Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 1 Koncernregnskabet 48 Moderselskabsregnskabet 94 2013"

Transkript

1 Årsrapport Ledelsesberetning 1 Hoved- og nøgletal 2 Arven efter Sophus Falck 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28 God selskabsledelse 34 Regnskabsberetning 36 Risikofaktorer 42 Forretningsmæssige risici 42 Finansielle risici 44 Koncernregnskabet 48 Resultatopgørelse 49 Totalindkomstopgørelse 50 Pengestrømsopgørelse 51 Balance 52 Egenkapitalopgørelse 54 Noter 55 Moderselskabsregnskabet 94 Resultatopgørelse 95 Totalindkomstopgørelse 96 Pengestrømsopgørelse 97 Balance 98 Egenkapitalopgørelse 100 Noter 101 Ledelsens påtegning 110 Den uafhængige revisors erklæringer 111 Bestyrelse, direktion og revisorer 112 Selskabsinformation 114 Juridiske enheder i Falck-koncernen 115 Nøgletalsdefinitioner 119

2 Storbritannien Redning Safety Services 138 ansatte Tyskland Redning Safety Services ansatte Belgien Redning 405 ansatte Holland Redning Safety Services 294 ansatte Danmark Redning Assistance Healthcare Safety Services ansatte Norge Redning Assistance Healthcare Safety Services 423 ansatte Sverige Redning Assistance Healthcare ansatte Estland Assistance 20 ansatte Finland Redning Assistance 125 ansatte Tyrkiet Redning 3 ansatte Aserbajdsjan Safety Services 16 ansatte Qatar Safety Services 2 ansatte Kasakhstan Redning 317 ansatte Indien Redning 134 ansatte Thailand Safety Services 12 ansatte Kina Assistance 3 ansatte Vietnam Safety Services 8 ansatte Falck i hele verden Canada Safety Services 24 ansatte USA Redning Assistance Safety Services ansatte Mexico Safety Services 7 ansatte Malaysia Safety Services 82 ansatte El Salvador Redning 89 ansatte Panama Redning 126 ansatte Falck på 6 kontinenter Papua Ny Guinea Redning 6 ansatte Singapore Safety Services 10 ansatte Austalien Redning 110 ansatte Ecuador Redning 120 ansatte Colombia Redning ansatte Venezuela Redning 415 ansatte Trinidad Safety Services 51 ansatte Chile Redning 51 ansatte Uruguay Redning ansatte Brasilien Redning Safety Services 168 ansatte Spanien Redning 627 ansatte Frankrig Redning 2 ansatte Nigeria Safety Services 130 ansatte Angola Redning Safety Services 1 ansat Schweiz Redning 2 ansatte Italien Redning 2 ansatte Slovakiet Redning ansatte Polen Redning ansatte Rumænien Redning 225 ansatte De Forenede Arabiske Emirater Safety Services 27 ansatte

3 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Flåden af ambulancer, som Falck har ansvaret for, voksede i 2013 til køretøjer Assistance I de nordiske lande og Estland abonnerer 1,8 millioner borgere på Falck-assistance til især deres køretøjer og boliger Healthcare Falcks vikarvirksomheder på sundhedsområdet leverede vagter i 2013 mod vagter året før Safety Services 19 I 19 lande træner Falck især offshore-medarbejdere i at tage vare på deres egen og kollegernes sikkerhed Omsætning pr. geografisk område Omsætning fordelt på forretningsområder Danmark, 46,6% Norden, 16,4% Europa, 13,3% Nordamerika, 15,0% Latinamerika, 6,7% Resten af verden, 2,0% Redning, 56,7% Assistance, 24,0% Healthcare, 9,5% Safety Services, 9,8% Ledelsesberetning Falck Årsrapport

4 2 Falck Årsrapport 2013 Koncern Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Hoved- og nøgletal for Falck-koncernen Omsætning DKK mio. % EBITA og overskudsgrad DKK mio. % Nettoomsætning, proforma Nettoomsætning, Falck Holding A/S Omsætningsvækst Organisk vækst EBITA, proforma EBITA, Falck Holding A/S Overskudsgrad EBITDA DKK mio. Normaliseret resultat DKK mio EBITDA, proforma EBITDA, Falck Holding A/S Normaliseret resultat, proforma Normaliseret resultat, Falck Holding A/S Cash conversion rate og frit cash flow DKK mio. % Driftsrelaterede aktiver og passiver DKK mio Frit cash flow, proforma Frit cash flow, Falck Holding A/S Cash conversion rate Driftsrelaterede aktiver, proforma i 2009 og 2010 Driftsrelaterede passiver, proforma i 2009 og 2010 Omsætning, EBITA, overskudsgrad og organisk vækst fordelt på forretningsområder Falck Holding A/S Omsætning EBITA Overskudsgrad (%) Organisk vækst 1) DKK mio. % af total Redning 64, ,9 6,1 7,7 10,7 Assistance 23, ,6 11,8 4,1 2,0 Healthcare 9, ,3 9,3 13,6 1,4 Safety Services 10, ,3 16,9 11,3 11,6 Eliminering -7, Koncernen i alt 100, ,9 9,4 7,7 7,6 1) Organisk vækst 2012 er beregnet på baggrund af proforma tal for Nøgletallet udtrykker væksten i ekstern omsætning i lokal valuta korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder, som beskrevet side 119. Koncern Falck Årsrapport

5 Koncern Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Koncernen fokuserer på en række hoved- og nøgletal, der ikke alle direkte fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance. Disse hoved- og nøgletal er vist i nedenstående tabel. HOVEDTAL DKK mio * Resultatposter Resultat før finansielle poster Finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb Særlige poster Omkostninger ved låneomlægning Skat af normaliseringer og ændret skatteprocent Normaliseret resultat efter skat Pengestrøm EBITA Af- og nedskrivninger EBITDA Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af langfristede aktiver Frit cash flow Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat Investeringer i virksomhedskøb Kapitalindskud, betalte udbytter samt ændring i rentebærende gæld Ændring i likvide beholdninger BalancEPOSTER Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v Driftsrelaterede hensatte forpligtelser Langfristede aktiver ekskl. goodwill Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill Goodwill Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Selskabsskat Nettodriftsaktiver inkl. goodwill Falck Holding A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Netto rentebærende gæld Udskudt skat Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser Finansiering NØGLETAL Pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio Balancesum DKK mio Soliditetsgrad % 30,9 32,5 33,9 Egenkapitalens forrentning % 3,6 1,9 0,3 Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 3,6 2,2 0,3 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret Faktor 4,06 3,94 4,14 Antal medarbejdere, ultimo Antal * Sammenligningstal for 2011 omfatter perioden 1. april til 31. december. I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb samt betalte udbytter, afdrag og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastruktur og lignende. Frit cash flow afspejler dermed det beløb, der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på gæld. Koncern Falck Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Arven efter Sophus Falck Den 3. oktober 1884 kom en ung mand, Sophus Falck, ved et tilfælde forbi det brændende Christiansborg Slot i København, Danmark. Han kastede sig straks ind i kampen mod flammerne, men blev dybt berørt over det kaotiske og ustrukturerede hjælpearbejde, som var medvirkende til tabet af uerstattelige værdier. På præcis samme dato 22 år senere, i 1906, åbnede Sophus Falck sin redningsstation i København parat til at rykke hurtigt ud i nødsituationer og yde en organiseret indsats for at redde liv og materiel. Nu, mere end 100 år efter, er den berørte unge mands organisation, Falck, udbredt til det meste af verden. I 43 lande på seks kontinenter udlever over medarbejdere Sophus Falcks vision om at lindre, forebygge og mindske følger af ulykker og sygdom. centre, hvorfra vi kan hjælpe rejsende og udstationerede medarbejdere med sikkerhed, tryghed og lægebistand. Også økonomisk var 2013 positivt for Falck. Omsætningen steg med 9,0% til DKK mio., hvoraf den organiske vækst udgjorde 7,7%. Fremgangen i omsætningen skyldes især vækst i ambulancetjenesten i USA og Latinamerika, de danske og svenske sundhedsydelser samt sikkerhedskurser for offshore-medarbejdere verden over. Årets resultat af den primære drift blev på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 29 mio. Vi forventer, at den økonomiske fremgang vil forsætte i de kommende år. Ånden fra 1906 levede videre i 2013, som var endnu et år, hvor der var brug for Falck. Utallige mennesker verden over blev hjulpet ved vores medarbejderes dybt engagerede indsatser, hvad enten det drejede sig om ulykker, brande, sår på sjælen, ondt i ryggen, livreddende kurser eller biler med motorproblemer. Falck ekspanderede i årets løb både i nye geografier og i de lande, hvor vi allerede var etableret. Vi leverer nu også rednings- og lægeydelser til minearbejdere i Australien og sikkerhedstræner offshore-medarbejdere i både Mexico og Canada. Desuden har vi købt Tysklands største private ambulanceselskab, mens vi blandt andet i Danmark, Sverige og USA vandt væsentlige kontrakter på ambulancetjeneste. I 2013 indledte Falck en række strategiske projekter, som skal hjælpe med at nå vores mål om at vokse til dobbelt størrelse inden 2020: Vi tilbyder nu industriel brandbekæmpelse i en række nye lande, og det er lykkedes at indgå de første kontrakter i Belgien, Holland og Italien. Vi er i færd med at opføre læge- og sundhedsklinikker i Europa, Latinamerika og Asien. Og i regi af Global Assistance etablerer vi verden over en række Vores forventning til fremtiden og vores forpligtelse til at bære Sophus Falcks idé længere ud i verden kan kun nås ved, at vi alle i Falck efterlever organisationens værdier: Handlekraftig, hjælpsom, hurtig, kompetent, tilgængelig og troværdig. Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid. Vores opgave er at udvikle denne arv og give den videre til dem, der følger efter os, således at Falck fortsat kan levere hjælp af højeste kvalitet til mennesker, virksomheder og myndigheder i de samfund, vi tjener. Det sker hver eneste dag året rundt, hvad enten Falcks medarbejdere redder liv, slukker brande, skifter bilhjul, afhjælper smerter i nakken, lærer folk at tage vare på sig selv og deres kollegaer, eller når de på anden vis bidrager til tryghed for et stigende antal medmennesker verden over. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke vores medarbejdere, som på enestående vis udlever organisationens værdier og også i 2013 har bidraget væsentligt til udviklingen af Falck. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand Allan Søgaard Larsen Koncernchef

7 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Ledelsesberetning Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Påtegninger Selskabet Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Værdierne rummer arven efter Sophus Falck en arv, som generationerne før os har værnet om, og som udgør fundamentet for Falcks fremtid

8 6 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Årets højdepunkter Januar Kører igen ambulancer i Finland Efter et par år uden Falck-ambulancer i Finland ruller vi atter ud med blå blink i landet efter at have vundet et udbud af tre ambulancestationer øst for hovedstaden Helsinki. April Vinder ambulanceudbud i Sverige Falck gør rent bord ved udbuddet af ambulancedriften i Skåne, Sverige. I alle de tre udbudte områder giver Falck klart det økonomisk bedste tilbud. En begrænsning i udbuddet betyder dog, at én leverandør maksimalt kan få tildelt to af de tre udbudte områder. Juni Åbner træningscenter i Mexico Gennem åbningen af et træningscenter i Ciudad del Carmen i Mexico udbygger Falck sin position som verdens førende leverandør af rednings- og sikkerhedskurser. Sammen med Falcks seks træningscentre i den amerikanske del af Den Mexicanske Golf servicerer det nye center olie- og gasindustrien i golfen. August Det største tyske ambulanceselskab bliver en del af Falck Døren til det voksende tyske marked for ambulancedrift åbner sig yderligere for Falck efter købet af Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., som har medarbejdere og 340 køretøjer. Maj Køber californisk ambulanceselskab Falck køber selskabet Verihealth, der med 100 medarbejdere og 30 køretøjer leverer ambulancetjeneste i det nordlige Californien, USA. I løbet af året vinder Falck desuden en række kontrakter i USA og befæster dermed sin position som landets tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

9 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Vinder ambulanceudbud i Region Sjælland Falck vinder Region Sjællands udbud af ambulancekørsel i Roskilde og Lejre kommuner. Områderne overtages den 1. februar 2014, og aftalen gælder for to år. November September Fortsætter med at hjælpe flypassagerer med handicap Københavns Lufthavne fornyer efter et udbud sin aftale med Falck om at hjælpe passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Den nye aftale betyder endnu bedre service for de passagerer, der hvert år har brug for en ekstra hånd for at komme til og fra deres fly. Køber vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård Falck udbygger sit netværk af læger, sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter og styrker dermed sin position som en integreret del af sundhedssystemet i de skandinaviske lande. Det sker gennem købet af vikarselskabet Skandinavisk Hälsovård, som formidler sundhedspersonale i Skandinavien. Etablerer sig i Canada Ved at købe hovedparten af Survival Systems Integrated Services etablerer Falck sig i Canada. Selskabet leverer kurser i sikkerhed og redning til offshore-industrien fra sin base i Halifax, Nova Scotia. December Vinder ambulanceudbud i dansk region Falck bliver tildelt alle de områder, som selskabet byder på ved et udbud af ambulancetjenesten i Region Midtjylland i Danmark. Dermed fortsætter Falck med at komme syge og tilskadekomne borgere i regionen til hjælp fremover med 68 ambulancer, 34 køretøjer til patienttransport og otte akutlægebiler. Oktober Rykker ud i Australien Efter købet af aktiemajoriteten i australske Hostile Environment Services skal Falck levere ambulancehjælp, brandbekæmpelse og lægeklinikker til blandt andet miner i fjerne egne af Australien og Papua Ny Guinea og på sigt også i resten af verden. Underskriver første aftale i Italien Falck indgår aftale med ExxonMobils raffinaderi Sarpom nær Milano, Italien om at levere brandtjeneste og redning. Aftalen er Falcks første i Italien. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

10 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør. I 25 lande verden over betjener Falck befolkningen med ambulanceydelser i tæt samarbejde med myndighederne. Falck råder over ambulancer med reddere, sygeplejersker og læger, der behandler mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år. Private borgere benytter sig desuden i stigende omfang af hjemmebesøg fra Falcks læger samt af Falcks læge- og sundhedsklinkkker. Tillige er Falck verdens største, internationale brandvæsen med aktiviteter i Europa, Latin Amerika og Asien. Assistance Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Ydelserne har til formål at sikre borgerne størst mulig tryghed; enten i form af forebyggelse af uheld og ulykker eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger og hjælper især abonnenterne med deres biler og deres hjem. Eksempelvis assisterer Falck bilister, hvis deres køretøj går i stå og kan i de fleste tilfælde reparere bilen på stedet. Og Falck hjælper boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Healthcare Falck er Danmarks største private leverandør af sundhedsydelser og hjælper også virksomheder og organisationer i Norge og Sverige med at holde medarbejdere og borgere sunde og velfungerende. En væsentlig del af Falck Healthcares indsats består i at forebygge sygdom, stress og nedslidning. Målet er, at det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv. Det medfører også, at arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter relateret til sygdom, at det offentlige nyder godt af færre sociale udgifter, og at forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for eksemplevis tabt arbejdsevne. Safety Services Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til offshore-industrien og leverer kurser og serviceydelser i 19 lande på fem kontinenter. Det sker på 31 træningscentre målrettet offshore-industrien og den maritime sektor; men også vindenergiindustrien, den kemiske industri og luftfartsindustrien benytter sig af Falcks faciliteter og services. På centrene trænes kursisterne i sikker adfærd for at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Og de lærer at reagere korrekt også under ekstreme forhold hvis ulykker alligevel skulle opstå. Desuden råder Falck over syv træningscentre i Holland, hvor kursister bliver undervist og trænet i at forebygge og bekæmpe brande.

11 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Forretningsområderne og deres udvikling

12 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services redning Hurtig hjælp er forskellen på liv og død Falck slukker og forebygger brande for industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika, og borgere i 30 lande verden over kan alarmere Falcks ambulance-, læge- og sundhedsmedarbejdere, hvis de bliver syge eller kommer til skade 18 Falck er verdens største, internationale brandoperatør med aktiviteter i 18 lande. Falck driver både industrielle brandvæsener og slukker brande for to tredjedele af kommunerne i Danmark.

13 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Alfonso Madrid Lopez, 53 år, seniorinstruktør, øver brandbekæmpelse på Falcks brandtræningscenter på Gran Canaria i Atlanterhavet.

14 12 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Redning Falck er verdens største, internationale ambulanceoperatør og samtidig DET største, internationale brandvæsen. Desuden driver Falck læge- og sundhedsklinikker i et stigende antal lande verden over Vandt markedsandele i USA Åbnede flere lægeklinikker i Indien Etablerede aktiviteter i Australien Købte Tysklands største private ambulanceselskab G.A.R.D. DKK mio Redning Omsætning Omsætningsvækst 7,5% 14,7% Organisk vækst 7,7% 10,7% EBITA Overskudsgrad (%) 5,9% 6,1% Syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter får hjælp af Falcks reddere, sygeplejersker og læger. Medarbejderne kommer nødstedte mennesker til undsætning i Falcks ambulancer og løser også en række opgaver med lægebiler, akutbiler og patienttransportkøretøjer. Ligeledes tager Falcks sundhedspersonale i flere lande på hjemmebesøg hos private borgere eller modtager dem på Falcks læge- og sundhedsklinikker. 7,5% Omsætningen på redningsområdet steg med 7,5% fra DKK mio. til DKK mio. Inden for brandbekæmpelse tilbyder Falck beredskaber, træning og rådgivning til industrielle kunder i Europa, Asien og Latinamerika. Falck-brandmændenes kompetencer baserer sig på Falcks 100-årige erfaringer med brandbekæmpelse i Danmark, hvor Falck slukker og forebygger brande for to tredjedele af landets kommuner. I 2013 udbyggede Falck sin førende globale position på redningsområdet. Omsætningen i forretningsområdet Redning udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 7,5% i forhold til Den organiske vækst var 7,7%, hvilket primært skyldes fremgang i USA og Latinamerika. Falcks markedsandel i USA voksede som følge af en række nye kontrakter om ambulancetjeneste og patientbefordring, primært i Florida, Californien, staten Washington og det nordøstlige USA. Desuden købte Falck et mindre ambulanceselskab i det nordlige Californien med en flåde på 30 køretøjer og 100 medarbejdere. Dermed befæstede Falck sin position som USAs tredjestørste ambulanceselskab. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

15 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falcks mere end reddere, sygeplejersker og læger hjælper syge og tilskadekomne borgere i 30 lande på fem kontinenter. I Latinamerika tilbyder Falck ambulance-, læge- og sundhedstjenester på abonnement. I løbet af 2013 tegnedes nye abonnementer i Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Panama og El Salvador, således at i alt borgere i disse lande kan modtage hjælp fra Falck, hvis de kommer til skade eller bliver ramt af sygdom. I Asien ekspanderede Falck i Indien og driver nu 19 lægeklinikker på afsides beliggende arbejdspladser med særlige risici. Det drejer sig om eksempelvis mineselskaber, bygge- og entreprenørvirksomheder samt olie- og gasselskaber, som ønsker at tilbyde sine medarbejdere hurtig behandling, hvis de kommer til skade eller bliver syge. I Kasakhstan driver Falck fem lægeklinikker med 300 medarbejdere, som leverer læge- og helbredsundersøgelser, vaccinationer, fysioterapi og tandlægeydelser. Til klinikkerne er knyttet fire ambulancer, som rykker ud til akuttilfælde og hjemmebesøg. Falck etablerede sig i 2013 i Australien gennem købet af aktiemajoriteten i selskabet HES (Hostile Environment Services), der leverer ambulancehjælp, brandbekæmpelse, lægeklinikker og sikkerhedstræning til mine-, olie- og gasindustrien i ofte svært tilgængelige områder i Australien og Papua Ny Guinea, hvor en ny kontrakt blev vundet i slutningen af året. Selskabet beskæftiger 110 medarbejdere og råder over 60 Omsætning DKK mio. Organisk vækst % Antal ambulancer Ledelsesberetning Falck Årsrapport

16 14 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck råder over ambulancer og løser også en række opgaver med andre transportmidler I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste ambulancer og brandkøretøjer samt et antal mobile lægeklinikker, som kan flyves ind med helikopter. Falck driver en lignende virksomhed i Chile, og det er målet også at tilbyde denne type ydelser i andre områder af verden med megen minedrift. I Danmark dækker Falck 85% af befolkningen med ambulancetjeneste. Efter udbud lykkedes det i 2013 at genvinde vores hidtidige præhospitale kontrakter om ambulancetjeneste, patientbefordring og lægebiler i en af de fem danske regioner, Region Midtjylland. Desuden vandt Falck i årets løb en række yderligere udbud af præhospitale opgaver. De øvrige fire regioner ventes at udbyde deres præhospitale opgaver i løbet af de kommende to år. Falck fortsatte i 2013 i samarbejde med de danske regioner med at udvikle kompetencerne hos de højst uddannede ambulancereddere, kaldet paramedicinere, så nødstedte borgere hjælpes bedst muligt i regionernes præhospitale system. Som resultat heraf anvendes stadigt flere paramedicinere i ambulancerne, og Falcks paramedicinere udfører nu eksempelvis også blodprøvetagning. På brandområdet i Danmark blev der fornyet aftaler med en række kommuner, både ved udbud og ved forhandling, således at Falck fortsat løser brandslukningsopgaver i to tredjedele af landets kommuner. Antallet af udrykninger var mod året før. Igen i år lykkedes det Falcks brandmænd at forbedre udrykningstiderne. Det lykkedes Falck at vinde et udbud om drift af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, som har det trafikale overblik over situationen på vejene i Danmark døgnet rundt, og som skal sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Desuden genvandt Falck en ny treårig aftale med Københavns Lufthavne om at assistere passagerer med reduceret mobilitet gennem lufthavnen. Falcks aktiviteter i resten af Europa var kendetegnet ved såvel en række vundne kontrakter som flere opkøb. Efter udbud vandt Falck nye ambulancekontrakter i Sverige, Tyskland og Slovakiet. Desuden etablerede Falck sig med en ny patientbefordringsforretning i Slovakiet. Tysklands største private ambulanceselskab, G.A.R.D., der har omkring medarbejdere og 340 køretøjer, blev i 2013 en del af Falck-koncernen. Og i England købte Falck en andel på 45% af landets største private ambulanceselskab, Medical Services. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

17 Ledelsesberetning Falck Årsrapport Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Falck fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien I Danmark rykkede Falck ud til brand indsatser gange i I 2013 samlede Falck sine internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse i en ny enhed, som påbegyndte markedsføring i Europa og Latinamerika. Falck underskrev i Holland, Belgien og Italien større, nye aftaler om industriel brandtjeneste og fornyede sine to eksisterende brandaftaler i Rumænien samt sin største aftale i Spanien. EBITA i forretningsområdet Redning udgjorde i 2013 DKK 478 mio., hvilket er 4,1% mere end de DKK 459 mio. i Udviklingen i resultatet er påvirket af væsentlige omkostninger i forbindelse med at etablere den nye platform inden for industriel brandbekæmpelse samt af udvidelse af ambulanceaktiviteterne i USA til en række nye områder. 3 I 2013 oprettede Falck en ny enhed, der samler virksomhedens internationale kompetencer inden for industriel brandbekæmpelse og -forebyggelse. Den nye enhed sikrede brandkontrakter i tre lande Holland, Belgien og Italien.

18 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services assistance Falck er mennesker der hjælper mennesker Falcks medarbejdere rykker ud med hjælp til havarerede bilister, boligejere med stormskader og mennesker, der forulykker eller bliver syge på rejse i udlandet 60 Falcks røde autohjælpsbiler rykker ud i Norden og Estland. I 2013 indsatte Falck 60 nye vejhjælpsbiler I Danmark.

19 Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Andrei Bernoulli, 42 år, assistanceredder, hjælper en bilist uden for Helsinki i Finland. Falck har assisteret finske bilister siden 2005.

20 18 Falck Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forord Højdepunkter Forretningsområder CSR God selskabsledelse Regnskabsberetning Risikofaktorer Redning Assistance Healthcare Safety Services Assistance Falck er Nordens førende assistanceselskab og har som formål at sikre kunderne tryghed ved at rådgive, forebygge og hjælpe Indsatte 60 nye vejservicebiler på de danske veje Tilbyder atter skadeservice til nødstedte boligejere Indgik en række nye aftaler med nordiske forsikrings selskaber Hjalp 16 procent flere rejsende DKK mio Assistance Omsætning Omsætningsvækst 2,5% 4,5% Organisk vækst 4,1% 2,0% EBITA Overskudsgrad (%) 10,6% 11,8% Omsætningen i Assistance var i 2013 på DKK mio. mod DKK mio. året før, hvilket svarer til en stigning på 2,5%. Væksten var negativt påvirket af reduktion i intern omsætning samt valutakursændringer, idet den organiske vækst udgjorde 4,1% primært relateret til assistancer til rejsende og en stigning i antallet af alarmabonnementer. Inden for forretningsområdet Assistance har ydelserne til formål at sikre abonnenterne mest mulig tryghed. Det sker i form af rådgivning, forebyggelse eller gennem hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet alligevel er ude. Ydelserne henvender sig til både privat- og erhvervskunder samt til offentlige kunder. Falcks assistanceydelser er koncentreret om Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige. I disse lande er fokus primært på at hjælpe kunderne med deres køretøj og bolig. Eksempelvis starter Falcks medarbejdere bilen, hvis den er gået i stå og assisterer boligejere med alt fra vand i kælderen til sne på taget. Desuden kan både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder anvende Falcks kompetencer i forbindelse med bygninger, sundhed og rejser. Ved årets slutning havde 1,8 mio. borgere samt 0,1 mio. virksomheder og offentlige institutioner abonnement hos Falck. I Danmark nød abonnenterne godt af Falcks nye vejservicekoncept. Det udføres af specialuddannede reddere i foreløbig 60 vejservicebiler, som har særligt udstyr til at reparere biler på stedet, således at fører og passagerer kan komme hurtigt og sikkert videre mod deres bestemmelsessted og spare omkostninger til værkstedsbesøg. Falck tilbyder igen skadeservice, som var udgangspunktet for Sophus Falck, da han grundlagde Falck i Det nu moderniserede koncept blev testet med succes, da to voldsomme storme i slutningen af året blæste træer omkuld og ødelagde bygninger over hele Danmark, og Falcks medarbejdere rykkede ud med motorsave, affugtere og presenninger. I alt hjalp Falck med over assistancer under og efter de to storme. I 2013 fejrede Falck 50-årsdagen for sit samarbejde med det danske forsikringsselskab Lærerstandens Brandforsikring. Desuden indgik Falck et samarbejde med et andet dansk forsikringsselskab, Tryg, hvis kunder nu modtager Falcks sundhedsydelser. I Sverige indgik Falck aftaler om autoassistancer med forsikringsselskaberne IF og Vardia, mens en aftale med det finske forsikringsselskab Fennia blev fornyet. Ledelsesberetning Falck Årsrapport

Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe

Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe Vi er der altid Udgivet af: Falck Danmark A/S Polititorvet 1780 København V Danmark Tel. +45 7033 3311 Design og grafisk produktion: Bysted A/S Redaktion: Jeppe Ilkjær Louis Honoré I mere end 100 år har

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere