LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen"

Transkript

1 LITTERATUR: Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets fremtid -'- (2006): Bæredygtig velfærd Andersen, Bent Rold: -'- "Nyere målsætninger i socialpolitikken" '- "Socialpolitik i velfærdssamfundet" '- "Borgeren og tryghedssystemet" Socialreformundersøgelserne bd II SFI '- "Den sociale bistandslov" Politikens kronik 5. februar '- "Grundprincipper i socialpolitikken" foredrag for International Council on Social Welfare, Kristianssand '- "Cirkulæreskrivelse om kontanthjælp til unge" Socialministeriet '- "Kan vi bevare velfærdsstaten?" '- "Rødt kort til Lykketoft", Aktuelt '- "Den offentlige vækst - i fortiden og i dag" Politica 1989/2 -'- "Den danske model i EF s indre marked" i Samfundsøkonomen '- "Velfærdsstaten i Danmark og Europa" '- "Samfundsøkonomi, beskæftigelse og socialpolitik" i Espen Dalgaard m.fl. Velfærdsstatens fremtid '- "Ældrepolitik på afveje" 1999 Andersen, Bent Rold & Jespersenm Jesper (2006): Velfærdsdebat på afveje Andersen, John & Elm Larsen, Jørgen: Fattigdom i velfærdsstaten 1989 Andersen, Jørgen Goul: -'- "Under 40 og fattig", Aktuelt '- "Velfærdsstatens folkelige opbakning" i Social Forskning 1995 temanr. - - (red.) (2002): Marginalisering og velfærdspolitik. AUC -"- (2004) "Pensionsbomber og pensionsreformer" i Social Kritik nr. 94 juli 204 -"- (2004) "Velfærd som problem eller velfærdsproblem?" i Social Kritik nr. 94 juli "- (2004) "Ældre'byrden' som rambuk - velfærden som problem" i Kritisk Debat Andersen, Jørgen Goul & Christiansen, Peter Munk: "Skatter uden velfærd" 1991 Anker, Jørgen & Inger Koch Nielsen (1995) Det frivillige arbejde SFI 95.3 Anker, Jørgen (1995): De frivillige organisationer SFI Arbejdsdirektoratet, Nyt fra 1987/7 Arbejdsmarkedspensionsudvalget Redegørelse fra, dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." 1992 (Zeuthen-udvalget) Arbejdsmarkedsstyrelsen, Årsberetning 1992 Arbejdsmiljøgruppen 1972: Arbejdsmiljørapport 1-4, Redegørelser 1-6, Undersøgelse 1-2 Auken, Svend & Buksti, Jacob A.: Den indkomstpolitiske problematik i Danmark, med oversigt over statsindgreb i arbejdsmarkedskonflikter Økonomi og Politik Bager, Lone Ingemann: "Børnefradrag/børnetilskuddenes udvikling set i relation til samfunds-udviklingen" Socialt Tidsskrift 1977/2 Bengtsson, Steen: "Førtidspension eller...?" SFI 1989 Bjerregaard, Ritt: -'- "Så hellere nogle flere håndsrækninger", Politikens kronik '- Fra stabsarbejde til græsrodsplan Information. Kronik '- "Cirkulære om kontanthjælp efter bistandsloven" '- "Cirkulæreskrivelse af om bl.a. "nyfortolkning" af BiL DP-max. & Smith, Erik B: "Det sociale område kan ikke fredes" Svar til V. Jonasen. Politiken Bjørnsen, Mette Kofoed: Orientering i samfundsøkonomien 1974 Borchorst, Anette & Abrahamson, Peter: EU og socialpolitik 1996 Bratt, Nancy: Fattigkulturens børn '- Samfund, normer og normdannelse 1978 Broby-Johansen, Robert: "Skipper Clement" 1949, i "Imprimatur" bd. 2 pp 13-19, Brogaard, Susanne & Weise, Hanne: Evaluering af Lov om kommunal aktivering SFI 1997 Bruus, Palle: -'- "Socialpolitik", "Erhvervsstrukturen", kap. 7,12, i P. Sloth Carlsen, Geil og Bruus: "Erhvervs- og samfundsbeskrivelse" HHÅ LITTERATUR 447

2 -'- "Når det krakelerer i overbygningen - eller noget om ideologiproduktion" i Den sociale Højskole, Århus Bryld, Carl-Johan & Haue, Harry: Det agrare Danmark erne 1982 Bundesen, Peter (2006): Sociale problemer og socialpolitik Carstens, Annette: "Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik" CASA - Center for Alternativ SAmfundsanalyse (2002): Social Årsrapport 2002 "Centesimus Annus års katolsk sociallære" Christensen, Christensen: "En rabarberdreng vokser op" 1961 (udg. af Halfdan Rasmussen) -'- "Bondeknold og rabarberdreng" 1962 (udg. af Halfdan Rasmussen) Christensen, Harry: "Bonden, kommunen og demokratiet" 1997 Christensen, Jacob: "Socialpolitiske strategier " 1998 Christie, Nils: Hvor tett et samfunn? Oslo 1975 Christophersen, Henrik: "Det offentlige og samfundsudviklingen" 1978 Clausen, Hans: "SUM-programmet og '80'ernes socialpolitik" i Social kritik 1990/8 Dahlerup, Drude: "Rødstrømperne " bd Dahlerup, Troels: "Den sociale forsorg og reformationen" i Historie 1979 Danmarkshistorie, Politikens Danmark Danmark som foregangsland regeringen maj 1997 Danmark En holdbar fremtid - regeringen januar 2001 Dansk Flygtningehjælp: "Danmarks flygtninge" (sammen med Kommunernes Landsforening) '- "Flygtninge i Danmark" '- "Dansk Flygtningehjælp hvem er vi? Præsentation af DF s 23 medlemsorganisationer" 1997 Dansk økonomi - halvårlige redegørelser fra DØR-formandskabet. Den alternative velfærdskommission (2005): Velfærdssamfundets fremtid Den alternative velfærdskommission (2006): Bæredygtig velfærd Dean, Jodi: Reflective solidarity Constellations vol. 2 no. 1 Dich, Jørgen: "Socialpolitikkens teori", 1. bind '- "Den herskende klasse" 1974 Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen: div. årsberetninger Direktoratet for FødevareErhverv (2004): Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Djuve, Anne Britt & Pettersen, Hanne C: "Virker tvang?" Oslo 1997 (om flygtninge) Dubgaard, Mona: "Alternative rådgivninger - en vejviser" 1983 Due, Johannes: "De familjepolitiske kontantydelser " i Socialt Tidsskrift 1977/5 Egelund, Tine & Hillgaard, Lis: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Elm Larsen, Jørgen & Hornemann Møller, Iver (red. 2006) Socialpolitik 1. udg. Elmér, Åke e.a. (1998): "Svensk socialpolitik" Esping-Andersen, Gøsta: "The three worlds of welfare capitalism" '- (red.)(2000): "Welfare States in Transition." "Familiepleje i Århus", Århus Kommune "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 1994 Finansieringsudvalget (2005): Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Fode, Henrik: "Småskibsfarten på Århus-bugten " 1971 Fog, Elsebeth: "Supervision" 1983 Fogh Rasmussen, Anders: "Fra socialstat til minimalstat. En liberal strategi" 1993 "Folkekommunen i Kina", "Den nye verden" 1974/2 (MS) Fransen, Peter: "Konkurrence eller arbejdsdeling? Varetransport på Fyn via havne og jernbane", i Fynske årbøger 1997 Fridberg, Torben: "De socialt udstødte" SFI '- "Hvem skal løse opgaverne i fremtidens velfærdssamfund" i Social Forskning, september 1996 temanr. "Det sociale ansvar" Friisberg, Claus: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Friisberg, Gregers: "Energi og økonomisk teori" 1980 Gade-Lorenzen, Ole (red): "Socialpolitik - socialmedicin - social pædagogik" 1971 Galenson, Walter: "Arbejder og arbejdsgiver i Danmark" DANSK SOCIALPOLITIK

3 Gejl, Ib: "Under værgerådet" 1964 Gejl, Ib (red): "Byens børn. Århusbørn i lys og skygge" Århus 1983 Glavind, Niels: BØRN i kroner og øre 1997 Graversen, Jørgen: "Dagpenge - en korttidsydelse" Socialt Tidsskrift 1976/1 -'- De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge Bet. 1212/1989 Habermann, Ulla & Parsby, Inger (1987): Frivillige organisationers ressourcer. Habermann Ulla (1995) Kommuneprofiler Habermann, Ulla & Ibsen, Bjarne (1997): Den frivillige sektor i Danmark års historisk udvikling. i SM: Frivilligt socialt arbejde i Danmark bd. II 1997 (god litt.liste!) Hahn-Petersen, Morten: "Skipperflækken Troense " i Årbog for Svendborg og Omegns Museum Hansen, Bent: "Velstand uden velfærd" 1969 Hansen, Emmerich & Kongerslev: "Revalidering" 1974 Hansen, Erik Jørgen: "De åriges uddannelsessituation" I-II 1968/1971 -'- "Lighed gennem uddannelse?" '- "Danskernes levekår 1986 sammenholdt med 1976" '- "Generationer og livsforløb i Danmark" '- "Den maskerede klassekamp" 1990 Hansen, H.C.: "Historien om sygekasserne" 1974 Hansen, Sv. Aa.: "Økonomisk vækst i Danmark" bd (1970) og bd. 2, (1977) -'- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Ingrid Henriksen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Ingrid Henriksen) Hansen, Torben Grønnebæk m.fl. "Nu bider krisen" 1981 Heide-Jørgensen, M. & Nilsson, Jørgen: "Byrdefordelingslovene" 1976 Hegland, Tore Jacob: "Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling" 1994 Henningsen, Inge: "Størstedelen af befolkningen ramt af det sociale system" Information Henningsen, Lars N.: "Provinsmatadorer fra 1700-årene" 1985 Henningsen, Peter (red.)(2005): Patrioter og fattigfolk - Fattigvæsenet i København ca Henriksen, Birthe Bernt (1988): Revalidering Henriksen, Ingrid m.fl.: "Arbejdsløshedsundersøgelserne 1 - efterspørgsel og udbud på arbejds-markedet" SFI '- "Sociale brydninger ", Dansk socialhistorie bd. 6, 1980 ( s.m. Sv. Aa. Hansen) -'- "Velfærdsstaten " Dansk socialhistorie bd (s.m. Sv.Aa. Hansen) -'- "Væksten i 1700-tallets danske landbrug - et økonomisk synspunkt", i Økonomi og Politik" 1989/2 Henriksen, Lars Skov & Bjarne Ibsen (red) (2001) Frivillighedens udfordringer. (bidrag af Håkon Lorentzen, Voitto Helander & Karl Henrik Sivesind, Lars Svedberg & Eva Jeppsson Grassman, Ulla Habermann, Lars Torpe, Filip Wijkström, Søren Christensen & Tine Isen, Hilde Lidén, Per Selle, Magne Eikaas, Bernard Enjolras) Hermann, Leif: "Social udvikling" Grundbog i socialfag for pædagogstuderende 1995 Hermansen, Ole: "Socialt arbejde i de lokale fællesskaber" 1975 Hertoft, Preben: "Det er måske en slags galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark" 1983 Hielmcrone, Nina v.: "Om de nye kontanthjælpsregler og anvendelsen af EDB-baserede ydelsesprogrammer" DSH- Å 1994 Hillgaard, Lis & Egelund, Tine: "Social rådgivning og social behandling" 1993 Hoffmeyer, Erik (red.): "Velfærdsteori og velfærdsstat" 1962 Holm-Petersen, F.: "Maritime minder fra (Fanø, Grønlandsfarten, Marstal og Ærøskøbing, Limfjorden.)" serie fra Søfartssamlingerne i Troense Holt, Helle: "En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar" København 1998 SFI 1998:1 Horsten, Holger: "Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark" 1969 Houmøller, Sven: "Kjæde-Ordenen og Blindeforsorgen " 1961 Hussain, M.A. & Geerdsen, Lars P.: "Erhvervene og de langtidsledige" SFI 1998 Høeg, Ole: "Om forslag til lov om invalidepension m.v." Socialt Tidsskrift 1965/3-4 Haarder, Bertel: "Statskollektivisme og spildproduktion" 1973 Institut for fremtidsforskning: "Hvad skal vi leve af efter år 2000?" rapport "Invalidepensionistundersøgelserne" SFI publ. Jansen, Henrik M. & Jonasen, Otto: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jappe, Erik: "Kontanthjælpshåndbogen" '- "Socialoversigten" 1994 LITTERATUR 449

4 Jensen, Mogens K. "Sociale problemer og ydelser " SFI meddelelse 30, Jensen, Palle Eli: "Klienter i klemme" i Danske Kommuner 25/1983 Jensen, Per H (2004) "Hvorfor er erhvervsdeltagelsen blandt ældre i Danmark så høj?" i Social Kritik nr Jensen, Richard: "En omtumlet tilværelse" 19.. Jensen, Uffe Juul: "Moralsk ansvar og menneskesyn" 1995 Jespersen, Karen: "På vej mod ansvarssamfundet" Politikens. kronik 26. august1996. Johansen, H.C. "En samfundsformation i opbrud " Dansk Socialhistorie bd Jonasen, Otto & Jansen, Henrik M: "Fattiggården" 3. udg.1996 Jonasen, Viggo: en del tekster, kan hentes på /publ. - - "Dette besværlige kommunale selvstyre" Århus Stiftstidende '- "Farvel til solidaritetsprincippet" Politikens kronik '- "Eventyr og/eller virkelighed?" i Folkesocialisten, maj '- "Skat, stat, skattepolitik og samfundets indretning" i Olsen, Ulf V (2002): "Åh, skat" -'- "The Non Profit Organisations in the Danish Welfare State System" EuroSET. /publ '- "Kommunestyre i Danmark " notat / publ Juul, Søren, Troest Annelise, & Anker, Jørgen m.fl.: Kommunerne og de sindslidende Järvinen, Margaretha e.a. (red)(2002): "Det magtfulde møde mellem system og klient" Jørgensen, Anker: interview, Søndagsaktuelt sept i Claus Friisberg: "Socialpolitik i Danmark" 1978 Jørgensen, Harald: "Det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. århundrede" 1940/1979 -'- " Lokaladministrationen i Danmark" 1985 Kanstrup, Jan & Ousager, Steen (1990): Kommunal opgaveløsning Keilhau, Wilhelm: "Socialliberalismens tid" i C.P.O. Christiansen, A. Clausager, Poul Graae (red): Fra gammel til ny liberalisme. Kjems, Helge. Festskrift "Til Helge Kjems" Århus Kommune 1977 Klausen, Kurt Klaudi & Selle, P: "Frivillig organisering i Norden" 1996 Koch, Anna: "Socialt arbejde" '- "Sygemeldt og i gang" (sm. Leena Eskelinen, Mette Jensen, Kristian Lyk-Jensen AKF 1997 Koch-Nielsen, Inger: "Opvækstvilkår og erhvervsbaggrund" - Invalidepensionistunder-søgelserne 7 SFI 1980 Kolstrup, Søren: "Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension" SFAH 1996 "De kommunale opgavers fordeling og finansiering" - betænkning 1989 (Lotz III) Kommuneinformation 6: "Kommunens social- og sundhedsforvaltning. Struktur opgavefor-deling arbejdsmetoder samarbejdslinier". Kommunernes Landsforening. Okt Kontanthjælp efter bistandsloven, Cirkulære om Korpi, Walther (2002): "Velfærdsstat og sociale medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv " Krogh, Tyge (red): "Filantropi - mellem almisse og velfærdsstat" Den jyske historiker 67, 1994 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd Kyrø, Øjvind: "Du herlige land" 100 års skrift for Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Ladewig-Petersen, E. "Fra standssamfund til rangssamfund" Dansk socialhistorie bd. 3, 1979 Lauridsen, Finn H.: "Hans Broge. Købmand og igangsætter" i De skabte Århus bd Laursen, Karsten: "Økonomi og moral" 1997 Lavindkomstkommissionen: Betænkning 1981 "Levevilkår i Danmark" DS/SFI 1997 Lindstrøm, Kurt: "De fremmede" 1994 Liefmann-Keil, E.: "Ökonomische Theorie der Sozialpolitik" 1961 Lingås, Lars Gunnar (red.): "Myten om velferdsstaten" Pax 1970 Lund, Fred. Christ.: "Beskrivelse over Øen Thorseng" 1823/1973 Lundquist, Lennart: "Forvaltningen i det politiske system" 1976 Lykketoft, Mogens (red.): "Kravet om lighed. En redegørelse fra den socialdemokratiske folketingsgruppes ligheds-kommission" '- "Mørkemænd.." Kronik 1997 (om efterlønnen som ikke-problem) Løgstrup, Birgit (1990): Den amtskommunale opgaveløsning i Kanstrup & Ousager (1990) Løkke, Anne: "Vildfarende børn - om forbryderiske og forsømte børn mellem filantropi og stat " 1990 Magdoff, Harry: "Imperialismens epoke" Demos 1970 Markussen, Ingrid: "Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium " Fynske Årbøger Mathiesen, Anders: "Restgruppen der vokser" Politiken Meyer, Niels I. & Helveg-Petersen, Kresten & Sørensen, Villy: "Oprør fra midten" DANSK SOCIALPOLITIK

5 -'- Røret om oprøret 1982 Meyer, Poul: "Offentlig forvaltning" 1970 Myrdal, Alva & Gunnar: "Krise i befolkningsspørgsmålet" 1934 Møller, Ivar Hornemann: "Om ulighedens årsager" '- "Den danske velfærdsstats tilblivelse" '- "Velfærdsstatens udbygning - den anden socialreform 1933" & Larsen, Jørgen Elm (red)(2006): Socialpolitik Møller, Poul: "Utroligt, at familjen med den handicappede skulle lide først", Jyllandsposten National handlingsplan for beskæftigelse (2002) Regeringen national handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ( , ) Regeringen National Strategirapport om det danske pensionssystem 2002 Social-, Finans-, Økonomi- og Erhvervs- og Beskæftigelsesminsteriet Nellemann, Aksel H.: "Den danske folkeskoles historie" 1966 Nielsen, Laura: "Rammerne for socialt arbejde" RUC 1970 Nørr, Erik: "Præst og administrator" 1981 Olesen, Søren Peter: "Arbejdsløshedsforsikring" 1993 Olsen, Erling: "Danmarks økonomiske historie siden 1750" 1964 Olsen, Olaf: "Christian d. IV's tugt- og børnehus" 1978 Olsen, Ulf V. (red): Fra nødvendighed til frihed 1996 Otte, Helle m.fl.: "Socialpoltik i Danmark fra 1891 til 1977" Modtryk 1977 Pensionsreform-arbejdsgruppens rapport (bet. 799) 1977 Perspektivplanlægning Perspektivplanredegørelse PP II Petersen, Jørgen Henrik: "Socialpolitisk teori" bd '- "Dansk pensionspolitik i fortid, nutid og fremtid" '- "Vandringer i velfærdsstaten" '- "Moralske epistler" 1998 Petersen, Jørn Henrik & Klaus (2004): 13 udfordringer til den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2005): 13 reformer af den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2006): 13 løsninger for den danske velfærdsstat Petersen, Jørn Henrik (2007): 13 værdier bag den danske velfærdsstat Petersen, Klaus (red. 2003): 13 historier om den danske velfærdsstat Pierson, Paul: "Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment" 1996 Philip, Kjeld: "Staten og fattigdommen" 1947 Kvist, Jon & Ploug Niels: "Social tryghed i Europa" bd "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI 1984 Ploug, Niels / Henriksen, Ingrid / Kjærgaard, Niels (2004) Den danske velfærdsstats historie SFI Plovsing, Jan: "Socialreformundersøgelserne 4. Socialforvaltningernes situation" SFI '- "Socialpolitik" '- "Socialpolitik i velfærdsstaten" 1990 "Re-conceptualizing the welfare state" Dansk Center for menneskerettigheder 1995 Redegørelse for udbygningsplaner. Socialministeriet, Reintoft, Hanne: "Samfundsstøtte eller socialpolitisk avantgarde?" '- "Den bedste forsorg i verden?" '- "Ét liv - manges liv" '- "Træd varsomt. Dansk socialpolitik ved en skillevej" 1998 Riismøller, Peter: "Sultegrænsen" 1971 Ræbild, Jesper & Kristiansen, Holger Spangsberg (2001): Efterlønsreformen bag facaden Rørbech, Mette: "Hvordan går det klienterne?" Socialreformundersøgelserne 7 SFI 1985 Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1996): The emerging non profit sector - an overview (John Hopkins Non Profit Sector ser.1) Salamon, Lester M. & Anheier, Helmuth K (1997): Defining the non profit sector - a cross-national analysis (John Hopkins Non Profit Sector ser. 4) Salting, Ole: "Sin egen lykkes smed" 1983 LITTERATUR 451

6 Schlüter, Poul: Åbningsredegørelse i Folketinget Schmidt, Erik Ib: "Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi" '- "Red velfærdsstaten" 1997 Schultz, Annette Østergaard: "Solidariteten det socialistiske svar" i Filantropi Scocozza, Benito & Jensen, Grethe: "Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår" 1994 Scocozza, Lone: "Den sociale utryghed" 1982 Simonsen, Palle: "Privatisering af ansvaret" Politiken Sjöström, Kurt: "Socialpolitikken i det kapitalistiske samfund" 1976 Skak, Morten: "Den private sektors efterspørgsel efter arbejdskraft" i Ingrid Henriksen m.fl.: Efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. SFI-publikation 91, 1979 Smith, Adam: Theory of moral sentiments '- "An inquiry into the Nature and Causes of the Welath of Nations" 1776 Smith, Erik B. "Socialpolitik i '80'erne, Politiken 9. nov Smith, Erik & Bjerregaard, Ritt: "Det sociale område kan ikke fredes". Svar til V. Jonasen. Politiken Smith, Nina (red.): "Arbejde, incitamenter og ledighed" 1998 Smith, Nina / Pedersen, Peder J, Pedersen, Søren / Schultz-Nielsen, Marie (2003): Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. Rockwool-fonden. Foreningen af Socialchefer i Danmark: Beretning til årsmødet oktober Den sociale Højskole "Socialindkomst" - betænkning 896/1980 "Socialindkomst 2" - betænkning 906/1980. "Socialindkomsten - mere retfærdige ydelser?" Socialpolitisk forening Socialkommissionen: "En god start - forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge" hertil debatoplæg, dokumentation 1-3, og analyse (rapport 1) "Reformer - socialkommissionens samlede forslag" "Arbejde og velfærd - forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen" hertil debatoplæg, dokumentation 4-8, og analyse (rapport 3) "Arbejdsophør og pension - forslag til reformer af efterløn og folkepension" hertil debatoplæg, dokumentation 9, og analyse (rapport 5). Socialministeriet: "Socialreformen" Noteudgave 1933 "Social policy in Denmark" 1993 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Synligt for borgerne" 1994 "Kommunestyre og socialt ansvar" 1994 "Socialt udstødte - et fælles ansvar" 1994 "Information om Socialministeriets puljer" juni 1995 "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen" Aktuelt fra Socialministeriet" årligt, ca. okt. "Redegørelse for udbygningsplaner" til ca Afløses af "Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning".. til ca. Afløses af "Sociale tendenser" årligt 1991 ff. "Social Policy in Denmark" series of small textbooks (www.sm.dk) Socialreformkommissionen: bet. 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" bet. 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1972 Socialreformundersøgelserne 1-7, SFI "Social vejviser - frivillige organisationer på det sociale område" Social Årsrapport 1999, 2000,2001, 2002 Fra Socialpolitisk Forening og CASA Sode-Madsen, Hans: "Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark " 1985 Statistisk ti års oversigt en del årgange Steincke, K.K.: "Fremtidens forsørgelsesvæsen" bd. I-II '- "Socialreformen - en kortfattet oversigt" '- "Fra nul til tres" Stigel, Lars: "Arbejdsmænd i Århus" 1989 Stilling, Niels Peter: "De nye byer" 1987 SUM-projektrapporterne. Oversigt 1995 Svendsen, Gunnar Lind Haase (2002): Hundrede års selvorganisering Siden Saxo nr DANSK SOCIALPOLITIK

7 Sygekassenævnet: "Fra laugssygekasser til folkeforsikring" 1942 (Mindeskrift i 50 året.) Sørensen, H.P.: "Fra folket de kom" 1964 Sørensen, Torben B.: "Arbejderklassens organisering og socialpolitikkens dannelse" '- "Socialpolitik" 1981, '- "Mod en postmoderne socialpolitik" i "Myter eller viden. 11 essays om forholdet mellem borgeren og socialforvaltningen Socialministeriet '- "Social- og sundhedsområdet på vej mod år opgaver og udfordringer" tale ved årsmødet for Foreningen af Socialchefer i Danmark okt Tastesen, Bernhard: "Partiet kan ikke lægge navn til de synspunkter". Svar til Ritt Bjerregaard. Politiken Titmuss, Richard M.: "Essays on "The welfarestate'" 1963/1974 Torfing, Jacob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten (magtudredningen) Uggerhøj, Lars: "Hjælp eller afhængighed" 1995 Varmer, Glen: "Hvor højt er der til dagpengeloftet?" Socialrådgiveren 1981/7 Velfærdskommission, Den alternative (2004): Danmark på afveje Velfærdskommissionen (I): Velfærdskommisisonen (II) (2004): Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. Debatoplæg. -'- (2006): Fremtidens velfærd - vores valg "Velfærdsstaten i krise" I-II, fra Center for velfærdsstatsstudier, Ålborg 1986 Vilby, Knud & Sørensen, Kjeld: "Fattig i Danmark" 1978 Wilhjelm, Preben: "Horisont 2000" i Ole Gade-Lorenzen (red): Socialpolitik - socialmedicin - socialpædagogik 1971 Wivel, Peter: "Slaveanstalten" 1966 Wingender, Nete Balslev: "Gammel og fattig. Skøn og ret i den tidligere alderdomsforsorg" 1994 Zeuner, Lilli (red.): "Social integration" SFI Zeuthen, F.: "Socialpolitik 1. bind. Arbejsløn og arbejdsløshed" '- Socialpolitik II. bind. Social sikring 1948 Ældrekommissionens rapporter: "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" 1980, "De ældres vilkår" 1981, "Sammenhæng i ældrepolitikken" 1982 Aaen, Frank (2004): Forsørgerbyrden - et politisk valg. Pjece STATSLIGE BETÆNKNINGER: (kronologisk) 1895 "Statstilsyn med Børneopdragelsen" Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1920 "Fremtidens Forsørgelsesvæsen" K.K. Steincke. Indenrigsministeriet "Det fremtidige Boligbyggeri". Indenrigsministeriets byggeudvalg af Socialreformkommissionen betænkning 543: "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge" Socialreformkommissionen betænkning 644: "Det sociale tryghedssystem - service og bistand" 1977 Pensionsreformarbejdsgruppens betænkning, bet "Aldersforandringer - ældrepolitikkens forudsætninger" Ældrekommissionens 1. rapport "De ældres vilkår", Ældrekommissionens 2. rapport Lavindkomstkommissionens betænkning. Arbejdsministeriet "Sammenhæng i ældrepolitikken", Ældrekommissionens 3. rapport Redegørelse fra Arbejdsministeriets Arbejdsmarkedspensionsarbejdsgruppe. dec "Arbejdsmarkedets strukturproblemer.. Rapport fra Udredningsudvalget om..." ("Zeuthen-udvalget") 1992 "En god start" Forslag til en samlet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de unge. Socialkommi "Arbejde og velfærd" Forslag til en ydelses- og aktiveringsreform for midtergruppen. Socialkommisisonen 1993 "Arbejdsophør og pension" Forslag til reformer af efterløn og folkepension. Socialkommissionen 1993 "Reformer" Socialkommissionens samlede forslag. Socialministeriet "Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund". Udvalget om frivilligt socialt arbejde. Socialministeriet Opgavekommissionen (1998): Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor bet Strukturkommissionen (2004): bet LITTERATUR 453

8 2005 Finansieringsudvalget (2005)..rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem 2006 Velfærdskommissionen (2006): Fremtidens velfærd - vores valg PERIODICA, TIDSSKRIFTER: AKF-nyt. Orientering fra Amternes og Kommunernes Forskningsprojekt. Arbejderbevægelsens erhvervsråd: ae-bladet Arbejdsdirektoratet, Nyt fra. Arbejdsløshedsforsikringen, Direktoratet for.. Årsberetninger Danmarks Amtsråd (Amtsrådsforeningens tidsskrift) Danske Kommuner (Kommunernes landsforenings tidsskrift) Dansk økonomi. Halvårsskrift fra Det Økonomiske Råd. Finansministeriet: "Budgetredegørelse..." Finansministeriet: "Finansredegørelse..." flere årgange Folketingets ombudsmand. Beretning, årlig Levevilkår i Danmark ca. 4 årlig. DS/SFI Politica. Kvartalsskrift fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Socialministeriet: Redegørelse om udbygningsplaner.. flere årgange, afløst af Socialministeriet: Redegørelse om social- og sundhedsplanlægning Socialministeriet: Sociale tendenser '91, '92, '93, Social forskning. Orientering fra Socialforskningsinstituttet Social Kritik Social Politik (Socialpolitisk Forenings tidsskrift) Socialpolitisk Årsrapport (CASA/Socialpolitisk Forening) Socialpædagogen Socialrådgiveren Social Årbog Statistiske Efterretninger: Social forsorg og retsvæsen Statistiske Efterretninger: Socialstatistik. Statistiske meddelelser: Befolkningens bevægelser Statistisk Månedsoversigt. Månedlig. Statistisk tiårsoversigt. Årlig Økonomi og politik 454 DANSK SOCIALPOLITIK

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk

Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Uden for nummer 4, 3. årgang, 2002 Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Af Bent Greve, professor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Bent Greve, er

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen.

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Uden for nummer Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Økonomi på dagsordenen Bør sagsbehandlerne tage økonomiske hensyn

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

Det sociale tryghedssystem

Det sociale tryghedssystem SOCIALREFORMKOMMISSIONENS 2. BETÆNKNING Det sociale tryghedssystem SERVICE OG BISTAND BETÆNKNING NR. 664 ISBN 87 503 1352 5 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning Kommissorium,

Læs mere

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM?

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? UDEN FOR NUMMER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? SOCIALRÅDGIVERES DOBBELTROLLE REGLERNE ER GODE NOK - ELLER? - OM PROCESKRAV

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken politica, 42. årg. nr. 1 2010, 5-26 Michael Baggesen Klitgaard og Asbjørn Sonne Nørgaard Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken siden 1960 erne Fagbevægelsens systematiske

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår

Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår Ideen... Horsens, den 23. september 2013 produceret af Lars Juul, Hans Brinkmann og Hans A. Sørensen Med denne tekstsamling ønsker LO Horsens Hedensted at fastholde fokus på, at der altså går en ret lige

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

Konservative og liberale kræfter tog initiativ

Konservative og liberale kræfter tog initiativ 14 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1995 A-KASSE- LOVGIV- NINGEN Loven om statsanerkendte a-kasser, et klassekompromis med arbejderbevægelsen som dynamo Af Søren Kolstrup Forfatteren drøfter hvilke drivkræfter der

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Pligt og ret Ret og pligt

Pligt og ret Ret og pligt Pligt og ret Ret og pligt Med tak tilegnet Birgit Pligt og ret Ret og pligt Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv Jørn Henrik Petersen Syddansk Universitetsforlag 2014 Forfatteren og Syddansk

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere