Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!"

Transkript

1 idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport må ikke videregives eller offentliggøres i andre sammenhænge, uden Skandias skriftlige samtykke. 1

2 Indholdsfortegnelse IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER... 3 Skandias motivation...3 Formålet med evalueringen...4 Fakta om evalueringen...4 EVALUERINGENS RESULTATER... 5 Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne... 5 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør...6 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads... 7 Udfordringer... 7 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører... 8 Kommunikation...9 Tidsforbrug...10 Aktiviteter...10 LEVER IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER OP TIL FORVENTNINGERNE...11 FORSLAG TIL FORBEDRINGER...11 Koordinering med ledere Fra samarbejdspartnere...12 Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne...12 KONKLUSION

3 Idéer for livet Ambassadører Siden februar 2007 har Skandia gjort det muligt for medarbejderne at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Initiativet hedder Idéer for livet Ambassadører og er et samarbejde mellem Skandia og de fire hjælpeorganisationer: Dansk Røde Kors, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Ved at tilmelde sig som Idéer for livet Ambassadør får Skandias medarbejdere fri to timer om måneden til frivilligt arbejde - de to timer kan dog samles til for eksempel to eller tre dage om året. Ud over valgfriheden, når timerne skal placeres, så har medarbejderne også flere muligheder, når de skal vælge, hvordan de vil engagere sig. De kan: selv bestemme, om de vil engagere sig i en aktivitet gennem en af de fire hjælpeorganisationer selv vil byde ind med projekter tilmelde sig det såkaldte Standby Team, der løbende får forskellige opgaver fra hjælpeorganisationerne. Indtil videre har medarbejderne udført så forskellige opgaver som for eksempel at hjælpe i en genbrugsbutik, sortere valuta og være fægtetræner. Idéen med Idéer for livet Ambassadører er at gøre det nemmere for medarbejderne at komme i gang med at udføre frivilligt socialt arbejde. Ifølge Socialforskningsinstituttets rapport om frivilligt arbejde fra 2005 mangler danskerne ikke lyst og vilje til at udføre frivilligt arbejde. Det er derimod faktorer som manglende overblik over mulighederne for at udføre frivilligt arbejde samt manglende tid, der er nogle af de primære barrierer for at komme i gang. Skandias initiativ Idéer for livet imødekommer disse udfordringer ved at frigive tid til medarbejderne og samtidig aktivt opfordre dem til at deltage i forskellige aktiviteter som frivillig. Og ideen virker: Indtil nu har mere end hver tredje medarbejder meldt sig som Idéer for livet Ambassadør. Det er i den forbindelse værd at nævne, at der er stor spredning på tværs af organisationen. "Der blev lige pludselig åbnet en nem og god måde at være engageret på" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2007) Skandias motivation Idéer for livet Ambassadører blev lanceret i Danmark i 2007 efter svensk forbillede, hvor konceptet har kørt siden Siden 1998, hvor Skandia blev etableret i Danmark, har virksomheden støttet mere end 300 projekter, som hjælper børn og unge. Skandia var desuden med til at starte Natteravnene i Danmark. Idéer for livet Ambassadørerne er således en naturlig forlængelse af virksomhedens sociale engagement. Ansvar er en af Skandias værdier. For Skandia betyder det også at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Skandias Idéer for livet Ambassadører er på den måde en naturlig del af virksomhedens forretningsstrategi. Ud over at tage et socialt ansvar er initiativet også med til at gøre Skandia til en mere attraktiv arbejdsplads og på den måde fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere

4 Formålet med evalueringen Idéer for livet Ambassadører startede i februar Godt et halvt år efter opstarten, blev projektet evalueret (Fri til frivilligt arbejde - Evaluering af Skandias Idéer for livet Ambassadører, 2007). Denne evaluering viste, at projektet var en stor succes, der bragte mange uventede fordele med sig, som for eksempel stor medarbejdertilfredshed. Men var det et udtryk for, at det var nyt og spændende? Hvad ville der ske, når projektet var blevet en del af dagligdagen? Derfor blev det vedtaget at foretage en evaluering af Idéer for livet Ambassadører hvert år. Fakta om evalueringen Dataindsamlingen til evalueringen er foretaget i september Lidt over et år efter evalueringen i Til forskel fra evalueringen i 2007 valgte vi i år at spørge alle medarbejdere i Skandia. Det vil sige, at de medarbejdere, der ikke har tilmeldt sig som Idéer for livet Ambassadører, skulle svare på spørgsmål om, hvorfor de ikke er en del af projektet. Spørgsmålene til evalueringen i 2008 og måden at vælge svar på har ændret sig fra evalueringen i 2007, og derfor er en direkte sammenligning ikke mulig ved alle spørgsmål. Ud af Skandias 210 ansatte er 85 personer i dag Idéer for livet Ambassadører = 40,5 procent. Der deltog i alt 120 medarbejdere i evalueringen, hvoraf 63 af dem er Idéer for livet Ambassadører. Fordeling af besvarelser 2007 (juli) 2008 (sep.) Ansatte i Skandia Idéer for livet Ambassadører 57 (28,5 %) 85 (40,5 %) Besvarelser fra Idéer for livet Ambassadører 51 (89,5 %) 63 (74,1 %) Besvarelser fra andre ansatte (45,6 %) Fordeling af aktiviteter mellem alle Idéer for livet Ambassadører Egen aktivitet 7% Samarbejdspartner 18% Egen aktivitet Samarbejdspartner Standby Team Standby Team 75% 1 I 2007 var evalueringen kun for Idéer for livet Ambassadører - 4 -

5 Evalueringens resultater Social ansvarlighed har altid været en del af Skandias forretningsstrategi, og evalueringen viser, at netop det at Skandia tager et socialt ansvar, er af meget stor betydning for Idéer for livet Ambassadørerne. Hele 87 % mener, at det er af meget stor betydning eller stor betydning, at Skandia tager et socialt ansvar, hvilket er en pæn stigning i forhold til 76 % i Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne Deltagelsen i Idéer for livet Ambassadør-projektet er helt frivillig for den enkelte medarbejder i Skandia, og bevæggrundene for deltagelse kan være meget forskellige. Udsagnet Jeg vil gerne hjælpe andre er dog den primære årsag til, at medarbejderne har meldt sig. Årsager til, at medarbejdere er Idéer for livet Ambassadører Jeg vil gerne hjælpe andre Jeg laver noget sammen med mine kolleger Det giver mig god samvittighed Jeg synes det er min pligt Det giver mig mening med tilværelsen Jeg vil gerne være et forbillede for andre Jeg lærer noget nyt Jeg kan bruge mine kvalifikationer i det frivillige arbejde Jeg interesserer mig for den enkelte sag Jeg gør det af personlige årsager Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Kilde: Skandia evaluering, Idéer for livet Ambassadører, 2008 For deltagerne i Standby Teamet har det sociale engagement samtidig en afsmittende effekt på det sociale liv i Skandia. 52 % af respondenterne i Standby Teamet vægter højt, at de laver noget sammen med kollegerne

6 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør Motivationen for at melde sig som Idéer for livet Ambassadør er dog forskellig for henholdsvis medarbejdere, der er en del af Standby Teamet og de, som er tilknyttet samarbejdspartnerne. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt Standby Team Det kan foregå på min arbejdsplads Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Blev inspireret af en kollega Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % For Idéer for livet Ambassadører i Standby Teamet er den vigtigste motivation, at det frivillige arbejde kan foregå på jobbet, mens de Idéer for livet Ambassadører, der er aktive for en samarbejdspartner, primært er inspireret af en bestemt aktivitet. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt en aktivitet hos en samarbejdspartner Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret af en kollega Jeg var allerede aktiv og fortsatte mit frivillige arbejde Kender hjælpeorganisationen og deres arbejde Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % - 6 -

7 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads For de fleste Idéer for livet Ambassadører, er det tydeligt, at deltagelse i det frivillige arbejde har været med til at fremme en positiv holdning til Skandia som arbejdsplads. Hele 63 % giver udtryk for, at involveringen i det frivillige arbejde giver en større fællesskabsfølelse og stolthed af Skandia som arbejdsplads. For Idéer for livet Ambassadører, som er en del af Standby Teamet, er fællesskabet på arbejdspladsen en anelse vigtigere end for de medarbejdere, som er involveret i aktiviteter med den enkelte samarbejdspartner. Til gengæld viser evalueringen, at et mere positivt syn på Skandia som arbejdsplads er en tydeligere effekt af projektet hos de Idéer for livet Ambassadører, som er involveret i aktiviteter hos samarbejdspartnerne. Betydningen af at være Idéer for livet Ambassadør Jeg føler større grad af fællesskab på min arbejdsplads Det gør mig stolt af min arbejdsplads Jeg ser mere positivt på Skandia som arbejdsplads Det motiverer mig Jeg får større arbejdsglæde Jeg gør en ekstra arbejdsindsats i det daglige arbejde Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Udfordringer At starte et projekt som Idéer for livet Ambassadører har helt naturligt ikke været uden udfordringer. Selvom langt de fleste Idéer for livet Ambassadører ikke har nogle bekymringer ved at deltage i projektet, viser kommentarer fra medarbejderne, at fornemmelsen af at mangle tid til det daglige arbejde og mangle opbakning fra nærmeste leder skaber bekymring hos nogle Idéer for livet Ambassadører. Evalueringen giver et fingerpeg om, at koordineringen mellem projektet Idéer for livet Ambassadører og de enkelte ledere er vigtig for, at medarbejderne får en mere tilfredsstillende følelse ved at være involveret i det frivillige arbejde på arbejdspladsen. Det skridt i den videre integration af Idéer for livet Ambassadører kan tilmed vise sig at være gavnlig for yderligere tilmelding til projektet fra de medarbejdere, der overvejer at tilmelde sig, men som netop har bekymringer om tidsfaktoren. "Jeg har overvejet at blive Idéer for livet Ambassadør, men jeg har ikke lige fået taget mig sammen, bl.a. pga. tidspres i den normale hverdag" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 7 -

8 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører Alle medarbejdere fik i 2008 muligheden for at deltage i evalueringen af projektet Idéer for livet Ambassadører. 57 medarbejdere, som ikke er Idéer for livet Ambassadører, deltog. Af disse overvejede 23 at deltage, 33 overvejede ikke at deltage, og 1 enkelt svarede, at man tidligere har deltaget i frivilligt arbejde. Den primære årsag for ikke at deltage i projektet er tidsfaktoren, både i relation til ikke at have tid generelt, men også i forhold til at den enkelte ikke kan nå sine arbejdsopgaver. Flere svarede desuden, at de prioriterer andre aktiviteter i privatlivet. Medarbejdere, som overvejer at blive Idéer for livet Ambassadører, eller som tidligere har udført frivilligt arbejde Jeg har ikke haft tid Jeg er bekymret for at skulle arbejde mere for at nå mine normale arbejdsopgaver Jeg er bekymret for, at det går ud over min familie/fritid Jeg synes, at der er andre ting, der er vigtigere Det er ikke muligt pga. mine ansættelsesforhold Jeg er bekymret for at binde mig Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Enkelte besvarelser fra de medarbejdere, som ikke overvejer at deltage i Idéer for livet Ambassadører, viser, at når de er på arbejde, er det vigtigste at arbejde og ikke deltage i aktiviteter som frivilligt arbejde. "Jeg synes, det er helt fint, at nogle vælger at deltage i frivilligt, socialt arbejde, men jeg vælger at fokusere på mit arbejde, hvor jeg kan gøre en større forskel" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 8 -

9 Kommunikation Kommunikationen omkring Idéer for livet Ambassadører er vurderet som rigtig god eller god, specielt bliver den løbende information via Skandias intranet vægtet højt. Forslag fra Idéer for livet Ambassadørerne til forbedring af kommunikationen indeholder: Mere klare retningslinjer omkring registrering af tid Retningslinjer for hvor mange fra de enkelte afdelinger, der kan deltage i en aktivitet ad gangen Drejebog til nye deltagere om hvordan de enkelte aktiviteter koordineres Status/opfølgning på projekter om, hvad Idéer for livet Ambassadørernes medvirken betød Den generelle holdning er dog, at der er en god kommunikation mellem projektlederen på Idéer for livet Ambassadører og deltagerne. Skandias løbende information til Idéer for livet Ambassadører Tilmelding Information om nye aktiviteter På personalemødet Ved ikke Mindre godt Neutral Godt Rigtig godt Løbende information på Intranettet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % - 9 -

10 Tidsforbrug Skandia tildeler hver Idéer for livet Ambassadør to timer om måneden til frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Evalueringen viser, at 49 % anvender mindre end to timer om måneden, mens kun nogle enkelte bruger mere end to timer. Hovedparten af de Idéer for livet Ambassadører, der anvender mindre end to timer om måneden, er fra Standby Teamet. Årsagerne til, at Idéer for livet Ambassadørerne ikke anvender de to timer, som bliver stillet til rådighed i arbejdstiden, er primært, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer om måneden. Idéer for livet Ambassadørernes årsager til et tidsforbrug på mindre end to timer om måneden Aktiviteten i sig selv er mindre end 2 timer om måneden Det passer mig bedst med færre timer Der har ikke været nok opgaver Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Aktiviteter 84 % vurderer, at de i "meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med de aktiviteter, som er blevet tilbudt i forbindelse med at være Idéer for livet Ambassadører "Jeg synes, at paletten er så stor, at man ikke behøver at udvide med mere. Folk er jo selv velkomne til at finde de ting, de kunne ønske sig at arbejde med, selvfølgelig inden for de få begrænsninger, der er." (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) Der er dog også forslag til, hvordan man kan forbedre listen af aktiviteter: Rådgivningsopgaver inden for fagspeciale Aktiviteter lokalt i mit område Mindre foreninger eventuelt lokale foreninger, som hjælper socialt udsatte Enkeltmandsaktiviteter, det vil sige opgaver, som man som enkeltperson kan udføre og gerne på fleksible tidspunkter hjemmearbejde eller lignende

11 Lever Idéer for livet Ambassadører op til forventningerne Evalueringen viser, at 83 % af de adspurgte mener, at det at være Idéer for livet Ambassadør enten i meget høj grad eller i høj grad indfrier deres forventninger. Det er en stigning på 36,1 % i forhold til Indfrielse af forventninger til arbejdet som Idéer for livet Ambassadør 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad Ved ikke At Idéer for livet Ambassadørerne har været tilfredse med projektet bliver yderligere understøttet af, at 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive Idéer for livet Ambassadør. Til sammenligning ville 96 % i 2007 anbefale andre at deltage i projektet. Forslag til forbedringer Forslag fra evalueringen viser, at der kan arbejdes med flere tiltag for at gøre Idéer for livet Ambassadørerne mere tilfredse med projektet. Der vil derfor blive arbejdet videre med en del af forslagene i det kommende år. Koordinering med ledere Et af de punkter, som går igen gennem evalueringen, er medarbejdernes fornemmelse af mangel på tid, samt mangel på opbakning fra nærmeste leder til at tage tid fra det daglige arbejde til frivilligt arbejde. Dertil udtrykker medarbejdere i flere kommentarer frustration over, at en hel afdeling deltager i en Idéer for livet Ambassadør-aktivitet. Tidsfaktoren er et punkt, der gør sig gældende både for medarbejdere, som er Idéer for livet Ambassadører, og for medarbejdere, der overvejer at blive en del af projektet. Baseret på de udsagn, Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med, foreslås det, at der bliver arbejdet på at udarbejde aftaler og retningslinjer med lederne, og derved mindske de bekymringer, Idéer for livet Ambassadørerne og potentielle Idéer for livet Ambassadører har. Aftalerne/retningslinjerne kan inkludere: Hvor meget en medarbejder må være væk på en måned Kvoteangivelse af, hvor mange medarbejdere fra én afdeling, der må deltage i et enkelt projekt 2 61 % svarede "i meget høj grad" eller "i høj grad" i evalueringen

12 Retningslinjer for deltagelse i Idéer for livet Ambassadør-aktiviteter, når en afdeling er under pres i en periode Flere aktiviteter fra samarbejdspartnere Af evalueringen fremgår det, at knap halvdelen af Idéer for livet Ambassadørerne bruger mindre end to timer om måneden på aktiviteter. Det er blandt andet på grund af, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer, og at der ikke har været opgaver nok. Samarbejdspartnerne bør derfor inddrages i dialog, om de kan/ønsker at give flere opgaver til Idéer for livet Ambassadørerne. Det kan hertil eventuelt overvejes, om der skal tages kontakt med yderligere en organisation. Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med forslag/ønsker til aktiviteter, der inkluderer enkeltmandsaktiviteter. Det vil sige opgaver, som kan udføres af en enkelt Idéer for livet Ambassadør, såsom hjemmearbejde og rådgivningsopgaver inden for fagspecialer. Skandia bør derfor udvikle en kompetenceoversigt til samarbejdspartnerne, så disse kan orienteres om, hvilke fagspecialer Skandia kan byde ind med. Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne Resultaterne fra evalueringen viser, at det skal markedsføres over for Idéer for livet Ambassadørerne, at de er velkomne til selv at komme med aktiviteter. Det vil samtidig give udvidet mulighed for, at Idéer for livet Ambassadørerne kan arbejde i lokalområdet. "Jeg mangler bedre orientering om, hvilke muligheder man kan vælge" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) I evalueringen indgik spørgsmål omkring Tæt på 40 % af Idéer for livet Ambassadørerne vidste ikke, at den hjemmeside fandtes. Man kunne gøre mere ud af at markedsføre den hjemmeside internt i Skandia og derved engagere Idéer for livet Ambassadørerne til at komme med egne idéer til aktiviteter

13 Konklusion Den årlige evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører har vist, at projektet fortsat er en succes for Skandia. Idéer for livet Ambassadører har øget fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen og givet deltagerne i projektet et mere positivt syn på Skandia. Det ses blandt andet ved, at 87 % af deltagerne i evalueringen mener, det er af høj betydning, at Skandia tager et socialt ansvar. Succesen understøttes af, at hele 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive en del af projektet. Selvom Idéer for livet Ambassadørerne vurderer projektet meget positivt, er der stadig rum til yderligere udvikling. Et ønske fra både medarbejdere og ledere er bedre intern koordinering mellem projektet og lederne, så der i praksis er mere klare retningslinjer mellem tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og deltagelse i en Idéer for livet-aktivitet. Et sådan initiativ kan afvikle utilfredshed fra både Idéer for livet Ambassadører og ledere med hensyn til de enkelte medarbejderes deltagelse i projektet. Det vil også kunne medvirke til at tiltrække de medarbejdere, som ser tidspres som en forhindring for deltagelse. Evalueringen viser også, at Skandia gerne modtager flere opgaver fra samarbejdspartnerne, da flere af Idéer for livet Ambassadørerne ikke bruger alle deres timer, fordi aktiviteterne ikke svarer til 2 timers arbejde. Skandia har desuden en opgave i at opfordre Idéer for livet Ambassadørerne til selv at opsøge opgaver dels i deres egne lokalområder og dels med en hjemmeside som som inspirationskilde. Skandia bistår gerne med råd og vejledning til virksomheder, der kunne have interesse i at søsætte lignende initiativer. Skandia har blandt andet udgivet en drejebog om Corporate Volunteering, der skal hjælpe virksomheder med at komme i gang med lignende projekter. Drejebogen er gratis og kan bestilles på skandia.dk/ifl. Yderligere informationer: Vibeke Molin Projektleder Tlf.: / Mail: Peter Holm Kommunikationschef Tlf: Mail:

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72%

Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72% 1 2 3 Samarbejdspartner 20% Egen aktivitet 8% IFL Standby Team 72% 1 4 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget stor betydning Stor betydning Neutral Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke 5 60% 50% 40% IFL Ambassadører

Læs mere

Skandias forretningsområder:

Skandias forretningsområder: Idéer for livet Skandias forretningsområder: Pension Sundhed Tryghed Ansvar Idéer for livet's strategi : Styrke Skandias varemærke Skabe goodwill hos kunderne Skabe stolthed og trivsel blandt medarbejderne

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Delpolitik om Seniorinitiativer

Delpolitik om Seniorinitiativer Delpolitik om Seniorinitiativer 1. Formålet med seniorinitiativerne Gentofte Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle. Vi har brug for ældre medarbejderes erfaring, viden, engagement og

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17.

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17. Psykiatri og Social Administrationen Personale og Forhandling Tingvej 15A, 2.sal DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Overblik over Socialområdets TULE rapporter Socialområdet gennemførte

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bilag 1: Evaluering af pilotprojekt om fleksibel arbejdstid

Bilag 1: Evaluering af pilotprojekt om fleksibel arbejdstid Bilag 1: Evaluering af pilotprojekt om fleksibel arbejdstid Beskrivelse af projektet På Byrådets møde den 13. marts 2017 blev forslaget om fleksibel arbejdstid for de ansatte i Ringsted Kommune videresendt

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Tredjesal Effekt 2013 & 2014

Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Indhold Resumé Fakta om undersøgelsen Om Tredjesal Statistik Konklusion Resumé Side 1 Undersøgelsen viser, at netværkskontoret Tredjesals positive tilgang til det selvstændige

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Notat om frivillighed til 17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse, nærdemokrati og frivillighed.

Notat om frivillighed til 17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse, nærdemokrati og frivillighed. Notat om frivillighed til 17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse, nærdemokrati og frivillighed. 1. Foreninger og frivillighed i Vordingborg Kommune 1.1 Fakta om undersøgelserne Anbefalinger i dette notat

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg...

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere Årsskrift Stafet For Livet sæson 2017 Sammen var vi stærkere Indhold Generelle fakta 3 Fightere 6 Lysceremoni 7 24 timer 8 Frivilliges trivsel 9 Håb 10 Sammen var vi stærkere! I år var overskriften for

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde FrivilligBørs en metode til at skabe lokalt samarbejde ? Hvad er en FrivilligBørs En FrivilligBørs er en metode, hvor man skaber en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT.

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT. Kære X:IT deltagere Årets runde af X:IT workshops er nu slut, og du får her en sammenfatning af, hvad der blev diskuteret på møderne. På mange skoler går det rigtig godt med X:IT. Men der er også udfordringer

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere