Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift"

Transkript

1 Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation Formål Beskrivelse af tjenesteydelsen Kantineforhold og kundegrundlag Mødeforplejning Kantinesalg Rengøring Lukkedage Afregning Andet Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Velsmagende og velanrettet mad Et højt økologisk udvalg af fødevarer Årstidens frugt og grønt Fisk Miljørigtig kantinedrift Rengøringsmidler Forbrugsartikler Grønt regnskab Handlingsplan Miljøfagligt samarbejde Kursus i økologisk kantinedrift Minimumskrav til etik og socialt ansvar Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Driftsikkerhed Kantineudvalg Evaluering og optioner Efterfølgende evalueringer Særlige lokale forhold

3 Forord Kantinerne under Miljøministeriet har været udbudt i flere omgange, og i forhold til sidst i 2007 er de største ændringer følgende: der er nu mulighed for at tilbyde cateringbaseret kantinedrift de større kantiner vil i den nærmeste fremtid indføre elektronisk brugerbetaling kantinetilskuddet i de enkelte kantiner vil blive langt mere ensartet Naturstyrelsen i Nykøbing Falster er med for første gang. Kravspecifikation Miljøministeriet arbejder på at blive en miljøbevidst institution og udbyder kantinedriften ud fra et ønske om at skabe en grøn kantine med god sammenhæng mellem pris og kvalitet samt med ønsket om at skabe et højt økologisk udvalg af madvarer og sikre en miljø- og energirigtig kantinedrift. Miljøministeriet ønsker også, at den kommende kantinedrift sætter fokus på sundhed og socialt samvær, da det er et vigtigt element i medarbejdernes hverdag. Adresser for de enkelte kantiner Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøstyrelsen Strandgade København K Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Naturstyrelsen Haraldsgade København Naturstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Naturstyrelsen Fejøgade Nykøbing Falster Eventuelt kantinefællesskab SKAT Almindelig Brand A/S Miljøstyrelsen Natur- og Miljøklagenævnet Søfartsstyrelsen 1. Formål Målet er at få gennemført en kantinedrift, som kan levere mad af høj kvalitet til en overkommelig pris, der tilfredsstiller brugernes forventninger, og som både er miljø- og energirigtig. Kantinen skal være et naturligt samlingspunkt for medarbejderne, hvorfor en kommende kantine skal tilbyde sund, velsmagende og velanrettet mad, samt indeholde rammerne for et godt socialt miljø, der gør det interessant og inspirerende for medarbejdere at benytte kantinen. Samtidig skal det sikres, at madudbuddet tilfredsstiller medarbejdernes forventninger i forhold til pris og kvalitet. 3

4 Tilbudsgiver skal, som minimum opfylde følgende mål med en kommende kantinedrift: Levere velsmagende og velanrettet mad Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen Miljøministeriet udbyder retten til at drive personalekantinen med start den 1. januar 2012 for kantinerne i Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Naturstyrelsen i Roskilde og Nykøbing Falster. For Miljøcenter Odense bliver det den 1. februar Alle køkkener er godkendt til produktion, bortset fra Nykøbing Falster, hvis køkken alene kan anvendes til anretning. Det vil ikke være et krav, at al mad produceres i kantinekøkkenet. Leverandøren må dog ikke anvende statens køkkener til produktion af leverancer til 3. part. Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning 2011, afsnit kantiner, der angiver rammen for driften af statslige kantiner. Miljøministeriet er underlagt denne vejledning og kan derfor kun dække en del af kantinens lønudgifter. I forbindelse med kontraktindgåelse vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002). Bortset fra forpligtelser i medfør af kantinetilskud mv. pådrager Miljøministeriets institutioner sig ikke noget økonomisk ansvar for kantinens driftsmæssige resultat eller noget erstatningsansvar for skader i forbindelse med kantinedriften. Sikring af kantinedriften kan også tilgodeses ved etablering af en catering-baseret kantine, som det er tænkt i Nykøbing Falster. Såfremt tilbudsgiver vælger en cateringløsning, er serveringsstandarden den samme som ved almindelig kantinedrift. 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag Miljøministeriets institutioner stiller kantinekøkken og udsalgssted til rådighed. Endvidere stilles følgende vederlagsfrit til rådighed: a) Spiselokale b) Varme c) Vand d) El e) Køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt f) Møbler, gardiner m.v. g) Porcelæn, glas, bestik h) Kasseapparat i) Telefon j) Adgang til PC og printer 4

5 Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt der stilles til rådighed i medfør af ovenstående, forbliver statens ejendom og vedligeholdes af Miljøministeriets institutioner. Kantinens brugere skal frit kunne benytte sig af kantinens service til medbragt mad og til brug i kantinen. Kantinekøkkenet med tilhørende lokaler samt kantinens personale skal efter nærmere aftale med tjenesteyderen kunne benyttes ved personalesammenkomster og lignende. Der kan i den forbindelse forekomme arrangementer, hvor mad og eller drikke ønskes leveret fra en anden leverandør end tjenesteyderen, og hvor det altså alene er køkken samt evt. personale der ønskes benyttet. Godkendt salgs- og produktionslokale samt lagerfaciliteter der kan aflåses, gælder ikke for Nykøbing Falster. Kantinekøkkenet kan ved beses af tilbudsgiverne efter følgende plan i uge 40: Tirsdag d. 4/10 kl Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV kl Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København kl Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Onsdag d. 5/10 kl Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 11, 4000 Roskilde kl Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing Falster Torsdag d. 6/10 kl Naturstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Omsætning og kundegrundlaget Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Roskilde Odense Nykøbing Falster Ansatte Maximalt Årligt tilskud Pr. årsværk Kantinesalg 2010 Mødeforplejning 2010 Antal virksomhedsoverdragne medarbejdere Daglig åbningstid Ny Ny 4 ansatte, heraf 3 på fuld tid og én i fleksjob Mødeforplejning 5 ansatte alle på fuld tid 5 ansatte, heraf 4 på fuld tid og én på 30 t/uge 3 ansatte, alle på fuld tid Ingen Ingen Der afholdes en række møder, hvor der fortrinsvis serveres kaffe, the, vand, kage/brød evt. frugt. Til møder med eksterne gæster skal der kunne bestilles smørrebrød, lun /varm ret, sandwich, frugt og lignende. Frister for bestilling aftales lokalt. Betjening og servicering i forbindelse med møder og kurser skal kunne udføres mandag til fredag mellem kl og

6 Ved bestilling til møder er der opdækning og afrydning ved frokoster og lign. i nærtliggende mødelokaler og i kantinen, indenfor kantinens åbningstid. Til møder i øvrige lokaler/kontorer sættes bestillingerne på vogn og vogne afhentes i kantinen af brugeren, samt tilbageleveres i kantinen efter brug. I Odense er mødeforplejningen begrænset og brugerne sørger selv for opdækning og afrydning. Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Bestilling til møder kan ved brug af bestillingsblanketter, intranettet eller evt. via tjenesteyderens hjemmeside Kantinesalg Ved køb i kantinen er der selvbetjening og selvafrydning. Det forventes, at alle de større kantiner vil indføre elektronisk betaling i kantinerne i den nærmeste fremtid. Det betyder, at brugerne selv scanner maden ind efter vægt eller fast definerede varer. Der betales via eksisterende adgangskort eller nye kort, hvortil medarbejderne selv overfører penge til. For kantinedriften betyder det, at kassefunktionen forsvinder og at pengene kommer ud af kantinen se den nærmere beskrivelse i bilag 7. Det er et krav, at der er mad nok i hele åbningstiden, idet en del medarbejdere først har mulighed for at være i kantinen kort før lukketid Rengøring Tjenesteyder skal sørge for renhold af produktions- og salgsområde til forkant af disk. Det gælder også for mødelokaler i forbindelse med servering. Opvask, rengøring af køkkenareal og salgsområde er tjenesteyderens ansvar, som også skal sørge for at spiseborde- og stole samt eventuelle automater er rengjorte. Ministeriets institutioner forestår rengøring af spiselokale og afholder udgiften til linned (håndklæder, viskestykker og karklude m.m.) og vask af linned Lukkedage Tre dage før påske. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Tre uger i sommerferien efter aftale med tjenesteudbyder. Hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag. Yderligere lukkedage bliver varslet med en måned Afregning Udbyder skal sikre, at der kan betales kontant eller elektronisk ved køb i kantinen. Ved elektronisk køb gennem selvbetjent scanning af maden vil tjenesteyderen blive afregnet ugentligt. Tjenesteyderen skal fremsende elektronisk faktura på det månedlige tilskud senest den 15. i efterfølgende måned med 30 dages betalingsfrist fra fremsendelsesdatoen. 6

7 Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Samtlige varer, der udleveres uden om kantinens normale betalingssystem skal registreres på rekvisition og indgår derefter på særskilt konto i driftsregnskabet. Tjenesteyderen skal fremsende kvartalsvis regnskab for kantinens drift til kantineudvalget. Tjenesteyderen er forpligtet til at udarbejde et driftsregnskab for kantinedriften på årsbasis og fremsende det til Miljøministeriets lokale institution senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Miljøministeriet og Rigsrevisionen har efter eget skøn adgang til at iværksætte yderligere undersøgelser af kantinens forretningsmæssige drift som helhed. Kantinens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Inden hvert finansårs begyndelse, dvs. senest den 1. november hvert år, første gang 1. november 2012, skal tjenesteyderen fremsende et specificeret budget til godkendelse i det lokale kantineudvalg. Endvidere skal tjenesteyderen hvert år udarbejde et grønt regnskab indeholdende miljøforbedrende tiltag for den kommende periode - jævnfør miljøkravene nedenfor Andet Tjenesteyderen skal sørge for indkøb af salt, peber, tandstikker, servietter/køkkenrulle til bordene i kantinen og til mødeservering. Indkøbene skal ske via udbyders indkøbsaftaler, idet udbyder afholder udgiften. 3. Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Kantinedriftens overordnede målsætninger skal opfyldes: 1. Levere velsmagende og velanrettet mad 2. Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer 3. Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift 4. Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Det forventes at det kan ske ved opfyldelse af nedenstående krav. 3.1 Velsmagende og velanrettet mad Madkvaliteten skal være høj, dvs. der skal anvendes gode og friske råvarer og så vidt muligt af primærråvarer. Maden skal fremtræde indbydende, og fødevarerne skal give en god smagsoplevelse. Maden skal udover overholdelse af de almindelige levnedsmiddelmæssige krav herunder hygiejne, altid være frisk tillavet, tilberedt og præsenteres velanrettet. Der stilles endvidere krav om, at kosten skal være både ernæringsrigtig og varieret. Der skal laves sund mad med et lille fedtindhold. Det daglige sortiment skal omfatte et varieret udbud af salatbar med hjemmelavede kalorielette dressinger, pålæg, buffet, lun / varm ret, jævnlige vegetarretter, samt fedtfattige retter, suppe, sandwich og hjemmebagt brød, kager, frugt m.m. under hensyntagen til kantinens kundegrundlag. 7

8 Miljøministeriet lægger vægt på god kvalitet og veltillavet og veltilberedt mad frem for et stort udbud. Det daglige sortiment udgør grundstammen i det udbud af fødevarer, der serveres ved møder, interne kurser m.m. Ved udbud af fødevarer i kantinen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til årstidsvariationen ved valg af frugt og grøntsager. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere et forslag til, hvordan man forestiller sig en typisk ugeplan med varieret, sund og velsmagende mad, og hvordan man forestiller sig maden præsenteret på den mest velanrettede måde. Der skal på skilte ved buffet en fremgå, hvad retter hedder. Når der serveres retter med særlige egenskaber, skal der skiltes med det eksempelvis vegetarretter, allergivenlige retter, retter med økologisk kød eller varernes oprindelse. Vurderingen af maden foregår ved, at der i forbindelse med udbudsrunden afholdes en prøvesmagning, hvor tilbudsgiverne får mulighed for at præsentere en menu, som består af følgende sammensætning: Et lille udsnit af de økologiske råvarer (herunder grøntsager, frugt, brød o. lign.) En varm frokostret tilberedt med friske råvarer En salatbuffet bestående af smagsprøver. Ved prøvesmagningen vurderes indtryk i form af smagsoplevelsen og præsentationen af maden. Præsentationen vil være standard for den kvalitet, der skal serveres fremover i kantinen og som vil blive en del af aftalegrundlaget. Evalueringsudvalget vil se på råvarevalg, råvarernes kvalitet og friskhed samt smagsoplevelse og det visuelle indtryk maden giver. Udvalget vil foretage en evaluering af sanseindtrykkene. Der vil blive taget billeder af råvarer og varm ret samt salatbuffeten. Billederne vil indgå i aftalegrundlaget. Forløbet for præsentationen vil være, at tilbudsgiver skal afholde en præsentation og prøvesmagning af menu i uge 44 i umiddelbar forbindelse med vurdering af de afgivne tilbud. Minimumskrav til miljø og økologi 3.2 Et højt økologisk udvalg af fødevarer Økologiprocenten for henholdsvis madvarer og drikkevarer skal være mindst på 50 %. Økologiprocenten er det tal, der viser, hvor stor en del af råvareindkøbene målt i vægt, der er økologiske jævnfør Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor skema kan downloades. Økologikravet gælder den samlede kantinedrift, herunder også mødeforplejning. Miljøministeriet stiller endvidere som krav, at kosten i kantinen skal være både ernæringsrigtig, varieret og gennem kontraktperioden gerne med en stigende økologiprocent. Det vil sige, at der laves sund mad med lille fedtindhold. 8

9 Tjenesteyder skal løbende registrere økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælke- og mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer (kaffe, te og kakao) samt andre varer) og opsummeres pr. kvartal og år Årstidens frugt og grønt Tjenesteyderen skal sikre, at grøntsager og frugter i kantinen primært er baseret på årstidens frugt og grønt Fisk Tjenesteyder skal sikre, at der jævnligt er fisk på menuen frisk fisk fanget i omkringliggende have og gerne grønne fisk. 4. Miljørigtig kantinedrift Miljøministeriet ønsker at lægge vægt på leverandørernes evne til at kunne agere mest miljøvenligt og energieffektivt til enhver tid. Produkter indkøbt under nærværende aftale skal produceres og leveres under hensyntagen til bæredygtighed. Det indebærer blandt andet men ikke udelukkende, at tjenesteyderen til enhver tid på anmodning fra kantineudvalget skal kunne dokumentere, at det samlede ressourceforbrug ved fremstilling og affaldshåndtering af kantinemaden reduceres mest muligt, at energiforbruget ved fremstilling af mad og drikkevarer er minimeret mest muligt, at der ikke er eller skal anvendes sundheds- og miljøskadelige kemiske stoffer og produkter i fremstilling af produkterne, at der er taget hensyn til arbejdsmiljø og andre sociale forhold, at der ved indkøb af råvarer og ved produktion er taget hensyn til økonomiske forhold på kort og lang sigt. Denne dokumentation skal foreligge 30 dage efter anmodningen. 4.1 Rengøringsmidler Tjenesteyderen skal anvende universalrengøringsmidler og opvaskemidler, som opfylder kriterierne for miljømærket Svanen eller Blomsten. 4.2 Forbrugsartikler Tjenesteyderen skal sørge for, at miljø- og sundhedsfarlige produkter ikke anvendes i den daglige drift herunder engangsservice, alufolie, PVC-, bly- og nikkelholdigt materiel. 9

10 4.3 Grønt regnskab Det er et minimumskrav at tjenesteyderen udarbejder et årligt grønt regnskab for køkkenet, som redegør for: Årsforbrug af rengørings- og vaskeprodukter samt angive de anvendte miljømærkede produkter, Forbruget af økologiske fødevarer herunder økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælkeog mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer inkl. kaffe, te og kakao samt Andre varer) opgjort pr. kvartal og år. Den procentvise andel af årstidens frugt og grønt. Miljø og energibesparende tiltag, der er foretaget i løbet af året, samt en handlingsplan for miljøtiltag i det indeværende år. Det grønne regnskab være udarbejdet senest den 31. januar i det nye år og viderebragt til institutionens kantineudvalg. Det er et minimumskrav at tjenesteyderen skal udarbejde nøgletal for det samlede procentvise indkøb af økologiske fødevarer hvert kvartal og skal som minimum afrapportere nøgletallene i det årlige grønne regnskab. Tjenesteyderen skal sikre, at andelen af økologiske fødevarer er minimum 50 % angivet som vægtprocent. Tjenesteyderen skal mindst én gang årligt i 4. kvartal, overfor kantineudvalget redegøre for kantinens økologiandel fordelt på varegrupper. 4.4 Handlingsplan I tjenesteyderens handlingsplan, der indgår i Grønt regnskab, er en redegørelse for kommende miljøtiltag om, hvordan man vil: minimere forbruget af el, vand og varme i den daglige drift og brugen af kantinens maskinel, minimere affaldsmængderne, herunder sortering af affald, minimere brugen af emballage ved indkøb og forbrug samt minimere spild og sikre et væsentligt udbud af økologiske fødevarer. 4.5 Miljøfagligt samarbejde Tjenesteyderen skal udpege en miljøansvarlig person for køkkenet. Køkkenets miljøansvarlige skal samarbejde med institutionens lokale energiansvarlige ved indkøb af energiforbrugende udstyr. Køkkenets miljøansvarlige skal mødes jævnligt (min. ½ årligt) med institutionens lokale energi- og miljøansvarlige om mulige miljø- og energitiltag og opfølgning på det årlige grønne regnskab. Evt. nye tiltag, der ikke umiddelbart kan gennemføres skal indarbejdes i institutionens miljøhandlingsplan for det kommende år. 4.6 Kursus i økologisk kantinedrift Såfremt kantinepersonalet ikke allerede har kurser i økologisk kantinedrift, skal tjenesteyder sikre, at senest ½ år efter kontraktindgåelse skal medarbejderne have gennemgået et kursus eksempelvis 10

11 uge kurset Det Økologiske Køkken i AMU-regi eller tilsvarende. Tjenesteyderen skal indsende dokumentation til kantineudvalget for sine ansattes kursusdeltagelse. 4.7 Minimumskrav til etik og socialt ansvar Kantinedriften og indkøb og forarbejdning af fødevarer skal som minimum være produceret i overensstemmelse med FN s konvention om børnearbejde, artikel 32. Tjenesteyderen skal respektere ligestilling mellem køn, racer og religion. Tjenesteyderen skal som minimum leve op til FN s erklæring om menneskerettigheder, artikel Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Tilbudsgiver skal udarbejde et forslag til, hvordan den daglige kantinedrift kan blive et fælles samlingspunkt for medarbejderne evt. i form af særlige arrangementer, særlige maddage/-uger med forskellige temaer, brug af dele af kantinen til mere kulturelle indslag, kombination af kantine og midlertidige mødefaciliteter m.m. Kantinen skal respektere og understøtte den gældende alkoholpolitik. Miljøministeriets institutioner sikrer, at køkkenfaciliteterne lever op til myndigheders krav til sundhed og arbejdsmiljø i forhold til udvalg af fødevarer. Gælder dog ikke køkkenet i Nykøbing Falster, der alene er et anretterkøkken. Tjenesteyderen skal sikre, at medarbejderne i den daglige drift kan efterleve myndighedernes krav til sundhed og arbejdsmiljø. Tjenesteyderen skal sikre, at behandling og opbevaring af fødevarer sker på en hygiejnisk forsvarlig måde, herunder også den personlige hygiejne ved behandling og salg af fødevarer. Tjenesteyder skal acceptere, at der kan være medarbejderordninger, som er uafhængige af kantinen eksempelvis frugtordning, kaffe-/the ordning. Miljøministeriets institutioner betaler ikke for opstilling af evt. automat til f.eks. salg af slik, mad, kolde og varme drikke o. lign. 5.1 Driftsikkerhed Miljøministeriets institutioner lægger meget vægt på driftssikkerhed i kantinedriften, dvs. vikarer og personaleudskiftninger skal begrænses. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne præsentere en plan for, hvordan kvaliteten af kantinedriften fastholdes på et ensartet højt niveau og sikrer, at de 4 overordnede mål opnås. Planen skal indeholde en organisering af arbejdet, som sikrer, at der er backup i forbindelse med ferieperioder, sygdom og lign. 5.2 Kantineudvalg Kantineudvalget består af repræsentanter fra Miljøministeriets institution og eventuelle samarbejdspartnere samt tjenesteyderen, der ca. 4 gange årligt via møder evaluerer kantinens drift. I samarbejde med kantinelederen drøftes forhold som pris-, service- og kvalitetsniveau og evt. kommer med forslag til forbedringer. De løbende evalueringer vurderer kantinens præstationer, 11

12 herunder opfyldelse af de 4 målsætninger. Tjenesteyderen deltager ikke i kantineudvalgets samlede bedømmelse af kantinen. 5.3 Evaluering og optioner For at sikre at de 4 overordnede mål opnås tilfredsstillende evalueres tjenesteyderens kantinedrift. Resultaterne af evalueringerne vil samlet være bestemmende for om kontrakten fortsætter eller opsiges. Undersøgelserne skal gennemføres, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. Den første evaluering gennemføres senest et år efter kontraktindgåelse efter følgende model: Tilfredshedsundersøgelse og opfyldelse af målsætninger: Brugerne af kantinen udfylder valgfrit skemaet. Tjenesteyderen har ansvar for at gennemføre undersøgelsen. Efter aftale med kantineudvalget kan undersøgelsen foretages elektronisk. Kantineudvalget gennemfører en kontrol på områderne økologisk mad, miljø- og energirigtig kantinedrift og sammenholder dette med de aftalte målsætninger. Evalueringsmål og optionsret: Der skal straks gennemføres forbedringer, hvis følgende målsætninger som minimum ikke er opnået: 50 % eller flere af de adspurgte brugere af kantinen skal som minimum enten være tilfredse eller meget tilfredse med kantinen. Det forudsættes, at svarprocenten er minimum 30 % af kantinens daglige brugere. Kantinedriften skal være i overensstemmelse med målsætningerne. 50 % eller mere af kantinedriften skal være gennemført økologisk. Kantineudvalget gennemfører evalueringen og afgør senest den 1. maj 2013, om målsætningerne er blevet opfyldt. Gælder dog ikke Odense, hvor fristen vil være 1. maj Efterfølgende evalueringer Tjenesteyderen skal efter den første evaluering februar/marts 2013 én gang årligt i februar/marts gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne kan gennemføres elektronisk, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. 6. Særlige lokale forhold Kantine Miljøstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Naturstyrelsen, København Naturstyrelsen, Nykøbing Falster Særlige forhold I kantinen findes en ekspressomaskine, der skal betjenes. Det daglige salg varierer en del omkring kopper á 10 kr. Prioriterer hjemmebagt brød og kage. Prioriterer hjemmebagt brød og kage Køkkenet kan ikke anvendes til produktion alene anretterkøkken. 12

13 13

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Kalkulation af tilbud...2 2. Virksomhedsoverdragelse...2 3. Opgavebeskrivelse...2

Læs mere

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden Notat; koncept for restauranten på Fælleden Direktionen forelægges i maj 2016 en indstilling vedrørende økonomi for driftsenheden på Fælleden. Herunder hører de kommunale tilskud til / indtægter fra drift

Læs mere

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den 1 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den : Bilag A - København Foto af køkken og kantine samt oversigtstegning Bilag B Hedehusene Foto af køkken og kantine

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail.

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail. Udbud af kantine på Randers HF & VUC Kantinen på Randers HF & VUC skal drives udgiftsneutralt for skolen. Det vil sige, at kantinen er en selvstændig virksomhed, at skolen ikke betaler forpagter for at

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

CIR1H nr 9020 af 28/01/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-02-2008 Finansministeriet

CIR1H nr 9020 af 28/01/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-02-2008 Finansministeriet CIR1H nr 9020 af 28/01/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-02-2008 Finansministeriet Cirkulære om personalekantiner m.v. Formål og anvendelsesområde 1. Dette cirkulære har til formål at fremme en moderne

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Udbud af kantinedrift Tidsplanen for udbuddet er som følger: Udbuddet er opslået tirsdag den 11. juni 2013 (lokalerne kan besigtiges efter aftale) Tilbud skal afgives senest onsdag

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BILAG B KRAVSPECIFIKATION... 2 1. Præsentation af Ankestyrelsens ønskede løsning... 2 1.1 Overordnet beskrivelse... 2 1.2 De fysiske rammer...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET PROCESSEN Tidsplan Mandag den 11. september 2017 Offentliggørelse Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 14.00 Tilbudsfrist Tirsdag den 2. januar 2018 Opstart

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus Universitet udbyder

Læs mere

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid.

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. Den varme mad skal leveres i kantiner/fade som passer til opvarmning i institutionernes ovne. Til rugbrødsmåltidet

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING Kantinedrift på Campus Emdrup Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsindhentningsmateriale... 4 4. Generel beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Kantinedrift på VUC Roskilde

Kantinedrift på VUC Roskilde BAGGRUNDSMATERIALE FOR UDARBEJDELSE AF TILBUD Kantinedrift på VUC Roskilde Navn og adresse VUC Roskilde Læderstræde 4 4000 Roskilde Danmark Kontaktperson: Niels Strunge Telefon: +45 46308614 E-mail: rns@vucroskilde.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense

BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense 1. Præsentation af Socialstyrelsens ønskede løsning 1.1 Overordnet beskrivelse Socialstyrelsen (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed mødeforplejning

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

BESTILLINGSLISTE. Store arrangementer skal bestilles 4 dage før. Navn. Adresse. Kr. i alt. Udfyld venligst med blokbogstaver.

BESTILLINGSLISTE. Store arrangementer skal bestilles 4 dage før. Navn. Adresse. Kr. i alt. Udfyld venligst med blokbogstaver. BESTILLINGSLISTE Udfyld venligst med blokbogstaver. Navn Afdeling Stednr./afd. Adresse Telefon EAN nr. Mødetype Porcelæn (sæt x) Mødedato Antal Engangsservice Afhentes Levering Opdækning Mødelokale Kl.

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010)

Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010) Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010) Mødedeltagere: Christian Christiansen, Christian Jansson, Ole Østergaard, Kirsten Hillman og Lene Rausner

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer Professionshøjskolen Metropol Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer 23. december 2016 Professionshøjskolen Metropol udbyder drift af kantine på Frederiksberg. Opgaven Professionshøjskolen

Læs mere

Forplejning til møder og konferencer

Forplejning til møder og konferencer Restaurant søren k serverer til jeres møde, kursus eller konference i Den Sorte Diamant! Vores ambition er at tilbyde den kendte kvalitet hele vejen igennem dit besøg hos os. Med denne menu har vi sat

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009 Handlingsplan. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt.

Brugerundersøgelse 2009 Handlingsplan. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt. Håndsprit er opsat. Der er 2 sæt salt og peber på hvert bord i kantinen, og hvis det skulle mangle kontakt

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t UDBUDSMATERIALE Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1 Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver hos Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t 1 Indho lds fo rte g ne ls e 1 Indledning... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Ankomst i kantinen om morgenen kl 07.00 Brugte møde vogne køres ned i kælderen Tænde lys og låse døre op Omklædning nyt tøj hverdag (sort

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D. 23.09. INDTAG TO GANGE OM ÅRET FORÅR/EFTERÅR CA 1 MDR FØR OPSTART AF GF 2 TRE FAGLÆRER ER UDPEGET OG HAR UDARBEJDET

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 28. januar 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Kantinedrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Vederlag/samlet økonomisk tilbud 4. Tilbudssum

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet af og godkendt af bestyrelsen i Harmonien. Politikken skal sætte rammerne for den mad- og måltidspraksis,

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Fødevarer og drikkevarer, Økologi og Kød og pålæg Forbrugsartikler Storkøkkenudstyr, projektkøb og køkkenartikler Fødevarer og drikkevarer Økologi Kød og pålæg Rammeaftaler

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Indhold 1. Indledning... 3 2. Statistik... 3 3. Ernæring og sundhed... 3 4. Emballage... 5 5. Levering... 5 6. Pris... 6 7. Bestilling og betaling...

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer:

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer: Kostpolitik 2015. Forældrebestyrelsen, personalet og køkkenassistenten har i samarbejde udarbejdet en kostpolitik, der vil blive set på 1 gang om året. Kostpolitikken vil blive fulgt i det daglige arbejde.

Læs mere

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG Forord Med det mad vi serverer på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, vil vi gerne give alle vores kunder spændende madoplevelser igennem en blanding af nye

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med.

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Bestillingsskema - skolemad

Bestillingsskema - skolemad 05.01. torsdag 1 06.01. fredag 1 09. 01 mandag 1 10.01. tirsdag 1 11.01. onsdag 1 1.01. torsdag 1 13.01. fredag 1 16.01. mandag 1 17.01. tirsdag 1 18.01. onsdag 1 19.01. torsdag 1 0.01. fredag 1 3.01.

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Virksomhedsplan for Specialinstitutionen Magnoliahuset. Mad og måltidspolitik.

Virksomhedsplan for Specialinstitutionen Magnoliahuset. Mad og måltidspolitik. Mad og måltidspolitik. Udarbejdet 2008/2009. Revideret maj 2010 Revideret oktober 2012 Revideret juni 2016 1 INSTITUTIONENS VISIONER OG MÅL. Magnoliahusets mål er at servere sund og varieret kost, hvor

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i

Læs mere