... men det er os der underviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... men det er os der underviser"

Transkript

1 Tema: Skoleassistenter... men det er os der underviser Frie skoler bad tre frie lærere, Vivi Bjødstrup Pedersen fra Elise Smiths Skole, Thomas Kjeldgaard fra Efterskolen Ådalen, og Marianne Højslet fra Århus Friskole, diskutere tre fiktive dilemmaer om skoleassistenter. En redigeret version af interviewet blev bragt i Frie Skoler nr. 9/2012 Monopolet: Vivi Bjødstrup Pedersen er 41 år og lærer på Elise Smiths Skole i Århus. Hun underviser primært de ældste elever, og primært i dansk og samfundsfag. Desuden er hun pædagogisk it- og medievejleder. Fritiden bliver brugt på litteratur og udforskning af digitale lære- og legeplads, som internettet er. Gift med Peter og mor til Otto på 9 år. Thomas Kjeldgaard er 33 år og på femte år lærer på Efterskolen Ådalen, som ligger i Hørning lidt syd for Århus. Han lægger hovedparten af sin undervisningstid på skolens prøvefrie digitale linje. Når han ikke er lærer, er han småbørnsfar, han løber og dyrker sport, og så skriver han på sit cand.pæd.psyk.- speciale. Marianne Højslet er 37 år og lærer på Århus Friskole. Hun underviser primært de yngste elever i dansk, engelsk, billedkunst og idræt. Når hun ikke er lærer, så er hun mor til to og laver akrobatik og teater. Monopolets medlemmer repræsenterer kun sig selv. Dilemma 1: Kære monopolet. Jeg er en mand, 32 år, nyuddannet og nyansat på en større privatskole, en skole, hvor vi lægger stor vægt på det faglige. På skolen bruger vi skoleassistenter, og det er fint. Så kan jeg koncentrere mig om at undervise. Og dog. Min skoleassistent er rigtig sød og hjælpsom, men når hun går rundt i klassen, hjælper hun nogle gange eleverne med at løse opgaverne, og det irriterer mig altså. Hun lærer dem fx at læse ved lydmetoden. Jeg har en enkelt gang nævnt, at hun ikke må undervise dem, og da blev hun fornærmet. Hun sagde, at hun bare hjælper børnene. Men jeg synes, hun går mig i bedene. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage det op med hende igen? Skal jeg gå til min tr? Til min skoleleder? Eller skal jeg bare glæde mig over at jeg får ekstra hjælp?. Vivi:»Selvfølgelig skal han tale med assistenten først. Alt samarbejde forudsætter, at man taler sammen. Og så synes jeg, at det er vigtigt, at han får defineret, hvad der er hans opgaver, og hvad der er hendes.

2 Når det så er sagt, så er hun jo også et selvstændigt individ, så hun kan næppe nøjes med kun at følge hans spilleregler. Så hvis han oplever det som en stor gene for sig selv og sin undervisning, så synes jeg, at det er ledelsen, han skal tale med. Personligt, synes jeg også, at han skulle se at åbne lidt op. Der findes ikke kun en måde at lære på. Måske er det meget rart, at børnene får flere vinkler på indlæringen. Så han bør også se på det positivt i stedet for negativt. Men han lyder som en, for hvem det fylder rigtig meget, så han bliver nok nødt til at få snakket om det. Ellers tror jeg, at han bliver en lille bitter mand«. Hvad siger du, Thomas? Skal han åbne lidt mere op? Thomas:»Jae. Det sidste med at glæde sig over at få lidt hjælp, det er et meget godt sted at starte. Men så er det vigtigt at de snakker om det, så det faktisk bliver til en hjælp. Man kan sagtens åbne op, og man kan komme langt ved ikke at tro, at man selv sidder med opskriften. Og som lærer, når man jo heller ikke alle de elever, som sidder i klassen, og så er assistenten der som en, der kan noget andet end det, man selv kan. Så jeg ville bestemt åbne lidt op, men samtidig sikre, at vi får snakket indbyrdes om, hvad det er vi gerne vil have. Og hvis der er noget konkret fagligt, som er forkert, så må man tale om det«. Ja, for det kan jo godt være, at hun underviser forkert i forhold til hans udgangpunkt? Thomas:»Ja, det kan der. Men det kan altså også ske, når vi andre underviser. Jeg er ked af at sige det, men vi tager også fejl«. Men, Marianne, er det bedre, at eleverne får forkert hjælp end ingen hjælp? Marianne:»Selvfølgelig skal de have noget hjælp, når personen er der. Men jeg synes bestemt også, at han skal tale med skoleassistenten og få defineret rollerne. Men det er også ok, at han går til sin ledelse og siger, at han er i tvivl, om han har brug for en skoleassistent, hvis det er det, der er problemet. For hvis han ikke oplever, at assistenten er en hjælp for ham, er det malplaceret, at der er en skoleassistent i hans klasse«. Vivi:»Den måde, han formulerer dilemmaet på, synes jeg, antyder, at hans faglighed bliver lidt såret, og jeg tror også, at det er derfor, at en del lærere reagerer på det der med undervisningsassistenter. Man bliver bange for, at ens egen lærerfaglighed det vi kan, vores didaktik og vores pædagogik om det bliver sat i spil, så enhver kan klare det. Jeg tror, at det er der, man nogle gange bliver ramt som lærer. For er det, assistenten gør, lige så godt som det, jeg som lærer gør? Vi skal som lærere ud fra vores pædagogik og didaktik kunne begrunde de valg, vi tager, men det afføder naturligvis også behovet for en dialog med assistenten om, hvorfor vi underviser som vi gør. Så vi skal forklare vores pædagogik. Og så kan man måske overveje, at hvis tiden går med at holde møder med og instruere assistenterne, om der så overhovedet er noget sparet ved det«. Thomas:»På den måde bliver man også assistent for assistenten. Men det er rigtig sundt for os lærere, at vi får sat ord på og reflekteret over det, vi gør. Det er utroligt givtigt som underviser. Det, at man en gang imellem får egen praksis op at vende, det giver meget læring«.

3 Så du tror, Thomas, at det, at man skal samarbejde med assistenten og dermed må fortælle, hvad man gør, det kan skærpe fagligheden? Thomas:»Helt sikkert. Og det er rigtig sundt. Vi lever let et liv, hvor vi lukker døren til vores klasselokale, og så foregår alt derinde. Hvis vi på denne måde får åbnet døren til klasselokalet og bliver tvunget til at begrunde vores valg, så er der også udvikling i det for os, der underviser«. Marianne:»Det er jeg uenig i. Jeg synes, det er vigtigt, at man som lærer får en didaktisk og pædagogisk sparring, men med en, som har de samme forudsætninger som en selv, eller måske en pædagoguddannelse. Jeg synes, det er meget ulige, at der er en, der skal gå rundt og være chefen, og en, der skal være kuli. Der er jo rigtig mange regler for, hvad de må, og hvad de ikke må, de kære skoleassistenter. De får meget begrænsede opgaver, så jeg synes, det vil være frustrerende at være den, der står inde i klassen og skal være chefen, uden at man kan få et fedt samarbejde og blive inspireret af hinanden. Og det er jo ikke tilfældet her«. Vivi:»Det tænker jeg ikke. Jo, som lærer har jeg også brug for sparring fra en, som har den samme uddannelse om jeg altså en lærer og jeg skal inspireres og jeg skal sparres, men det er en del af min faglighed. En anden del af min faglighed er at få sat ord på, hvorfor jeg gør, som jeg gør, så almindelige mennesker forstår det, og jeg tror lige som du, Thomas, at det er en rigtig god øvelse at forklare det, vi gør, på almindeligt menneskesprog. Også i forhold til forældresamarbejdet. Vi ser nogle gange, at vi sidder over for forældre, der ikke forstår det, vi gør. Lige som når vi har studerende. De er jo ofte usikre i deres praksis og måske også i teorien, og her bliver jeg som lærer bedre af at skulle forklare mig over for den studerende. Det skal ikke afløse den faglige sparring fra kolleger, men jeg tænker, det kan være fint«. Marianne:»Men tror du, at skoleassistenten har tid til at give dig sparring?«. Vivi:»Nej, han skal ikke give mig sparring. Det er mig, der skal forklare, hvorfor jeg gør som jeg gør«. Marianne:»Til ham?«. Vivi:»Ja, det er det, jeg mener. Han skal ikke sige, hvad han mener om min undervisning. Men det er mig, der skal forklare, hvorfor jeg håndterer tingene, som jeg gør det«. Marianne:»Jeg forstår godt den nyuddannede lærers dilemma, for det er et meget ulige forhold, og der er rigtig mange ting, man ikke kan sætte skoleassistenterne i gang med. Assistenten må jo reelt ikke undervise, og det forstår jeg godt, at læreren bliver frustreret over. For det bliver reelt ikke et samarbejde, men en, der skal bakke dig op«.

4 Ja, for det er vel også det, der ligger i spørgsmålet. Det er vel også et spørgsmål om grænseaftaler: Hvem må hvad? Og dilemmaet handler vel også om, at læreren vil overholde de grænser og sikre, at der er noget, der er for lærere, og der er noget, der er for skoleassistenter. Vivi:»Det er da et ulige forhold, og det skal det også være. Han er assistent, og den anden er lærer. Det er helt tilsvarende, når vi går ind på et sygehus: Her møder vi også en sygeplejerske og en assistent. Sygeplejersken har det overordnede ansvar, men assistenten kan noget andet. Det er jo også det, der ligger i ordet: Assistenten er en hjælper. Men når det så er sagt, synes jeg ikke, der er noget forkert i, at assistenten hjælper eleverne med at løse opgaverne. Som lærer kan jeg godt gøre opmærksom på det, hvis jeg synes, at lydmetoden er helt hen i vejret. Så vil jeg gå hen til assistenten og sige: Jeg synes ikke, det er den rigtig måde, du hjælper på. Men som lærer må jeg også kigge på den anden vinkel og sige: Det kan faktisk godt være, et eleven kan få noget ud af det. Jeg tror ikke, at børn, hvis de møder en bestemt metode, kaster alt andet fra sig. Jeg tror, at børn har godt af at møde mange forskellige tilgange. Vi forbyder jo heller ikke forældrene at hjælpe børnene. Men det er mig som lærer, der er den fagligt uddannede, det er mig, der har det overordnede ansvar, og det er mig, der skal kunne begrunde mine valg og metoder«. Thomas, hvor er du henne i det her? Thomas:»Jeg tænker skoleassistenten som en ressource. Og som lærer skal man fagligt have fat i den lange ende, og det er det, man skal tage ansvaret for. Men det kan være godt at have en assistent inde og bakke op, så de ting, man har for, de kan blive ført ud i livet. Der skal sikkert slibes nogle kanter af hen ad vejen, så faglige problemer bliver sendt videre til læreren, mens assistenten sagtens kan køre arbejdsprocesser og holde eleverne til ilden, så de får mere ud af det«. Men lige tilbage til det, der er kernen i dilemmaet her: Skal læreren sige: Du skal ikke undervise, og hvis du skal, skal du gøre det på en bestemt måde? Marianne:»Det er da i hvert tilfælde super vigtigt, at de får defineret deres roller«. Thomas:»Men det ansvar ligger vel også hos ledelsen, ikke?«. Marianne:»Helt klart. Det ligger hos ledelsen«. Vivi:»Men vi ved jo godt, at det ikke altid er nok. På vores skole har vi støttelærere til nogle af de elever, vi har med særlige vanskeligheder, og det er bestemt ikke altid let. For der dukker jo også nogle gange magtforhold op: Hvem definerer undervisningen, og hvem definerer den i forhold til den elev, som får støtten? Og min erfaring siger mig, at det tit er svært for lærere at påtage sig den magt, det er, at være klasseleder. Men der må vi som lærer åbne øjnene og sige: Det er det, vi er. Vi er klasseledere. Og hvis vi ikke har problemer med at lede børnene, så kan vi heller ikke have problemer med at lede assistenten. Men jeg

5 tror, det er møgsvært. Og da er det så, man kan spørge: Har jeg brug for en assistent, hvis jeg synes, det er grænseoverskridende at lede andre?«. Marianne:»Ja, det er bestemt ikke en nem rolle at tage på sig, når vi tænker på, at det, vi ønsker, jo bare er at undervise. Men hvis man har svært ved det, synes jeg, at man skal gå til sin ledelse. Der er nogle, som har bestemt, at vi skal have de der assistenter på skolen«. Vivi:»Men den her diskussion kan man jo også have med andre faggrupper. For eksempel lærere og pædagoger imellem. Vores pædagoger har et vist antal timer om året, hvor de er en del af undervisningen, og tidligere fik de ingen forberedelsestid det gør de nu men da var der så en diskussion om, om de blev sådan en slags radiator-pædagoger, fordi de ikke havde forberedelsestid, og så skulle vi kommandere med dem. Det ville blive et meget ulige forhold, for de kan jo også noget, vi ikke kan, men det bliver ikke et samarbejde. Der kommer jo også nogle dilemmaer rent magtmæssigt«. Marianne:»Men som lærer og pædagog står vi begge to med en faglighed. Det kan man ikke helt være sikker på med en skoleassistent. Jeg forestiller mig bare en 18-årig, som gerne vil være på skolen et halvt års tid, inden han skal studere videre, og det er et helt andet forhold, end hvis du skal samarbejde med en pædagog, som har en faglighed. Der står i beskrivelsen af skoleassistenten, at hvis der er nogle elever, som er urolige, kan assistenten lige trække dem ud af undervisningen og tage sig af dem, men jeg kan jo ikke vide, hvilke pædagogiske kvalifikationer assistenten har«. Vivi:»Det kan du i princippet heller ikke vide med de kolleger, du har, eller pædagogerne«. Marianne:»Selvfølgelig kan jeg ikke det, men jeg regner med det«. Vivi:»Ja, du forventer det, og det gør jeg også. Men der er også nogle menneskelige aspekter, hvor man kan opleve, at mennesker, som ikke har en pædagogisk uddannelse, har en rigtig god virkning på børnene. Men vi ved det jo ikke«. Marianne:»Rigtigt. Jeg oplever mange pædagogmedhjælpere, som er nogle helt fantastiske mennesker og gør rigtig meget rigtig godt, men det er noget andet med skoleassistenterne i undervisningen«. Vivi:»Man må vel også forvente, at assistenter har været igennem en jobsamtale, hvor det bliver afdækket, om de har relevante erfaringer og interesser«. Thomas:»Men uanset om skoleassistenten er 60 år og har masser af erfaringer, eller det er en ung på 18, som er helt ny på arbejdsmarkedet, så er det faglige lærerens ansvar, punktum. Og så er den egentlig ikke længere«. Marianne:»Enig. Men tror I, at man kan holde gejsten oppe hos en skoleassistent, som skal kopiere og hente bøger og sige Schyyy!. Tror I det?«.

6 Vivi:»Ja, da. Hvis du har søgt jobbet, er det fordi du synes, at der er nogle interessefelter i det, som er vigtige for dig. Hvis du søger jobbet, er det fordi, du synes, at den verden og det job giver dig noget. Men jeg tror, at der er meget stor forskel på, om det, der bliver lagt op til med skoleassistenterne, at de skal kopiere og følge eleverne og lave praktiske ting, eller om de skal være i klasselokalet og sikre ro. Og jeg vil sige, at det er den praktiske del, jeg higer lidt efter. Jeg underviste gerne en time mere om ugen, hvis jeg slap for alt det praktiske med at bestille, kopiere, føre tilsyn med faglokaler osv. Der tænker jeg da tit, at det er helt åndssvagt, at jeg med min løn skal stå for det. Det er jo ikke det, jeg er uddannet til. Nu er jeg IT-ansvarlig, og jeg skal sikre, at der er strøm på batterierne på de digitale kameraer, og at kollegerne sletter deres filer, når de afleverer kameraerne og den slags. Det burde ikke være mig, der bruger tid på det. Den tid kunne jeg i stedet bruge på at undervise«. Marianne:»Men så er det jo ikke en skoleassistent, som er med inde i klassen og sikre ro, det er ikke det, du ønsker dig?«. Vivi:»Nej, det er den praktiske hjælp, jeg er mest interesseret i. Men jeg tror, at dem, som har nogle meget urolige klasser, de kunne godt have glæde af, at der var en assistent i lokalet«. Thomas:»Det er jo tit en for stor opgave, hvis man som lærer skal rundt til alle eleverne i klassen. Der kunne det være rart, hvis der var en ekstra person, som kunne hjælpe med fx at sikre, at alle forstår den opgave, som læreren har stillet«. Vivi:»Ja, eller det kan være at tage nogle af de elever, som ikke kan sidde stille i en hel lektion, med ud i skolegården og brænde noget krudt af. Vi har elever, som ikke kan koncentrere sig ret længe ad gangen, og for dem vil det være en kæmpehjælp med en assistent, som kan holde opsyn med eleverne. Ellers sidde i den skide bus, som fragter dem tilbage på skolen efter svømning«. Så det, du siger, Vivi, det er, at konflikterne og problemerne mellem lærer og assistent bliver mindre, jo mere vi definerer skoleassistenten som en ren praktisk hjælp. Og konflikt-risikoen vokser, når assistenten nærmer sig det pædagogiske område er det korrekt forstået? Vivi:»Ja, det er det. Men man skal jo også være opmærksom på, at jobbeskrivelsen har betydning for, hvem der søger jobbene. Nogle vil bestemt synes, jobbet bliver mindre spændende, hvis det er ren praktisk hjælp«. Thomas, jeg må lige spørge dig om noget, som er specielt for efterskolerne. I har eleverne hele døgnet, og efterskolerne fremhæver det som en fordel for skoleformen, at lærerne møder eleverne i forskellige situationer, ved spisebordet, på gangen, i tv-stuen. Men en stor del af det tilsyn og samvær, I som lærere har på efterskolerne, kan bliver overtaget af skoleassistenterne. Lektiehjælp, fx. Hvordan tænker du det?

7 Thomas:»Det ville være ærgerligt, hvis det skete. Det er jo netop en del af det at være efterskolelærer, at man underviser den elev, som man aftenen før sad og holdt om og trøstede, fordi hans kæreste havde slået op. De relationer, som opbygges her, kommer man langt med i undervisningen, og det felt forsvinder, hvis assistenterne overtager den del. Det gør ikke noget, at der er en enkelt skoleassistent eller to. Vi har også nogle i dag, som hjælper med tilsynet uden at være lærere, men de får lærerløn. Så det, at der er nogle enkelte, som ikke er lærere, det gør intet. Men det vil være et tab, hvis man deler det op, så lærerne tager sig af undervisningen, men andre klarer samværet og tilsynet«. Men hvis vi lige vender tilbage til vores nyansatte og nyuddannede lærer og hans dilemma: Hvad svarer monopolet? Hvad skal han gøre? Skal han tage problemet op, eller skal han bare være glad for at få lidt ekstra hjælp? Marianne:»De skal få fordelt rollerne og funktionerne. Det er de nødt til«. Og når du siger fordelt, så skal den skæres på en måde, så læreren ikke oplever, at assistenten går ind over hans faglige grænser? Marianne:»Ja. Det er ikke, fordi assistenten ikke må hjælpe til, men de skal bare få defineret, hvad der er hvad, og hvem der gør hvad. De er nødt til at snakke sammen i stedet for at gå og være irriterede så bliver det jo en pestilens i stedet for en hjælp«. Hvem skal definere det? Marianne:»Jeg synes, de skal starte med at gøre det sammen, men hvis de ikke kan finde ud af det, skal de gå til ledelsen. Ledelsen har jo også en rolle at spille her«. Thomas? Thomas:»Jeg mener, han skal være glad for at få hjælp. Og så handler det om dialog, dialog, dialog. Både med assistenten, med ledelsen og skolen. De skal finde ud af, hvordan lærere og assistenter skal samarbejde på den skole. Det er tåbeligt at sætte noget i søen, som ikke er en hjælp. Men så kan vores lærer også spørge sig selv, om man bliver skræmt, fordi man ikke er rustet godt nok i sin faglighed. Er det derfor, han føler sig presset«. Vivi:»Jeg er enig: De skal have defineret de her roller, og det kan godt være, at det er svært at gøre alene, og så må ledelsen med. Men så kunne det være spændende hvis han spørger sig selv: Hvad er det ved skoleassistenten, som gør mig så usikker? Vores case her er nyuddannet, og det er jo ingen hemmelighed, at man som nyuddannet er mere usikker. Jeg synes, det vil være fint, hvis der fandtes en supervisionsgruppe eller en erfaren kollega, hvor han kan rejse spørgsmålet: Hvad er det, som gør mig så usikker? Er det, fordi jeg selv er usikker på, om det, jeg gør, er rigtigt? Eller er det, fordi jeg har en meget fast pædagogisk mening om, hvordan opgaverne skal løses«.

8 Dilemma 2. Ok, tak for det. Her kommer så det næste dilemma: Kære monopol. Jeg har virkelig brug for jeres hjælp. Jeg er 48 år, kvinde og lilleskolelærer. Den klasse, jeg er klasselærer for, er ret stor, så jeg har en skoleassistent til at hjælpe mig, men jeg er virkelig kommet i klemme. Fra starten har jeg sagt til min skoleassistent, at vi er sammen om klassen. Vi er lige. Men min tillidsrepræsentant er efter mig og siger, at skoleassistenten under ingen omstændigheder må lave lærerarbejde. Assistenten skal assistere mig. Men jeg vil da ikke have sådan en hjælpende ånd rendende rundt i klassen. Jeg har aldrig ønsket at være leder, og jeg synes, det sender et helt forkert signal om første- og andenrangs mennesker. Så hjælp mig: Hvad gør jeg? Thomas:»Hold da kæft et spørgsmål«. Marianne:»Jamen, jeg forstår det virkelig godt. Jeg vil have det på nøjagtig samme måde«. Det vil du? Marianne:»Ja. Jeg ville i udgangspunktet tænke: Det her, det er et samarbejde, og vi skal lave fed undervisning sammen. Det vil være mit udgangspunkt nu er jeg jo også lilleskolelærer. Men når det er sagt, bliver hun jo også nødt til at gøre op med sig selv, om hun vil have en assistent i klassen eller ej. Jeg forstår virkelig godt, at det kan blive et benspænd i stedet for en hjælp, når det for hende er så svært at acceptere de roller, hvor hun er chefen, og den anden er assistenten. I det tilfælde kan det faktisk være federe, hvis assistenten ikke er der. Hvis det frustrerer hende, så kan børnene jo også mærke det. I vores indskoling har vi haft en ordning, hvor der var tre ansatte til to klasser. I halvdelen af tiden var der altså to på klasserne. Det samarbejde fungerede rigtig godt, fordi vi var lærere og pædagoger sammen, men jeg vil da selv synes, at det var supersvært, hvis jeg skulle være chefen, og så var der en, som gik rundt og sagde Schyyy og hentede kopier og den slags. Jeg vil helst gå ind i det som et samarbejde«. Thomas:»Hun lyder sød. Men hvis det skal vendes om, så er det ikke rimeligt at sætte en undervisningsassistent i en situation, hvor man er lige om undervisningen, for det er man ikke. Så det handler i stedet om, om hun egentlig vil have en skoleassistent eller ej, for hun kan ikke sige: Vi er lige om det her. De er ikke lige. Der er en uddannelsesmæssig forskel...«. Ikke nødvendigvis. Lærere på de frie skoler behøver ikke at have en læreruddannelse, så læreren og assistenten kan i princippet begge to være tømrere. Vivi:»Ja, og der er da også politikere, som har talt om at sende arbejdsløse lærere ud som skoleassistenter...«. Thomas:»Det vil være rigtig træls, hvis det skete. Det ville virkelig være et spidst dilemma. Nej, men som lærer og skoleassistent er man ikke ansat på lige

9 betingelser, og det bliver man nødt til at tage højde for. Man kan ikke læsse undervisningsansvaret over på en, som ikke har forberedelsestid og ikke har de faglige forudsætninger for at undervise. Jeg forstår godt lilleskolelærerens frustration over, at hun skal bestemme i arbejdssituationen, men det må hun snakke med sin ledelse om«. Vivi:»Det ligger jo heller ikke i lilleskole-ideologien at have skoleassistenter. Det, der spænder ben for det her samarbejde, det er lærerens ideologi. Lilleskoletanken er jo, at der ikke skal være et magtforhold mellem mennesker, at vi alle sammen skal have del i magten og alt det der, og så tænker jeg, at så fungerer skoleassistenterne slet ikke. Jeg ser intet problem i at have en assistent, men jeg har heller intet problem med magtforholdet. Men den assistent, som er ansat 37 timer uden forberedelsestid, hun skal jo ikke gå ind og tage de samme arbejdsopgaver som læreren. Det er at ødelægge skoleassistentens arbejdsforhold. Det vil være at udnytte hendes arbejdskraft. Jeg har en anden ideologi end vores case, og jeg synes ikke, at der er noget i vejen for at vise eleverne, at der er forskellige arbejdsopgaver i livet. Det har intet med første- og andenrangsmennesker at gøre. Jeg ser ikke kassedamen i Føtex som et andenrangsmenneske, men vi har forskellige opgaver, hun og jeg, og det er der intet galt i«. Men det, hun reagerer på, er, at der skabes et underordningsforhold i klasselokalet. Vivi:»Ja, og det sker altid. Der findes ikke magtfrie rum. Bare vi kommer her, er der jo også et underordningsforhold. Det er dig, som har indkaldt til mødet, og det skaber en skæv relation. Det er dig, der har magten. Der er også magt i et klasselokale, men hvis man er tydelig omkring magtfordelingen, så tror jeg, at man gør børnene en tjeneste. Jeg tror, vi skaber en pseudovirkelighed for børnene, hvis vi siger, at der ikke findes magt mellem os på skolen og at vi er fuldkommen lige, for det er vi ikke. Der er en ledelse, som har bestemt, at jeg er ansat. Der er nogle, som har været på skolen i 20 år, og som har nogle fortrin. Vi er altid i et magtrum«. Men skaber det ikke et nyt billede af læreren i børnenes øjne, hvis læreren står oppe ved tavlen og dirigerer: Gider du ikke lige dit og Gider du ikke lige dat? Marianne:»Jo, det synes jeg. Det, vi gerne vil vise børnene, på den skole, jeg kommer fra, det er, at vi alle sammen arbejder sammen i et fællesskab, og at vi alle sammen har del i det. Og det er at gøre tingene for sort/hvide, at jeg skal stå og dirigere rundt med en assistent i klasselokalet. Jeg vil vise børnene, at voksne arbejder sammen, og at vi kan bidrage med noget forskelligt. Det godt være, at assistenten bruger en anden metode, når hun lærer børnene at læse, og det er så også ok, men børnene skal se, at vi voksne arbejder ligeværdigt sammen, og at vi bidrager med noget forskelligt, og det er fedt«vivi:»ja, men det kan du også gøre, selv om du siger: Gider du lige?. Det er også at vise børnene, at vi arbejder i fællesskab, for en del af fællesskabet er, at vi indtager forskellige roller. I børnenes fællesskab har de jo også forskellige roller.

10 De ved godt, hvem der er gode til at læse, og hvem der er dårlige. Men hvis vi foregiver, at alle er ens så..«. Marianne:»Men det behøver ikke at være at foregive noget«. Vivi:»Men vi er jo ikke ens«. Marianne:»Nej, men her er det så sort/hvidt-opdelt, hvem der er ovenpå, og hvem der er nederst«. Vivi:»Det, at vi har forskellige roller, betyder jo ikke, at nogen er ovenpå og andre nedenunder. Jeg går da heller ikke og gør rent på skolen om eftermiddagen. Det har vi folk ansat til«. Marianne:»Men nu er eksemplet her i den samme undervisningssituation«. Vivi:»Ja, men jeg tror ikke på, at børnene vil se, at vi ikke er ligeværdige, fordi vi har forskellige roller«. Marianne:»Det tror jeg heller ikke. Men alligevel tror jeg, at man i underbevidstheden helt fra barn bør opleve, at tingene spiller sammen«. Vivi:»Ja, men det kan man også, selv om man har forskellige roller. Assistenten er jo nødvendig«. Marianne:»Men det er et forhold, jeg ikke bryder mig om at vise over for børnene. Selv om det spiller sammen«. Thomas:»Man er jo heller ikke blevet lærer, fordi man vil bestemme«. Vivi:»Men det er du da. Du er da klasseleder«. Thomas:»Ja, jeg er blevet lærer, fordi jeg gerne vil lære eleverne noget. Da jeg blev lærer, vidste jeg godt, at jeg skulle lede klasserummet, men der ligger en anden form for ledelse i at lede et andet voksent menneske, og det var ikke en jobfunktion, jeg søgte, da jeg blev lærer. Jeg tænkte ikke: Jeg vil være lærer og bestemme over en skoleassistent. Den opgave er ny for os som lærere. Det er pludselig en hel anden kultur, der kommer ind over lærerjobbet«. Så pakken er blevet udvidet? Det er ikke den pakke, du købte, da du valgte af blive lærer? Thomas:»Nej. Og jeg tror ikke, at man bare kan ændre den kultur, der er omkring lærerne. Det kræver vildt mange snakke, det her. Det handler jo om, at man skal få det bedste frem i hinanden i den relation, man nu engang er i. I værste tilfælde, så vil der måske være lærere, som tænker: Fedt nok, så får jeg en skoleassistent, som kan tage sig af alt det lort, jeg ikke selv gider, og hvis det er med den på, vi samarbejder, så vil eleverne bemærke det ulige forhold. Så der skal kulturændringer til, for at det vil lykkes, det her med skoleassistenterne«.

11 Så du mener, at hvis man hele tiden lader skoleassistenten løse en bestemt type opgaver, kan det skabe den fastlåste forestilling hos børnene, som Marianne og vores case reagerer på, er det rigtigt? Thomas:»Ja«. Men hvordan vil du selv have det, hvis du fik en skoleassistent? Thomas:»Jeg vil synes, det vil være fedt at have en ekstra inde i klassen. Det vil jeg elske at arbejde med. Jeg skulle vænne mig til det. Det vil kræve lidt af mig at uddelegere de ting, som jeg plejer selv at løse, men det skal nok blive godt. Men jeg kan godt se, at det er anderledes. Hele det her lag var ikke i mine tanker, da jeg besluttede mig for at blive lærer, og det vil kræve mange snakke, inden det bliver positivt. Det tror jeg. Marianne:»Helt enig. Jeg synes ikke, at man kan sammenligne det at lede en skoleassistent med klasseledelse. Klasseledelse er en del af lærerrollen, men det at skulle stå over for et andet voksent menneske og sige Nej, det der, det må du ikke, det var ikke en del af min lærerrolle«. Vivi:»Nej, men der er godt nok mange ting, som jeg varetager som en del af min lærerrolle, som jeg ikke har lært en dyt om, og som jeg ikke var forberedt på, da jeg begyndte som lærer. Men det er korrekt: Det er en kulturændring, og jeg er enig i, at det vil kræve en masse snakke på skolen, hvis det skal blive positivt. Men så tror jeg til gengæld også, at det kan blive godt. Men jeg er omvendt også sikker på, at der er masser af eksempler på, hvor det vil gå galt. Lige som der er masser af eksempler på, at lærere ikke kan samarbejde«. Marianne:»Men jeg er i tvivl, om skoleassistenterne må give deres besyv med i undervisningen. Hvis jeg står og underviser, og skoleassistenten pludselig har et input, det må han vel i virkeligheden ikke komme med eller hvad?«. Vivi:»Den problematik har jeg oplevet med støttelærere som er læreruddannede, og hvor støttelæreren blandede sig i min undervisning. Og så har jeg bagefter måttet understrege over for støttelæreren, at det var mig, der var læreren, og mig, der underviste. Det er hulens svært at sige, men det er nødvendigt, at vi gør det. Og jeg ved godt, at mange lærere vil stejle over det, men det er vigtigt, at vi også tager den del af det på os. Som lærere er mange af os bange for magten, for vi vil gerne have, at vi alle er lige og sådan«. Marianne:»Jeg vil godt nok have svært ved at stå i et klasserum, hvor skoleassistenten ikke må have lov til at bidrage i læringssituationen«. Vivi:»Jamen, hvis du og assistenten finder ud af, at I supplerer hinanden supergodt, så kan du jo åbne op for det«. Marianne:»... men det må man vel i virkeligheden ikke. Reglerne er jo stramme, og der er nogle opgaver, assistenten tager sig af, og noget, som er mit«.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere