Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!"

Transkript

1 idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport må ikke videregives eller offentliggøres i andre sammenhænge, uden Skandias skriftlige samtykke. 1

2 Indholdsfortegnelse IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER... 3 Skandias motivation...3 Formålet med evalueringen...4 Fakta om evalueringen...4 EVALUERINGENS RESULTATER... 5 Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne... 5 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør...6 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads... 7 Udfordringer... 7 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører... 8 Kommunikation...9 Tidsforbrug...10 Aktiviteter...10 LEVER IDÉER FOR LIVET AMBASSADØRER OP TIL FORVENTNINGERNE...11 FORSLAG TIL FORBEDRINGER...11 Koordinering med ledere Fra samarbejdspartnere...12 Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne...12 KONKLUSION

3 Idéer for livet Ambassadører Siden februar 2007 har Skandia gjort det muligt for medarbejderne at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Initiativet hedder Idéer for livet Ambassadører og er et samarbejde mellem Skandia og de fire hjælpeorganisationer: Dansk Røde Kors, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Ved at tilmelde sig som Idéer for livet Ambassadør får Skandias medarbejdere fri to timer om måneden til frivilligt arbejde - de to timer kan dog samles til for eksempel to eller tre dage om året. Ud over valgfriheden, når timerne skal placeres, så har medarbejderne også flere muligheder, når de skal vælge, hvordan de vil engagere sig. De kan: selv bestemme, om de vil engagere sig i en aktivitet gennem en af de fire hjælpeorganisationer selv vil byde ind med projekter tilmelde sig det såkaldte Standby Team, der løbende får forskellige opgaver fra hjælpeorganisationerne. Indtil videre har medarbejderne udført så forskellige opgaver som for eksempel at hjælpe i en genbrugsbutik, sortere valuta og være fægtetræner. Idéen med Idéer for livet Ambassadører er at gøre det nemmere for medarbejderne at komme i gang med at udføre frivilligt socialt arbejde. Ifølge Socialforskningsinstituttets rapport om frivilligt arbejde fra 2005 mangler danskerne ikke lyst og vilje til at udføre frivilligt arbejde. Det er derimod faktorer som manglende overblik over mulighederne for at udføre frivilligt arbejde samt manglende tid, der er nogle af de primære barrierer for at komme i gang. Skandias initiativ Idéer for livet imødekommer disse udfordringer ved at frigive tid til medarbejderne og samtidig aktivt opfordre dem til at deltage i forskellige aktiviteter som frivillig. Og ideen virker: Indtil nu har mere end hver tredje medarbejder meldt sig som Idéer for livet Ambassadør. Det er i den forbindelse værd at nævne, at der er stor spredning på tværs af organisationen. "Der blev lige pludselig åbnet en nem og god måde at være engageret på" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2007) Skandias motivation Idéer for livet Ambassadører blev lanceret i Danmark i 2007 efter svensk forbillede, hvor konceptet har kørt siden Siden 1998, hvor Skandia blev etableret i Danmark, har virksomheden støttet mere end 300 projekter, som hjælper børn og unge. Skandia var desuden med til at starte Natteravnene i Danmark. Idéer for livet Ambassadørerne er således en naturlig forlængelse af virksomhedens sociale engagement. Ansvar er en af Skandias værdier. For Skandia betyder det også at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Skandias Idéer for livet Ambassadører er på den måde en naturlig del af virksomhedens forretningsstrategi. Ud over at tage et socialt ansvar er initiativet også med til at gøre Skandia til en mere attraktiv arbejdsplads og på den måde fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere

4 Formålet med evalueringen Idéer for livet Ambassadører startede i februar Godt et halvt år efter opstarten, blev projektet evalueret (Fri til frivilligt arbejde - Evaluering af Skandias Idéer for livet Ambassadører, 2007). Denne evaluering viste, at projektet var en stor succes, der bragte mange uventede fordele med sig, som for eksempel stor medarbejdertilfredshed. Men var det et udtryk for, at det var nyt og spændende? Hvad ville der ske, når projektet var blevet en del af dagligdagen? Derfor blev det vedtaget at foretage en evaluering af Idéer for livet Ambassadører hvert år. Fakta om evalueringen Dataindsamlingen til evalueringen er foretaget i september Lidt over et år efter evalueringen i Til forskel fra evalueringen i 2007 valgte vi i år at spørge alle medarbejdere i Skandia. Det vil sige, at de medarbejdere, der ikke har tilmeldt sig som Idéer for livet Ambassadører, skulle svare på spørgsmål om, hvorfor de ikke er en del af projektet. Spørgsmålene til evalueringen i 2008 og måden at vælge svar på har ændret sig fra evalueringen i 2007, og derfor er en direkte sammenligning ikke mulig ved alle spørgsmål. Ud af Skandias 210 ansatte er 85 personer i dag Idéer for livet Ambassadører = 40,5 procent. Der deltog i alt 120 medarbejdere i evalueringen, hvoraf 63 af dem er Idéer for livet Ambassadører. Fordeling af besvarelser 2007 (juli) 2008 (sep.) Ansatte i Skandia Idéer for livet Ambassadører 57 (28,5 %) 85 (40,5 %) Besvarelser fra Idéer for livet Ambassadører 51 (89,5 %) 63 (74,1 %) Besvarelser fra andre ansatte (45,6 %) Fordeling af aktiviteter mellem alle Idéer for livet Ambassadører Egen aktivitet 7% Samarbejdspartner 18% Egen aktivitet Samarbejdspartner Standby Team Standby Team 75% 1 I 2007 var evalueringen kun for Idéer for livet Ambassadører - 4 -

5 Evalueringens resultater Social ansvarlighed har altid været en del af Skandias forretningsstrategi, og evalueringen viser, at netop det at Skandia tager et socialt ansvar, er af meget stor betydning for Idéer for livet Ambassadørerne. Hele 87 % mener, at det er af meget stor betydning eller stor betydning, at Skandia tager et socialt ansvar, hvilket er en pæn stigning i forhold til 76 % i Betydning af social ansvarlighed for medarbejderne Deltagelsen i Idéer for livet Ambassadør-projektet er helt frivillig for den enkelte medarbejder i Skandia, og bevæggrundene for deltagelse kan være meget forskellige. Udsagnet Jeg vil gerne hjælpe andre er dog den primære årsag til, at medarbejderne har meldt sig. Årsager til, at medarbejdere er Idéer for livet Ambassadører Jeg vil gerne hjælpe andre Jeg laver noget sammen med mine kolleger Det giver mig god samvittighed Jeg synes det er min pligt Det giver mig mening med tilværelsen Jeg vil gerne være et forbillede for andre Jeg lærer noget nyt Jeg kan bruge mine kvalifikationer i det frivillige arbejde Jeg interesserer mig for den enkelte sag Jeg gør det af personlige årsager Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Kilde: Skandia evaluering, Idéer for livet Ambassadører, 2008 For deltagerne i Standby Teamet har det sociale engagement samtidig en afsmittende effekt på det sociale liv i Skandia. 52 % af respondenterne i Standby Teamet vægter højt, at de laver noget sammen med kollegerne

6 Medarbejdernes motivation til at blive Idéer for livet Ambassadør Motivationen for at melde sig som Idéer for livet Ambassadør er dog forskellig for henholdsvis medarbejdere, der er en del af Standby Teamet og de, som er tilknyttet samarbejdspartnerne. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt Standby Team Det kan foregå på min arbejdsplads Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Blev inspireret af en kollega Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % For Idéer for livet Ambassadører i Standby Teamet er den vigtigste motivation, at det frivillige arbejde kan foregå på jobbet, mens de Idéer for livet Ambassadører, der er aktive for en samarbejdspartner, primært er inspireret af en bestemt aktivitet. Idéer for livet Ambassadørernes motivation til at have valgt en aktivitet hos en samarbejdspartner Det var en konkret aktivitet, der inspirerede mig Det passede bedst ind i min tid Blev inspireret af en kollega Jeg var allerede aktiv og fortsatte mit frivillige arbejde Kender hjælpeorganisationen og deres arbejde Blev inspireret på det indledende personalemøde i 2007 Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % - 6 -

7 Deltagelse som Idéer for livet Ambassadør i forhold til Skandia som arbejdsplads For de fleste Idéer for livet Ambassadører, er det tydeligt, at deltagelse i det frivillige arbejde har været med til at fremme en positiv holdning til Skandia som arbejdsplads. Hele 63 % giver udtryk for, at involveringen i det frivillige arbejde giver en større fællesskabsfølelse og stolthed af Skandia som arbejdsplads. For Idéer for livet Ambassadører, som er en del af Standby Teamet, er fællesskabet på arbejdspladsen en anelse vigtigere end for de medarbejdere, som er involveret i aktiviteter med den enkelte samarbejdspartner. Til gengæld viser evalueringen, at et mere positivt syn på Skandia som arbejdsplads er en tydeligere effekt af projektet hos de Idéer for livet Ambassadører, som er involveret i aktiviteter hos samarbejdspartnerne. Betydningen af at være Idéer for livet Ambassadør Jeg føler større grad af fællesskab på min arbejdsplads Det gør mig stolt af min arbejdsplads Jeg ser mere positivt på Skandia som arbejdsplads Det motiverer mig Jeg får større arbejdsglæde Jeg gør en ekstra arbejdsindsats i det daglige arbejde Andet Ved ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Udfordringer At starte et projekt som Idéer for livet Ambassadører har helt naturligt ikke været uden udfordringer. Selvom langt de fleste Idéer for livet Ambassadører ikke har nogle bekymringer ved at deltage i projektet, viser kommentarer fra medarbejderne, at fornemmelsen af at mangle tid til det daglige arbejde og mangle opbakning fra nærmeste leder skaber bekymring hos nogle Idéer for livet Ambassadører. Evalueringen giver et fingerpeg om, at koordineringen mellem projektet Idéer for livet Ambassadører og de enkelte ledere er vigtig for, at medarbejderne får en mere tilfredsstillende følelse ved at være involveret i det frivillige arbejde på arbejdspladsen. Det skridt i den videre integration af Idéer for livet Ambassadører kan tilmed vise sig at være gavnlig for yderligere tilmelding til projektet fra de medarbejdere, der overvejer at tilmelde sig, men som netop har bekymringer om tidsfaktoren. "Jeg har overvejet at blive Idéer for livet Ambassadør, men jeg har ikke lige fået taget mig sammen, bl.a. pga. tidspres i den normale hverdag" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 7 -

8 Medarbejdere som ikke deltager i Idéer for livet Ambassadører Alle medarbejdere fik i 2008 muligheden for at deltage i evalueringen af projektet Idéer for livet Ambassadører. 57 medarbejdere, som ikke er Idéer for livet Ambassadører, deltog. Af disse overvejede 23 at deltage, 33 overvejede ikke at deltage, og 1 enkelt svarede, at man tidligere har deltaget i frivilligt arbejde. Den primære årsag for ikke at deltage i projektet er tidsfaktoren, både i relation til ikke at have tid generelt, men også i forhold til at den enkelte ikke kan nå sine arbejdsopgaver. Flere svarede desuden, at de prioriterer andre aktiviteter i privatlivet. Medarbejdere, som overvejer at blive Idéer for livet Ambassadører, eller som tidligere har udført frivilligt arbejde Jeg har ikke haft tid Jeg er bekymret for at skulle arbejde mere for at nå mine normale arbejdsopgaver Jeg er bekymret for, at det går ud over min familie/fritid Jeg synes, at der er andre ting, der er vigtigere Det er ikke muligt pga. mine ansættelsesforhold Jeg er bekymret for at binde mig Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Enkelte besvarelser fra de medarbejdere, som ikke overvejer at deltage i Idéer for livet Ambassadører, viser, at når de er på arbejde, er det vigtigste at arbejde og ikke deltage i aktiviteter som frivilligt arbejde. "Jeg synes, det er helt fint, at nogle vælger at deltage i frivilligt, socialt arbejde, men jeg vælger at fokusere på mit arbejde, hvor jeg kan gøre en større forskel" (Skandia medarbejder, Evaluering 2008) - 8 -

9 Kommunikation Kommunikationen omkring Idéer for livet Ambassadører er vurderet som rigtig god eller god, specielt bliver den løbende information via Skandias intranet vægtet højt. Forslag fra Idéer for livet Ambassadørerne til forbedring af kommunikationen indeholder: Mere klare retningslinjer omkring registrering af tid Retningslinjer for hvor mange fra de enkelte afdelinger, der kan deltage i en aktivitet ad gangen Drejebog til nye deltagere om hvordan de enkelte aktiviteter koordineres Status/opfølgning på projekter om, hvad Idéer for livet Ambassadørernes medvirken betød Den generelle holdning er dog, at der er en god kommunikation mellem projektlederen på Idéer for livet Ambassadører og deltagerne. Skandias løbende information til Idéer for livet Ambassadører Tilmelding Information om nye aktiviteter På personalemødet Ved ikke Mindre godt Neutral Godt Rigtig godt Løbende information på Intranettet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % - 9 -

10 Tidsforbrug Skandia tildeler hver Idéer for livet Ambassadør to timer om måneden til frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Evalueringen viser, at 49 % anvender mindre end to timer om måneden, mens kun nogle enkelte bruger mere end to timer. Hovedparten af de Idéer for livet Ambassadører, der anvender mindre end to timer om måneden, er fra Standby Teamet. Årsagerne til, at Idéer for livet Ambassadørerne ikke anvender de to timer, som bliver stillet til rådighed i arbejdstiden, er primært, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer om måneden. Idéer for livet Ambassadørernes årsager til et tidsforbrug på mindre end to timer om måneden Aktiviteten i sig selv er mindre end 2 timer om måneden Det passer mig bedst med færre timer Der har ikke været nok opgaver Andet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Aktiviteter 84 % vurderer, at de i "meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med de aktiviteter, som er blevet tilbudt i forbindelse med at være Idéer for livet Ambassadører "Jeg synes, at paletten er så stor, at man ikke behøver at udvide med mere. Folk er jo selv velkomne til at finde de ting, de kunne ønske sig at arbejde med, selvfølgelig inden for de få begrænsninger, der er." (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) Der er dog også forslag til, hvordan man kan forbedre listen af aktiviteter: Rådgivningsopgaver inden for fagspeciale Aktiviteter lokalt i mit område Mindre foreninger eventuelt lokale foreninger, som hjælper socialt udsatte Enkeltmandsaktiviteter, det vil sige opgaver, som man som enkeltperson kan udføre og gerne på fleksible tidspunkter hjemmearbejde eller lignende

11 Lever Idéer for livet Ambassadører op til forventningerne Evalueringen viser, at 83 % af de adspurgte mener, at det at være Idéer for livet Ambassadør enten i meget høj grad eller i høj grad indfrier deres forventninger. Det er en stigning på 36,1 % i forhold til Indfrielse af forventninger til arbejdet som Idéer for livet Ambassadør 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad Ved ikke At Idéer for livet Ambassadørerne har været tilfredse med projektet bliver yderligere understøttet af, at 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive Idéer for livet Ambassadør. Til sammenligning ville 96 % i 2007 anbefale andre at deltage i projektet. Forslag til forbedringer Forslag fra evalueringen viser, at der kan arbejdes med flere tiltag for at gøre Idéer for livet Ambassadørerne mere tilfredse med projektet. Der vil derfor blive arbejdet videre med en del af forslagene i det kommende år. Koordinering med ledere Et af de punkter, som går igen gennem evalueringen, er medarbejdernes fornemmelse af mangel på tid, samt mangel på opbakning fra nærmeste leder til at tage tid fra det daglige arbejde til frivilligt arbejde. Dertil udtrykker medarbejdere i flere kommentarer frustration over, at en hel afdeling deltager i en Idéer for livet Ambassadør-aktivitet. Tidsfaktoren er et punkt, der gør sig gældende både for medarbejdere, som er Idéer for livet Ambassadører, og for medarbejdere, der overvejer at blive en del af projektet. Baseret på de udsagn, Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med, foreslås det, at der bliver arbejdet på at udarbejde aftaler og retningslinjer med lederne, og derved mindske de bekymringer, Idéer for livet Ambassadørerne og potentielle Idéer for livet Ambassadører har. Aftalerne/retningslinjerne kan inkludere: Hvor meget en medarbejder må være væk på en måned Kvoteangivelse af, hvor mange medarbejdere fra én afdeling, der må deltage i et enkelt projekt 2 61 % svarede "i meget høj grad" eller "i høj grad" i evalueringen

12 Retningslinjer for deltagelse i Idéer for livet Ambassadør-aktiviteter, når en afdeling er under pres i en periode Flere aktiviteter fra samarbejdspartnere Af evalueringen fremgår det, at knap halvdelen af Idéer for livet Ambassadørerne bruger mindre end to timer om måneden på aktiviteter. Det er blandt andet på grund af, at aktiviteten i sig selv er mindre end to timer, og at der ikke har været opgaver nok. Samarbejdspartnerne bør derfor inddrages i dialog, om de kan/ønsker at give flere opgaver til Idéer for livet Ambassadørerne. Det kan hertil eventuelt overvejes, om der skal tages kontakt med yderligere en organisation. Idéer for livet Ambassadørerne er kommet med forslag/ønsker til aktiviteter, der inkluderer enkeltmandsaktiviteter. Det vil sige opgaver, som kan udføres af en enkelt Idéer for livet Ambassadør, såsom hjemmearbejde og rådgivningsopgaver inden for fagspecialer. Skandia bør derfor udvikle en kompetenceoversigt til samarbejdspartnerne, så disse kan orienteres om, hvilke fagspecialer Skandia kan byde ind med. Initiativer fra Idéer for livet Ambassadørerne Resultaterne fra evalueringen viser, at det skal markedsføres over for Idéer for livet Ambassadørerne, at de er velkomne til selv at komme med aktiviteter. Det vil samtidig give udvidet mulighed for, at Idéer for livet Ambassadørerne kan arbejde i lokalområdet. "Jeg mangler bedre orientering om, hvilke muligheder man kan vælge" (Idéer for livet Ambassadør hos Skandia, Evaluering 2008) I evalueringen indgik spørgsmål omkring Tæt på 40 % af Idéer for livet Ambassadørerne vidste ikke, at den hjemmeside fandtes. Man kunne gøre mere ud af at markedsføre den hjemmeside internt i Skandia og derved engagere Idéer for livet Ambassadørerne til at komme med egne idéer til aktiviteter

13 Konklusion Den årlige evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører har vist, at projektet fortsat er en succes for Skandia. Idéer for livet Ambassadører har øget fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen og givet deltagerne i projektet et mere positivt syn på Skandia. Det ses blandt andet ved, at 87 % af deltagerne i evalueringen mener, det er af høj betydning, at Skandia tager et socialt ansvar. Succesen understøttes af, at hele 97 % af Idéer for livet Ambassadørerne vil anbefale andre at blive en del af projektet. Selvom Idéer for livet Ambassadørerne vurderer projektet meget positivt, er der stadig rum til yderligere udvikling. Et ønske fra både medarbejdere og ledere er bedre intern koordinering mellem projektet og lederne, så der i praksis er mere klare retningslinjer mellem tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og deltagelse i en Idéer for livet-aktivitet. Et sådan initiativ kan afvikle utilfredshed fra både Idéer for livet Ambassadører og ledere med hensyn til de enkelte medarbejderes deltagelse i projektet. Det vil også kunne medvirke til at tiltrække de medarbejdere, som ser tidspres som en forhindring for deltagelse. Evalueringen viser også, at Skandia gerne modtager flere opgaver fra samarbejdspartnerne, da flere af Idéer for livet Ambassadørerne ikke bruger alle deres timer, fordi aktiviteterne ikke svarer til 2 timers arbejde. Skandia har desuden en opgave i at opfordre Idéer for livet Ambassadørerne til selv at opsøge opgaver dels i deres egne lokalområder og dels med en hjemmeside som som inspirationskilde. Skandia bistår gerne med råd og vejledning til virksomheder, der kunne have interesse i at søsætte lignende initiativer. Skandia har blandt andet udgivet en drejebog om Corporate Volunteering, der skal hjælpe virksomheder med at komme i gang med lignende projekter. Drejebogen er gratis og kan bestilles på skandia.dk/ifl. Yderligere informationer: Vibeke Molin Projektleder Tlf.: / Mail: Peter Holm Kommunikationschef Tlf: Mail:

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter Baggrunden for digitale sundhedstiltag Hvem og hvad er MILLA A/S? MILLA har eksisteret

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere