BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -"

Transkript

1 BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar

2 BL Danmarks almene boliger Januar OM UNDERSØGELSEN

3 Metode/Univers Undersøgelsen er foretaget som internetundersøgelse blandt alle boligorganisationer/-administrationer under BL. Stikprøve 132 boligorganisationer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d januar Vægtning De indsamlede data i undersøgelsen er ikke vægtet. BL Danmarks almene boliger Januar

4 DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN BL Danmarks almene boliger Januar

5 Fra hvilken regioner kommer besvarelserne? Nordjylland 15 Midtjylland 27,8 Syddanmark 21,8 Sjælland 18 Hovedstaden 17, Læsevejledning: Figuren viser fra hvilke regioner deltagerne i undersøgelsen kommer. Af figuren fremgår det, at 27,8% af besvarelserne kommer fra boligorganisationer fra region Midtjylland. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

6 Hvor mange boliger administrerer boligorganisationen? 5000 eller flere 11, , , ,2 Under , Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange boliger der administreres fra boligorganisationen. Af figuren fremgår det, at 27,9% af de deltagende boligorganisationer administrerer boliger. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

7 Hvor mange ansatte er der i boligorganisationerne? 58,8 Over 50 ansatte 10,7 30,2 23, ansatte 8 14,7 13, ansatte 27,9 37,3 3,9 Under 10 ansatte 27, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange ansatte der er i boligorganisationerne. Af figuren fremgår det, at i 30,2% af boligorganisationerne, er der over 50 ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

8 BL Danmarks almene boliger Januar Elever/lærlinge

9 Har man elever/lærlinge ansat i boligorganisationen? 47,1 Nej 72,4 61,1 52,9 Ja 27,6 38, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne har elever og/eller lærlinge ansat i deres administration. Af figuren fremgår det, at 39,9% af de deltagende boligorganisationer har elever/lærlinge ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

10 Hvor mange elever/lærlinge har boligorganisationen ansat? 5 eller flere elever/lærlinge 23,8 23,5 25,9 4 elever/lærlinge 3,9 7,4 3 elever/lærlinge 9,5 11,1 11,8 2 elever/lærlinge 14,3 19,6 25,9 1 elev/lærling 29,6 41,2 52, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser, hvor elever/lærlinge boligorganisationen har ansat. Af figuren fremgår det, at 23,5% af boligorganisationerne har 5 eller flere elever/lærlinge ansatte. Spørgsmålet er selvsagt kun besvaret af de boligorganisationer, som har elever/lærlinge ansat. (n=56) BL Danmarks almene boliger Januar

11 Antal elever/lærlinge for hver 10 ansatte? Blandt de boligorganisationer som har elever/lærlinge 0,23 1:43 Blandt de boligorganisationer som har under 2000 ansatte 0,2 1:50 Alle boligorganisationer 0,18 1:56 Blandt de boligorganisationer som har 2000 eller flere ansatte 0,16 1:62 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange elever/lærlinge boligorganisationen har ansat for 10 ansatte de har. Af figuren fremgår det, at i de boligorganisationer, hvor der er elever/lærlinge, er der ansat 0,23 for hver 10 ende ansatte, hvilket svare til 1 elev/lærling for hver ca. 43 ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

12 Indenfor hvilke fagområder er eleverne/lærlingene ansatte? 1 administartionen og 1 ejendomsserviceterkniker 1 i administrationen (HK), 3 ejendomsservice 1x kontor og 4x ejendomsserviceteknikere 2 stk. kontorelever 7-8 stk. ejendomsserviceteknikerer. Administration Administration Administration - økonomielev Administration + ejendomsserviceteknikere Administration, økonomi, ejendomsservice Allround administrationselever All-round, økonomi, catering, ejendomsfunktionær, IT Boligadnministration og ejendomsfunktionærer Ejdomsfunktionær HK ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær og administration Ejendomsfunktionærområdet Ejendomsfunktionærservice ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice teknikker. Ejendomsserviceassistent Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker - EST elever: 2 stk Kontor: økonomi 2 stk + HR/kommunikation 1 stk Ejendomsserviceteknikerudd. Ejendomsserviceteknikker ESL HK HK HK og ESL Hk-elev i afdministrationen samt ejendomsserviceelev IT Kontor Kontor Kontor / ejendomsfunktionæere Kontor allround Kontor Ejendomsdrift Kontor Ejendomsservice Kontor og ejendomsservicetekniker elever. Derudover har vi løbende praktikanter fra uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet kontor og økonomi Kontor, EST Kontorelever Kontorområdet HK og ejendomsfunktionærområdet Kontot Maler Maler, ejendomsservicetekniker Udlejning/økonomi Ejendomsservicetekniker økonomi - vedkommende er trainee BL Danmarks almene boliger Januar

13 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte elever/lærlinge? Ansvar for ungdommens og fremtiden At sørge for at nogen kan få en uddanelse. Social forpligtigelse Dels at vi skal have uddannet nogle unge mennesker til vores område så vi har en varieret medarbejdersammensætning og dels at vi har en forpligtigelse til at uddanne de unge, der har interesse for vores område. Den primære årsag er at sikre en pipeline til fremtidens medarbejdere. Socialt ansvar For give inspiration ind i organisationen Fordi vi har mener at kunne tilbyde en god og meget vejieret uddanelse/læreplads Det har de enkelte bestyrelsen samme med vores forvaltninger besluttet Det har vi gjort i mange år. Vi har den holdning, at vi som boligorganisation bør tage del i opgaven med at uddanne de unge mennesker og dermed sikre vores fremtidige rekrutteringsgrundlag. Det sociale ansvar. Endvidere at få inspiration En del af at være i samfundet En del af meningen med arbejdet. En social forpligtelse Et ønske om at bidrage til fastholdelse af ung mennesker også i lokal området - og så naturligvis social ansvarlighed. Flere årsager: Først og fremmest for at tage vores del af det samfundsmæssige ansvar og give nogle dygtige unge mennesker muligheden for at få en god uddannelse. Eleverne giver også organisationen et friskt pust, deres måde at se tingene på er anderledes og kan inspirere os andre. For at få uddannede medarbejdere inden for boligorganisationen I løbet af 2014 vil vi ansætte yderligere 6 elever inden for økonomi, administration, cater og ejendomsserviceteknik man kan ikke kræve det af sine samarbejdspartnere, hvis man ikke selv gør det Medvirke til uddannelse af fremtidens medarbejdere Ophøje kvaliteten af det arbejde vi udføre Principiel holdning På tage os et ansvar Samfundsansvar Samfundsansvar Bidrag til medarbejdersammensætningen Vi har gode muligheder for at bidrage til unges uddannelse Samfundsansvar og fornyelse/dynamik på kontoret. Samfundsansvar og fornyelse/dynamik på kontoret. samfundsmæssig forpligtigelse, og muligh for at sikre veluddannet arbejdskraft. Sikre fremtidig kvalificeret arbejdskraft Social ansvar for at lave lærepladser Social forpligtigelse Social indsats Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar - udvikling af fremtidige kompetencer Socialt ansvar, og vi har en del medarbejdere, som må forventes at gå på pension. Desuden giver det en god sammensætning/stemning også at have unge medarbejdere. Endelig er lønnen ikke så høj, og de skulle jo gerne kunne servicere vores beboere. Socialt- og samfundsmæssigt ansvar. travlhed samt ønske om at fremtidssikre organisationen og budskabet om at vi som virksomhed støtter op omkring at få de unge i arbejde Uddannelse af egne medarbejdere til senere rekruttering til ledige stillinger. Uddannelse af fremtidige medarbejdere, hvor skal de elleres kommer fra? - Samfundsansvar Udelukkende for at kunne sætte samme krav over for vores entreprenører ved renoveringer og udbud af maleropgaven vedr. fraflytterlejligheder. Vi ansatte en voksenelev, efter pågældende havde været i jobtræning hos os. Vi har gode erfaringer med at uddanne medarbejdere indenfor boligadministration. Dertil kommer det samfundsmæssige ansvar. Vi har igennem en lang årrække haft elever. Årsagen er den, at vi følger en forpligtigelse til at uddanne elever, således, at der er nogle, der kan være med til at tage over, når der bliver ledige stillinger i administrationerne. Endelig er det udviklende, at have elever også selvom, der skal investeres ressourcer til at uddanne disse. Vi mener at det er en vigtig samfundsopgave at uddanne unge mennesker Vi mener vi har en social forpligtelse overfor unge mennesker, som ønsker en uddannelse og samtidig sikrer vi, at der til stadighed er unge veluddannede medarbejdere tilgængelig. Vi mener, at vi har en forpligtelse til at uddanne elever, dels socialt, dels for at sikre gode medarbejdere i fremtiden. Vi skal også være med til at uddanne dygtige folk til fremtiden Vi tænker meget over vores sociale ansvar og har regnet ud at det ikke koster den enkelte beboer ret meget at have 1-2 elever ansat. Vi regnede ud at det koster hver beboer ca. kr. 4,- pr. elev pr. måned og lavede derfor en undersøgelse blandt vores beboere som viste, at de var villige til at betale mellem kr ,- pr. måned for at få unge mennesker i arbejde. Det synes vi var en meget interessant tanke, idet ikke alle vore beboere har særligt meget at gøre godt med selv. Det er vores mål at vælge entreprenører/håndværkere ud fra om de ansætter elever/lærlinge. Derudover har vi konstateret at Arbejdernes Landsbank er en af de få banker som ansætter kontorelever og har af den årsag flyttet flere forretninger til dem, da det viser at det er en bank som er sit sociale ansvar bevidst. Vi vil gerne bidrage, til uddannelse. Vi vil gerne deltage i den erhvervsforpligtelse det er at uddanne elever, vi vil gerne opdrage vores folk selv, vi vil gerne have en spredning i medarbejderstaben så vi både har unge og ældre ansat Vi vil gerne medvirke til at uddanne unge mennesker og give dem en bred indsigt indenfor faget Vi vil gerne påtage os et samfundsmæssige ansvar, Vi vil medvirke til at sikre gode lære og- praktikpladser. Virksomheden har en størrelse hvor den kan bidrage til uddannelsen af elever til gavn for både virksomheden (nye impulser udefra) og samfundet. Ønsket om at understøtte unge i uddannelse Årsagerne : Vil medvirke til uddannelsen af fremtidens medarbejdere, vil synliggøre sektoren de unge, ser det som vores del af den samfunsopgave at uddanne og skabe beskæftigelse BL Danmarks almene boliger Januar

14 Vil man i fremtiden også benytte sig af elever/lærlinge? Nej 3,8 Ja, men i mindre grad 3,8 Ja i samme grad som på nuværende tidspunkt 75 Ja i højere grad 17, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne også i fremtiden vil ansatte elever/lærlinge. Af figuren fremgår det, at 17,3% af de deltagende boligorganisationer forventer, at ansætte flere elever/lærlinge i fremtiden i forhold til i dag. Samlet set vil 96,2% af de boligorganisationer som i dag benytter sig af elever/lærlinge i fremtiden også ansætte elever/lærlinge. (n=56) BL Danmarks almene boliger Januar

15 Hvad er årsagen til, at man ikke vælger at ansatte elever/lærlinge? Administrationen er for lille Af rent fysiske hensyn, vi har ikke plads på kontoret. Boligforeningens størrelse Boligorganisationen er for lille til flere medarbejdere. Da vi er for lille en administration til at beskæftige en elev Der er ikke arbejde til en elev eller lærling Der er ikke fysiske rammet til ansættelse af yderligere medarbejdere. Det er vurderet at der ikke er arbejde og dermed mulighed for at uddanne medarbejdere. Der er ikke nogen der søger uopfordret Der har ikke været behov Det er ikke så nemt at svare på. Som det fremgår, er vi ganske få ansatte, og det kræver en del at find ressourcer til at lære en elev op. I øvrigt er vi ikke sat i verden for at skaffe folk beskæftigelse!!! Vi er til for at give beboerne god service til laveste pris. Det er med i overvejelserne, men vi har endnu ikke fået undersøgt hvad der skal til for at have en elev. DEt har ikke været overvejet, formodentlig pga. at vi er en lille organisation, hvor der er er tid til oplæring af en elev. Det indgår i vores overvejelser men på grund af nogle organisationsmæssige omstillinger er det endnu ikke det rigtige tidspunkt - også af hensyn til eleven/lærlingen. Det vil vi også gerne, hvis muligt. Vi havde i 2012 indgået en lærlinge kontrakt til ejendomsservicetekniker, men måtte afbryde kontrakten i overensstemmelse med vores kandidat og Odense Tekniske Skole idet kandidaten ville forsøge andet uddannelsesforløb. Vi har is tedet indgået ny kontrakt med en EGU Praktikant. Dette er ikke et bevidst fravalg. Er ikke et bevidst valg For få ansatte og for lidt arbejde Få for til, at stå for oplæringen og manglende udfordringen Har de seneste år gennemgået en større omstrukturering organisationsmæssigt hvor ressourcerne udnyttes fuldt ud. Har haft lærlinge, men pt. har vi ingen. Har haft, men vurderede, at vi ikke kunne beskæftige 5 arbejdspladser, og sorterede elevpladsen fra. Har ikke behov p.t. Har lige haft voksenelev, uddannet aug Har tidligere haft både kontorelev og ejendomsservice-elev - men p.t. ingen, da vi ikke mangler arbejdskraft. I forhold til vores organisation har vi ikke mulighed for at beskæftige elever lærlinge/elever. Ikke behov ikke behov herfor Ikke den fornødne tid Ikke overvejet det. ikke store nok Ingen behov Ingen direkte årsag Ingen udskiftning i personalegruppen Mangel på relevante opgaver i administrationen til elev(er). Manglende plads Manglende ressourcer (økonomi og medarbejder) omstruktureringer Organisation for lille og vi vil få udfordringen med fastansættelse efter endt elevforløb. Som følge af digital satsning og ændrede arbejdsgange er vi gået fra 21 til 16 medarbejder siden I stedet anvender vi studentermedhjælpere. Vi har siden 2007 haft 2-3 studentermedhjælpere (typisk studerende på SDU, EAL) ansat i studiejobs. De er her typisk 2 år, hvorefter de helt naturligt skal videre i ders karriere. Odense by efterspørger relevante studiejobs - og vi leverer efter bedste evne. Organisationen er ikke klar til det. Medarbejderne mener det kræver for meget tid. Pga. vi har en lille administration på under 3 ansatte Prioritering, men vi ansætter 2 i løbet af det næste år Pt. har vi ikke ressourcer til at oplære en elev. Tidsmæssige årsager ved ikke. Det har ikke været på tale og ansætte elever. Vi er delt i små enheder. To boligforeninger og ialt en administration og 4 driftsafdelinger. Få ansatte pr afd. har gjort at vi p.t. har fravalgt elever. Vi er en meget lille org. Vi har de seneste år reduceret antallet af medarbejder i administrationen og har valgt ikke at ansætte elever i lyset heraf. Vi har faktisk ofte talt om muligheden. Umiddelbart handler det nok mest om en manglende kultur og tradition og ikke mindst manglende indsigt i uddannelsen og håndteringen heraf. Vi har for tiden ingen elever/lærlinge, men normalt har vi 1 eller 2 Vi har hverken brug for - plads til eller råd til Vi har ikke fysisk plads til flere ansatte p.t. Vi har ikke p.t. de nødvendige ressourcer hertil. Vi har forsøgt at ansætte en ejendomsserviceteknikerelev, men fik ingen ansøgere. Vi har ikke plads eller tid Vi har ikke plads til elever i de fysiske rammer på kontoret. Vi har ingen ansatte Vi har netop færdiguddannet 2 ejendomsserviceteknikere. Vi overvejer at ansætte en ny elev efter sommerferien. Vi har opstart på et elevforløb medio På varmemestersiden kan det være problematisk at ansætte elever (ejendomsserviceteknikeruddannelsen) - idet vi ikke ansætter ejendomsserviceteknikere som et udgangspunkt. Vi har personale der har været ansat i en meget lang årrække og næsten ingen udskiftning, derfor har det ikke været til debat. Vi har tidligere haft elev men haft et par udskiftning af medarbejdere så der har ikke været tid til at have en elev/lærling. Vi har tidligere udlært en del elever - men har sat det på standby i et par år. Vi har valgt at ansætte en elev, men man skal også være opmærksom på at det koster meget arbejdskraft at oplære en elev og det føles måske også volsommere i en lile organisation. Vi har været igennem en strukturproces i de senere år. Nu overvejer vi igen at ansætte elever/lærlinge. Vores administration er af en størrelse, hvor der ikke har været basis for at ansætte lærlinge. Derudover vedligeholdes grønne områder af ekstern entreprenør. Vores sidste administrative elev blev fastansat efter endt elevtid, og der er hverken fysisk eller økonomisk plads til flere elevet. Vores sidste ansatte har været elever, der er blevet. Ingen nyansatte. 3 ud af 5 kontoransatte er egne elever BL Danmarks almene boliger Januar

16 Vil man i fremtiden overveje at benytte sig af elever/lærlinge? Ja 36,3 Nej 20 Ved ikke 43, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne i fremtiden vil overveje at ansatte elever/lærlinge. Af figuren fremgår det, at 36,3% af de deltagende boligorganisationer som i dag ikke har elever/lærlinge vil overveje ansættelse af elever/lærlinge. (n=80) BL Danmarks almene boliger Januar

17 BL Danmarks almene boliger Januar Støttet beskæftigelse

18 Har man personer i støttet beskæftigelse ansat i boligorganisationen? Nej 32,3 Ja 67, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne har ansat personer i støttet beskæftigelse i deres boligorganisation. Af figuren fremgår det, at 67,7% af de deltagende boligorganisationer har dette. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

19 Hvilke typer af medarbejder i støttet beskæftigelse har man ansat? 1 fleksjob, 2 virksomheds praktik 1 medarb. i flexjob 3 medarb. jobrotation 1 stk. administrativ medarbejder (bogholderi) Samtidig har vi løbende haft personer i kortere forløb af virksomhedspraktik (ejendomsfunktionærer/administrative medarbejdere) i det omfang at vi har haft frie ressourcer samt et varieret indhold opgavemæssigt, så begge parter har udbytte af aftalerne. 1 vvs medarbejder og 1 vicevært 1. køkken assistent 2. varmemester 3. økonomi assistent praktikant 1x Fleksjob på kontor og 2x Fleksjob som ejendomsfunktionær 2 ejendomsfunktionærer i fleksjob 2 personer i ejendomsservice og 1 person i administrationen. 2 stk. Ejendomsfunktionære. Vi har ligeledes oprettet 4 virksomhedscentre (jobprøvning) i samarbejde med Fredericia Kommunes beskæftigelsesafdeling (Jobcenter) Administration + ejendomsfunktionær Bogholderiet. Bogholderiet. Bolig sociale medarbejdere, Kontor, ejendomsfunktionær Boligsocial assistent og udvidet" piccoline. Tidligere haft en del viceværtmedhjælpere i løntilskud " Både administrativ og vicevært Cafe og nedrenoveringsprojekter Ejendomsassistenter Ejendomsassistenter Kantine medarbejdere Ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær i fleksjob Ejendomsfunktionær, aktivitetsmedarbejder Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer med løntilskud Ejendomsfunktionærområdet Ejendomsfunktionærområdet hvor der også er tilknyttet en mentorordning samt medarbejder på HK området og enkelte indenfor inspektørområdet (på vej til en uddannelse). Ejendomsservice Ejendomsserviceteknikere En ejendomsfunktionær En ledende vicevært med fleksjob tilskud To vicevært medarbejdere med 50 tilskud til lønnen En person i fleksjob En person i Indstillingsafdelingen Erhvervspraktikant på kontoret, en fleksjobber som ejendomsfunktionær, ESL fleksjob Fleksjob Fleksjob fleksjob Fleksjob og løntilskud. Fleksjob og skånejob Fleksjob på kontor og som medhjælper for ejendomsfunktionærer. Fleksjob, 56-aftale og personlig assistent-ordningen Fleksjob, Skånejob Fleksmedarbejder i boligsocial indsats Flex flexjob Flexjob Flexjob Flexjob og jobpraktik Flexjobber, løntilskud Flexmedarbejder Grøn mand - til sortering og pasning af storskraldsplads gårdmand Gårdmand og kontor gårdmænd 3 faste flex og tilskudspersoner. Her ud over løbende i samarbejde med kommunen personer i jobtræning 1-2 stk. 1 på jobtræning/afprøvning på kontoret pt. Gårdmænd og sociale medarbejdere i administartionen I administrationen har vi en flex-jobber jobtræning Katinemedhjælper i boligsocialt projekt Kontor Kontor kontor / social arbejde i forbindelse med helhedsplanen kontor og ejendomsfunktionærer Kontor og viceværter kontorassistent kontormedarbejder Kontormedarbejdere Ejendomdrif Løntilskud og fleksjob Medarbejdere i flexjob Medhjælpere i vores Beboerhuse (2 stk.) Post medarbejder Praktikanter: 1 Fleksjob: 6 Skånejob: 1 Løntilskud: 2 Primært administrative medarbejdere og servicemedarbejdere sekretariatsmedarbejder, udlejningsmedarbejder Servicemedarbejder, Ejendomsfunktionær servicemedarbejder. Herunder hører rengøring samt lettere kontorarbejde. I alt ca. 15 timer servicemedarbejdere Jurist Ejendomsfunktionærer Administration Skånejob med støtte efter lov om aktiv socialpolitik 75 Unge praktikanter, praktikanter tilopkvalificering til arbejdsmarkedet. Vi har 2 i fleksjob ansat. Vi har 2 personer i flexjob hos viceværterne. 1 tidligere medarbejder med dårlig ryg på 20 timer pr. uge og 1 yngre der var uden for arbejdsmarkedet med elepsi i 25 timer pr. uge. Desuden 1 i jobtræning 15 t. pr. uge. Ansvarlighed. CSR. På kontoret har vi 2 i virksomhedspraktik på hhv. 14 timer og 25,5 timer pr. uge. De har psykiske og fysiske problemer. Ansvarlighed. CSR. I vort boligsociale projekt er der 1 i virksomhedspraktik på fuld tid indtil uddannelse påbegyndes til august. Vi har 5 fleksjobbere ansat (under den gamle ordning), vi deltager gerne i jobafklaring, praktikforløb m.v. Vi har både i praktik, løntilskud og fleksjob Vi har en flexjobber som vicevært og i administration ansat en medarbejder med løntilskud. Vi har en virksomhedspraktikant, som skal prøve at være på arbejdesmarket igen.. Vi har oprettet et Virksomhedscenter" med Varde Jobcenter, hvorefter vi hele tiden har folk i arbejdspraktik eller arbejdsprøvning inden for ejendomsfunktionærgruppen (max 3 stk. ad gangen). Pt. 2 stk. Virksomhedscenteret er oprettet for at udnytte, at 3 af vores ejendomsfunktionærer af Jobcenteret er uddannet som mentorer. Samtidig hjælper vi Jobcenteret og de personer, der er i arbejdsprøvning, med at få arbejdsløse videre forhåbentlig i fast arbejde efter deres "ansættelse" hos os. " Viceværter Virksomhedspraktikanter Voksenelev med løntilskud BL Danmarks almene boliger Januar

20 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? (1 af 2) 1. Det er kvalificeret arbejdskraft der typisk kan kombineres med et lavere timeantal der passer til den funktion medarbejderen skal passe. 2. Socialt ansvar Af sociale hensyn Ansat som på grund af lang sygdom herved hjælpes tilbage i jobbet Arbejdet er let og kan passes af en person på mindre tid end fuldtid. at kunne hjælpe vedkommende igang med job igen. Bedst egnede og medarbejdere der under ansættelsesforholdet har haft behov for særlige støtte/hjælp/nedsat arbejdstid m.v. af forskellige årsager Behov og socialt hensyn. Bibeholde en sygdomsramt medarbejder i beskæftigelse. Bidrage til beskæftigelsen af denne gruppe mennesker / en mulighed for at ansætte medarbejdere med en mindre udgift for arbejdsgiverne / ellers have vi ikke mulighed for at ansætte i forbindelse med vores helhedsplaner De er ligeså kvalificerede, kan måske ikke arbejde så mange timer - men det kompenseres vi for. De har kvalifikationerne til at udføre jobbet Den administrative medarbejder fik tildelt flexjob (fra kommunen) Viceværten" er i jobtræning " Den ene var en medarbejder som pga. sygdom måtte gå ned i tid. Ellers passede det bare fornuftigt ind ved de stillinger som skulle besættes. Der var en opgave som skulle løses - og der var en person som havde svært ved at finde en job han fysisk og psykisk kunne klare, og disse to ting passede fint - for organisationen og medarbejderen. Det er en del af Odinsgaard CSR strategi Det er vigtigt at vi som boligselskab påtager os et socialt ansvar. Det giver mening, hvor beskæftigelsen er på nedsat tid. Det giver økonomisk mening, og det giver samfundsmæssig mening. Det har vi gjort for at give de pågældende personer mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det passede ind mht. timeantal til den stilling (25 timer pr. uge Efter aftale med kommunen en kombination af, at vi gerne ville hjælpe en ung mand til at få en uddannelse og at vi samtidig kunne få udført nogle opgaver. fastholdelse af sygdomsramt medarbejder Flexjob: medarbejdere, som har mistet arbejdsevne pga. sygdom. Jobpraktik: Socialt ansvar - og det er dejligt med lidt hjælp til opgaverne For at hjælpe dem vej tilbage på arbejdsmarked For at hjælpe personerne i gang. For at hjælpe til i samfundet samt for at afprøve behovet inden man fastansætter. For at leve op til vores sociale ansvar Fordi vi gerne vil være med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Igen for at tage vores del af det samfundsmæssige ansvar og for at give medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet for at få en meningsfuld beskæftigelse. Jeg kender ikke den præcise årsag. Jobcentret havde en person som gerne ville afprøves i jobfunktionen. Jobfunktionen modsvarer kvalifikationer medarbejder har været ansat i 25 år og kan ikke længere klare at arbejde på fuld tid på grund af rygproblemer. Den anden en yngre mand uden beskæftigelse med elepsi, der havde brug et job, er ansat 25 timer pr. uge. Det tæller på CSR kontoen. Medarbejdere i fleksjob er medarbejdere, som har været ansat, men som er blevet ramt af sygdom. Medarbejdere i løntilskud eller praktik har vi ansat for at hjælpe og for at arbejde på varig beskæftigelse. Medarbejderen blev delvis syg. Medarbejderen blev delvis syg. Midlertidigt behov Opfylder VIBOs politik om at udvise social ansvarlighed Personen var bedst egnet til jobbet. Pga. arbejdstimer/arbejdsfordeling På tage os et ansvar overfor ledige/syge. Påtage os en del af det sociale ansvar, være med til at gøre hverdagen bedre for et menneske med problemer samarbejde med Horsens Kommune Samfundsansvar Samfundsmæssigt - løfte i flok se ovennævnte Sikre en person på arbejdsmarkedet. Vi har beboere som også har behov, så vi føler en vis forpligtigelse. Social ansvarlighed og ønsket om at tiføre virkesomheden nyt". " Social ansvarlighed, der er omkostningsneutral Social ansvarlighed. Social ansvarlighed. Social forpligtelse social forpligtigelse Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar BL Danmarks almene boliger Januar

21 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? (2 af 2) socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Alle skal have en chance En ansat er blevet syg og overgået til fleksjob. Virksomhedscenter for jobcenter med 4 jobs til kandidater fra machgruppe 2 Boligsociale medarbejdere fordi de var egnede til jobbet. socialt ansvar og sund fornuft Socialt ansvar, rigtig person til opgaven Socialt ansvar. Socialt engagement Som udgangspunkt med baggrund i organisationens personalepolitik - fastholdelse af sygdomsramt medarbejder Synes vi har en social forpligtigelse Travlhed men ikke nok til fuldtidsstilling. Endvidere hænger det økonomisk sammen. Vi har endvidere et par gange fastansat folk som startede i løntilskud Vedkommende var ansat hos Ungdomsbo tidligere. Vi bør hjælpe der hvor vi kan Vi er gode til at udvikle disse medarbejdere. Giver livskvalitet. Ofte er der tale om beboere. Vi har muligheden for at tilbyde mndre jobs til praktikanter. Da vi har muligheden, ser vi det som opgave vi bør påtage os af hensyn til det øvrige samfund - kan vi hjælpe nogen i arbejde, vil det være os en stor ære. Vi har valgt 2 stk. i fleksjob for vi synes at deres tid er mere effektiv på den måde, og så har vi kunne hjælpe 2 personer. Vi ville ellers nok kun have ansat 1 fultidsmedarbejder i stedet hvis det var. Vi har ønsket at give nogle dygtige mennesker en chance for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet Vi havde behov for en medarbejder på deltid Vi manglede en venstre hånd", til oprydning arkivering m.v. " Vi mener at det er en samfundsopgave at hjælpe mennesker ud på arbejdsmarkedet. Vi mener, at vi har en social forpligtelse til at være aktive og hjælpe Vi vil gerne medvirke til at få disse medarbejdere trænet til at kunne integreres på jobmarkedet. Vi ville gerne have vedkommende og ville gerne støtte at han kom i arbejdet Vi ønsker at tage et socialt ansvar og samtidig har vi stillinger hvor kravene/timerne på kort sigt er mindre end normalt - så det kan passse sammen. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og tage socialt ansvar vides ikke, personen har været ansat siden Vores sociale ansvar Vores sociale forpligtelse, interesse i at hjælpe de gode medarbejdere, rekrutteringsgrundlag. Økonomi BL Danmarks almene boliger Januar

22 Vil man i fremtiden også benytte sig af personer i støttet beskæftigelse? Nej 1,1 Ja, men i mindre grad 10 Ja i samme grad som på nuværende tidspunkt 83,3 Ja i højere grad 5, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne også i fremtiden vil ansatte personer i støttet beskæftigelse. Af figuren fremgår det, at 5,6% af de deltagende boligorganisationer forventer, at ansætte flere personer i støttet beskæftigelse i fremtiden i forhold til i dag. Samlet set vil 98,9% af de boligorganisationer som i dag benytter sig af personer i støttet beskæftigelse i fremtiden også ansætte. (n=90) BL Danmarks almene boliger Januar

23 Hvad er årsagen til, at man ikke vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? Boligforeningen er for lille. Boligorganisationens størrelse Der er ikke arbejde til mere end en person Der har ikke været funktioner til en sådan person. vi har dog ofte personer i aktivering i administrationen og hos ejendomsfunktionærerne. ej behov pt. For lille en organisation til at kunne varetage denne opgave. Har haft, men p.t. har vi ikke Har ikke behov udover vore 2 ansatte Har ikke brug for mere personale Har pt. ikke arbejde til flere hænder. I de firmaer jeg før har været ansat I har vi prøvet, men jeg syntes det drukner i papirarbejde og reglsæt - ærgeligt, for vi vi faktisk gerne hjælpe disse personer ikke arbejde til vedkommende ikke behov for yderligere personale ikke overvejet det. Ingen speciel årsag intet behov Jeg er ansat som forretningsfører for knap et års tid siden - derfor har jeg haft mange andre udfordringer der har ligget først for. Har haft møde med jobcenter/vejleder omkring mulighederne. Muligheden har ikke været der Omstruktureringer P.t. ikke noget behov. Vi har tidligere haft fleksjobber ansat. På grund af vores størrelse har vi ikke mulighed for at ansætte medarbejdere i støttet eller ikke støttet beskæftigelse. Samme som svar vedrørende elever. Samme som tidligere Samme som tidligere besvaret. Vi har en lille administration og har ikke brug for yderligere arbejdskraft. Vi har ansat 4 viceværter i fleksjob Vi har fra tid til anden personer i praktik som ejendomsfunktionær. Med alt i alt 5 ejendomsfunktionærer er vi for få til mere støtte, som landet ligger i øjeblikket. Vi har haft og har det af og til, men ikke lige p.t. Vi har ikke flere lønkroner Vi har ikke p.t. økonomi hertil. Vi har både i 2012 og 2013 været nødsaget til at reducere sericeniveau og har afskediget 2 medarbejder pr. år. Vi har ikke pt. behov for deltidsansatte, men har tidligere haft fleksjobber ansat i et vikariat og er ikke afvisende overfor at ansætte fleksjobbere fremover. vi har normalt ansat personer i støttet beskæftigelse, typisk er løntilskud jo i kortere perioder, og når vi er nødt til at mande ned blandt gårdmændene i vinterperioden, er vi omfattet af en karensperiode på 3 måneder fra deres fratræden Vi har tidligere haft ansatte med støtte, herunder flexjobbere. Pt. har vi ingen ansatte med støtte. Vi har tidligere haft praktikanter, job-afprøvning etc. På grund af projektaktivitet har vi ikke pt. kontor-plads til ekstra personale i administrationen. Vi skal hele tiden vurdere arbejdsmængden i forhold til antallet af medarbejdere. BL Danmarks almene boliger Januar

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre. Inspirationskatalog

Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre. Inspirationskatalog Inspirationskatalog Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre Etablering af fleksjob med få ugentlige timer Fastholdelse af medarbejdere i ordinært job via de sociale kapitler Inspirationskataloget

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere