Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013"

Transkript

1 Årsrapport Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 42 Forretningsmæssige risici 42 Finansielle risici 44 Koncernregnskabet 48 Resultatopgørelse 49 Totalindkomstopgørelse 50 Pengestrømsopgørelse 51 Balance 52 Egenkapitalopgørelse 54 Noter 55 Moderselskabsregnskabet 94 Resultatopgørelse 95 Totalindkomstopgørelse 96 Pengestrømsopgørelse 97 Balance 98 Egenkapitalopgørelse 100 Noter 101 Ledelsens påtegning 110 Den uafhængige revisors erklæringer 111 Bestyrelse, direktion og revisorer 112 Selskabsinformation 114 Juridiske enheder i Falck-koncernen 115 Nøgletalsdefinitioner 119

2 Storbritannien Redning Safety Services 138 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning 405 ansatte Holland Redning Safety Services 294 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 423 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 20 ansatte Finland Redning Assistance 125 ansatte Tyrkiet Redning 3 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 16 ansatte Qatar Safety Services 2 ansatte Kasakhstan Redning 317 ansatte Indien Redning 134 ansatte Thailand Safety Services 12 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Falck i hele verden Canada Safety Services 24 ansatte USA Redning Assistance Safety Services ansatte Mexico Safety Services 7 ansatte Malaysia Safety Services 82 ansatte El Salvador Redning 89 ansatte Panama Redning 126 ansatte Falck på 6 kontinenter Papua Ny Guinea Redning 6 ansatte Singapore Safety Services 10 ansatte Austalien Redning 110 ansatte Ecuador Redning 120 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 415 ansatte Trinidad Safety Services 51 ansatte Chile Redning 51 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 168 ansatte Spanien Redning 627 ansatte Frankrig Redning 2 ansatte Nigeria Safety Services 130 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Schweiz Redning 2 ansatte Italien Redning 2 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte Rumænien Redning 225 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 27 ansatte

3 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Flåden af ambulancer, som Falck har ansvaret for, voksede i 2013 til køretøjer Assistance I de nordiske lande og Estland abonnerer 1,8 millioner borgere på Falck-assistance til især deres køretøjer og boliger Healthcare Falcks vikarvirksomheder på sundhedsområdet leverede vagter i 2013 mod vagter året før Safety Services 19 I 19 lande træner Falck især offshore-medarbejdere i at tage vare på deres egen og kollegernes sikkerhed Omsætning pr. geografisk område Omsætning fordelt på forretningsområder Danmark, 46,6% Norden, 16,4% Europa, 13,3% Nordamerika, 15,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,0% Redning, 56,7% Assistance, 24,0% Healthcare, 9,5% Safety Services, 9,8% Ledelsesberetning Falck Årsrapport

4 2 Falck Årsrapport 2013 Koncern Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Omsætningsvækst Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad EBITDA DKK mio. Normaliseret resultat DKK mio EBITDA, proforma EBITDA, Falck Holding A/S Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Cash conversion rate og frit cash flow DKK mio. % Driftsrelaterede aktiver og passiver DKK mio Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Driftsrelaterede aktiver, proforma i 2009 og 2010 Driftsrelaterede passiver, proforma i 2009 og 2010 Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Falck Holding A/S Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 64, ,9 6,1 7,7 10,7 Assistance 23, ,6 11,8 4,1 2,0 Healthcare 9, ,3 9,3 13,6 1,4 Safety Services 10, ,3 16,9 11,3 11,6 Eliminering -7, Koncernen i alt 100, ,9 9,4 7,7 7,6 1) Organisk vækst 2012 er beregnet på baggrund af proforma tal for Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder, som beskrevet side 119. Koncern Falck Årsrapport

5 Koncern Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Koncernen fokuserer på en række hoved- og nøgletal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hoved- og nøgletal er vist i nedenstående tabel. HOVEDTAL DKK mio * Resultatposter Resultat før finansielle poster Finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITA Af- og nedskrivninger EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb Kapitalindskud, betalte udbytter samt ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger BalancEPOSTER Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Netto rentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering NØGLETAL Pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret Faktor 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb samt betalte udbytter, afdrag og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb, der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Koncern Falck Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Arven efter Sophus Falck Den 3. oktober 1884 kom en ung mand, Sophus Falck, ved et tilfælde forbi det brændende Christiansborg Slot i København, Danmark. Han kastede sig straks ind i kampen mod flammerne, men blev dybt berørt over det kaotiske og ustrukturerede hjælpearbejde, som var medvirkende til tabet af uerstattelige værdier. På præcis samme dato 22 år senere, i 1906, åbnede Sophus Falck sin redningsstation i København parat til at rykke hurtigt ud i nødsituationer og yde en organiseret indsats for at redde liv og materiel. Nu, mere end 100 år efter, er den berørte unge mands organisation, Falck, udbredt til det meste af verden. I 43 lande på seks kontinenter udlever over medarbejdere Sophus Falcks vision om at lindre, forebygge og mindske følger af ulykker og sygdom. centre, hvorfra vi kan hjælpe rejsende og udstationerede medarbejdere med sikkerhed, tryghed og lægebistand. Også økonomisk var 2013 positivt for Falck. Omsætningen steg med 9,0% til DKK mio., hvoraf den organiske vækst udgjorde 7,7%. Fremgangen i omsætningen skyldes især vækst i ambulancetjenesten i USA og Latinamerika, de danske og svenske sundhedsydelser samt sikkerhedskurser for offshore-medarbejdere verden over. Årets resultat af den primære drift blev på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 29 mio. Vi forventer, at den økonomiske fremgang vil forsætte i de kommende år. Ånden fra 1906 levede videre i 2013, som var endnu et år, hvor der var brug for Falck. Utallige mennesker verden over blev hjulpet ved vores medarbejderes dybt engagerede indsatser, hvad enten det drejede sig om ulykker, brande, sår på sjælen, ondt i ryggen, livreddende kurser eller biler med motorproblemer. Falck ekspanderede i årets løb både i nye geografier og i de lande, hvor vi allerede var etableret. Vi leverer nu også rednings- og lægeydelser til minearbejdere i Australien og sikkerhedstræner offshore-medarbejdere i både Mexico og Canada. Desuden har vi købt Tysklands største private ambulanceselskab, mens vi blandt andet i Danmark, Sverige og USA vandt væsentlige kontrakter på ambulancetjeneste. I 2013 indledte Falck en række strategiske projekter, som skal hjælpe med at nå vores mål om at vokse til dobbelt størrelse inden 2020: Vi tilbyder nu industriel brandbekæmpelse i en række nye lande, og det er lykkedes at indgå de første kontrakter i Belgien, Holland og Italien. Vi er i færd med at opføre læge- og sundhedsklinikker i Europa, Latinamerika og Asien. Og i regi af Global Assistance etablerer vi verden over en række Vores forventning til fremtiden og vores forpligtelse til at bære Sophus Falcks idé længere ud i verden kan kun nås ved, at vi alle i Falck efterlever organisationens værdier: Handlekraftig, hjælpsom, hurtig, kompetent, tilgængelig og troværdig. Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid. Vores opgave er at udvikle denne arv og give den videre til dem, der følger efter os, således at Falck fortsat kan levere hjælp af højeste kvalitet til mennesker, virksomheder og myndigheder i de samfund, vi tjener. Det sker hver eneste dag året rundt, hvad enten Falcks medarbejdere redder liv, slukker brande, skifter bilhjul, afhjælper smerter i nakken, lærer folk at tage vare på sig selv og deres kollegaer, eller når de på anden vis bidrager til tryghed for et stigende antal medmennesker verden over. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke vores medarbejdere, som på enestående vis udlever organisationens værdier og også i 2013 har bidraget væsentligt til udviklingen af Falck. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef

7 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Ledelsesberetning Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Påtegninger Selskabet Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid

8 6 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Årets højdepunkter Januar Kører igen ambulancer i Finland Efter et par år uden Falck-ambulancer i Finland ruller vi atter ud med blå blink i landet efter at have vundet et udbud af tre ambulancestationer øst for hovedstaden Helsinki. April Vinder ambulanceudbud i Sverige Falck gør rent bord ved udbuddet af ambulancedriften i Skåne, Sverige. I alle de tre udbudte områder giver Falck klart det økonomisk bedste tilbud. En begrænsning i udbuddet betyder dog, at én leverandør maksimalt kan få tildelt to af de tre udbudte områder. Juni Åbner træningscenter i Mexico Gennem åbningen af et træningscenter i Ciudad del Carmen i Mexico udbygger Falck sin position som verdens førende leverandør af rednings- og sikkerhedskurser. Sammen med Falcks seks træningscentre i den amerikanske del af Den Mexicanske Golf servicerer det nye center olie- og gasindustrien i golfen. August Det største tyske ambulanceselskab bliver en del af Falck Døren til det voksende tyske marked for ambulancedrift åbner sig yderligere for Falck efter købet af Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., som har medarbejdere og 340 køretøjer. Maj Køber californisk ambulanceselskab Falck køber selskabet Verihealth, der med 100 medarbejdere og 30 køretøjer leverer ambulancetjeneste i det nordlige Californien, USA. I løbet af året vinder Falck desuden en række kontrakter i USA og befæster dermed sin position som landets tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

9 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Vinder ambulanceudbud i Region Sjælland Falck vinder Region Sjællands udbud af ambulancekørsel i Roskilde og Lejre kommuner. Områderne overtages den 1. februar 2014, og aftalen gælder for to år. November September Fortsætter med at hjælpe flypassagerer med handicap Københavns Lufthavne fornyer efter et udbud sin aftale med Falck om at hjælpe passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Den nye aftale betyder endnu bedre service for de passagerer, der hvert år har brug for en ekstra hånd for at komme til og fra deres fly. Køber vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård Falck udbygger sit netværk af læger, sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter og styrker dermed sin position som en integreret del af sundhedssystemet i de skandinaviske lande. Det sker gennem købet af vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård, som formidler sundhedspersonale i Skandinavien. Etablerer sig i Canada Ved at købe hovedparten af Survival Systems Integrated Services etablerer Falck sig i Canada. Selskabet leverer kurser i sikkerhed og redning til offshore-industrien fra sin base i Halifax, Nova Scotia. December Vinder ambulanceudbud i dansk region Falck bliver tildelt alle de områder, som selskabet byder på ved et udbud af ambulancetjenesten i Region Midtjylland i Danmark. Dermed fortsætter Falck med at komme syge og tilskadekomne borgere i regionen til hjælp fremover med 68 ambulancer, 34 køretøjer til patienttransport og otte akutlægebiler. Oktober Rykker ud i Australien Efter købet af aktiemajoriteten i australske Hostile Environment Services skal Falck levere ambulancehjælp, brandbekæmpelse og lægeklinikker til blandt andet miner i fjerne egne af Australien og Papua Ny Guinea og på sigt også i resten af verden. Underskriver første aftale i Italien Falck indgår aftale med ExxonMobils raffinaderi Sarpom nær Milano, Italien om at levere brandtjeneste og redning. Aftalen er Falcks første i Italien. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

10 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I 25 lande verden over betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer med reddere, sygeplejersker og læger, der behandler mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latin Amerika og Asien. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten i form af forebyggelse af uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger og hjælper især abonnenterne med deres biler og deres hjem. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Healthcare Falck er Danmarks største private leverandør af sundhedsydelser og hjælper også virksomheder og organisationer i Norge og Sverige med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til offshore-industrien og leverer kurser og serviceydelser i 19 lande på fem kontinenter. Det sker på 31 træningscentre målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Desuden råder Falck over syv træningscentre i Holland, hvor kursister bliver undervist og trænet i at forebygge og bekæmpe brande.

11 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Forretningsområderne og deres udvikling

12 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services redning Hurtig hjælp er forskellen på liv og død Falck slukker og forebygger brande for industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika, og borgere i 30 lande verden over kan alarmere Falcks ambulance-, læge- og sundhedsmedarbejdere, hvis de bliver syge eller kommer til skade 18 Falck er verdens største, internationale brandoperatør med aktiviteter i 18 lande. Falck driver både industrielle brandvæsener og slukker brande for to tredjedele af kommunerne i Danmark.

13 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Alfonso Madrid Lopez, 53 år, seniorinstruktør, øver brandbekæmpelse på Falcks brandtræningscenter på Gran Canaria i Atlanterhavet.

14 12 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør og samtidig DET største, internationale brandvæsen. Desuden driver Falck læge- og sundhedsklinikker i et stigende antal lande verden over Vandt markedsandele i USA Åbnede flere lægeklinikker i Indien Etablerede aktiviteter i Australien Købte Tysklands største private ambulanceselskab G.A.R.D. DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 7,5% 14,7% Organisk vækst 7,7% 10,7% EBITA Overskudsgrad (%) 5,9% 6,1% Syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter får hjælp af Falcks reddere, sygeplejersker og læger. Medarbejderne kommer nødstedte mennesker til undsætning i Falcks ambulancer og løser også en række opgaver med lægebiler, akutbiler og patienttransportkøretøjer. Ligeledes tager Falcks sundhedspersonale i flere lande på hjemmebesøg hos private borgere eller modtager dem på Falcks læge- og sundhedsklinikker. 7,5% Omsætningen på redningsområdet steg med 7,5% fra DKK mio. til DKK mio. Inden for brandbekæmpelse tilbyder Falck beredskaber, træning og rådgivning til industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika. Falck-brandmændenes kompetencer baserer sig på Falcks 100-årige erfaringer med brandbekæmpelse i Danmark, hvor Falck slukker og forebygger brande for to tredjedele af landets kommuner. I 2013 udbyggede Falck sin førende globale position på redningsområdet. Omsætningen i forretningsområdet Redning udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 7,5% i forhold til Den organiske vækst var 7,7%, hvilket primært skyldes fremgang i USA og Latinamerika. Falcks markedsandel i USA voksede som følge af en række nye kontrakter om ambulancetjeneste og patientbefordring, primært i Florida, Californien, staten Washington og det nordøstlige USA. Desuden købte Falck et mindre ambulanceselskab i det nordlige Californien med en flåde på 30 køretøjer og 100 medarbejdere. Dermed befæstede Falck sin position som USAs tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

15 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falcks mere end reddere, sygeplejersker og læger hjælper syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter. I Latinamerika tilbyder Falck ambulance-, læge- og sundhedstjenester på abonnement. I løbet af 2013 tegnedes nye abonnementer i Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Panama og El Salvador, således at i alt borgere i disse lande kan modtage hjælp fra Falck, hvis de kommer til skade eller bliver ramt af sygdom. I Asien ekspanderede Falck i Indien og driver nu 19 lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser med særlige risici. Det drejer sig om eksempelvis mineselskaber, bygge- og entreprenørvirksomheder samt olie- og gasselskaber, som ønsker at tilbyde sine medarbejdere hurtig behandling, hvis de kommer til skade eller bliver syge. I Kasakhstan driver Falck fem lægeklinikker med 300 medarbejdere, som leverer læge- og helbredsundersøgelser, vaccinationer, fysioterapi og tandlægeydelser. Til klinikkerne er knyttet fire ambulancer, som rykker ud til akuttilfælde og hjemmebesøg. Falck etablerede sig i 2013 i Australien gennem købet af aktiemajoriteten i selskabet HES (Hostile Environment Services), der leverer ambulancehjælp, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien i ofte svært tilgængelige områder i Australien og Papua Ny Guinea, hvor en ny kontrakt blev vundet i slutningen af året. Selskabet beskæftiger 110 medarbejdere og råder over 60 Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Antal ambulancer Ledelsesberetning Falck Årsrapport

16 14 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck råder over ambulancer og løser også en række opgaver med andre transportmidler I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste ambulancer og brandkøretøjer samt et antal mobile lægeklinikker, som kan flyves ind med helikopter. Falck driver en lignende virksomhed i Chile, og det er målet også at tilbyde denne type ydelser i andre områder af verden med megen minedrift. I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste. Efter udbud lykkedes det i 2013 at genvinde vores hidtidige præhospitale kontrakter om ambulancetjeneste, patientbefordring og lægebiler i en af de fem danske regioner, Region Midtjylland. Desuden vandt Falck i årets løb en række yderligere udbud af præhospitale opgaver. De øvrige fire regioner ventes at udbyde deres præhospitale opgaver i løbet af de kommende to år. Falck fortsatte i 2013 i samarbejde med de danske regioner med at udvikle kompetencerne hos de højst uddannede ambulancereddere, kaldet paramedicinere, så nødstedte borgere hjælpes bedst muligt i regionernes præhospitale system. Som resultat heraf anvendes stadigt flere paramedicinere i ambulancerne, og Falcks paramedicinere udfører nu eksempelvis også blodprøvetagning. På brandområdet i Danmark blev der fornyet aftaler med en række kommuner, både ved udbud og ved forhandling, således at Falck fortsat løser brandslukningsopgaver i to tredjedele af landets kommuner. Antallet af udrykninger var mod året før. Igen i år lykkedes det Falcks brandmænd at forbedre udrykningstiderne. Det lykkedes Falck at vinde et udbud om drift af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, som har det trafikale overblik over situationen på vejene i Danmark døgnet rundt, og som skal sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Desuden genvandt Falck en ny treårig aftale med Københavns Lufthavne om at assistere passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Falcks aktiviteter i resten af Europa var kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Sverige, Tyskland og Slovakiet. Desuden etablerede Falck sig med en ny patientbefordringsforretning i Slovakiet. Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., der har omkring medarbejdere og 340 køretøjer, blev i 2013 en del af Falck-koncernen. Og i England købte Falck en andel på 45% af landets største private ambulanceselskab, Medical Services. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

17 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien I Danmark rykkede Falck ud til brand indsatser gange i I 2013 samlede Falck sine internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse i en ny enhed, som påbegyndte markedsføring i Europa og Latinamerika. Falck underskrev i Holland, Belgien og Italien større, nye aftaler om industriel brandtjeneste og fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien. EBITA i forretningsområdet Redning udgjorde i 2013 DKK 478 mio., hvilket er 4,1% mere end de DKK 459 mio. i Udviklingen i resultatet er påvirket af væsentlige omkostninger i forbindelse med at etablere den nye platform inden for industriel brandbekæmpelse samt af udvidelse af ambulanceaktiviteterne i USA til en række nye områder. 3 I 2013 oprettede Falck en ny enhed, der samler virksomhedens internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse. Den nye enhed sikrede brandkontrakter i tre lande Holland, Belgien og Italien.

18 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services assistance Falck er mennesker der hjælper mennesker Falcks medarbejdere rykker ud med hjælp til havarerede bilister, boligejere med stormskader og mennesker, der forulykker eller bliver syge på rejse i udlandet 60 Falcks røde autohjælpsbiler rykker ud i Norden og Estland. I 2013 indsatte Falck 60 nye vejhjælpsbiler I Danmark.

19 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Andrei Bernoulli, 42 år, assistanceredder, hjælper en bilist uden for Helsinki i Finland. Falck har assisteret finske bilister siden 2005.

20 18 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre kunderne tryghed ved at rådgive, forebygge og hjælpe Indsatte 60 nye vejservicebiler på de danske veje Tilbyder atter skadeservice til nødstedte boligejere Indgik en række nye aftaler med nordiske forsikrings selskaber Hjalp 16 procent flere rejsende DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 2,5% 4,5% Organisk vækst 4,1% 2,0% EBITA Overskudsgrad (%) 10,6% 11,8% Omsætningen i Assistance var i 2013 på DKK mio. mod DKK mio. året før, hvilket svarer til en stigning på 2,5%. Væksten var negativt påvirket af reduktion i intern omsætning samt valutakursændringer, idet den organiske vækst udgjorde 4,1% primært relateret til assistancer til rejsende og en stigning i antallet af alarmabonnementer. Inden for forretningsområdet Assistance har ydelserne til formål at sikre abonnenterne mest mulig tryghed. Det sker i form af rådgivning, forebyggelse eller gennem hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Ydelserne henvender sig til både privat- og erhvervskunder samt til offentlige kunder. Falcks assistanceydelser er koncentreret om Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige. I disse lande er fokus primært på at hjælpe kunderne med deres køretøj og bolig. Eksempelvis starter Falcks medarbejdere bilen, hvis den er gået i stå og assisterer boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Desuden kan både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder anvende Falcks kompetencer i forbindelse med bygninger, sundhed og rejser. Ved årets slutning havde 1,8 mio. borgere samt 0,1 mio. virksomheder og offentlige institutioner abonnement hos Falck. I Danmark nød abonnenterne godt af Falcks nye vejservicekoncept. Det udføres af specialuddannede reddere i foreløbig 60 vejservicebiler, som har særligt udstyr til at reparere biler på stedet, således at fører og passagerer kan komme hurtigt og sikkert videre mod deres bestemmelsessted og spare omkostninger til værkstedsbesøg. Falck tilbyder igen skadeservice, som var udgangspunktet for Sophus Falck, da han grundlagde Falck i Det nu moderniserede koncept blev testet med succes, da to voldsomme storme i slutningen af året blæste træer omkuld og ødelagde bygninger over hele Danmark, og Falcks medarbejdere rykkede ud med motorsave, affugtere og presenninger. I alt hjalp Falck med over assistancer under og efter de to storme. I 2013 fejrede Falck 50-årsdagen for sit samarbejde med det danske forsikringsselskab Lærerstandens Brandforsikring. Desuden indgik Falck et samarbejde med et andet dansk forsikringsselskab, Tryg, hvis kunder nu modtager Falcks sundhedsydelser. I Sverige indgik Falck aftaler om autoassistancer med forsikringsselskaberne IF og Vardia, mens en aftale med det finske forsikringsselskab Fennia blev fornyet. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning Årsrapport 2014 01 44 91 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Falck Holding A/S. Årsrapport 2014

Falck Holding A/S. Årsrapport 2014 Falck Holding A/S CVR-nr. 33 59 70 45 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den / 2015 Dirigent: Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Årets højdepunkter...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere