Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013"

Transkript

1 Årsrapport Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 42 Forretningsmæssige risici 42 Finansielle risici 44 Koncernregnskabet 48 Resultatopgørelse 49 Totalindkomstopgørelse 50 Pengestrømsopgørelse 51 Balance 52 Egenkapitalopgørelse 54 Noter 55 Moderselskabsregnskabet 94 Resultatopgørelse 95 Totalindkomstopgørelse 96 Pengestrømsopgørelse 97 Balance 98 Egenkapitalopgørelse 100 Noter 101 Ledelsens påtegning 110 Den uafhængige revisors erklæringer 111 Bestyrelse, direktion og revisorer 112 Selskabsinformation 114 Juridiske enheder i Falck-koncernen 115 Nøgletalsdefinitioner 119

2 Storbritannien Redning Safety Services 138 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning 405 ansatte Holland Redning Safety Services 294 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 423 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 20 ansatte Finland Redning Assistance 125 ansatte Tyrkiet Redning 3 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 16 ansatte Qatar Safety Services 2 ansatte Kasakhstan Redning 317 ansatte Indien Redning 134 ansatte Thailand Safety Services 12 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Falck i hele verden Canada Safety Services 24 ansatte USA Redning Assistance Safety Services ansatte Mexico Safety Services 7 ansatte Malaysia Safety Services 82 ansatte El Salvador Redning 89 ansatte Panama Redning 126 ansatte Falck på 6 kontinenter Papua Ny Guinea Redning 6 ansatte Singapore Safety Services 10 ansatte Austalien Redning 110 ansatte Ecuador Redning 120 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 415 ansatte Trinidad Safety Services 51 ansatte Chile Redning 51 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 168 ansatte Spanien Redning 627 ansatte Frankrig Redning 2 ansatte Nigeria Safety Services 130 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Schweiz Redning 2 ansatte Italien Redning 2 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte Rumænien Redning 225 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 27 ansatte

3 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Flåden af ambulancer, som Falck har ansvaret for, voksede i 2013 til køretøjer Assistance I de nordiske lande og Estland abonnerer 1,8 millioner borgere på Falck-assistance til især deres køretøjer og boliger Healthcare Falcks vikarvirksomheder på sundhedsområdet leverede vagter i 2013 mod vagter året før Safety Services 19 I 19 lande træner Falck især offshore-medarbejdere i at tage vare på deres egen og kollegernes sikkerhed Omsætning pr. geografisk område Omsætning fordelt på forretningsområder Danmark, 46,6% Norden, 16,4% Europa, 13,3% Nordamerika, 15,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,0% Redning, 56,7% Assistance, 24,0% Healthcare, 9,5% Safety Services, 9,8% Ledelsesberetning Falck Årsrapport

4 2 Falck Årsrapport 2013 Koncern Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Omsætningsvækst Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad EBITDA DKK mio. Normaliseret resultat DKK mio EBITDA, proforma EBITDA, Falck Holding A/S Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Cash conversion rate og frit cash flow DKK mio. % Driftsrelaterede aktiver og passiver DKK mio Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Driftsrelaterede aktiver, proforma i 2009 og 2010 Driftsrelaterede passiver, proforma i 2009 og 2010 Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Falck Holding A/S Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 64, ,9 6,1 7,7 10,7 Assistance 23, ,6 11,8 4,1 2,0 Healthcare 9, ,3 9,3 13,6 1,4 Safety Services 10, ,3 16,9 11,3 11,6 Eliminering -7, Koncernen i alt 100, ,9 9,4 7,7 7,6 1) Organisk vækst 2012 er beregnet på baggrund af proforma tal for Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder, som beskrevet side 119. Koncern Falck Årsrapport

5 Koncern Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Koncernen fokuserer på en række hoved- og nøgletal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hoved- og nøgletal er vist i nedenstående tabel. HOVEDTAL DKK mio * Resultatposter Resultat før finansielle poster Finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITA Af- og nedskrivninger EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb Kapitalindskud, betalte udbytter samt ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger BalancEPOSTER Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Netto rentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering NØGLETAL Pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret Faktor 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb samt betalte udbytter, afdrag og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb, der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Koncern Falck Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Arven efter Sophus Falck Den 3. oktober 1884 kom en ung mand, Sophus Falck, ved et tilfælde forbi det brændende Christiansborg Slot i København, Danmark. Han kastede sig straks ind i kampen mod flammerne, men blev dybt berørt over det kaotiske og ustrukturerede hjælpearbejde, som var medvirkende til tabet af uerstattelige værdier. På præcis samme dato 22 år senere, i 1906, åbnede Sophus Falck sin redningsstation i København parat til at rykke hurtigt ud i nødsituationer og yde en organiseret indsats for at redde liv og materiel. Nu, mere end 100 år efter, er den berørte unge mands organisation, Falck, udbredt til det meste af verden. I 43 lande på seks kontinenter udlever over medarbejdere Sophus Falcks vision om at lindre, forebygge og mindske følger af ulykker og sygdom. centre, hvorfra vi kan hjælpe rejsende og udstationerede medarbejdere med sikkerhed, tryghed og lægebistand. Også økonomisk var 2013 positivt for Falck. Omsætningen steg med 9,0% til DKK mio., hvoraf den organiske vækst udgjorde 7,7%. Fremgangen i omsætningen skyldes især vækst i ambulancetjenesten i USA og Latinamerika, de danske og svenske sundhedsydelser samt sikkerhedskurser for offshore-medarbejdere verden over. Årets resultat af den primære drift blev på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 29 mio. Vi forventer, at den økonomiske fremgang vil forsætte i de kommende år. Ånden fra 1906 levede videre i 2013, som var endnu et år, hvor der var brug for Falck. Utallige mennesker verden over blev hjulpet ved vores medarbejderes dybt engagerede indsatser, hvad enten det drejede sig om ulykker, brande, sår på sjælen, ondt i ryggen, livreddende kurser eller biler med motorproblemer. Falck ekspanderede i årets løb både i nye geografier og i de lande, hvor vi allerede var etableret. Vi leverer nu også rednings- og lægeydelser til minearbejdere i Australien og sikkerhedstræner offshore-medarbejdere i både Mexico og Canada. Desuden har vi købt Tysklands største private ambulanceselskab, mens vi blandt andet i Danmark, Sverige og USA vandt væsentlige kontrakter på ambulancetjeneste. I 2013 indledte Falck en række strategiske projekter, som skal hjælpe med at nå vores mål om at vokse til dobbelt størrelse inden 2020: Vi tilbyder nu industriel brandbekæmpelse i en række nye lande, og det er lykkedes at indgå de første kontrakter i Belgien, Holland og Italien. Vi er i færd med at opføre læge- og sundhedsklinikker i Europa, Latinamerika og Asien. Og i regi af Global Assistance etablerer vi verden over en række Vores forventning til fremtiden og vores forpligtelse til at bære Sophus Falcks idé længere ud i verden kan kun nås ved, at vi alle i Falck efterlever organisationens værdier: Handlekraftig, hjælpsom, hurtig, kompetent, tilgængelig og troværdig. Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid. Vores opgave er at udvikle denne arv og give den videre til dem, der følger efter os, således at Falck fortsat kan levere hjælp af højeste kvalitet til mennesker, virksomheder og myndigheder i de samfund, vi tjener. Det sker hver eneste dag året rundt, hvad enten Falcks medarbejdere redder liv, slukker brande, skifter bilhjul, afhjælper smerter i nakken, lærer folk at tage vare på sig selv og deres kollegaer, eller når de på anden vis bidrager til tryghed for et stigende antal medmennesker verden over. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke vores medarbejdere, som på enestående vis udlever organisationens værdier og også i 2013 har bidraget væsentligt til udviklingen af Falck. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef

7 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Ledelsesberetning Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Påtegninger Selskabet Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid

8 6 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Årets højdepunkter Januar Kører igen ambulancer i Finland Efter et par år uden Falck-ambulancer i Finland ruller vi atter ud med blå blink i landet efter at have vundet et udbud af tre ambulancestationer øst for hovedstaden Helsinki. April Vinder ambulanceudbud i Sverige Falck gør rent bord ved udbuddet af ambulancedriften i Skåne, Sverige. I alle de tre udbudte områder giver Falck klart det økonomisk bedste tilbud. En begrænsning i udbuddet betyder dog, at én leverandør maksimalt kan få tildelt to af de tre udbudte områder. Juni Åbner træningscenter i Mexico Gennem åbningen af et træningscenter i Ciudad del Carmen i Mexico udbygger Falck sin position som verdens førende leverandør af rednings- og sikkerhedskurser. Sammen med Falcks seks træningscentre i den amerikanske del af Den Mexicanske Golf servicerer det nye center olie- og gasindustrien i golfen. August Det største tyske ambulanceselskab bliver en del af Falck Døren til det voksende tyske marked for ambulancedrift åbner sig yderligere for Falck efter købet af Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., som har medarbejdere og 340 køretøjer. Maj Køber californisk ambulanceselskab Falck køber selskabet Verihealth, der med 100 medarbejdere og 30 køretøjer leverer ambulancetjeneste i det nordlige Californien, USA. I løbet af året vinder Falck desuden en række kontrakter i USA og befæster dermed sin position som landets tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

9 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Vinder ambulanceudbud i Region Sjælland Falck vinder Region Sjællands udbud af ambulancekørsel i Roskilde og Lejre kommuner. Områderne overtages den 1. februar 2014, og aftalen gælder for to år. November September Fortsætter med at hjælpe flypassagerer med handicap Københavns Lufthavne fornyer efter et udbud sin aftale med Falck om at hjælpe passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Den nye aftale betyder endnu bedre service for de passagerer, der hvert år har brug for en ekstra hånd for at komme til og fra deres fly. Køber vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård Falck udbygger sit netværk af læger, sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter og styrker dermed sin position som en integreret del af sundhedssystemet i de skandinaviske lande. Det sker gennem købet af vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård, som formidler sundhedspersonale i Skandinavien. Etablerer sig i Canada Ved at købe hovedparten af Survival Systems Integrated Services etablerer Falck sig i Canada. Selskabet leverer kurser i sikkerhed og redning til offshore-industrien fra sin base i Halifax, Nova Scotia. December Vinder ambulanceudbud i dansk region Falck bliver tildelt alle de områder, som selskabet byder på ved et udbud af ambulancetjenesten i Region Midtjylland i Danmark. Dermed fortsætter Falck med at komme syge og tilskadekomne borgere i regionen til hjælp fremover med 68 ambulancer, 34 køretøjer til patienttransport og otte akutlægebiler. Oktober Rykker ud i Australien Efter købet af aktiemajoriteten i australske Hostile Environment Services skal Falck levere ambulancehjælp, brandbekæmpelse og lægeklinikker til blandt andet miner i fjerne egne af Australien og Papua Ny Guinea og på sigt også i resten af verden. Underskriver første aftale i Italien Falck indgår aftale med ExxonMobils raffinaderi Sarpom nær Milano, Italien om at levere brandtjeneste og redning. Aftalen er Falcks første i Italien. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

10 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I 25 lande verden over betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer med reddere, sygeplejersker og læger, der behandler mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latin Amerika og Asien. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten i form af forebyggelse af uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger og hjælper især abonnenterne med deres biler og deres hjem. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Healthcare Falck er Danmarks største private leverandør af sundhedsydelser og hjælper også virksomheder og organisationer i Norge og Sverige med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til offshore-industrien og leverer kurser og serviceydelser i 19 lande på fem kontinenter. Det sker på 31 træningscentre målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Desuden råder Falck over syv træningscentre i Holland, hvor kursister bliver undervist og trænet i at forebygge og bekæmpe brande.

11 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Forretningsområderne og deres udvikling

12 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services redning Hurtig hjælp er forskellen på liv og død Falck slukker og forebygger brande for industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika, og borgere i 30 lande verden over kan alarmere Falcks ambulance-, læge- og sundhedsmedarbejdere, hvis de bliver syge eller kommer til skade 18 Falck er verdens største, internationale brandoperatør med aktiviteter i 18 lande. Falck driver både industrielle brandvæsener og slukker brande for to tredjedele af kommunerne i Danmark.

13 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Alfonso Madrid Lopez, 53 år, seniorinstruktør, øver brandbekæmpelse på Falcks brandtræningscenter på Gran Canaria i Atlanterhavet.

14 12 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør og samtidig DET største, internationale brandvæsen. Desuden driver Falck læge- og sundhedsklinikker i et stigende antal lande verden over Vandt markedsandele i USA Åbnede flere lægeklinikker i Indien Etablerede aktiviteter i Australien Købte Tysklands største private ambulanceselskab G.A.R.D. DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 7,5% 14,7% Organisk vækst 7,7% 10,7% EBITA Overskudsgrad (%) 5,9% 6,1% Syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter får hjælp af Falcks reddere, sygeplejersker og læger. Medarbejderne kommer nødstedte mennesker til undsætning i Falcks ambulancer og løser også en række opgaver med lægebiler, akutbiler og patienttransportkøretøjer. Ligeledes tager Falcks sundhedspersonale i flere lande på hjemmebesøg hos private borgere eller modtager dem på Falcks læge- og sundhedsklinikker. 7,5% Omsætningen på redningsområdet steg med 7,5% fra DKK mio. til DKK mio. Inden for brandbekæmpelse tilbyder Falck beredskaber, træning og rådgivning til industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika. Falck-brandmændenes kompetencer baserer sig på Falcks 100-årige erfaringer med brandbekæmpelse i Danmark, hvor Falck slukker og forebygger brande for to tredjedele af landets kommuner. I 2013 udbyggede Falck sin førende globale position på redningsområdet. Omsætningen i forretningsområdet Redning udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 7,5% i forhold til Den organiske vækst var 7,7%, hvilket primært skyldes fremgang i USA og Latinamerika. Falcks markedsandel i USA voksede som følge af en række nye kontrakter om ambulancetjeneste og patientbefordring, primært i Florida, Californien, staten Washington og det nordøstlige USA. Desuden købte Falck et mindre ambulanceselskab i det nordlige Californien med en flåde på 30 køretøjer og 100 medarbejdere. Dermed befæstede Falck sin position som USAs tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

15 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falcks mere end reddere, sygeplejersker og læger hjælper syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter. I Latinamerika tilbyder Falck ambulance-, læge- og sundhedstjenester på abonnement. I løbet af 2013 tegnedes nye abonnementer i Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Panama og El Salvador, således at i alt borgere i disse lande kan modtage hjælp fra Falck, hvis de kommer til skade eller bliver ramt af sygdom. I Asien ekspanderede Falck i Indien og driver nu 19 lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser med særlige risici. Det drejer sig om eksempelvis mineselskaber, bygge- og entreprenørvirksomheder samt olie- og gasselskaber, som ønsker at tilbyde sine medarbejdere hurtig behandling, hvis de kommer til skade eller bliver syge. I Kasakhstan driver Falck fem lægeklinikker med 300 medarbejdere, som leverer læge- og helbredsundersøgelser, vaccinationer, fysioterapi og tandlægeydelser. Til klinikkerne er knyttet fire ambulancer, som rykker ud til akuttilfælde og hjemmebesøg. Falck etablerede sig i 2013 i Australien gennem købet af aktiemajoriteten i selskabet HES (Hostile Environment Services), der leverer ambulancehjælp, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien i ofte svært tilgængelige områder i Australien og Papua Ny Guinea, hvor en ny kontrakt blev vundet i slutningen af året. Selskabet beskæftiger 110 medarbejdere og råder over 60 Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Antal ambulancer Ledelsesberetning Falck Årsrapport

16 14 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck råder over ambulancer og løser også en række opgaver med andre transportmidler I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste ambulancer og brandkøretøjer samt et antal mobile lægeklinikker, som kan flyves ind med helikopter. Falck driver en lignende virksomhed i Chile, og det er målet også at tilbyde denne type ydelser i andre områder af verden med megen minedrift. I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste. Efter udbud lykkedes det i 2013 at genvinde vores hidtidige præhospitale kontrakter om ambulancetjeneste, patientbefordring og lægebiler i en af de fem danske regioner, Region Midtjylland. Desuden vandt Falck i årets løb en række yderligere udbud af præhospitale opgaver. De øvrige fire regioner ventes at udbyde deres præhospitale opgaver i løbet af de kommende to år. Falck fortsatte i 2013 i samarbejde med de danske regioner med at udvikle kompetencerne hos de højst uddannede ambulancereddere, kaldet paramedicinere, så nødstedte borgere hjælpes bedst muligt i regionernes præhospitale system. Som resultat heraf anvendes stadigt flere paramedicinere i ambulancerne, og Falcks paramedicinere udfører nu eksempelvis også blodprøvetagning. På brandområdet i Danmark blev der fornyet aftaler med en række kommuner, både ved udbud og ved forhandling, således at Falck fortsat løser brandslukningsopgaver i to tredjedele af landets kommuner. Antallet af udrykninger var mod året før. Igen i år lykkedes det Falcks brandmænd at forbedre udrykningstiderne. Det lykkedes Falck at vinde et udbud om drift af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, som har det trafikale overblik over situationen på vejene i Danmark døgnet rundt, og som skal sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Desuden genvandt Falck en ny treårig aftale med Københavns Lufthavne om at assistere passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Falcks aktiviteter i resten af Europa var kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Sverige, Tyskland og Slovakiet. Desuden etablerede Falck sig med en ny patientbefordringsforretning i Slovakiet. Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., der har omkring medarbejdere og 340 køretøjer, blev i 2013 en del af Falck-koncernen. Og i England købte Falck en andel på 45% af landets største private ambulanceselskab, Medical Services. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

17 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien I Danmark rykkede Falck ud til brand indsatser gange i I 2013 samlede Falck sine internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse i en ny enhed, som påbegyndte markedsføring i Europa og Latinamerika. Falck underskrev i Holland, Belgien og Italien større, nye aftaler om industriel brandtjeneste og fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien. EBITA i forretningsområdet Redning udgjorde i 2013 DKK 478 mio., hvilket er 4,1% mere end de DKK 459 mio. i Udviklingen i resultatet er påvirket af væsentlige omkostninger i forbindelse med at etablere den nye platform inden for industriel brandbekæmpelse samt af udvidelse af ambulanceaktiviteterne i USA til en række nye områder. 3 I 2013 oprettede Falck en ny enhed, der samler virksomhedens internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse. Den nye enhed sikrede brandkontrakter i tre lande Holland, Belgien og Italien.

18 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services assistance Falck er mennesker der hjælper mennesker Falcks medarbejdere rykker ud med hjælp til havarerede bilister, boligejere med stormskader og mennesker, der forulykker eller bliver syge på rejse i udlandet 60 Falcks røde autohjælpsbiler rykker ud i Norden og Estland. I 2013 indsatte Falck 60 nye vejhjælpsbiler I Danmark.

19 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Andrei Bernoulli, 42 år, assistanceredder, hjælper en bilist uden for Helsinki i Finland. Falck har assisteret finske bilister siden 2005.

20 18 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre kunderne tryghed ved at rådgive, forebygge og hjælpe Indsatte 60 nye vejservicebiler på de danske veje Tilbyder atter skadeservice til nødstedte boligejere Indgik en række nye aftaler med nordiske forsikrings selskaber Hjalp 16 procent flere rejsende DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 2,5% 4,5% Organisk vækst 4,1% 2,0% EBITA Overskudsgrad (%) 10,6% 11,8% Omsætningen i Assistance var i 2013 på DKK mio. mod DKK mio. året før, hvilket svarer til en stigning på 2,5%. Væksten var negativt påvirket af reduktion i intern omsætning samt valutakursændringer, idet den organiske vækst udgjorde 4,1% primært relateret til assistancer til rejsende og en stigning i antallet af alarmabonnementer. Inden for forretningsområdet Assistance har ydelserne til formål at sikre abonnenterne mest mulig tryghed. Det sker i form af rådgivning, forebyggelse eller gennem hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Ydelserne henvender sig til både privat- og erhvervskunder samt til offentlige kunder. Falcks assistanceydelser er koncentreret om Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige. I disse lande er fokus primært på at hjælpe kunderne med deres køretøj og bolig. Eksempelvis starter Falcks medarbejdere bilen, hvis den er gået i stå og assisterer boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Desuden kan både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder anvende Falcks kompetencer i forbindelse med bygninger, sundhed og rejser. Ved årets slutning havde 1,8 mio. borgere samt 0,1 mio. virksomheder og offentlige institutioner abonnement hos Falck. I Danmark nød abonnenterne godt af Falcks nye vejservicekoncept. Det udføres af specialuddannede reddere i foreløbig 60 vejservicebiler, som har særligt udstyr til at reparere biler på stedet, således at fører og passagerer kan komme hurtigt og sikkert videre mod deres bestemmelsessted og spare omkostninger til værkstedsbesøg. Falck tilbyder igen skadeservice, som var udgangspunktet for Sophus Falck, da han grundlagde Falck i Det nu moderniserede koncept blev testet med succes, da to voldsomme storme i slutningen af året blæste træer omkuld og ødelagde bygninger over hele Danmark, og Falcks medarbejdere rykkede ud med motorsave, affugtere og presenninger. I alt hjalp Falck med over assistancer under og efter de to storme. I 2013 fejrede Falck 50-årsdagen for sit samarbejde med det danske forsikringsselskab Lærerstandens Brandforsikring. Desuden indgik Falck et samarbejde med et andet dansk forsikringsselskab, Tryg, hvis kunder nu modtager Falcks sundhedsydelser. I Sverige indgik Falck aftaler om autoassistancer med forsikringsselskaberne IF og Vardia, mens en aftale med det finske forsikringsselskab Fennia blev fornyet. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning Årsrapport 2014 01 44 91 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere