LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen"

Transkript

1 LITTERATUR: Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets fremtid -'- (2006): Bæredygtig velfærd Andersen, Bent Rold: -'- "Nyere målsætninger i socialpolitikken" '- "Socialpolitik i velfærdssamfundet" '- "Borgeren og tryghedssystemet" Socialreformundersøgelserne bd II SFI '- "Den sociale bistandslov" Politikens kronik 5. februar '- "Grundprincipper i socialpolitikken" foredrag for International Council on Social Welfare, Kristianssand '- "Cirkulæreskrivelse om kontanthjælp til unge" Socialministeriet '- "Kan vi bevare velfærdsstaten?" '- "Rødt kort til Lykketoft", Aktuelt '- "Den offentlige vækst - i fortiden og i dag" Politica 1989/2 -'- "Den danske model i EF s indre marked" i Samfundsøkonomen '- "Velfærdsstaten i Danmark og Europa" '- "Samfundsøkonomi, beskæftigelse og socialpolitik" i Espen Dalgaard m.fl. Velfærdsstatens fremtid '- "Ældrepolitik på afveje" 1999 Andersen, Bent Rold & Jespersenm Jesper (2006): Velfærdsdebat på afveje Andersen, John & Elm Larsen, Jørgen: Fattigdom i velfærdsstaten 1989 Andersen, Jørgen Goul: -'- "Under 40 og fattig", Aktuelt '- "Velfærdsstatens folkelige opbakning" i Social Forskning 1995 temanr. - - (red.) (2002): Marginalisering og velfærdspolitik. AUC -"- (2004) "Pensionsbomber og pensionsreformer" i Social Kritik nr. 94 juli 204 -"- (2004) "Velfærd som problem eller velfærdsproblem?" i Social Kritik nr. 94 juli "- (2004) "Ældre'byrden' som rambuk - velfærden som problem" i Kritisk Debat Andersen, Jørgen Goul & Christiansen, Peter Munk: "Skatter uden velfærd" 1991 Anker, Jørgen & Inger Koch Nielsen (1995) Det frivillige arbejde SFI 95.3 Anker, Jørgen (1995): De frivillige organisationer SFI Arbejdsdirektoratet, Nyt fra 1987/7 Arbejdsmarkedspensionsudvalget Redegørelse fra, dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." 1992 (Zeuthen-udvalget) Arbejdsmarkedsstyrelsen, Årsberetning 1992 Arbejdsmiljøgruppen 1972: Arbejdsmiljørapport 1-4, Redegørelser 1-6, Undersøgelse 1-2 Auken, Svend & Buksti, Jacob A.: Den indkomstpolitiske problematik i Danmark, med oversigt over statsindgreb i arbejdsmarkedskonflikter Økonomi og Politik Bager, Lone Ingemann: "Børnefradrag/børnetilskuddenes udvikling set i relation til samfunds-udviklingen" Socialt Tidsskrift 1977/2 Bengtsson, Steen: "Førtidspension eller...?" SFI 1989 Bjerregaard, Ritt: -'- "Så hellere nogle flere håndsrækninger", Politikens kronik '- Fra stabsarbejde til græsrodsplan Information. Kronik '- "Cirkulære om kontanthjælp efter bistandsloven" '- "Cirkulæreskrivelse af om bl.a. "nyfortolkning" af BiL DP-max. & Smith, Erik B: "Det sociale område kan ikke fredes" Svar til V. Jonasen. Politiken Bjørnsen, Mette Kofoed: Orientering i samfundsøkonomien 1974 Borchorst, Anette & Abrahamson, Peter: EU og socialpolitik 1996 Bratt, Nancy: Fattigkulturens børn '- Samfund, normer og normdannelse 1978 Broby-Johansen, Robert: "Skipper Clement" 1949, i "Imprimatur" bd. 2 pp 13-19, Brogaard, Susanne & Weise, Hanne: Evaluering af Lov om kommunal aktivering SFI 1997 Bruus, Palle: -'- "Socialpolitik", "Erhvervsstrukturen", kap. 7,12, i P. Sloth Carlsen, Geil og Bruus: "Erhvervs- og samfundsbeskrivelse" HHÅ LITTERATUR 447

2 -'- "Når det krakelerer i overbygningen - eller noget om ideologiproduktion" i Den sociale Højskole, Århus Bryld, Carl-Johan & Haue, Harry: Det agrare Danmark erne 1982 Bundesen, Peter (2006): Sociale problemer og socialpolitik Carstens, Annette: "Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik" CASA - Center for Alternativ SAmfundsanalyse (2002): Social Årsrapport 2002 "Centesimus Annus års katolsk sociallære" Christensen, Christensen: "En rabarberdreng vokser op" 1961 (udg. af Halfdan Rasmussen) -'- "Bondeknold og rabarberdreng" 1962 (udg. af Halfdan Rasmussen) Christensen, Harry: "Bonden, kommunen og demokratiet" 1997 Christensen, Jacob: "Socialpolitiske strategier " 1998 Christie, Nils: Hvor tett et samfunn? Oslo 1975 Christophersen, Henrik: "Det offentlige og samfundsudviklingen" 1978 Clausen, Hans: "SUM-programmet og '80'ernes socialpolitik" i Social kritik 1990/8 Dahlerup, Drude: "Rødstrømperne " bd Dahlerup, Troels: "Den sociale forsorg og reformationen" i Historie 1979 Danmarkshistorie, Politikens Danmark Danmark som foregangsland regeringen maj 1997 Danmark En holdbar fremtid - regeringen januar 2001 Dansk Flygtningehjælp: "Danmarks flygtninge" (sammen med Kommunernes Landsforening) '- "Flygtninge i Danmark" '- "Dansk Flygtningehjælp hvem er vi? Præsentation af DF s 23 medlemsorganisationer" 1997 Dansk økonomi - halvårlige redegørelser fra DØR-formandskabet. Den alternative velfærdskommission (2005): Velfærdssamfundets fremtid Den alternative velfærdskommission (2006): Bæredygtig velfærd Dean, Jodi: Reflective solidarity Constellations vol. 2 no. 1 Dich, Jørgen: "Socialpolitikkens teori", 1. bind '- "Den herskende klasse" 1974 Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen: div. årsberetninger Direktoratet for FødevareErhverv (2004): Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Djuve, Anne Britt & Pettersen, Hanne C: "Virker tvang?" Oslo 1997 (om flygtninge) Dubgaard, Mona: "Alternative rådgivninger - en vejviser" 1983 Due, Johannes: "De familjepolitiske kontantydelser " i Socialt Tidsskrift 1977/5 Egelund, Tine & Hillgaard, Lis: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Elm Larsen, Jørgen & Hornemann Møller, Iver (red. 2006) Socialpolitik 1. udg. Elmér, Åke e.a. (1998): "Svensk socialpolitik" Esping-Andersen, Gøsta: "The three worlds of welfare capitalism" '- (red.)(2000): "Welfare States in Transition." "Familiepleje i Århus", Århus Kommune "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 1994 Finansieringsudvalget (2005): Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Fode, Henrik: "Småskibsfarten på Århus-bugten " 1971 Fog, Elsebeth: "Supervision" 1983 Fogh Rasmussen, Anders: "Fra socialstat til minimalstat. En liberal strategi" 1993 "Folkekommunen i Kina", "Den nye verden" 1974/2 (MS) Fransen, Peter: "Konkurrence eller arbejdsdeling? Varetransport på Fyn via havne og jernbane", i Fynske årbøger 1997 Fridberg, Torben: "De socialt udstødte" SFI '- "Hvem skal løse opgaverne i fremtidens velfærdssamfund" i Social Forskning, september 1996 temanr. "Det sociale ansvar" Friisberg, Claus: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Friisberg, Gregers: "Energi og økonomisk teori" 1980 Gade-Lorenzen, Ole (red): "Socialpolitik - socialmedicin - social pædagogik" 1971 Galenson, Walter: "Arbejder og arbejdsgiver i Danmark" DANSK SOCIALPOLITIK

3 Gejl, Ib: "Under værgerådet" 1964 Gejl, Ib (red): "Byens børn. Århusbørn i lys og skygge" Århus 1983 Glavind, Niels: BØRN i kroner og øre 1997 Graversen, Jørgen: "Dagpenge - en korttidsydelse" Socialt Tidsskrift 1976/1 -'- De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge Bet. 1212/1989 Habermann, Ulla & Parsby, Inger (1987): Frivillige organisationers ressourcer. Habermann Ulla (1995) Kommuneprofiler Habermann, Ulla & Ibsen, Bjarne (1997): Den frivillige sektor i Danmark års historisk udvikling. i SM: Frivilligt socialt arbejde i Danmark bd. II 1997 (god litt.liste!) Hahn-Petersen, Morten: "Skipperflækken Troense " i Årbog for Svendborg og Omegns Museum Hansen, Bent: "Velstand uden velfærd" 1969 Hansen, Emmerich & Kongerslev: "Revalidering" 1974 Hansen, Erik Jørgen: "De åriges uddannelsessituation" I-II 1968/1971 -'- "Lighed gennem uddannelse?" '- "Danskernes levekår 1986 sammenholdt med 1976" '- "Generationer og livsforløb i Danmark" '- "Den maskerede klassekamp" 1990 Hansen, H.C.: "Historien om sygekasserne" 1974 Hansen, Sv. Aa.: "Økonomisk vækst i Danmark" bd (1970) og bd. 2, (1977) -'- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Ingrid Henriksen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Ingrid Henriksen) Hansen, Torben Grønnebæk m.fl. "Nu bider krisen" 1981 Heide-Jørgensen, M. & Nilsson, Jørgen: "Byrdefordelingslovene" 1976 Hegland, Tore Jacob: "Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling" 1994 Henningsen, Inge: "Størstedelen af befolkningen ramt af det sociale system" Information Henningsen, Lars N.: "Provinsmatadorer fra 1700-årene" 1985 Henningsen, Peter (red.)(2005): Patrioter og fattigfolk - Fattigvæsenet i København ca Henriksen, Birthe Bernt (1988): Revalidering Henriksen, Ingrid m.fl.: "Arbejdsløshedsundersøgelserne 1 - efterspørgsel og udbud på arbejds-markedet" SFI '- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Sv. Aa. Hansen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Sv.Aa. Hansen) -'- "Væksten i 1700-tallets danske landbrug - et økonomisk synspunkt", i Økonomi og Politik" 1989/2 Henriksen, Lars Skov & Bjarne Ibsen (red) (2001) Frivillighedens udfordringer. (bidrag af Håkon Lorentzen, Voitto Helander & Karl Henrik Sivesind, Lars Svedberg & Eva Jeppsson Grassman, Ulla Habermann, Lars Torpe, Filip Wijkström, Søren Christensen & Tine Isen, Hilde Lidén, Per Selle, Magne Eikaas, Bernard Enjolras) Hermann, Leif: "Social udvikling" Grundbog i socialfag for pædagogstuderende 1995 Hermansen, Ole: "Socialt arbejde i de lokale fællesskaber" 1975 Hertoft, Preben: "Det er måske en slags galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark" 1983 Hielmcrone, Nina v.: "Om de nye kontanthjælpsregler og anvendelsen af EDB-baserede ydelsesprogrammer" DSH- Å 1994 Hillgaard, Lis & Egelund, Tine: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Hoffmeyer, Erik (red.): "Velfærdsteori og velfærdsstat" 1962 Holm-Petersen, F.: "Maritime minder fra (Fanø, Grønlandsfarten, Marstal og Ærøskøbing, Limfjorden.)" serie fra Søfartssamlingerne i Troense Holt, Helle: "En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar" København 1998 SFI 1998:1 Horsten, Holger: "Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark" 1969 Houmøller, Sven: "Kjæde-Ordenen og Blindeforsorgen " 1961 Hussain, M.A. & Geerdsen, Lars P.: "Erhvervene og de langtidsledige" SFI 1998 Høeg, Ole: "Om forslag til lov om invalidepension m.v." Socialt Tidsskrift 1965/3-4 Haarder, Bertel: "Statskollektivisme og spildproduktion" 1973 Institut for fremtidsforskning: "Hvad skal vi leve af efter år 2000?" rapport "Invalidepensionistundersøgelserne" SFI publ. Jansen, Henrik M. & Jonasen, Otto: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jappe, Erik: "Kontanthjælpshåndbogen" '- "Socialoversigten" 1994 LITTERATUR 449

4 Jensen, Mogens K. "Sociale problemer og ydelser " SFI meddelelse 30, Jensen, Palle Eli: "Klienter i klemme" i Danske Kommuner 25/1983 Jensen, Per H (2004) "Hvorfor er erhvervsdeltagelsen blandt ældre i Danmark så høj?" i Social Kritik nr Jensen, Richard: "En omtumlet tilværelse" 19.. Jensen, Uffe Juul: "Moralsk ansvar og menneskesyn" 1995 Jespersen, Karen: "På vej mod ansvarssamfundet" Politikens. kronik 26. august1996. Johansen, H.C. "En samfundsformation i opbrud " Dansk Socialhistorie bd Jonasen, Otto & Jansen, Henrik M: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jonasen, Viggo: en del tekster, kan hentes på /publ. - - "Dette besværlige kommunale selvstyre" Århus Stiftstidende '- "Farvel til solidaritetsprincippet" Politikens kronik '- "Eventyr og/eller virkelighed?" i Folkesocialisten, maj '- "Skat, stat, skattepolitik og samfundets indretning" i Olsen, Ulf V (2002): "Åh, skat" -'- "The Non Profit Organisations in the Danish Welfare State System" EuroSET. /publ '- "Kommunestyre i Danmark " notat / publ Juul, Søren, Troest Annelise, & Anker, Jørgen m.fl.: Kommunerne og de sindslidende Järvinen, Margaretha e.a. (red)(2002): "Det magtfulde møde mellem system og klient" Jørgensen, Anker: interview, Søndagsaktuelt sept i Claus Friisberg: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Jørgensen, Harald: "Det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. århundrede" 1940/1979 -'- " Lokaladministrationen i Danmark" 1985 Kanstrup, Jan & Ousager, Steen (1990): Kommunal opgaveløsning Keilhau, Wilhelm: "Socialliberalismens tid" i C.P.O. Christiansen, A. Clausager, Poul Graae (red): Fra gammel til ny liberalisme. Kjems, Helge. Festskrift "Til Helge Kjems" Århus Kommune 1977 Klausen, Kurt Klaudi & Selle, P: "Frivillig organisering i Norden" 1996 Koch, Anna: "Socialt arbejde" '- "Sygemeldt og i gang" (sm. Leena Eskelinen, Mette Jensen, Kristian Lyk-Jensen AKF 1997 Koch-Nielsen, Inger: "Opvækstvilkår og erhvervsbaggrund" - Invalidepensionistunder-søgelserne 7 SFI 1980 Kolstrup, Søren: "Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension" SFAH 1996 "De kommunale opgavers fordeling og finansiering" - betænkning 1989 (Lotz III) Kommuneinformation 6: "Kommunens social- og sundhedsforvaltning. Struktur opgavefor-deling arbejdsmetoder samarbejdslinier". Kommunernes Landsforening. Okt Kontanthjælp efter bistandsloven, Cirkulære om Korpi, Walther (2002): "Velfærdsstat og sociale medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv " Krogh, Tyge (red): "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 67, 1994 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd Kyrø, Øjvind: "Du herlige land" 100 års skrift for Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Ladewig-Petersen, E. "Fra standssamfund til rangssamfund" Dansk socialhistorie bd. 3, 1979 Lauridsen, Finn H.: "Hans Broge. Købmand og igangsætter" i De skabte Århus bd Laursen, Karsten: "Økonomi og moral" 1997 Lavindkomstkommissionen: Betænkning 1981 "Levevilkår i Danmark" DS/SFI 1997 Lindstrøm, Kurt: "De fremmede" 1994 Liefmann-Keil, E.: "Ökonomische Theorie der Sozialpolitik" 1961 Lingås, Lars Gunnar (red.): "Myten om velferdsstaten" Pax 1970 Lund, Fred. Christ.: "Beskrivelse over Øen Thorseng" 1823/1973 Lundquist, Lennart: "Forvaltningen i det politiske system" 1976 Lykketoft, Mogens (red.): "Kravet om lighed. En redegørelse fra den socialdemokratiske folketingsgruppes ligheds-kommission" '- "Mørkemænd.." Kronik 1997 (om efterlønnen som ikke-problem) Løgstrup, Birgit (1990): Den amtskommunale opgaveløsning i Kanstrup & Ousager (1990) Løkke, Anne: "Vildfarende børn - om forbryderiske og forsømte børn mellem filantropi og stat " 1990 Magdoff, Harry: "Imperialismens epoke" Demos 1970 Markussen, Ingrid: "Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium " Fynske Årbøger Mathiesen, Anders: "Restgruppen der vokser" Politiken Meyer, Niels I. & Helveg-Petersen, Kresten & Sørensen, Villy: "Oprør fra midten" DANSK SOCIALPOLITIK

5 -'- Røret om oprøret 1982 Meyer, Poul: "Offentlig forvaltning" 1970 Myrdal, Alva & Gunnar: "Krise i befolkningsspørgsmålet" 1934 Møller, Ivar Hornemann: "Om ulighedens årsager" '- "Den danske velfærdsstats tilblivelse" '- "Velfærdsstatens udbygning - den anden socialreform 1933" & Larsen, Jørgen Elm (red)(2006): Socialpolitik Møller, Poul: "Utroligt, at familjen med den handicappede skulle lide først", Jyllandsposten National handlingsplan for beskæftigelse (2002) Regeringen national handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ( , ) Regeringen National Strategirapport om det danske pensionssystem 2002 Social-, Finans-, Økonomi- og Erhvervs- og Beskæftigelsesminsteriet Nellemann, Aksel H.: "Den danske folkeskoles historie" 1966 Nielsen, Laura: "Rammerne for socialt arbejde" RUC 1970 Nørr, Erik: "Præst og administrator" 1981 Olesen, Søren Peter: "Arbejdsløshedsforsikring" 1993 Olsen, Erling: "Danmarks økonomiske historie siden 1750" 1964 Olsen, Olaf: "Christian d. IV's tugt- og børnehus" 1978 Olsen, Ulf V. (red): Fra nødvendighed til frihed 1996 Otte, Helle m.fl.: "Socialpoltik i Danmark fra 1891 til 1977" Modtryk 1977 Pensionsreform-arbejdsgruppens rapport (bet. 799) 1977 Perspektivplanlægning Perspektivplanredegørelse PP II Petersen, Jørgen Henrik: "Socialpolitisk teori" bd '- "Dansk pensionspolitik i fortid, nutid og fremtid" '- "Vandringer i velfærdsstaten" '- "Moralske epistler" 1998 Petersen, Jørn Henrik & Klaus (2004): 13 udfordringer til den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2005): 13 reformer af den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2006): 13 løsninger for den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2007): 13 værdier bag den danske velfærdsstat Petersen, Klaus (red. 2003): 13 historier om den danske velfærdsstat Pierson, Paul: "Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment" 1996 Philip, Kjeld: "Staten og fattigdommen" 1947 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI 1984 Ploug, Niels / Henriksen, Ingrid / Kjærgaard, Niels (2004) Den danske velfærdsstats historie SFI Plovsing, Jan: "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI '- "Socialpolitik" '- "Socialpolitik i velfærdsstaten" 1990 "Re-conceptualizing the welfare state" Dansk Center for menneskerettigheder 1995 Redegørelse for udbygningsplaner. Socialministeriet, Reintoft, Hanne: "Samfundsstøtte eller socialpolitisk avantgarde?" '- "Den bedste forsorg i verden?" '- "Ét liv - manges liv" '- "Træd varsomt. Dansk socialpolitik ved en skillevej" 1998 Riismøller, Peter: "Sultegrænsen" 1971 Ræbild, Jesper & Kristiansen, Holger Spangsberg (2001): Efterlønsreformen bag facaden Rørbech, Mette: "Hvordan går det klienterne?" Socialreformundersøgelserne 7 SFI 1985 Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1996): The emerging non profit sector - an overview (John Hopkins Non Profit Sector ser.1) Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1997): Defining the non profit sector - a cross-national analysis (John Hopkins Non Profit Sector ser. 4) Salting, Ole: "Sin egen lykkes smed" 1983 LITTERATUR 451

6 Schlüter, Poul: Åbningsredegørelse i Folketinget Schmidt, Erik Ib: "Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi" '- "Red velfærdsstaten" 1997 Schultz, Annette Østergaard: "Solidariteten det socialistiske svar" i Filantropi Scocozza, Benito & Jensen, Grethe: "Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår" 1994 Scocozza, Lone: "Den sociale utryghed" 1982 Simonsen, Palle: "Privatisering af ansvaret" Politiken Sjöström, Kurt: "Socialpolitikken i det kapitalistiske samfund" 1976 Skak, Morten: "Den private sektors efterspørgsel efter arbejdskraft" i Ingrid Henriksen m.fl.: Efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. SFI-publikation 91, 1979 Smith, Adam: Theory of moral sentiments '- "An inquiry into the Nature and Causes of the Welath of Nations" 1776 Smith, Erik B. "Socialpolitik i '80'erne, Politiken 9. nov Smith, Erik & Bjerregaard, Ritt: "Det sociale område kan ikke fredes". Svar til V. Jonasen. Politiken Smith, Nina (red.): "Arbejde, incitamenter og ledighed" 1998 Smith, Nina / Pedersen, Peder J, Pedersen, Søren / Schultz-Nielsen, Marie (2003): Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. Rockwool-fonden. Foreningen af Socialchefer i Danmark: Beretning til årsmødet oktober Den sociale Højskole "Socialindkomst" - betænkning 896/1980 "Socialindkomst 2" - betænkning 906/1980. "Socialindkomsten - mere retfærdige ydelser?" Socialpolitisk forening Socialkommissionen: "En god start - forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge" hertil debatoplæg, dokumentation 1-3, og analyse (rapport 1) "Reformer - socialkommissionens samlede forslag" "Arbejde og velfærd - forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen" hertil debatoplæg, dokumentation 4-8, og analyse (rapport 3) "Arbejdsophør og pension - forslag til reformer af efterløn og folkepension" hertil debatoplæg, dokumentation 9, og analyse (rapport 5). Socialministeriet: "Socialreformen" Noteudgave 1933 "Social policy in Denmark" 1993 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Synligt for borgerne" 1994 "Kommunestyre og socialt ansvar" 1994 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Information om Socialministeriets puljer" juni 1995 "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen" Aktuelt fra Socialministeriet" årligt, ca. okt. "Redegørelse for udbygningsplaner" til ca Afløses af "Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning".. til ca. Afløses af "Sociale tendenser" årligt 1991 ff. "Social Policy in Denmark" series of small textbooks (www.sm.dk) Socialreformkommissionen: bet. 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" bet. 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1972 Socialreformundersøgelserne 1-7, SFI "Social vejviser - frivillige organisationer på det sociale område" Social Årsrapport 1999, 2000,2001, 2002 Fra Socialpolitisk Forening og CASA Sode-Madsen, Hans: "Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark " 1985 Statistisk ti års oversigt en del årgange Steincke, K.K.: "Fremtidens forsørgelsesvæsen" bd. I-II '- "Socialreformen - en kortfattet oversigt" '- "Fra nul til tres" Stigel, Lars: "Arbejdsmænd i Århus" 1989 Stilling, Niels Peter: "De nye byer" 1987 SUM-projektrapporterne. Oversigt 1995 Svendsen, Gunnar Lind Haase (2002): Hundrede års selvorganisering Siden Saxo nr DANSK SOCIALPOLITIK

7 Sygekassenævnet: "Fra laugssygekasser til folkeforsikring" 1942 (Mindeskrift i 50 året.) Sørensen, H.P.: "Fra folket de kom" 1964 Sørensen, Torben B.: "Arbejderklassens organisering og socialpolitikkens dannelse" '- "Socialpolitik" 1981, '- "Mod en postmoderne socialpolitik" i "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen Socialministeriet '- "Social- og sundhedsområdet på vej mod år opgaver og udfordringer" tale ved årsmødet for Foreningen af Socialchefer i Danmark okt Tastesen, Bernhard: "Partiet kan ikke lægge navn til de synspunkter". Svar til Ritt Bjerregaard. Politiken Titmuss, Richard M.: "Essays on "The welfarestate'" 1963/1974 Torfing, Jacob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten (magtudredningen) Uggerhøj, Lars: "Hjælp eller afhængighed" 1995 Varmer, Glen: "Hvor højt er der til dagpengeloftet?" Socialrådgiveren 1981/7 Velfærdskommission, Den alternative (2004): Danmark på afveje Velfærdskommissionen (I): Velfærdskommisisonen (II) (2004): Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. Debatoplæg. -'- (2006): Fremtidens velfærd - vores valg "Velfærdsstaten i krise" I-II, fra Center for velfærdsstatsstudier, Ålborg 1986 Vilby, Knud & Sørensen, Kjeld: "Fattig i Danmark" 1978 Wilhjelm, Preben: "Horisont 2000" i Ole Gade-Lorenzen (red): Socialpolitik - socialmedicin - socialpædagogik 1971 Wivel, Peter: "Slaveanstalten" 1966 Wingender, Nete Balslev: "Gammel og fattig. Skøn og ret i den tidligere alderdomsforsorg" 1994 Zeuner, Lilli (red.): "Social integration" SFI Zeuthen, F.: "Socialpolitik 1. bind. Arbejsløn og arbejdsløshed" '- Socialpolitik II. bind. Social sikring 1948 Ældrekommissionens rapporter: "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" 1980, "De ældres vilkår" 1981, "Sammenhæng i ældrepolitikken" 1982 Aaen, Frank (2004): Forsørgerbyrden - et politisk valg. Pjece STATSLIGE BETÆNKNINGER: (kronologisk) 1895 "Statstilsyn med Børneopdragelsen" Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1920 "Fremtidens Forsørgelsesvæsen" K.K. Steincke. Indenrigsministeriet "Det fremtidige Boligbyggeri". Indenrigsministeriets byggeudvalg af Socialreformkommissionen betænkning 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" Socialreformkommissionen betænkning 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1977 Pensionsreformarbejdsgruppens betænkning, bet "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" Ældrekommissionens 1. rapport "De ældres vilkår", Ældrekommissionens 2. rapport Lavindkomstkommissionens betænkning. Arbejdsministeriet "Sammenhæng i ældrepolitikken", Ældrekommissionens 3. rapport Redegørelse fra Arbejdsministeriets Arbejdsmarkedspensionsarbejdsgruppe. dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." ("Zeuthen-udvalget") 1992 "En god start" Forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge. Socialkommi "Arbejde og velfærd" Forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen. Socialkommisisonen 1993 "Arbejdsophør og pension" Forslag til reformer af efterløn og folkepension. Socialkommissionen 1993 "Reformer" Socialkommissionens samlede forslag. Socialministeriet "Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund". Udvalget om frivilligt socialt arbejde. Socialministeriet Opgavekommissionen (1998): Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor bet Strukturkommissionen (2004): bet LITTERATUR 453

8 2005 Finansieringsudvalget (2005)..rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem 2006 Velfærdskommissionen (2006): Fremtidens velfærd - vores valg PERIODICA, TIDSSKRIFTER: AKF-nyt. Orientering fra Amternes og Kommunernes Forskningsprojekt. Arbejderbevægelsens erhvervsråd: ae-bladet Arbejdsdirektoratet, Nyt fra. Arbejdsløshedsforsikringen, Direktoratet for.. Årsberetninger Danmarks Amtsråd (Amtsrådsforeningens tidsskrift) Danske Kommuner (Kommunernes landsforenings tidsskrift) Dansk økonomi. Halvårsskrift fra Det Økonomiske Råd. Finansministeriet: "Budgetredegørelse..." Finansministeriet: "Finansredegørelse..." flere årgange Folketingets ombudsmand. Beretning, årlig Levevilkår i Danmark ca. 4 årlig. DS/SFI Politica. Kvartalsskrift fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Socialministeriet: Redegørelse om udbygningsplaner.. flere årgange, afløst af Socialministeriet: Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning Socialministeriet: Sociale tendenser '91, '92, '93, Social forskning. Orientering fra Socialforskningsinstituttet Social Kritik Social Politik (Socialpolitisk Forenings tidsskrift) Socialpolitisk Årsrapport (CASA/Socialpolitisk Forening) Socialpædagogen Socialrådgiveren Social Årbog Statistiske Efterretninger: Social forsorg og retsvæsen Statistiske Efterretninger: Socialstatistik. Statistiske meddelelser: Befolkningens bevægelser Statistisk Månedsoversigt. Månedlig. Statistisk tiårsoversigt. Årlig Økonomi og politik 454 DANSK SOCIALPOLITIK

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række KVIK - OPEN 2007 A - B Række Malene Winkler CKC D B 1228 1. præmier Merete Drewsen Kvik D B - A 1164 2. præmier Kirsten Lindboe GBK D B 1149 3. præmier Lene Henriksen BK Center D B-A 1147 1 fl. vin Anette

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub:

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Astrid Madsen - Karup Kølvrå 1 101 - - Kay Parner - deklubben Kasket Karl 102 - - Krista Andersen 1-2-3 start - Karup Kølvrå 1 103 4-6-2 hul

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 Standard pistol - Junior runde 1 runde 2 runde 3 Samlet 1 111459 Elisabeth Brint Bruc 418 443 0 861 Standard pistol

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere