Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet"

Transkript

1 Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet

2 Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Enemærke & Petersen A/S arkiv, Michelle Hansen, Ulrik Samsøe Figen, NCC A/S arkiv, Claus Sjödin, G. Tscherning A/S arkiv, Ricky John Molloy, VFSA.dk, Øens Murerfirma A/S arkiv, Logik og Co arkiv, Scandi Byg A/S arkiv, CG Jensen A/S arkiv, euro-sten as arkiv Dato: August

3 Indhold 4 Byggeriet arbejder med samfundsansvar Medarbejdere og arbejdsmiljø 6 Hoffmann A/S 8 NCC A/S 10 Enemærke & Petersen A/S 12 Enemærke & Petersen A/S 14 HUJ A/S 18 Altan.dk 18 G. Tscherning A/S 20 HHM A/S FA Stillads 24 Øens Murerfirma A/S Bedre kommunikation og formidling 26 G. Tscherning A/S 28 Logik og Co 30 Egerbyg Miljø og klima 32 Scandi Byg A/S 34 CG Jensen A/S 36 Barslund A/S 38 Centrum Pæle 40 J. Jensen Leverandører Vil du vide mere? Vil du læse mere om CSR, så kig på: Som medlem af Dansk Byggeri kan du få rådgivning om dit arbejde med CSR. Vil du inspirere andre med dit CSR-arbejde, har du også mulighed for at medvirke som case. Kontakt vores CSR-ansvarlige for mere information: Henriette Thuen, telefon euro-sten a/s 3

4 CSR Byggeriet arbejder aktivt med samfundsansvar Byggebranchen er et af hovederhvervene i Danmark. I branchen vedligeholder og udvider vi bygninger og infrastrukturer som repræsenterer 80 % af Danmarks værdier. Det er til gavn for hele samfundet. Men også den enkelte virksomhed bidrager til at tage ansvar for en bæredygtig udvikling af landet. Industrien udvikler løbende produkter, som bidrager til lavere energiforbrug. Virksomhederne finder på nye smarte løsninger til brug af fx jordvarme, og mange forsøger at gøre byggeaffald til brugbart materiale, ved direkte genbrug eller anden genanvendelse. Der har altid været tradition for, at byggeriet har taget mange lærlinge og er gået den ekstra mil for at få udsatte grupper tilbage i samfundet. Dansk Byggeri har igen i 2014 taget temperaturen på, hvad der virkelig betyder noget for branchen, når det gælder samfundsansvar. Det viser sig, at 79 % af de adspurgte i undersøgelsen arbejder med 3 eller flere områder inden for CSR. De absolutte topscorer, for hvad virksomhederne ser som det vigtigste indenfor samfundsansvar i 2014, er: Arbejdsmiljø Forhold til kunderne ANTAL OMRÅDER HVOR VIRKSOMHEDEN HAR IGANGSAT SAMFUNDSANSVARLIGE AKTIVITETER 5 % Vi regner med at blive arbejdsmiljøcertificeret i februar Anonymt svar fra undersøgelsen 30 % 15 % 1 Område 2 Områder Indenfor arbejdsmiljøet, er det særligt arbejdsmiljøpolitik og efteruddannelse, som virksomhederne beskæftiger sig 3 Områder med. Men vi kan desværre også konstatere, at omkring 20 % 30 % 4 Områder 5 Områder 15 % ikke har nogen aktiviteter på området. Det hænger selvfølgelig sammen med, at mange af vores medlemmer er enkeltmandsforetagender, og som en udtrykker det: "Jeg har et enmandsfirma ingen ansatte, så det er jo ikke vildt store opgaver, jeg påtager mig. Jeg gør, hvad jeg kan for at passe på miljøet m.v." 4

5 Flere tager ansvar Igennem de sidste fem år har vi i Dansk Byggeri arbejdet aktivt med forretningsdrevet CSR i virksomhederne. Arbejdet skal bidrage positivt til bundlinjen direkte eller indirekte. Det er derfor også glædeligt, at se at andelen af de, der aktivt arbejder med deres leverandører, er øget med 30 procentpoint fra Det er især krav til ordentlige arbejdsforhold og miljø, der er primære fokusområder. Måske et mæthedspunkt Vores undersøgelse viser også, at hovedparten af de adspurgte mener, at de har nået et fornuftigt niveau og ikke forventer at sætte nye tiltag i gang. Men jeg vil nu alligevel opfordre til, at virksomheden løbende kigger på bæredygtighed og samfundsansvar, måske ved at lade sig inspirere af hvad kolleger i branchen har gjort. Den største succes må være, at jeg kan se, at det fastholder en god stab af medarbejdere, og vores sygeprocent er meget lav. Samtidig har vi mange kunder, som kommer igen. Vi har samlet en række cases, som kan inspirere til det videre arbejde med CSR. - Anonymt svar fra undersøgelsen Der er naturligvis forskellige årsager til, at virksomhederne arbejder med samfundsansvar, men en øget andel siger, at det er: en konkurrencemæssig fordel Henriette Thuen Afdelingschef i Dansk Byggeri De to øvrige højdespringere er: Virksomhedens omdømme At tiltrække og fastholde medarbejdere Jeg har lyst til og ser det som min opgave at hjælpe unge mennesker, som er kommet skidt fra start. - Anonymt svar fra undersøgelsen 5

6 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Sikkerhed på byggepladsen Konkrete initiativer og klare regler om arbejdsmiljø nedbringer antallet af arbejdsulykker og sænker sygefraværet Målet Entreprenørfirmaet Hoffmann A/S ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker på deres byggepladser. Vejen til målet For at nå målet, sætter Hoffmann tilbage i 2005 ekstra fokus på sikkerheden på byggepladserne. Planlægning, koordinering, oprydning, personlige værnemidler og kurser i sikkerhed bliver sat på dagsordenen. ved valg af værktøj og arbejdsmetoder, ligesom planlægning og styring af byggeprojektet prioriteres højt. Heri ligger for eksempel, at tidsplaner, der kan true sikkerheden, ikke accepteres. På samme måde bliver arbejdsforhold som ordentlige lysforhold og orden på pladsen prioriteret højt, og er der brug for lift, rækværk, kørevej mv., skal det bevilges med det samme. Den målrettede indsats omfatter først og fremmest et konstant ledelsesfokus på sikkerheden på byggepladserne. Konkrete initiativer i forhold til medarbejderne er bl.a.: Afholdelse af orienteringssamtale med nye medarbejdere om holdningen til sikkerhed Seminarer for alle medarbejdere om arbejdsmiljø og sikkerhed Udlevering af sikkerhedstaske til alle medarbejdere med værnemidler og instrukser I forhold til byggearbejdet skal alle parter før hvert byggeprojekt drøfte, hvad der kan gøres for sikkerheden. Det betyder for eksempel, at sikkerheden er førsteprioritet Resultatet Det øgede fokus på sikkerhed gør, at Hoffmann ikke har nogen arbejdsskader i Derudover falder sygefraværet på et år fra 3,5 % til 2,4 %. Tal fra august 2009 viser, at Hoffmanns fortsatte store fokus på arbejdsmiljø har medført, at antallet af skader pr. 1 million arbejdstimer er faldet yderligere fra 9 til 7 ulykker pr. million arbejdstimer. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på ca. 30 ulykker pr. million arbejdstimer. Hoffmanns sygefravær er i august 2009 på 2,1 %, hvilket er et meget lavt niveau for markedet. 2 6

7 Hoffmann A/S 7

8 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Fælleskantine og fællesmøder Ny byggepladsindretning med fælleskantine og fællesmøder skaber grundlag for bedre samarbejde Målet Under opførelsen af Bellahøj Bad i 2008 ønsker NCC at fjerne de mange enkeltskure på byggepladsen og i stedet få etableret en fælleskantine, hvor alle medarbejdere kan spise sammen og holde fællesmøder. Vejen til målet Hos NCC har man erfaret, at en fælleskantine skal tænkes ind fra starten og budgetteres i planlægningen af byggepladsen. Det behøver ikke være nogen dyr løsning. Der er mange muligheder. Det handler blot om at være kreativ. Fx kan man placere skurene, så de står i en hesteskoform og danner et fællesrum i midten, som færdiggøres med gulv, loft og ydervæg. NCC har også erfaret, at den nye indretning kan være uvant for nogle af medarbejderne, som bedre kan lide det mindre skur. Men overordnet set har erfaringerne været, at der klart er flere fordele end ulemper ved den nye form for indretning på byggepladsen. I forhold til fællesmøderne har man blandt andet lært: At det er vigtigt, at møderne styres, så de bliver korte og vedkommende At der skal sættes tovholdere på de enkelte problemer At byggeledelsen skal sørge for at kommunikere ligeværdigt, ikke oppefra og ned At det tager tid at lære at bruge fællesmøderne, og at der derfor kan være stor tavshed i starten Resultatet Fordelene ved den nye indretning på byggepladsen ved Bellahøj Bad viser sig ved, at medarbejderne er glade for at sidde sammen med andre sjak. Derudover er der mere lyst, venligt og ryddeligt og man kommer nemmere til at tale med flere. Med hensyn til fællesmøderne oplever man, at de giver luft, at alt kan tages op og at flere problemer derfor løses. Alt sammen ting, der bidrager til en bedre kommunikation og et bedre samarbejde på byggepladsen. 2 8

9 NCC A/S 9

10 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Uddannelse i Tanzania Igennem samarbejde med Danmission hjælper Enemærke & Petersen A/S 12 unge i Tanzania med at få en håndværkeruddannelse Målet Enemærke & Petersen A/S har et ønske om at støtte samfundsansvarlige aktiviteter, der stemmer overens med virksomhedens værdier. Derfor vil virksomheden hjælpe 12 unge personer med at få en håndværkeruddannelse i Tanzania. Vejen til målet Enemærke & Petersen har i flere år haft en passiv fond, der donerer penge til velgørende formål. Men virksomheden beslutter at opprioritere donationerne til projekter, der har til formål at give mennesker i udviklingslande en håndværkeruddannelse. Det vælger Enemærke & Petersen at gøre, fordi det har en bedre sammenhæng med virksomhedens faglige kompetencer, værdi og ansvarlighed. Igennem Danmission får Enemærke & Petersen kontakt til en teknisk skole i Tanzania, der lever op til nogle krav, som de selv har formuleret. Virksomheden finder det vigtigt, at den tekniske skole efterlever kravene, fordi de betaler for 12 unge personers udgifter i forbindelse med at tage en håndværkeruddannelse. Enemærke & Petersen kræver, at: Uddannelsen er statslig godkendt Uddannelsen skal have eksisteret i et par år og skal gøre det mange år fremover Skolen skal undervise i fag, som Enemærke & Petersen selv beskæftiger sig med, hvilket eksempelvis er murer- og tømrerarbejde Resultatet Fra 2010 til 2012 har Enemærke & Petersen økonomisk støttet 12 studerende i Tanzania med at få en håndværkeruddannelse, hvilket giver de studerende en mulighed for at forsørge sig selv, familien og alle dem, som håndværkerne kan hjælpe i deres erhverv. Enemærke & Petersen rejser i perioder til Tanzania, hvor de underviser på den tekniske skole og samtidig oplever, hvordan det er at være håndværker i Tanzania. Projektet viser sig at skabe stærke bånd internt hos Enemærke & Petersen, og de medarbejdere, som tager den lange rejse til Tanzania, føler, at de giver noget værdifuldt til de kommende håndværkere i Tanzania. Derudover har de tanzanianske håndværksstuderende også været på besøg i Danmark, hvor de oplever danske tekniske skoler og byggepladser. 2 10

11 Enemærke & Petersen A/S 11

12 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Fastholdelse af seniorer Inddragelse i udformning af seniorpolitik motiverede seniormedarbejdere til at blive længere i deres job. Målet Enemærke & Petersen ønsker igennem en seniorpolitik at motivere virksomhedens seniorhåndværkere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vejen til målet En undersøgelse i 2002 blandt virksomhedens funktionærer og håndværkere var startskuddet til udarbejdelsen af en seniorpolitik. Formålet var at gøre det så attraktivt som muligt for virksomhedens seniorer at fortsætte et aktivt arbejdsliv i Enemærke & Petersen. Ved at bede medarbejderne om at fortælle historier fra deres dagligdag, fandt ledelsen i Enemærke & Petersen frem til, hvilke tiltag der burde igangsættes for at give medarbejderne lyst til at blive nogle år ekstra på arbejdspladsen. De fandt frem til, at: Medarbejderne ønskede større fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider Der var et behov for at indføre årlige seniorsamtaler, og der var et behov for at holde et årligt seniorseminar, hvor alle funktionærer og håndværkere samles og diskutere deres fremtid i virksomheden Desuden blev der indført tilbud om årligt helbredstjek til medarbejdere over 45 år, samt tilskudsordning til motionscenter for alle medarbejdere. Resultatet Enemærke og Petersen oplevede, at en stor årsag til at seniorpolitikken havde fået succes blandt medarbejderne var, at de selv havde været med til at udvikle den og dermed havde fået ejerskab til den. De 102 af virksomhedens 500 medarbejdere var omfattet af seniorordningen, og virksomheden skønnede, at % flere seniorer valgte at blive længere i deres job, efter seniorpolitikken var blevet indført. I 2009 vandt Enemærke & Petersen Beskæftigelsesministeriets Seniorpraksis Pris. Dette havde været med til at give medarbejderne en følelse af stolthed over at være en del af virksomheden, og den stolthed havde en positiv effekt på kunderne. 2 12

13 Enemærke & Petersen A/S 13

14 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Blandt Europas bedste arbejdspladser Et stort fokus på arbejdsmiljø har medført, at østjyske HUJ er kåret til Europas 17. bedste arbejdsplads Målet I 2005 satte den østjyske entreprenørvirksomhed HUJ sig et mål for, at de inden for fem år ville være en af Danmarks bedste arbejdspladser målt på arbejdsglæde blandt medarbejderne. Vejen til målet For at nå målet, iværksatte HUJ en femårig plan, der skulle give virksomheden et markant forspring til den øvrige del af branchen. Planen havde fokus på ledelse og medarbejdertilfredshed. Der blev derfor lavet en lang række undersøgelser, hvor medarbejderne fortalte ledelsen, hvad der var vigtigt for dem. Uddannelser Der blev foretaget medarbejdertilfredsheds- og arbejdsmiljøundersøgelsen, som fortsat laves hvert halve år Der blev ligeledes lavet en ledelses-, strategi- og effektivitetsanalyse, der også fortsat laves hvert halve år Derudover laves en kundetilfredshedsundersøgelse en gang årligt Andre tiltag Lederne var på interne kurser i forskellige emner som kommunikation, coaching eller målstyring Yderligere blev der foretaget Medarbejder-Udviklings- Samtaler én gang om året, hvor den enkelte medarbejders mål, kompetencer og udviklingsmuligheder snakkes igennem Svendene kom på en intern mentoruddannelse og fik derefter tilknyttet en lærling Der var også blevet igangsat en personlighedsanalyse, så medarbejderne i gruppesammenhæng havde fået redskaber til at arbejde bedre sammen Hele virksomhedens cirka 100 medarbejdere fra ledelsen til lærlinge - havde igennem 2010 været igennem et kursus i empowerment, der var et udtryk for proces og at handle aktivt. 14

15 HUJ A/S Resultatet Den store indsats på at styrke arbejdsglæden medførte, at HUJ blandt medarbejderne havde målt, at 96 ud af 100 medarbejdere var stolte over deres arbejde og arbejdsglæde. Det førte samtidig til, at HUJ i 2010 blev kåret som Danmarks 10. bedste arbejdsplads. Den placering medførte en kvalifikation til den europæiske finale, hvor HUJ i marts 2011 blev kåret til Europas 17. bedste arbejdsplads i konkurrence med virksomheder fra hele Europa. 2 15

16 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Naturligt at have plads til alle For Altan.dk er det naturligt at have en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor det er godt at være Målet Målet for Altan.dk er at sikre en rummelig arbejdsplads, der opfattes som et attraktivt sted at arbejde, og hvor der er en høj medarbejderglæde. Vejen til målet Altan.dk har arbejdet med indslusning af nye medarbejdere, der umiddelbart ikke har lige let adgang til arbejdslivet. Virksomheden vil også gerne holde fast i de gode medarbejdere, de har. Derfor har de forskellige initiativer, der skal understøtte dette arbejde. Indslusning Der er igangsat et samarbejde med kommunerne, hvor der ansættes medarbejdere med særlige behov. Det kan fx være flexjobbere, mennesker med ADHD eller langtidsledige med løntilskud. De sidstnævnte bliver ofte fastansat bagefter. Fastholdelse Oplever en medarbejder sygdom eller lignende ændres arbejdsvilkårene efter situationen Fleksibel pensionsordning, hvilket gør at den ældste medarbejder er 82 år Montørerne arbejder i selvstyrende teams for på den måde at få mest mulig frihed over arbejdsdagen Sundhed Et motionscenter er tilknyttet virksomheden, som medarbejderne kan bruge frit Daglig frugtordning også på byggepladserne Tilbud om at få lavet individuelle kostplaner af Sukkersheriffen Årlig sundhedsdag Afholdelse af rygestopkurser Betaling af afvænningsophold. For eksempel har virksomheden betalt for en medarbejders afvænning fra et hashmisbrug 16

17 Altan.dk Resultatet De mange tiltag har båret frugt, og Altan.dk har fået skabt en virksomhed, hvor medarbejderne trives på arbejdet, for sygefraværet er nemlig nede på 2,5 %. Det rygtes også, at Altan.dk er et rart sted at være, og virksomheden har derfor ikke svært ved at finde nye kvalificerede medarbejdere. Så hvad der i begyndelsen blot var helt naturlige tiltag for Altan.dk, har vist sig at være ekstraordinære måder at skabe en arbejdsplads med plads til alle, og hvor alle er glade for at være. 2 17

18 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Sundhed i højsædet Kost, sundhed og motion er nøgleordene i projektet "Marmormolen In Motion" For mange anlægs- og byggearbejdere medfører udstationeringer på store byggeprojekter, at de lever usundt. Derfor vil G. Tscherning udvikle en metode, som reducerer antallet af livstilssygdomme og tidlige tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet. Dette gøres gennem projektet "Marmormolen In Motion" ved Marmormolen i Nordhavn, hvor fokus er på kost, sundhed og motion. Vejen til målet Der bliver sendt en ansøgning til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om projektet, som derefter vælger at stå for finansieringen. Foruden samarbejdet med fonden arbejdes der også sammen med Teknologisk Institut, som kommer ud 1 gang om ugen og snakker med ansatte om arbejdsliv. Det kan bl.a. bestå i, hvordan man bedst muligt arbejder med de forskellige værktøjer, eller hvordan man skal løfte for ikke at få ondt i ryggen. I begyndelsen var det svært at få de ansatte til at få engagementet til en sund livsstil, men for at få den tankegang implementeret blandt de ansatte blev der gjort: Opstillet motionsrum med egne medarbejdere som trænere, hvilket gør, at det er nemmere for de ansatte at træne, når det er med en af deres "egne" Det anbefales, at der skal trænes minimum 3 timer i arbejdstiden, og man samtidig får løn for det. På den måde er der ingen undskyldning for ikke at træne Kantineordning med sund mad En kok informerer om, hvordan man nemt og billigt kan lave sund mad Sundhedstjek i form af vægttab, målt blodtryk etc. Hver anden mandag deltager alle i et morgenmøde, hvor projektet bliver taget op. Man taler om, hvordan det er gået siden sidst. Alle er velkommen til at komme med nye idéer og nye forslag Resultatet Hvert kvartal bliver der opgjort resultater, og indtil nu har det vist sig på baggrund af spørgeskemaer blandt de ansatte, at de er mere positive. De føler, at de har fået en bedre livskvalitet. Ved at have glade og sunde ansatte håber G. Tscherning på, at de ansatte vil blive hos virksomheden i længere tid. Projektet "Marmormolen In Motion" er nu kun iværksat på Marmormolen i Nordhavn, men igangsætter man det andre steder, hvor G. Tscherning arbejder, vil virksomheden blive mere eftertragtet, fordi de gør meget for deres medarbejdere. 2 18

19 G. Tscherning A/S 19

20 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Et sikkert arbejdsmiljø HHM A/S vil komme arbejdsulykker i forkøbet, og det gør de ved at opstille arbejdsmål for virksomheden Målet HHM er en entreprenørvirksomhed med forretningsområderne: Total- og hovedentrepriser, byggeservice og nybyggeri af enfamiliehuse. HHMs mål for 2011 har bl.a. været at opnå en ulykkefrekvens på under 18, fravær pga. ulykker under 4,5 % og sygefravær under 4 %. Vejen til målet Hvert år opstiller HHM nye og skærpede mål for virksomheden. Medarbejderne inddrages i arbejdet med at nå målene, og ledelsen bakker 100 % op. For at nå målene, har HHM gjort brug af: Tæt-på hændelser Ledergruppen deltager i mønsterrunder sammen med den arbejdsmiljøansvarlige. En byggepladsgennemgang med lederne med fokus kun på arbejdsmiljø giver lederne et godt indblik i, hvad der forventes på pladserne rent arbejdsmiljømæssigt. Her ses der både på lovmæssige krav samt interne krav i HHM. Mønsterrunderne evalueres årligt, og de holdes op mod et mål om en løbende forbedring af mønsterrunderne. HHM kan se på, hvilke områder virksomheden udvikler sig, og hvilke områder, der stadig savner forbedringer. Dertil kommer, at det er muligt at måle, hvor god virksomheden er til at overholde arbejdsmiljøloven Kortlægning af håndværktøjets vibrationsniveau: Skalering og synliggørelse af værktøjets vibrationsniveau vha. farvekoder hjælper medarbejderne med at få kendskab til, hvor stor en belastning det enkelte værktøj er for kroppen og tilrettelægge arbejdsprocessen derefter 2007 var det første år, hvor HHM A/S havde konkrete målbare mål for arbejdsmiljøarbejdet. Der blev tænkt arbejdsmiljø ind i alt fra værktøjsindkøb til ulykkesforebyggelse, fravær og involvering af ledelsen. Det blev implementeret ved målrettet og synlig arbejdsmiljøledelse og involvering af medarbejderne. For 2012 forventede HHM meget af et projektarbejde, hvor medarbejdernes viden om det daglige arbejdsmiljø på pladserne skulle være med til at skabe bedre kommunikation, planlægning, videns deling og ergonomi i HHM. 20

21 HHM A/S Resultatet To ud af tre mål er nået for Ulykkesfrekvensen er ikke nået under 18, så det arbejdes der stadig på, men fraværet pga. ulykker samt sygefraværet er begge opnået. HHM har fået mere engagerede og ivrige medarbejdere, både blandt håndværkerne og funktionærerne. Begge parter kan se fordelen og meningen med arbejdsmiljøglæde, og medarbejderne kommer med idéer, siger til og fra, samt passer bedre på dem selv og hinanden. 2 21

22 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Nomineret til CSR People Prize 2013 FA Stillads er nomineret til prisen CSR People Prize 2013, fordi de arbejder aktivt med social ansvarlighed og giver udsatte unge en ny chance Målet Den nordsjællandske stilladsvirksomhed FA Stillads er Danmarks første stilladscertificerede virksomhed. For virksomheden betyder det, at de overholder krav, som bl.a. omfatter sikkerhed, planlægning og uddannelse. Men for FA Stillads er det ikke nok. Derfor ønsker FA Stillads at hjælpe unge i udsatte grupper med at komme i ordinært arbejde, så de har et alternativ til en levevej, der er på kanten af loven. Vejen til målet For at indfri målsætningen har FA Stillads taget kontakt til aktører på tværs af den offentlige og private sektor. Det har virksomheden gjort, fordi målsætningen kræver, at flere deltager. Derfor har FA Stillads: Indgået et samarbejde med highfive.net, det åbne stats- fængsel i Horserød og nærliggende kommuner. Samarbej- det rekrutterer unge, som gerne vil i ordinært arbejde Været med til at udforme et uddannelsesforløb i stilladsopsætning, så branchen kan rekruttere faglært arbejdskraft Igangsat undervisning af de indsatte ved Horserøds åbne Statsfængsel. FA Stillads pakker bilerne og kører undervisningslokalet ud til fængslet. Det er især dette tiltag, som gør, at FA Stillads er blevet nomineret til prisen "CSR People Prize 2013", som er erhvervslivets hæderspris for socialt ansvar og uddeles til virksomheder, der gør en særlig social indsats Resultatet FA Stillads har 16 ansatte, hvoraf 12 af medarbejderne er udsatte unge, som har været igennem uddannelsesforløbet. FA Stillads oplever stort engagement fra sine medarbejdere. Det gør de, fordi de unge nu indgår i et socialt fællesskab og har fået en ny chance, som ikke involverer aktiviteter, der er på kanten af loven. FA Stillads vinder ikke prisen "CSR People Prize 2013", men bliver nomineret på, at de aktivt forsøger at få en gruppe af unge tilbage i systemet især i at undervise ved Horserød Statsfængsel.

23 FA Stillads Derudover har stilladsbranchen ry for at tiltrække personer, som ikke er uddannede. Uddannelsesforløbet, som FA Stillads har kæmpet hårdt for at få implementeret, hjælper med at højne det faglige niveau i branchen, idet der med tiden vil komme flere jobsøgende personer, som har en relevant uddannelse. 2 23

24 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Mentorer skaber bedre trivsel Det har altid været Øens tilgang at arbejde socialt ansvarligt og give plads til dem der vil, men som måske ikke kan bidrage 100% fra dag ét Målet Øens etablerer i 2009 en mentorordning, som skal være med til at afprøve praktikanters og lærlinges arbejdsevner og fastholde dem på arbejdsmarkedet - gerne hos Øens Murerfirma. Mentorerne skal: Besidde sociale kompetencer Have faglig erfaring Have overskud til "at give videre" Vejen til målet Ordningen har udviklet sig over flere år og har i dag fundet en form, hvor alle praktikanter og lærlinge gennemgår et forløb, som er individuelt tilpasset. Testperiode i Øens Ejendomme én indgang for alle forløb: Mentor orienteres om praktikantens stærke og svage sider Mentee udsluses til de enkelte sjak/arbejdssteder Opfølgende møder mellem mentee, mentor og hovedkontor Det er væsentligt, at mentorerne er i stand til at løfte opgaven med at tage ansvar for praktikantens indslusning i firmaet. Udover et kursus i konflikthåndtering er det primært de personlige kompetencer, der kigges på. Resultater Øens Murerfirma, som har ca. 180 ansatte, har siden 1991 uddannet 142 lærlinge og har siden 2010 haft ca. 50 personer i virksomhedspraktik i kortere eller længere forløb og fundet plads til 10 personer i løntilskudsjob. Som en positiv bivirkning har det vist sig, at også mentorerne påvirkes positivt og dermed er med til at forbedre trivsel i de forskellige sjak, hvilket smitter af på hele virksomhedskulturen. Øens modtager i efteråret 2012 CSR-prisen "CSR People Prize" for deres mentorordning. 2 24

25 Øens Murerfirma A/S 25

26 CASE Bedre kommunikation og formidling Enkel kommunikation kræver omtanke Enkel kommunikation kræver omtanke. Derfor er det vigtigt, at budskabet om en miljø- og samfundsansvarlig tilgang kommer frem til kunder og andre interessenter på en troværdig måde. Uanset om det formidles via medarbejdere, hjemmeside eller udbudsmateriale, skal budskabet være enstemmigt Målet I entreprenør- og nedrivningsvirksomheden G. Tscherning er målet at skabe en sammenhængende kommunikation om virksomheden, hvor alt og alle skal kunne kommunikere, hvem Tscherning er. Målet er samtidig, at alle interessenter skal opleve Tscherning som en samfundsansvarlig virksomhed. Vejen til målet For at nå målet om en sammenhængende kommunikation fra hele virksomheden, har det for Tscherning været vigtigt at finde frem til, hvordan man til både medarbejdere og kunder kan kommunikere et budskab om samfundsansvarlighed. Det har udmøntet sig i følgende kommunikative tiltag: Logoet er opstået som en naturlig del af virksomhedens værdier og historie. Det grønne træ er med til at symbolisere, at virksomheden tager ansvar for medarbejderne og naturen. Derfor er logoet med til at gennemsyre alt, hvad virksomheden foretager sig Medarbejderne er den naturlige og direkte eksterne kommunikation mellem kunde og virksomhed. Derfor har det været vigtigt for Tscherning, at medarbejderne trives godt og følger virksomhedens værdier om at passe på hinanden og miljøet. Der er fokus på, at medarbejderne gennem møder og kurser gøres opmærksomme på, at det skal være en naturlig ting for dem at tage sig af andre Intern kommunikation til medarbejderne foregår ofte via illustrationer. Illustrationer i stedet for tekst gør det nemmere for medarbejderne at forstå instrukser mv., fordi de hurtigt aflæses og også er tilgængelige for medarbejdere med læsevanskeligheder. Illustrationerne er en del af et projekt for Forebyggelsesfonden I tilbudsmaterialet til kunderne og på hjemmesiden er det vigtigt for Tscherning at gøre opmærksom på, at man med valget af virksomheden får en ansvarlig profil, som har tre ISO- og OHSAS-certificeringer 26

27 G. Tscherning A/S Resultatet I Tscherning kan man se, at fokus på den interne kommunikation af social ansvarlighed bevirker, at der er et større sammenhold i virksomheden. Virksomheden har et håb om, at den visuelle kommunikation med illustrationer fører til færre ulykker, misforståelser og fejl, og dermed kan bidrage til at øge produktiviteten. Opfattelsen i virksomhedens ledelse er, at CSR-arbejdet ikke er bæredygtigt på kort sigt, men at det på lang sigt giver et positivt omdømme blandt kunder og andre interessenter. 2 27

28 CASE Bedre kommunikation og formidling Aktiv kommunikation En aktiv kommunikation af virksomhedens samfundsengagement giver større kendskab til virksomhedens aktiviteter og kontakter til potentielle kunder Målet Den københavnske byggevirksomhed Logik & Co vil gerne kommunikere til deres interessenter, at det er en naturlig del af forretningen at tage et socialt ansvar. Vejen til målet For at indfri målet, vælger virksomheden at ansætte en kommunikationsmedarbejder på deltid, der siden er blevet til en fuldtidsstilling. Det har ført til, at der er lavet en kommunikationsplan med fire punkter for, hvordan CSR og kommunikation kan gå hånd i hånd: Hver mandag er der morgenmøde, hvor Logik & Co gør medarbejderne klar til ugen. Det betyder, at alle får en opdatering på den kommende uge, hvortil medarbejdere kan stille spørgsmål og meget andet. Det interne fokus og dialogen med medarbejderne er vigtig, fordi de er virksomhedens ansigt udadtil God CSR-kommunikation handler også om, at kunderne skal have et gennemarbejdet tilbud og ikke et, der er skrevet på bagsiden af en serviet. Den professionalitet går i tråd med Logik & Cos strategi for at lave et ordentligt håndværk Virksomheden har erfaret, at kommunikation om deres samfundsansvarlige tiltag i høj grad afhænger af, at de selv gør et aktivt arbejde og opsøger medierne. I 2010 modtager virksomheden Netværksprisen for deres arbejde med social ansvarlighed. Prisen giver ikke i sig selv presseomtale, hvorfor Logik & Co kontakter kommunikationsafdelingen i Dansk Byggeri, som hjælper virksomheden med at få sat fokus på virksomheden i både den landsdækkende og regionale presse Det eksterne fokus har virksomheden forfulgt på deres hjemmeside, hvor de tydeliggør, hvad de gør for at tage et socialt ansvar Resultat Den meget målrettede og aktive kommunikation som samfundsansvarlig virksomhed har medført megen presseomtale, og har muliggjort kontakt til potentielle kunder. En beregning af annonceværdien for de artikler, der har været i Berlingske og lokalaviser med Logik & Co, viser, at der er værdi for over kr., og at virksomheden er nået ud til mere end læsere. 2 28

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC Så tal dog sammen Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC 1 Så tal dog sammen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere