Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift"

Transkript

1 Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation Formål Beskrivelse af tjenesteydelsen Kantineforhold og kundegrundlag Mødeforplejning Kantinesalg Rengøring Lukkedage Afregning Andet Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Velsmagende og velanrettet mad Et højt økologisk udvalg af fødevarer Årstidens frugt og grønt Fisk Miljørigtig kantinedrift Rengøringsmidler Forbrugsartikler Grønt regnskab Handlingsplan Miljøfagligt samarbejde Kursus i økologisk kantinedrift Minimumskrav til etik og socialt ansvar Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Driftsikkerhed Kantineudvalg Evaluering og optioner Efterfølgende evalueringer Særlige lokale forhold

3 Forord Kantinerne under Miljøministeriet har været udbudt i flere omgange, og i forhold til sidst i 2007 er de største ændringer følgende: der er nu mulighed for at tilbyde cateringbaseret kantinedrift de større kantiner vil i den nærmeste fremtid indføre elektronisk brugerbetaling kantinetilskuddet i de enkelte kantiner vil blive langt mere ensartet Naturstyrelsen i Nykøbing Falster er med for første gang. Kravspecifikation Miljøministeriet arbejder på at blive en miljøbevidst institution og udbyder kantinedriften ud fra et ønske om at skabe en grøn kantine med god sammenhæng mellem pris og kvalitet samt med ønsket om at skabe et højt økologisk udvalg af madvarer og sikre en miljø- og energirigtig kantinedrift. Miljøministeriet ønsker også, at den kommende kantinedrift sætter fokus på sundhed og socialt samvær, da det er et vigtigt element i medarbejdernes hverdag. Adresser for de enkelte kantiner Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøstyrelsen Strandgade København K Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Naturstyrelsen Haraldsgade København Naturstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Naturstyrelsen Fejøgade Nykøbing Falster Eventuelt kantinefællesskab SKAT Almindelig Brand A/S Miljøstyrelsen Natur- og Miljøklagenævnet Søfartsstyrelsen 1. Formål Målet er at få gennemført en kantinedrift, som kan levere mad af høj kvalitet til en overkommelig pris, der tilfredsstiller brugernes forventninger, og som både er miljø- og energirigtig. Kantinen skal være et naturligt samlingspunkt for medarbejderne, hvorfor en kommende kantine skal tilbyde sund, velsmagende og velanrettet mad, samt indeholde rammerne for et godt socialt miljø, der gør det interessant og inspirerende for medarbejdere at benytte kantinen. Samtidig skal det sikres, at madudbuddet tilfredsstiller medarbejdernes forventninger i forhold til pris og kvalitet. 3

4 Tilbudsgiver skal, som minimum opfylde følgende mål med en kommende kantinedrift: Levere velsmagende og velanrettet mad Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen Miljøministeriet udbyder retten til at drive personalekantinen med start den 1. januar 2012 for kantinerne i Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Naturstyrelsen i Roskilde og Nykøbing Falster. For Miljøcenter Odense bliver det den 1. februar Alle køkkener er godkendt til produktion, bortset fra Nykøbing Falster, hvis køkken alene kan anvendes til anretning. Det vil ikke være et krav, at al mad produceres i kantinekøkkenet. Leverandøren må dog ikke anvende statens køkkener til produktion af leverancer til 3. part. Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning 2011, afsnit kantiner, der angiver rammen for driften af statslige kantiner. Miljøministeriet er underlagt denne vejledning og kan derfor kun dække en del af kantinens lønudgifter. I forbindelse med kontraktindgåelse vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002). Bortset fra forpligtelser i medfør af kantinetilskud mv. pådrager Miljøministeriets institutioner sig ikke noget økonomisk ansvar for kantinens driftsmæssige resultat eller noget erstatningsansvar for skader i forbindelse med kantinedriften. Sikring af kantinedriften kan også tilgodeses ved etablering af en catering-baseret kantine, som det er tænkt i Nykøbing Falster. Såfremt tilbudsgiver vælger en cateringløsning, er serveringsstandarden den samme som ved almindelig kantinedrift. 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag Miljøministeriets institutioner stiller kantinekøkken og udsalgssted til rådighed. Endvidere stilles følgende vederlagsfrit til rådighed: a) Spiselokale b) Varme c) Vand d) El e) Køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt f) Møbler, gardiner m.v. g) Porcelæn, glas, bestik h) Kasseapparat i) Telefon j) Adgang til PC og printer 4

5 Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt der stilles til rådighed i medfør af ovenstående, forbliver statens ejendom og vedligeholdes af Miljøministeriets institutioner. Kantinens brugere skal frit kunne benytte sig af kantinens service til medbragt mad og til brug i kantinen. Kantinekøkkenet med tilhørende lokaler samt kantinens personale skal efter nærmere aftale med tjenesteyderen kunne benyttes ved personalesammenkomster og lignende. Der kan i den forbindelse forekomme arrangementer, hvor mad og eller drikke ønskes leveret fra en anden leverandør end tjenesteyderen, og hvor det altså alene er køkken samt evt. personale der ønskes benyttet. Godkendt salgs- og produktionslokale samt lagerfaciliteter der kan aflåses, gælder ikke for Nykøbing Falster. Kantinekøkkenet kan ved beses af tilbudsgiverne efter følgende plan i uge 40: Tirsdag d. 4/10 kl Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV kl Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København kl Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Onsdag d. 5/10 kl Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 11, 4000 Roskilde kl Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing Falster Torsdag d. 6/10 kl Naturstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Omsætning og kundegrundlaget Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Roskilde Odense Nykøbing Falster Ansatte Maximalt Årligt tilskud Pr. årsværk Kantinesalg 2010 Mødeforplejning 2010 Antal virksomhedsoverdragne medarbejdere Daglig åbningstid Ny Ny 4 ansatte, heraf 3 på fuld tid og én i fleksjob Mødeforplejning 5 ansatte alle på fuld tid 5 ansatte, heraf 4 på fuld tid og én på 30 t/uge 3 ansatte, alle på fuld tid Ingen Ingen Der afholdes en række møder, hvor der fortrinsvis serveres kaffe, the, vand, kage/brød evt. frugt. Til møder med eksterne gæster skal der kunne bestilles smørrebrød, lun /varm ret, sandwich, frugt og lignende. Frister for bestilling aftales lokalt. Betjening og servicering i forbindelse med møder og kurser skal kunne udføres mandag til fredag mellem kl og

6 Ved bestilling til møder er der opdækning og afrydning ved frokoster og lign. i nærtliggende mødelokaler og i kantinen, indenfor kantinens åbningstid. Til møder i øvrige lokaler/kontorer sættes bestillingerne på vogn og vogne afhentes i kantinen af brugeren, samt tilbageleveres i kantinen efter brug. I Odense er mødeforplejningen begrænset og brugerne sørger selv for opdækning og afrydning. Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Bestilling til møder kan ved brug af bestillingsblanketter, intranettet eller evt. via tjenesteyderens hjemmeside Kantinesalg Ved køb i kantinen er der selvbetjening og selvafrydning. Det forventes, at alle de større kantiner vil indføre elektronisk betaling i kantinerne i den nærmeste fremtid. Det betyder, at brugerne selv scanner maden ind efter vægt eller fast definerede varer. Der betales via eksisterende adgangskort eller nye kort, hvortil medarbejderne selv overfører penge til. For kantinedriften betyder det, at kassefunktionen forsvinder og at pengene kommer ud af kantinen se den nærmere beskrivelse i bilag 7. Det er et krav, at der er mad nok i hele åbningstiden, idet en del medarbejdere først har mulighed for at være i kantinen kort før lukketid Rengøring Tjenesteyder skal sørge for renhold af produktions- og salgsområde til forkant af disk. Det gælder også for mødelokaler i forbindelse med servering. Opvask, rengøring af køkkenareal og salgsområde er tjenesteyderens ansvar, som også skal sørge for at spiseborde- og stole samt eventuelle automater er rengjorte. Ministeriets institutioner forestår rengøring af spiselokale og afholder udgiften til linned (håndklæder, viskestykker og karklude m.m.) og vask af linned Lukkedage Tre dage før påske. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Tre uger i sommerferien efter aftale med tjenesteudbyder. Hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag. Yderligere lukkedage bliver varslet med en måned Afregning Udbyder skal sikre, at der kan betales kontant eller elektronisk ved køb i kantinen. Ved elektronisk køb gennem selvbetjent scanning af maden vil tjenesteyderen blive afregnet ugentligt. Tjenesteyderen skal fremsende elektronisk faktura på det månedlige tilskud senest den 15. i efterfølgende måned med 30 dages betalingsfrist fra fremsendelsesdatoen. 6

7 Afregning for møde- eller gæstearrangementer sker én gang månedligt, hvor tjenesteyderen fremsender elektronisk faktura fordelt efter den afdeling, som har bestilt arrangementet. Samtlige varer, der udleveres uden om kantinens normale betalingssystem skal registreres på rekvisition og indgår derefter på særskilt konto i driftsregnskabet. Tjenesteyderen skal fremsende kvartalsvis regnskab for kantinens drift til kantineudvalget. Tjenesteyderen er forpligtet til at udarbejde et driftsregnskab for kantinedriften på årsbasis og fremsende det til Miljøministeriets lokale institution senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Miljøministeriet og Rigsrevisionen har efter eget skøn adgang til at iværksætte yderligere undersøgelser af kantinens forretningsmæssige drift som helhed. Kantinens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Inden hvert finansårs begyndelse, dvs. senest den 1. november hvert år, første gang 1. november 2012, skal tjenesteyderen fremsende et specificeret budget til godkendelse i det lokale kantineudvalg. Endvidere skal tjenesteyderen hvert år udarbejde et grønt regnskab indeholdende miljøforbedrende tiltag for den kommende periode - jævnfør miljøkravene nedenfor Andet Tjenesteyderen skal sørge for indkøb af salt, peber, tandstikker, servietter/køkkenrulle til bordene i kantinen og til mødeservering. Indkøbene skal ske via udbyders indkøbsaftaler, idet udbyder afholder udgiften. 3. Beskrivelse af mål og delmål ved kantinedriften Kantinedriftens overordnede målsætninger skal opfyldes: 1. Levere velsmagende og velanrettet mad 2. Sikre et højt økologisk udvalg af fødevarer 3. Sikre en energi- og miljørigtig kantinedrift 4. Sætte fokus på sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Det forventes at det kan ske ved opfyldelse af nedenstående krav. 3.1 Velsmagende og velanrettet mad Madkvaliteten skal være høj, dvs. der skal anvendes gode og friske råvarer og så vidt muligt af primærråvarer. Maden skal fremtræde indbydende, og fødevarerne skal give en god smagsoplevelse. Maden skal udover overholdelse af de almindelige levnedsmiddelmæssige krav herunder hygiejne, altid være frisk tillavet, tilberedt og præsenteres velanrettet. Der stilles endvidere krav om, at kosten skal være både ernæringsrigtig og varieret. Der skal laves sund mad med et lille fedtindhold. Det daglige sortiment skal omfatte et varieret udbud af salatbar med hjemmelavede kalorielette dressinger, pålæg, buffet, lun / varm ret, jævnlige vegetarretter, samt fedtfattige retter, suppe, sandwich og hjemmebagt brød, kager, frugt m.m. under hensyntagen til kantinens kundegrundlag. 7

8 Miljøministeriet lægger vægt på god kvalitet og veltillavet og veltilberedt mad frem for et stort udbud. Det daglige sortiment udgør grundstammen i det udbud af fødevarer, der serveres ved møder, interne kurser m.m. Ved udbud af fødevarer i kantinen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til årstidsvariationen ved valg af frugt og grøntsager. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere et forslag til, hvordan man forestiller sig en typisk ugeplan med varieret, sund og velsmagende mad, og hvordan man forestiller sig maden præsenteret på den mest velanrettede måde. Der skal på skilte ved buffet en fremgå, hvad retter hedder. Når der serveres retter med særlige egenskaber, skal der skiltes med det eksempelvis vegetarretter, allergivenlige retter, retter med økologisk kød eller varernes oprindelse. Vurderingen af maden foregår ved, at der i forbindelse med udbudsrunden afholdes en prøvesmagning, hvor tilbudsgiverne får mulighed for at præsentere en menu, som består af følgende sammensætning: Et lille udsnit af de økologiske råvarer (herunder grøntsager, frugt, brød o. lign.) En varm frokostret tilberedt med friske råvarer En salatbuffet bestående af smagsprøver. Ved prøvesmagningen vurderes indtryk i form af smagsoplevelsen og præsentationen af maden. Præsentationen vil være standard for den kvalitet, der skal serveres fremover i kantinen og som vil blive en del af aftalegrundlaget. Evalueringsudvalget vil se på råvarevalg, råvarernes kvalitet og friskhed samt smagsoplevelse og det visuelle indtryk maden giver. Udvalget vil foretage en evaluering af sanseindtrykkene. Der vil blive taget billeder af råvarer og varm ret samt salatbuffeten. Billederne vil indgå i aftalegrundlaget. Forløbet for præsentationen vil være, at tilbudsgiver skal afholde en præsentation og prøvesmagning af menu i uge 44 i umiddelbar forbindelse med vurdering af de afgivne tilbud. Minimumskrav til miljø og økologi 3.2 Et højt økologisk udvalg af fødevarer Økologiprocenten for henholdsvis madvarer og drikkevarer skal være mindst på 50 %. Økologiprocenten er det tal, der viser, hvor stor en del af råvareindkøbene målt i vægt, der er økologiske jævnfør Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor skema kan downloades. Økologikravet gælder den samlede kantinedrift, herunder også mødeforplejning. Miljøministeriet stiller endvidere som krav, at kosten i kantinen skal være både ernæringsrigtig, varieret og gennem kontraktperioden gerne med en stigende økologiprocent. Det vil sige, at der laves sund mad med lille fedtindhold. 8

9 Tjenesteyder skal løbende registrere økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælke- og mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer (kaffe, te og kakao) samt andre varer) og opsummeres pr. kvartal og år Årstidens frugt og grønt Tjenesteyderen skal sikre, at grøntsager og frugter i kantinen primært er baseret på årstidens frugt og grønt Fisk Tjenesteyder skal sikre, at der jævnligt er fisk på menuen frisk fisk fanget i omkringliggende have og gerne grønne fisk. 4. Miljørigtig kantinedrift Miljøministeriet ønsker at lægge vægt på leverandørernes evne til at kunne agere mest miljøvenligt og energieffektivt til enhver tid. Produkter indkøbt under nærværende aftale skal produceres og leveres under hensyntagen til bæredygtighed. Det indebærer blandt andet men ikke udelukkende, at tjenesteyderen til enhver tid på anmodning fra kantineudvalget skal kunne dokumentere, at det samlede ressourceforbrug ved fremstilling og affaldshåndtering af kantinemaden reduceres mest muligt, at energiforbruget ved fremstilling af mad og drikkevarer er minimeret mest muligt, at der ikke er eller skal anvendes sundheds- og miljøskadelige kemiske stoffer og produkter i fremstilling af produkterne, at der er taget hensyn til arbejdsmiljø og andre sociale forhold, at der ved indkøb af råvarer og ved produktion er taget hensyn til økonomiske forhold på kort og lang sigt. Denne dokumentation skal foreligge 30 dage efter anmodningen. 4.1 Rengøringsmidler Tjenesteyderen skal anvende universalrengøringsmidler og opvaskemidler, som opfylder kriterierne for miljømærket Svanen eller Blomsten. 4.2 Forbrugsartikler Tjenesteyderen skal sørge for, at miljø- og sundhedsfarlige produkter ikke anvendes i den daglige drift herunder engangsservice, alufolie, PVC-, bly- og nikkelholdigt materiel. 9

10 4.3 Grønt regnskab Det er et minimumskrav at tjenesteyderen udarbejder et årligt grønt regnskab for køkkenet, som redegør for: Årsforbrug af rengørings- og vaskeprodukter samt angive de anvendte miljømærkede produkter, Forbruget af økologiske fødevarer herunder økologiprocenten fordelt på varegrupper (Mælkeog mejerivarer, kød, grøntsager, frugt, fisk, drikkevarer inkl. kaffe, te og kakao samt Andre varer) opgjort pr. kvartal og år. Den procentvise andel af årstidens frugt og grønt. Miljø og energibesparende tiltag, der er foretaget i løbet af året, samt en handlingsplan for miljøtiltag i det indeværende år. Det grønne regnskab være udarbejdet senest den 31. januar i det nye år og viderebragt til institutionens kantineudvalg. Det er et minimumskrav at tjenesteyderen skal udarbejde nøgletal for det samlede procentvise indkøb af økologiske fødevarer hvert kvartal og skal som minimum afrapportere nøgletallene i det årlige grønne regnskab. Tjenesteyderen skal sikre, at andelen af økologiske fødevarer er minimum 50 % angivet som vægtprocent. Tjenesteyderen skal mindst én gang årligt i 4. kvartal, overfor kantineudvalget redegøre for kantinens økologiandel fordelt på varegrupper. 4.4 Handlingsplan I tjenesteyderens handlingsplan, der indgår i Grønt regnskab, er en redegørelse for kommende miljøtiltag om, hvordan man vil: minimere forbruget af el, vand og varme i den daglige drift og brugen af kantinens maskinel, minimere affaldsmængderne, herunder sortering af affald, minimere brugen af emballage ved indkøb og forbrug samt minimere spild og sikre et væsentligt udbud af økologiske fødevarer. 4.5 Miljøfagligt samarbejde Tjenesteyderen skal udpege en miljøansvarlig person for køkkenet. Køkkenets miljøansvarlige skal samarbejde med institutionens lokale energiansvarlige ved indkøb af energiforbrugende udstyr. Køkkenets miljøansvarlige skal mødes jævnligt (min. ½ årligt) med institutionens lokale energi- og miljøansvarlige om mulige miljø- og energitiltag og opfølgning på det årlige grønne regnskab. Evt. nye tiltag, der ikke umiddelbart kan gennemføres skal indarbejdes i institutionens miljøhandlingsplan for det kommende år. 4.6 Kursus i økologisk kantinedrift Såfremt kantinepersonalet ikke allerede har kurser i økologisk kantinedrift, skal tjenesteyder sikre, at senest ½ år efter kontraktindgåelse skal medarbejderne have gennemgået et kursus eksempelvis 10

11 uge kurset Det Økologiske Køkken i AMU-regi eller tilsvarende. Tjenesteyderen skal indsende dokumentation til kantineudvalget for sine ansattes kursusdeltagelse. 4.7 Minimumskrav til etik og socialt ansvar Kantinedriften og indkøb og forarbejdning af fødevarer skal som minimum være produceret i overensstemmelse med FN s konvention om børnearbejde, artikel 32. Tjenesteyderen skal respektere ligestilling mellem køn, racer og religion. Tjenesteyderen skal som minimum leve op til FN s erklæring om menneskerettigheder, artikel Sundhed, socialt samvær og medarbejdertrivsel Tilbudsgiver skal udarbejde et forslag til, hvordan den daglige kantinedrift kan blive et fælles samlingspunkt for medarbejderne evt. i form af særlige arrangementer, særlige maddage/-uger med forskellige temaer, brug af dele af kantinen til mere kulturelle indslag, kombination af kantine og midlertidige mødefaciliteter m.m. Kantinen skal respektere og understøtte den gældende alkoholpolitik. Miljøministeriets institutioner sikrer, at køkkenfaciliteterne lever op til myndigheders krav til sundhed og arbejdsmiljø i forhold til udvalg af fødevarer. Gælder dog ikke køkkenet i Nykøbing Falster, der alene er et anretterkøkken. Tjenesteyderen skal sikre, at medarbejderne i den daglige drift kan efterleve myndighedernes krav til sundhed og arbejdsmiljø. Tjenesteyderen skal sikre, at behandling og opbevaring af fødevarer sker på en hygiejnisk forsvarlig måde, herunder også den personlige hygiejne ved behandling og salg af fødevarer. Tjenesteyder skal acceptere, at der kan være medarbejderordninger, som er uafhængige af kantinen eksempelvis frugtordning, kaffe-/the ordning. Miljøministeriets institutioner betaler ikke for opstilling af evt. automat til f.eks. salg af slik, mad, kolde og varme drikke o. lign. 5.1 Driftsikkerhed Miljøministeriets institutioner lægger meget vægt på driftssikkerhed i kantinedriften, dvs. vikarer og personaleudskiftninger skal begrænses. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne præsentere en plan for, hvordan kvaliteten af kantinedriften fastholdes på et ensartet højt niveau og sikrer, at de 4 overordnede mål opnås. Planen skal indeholde en organisering af arbejdet, som sikrer, at der er backup i forbindelse med ferieperioder, sygdom og lign. 5.2 Kantineudvalg Kantineudvalget består af repræsentanter fra Miljøministeriets institution og eventuelle samarbejdspartnere samt tjenesteyderen, der ca. 4 gange årligt via møder evaluerer kantinens drift. I samarbejde med kantinelederen drøftes forhold som pris-, service- og kvalitetsniveau og evt. kommer med forslag til forbedringer. De løbende evalueringer vurderer kantinens præstationer, 11

12 herunder opfyldelse af de 4 målsætninger. Tjenesteyderen deltager ikke i kantineudvalgets samlede bedømmelse af kantinen. 5.3 Evaluering og optioner For at sikre at de 4 overordnede mål opnås tilfredsstillende evalueres tjenesteyderens kantinedrift. Resultaterne af evalueringerne vil samlet være bestemmende for om kontrakten fortsætter eller opsiges. Undersøgelserne skal gennemføres, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. Den første evaluering gennemføres senest et år efter kontraktindgåelse efter følgende model: Tilfredshedsundersøgelse og opfyldelse af målsætninger: Brugerne af kantinen udfylder valgfrit skemaet. Tjenesteyderen har ansvar for at gennemføre undersøgelsen. Efter aftale med kantineudvalget kan undersøgelsen foretages elektronisk. Kantineudvalget gennemfører en kontrol på områderne økologisk mad, miljø- og energirigtig kantinedrift og sammenholder dette med de aftalte målsætninger. Evalueringsmål og optionsret: Der skal straks gennemføres forbedringer, hvis følgende målsætninger som minimum ikke er opnået: 50 % eller flere af de adspurgte brugere af kantinen skal som minimum enten være tilfredse eller meget tilfredse med kantinen. Det forudsættes, at svarprocenten er minimum 30 % af kantinens daglige brugere. Kantinedriften skal være i overensstemmelse med målsætningerne. 50 % eller mere af kantinedriften skal være gennemført økologisk. Kantineudvalget gennemfører evalueringen og afgør senest den 1. maj 2013, om målsætningerne er blevet opfyldt. Gælder dog ikke Odense, hvor fristen vil være 1. maj Efterfølgende evalueringer Tjenesteyderen skal efter den første evaluering februar/marts 2013 én gang årligt i februar/marts gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne kan gennemføres elektronisk, og resultaterne skal indgå i kantineudvalgets løbende vurdering af tjenesteyderens præstationer. 6. Særlige lokale forhold Kantine Miljøstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Naturstyrelsen, København Naturstyrelsen, Nykøbing Falster Særlige forhold I kantinen findes en ekspressomaskine, der skal betjenes. Det daglige salg varierer en del omkring kopper á 10 kr. Prioriterer hjemmebagt brød og kage. Prioriterer hjemmebagt brød og kage Køkkenet kan ikke anvendes til produktion alene anretterkøkken. 12

13 13

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere