Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift"

Transkript

1 Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation Formål Beskrivelse af tjenesteydelsen Kantineforhold og kundegrundlag Mødeforplejning Kantinesalg Rengøring Lukkedage Afregning Andet Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Velsmagende og velanrettet mad Et højt økologisk udvalg af fødevarer Årstidens frugt og grønt Fisk Miljørigtig kantinedrift Rengøringsmidler Forbrugsartikler Grønt regnskab Handlingsplan Miljøfagligt samarbejde Kursus i økologisk kantinedrift Minimumskrav til etik og socialt ansvar Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Driftsikkerhed Kantineudvalg Evaluering og optioner Efterfølgende evalueringer Særlige lokale forhold

3 Forord Kantinerne under Miljøministeriet har været udbudt i flere omgange, og i forhold til sidst i 2007 er de største ændringer følgende: der er nu mulighed for at tilbyde cateringbaseret kantinedrift de større kantiner vil i den nærmeste fremtid indføre elektronisk brugerbetaling kantinetilskuddet i de enkelte kantiner vil blive langt mere ensartet Naturstyrelsen i Nykøbing Falster er med for første gang. Kravspecifikation Miljøministeriet arbejder på at blive en miljøbevidst institution og udbyder kantinedriften ud fra et ønske om at skabe en grøn kantine med god sammenhæng mellem pris og kvalitet samt med ønsket om at skabe et højt økologisk udvalg af madvarer og sikre en miljø- og energirigtig kantinedrift. Miljøministeriet ønsker også, at den kommende kantinedrift sætter fokus på sundhed og socialt samvær, da det er et vigtigt element i medarbejdernes hverdag. Adresser for de enkelte kantiner Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøstyrelsen Strandgade København K Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Naturstyrelsen Haraldsgade København Naturstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Naturstyrelsen Fejøgade Nykøbing Falster Eventuelt kantinefællesskab SKAT Almindelig Brand A/S Miljøstyrelsen Natur- og Miljøklagenævnet Søfartsstyrelsen 1. Formål Målet er at få gennemført en kantinedrift, som kan levere mad af høj kvalitet til en overkommelig pris, der tilfredsstiller brugernes forventninger, og som både er miljø- og energirigtig. Kantinen skal være et naturligt samlingspunkt for medarbejderne, hvorfor en kommende kantine skal tilbyde sund, velsmagende og velanrettet mad, samt indeholde rammerne for et godt socialt miljø, der gør det interessant og inspirerende for medarbejdere at benytte kantinen. Samtidig skal det sikres, at madudbuddet tilfredsstiller medarbejdernes forventninger i forhold til pris og kvalitet. 3

4 Tilbudsgiver skal, som minimum opfylde følgende mål med en kommende kantinedrift: Levere velsmagende og velanrettet mad Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen Miljøministeriet udbyder retten til at drive personalekantinen med start den 1. januar 2012 for kantinerne i Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Naturstyrelsen i Roskilde og Nykøbing Falster. For Miljøcenter Odense bliver det den 1. februar Alle køkkener er godkendt til produktion, bortset fra Nykøbing Falster, hvis køkken alene kan anvendes til anretning. Det vil ikke være et krav, at al mad produceres i kantinekøkkenet. Leverandøren må dog ikke anvende statens køkkener til produktion af leverancer til 3. part. Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning 2011, afsnit kantiner, der angiver rammen for driften af statslige kantiner. Miljøministeriet er underlagt denne vejledning og kan derfor kun dække en del af kantinens lønudgifter. I forbindelse med kontraktindgåelse vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002). Bortset fra forpligtelser i medfør af kantinetilskud mv. pådrager Miljøministeriets institutioner sig ikke noget økonomisk ansvar for kantinens driftsmæssige resultat eller noget erstatningsansvar for skader i forbindelse med kantinedriften. Sikring af kantinedriften kan også tilgodeses ved etablering af en catering-baseret kantine, som det er tænkt i Nykøbing Falster. Såfremt tilbudsgiver vælger en cateringløsning, er serveringsstandarden den samme som ved almindelig kantinedrift. 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag Miljøministeriets institutioner stiller kantinekøkken og udsalgssted til rådighed. Endvidere stilles følgende vederlagsfrit til rådighed: a) Spiselokale b) Varme c) Vand d) El e) Køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt f) Møbler, gardiner m.v. g) Porcelæn, glas, bestik h) Kasseapparat i) Telefon j) Adgang til PC og printer 4

5 Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt der stilles til rådighed i medfør af ovenstående, forbliver statens ejendom og vedligeholdes af Miljøministeriets institutioner. Kantinens brugere skal frit kunne benytte sig af kantinens service til medbragt mad og til brug i kantinen. Kantinekøkkenet med tilhørende lokaler samt kantinens personale skal efter nærmere aftale med tjenesteyderen kunne benyttes ved personalesammenkomster og lignende. Der kan i den forbindelse forekomme arrangementer, hvor mad og eller drikke ønskes leveret fra en anden leverandør end tjenesteyderen, og hvor det altså alene er køkken samt evt. personale der ønskes benyttet. Godkendt salgs- og produktionslokale samt lagerfaciliteter der kan aflåses, gælder ikke for Nykøbing Falster. Kantinekøkkenet kan ved beses af tilbudsgiverne efter følgende plan i uge 40: Tirsdag d. 4/10 kl Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV kl Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København kl Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Onsdag d. 5/10 kl Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 11, 4000 Roskilde kl Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing Falster Torsdag d. 6/10 kl Naturstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Omsætning og kundegrundlaget Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Roskilde Odense Nykøbing Falster Ansatte Maximalt Årligt tilskud Pr. årsværk Kantinesalg 2010 Mødeforplejning 2010 Antal virksomhedsoverdragne medarbejdere Daglig åbningstid Ny Ny 4 ansatte, heraf 3 på fuld tid og én i fleksjob Mødeforplejning 5 ansatte alle på fuld tid 5 ansatte, heraf 4 på fuld tid og én på 30 t/uge 3 ansatte, alle på fuld tid Ingen Ingen Der afholdes en række møder, hvor der fortrinsvis serveres kaffe, the, vand, kage/brød evt. frugt. Til møder med eksterne gæster skal der kunne bestilles smørrebrød, lun /varm ret, sandwich, frugt og lignende. Frister for bestilling aftales lokalt. Betjening og servicering i forbindelse med møder og kurser skal kunne udføres mandag til fredag mellem kl og

6 Ved bestilling til møder er der opdækning og afrydning ved frokoster og lign. i nærtliggende mødelokaler og i kantinen, indenfor kantinens åbningstid. Til møder i øvrige lokaler/kontorer sættes bestillingerne på vogn og vogne afhentes i kantinen af brugeren, samt tilbageleveres i kantinen efter brug. I Odense er mødeforplejningen begrænset og brugerne sørger selv for opdækning og afrydning. Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Bestilling til møder kan ved brug af bestillingsblanketter, intranettet eller evt. via tjenesteyderens hjemmeside Kantinesalg Ved køb i kantinen er der selvbetjening og selvafrydning. Det forventes, at alle de større kantiner vil indføre elektronisk betaling i kantinerne i den nærmeste fremtid. Det betyder, at brugerne selv scanner maden ind efter vægt eller fast definerede varer. Der betales via eksisterende adgangskort eller nye kort, hvortil medarbejderne selv overfører penge til. For kantinedriften betyder det, at kassefunktionen forsvinder og at pengene kommer ud af kantinen se den nærmere beskrivelse i bilag 7. Det er et krav, at der er mad nok i hele åbningstiden, idet en del medarbejdere først har mulighed for at være i kantinen kort før lukketid Rengøring Tjenesteyder skal sørge for renhold af produktions- og salgsområde til forkant af disk. Det gælder også for mødelokaler i forbindelse med servering. Opvask, rengøring af køkkenareal og salgsområde er tjenesteyderens ansvar, som også skal sørge for at spiseborde- og stole samt eventuelle automater er rengjorte. Ministeriets institutioner forestår rengøring af spiselokale og afholder udgiften til linned (håndklæder, viskestykker og karklude m.m.) og vask af linned Lukkedage Tre dage før påske. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Tre uger i sommerferien efter aftale med tjenesteudbyder. Hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag. Yderligere lukkedage bliver varslet med en måned Afregning Udbyder skal sikre, at der kan betales kontant eller elektronisk ved køb i kantinen. Ved elektronisk køb gennem selvbetjent scanning af maden vil tjenesteyderen blive afregnet ugentligt. Tjenesteyderen skal fremsende elektronisk faktura på det månedlige tilskud senest den 15. i efterfølgende måned med 30 dages betalingsfrist fra fremsendelsesdatoen. 6

7 Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Samtlige varer, der udleveres uden om kantinens normale betalingssystem skal registreres på rekvisition og indgår derefter på særskilt konto i driftsregnskabet. Tjenesteyderen skal fremsende kvartalsvis regnskab for kantinens drift til kantineudvalget. Tjenesteyderen er forpligtet til at udarbejde et driftsregnskab for kantinedriften på årsbasis og fremsende det til Miljøministeriets lokale institution senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Miljøministeriet og Rigsrevisionen har efter eget skøn adgang til at iværksætte yderligere undersøgelser af kantinens forretningsmæssige drift som helhed. Kantinens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Inden hvert finansårs begyndelse, dvs. senest den 1. november hvert år, første gang 1. november 2012, skal tjenesteyderen fremsende et specificeret budget til godkendelse i det lokale kantineudvalg. Endvidere skal tjenesteyderen hvert år udarbejde et grønt regnskab indeholdende miljøforbedrende tiltag for den kommende periode - jævnfør miljøkravene nedenfor Andet Tjenesteyderen skal sørge for indkøb af salt, peber, tandstikker, servietter/køkkenrulle til bordene i kantinen og til mødeservering. Indkøbene skal ske via udbyders indkøbsaftaler, idet udbyder afholder udgiften. 3. Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Kantinedriftens overordnede målsætninger skal opfyldes: 1. Levere velsmagende og velanrettet mad 2. Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer 3. Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift 4. Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Det forventes at det kan ske ved opfyldelse af nedenstående krav. 3.1 Velsmagende og velanrettet mad Madkvaliteten skal være høj, dvs. der skal anvendes gode og friske råvarer og så vidt muligt af primærråvarer. Maden skal fremtræde indbydende, og fødevarerne skal give en god smagsoplevelse. Maden skal udover overholdelse af de almindelige levnedsmiddelmæssige krav herunder hygiejne, altid være frisk tillavet, tilberedt og præsenteres velanrettet. Der stilles endvidere krav om, at kosten skal være både ernæringsrigtig og varieret. Der skal laves sund mad med et lille fedtindhold. Det daglige sortiment skal omfatte et varieret udbud af salatbar med hjemmelavede kalorielette dressinger, pålæg, buffet, lun / varm ret, jævnlige vegetarretter, samt fedtfattige retter, suppe, sandwich og hjemmebagt brød, kager, frugt m.m. under hensyntagen til kantinens kundegrundlag. 7

8 Miljøministeriet lægger vægt på god kvalitet og veltillavet og veltilberedt mad frem for et stort udbud. Det daglige sortiment udgør grundstammen i det udbud af fødevarer, der serveres ved møder, interne kurser m.m. Ved udbud af fødevarer i kantinen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til årstidsvariationen ved valg af frugt og grøntsager. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere et forslag til, hvordan man forestiller sig en typisk ugeplan med varieret, sund og velsmagende mad, og hvordan man forestiller sig maden præsenteret på den mest velanrettede måde. Der skal på skilte ved buffet en fremgå, hvad retter hedder. Når der serveres retter med særlige egenskaber, skal der skiltes med det eksempelvis vegetarretter, allergivenlige retter, retter med økologisk kød eller varernes oprindelse. Vurderingen af maden foregår ved, at der i forbindelse med udbudsrunden afholdes en prøvesmagning, hvor tilbudsgiverne får mulighed for at præsentere en menu, som består af følgende sammensætning: Et lille udsnit af de økologiske råvarer (herunder grøntsager, frugt, brød o. lign.) En varm frokostret tilberedt med friske råvarer En salatbuffet bestående af smagsprøver. Ved prøvesmagningen vurderes indtryk i form af smagsoplevelsen og præsentationen af maden. Præsentationen vil være standard for den kvalitet, der skal serveres fremover i kantinen og som vil blive en del af aftalegrundlaget. Evalueringsudvalget vil se på råvarevalg, råvarernes kvalitet og friskhed samt smagsoplevelse og det visuelle indtryk maden giver. Udvalget vil foretage en evaluering af sanseindtrykkene. Der vil blive taget billeder af råvarer og varm ret samt salatbuffeten. Billederne vil indgå i aftalegrundlaget. Forløbet for præsentationen vil være, at tilbudsgiver skal afholde en præsentation og prøvesmagning af menu i uge 44 i umiddelbar forbindelse med vurdering af de afgivne tilbud. Minimumskrav til miljø og økologi 3.2 Et højt økologisk udvalg af fødevarer Økologiprocenten for henholdsvis madvarer og drikkevarer skal være mindst på 50 %. Økologiprocenten er det tal, der viser, hvor stor en del af råvareindkøbene målt i vægt, der er økologiske jævnfør Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor skema kan downloades. Økologikravet gælder den samlede kantinedrift, herunder også mødeforplejning. Miljøministeriet stiller endvidere som krav, at kosten i kantinen skal være både ernæringsrigtig, varieret og gennem kontraktperioden gerne med en stigende økologiprocent. Det vil sige, at der laves sund mad med lille fedtindhold. 8

9 Tjenesteyder skal løbende registrere økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælke- og mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer (kaffe, te og kakao) samt andre varer) og opsummeres pr. kvartal og år Årstidens frugt og grønt Tjenesteyderen skal sikre, at grøntsager og frugter i kantinen primært er baseret på årstidens frugt og grønt Fisk Tjenesteyder skal sikre, at der jævnligt er fisk på menuen frisk fisk fanget i omkringliggende have og gerne grønne fisk. 4. Miljørigtig kantinedrift Miljøministeriet ønsker at lægge vægt på leverandørernes evne til at kunne agere mest miljøvenligt og energieffektivt til enhver tid. Produkter indkøbt under nærværende aftale skal produceres og leveres under hensyntagen til bæredygtighed. Det indebærer blandt andet men ikke udelukkende, at tjenesteyderen til enhver tid på anmodning fra kantineudvalget skal kunne dokumentere, at det samlede ressourceforbrug ved fremstilling og affaldshåndtering af kantinemaden reduceres mest muligt, at energiforbruget ved fremstilling af mad og drikkevarer er minimeret mest muligt, at der ikke er eller skal anvendes sundheds- og miljøskadelige kemiske stoffer og produkter i fremstilling af produkterne, at der er taget hensyn til arbejdsmiljø og andre sociale forhold, at der ved indkøb af råvarer og ved produktion er taget hensyn til økonomiske forhold på kort og lang sigt. Denne dokumentation skal foreligge 30 dage efter anmodningen. 4.1 Rengøringsmidler Tjenesteyderen skal anvende universalrengøringsmidler og opvaskemidler, som opfylder kriterierne for miljømærket Svanen eller Blomsten. 4.2 Forbrugsartikler Tjenesteyderen skal sørge for, at miljø- og sundhedsfarlige produkter ikke anvendes i den daglige drift herunder engangsservice, alufolie, PVC-, bly- og nikkelholdigt materiel. 9

10 4.3 Grønt regnskab Det er et minimumskrav at tjenesteyderen udarbejder et årligt grønt regnskab for køkkenet, som redegør for: Årsforbrug af rengørings- og vaskeprodukter samt angive de anvendte miljømærkede produkter, Forbruget af økologiske fødevarer herunder økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælkeog mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer inkl. kaffe, te og kakao samt Andre varer) opgjort pr. kvartal og år. Den procentvise andel af årstidens frugt og grønt. Miljø og energibesparende tiltag, der er foretaget i løbet af året, samt en handlingsplan for miljøtiltag i det indeværende år. Det grønne regnskab være udarbejdet senest den 31. januar i det nye år og viderebragt til institutionens kantineudvalg. Det er et minimumskrav at tjenesteyderen skal udarbejde nøgletal for det samlede procentvise indkøb af økologiske fødevarer hvert kvartal og skal som minimum afrapportere nøgletallene i det årlige grønne regnskab. Tjenesteyderen skal sikre, at andelen af økologiske fødevarer er minimum 50 % angivet som vægtprocent. Tjenesteyderen skal mindst én gang årligt i 4. kvartal, overfor kantineudvalget redegøre for kantinens økologiandel fordelt på varegrupper. 4.4 Handlingsplan I tjenesteyderens handlingsplan, der indgår i Grønt regnskab, er en redegørelse for kommende miljøtiltag om, hvordan man vil: minimere forbruget af el, vand og varme i den daglige drift og brugen af kantinens maskinel, minimere affaldsmængderne, herunder sortering af affald, minimere brugen af emballage ved indkøb og forbrug samt minimere spild og sikre et væsentligt udbud af økologiske fødevarer. 4.5 Miljøfagligt samarbejde Tjenesteyderen skal udpege en miljøansvarlig person for køkkenet. Køkkenets miljøansvarlige skal samarbejde med institutionens lokale energiansvarlige ved indkøb af energiforbrugende udstyr. Køkkenets miljøansvarlige skal mødes jævnligt (min. ½ årligt) med institutionens lokale energi- og miljøansvarlige om mulige miljø- og energitiltag og opfølgning på det årlige grønne regnskab. Evt. nye tiltag, der ikke umiddelbart kan gennemføres skal indarbejdes i institutionens miljøhandlingsplan for det kommende år. 4.6 Kursus i økologisk kantinedrift Såfremt kantinepersonalet ikke allerede har kurser i økologisk kantinedrift, skal tjenesteyder sikre, at senest ½ år efter kontraktindgåelse skal medarbejderne have gennemgået et kursus eksempelvis 10

11 uge kurset Det Økologiske Køkken i AMU-regi eller tilsvarende. Tjenesteyderen skal indsende dokumentation til kantineudvalget for sine ansattes kursusdeltagelse. 4.7 Minimumskrav til etik og socialt ansvar Kantinedriften og indkøb og forarbejdning af fødevarer skal som minimum være produceret i overensstemmelse med FN s konvention om børnearbejde, artikel 32. Tjenesteyderen skal respektere ligestilling mellem køn, racer og religion. Tjenesteyderen skal som minimum leve op til FN s erklæring om menneskerettigheder, artikel Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Tilbudsgiver skal udarbejde et forslag til, hvordan den daglige kantinedrift kan blive et fælles samlingspunkt for medarbejderne evt. i form af særlige arrangementer, særlige maddage/-uger med forskellige temaer, brug af dele af kantinen til mere kulturelle indslag, kombination af kantine og midlertidige mødefaciliteter m.m. Kantinen skal respektere og understøtte den gældende alkoholpolitik. Miljøministeriets institutioner sikrer, at køkkenfaciliteterne lever op til myndigheders krav til sundhed og arbejdsmiljø i forhold til udvalg af fødevarer. Gælder dog ikke køkkenet i Nykøbing Falster, der alene er et anretterkøkken. Tjenesteyderen skal sikre, at medarbejderne i den daglige drift kan efterleve myndighedernes krav til sundhed og arbejdsmiljø. Tjenesteyderen skal sikre, at behandling og opbevaring af fødevarer sker på en hygiejnisk forsvarlig måde, herunder også den personlige hygiejne ved behandling og salg af fødevarer. Tjenesteyder skal acceptere, at der kan være medarbejderordninger, som er uafhængige af kantinen eksempelvis frugtordning, kaffe-/the ordning. Miljøministeriets institutioner betaler ikke for opstilling af evt. automat til f.eks. salg af slik, mad, kolde og varme drikke o. lign. 5.1 Driftsikkerhed Miljøministeriets institutioner lægger meget vægt på driftssikkerhed i kantinedriften, dvs. vikarer og personaleudskiftninger skal begrænses. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne præsentere en plan for, hvordan kvaliteten af kantinedriften fastholdes på et ensartet højt niveau og sikrer, at de 4 overordnede mål opnås. Planen skal indeholde en organisering af arbejdet, som sikrer, at der er backup i forbindelse med ferieperioder, sygdom og lign. 5.2 Kantineudvalg Kantineudvalget består af repræsentanter fra Miljøministeriets institution og eventuelle samarbejdspartnere samt tjenesteyderen, der ca. 4 gange årligt via møder evaluerer kantinens drift. I samarbejde med kantinelederen drøftes forhold som pris-, service- og kvalitetsniveau og evt. kommer med forslag til forbedringer. De løbende evalueringer vurderer kantinens præstationer, 11

12 herunder opfyldelse af de 4 målsætninger. Tjenesteyderen deltager ikke i kantineudvalgets samlede bedømmelse af kantinen. 5.3 Evaluering og optioner For at sikre at de 4 overordnede mål opnås tilfredsstillende evalueres tjenesteyderens kantinedrift. Resultaterne af evalueringerne vil samlet være bestemmende for om kontrakten fortsætter eller opsiges. Undersøgelserne skal gennemføres, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. Den første evaluering gennemføres senest et år efter kontraktindgåelse efter følgende model: Tilfredshedsundersøgelse og opfyldelse af målsætninger: Brugerne af kantinen udfylder valgfrit skemaet. Tjenesteyderen har ansvar for at gennemføre undersøgelsen. Efter aftale med kantineudvalget kan undersøgelsen foretages elektronisk. Kantineudvalget gennemfører en kontrol på områderne økologisk mad, miljø- og energirigtig kantinedrift og sammenholder dette med de aftalte målsætninger. Evalueringsmål og optionsret: Der skal straks gennemføres forbedringer, hvis følgende målsætninger som minimum ikke er opnået: 50 % eller flere af de adspurgte brugere af kantinen skal som minimum enten være tilfredse eller meget tilfredse med kantinen. Det forudsættes, at svarprocenten er minimum 30 % af kantinens daglige brugere. Kantinedriften skal være i overensstemmelse med målsætningerne. 50 % eller mere af kantinedriften skal være gennemført økologisk. Kantineudvalget gennemfører evalueringen og afgør senest den 1. maj 2013, om målsætningerne er blevet opfyldt. Gælder dog ikke Odense, hvor fristen vil være 1. maj Efterfølgende evalueringer Tjenesteyderen skal efter den første evaluering februar/marts 2013 én gang årligt i februar/marts gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne kan gennemføres elektronisk, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. 6. Særlige lokale forhold Kantine Miljøstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Naturstyrelsen, København Naturstyrelsen, Nykøbing Falster Særlige forhold I kantinen findes en ekspressomaskine, der skal betjenes. Det daglige salg varierer en del omkring kopper á 10 kr. Prioriterer hjemmebagt brød og kage. Prioriterer hjemmebagt brød og kage Køkkenet kan ikke anvendes til produktion alene anretterkøkken. 12

13 13

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail.

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail. Udbud af kantine på Randers HF & VUC Kantinen på Randers HF & VUC skal drives udgiftsneutralt for skolen. Det vil sige, at kantinen er en selvstændig virksomhed, at skolen ikke betaler forpagter for at

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Udbud af kantinedrift Tidsplanen for udbuddet er som følger: Udbuddet er opslået tirsdag den 11. juni 2013 (lokalerne kan besigtiges efter aftale) Tilbud skal afgives senest onsdag

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense

BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense 1. Præsentation af Socialstyrelsens ønskede løsning 1.1 Overordnet beskrivelse Socialstyrelsen (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed mødeforplejning

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 28. januar 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Kantinedrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Vederlag/samlet økonomisk tilbud 4. Tilbudssum

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning 5. udgave 2013 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning. Alle elever har mulighed for

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Kravspecifikation for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Kravspecifikation for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Bilag 2 Kravspecifikation for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Omsætning... 3 4. Formål... 4 5. Ordregivers mindstekrav og krav...

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning 6. udgave 2014 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning, som nu fra skoleåret

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere