Aktive borgere skaber det gode samfund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk"

Transkript

1 Aktive borgere skaber det gode samfund

2 Bølling Sø-spillet Debat-stafet Aktive Kulturmøder forældre Læsegrupper Grundtvigs værdispil Forsamlingshus- debatter Ikast-Brande Kommune gøder jorden med Facilitere og til en vis grad strukturere processen Holde fokus på aktiviteter Positiv italesættelse af projektet Konflikthåndter ing Kommune- PALS Entreprenørskabs skolen Ambassadører Rollemodeller Information/Kommunikation/FOCU S-artikler Den Jyske Grundantagelse Hedejord r/ Fællesskaber/ Tankemønstre Sociale netværk Viden Familie/Venska Kulturel Træet er ber arv/opvækst Sprog/Talemåd Identitet rodfæstet i aktive Holdninger borgeres Traditioner Vanemønstre/R er Værdier Normer utiner Ressourcer (øko./medarbejdere) Koordination/systematik Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune, marts 2012

3 Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet. Med dette fokus ønsker Ikast-Brande Kommune at understøtte et aktivt medborgerskab og en stærk frivilligkultur, hvor den enkelte borger, både i holdning og handling, påtager sig socialt ansvar og udviser nærvær i forholdet mellem mennesker. Ikast-Brande Kommune ønsker at udbygge samarbejdet med frivillige på ældreområdet ved i højere grad at sammentænke frivillige aktiviteter og kommunale tilbud samt gøre det naturligt, at hver enkelt borger involverer sig aktivt såvel i hele Ikast-Brande som i det nære lokalsamfund. Frivillige udgør en positiv anderledeshed, et supplement, som rummer store muligheder for nytænkning. I et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den kommunale organisation, kan frivillige derfor gøre en positiv og værdifuld forskel.

4 Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet Ikast-Brande Kommune er bevidst om, at man i samarbejdet skal kunne rumme de frivilliges særkende, og at man skal værdsætte den forskellighed, de frivillige udgør i forhold til den professionelle ydelse. Netop forskelligheden medvirker til et ekstra udbytte af samarbejdet og skaber desuden sammenhængskraft i samfundet! Frivillighed er altid frivilligt. Ingen frivillige er forpligtet ud over indgåede aftaler i samarbejdet - ligesom den frivillige altid kan sige fra såfremt noget strider mod personlige grænser. Ældreområdet ønsker at understøtte nytænkning og udvikling i samarbejdet med de frivillige og inviterer derfor frivillige sociale foreninger, grupper og enkeltpersoner til at spille en mere aktiv rolle i de ældres hverdag.

5 Fritid Case 1: BMX i Bording Folkeoplysningsudvalget: 15 foreningsrepræsentanter, 2 politikere og et budget på 10 mio. kr. om året. Der er registrerede medlemskaber for unge mellem 0 og 25 år i folkeoplysende foreninger i IBK ud af personer i aldersgruppen i alt i kommunen. Det svarer til 88 procent. Typisk er man dog medlem i flere foreninger. Der er ca. 140 folkeoplysende foreninger, 8 selvejende haller og 28 klubhuse til idræt, spejdere og tilsvarende. Diverse åbne faciliteter som stier, shelters, motionsruter, hjertestier og fitnessredskaber bruges af borgere og selvorganiserede grupper.

6 Eksempler på stævner: Fritid I Nr. Snede holder bueskytterne Danish Open på det 28 år med ca. 270 deltager. I Ikast holder IFS Fodbold Ikast Cup på det 26år med 240 ungdomshold og ca spillere og trænere fra ind- og udland. I Ikast har håndboldens Nordea Cup på 41 år ca. 120 deltagende hold og ca gæster i alt. Ikast Svømmeklub holder for 10 år i træk DGI landsmesterskaber med ca. 900 deltagere fra hele landet og samtidig holder klubben Nordea Midsummer Cup med ca. 400 deltagere. I Brande har BIF i 33 år afholdt BIF Cup ca. 70 hold med deltagere fra ind- og udland. Brande HK holder Jack & Jones Cup med 54 deltagende hold lige som Brande Taekwondo Klub i 2012 havde sommerlejr med over 600 deltagere fra hele europa. I Bording har håndbolden Midtjysk Julecup med over 250 hjælpere til de i alt ca deltagere i stævnet.

7 Fritid registrerede deltagere er der på de 8 aftenskoler, som tilbyder voksenundervisning i kommunen. Friluftsbadene i Bording og Engesvang drives af borgerne som selvejende institutioner. Naturcenter Harrild Hede: kr. i driftstilskud om året Brugerråd med 15 kommunale- og foreningsrepræsentanter som ex. Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Vandrelaug, DGI, Friluftsrådet og Initiativgruppen Nørlund

8 Bakkehuset: 60 frivillige. Kultur Kunstpakhuset: 40 frivillige (udstillingsvagter, ferniseringer, assistance ved ophængning af udstillinger) Foreningen Kulturremisen: 300 medlemmer, hvoraf ca. 100 er frivillige hjælpere. De har brugt ca. 400 frivillige timer i foråret 2013 i forbindelse med afviklingen af programmet. Billedekunstrådet har 4 borgere i rådet, og har et budget på ca kr. pr. år til renovering af kunst. Kulturelt Samråd har 7 borgere i bestyrelsen, og har et budget på ca kr. om året. Museum Midtjylland har en frivilliggruppe på ca. 50 personer

9 Bibliotek Case 2: Frivillige på Nr. Snede Bibliotek Ikast-Brande Bibliotek har ca besøgende på et år. Biblioteket har et budget på ca. 13. mio. kr. om året. Ikast-Brande Bibliotek og de aktive borgere: 50 borgere i en frivilliggruppe fordelt over hele kommune Disse aktive borgere hjælper ugentlig brugerne på bibliotekerne i Nørre Snede, Ejstrupholm og Bording. De holder ugentlig lektiecafeer på bibliotekerne i Ikast, Brande og Nørre Snede. Derudover er der jævnligt højtlæsning i Nørre Snede og halvårlige bogcafeer i Ikast, Brande, Nørre Snede, Bording, Engesvang og Ejstrupholm hvor de frivillige deltager aktivt med både det praktiske og det indholdsmæssige.

10 Bibliotek

11 Ikast biograf Ikast Biografforening har ca. 80 frivillige. Gruppen af frivillige har en meget bred aldersfordeling. Yngste er 15 år ældste er 71. Der er dog en lille overvægt af unge under 30. Frivilliggruppen tæller flere unge med autisme og ADHD, samt en enkelt med Tourettes syndrom. Desuden en håndfuld førtidspensionister, der får indhold i tilværelsen ved at hjælpe i biografen. Unge fra Familiehuset i Kirkegade i beskæftigelse som en del af deres ophold i Familiehuset. Biografens aktiviteter: Børnefilmklubben Popcorner benytter biografen til klubbens aktiviteter. Her er der ca. 15 frivillige, og 400 medlemmer. Biografforeningen har ca. 75 støttemedlemmer Seniorbio, børnebio og skolebiograf

12 Musik Case 3: Ikast-Brande Musikskoles arbejde Ikast-Brande Musikskole har et budget på ca. 4 mio. kr. om året. Ikast-Brande Musikskole har ca. 400 elever under 25 år og ca. 200 over 25 år om året. Ikast-Brande Musikskole og de aktive borgere (antal): Ikast Musikliv: 200 Upcom i Bakkehuset: 30 Børnekarneval: 15 Ikast Børnefestival: 100 Open by Night: 20 KFUM håndbold:150 Gymnasiets forårskoncert: 40 Brande Rocker: 50

13 Musik Herning Upcom: 80 Konfievent:60 Team Rynkeby: 50 FDF markedsfest: 100 Hyldgårdsmarked: 100 Afrikansk Musik, Ikast Kirke: 30 Unge Sangere: 50 Open Bio: 50 Brande Amatørork. og Swingsingers: 100 Bag Sensommerock i Brande er Lions Club Brande, som har 250 frivillige i gang i fb. sensommerrock og desuden 25 faste medlemmer. 4 dages præriefest i Nr. Snede arrangeres af Præriefestens venner.

14 Forsamlingshuse: Forsamlingshuse kr. i alt til fordeling i Boest Forsamlingshus 2. Bording Forsamlingshus 3. Bording Kirkeby Medborgerhus 4. Drantum Forsamlingshus 5. Gludsted Sognegård 6. Isenvad Forsamlingshus 7. Klovborg Forsamlingshus 8. Kulturhuset Den Gamle Biograf 9. Multihuset i Blåhøj 10. Munklindehus 11. Skærlund Forsamlingshus 12. Thorlund Forsamlingshus 13. Klubhuset i Pårup Forsamlingshustilskud bruges på drift og vedligeholdelse af bygningerne og tilhørende faciliteter.

15 Landsbyer Grundtilskud til landsbyer: 8 landsbyer over 200 indbyggere modtager kr. i alt i 2013, svarende til kr. pr. landsby 12 landsbyer under 200 indbyggere modtager kr. i alt, svarende til kr. pr. landsby. Grundtilskud bruges på: legeredskaber, forskønnelse af grønne områder, vedligeholdelse af bygninger, indkøb af hjertestarter og meget andet. LAG Ikast-Brande: Forening med ca. 120 medlemmer Ca. 1,5 mio. kr. i støtteramme fra staten og EU og 1 mio. fra IBK Alle sammen midler, som skal være med til at skabe flere arbejdspladser og attraktive levevilkår i kommunens landdistrikter. Landdistritsrådet Ikast-Brande: Der er 20 landsbyer repræsenteret i landditriktsrådet. Landsbyerne rummer beboerforeninger, borgerforeninger, antenneforeninger og mange andre foreningstyper.

16 Ældreområdet Case 4: Gå i gang-folder Frivilligstrategi på ældreområdet Ældreområde og de aktive borgere: 7 brugerstyrede aktivitetscentre, hver med deres eget råd og en stor gruppe frivillige hjælpere og brugere 1 vennekreds 1 pårørende råd 3 foreninger med tilbud om besøgstjeneste 2 foreninger med tilbud om vågetjeneste 2 forening med tilbud om praktisk hjælp i hjemmet 3 foreninger som varetager kørsel med små udflugtsbusser 3 café tilbud, heraf 2 specielt for demente 3 netværksgrupper for borgere med kroniske sygdomme og smerter Et motionshold for borgere med KOL

17 Det frivillige sociale område Case 5: Verner, frivilligt socialt arbejde og frivilligbørsen Økonomi: Socialministeriet og IBK yder et årligt tilskud på kr. hver. Frivilligrådet har 4 foreningsrepræsentanter i bestyrelsen. Eksempler på aktiviteter: Frivilligbørsen Home Start Frivillig Fredag Projekt frivillig Vejledning, afholde kurser og netværksmøder Frivilligjob.dk (pt. 32 opslag er læst ca gange)

18 Det frivillige sociale område Frivilligcentret har 117 potentielle foreninger / afdelinger /brugerråd tilknyttet: Foreninger for voldsofre Foreninger på børn og ungeområdet Foreninger på handicapområdet Foreninger på integrationsområdet Foreninger psykiatriområdet Foreninger på ældreområdet Fæøerne, Grønland og Norden Genbrugsbutikker International humanisme Misbrugsbekæmpende foreninger Patientforeninger Selvhjælpsgrupper Tro og Kultur Væresteder

19 Øvrige områder Frivillige mentorer på arbejdsmarkedsområdet støtte til sårbare unge Homestart Ikast-Brande frivillig støtte til børnefamilier Tilskud til det frivillige sociale arbejde: 18-midlerne: kr. i 2013 Projekt Med kærlig hilsen fysisk og / eller psykisk handicappede gør nytte i samfundet

20 AKTIVE BORGERE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Vi er alle faldet i gryden som barn har svært ved at forestille os en anden arbejdsdeling kommune - borger Hvad gør vi? Hvem er vi? Kommunen!! Kommunen gøre noget for at aktivere borgerne Frivilligt ARBEJDE?! Hvad med fagligheden/kvaliteten? Hvem har ansvaret? Hvad med vores job? Borgeren kan opleve at (skulle) stå med hatten i hånden Borgeren forventer at kommunen løser opgaven forsikringstankegang har betalt skat

21

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l

Foto: Mads Hansen eco2logyswim. f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l Foto: Mads Hansen eco2logyswim f r e m t i d e n s s v ø m m e h a l eco2logy Bæredygtighed. Miljø. Økologi. Grøn. Renhed. Swim Bevægelse. Motion. Svømning. Blå. Sundhed. side eco2logyswim - f r e m t

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere