LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen"

Transkript

1 LITTERATUR: Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets fremtid -'- (2006): Bæredygtig velfærd Andersen, Bent Rold: -'- "Nyere målsætninger i socialpolitikken" '- "Socialpolitik i velfærdssamfundet" '- "Borgeren og tryghedssystemet" Socialreformundersøgelserne bd II SFI '- "Den sociale bistandslov" Politikens kronik 5. februar '- "Grundprincipper i socialpolitikken" foredrag for International Council on Social Welfare, Kristianssand '- "Cirkulæreskrivelse om kontanthjælp til unge" Socialministeriet '- "Kan vi bevare velfærdsstaten?" '- "Rødt kort til Lykketoft", Aktuelt '- "Den offentlige vækst - i fortiden og i dag" Politica 1989/2 -'- "Den danske model i EF s indre marked" i Samfundsøkonomen '- "Velfærdsstaten i Danmark og Europa" '- "Samfundsøkonomi, beskæftigelse og socialpolitik" i Espen Dalgaard m.fl. Velfærdsstatens fremtid '- "Ældrepolitik på afveje" 1999 Andersen, Bent Rold & Jespersenm Jesper (2006): Velfærdsdebat på afveje Andersen, John & Elm Larsen, Jørgen: Fattigdom i velfærdsstaten 1989 Andersen, Jørgen Goul: -'- "Under 40 og fattig", Aktuelt '- "Velfærdsstatens folkelige opbakning" i Social Forskning 1995 temanr. - - (red.) (2002): Marginalisering og velfærdspolitik. AUC -"- (2004) "Pensionsbomber og pensionsreformer" i Social Kritik nr. 94 juli 204 -"- (2004) "Velfærd som problem eller velfærdsproblem?" i Social Kritik nr. 94 juli "- (2004) "Ældre'byrden' som rambuk - velfærden som problem" i Kritisk Debat Andersen, Jørgen Goul & Christiansen, Peter Munk: "Skatter uden velfærd" 1991 Anker, Jørgen & Inger Koch Nielsen (1995) Det frivillige arbejde SFI 95.3 Anker, Jørgen (1995): De frivillige organisationer SFI Arbejdsdirektoratet, Nyt fra 1987/7 Arbejdsmarkedspensionsudvalget Redegørelse fra, dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." 1992 (Zeuthen-udvalget) Arbejdsmarkedsstyrelsen, Årsberetning 1992 Arbejdsmiljøgruppen 1972: Arbejdsmiljørapport 1-4, Redegørelser 1-6, Undersøgelse 1-2 Auken, Svend & Buksti, Jacob A.: Den indkomstpolitiske problematik i Danmark, med oversigt over statsindgreb i arbejdsmarkedskonflikter Økonomi og Politik Bager, Lone Ingemann: "Børnefradrag/børnetilskuddenes udvikling set i relation til samfunds-udviklingen" Socialt Tidsskrift 1977/2 Bengtsson, Steen: "Førtidspension eller...?" SFI 1989 Bjerregaard, Ritt: -'- "Så hellere nogle flere håndsrækninger", Politikens kronik '- Fra stabsarbejde til græsrodsplan Information. Kronik '- "Cirkulære om kontanthjælp efter bistandsloven" '- "Cirkulæreskrivelse af om bl.a. "nyfortolkning" af BiL DP-max. & Smith, Erik B: "Det sociale område kan ikke fredes" Svar til V. Jonasen. Politiken Bjørnsen, Mette Kofoed: Orientering i samfundsøkonomien 1974 Borchorst, Anette & Abrahamson, Peter: EU og socialpolitik 1996 Bratt, Nancy: Fattigkulturens børn '- Samfund, normer og normdannelse 1978 Broby-Johansen, Robert: "Skipper Clement" 1949, i "Imprimatur" bd. 2 pp 13-19, Brogaard, Susanne & Weise, Hanne: Evaluering af Lov om kommunal aktivering SFI 1997 Bruus, Palle: -'- "Socialpolitik", "Erhvervsstrukturen", kap. 7,12, i P. Sloth Carlsen, Geil og Bruus: "Erhvervs- og samfundsbeskrivelse" HHÅ LITTERATUR 447

2 -'- "Når det krakelerer i overbygningen - eller noget om ideologiproduktion" i Den sociale Højskole, Århus Bryld, Carl-Johan & Haue, Harry: Det agrare Danmark erne 1982 Bundesen, Peter (2006): Sociale problemer og socialpolitik Carstens, Annette: "Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik" CASA - Center for Alternativ SAmfundsanalyse (2002): Social Årsrapport 2002 "Centesimus Annus års katolsk sociallære" Christensen, Christensen: "En rabarberdreng vokser op" 1961 (udg. af Halfdan Rasmussen) -'- "Bondeknold og rabarberdreng" 1962 (udg. af Halfdan Rasmussen) Christensen, Harry: "Bonden, kommunen og demokratiet" 1997 Christensen, Jacob: "Socialpolitiske strategier " 1998 Christie, Nils: Hvor tett et samfunn? Oslo 1975 Christophersen, Henrik: "Det offentlige og samfundsudviklingen" 1978 Clausen, Hans: "SUM-programmet og '80'ernes socialpolitik" i Social kritik 1990/8 Dahlerup, Drude: "Rødstrømperne " bd Dahlerup, Troels: "Den sociale forsorg og reformationen" i Historie 1979 Danmarkshistorie, Politikens Danmark Danmark som foregangsland regeringen maj 1997 Danmark En holdbar fremtid - regeringen januar 2001 Dansk Flygtningehjælp: "Danmarks flygtninge" (sammen med Kommunernes Landsforening) '- "Flygtninge i Danmark" '- "Dansk Flygtningehjælp hvem er vi? Præsentation af DF s 23 medlemsorganisationer" 1997 Dansk økonomi - halvårlige redegørelser fra DØR-formandskabet. Den alternative velfærdskommission (2005): Velfærdssamfundets fremtid Den alternative velfærdskommission (2006): Bæredygtig velfærd Dean, Jodi: Reflective solidarity Constellations vol. 2 no. 1 Dich, Jørgen: "Socialpolitikkens teori", 1. bind '- "Den herskende klasse" 1974 Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen: div. årsberetninger Direktoratet for FødevareErhverv (2004): Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Djuve, Anne Britt & Pettersen, Hanne C: "Virker tvang?" Oslo 1997 (om flygtninge) Dubgaard, Mona: "Alternative rådgivninger - en vejviser" 1983 Due, Johannes: "De familjepolitiske kontantydelser " i Socialt Tidsskrift 1977/5 Egelund, Tine & Hillgaard, Lis: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Elm Larsen, Jørgen & Hornemann Møller, Iver (red. 2006) Socialpolitik 1. udg. Elmér, Åke e.a. (1998): "Svensk socialpolitik" Esping-Andersen, Gøsta: "The three worlds of welfare capitalism" '- (red.)(2000): "Welfare States in Transition." "Familiepleje i Århus", Århus Kommune "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 1994 Finansieringsudvalget (2005): Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Fode, Henrik: "Småskibsfarten på Århus-bugten " 1971 Fog, Elsebeth: "Supervision" 1983 Fogh Rasmussen, Anders: "Fra socialstat til minimalstat. En liberal strategi" 1993 "Folkekommunen i Kina", "Den nye verden" 1974/2 (MS) Fransen, Peter: "Konkurrence eller arbejdsdeling? Varetransport på Fyn via havne og jernbane", i Fynske årbøger 1997 Fridberg, Torben: "De socialt udstødte" SFI '- "Hvem skal løse opgaverne i fremtidens velfærdssamfund" i Social Forskning, september 1996 temanr. "Det sociale ansvar" Friisberg, Claus: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Friisberg, Gregers: "Energi og økonomisk teori" 1980 Gade-Lorenzen, Ole (red): "Socialpolitik - socialmedicin - social pædagogik" 1971 Galenson, Walter: "Arbejder og arbejdsgiver i Danmark" DANSK SOCIALPOLITIK

3 Gejl, Ib: "Under værgerådet" 1964 Gejl, Ib (red): "Byens børn. Århusbørn i lys og skygge" Århus 1983 Glavind, Niels: BØRN i kroner og øre 1997 Graversen, Jørgen: "Dagpenge - en korttidsydelse" Socialt Tidsskrift 1976/1 -'- De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge Bet. 1212/1989 Habermann, Ulla & Parsby, Inger (1987): Frivillige organisationers ressourcer. Habermann Ulla (1995) Kommuneprofiler Habermann, Ulla & Ibsen, Bjarne (1997): Den frivillige sektor i Danmark års historisk udvikling. i SM: Frivilligt socialt arbejde i Danmark bd. II 1997 (god litt.liste!) Hahn-Petersen, Morten: "Skipperflækken Troense " i Årbog for Svendborg og Omegns Museum Hansen, Bent: "Velstand uden velfærd" 1969 Hansen, Emmerich & Kongerslev: "Revalidering" 1974 Hansen, Erik Jørgen: "De åriges uddannelsessituation" I-II 1968/1971 -'- "Lighed gennem uddannelse?" '- "Danskernes levekår 1986 sammenholdt med 1976" '- "Generationer og livsforløb i Danmark" '- "Den maskerede klassekamp" 1990 Hansen, H.C.: "Historien om sygekasserne" 1974 Hansen, Sv. Aa.: "Økonomisk vækst i Danmark" bd (1970) og bd. 2, (1977) -'- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Ingrid Henriksen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Ingrid Henriksen) Hansen, Torben Grønnebæk m.fl. "Nu bider krisen" 1981 Heide-Jørgensen, M. & Nilsson, Jørgen: "Byrdefordelingslovene" 1976 Hegland, Tore Jacob: "Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling" 1994 Henningsen, Inge: "Størstedelen af befolkningen ramt af det sociale system" Information Henningsen, Lars N.: "Provinsmatadorer fra 1700-årene" 1985 Henningsen, Peter (red.)(2005): Patrioter og fattigfolk - Fattigvæsenet i København ca Henriksen, Birthe Bernt (1988): Revalidering Henriksen, Ingrid m.fl.: "Arbejdsløshedsundersøgelserne 1 - efterspørgsel og udbud på arbejds-markedet" SFI '- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Sv. Aa. Hansen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Sv.Aa. Hansen) -'- "Væksten i 1700-tallets danske landbrug - et økonomisk synspunkt", i Økonomi og Politik" 1989/2 Henriksen, Lars Skov & Bjarne Ibsen (red) (2001) Frivillighedens udfordringer. (bidrag af Håkon Lorentzen, Voitto Helander & Karl Henrik Sivesind, Lars Svedberg & Eva Jeppsson Grassman, Ulla Habermann, Lars Torpe, Filip Wijkström, Søren Christensen & Tine Isen, Hilde Lidén, Per Selle, Magne Eikaas, Bernard Enjolras) Hermann, Leif: "Social udvikling" Grundbog i socialfag for pædagogstuderende 1995 Hermansen, Ole: "Socialt arbejde i de lokale fællesskaber" 1975 Hertoft, Preben: "Det er måske en slags galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark" 1983 Hielmcrone, Nina v.: "Om de nye kontanthjælpsregler og anvendelsen af EDB-baserede ydelsesprogrammer" DSH- Å 1994 Hillgaard, Lis & Egelund, Tine: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Hoffmeyer, Erik (red.): "Velfærdsteori og velfærdsstat" 1962 Holm-Petersen, F.: "Maritime minder fra (Fanø, Grønlandsfarten, Marstal og Ærøskøbing, Limfjorden.)" serie fra Søfartssamlingerne i Troense Holt, Helle: "En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar" København 1998 SFI 1998:1 Horsten, Holger: "Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark" 1969 Houmøller, Sven: "Kjæde-Ordenen og Blindeforsorgen " 1961 Hussain, M.A. & Geerdsen, Lars P.: "Erhvervene og de langtidsledige" SFI 1998 Høeg, Ole: "Om forslag til lov om invalidepension m.v." Socialt Tidsskrift 1965/3-4 Haarder, Bertel: "Statskollektivisme og spildproduktion" 1973 Institut for fremtidsforskning: "Hvad skal vi leve af efter år 2000?" rapport "Invalidepensionistundersøgelserne" SFI publ. Jansen, Henrik M. & Jonasen, Otto: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jappe, Erik: "Kontanthjælpshåndbogen" '- "Socialoversigten" 1994 LITTERATUR 449

4 Jensen, Mogens K. "Sociale problemer og ydelser " SFI meddelelse 30, Jensen, Palle Eli: "Klienter i klemme" i Danske Kommuner 25/1983 Jensen, Per H (2004) "Hvorfor er erhvervsdeltagelsen blandt ældre i Danmark så høj?" i Social Kritik nr Jensen, Richard: "En omtumlet tilværelse" 19.. Jensen, Uffe Juul: "Moralsk ansvar og menneskesyn" 1995 Jespersen, Karen: "På vej mod ansvarssamfundet" Politikens. kronik 26. august1996. Johansen, H.C. "En samfundsformation i opbrud " Dansk Socialhistorie bd Jonasen, Otto & Jansen, Henrik M: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jonasen, Viggo: en del tekster, kan hentes på /publ. - - "Dette besværlige kommunale selvstyre" Århus Stiftstidende '- "Farvel til solidaritetsprincippet" Politikens kronik '- "Eventyr og/eller virkelighed?" i Folkesocialisten, maj '- "Skat, stat, skattepolitik og samfundets indretning" i Olsen, Ulf V (2002): "Åh, skat" -'- "The Non Profit Organisations in the Danish Welfare State System" EuroSET. /publ '- "Kommunestyre i Danmark " notat / publ Juul, Søren, Troest Annelise, & Anker, Jørgen m.fl.: Kommunerne og de sindslidende Järvinen, Margaretha e.a. (red)(2002): "Det magtfulde møde mellem system og klient" Jørgensen, Anker: interview, Søndagsaktuelt sept i Claus Friisberg: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Jørgensen, Harald: "Det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. århundrede" 1940/1979 -'- " Lokaladministrationen i Danmark" 1985 Kanstrup, Jan & Ousager, Steen (1990): Kommunal opgaveløsning Keilhau, Wilhelm: "Socialliberalismens tid" i C.P.O. Christiansen, A. Clausager, Poul Graae (red): Fra gammel til ny liberalisme. Kjems, Helge. Festskrift "Til Helge Kjems" Århus Kommune 1977 Klausen, Kurt Klaudi & Selle, P: "Frivillig organisering i Norden" 1996 Koch, Anna: "Socialt arbejde" '- "Sygemeldt og i gang" (sm. Leena Eskelinen, Mette Jensen, Kristian Lyk-Jensen AKF 1997 Koch-Nielsen, Inger: "Opvækstvilkår og erhvervsbaggrund" - Invalidepensionistunder-søgelserne 7 SFI 1980 Kolstrup, Søren: "Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension" SFAH 1996 "De kommunale opgavers fordeling og finansiering" - betænkning 1989 (Lotz III) Kommuneinformation 6: "Kommunens social- og sundhedsforvaltning. Struktur opgavefor-deling arbejdsmetoder samarbejdslinier". Kommunernes Landsforening. Okt Kontanthjælp efter bistandsloven, Cirkulære om Korpi, Walther (2002): "Velfærdsstat og sociale medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv " Krogh, Tyge (red): "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 67, 1994 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd Kyrø, Øjvind: "Du herlige land" 100 års skrift for Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Ladewig-Petersen, E. "Fra standssamfund til rangssamfund" Dansk socialhistorie bd. 3, 1979 Lauridsen, Finn H.: "Hans Broge. Købmand og igangsætter" i De skabte Århus bd Laursen, Karsten: "Økonomi og moral" 1997 Lavindkomstkommissionen: Betænkning 1981 "Levevilkår i Danmark" DS/SFI 1997 Lindstrøm, Kurt: "De fremmede" 1994 Liefmann-Keil, E.: "Ökonomische Theorie der Sozialpolitik" 1961 Lingås, Lars Gunnar (red.): "Myten om velferdsstaten" Pax 1970 Lund, Fred. Christ.: "Beskrivelse over Øen Thorseng" 1823/1973 Lundquist, Lennart: "Forvaltningen i det politiske system" 1976 Lykketoft, Mogens (red.): "Kravet om lighed. En redegørelse fra den socialdemokratiske folketingsgruppes ligheds-kommission" '- "Mørkemænd.." Kronik 1997 (om efterlønnen som ikke-problem) Løgstrup, Birgit (1990): Den amtskommunale opgaveløsning i Kanstrup & Ousager (1990) Løkke, Anne: "Vildfarende børn - om forbryderiske og forsømte børn mellem filantropi og stat " 1990 Magdoff, Harry: "Imperialismens epoke" Demos 1970 Markussen, Ingrid: "Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium " Fynske Årbøger Mathiesen, Anders: "Restgruppen der vokser" Politiken Meyer, Niels I. & Helveg-Petersen, Kresten & Sørensen, Villy: "Oprør fra midten" DANSK SOCIALPOLITIK

5 -'- Røret om oprøret 1982 Meyer, Poul: "Offentlig forvaltning" 1970 Myrdal, Alva & Gunnar: "Krise i befolkningsspørgsmålet" 1934 Møller, Ivar Hornemann: "Om ulighedens årsager" '- "Den danske velfærdsstats tilblivelse" '- "Velfærdsstatens udbygning - den anden socialreform 1933" & Larsen, Jørgen Elm (red)(2006): Socialpolitik Møller, Poul: "Utroligt, at familjen med den handicappede skulle lide først", Jyllandsposten National handlingsplan for beskæftigelse (2002) Regeringen national handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ( , ) Regeringen National Strategirapport om det danske pensionssystem 2002 Social-, Finans-, Økonomi- og Erhvervs- og Beskæftigelsesminsteriet Nellemann, Aksel H.: "Den danske folkeskoles historie" 1966 Nielsen, Laura: "Rammerne for socialt arbejde" RUC 1970 Nørr, Erik: "Præst og administrator" 1981 Olesen, Søren Peter: "Arbejdsløshedsforsikring" 1993 Olsen, Erling: "Danmarks økonomiske historie siden 1750" 1964 Olsen, Olaf: "Christian d. IV's tugt- og børnehus" 1978 Olsen, Ulf V. (red): Fra nødvendighed til frihed 1996 Otte, Helle m.fl.: "Socialpoltik i Danmark fra 1891 til 1977" Modtryk 1977 Pensionsreform-arbejdsgruppens rapport (bet. 799) 1977 Perspektivplanlægning Perspektivplanredegørelse PP II Petersen, Jørgen Henrik: "Socialpolitisk teori" bd '- "Dansk pensionspolitik i fortid, nutid og fremtid" '- "Vandringer i velfærdsstaten" '- "Moralske epistler" 1998 Petersen, Jørn Henrik & Klaus (2004): 13 udfordringer til den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2005): 13 reformer af den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2006): 13 løsninger for den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2007): 13 værdier bag den danske velfærdsstat Petersen, Klaus (red. 2003): 13 historier om den danske velfærdsstat Pierson, Paul: "Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment" 1996 Philip, Kjeld: "Staten og fattigdommen" 1947 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI 1984 Ploug, Niels / Henriksen, Ingrid / Kjærgaard, Niels (2004) Den danske velfærdsstats historie SFI Plovsing, Jan: "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI '- "Socialpolitik" '- "Socialpolitik i velfærdsstaten" 1990 "Re-conceptualizing the welfare state" Dansk Center for menneskerettigheder 1995 Redegørelse for udbygningsplaner. Socialministeriet, Reintoft, Hanne: "Samfundsstøtte eller socialpolitisk avantgarde?" '- "Den bedste forsorg i verden?" '- "Ét liv - manges liv" '- "Træd varsomt. Dansk socialpolitik ved en skillevej" 1998 Riismøller, Peter: "Sultegrænsen" 1971 Ræbild, Jesper & Kristiansen, Holger Spangsberg (2001): Efterlønsreformen bag facaden Rørbech, Mette: "Hvordan går det klienterne?" Socialreformundersøgelserne 7 SFI 1985 Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1996): The emerging non profit sector - an overview (John Hopkins Non Profit Sector ser.1) Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1997): Defining the non profit sector - a cross-national analysis (John Hopkins Non Profit Sector ser. 4) Salting, Ole: "Sin egen lykkes smed" 1983 LITTERATUR 451

6 Schlüter, Poul: Åbningsredegørelse i Folketinget Schmidt, Erik Ib: "Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi" '- "Red velfærdsstaten" 1997 Schultz, Annette Østergaard: "Solidariteten det socialistiske svar" i Filantropi Scocozza, Benito & Jensen, Grethe: "Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår" 1994 Scocozza, Lone: "Den sociale utryghed" 1982 Simonsen, Palle: "Privatisering af ansvaret" Politiken Sjöström, Kurt: "Socialpolitikken i det kapitalistiske samfund" 1976 Skak, Morten: "Den private sektors efterspørgsel efter arbejdskraft" i Ingrid Henriksen m.fl.: Efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. SFI-publikation 91, 1979 Smith, Adam: Theory of moral sentiments '- "An inquiry into the Nature and Causes of the Welath of Nations" 1776 Smith, Erik B. "Socialpolitik i '80'erne, Politiken 9. nov Smith, Erik & Bjerregaard, Ritt: "Det sociale område kan ikke fredes". Svar til V. Jonasen. Politiken Smith, Nina (red.): "Arbejde, incitamenter og ledighed" 1998 Smith, Nina / Pedersen, Peder J, Pedersen, Søren / Schultz-Nielsen, Marie (2003): Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. Rockwool-fonden. Foreningen af Socialchefer i Danmark: Beretning til årsmødet oktober Den sociale Højskole "Socialindkomst" - betænkning 896/1980 "Socialindkomst 2" - betænkning 906/1980. "Socialindkomsten - mere retfærdige ydelser?" Socialpolitisk forening Socialkommissionen: "En god start - forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge" hertil debatoplæg, dokumentation 1-3, og analyse (rapport 1) "Reformer - socialkommissionens samlede forslag" "Arbejde og velfærd - forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen" hertil debatoplæg, dokumentation 4-8, og analyse (rapport 3) "Arbejdsophør og pension - forslag til reformer af efterløn og folkepension" hertil debatoplæg, dokumentation 9, og analyse (rapport 5). Socialministeriet: "Socialreformen" Noteudgave 1933 "Social policy in Denmark" 1993 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Synligt for borgerne" 1994 "Kommunestyre og socialt ansvar" 1994 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Information om Socialministeriets puljer" juni 1995 "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen" Aktuelt fra Socialministeriet" årligt, ca. okt. "Redegørelse for udbygningsplaner" til ca Afløses af "Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning".. til ca. Afløses af "Sociale tendenser" årligt 1991 ff. "Social Policy in Denmark" series of small textbooks (www.sm.dk) Socialreformkommissionen: bet. 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" bet. 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1972 Socialreformundersøgelserne 1-7, SFI "Social vejviser - frivillige organisationer på det sociale område" Social Årsrapport 1999, 2000,2001, 2002 Fra Socialpolitisk Forening og CASA Sode-Madsen, Hans: "Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark " 1985 Statistisk ti års oversigt en del årgange Steincke, K.K.: "Fremtidens forsørgelsesvæsen" bd. I-II '- "Socialreformen - en kortfattet oversigt" '- "Fra nul til tres" Stigel, Lars: "Arbejdsmænd i Århus" 1989 Stilling, Niels Peter: "De nye byer" 1987 SUM-projektrapporterne. Oversigt 1995 Svendsen, Gunnar Lind Haase (2002): Hundrede års selvorganisering Siden Saxo nr DANSK SOCIALPOLITIK

7 Sygekassenævnet: "Fra laugssygekasser til folkeforsikring" 1942 (Mindeskrift i 50 året.) Sørensen, H.P.: "Fra folket de kom" 1964 Sørensen, Torben B.: "Arbejderklassens organisering og socialpolitikkens dannelse" '- "Socialpolitik" 1981, '- "Mod en postmoderne socialpolitik" i "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen Socialministeriet '- "Social- og sundhedsområdet på vej mod år opgaver og udfordringer" tale ved årsmødet for Foreningen af Socialchefer i Danmark okt Tastesen, Bernhard: "Partiet kan ikke lægge navn til de synspunkter". Svar til Ritt Bjerregaard. Politiken Titmuss, Richard M.: "Essays on "The welfarestate'" 1963/1974 Torfing, Jacob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten (magtudredningen) Uggerhøj, Lars: "Hjælp eller afhængighed" 1995 Varmer, Glen: "Hvor højt er der til dagpengeloftet?" Socialrådgiveren 1981/7 Velfærdskommission, Den alternative (2004): Danmark på afveje Velfærdskommissionen (I): Velfærdskommisisonen (II) (2004): Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. Debatoplæg. -'- (2006): Fremtidens velfærd - vores valg "Velfærdsstaten i krise" I-II, fra Center for velfærdsstatsstudier, Ålborg 1986 Vilby, Knud & Sørensen, Kjeld: "Fattig i Danmark" 1978 Wilhjelm, Preben: "Horisont 2000" i Ole Gade-Lorenzen (red): Socialpolitik - socialmedicin - socialpædagogik 1971 Wivel, Peter: "Slaveanstalten" 1966 Wingender, Nete Balslev: "Gammel og fattig. Skøn og ret i den tidligere alderdomsforsorg" 1994 Zeuner, Lilli (red.): "Social integration" SFI Zeuthen, F.: "Socialpolitik 1. bind. Arbejsløn og arbejdsløshed" '- Socialpolitik II. bind. Social sikring 1948 Ældrekommissionens rapporter: "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" 1980, "De ældres vilkår" 1981, "Sammenhæng i ældrepolitikken" 1982 Aaen, Frank (2004): Forsørgerbyrden - et politisk valg. Pjece STATSLIGE BETÆNKNINGER: (kronologisk) 1895 "Statstilsyn med Børneopdragelsen" Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1920 "Fremtidens Forsørgelsesvæsen" K.K. Steincke. Indenrigsministeriet "Det fremtidige Boligbyggeri". Indenrigsministeriets byggeudvalg af Socialreformkommissionen betænkning 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" Socialreformkommissionen betænkning 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1977 Pensionsreformarbejdsgruppens betænkning, bet "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" Ældrekommissionens 1. rapport "De ældres vilkår", Ældrekommissionens 2. rapport Lavindkomstkommissionens betænkning. Arbejdsministeriet "Sammenhæng i ældrepolitikken", Ældrekommissionens 3. rapport Redegørelse fra Arbejdsministeriets Arbejdsmarkedspensionsarbejdsgruppe. dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." ("Zeuthen-udvalget") 1992 "En god start" Forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge. Socialkommi "Arbejde og velfærd" Forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen. Socialkommisisonen 1993 "Arbejdsophør og pension" Forslag til reformer af efterløn og folkepension. Socialkommissionen 1993 "Reformer" Socialkommissionens samlede forslag. Socialministeriet "Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund". Udvalget om frivilligt socialt arbejde. Socialministeriet Opgavekommissionen (1998): Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor bet Strukturkommissionen (2004): bet LITTERATUR 453

8 2005 Finansieringsudvalget (2005)..rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem 2006 Velfærdskommissionen (2006): Fremtidens velfærd - vores valg PERIODICA, TIDSSKRIFTER: AKF-nyt. Orientering fra Amternes og Kommunernes Forskningsprojekt. Arbejderbevægelsens erhvervsråd: ae-bladet Arbejdsdirektoratet, Nyt fra. Arbejdsløshedsforsikringen, Direktoratet for.. Årsberetninger Danmarks Amtsråd (Amtsrådsforeningens tidsskrift) Danske Kommuner (Kommunernes landsforenings tidsskrift) Dansk økonomi. Halvårsskrift fra Det Økonomiske Råd. Finansministeriet: "Budgetredegørelse..." Finansministeriet: "Finansredegørelse..." flere årgange Folketingets ombudsmand. Beretning, årlig Levevilkår i Danmark ca. 4 årlig. DS/SFI Politica. Kvartalsskrift fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Socialministeriet: Redegørelse om udbygningsplaner.. flere årgange, afløst af Socialministeriet: Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning Socialministeriet: Sociale tendenser '91, '92, '93, Social forskning. Orientering fra Socialforskningsinstituttet Social Kritik Social Politik (Socialpolitisk Forenings tidsskrift) Socialpolitisk Årsrapport (CASA/Socialpolitisk Forening) Socialpædagogen Socialrådgiveren Social Årbog Statistiske Efterretninger: Social forsorg og retsvæsen Statistiske Efterretninger: Socialstatistik. Statistiske meddelelser: Befolkningens bevægelser Statistisk Månedsoversigt. Månedlig. Statistisk tiårsoversigt. Årlig Økonomi og politik 454 DANSK SOCIALPOLITIK

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010 Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og Til deltagerne. Tak for interesse og lydhørhed. Her er min powerpointpræsentation, som dog kun rummer stikord. Spørgsmålet om, hvorvidt problemet i de 29

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Oversigt over byrådets rejser mm. i 2012

Oversigt over byrådets rejser mm. i 2012 Oversigt over byrådets rejser mm. i 2012 Periode 01. - 02. november 2012 Aalborg JobCamp 12 Jørn Lehmann Petersen, Ole Stisen, Jens Peter Thomsen, Hanne Petersen, Svend Erik Petersen, Michael Schlüter

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere