For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud"

Transkript

1 En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud

2 Sæt fokus på det sociale engagement det er vejen til god arbejdskraft Vejen til gode medarbejdere handler i dag om meget andet end stillingsannoncer. Det handler om at forebygge, at medarbejdere bliver slidt ned eller kommer til skade. Det handler om at fastholde medarbejdere, der bliver langvarigt syge eller har personlige kriser. Og det handler om at rekruttere bredt og opbygge en arbejdsplads, hvor der er plads til alle også medarbejdere, der måske ikke kan løse opgaverne 100 procent fra dag ét. Det Sociale Indeks er et værktøj, som I kan bruge til at skabe en god dialog mellem medarbejderne og ledelsen om, hvordan jeres virksomhed bør tackle sit sociale engagement. Er I gode til at tage hånd om medarbejdere, som er sygemeldte gennem længere tid? Og er I gode til at rekruttere medarbejdere, som længe har stået uden for arbejdsmarkedet? Eller er der plads til forbedringer? Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge Det Sociale Indeks og det tilhørende logo. Det er sund fornuft for alle virksomheder at udvise socialt engagement for trivsel er styrke. God dialog og arbejdslyst! Inger Støjberg Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Side 2 På bagsiden kan du læse mere om Det Sociale Indeks.

3 Derfor arbejder SPT med Det Sociale Indeks SPT er brancheorganisation for producenter og leverandører af vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske produkter samt personlige plejemidler. En af vores vigtigste opgaver er at sikre vores medlemmer de bedste betingelser for at udvikle sig som sunde og moderne virksomheder. Mange af vores medlemmer har en stor interesse i at skabe et rummeligt og socialt arbejdsmiljø. For så bliver det lettere at tiltrække og fastholde den ønskede arbejdskraft. Men hvordan gør man det? En god start er at bruge Det Sociale Indeks, som Beskæftigelsesministeriet står bag. Det har gentagne gange vist sig at være et effektivt dialogværktøj, som både ledelse og medarbejdere kan forholde sig til. Derfor har vi nu valgt at tilbyde det til vores medlemmer. Om SPT SPT er brancheorganisationen for omkring 100 danske og interna tionale producenter og leverandører af vaske- og rengøringsmidler, kos me tiske produkter samt person lige plejemidler til det danske marked. Mere information om SPT, og hvilke medlemsvirksomheder, der er tilsluttet Det Sociale Indeks findes på Ved at introducere Det Sociale Indeks på brancheniveau hjælper vi ikke alene vores medlemmer med at skyde genvej til et bedre arbejdsmiljø og øget medarbejdertilfredshed. Vi skaber også et helt nyt forum for ud veksling af erfaringer med, hvordan man skaber et godt og socialt arbejdsmiljø. I denne brochure kan du læse om de erfaringer, som medarbejdere i fire af vores medlemsvirksomheder har med at bruge Det Sociale Indeks. De fire talspersoner arbejder til daglig med vidt forskellige opgaver, men de er enige om én ting: Det Sociale Indeks er vejen til bedre trivsel på arbejdspladsen. Kim Michael Christiansen Direktør SPT Kim Michael Christiansen Side 3

4 Satsning med gevinst Det Sociale Indeks var med til at skabe øget fortrolighed på tværs af vores organisation. Martin Arvidsen Da vi gennem SPT fik kendskab til Det Sociale Indeks, stod Ecolab Danmark midt i en stor og krævende omstruktureringsproces. Vores vurdering var, at værktøjet havde et stort potentiale, når det kom til at få medarbejderne godt gennem omstruktureringen. Vi valgte derfor at satse en del af vores ressourcer på udvikling af organisationens sociale arbejdsmiljø ved hjælp af indekset. I en gruppe, der repræsenterede hele virksomheden, diskuterede vi indeksets udsagn grundigt. Det skabte en øget fortrolighed på tværs af afdelingerne også til at diskutere ansvarlig håndtering af de medarbejdere, som desværre måtte forlade os på grund af udflytningen af fabrik og lager fra Valby i Set i bakspejlet var introduktionen af Det Sociale Indeks lidt af en satsning i netop dét år, da hele organisationen gennemgik en massiv forandringsproces. Men jeg er glad for, at vi tog chancen. Især fordi det gav vores ledergruppe værdifuld indsigt i hvilke indsatsområder, der skulle fokuseres på i skabelsen af den fremtidige organisation og de tilhørende tilbud til vores medarbejdere. Det viste sig ret hurtigt, at Det Sociale Indeks ikke var en ekstra arbejdsopgave, som kostede HR mange ressourcer at introducere og administrere. Det var derimod et effektivt værktøj, der gjorde os i stand til at håndtere områder, som med fordel kunne ensrettes og kommunikeres ud til fordel for såvel medarbejdertrivsel og branding. Indekset har hjulpet os med at stille skarpt på væsentlige beslutninger i en brydningstid, og har været et godt afsæt for mere bevidsthed om virksomhedens sociale ansvarlighed gennem sponsorater og på de indre linjer sundhed gennem en ny og bedre frugt- og madordning i kantinen. Vi planlægger at følge op på arbejdet med Det Sociale Indeks ved at gentage processen i 2009, hvor den større opmærksomhed omkring vores sociale engagement både internt og eksternt -forhåbentligt kan spores. Alt sammen væsentlige tiltag i en tid, hvor medarbejderpleje, også som konkurrenceparameter, er vigtigere end nogensinde. Martin Arvidsen HR chef Ecolab A/S Side 4

5 Klar tale med Det Sociale Indeks Når man har travlt med praktiske opgaver i det daglige, kan man ikke følge med i alt, hvad der ellers foregår i virksomheden. Så da alle medarbejdere i Knud E. Dan blev kaldt til møde om socialt ansvar, vidste nogen mere om det end andre. Det kom vi dog hurtigt ud over, fordi vi brugte Det Sociale Indeks. I stedet for at diskutere op ad stolper og ned ad vægge startede vi fra en ende af med at vurdere indeksets 18 udsagn. Det betød, at vi alle ret hurtigt blev sporet ind på, hvad socialt ansvar på arbejdspladsen egentlig handler om. Vi kunne godt blive enige om nogle af indeksets udsagn. Andre var vi ikke enige om. Men det viste sig, at uenighederne ofte opstod på grund af manglende information. Folk var ikke klar over, hvilke tiltag virksomheden havde gennemført på de forskellige områder. På mødet fik ledelsen lejlighed til at fortælle om, hvad der var gjort for at øge den sociale indsats, og hvad de mener socialt ansvar betyder. Medarbejderne fik til gengæld mulighed for at komme med deres mening om de store linjer. Jeg synes, at tiden til mødet var rigtigt godt givet ud især fordi vi hurtigt kom frem til sagens kerne. Siden mødet har vi udvidet vores personalehåndbog. Blandt andet om langtidssygdom og stress. Vi har også udvidet vores arbejdspladsvurdering med et punkt om forebyggelse af arbejdsskader, og lavet en del ændringer af vores hjemmeside. Steen Christensen Produktionsmedarbejder Knud E. Dan A/S Tiden til mødet var rigtig godt givet ud - især fordi vi hurtigt kom frem til sagens kerne. Steen Christensen Side 5

6 Struktur på de bløde værdier Personligt betragter jeg arbejdet med Det Sociale Indeks som en særdeles positiv oplevelse. Jan Knygle I Clean Care har vi valgt at arbejde med Det Sociale Indeks, fordi det skaber struktur på et område, som vi ellers skulle håndtere ad hoc. Det betyder, at vi nu kan arbejde mere målrettet med udvikling af vores sociale miljø og engagement i virksomheden. I en service- og rådgivningsvirksomhed som Clean Care vil medarbejderne altid være den vigtigste ressource. Derfor skal alle have en følelse af at blive hørt og respekteret. Det er dén følelse, der knytter os sammen, så vi skaber en stærk organisation. Den følelse opnår vi kun, hvis virksomhedens sociale indsats er synlig og 100 procent reel. Det nytter ikke noget at udarbejde en masse forkromede målsætninger, hvis de ikke har nogen konsekvenser for det daglige arbejde. Det Sociale Indeks har hjulpet os med at forankre vores sociale ambitioner i hverdagen. Det har været vores køreplan, tjekliste og en stor inspirationskilde. Vi indførte Det Sociale Indeks, som et arrangement for alle medarbejdere og med en ekstern HR-konsulent som tovholder. Den fælles dialog skabte mange ændringer. Fx øget fokus på efteruddannelse, hjælp til rygestop, rådgivning fra en ergoterapeut, en klar seniorpolitik og flere individuelle samtaler med hver medarbejder i årets løb. Personligt betragter jeg arbejdet med Det Sociale Indeks, som en særdeles positiv oplevelse. Jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at det har forstærket Clean Cares position hos kunderne. Simpelthen fordi vi er i stand til at mønstre endnu større engagement og indlevelse i deres behov og situation. Jan Knygle Administrerende direktør Clean Care A/S Side 6

7 Se tingene fra en ny vinkel I JohnsonDiversey har vi tradition for at udvise social ansvarlighed. Til hverdag har vi en åben og uformel omgangsform, hvor vi kan tale frit med hinanden. Men det var alligevel en fordel for os at bruge Det Sociale Indeks. Det fik os til at gå dybere ind i vigtige diskussioner, og se vores sociale udfordringer i et nyt perspektiv. En del af vores sociale ansvarlighed handler om at give ekstra støtte til kriseeller sygdomsramte medarbejdere. Men af hensyn til privatlivets fred kan vi ikke altid informere bredt om disse sager over for resten af virksomheden. Derfor er det vigtigt, at alle i stedet kender og tror på vores sociale grundholdninger. Dem vil vi derfor være endnu bedre til at kommunikere i JohnsonDiversey. Vi fokuserer også på fastholdelse af gode medarbejdere, mindre sygefravær og uddannelse. Talrige holdningsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger viser, at vi allerede har opnået gode resultater. Men de peger også på områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Det er vigtigt, at vores sociale mål er en integreret del af virksomhedens overordnede mål, da det skaber bedre opfølgning på resultaterne. Det Sociale Indeks hjalp os med at opstille vores sociale målsætninger på en klar og præcis måde, så de nu er en naturlig del af virksomhedens daglige drift. Ina Rasmussen Kvalitets- og sikkerhedschef JohnsonDiversey Denmark Det Sociale Indeks hjalp os med at opstille vores målsætninger klart og præcist. Ina Rasmussen Side 7

8 For mere information, kontakt: Sekretariatet for Det Sociale Indeks c/o PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Telefon: Det Sociale Indeks fordi trivsel skaber overskud Det Sociale Indeks er et ledelsesbaseret dialogværktøj, der er bygget op omkring 18 udsagn, som kortlægger og skaber overblik over trivsel og socialt engagement på arbejdspladsen. Værktøjet fokuserer især på forebyggelse, fastholdelse og rekruttering. Det er f.eks. udsagn som: XX Vi har et godt, sikkert arbejdsmiljø og forebygger arbejdsskader og nedslidning XX Vi har et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen XX Vi har god balance mellem privatliv og arbejde XX Vi viser udadtil, at vi er en socialt engageret virksomhed. Et repræsentativt udsnit af ledelsen og medarbejderne tager stilling til de 18 udsagn og diskuterer på et konsensusmøde, i hvilken grad virksomheden lever op til de 18 udsagn. Der opsamles forslag til forbedringer, der kan omsættes til en handlingsplan og iværksættes af ledelsen. Fordi processen gentages minimum hvert andet år kan værktøjet skabe grundlag for benchmark. Værktøjet er desuden velegnet i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV). Resultaterne ved arbejdet med Det Sociale Indeks varierer med indsatsen og kan for eksempel være: XX Et overblik over udviklingen i virksomhedens trivsel og sociale arbejdsmiljø XX En kortlægning af behov for nye indsatsområder og skærpelse af eksisterende XX En fælles forståelse af virksomhedens trivsel og sociale engagement. Det Sociale Indeks er et initiativ under Beskæftigelsesministeriet, og værktøjet er gratis at benytte. Sekretariatet for Det Sociale Indeks tilbyder følgende serviceydelser: XX Tilslutningsordning med underskrevet certifikat fra ministeren XX Profilering af tilsluttede virksomheder XX Vejledning til, hvordan man kommer godt i gang XX Konsulentordning, med tilknyttede konsulenter, som kan hjælpe med råd og vejledning. Download værktøjet og få mere information på PricewaterhouseCoopers M&C

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere