Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse"

Transkript

1 1 Vores værdier

2 Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og " Vores værdier" supplerer hinanden og indgår i virksomhedskulturen og ledelsessystemer Lokala ledningssystem inden for hele koncernen. Vores ledelsesfilosofi bygger på otte fremgangsfaktorer, som skaber drivkraften til fortsat ekspansion med lønsomhed. Fremgangsfaktorerne er samlet under begrebet Vores forretningsprincipper, og udgør den fugemasse, der holder NIBEkoncernen og alle dens ansatte sammen. At være bekendt med vores ledelsesfilosofi er umådeligt vigtigt for alle inden for koncernen, og der må aldrig råde tvivl om, hvilke principper vi arbejder efter, og hvilket virksomhedsmiljø man er en del af. Vi arbejder for at skabe merværdi for vores interessenter og vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Bæredygtig værdiskabelse indebærer, at man ikke kan gå på kompromis med spørgsmål, som vedrører kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. For at give vores medarbejdere vejledning i disse spørgsmål har vi sammensat et antal retningslinjer og politikker. Vi kalder dette for Vores værdier og forpligtelserne skal ses som et etisk kompas, der supplerer vores otte fremgangsfaktorer. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i koncernens mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. Bæredygtig værdiskabelse er noget, der føles helt naturligt for os, og vi har alle et ansvar over for kunder, leverandører, aktionærer, medarbejdere, miljø og samfund. Jeg ønsker nu, at du som medarbejder i NIBE sætter dig ind i retningslinjerne, som vedrører forretningsetik, miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, produktsikkerhed, samfundsansvar og overvejer, hvordan vi successivt kan videreudvikle begrebet bæredygtig værdiskabelse. Jeg er overbevist om, at du, uanset hvor i verden du befinder dig, kan gøre en førsteklasses indsats med støtte fra Vores værdier. Markaryd, maj 2011 Gerteric Lindquist Administrerende direktør og koncernchef 2 3

3 Vores værdier Hos NIBE Industrier arbejder vi for at skabe merværdi for vores interessenter. Dette gør vi uden at gå på kompromis med vores forpligtelser, hvad angår kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i NIBE s mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. 4 5

4 NIBE påtager sig ansvaret for den påvirkning, som vores aktiviteter har på samfundet og miljøet. Via vores værdier: Bidrager vi til bæredygtig udvikling, herunder sundhed og velfærd i samfundet. Tager vi hensyn til vore interessenters forventninger. Efterlever vi gældende love og internationale adfærdskodekser. Er socialt ansvar integreret i hele koncernen, og det praktiseres i vores relationer til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer og andre interessenter. 6 7

5 Styring af virksomheden Effektiv styring hos NIBE baseres på ansvar, åbenhed, etisk adfærd og respekt for vores interessenters interesser samt respekt for gældende lovgivning. Vores metoder og strukturer for at træffe beslutninger bygger på at: Vi stræber efter en virksomhedskultur, hvor principperne om socialt ansvar tillempes og opmuntres. Økonomiske ressourcer, naturressourcer og menneskelige ressourcer udnyttes på en effektiv måde. Vi balancerer koncernens vision og mål over for vores interessenters behov og mål. Dette gælder både på kort og langt sigt. Grupper, som er underrepræsenteret (køn, race, etnisk tilhørighed), bliver repræsenteret retvist i ledende stillinger. Vi kommunikerer med vores interessenter og lytter til deres synspunkter. Medarbejdere på forskellige niveauer inden for NIBE får mulighed for at deltage i beslutninger, som vedrører socialt ansvar. Vi undersøger og vurderer regelmæssigt koncernens styring af socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar over for aktionærer Ansvaret er at beskytte aktionærernes investeringer og stræbe efter et bæredygtigt afkast, som hele tiden bliver bedre. De vejledende principper for god virksomhedsledelse har til formål at skabe gavnlige forudsætninger for et aktivt og ansvarsfuldt ejerskab, en velafvejet ansvarsfordeling mellem ejere, bestyrelsen og virksomhedsledelse med gennemsigtighed over for alle interessenter. Forholdet mellem NIBE og aktionærerne baseres på følgende principper: Når der skal træffes beslutninger om vigtige strategier og handlingsalternativer, tages afkastet af aktionærernes investerede penge altid i betragtning. Vi holder vores aktionærer velinformeret om koncernens drift, resultat og strategier. Dette sker i overensstemmelse med reglerne for de børser, hvor NIBE-aktierne er noteret. Information, som er vigtig for virksomhedens interessenter, skal altid gives, så hurtigt som omstændighederne tillader. Generalforsamlingen er NIBE-koncernens højeste besluttende organ. Generalforsamlingen udnævner bestyrelsen, som er ansvarlig for, at ledelse og kontrol af koncernen fordeles mellem bestyrelsen, dennes udvalg og den administrerende direktør i henhold til svensk aktieselskabslov, andre love og forordninger, gældende regler for aktieselskaber, herunder svensk lovgivning vedrørende aktieselskabsledelse, selskabsvedtægter og bestyrelsens samt dens udvalgs interne ledelsesinstrumenter

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Code of conduct Adfærdskodeks Respect for human rights Good working conditions Reduced environmental impact Sound business ethics Requirements on suppliers Product quality and product safety Social commitment Transparency Vores adfærdskodeks udgør sammen med reglerne for virksomhedsledelse og koncernens politikker rammerne for vores drift. Kodekset gælder for alle vores ansatte, chefer og bestyrelsesmedlemmer i NIBE, uanset hvor i verden man befinder sig

8 1 Respekt for menneskerettigheder Det grundlæggende princip er, at vi respekterer vores medarbejdere og deres menneskerettigheder. Dette gør vi ved at: Undlade at særbehandle medarbejdere, hvad angår deres ansættelse eller arbejdsopgaver på grundlag af køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politiske anskuelser, social eller etnisk oprindelse. Vores medarbejdere ikke af nogen årsag må chikanere eller diskriminere nogen kollega eller forretningspartner. Vi respekterer de ansattes ret til at lade sig repræsentere af fagforeninger og andre medarbejderrepræsentanter samt retten til kollektive aftaler. Lønninger og vederlag udbetales i henhold til overenskomst og til tiden. Vi belønner gode præstationer og ekstraordinere indsatser. Minimumsalderen for at arbejde i vores virksomheder er 15 år og må aldrig være lavere, end at den obligatoriske skolepligt er opfyldt. Vi stiller samme krav til de leverandører eller andre parter, som vi samarbejder med. Vi ikke tillader illegalt arbejde eller tvangsarbejde. Dette gælder vores egen virksomhed og de leverandører eller andre parter, vi samarbejder med

9 2 Gode arbejdsforhold Det grundlæggende princip er; at vi skal have høje standarder hvad angår arbejdsmiljø på alle koncernens anlæg samt at vi skal bidrage til medarbejdernes udvikling. Dette gør vi, ved at vi: Arbejder forebyggende for at mindske risici for og konsekvenserne af ulykker og arbejdsskader. Har den holdning, at kompetenceudviklende aktiviteter skaber gode forudsætninger for at kunne opfylde aktuelle og fremtidige krav. Giver medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer med det formål at øge deres faglige kompetencer og styrke deres sociale og økonomiske muligheder

10 3 Mindsket miljøpåvirkning Vi mener, at et helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som fremstillingen samt ved valg af materiale, transporter, produktfunktion og afslutningsvist genvinding. Vi gør dette til virkelighed, ved at: Vores overordnede mål er, at vores aktiviteter ikke skal forårsage miljøpåvirkninger eller påvirke menneskers helbred negativt. Holde hus med naturressourcerne. At identificere risici for mennesker og miljø samt tilpasse forsigtighedsprincipper. Udvikle energieffektive produkter og arbejde med interne tiltag for at bidrage til mindsket klimapåvirkning

11 4 God forretningsetik Forretningsrelationerne mellem NIBE og vores forretningspartnere er baseret på følgende værdier: Vi stiller krav om ærlighed og hæderlighed i alle dele af vores virksomhed og forventer det samme af vores forretningspartnere. Bestikkelse er forbudt, og derfor skal alle former for kompensation til agenter, leverandører og partnere kun vedrøre egentlige varer eller tjenester. Gaver og andre goder, som en del af den forventede gæstfrihed, må ikke overgå de lokale sædvaner og skal ligge helt på linje med lokal lovgivning. Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem private økonomiske spørgsmål og virksomhedens forretningsaktiviteter. Alle forretningstransaktioner, som udføres for en NIBE-virksomheds regning, skal fremgå tydeligt i virksomhedens bøger, som skal føres i henhold til koncernens regler. Alle enheder og medarbejdere i koncernen skal altid overholde og efterleve den gældende konkurrencelovgivning

12 5 Krav til leverandører Vi skal arbejde med leverandører, som støtter vores adfærdskodeks, vores kvalitetskrav og forretningsprincipper Dette gør vi, ved at: I leverandørkontrakter stille krav om, at NIBE s adfærdskodeks skal efterleves. Opfordre leverandører til at arbejde aktivt for at undgå negative miljø- og sundhedskonsekvenser af deres aktiviteter. Vi opfordrer leverandører til at indføre certificerbare kvalitets- og miljøstyringssystemer. Støtte og overvåge vores leverandørers præstationer. Overveje passende tiltag, hvis en leverandør ikke viser sig at opfylde en aftalt specifikation. Dette kan indebære krav om korrigerende tiltag eller afslutning af samarbejdet

13 6 Produktkvalitet og produktsikkerhed Vores grundlæggende princip er, at vi skal overvåge alle relevante aspekter, som vedrører vores produkters kvalitet, sikkerhed og miljøtilpasning. Dette gør vi ved at: Inden for NIBE Energy Systems udvikle energieffektive produkter til opvarmning, ventilation og køling, som i stor udstrækning udnytter fornyelige energikilder. Vi inden for NIBE Stoves udvikler forbrændingseffektive produkter, hvilket resulterer i mindsket brændselsforbrug og mindskede udslip. Brændeovnsprodukterne, som hovedsageligt udnytter fornyelig energi, skal i størst mulige udstrækning være udstyret med miljømærkning. Vi inden for NIBE Element har et tæt udviklingssamarbejde med kunderne ved elementfremstillingen for at skabe et totalprodukt med øget livslængde og mindsket energibehov. Vores produkter opfylder aftalte og lovmæssige normer samt standarder vedrørende sundhed og sikkerhed ved anvendelsen. Vi tilbyder korrekt og tydelig information om anvendelsen af vores produkter på en energieffektiv måde. Endvidere giver vi relevant information om sikker og miljøtilpasset installation, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og endelig bortskaffelse

14 7 Samfundsengagement Vores grundlæggende princip er, at vi skal når det er muligt - engagere os i de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. Dette gør vi, ved at vi: Stræber efter at ansætte og udvikle lokale medarbejdere og chefer. Bidrager til aktiviteter i vores anlægs nærmiljø. Prioriterer sponsoraftaler, der gavner de samfund og omgivelser, hvor vi driver virksomhed samt støtter vores værdier og styrker vores relationer med kunder og partnere. Ikke bidrager til eller engagerer os i politiske partier, politikker eller politiske organisationer

15 8 Åbenhed Vores grundlæggende princip er, at al kommunikation skal være åben og ærlig samt følge gældende lovgivning, regler og normer. Dette gør vi, ved at vi: Er åbne og korrekte inden for rammerne for gældende forretningsmæssig tavshedspligt. Opretholder nære relationer med vores interessenter, hvor kommunikationen er baseret på regelmæssig kontakt, tydelighed og god etik. Som medarbejdere skal overholde gældende regler om bevaret tavshedspligt vedrørende information, som ejes af virksomheden og vores forretningspartnere, samt vedrørende sådanne oplysninger, som potentielt kan påvirke virksomhedens konkurrencedygtighed, aktiekurs og overlevelse på langt sigt

16 Politikker Adfærdskodekset fastsætter NIBE s grundlæggende værdier og sammenfatter koncernens overordnede politikker. For aspekter, som vedrører miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og kommunikation, har vi udviklet politikker, der gælder for hele koncernen. De udgør grundlaget for de politikker, der udformes inden for de enkelte selskabers styringssystemers rammer med henblik på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Forpligtelserne i de enkelte virksomheders politikker må ikke være mindre end koncernens forpligtelser

17 Miljøpolitik Vi arbejder med løbende forbedringer Vi skal arbejde forebyggende og systematisk inden for arbejdsmiljøområdet. Vi skal uddanne og informere vores medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål og delagtiggøre dem i vores stræben efter løbende forbedringer. Vi skal indføre certificerede miljøstyringssystemer i henhold til ISO ved alle produktionsenheder. Vi følger love og andre krav Vores virksomheder skal drives således, at lovgivningen inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet overholdes med en god marginal. Vi benytter naturressourcerne på en effektiv måde Vores aktiviteter skal kendetegnes af effektiv anvendelse af energi, vand, råvarer og andre naturressourcer. Vi mindsker udslip og minimerer risici Vi tilbyder miljøtilpassede produkter Vi skal tilbyde energieffektive produkter af høj kvalitet og løsninger, som bidrager til mindsket klimapåvirkning. Helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som i valg af materiale, transporter, produktfunktion og endelig genvinding. Vi stiller krav til vores forretningspartnere Vi skal overholde miljøaspekter og socialt ansvar, når vi vælger leverandører, entreprenører og transportører. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø Overalt, hvor vi driver virksomhed, skal vi have en høj arbejdsmiljøstandard. Via risikoanalyser, uddannelse og andre forebyggende tiltag skal vi sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver på en sikker og sund måde. Affald og udslip fra produktionsanlæg og andre aktiviteter skal minimeres. Affaldsprodukterne skal i høj udstrækning genvindes på en effektiv måde. Vi skal arbejde med at forebygge ulykker, ukontrollerede udslip og eksponering for farlige kemikalier. Vi er åbne i vores information Vi skal åbent og objektivt dokumentere vores udvikling på bæredygtighedsområdet. Vi gør dette i overensstemmelse med etablerede internationale retningslinjer

18 Kvalitetspolitik Kunderne skal kunne stole på os Grundprincipperne er, at kunderne altid skal kunne stole på os og på vores produkter. Vi understreger derfor betydningen af kvalitet som en integreret del af koncernens kultur og drift. Kvalitetssikring er en forudsætning for koncernens fortsatte udvikling og en afgørende årsag til, at kunderne vælger NIBE s produkter og tjenester. Vi skal opfylde kundernes kvalitetskrav, og når det er muligt overgå dem. Vi arbejder med løbende forbedringer Vores medarbejdere skal have uddannelse i kvalitetsspørgsmål og skal aktivt og ansvarsfuldt deltage i arbejdet med at opnå løbende forbedringer. Efter tiltag for at beskytte mennesker og miljø skal kvalitetsspørgsmålene gives højeste prioritet, når der er konstateret en fejl, eller når der foreligger risiko for, at der kan opstå en fejl. Alle NIBE-selskaber skal på en systematisk måde skabe god orden i deres drift. Kvalitetssystemerne ved vores produktions- og udviklingsenheder skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller et tilsvarende styringssystem. Vi stræber efter nul fejl Styringen af kvalitetsspørgsmålene skal baseres på princippet nul fejl i hvert enkelt trin i vores processer. Ved udviklingsarbejdet skal formålet være at skabe produkter, som på den rette måde opfylder kundens forventninger, og som kan fremstilles i henhold til princippet om nul fejl. Princippet om nul fejl skal være integreret i indkøb, produktion, distribution og service. Princippet skal kunne verificeres. Vi stiller krav til vores leverandører Kvalitetskravene til produkter og tjenester, som koncernen indkøber, eller overdrager til underleverandører, skal svare til de krav, vi stiller til os selv. Leverandørens kvalitetsarbejde skal vurderes, før aftalen underskrives. Vi skal stille tydelige kvalitetskrav og regelmæssigt evaluere, hvordan leverandøren opfylder kravene. Vi skal regelmæssigt evaluere og dokumentere, hvordan markedet og de enkelte kunder opfatter kvaliteten af NIBE s produkter og tjenester. Vi skal reagere hurtigt på resultaterne af disse evalueringer

19 Kommunikationspolitik Vi kommunikerer åbent og troværdigt Grundprincippet er, at vi kommunikerer på en åben, troværdig og etisk måde. Vores måde at kommunikere på skal bidrage til at koncernens mål opnås, og at vores interessenters tillid til koncernen styrkes. Vi kommunikerer internt I så stor udstrækning som muligt skal vores medarbejdere være de første, der får adgang til både gode og dårlige nyheder, som vedrører NIBE. Den interne information har til formål at gøre vores medarbejdere motiveret og skabe forståelse for koncernens mål og aktiviteter. Vi kommunikerer eksternt Formålet med den eksterne kommunikation er at forstærke billedet af NIBE som en dynamisk og troværdig samarbejdspartner og arbejdsgiver, som tager socialt ansvar. Vi ønsker, at omverdenen forstår koncernens værdier og aktiviteter. Via en aktiv ekstern kommunikation skaber vi mulighed for selv at påvirke dagsordenen inden for områder, som er vigtige for os. Alle medarbejdere skal overholde de gældende regler vedrørende fortrolige oplysninger. Dette gælder information, som vedrører NIBE og vores samarbejdspartnere. Informationen skal være klar og tydelig og bidrage til, at vi alle bedre forstår vores egen rolle i den store sammenhæng

20 Sådan skal vores adfærdskodeks og vores politikker gennemføres Hver medarbejder vil få et eksemplar af dokumentet Vores værdier, og skal forstå og handle i overensstemmelse med disse grundlæggende principper. Den overordnede ansvarlige person for adfærdskodekset og opfølgning heraf er koncernchefen, som i det praktiske, daglige arbejde efterfølgende delegerer ansvaret til hver juridisk enhed inden for koncernen. NIBE-koncernen gennemfører uddannelse og distribuerer information, som støtter indførelsen af vores adfærdskodeks på alle områder. Cheferne er forpligtet til at inkludere information om adfærdskodekset i uddannelsesprogrammer for de ansatte. Chefer skal handle på en sådan måde, at deres adfærd fungerer som et forbillede, hvad angår gennemførelsen af reglerne

21 NIBE er en international virksomhed, som arbejder inden for tre forskellige forretningsområder NIBE Element, NIBE Energy Systems og NIBE Stoves. y Visionen er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. y Forretningsideen er at tilbyde markedet højkvalitative og innovative energitekniske produkter og løsninger. Grundlaget for dette er NIBE-koncernens omfattende viden inden for produktudvikling, fremstilling og markedsføring. FBR NIBE AB 1147 Jerry Gladh, Micke Persson, Lucky Look, Myra, Mixiprint AB 2011 NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tlf

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Vi ønsker at kunne kombinere stærk og vedvarende tilvækst med god lønsomhed. På denne måde skaber vi værditilvækst

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Fra koncerndirektøren Caverions historie som en selvstændig koncern er forholdsvis kort. Rødderne kommer fra forskellige selskaber, der blev bragt sammen under ét Caverion

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Lantmännens Code of Conduct ver

Lantmännens Code of Conduct ver Lantmännens Code of Conduct ver. 2.0 2 Vi er femtidens virksomhed med stærke støtter i landbrugskooperativet. Vores oprindelse og vores fælles værdier sammenknyttes gennem vores varemærke og den velkendte

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere