Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!"

Transkript

1 idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport må ikke videregives eller offentliggøres i andre sammenhænge, uden Skandias skriftlige samtykke. 1

2 Indholdsfortegnelse IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER... 3 Skandias motivation...3 Formålet med evalueringen...4 Fakta om evalueringen...4 EVALUERINGENS RESULTATER... 5 Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne... 5 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør...6 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads... 7 Udfordringer... 7 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører... 8 Kommunikation...9 Tidsforbrug...10 Aktiviteter...10 LEVER IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER OP TIL FORVENTNINGERNE...11 FORSLAG TIL FORBEDRINGER...11 Koordinering med ledere Fra samarbejdspartnere...12 Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne...12 KONKLUSION

3 Idéer for livet Ambassadører Siden februar 2007 har Skandia gjort det muligt for medarbejderne at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Initiativet hedder Idéer for livet Ambassadører og er et samarbejde mellem Skandia og de fire hjælpeorganisationer: Dansk Røde Kors, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Ved at tilmelde sig som Idéer for livet Ambassadør får Skandias medarbejdere fri to timer om måneden til frivilligt arbejde - de to timer kan dog samles til for eksempel to eller tre dage om året. Ud over valgfriheden, når timerne skal placeres, så har medarbejderne også flere muligheder, når de skal vælge, hvordan de vil engagere sig. De kan: selv bestemme, om de vil engagere sig i en aktivitet gennem en af de fire hjælpeorganisationer selv vil byde ind med projekter tilmelde sig det såkaldte Standby Team, der løbende får forskellige opgaver fra hjælpeorganisationerne. Indtil videre har medarbejderne udført så forskellige opgaver som for eksempel at hjælpe i en genbrugsbutik, sortere valuta og være fægtetræner. Idéen med Idéer for livet Ambassadører er at gøre det nemmere for medarbejderne at komme i gang med at udføre frivilligt socialt arbejde. Ifølge Socialforskningsinstituttets rapport om frivilligt arbejde fra 2005 mangler danskerne ikke lyst og vilje til at udføre frivilligt arbejde. Det er derimod faktorer som manglende overblik over mulighederne for at udføre frivilligt arbejde samt manglende tid, der er nogle af de primære barrierer for at komme i gang. Skandias initiativ Idéer for livet imødekommer disse udfordringer ved at frigive tid til medarbejderne og samtidig aktivt opfordre dem til at deltage i forskellige aktiviteter som frivillig. Og ideen virker: Indtil nu har mere end hver tredje medarbejder meldt sig som Idéer for livet Ambassadør. Det er i den forbindelse værd at nævne, at der er stor spredning på tværs af organisationen. "Der blev lige pludselig åbnet en nem og god måde at være engageret på" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2007) Skandias motivation Idéer for livet Ambassadører blev lanceret i Danmark i 2007 efter svensk forbillede, hvor konceptet har kørt siden Siden 1998, hvor Skandia blev etableret i Danmark, har virksomheden støttet mere end 300 projekter, som hjælper børn og unge. Skandia var desuden med til at starte Natteravnene i Danmark. Idéer for livet Ambassadørerne er således en naturlig forlængelse af virksomhedens sociale engagement. Ansvar er en af Skandias værdier. For Skandia betyder det også at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Skandias Idéer for livet Ambassadører er på den måde en naturlig del af virksomhedens forretningsstrategi. Ud over at tage et socialt ansvar er initiativet også med til at gøre Skandia til en mere attraktiv arbejdsplads og på den måde fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere

4 Formålet med evalueringen Idéer for livet Ambassadører startede i februar Godt et halvt år efter opstarten, blev projektet evalueret (Fri til frivilligt arbejde - Evaluering af Skandias Idéer for livet Ambassadører, 2007). Denne evaluering viste, at projektet var en stor succes, der bragte mange uventede fordele med sig, som for eksempel stor medarbejdertilfredshed. Men var det et udtryk for, at det var nyt og spændende? Hvad ville der ske, når projektet var blevet en del af dagligdagen? Derfor blev det vedtaget at foretage en evaluering af Idéer for livet Ambassadører hvert år. Fakta om evalueringen Dataindsamlingen til evalueringen er foretaget i september Lidt over et år efter evalueringen i Til forskel fra evalueringen i 2007 valgte vi i år at spørge alle medarbejdere i Skandia. Det vil sige, at de medarbejdere, der ikke har tilmeldt sig som Idéer for livet Ambassadører, skulle svare på spørgsmål om, hvorfor de ikke er en del af projektet. Spørgsmålene til evalueringen i 2008 og måden at vælge svar på har ændret sig fra evalueringen i 2007, og derfor er en direkte sammenligning ikke mulig ved alle spørgsmål. Ud af Skandias 210 ansatte er 85 personer i dag Idéer for livet Ambassadører = 40,5 procent. Der deltog i alt 120 medarbejdere i evalueringen, hvoraf 63 af dem er Idéer for livet Ambassadører. Fordeling af besvarelser 2007 (juli) 2008 (sep.) Ansatte i Skandia Idéer for livet Ambassadører 57 (28,5 %) 85 (40,5 %) Besvarelser fra Idéer for livet Ambassadører 51 (89,5 %) 63 (74,1 %) Besvarelser fra andre ansatte (45,6 %) Fordeling af aktiviteter mellem alle Idéer for livet Ambassadører Egen aktivitet 7% Samarbejdspartner 18% Egen aktivitet Samarbejdspartner Standby Team Standby Team 75% 1 I 2007 var evalueringen kun for Idéer for livet Ambassadører - 4 -

5 Evalueringens resultater Social ansvarlighed har altid været en del af Skandias forretningsstrategi, og evalueringen viser, at netop det at Skandia tager et socialt ansvar, er af meget stor betydning for Idéer for livet Ambassadørerne. Hele 87 % mener, at det er af meget stor betydning eller stor betydning, at Skandia tager et socialt ansvar, hvilket er en pæn stigning i forhold til 76 % i Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne Deltagelsen i Idéer for livet Ambassadør-projektet er helt frivillig for den enkelte medarbejder i Skandia, og bevæggrundene for deltagelse kan være meget forskellige. Udsagnet Jeg vil gerne hjælpe andre er dog den primære årsag til, at medarbejderne har meldt sig. Årsager til, at medarbejdere er Idéer for livet Ambassadører Jeg vil gerne hjælpe andre Jeg laver noget sammen med mine kolleger Det giver mig god samvittighed Jeg synes det er min pligt Det giver mig mening med tilværelsen Jeg vil gerne være et forbillede for andre Jeg lærer noget nyt Jeg kan bruge mine kvalifikationer i det frivillige arbejde Jeg interesserer mig for den enkelte sag Jeg gør det af personlige årsager Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Kilde: Skandia evaluering, Idéer for livet Ambassadører, 2008 For deltagerne i Standby Teamet har det sociale engagement samtidig en afsmittende effekt på det sociale liv i Skandia. 52 % af respondenterne i Standby Teamet vægter højt, at de laver noget sammen med kollegerne

6 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør Motivationen for at melde sig som Idéer for livet Ambassadør er dog forskellig for henholdsvis medarbejdere, der er en del af Standby Teamet og de, som er tilknyttet samarbejdspartnerne. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt Standby Team Det kan foregå på min arbejdsplads Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Blev inspireret af en kollega Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % For Idéer for livet Ambassadører i Standby Teamet er den vigtigste motivation, at det frivillige arbejde kan foregå på jobbet, mens de Idéer for livet Ambassadører, der er aktive for en samarbejdspartner, primært er inspireret af en bestemt aktivitet. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt en aktivitet hos en samarbejdspartner Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret af en kollega Jeg var allerede aktiv og fortsatte mit frivillige arbejde Kender hjælpeorganisationen og deres arbejde Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % - 6 -

7 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads For de fleste Idéer for livet Ambassadører, er det tydeligt, at deltagelse i det frivillige arbejde har været med til at fremme en positiv holdning til Skandia som arbejdsplads. Hele 63 % giver udtryk for, at involveringen i det frivillige arbejde giver en større fællesskabsfølelse og stolthed af Skandia som arbejdsplads. For Idéer for livet Ambassadører, som er en del af Standby Teamet, er fællesskabet på arbejdspladsen en anelse vigtigere end for de medarbejdere, som er involveret i aktiviteter med den enkelte samarbejdspartner. Til gengæld viser evalueringen, at et mere positivt syn på Skandia som arbejdsplads er en tydeligere effekt af projektet hos de Idéer for livet Ambassadører, som er involveret i aktiviteter hos samarbejdspartnerne. Betydningen af at være Idéer for livet Ambassadør Jeg føler større grad af fællesskab på min arbejdsplads Det gør mig stolt af min arbejdsplads Jeg ser mere positivt på Skandia som arbejdsplads Det motiverer mig Jeg får større arbejdsglæde Jeg gør en ekstra arbejdsindsats i det daglige arbejde Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Udfordringer At starte et projekt som Idéer for livet Ambassadører har helt naturligt ikke været uden udfordringer. Selvom langt de fleste Idéer for livet Ambassadører ikke har nogle bekymringer ved at deltage i projektet, viser kommentarer fra medarbejderne, at fornemmelsen af at mangle tid til det daglige arbejde og mangle opbakning fra nærmeste leder skaber bekymring hos nogle Idéer for livet Ambassadører. Evalueringen giver et fingerpeg om, at koordineringen mellem projektet Idéer for livet Ambassadører og de enkelte ledere er vigtig for, at medarbejderne får en mere tilfredsstillende følelse ved at være involveret i det frivillige arbejde på arbejdspladsen. Det skridt i den videre integration af Idéer for livet Ambassadører kan tilmed vise sig at være gavnlig for yderligere tilmelding til projektet fra de medarbejdere, der overvejer at tilmelde sig, men som netop har bekymringer om tidsfaktoren. "Jeg har overvejet at blive Idéer for livet Ambassadør, men jeg har ikke lige fået taget mig sammen, bl.a. pga. tidspres i den normale hverdag" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 7 -

8 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører Alle medarbejdere fik i 2008 muligheden for at deltage i evalueringen af projektet Idéer for livet Ambassadører. 57 medarbejdere, som ikke er Idéer for livet Ambassadører, deltog. Af disse overvejede 23 at deltage, 33 overvejede ikke at deltage, og 1 enkelt svarede, at man tidligere har deltaget i frivilligt arbejde. Den primære årsag for ikke at deltage i projektet er tidsfaktoren, både i relation til ikke at have tid generelt, men også i forhold til at den enkelte ikke kan nå sine arbejdsopgaver. Flere svarede desuden, at de prioriterer andre aktiviteter i privatlivet. Medarbejdere, som overvejer at blive Idéer for livet Ambassadører, eller som tidligere har udført frivilligt arbejde Jeg har ikke haft tid Jeg er bekymret for at skulle arbejde mere for at nå mine normale arbejdsopgaver Jeg er bekymret for, at det går ud over min familie/fritid Jeg synes, at der er andre ting, der er vigtigere Det er ikke muligt pga. mine ansættelsesforhold Jeg er bekymret for at binde mig Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Enkelte besvarelser fra de medarbejdere, som ikke overvejer at deltage i Idéer for livet Ambassadører, viser, at når de er på arbejde, er det vigtigste at arbejde og ikke deltage i aktiviteter som frivilligt arbejde. "Jeg synes, det er helt fint, at nogle vælger at deltage i frivilligt, socialt arbejde, men jeg vælger at fokusere på mit arbejde, hvor jeg kan gøre en større forskel" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 8 -

9 Kommunikation Kommunikationen omkring Idéer for livet Ambassadører er vurderet som rigtig god eller god, specielt bliver den løbende information via Skandias intranet vægtet højt. Forslag fra Idéer for livet Ambassadørerne til forbedring af kommunikationen indeholder: Mere klare retningslinjer omkring registrering af tid Retningslinjer for hvor mange fra de enkelte afdelinger, der kan deltage i en aktivitet ad gangen Drejebog til nye deltagere om hvordan de enkelte aktiviteter koordineres Status/opfølgning på projekter om, hvad Idéer for livet Ambassadørernes medvirken betød Den generelle holdning er dog, at der er en god kommunikation mellem projektlederen på Idéer for livet Ambassadører og deltagerne. Skandias løbende information til Idéer for livet Ambassadører Tilmelding Information om nye aktiviteter På personalemødet Ved ikke Mindre godt Neutral Godt Rigtig godt Løbende information på Intranettet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % - 9 -

10 Tidsforbrug Skandia tildeler hver Idéer for livet Ambassadør to timer om måneden til frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Evalueringen viser, at 49 % anvender mindre end to timer om måneden, mens kun nogle enkelte bruger mere end to timer. Hovedparten af de Idéer for livet Ambassadører, der anvender mindre end to timer om måneden, er fra Standby Teamet. Årsagerne til, at Idéer for livet Ambassadørerne ikke anvender de to timer, som bliver stillet til rådighed i arbejdstiden, er primært, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer om måneden. Idéer for livet Ambassadørernes årsager til et tidsforbrug på mindre end to timer om måneden Aktiviteten i sig selv er mindre end 2 timer om måneden Det passer mig bedst med færre timer Der har ikke været nok opgaver Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Aktiviteter 84 % vurderer, at de i "meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med de aktiviteter, som er blevet tilbudt i forbindelse med at være Idéer for livet Ambassadører "Jeg synes, at paletten er så stor, at man ikke behøver at udvide med mere. Folk er jo selv velkomne til at finde de ting, de kunne ønske sig at arbejde med, selvfølgelig inden for de få begrænsninger, der er." (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) Der er dog også forslag til, hvordan man kan forbedre listen af aktiviteter: Rådgivningsopgaver inden for fagspeciale Aktiviteter lokalt i mit område Mindre foreninger eventuelt lokale foreninger, som hjælper socialt udsatte Enkeltmandsaktiviteter, det vil sige opgaver, som man som enkeltperson kan udføre og gerne på fleksible tidspunkter hjemmearbejde eller lignende

11 Lever Idéer for livet Ambassadører op til forventningerne Evalueringen viser, at 83 % af de adspurgte mener, at det at være Idéer for livet Ambassadør enten i meget høj grad eller i høj grad indfrier deres forventninger. Det er en stigning på 36,1 % i forhold til Indfrielse af forventninger til arbejdet som Idéer for livet Ambassadør 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad Ved ikke At Idéer for livet Ambassadørerne har været tilfredse med projektet bliver yderligere understøttet af, at 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive Idéer for livet Ambassadør. Til sammenligning ville 96 % i 2007 anbefale andre at deltage i projektet. Forslag til forbedringer Forslag fra evalueringen viser, at der kan arbejdes med flere tiltag for at gøre Idéer for livet Ambassadørerne mere tilfredse med projektet. Der vil derfor blive arbejdet videre med en del af forslagene i det kommende år. Koordinering med ledere Et af de punkter, som går igen gennem evalueringen, er medarbejdernes fornemmelse af mangel på tid, samt mangel på opbakning fra nærmeste leder til at tage tid fra det daglige arbejde til frivilligt arbejde. Dertil udtrykker medarbejdere i flere kommentarer frustration over, at en hel afdeling deltager i en Idéer for livet Ambassadør-aktivitet. Tidsfaktoren er et punkt, der gør sig gældende både for medarbejdere, som er Idéer for livet Ambassadører, og for medarbejdere, der overvejer at blive en del af projektet. Baseret på de udsagn, Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med, foreslås det, at der bliver arbejdet på at udarbejde aftaler og retningslinjer med lederne, og derved mindske de bekymringer, Idéer for livet Ambassadørerne og potentielle Idéer for livet Ambassadører har. Aftalerne/retningslinjerne kan inkludere: Hvor meget en medarbejder må være væk på en måned Kvoteangivelse af, hvor mange medarbejdere fra én afdeling, der må deltage i et enkelt projekt 2 61 % svarede "i meget høj grad" eller "i høj grad" i evalueringen

12 Retningslinjer for deltagelse i Idéer for livet Ambassadør-aktiviteter, når en afdeling er under pres i en periode Flere aktiviteter fra samarbejdspartnere Af evalueringen fremgår det, at knap halvdelen af Idéer for livet Ambassadørerne bruger mindre end to timer om måneden på aktiviteter. Det er blandt andet på grund af, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer, og at der ikke har været opgaver nok. Samarbejdspartnerne bør derfor inddrages i dialog, om de kan/ønsker at give flere opgaver til Idéer for livet Ambassadørerne. Det kan hertil eventuelt overvejes, om der skal tages kontakt med yderligere en organisation. Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med forslag/ønsker til aktiviteter, der inkluderer enkeltmandsaktiviteter. Det vil sige opgaver, som kan udføres af en enkelt Idéer for livet Ambassadør, såsom hjemmearbejde og rådgivningsopgaver inden for fagspecialer. Skandia bør derfor udvikle en kompetenceoversigt til samarbejdspartnerne, så disse kan orienteres om, hvilke fagspecialer Skandia kan byde ind med. Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne Resultaterne fra evalueringen viser, at det skal markedsføres over for Idéer for livet Ambassadørerne, at de er velkomne til selv at komme med aktiviteter. Det vil samtidig give udvidet mulighed for, at Idéer for livet Ambassadørerne kan arbejde i lokalområdet. "Jeg mangler bedre orientering om, hvilke muligheder man kan vælge" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) I evalueringen indgik spørgsmål omkring Tæt på 40 % af Idéer for livet Ambassadørerne vidste ikke, at den hjemmeside fandtes. Man kunne gøre mere ud af at markedsføre den hjemmeside internt i Skandia og derved engagere Idéer for livet Ambassadørerne til at komme med egne idéer til aktiviteter

13 Konklusion Den årlige evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører har vist, at projektet fortsat er en succes for Skandia. Idéer for livet Ambassadører har øget fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen og givet deltagerne i projektet et mere positivt syn på Skandia. Det ses blandt andet ved, at 87 % af deltagerne i evalueringen mener, det er af høj betydning, at Skandia tager et socialt ansvar. Succesen understøttes af, at hele 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive en del af projektet. Selvom Idéer for livet Ambassadørerne vurderer projektet meget positivt, er der stadig rum til yderligere udvikling. Et ønske fra både medarbejdere og ledere er bedre intern koordinering mellem projektet og lederne, så der i praksis er mere klare retningslinjer mellem tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og deltagelse i en Idéer for livet-aktivitet. Et sådan initiativ kan afvikle utilfredshed fra både Idéer for livet Ambassadører og ledere med hensyn til de enkelte medarbejderes deltagelse i projektet. Det vil også kunne medvirke til at tiltrække de medarbejdere, som ser tidspres som en forhindring for deltagelse. Evalueringen viser også, at Skandia gerne modtager flere opgaver fra samarbejdspartnerne, da flere af Idéer for livet Ambassadørerne ikke bruger alle deres timer, fordi aktiviteterne ikke svarer til 2 timers arbejde. Skandia har desuden en opgave i at opfordre Idéer for livet Ambassadørerne til selv at opsøge opgaver dels i deres egne lokalområder og dels med en hjemmeside som som inspirationskilde. Skandia bistår gerne med råd og vejledning til virksomheder, der kunne have interesse i at søsætte lignende initiativer. Skandia har blandt andet udgivet en drejebog om Corporate Volunteering, der skal hjælpe virksomheder med at komme i gang med lignende projekter. Drejebogen er gratis og kan bestilles på skandia.dk/ifl. Yderligere informationer: Vibeke Molin Projektleder Tlf.: / Mail: Peter Holm Kommunikationschef Tlf: Mail:

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere