BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -"

Transkript

1 BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar

2 BL Danmarks almene boliger Januar OM UNDERSØGELSEN

3 Metode/Univers Undersøgelsen er foretaget som internetundersøgelse blandt alle boligorganisationer/-administrationer under BL. Stikprøve 132 boligorganisationer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d januar Vægtning De indsamlede data i undersøgelsen er ikke vægtet. BL Danmarks almene boliger Januar

4 DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN BL Danmarks almene boliger Januar

5 Fra hvilken regioner kommer besvarelserne? Nordjylland 15 Midtjylland 27,8 Syddanmark 21,8 Sjælland 18 Hovedstaden 17, Læsevejledning: Figuren viser fra hvilke regioner deltagerne i undersøgelsen kommer. Af figuren fremgår det, at 27,8% af besvarelserne kommer fra boligorganisationer fra region Midtjylland. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

6 Hvor mange boliger administrerer boligorganisationen? 5000 eller flere 11, , , ,2 Under , Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange boliger der administreres fra boligorganisationen. Af figuren fremgår det, at 27,9% af de deltagende boligorganisationer administrerer boliger. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

7 Hvor mange ansatte er der i boligorganisationerne? 58,8 Over 50 ansatte 10,7 30,2 23, ansatte 8 14,7 13, ansatte 27,9 37,3 3,9 Under 10 ansatte 27, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange ansatte der er i boligorganisationerne. Af figuren fremgår det, at i 30,2% af boligorganisationerne, er der over 50 ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

8 BL Danmarks almene boliger Januar Elever/lærlinge

9 Har man elever/lærlinge ansat i boligorganisationen? 47,1 Nej 72,4 61,1 52,9 Ja 27,6 38, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne har elever og/eller lærlinge ansat i deres administration. Af figuren fremgår det, at 39,9% af de deltagende boligorganisationer har elever/lærlinge ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

10 Hvor mange elever/lærlinge har boligorganisationen ansat? 5 eller flere elever/lærlinge 23,8 23,5 25,9 4 elever/lærlinge 3,9 7,4 3 elever/lærlinge 9,5 11,1 11,8 2 elever/lærlinge 14,3 19,6 25,9 1 elev/lærling 29,6 41,2 52, eller flere boligere Under 2000 boligere Alle Læsevejledning: Figuren viser, hvor elever/lærlinge boligorganisationen har ansat. Af figuren fremgår det, at 23,5% af boligorganisationerne har 5 eller flere elever/lærlinge ansatte. Spørgsmålet er selvsagt kun besvaret af de boligorganisationer, som har elever/lærlinge ansat. (n=56) BL Danmarks almene boliger Januar

11 Antal elever/lærlinge for hver 10 ansatte? Blandt de boligorganisationer som har elever/lærlinge 0,23 1:43 Blandt de boligorganisationer som har under 2000 ansatte 0,2 1:50 Alle boligorganisationer 0,18 1:56 Blandt de boligorganisationer som har 2000 eller flere ansatte 0,16 1:62 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Læsevejledning: Figuren viser, hvor mange elever/lærlinge boligorganisationen har ansat for 10 ansatte de har. Af figuren fremgår det, at i de boligorganisationer, hvor der er elever/lærlinge, er der ansat 0,23 for hver 10 ende ansatte, hvilket svare til 1 elev/lærling for hver ca. 43 ansatte. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

12 Indenfor hvilke fagområder er eleverne/lærlingene ansatte? 1 administartionen og 1 ejendomsserviceterkniker 1 i administrationen (HK), 3 ejendomsservice 1x kontor og 4x ejendomsserviceteknikere 2 stk. kontorelever 7-8 stk. ejendomsserviceteknikerer. Administration Administration Administration - økonomielev Administration + ejendomsserviceteknikere Administration, økonomi, ejendomsservice Allround administrationselever All-round, økonomi, catering, ejendomsfunktionær, IT Boligadnministration og ejendomsfunktionærer Ejdomsfunktionær HK ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær og administration Ejendomsfunktionærområdet Ejendomsfunktionærservice ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice Ejendomsservice teknikker. Ejendomsserviceassistent Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker - EST elever: 2 stk Kontor: økonomi 2 stk + HR/kommunikation 1 stk Ejendomsserviceteknikerudd. Ejendomsserviceteknikker ESL HK HK HK og ESL Hk-elev i afdministrationen samt ejendomsserviceelev IT Kontor Kontor Kontor / ejendomsfunktionæere Kontor allround Kontor Ejendomsdrift Kontor Ejendomsservice Kontor og ejendomsservicetekniker elever. Derudover har vi løbende praktikanter fra uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet kontor og økonomi Kontor, EST Kontorelever Kontorområdet HK og ejendomsfunktionærområdet Kontot Maler Maler, ejendomsservicetekniker Udlejning/økonomi Ejendomsservicetekniker økonomi - vedkommende er trainee BL Danmarks almene boliger Januar

13 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte elever/lærlinge? Ansvar for ungdommens og fremtiden At sørge for at nogen kan få en uddanelse. Social forpligtigelse Dels at vi skal have uddannet nogle unge mennesker til vores område så vi har en varieret medarbejdersammensætning og dels at vi har en forpligtigelse til at uddanne de unge, der har interesse for vores område. Den primære årsag er at sikre en pipeline til fremtidens medarbejdere. Socialt ansvar For give inspiration ind i organisationen Fordi vi har mener at kunne tilbyde en god og meget vejieret uddanelse/læreplads Det har de enkelte bestyrelsen samme med vores forvaltninger besluttet Det har vi gjort i mange år. Vi har den holdning, at vi som boligorganisation bør tage del i opgaven med at uddanne de unge mennesker og dermed sikre vores fremtidige rekrutteringsgrundlag. Det sociale ansvar. Endvidere at få inspiration En del af at være i samfundet En del af meningen med arbejdet. En social forpligtelse Et ønske om at bidrage til fastholdelse af ung mennesker også i lokal området - og så naturligvis social ansvarlighed. Flere årsager: Først og fremmest for at tage vores del af det samfundsmæssige ansvar og give nogle dygtige unge mennesker muligheden for at få en god uddannelse. Eleverne giver også organisationen et friskt pust, deres måde at se tingene på er anderledes og kan inspirere os andre. For at få uddannede medarbejdere inden for boligorganisationen I løbet af 2014 vil vi ansætte yderligere 6 elever inden for økonomi, administration, cater og ejendomsserviceteknik man kan ikke kræve det af sine samarbejdspartnere, hvis man ikke selv gør det Medvirke til uddannelse af fremtidens medarbejdere Ophøje kvaliteten af det arbejde vi udføre Principiel holdning På tage os et ansvar Samfundsansvar Samfundsansvar Bidrag til medarbejdersammensætningen Vi har gode muligheder for at bidrage til unges uddannelse Samfundsansvar og fornyelse/dynamik på kontoret. Samfundsansvar og fornyelse/dynamik på kontoret. samfundsmæssig forpligtigelse, og muligh for at sikre veluddannet arbejdskraft. Sikre fremtidig kvalificeret arbejdskraft Social ansvar for at lave lærepladser Social forpligtigelse Social indsats Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar - udvikling af fremtidige kompetencer Socialt ansvar, og vi har en del medarbejdere, som må forventes at gå på pension. Desuden giver det en god sammensætning/stemning også at have unge medarbejdere. Endelig er lønnen ikke så høj, og de skulle jo gerne kunne servicere vores beboere. Socialt- og samfundsmæssigt ansvar. travlhed samt ønske om at fremtidssikre organisationen og budskabet om at vi som virksomhed støtter op omkring at få de unge i arbejde Uddannelse af egne medarbejdere til senere rekruttering til ledige stillinger. Uddannelse af fremtidige medarbejdere, hvor skal de elleres kommer fra? - Samfundsansvar Udelukkende for at kunne sætte samme krav over for vores entreprenører ved renoveringer og udbud af maleropgaven vedr. fraflytterlejligheder. Vi ansatte en voksenelev, efter pågældende havde været i jobtræning hos os. Vi har gode erfaringer med at uddanne medarbejdere indenfor boligadministration. Dertil kommer det samfundsmæssige ansvar. Vi har igennem en lang årrække haft elever. Årsagen er den, at vi følger en forpligtigelse til at uddanne elever, således, at der er nogle, der kan være med til at tage over, når der bliver ledige stillinger i administrationerne. Endelig er det udviklende, at have elever også selvom, der skal investeres ressourcer til at uddanne disse. Vi mener at det er en vigtig samfundsopgave at uddanne unge mennesker Vi mener vi har en social forpligtelse overfor unge mennesker, som ønsker en uddannelse og samtidig sikrer vi, at der til stadighed er unge veluddannede medarbejdere tilgængelig. Vi mener, at vi har en forpligtelse til at uddanne elever, dels socialt, dels for at sikre gode medarbejdere i fremtiden. Vi skal også være med til at uddanne dygtige folk til fremtiden Vi tænker meget over vores sociale ansvar og har regnet ud at det ikke koster den enkelte beboer ret meget at have 1-2 elever ansat. Vi regnede ud at det koster hver beboer ca. kr. 4,- pr. elev pr. måned og lavede derfor en undersøgelse blandt vores beboere som viste, at de var villige til at betale mellem kr ,- pr. måned for at få unge mennesker i arbejde. Det synes vi var en meget interessant tanke, idet ikke alle vore beboere har særligt meget at gøre godt med selv. Det er vores mål at vælge entreprenører/håndværkere ud fra om de ansætter elever/lærlinge. Derudover har vi konstateret at Arbejdernes Landsbank er en af de få banker som ansætter kontorelever og har af den årsag flyttet flere forretninger til dem, da det viser at det er en bank som er sit sociale ansvar bevidst. Vi vil gerne bidrage, til uddannelse. Vi vil gerne deltage i den erhvervsforpligtelse det er at uddanne elever, vi vil gerne opdrage vores folk selv, vi vil gerne have en spredning i medarbejderstaben så vi både har unge og ældre ansat Vi vil gerne medvirke til at uddanne unge mennesker og give dem en bred indsigt indenfor faget Vi vil gerne påtage os et samfundsmæssige ansvar, Vi vil medvirke til at sikre gode lære og- praktikpladser. Virksomheden har en størrelse hvor den kan bidrage til uddannelsen af elever til gavn for både virksomheden (nye impulser udefra) og samfundet. Ønsket om at understøtte unge i uddannelse Årsagerne : Vil medvirke til uddannelsen af fremtidens medarbejdere, vil synliggøre sektoren de unge, ser det som vores del af den samfunsopgave at uddanne og skabe beskæftigelse BL Danmarks almene boliger Januar

14 Vil man i fremtiden også benytte sig af elever/lærlinge? Nej 3,8 Ja, men i mindre grad 3,8 Ja i samme grad som på nuværende tidspunkt 75 Ja i højere grad 17, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne også i fremtiden vil ansatte elever/lærlinge. Af figuren fremgår det, at 17,3% af de deltagende boligorganisationer forventer, at ansætte flere elever/lærlinge i fremtiden i forhold til i dag. Samlet set vil 96,2% af de boligorganisationer som i dag benytter sig af elever/lærlinge i fremtiden også ansætte elever/lærlinge. (n=56) BL Danmarks almene boliger Januar

15 Hvad er årsagen til, at man ikke vælger at ansatte elever/lærlinge? Administrationen er for lille Af rent fysiske hensyn, vi har ikke plads på kontoret. Boligforeningens størrelse Boligorganisationen er for lille til flere medarbejdere. Da vi er for lille en administration til at beskæftige en elev Der er ikke arbejde til en elev eller lærling Der er ikke fysiske rammet til ansættelse af yderligere medarbejdere. Det er vurderet at der ikke er arbejde og dermed mulighed for at uddanne medarbejdere. Der er ikke nogen der søger uopfordret Der har ikke været behov Det er ikke så nemt at svare på. Som det fremgår, er vi ganske få ansatte, og det kræver en del at find ressourcer til at lære en elev op. I øvrigt er vi ikke sat i verden for at skaffe folk beskæftigelse!!! Vi er til for at give beboerne god service til laveste pris. Det er med i overvejelserne, men vi har endnu ikke fået undersøgt hvad der skal til for at have en elev. DEt har ikke været overvejet, formodentlig pga. at vi er en lille organisation, hvor der er er tid til oplæring af en elev. Det indgår i vores overvejelser men på grund af nogle organisationsmæssige omstillinger er det endnu ikke det rigtige tidspunkt - også af hensyn til eleven/lærlingen. Det vil vi også gerne, hvis muligt. Vi havde i 2012 indgået en lærlinge kontrakt til ejendomsservicetekniker, men måtte afbryde kontrakten i overensstemmelse med vores kandidat og Odense Tekniske Skole idet kandidaten ville forsøge andet uddannelsesforløb. Vi har is tedet indgået ny kontrakt med en EGU Praktikant. Dette er ikke et bevidst fravalg. Er ikke et bevidst valg For få ansatte og for lidt arbejde Få for til, at stå for oplæringen og manglende udfordringen Har de seneste år gennemgået en større omstrukturering organisationsmæssigt hvor ressourcerne udnyttes fuldt ud. Har haft lærlinge, men pt. har vi ingen. Har haft, men vurderede, at vi ikke kunne beskæftige 5 arbejdspladser, og sorterede elevpladsen fra. Har ikke behov p.t. Har lige haft voksenelev, uddannet aug Har tidligere haft både kontorelev og ejendomsservice-elev - men p.t. ingen, da vi ikke mangler arbejdskraft. I forhold til vores organisation har vi ikke mulighed for at beskæftige elever lærlinge/elever. Ikke behov ikke behov herfor Ikke den fornødne tid Ikke overvejet det. ikke store nok Ingen behov Ingen direkte årsag Ingen udskiftning i personalegruppen Mangel på relevante opgaver i administrationen til elev(er). Manglende plads Manglende ressourcer (økonomi og medarbejder) omstruktureringer Organisation for lille og vi vil få udfordringen med fastansættelse efter endt elevforløb. Som følge af digital satsning og ændrede arbejdsgange er vi gået fra 21 til 16 medarbejder siden I stedet anvender vi studentermedhjælpere. Vi har siden 2007 haft 2-3 studentermedhjælpere (typisk studerende på SDU, EAL) ansat i studiejobs. De er her typisk 2 år, hvorefter de helt naturligt skal videre i ders karriere. Odense by efterspørger relevante studiejobs - og vi leverer efter bedste evne. Organisationen er ikke klar til det. Medarbejderne mener det kræver for meget tid. Pga. vi har en lille administration på under 3 ansatte Prioritering, men vi ansætter 2 i løbet af det næste år Pt. har vi ikke ressourcer til at oplære en elev. Tidsmæssige årsager ved ikke. Det har ikke været på tale og ansætte elever. Vi er delt i små enheder. To boligforeninger og ialt en administration og 4 driftsafdelinger. Få ansatte pr afd. har gjort at vi p.t. har fravalgt elever. Vi er en meget lille org. Vi har de seneste år reduceret antallet af medarbejder i administrationen og har valgt ikke at ansætte elever i lyset heraf. Vi har faktisk ofte talt om muligheden. Umiddelbart handler det nok mest om en manglende kultur og tradition og ikke mindst manglende indsigt i uddannelsen og håndteringen heraf. Vi har for tiden ingen elever/lærlinge, men normalt har vi 1 eller 2 Vi har hverken brug for - plads til eller råd til Vi har ikke fysisk plads til flere ansatte p.t. Vi har ikke p.t. de nødvendige ressourcer hertil. Vi har forsøgt at ansætte en ejendomsserviceteknikerelev, men fik ingen ansøgere. Vi har ikke plads eller tid Vi har ikke plads til elever i de fysiske rammer på kontoret. Vi har ingen ansatte Vi har netop færdiguddannet 2 ejendomsserviceteknikere. Vi overvejer at ansætte en ny elev efter sommerferien. Vi har opstart på et elevforløb medio På varmemestersiden kan det være problematisk at ansætte elever (ejendomsserviceteknikeruddannelsen) - idet vi ikke ansætter ejendomsserviceteknikere som et udgangspunkt. Vi har personale der har været ansat i en meget lang årrække og næsten ingen udskiftning, derfor har det ikke været til debat. Vi har tidligere haft elev men haft et par udskiftning af medarbejdere så der har ikke været tid til at have en elev/lærling. Vi har tidligere udlært en del elever - men har sat det på standby i et par år. Vi har valgt at ansætte en elev, men man skal også være opmærksom på at det koster meget arbejdskraft at oplære en elev og det føles måske også volsommere i en lile organisation. Vi har været igennem en strukturproces i de senere år. Nu overvejer vi igen at ansætte elever/lærlinge. Vores administration er af en størrelse, hvor der ikke har været basis for at ansætte lærlinge. Derudover vedligeholdes grønne områder af ekstern entreprenør. Vores sidste administrative elev blev fastansat efter endt elevtid, og der er hverken fysisk eller økonomisk plads til flere elevet. Vores sidste ansatte har været elever, der er blevet. Ingen nyansatte. 3 ud af 5 kontoransatte er egne elever BL Danmarks almene boliger Januar

16 Vil man i fremtiden overveje at benytte sig af elever/lærlinge? Ja 36,3 Nej 20 Ved ikke 43, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne i fremtiden vil overveje at ansatte elever/lærlinge. Af figuren fremgår det, at 36,3% af de deltagende boligorganisationer som i dag ikke har elever/lærlinge vil overveje ansættelse af elever/lærlinge. (n=80) BL Danmarks almene boliger Januar

17 BL Danmarks almene boliger Januar Støttet beskæftigelse

18 Har man personer i støttet beskæftigelse ansat i boligorganisationen? Nej 32,3 Ja 67, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne har ansat personer i støttet beskæftigelse i deres boligorganisation. Af figuren fremgår det, at 67,7% af de deltagende boligorganisationer har dette. (n=132) BL Danmarks almene boliger Januar

19 Hvilke typer af medarbejder i støttet beskæftigelse har man ansat? 1 fleksjob, 2 virksomheds praktik 1 medarb. i flexjob 3 medarb. jobrotation 1 stk. administrativ medarbejder (bogholderi) Samtidig har vi løbende haft personer i kortere forløb af virksomhedspraktik (ejendomsfunktionærer/administrative medarbejdere) i det omfang at vi har haft frie ressourcer samt et varieret indhold opgavemæssigt, så begge parter har udbytte af aftalerne. 1 vvs medarbejder og 1 vicevært 1. køkken assistent 2. varmemester 3. økonomi assistent praktikant 1x Fleksjob på kontor og 2x Fleksjob som ejendomsfunktionær 2 ejendomsfunktionærer i fleksjob 2 personer i ejendomsservice og 1 person i administrationen. 2 stk. Ejendomsfunktionære. Vi har ligeledes oprettet 4 virksomhedscentre (jobprøvning) i samarbejde med Fredericia Kommunes beskæftigelsesafdeling (Jobcenter) Administration + ejendomsfunktionær Bogholderiet. Bogholderiet. Bolig sociale medarbejdere, Kontor, ejendomsfunktionær Boligsocial assistent og udvidet" piccoline. Tidligere haft en del viceværtmedhjælpere i løntilskud " Både administrativ og vicevært Cafe og nedrenoveringsprojekter Ejendomsassistenter Ejendomsassistenter Kantine medarbejdere Ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær i fleksjob Ejendomsfunktionær, aktivitetsmedarbejder Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer med løntilskud Ejendomsfunktionærområdet Ejendomsfunktionærområdet hvor der også er tilknyttet en mentorordning samt medarbejder på HK området og enkelte indenfor inspektørområdet (på vej til en uddannelse). Ejendomsservice Ejendomsserviceteknikere En ejendomsfunktionær En ledende vicevært med fleksjob tilskud To vicevært medarbejdere med 50 tilskud til lønnen En person i fleksjob En person i Indstillingsafdelingen Erhvervspraktikant på kontoret, en fleksjobber som ejendomsfunktionær, ESL fleksjob Fleksjob Fleksjob fleksjob Fleksjob og løntilskud. Fleksjob og skånejob Fleksjob på kontor og som medhjælper for ejendomsfunktionærer. Fleksjob, 56-aftale og personlig assistent-ordningen Fleksjob, Skånejob Fleksmedarbejder i boligsocial indsats Flex flexjob Flexjob Flexjob Flexjob og jobpraktik Flexjobber, løntilskud Flexmedarbejder Grøn mand - til sortering og pasning af storskraldsplads gårdmand Gårdmand og kontor gårdmænd 3 faste flex og tilskudspersoner. Her ud over løbende i samarbejde med kommunen personer i jobtræning 1-2 stk. 1 på jobtræning/afprøvning på kontoret pt. Gårdmænd og sociale medarbejdere i administartionen I administrationen har vi en flex-jobber jobtræning Katinemedhjælper i boligsocialt projekt Kontor Kontor kontor / social arbejde i forbindelse med helhedsplanen kontor og ejendomsfunktionærer Kontor og viceværter kontorassistent kontormedarbejder Kontormedarbejdere Ejendomdrif Løntilskud og fleksjob Medarbejdere i flexjob Medhjælpere i vores Beboerhuse (2 stk.) Post medarbejder Praktikanter: 1 Fleksjob: 6 Skånejob: 1 Løntilskud: 2 Primært administrative medarbejdere og servicemedarbejdere sekretariatsmedarbejder, udlejningsmedarbejder Servicemedarbejder, Ejendomsfunktionær servicemedarbejder. Herunder hører rengøring samt lettere kontorarbejde. I alt ca. 15 timer servicemedarbejdere Jurist Ejendomsfunktionærer Administration Skånejob med støtte efter lov om aktiv socialpolitik 75 Unge praktikanter, praktikanter tilopkvalificering til arbejdsmarkedet. Vi har 2 i fleksjob ansat. Vi har 2 personer i flexjob hos viceværterne. 1 tidligere medarbejder med dårlig ryg på 20 timer pr. uge og 1 yngre der var uden for arbejdsmarkedet med elepsi i 25 timer pr. uge. Desuden 1 i jobtræning 15 t. pr. uge. Ansvarlighed. CSR. På kontoret har vi 2 i virksomhedspraktik på hhv. 14 timer og 25,5 timer pr. uge. De har psykiske og fysiske problemer. Ansvarlighed. CSR. I vort boligsociale projekt er der 1 i virksomhedspraktik på fuld tid indtil uddannelse påbegyndes til august. Vi har 5 fleksjobbere ansat (under den gamle ordning), vi deltager gerne i jobafklaring, praktikforløb m.v. Vi har både i praktik, løntilskud og fleksjob Vi har en flexjobber som vicevært og i administration ansat en medarbejder med løntilskud. Vi har en virksomhedspraktikant, som skal prøve at være på arbejdesmarket igen.. Vi har oprettet et Virksomhedscenter" med Varde Jobcenter, hvorefter vi hele tiden har folk i arbejdspraktik eller arbejdsprøvning inden for ejendomsfunktionærgruppen (max 3 stk. ad gangen). Pt. 2 stk. Virksomhedscenteret er oprettet for at udnytte, at 3 af vores ejendomsfunktionærer af Jobcenteret er uddannet som mentorer. Samtidig hjælper vi Jobcenteret og de personer, der er i arbejdsprøvning, med at få arbejdsløse videre forhåbentlig i fast arbejde efter deres "ansættelse" hos os. " Viceværter Virksomhedspraktikanter Voksenelev med løntilskud BL Danmarks almene boliger Januar

20 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? (1 af 2) 1. Det er kvalificeret arbejdskraft der typisk kan kombineres med et lavere timeantal der passer til den funktion medarbejderen skal passe. 2. Socialt ansvar Af sociale hensyn Ansat som på grund af lang sygdom herved hjælpes tilbage i jobbet Arbejdet er let og kan passes af en person på mindre tid end fuldtid. at kunne hjælpe vedkommende igang med job igen. Bedst egnede og medarbejdere der under ansættelsesforholdet har haft behov for særlige støtte/hjælp/nedsat arbejdstid m.v. af forskellige årsager Behov og socialt hensyn. Bibeholde en sygdomsramt medarbejder i beskæftigelse. Bidrage til beskæftigelsen af denne gruppe mennesker / en mulighed for at ansætte medarbejdere med en mindre udgift for arbejdsgiverne / ellers have vi ikke mulighed for at ansætte i forbindelse med vores helhedsplaner De er ligeså kvalificerede, kan måske ikke arbejde så mange timer - men det kompenseres vi for. De har kvalifikationerne til at udføre jobbet Den administrative medarbejder fik tildelt flexjob (fra kommunen) Viceværten" er i jobtræning " Den ene var en medarbejder som pga. sygdom måtte gå ned i tid. Ellers passede det bare fornuftigt ind ved de stillinger som skulle besættes. Der var en opgave som skulle løses - og der var en person som havde svært ved at finde en job han fysisk og psykisk kunne klare, og disse to ting passede fint - for organisationen og medarbejderen. Det er en del af Odinsgaard CSR strategi Det er vigtigt at vi som boligselskab påtager os et socialt ansvar. Det giver mening, hvor beskæftigelsen er på nedsat tid. Det giver økonomisk mening, og det giver samfundsmæssig mening. Det har vi gjort for at give de pågældende personer mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det passede ind mht. timeantal til den stilling (25 timer pr. uge Efter aftale med kommunen en kombination af, at vi gerne ville hjælpe en ung mand til at få en uddannelse og at vi samtidig kunne få udført nogle opgaver. fastholdelse af sygdomsramt medarbejder Flexjob: medarbejdere, som har mistet arbejdsevne pga. sygdom. Jobpraktik: Socialt ansvar - og det er dejligt med lidt hjælp til opgaverne For at hjælpe dem vej tilbage på arbejdsmarked For at hjælpe personerne i gang. For at hjælpe til i samfundet samt for at afprøve behovet inden man fastansætter. For at leve op til vores sociale ansvar Fordi vi gerne vil være med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Igen for at tage vores del af det samfundsmæssige ansvar og for at give medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet for at få en meningsfuld beskæftigelse. Jeg kender ikke den præcise årsag. Jobcentret havde en person som gerne ville afprøves i jobfunktionen. Jobfunktionen modsvarer kvalifikationer medarbejder har været ansat i 25 år og kan ikke længere klare at arbejde på fuld tid på grund af rygproblemer. Den anden en yngre mand uden beskæftigelse med elepsi, der havde brug et job, er ansat 25 timer pr. uge. Det tæller på CSR kontoen. Medarbejdere i fleksjob er medarbejdere, som har været ansat, men som er blevet ramt af sygdom. Medarbejdere i løntilskud eller praktik har vi ansat for at hjælpe og for at arbejde på varig beskæftigelse. Medarbejderen blev delvis syg. Medarbejderen blev delvis syg. Midlertidigt behov Opfylder VIBOs politik om at udvise social ansvarlighed Personen var bedst egnet til jobbet. Pga. arbejdstimer/arbejdsfordeling På tage os et ansvar overfor ledige/syge. Påtage os en del af det sociale ansvar, være med til at gøre hverdagen bedre for et menneske med problemer samarbejde med Horsens Kommune Samfundsansvar Samfundsmæssigt - løfte i flok se ovennævnte Sikre en person på arbejdsmarkedet. Vi har beboere som også har behov, så vi føler en vis forpligtigelse. Social ansvarlighed og ønsket om at tiføre virkesomheden nyt". " Social ansvarlighed, der er omkostningsneutral Social ansvarlighed. Social ansvarlighed. Social forpligtelse social forpligtigelse Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar BL Danmarks almene boliger Januar

21 Hvad er årsagen til, at man vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? (2 af 2) socialt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar Alle skal have en chance En ansat er blevet syg og overgået til fleksjob. Virksomhedscenter for jobcenter med 4 jobs til kandidater fra machgruppe 2 Boligsociale medarbejdere fordi de var egnede til jobbet. socialt ansvar og sund fornuft Socialt ansvar, rigtig person til opgaven Socialt ansvar. Socialt engagement Som udgangspunkt med baggrund i organisationens personalepolitik - fastholdelse af sygdomsramt medarbejder Synes vi har en social forpligtigelse Travlhed men ikke nok til fuldtidsstilling. Endvidere hænger det økonomisk sammen. Vi har endvidere et par gange fastansat folk som startede i løntilskud Vedkommende var ansat hos Ungdomsbo tidligere. Vi bør hjælpe der hvor vi kan Vi er gode til at udvikle disse medarbejdere. Giver livskvalitet. Ofte er der tale om beboere. Vi har muligheden for at tilbyde mndre jobs til praktikanter. Da vi har muligheden, ser vi det som opgave vi bør påtage os af hensyn til det øvrige samfund - kan vi hjælpe nogen i arbejde, vil det være os en stor ære. Vi har valgt 2 stk. i fleksjob for vi synes at deres tid er mere effektiv på den måde, og så har vi kunne hjælpe 2 personer. Vi ville ellers nok kun have ansat 1 fultidsmedarbejder i stedet hvis det var. Vi har ønsket at give nogle dygtige mennesker en chance for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet Vi havde behov for en medarbejder på deltid Vi manglede en venstre hånd", til oprydning arkivering m.v. " Vi mener at det er en samfundsopgave at hjælpe mennesker ud på arbejdsmarkedet. Vi mener, at vi har en social forpligtelse til at være aktive og hjælpe Vi vil gerne medvirke til at få disse medarbejdere trænet til at kunne integreres på jobmarkedet. Vi ville gerne have vedkommende og ville gerne støtte at han kom i arbejdet Vi ønsker at tage et socialt ansvar og samtidig har vi stillinger hvor kravene/timerne på kort sigt er mindre end normalt - så det kan passse sammen. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og tage socialt ansvar vides ikke, personen har været ansat siden Vores sociale ansvar Vores sociale forpligtelse, interesse i at hjælpe de gode medarbejdere, rekrutteringsgrundlag. Økonomi BL Danmarks almene boliger Januar

22 Vil man i fremtiden også benytte sig af personer i støttet beskæftigelse? Nej 1,1 Ja, men i mindre grad 10 Ja i samme grad som på nuværende tidspunkt 83,3 Ja i højere grad 5, Læsevejledning: Figuren viser om boligorganisationerne også i fremtiden vil ansatte personer i støttet beskæftigelse. Af figuren fremgår det, at 5,6% af de deltagende boligorganisationer forventer, at ansætte flere personer i støttet beskæftigelse i fremtiden i forhold til i dag. Samlet set vil 98,9% af de boligorganisationer som i dag benytter sig af personer i støttet beskæftigelse i fremtiden også ansætte. (n=90) BL Danmarks almene boliger Januar

23 Hvad er årsagen til, at man ikke vælger at ansatte personer i støttet beskæftigelse? Boligforeningen er for lille. Boligorganisationens størrelse Der er ikke arbejde til mere end en person Der har ikke været funktioner til en sådan person. vi har dog ofte personer i aktivering i administrationen og hos ejendomsfunktionærerne. ej behov pt. For lille en organisation til at kunne varetage denne opgave. Har haft, men p.t. har vi ikke Har ikke behov udover vore 2 ansatte Har ikke brug for mere personale Har pt. ikke arbejde til flere hænder. I de firmaer jeg før har været ansat I har vi prøvet, men jeg syntes det drukner i papirarbejde og reglsæt - ærgeligt, for vi vi faktisk gerne hjælpe disse personer ikke arbejde til vedkommende ikke behov for yderligere personale ikke overvejet det. Ingen speciel årsag intet behov Jeg er ansat som forretningsfører for knap et års tid siden - derfor har jeg haft mange andre udfordringer der har ligget først for. Har haft møde med jobcenter/vejleder omkring mulighederne. Muligheden har ikke været der Omstruktureringer P.t. ikke noget behov. Vi har tidligere haft fleksjobber ansat. På grund af vores størrelse har vi ikke mulighed for at ansætte medarbejdere i støttet eller ikke støttet beskæftigelse. Samme som svar vedrørende elever. Samme som tidligere Samme som tidligere besvaret. Vi har en lille administration og har ikke brug for yderligere arbejdskraft. Vi har ansat 4 viceværter i fleksjob Vi har fra tid til anden personer i praktik som ejendomsfunktionær. Med alt i alt 5 ejendomsfunktionærer er vi for få til mere støtte, som landet ligger i øjeblikket. Vi har haft og har det af og til, men ikke lige p.t. Vi har ikke flere lønkroner Vi har ikke p.t. økonomi hertil. Vi har både i 2012 og 2013 været nødsaget til at reducere sericeniveau og har afskediget 2 medarbejder pr. år. Vi har ikke pt. behov for deltidsansatte, men har tidligere haft fleksjobber ansat i et vikariat og er ikke afvisende overfor at ansætte fleksjobbere fremover. vi har normalt ansat personer i støttet beskæftigelse, typisk er løntilskud jo i kortere perioder, og når vi er nødt til at mande ned blandt gårdmændene i vinterperioden, er vi omfattet af en karensperiode på 3 måneder fra deres fratræden Vi har tidligere haft ansatte med støtte, herunder flexjobbere. Pt. har vi ingen ansatte med støtte. Vi har tidligere haft praktikanter, job-afprøvning etc. På grund af projektaktivitet har vi ikke pt. kontor-plads til ekstra personale i administrationen. Vi skal hele tiden vurdere arbejdsmængden i forhold til antallet af medarbejdere. BL Danmarks almene boliger Januar

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul:

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul: Sociale Klausuler Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked Der er både fordele og ulemper ved brugen af sociale klausuler. I nærværende notat orienteres nærmere om mulighederne for anvendelse

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere