Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse"

Transkript

1 1 Vores værdier

2 Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og " Vores værdier" supplerer hinanden og indgår i virksomhedskulturen og ledelsessystemer Lokala ledningssystem inden for hele koncernen. Vores ledelsesfilosofi bygger på otte fremgangsfaktorer, som skaber drivkraften til fortsat ekspansion med lønsomhed. Fremgangsfaktorerne er samlet under begrebet Vores forretningsprincipper, og udgør den fugemasse, der holder NIBEkoncernen og alle dens ansatte sammen. At være bekendt med vores ledelsesfilosofi er umådeligt vigtigt for alle inden for koncernen, og der må aldrig råde tvivl om, hvilke principper vi arbejder efter, og hvilket virksomhedsmiljø man er en del af. Vi arbejder for at skabe merværdi for vores interessenter og vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Bæredygtig værdiskabelse indebærer, at man ikke kan gå på kompromis med spørgsmål, som vedrører kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. For at give vores medarbejdere vejledning i disse spørgsmål har vi sammensat et antal retningslinjer og politikker. Vi kalder dette for Vores værdier og forpligtelserne skal ses som et etisk kompas, der supplerer vores otte fremgangsfaktorer. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i koncernens mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. Bæredygtig værdiskabelse er noget, der føles helt naturligt for os, og vi har alle et ansvar over for kunder, leverandører, aktionærer, medarbejdere, miljø og samfund. Jeg ønsker nu, at du som medarbejder i NIBE sætter dig ind i retningslinjerne, som vedrører forretningsetik, miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, produktsikkerhed, samfundsansvar og overvejer, hvordan vi successivt kan videreudvikle begrebet bæredygtig værdiskabelse. Jeg er overbevist om, at du, uanset hvor i verden du befinder dig, kan gøre en førsteklasses indsats med støtte fra Vores værdier. Markaryd, maj 2011 Gerteric Lindquist Administrerende direktør og koncernchef 2 3

3 Vores værdier Hos NIBE Industrier arbejder vi for at skabe merværdi for vores interessenter. Dette gør vi uden at gå på kompromis med vores forpligtelser, hvad angår kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i NIBE s mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. 4 5

4 NIBE påtager sig ansvaret for den påvirkning, som vores aktiviteter har på samfundet og miljøet. Via vores værdier: Bidrager vi til bæredygtig udvikling, herunder sundhed og velfærd i samfundet. Tager vi hensyn til vore interessenters forventninger. Efterlever vi gældende love og internationale adfærdskodekser. Er socialt ansvar integreret i hele koncernen, og det praktiseres i vores relationer til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer og andre interessenter. 6 7

5 Styring af virksomheden Effektiv styring hos NIBE baseres på ansvar, åbenhed, etisk adfærd og respekt for vores interessenters interesser samt respekt for gældende lovgivning. Vores metoder og strukturer for at træffe beslutninger bygger på at: Vi stræber efter en virksomhedskultur, hvor principperne om socialt ansvar tillempes og opmuntres. Økonomiske ressourcer, naturressourcer og menneskelige ressourcer udnyttes på en effektiv måde. Vi balancerer koncernens vision og mål over for vores interessenters behov og mål. Dette gælder både på kort og langt sigt. Grupper, som er underrepræsenteret (køn, race, etnisk tilhørighed), bliver repræsenteret retvist i ledende stillinger. Vi kommunikerer med vores interessenter og lytter til deres synspunkter. Medarbejdere på forskellige niveauer inden for NIBE får mulighed for at deltage i beslutninger, som vedrører socialt ansvar. Vi undersøger og vurderer regelmæssigt koncernens styring af socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar over for aktionærer Ansvaret er at beskytte aktionærernes investeringer og stræbe efter et bæredygtigt afkast, som hele tiden bliver bedre. De vejledende principper for god virksomhedsledelse har til formål at skabe gavnlige forudsætninger for et aktivt og ansvarsfuldt ejerskab, en velafvejet ansvarsfordeling mellem ejere, bestyrelsen og virksomhedsledelse med gennemsigtighed over for alle interessenter. Forholdet mellem NIBE og aktionærerne baseres på følgende principper: Når der skal træffes beslutninger om vigtige strategier og handlingsalternativer, tages afkastet af aktionærernes investerede penge altid i betragtning. Vi holder vores aktionærer velinformeret om koncernens drift, resultat og strategier. Dette sker i overensstemmelse med reglerne for de børser, hvor NIBE-aktierne er noteret. Information, som er vigtig for virksomhedens interessenter, skal altid gives, så hurtigt som omstændighederne tillader. Generalforsamlingen er NIBE-koncernens højeste besluttende organ. Generalforsamlingen udnævner bestyrelsen, som er ansvarlig for, at ledelse og kontrol af koncernen fordeles mellem bestyrelsen, dennes udvalg og den administrerende direktør i henhold til svensk aktieselskabslov, andre love og forordninger, gældende regler for aktieselskaber, herunder svensk lovgivning vedrørende aktieselskabsledelse, selskabsvedtægter og bestyrelsens samt dens udvalgs interne ledelsesinstrumenter

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Code of conduct Adfærdskodeks Respect for human rights Good working conditions Reduced environmental impact Sound business ethics Requirements on suppliers Product quality and product safety Social commitment Transparency Vores adfærdskodeks udgør sammen med reglerne for virksomhedsledelse og koncernens politikker rammerne for vores drift. Kodekset gælder for alle vores ansatte, chefer og bestyrelsesmedlemmer i NIBE, uanset hvor i verden man befinder sig

8 1 Respekt for menneskerettigheder Det grundlæggende princip er, at vi respekterer vores medarbejdere og deres menneskerettigheder. Dette gør vi ved at: Undlade at særbehandle medarbejdere, hvad angår deres ansættelse eller arbejdsopgaver på grundlag af køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politiske anskuelser, social eller etnisk oprindelse. Vores medarbejdere ikke af nogen årsag må chikanere eller diskriminere nogen kollega eller forretningspartner. Vi respekterer de ansattes ret til at lade sig repræsentere af fagforeninger og andre medarbejderrepræsentanter samt retten til kollektive aftaler. Lønninger og vederlag udbetales i henhold til overenskomst og til tiden. Vi belønner gode præstationer og ekstraordinere indsatser. Minimumsalderen for at arbejde i vores virksomheder er 15 år og må aldrig være lavere, end at den obligatoriske skolepligt er opfyldt. Vi stiller samme krav til de leverandører eller andre parter, som vi samarbejder med. Vi ikke tillader illegalt arbejde eller tvangsarbejde. Dette gælder vores egen virksomhed og de leverandører eller andre parter, vi samarbejder med

9 2 Gode arbejdsforhold Det grundlæggende princip er; at vi skal have høje standarder hvad angår arbejdsmiljø på alle koncernens anlæg samt at vi skal bidrage til medarbejdernes udvikling. Dette gør vi, ved at vi: Arbejder forebyggende for at mindske risici for og konsekvenserne af ulykker og arbejdsskader. Har den holdning, at kompetenceudviklende aktiviteter skaber gode forudsætninger for at kunne opfylde aktuelle og fremtidige krav. Giver medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer med det formål at øge deres faglige kompetencer og styrke deres sociale og økonomiske muligheder

10 3 Mindsket miljøpåvirkning Vi mener, at et helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som fremstillingen samt ved valg af materiale, transporter, produktfunktion og afslutningsvist genvinding. Vi gør dette til virkelighed, ved at: Vores overordnede mål er, at vores aktiviteter ikke skal forårsage miljøpåvirkninger eller påvirke menneskers helbred negativt. Holde hus med naturressourcerne. At identificere risici for mennesker og miljø samt tilpasse forsigtighedsprincipper. Udvikle energieffektive produkter og arbejde med interne tiltag for at bidrage til mindsket klimapåvirkning

11 4 God forretningsetik Forretningsrelationerne mellem NIBE og vores forretningspartnere er baseret på følgende værdier: Vi stiller krav om ærlighed og hæderlighed i alle dele af vores virksomhed og forventer det samme af vores forretningspartnere. Bestikkelse er forbudt, og derfor skal alle former for kompensation til agenter, leverandører og partnere kun vedrøre egentlige varer eller tjenester. Gaver og andre goder, som en del af den forventede gæstfrihed, må ikke overgå de lokale sædvaner og skal ligge helt på linje med lokal lovgivning. Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem private økonomiske spørgsmål og virksomhedens forretningsaktiviteter. Alle forretningstransaktioner, som udføres for en NIBE-virksomheds regning, skal fremgå tydeligt i virksomhedens bøger, som skal føres i henhold til koncernens regler. Alle enheder og medarbejdere i koncernen skal altid overholde og efterleve den gældende konkurrencelovgivning

12 5 Krav til leverandører Vi skal arbejde med leverandører, som støtter vores adfærdskodeks, vores kvalitetskrav og forretningsprincipper Dette gør vi, ved at: I leverandørkontrakter stille krav om, at NIBE s adfærdskodeks skal efterleves. Opfordre leverandører til at arbejde aktivt for at undgå negative miljø- og sundhedskonsekvenser af deres aktiviteter. Vi opfordrer leverandører til at indføre certificerbare kvalitets- og miljøstyringssystemer. Støtte og overvåge vores leverandørers præstationer. Overveje passende tiltag, hvis en leverandør ikke viser sig at opfylde en aftalt specifikation. Dette kan indebære krav om korrigerende tiltag eller afslutning af samarbejdet

13 6 Produktkvalitet og produktsikkerhed Vores grundlæggende princip er, at vi skal overvåge alle relevante aspekter, som vedrører vores produkters kvalitet, sikkerhed og miljøtilpasning. Dette gør vi ved at: Inden for NIBE Energy Systems udvikle energieffektive produkter til opvarmning, ventilation og køling, som i stor udstrækning udnytter fornyelige energikilder. Vi inden for NIBE Stoves udvikler forbrændingseffektive produkter, hvilket resulterer i mindsket brændselsforbrug og mindskede udslip. Brændeovnsprodukterne, som hovedsageligt udnytter fornyelig energi, skal i størst mulige udstrækning være udstyret med miljømærkning. Vi inden for NIBE Element har et tæt udviklingssamarbejde med kunderne ved elementfremstillingen for at skabe et totalprodukt med øget livslængde og mindsket energibehov. Vores produkter opfylder aftalte og lovmæssige normer samt standarder vedrørende sundhed og sikkerhed ved anvendelsen. Vi tilbyder korrekt og tydelig information om anvendelsen af vores produkter på en energieffektiv måde. Endvidere giver vi relevant information om sikker og miljøtilpasset installation, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og endelig bortskaffelse

14 7 Samfundsengagement Vores grundlæggende princip er, at vi skal når det er muligt - engagere os i de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. Dette gør vi, ved at vi: Stræber efter at ansætte og udvikle lokale medarbejdere og chefer. Bidrager til aktiviteter i vores anlægs nærmiljø. Prioriterer sponsoraftaler, der gavner de samfund og omgivelser, hvor vi driver virksomhed samt støtter vores værdier og styrker vores relationer med kunder og partnere. Ikke bidrager til eller engagerer os i politiske partier, politikker eller politiske organisationer

15 8 Åbenhed Vores grundlæggende princip er, at al kommunikation skal være åben og ærlig samt følge gældende lovgivning, regler og normer. Dette gør vi, ved at vi: Er åbne og korrekte inden for rammerne for gældende forretningsmæssig tavshedspligt. Opretholder nære relationer med vores interessenter, hvor kommunikationen er baseret på regelmæssig kontakt, tydelighed og god etik. Som medarbejdere skal overholde gældende regler om bevaret tavshedspligt vedrørende information, som ejes af virksomheden og vores forretningspartnere, samt vedrørende sådanne oplysninger, som potentielt kan påvirke virksomhedens konkurrencedygtighed, aktiekurs og overlevelse på langt sigt

16 Politikker Adfærdskodekset fastsætter NIBE s grundlæggende værdier og sammenfatter koncernens overordnede politikker. For aspekter, som vedrører miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og kommunikation, har vi udviklet politikker, der gælder for hele koncernen. De udgør grundlaget for de politikker, der udformes inden for de enkelte selskabers styringssystemers rammer med henblik på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Forpligtelserne i de enkelte virksomheders politikker må ikke være mindre end koncernens forpligtelser

17 Miljøpolitik Vi arbejder med løbende forbedringer Vi skal arbejde forebyggende og systematisk inden for arbejdsmiljøområdet. Vi skal uddanne og informere vores medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål og delagtiggøre dem i vores stræben efter løbende forbedringer. Vi skal indføre certificerede miljøstyringssystemer i henhold til ISO ved alle produktionsenheder. Vi følger love og andre krav Vores virksomheder skal drives således, at lovgivningen inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet overholdes med en god marginal. Vi benytter naturressourcerne på en effektiv måde Vores aktiviteter skal kendetegnes af effektiv anvendelse af energi, vand, råvarer og andre naturressourcer. Vi mindsker udslip og minimerer risici Vi tilbyder miljøtilpassede produkter Vi skal tilbyde energieffektive produkter af høj kvalitet og løsninger, som bidrager til mindsket klimapåvirkning. Helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som i valg af materiale, transporter, produktfunktion og endelig genvinding. Vi stiller krav til vores forretningspartnere Vi skal overholde miljøaspekter og socialt ansvar, når vi vælger leverandører, entreprenører og transportører. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø Overalt, hvor vi driver virksomhed, skal vi have en høj arbejdsmiljøstandard. Via risikoanalyser, uddannelse og andre forebyggende tiltag skal vi sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver på en sikker og sund måde. Affald og udslip fra produktionsanlæg og andre aktiviteter skal minimeres. Affaldsprodukterne skal i høj udstrækning genvindes på en effektiv måde. Vi skal arbejde med at forebygge ulykker, ukontrollerede udslip og eksponering for farlige kemikalier. Vi er åbne i vores information Vi skal åbent og objektivt dokumentere vores udvikling på bæredygtighedsområdet. Vi gør dette i overensstemmelse med etablerede internationale retningslinjer

18 Kvalitetspolitik Kunderne skal kunne stole på os Grundprincipperne er, at kunderne altid skal kunne stole på os og på vores produkter. Vi understreger derfor betydningen af kvalitet som en integreret del af koncernens kultur og drift. Kvalitetssikring er en forudsætning for koncernens fortsatte udvikling og en afgørende årsag til, at kunderne vælger NIBE s produkter og tjenester. Vi skal opfylde kundernes kvalitetskrav, og når det er muligt overgå dem. Vi arbejder med løbende forbedringer Vores medarbejdere skal have uddannelse i kvalitetsspørgsmål og skal aktivt og ansvarsfuldt deltage i arbejdet med at opnå løbende forbedringer. Efter tiltag for at beskytte mennesker og miljø skal kvalitetsspørgsmålene gives højeste prioritet, når der er konstateret en fejl, eller når der foreligger risiko for, at der kan opstå en fejl. Alle NIBE-selskaber skal på en systematisk måde skabe god orden i deres drift. Kvalitetssystemerne ved vores produktions- og udviklingsenheder skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller et tilsvarende styringssystem. Vi stræber efter nul fejl Styringen af kvalitetsspørgsmålene skal baseres på princippet nul fejl i hvert enkelt trin i vores processer. Ved udviklingsarbejdet skal formålet være at skabe produkter, som på den rette måde opfylder kundens forventninger, og som kan fremstilles i henhold til princippet om nul fejl. Princippet om nul fejl skal være integreret i indkøb, produktion, distribution og service. Princippet skal kunne verificeres. Vi stiller krav til vores leverandører Kvalitetskravene til produkter og tjenester, som koncernen indkøber, eller overdrager til underleverandører, skal svare til de krav, vi stiller til os selv. Leverandørens kvalitetsarbejde skal vurderes, før aftalen underskrives. Vi skal stille tydelige kvalitetskrav og regelmæssigt evaluere, hvordan leverandøren opfylder kravene. Vi skal regelmæssigt evaluere og dokumentere, hvordan markedet og de enkelte kunder opfatter kvaliteten af NIBE s produkter og tjenester. Vi skal reagere hurtigt på resultaterne af disse evalueringer

19 Kommunikationspolitik Vi kommunikerer åbent og troværdigt Grundprincippet er, at vi kommunikerer på en åben, troværdig og etisk måde. Vores måde at kommunikere på skal bidrage til at koncernens mål opnås, og at vores interessenters tillid til koncernen styrkes. Vi kommunikerer internt I så stor udstrækning som muligt skal vores medarbejdere være de første, der får adgang til både gode og dårlige nyheder, som vedrører NIBE. Den interne information har til formål at gøre vores medarbejdere motiveret og skabe forståelse for koncernens mål og aktiviteter. Vi kommunikerer eksternt Formålet med den eksterne kommunikation er at forstærke billedet af NIBE som en dynamisk og troværdig samarbejdspartner og arbejdsgiver, som tager socialt ansvar. Vi ønsker, at omverdenen forstår koncernens værdier og aktiviteter. Via en aktiv ekstern kommunikation skaber vi mulighed for selv at påvirke dagsordenen inden for områder, som er vigtige for os. Alle medarbejdere skal overholde de gældende regler vedrørende fortrolige oplysninger. Dette gælder information, som vedrører NIBE og vores samarbejdspartnere. Informationen skal være klar og tydelig og bidrage til, at vi alle bedre forstår vores egen rolle i den store sammenhæng

20 Sådan skal vores adfærdskodeks og vores politikker gennemføres Hver medarbejder vil få et eksemplar af dokumentet Vores værdier, og skal forstå og handle i overensstemmelse med disse grundlæggende principper. Den overordnede ansvarlige person for adfærdskodekset og opfølgning heraf er koncernchefen, som i det praktiske, daglige arbejde efterfølgende delegerer ansvaret til hver juridisk enhed inden for koncernen. NIBE-koncernen gennemfører uddannelse og distribuerer information, som støtter indførelsen af vores adfærdskodeks på alle områder. Cheferne er forpligtet til at inkludere information om adfærdskodekset i uddannelsesprogrammer for de ansatte. Chefer skal handle på en sådan måde, at deres adfærd fungerer som et forbillede, hvad angår gennemførelsen af reglerne

21 NIBE er en international virksomhed, som arbejder inden for tre forskellige forretningsområder NIBE Element, NIBE Energy Systems og NIBE Stoves. y Visionen er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. y Forretningsideen er at tilbyde markedet højkvalitative og innovative energitekniske produkter og løsninger. Grundlaget for dette er NIBE-koncernens omfattende viden inden for produktudvikling, fremstilling og markedsføring. FBR NIBE AB 1147 Jerry Gladh, Micke Persson, Lucky Look, Myra, Mixiprint AB 2011 NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tlf

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark Mangfoldighed i - Sådan har vi gjort Årsmøde Vinsa 28. november 2012 Tal og strategi for mangfoldighed 89 forskellige nationaliteter i Arriva 3 Mænd/kvinder i Arriva 4 Aldersfordelingen i Arriva 5 strategier

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Arla Foods Code of Conduct

Arla Foods Code of Conduct Vores Ansvar Arla Foods Code of Conduct Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi driver forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde for at beskytte virksomhedens omdømme og lønsomhed, samtidig med at vi

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere