Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMROBUS Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Detailinnovatør (730) Indehaver: Zalto A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMTELGA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMSYSREV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMSYSTREV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ejendomsaktieselskabet Business Danmark (730) Indehaver: Ejendomsaktieselskabet Business Danmark, Nørre Farimagsgade 49, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 36: Investering i og udlejning af fast ejendom og anden finansiel virksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CYTOSPHERE (730) Indehaver: Kristallborgen AB, Krossgatan 18, SE Vällingby, Sverige (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIA VENTURE PARTNERS (730) Indehaver: Via Venture Partners A/S, c/o ATP-Huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand til og rådgivning om forretningsledelse, personaleledelse og forretningsadministration, indhentning af forretningsoplysninger, omkostningsanalyse, markedsanalyse, bogføring, regnskabsførelse. (511) Klasse 36: Investering i ventureprojekter, rådgivning om finansiering og økononmi. 373

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENTER (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HJERTENS GOD MAD (730) Indehaver: Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske kogebøger (downloadable), herunder madopskrifter på hjertesund mad. (511) Klasse 16: Kogebøger, herunder madopskrifter på hjertesund mad. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af online kogebøger (ikke downloadable), herunder madopskrifter på hjertesund mad. (511) Klasse 44: Sundhedsmæssig rådgivning om kostvaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kjær Gruppen ApS, Karetmagervej 21 A, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration af frisørsaloner. (511) Klasse 44: Frisørsaloner. (591) Farvetekst: Mærket er med bordeaux skrift i sølv/grå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHARMASD (730) Indehaver: Niro A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Spraytørrere (maskiner). (511) Klasse 11: Spraytørrere (apparater). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: hjemmealarmer.dk (730) Indehaver: Nextved.dk v/jes Saxe Svendsen, Kildemarksvej 71, st.mf., 4700 Næstved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne i Ny Vestergade 1, Ny Vestergade 1, 1471 København K, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CapsuLock (730) Indehaver: Hopro A/S, c/o Novi A/S, Bredgade 56, 2, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ugeavisen Faaborg - Midtfyn (730) Indehaver: Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 16: Bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til hus-holdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kuben - Vi giver dig plads (730) Indehaver: Kuben A/S, Ragnagade 7, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, stive rør af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 35: Driftsledelse af ejendomspersonale, bistand ved forretningsledelse og -administration, herunder i forbindelse med økonomiske prognoser, selskabsadministration, debitoradministration, administrativ rådgivning, arealforvaltning samt i forbindelse med serviceforvaltning; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, administration og vurdering af entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivning i forbindelse med ejendomsadministration, serviceforvaltning, samt facilities management; forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, investeringsrådgivning, ejendomsmæglervirksomhed; finansiel rådgivning i forbindelse med økonomistyring, långivning til erhverv og private, realkreditbelåning og investeringsrådgivning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder bygherrerådgivning, byggetekniske opgaver, inspektion og vedligeholdelse af bygninger og bygningsinstallationer, rådgivning om driftstekniske forhold, planlægning og styring af renovation og vintervedligehold, her-under af ejendommens materiale; teknisk rådgivning; byggevirksomhed i forbindelse med byfornyelse, restaurering af bygninger, renovering af bygninger samt i forbindel-se med modernisering af bygninger; reparationsvirksomhed, reparation; installations-virksomhed; ovennævnte tjenesteydelser også i forbindelse med serviceforvaltning samt facilities management. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i forbindelse med nybyggeri, bygherrerådgivning, ejendomsadministration samt inspektion og vedligeholdelse af fast ejendom. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med fast ejendom samt ser-viceforvaltning. (511) Klasse 42: Juridisk bistand i forbindelse med nybyggeri, byggeteknisk rådgivning fra bygherrer, herunder i forbindelse med serviceforvaltning; design og udvikling af computer hardware og computer software indenfor fast ejendom, teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom, arealforvaltning samt miljøtekniske opgaver. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering, herunder genhusning i forbindelse med renovering, byfor-nyelse, nybyggeri m.v. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af fast ejendom og mennesker, herunder konsulentbistand i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål. 374

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DE TRE NIVEAUER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Helene Sagar Bohnstedt, Vibevej 5, 8240 Risskov, Danmark; Bodhi Sukul, Vibevej 5, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadminstration, herunder kon-sulentbistand, rådgivning og information vedrørende markedsføring, i forbindelse med energetisk analyse, personlig udvikling, farvelære, virksomhedsanalyse, signal-værdi, branding, coaching, ledelsesudvikling, holistisk indretning, indretning og resul-tatorienteret indretning, virksomhedsudvikling- og strategi, medarbejderudvikling, le-delse og personaleledelse, kompetenceudvikling, psykologisk adfærd og udvikling, personalepleje, farveterapi og farvepsykologi; rådgivning og konsulentbistand vedrø-rende boliganalyse, personlig trivsel og indretningsanalyse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende markedsføring, energetisk analyse, personlig udvikling, farvelære, virksomhedsanalyse, signalværdi, branding, coaching, ledelsesudvikling, holistisk indretning, indretning og resultatorienteret indretning, virksomhedsudvikling- og strategi, medarbejderudvik-ling, ledelse og personaleledelse, kompetenceudvikling, psykologisk adfærd og ud-vikling, personalepleje, farveterapi og farvepsykologi, boliganalyse, personlig trivsel og indretningsanalyse. (511) Klasse 42: Videnskabelig konsulentbistand og rådgivning vedrørende indretningsarkitektvirksomhed i form af holistisk indretning og boliganalyse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Klaus Wunderhits (730) Indehaver: Claus Pilgaard, Kastanievej 17, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling (730) Indehaver: EVU Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling, Trekronergade 126F, 2., 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOCCA (730) Indehaver: Abelone Bregninge, Stjernerne 3 A, 3390 Hundested, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEIGMENN (730) Indehaver: Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 Trondheim, Norge (511) Klasse 30: Chokolade og sukkervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 Trondheim, Norge (511) Klasse 30: Chokolade og sukkervarer. (730) Indehaver: DK International Care A/S, Niels Bohrs Vej 45, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Affaldsposer af plast med snørelukning. 375

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved ledelse af hoteller og moteller samt anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed for midlertidig indkvartering herunder hoteller og moteller; servicerede lejligheder og hotellejligheder, herunder annonce og reklamevirksomhed for førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk. (511) Klasse 36: Udlejning og forvaltning af fast ejendom, herunder ledelse og drift af beboelsesejendomme, udlejning af lejligheder, udlejning af servicerede lejligheder, ledelse og drift af udlejet indkvartering, ledelse ogdrift af servicerede lejligheder, fremskaffelse af boliger til langtidsindkvartering. (511) Klasse 43: Midlertidig værelsesudlejningsvirksomhed, udlejning af midlertidigt logi, cateringvirksomhed; udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; fremskaffelse af boliger til midlertidig indkvartering; fremskaffelse af servicerede lejligheder; hoteller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOIKLX (730) Indehaver: NKT Cables Group A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; elektriske kabler dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Culture Kick (730) Indehaver: Travel Art ApS, Holbergsgade 26, 1057 København K, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med rejser. (511) Klasse 39: Rejsebureau (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MyGear (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder musemåtter, tasker til bærbare pcér, elektriske kabler og stik, antenner, etuier, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter, elektriske kuglepen med indbygget stylus; navigationsanlæg. (511) Klasse 16: Papir, blækpatroner, herunder til printere. (730) Indehaver: Transportspecialisten A/S, Skovsøvej 13, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 39: Flytteforretning, transportvirksomhed, herunder transport af varer og gods fra et sted til et andet, distributionsvirksomhed, emballering og pakning af varer og gods, opbevaring og oplagring af varer og gods, udlejning af pakhuse, lagerrum. opbevaringscontainere og transportmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COCA-COLA BLAK (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anders Vestermann, Obovej 24, 3360 Liseleje, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til hudpleje, nemlig creme (ikke til medicinsk brug), ansigtmasker; ikke medicinske hårplejepræparater til hårkure, kosmetiske præparater. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed; detailhandel og grossistvirksomhed. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, nemlig ansigt behandlinger, massage, sundhedspleje i form af vægtprogrammer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 376

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Hygiejneprodukter til personlig brug til kvinder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIMMELSKIBET (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sami Rahmeh Holding ApS, Rolighedsvej 18, 1958 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: MP3-afspiller, USB Flashdrev, Fladskærms TVStandardtekst: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Engrohandel, nemlig samling (Ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for også online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sproghøjskolen (730) Indehaver: Sproghøjskolen På Kalø, Skovridervej 1, 8410 Rønde, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stjernestøv (730) Indehaver: Stjernestøv v/ Susanne Reinhold Søndergaard, Cimbrervej 1, 9520 Skørping, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordisk Hypnose Akademi (730) Indehaver: Pia Gemmer, Knabberupvej 137, Slelde, 7100 Vejle, Danmark; Käte Bildsøe, Vejlby Centervej 9, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Zepto Computers A/S, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 09: bærbare computere og LCD-TV og dele og tilbehør dertil samt software (511) Klasse 37: reparation og vedligeholdelse af computer og TV hardware (511) Klasse 42: design, udvikling og ajourføring af computer software, design og udvikling af bærbare computere, LCD-TV og tilhørende komponenter, rådgivning og information i relation dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vietnam Travels (730) Indehaver: Vietnam Travels v/giang Nguyen Jensen, Rødkløvervej 10, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Pakning og opbavaring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sports-arrangementer og kulturelle arrangementer. 377

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREY-TEX (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLOORPLAN (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viking DesignCenter (730) Indehaver: Anders Buhl, Tyttebærvej 1, 3100 Hornbæk, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frisør Morgenhår (730) Indehaver: Kim Wiche, Brombærhaven 25, 3400 Hillerød, Danmark; Maria Wiche, Brombærhaven 25, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 26: Spænder, hårelastikker og hårpynt - bånd. (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (511) Klasse 41: Kurser og undervisning indenfor frisør- og kosmetik faget. (511) Klasse 44: Frisørsalon og kosmetikersalon. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PlusDining (730) Indehaver: Cims ApS, Bomhusvej 13, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SVANSØ (730) Indehaver: Good Food Group A/S, Store Grundet Allé 71 A, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede, kogte og frosne frugter og grøntsager, herunder konserverede hvidløg, oliven, trøfler, soltørrede tomater og tomatpuré; geléer, syltetøj, marmelade, frugtsauce, frugtgrød, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. kød- og grøntsagsekstrakter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, saucer (krydrede), herunder tomatsaucer, ris, pasta. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandelsvirksomhed med dagligvarer; importog eksportvirksomhed med dagligvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordea Life (730) Indehaver: Nordea Bank AB (publ), SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Nordea, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Strandgade 3, 1401 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dye5 (730) Indehaver: Exiqon A/S, Bygstubben 9, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske, biokemiske og biologiske præparater og reagenser til industrielle, videnskabelige, landbrugsmæssige, havebrugsmæssige og skovbrugsmæssige formål. (511) Klasse 05: Kemiske, biokemiske og biologiske præparater og reagenser til medicinske og veterinære formål. (511) Klasse 09: Videnskabeligt apparatur og instrumenter; laboratorieapparatur anvendt i forskning, videnskab, industri, landbrug, havebrug og skovbrug; dispensere til at fastholde, behandle, dosere og fordele beholdere, kapillærrør, kassetter, kontrolopløsninger, pipetter, buffere og reagenser; én-gangs artikler til laboratorieapparatur, særligt kapillærrør, kassetter, pipetter og beholdere; computerhardware og computersoftware ; computerprogrammer til anvendelse sammen med udstyr til medicinske og veterinære formål; elektroniske publikationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige konsulentydelser med henblik på etableringen af et PCR laboratorium. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BATO (730) Indehaver: Bato Nordic A/S (under stiftelse), Lærkevej 10, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj 378

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Larsen Danish Seafood A/S, Østerbro 42, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma J.P. Galmond & Co., H.C. Andersens Boulevard 51, 4.tv., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Larsen Danish Seafood A/S, Østerbro 42, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma J.P. Galmond & Co., H.C. Andersens Boulevard 51, 4.tv., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 29: Fisk, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bliv en del af øjeblikket... (730) Indehaver: Odense Boldklub A/S, Højstrupvej 7 B, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYRIALSEN (730) Indehaver: Larsen Danish Seafood A/S, Østerbro 42, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma J.P. Galmond & Co., H.C. Andersens Boulevard 51, 4.tv., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 29: Sild, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Byrialsen ApS, c/o Preben Byrialsen, Hedebakken 43, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 379

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skandia Match (730) Indehaver: Skandia Link Livsforsikring A/S, Stamholmen 151, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kit Christiansen, Kratager 56, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed gennem bistand ved organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelse og undervisning i organisationsudvikling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PerfectStyling I/S v/arash Hosseini & Line Miland, Vester Farimagsgade 6, 5, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med stylingsudstyr og tilbehør til biler. (730) Indehaver: E.V.A. Trading ApS, Toftevangen 10, 4130 Viby Sjælland, Danmark (511) Klasse 37: Reparation, restaurering og fremstilling af audioforstærkere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Compass (730) Indehaver: Blue Water Holding A/S, Trafikhavnskaj 11, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AllSun (730) Indehaver: ALLSUN A/S, Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund, Danmark (511) Klasse 09: Solceller og solbatterier til generering af energi; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, samt apparater og instrumenter til styring og måling af solvarme, til styring af kedler og til varmeanlæg; databehandlingsapparater og computersoftware, samt dele og tilbehør til alle foranstående varer; apparater til energistyring og energimåling. (511) Klasse 11: Solvarmeanlæg til opvarmning, herunder dele dertil bestående af solfangere, solvarmelagertanke, solvarmeforbindelsesledninger, solvarmetømmetanke samt solafskærmning, installationer og apparater til dagslysbelysning, køling, opvarmning, ventilation; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte varer. (511) Klasse 42: Teknisk forskning, rådgivning om og industriel forskning i frembringelse af elektricitet ved udnyttelse af solenergi; ingeniørvirksomhed, juridisk bistand i forbindelse med udnyttelse af solvarme og solenergi; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med industriel udnyttelse af solvarme og solenergi, herunder programmering af computere og design af software for beregning, styring, design, udbud, kon-trahering, administration, planlægning, etablering, drift og overvågning af anlæg for udnyttelse af solenergi, herunder solvarme og solel. (730) Indehaver: Blue Water Holding A/S, Trafikhavnskaj 11, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design af computer hardware og computer software. 380

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Blue Water Holding A/S, Trafikhavnskaj 11, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design af computer hardware og computer software (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smilenet (730) Indehaver: Midtvest Bredbånd A/S, Hostrupsvej 9, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, om-kobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder IT-apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af telefoni, internet, TV og film, IT-udstyr til oplagring af telefoni, internet, TV og film, apparater til at sikre netværk (ikke indeholdt i andre klasser), magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lyslederkabler, elektriske kobber-baserede kabler, instrumenter og apparater til tele- og datakommunikationsledning, apparater til telekommunikation, nemlig til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, optiske eller elektroniske databærere (ikke indeholdt i andre klasser), herunder CD-ROM, Mini Disc, Compact Disc og DVD, elektroniske publikationer, apparater og instrumenter til at sende- og modtage, nemlig antenner og parabolantenner, apparater og instrumenter til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/ip-telefoni samt TVog internetsignal gennem et kabel; optiske lasere og laserudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), IT-sikkerhedscomputerprogrammer (software); elektroniske downloadable brugermanualer og dokumentation; elektroniske spil (software). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte brugermanualer og dokumentation. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel med IT- og kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter, herunder også via globale netværk, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansielle betalingstransaktioner via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler, optiske fibernet, fiberbredbåndsudstyr samt af datanetværk, it-udstyr, fællesantennenet og set-top-bokse som er baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder bredbåndskommunikation og mobilt bredbånd, nævnte tjenesteydelser også til brug ved internet, telefoni, radio, TV og HDTV, herunder film-, radio- og tv-udsendelser samt udsendelse af interaktiv underholdning, fjernaflæsning og fjernstyring af intelligente hjem, alarmløsninger, hjemmearbejdspladser, filmudlejning, musikdistribution, videoovervågning, videokonference, databackup, samt til brug ved hotspots; internet service provider ydelser, nemlig tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, herunder tilvejebringelse af adgang til hjemmesider, portaler og interaktive brugerflader; samt udlejning af telekommunikationsudstyr til telekommunikation samt rådgivning og information om ovennævnte tjenesteydelser; telefonisk kommunikation, kommunikation via mobiltelefoner og tv- og computerskærme, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner, internet og TV; opkobling og dirigering af telekommunikation, tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, udsendelse af meddelelser og information vedrørende kommunikation, transmission understøttet via mobil, TV og computer af meddelelser og billeder, adressesamt persondatabaser med søgning, rådgivning og support udført i et callcenter vedrørende telekommunikationsvirksomhed, herunder fibernetforbindelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fjernundervisning, e-learning, produktion og distribution af radio- og tv-programmer, interaktiv underholdning, udlejning af film, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hard-ware og computer software, herunder til brug for internet, telefoni/ip-telefoni samt TV- og radioudsendelse, juridisk bistand; design og udvikling af optiske sendere og modtagere, optiske ledere samt af sende-/modtagerenheder til distribution af data; teknisk support og overvågning vedrørende it-programmer, bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkaber, samt rådgivning og information i relation hertil, design og udvikling af Hi-fi og ITudstyr, samt af udstyr til etablering, drift og vedligeholdelse af data- og optiske fibernet og anlæg til telekommunikation; udvikling og udlejning af computere og software, herunder telekommunikationsprogrammer (software), vedligeholdelse af software; udvikling og vedligeholdelse (programmering) af databaser til brug for andre; leasing og vedligeholdelse for tredje mand af serverplads til brug for hjemmesider og interaktive brugerflader (hosting), teknisk rådgivning og support udført i et call-center vedrørende informationsteknologi, design, udvikling, implementering og vedligeholdelse af computersoftware til e-handel og itsikkerhedsløsninger; design og udvikling af ip-baserede alarmsystemer, teknisk konsulentbistand i form af overvågning af bredbånd og fibernet; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider, portaler og interaktive brugerflader for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Midtvest Bredbånd A/S, Hostrupsvej 9, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, om-kobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder IT-apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af telefoni, internet, TV og film, IT-udstyr til oplagring af telefoni, internet, TV og film, apparater til at sikre netværk (ikke indeholdt i andre klasser), magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lyslederkabler, elektriske kobber-baserede kabler, instrumenter og apparater til tele- og datakommunikationsledning, apparater til telekommunikation, nemlig til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, optiske eller elektroniske databærere (ikke indeholdt i andre klasser), herunder CD-ROM, Mini Disc, Compact Disc og DVD, elektroniske publikationer, apparater og instrumenter til at sende- og modtage, nemlig antenner og parabolantenner, apparater og instrumenter til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/ip-telefoni samt TVog internetsignal gennem et kabel; optiske lasere og laserudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), IT-sikkerhedscomputerprogrammer (software); elektrofortsættes 381

12 Dansk Varemærketidende niske downloadable brugermanualer og dokumentation; elektroniske spil (software). (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte brugermanualer og dokumentation. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel med IT- og kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter, herunder også via globale netværk, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansielle betalingstransaktioner via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler, optiske fibernet, fiberbredbåndsudstyr samt af datanetværk, it-udstyr, fællesantennenet og set-top-bokse som er baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder bredbåndskommunikation og mobilt bredbånd, nævnte tjenesteydelser også til brug ved internet, telefoni, radio, TV og HDTV, herunder film-, radio- og tv-udsendelser samt udsendelse af interaktiv underholdning, fjernaflæsning og fjernstyring af intelligente hjem, alarmløsninger, hjemmearbejdspladser, filmudlejning, musikdistribution, videoovervågning, videokonference, databackup, samt til brug ved hotspots; internet service provider ydelser, nemlig tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, herunder tilvejebringelse af adgang til hjemmesider, portaler og interaktive brugerflader; samt udlejning af telekommunikationsudstyr til telekommunikation samt rådgivning og information om ovennævnte tjenesteydelser; telefonisk kommunikation, kommunikation via mobiltelefoner og tv- og computerskærme, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner, internet og TV; opkobling og dirigering af telekommunikation, tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, udsendelse af meddelelser og information vedrørende kommunikation, transmission understøttet via mobil, TV og computer af meddelelser og billeder, adressesamt persondatabaser med søgning, rådgivning og support udført i et callcenter vedrørende telekommunikationsvirksomhed, herunder fibernetforbindelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; fjernundervisning, e-learning, produktion og distribution af radio- og tv-programmer, interaktiv underholdning, udlejning af film, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hard-ware og computer software, herunder til brug for internet, telefoni/ip-telefoni samt TV- og radioudsendelse, juridisk bistand; design og udvikling af optiske sendere og modtagere, optiske ledere samt af sende-/modtagerenheder til distribution af data; teknisk support og overvågning vedrørende it-programmer, bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkaber, samt rådgivning og information i relation hertil, design og udvikling af Hi-fi og ITudstyr, samt af udstyr til etablering, drift og vedligeholdelse af data- og optiske fibernet og anlæg til telekommunikation; udvikling og udlejning af computere og software, herunder telekommunikationsprogrammer (software), vedligeholdelse af software; udvikling og vedligeholdelse (programmering) af databaser til brug for andre; leasing og vedligeholdelse for tredje mand af serverplads til brug for hjemmesider og interaktive brugerflader (hosting), teknisk rådgivning og support udført i et call-center vedrørende informationsteknologi, design, udvikling, implementering og vedligeholdelse af computersoftware til e-handel og itsikkerhedsløsninger; design og udvikling af ip-baserede alarmsystemer, teknisk konsulentbistand i form af overvågning af bredbånd og fibernet; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider, portaler og interaktive brugerflader for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hddirect (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bønnelykken A/S, Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 31: Frø, kerner, salat og spirer, herunder bønnespirer og lucernespirer, alle de førnævnte varer af dansk oprindelse. (591) Farvetekst: grøn svane med rødt /hvidt dannebrog (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Guntex (730) Indehaver: Guntex A/S, Jægervej 7, 6900 Skjern, Danmark (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til våben, herunder rensegrej, hylstre, etuier, tasker og kufferter specielt udformede til våben og jagtudstyr (511) Klasse 18: Jagtudstyr i form af læder- og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); rygsække, jagtstole, jagttasker. hundehalsbånd og liner i læder og nylon. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj til jagtbrug (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UP Grade (730) Indehaver: Guntex A/S, Jægervej 7, 6900 Skjern, Danmark (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til våben, herunder rensegrej, hylstre, etuier, tasker og kufferter specielt udformede til våben og jagtudstyr (511) Klasse 18: Jagtudstyr i form af læder- og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); rygsække, jagtstole, jagttasker. hundehalsbånd og liner i læder og nylon. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj til jagtbrug (730) Indehaver: Homer Tlc, Inc., 1404 Society Drive, Claymont, DE 19703, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med byggemarkedsvarer, herunder gør-det-selv produkter, herunder via on-line handel; annance- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsadministration og ved varetagelse af kontoropgaver. 382

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AktivSag (730) Indehaver: Vestnet A/S, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Responsmedier A/S, Gammel Klausdalsbrovej 495, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandelvirksomhed, herunder detailhandelvirksomhed udbudt på Internettet; bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; distribution af vareprøver; publikation af reklametekster; udlejning af reklameplads; udarbejdelse af reklamerubrikker;online annoncering på et computernetværk; annoncering pr. postordre; markedsanalyser og marketingsundersøgelser; tjenesteydelser i forbindelse med direct marketing ; avertering både pr. post og elektronisk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Weathernews Danmark A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; optagne computerprogrammer, downloadable computerprogrammer, elektronisk downloadable publikationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, kommunikation via computere og mobiltelefoner, radio- og fjernsynsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; meteorologisk informationsvirksomhed, herunder indsamling, bearbejdning, analyse og videreformidling til andre af meteorologiske informationer; udlejning af computerprogrammer, computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Settwell Relocation v/mogens Wikke, Rolighedsvej 11, 1958 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel rådgivning til fastlønnede medarbejdere/specialister fra udlandet. (511) Klasse 41: Undervisning til fastlønnede medarbejdere/specialister fra udlandet. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser for at efterkomme individuelle behov, herunder bistand til fastlønnede medarbejdere/specialister fra udlandet til at finde bolig, institutionsplads, skole eller anden uddannelsesinstitution til eventuelle børn, få arbejds- og opholdstilladelse, CPR-nummer, en bankkonto, eventuelt import af deres bil, aflæsning af målere og gennemgang af eventuelt lejemål for fejl og mangler samt udarbejdelse af indflytningsrapport, hjælp til at finde håndværkere, oprettelse af telefon, kabel tv, tilmelding til tv-licens, ved fraflytning hjælp til lukning af telefon, afmelding hos folkeregistret, lukning af bankkonti. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fortællinger fra Havet (730) Indehaver: Amanda Seafoods A/S, Kastanievej 4, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Aktieselskabet Stakemann, Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFÉ LARS NØRGÅRD (730) Indehaver: Lantz v/f. M. Lantz Hansen, Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder bar, café og restaurant (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOGGALLERIET (730) Indehaver: Boggallariet / Trangbæk / Bog og Ide V/ Niels T. Jensen, Hovedgaden 6 B, 8410 Rønde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ret & Råd Djursland, Kannikegade 10, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 16: Bogmærker, brochurer, bøger, notesbøger, emballagepapir, etiketter, farvelitografier, trykte formularer, grafiske fremstillinger og afbildninger, grafiske reproduktioner, håndbøger, håndbøger (lærebøger), indpakningspapir, kataloger, konvolutter, kort, litografier, litografiske kunstværker, magasiner, nyhedsbreve, pjecer (tryksager), plakater, plakater af papir eller pap, postkort, raderinger, tidsskrifter, tryksager, trykte publikationer, undervisningsmateriale (undtagen apparater). 383

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARMONIC WAVE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Ultrasoniske kirurgiske skæreblade og/eller sakse til brug ved deling eller overskæring og forsegling eller lukning af årer eller kar. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALLING (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed inden for parfumerivarer, toiletartikler og kosmetiske præparater, lys, apotekervarer, isenkramvarer og metalvarer, knivsmedevarer, elektriske varer, computere, fotografisk udstyr og videoudstyr og - tilbehør, optiske varer og solbriller, lydbånd, cd'er, lydplader og videobånd, telefoner og mobiltelefoner, belysningsudstyr og -armaturer, cykler, juvelerarbejder, ure og kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papirhandlervarer, møbler, varer til boligindretning og pynt, køkkentøj, krystal, glasvarer, porcelæn, messingvarer, pyntegenstande, metervarer, sytilbehør, tasker, senge- og bordlinned, håndklæder, lædervarer og rejseartikler, beklædningsgenstande og tilbehør, fodtøj, tæpper og måtter, kunstværk, legetøj, spil, legesager og sportsartikler, motionsudstyr, julepynt, fødevarer og konfekturevarer, ikke-alkoholholdige og alkoholholdige drikke, kæledyr, tilbehør til kæledyr, tobak og tobaksvarer, artikler for rygere; postordrevirksomhed og online-detailhandelsvirksomhed i forbindelse med førnævnte varer. (730) Indehaver: Reseaching and Artistic Creations, S.L., Albacete, 23 - Tercero Pta. 4, Valencia, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, konserveret kød, fisk, fjerkræ og vildt, frosne fødevarer (ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af kød, fisk, fjerkræ og vildt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Amorim Flooring Nordic A/S, Korskildeeng 6, 1.tv., 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tue Vision ApS, Huginsvej 17, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 19: Trægulve. (511) Klasse 27: Laminatgulve. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tese, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; beslag af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; gummimåtter til indlæg i skuffer; møbel-, dørog vinduesbeslag af plastik; møbelhjul af gummihjul, herunder med plastfælge; glashylder; møbel-, dør- og vinduesgreb af træ, møbel-, dør- og vinduesgreb af porcelæn. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygnin-ger af metal, materialer af metal til jernbanespor, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeska-be, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; beslag af metal; møb-ler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; gummimåtter til indlæg i skuffer; møbel-, dør- og vinduesbeslag af plastik; møbelhjul af gummihjul, herunder med plastfælge; glashylder; møbel-, dør- og vinduesgreb af træ, møbel-, dør- og vinduesgreb af porcelæn; husholdnings- og køkkenredskaber samt beholde-re (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvfor-arbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 384

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning (730) Indehaver: DANSKE SÆLGERE, Nørre Farimagsgade 49, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed (511) Klasse 42: Juridisk bistand (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOTION FOR LIVET (730) Indehaver: Nautilus Ballerup ApS, Brydehusvej 2, 2750 Ballerup, Danmark; Adin s Eftf. ApS, Brydehusvej 2, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 41: Sportscentre, fitnesscentre, undervisning i forbindelse med fitness og slankekure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TCM (730) Indehaver: Gram & Juhl A/S, Hirsevej 16, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr; apparater og instrumenter til tilstandsovervågning af vindmøller. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder tekniske analyser af datamateriale, design og udvikling af industrielle kontrolog målesystemer til tilstandsovervågning af vindmøller, udarbejdelse af tilstandsovervågnings-analyser af vindmøller. (511) Klasse 45: Overvågning via industrielle kontrol- og målesystemer af vindmøller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slotsæg (730) Indehaver: Vallø Stift, Slotsgade 3, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 29: Æg, pasteuriserede æg, æggeblommer og æggehvider. (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, levende høns, fjerkræ til opdræt. (511) Klasse 35: Detailhandel med æg. (511) Klasse 44: Opdræt af fjerkræ. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lurendrejer (730) Indehaver: Loa Baastrup, Erik Menveds Vej 3, st.tv., 1965 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; artikler til brug for kunstnere; kontorartikler; tryktyper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engrossalg af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVANTI (730) Indehaver: Sheldon And Hammond Pty.Ltd., 24 Salisbury Road, Asquith, New South Wales 2077, Australien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, knive; sakse; negleklippere; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hjemsyn (730) Indehaver: Hjemsyn v/charlotte Wadum Jensen, Bakkevej 9 B, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 44: Optikervirksomhed udført i folks hjem. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slots-æg (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: autoxia (730) Indehaver: Carrentals.co.uk Ltd., Network House, Bradfield Close, Woking, GU22 7RE, Storbritannien (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Vallø Stift, Slotsgade 3, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 29: Æg, pasteuriserede æg, æggeblommer og æggehvider. (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, levende høns, fjerkræ til opdræt. (511) Klasse 35: Detailhandel med æg. (511) Klasse 44: Opdræt af fjerkræ. 385

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PS (730) Indehaver: PS Communications Aps, Kalkbrænderiløbskaj 6A, Pakhus 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklamebureauvirksomhed; PR-virksomhed; forretningsmæssig rådgivning og bistand vedrørende kommunikation, herunder markedskommunikation; markedsundersøgelser; marketingundersøgelser, organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Udvikling, arrangement, organisering, ledelse og gennemførelse af begivenheder og aktiviteter, herunder opvisninger, konkurrencer, forestillinger og fester; fremskaffelse og udlejning af faciliteter til begivenheder og aktiviteter, herunder opvisninger; konkurrencer, forestillinger og fester; udarbejdelse af tekster og manuskripter; fotografering; filmproduktion; digital billedbehandling; produktion af radioreklamer. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer; design af computersystemer; industriel design; design af emballage; grafisk designervirksomhed; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scanad Udviklingsbureau A/S, Christiansgade 70, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sathya Dharma (730) Indehaver: Kim Paisol, Frisersvej 24, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LiveGuide (730) Indehaver: Ncom Webcast ApS, Sønderhøj 12, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ncom Holding ApS, Sønderhøj 12, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: PS Communications Aps, Kalkbrænderiløbskaj 6A, Pakhus 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklamebureauvirksomhed; PR-virksomhed; forretningsmæssig rådgivning og bistand vedrørende kommunikation, herunder markedskommunikation; markedsundersøgelser; marketingundersøgelser, organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Udvikling, arrangement, organisering, ledelse og gennemførelse af begivenheder og aktiviteter, herunder opvisninger, konkurrencer, forestillinger og fester; fremskaffelse og udlejning af faciliteter til begivenheder og aktiviteter, herunder opvisninger; konkurrencer, forestillinger og fester; udarbejdelse af tekster og manuskripter; fotografering; filmproduktion; digital billedbehandling; produktion af radioreklamer. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer; design af computersystemer; industriel design; design af emballage; grafisk designervirksomhed; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: InteKon (730) Indehaver: Heidi Stein, Granvænget 5, Over Hornbæk, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 386

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KILSGAARD (730) Indehaver: Vest-Wood A/S, Danmarksvej 9, 9670 Løgstør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 06: Døre og vinduer af metal, dør- og vinduebeslag af metal, dørstoppere af metal, skudrigler og byggematerialer af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder døre, vinduer, dørkarme og vindueskarme. (730) Indehaver: Specialisterne ApS, c/o Thorkil Sonne, Klosteråsen 13, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder konsulentvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantonefarve 2756 (mørk blå) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MadBar (730) Indehaver: Nutramino ApS, Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Co-Guard (730) Indehaver: Chr. Olesen Nutrition A/S, Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 387

18 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: GØR DET ANDERLEDES (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, compactdisks til lyd/billede, lydbånd, kassettebånd, grammofonplader, belyste film, videobånd (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelser, produktion af videofilm og lydoptagelser. 388

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Victaulic Company of America, 4901 Kesslersville Road, Easton, Pennsylvania 18042, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Strasse , D Stuttgart, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kadant GranTek Inc. a corporation of the State of Wisconsin, 607 Liberty Street, Green Bay, Wisconsin 54304, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kadant GranTek Inc. a corporation of the State of Wisconsin, 607 Liberty Street, Green Bay, Wisconsin 54304, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Krüger Off-Shore A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 127. årgang. 2006-09-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 127. årgang. 2006-09-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 127. årgang. 2006-09-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1893 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere