der på non-profit socialøkonomisk basis driver, eller indgår i forebyggende aktiviteter primært rettet mod børn og unge og udsatte grupper, bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "der på non-profit socialøkonomisk basis driver, eller indgår i forebyggende aktiviteter primært rettet mod børn og unge og udsatte grupper, bl.a."

Transkript

1 Fonden for Socialt Ansvar En almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond En almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond der på non-profit socialøkonomisk basis driver, eller indgår i forebyggende aktiviteter primært rettet mod børn og unge og udsatte grupper, bl.a.: Misbrugere > 20

2 Erik Thorsted HD Stat: Kommune: Privat: Udviklingskonsulent Datacentralen (CSC) Marketingchef Kommunedata (KMD) Marketingchef Hafnia koncernen & Codan Salgs og Marketingdirektør ISS, Darenas Direktør Skandia, Ideer for Livet Tidl. medlem af KL s budgetvejledningsudvalg Tidl. bestyrelsesformand VFC Socialt Udsatte Tidl. bestyrelsesmedlem Projekt Menneske Tidl. bestyrelsesmedlem Frivilligt Forum Tidl. styregruppemedlem i CBAF Center for Balance Arbejde Fritid Tidl. styregruppeformand for Netværk Storkøbenhavn Misbrugere > 20 Bestyrelsesmedlem VL57 Følgegruppe High:Five, FriSe, Sociale Innovatører Styregruppe Fædregruppen/NørreBronx, Klub X, Quick Escape Medlem af Socialøkonomisk Netværk, CSR-Forum m.fl.

3 Fondsbestyrelsen er frivillig og ulønnet 1 fra kunst & kultur 1 fra forebyggelse 1 fra erhvervslivet 1 fra Folketinget 2-3 af dem udpegede for deres særlige samfundsengagement + 5 top-erhvervsledere hvis virksomheder støtter projekterne aktivt i mindst 3 år Sangerinde Søs Fenger Politidir. Johan Reimann, Kbh. Cand.psyk.aut. Stig Kjerulf (f) Anne Baastrup MF Journalist Rushy Rashid Dir. Hans G. Svensson Adm.dir. Jesper Nygård, KAB TrygFonden Falck Carlsberg DSB BikubenFonden Gurli Martinussen Falck (næstformand) Jens Lunn Jesper B. Jørgensen Gert Frost BikubenFonden Jimmie Gade Nielsen

4 Fondsbestyrelsen 2011 Cand.psyk. adm. dir. Stig Kjerulf Formand Politi dir. Johan Reimann Søs Fenger Anne Baastrup MF Journalist Rushy Rashid Højbjerg Kom. dir. Hans G. Svensson Adm.dir. Jesper Nygård KAB Mkt. dir. Jens Lunn Falck Næstform. Direktør Gurli Martinussen TrygFonden Adm. dir. Jesper B. Jørgensen Carlsberg Adm. dir. Gert Frost DSB S-tog Socialchef Jimmie Gade Nielsen Bikubenfonden

5 Vision: Et samfund med tryghed, livsglæde og integration med særlig fokus på børn, unge og socialt udsatte grupper Mission: Øget social ansvarlighed Herunder bred forebyggende indsats baseret på lokal nærhed Misbrugere > 20 Værdier: Ansvarlighed, Omsorg, Engagement, Overskud til andre Vi arbejder uafhængigt af bl.a. politiske og religiøse interesser

6 Fonden for Socialt Ansvars aktiviteter FSA s fonds bestyrelse Fonds-sekretariat Natteravnenes Landssekretariat Bydelsmødrenes Landsorganisation Familie med hjerte Koncept udvikling og anden hjælp Etablere & servicere NR-foreninger: - Danmark - Færøerne - Grønland - Estland/Letland - Nordtyskland SeniorTeam Unge Team Nydanske Kvinder Ældre Sagens NR Det Krim.præv. Råd Sikker By projekter Nordisk Fællesråd Servicere & etablere Bydelsmødre på landsplan: Familieforberedelse efter Leksand modellen Landsdækkende Mentor netværk: Mønsterbrydere Andre foreninger: Kvindeklubben MP Fritids & fiskeklubben Cph Muay Thai Fremtidens Unge MusikLife På vej: Klassemorfar Run2aid

7 Organisation Finansiering Sekretariatet er ansat af Fonden ErhvervsPartnerne: TrygFonden, Carlsberg, Falck, DSB S-tog & Bikubenfonden står bl.a. for finansiering af Landssekretariatet og fællesomkostn. Andre virksomheder, fonde, og private bidrager ad-hoc til dækning af projekt / aktivitetes-udgifter med donationer, rabatter eller naturalier. Fonden foretrækker privat finansiering. Sekretariatets og Natteravnenes budget er ca. 6 mio. kr. årligt. Foreningerne betaler IKKE kontingent til Landssekretariatet. Foreninger har gns. et lokalt budget på under kr. Fondens øvrige aktiviteter skal hvile i egen finansiering, som både kan være privat og offentlig.

8 Misbrugere > 20

9 Lidt historie Idéen er oprindelig udviklet og sat i drift i 1998 af Natteravnenes Landssekretariat for svenske forsikringspenge, i samarbejde med borgmestre, politi og SSP-udvalg m.fl. i Danmark, Færøerne og i Grønland Fra 2004 videreført som en non-profit aktivitet under den socialøkonomisk ledede, almennyttige fond: der blev stiftet til lejligheden

10 Målgruppen: år Politi, professionelle i kommunen og SSP. De laver hærværk og ballade De 2-3 %, der er bedst til at være værst De rodløse - de identitetssøgende- dem i risikozonen - ca % De savner alle omsorg & gode rollemodeller De fleste De normale De ressource stærke unge ca. 85% 1 ud af 3 har identitets problemer

11 Natteravnene er en organisatorisk nyskabelse: - en landsdækkende, frivillig social forening - som bygger på et franchise-lignende koncept - stillet gratis til rådighed af en almen nyttig fond - administreret af et professionelt landssekretariat Kommunen SSP/gadeteams Nærpoliti Beboerrådgiver Lokale sponsorer Lokal presse, anden profilering og arrangementer Hvervekampagner efter frivillige Lokalforeninger med demokratisk valgte bestyrelser som bygger på samme værdier, træning og samarbejdsaftale SeniorTeam FSA ansætter sekretariatet og lægger strategien bl.a. på ideer fra Landsog Årsmøder med de frivillige og samfundsudviklingen generelt Landssekretariat Fondsbestyrelse og sekr. tegner den landsdækkende profil og konceptudvikling samt står for fundraising til de landsdækkende fællesomkostninger

12 De 5 gyldne regler Natteravnene er synlige og observerer de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. men tilkalder professionel hjælp om fornødent Natteravnene går altid i hold på tre i de karakteristiske gule jakker. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund - også etnisk. Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus og tog) - aldrig inde, hvor de unge morer sig i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker. Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte. Natteravnene hjælper gerne forulykkede børn og unge, helst via deres venner og familie. De følger ikke nogen hjem alene - og låner aldrig penge ud.

13 Så let er det. så lidt skal der til vær synlig gå ture - normalt 2-4 timer inkl. pauser vær tilgængelig dialog overvejende på de unges initiativ vær nærværende lyt og afhjælp problemer gå med 5 10 gange om året når det passer dig, i 1-2 år f.eks.: eftermiddag aften nat ? / CITY-hold efter foreningens eget valg

14 Normalt træningsforløb: Uge 1 Informationsmøde (Borgmester, politi, SSP beboerrådgiver, Landssekretariatet + fadder-formand) Uge 2 Natteravnenes-, Politiets, SSP s m.fl s forebyggende arbejde Uge 3 Vedtægter, Foreningskultur, ca Natteravnenes adfærd og Valg af styregruppe Uge X Efter behov Ulykkesbegrænsende 1. hjælp Bestyrelses Kick off Info om Rusmidler Prøvevandring med naboforening Premiere i de gule jakker ½ årlige lyn-kurser for nye Praktisk krisehåndtering Hjemmesider m.fl.

15 Virker det?? Ja! Den fortsatte interesse nye foreninger og frivillige Erhvervslivet interesse for at støtte Ringstedrapporten og TrygFondens analyser viser det Politiets døgnrapporter har vist det Boligselskaber og kommuner har sparet hærværks mio. kr. Justitsministeriets Pressemeddelelser TORSDAG D. 28. AUGUST 2008 LIVSSTIL SPILLER STOR ROLLE FOR UNGDOMSKRIMINALITET Risikoen for at unge begår vold eller gaderøveri er i høj grad betinget af, hvilken livsstil de fører. Hænger de unge ud med kriminelle kammerater i centre eller på gader og stræder, og er de samtidig påvirket af alkohol eller narkotika, er der således en risiko for, at de kommer til at figurere i statistikken over vold, gaderøveri eller anden kriminalitet. Det selv om at de i øvrigt klarer sig godt i skolen, har en tryg opvækst og et solidt bagland. For at forebygge kriminalitet blandt de unge anbefaler rapporten derfor at styrke tiltag, der øger tilstedeværelsen af voksne på de steder, hvor de unge i dag mødes uden voksenkontrol. Af egnede og allerede kendte - tiltag peger rapporten på gademedarbejdere, Natteravnene og tilsvarende initiativer.

16 Spændende og lærerigt Årsmødet 2001 Nordisk Natteravne Dag 2008 Bestyrelseskursus Nordisk Natteravne Dag 2007 Kurser, Fredericia Årsmøder og Nordisk Natteravne Dag Årsmødet 2004 Årsmøde 2006

17 Natteravnene Socialt Samvær med Power

18 Hvor mange frivillige er der? Pr er der, siden 1998, etableret 254 lokal foreninger med ca aktive Natteravne Langt over i alt, har været frivillige Fra Danmark dækkes Færøerne, Grønland Nordtyskland og Letland Vi samarbejder med ca. 900 foreninger i Sverige og i Norge. Mere end har været frivillige Natteravne i Norden siden 1987 Desuden er der norske foreninger i Slovakiet samt på Grand Canaria, i Malaga og Rusland. År

19 Natteravnene Dem i de gule jakker

20 Tag dig tid til en uforpligtende prøvetur

21 Bydelsmødrenes Landsorganisation

22 Bydelsmødre: franchise-ligende tilbud til socialt isolerede kvinder: kursusforløb indsigt i det danske velfærdssystem sundhed og ernæring børneopdragelse uddannelse arbejdsmarkedsforhold m.v. materialer til videreformidling, som frivillig instruktør overfor andre kvinder i socialt udsatte områder identitet, status, netværk kompetenceudvikling

23 Bydelsmødrenes Landsorganisation

24 Organisationsplan - Bydelsmødrenes Landsorganisation Kommunen Boligselskaber Helhedsplaner Beboerrådgivere Lokale sponsorer Lokal presse, anden profilering og arrangementer Hvervekampagner efter frivillige Århus Randers Esbjerg Ishøj Odense Styregruppen er BLO s politiske ledelse. Herunder vision, mission, værdier, mål, strategier, planer og omkostningsopfølgning Styregruppe Landssekretariat Landssekretariatet er ansat af FSA for at indfri de ønskede mål og tilvejebringe de fornødne ressourcer med støtte fra Styregruppe og FSA FSA er overordnet garant for det juridiske og administrative fokus og kan yde administrativ bistand.

25 Familie med hjerte Familieforberedelse efter Leksand-modellen

26 De årige De 2-3 %, der er bedst til at være værst De rodløse - de identitetssøgende- dem i risikozonen - ca % De fleste De normale De ressource stærke unge ca. 85%

27 Det gør ondt på samfundet, at svigte børnene i risikozonen Eks.: Andel af børn og unge i risikozonen i én gennemsnitlig svensk årgang før i tiden Årligt fødes ca Potentielle narkomaner 285 Potentielle alkoholikere 950 Potentielt psykisk svært syge 475 Potentielt psykisk lettere syge Potentielle langtids syge Potentielle langtids arbejdsløse I alt i risikozonen I alt i % 12,8

28 Tidl. svenske omkostninger, beregnet i 2008 for én årgang børn og unge i risikozonen på landsplan Arbejdsformidling Forsikringskasse 1 år 5 år 20 år 45 år Kommunen Landstinget Domstolene Forsikring m.fl I alt Udsatte dør gns. som 54 årige mgl. skat øger beløbet til 210 mia.sek.

29 Familie med hjerte Familieforberedelse efter Leksand-modellen Forældrekompetence kurser - i kommuner - udsatte boligområder / Bydelsmødre - mødre hjælp, krisecentre o.s.v. Misbrugere > 20 Alle førstegangsfødende par stærke som svage danske som nydanske uanset baggrund - i hold af 10 tilbydes et 14 modulers frivilligt og gratis kursus startende 4-6 mdr. før fødslen under ledelse af en sundhedsplejerske hvor offentlige, private og frivillige rådgivers kompetencer løbende involveres

30 Familie med hjerte-modulerne: Kost og sygdom ca. 6 mdr. læge m.fl. afrunding m.m.m. og hvad så? barnet er godt 1 år Sprog, Kids&Dads ca. 10 mdr. tale&høre pæd m.fl. Hjemmenormer og pasning ude ca. 8 mdr. pæd.kons + dagplejer Vaner, arbejdsdeling, tænder ca. 5 mdr. - tandplejer Familiedynamik, økonomi m.v. ca. 4 mdr. efter fødslen Forældrenes betydning ca. 3 mdr. efter fødslen psykolog og familieterapeut Den første tid som forældre ca. 2 mdr. efter fødslen psykolog og familieterapeut Information fra egen læge eller jordemoder Hold sammensættes med 10 par M/K holdets sundhedsplejerske (gennemgående) Præsentation og program 4-6 mdr. før fødslen Forventninger til forældreskabet ca. 30. uge Orlov, økonomi, forsikring ca. 32. uge - bank & assurandør Besøg på fødegangen ca. 34. uge - jordemoder Forventninger til forældreskabet-2 ca. 2 uger før fødslen Barnet i familien ca. 1 md. efter fødslen

31

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere