 / RESTAURANT OG CAFE /

9 Økologisk brød til dagens gode øjeblikke Vil du have et ekstra drys øko-inspiration? Tilmeld dig vores nyhedsbrev på schulstadbakerysolutions.dk Med vores økologiske nyheder kan du servere lækkert bagværk med sund fornuft til alle dagens gode øjeblikke. Vores økologiske brødkurv byder på alt fra blandede morgenbrød til sandwichboller og rugbrød. Så tag et kig på vores sortiment, hvis du er på udkig efter øko-inspiration til din brødmenu. Der er både noget til dine morgenfriske kunder, de frokostglade, de snacksultne - og til dem, der blot ønsker brød med omtanke på tallerkenen. Se hele vores økologiske sortiment på schulstadbakerysolutions.dk RESTAURANT OG CAFE / / 9

10 TEMA: CSR Lido Caféen havde tidligere været engageret i sociale projekter omkring bl.a. hjemløse. Og beværtningen i det centrale Vejle sagde med det samme ja til at deltage i projektet. Cafébesøg hjælper mennesker med psykisk sygdom videre i livet AF: Carsten G. Johansen FOTO: Carsten G. Johansen Lido Caféen i Vejle er blevet det vigtigste mødested for mennesker med psykisk sygdom, som er på vej tilbage til et almindeligt liv. De ligner alle andre kunder. Gruppen, som samles ved tre stamborde under fotos af Hollywood-stjerner fra 1950 erne på Lido Caféen i Vejle fire gange om ugen, hvor de drikker kaffe og sludrer sammen. Men faktisk er det en meget speciel gruppe af mennesker, som er eller har været hårdt ramt af psykisk sygdom eksempelvis en tung depression og som er ved at kæmpe sig vej tilbage til en mere almindelig tilværelse igen. - Psykisk sygdom kan medføre isolation og ensomhed, og mange kan have svært ved at tackle sociale situationer, som vi andre anser for helt banale. Vores indledende samtaler med projektdeltagerne viste, at mange af dem havde et ønske om at kunne ud i byen og drikke en kop kaffe på en café. Derfor kom Lido Caféen ind i billedet, fortæller Lene Hoffensetz, som er lokal projektleder i Vejle Kommune. Lido Caféen havde tidligere været engageret i sociale projekter omkring bl.a. hjemløse. Og beværtningen i det centrale Vejle sagde med det samme ja til at deltage i projektet. Det har indtil videre ført til en masse positive tilbagemeldinger fra de mennesker, som var involveret i projektet. Og samtidig har Lido Caféen fået mindst 54 nye stamkunder. Desuden afvikles nogle af aktiviteterne i projektet i Lido Caféens festlokale, lige- 10 / RESTAURANT OG CAFE /

11 TEMA: CSR HVAD ER CSR? Forkortelsen står for Corporate Social Responsibility og oversættes normalt til Virksomhedens sociale ansvar. Begrebet dækker over, at en virksomhed engagerer sig i samfundsforhold miljø, sociale vilkår, arbejdsforhold, klima eller lignende som en del af sin forretningsplan. Det forretningsmæssige formål handler oftest om branding over for omverdenen eller om medarbejdernes motivation. T E C H O T E L Profilhotels er en hotelkæde med 25 hoteller fordelt over Danmark og Sverige. De bruger Picasso og YP Intelligence til at administrere og optimere salget af værelser. De bedste vælger kun det bedste! Effektivt hotelsystem med CRM og integreret restaurantsystem RING OG FÅ ET TILBUD AK Techotel A/S Sandager 8 DK-2605 Brøndby Tlf RESTAURANT OG CAFE / / 11

12 TEMA: CSR FAKTA En femtedel af alle borgere i Danmark har på et tidspunkt været berørt af psykisk sygdom. Læs mere på Projektet, som igangsattes den 1. januar 2014, er støttet af 15M-puljen under Social Børne og Integrationsministeriet. Læs mere om projektet i Vejle kommune på For yderligere info om deltagelse kontakt projektleder Charlotte Hallin, Psykiatrifonden, som forplejning til diverse aktiviteter i projektet også købes i caféen. Som alle andre kunder Rent praktisk er der ikke meget arbejde i det for Lido Caféen. De reserverer tre borde til projektdeltagerne i 4 x to timer to formiddage og to eftermiddage og lover at servere en kop gratis kaffe til de særligt inviterede gæster. Og det har udviklet sig til en hyggelig, tilbagevendende begivenhed for både personale og gæster. - Vi er jo vant til at tage godt imod mennesker. Samtidig giver det en god følelse for både medarbejderne og mig selv, hvis vi kan bringe dem en lille smule videre med det, de kæmper imod, lyder det fra Lido Caféens bestyrer Søren Lymard. Mange af projektdeltagerne er blevet kendte ansigter i caféen også på andre tidspunkter af ugen, hvor de f.eks. kommer og spiser en frokost. Så den gratis kaffe er nok tæt på at tjene sig selv ind. Og samtidig giver projektet en del goodwill med omtale i lokalaviser og lignende. Vi skaber nogle trygge omgivelser, som gør det nemmere for dem. - De er jo fuldstændig ligesom andre kunder. Vi skal bare huske at reservere bordene til dem. Og det er jo altid positivt for en café, at de forbipasserende kan se, at der allerede sidder gæster inden for vinduerne, siger Søren Lymard. Trygge omgivelser i caféen Cafébesøgene er en del af et større 3-årigt metodeudviklingsprojekt mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune, som er bygget op efter en såkaldt peer-støtte-model, hvor det centrale er mødet med en ligesindet. Mentorerne er frivillige, som tidligere selv har haft en psykisk sygdom. De bliver matchet med såkaldte peers et begreb som dækker over de egentlige deltagere i projektet, der stadig døjer med psykisk sygdom. Mentorer og peers mødes omkring en række forskellige aktiviteter i lokalsamfundet (f.eks. strøgture eller sport), en gang om ugen eller hver anden uge i seks måneder, med mulighed for at forlænge med yderligere tre måneder. - Lignende projekter i bl.a. Storbritannien har givet gode resultater, både for peers og mentorer. Begge grupper har fået det bedre og har fået udvidet deres netværk. De indledende resultater i Vejle indikerer, at det samme gør sig gældende her, fortæller Charlotte Hallin, projektleder i Psykiatrifonden. - Det betyder meget for denne gruppe, at de kan samles i en helt almindelig hverdagssammenhæng som f.eks. på en café. Vi skaber nogle trygge omgivelser, som gør det nemmere for dem, og Lido Caféen er blevet nævnt igen og igen som noget helt centralt i de evalueringer, vi modtager fra deltagerne på det første hold, der netop nu afslutter deres forløb, siger hun. Lokalt partnerskab er win-win Lido Caféen har altså fået stor betydning for nogle mennesker. Mennesker, som ikke altid har det sjovt, men som har fundet et fristed, hvor de er trygge ved at mødes, for bare at snakke og have det hyggeligt med hinanden. - Nogle af deltagerne ville under normale forhold ikke kunne overskue at bestille en kop kaffe hos personalet. Måske turde de ikke engang gå indenfor. Det gør de nu, og det er en stor succesoplevelse for dem, forklarer Charlotte Hallin. - Det lokale partnerskab er win-win: Deltagerne får udvidet deres netværk i trygge rammer, og caféen får positiv omtale og muligvis meromsætning. Vi er meget taknemmelige for, at et sted som Lido Caféen er gået ind i projektet, og vi håber at deres positive erfaringer kan få andre cafeer i andre byer til at se en mulighed. De kan jo selv definere rammerne og ligesom Lido Caféen f.eks. starte med at gå med i et tidsafgrænset projekt, siger projektlederen. 12 / RESTAURANT OG CAFE /

13 Kassesystem med alt i ét Vores komplette kassesystem FlexyPos indeholder funktioner som gavekortsystem, konkurrencer, integration til bogføring, Take Away samt online bordbestilling, der er integreret direkte med kassen. FlexyPos Fra kr. 447,- pr. måned ios app til bestillinger Intuitiv Brugervenlig Tidsbesparende Øger serviceniveau Direkte besked til køkkenet Statistikker Fuld integration med kassen Sparer løn Registrerer betalinger FlexyBox ApS Tlf.: RESTAURANT OG CAFE / / 13

14 TEMA: CSR Marie og Mette forlader gerne deres stampladser inde i caféen for at nyde fortovsserveringen i sommervarmen. LIDO CAFÉEN ER BLEVET VORES FRISTED AF: Carsten G. Johansen FOTO: Carsten G. Johansen Mette og Marie elsker at besøge caféen både når de hjælper andre med psykisk sygdom videre i tilværelsen og når de bare skal på en hyggelig tur i byen. Da Mette Føns havde det allerdårligst for nogle år siden, kunne hun ikke drømme om at tage på cafe. - Men hvis der havde eksisteret et sted som Lido Caféen dengang, ville jeg gerne have kendt til det. Sådan et frirum kunne have hjulpet mig, dengang jeg slet ikke kunne se lyset for enden af tunnelen, siger hun. Mette sidder sammen med Marie Sunesen på caféen, hvor de kommer flere gange om ugen som en del af peer-støtte-projektet under Psykiatrifonden og Vejle Kommunes socialpsykiatri. De to kvinder hører til mentor-gruppen, der har tilkæmpet sig kontrol over deres psykiske sygdom og i dag har overskud til at støtte andre, som har det værre end dem. - Faktisk taler vi ikke så meget som sygdom, når vi mødes i gruppen. Vi taler lige så meget om alt muligt andet hvad vi har lavet siden sidst, nogle aftaler at træne sammen. Og kærester! siger Marie med et smil. - Nogle gange sidder vi også bare og drikker en kop kaffe sammen. Vi kender det alle sammen, når man ikke har overskud til at sige så meget, tilføjer hun. Ingen forklaringer, kun frit samvær Efter seks måneders forløb er både Marie og Mette imponeret over, hvad der er opnået i den lille gruppe af mentorer og peers, der mødes dels to og to efter aftale og dels i samlet flok to gange om ugen på Lido Caféen. - Det er SÅ meget anderledes at mødes her end på støttecentret. Fordi vi er på en cafe, blandt andre mennesker, opstår der et frirum, hvor man ikke skal forklare noget. Man kan bare snakke frit, siger Marie. Mette tilføjer: 14 / RESTAURANT OG CAFE /

15 TEMA: CSR - Jeg er glad for, at jeg kan yde noget til nogen, som kan bruge det til noget. Men samtidig tror jeg, jeg har lært lige så meget og fået lige så meget ud af det, som min peer har. Man får meget inspiration til sit eget liv af møderne på caféen. TASTE THE FUTURE En farverig gruppe Mette modtager førtidspension, men er samtidig alenemor for to piger. Marie arbejder 15 timer om ugen på en anden cafe i Vejle. - Det betyder meget for deltagerne, at vi har fået vores kaffekort, så vi altid kan få en gratis kop kaffe eller te herinde. Men jeg tror nu, caféen tjener de penge ind igen, for vi køber jo tit et glas juice eller noget at spise. Og det er altid her, vi går hen, også når der ikke er møde, siger Marie. Begge kvinder den ene med diagnose som borderliner, den anden som bipolar (tidligere betegnet manio-depressiv, red.) sætter pris på det sociale netværk, de oplever i Lido Caféen. - Det eneste, der skiller os ud fra gæsterne ved de andre borde er, at vi jo kommer mange forskellige steder fra, og er forskellige typer i forskellige aldre. Andre gæster tænker måske over, hvad der knytter os sammen; er det en uddannelse eller en arbejdsplads, eller hvad? Men vi sætter pris på det fællesskab, vi har opdyrket, lige som alle andre, siger Marie. - Og når projektet slutter efter et halvt år, stopper jeg ikke. Jeg vil blive ved at mødes med min peer i mange år, og jeg vil blive ved at besøge Lido Caféen. Det er helt sikkert, siger Mette. 10 TRADE SHOWS IN ONE Deres billet til Food & Beverage-universet Præsenteret i en imponerende palette: De internationale innovationer og trends i branchen. Anuga er den vigtigste og største fødevaremesse i verden og imponerer enhver også i 2015 præsenteres en bred palette af internationale udstillere. De ti fagmesser i Anuga forener målrettet udstillernes og de besøgendes interesser. Glæd Dem til de attraktive aftenarrangementer, det inspirerende rammeprogram og innovative trends. Køln, Det er SÅ meget anderledes at mødes her end på støttecentret. Fordi vi er på en cafe, blandt andre mennesker, opstår der et frirum, hvor man ikke skal forklare noget. Køb adgangskortet online nu og spar op til 44 %: Intermess ApS Radhusvej Charlottenlund Tel Fax x224mm_DK_Anuga_2015_Anzeige_Allgemein_DRC_Restaurant_Cefe.indd :34 RESTAURANT OG CAFE / / 15

16 TEMA: CSR Roskilde Festival omsætter hvert år for ca. 300 mio. kroner. Overskuddet i 2015 ligger mellem 15 og 18 mio. kroner (det endelige regnskab er endnu ikke klar). Hele festivalens overskud doneres til almennyttige, velgørende og humanitære formål. SOCIALT ANSVAR ER SØD MUSIK FOR FESTIVALGÆSTER AF: Carsten G. Johansen FOTO: Martin Kaufmann, Roskilde Festival At satse på økologi og reduceret madspild er en omkostning for Roskilde Festival men samtidig en god forretning, fordi gæsterne har en forventning om socialt ansvar på Dyrskuepladsen. Arbejde med CSR forbindes ofte med en virksomheds branding en del af imageplejen over for særlige målgrupper eller den brede offentlighed generelt. Men for Roskilde Festival er CSR en del af organisationens DNA. En integreret del af dens eksistensgrundlag. - Det har altid været en del af Roskilde Festivals bagvedliggende formål, siden festivalen blev stiftet. Vi kalder det ikke CSR, men RSR Roskilde Social Responsibility. På den måde vil vi gerne signalere, at socialt ansvar betyder noget særligt for os, siger festivalens talskvinde Christina Bilde. Senest har RSR-strategien ført til en ambitiøs satsning på økologi hos Danmarks suverænt største festival. Målsætningen, som blev vedtaget i 2014, siger at i 2017 skal 90% af de råvarer, der bruges på tværs af alle boder, være økologiske. I 2014 var andelen allerede oppe på 40% i Roskilde Festivals mad- og drikkeboder bl.a. i kraft af en regel om, at al mælk, smør, ost, yoghurt, kaffe, dåsetomater, ris, pasta og vin skulle være økologisk. 16 / RESTAURANT OG CAFE /

17 TEMA: CSR Andelen af økologi i 2015 er steget, men den er endnu ikke opgjort. Det gøres i de kommende måneder på baggrund af det økologiske regnskab, alle de ca. 150 boder skal aflægge endnu et nyt tiltag fra festivalledelsen. - Madboderne har taget godt imod de økologiske ideer, selvom det naturligvis giver dem nogle udfordringer. Derfor tilbyder vi dem også kurser i omlægning til økologi i samarbejde med Københavns Madhus, som er vores partner i oprettelsen af festivalens nye økologiske madbod, siger Christina Bilde. Ambitioner hånd i hånd med publikums forventninger Når Roskilde Festival har valgt at arbejde strategisk med forbedring af madboder, hænger det dels sammen med festivalens store, gastronomiske ambitioner om at udvikle event-mad/eventbespisning til at være mere end den junkfood, som præger stort set alle andre større festivaller ude i verden. Den anden vigtige årsag er, at madproduktion er en af de største klima-belastninger på verdensplan. - Vores publikum har forventninger til os som non-profit-organisation, og de er klar til at holde os fast på de værdier, vi har lovet af sigte efter. Vi kunne måske godt skabe et større overskud, som blev givet til gode formål, hvis vi var ligeglade med madspild og miljø. Men det er ikke, hvad vi ønsker eller hvad vores deltagere forventer af os, understreger Christina Bilde. Nye markedsanalyser bakker op om, at Roskilde Festivals tilgang er den helt rigtige i forhold til kundernes interesser: Unge mennesker er i dag den befolkningsgruppe, som går mest op i økologi og bæredygtighed. Desuden har festivalen selv undersøgt, om der er en sammenhæng mellem bodernes økologiprocent og deres evne til at tjene penge. Der kunne ikke påvises nogen sammenhæng. De økologisk drevne boder har altså lige så gode muligheder for at skabe overskud som de havde, før de omlagde. Og uden at de behøver at hæve deres priser. - Det handler bl.a. om den måde, man organiserer arbejdsgangene på i boderne. Der er virkelig store penge at spare, og samtidig kan man forebygge madspild. Så vi er rigtig glade, når vi kan hjælpe boderne med at udvikle sig på dette punkt, siger Christina Bilde. Foreningen Stop Spild af Mad er en af Roskilde Festivals samarbejdspartnere. Festivalen har også strategiske samarbejder med virksomheder som Hansen Is, Peter Larsen Kaffe, Naturmælk og JuicOrganic, der har eneret på leverance af økologisk is, kaffe, mejerivarer og juice/saft på festivalen. Nøglen til succes Design & rådgivning mere end 30 års erfaring Specialinventar produktion og udvikling PRISBELØNNET INDSATS IMOD MADSPILD I januar modtog Roskilde Festival og initiativet Stop Spild af Mad prisen Green Operations Awards ved European Festival Awards af nogle kaldt for festivalbranchens Oscar-uddeling. Roskilde Festival og Stop Spild Af Mad modtog prisen for indsatsen mod madspild under festivalen 2014, hvor man i løbet af 12 dage indsamlede 27,5 tons mad og omdannede det til måltider, der efterfølgende blev uddelt på herberger. Sammen med Det Runde Bord samlede Roskilde Festival flere tons madspild fra boderne i år og tryllede det om til færdigretter for socialt udsatte. Foreningen Det Runde Bord udspringer af Initiativet Stop Spild AF Mad og er en slags task force, når det gælder om indsamling af overskudsmad ved festivaler og andre store events. MØBEL KATALOG Møbelprogram stort udvalg Se alle produkter online nu Rune Design A/S Rude Havvej 105 DK 8300 Odder Tel RESTAURANT OG CAFE / / 17

18 BRANCHENYT VERDEN A LA CARTE AF: Redaktionen To restauranter i flammer Sidst i juni måned udbrød brand på den japanskfranske fusionsrestaurant Umami i København. Ingen var til stede ved brandens opståen, og heldigvis er ingen personskade sket. Til gengæld er der sket omfattende materiel skade, oplyser Københavns Politi. Det stadig er uvist hvordan branden opstod. Tidligere i juni var den historiske æggekage-restaurant Carlslund ved Odense brændt ned. Det næsten 150 år gamle bindingsværkshus i Fruens Bøge blev slemt beskadiget ved branden, og det er endnu uvist, om forsikringssummen rækker til en genopbygning. Poltiet har konkluderet, at der var tale om en påsat brand, og man har efterlyst hjælp fra offentligheden til at kaste lys over, præcis hvor, hvornår og hvordan branden opstod. KORSBÆK DÆKKER OVER LANDETS STØRSTE KØKKEN Restaurant Korsbæk på Bakken har fået en flyvende start i løbet af foråret 2015, hvor rigtig mange gæster har lagt vejen omkring de genskabte lokaler fra hele Danmarks yndlings TV-serie. Korsbæk på Bakken dækker over en større vifte at gastronomiske tilbud i Jernbane Restauranten, Postgaarden, Lauras Køkken, Hos Varnæs og Katrines Gaard som dog alle har det til fælles, at de respekterer den gældende kulinariske smag i1930 ernes og 1940 ernes Danmark. Det hele er dog ikke kun nostalgi og gode gamle dage. Korsbæk på Bakken dækker over landets største restaurationskøkken, som kan levere til 500 frokostgæster samme dag eller til i alt gæster fra morgen til aften. BARESSO ER NU PÅ TYSKE HÆNDER Barresso Coffee A/S har i starten af juni modtaget ny kapital fra den privatejede, globale investeringsvirksomhed JAB Holding Co. De nye ejere, hvis speciale er forbrugsvarer og premium brands, vil fortsat videreudvikle Baresso med ønsket om at tilbyde den bedste specialkaffe i Danmark. Grundlægger og administrerende direktør Kenneth P. Luciani og resten af ledelsen fortsætter som hidtil. Kenneth P. Luciani startede Baresso Coffee i 1999 fordi han, hjemvendt efter 20 år i udlandet, savnede et sted at købe specialkaffe. Virksomheden har i dag 47 butikker. Bøfrestauranter med mere og mindre succes Jensen s Bøfhus skrabede i 2014 bunden med et underskud på 30 mio. kroner En af årsagerne har sit ophav i navnestriden med restaurantkæden Jensens Fiskerestaurant. Jensen s Bøfhus vandt striden, da Højesteret gav restauranten medhold i at den voksende fiskerestaurantskæde lukrerede på bøfhusets brand. Sagen medførte en kundeboykot af Jensen s Bøfhus, og dermed faldende omsætning, forklarer ejer og grundlægger Palle Skov Jensen. Der findes 34 filialer af kæden. Herimod går det godt for en anden bøfrestaurantkæde, nemlig A Hereford Beefstouw. Overskuddet fra 2014 ligger på 14 mio. kroner, en stigning på 4 mio. kroner i forhold til året før. Administrerende direktør Lars Damgaard siger, at virksomheden er klar til at investere i nyt og undersøger både markedet i indog udland. Kæden har 15 filialer. 18 / RESTAURANT OG CAFE /

19 MAD OG DRIKKE MADSPILD REDUCERET MED 4,4 MIA. KRONER AF: Carsten G. Johansen FOTO: Colourbox Forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad har netop fejret sin 7 års fødselsdag. Og den frivillige organisation kan være stolt af sine resultater i de første syv år. Ifølge en beregning fra Landbrug og Fødevarer er Danmarks madspil i løbet af de seneste fem år reduceret med mere end 25%. I 2010 smed danskerne madvarer ud for 16 mia. kroner om året (inkl. moms og afgifter), mens det tilsvarende tal i dag ligger på 11,6 mia. kroner. Altså en årlig reduktion af madspild til en værdi af 4,4 mia. kroner ca. en tiendedel af den samlede pris for Femern-forbindelsen eller den samme værdi, som fodboldklubben Real Madrids samlede trup blev vurderet til i 2014 efter VM i Brasilien sidste år. SKAGEN SMEDE SERVICE... Menykortholder i rustfri stål er et kvalitetsbevidst og serviceminded firma der leverer kvalitetsarbejde i rustfrit stål, aluminium og smedejern til industrien, restaurationbranchen o.a. Derudover er vi lagerførende i snekkegear og motorer op til 1,5 kw. fra Brammer. NYT NYT Følg os på Facebook: Bålfad kr. + moms Havnevagtvej Skagen RESTAURANT OG CAFE / / 19

20 RÅDGIVNING Din samarbejdspartner når der skal indrettes. Lyon Klapbord Vi producerer alle typer diske Ida Emma Konsulentbesøg i hele landet DET KAN NYTTE AT KÆMPE! Bænke m/ læder fra 2375,- pr. m. Priserne er excl. moms Tel Mulighed for finansiering AF: Allan Stohn, advokat FOTO: Colourbox Restauratør opnåede lejenedsættelse på trods af lejekontraktens bestemmelse om, at lejen ikke kunne nedsættes. Det kan nytte at kæmpe! Restauratør opnåede lejenedsættelse på trods af lejekontraktens bestemmelse om, at lejen ikke kunne nedsættes. Den 15. januar 2015 afsagde Østre Landsret dom, hvormed en restauratør for sit lejemål i hjertet af København opnåede en årlig lejenedsættelse på næsten 40% fra ca kroner til kroner med tilbagevirkende kraft fra sommeren Samtidig blev udlejeren pålagt at betale sagsomkostninger til restauratøren med mere end kroner, udover renter fra 2012 af den nedsatte leje. Byretten var nået til det modsatte resultat, og den ændrede dom betød en økonomisk gevinst for lejeren på omkring 1 mio. kr. her og nu, foruden en årlig, fremtidig lejenedsættelse. Urimelige aftaler Problemet i sagen var, at lejeren havde skrevet under på, at lejen ikke kunne nedsættes, men kun forhøjes. Denne del af aftalen i lejekontrakten tilsidesatte Landsretten, fordi der er en særlig adgang i erhvervslejeloven om urimelige aftaler. Det er første gang, en erhvervslejer har opnået medhold i, at han på trods af en underskreven lejeaftale med afkald på lejenedsættelse alligevel kan gennemføre kravet. Udlejers advokat forsøgte at indbringe sagen for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet har netop afslået begæringen. Landsretsdommen er derfor endelig. 20 / RESTAURANT OG CAFE /

Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne

Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne Branchens mest læste magasin / 75. årgang TEMA: Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne 01 JANUAR 2014 FOKUS: DRC STARTER NYT UDDANNELSESAKADEMI Læs side 20 DEBAT FOKUS MAD À LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME

Læs mere

PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne

PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne Branchens mest læste magasin / 73. årgang PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne LÆs Leder side 3 04 JUNI 2012 fokus: manden, der gjorde sig fortjent til en fadøl Læs side 6 debat fokus

Læs mere

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud.

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud. Branchens mest læste magasin / 74. årgang Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige Læs side 12 03 April 2013 Fokus: Uddannelse Iværksættere vender underskud til overskud. Læs side

Læs mere

Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14

Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14 Branchens mest læste magasin / 71. årgang Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14 07 oktober 2010 FOKUS: Ffradrag på forretningsfrokosten på vej? Læs mere på side 6 debat fokus

Læs mere

en tidslomme i præstø

en tidslomme i præstø Branchens mest læste magasin / 72. årgang DRC kom forbi en tidslomme i præstø læs side 30 06 september 2011 FOKUS: slaget om udeservering i Århus Læs side 6 og 32 debat fokus mad a la carte produktnyt

Læs mere

SAGER, DER NAGER. FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME:

SAGER, DER NAGER. FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME: Branchens mest læste magasin / 71. årgang 02 MARTS 2010 FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME: SAGER, DER NAGER DEBAT FOKUS MAD A LA CARTE

Læs mere

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 :: #10 :: November 2012 :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset fødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Tabu om amning. Sager, der nager: læs side 20. på barer truet af ny lovgivning. debat fokus mad a la carte produktnyt klumme branchejura

Tabu om amning. Sager, der nager: læs side 20. på barer truet af ny lovgivning. debat fokus mad a la carte produktnyt klumme branchejura Branchens mest læste magasin / 72. årgang 07 oktober 2011 FOKUS: Spilleautomater på barer truet af ny lovgivning Læs side 6 Sager, der nager: Tabu om amning på restaurant? læs side 20 debat fokus mad a

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 TEMA KUNST OG KULTUR T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 4 TEATER UDEN AUTOPILOT 04 Teater Katapult laver teater man kan tænke over

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

sluk tørsten Bornholms gastronomi i superligaen svinkløv BadeHOteL Lise emborg har lavet en tidslomme

sluk tørsten Bornholms gastronomi i superligaen svinkløv BadeHOteL Lise emborg har lavet en tidslomme Bornholms gastronomi i superligaen svinkløv BadeHOteL Lise emborg har lavet en tidslomme sluk tørsten Cocktails uden alkohol og andre læskende sommerdrikke FORLYSTELSESPARKER SKABER VÆKST FÅRUP SOMMERLAND

Læs mere

Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter

Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter TEMA: INTERNETHANDEL - OG NY INSPIRATION TIL MAD UD AF HUSET NR. 10 :: NOVEMBER 2013 fødevaremagasinet Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter :: SE SIDE 6 :: NYT FRA SPECIALFØDEVAREHANDELEN DETAIL PRODUCENTER

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere