Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler"

Transkript

1 Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler

2 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har, når din arbejdsplads vil forsøge at løse et problem ved hjælp af en rundbordssamtale. Det kan være en kollega, der ikke længere kan klare de sædvanlige opgaver, fordi arbejdsevnen er nedsat midlertidigt eller varigt. Det kan være efter, at en kollega har haft lang tids fravær. Men en rundbordssamtale kan også holdes, selv om der ikke har været fravær. En rundbordssamtale er et værktøj, der kan bruges, når en kollega skal hjælpes ud af en vanskelig arbejdsmæssig situation. Ved rundbordssamtalen taler kollegaen med alle relevante personer på én gang. Det kan være kommunens sagsbehandler, lægen, lederen på arbejdspladsen og typisk dig som tillidsvalgt. Hvis alle deltager i rundbordssamtalen, spares der tid, og kollegaen undgår at blive kastet rundt mellem forskellige offentlige kontorer og afdelinger. Det er også en måde, hvor man med det samme kan finde ud af, om en løsning er realistisk. Formålet med en rundbordssamtale er altså: At nå frem til en løsning, der kan fastholde en kollega på arbejdsmarkedet At bruge lovgivningen og hinandens muligheder At samle alle relevante personer til et handlekraftigt møde Det er vigtigt, at rammerne for rundbordssamtalen er optimale, både før og under samtalen, for at den skal fungere. Her kan du, som tillidsvalgt, gøre en forskel ved at sikre, at alle involverede parter er bevidste om deres rolle, og om hvad formålet er med rundbordssamtalen. Hvis du er i tvivl om noget eller støder ind i problemer i forbindelse med rundbordssamtalen, kan du få yderligere hjælp ved at kontakte din lokale FOA afdeling. God fornøjelse! Ditte Poulsen Mona Striib Forbundssekretær Næstformand Ansvarlige for FOAs beskæftigelsespolitik og fraværspolitik 3

3 Dine opgaver Forberedelse af rundbordssamtalen Der kan indkaldes til en rundbordssamtale af forskellige årsager, men de overordnede formål vil altid være: At gribe ind så tidligt som muligt, hvis en kollega har problemer med at klare sit arbejde, også selv om kollegaen (endnu) ikke er blevet sygemeldt. En tidlig indsats giver de største muligheder for at tænke i nye baner og se flest løsningsmodeller. At undgå unødvendigt mange og forskellige møder om den samme situation ved, at flere parter mødes personligt på samme tid med den kollega, der er hovedperson og i centrum. At støtte kollegaen i den vanskelige situation. At bruge lovens og hinandens muligheder. Ideer udvikles bedre hos flere end hos én. At tage et socialt ansvar. At samtalen skal resultere i en konkret plan for kollegaen for at sikre arbejdsfastholdelse/integration på arbejdsmarkedet.»ved det runde bord sidder ingen ved bordenden«forklarede jeg.»ja, og alle kan se hinanden i øjnene«supplerede en af tilhørerne. Godt set, har jeg tænkt lige siden. (Citat fra bogen: Rundbordssamtalen af Betty Pedersen m.fl.) FOA mener: At brug af rundbordssamtalen fremmer mulighederne for at fastholde en kollega med nedsat arbejdsevne. Muligheder bliver vendt, og den umulige løsning er måske alligevel en løsning. Hvad skal rundbordssamtalen ikke: Samtalen har ikke til formål at behandle den berørte kollega. Det er udelukkende hensigten at planlægge et fastholdelsesforløb. Hvis en medarbejder ikke ønsker, at der skal holdes en rundbordssamtale, skal det respekteres. Ingen kan stille krav om, at mødet gennemføres. Alternativet er, at medarbejderen mødes særskilt med de nødvendige parter. 4

4 En rundbordssamtale er ikke en afskedigelsessamtale. Ændrer samtalen karakter i denne retning, er det vigtigt, at du som tillidsvalgt griber ind. Ikke mindst fordi de øvrige personer, der deltager i rundbordssamtalen, ikke skal deltage i forbindelse med en afskedigelse. Hvem deltager i rundbordssamtalen? Til en rundbordssamtale deltager hovedpersonen/din kollega og de personer, der kan have betydning for eller vide noget om mulighederne for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Det kan være: En pårørende/ægtefælle, ledelsen, en repræsentant for de øvrige medarbejdere, den faglige organisation, a-kassen, kommunens sagsbehandler, den praktiserende læge. En repræsentant for de øvrige medarbejdere og den faglige organisation kan selvfølgelig være samme person typisk dig som tillidsvalgt. Men det kan være fornuftigt også at have en repræsentant fra den faglige afdelingen med, særlig hvis der er udsigt til, at der skal ændres meget i jobindhold, eller hvis det er svært at forestille sig en løsning på arbejdspladsen. Man kan ikke kræve, at bestemte personer deltager, men hvis det skønnes hensigtsmæssigt, skal personerne inviteres. Det er vigtigt, at deltagerne i mødet har den nødvendige beslutningskompetence, så det med det samme kan afgøres, om en idé kan være en løsning. Hvem tager initiativ til rundbordssamtalen? Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det kan være dig som tillidsvalgt, der sammen med ledelsen indkalder til samtalen. Hvis samtalen foregår på arbejdspladsen, vil kollegaen opfatte sig selv som medarbejder på en arbejdsplads. Hvis samtalen foregår på socialforvaltningen, risikerer du, at kollegaen ser sig selv som social klient. 5

5 Rundbordssamtaler kan også være en del af arbejdspladsens fraværspolitik. Hvis rundbordssamtaler er kendt og brugt, vil det ikke virke så overvældende at blive hovedperson i en rundbordssamtale. Rundbordssamtalen Hvordan forløber samtalen i praksis? En rundbordssamtale kan have følgende opbygning: Introduktion fx: Velkomst, indledning, præsentation, spilleregler Problemer og ønsker fx: Hovedperson fortæller om sin situation og ønsker for fremtiden. Deltagerne i rundbordssamtalen kan stille spørgsmål og skabe dialog. Deltagerne i rundbordssamtalen giver ud fra deres rolle og faglighed deres mening til kende om mulige løsningsforslag. Plan og aftale fx: Skitse til en plan: Hvem gør hvad og hvornår? Der indgås en aftale, som enten formuleres skriftligt under mødet eller i umiddelbar forlængelse af mødet med evt. tidspunkt for næste rundbordssamtale. En rundbordssamtale kan handle om mange forskellige spørgsmål, fx om mulighederne for omplacering, problemer på arbejdspladsen som følge af misbrugsproblemer, delvis raskmelding mv. Du skal være med til, at følgende overholdes: Det skal være klart, hvem der er mødeleder. Alle skal præsenteres. Mødets længde skal aftales. Tavshedspligten skal understreges. Det skal indskærpes, at det er den berørte kollega, der er hovedpersonen, og at det derfor er ham eller hende, der bestemmer, om der er emner eller spørgsmål, som ikke skal drøftes. Du kan eventuelt have talt med din kollega om det inden mødet. Hovedpersonen starter med at fortælle og deltagerne lytter. 6

6 Efter en fælles drøftelse af situationen skal der udarbejdes en konkret plan. Dialog, åbenhed og respekt er nøgleord, hvis samtalen skal lykkes. Det skal komme frem under rundbordssamtalen: De arbejdsmæssige konsekvenser af sygdom eller konsekvenserne af den nedsatte arbejdsevne. Kollegaens egne oplevelser af sammenhængen mellem job og helbred. Kollegaens fremtidige jobmuligheder, herunder muligheder for tilpasninger og ændringer i det hidtidige job. En ny jobfunktion på arbejdspladsen kan overvejes som en mulighed. Hvornår kan den sygemeldte kollega vende tilbage til arbejdspladsen til hvilken arbejdstid og hvordan skal tilbagevenden ske? Skal kollegaen deltage i lægelige behandlinger, efter arbejdet er genoptaget? Kan det offentlige give støtte til kollegaen og til arbejdspladsen, og i givet fald hvordan? Skal I f.eks. undersøge mulighederne for, at kollegaen skal have et fleksjob? Hvilke ændringer kan sygdomsforløbet give anledning til i kollegaens fremtidige arbejdsliv? Hvilke løsninger kan på sigt tage højde for disse ændringer i arbejdsevnen? Hvilke konsekvenser kan løsningen få for jer som kollegaer og for arbejdspladsen som helhed? Hvordan informeres arbejdspladsen om en evt. handlingsplan? Hvordan skal opfølgningen på en evt. handlingsplan ske? Tidspunkt for evt. næste møde. Det er vigtigt, at du som tillidsvalgt er med fordi: Du kender hovedpersonen og hvilke jobfunktioner, hun eller han varetager. Du kender dine øvrige kollegaer og ved hvilke løsninger, der er realistiske. Du kan i det daglige være med til at følge op på de aftalte beslutninger og gribe ind, hvis aftaler brydes eller ikke kan lade sig gøre i praksis 7

7 Du kan få yderligere information om rundbordssamtaler i: Tillidszonen»Rundbordssamtalen«af Betty Pedersen m.fl., Frydenlund 2000 Staunings Plads København V Telefon:

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere