Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet"

Transkript

1 Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet

2 Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Enemærke & Petersen A/S arkiv, Michelle Hansen, Ulrik Samsøe Figen, NCC A/S arkiv, Claus Sjödin, G. Tscherning A/S arkiv, Ricky John Molloy, VFSA.dk, Øens Murerfirma A/S arkiv, Logik og Co arkiv, Scandi Byg A/S arkiv, CG Jensen A/S arkiv, euro-sten as arkiv Dato: August

3 Indhold 4 Byggeriet arbejder med samfundsansvar Medarbejdere og arbejdsmiljø 6 Hoffmann A/S 8 NCC A/S 10 Enemærke & Petersen A/S 12 Enemærke & Petersen A/S 14 HUJ A/S 18 Altan.dk 18 G. Tscherning A/S 20 HHM A/S FA Stillads 24 Øens Murerfirma A/S Bedre kommunikation og formidling 26 G. Tscherning A/S 28 Logik og Co 30 Egerbyg Miljø og klima 32 Scandi Byg A/S 34 CG Jensen A/S 36 Barslund A/S 38 Centrum Pæle 40 J. Jensen Leverandører Vil du vide mere? Vil du læse mere om CSR, så kig på: Som medlem af Dansk Byggeri kan du få rådgivning om dit arbejde med CSR. Vil du inspirere andre med dit CSR-arbejde, har du også mulighed for at medvirke som case. Kontakt vores CSR-ansvarlige for mere information: Henriette Thuen, telefon euro-sten a/s 3

4 CSR Byggeriet arbejder aktivt med samfundsansvar Byggebranchen er et af hovederhvervene i Danmark. I branchen vedligeholder og udvider vi bygninger og infrastrukturer som repræsenterer 80 % af Danmarks værdier. Det er til gavn for hele samfundet. Men også den enkelte virksomhed bidrager til at tage ansvar for en bæredygtig udvikling af landet. Industrien udvikler løbende produkter, som bidrager til lavere energiforbrug. Virksomhederne finder på nye smarte løsninger til brug af fx jordvarme, og mange forsøger at gøre byggeaffald til brugbart materiale, ved direkte genbrug eller anden genanvendelse. Der har altid været tradition for, at byggeriet har taget mange lærlinge og er gået den ekstra mil for at få udsatte grupper tilbage i samfundet. Dansk Byggeri har igen i 2014 taget temperaturen på, hvad der virkelig betyder noget for branchen, når det gælder samfundsansvar. Det viser sig, at 79 % af de adspurgte i undersøgelsen arbejder med 3 eller flere områder inden for CSR. De absolutte topscorer, for hvad virksomhederne ser som det vigtigste indenfor samfundsansvar i 2014, er: Arbejdsmiljø Forhold til kunderne ANTAL OMRÅDER HVOR VIRKSOMHEDEN HAR IGANGSAT SAMFUNDSANSVARLIGE AKTIVITETER 5 % Vi regner med at blive arbejdsmiljøcertificeret i februar Anonymt svar fra undersøgelsen 30 % 15 % 1 Område 2 Områder Indenfor arbejdsmiljøet, er det særligt arbejdsmiljøpolitik og efteruddannelse, som virksomhederne beskæftiger sig 3 Områder med. Men vi kan desværre også konstatere, at omkring 20 % 30 % 4 Områder 5 Områder 15 % ikke har nogen aktiviteter på området. Det hænger selvfølgelig sammen med, at mange af vores medlemmer er enkeltmandsforetagender, og som en udtrykker det: "Jeg har et enmandsfirma ingen ansatte, så det er jo ikke vildt store opgaver, jeg påtager mig. Jeg gør, hvad jeg kan for at passe på miljøet m.v." 4

5 Flere tager ansvar Igennem de sidste fem år har vi i Dansk Byggeri arbejdet aktivt med forretningsdrevet CSR i virksomhederne. Arbejdet skal bidrage positivt til bundlinjen direkte eller indirekte. Det er derfor også glædeligt, at se at andelen af de, der aktivt arbejder med deres leverandører, er øget med 30 procentpoint fra Det er især krav til ordentlige arbejdsforhold og miljø, der er primære fokusområder. Måske et mæthedspunkt Vores undersøgelse viser også, at hovedparten af de adspurgte mener, at de har nået et fornuftigt niveau og ikke forventer at sætte nye tiltag i gang. Men jeg vil nu alligevel opfordre til, at virksomheden løbende kigger på bæredygtighed og samfundsansvar, måske ved at lade sig inspirere af hvad kolleger i branchen har gjort. Den største succes må være, at jeg kan se, at det fastholder en god stab af medarbejdere, og vores sygeprocent er meget lav. Samtidig har vi mange kunder, som kommer igen. Vi har samlet en række cases, som kan inspirere til det videre arbejde med CSR. - Anonymt svar fra undersøgelsen Der er naturligvis forskellige årsager til, at virksomhederne arbejder med samfundsansvar, men en øget andel siger, at det er: en konkurrencemæssig fordel Henriette Thuen Afdelingschef i Dansk Byggeri De to øvrige højdespringere er: Virksomhedens omdømme At tiltrække og fastholde medarbejdere Jeg har lyst til og ser det som min opgave at hjælpe unge mennesker, som er kommet skidt fra start. - Anonymt svar fra undersøgelsen 5

6 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Sikkerhed på byggepladsen Konkrete initiativer og klare regler om arbejdsmiljø nedbringer antallet af arbejdsulykker og sænker sygefraværet Målet Entreprenørfirmaet Hoffmann A/S ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker på deres byggepladser. Vejen til målet For at nå målet, sætter Hoffmann tilbage i 2005 ekstra fokus på sikkerheden på byggepladserne. Planlægning, koordinering, oprydning, personlige værnemidler og kurser i sikkerhed bliver sat på dagsordenen. ved valg af værktøj og arbejdsmetoder, ligesom planlægning og styring af byggeprojektet prioriteres højt. Heri ligger for eksempel, at tidsplaner, der kan true sikkerheden, ikke accepteres. På samme måde bliver arbejdsforhold som ordentlige lysforhold og orden på pladsen prioriteret højt, og er der brug for lift, rækværk, kørevej mv., skal det bevilges med det samme. Den målrettede indsats omfatter først og fremmest et konstant ledelsesfokus på sikkerheden på byggepladserne. Konkrete initiativer i forhold til medarbejderne er bl.a.: Afholdelse af orienteringssamtale med nye medarbejdere om holdningen til sikkerhed Seminarer for alle medarbejdere om arbejdsmiljø og sikkerhed Udlevering af sikkerhedstaske til alle medarbejdere med værnemidler og instrukser I forhold til byggearbejdet skal alle parter før hvert byggeprojekt drøfte, hvad der kan gøres for sikkerheden. Det betyder for eksempel, at sikkerheden er førsteprioritet Resultatet Det øgede fokus på sikkerhed gør, at Hoffmann ikke har nogen arbejdsskader i Derudover falder sygefraværet på et år fra 3,5 % til 2,4 %. Tal fra august 2009 viser, at Hoffmanns fortsatte store fokus på arbejdsmiljø har medført, at antallet af skader pr. 1 million arbejdstimer er faldet yderligere fra 9 til 7 ulykker pr. million arbejdstimer. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på ca. 30 ulykker pr. million arbejdstimer. Hoffmanns sygefravær er i august 2009 på 2,1 %, hvilket er et meget lavt niveau for markedet. 2 6

7 Hoffmann A/S 7

8 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Fælleskantine og fællesmøder Ny byggepladsindretning med fælleskantine og fællesmøder skaber grundlag for bedre samarbejde Målet Under opførelsen af Bellahøj Bad i 2008 ønsker NCC at fjerne de mange enkeltskure på byggepladsen og i stedet få etableret en fælleskantine, hvor alle medarbejdere kan spise sammen og holde fællesmøder. Vejen til målet Hos NCC har man erfaret, at en fælleskantine skal tænkes ind fra starten og budgetteres i planlægningen af byggepladsen. Det behøver ikke være nogen dyr løsning. Der er mange muligheder. Det handler blot om at være kreativ. Fx kan man placere skurene, så de står i en hesteskoform og danner et fællesrum i midten, som færdiggøres med gulv, loft og ydervæg. NCC har også erfaret, at den nye indretning kan være uvant for nogle af medarbejderne, som bedre kan lide det mindre skur. Men overordnet set har erfaringerne været, at der klart er flere fordele end ulemper ved den nye form for indretning på byggepladsen. I forhold til fællesmøderne har man blandt andet lært: At det er vigtigt, at møderne styres, så de bliver korte og vedkommende At der skal sættes tovholdere på de enkelte problemer At byggeledelsen skal sørge for at kommunikere ligeværdigt, ikke oppefra og ned At det tager tid at lære at bruge fællesmøderne, og at der derfor kan være stor tavshed i starten Resultatet Fordelene ved den nye indretning på byggepladsen ved Bellahøj Bad viser sig ved, at medarbejderne er glade for at sidde sammen med andre sjak. Derudover er der mere lyst, venligt og ryddeligt og man kommer nemmere til at tale med flere. Med hensyn til fællesmøderne oplever man, at de giver luft, at alt kan tages op og at flere problemer derfor løses. Alt sammen ting, der bidrager til en bedre kommunikation og et bedre samarbejde på byggepladsen. 2 8

9 NCC A/S 9

10 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Uddannelse i Tanzania Igennem samarbejde med Danmission hjælper Enemærke & Petersen A/S 12 unge i Tanzania med at få en håndværkeruddannelse Målet Enemærke & Petersen A/S har et ønske om at støtte samfundsansvarlige aktiviteter, der stemmer overens med virksomhedens værdier. Derfor vil virksomheden hjælpe 12 unge personer med at få en håndværkeruddannelse i Tanzania. Vejen til målet Enemærke & Petersen har i flere år haft en passiv fond, der donerer penge til velgørende formål. Men virksomheden beslutter at opprioritere donationerne til projekter, der har til formål at give mennesker i udviklingslande en håndværkeruddannelse. Det vælger Enemærke & Petersen at gøre, fordi det har en bedre sammenhæng med virksomhedens faglige kompetencer, værdi og ansvarlighed. Igennem Danmission får Enemærke & Petersen kontakt til en teknisk skole i Tanzania, der lever op til nogle krav, som de selv har formuleret. Virksomheden finder det vigtigt, at den tekniske skole efterlever kravene, fordi de betaler for 12 unge personers udgifter i forbindelse med at tage en håndværkeruddannelse. Enemærke & Petersen kræver, at: Uddannelsen er statslig godkendt Uddannelsen skal have eksisteret i et par år og skal gøre det mange år fremover Skolen skal undervise i fag, som Enemærke & Petersen selv beskæftiger sig med, hvilket eksempelvis er murer- og tømrerarbejde Resultatet Fra 2010 til 2012 har Enemærke & Petersen økonomisk støttet 12 studerende i Tanzania med at få en håndværkeruddannelse, hvilket giver de studerende en mulighed for at forsørge sig selv, familien og alle dem, som håndværkerne kan hjælpe i deres erhverv. Enemærke & Petersen rejser i perioder til Tanzania, hvor de underviser på den tekniske skole og samtidig oplever, hvordan det er at være håndværker i Tanzania. Projektet viser sig at skabe stærke bånd internt hos Enemærke & Petersen, og de medarbejdere, som tager den lange rejse til Tanzania, føler, at de giver noget værdifuldt til de kommende håndværkere i Tanzania. Derudover har de tanzanianske håndværksstuderende også været på besøg i Danmark, hvor de oplever danske tekniske skoler og byggepladser. 2 10

11 Enemærke & Petersen A/S 11

12 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Fastholdelse af seniorer Inddragelse i udformning af seniorpolitik motiverede seniormedarbejdere til at blive længere i deres job. Målet Enemærke & Petersen ønsker igennem en seniorpolitik at motivere virksomhedens seniorhåndværkere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vejen til målet En undersøgelse i 2002 blandt virksomhedens funktionærer og håndværkere var startskuddet til udarbejdelsen af en seniorpolitik. Formålet var at gøre det så attraktivt som muligt for virksomhedens seniorer at fortsætte et aktivt arbejdsliv i Enemærke & Petersen. Ved at bede medarbejderne om at fortælle historier fra deres dagligdag, fandt ledelsen i Enemærke & Petersen frem til, hvilke tiltag der burde igangsættes for at give medarbejderne lyst til at blive nogle år ekstra på arbejdspladsen. De fandt frem til, at: Medarbejderne ønskede større fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider Der var et behov for at indføre årlige seniorsamtaler, og der var et behov for at holde et årligt seniorseminar, hvor alle funktionærer og håndværkere samles og diskutere deres fremtid i virksomheden Desuden blev der indført tilbud om årligt helbredstjek til medarbejdere over 45 år, samt tilskudsordning til motionscenter for alle medarbejdere. Resultatet Enemærke og Petersen oplevede, at en stor årsag til at seniorpolitikken havde fået succes blandt medarbejderne var, at de selv havde været med til at udvikle den og dermed havde fået ejerskab til den. De 102 af virksomhedens 500 medarbejdere var omfattet af seniorordningen, og virksomheden skønnede, at % flere seniorer valgte at blive længere i deres job, efter seniorpolitikken var blevet indført. I 2009 vandt Enemærke & Petersen Beskæftigelsesministeriets Seniorpraksis Pris. Dette havde været med til at give medarbejderne en følelse af stolthed over at være en del af virksomheden, og den stolthed havde en positiv effekt på kunderne. 2 12

13 Enemærke & Petersen A/S 13

14 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Blandt Europas bedste arbejdspladser Et stort fokus på arbejdsmiljø har medført, at østjyske HUJ er kåret til Europas 17. bedste arbejdsplads Målet I 2005 satte den østjyske entreprenørvirksomhed HUJ sig et mål for, at de inden for fem år ville være en af Danmarks bedste arbejdspladser målt på arbejdsglæde blandt medarbejderne. Vejen til målet For at nå målet, iværksatte HUJ en femårig plan, der skulle give virksomheden et markant forspring til den øvrige del af branchen. Planen havde fokus på ledelse og medarbejdertilfredshed. Der blev derfor lavet en lang række undersøgelser, hvor medarbejderne fortalte ledelsen, hvad der var vigtigt for dem. Uddannelser Der blev foretaget medarbejdertilfredsheds- og arbejdsmiljøundersøgelsen, som fortsat laves hvert halve år Der blev ligeledes lavet en ledelses-, strategi- og effektivitetsanalyse, der også fortsat laves hvert halve år Derudover laves en kundetilfredshedsundersøgelse en gang årligt Andre tiltag Lederne var på interne kurser i forskellige emner som kommunikation, coaching eller målstyring Yderligere blev der foretaget Medarbejder-Udviklings- Samtaler én gang om året, hvor den enkelte medarbejders mål, kompetencer og udviklingsmuligheder snakkes igennem Svendene kom på en intern mentoruddannelse og fik derefter tilknyttet en lærling Der var også blevet igangsat en personlighedsanalyse, så medarbejderne i gruppesammenhæng havde fået redskaber til at arbejde bedre sammen Hele virksomhedens cirka 100 medarbejdere fra ledelsen til lærlinge - havde igennem 2010 været igennem et kursus i empowerment, der var et udtryk for proces og at handle aktivt. 14

15 HUJ A/S Resultatet Den store indsats på at styrke arbejdsglæden medførte, at HUJ blandt medarbejderne havde målt, at 96 ud af 100 medarbejdere var stolte over deres arbejde og arbejdsglæde. Det førte samtidig til, at HUJ i 2010 blev kåret som Danmarks 10. bedste arbejdsplads. Den placering medførte en kvalifikation til den europæiske finale, hvor HUJ i marts 2011 blev kåret til Europas 17. bedste arbejdsplads i konkurrence med virksomheder fra hele Europa. 2 15

16 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Naturligt at have plads til alle For Altan.dk er det naturligt at have en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor det er godt at være Målet Målet for Altan.dk er at sikre en rummelig arbejdsplads, der opfattes som et attraktivt sted at arbejde, og hvor der er en høj medarbejderglæde. Vejen til målet Altan.dk har arbejdet med indslusning af nye medarbejdere, der umiddelbart ikke har lige let adgang til arbejdslivet. Virksomheden vil også gerne holde fast i de gode medarbejdere, de har. Derfor har de forskellige initiativer, der skal understøtte dette arbejde. Indslusning Der er igangsat et samarbejde med kommunerne, hvor der ansættes medarbejdere med særlige behov. Det kan fx være flexjobbere, mennesker med ADHD eller langtidsledige med løntilskud. De sidstnævnte bliver ofte fastansat bagefter. Fastholdelse Oplever en medarbejder sygdom eller lignende ændres arbejdsvilkårene efter situationen Fleksibel pensionsordning, hvilket gør at den ældste medarbejder er 82 år Montørerne arbejder i selvstyrende teams for på den måde at få mest mulig frihed over arbejdsdagen Sundhed Et motionscenter er tilknyttet virksomheden, som medarbejderne kan bruge frit Daglig frugtordning også på byggepladserne Tilbud om at få lavet individuelle kostplaner af Sukkersheriffen Årlig sundhedsdag Afholdelse af rygestopkurser Betaling af afvænningsophold. For eksempel har virksomheden betalt for en medarbejders afvænning fra et hashmisbrug 16

17 Altan.dk Resultatet De mange tiltag har båret frugt, og Altan.dk har fået skabt en virksomhed, hvor medarbejderne trives på arbejdet, for sygefraværet er nemlig nede på 2,5 %. Det rygtes også, at Altan.dk er et rart sted at være, og virksomheden har derfor ikke svært ved at finde nye kvalificerede medarbejdere. Så hvad der i begyndelsen blot var helt naturlige tiltag for Altan.dk, har vist sig at være ekstraordinære måder at skabe en arbejdsplads med plads til alle, og hvor alle er glade for at være. 2 17

18 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Sundhed i højsædet Kost, sundhed og motion er nøgleordene i projektet "Marmormolen In Motion" For mange anlægs- og byggearbejdere medfører udstationeringer på store byggeprojekter, at de lever usundt. Derfor vil G. Tscherning udvikle en metode, som reducerer antallet af livstilssygdomme og tidlige tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet. Dette gøres gennem projektet "Marmormolen In Motion" ved Marmormolen i Nordhavn, hvor fokus er på kost, sundhed og motion. Vejen til målet Der bliver sendt en ansøgning til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om projektet, som derefter vælger at stå for finansieringen. Foruden samarbejdet med fonden arbejdes der også sammen med Teknologisk Institut, som kommer ud 1 gang om ugen og snakker med ansatte om arbejdsliv. Det kan bl.a. bestå i, hvordan man bedst muligt arbejder med de forskellige værktøjer, eller hvordan man skal løfte for ikke at få ondt i ryggen. I begyndelsen var det svært at få de ansatte til at få engagementet til en sund livsstil, men for at få den tankegang implementeret blandt de ansatte blev der gjort: Opstillet motionsrum med egne medarbejdere som trænere, hvilket gør, at det er nemmere for de ansatte at træne, når det er med en af deres "egne" Det anbefales, at der skal trænes minimum 3 timer i arbejdstiden, og man samtidig får løn for det. På den måde er der ingen undskyldning for ikke at træne Kantineordning med sund mad En kok informerer om, hvordan man nemt og billigt kan lave sund mad Sundhedstjek i form af vægttab, målt blodtryk etc. Hver anden mandag deltager alle i et morgenmøde, hvor projektet bliver taget op. Man taler om, hvordan det er gået siden sidst. Alle er velkommen til at komme med nye idéer og nye forslag Resultatet Hvert kvartal bliver der opgjort resultater, og indtil nu har det vist sig på baggrund af spørgeskemaer blandt de ansatte, at de er mere positive. De føler, at de har fået en bedre livskvalitet. Ved at have glade og sunde ansatte håber G. Tscherning på, at de ansatte vil blive hos virksomheden i længere tid. Projektet "Marmormolen In Motion" er nu kun iværksat på Marmormolen i Nordhavn, men igangsætter man det andre steder, hvor G. Tscherning arbejder, vil virksomheden blive mere eftertragtet, fordi de gør meget for deres medarbejdere. 2 18

19 G. Tscherning A/S 19

20 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Et sikkert arbejdsmiljø HHM A/S vil komme arbejdsulykker i forkøbet, og det gør de ved at opstille arbejdsmål for virksomheden Målet HHM er en entreprenørvirksomhed med forretningsområderne: Total- og hovedentrepriser, byggeservice og nybyggeri af enfamiliehuse. HHMs mål for 2011 har bl.a. været at opnå en ulykkefrekvens på under 18, fravær pga. ulykker under 4,5 % og sygefravær under 4 %. Vejen til målet Hvert år opstiller HHM nye og skærpede mål for virksomheden. Medarbejderne inddrages i arbejdet med at nå målene, og ledelsen bakker 100 % op. For at nå målene, har HHM gjort brug af: Tæt-på hændelser Ledergruppen deltager i mønsterrunder sammen med den arbejdsmiljøansvarlige. En byggepladsgennemgang med lederne med fokus kun på arbejdsmiljø giver lederne et godt indblik i, hvad der forventes på pladserne rent arbejdsmiljømæssigt. Her ses der både på lovmæssige krav samt interne krav i HHM. Mønsterrunderne evalueres årligt, og de holdes op mod et mål om en løbende forbedring af mønsterrunderne. HHM kan se på, hvilke områder virksomheden udvikler sig, og hvilke områder, der stadig savner forbedringer. Dertil kommer, at det er muligt at måle, hvor god virksomheden er til at overholde arbejdsmiljøloven Kortlægning af håndværktøjets vibrationsniveau: Skalering og synliggørelse af værktøjets vibrationsniveau vha. farvekoder hjælper medarbejderne med at få kendskab til, hvor stor en belastning det enkelte værktøj er for kroppen og tilrettelægge arbejdsprocessen derefter 2007 var det første år, hvor HHM A/S havde konkrete målbare mål for arbejdsmiljøarbejdet. Der blev tænkt arbejdsmiljø ind i alt fra værktøjsindkøb til ulykkesforebyggelse, fravær og involvering af ledelsen. Det blev implementeret ved målrettet og synlig arbejdsmiljøledelse og involvering af medarbejderne. For 2012 forventede HHM meget af et projektarbejde, hvor medarbejdernes viden om det daglige arbejdsmiljø på pladserne skulle være med til at skabe bedre kommunikation, planlægning, videns deling og ergonomi i HHM. 20

21 HHM A/S Resultatet To ud af tre mål er nået for Ulykkesfrekvensen er ikke nået under 18, så det arbejdes der stadig på, men fraværet pga. ulykker samt sygefraværet er begge opnået. HHM har fået mere engagerede og ivrige medarbejdere, både blandt håndværkerne og funktionærerne. Begge parter kan se fordelen og meningen med arbejdsmiljøglæde, og medarbejderne kommer med idéer, siger til og fra, samt passer bedre på dem selv og hinanden. 2 21

22 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Nomineret til CSR People Prize 2013 FA Stillads er nomineret til prisen CSR People Prize 2013, fordi de arbejder aktivt med social ansvarlighed og giver udsatte unge en ny chance Målet Den nordsjællandske stilladsvirksomhed FA Stillads er Danmarks første stilladscertificerede virksomhed. For virksomheden betyder det, at de overholder krav, som bl.a. omfatter sikkerhed, planlægning og uddannelse. Men for FA Stillads er det ikke nok. Derfor ønsker FA Stillads at hjælpe unge i udsatte grupper med at komme i ordinært arbejde, så de har et alternativ til en levevej, der er på kanten af loven. Vejen til målet For at indfri målsætningen har FA Stillads taget kontakt til aktører på tværs af den offentlige og private sektor. Det har virksomheden gjort, fordi målsætningen kræver, at flere deltager. Derfor har FA Stillads: Indgået et samarbejde med highfive.net, det åbne stats- fængsel i Horserød og nærliggende kommuner. Samarbej- det rekrutterer unge, som gerne vil i ordinært arbejde Været med til at udforme et uddannelsesforløb i stilladsopsætning, så branchen kan rekruttere faglært arbejdskraft Igangsat undervisning af de indsatte ved Horserøds åbne Statsfængsel. FA Stillads pakker bilerne og kører undervisningslokalet ud til fængslet. Det er især dette tiltag, som gør, at FA Stillads er blevet nomineret til prisen "CSR People Prize 2013", som er erhvervslivets hæderspris for socialt ansvar og uddeles til virksomheder, der gør en særlig social indsats Resultatet FA Stillads har 16 ansatte, hvoraf 12 af medarbejderne er udsatte unge, som har været igennem uddannelsesforløbet. FA Stillads oplever stort engagement fra sine medarbejdere. Det gør de, fordi de unge nu indgår i et socialt fællesskab og har fået en ny chance, som ikke involverer aktiviteter, der er på kanten af loven. FA Stillads vinder ikke prisen "CSR People Prize 2013", men bliver nomineret på, at de aktivt forsøger at få en gruppe af unge tilbage i systemet især i at undervise ved Horserød Statsfængsel.

23 FA Stillads Derudover har stilladsbranchen ry for at tiltrække personer, som ikke er uddannede. Uddannelsesforløbet, som FA Stillads har kæmpet hårdt for at få implementeret, hjælper med at højne det faglige niveau i branchen, idet der med tiden vil komme flere jobsøgende personer, som har en relevant uddannelse. 2 23

24 CASE Medarbejdere og arbejdsmiljø Mentorer skaber bedre trivsel Det har altid været Øens tilgang at arbejde socialt ansvarligt og give plads til dem der vil, men som måske ikke kan bidrage 100% fra dag ét Målet Øens etablerer i 2009 en mentorordning, som skal være med til at afprøve praktikanters og lærlinges arbejdsevner og fastholde dem på arbejdsmarkedet - gerne hos Øens Murerfirma. Mentorerne skal: Besidde sociale kompetencer Have faglig erfaring Have overskud til "at give videre" Vejen til målet Ordningen har udviklet sig over flere år og har i dag fundet en form, hvor alle praktikanter og lærlinge gennemgår et forløb, som er individuelt tilpasset. Testperiode i Øens Ejendomme én indgang for alle forløb: Mentor orienteres om praktikantens stærke og svage sider Mentee udsluses til de enkelte sjak/arbejdssteder Opfølgende møder mellem mentee, mentor og hovedkontor Det er væsentligt, at mentorerne er i stand til at løfte opgaven med at tage ansvar for praktikantens indslusning i firmaet. Udover et kursus i konflikthåndtering er det primært de personlige kompetencer, der kigges på. Resultater Øens Murerfirma, som har ca. 180 ansatte, har siden 1991 uddannet 142 lærlinge og har siden 2010 haft ca. 50 personer i virksomhedspraktik i kortere eller længere forløb og fundet plads til 10 personer i løntilskudsjob. Som en positiv bivirkning har det vist sig, at også mentorerne påvirkes positivt og dermed er med til at forbedre trivsel i de forskellige sjak, hvilket smitter af på hele virksomhedskulturen. Øens modtager i efteråret 2012 CSR-prisen "CSR People Prize" for deres mentorordning. 2 24

25 Øens Murerfirma A/S 25

26 CASE Bedre kommunikation og formidling Enkel kommunikation kræver omtanke Enkel kommunikation kræver omtanke. Derfor er det vigtigt, at budskabet om en miljø- og samfundsansvarlig tilgang kommer frem til kunder og andre interessenter på en troværdig måde. Uanset om det formidles via medarbejdere, hjemmeside eller udbudsmateriale, skal budskabet være enstemmigt Målet I entreprenør- og nedrivningsvirksomheden G. Tscherning er målet at skabe en sammenhængende kommunikation om virksomheden, hvor alt og alle skal kunne kommunikere, hvem Tscherning er. Målet er samtidig, at alle interessenter skal opleve Tscherning som en samfundsansvarlig virksomhed. Vejen til målet For at nå målet om en sammenhængende kommunikation fra hele virksomheden, har det for Tscherning været vigtigt at finde frem til, hvordan man til både medarbejdere og kunder kan kommunikere et budskab om samfundsansvarlighed. Det har udmøntet sig i følgende kommunikative tiltag: Logoet er opstået som en naturlig del af virksomhedens værdier og historie. Det grønne træ er med til at symbolisere, at virksomheden tager ansvar for medarbejderne og naturen. Derfor er logoet med til at gennemsyre alt, hvad virksomheden foretager sig Medarbejderne er den naturlige og direkte eksterne kommunikation mellem kunde og virksomhed. Derfor har det været vigtigt for Tscherning, at medarbejderne trives godt og følger virksomhedens værdier om at passe på hinanden og miljøet. Der er fokus på, at medarbejderne gennem møder og kurser gøres opmærksomme på, at det skal være en naturlig ting for dem at tage sig af andre Intern kommunikation til medarbejderne foregår ofte via illustrationer. Illustrationer i stedet for tekst gør det nemmere for medarbejderne at forstå instrukser mv., fordi de hurtigt aflæses og også er tilgængelige for medarbejdere med læsevanskeligheder. Illustrationerne er en del af et projekt for Forebyggelsesfonden I tilbudsmaterialet til kunderne og på hjemmesiden er det vigtigt for Tscherning at gøre opmærksom på, at man med valget af virksomheden får en ansvarlig profil, som har tre ISO- og OHSAS-certificeringer 26

27 G. Tscherning A/S Resultatet I Tscherning kan man se, at fokus på den interne kommunikation af social ansvarlighed bevirker, at der er et større sammenhold i virksomheden. Virksomheden har et håb om, at den visuelle kommunikation med illustrationer fører til færre ulykker, misforståelser og fejl, og dermed kan bidrage til at øge produktiviteten. Opfattelsen i virksomhedens ledelse er, at CSR-arbejdet ikke er bæredygtigt på kort sigt, men at det på lang sigt giver et positivt omdømme blandt kunder og andre interessenter. 2 27

28 CASE Bedre kommunikation og formidling Aktiv kommunikation En aktiv kommunikation af virksomhedens samfundsengagement giver større kendskab til virksomhedens aktiviteter og kontakter til potentielle kunder Målet Den københavnske byggevirksomhed Logik & Co vil gerne kommunikere til deres interessenter, at det er en naturlig del af forretningen at tage et socialt ansvar. Vejen til målet For at indfri målet, vælger virksomheden at ansætte en kommunikationsmedarbejder på deltid, der siden er blevet til en fuldtidsstilling. Det har ført til, at der er lavet en kommunikationsplan med fire punkter for, hvordan CSR og kommunikation kan gå hånd i hånd: Hver mandag er der morgenmøde, hvor Logik & Co gør medarbejderne klar til ugen. Det betyder, at alle får en opdatering på den kommende uge, hvortil medarbejdere kan stille spørgsmål og meget andet. Det interne fokus og dialogen med medarbejderne er vigtig, fordi de er virksomhedens ansigt udadtil God CSR-kommunikation handler også om, at kunderne skal have et gennemarbejdet tilbud og ikke et, der er skrevet på bagsiden af en serviet. Den professionalitet går i tråd med Logik & Cos strategi for at lave et ordentligt håndværk Virksomheden har erfaret, at kommunikation om deres samfundsansvarlige tiltag i høj grad afhænger af, at de selv gør et aktivt arbejde og opsøger medierne. I 2010 modtager virksomheden Netværksprisen for deres arbejde med social ansvarlighed. Prisen giver ikke i sig selv presseomtale, hvorfor Logik & Co kontakter kommunikationsafdelingen i Dansk Byggeri, som hjælper virksomheden med at få sat fokus på virksomheden i både den landsdækkende og regionale presse Det eksterne fokus har virksomheden forfulgt på deres hjemmeside, hvor de tydeliggør, hvad de gør for at tage et socialt ansvar Resultat Den meget målrettede og aktive kommunikation som samfundsansvarlig virksomhed har medført megen presseomtale, og har muliggjort kontakt til potentielle kunder. En beregning af annonceværdien for de artikler, der har været i Berlingske og lokalaviser med Logik & Co, viser, at der er værdi for over kr., og at virksomheden er nået ud til mere end læsere. 2 28

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

BAT s syn på CSR i byggeriet

BAT s syn på CSR i byggeriet BAT s syn på CSR i byggeriet Fagforbundene i BAT s indstilling til CSR og ønsker til indholdet i en CSR-strategi BAT 1. Introduktion CSR (Corporate Social Responsibility eller virksomhedernes samfundsansvar)

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed Seniorpraksis Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed Denne folder vedrører en undersøgelse om seniorbehov og seniorpraksis. Se mere om undersøgelsens

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB ARBEJDSMILJØREGNSKAB Personalepolitiske fokusområder 2013 Nedbringelse af sygefravær MED-organisationen har i 2013 arbejdet med at iværksætte tredje og sidste del af Diakonissestiftelsens

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Praktisk håndtering af etiske krav

Praktisk håndtering af etiske krav Praktisk håndtering af etiske krav Seminar Samfundsansvar og offentlige indkøb Frederiksberg Rådhus 3. december 2009 v/ole Grage E. Nielsen Mekanisk Stenhuggeri A/S Martin Holleufer euro sten as DIEH medlemmer

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Fakta om CSR People Prize

Fakta om CSR People Prize Fakta om CSR People Prize Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar der, for 4. år i træk, uddeler den eftertragtede CSR People Prize. De har i over ti år arbejdet på at indsluse og fastholde socialt

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere