Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse"

Transkript

1 1 Vores værdier

2 Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og " Vores værdier" supplerer hinanden og indgår i virksomhedskulturen og ledelsessystemer Lokala ledningssystem inden for hele koncernen. Vores ledelsesfilosofi bygger på otte fremgangsfaktorer, som skaber drivkraften til fortsat ekspansion med lønsomhed. Fremgangsfaktorerne er samlet under begrebet Vores forretningsprincipper, og udgør den fugemasse, der holder NIBEkoncernen og alle dens ansatte sammen. At være bekendt med vores ledelsesfilosofi er umådeligt vigtigt for alle inden for koncernen, og der må aldrig råde tvivl om, hvilke principper vi arbejder efter, og hvilket virksomhedsmiljø man er en del af. Vi arbejder for at skabe merværdi for vores interessenter og vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Bæredygtig værdiskabelse indebærer, at man ikke kan gå på kompromis med spørgsmål, som vedrører kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. For at give vores medarbejdere vejledning i disse spørgsmål har vi sammensat et antal retningslinjer og politikker. Vi kalder dette for Vores værdier og forpligtelserne skal ses som et etisk kompas, der supplerer vores otte fremgangsfaktorer. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i koncernens mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. Bæredygtig værdiskabelse er noget, der føles helt naturligt for os, og vi har alle et ansvar over for kunder, leverandører, aktionærer, medarbejdere, miljø og samfund. Jeg ønsker nu, at du som medarbejder i NIBE sætter dig ind i retningslinjerne, som vedrører forretningsetik, miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, produktsikkerhed, samfundsansvar og overvejer, hvordan vi successivt kan videreudvikle begrebet bæredygtig værdiskabelse. Jeg er overbevist om, at du, uanset hvor i verden du befinder dig, kan gøre en førsteklasses indsats med støtte fra Vores værdier. Markaryd, maj 2011 Gerteric Lindquist Administrerende direktør og koncernchef 2 3

3 Vores værdier Hos NIBE Industrier arbejder vi for at skabe merværdi for vores interessenter. Dette gør vi uden at gå på kompromis med vores forpligtelser, hvad angår kvalitet, bæredygtig udvikling og socialt ansvar. Vores værdier er baseret på internationale konventioner og retningslinjer, men har først og fremmest dybe rødder i NIBE s mangeårige tradition for at drive en ansvarlig virksomhed. 4 5

4 NIBE påtager sig ansvaret for den påvirkning, som vores aktiviteter har på samfundet og miljøet. Via vores værdier: Bidrager vi til bæredygtig udvikling, herunder sundhed og velfærd i samfundet. Tager vi hensyn til vore interessenters forventninger. Efterlever vi gældende love og internationale adfærdskodekser. Er socialt ansvar integreret i hele koncernen, og det praktiseres i vores relationer til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer og andre interessenter. 6 7

5 Styring af virksomheden Effektiv styring hos NIBE baseres på ansvar, åbenhed, etisk adfærd og respekt for vores interessenters interesser samt respekt for gældende lovgivning. Vores metoder og strukturer for at træffe beslutninger bygger på at: Vi stræber efter en virksomhedskultur, hvor principperne om socialt ansvar tillempes og opmuntres. Økonomiske ressourcer, naturressourcer og menneskelige ressourcer udnyttes på en effektiv måde. Vi balancerer koncernens vision og mål over for vores interessenters behov og mål. Dette gælder både på kort og langt sigt. Grupper, som er underrepræsenteret (køn, race, etnisk tilhørighed), bliver repræsenteret retvist i ledende stillinger. Vi kommunikerer med vores interessenter og lytter til deres synspunkter. Medarbejdere på forskellige niveauer inden for NIBE får mulighed for at deltage i beslutninger, som vedrører socialt ansvar. Vi undersøger og vurderer regelmæssigt koncernens styring af socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar over for aktionærer Ansvaret er at beskytte aktionærernes investeringer og stræbe efter et bæredygtigt afkast, som hele tiden bliver bedre. De vejledende principper for god virksomhedsledelse har til formål at skabe gavnlige forudsætninger for et aktivt og ansvarsfuldt ejerskab, en velafvejet ansvarsfordeling mellem ejere, bestyrelsen og virksomhedsledelse med gennemsigtighed over for alle interessenter. Forholdet mellem NIBE og aktionærerne baseres på følgende principper: Når der skal træffes beslutninger om vigtige strategier og handlingsalternativer, tages afkastet af aktionærernes investerede penge altid i betragtning. Vi holder vores aktionærer velinformeret om koncernens drift, resultat og strategier. Dette sker i overensstemmelse med reglerne for de børser, hvor NIBE-aktierne er noteret. Information, som er vigtig for virksomhedens interessenter, skal altid gives, så hurtigt som omstændighederne tillader. Generalforsamlingen er NIBE-koncernens højeste besluttende organ. Generalforsamlingen udnævner bestyrelsen, som er ansvarlig for, at ledelse og kontrol af koncernen fordeles mellem bestyrelsen, dennes udvalg og den administrerende direktør i henhold til svensk aktieselskabslov, andre love og forordninger, gældende regler for aktieselskaber, herunder svensk lovgivning vedrørende aktieselskabsledelse, selskabsvedtægter og bestyrelsens samt dens udvalgs interne ledelsesinstrumenter

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Code of conduct Adfærdskodeks Respect for human rights Good working conditions Reduced environmental impact Sound business ethics Requirements on suppliers Product quality and product safety Social commitment Transparency Vores adfærdskodeks udgør sammen med reglerne for virksomhedsledelse og koncernens politikker rammerne for vores drift. Kodekset gælder for alle vores ansatte, chefer og bestyrelsesmedlemmer i NIBE, uanset hvor i verden man befinder sig

8 1 Respekt for menneskerettigheder Det grundlæggende princip er, at vi respekterer vores medarbejdere og deres menneskerettigheder. Dette gør vi ved at: Undlade at særbehandle medarbejdere, hvad angår deres ansættelse eller arbejdsopgaver på grundlag af køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politiske anskuelser, social eller etnisk oprindelse. Vores medarbejdere ikke af nogen årsag må chikanere eller diskriminere nogen kollega eller forretningspartner. Vi respekterer de ansattes ret til at lade sig repræsentere af fagforeninger og andre medarbejderrepræsentanter samt retten til kollektive aftaler. Lønninger og vederlag udbetales i henhold til overenskomst og til tiden. Vi belønner gode præstationer og ekstraordinere indsatser. Minimumsalderen for at arbejde i vores virksomheder er 15 år og må aldrig være lavere, end at den obligatoriske skolepligt er opfyldt. Vi stiller samme krav til de leverandører eller andre parter, som vi samarbejder med. Vi ikke tillader illegalt arbejde eller tvangsarbejde. Dette gælder vores egen virksomhed og de leverandører eller andre parter, vi samarbejder med

9 2 Gode arbejdsforhold Det grundlæggende princip er; at vi skal have høje standarder hvad angår arbejdsmiljø på alle koncernens anlæg samt at vi skal bidrage til medarbejdernes udvikling. Dette gør vi, ved at vi: Arbejder forebyggende for at mindske risici for og konsekvenserne af ulykker og arbejdsskader. Har den holdning, at kompetenceudviklende aktiviteter skaber gode forudsætninger for at kunne opfylde aktuelle og fremtidige krav. Giver medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer med det formål at øge deres faglige kompetencer og styrke deres sociale og økonomiske muligheder

10 3 Mindsket miljøpåvirkning Vi mener, at et helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som fremstillingen samt ved valg af materiale, transporter, produktfunktion og afslutningsvist genvinding. Vi gør dette til virkelighed, ved at: Vores overordnede mål er, at vores aktiviteter ikke skal forårsage miljøpåvirkninger eller påvirke menneskers helbred negativt. Holde hus med naturressourcerne. At identificere risici for mennesker og miljø samt tilpasse forsigtighedsprincipper. Udvikle energieffektive produkter og arbejde med interne tiltag for at bidrage til mindsket klimapåvirkning

11 4 God forretningsetik Forretningsrelationerne mellem NIBE og vores forretningspartnere er baseret på følgende værdier: Vi stiller krav om ærlighed og hæderlighed i alle dele af vores virksomhed og forventer det samme af vores forretningspartnere. Bestikkelse er forbudt, og derfor skal alle former for kompensation til agenter, leverandører og partnere kun vedrøre egentlige varer eller tjenester. Gaver og andre goder, som en del af den forventede gæstfrihed, må ikke overgå de lokale sædvaner og skal ligge helt på linje med lokal lovgivning. Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem private økonomiske spørgsmål og virksomhedens forretningsaktiviteter. Alle forretningstransaktioner, som udføres for en NIBE-virksomheds regning, skal fremgå tydeligt i virksomhedens bøger, som skal føres i henhold til koncernens regler. Alle enheder og medarbejdere i koncernen skal altid overholde og efterleve den gældende konkurrencelovgivning

12 5 Krav til leverandører Vi skal arbejde med leverandører, som støtter vores adfærdskodeks, vores kvalitetskrav og forretningsprincipper Dette gør vi, ved at: I leverandørkontrakter stille krav om, at NIBE s adfærdskodeks skal efterleves. Opfordre leverandører til at arbejde aktivt for at undgå negative miljø- og sundhedskonsekvenser af deres aktiviteter. Vi opfordrer leverandører til at indføre certificerbare kvalitets- og miljøstyringssystemer. Støtte og overvåge vores leverandørers præstationer. Overveje passende tiltag, hvis en leverandør ikke viser sig at opfylde en aftalt specifikation. Dette kan indebære krav om korrigerende tiltag eller afslutning af samarbejdet

13 6 Produktkvalitet og produktsikkerhed Vores grundlæggende princip er, at vi skal overvåge alle relevante aspekter, som vedrører vores produkters kvalitet, sikkerhed og miljøtilpasning. Dette gør vi ved at: Inden for NIBE Energy Systems udvikle energieffektive produkter til opvarmning, ventilation og køling, som i stor udstrækning udnytter fornyelige energikilder. Vi inden for NIBE Stoves udvikler forbrændingseffektive produkter, hvilket resulterer i mindsket brændselsforbrug og mindskede udslip. Brændeovnsprodukterne, som hovedsageligt udnytter fornyelig energi, skal i størst mulige udstrækning være udstyret med miljømærkning. Vi inden for NIBE Element har et tæt udviklingssamarbejde med kunderne ved elementfremstillingen for at skabe et totalprodukt med øget livslængde og mindsket energibehov. Vores produkter opfylder aftalte og lovmæssige normer samt standarder vedrørende sundhed og sikkerhed ved anvendelsen. Vi tilbyder korrekt og tydelig information om anvendelsen af vores produkter på en energieffektiv måde. Endvidere giver vi relevant information om sikker og miljøtilpasset installation, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og endelig bortskaffelse

14 7 Samfundsengagement Vores grundlæggende princip er, at vi skal når det er muligt - engagere os i de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. Dette gør vi, ved at vi: Stræber efter at ansætte og udvikle lokale medarbejdere og chefer. Bidrager til aktiviteter i vores anlægs nærmiljø. Prioriterer sponsoraftaler, der gavner de samfund og omgivelser, hvor vi driver virksomhed samt støtter vores værdier og styrker vores relationer med kunder og partnere. Ikke bidrager til eller engagerer os i politiske partier, politikker eller politiske organisationer

15 8 Åbenhed Vores grundlæggende princip er, at al kommunikation skal være åben og ærlig samt følge gældende lovgivning, regler og normer. Dette gør vi, ved at vi: Er åbne og korrekte inden for rammerne for gældende forretningsmæssig tavshedspligt. Opretholder nære relationer med vores interessenter, hvor kommunikationen er baseret på regelmæssig kontakt, tydelighed og god etik. Som medarbejdere skal overholde gældende regler om bevaret tavshedspligt vedrørende information, som ejes af virksomheden og vores forretningspartnere, samt vedrørende sådanne oplysninger, som potentielt kan påvirke virksomhedens konkurrencedygtighed, aktiekurs og overlevelse på langt sigt

16 Politikker Adfærdskodekset fastsætter NIBE s grundlæggende værdier og sammenfatter koncernens overordnede politikker. For aspekter, som vedrører miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og kommunikation, har vi udviklet politikker, der gælder for hele koncernen. De udgør grundlaget for de politikker, der udformes inden for de enkelte selskabers styringssystemers rammer med henblik på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Forpligtelserne i de enkelte virksomheders politikker må ikke være mindre end koncernens forpligtelser

17 Miljøpolitik Vi arbejder med løbende forbedringer Vi skal arbejde forebyggende og systematisk inden for arbejdsmiljøområdet. Vi skal uddanne og informere vores medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål og delagtiggøre dem i vores stræben efter løbende forbedringer. Vi skal indføre certificerede miljøstyringssystemer i henhold til ISO ved alle produktionsenheder. Vi følger love og andre krav Vores virksomheder skal drives således, at lovgivningen inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet overholdes med en god marginal. Vi benytter naturressourcerne på en effektiv måde Vores aktiviteter skal kendetegnes af effektiv anvendelse af energi, vand, råvarer og andre naturressourcer. Vi mindsker udslip og minimerer risici Vi tilbyder miljøtilpassede produkter Vi skal tilbyde energieffektive produkter af høj kvalitet og løsninger, som bidrager til mindsket klimapåvirkning. Helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som i valg af materiale, transporter, produktfunktion og endelig genvinding. Vi stiller krav til vores forretningspartnere Vi skal overholde miljøaspekter og socialt ansvar, når vi vælger leverandører, entreprenører og transportører. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø Overalt, hvor vi driver virksomhed, skal vi have en høj arbejdsmiljøstandard. Via risikoanalyser, uddannelse og andre forebyggende tiltag skal vi sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver på en sikker og sund måde. Affald og udslip fra produktionsanlæg og andre aktiviteter skal minimeres. Affaldsprodukterne skal i høj udstrækning genvindes på en effektiv måde. Vi skal arbejde med at forebygge ulykker, ukontrollerede udslip og eksponering for farlige kemikalier. Vi er åbne i vores information Vi skal åbent og objektivt dokumentere vores udvikling på bæredygtighedsområdet. Vi gør dette i overensstemmelse med etablerede internationale retningslinjer

18 Kvalitetspolitik Kunderne skal kunne stole på os Grundprincipperne er, at kunderne altid skal kunne stole på os og på vores produkter. Vi understreger derfor betydningen af kvalitet som en integreret del af koncernens kultur og drift. Kvalitetssikring er en forudsætning for koncernens fortsatte udvikling og en afgørende årsag til, at kunderne vælger NIBE s produkter og tjenester. Vi skal opfylde kundernes kvalitetskrav, og når det er muligt overgå dem. Vi arbejder med løbende forbedringer Vores medarbejdere skal have uddannelse i kvalitetsspørgsmål og skal aktivt og ansvarsfuldt deltage i arbejdet med at opnå løbende forbedringer. Efter tiltag for at beskytte mennesker og miljø skal kvalitetsspørgsmålene gives højeste prioritet, når der er konstateret en fejl, eller når der foreligger risiko for, at der kan opstå en fejl. Alle NIBE-selskaber skal på en systematisk måde skabe god orden i deres drift. Kvalitetssystemerne ved vores produktions- og udviklingsenheder skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller et tilsvarende styringssystem. Vi stræber efter nul fejl Styringen af kvalitetsspørgsmålene skal baseres på princippet nul fejl i hvert enkelt trin i vores processer. Ved udviklingsarbejdet skal formålet være at skabe produkter, som på den rette måde opfylder kundens forventninger, og som kan fremstilles i henhold til princippet om nul fejl. Princippet om nul fejl skal være integreret i indkøb, produktion, distribution og service. Princippet skal kunne verificeres. Vi stiller krav til vores leverandører Kvalitetskravene til produkter og tjenester, som koncernen indkøber, eller overdrager til underleverandører, skal svare til de krav, vi stiller til os selv. Leverandørens kvalitetsarbejde skal vurderes, før aftalen underskrives. Vi skal stille tydelige kvalitetskrav og regelmæssigt evaluere, hvordan leverandøren opfylder kravene. Vi skal regelmæssigt evaluere og dokumentere, hvordan markedet og de enkelte kunder opfatter kvaliteten af NIBE s produkter og tjenester. Vi skal reagere hurtigt på resultaterne af disse evalueringer

19 Kommunikationspolitik Vi kommunikerer åbent og troværdigt Grundprincippet er, at vi kommunikerer på en åben, troværdig og etisk måde. Vores måde at kommunikere på skal bidrage til at koncernens mål opnås, og at vores interessenters tillid til koncernen styrkes. Vi kommunikerer internt I så stor udstrækning som muligt skal vores medarbejdere være de første, der får adgang til både gode og dårlige nyheder, som vedrører NIBE. Den interne information har til formål at gøre vores medarbejdere motiveret og skabe forståelse for koncernens mål og aktiviteter. Vi kommunikerer eksternt Formålet med den eksterne kommunikation er at forstærke billedet af NIBE som en dynamisk og troværdig samarbejdspartner og arbejdsgiver, som tager socialt ansvar. Vi ønsker, at omverdenen forstår koncernens værdier og aktiviteter. Via en aktiv ekstern kommunikation skaber vi mulighed for selv at påvirke dagsordenen inden for områder, som er vigtige for os. Alle medarbejdere skal overholde de gældende regler vedrørende fortrolige oplysninger. Dette gælder information, som vedrører NIBE og vores samarbejdspartnere. Informationen skal være klar og tydelig og bidrage til, at vi alle bedre forstår vores egen rolle i den store sammenhæng

20 Sådan skal vores adfærdskodeks og vores politikker gennemføres Hver medarbejder vil få et eksemplar af dokumentet Vores værdier, og skal forstå og handle i overensstemmelse med disse grundlæggende principper. Den overordnede ansvarlige person for adfærdskodekset og opfølgning heraf er koncernchefen, som i det praktiske, daglige arbejde efterfølgende delegerer ansvaret til hver juridisk enhed inden for koncernen. NIBE-koncernen gennemfører uddannelse og distribuerer information, som støtter indførelsen af vores adfærdskodeks på alle områder. Cheferne er forpligtet til at inkludere information om adfærdskodekset i uddannelsesprogrammer for de ansatte. Chefer skal handle på en sådan måde, at deres adfærd fungerer som et forbillede, hvad angår gennemførelsen af reglerne

21 NIBE er en international virksomhed, som arbejder inden for tre forskellige forretningsområder NIBE Element, NIBE Energy Systems og NIBE Stoves. y Visionen er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. y Forretningsideen er at tilbyde markedet højkvalitative og innovative energitekniske produkter og løsninger. Grundlaget for dette er NIBE-koncernens omfattende viden inden for produktudvikling, fremstilling og markedsføring. FBR NIBE AB 1147 Jerry Gladh, Micke Persson, Lucky Look, Myra, Mixiprint AB 2011 NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tlf

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere